-1- H αρχαία Kασσώπη. H θέση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "-1- H αρχαία Kασσώπη. H θέση"

Transcript

1 -1- H αρχαία Kασσώπη H θέση Η Κασσώπη υπήρξε το πολιτικό κέντρο των Κασσωπαίων, ενός από τα τέσσερα σηµαντικότερα φύλα της αρχαίας Ηπείρου µεταξύ των δεκατεσσάρων που αναφέρονται από τον Θεόποµπο, ιστορικό του 4 ου αι. π. Χ. (Στράβων, 7.7.5). Ως το τέλος του 5 ου µε αρχές του 4 ου αι. π. X. τα Hπειρωτικά φύλα κατοικούσαν "κατά κώµας" (Ψευδο-Σκύλαξ, 28). Έκτοτε αρχίζουν να συνοικίζονται σε περιτειχισµένες πόλεις. Η Kασσώπη ιδρύθηκε µε συνοικισµό κωµών κατά το πρώτο µισό του 4 ου αι. π. X. στο δυτικό τµήµα της αρχαίας Kασσωπαίας (σχέδ. 1). H έκταση της αρχαίας Kασσωπαίας συµπίπτει περίπου µε αυτή του σηµερινού νοµού Πρέβεζας. Tα γεωγραφικά της όρια αποτελούσαν στα βόρεια ο ποταµός Aχέρων, στα νότια ο Aµβρακικός κόλπος, στα ανατολικά ο ποταµός Λούρος και στα δυτικά το Iόνιο πέλαγος. Tα δύο Σχέδιο 1. Χάρτης της αρχαίας Κασσωπίας ποτάµια ήταν στην αρχαιότητα πλωτά και διευκόλυναν την επικοινωνία των Kασσωπαίων µε τις ακτές της Aδριατικής, την Iταλία, τα Eπτάνησα και τη νότια Eλλάδα, συµβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη του εµπορίου και της οικονοµίας. Tη γεωγραφικά ευνοηµένη και εύφορη χώρα των Kασσωπαίων ήλεγχαν αρχικά Hλείοι άποικοι, οι οποίοι στον 8ο και 7ο αι. π. X. ίδρυσαν στο κεντρικό τµήµα της, σε επίκαιρες θέσεις, τις αποικίες Bατίες και Eλάτρια, στο εσωτερικό, και Bουχέτιο και Πανδοσία, στις όχθες των ποταµών Λούρου και Aχέροντα αντίστοιχα (σχέδ. 1). Nότια της Πανδοσίας, κοντά στις εκβολές του Aχέροντα, είχε ιδρυθεί κατά τον 14 ο αι. π. X. από Mυκηναίους αποίκους η Eφύρα (σχέδ. 1). Oι Kασσωπαίοι κατοικούσαν στο νοτιοδυτικό τµήµα της αρχαίας Ηπείρου από τους προϊστορικούς χρόνους. Ως το τέλος του 5 ου αι. π. X. η Kασσωπαία αποτελούσε τµήµα της αρχαίας Θεσπρωτίας. Aργότερα όµως οι Kασσωπαίοι αποσπάστηκαν και αποτέλεσαν ανεξάρτητο φύλο-κράτος µε πρωτεύουσα την Kασσώπη. H Kασσώπη κτίστηκε σε ευρύχωρο οροπέδιο στις νότιες πλαγιές του Zαλόγγου (φωτ. 1), µε υψόµετρο µ. και µαγευτική θέα προς τη θάλασσα, σε θέση στρατηγική, η οποία δεσπόζει στην Φώτο 1. Άποψη της Κασσωπίας από ΒΑ πεδιάδα της Πρέβεζας και ελέγχει τις ακτές του Aµβρακικού κόλπου και του Iονίου πελάγους. Aνατολικά της αρχαίας Kασσώπης υψώνεται η µεγαλύτερη κορυφή του Zαλόγγου, µε την οµώνυµη ιστορική µονή, γνωστή από τον ηρωϊκό θάνατο των γυναικών του Σουλίου το εκέµβριο του Στο χείλος του βράχου υψώνεται σήµερα λίθινο σύµπλεγµα γυναικών που σέρνουν το χορό, όπως τις είχε φανταστεί η λαϊκή µούσα και τις παρέστησε ο γλύπτης Γ. Zογγολόπουλος το Nοτιοδυτικά της αρχαίας πόλης και του Zαλόγγου βρίσκεται το νεότερο χωριό Kαµαρίνα. Η ανασκαφική έρευνα Φυσικά και τεχνικά οχυρή, η Kασσώπη ήταν µια από τις µεγαλύτερες πόλεις της αρχαίας Hπείρου και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα ολοκληρωµένης αστικής πόλης των Ηπειρωτικών φύλων. Σήµερα είναι µια από τις καλύτερα σωζόµενες πόλεις της αρχαίας Hπείρου. Mακριά από νεότερους οικισµούς και την επέµβαση του ανθρώπου διατήρησε σε καλή κατάσταση τα ερείπιά της µε αποτέλεσµα να προσφέρει πρόσφορο έδαφος για συστηµατική έρευνα. Oι πρώτες συστηµατικές ανασκαφές στην Kασσώπη πραγµατοποιήθηκαν από τον καθηγητή Σ. άκαρη µεταξύ των ετών , µε δαπάνες της εν Αθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας. Έφεραν

2 -2- στο φως ένα µεγάλο οικοδόµηµα στο κέντρο της πόλης, το οποίο ταυτίστηκε από τον ίδιο µε το δηµόσιο ξενώνα (Καταγώγιο), καθώς και τµήµα της µετέπειτα Βόρειας Στοάς της Αγοράς (σχέδ. 2-3, φωτ. 8-10). Παράλληλα µε τις πρώτες ανασκαφές, αλλά και αργότερα ( ), διεξήχθησαν από τον άκαρη και επιφανειακές έρευνες, οι οποίες του έδωσαν τη δυνατότητα να συντάξει το σχέδιο της πόλης µε την συνεργασία του Aθηναϊκού Kέντρου Oικιστικής (K. οξιάδη). Υπό την αιγίδα της Aρχαιολογικής Eταιρείας, από το 1977 έως το 1983, ο άκαρης διεξήγαγε συστηµατικές ανασκαφές σε ευρύτερη κλίµακα µε τη σύµπραξη του Aρχαιολογικού Iνστιτούτου του Bερολίνου (µε τη συνεργασία των αρχιτεκτόνων W. Hoepfner και E. L. Schwandner) και του Πανεπιστηµίου Iωαννίνων (µε τη συνεργασία της K. Γραβάνη). Kατά τη δεύτερη αυτή ανασκαφική περίοδο ανασκάφτηκαν δέκα ιδιωτικά σπίτια, τα περισσότερα στο κέντρο της πόλης, τα δηµόσια οικοδοµήµατα στο βορειοδυτικό τµήµα της Aγοράς, δρόµοι και κοινόχρηστοι χώροι. Παράλληλα, συµπληρώθηκε το τοπογραφικό σχέδιο της πόλης, καθώς και το σχέδιο του αποχετευτικού δικτύου. Με βάση τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τις ανασκαφές Σχέδιο 3. Κάτοψη των δυο περιόδων και τις επιφανειακές έρευνες, η εικόνα της αρχαίας Κασσώπης δύναται να ανασυσταθεί ως ακολούθως. H οχύρωση H αρχαία πόλη καταλαµβάνει έκταση περίπου 400 στρεµµάτων (σχεδ. 2). Tην περικλείουν ισχυρά τείχη που έχουν περίµετρο γύρω στα µ. και πάχος µ. Tα τείχη εκµεταλλεύονται τις υψοµετρικές διαφορές του εδάφους και είναι κατασκευασµένα από πολυγωνικούς δόµους τοπικού ασβεστόλιθου (φωτ. 2). Oι δυο απόκρηµνες κορυφές του οροπεδίου που υψώνονται στα βόρεια, ανατολικά και δυτικά της πόλης, χρησίµευαν ως ακροπόλεις και γι αυτό ήταν καλά οχυρωµένες και εφοδιασµένες µε δεξαµενή νερού (σχέδ. 2). Aνάµεσά τους διασώζεται και τρίτη δεξαµενή, προστατευµένη από αναληµµατικό τοίχο, ενώ στο ύψος της κορυφογραµµής απαντούν και µεµονωµένα λείψανα αµυντικών πύργων. Στην προέκταση της µικρότερης ακρόπολης, στα βορειοανατολικά, ένα διατείχισµα έφραζε µια φυσική διάβαση του Zαλόγγου. Νοτιοδυτικά της πόλης, ένα προτείχισµα προστάτευε επίσης ένα αδύνατο σηµείο και πιθανώς µια πηγή νερού. O αρχικός περίβολος των τειχών είχε κατά διαστήµατα θλάσεις για Φώτο 3. Η πυλίδα του δυτικού τείχους Φώτο 2. Το τείχος της δυτικής ακρόπολης αµυντικούς σκοπούς. Aντίθετα, ο περίβολος που κατασκευάστηκε αργότερα στα νοτιοδυτικά, για να συµπεριλάβει την επέκταση της πόλης, προστατευόταν από ισχυρούς ορθογώνιους πύργους. O περίβολος των τειχών είχε δύο κύριες τοξωτές πύλες ανατολικά και δυτικά, στα άκρα της κεντρικής λεωφόρου που περνούσε βόρεια της Aγοράς. Nότια της Aγοράς, µικρή τοξωτή πύλη οδηγούσε σε πηγή νερού, ενώ δευτερεύουσες πύλες υπήρχαν επίσης στο προτείχισµα, στο δυτικό τείχος (φωτ. 3), καθώς και στο νότιο, προς την επέκταση της πόλης. Η επέκταση επικοινωνούσε µε τη χώρα µε µεγάλη πύλη στη νότια πλευρά του νεότερου περιβόλου και πιθανώς µε µια µικρότερη στην ανατολική. Tο πολεοδοµικό σχέδιο

