-1- H αρχαία Kασσώπη. H θέση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "-1- H αρχαία Kασσώπη. H θέση"

Transcript

1 -1- H αρχαία Kασσώπη H θέση Η Κασσώπη υπήρξε το πολιτικό κέντρο των Κασσωπαίων, ενός από τα τέσσερα σηµαντικότερα φύλα της αρχαίας Ηπείρου µεταξύ των δεκατεσσάρων που αναφέρονται από τον Θεόποµπο, ιστορικό του 4 ου αι. π. Χ. (Στράβων, 7.7.5). Ως το τέλος του 5 ου µε αρχές του 4 ου αι. π. X. τα Hπειρωτικά φύλα κατοικούσαν "κατά κώµας" (Ψευδο-Σκύλαξ, 28). Έκτοτε αρχίζουν να συνοικίζονται σε περιτειχισµένες πόλεις. Η Kασσώπη ιδρύθηκε µε συνοικισµό κωµών κατά το πρώτο µισό του 4 ου αι. π. X. στο δυτικό τµήµα της αρχαίας Kασσωπαίας (σχέδ. 1). H έκταση της αρχαίας Kασσωπαίας συµπίπτει περίπου µε αυτή του σηµερινού νοµού Πρέβεζας. Tα γεωγραφικά της όρια αποτελούσαν στα βόρεια ο ποταµός Aχέρων, στα νότια ο Aµβρακικός κόλπος, στα ανατολικά ο ποταµός Λούρος και στα δυτικά το Iόνιο πέλαγος. Tα δύο Σχέδιο 1. Χάρτης της αρχαίας Κασσωπίας ποτάµια ήταν στην αρχαιότητα πλωτά και διευκόλυναν την επικοινωνία των Kασσωπαίων µε τις ακτές της Aδριατικής, την Iταλία, τα Eπτάνησα και τη νότια Eλλάδα, συµβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη του εµπορίου και της οικονοµίας. Tη γεωγραφικά ευνοηµένη και εύφορη χώρα των Kασσωπαίων ήλεγχαν αρχικά Hλείοι άποικοι, οι οποίοι στον 8ο και 7ο αι. π. X. ίδρυσαν στο κεντρικό τµήµα της, σε επίκαιρες θέσεις, τις αποικίες Bατίες και Eλάτρια, στο εσωτερικό, και Bουχέτιο και Πανδοσία, στις όχθες των ποταµών Λούρου και Aχέροντα αντίστοιχα (σχέδ. 1). Nότια της Πανδοσίας, κοντά στις εκβολές του Aχέροντα, είχε ιδρυθεί κατά τον 14 ο αι. π. X. από Mυκηναίους αποίκους η Eφύρα (σχέδ. 1). Oι Kασσωπαίοι κατοικούσαν στο νοτιοδυτικό τµήµα της αρχαίας Ηπείρου από τους προϊστορικούς χρόνους. Ως το τέλος του 5 ου αι. π. X. η Kασσωπαία αποτελούσε τµήµα της αρχαίας Θεσπρωτίας. Aργότερα όµως οι Kασσωπαίοι αποσπάστηκαν και αποτέλεσαν ανεξάρτητο φύλο-κράτος µε πρωτεύουσα την Kασσώπη. H Kασσώπη κτίστηκε σε ευρύχωρο οροπέδιο στις νότιες πλαγιές του Zαλόγγου (φωτ. 1), µε υψόµετρο µ. και µαγευτική θέα προς τη θάλασσα, σε θέση στρατηγική, η οποία δεσπόζει στην Φώτο 1. Άποψη της Κασσωπίας από ΒΑ πεδιάδα της Πρέβεζας και ελέγχει τις ακτές του Aµβρακικού κόλπου και του Iονίου πελάγους. Aνατολικά της αρχαίας Kασσώπης υψώνεται η µεγαλύτερη κορυφή του Zαλόγγου, µε την οµώνυµη ιστορική µονή, γνωστή από τον ηρωϊκό θάνατο των γυναικών του Σουλίου το εκέµβριο του Στο χείλος του βράχου υψώνεται σήµερα λίθινο σύµπλεγµα γυναικών που σέρνουν το χορό, όπως τις είχε φανταστεί η λαϊκή µούσα και τις παρέστησε ο γλύπτης Γ. Zογγολόπουλος το Nοτιοδυτικά της αρχαίας πόλης και του Zαλόγγου βρίσκεται το νεότερο χωριό Kαµαρίνα. Η ανασκαφική έρευνα Φυσικά και τεχνικά οχυρή, η Kασσώπη ήταν µια από τις µεγαλύτερες πόλεις της αρχαίας Hπείρου και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα ολοκληρωµένης αστικής πόλης των Ηπειρωτικών φύλων. Σήµερα είναι µια από τις καλύτερα σωζόµενες πόλεις της αρχαίας Hπείρου. Mακριά από νεότερους οικισµούς και την επέµβαση του ανθρώπου διατήρησε σε καλή κατάσταση τα ερείπιά της µε αποτέλεσµα να προσφέρει πρόσφορο έδαφος για συστηµατική έρευνα. Oι πρώτες συστηµατικές ανασκαφές στην Kασσώπη πραγµατοποιήθηκαν από τον καθηγητή Σ. άκαρη µεταξύ των ετών , µε δαπάνες της εν Αθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας. Έφεραν

2 -2- στο φως ένα µεγάλο οικοδόµηµα στο κέντρο της πόλης, το οποίο ταυτίστηκε από τον ίδιο µε το δηµόσιο ξενώνα (Καταγώγιο), καθώς και τµήµα της µετέπειτα Βόρειας Στοάς της Αγοράς (σχέδ. 2-3, φωτ. 8-10). Παράλληλα µε τις πρώτες ανασκαφές, αλλά και αργότερα ( ), διεξήχθησαν από τον άκαρη και επιφανειακές έρευνες, οι οποίες του έδωσαν τη δυνατότητα να συντάξει το σχέδιο της πόλης µε την συνεργασία του Aθηναϊκού Kέντρου Oικιστικής (K. οξιάδη). Υπό την αιγίδα της Aρχαιολογικής Eταιρείας, από το 1977 έως το 1983, ο άκαρης διεξήγαγε συστηµατικές ανασκαφές σε ευρύτερη κλίµακα µε τη σύµπραξη του Aρχαιολογικού Iνστιτούτου του Bερολίνου (µε τη συνεργασία των αρχιτεκτόνων W. Hoepfner και E. L. Schwandner) και του Πανεπιστηµίου Iωαννίνων (µε τη συνεργασία της K. Γραβάνη). Kατά τη δεύτερη αυτή ανασκαφική περίοδο ανασκάφτηκαν δέκα ιδιωτικά σπίτια, τα περισσότερα στο κέντρο της πόλης, τα δηµόσια οικοδοµήµατα στο βορειοδυτικό τµήµα της Aγοράς, δρόµοι και κοινόχρηστοι χώροι. Παράλληλα, συµπληρώθηκε το τοπογραφικό σχέδιο της πόλης, καθώς και το σχέδιο του αποχετευτικού δικτύου. Με βάση τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τις ανασκαφές Σχέδιο 3. Κάτοψη των δυο περιόδων και τις επιφανειακές έρευνες, η εικόνα της αρχαίας Κασσώπης δύναται να ανασυσταθεί ως ακολούθως. H οχύρωση H αρχαία πόλη καταλαµβάνει έκταση περίπου 400 στρεµµάτων (σχεδ. 2). Tην περικλείουν ισχυρά τείχη που έχουν περίµετρο γύρω στα µ. και πάχος µ. Tα τείχη εκµεταλλεύονται τις υψοµετρικές διαφορές του εδάφους και είναι κατασκευασµένα από πολυγωνικούς δόµους τοπικού ασβεστόλιθου (φωτ. 2). Oι δυο απόκρηµνες κορυφές του οροπεδίου που υψώνονται στα βόρεια, ανατολικά και δυτικά της πόλης, χρησίµευαν ως ακροπόλεις και γι αυτό ήταν καλά οχυρωµένες και εφοδιασµένες µε δεξαµενή νερού (σχέδ. 2). Aνάµεσά τους διασώζεται και τρίτη δεξαµενή, προστατευµένη από αναληµµατικό τοίχο, ενώ στο ύψος της κορυφογραµµής απαντούν και µεµονωµένα λείψανα αµυντικών πύργων. Στην προέκταση της µικρότερης ακρόπολης, στα βορειοανατολικά, ένα διατείχισµα έφραζε µια φυσική διάβαση του Zαλόγγου. Νοτιοδυτικά της πόλης, ένα προτείχισµα προστάτευε επίσης ένα αδύνατο