3 -3- H Kασσώπη ανταποκρινόταν απόλυτα στις αντιλήψεις των αρχαίων Eλλήνων για την πόλη του 4 ου αι. π. X., όπως τις συνόψισε ο φιλόσοφος Aριστοτέλης (Πολιτικά 1330α). Επικοινωνούσε εύκολα µε όλη τη χώρα, ξηρά και θάλασσα, ήταν κτισµένη σε πλαγιά µε υγιεινό προσανατολισµό, η θέση της ήταν κατάλληλη για τις πολιτικές δραστηριότητες και τις πολεµικές ενέργειες, διέθετε φυσικές πηγές και δεξαµενές νερού και είχε σπίτια σε κανονική διάταξη, κτισµένα σε ευθείς δρόµους, κατά το σύγχρονο πολεοδοµικό σύστηµα, το "ιπποδάµειο". Tο σύστηµα αυτό έγινε γνωστό στην Ήπειρο στα τέλη του 7 ου αι. π. X. µε την ίδρυση της κορινθιακής αποικίας Aµβρακίας, η άρτια πολεοδοµική οργάνωση της οποίας φαίνεται ότι αποτέλεσε το υπόδειγµα για τη δηµιουργία της αστικής πόλης των Hπειρωτικών φύλων. H Kάσσωπη κτίστηκε εξαρχής κατά το γεωµετρικό σύστηµα της εσχάρας, το γνωστό ως "ιπποδάµειο", σύµφωνα µε το οποίο η έκταση χωρίζεται σε οικοδοµικά τετράγωνα µε τη χάραξη ευθύγραµµων δρόµων, κάθετων µεταξύ τους (σχέδ. 2-3). Είκοσι παράλληλοι δρόµοι, πλάτους 4,20 µ., οι "στενωποί" (φωτ. 4), διασχίζουν την πόλη µε άξονα από βορρά προς νότο και διασταυρώνονται κάθετα µε δυο φαρδύτερους δρόµους, πλάτους 6 µ., τις "πλατείες οδούς" ή "λεωφόρους", οι οποίοι τέµνουν την πόλη από ανατολάς προς δυσµάς (φωτ. 8-9). Με βάση το πυκνό αυτό οδικό δίκτυο σχηµατίζονται 60 στενόµακρες οικοδοµικές νησίδες, που έχουν πλάτος περίπου 30 µ., ενώ το µήκος τους ποικίλλει από µ. Στο πλάτος των οικοδοµικών νησίδων ήταν κτισµένα δυο σπίτια, τα οποία χωρίζονται µεταξύ τους από έναν αποχετευτικό διάδροµο, την "περίσταση", πλάτους 1,20 µ. (σχέδ. 2-3). H έκταση εντός των τειχών δεν ήταν οικοδοµηµένη στο σύνολό της. Yπολογίζεται ότι µέσα στον περίβολο ήταν κτισµένα γύρω στα 600 ιδιωτικά σπίτια, ενώ ένα µέρος του πληθυσµού θα διέµενε νοτιότερα, σε αγροκτήµατα εκτός πόλης. O επίπεδος χώρος νότια της κεντρικής οδού, στη νοτιοανατολική γωνία της πόλης, ήταν προορισµένος για δηµόσια χρήση (σχέδ. 2-3). Tη θέση αυτή καταλαµβάνει η πολιτική Aγορά, την οποία ορίζουν δύο κύρια οικοδοµήµατα, το Πρυτανείο, στη δυτική πλευρά, όπου διέµεναν οι άρχοντες της πόλης, και το Βουλευτήριο, στην ανατολική, όπου συνέρχονταν οι εκπρόσωποι του φύλου των Kασσωπαίων. Tις δυο µακρές πλευρές όριζαν δυο στοές µια προς βορράν, η οποία αναπτύχθηκε σε βάρος της κεντρικής λεωφόρου, και µια κατά µήκος του νότιου τείχους, της οποίας ελάχιστα τµήµατα σώζονται σήµερα µετά την κατακρήµνιση του νότιου τµήµατος της Aγοράς και του τείχους. Στον άξονα της Aγοράς, στη βορειοδυτική γωνία της πόλης, πάνω από την κατοικηµένη περιοχή, ήταν κτισµένο το Θέατρο (σχέδ. 2). Σε περίοπτη επίσης θέση, στα ανατολικά, κάτω από το διατείχισµα, ήταν κτισµένος ένας περίπτερος ναός. Ένα λατρευτικό οικοδόµηµα (ή γυµνάσιο;) υπήρχε πιθανώς στις νότιες συνοικίες της πόλης, δυτικά της Aγοράς. Στο νοτιοδυτικό άκρο της πόλης, µακριά από την κατοικηµένη περιοχή αλλά εντός των τειχών, ήταν ιδρυµένο ένα υπόγειο ταφικό µνηµείο(σχέδ.2). Tα νεκροταφεία εκτείνονταν εκτός των τειχών, στα ανατολικά, στα νοτιοδυτικά και στα νότια, κατά µήκος των δρόµων που οδηγούσαν στην πόλη. Πιθανότατα κατά τον 3ο αι. π.x., που είναι εποχή ακµής για την Kασσώπη, η αύξηση του πληθυσµού επέβαλε την επέκταση του πολεοδοµικού ιστού της εκτός των τειχών. Έτσι περιτειχίστηκε ένας χώρος 10 περίπου εκταρίων στα νοτιοδυτικά, χωρίς όµως η επέκταση αυτή να αλλοιώσει την αρχιτεκτονική της οργάνωση (σχέδ. 2). H πόλη είχε άρτιο αποχετευτικό σύστηµα, το οποίο διοχέτευε τα λήµµατα στο διαχωριστικό υπόνοµο των σπιτιών, την περίσταση, και από εκεί σε µεγαλύτερο δίκτυο υπονόµων, το οποίο τα αποµάκρυνε έξω από το νότιο και το δυτικό τείχος. Tα νερά της βροχής παρέσερναν τα απόβλητα στους γύρω αγρούς.

4 -4- Tα ιδιωτικά σπίτια Φώτο 4. Ο κάθετος δρόµος δυτικά του καταγωγίου από τα νότια Tα σπίτια της Kασσώπης ήταν κτισµένα σε ίση οικοπεδική έκταση, εµβαδού 226 µ2 (σχέδ.2-3). Eίχαν νότιο προσανατολισµό και επικοινωνούσαν µε τους κάθετους δρόµους, οι οποίοι ήταν λιθόστρωτοι στο ανατολικό µισό (φωτ. 4). H είσοδος των σπιτιών προστατευόταν από ένα υπόστυλο προστέγασµα. Bρισκόταν περίπου στον άξονα του σπιτιού και οδηγούσε στην αυλή, στο βάθος της οποίας ήταν ο οίκος, το καθηµερινό δωµάτιο της οικογένειας, όπου έκαιγε η εστία. Γύρω από την αυλή και τον οίκο ήταν συγκεντρωµένοι οι υπόλοιποι χώροι: ο ανδρώνας, το επίσηµο δωµάτιο του σπιτιού για τις συναναστροφές των ανδρών, το λουτρό µε το αποχωρητήριο, ο σταύλος, οι αποθήκες και άλλοι βοηθητικοί χώροι. Aπό άποψη διαρρύθµισης, η κατοικία παρουσιάζει κατά κανόνα µια τριµερή διαίρεση του εσωτερικού µε δυο παράλληλους και δυο εγκάρσιους τοίχους να τέµνονται, οι οποίοι, µε κεντρικό πυρήνα την αυλή και τον οίκο, σχηµατίζουν από έξι ως εννέα χώρους. Όλα τα σπίτα είχαν και δεύτερο όροφο, τουλάχιστον σε τµήµα της βόρειας πλευράς, στον οποίο βρίσκονταν τα υπνοδωµάτια. O ανδρωνίτης και ο γυναικωνίτης λαµβάνονταν πρόνοια να µην επικοινωνούν, "ό,τι µή δεί µήτε τεκνοποιώνται οι οικέται άνευ τής ηµετέρας γνώµης" (Ξεν. Oικ. 9, 2 κ.εξ.). Tα σπίτια της Kασσώπης, όπως και τα άλλα οικοδοµήµατα, είχαν το κατώτερο τµήµα λίθινο από δόµους ασβεστόλιθου, συνήθως πολυγωνικούς µε ισοδοµική επίστεψη (φωτ. 5), και το ανώτερο από ωµά, κυρίως, πλιθάρια και ξυλοδεσιές. H στέγη ήταν καλυµµένη µε κεραµίδια και οι τοίχοι ήταν επιχρισµένοι µε αµµοκονία. Συχνά τα σπίτια ήταν εξωραϊσµένα µε περίτεχνα αρχιτεκτονικά µέλη, π.χ. επίκρανα παραστάδων, και είχαν στα επίσηµα δωµάτια (ανδρώνες) τους τοίχους βαµµένους µε λευκό, ερυθρό, ωχρό και πράσινο χρώµα. Oρισµένα είχαν περίστυλες αυλές που κοσµούνταν µε ψηφιδωτά Φώτο 7. Τα σπίτι 5 από βόρεια λειτούργησε µεταλλουργείο και κεραµουργείο. H Aγορά µε τα δηµόσια οικοδοµήµατα Tο Πρυτανείο δάπεδα, όπως το σπίτι 3 (φωτ. 6), ενώ άλλα χρησίµευαν και ως επαγγελµατική στέγη, όπως το σπίτι 5 (φωτ. 7), στο οποίο κάποια περίοδο Φώτο 5. Τα σπίτια 1,2,3, 4,5 από δυτικά Φώτο 6. Τα σπίτια 1,2,3, 4,5 και το καταγώγιο από βόρεια Φώτο 8. Τα οικοδοµήµατα της Αγοράς, το καταφύγιο και τα σπίτια 1,2,3,4,5 από αέρος O αρχαιότερος και πιο επίσηµος χώρος της Aγοράς βρισκόταν στη δυτική πλευρά της, όπου εκτείνεται το Πρυτανείο και το Tέµενος (σχέδ. 2-3, φωτ. 8). Tο Πρυτανείο, στην εστία του οποίου έκαιγε το ''άσβεστον πύρ'' της πόλης, ήταν ο χώρος όπου σιτίζονταν οι πρυτάνεις και τα τιµώµενα πρόσωπα που διανυκτέρευαν εκεί. Πιθανόν το αρχαιότερο τµήµα του Πρυτανείου ήταν το ανεξάρτητο τετράγωνο και ευρύχωρο δωµάτιο της νότιας πλευράς. Tο νεότερο οικοδόµηµα, που χρονολογείται πιθανότατα στο β' µισό του 3 ου αι. π. X., είχε το σχήµα σπιτιού µε περίστυλη αυλή. Tο περιστύλιο είχε δωρικούς κίονες στις τρεις πλευρές σε σχήµα Π. Γύρω από την αυλή ήταν διατεταγµένοι διάφοροι χώροι. Μεταξύ αυτών το

5 -5- δωµάτιο της εστίας, ένας ανδρώνας, µια πρόστυλη αίθουσα µε ίχνη λατρευτικά και απέναντι µια αψιδωτή εξέδρα, ανοιχτή προς την Αγορά. Από αυτή, οι άρχοντες παρακολουθούσαν τις θυσίες και ιεροτελεστίες που τελούνταν στο Tέµενος κατά τις συνελεύσεις του Kοινού των Κασσωπαίων και τις εορταστικές εκδηλώσεις. Tο Tέµενος και η υτική Στοά Aνατολικά του Πρυτανείου πρέπει να εκτεινόταν αρχικά µόνο ένας υπαίθριος χώρος, προορισµένος για ιεροτελεστίες, το Tέµενος (σχέδ. 2-3, φωτ. 8). Aργότερα, µεταξύ του Πρυτανείου και του Tεµένους, κτίστηκε ένα στενόµακρο στωικό οικοδόµηµα µε 13 ιωνικούς κιόνες στην πρόσοψη και δυο κλειστούς χώρους στα άκρα (σχέδ. 3). Μπροστά από τη υτική Στοά, τµήµα του Tεµένους πλακοστρώθηκε και περικλείστηκε µε λίθινους ορθοστάτες. Στην πρόσοψη του ορθογώνιου αυτού περιβόλου σώζονται εννέα βάθρα κατά χώραν. Άλλα τρία, βόρεια από αυτά, έχουν τη µορφή θρανίου. Στο µέσον, µπροστά από τα βάθρα, µια µεγάλη µονολιθική βάση έφερε πιθανώς κάποιο σύµβολο της πόλης. Aνατολικότερα, προς το κέντρο της Aγοράς, ήρθαν στο φως τρεις συνεχόµενοι βωµοί. O µεγαλύτερος ήταν αφιερωµένος στο ία Σωτήρα, σύµφωνα µε επιγραφή του 4 ου -αρχών 3 ου αι. π. X. που διασώζει. Eίναι πιθανό, οι δύο άλλοι βωµοί να ανήκουν στη σύζυγο του ιός ιώνη και στην Aφροδίτη, παρέδρους θεότητες, τη λατρευτική σπουδαιότητα των οποίων µαρτυρούν νοµίσµατα των Kασσωπαίων του 4 ου και 3 ου αι. π. X. µε την προτοµή τους. H Βόρεια Στοά και τα βάθρα Στα τέλη του 3 ου Φώτο 9. Η Βόρεια Στοά και τα Βάθρα από ανατολικά αι. π. X., στη βόρεια πλευρά της Aγοράς κατασκευάστηκε ένα µεγάλο στωϊκό οικοδόµηµα διαστάσεων 63,02 X 11,63 µ., µε 13 ιωνικούς κιόνες στο εσωτερικό και 23 δωρικούς εξωτερικά (σχέδ. 2-3, φωτ. 8-9). H κιονοστοιχία της πρόσοψης δεν εκτείνεται ως τα άκρα, όπως και στη υτική Στοά του Πρυτανείου, ώστε να δηµιουργούνται και εδώ δυο κλειστοί χώροι πιθανότατα για γραφειοκρατικές ανάγκες. Στην πρόσοψη της Βόρειας Στοάς εκτείνονται στη σειρά είκοσι ένα λίθινα βάθρα µε επιγραφές του 3 ου και 2 ου αι. π. X., µερικά από τα οποία έχουν τη µορφή τοξοειδούς ή ηµικυκλικής εξέδρας. Aρκετά βάθρα έφεραν ψηφίσµατα των Kασσωπαίων, ενώ τα περισσότερα χρησίµευαν για τη στήριξη χάλκινων αδριάντων, όπως µαρτυρούν οι τόρµοι που διασώζουν στην άνω επιφάνεια. Kατά µήκος της ανατολικής πλευράς της Στοάς εκτείνονται άλλες έξι βάσεις χάλκινων αδριάντων, τους οποίους, σύµφωνα µε τις επιγραφές, αφιέρωσε "τοις θεοίς και τη πόλει" η ίδια οικογένεια. Όπως αποκάλυψαν οι ανασκαφές, η Βόρεια Στοά κτίστηκε στη θέση ενός αρχαιότερου στωικού οικοδοµήµατος µε ψηφιδωτό δάπεδο, το οποίο πιθανότατα χρονολογείται στα τέλη του 4 ου µε αρχές του 3 ου αι. π. X. Tο Bουλευτήριο Tη νοτιοανατολική γωνία της Aγοράς καταλαµβάνει ένα µικρό θέατρο, το οποίο πιθανότατα χρησίµευε ως Bουλευτήριο (σχέδ. 2-3, φωτ. 8). Tο κοίλο του έχει 22 σειρές λίθινων εδωλίων και χωρίζεται µε κλίµακες σε 4 κερκίδες. H σκηνή είναι ορθογώνια µε δυο ορθογώνια παρασκήνια στα δύο άκρα, τα οποία προβάλλουν στην ορχήστρα και πλαισιώνουν το προσκήνιο. Aνατολικά του κοίλου απαντά ένα στωικό οικοδόµηµα, που διασώζει ίχνη από δεκαπέντε οκτάπλευρους στύλους στο εσωτερικό και δεκατρείς στην πρόσοψη, τα άκρα του οποίου είναι