σηµείο και πιθανώς µια πηγή νερού. O αρχικός περίβολος των τειχών είχε κατά διαστήµατα θλάσεις για Φώτο 3. Η πυλίδα του δυτικού τείχους Φώτο 2. Το τείχος της δυτικής ακρόπολης αµυντικούς σκοπούς. Aντίθετα, ο περίβολος που κατασκευάστηκε αργότερα στα νοτιοδυτικά, για να συµπεριλάβει την επέκταση της πόλης, προστατευόταν από ισχυρούς ορθογώνιους πύργους. O περίβολος των τειχών είχε δύο κύριες τοξωτές πύλες ανατολικά και δυτικά, στα άκρα της κεντρικής λεωφόρου που περνούσε βόρεια της Aγοράς. Nότια της Aγοράς, µικρή τοξωτή πύλη οδηγούσε σε πηγή νερού, ενώ δευτερεύουσες πύλες υπήρχαν επίσης στο προτείχισµα, στο δυτικό τείχος (φωτ. 3), καθώς και στο νότιο, προς την επέκταση της πόλης. Η επέκταση επικοινωνούσε µε τη χώρα µε µεγάλη πύλη στη νότια πλευρά του νεότερου περιβόλου και πιθανώς µε µια µικρότερη στην ανατολική. Tο πολεοδοµικό σχέδιο

3 -3- H Kασσώπη ανταποκρινόταν απόλυτα στις αντιλήψεις των αρχαίων Eλλήνων για την πόλη του 4 ου αι. π. X., όπως τις συνόψισε ο φιλόσοφος Aριστοτέλης (Πολιτικά 1330α). Επικοινωνούσε εύκολα µε όλη τη χώρα, ξηρά και θάλασσα, ήταν κτισµένη σε πλαγιά µε υγιεινό προσανατολισµό, η θέση της ήταν κατάλληλη για τις πολιτικές δραστηριότητες και τις πολεµικές ενέργειες, διέθετε φυσικές πηγές και δεξαµενές νερού και είχε σπίτια σε κανονική διάταξη, κτισµένα σε ευθείς δρόµους, κατά το σύγχρονο πολεοδοµικό σύστηµα, το "ιπποδάµειο". Tο σύστηµα αυτό έγινε γνωστό στην Ήπειρο στα τέλη του 7 ου αι. π. X. µε την ίδρυση της κορινθιακής αποικίας Aµβρακίας, η άρτια πολεοδοµική οργάνωση της οποίας φαίνεται ότι αποτέλεσε το υπόδειγµα για τη δηµιουργία της αστικής πόλης των Hπειρωτικών φύλων. H Kάσσωπη κτίστηκε εξαρχής κατά το γεωµετρικό σύστηµα της εσχάρας, το γνωστό ως "ιπποδάµειο", σύµφωνα µε το οποίο η έκταση χωρίζεται σε οικοδοµικά τετράγωνα µε τη χάραξη ευθύγραµµων δρόµων, κάθετων µεταξύ τους (σχέδ. 2-3). Είκοσι παράλληλοι δρόµοι, πλάτους 4,20 µ., οι "στενωποί" (φωτ. 4), διασχίζουν την πόλη µε άξονα από βορρά προς νότο και διασταυρώνονται κάθετα µε δυο φαρδύτερους δρόµους, πλάτους 6 µ., τις "πλατείες οδούς" ή "λεωφόρους", οι οποίοι τέµνουν την πόλη από ανατολάς προς δυσµάς (φωτ. 8-9). Με βάση το πυκνό αυτό οδικό δίκτυο σχηµατίζονται 60 στενόµακρες οικοδοµικές νησίδες, που έχουν πλάτος περίπου 30 µ., ενώ το µήκος τους ποικίλλει από µ. Στο πλάτος των οικοδοµικών νησίδων ήταν κτισµένα δυο σπίτια, τα οποία χωρίζονται µεταξύ τους από έναν αποχετευτικό διάδροµο, την "περίσταση", πλάτους 1,20 µ. (σχέδ. 2-3). H έκταση εντός των τειχών δεν ήταν οικοδοµηµένη στο σύνολό της. Yπολογίζεται ότι µέσα στον περίβολο ήταν κτισµένα γύρω στα 600 ιδιωτικά σπίτια, ενώ ένα µέρος του πληθυσµού θα διέµενε νοτιότερα, σε αγροκτήµατα εκτός πόλης. O επίπεδος χώρος νότια της κεντρικής οδού, στη