6 -6- κλειστά, όπως και στις άλλες στοές της Kασσώπης. H στοά αυτή χρησίµευε ως καταφύγιο σε περίπτωση κακοκαιρίας, δεδοµένου ότι το Bουλευτήριο δεν ήταν στεγασµένο. H χωρητικότητα του Bουλευτηρίου υπολογίζεται σε άτοµα. Πιθανότατα κατασκευάστηκε στον 3ο αι. π. X., στην εποχή που η Aγορά απέκτησε µνηµειακό αρχιτεκτονικό πλαίσιο. Tα άλλα δηµόσια οικοδοµήµατα Tο Kαταγώγιο Πίσω από τη βόρεια Στοά κατασκευάστηκε στα τέλη του 3 ου αι. π. X. ένα µεγάλο οικοδόµηµα, το οποίο κατέλαβε το πλάτος µιας οικοδοµικής νησίδας και το µήκος δυο σπιτιών (30 X µ.) (σχέδ. 2-3, φωτ. 8-10). Όπως όλα τα κτίρια της Kασσώπης, είχε ανωδοµία από ωµές, κυρίως, πλίθρες και ξυλοδεσιές πάνω σε λίθινη κρηπίδα, η οποία αποτελείται από µεγάλους, πολυγωνικούς δόµους ασβεστολίθου µε ισοδοµική επίστεψη. Tο κτίριο έχει τη µορφή οικίας σε µνηµειακό Φωτό 10.Το καταγώγιο από Β µέγεθος, µε αυλή στο κέντρο, η οποία περιβάλλεται από 26 οκτάπλευρους στύλους µε δωρικά επίκρανα. Στο βάθος υπάρχουν 18 δωµάτια που επικοινωνούν µε τις στοές του περιστυλίου. Όλοι οι χώροι είναι ορθογώνιοι µε εξαίρεση τους 8 γωνιακούς, που είναι τραπεζιόσχηµοι. Ένα από τα ορθογώνια δωµάτια της νότιας πλευράς έχει τη µορφή προπύλου και χρησίµευε ως είσοδος από την κύρια αρτηρία της πόλης. Tο κτίριο είχε και δεύτερο όροφο, στον οποίο ανέβαινε κανείς µε ξύλινη κλίµακα δυτικά της εισόδου, όπου σώζεται η λίθινη βάση της. Ένας ξύλινος εξώστης στις τέσσερις πλευρές του άνω ορόφου οδηγούσε σε ισάριθµα υπνοδωµάτια. Oι αντίστοιχοι χώροι στο ισόγειο ήταν βοηθητικοί (µαγειρείο, καπηλιά, αποθήκες, σταύλοι, αποχωρητήριο). Κατά τους W. Hoepfner και E. L. Schwandner, όλοι οι χώροι, άνω και κάτω, ήταν εµπορικά καταστήµατα. Tο Kαταγώγιο κτίστηκε στη θέση παλαιότερου οικοδοµήµατος, του τέλους του 4ου ή των αρχών του 3 ου αι. π. X., λείψανα του οποίου αποκάλυψαν οι ανασκαφές. Kατά την κατασκευή του νεότερου κτιρίου διανοίχθηκε µικρή λιθόστρωτη πάροδος, έξω από τη βόρεια πλευρά του, για την αποχέτευση των οµβρίων υδάτων της στέγης (φωτ. 5). Tο Θέατρο Tο Θέατρο της Kασσώπης παρουσιάζει ιδιορρυθµία ως προς την ορχήστρα, η οποία δε σχηµατίζει πλήρη κύκλο, αλλά τόξο µεγαλύτερο από το ηµικύκλιο, πιθανώς λόγω του περιορισµένου χώρου (σχέδ. 2). Tο κοίλο (διαµ. βάσης 19 µ., κορυφής 82 µ.) στηρίζεται στην πρόσοψη σε δυο πολυγωνικά αναλήµµατα, ενισχυµένα µε αντηρίδες. Xωρίζεται από ενδιάµεσο διάζωµα σε δυο τµήµατα µε 24 σειρές λίθινων εδωλίων κάτω και 12 επάνω, ενώ 11 κλίµακες το διαιρούν σε 10 κερκίδες, από τις οποίες οι δυο ακρινές έχουν το µισό πλάτος. Ένα κορυφαίο, πλατύτερο διάζωµα προστατεύεται εξωτερικά από ισχυρό πολυγωνικό τοίχο, ο οποίος φέρει θυρίδα που διευκόλυνε την έξοδο των θεατών από το πάνω µέρος του Θεάτρου. H σκηνή είναι ορθογώνια µε δυο στενόµακρα παρασκήνια στα άκρα, µεταξύ των οποίων αναπτύσσεται το προσκήνιο µε έξι κίονες στην πρόσοψη. Tο Θέατρο χρονολογείται στον 3 ο αι. π. X. και υπολογίζεται ότι είχε χωρητικότητα θεατές. O Ναός της Aφροδίτης

7 -7- O ναός αµέσως κάτω από το διατείχισµα κατασκευάστηκε πιθανώς στα χρόνια της ίδρυσης της πόλης, στη θέση παλαιότερου ιερού (σχέδ. 2). Ήταν κατά πάσα πιθανότητα αφιερωµένος στην Aφροδίτη, µια από τις κύριες θεότητες του φύλου και της πόλης, όπως φανερώνει η απεικόνισή της στα πρώτα νοµίσµατα της Kασσώπης και η επίκλησή της στις επιγραφές. Πρόκειται για περίπτερο, δωρικό ναό "εν παραστάσι", µε 6 X 10 κίονες, από τον οποίο σώζονται µόνο τα θεµέλια, διαστάσεων X µ. Έχει πρόναο και σηκό, στο βάθος του οποίου διακρίνονται ίχνη της βάσης του λατρευτικού αγάλµατος. Mερικοί από τους ορθοστάτες του ναού είναι σήµερα εντοιχισµένοι σε λίθινη τράπεζα νότια του καθολικού της γειτονικής χριστιανικής µονής Zαλόγγου. Tο Hρώο Tο ταφικό µνηµείο της Kασσώπης (σχέδ. 2) αποτελείται από έναν υπόγειο τετράγωνο θάλαµο διαστάσεων 3.02 X 2.97 µ., καλυµµένο µε καµάρα από πώρινες λιθοπλινθίδες, προς τον οποίο οδηγεί υπαίθρια κλίµακα, λαξευµένη στο βράχο, και καµαροσκέπαστος διάδροµος που ήταν ασφαλισµένος µε θύρα. Tο εσωτερικό των τοίχων του υπόγειου µνηµείου είναι επιχρισµένο µε ισχυρό κονίαµα που αποµιµείται ορθοµαρµάρωση ωχρού χρώµατος. Όταν ο Leake επισκέφθηκε την Kασσώπη το 1806, το µνηµείο ήταν συληµένο. H παραβίαση έγινε από τη στέγη του νεκρικού θαλάµου µε την αφαίρεση της κεντρικής πλίνθου. Tο δάπεδο του θαλάµου αναµοχλεύθηκε επανειληµµένα. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν λίγα όστρακα ελληνιστικών χρόνων. Tο µνηµείο, επειδή βρίσκεται εντός των τειχών, αποµονωµένο σαν σε τέµενος, θεωρείται ως ηρώο - κενοτάφειο κάποιου τοπικού ήρωα ή σε κάποιου προσώπου που είχε αφηρωισθεί, πιθανόν του ιδρυτή της πόλης. Kατά πάσα πιθανότητα χρονολογείται στην πρώιµη οικοδοµική περίοδο της Kασσώπης (4 ος - 3 ος αι. π. X.). Iστορικό περίγραµµα H Kασσώπη αναφέρεται για πρώτη φορά σε κατάλογο θεωροδόκων από την Eπίδαυρο, ο οποίος χρονολογείται στα π. X. και αποτελεί ασφαλές terminus ante quem για την ίδρυσή της. Πολύ σύντοµα κόβει τα πρώτα της νοµίσµατα µε την κεφαλή της Aφροδίτης στον εµπροσθότυπο (370/ /342 π. X.). Σηµαντικό γεγονός για την περαιτέρω ανάπτυξή της υπήρξε η υποταγή των αποικιών των Hλείων στην Kασσωπαία από το Φίλιππο B' της Mακεδονίας το 343/342 π. X. Mε την κατάργηση της αποικιοκρατίας και τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών από τους Kασσωπαίους, η Kασσώπη αναδεικνύεται στο µεγαλύτερο αστικό κέντρο της περιοχής. Eξάλλου, οι άριστες συνθήκες για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας, αµπελουργίας και ελαιουργίας, της ναυτιλίας και του εµπορίου, της επέτρεψαν να διατηρεί εξέχουσα θέση και µεταξύ των άλλων Hπειρωτικών πόλεων. Όπως φανερώνουν τα εντυπωσιακά οικοδοµήµατα και τα πλούσια ευρήµατα των ανασκαφών, τόσο στην εποχή της Συµµαχίας των Hπειρωτών (343/ /233 π. X.), όσο και στην περίοδο του Kοινού των Hπειρωτών που ακολουθεί (234/ π. X.), η Kασσώπη γνωρίζει µεγάλη ακµή. Xαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στα τέλη του 3 ου µε αρχές του 2 ου αι. π. X. αποσπάται από το Kοινό των Hπειρωτών, εκδίδει αργυρό νόµισµα και διεξάγει εµπόριο µε την Iταλία µέσω των λιµανιών της στο Iόνιο πέλαγος και της νήσου Kέρκυρας. H ανάπτυξη του εµπορίου και της βιοτεχνίας µε την αγγειοπλαστική, την πηλοπλαστική, τη µεταλλουργία κ.ά., καθώς και της αργυρής νοµισµατοκοπίας και της αρχιτεκτονικής µαρτυρούν πληθυσµό εύπορο και πολιτισµικά προηγµένο, µε τάση για την πολυτέλεια. Στην εποχή της ακµής υπολογίζεται ότι είχε έως κατοίκους. Ιδιαίτερα σηµαντικές πτυχές της πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής ιστορίας της Κασσώπης κατά τους ελληνιστικούς χρόνους φωτίζει η ανασύσταση της φυσιογνωµίας των τοπικών εργαστηρίων κεραµικής, η οποία παράλληλα συµβάλλει και στην ανίχνευση της πολιτιστικής ταυτότητας της

8 -8- πόλης ως κέντρου παραγωγής. Όπως διαπιστώθηκε από τη µελέτη των αγγείων, εκτός των άλλων, από τα τέλη του 3 ου έως τα τέλη του 2 ου αι. π.χ. λειτούργησαν στην Κασσώπη τρία εργαστήρια και τρεις εργαστηριακές οµάδες κατασκευής ανάγλυφων σκύφων. Από το δεύτερο τέταρτο του 2 ου έως τα µέσα του 1 ου αι. π.χ. κατασκευάστηκε από τοπικά εργαστήρια και ερυθροβαφής κεραµική, γνωστή ως Eastern Sigillata. Αποκαλυπτική επίσης για τις οικονοµικές και πολιτισµικές σχέσεις της Kασσώπης είναι η µαρτυρία των 1512 νοµισµάτων που βρέθηκαν στις νεότερες ανασκαφές, τα οποία αντιπροσωπεύουν 40 διαφορετικές πόλεις, 17 Kοινά ή φύλα και έθνη ελληνικά και βαρβαρικά ή είναι νοµίσµατα βασιλέων. Oι Kασσωπαίοι είχαν ανέκαθεν στενές πολιτικές σχέσεις µε τους Mολοσσούς, το ισχυρότερο φύλο της αρχαίας Hπείρου. Tο π. X., µε τη διάσπαση του Kοινού των Hπειρωτών, συντάσσονται µε τους Mακεδόνες και συµµαχούν µε τους Mολοσσούς εναντίον των Pωµαίων, εκδίδοντας κοινό νόµισµα µε τα εθνικά KAΣΣΩΠAIΩN-MOΛOΣΣΩN. Tο 167 π. X. γνωρίζουν τη σκληρότητα των Pωµαίων, οι οποίοι κατέστρεψαν 70 πόλεις στην Ήπειρο, τις περισσότερες µολοσσικές, και έσυραν στη δουλεία ανθρώπους (Στράβων 7.7.3). H Kασσώπη συγκαταλέγεται µεταξύ αυτών και έκτοτε παρακµάζει, παρόλο που ανοικοδοµείται, όπως φανερώνουν οι επισκευές στα περισσότερα δηµόσια κτίρια και στα ιδιωτικά σπίτια. Στην εικοσαετία π. X. η Kασσώπη παύει να είναι έδρα του Kοινού των Kασσωπαίων, το οποίο καταργείται από τους Pωµαίους. Oι Kασσωπαίοι συµµετέχουν στο "Kοινό των Πανδοσιέων", που λειτουργεί αρχικά µε έδρα την Πανδοσία και αργότερα τη ωδώνη υπό τους Hλείους αποίκους, στους οποίους οι Pωµαίοι είχαν παραχωρήσει προνόµια σε βάρος των Hπειρωτών. Tο 148 π. X. η Kασσωπαία υπάγεται στη Pωµαϊκή επαρχία της Mακεδονίας, όπως όλη η Ήπειρος και η Iλλυρία. Tότε ανασυστήνεται το Kοινό των Hπειρωτών, το οποίο λειτουργεί υπό τον έλεγχο των Pωµαίων έως τον 1 ο αι. π. X., και η Κασσώπη ανασυγκροτείται. Όπως µαρτυρεί επιγραφήαφιέρωµα στον Hρακλή Σωτήρα, που βρέθηκε στις νεότερες ανασκαφές, κατά την περίοδο αυτή, Κασσωπαίοι εκστρατεύουν υπό τους Pωµαίους στη M. Aσία, εναντίον των Aτταλιδών ( π. X.). Με το γεγονός αυτό πιθανώς συνδέονται και τα βάθρα της ανατολικής πλευράς της Βόρειας Στοάς, µε τις αναθηµατικές επιγραφές των απολεσθέντων νέων. Mε την ίδρυση της Nικόπολης το 31 π. Χ., η Kασσώπη εγκαταλείπεται από τους κατοίκους της, οι οποίοι εξαναγκάζονται από τον Aύγουστο να συνοικιστούν εκεί, µαζί µε τους κατοίκους των περισσότερων οικισµών της Hπείρου και της Aιτωλοακαρνανίας. Βιβλιογραφία Ανασκαφική και επιφανειακή έρευνα Σ. άκαρης, ΠΑΕ (1952) , ΠΑΕ (1953) , ΠΑΕ (1954) , ΠΑΕ (1955) S. Dakaris, Cassopaia and the Elean Colonies, Ancient Greek Cities 4 (1971). Σ. άκαρης, ΠΑΕ (1977) , ΠΑΕ (1978) , ΠΑΕ (1979) , ΠΑΕ (1980) 21-32, ΠΑΕ (1981) 72-77, ΠΑΕ (1982) 79-84, ΠΑΕ (1983) Σ. άκαρης, Kασσώπη, Nεότερες ανασκαφές (1984) και (1989 β έκδ.). W. Hoepfner - E. L. Schwandner - S. Dakaris - K. Gravani - A. Tsingas, "Kassope, Bericht über die Ausgrabungen einer spätklassischen Streifenstadt in Nordwestgriechenland", σε: W. Hoepfner - E. L. Schwandner (επιµ. εκδ.), Haus und Stadt im klassischen Griechenland, Wohnen in der klassischen Polis I (1986) και (1994 β έκδ.) W. Hoepfner - S. Dakaris - E. L. Schwandner - K. Gravani, Kassope, Eine spätklassische Streifenstadt in Nordwestgriechenland, W. Hoepfner (επιµ. εκδ.), Geschichte des Wohnens I: 5000 v. Chr n. Chr., Vorgeschichte Frühgeschichte- Antike (1999) Βιβλιογραφία γενική N. M. Leake, Travels in Northern Greece, I, IV (1835). N. G. L. Hammond, The colonies of Elis in Cassopaia, Αφιέρωµα εις την Ήπειρον, εις µνήµην Χρ. Σούλη (1956)

9 -9- Σ. άκαρης, «Συµβολή εις την τοπογραφίαν της Αρχαίας Ηπείρου», ΑΕ (1957) P. R. Franke, Die antiken Münzen von Epirus (1961). N. G. L. Hammond, Epirus, The geography, the ancient remains, the history and the topography of Epirus and adjacent areas (1967). S. Dakaris, Kassope, EAA, Suppl. (1970) P. Cabanes, L Épire de la mort de Pyrrhos à la conqête Romaine ( av. J.C.) (1976). S. Dakaris, Kassope, EAA, Suppl. ( ) III, Κ. Γραβάνη, «Η αρχαία Κασσώπη», Πρακτικά Επιµορφωτικών Σεµιναρίων Ξεναγών (1994) Βιβλιογραφία ειδική S. Dakaris, Von einer kleinen länlichen Ansiedlung des 8-4 Jhs. v. Chr. zu einer spätklassischen Stadt in Nordwest-Griechenland, Palast und Hütte, Symposium in Berlin 1979 (1982) E. L. Schwandner - G. Zimmer - U.Zwicker, Zum Problem der Öfen griechischer Bronzegiesser, AA (1983) Μ. Οικονοµίδου-Καραµεσίνη, «Χάλκινο νόµισµα των Ηπειρωτών από τις ανασκαφές της αρχαίας Κασσώπης», ΗπΧρον 26 (1984), E. L. Schwandner, Sull Architettura ed Urbanistica Epirotica nel IV secolo, Atti del XXIV Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1984 (1985) K. Gravani, «Die Keramik von Kassope, Eine vorläufiger Überblick», W. Hoepfner - E.L. Schwandner (εκδ.), Haus und Stadt im klassischen Griechenland, Wohnen in der klassischen Polis I (1986) και (1994 β έκδ.) M. Oikonomidou-Karamesini, "Die Münzen der Ausgrabung von Kassope", W. Hoepfner - E. L. Schwandner (επιµ. εκδ.), Haus und Stadt im klassischen Griechenland, Wöhnen in der klassischen Polis I (1986) και (1994 β έκδ.) J. Boessneck, Zoοarchaeologische Ergebnisse an den Tierknochen-und Molluskenfunden, W. Hoepfner - E.L. Schwandner (επιµ. εκδ.), Haus und Stadt im klassischen Griechenland, Wohnen in der klassischen Polis I (1986) και (1994 β έκδ.) Α. Βλαχοπούλου-Οικονόµου, Ηγεµόνες και κορυφαίες κέραµοι µε διακόσµηση από την Ήπειρο, Τύπος «άνθους λωτού-ελίκων» διδ. διατριβή (1986). S. Dakaris, "Organisation politique et urbanistique de la ville dans l' Épire antique", L' Illyrie méridionale et l' Épire dans l' Antiquité, Actes du Colloque International de Clermont- Ferrand 1984 (1987) Σ. άκαρης, "H ρωµαϊκή πολιτική στην Ήπειρο", Πρακτικά A' ιεθνούς Συµποσίου για τη Nικόπολη, Πρέβεζα 1984 (1987) W. Hoepfner, Nikopolis-Zur Stadtgründung des Augustus, Πρακτικά Α ιεθνούς Συµποσίου για τη Νικόπολη, Πρέβεζα 1984 (1987) E. L. Schwandner, Handwerkerviertel in Gründungsstäten des 5. und 4. Jahrhunderts, Πρακτικά ΧΙΙ ιεθνούς Συνεδρίου Κλασικής Αρχαιολογίας, Αθήνα 1983 (1988) K. Γραβάνη, «Kεραµεική των ελληνιστικών χρόνων από την Ήπειρο», HπXρον 29 (1988/89) Χρ. Τζουβάρα- Σούλη, «Από την τεχνική των αγνύθων», ωδώνη 11 (1992) Χρ. Τζουβάρα- Σούλη, «Λατρείες στην Κασώπη», Τιµητικός τόµος για τον καθηγητή Σ. άκαρη (1994) Chr. Tzouvara-Souli, Seal Impressions on Loomweitghts from Cassope (Epirus) I. The numismatic Types, BCH Suppl. 29 (1996) K. Γραβάνη, Ανάγλυφοι σκύφοι από την Κασσώπη, Συµβολή στη µελέτη της ελληνιστικής κεραµικής από την Ήπειρο και στην ανασκαφική στρωµατογραφία της Κασσώπης, διδ. διατριβή (1996).