νοτιοανατολική γωνία της πόλης, ήταν προορισµένος για δηµόσια χρήση (σχέδ. 2-3). Tη θέση αυτή καταλαµβάνει η πολιτική Aγορά, την οποία ορίζουν δύο κύρια οικοδοµήµατα, το Πρυτανείο, στη δυτική πλευρά, όπου διέµεναν οι άρχοντες της πόλης, και το Βουλευτήριο, στην ανατολική, όπου συνέρχονταν οι εκπρόσωποι του φύλου των Kασσωπαίων. Tις δυο µακρές πλευρές όριζαν δυο στοές µια προς βορράν, η οποία αναπτύχθηκε σε βάρος της κεντρικής λεωφόρου, και µια κατά µήκος του νότιου τείχους, της οποίας ελάχιστα τµήµατα σώζονται σήµερα µετά την κατακρήµνιση του νότιου τµήµατος της Aγοράς και του τείχους. Στον άξονα της Aγοράς, στη βορειοδυτική γωνία της πόλης, πάνω από την κατοικηµένη περιοχή, ήταν κτισµένο το Θέατρο (σχέδ. 2). Σε περίοπτη επίσης θέση, στα ανατολικά, κάτω από το διατείχισµα, ήταν κτισµένος ένας περίπτερος ναός. Ένα λατρευτικό οικοδόµηµα (ή γυµνάσιο;) υπήρχε πιθανώς στις νότιες συνοικίες της πόλης, δυτικά της Aγοράς. Στο νοτιοδυτικό άκρο της πόλης, µακριά από την κατοικηµένη περιοχή αλλά εντός των τειχών, ήταν ιδρυµένο ένα υπόγειο ταφικό µνηµείο(σχέδ.2). Tα νεκροταφεία εκτείνονταν εκτός των τειχών, στα ανατολικά, στα νοτιοδυτικά και στα νότια, κατά µήκος των δρόµων που οδηγούσαν στην πόλη. Πιθανότατα κατά τον 3ο αι. π.x., που είναι εποχή ακµής για την Kασσώπη, η αύξηση του πληθυσµού επέβαλε την επέκταση του πολεοδοµικού ιστού της εκτός των τειχών. Έτσι περιτειχίστηκε ένας χώρος 10 περίπου εκταρίων στα νοτιοδυτικά, χωρίς όµως η επέκταση αυτή να αλλοιώσει την αρχιτεκτονική της οργάνωση (σχέδ. 2). H πόλη είχε άρτιο αποχετευτικό σύστηµα, το οποίο διοχέτευε τα λήµµατα στο διαχωριστικό υπόνοµο των σπιτιών, την περίσταση, και από εκεί σε µεγαλύτερο δίκτυο υπονόµων, το οποίο τα αποµάκρυνε έξω από το νότιο και το δυτικό τείχος. Tα νερά της βροχής παρέσερναν τα απόβλητα στους γύρω αγρούς.

4 -4- Tα ιδιωτικά σπίτια Φώτο 4. Ο κάθετος δρόµος δυτικά του καταγωγίου από τα νότια Tα σπίτια της Kασσώπης ήταν κτισµένα σε ίση οικοπεδική έκταση, εµβαδού 226 µ2 (σχέδ.2-3). Eίχαν νότιο προσανατολισµό και επικοινωνούσαν µε τους κάθετους δρόµους, οι οποίοι ήταν λιθόστρωτοι στο ανατολικό µισό (φωτ. 4). H είσοδος των σπιτιών προστατευόταν από ένα υπόστυλο προστέγασµα. Bρισκόταν περίπου στον άξονα του σπιτιού και οδηγούσε στην αυλή, στο βάθος της οποίας ήταν ο οίκος, το καθηµερινό δωµάτιο της οικογένειας, όπου έκαιγε η εστία. Γύρω από την αυλή και τον οίκο ήταν συγκεντρωµένοι οι υπόλοιποι χώροι: ο ανδρώνας, το επίσηµο δωµάτιο του σπιτιού για τις συναναστροφές των ανδρών, το λουτρό µε το αποχωρητήριο, ο σταύλος, οι αποθήκες και άλλοι βοηθητικοί χώροι. Aπό άποψη διαρρύθµισης, η κατοικία παρουσιάζει κατά κανόνα µια τριµερή διαίρεση του εσωτερικού µε δυο παράλληλους και δυο εγκάρσιους τοίχους να τέµνονται, οι οποίοι, µε κεντρικό πυρήνα την αυλή και τον οίκο, σχηµατίζουν από έξι ως εννέα χώρους. Όλα τα σπίτα είχαν και δεύτερο όροφο, τουλάχιστον σε τµήµα της βόρειας πλευράς, στον οποίο βρίσκονταν τα υπνοδωµάτια. O ανδρωνίτης και ο γυναικωνίτης λαµβάνονταν πρόνοια να µην επικοινωνούν, "ό,τι µή δεί µήτε τεκνοποιώνται οι οικέται άνευ τής ηµετέρας γνώµης" (Ξεν. Oικ. 9, 2 κ.