10 -10- K. Γραβάνη, «Τοπογραφικά Κασσωπαίας», Αφιέρωµα στον N. G. L. Hammond (1997) K. Γραβάνη, «Ανάγλυφοι σκύφοι από την Κασσώπη, Τα τοπικά εργαστήρια», Ε ΕλλΚερ, Χανιά 1997 (2000) Ν. Kατσικούδης, «Το θέατρο στην αρχαία Ήπειρο», ωδώνη 29 (2000) E. L. Schwandner, Kassope, The City in whose Territory Nicopolis was Founded, J. Isager (επιµ. εκδ.), Foundation and Destruction, Nikopolis and Northwestern Greece, The archaeological evidence for the city destructions, the foundation of Nicopolis and the synoecism, Monographs of the Danish Institute at Athens, 3 (2001) K. Gravani, Archaeological Evidence from Cassope. The Local Workshops of Mouldmade bowls, J. Isager (επιµ. εκδ.), Foundation and Destruction, Nikopolis and Northwestern Greece, The archaeological evidence for the city destructions, the foundation of Nicopolis and the synoecism, Monographs of the Danish Institute at Athens, 3 (2001) Κ. Γραβάνη, «Ερυθροβαφής κεραµική των ελληνιστικών χρόνων από την Κασσώπη», Στ ΕλλΚερ, Βόλος 2000 (2004). K. Γραβάνη, «Ανασκαφικές µαρτυρίες για το συνοικισµό στη Νικόπολη», Πρακτικά Β ιεθνούς Συνεδρίου για τη Νικόπολη, Πρέβεζα 2002 (υπό εκτύπωση). Σ. άκαρης- K. Γραβάνη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΑΡΤΑΣ Θ Ε Α Τ Ρ Ο Κ Α Σ Σ Ω Π Η Σ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΑΡΤΑΣ Θ Ε Α Τ Ρ Ο Κ Α Σ Σ Ω Π Η Σ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΑΡΤΑΣ Θ Ε Α Τ Ρ Ο Κ Α Σ Σ Ω Π Η Σ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο αρχαιολογικός χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΟΛΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Το αρχαίο θέατρο Φθιωτίδων Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ. υπαίθρια αμφιθεατρική κατασκευή ημικυκλικής κάτοψης γύρω από μια κυκλική πλατεία

ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ. υπαίθρια αμφιθεατρική κατασκευή ημικυκλικής κάτοψης γύρω από μια κυκλική πλατεία ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ υπαίθρια αμφιθεατρική κατασκευή ημικυκλικής κάτοψης γύρω από μια κυκλική πλατεία Μέρη αρχαίου θεάτρου σκηνή: ορθογώνιο, μακρόστενο κτίριο προσκήνιο: στοά με κίονες μπροστά από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ. Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου...

ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ. Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου... ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου... Ας ξεκινήσουμε με το Ωδείο... Το ρωμαϊκό Ωδείο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΔΙΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το αρχαίο Δίον του Ολύμπου βρίσκεται 15 χλμ. νότια της Κατερίνης, στους πρόποδες του Ολύμπου δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Το Κάστρο των Ιπποτών είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κω. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό και επιβλητικό είναι ένα από τα αξιοθέατα που κάθε επισκέπτης του νησιού πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΥΡΑ Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ. 2 ο Γενικό Λύκειο Μοσχάτου Α Τάξη. Θουκυδίδου, Ἱστοριῶν

ΚΕΡΚΥΡΑ Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ. 2 ο Γενικό Λύκειο Μοσχάτου Α Τάξη. Θουκυδίδου, Ἱστοριῶν ΚΕΡΚΥΡΑ Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ Η αρχαία πόλη της Κέρκυρας, εγκαταστημένη σε απόσταση 4 χλμ. νότια του σημερινού ιστορικού Κέντρου, εκτείνονταν περίπου στο κέντρο της σημερινής χερσονήσου του Κανονιού, που περιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ)

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ) ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10 Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ) Ίδρυση των πρώτων ανακτορικών κέντρων Κύριο χαρακτηριστικό στην κεραμική η εμφάνιση του καμαραϊκού ρυθμού, ο οποίοςαποτελεί προϊόν των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟ ΤΩΝ ΚΑΒΙΡΩΝ (ΚΑΒΙΡΕΙΟ) Καβίρειο

ΙΕΡΟ ΤΩΝ ΚΑΒΙΡΩΝ (ΚΑΒΙΡΕΙΟ) Καβίρειο ΙΕΡΟ ΤΩΝ ΚΑΒΙΡΩΝ (ΚΑΒΙΡΕΙΟ) Καβίρειο Ιερό τοπικής λατρείας αφιερωμένο στον θεό Κάβιρο (γενειοφόρο θεό με στεφάνι κισσού στο κεφάλι και κάνθαρο στο χέρι υπόσταση του Διονύσου) και το Θεό Παίδα (θεϊκό παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ Ο ΑΓΩΓΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η Αρχαία Αγορά του Άργους ιδρύθηκε στους πρόποδες του λόφου της Λάρισας σε µία φυσική λεκάνη, όπου συνέρρεαν τα όµβρια ύδατα. Απαραίτητη προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Τίρυνθας

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Τίρυνθας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ TMHMA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Η ανασκαφή τού 2012 είχε ως στόχους: την περαιτέρω διερεύνηση της στοάς του μεγάλου ρωμαϊκού κτιρίου με τη στοά περιμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΣΣΩΠΗΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΣΣΩΠΗΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΣΣΩΠΗΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Εισαγωγικά /3 ΙΙ. Αρχιτεκτονικά Μορφολογικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Το ανάκτορο της Ζάκρου

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Το ανάκτορο της Ζάκρου ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10 Το ανάκτορο της Ζάκρου Ανάκτορο της Κάτω Ζάκρου Το ανάκτορο της Κάτω Ζάκρου βρίσκεται στο ΝΑ άκρο της Κρήτης στον ομώνυμο ευρύχωρο όρμο. Η θέση ήταν γνωστή από τον 19 ο αι.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2015)

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2015) Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2015) Εισαγωγή Οι εργασίες πεδίου στον αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά, στη βορειοανατολική Κρήτη (Καβούσι, Ιεράπετρα), διήρκεσαν 6 εβδομάδες, ενώ ακολούθησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Project ΑΝΝΑ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΑΒΙΘΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΤΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΝΟΤΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Η νότια πλαγιά της Ακρόπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, 2011-2012

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, 2011-2012 ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, 2011-2012 Περιεχόμενα Αρχαία Δωδώνη γεωγραφικά στοιχεία Κοίλον Ορχήστρα Σκηνή Ρωμαϊκά χρόνια Παραστάσεις που φιλοξενήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού για την Αθήνα του 2 ου αιώνα μ.χ Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο Ελεύθερη πρόσβαση Ώρες λειτουργίας του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαιολογικοί χώροι και περιβαλλοντική εκπαίδευση- η μελέτη περίπτωσης της αρχαίας Μεσσήνης»

«Αρχαιολογικοί χώροι και περιβαλλοντική εκπαίδευση- η μελέτη περίπτωσης της αρχαίας Μεσσήνης» «Αρχαιολογικοί χώροι και περιβαλλοντική εκπαίδευση- η μελέτη περίπτωσης της αρχαίας Μεσσήνης» Μαρία Μπαλάσκα & Ιωάννα Ραβάνη, μέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ Καλαμάτας Οι περιβαλλοντικές συνθήκες, επηρεάζουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΑΣ ΠΛΕΥΡΩΝΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον Στ. Δρούγου Ομάδα εργασίας: καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας ΑΠΘ Ν. Χατζηδάκης αρχιτέκτων ΔΠΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χώροι θέασης και ακρόασης της αρχαίας Ελευσίνας. Φοίβος Αργυρόπουλος

Χώροι θέασης και ακρόασης της αρχαίας Ελευσίνας. Φοίβος Αργυρόπουλος Χώροι θέασης και ακρόασης της αρχαίας Ελευσίνας Φοίβος Αργυρόπουλος ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πανίερο έγινε το Θριάσιο πεδίο από τη στιγμή που η θεά Δήμητρα θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 10. Ιωνικοί Ναοί της Μ. Ασίας στον 4 ο αι.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Η Αγορά ήταν η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. Η πλατεία άρχισε να χρησιμοποιείται ως δημόσιος χώρος από τα αρχαϊκά χρόνια. Μέχρι τότε στην περιοχή υπήρχαν σπίτια και τάφοι. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ιερό της ωδώνης. Η θέση

Το Ιερό της ωδώνης. Η θέση Το Ιερό της ωδώνης Η θέση Το Ιερό της ωδώνης είναι ο σηµαντικότερος αρχαιολογικός χώρος της βορειοδυτικής Ελλάδας. Η θέση του, στην πλαγιά χαµηλού λόφου, ανάµεσα από τον επιβλητικό όγκο του όρους Τόµαρος,

Διαβάστε περισσότερα

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός. ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ Πρόκειται για τα απομεινάρια ενός από τους μεγαλύτερους ναούς του αρχαίου κόσμου, του ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Στο ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας στη Κρήτη, έχουν εντοπιστεί από τους αρχαιολόγους τέσσερις θεατρικοί χώροι διαφορετικών εποχών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αρχιτεκτονική μελέτη: Βασιλεία Μανιδάκη αρχιτέκτων ΥΠΠΟΤ-ΥΣΜΑ Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol.

Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol. Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol.gr Αθήνα 4/2/2015 Προς τον Πρόεδρο τους µη κερδοσκοπικού σωµατείου

Διαβάστε περισσότερα

Φωνές νερού μυριάδες Ιερό Άμμωνα ία, Καλλιθέα Χαλκιδικής. Φυλλάδιο δράσης

Φωνές νερού μυριάδες Ιερό Άμμωνα ία, Καλλιθέα Χαλκιδικής. Φυλλάδιο δράσης Φωνές νερού μυριάδες 2010 Ιερό Άμμωνα ία, Καλλιθέα Χαλκιδικής Φυλλάδιο δράσης Το κείμενο του φυλλαδίου της δράσης ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΜΩΝΑ ΔΙΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Το ιερό του Διονύσου και του Άμμωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ γ γυμνασίου

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ γ γυμνασίου 1 ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ γ γυμνασίου 2 Σχετικά με την εργασία Τάξη : γ γυμνασίου Μάθημα : Βιωματικές Δράσεις Θέμα : Τοπική Ιστορία Αρχαίος Πειραιάς Υπεύθυνη καθηγήτρια : Μαραθεύτη Μ. 3 Η Ηετιώνεια

Διαβάστε περισσότερα

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης;

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Μέρος της οχύρωσης Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργούνται στην περιοχή της La Bastida (Totana, Murcia στην Ισπανία) έχουν αποκαλύψει ένα επιβλητικό οχυρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9. Ναοί του 4 ου αι. π.χ. στην ηπειρωτική Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με. στo αρχαίο θέατρο της Απτέρας

Ακολούθησέ με. στo αρχαίο θέατρο της Απτέρας Ακολούθησέ με στo αρχαίο θέατρο της Απτέρας Η αρχαία πόλη της Απτέρας Περίπου 10 χιλιόμετρα έξω από τα Χανιά, στο δρόμο προς το Ρέθυμνο, θα συναντήσετε την αρχαία Απτέρα. Χτισμένη πάνω σ έναν χαμηλό λόφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΤΕΡΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΤΕΡΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΤΕΡΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Ομάδα εργασίας: ΒΑΝΝΑ ΝΙΝΙΟΥ ΚΙΝΔΕΛΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΕ ΕΠΚΑ-ΥΠΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οικισμός Σκάρκος της Ίου

Ο Οικισμός Σκάρκος της Ίου Ο Οικισμός Σκάρκος της Ίου Εργασία στο μάθημα: Το Νησιωτικό Αιγαίο κατά την 3 η Χιλιετία π.χ. Παναγιώτης Καπλάνης Επιβλέπων Καθηγητής: Βλαχόπουλος Ανδρέας Εαρινό Εξάμηνο 2015 Η Θέση Η Ίος βρίσκεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο των Μαλίων

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο των Μαλίων Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο των Μαλίων Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο των Μαλίων Το ανάκτορο των Μαλίων βρίσκεται στην άκρη μιας μικρής αλλά εύφορης πεδιάδας, κοντά σε λιμάνι στο βόρειο τμήμα της κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά στο πλαίσιο των έργων του ΜΕΤΡΟ. Μια πρώτη θεώρηση.

Ημερίδα Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά στο πλαίσιο των έργων του ΜΕΤΡΟ. Μια πρώτη θεώρηση. Ημερίδα Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά στο πλαίσιο των έργων του ΜΕΤΡΟ. Μια πρώτη θεώρηση. Αθήνα 15 Μαΐου 2015 Συνδιοργάνωση Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘ ΗΜΑΣ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

Η ΚΑΘ ΗΜΑΣ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Η ΚΑΘ ΗΜΑΣ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΜΟΝ Το Πέργαμον ή η Πέργαμος είναι πόλη που από το τέλος του 3ου αιώνα π.χ. αναδείχθηκε σε ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΥΔΩΝΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με. στo αρχαίo θέατρo του Στράτου

Ακολούθησέ με. στo αρχαίo θέατρo του Στράτου Ακολούθησέ με στo αρχαίo θέατρo του Στράτου Η χώρα των Αιτωλών και των Ακαρνάνων Βουνά, πεδιάδες, ποτάμια, λίμνες και ακτές που βρέχονται από το Ιόνιο πέλαγος και τους κόλπους του Αμβρακικού, του Κορινθιακού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΛΩΤΙΝΟΠΟΛΗ

Η ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΛΩΤΙΝΟΠΟΛΗ Η ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΛΩΤΙΝΟΠΟΛΗ 1 Στη ΝΑ πλευρά του Διδυμοτείχου, ανάμεσα στη συμβολή των ποταμών Έβρου και Ερυθροποτάμου και το Σιδηροδρομικό σταθμό, υψώνεται ένας βραχώδης οχυρός λόφος γνωστός με

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Στρατηγικής σημασίας η θέση της Μάκρης / Κατοικήθηκε από την αρχαιότητα Οικισμός με διαρκή ανθρώπινη παρουσία από τα νεολιθικά χρόνια Ορατά στο κέντρο της σημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.)

Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.) Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.) Μελέτη: Κ. Παλυβού Κατασκευή: Ι. Γιαννόπουλος Ιδιοκτησία: Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας/TEE Η λεγόμενη Ξεστή 3 ήταν σημαντικό δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28

Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28 Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28 Να περιγράψετε ένα μινωικό ανάκτορο; Μεγάλα Συγκροτήματα κτιρίων, Είχαν πολλές πτέρυγες-δωματίων, Διοικητικά, Οικονομικά, Θρησκευτικά και Καλλιτεχνικά κέντρα της περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στράτος 29-12 - 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟY ΠΛΗΡ: Πατσέας Αναστάσιος ΤΗΛ: 6978558904 Π Ρ Ο Σ Κο Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Η Πόλη έξω από τα Â Ë

Η Πόλη έξω από τα Â Ë Η Πόλη έξω από τα Â Ë Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει να κάνει και να δει ο επισκέπτης της Πόλης της Ρόδου, τόσες πολλές οι επιλογές που σίγουρα δεν θα πλήξει. Μέρες ολόκληρες θα µπορούσε κανείς να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη του Προέδρου του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. Σταύρου Μπένου στα αρχαία θέατρα των νομών Πρεβέζης και Άρτας 13-14 Ιουνίου 2009

Επίσκεψη του Προέδρου του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. Σταύρου Μπένου στα αρχαία θέατρα των νομών Πρεβέζης και Άρτας 13-14 Ιουνίου 2009 Επίσκεψη του Προέδρου του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. Σταύρου Μπένου στα αρχαία θέατρα των νομών Πρεβέζης και Άρτας 13-14 Ιουνίου 2009 Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», Μπουμπουλίνας 30, Τ.Κ. 106 82, Αθήνα www.diazoma.gr / info@diazoma.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στο θέατρο των Γιτάνων

Στο θέατρο των Γιτάνων Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας τετράδιο για τον μαθητή Στο θέατρο των Γιτάνων εκπαιδευτική περιήγηση Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας Κύπρου 68, 461 00 Ηγουμενίτσα, e-mail: efathe@culture.gr, amig@culture.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΜΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΜΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Ο σηµερινός επισκέπτης του ιερού εισέρχεται στο χώρο από τη νότια πλευρά του, ενώ κατά την αρχαιότητα η κυρία είσοδος βρισκόταν στα βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ.

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ. Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 3η ΧΙΛΙΕΤΙΑ π.χ. «Η οικιστική αρχιτεκτονική της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού στις Κυκλάδες και το αμυντικό της σύστημα»

ΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 3η ΧΙΛΙΕΤΙΑ π.χ. «Η οικιστική αρχιτεκτονική της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού στις Κυκλάδες και το αμυντικό της σύστημα» Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ελευθερία Καραμήτρου ΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 3η ΧΙΛΙΕΤΙΑ π.χ. «Η οικιστική αρχιτεκτονική της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Μινωικοί ιεροί χώροι

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Μινωικοί ιεροί χώροι ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10 Μινωικοί ιεροί χώροι Ενδεχομένως από τη Νεολιθική, αλλά με βεβαιότητα από την Προανακτορική εποχή φαίνεται ότι οι μινωίτες ασκούσαν τις λατρευτικές τους πρακτικές στα σπήλαια.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ: ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΜΑ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΙΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Πόλη: Οικισμός μόνιμου χαρακτήρα με μικρό ή μεγάλο πληθυσμιακό μέγεθος, δομημένος έτσι ώστε να εξυπηρετεί τη ζωή των κατοίκων της. Οικισμός: Κατοικημένη περιοχή, οριοθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με. στo ρωμαϊκό ωδείο της Νικόπολης

Ακολούθησέ με. στo ρωμαϊκό ωδείο της Νικόπολης Ακολούθησέ με στo ρωμαϊκό ωδείο της Νικόπολης Εικ. 1 Αεροφωτογραφία του ωδείου και της ευρύτερης περιοχής. Διακρίνονται τα τείχη. Μια νίκη οδηγεί σε μια πόλη... Αν βρεθείτε στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ηπείρου,

Διαβάστε περισσότερα

majestic insight in living

majestic insight in living Ψυχικό Πρεσβεία ή Ιδιωτική Κατοικία ή Συγκρότημα Κατοικιών (Υπό κατασκευή) Κτίσμα 1800 μ2 σε οικόπεδο 1300μ2 Μοναδική θέση στην καλύτερη περιοχή του Ψυχικού Κορυφαία Αρχιτεκτονική Σχεδίαση από τον Αλέξανδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 13-17 Νοεμβρίου 2008 Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», Μπουμπουλίνας 30, Τ.Κ. 10682, Αθήνα www.diazoma.gr / info@diazoma.gr

Διαβάστε περισσότερα

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 -

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4.1 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ Όπως και τα υπόλοιπα, έτσι και το πρώην σχολείο του Αγίου Σώστη είναι ένα πέτρινο κτίριο µε κεραµοσκεπή και βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Tο κτίριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟ της ΑΘΗΝΑΣ ΑΦΑΙΑΣ στην ΑΙΓΙΝΑ

ΙΕΡΟ της ΑΘΗΝΑΣ ΑΦΑΙΑΣ στην ΑΙΓΙΝΑ Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα και Αρχείο www.apan.gr ΙΕΡΟ της ΑΘΗΝΑΣ ΑΦΑΙΑΣ στην ΑΙΓΙΝΑ Με ξεναγό την Χρυσή Καραϊωσηφίδου, Απρίλιος 2016 Η πάνοπλη Αθηνά στο δυτικό αέτωμα Το δυτικό αέτωμα (γλυπτό σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με. στo ρωμαϊκό ωδείο της Κω

Ακολούθησέ με. στo ρωμαϊκό ωδείο της Κω Ακολούθησέ με στo ρωμαϊκό ωδείο της Κω Εικ. 1 Αεροφωτογραφία του ωδείου. Κως, ένα νησί με θαυμαστή ιστορία Ένα από τα πιο όμορφα νησιά των Δωδεκανήσων τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και για τα μνημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ 86882 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ 2 διαγραμμα 1 1. Εισαγωγή Ο αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή του λόφου της Φάμπρικας και η σπηλιές που έχουν διαμορφωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με. στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης

Ακολούθησέ με. στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης Ακολούθησέ με στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης Η αρχαία Δωδώνη, το ιερό και το μαντείο 6 4 5 7 3 Εικ. 1 Γενική άποψη του θεάτρου. Mόλις 15 χλμ. από τα Ιωάννινα, σε μία κοιλάδα κάτω από το βουνό Τόμαρος, ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος Ένα νέο έδαφος Το ελληνικό τοπίο υπομένει για περισσότερα από 40 χρόνια μια παρατεταμένη διαδικασία «προ-αστικοποίησης». Στην ανάπτυξη των παραθεριστικών οικισμών κυριαρχούν τα γνώριμα μοντέλα της πανταχόθεν

Διαβάστε περισσότερα

6 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

6 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 6 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Θεωρούμε ότι η διαμόρφωση του περιβάλλοντος ενός αρχαιολογικού χώρου, ιδιαίτερα μάλιστα όταν πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Rethink Athens / Πίνακας αρχαιολογικών ευρημάτων Νοέμβριος 2012

Rethink Athens / Πίνακας αρχαιολογικών ευρημάτων Νοέμβριος 2012 1 Οδός Ιδιοκτησία Αρχαιολογικός χαρακτήρας Βιβλιογραφία Έτος ανασκαφής Βάθος 1 Πατησίων και Καποδιστρίου 2 Αιόλου από Σταδίου Σοφοκλέους (έργα Υ.Δ.Ρ.Ε.Ξ.) 3 Σταδίου 61 [πρώην Κυπριακή Αγορά] Κανελλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΘΕΜΑ: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 8. Πανελλήνια Ιερά. Δελφοί και Ολυμπία Τα Πανελλήνια

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικό µουσείο Κιµώλου

Αρχαιολογικό µουσείο Κιµώλου Αρχαιολογικό µουσείο Κιµώλου εισαγωγή η παρουσίαση φιλοδοξεί να είναι µια παρουσίαση του µουσείου από την πλευρά του επισκέπτη, χωρίς να έχουµε µιλήσει µε τους αρµόδιους για τις προθέσεις και τους στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο Παλαιό Φρούριο Είναι χτισμένο σε μια δίκορφη φυσική τοποθεσία από τον 16ο αιώνα στην άλλοτε Βυζαντινή πόλη της Κέρκυρας. Το Παλιό φρούριο είναι ένα χαρακτηριστικό σύμβολο της παλιάς πόλης και οι δύο κορυφές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ Χρονολογία Ελλάδα - Αιγαίο 100.000 ως 20.000 Μέση και Νεότερη Παλαιολιθική 10.000 Μεσολιθική εποχή 7000 ως 6000 Έναρξη Νεολιθικής 5600 Μέση

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

<< ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΕΙΕΣ >>

<< ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΕΙΕΣ >> 1 Ο ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2014 : > ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΥΚΗΝΩΝ Από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα. Χτισμένη πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΙΕΖΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΙΕΖΑΣ 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ 28-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΙΕΖΑΣ Νοέµβριος 2014 Δίκτυο αρχαιολογικών χώρων στην περιοχή της Μακεδονίας Μια φορά κι έναν καιρό Μια φορά κι έναν καιρό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ.

Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Βασιλένα Πετκόβα ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Το χωριό βρίσκεται σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στο Ιερό του Ολυμπίου Διός και τα Παριλίσσια Ιερά

Ακολούθησέ με... στο Ιερό του Ολυμπίου Διός και τα Παριλίσσια Ιερά Ακολούθησέ με... στο Ιερό του Ολυμπίου Διός και τα Παριλίσσια Ιερά Ακολούθησέ με... στο Ιερό του Ολυμπίου Διός και τα Παριλίσσια Ιερά ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΠΠΕΙΟ 2 ΙΕΡΟΟΛΥΜΠΙΟΥΔΙΟΣΚΑΤΒΑΛΑΝΕΙΟΤΡΟΛΥΜΠΙΑΓΗΤΟΖΠΥΛΗΑΔΡΙΑΝΟΥΜΠΕΠΙΔΕΛΦΙΝΙΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΒΕΑΤΟΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑΣΥΖΠΥΡΡΑΠΟΡΘΗΣΕΑΣΧΡΥΣΕΛΕΦΑΝΤΙΝΟΑΓΑΛΜΑΙΛΙΣΣΟΣΟΡΑΣΤΥΠΟΚΕΚΙΟΝΕΣΙΡΙΚΕΤΗΡΙΑΚΛΑΔΟΣΥΒΟΤΕΜΕΝΟΣΑΝΤΑΨΙΔΑΜΕΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΩΚΕΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣΓΑΔΕΛΦΙΝΙΟΣΑΠΟΛΛΩΝΑΣΜοτΕιΝΟΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣΤΥΡΚΡΟΝΟΣΗΡΕΑΠΥΡΝΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΙ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΧΛΗΣΕΙΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μελέτης Aνάδειξης «Αρχαίου Θεάτρου στην Πλατιάνα» 1

Παρουσίαση μελέτης Aνάδειξης «Αρχαίου Θεάτρου στην Πλατιάνα» 1 Παρουσίαση μελέτης Aνάδειξης «Αρχαίου Θεάτρου στην Πλατιάνα» 1 Μελετητές: Μ. Μαγνήσαλη, Θ. Μπιλής- Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Αναστηλωτές ΜΜ: magnisali@yahoo.gr +306974324095 +306974323174 ΘΜ: themisbilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Α ρ χ α ί α Κ α λ υ δ ώ ν α» Δρ. Ολυμπία Βικάτου Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΛΣΤ Ε.Π.Κ.Α. Μεσολογγίου

«Α ρ χ α ί α Κ α λ υ δ ώ ν α» Δρ. Ολυμπία Βικάτου Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΛΣΤ Ε.Π.Κ.Α. Μεσολογγίου «Α ρ χ α ί α Κ α λ υ δ ώ ν α» Δρ. Ολυμπία Βικάτου Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΛΣΤ Ε.Π.Κ.Α. Μεσολογγίου Ευηνοχώρι, 29 Μαΐου 2011 Καλυδώνα. Η αρχαία Καλυδώνα υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες πόλεις της

Διαβάστε περισσότερα

Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα

Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : Εξοχικές κατοικίες στο Σκροπονέρι Ευβοίας Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα και από την ακανόνιστη

Διαβάστε περισσότερα

Από τον συλλογικό τόμο: Κοσμική αρχιτεκτονική στα Βαλκάνια (1997) σσ III. ΦΡΟΥΡΙΑ III. 9. RUMELI HISAR, ΤΟΥΡΚΙΑ ZEYNEP AHUNBAY

Από τον συλλογικό τόμο: Κοσμική αρχιτεκτονική στα Βαλκάνια (1997) σσ III. ΦΡΟΥΡΙΑ III. 9. RUMELI HISAR, ΤΟΥΡΚΙΑ ZEYNEP AHUNBAY Από τον συλλογικό τόμο: Κοσμική αρχιτεκτονική στα Βαλκάνια (1997) σσ. 166-169 III. ΦΡΟΥΡΙΑ III. 9. RUMELI HISAR, ΤΟΥΡΚΙΑ ZEYNEP AHUNBAY Το Rumeli Hisar (το Κάστρο της Ρούμελης) το έχτισε ο Οθωμανός σουλτάνος

Διαβάστε περισσότερα