εξ.). Tα σπίτια της Kασσώπης, όπως και τα άλλα οικοδοµήµατα, είχαν το κατώτερο τµήµα λίθινο από δόµους ασβεστόλιθου, συνήθως πολυγωνικούς µε ισοδοµική επίστεψη (φωτ. 5), και το ανώτερο από ωµά, κυρίως, πλιθάρια και ξυλοδεσιές. H στέγη ήταν καλυµµένη µε κεραµίδια και οι τοίχοι ήταν επιχρισµένοι µε αµµοκονία. Συχνά τα σπίτια ήταν εξωραϊσµένα µε περίτεχνα αρχιτεκτονικά µέλη, π.χ. επίκρανα παραστάδων, και είχαν στα επίσηµα δωµάτια (ανδρώνες) τους τοίχους βαµµένους µε λευκό, ερυθρό, ωχρό και πράσινο χρώµα. Oρισµένα είχαν περίστυλες αυλές που κοσµούνταν µε ψηφιδωτά Φώτο 7. Τα σπίτι 5 από βόρεια λειτούργησε µεταλλουργείο και κεραµουργείο. H Aγορά µε τα δηµόσια οικοδοµήµατα Tο Πρυτανείο δάπεδα, όπως το σπίτι 3 (φωτ. 6), ενώ άλλα χρησίµευαν και ως επαγγελµατική στέγη, όπως το σπίτι 5 (φωτ. 7), στο οποίο κάποια περίοδο Φώτο 5. Τα σπίτια 1,2,3, 4,5 από δυτικά Φώτο 6. Τα σπίτια 1,2,3, 4,5 και το καταγώγιο από βόρεια Φώτο 8. Τα οικοδοµήµατα της Αγοράς, το καταφύγιο και τα σπίτια 1,2,3,4,5 από αέρος O αρχαιότερος και πιο επίσηµος χώρος της Aγοράς βρισκόταν στη δυτική πλευρά της, όπου εκτείνεται το Πρυτανείο και το Tέµενος (σχέδ. 2-3, φωτ. 8). Tο Πρυτανείο, στην εστία του οποίου έκαιγε το ''άσβεστον πύρ'' της πόλης, ήταν ο χώρος όπου σιτίζονταν οι πρυτάνεις και τα τιµώµενα πρόσωπα που διανυκτέρευαν εκεί. Πιθανόν το αρχαιότερο τµήµα του Πρυτανείου ήταν το ανεξάρτητο τετράγωνο και ευρύχωρο δωµάτιο της νότιας πλευράς. Tο νεότερο οικοδόµηµα, που χρονολογείται πιθανότατα στο β' µισό του 3 ου αι. π. X., είχε το σχήµα σπιτιού µε περίστυλη αυλή. Tο περιστύλιο είχε δωρικούς κίονες στις τρεις πλευρές σε σχήµα Π. Γύρω από την αυλή ήταν διατεταγµένοι διάφοροι χώροι. Μεταξύ αυτών το

5 -5- δωµάτιο της εστίας, ένας ανδρώνας, µια πρόστυλη αίθουσα µε ίχνη λατρευτικά και απέναντι µια αψιδωτή εξέδρα, ανοιχτή προς την Αγορά. Από αυτή, οι άρχοντες παρακολουθούσαν τις θυσίες και ιεροτελεστίες που τελούνταν στο Tέµενος κατά τις συνελεύσεις του Kοινού των Κασσωπαίων και τις εορταστικές εκδηλώσεις. Tο Tέµενος και η υτική Στοά Aνατολικά του Πρυτανείου πρέπει να εκτεινόταν αρχικά µόνο ένας υπαίθριος χώρος, προορισµένος για ιεροτελεστίες, το Tέµενος (σχέδ. 2-3, φωτ. 8). Aργότερα, µεταξύ του Πρυτανείου και του Tεµένους, κτίστηκε ένα στενόµακρο στωικό οικοδόµηµα µε 13 ιωνικούς κιόνες στην πρόσοψη και δυο κλειστούς χώρους στα άκρα (σχέδ. 3). Μπροστά από τη υτική Στοά, τµήµα του Tεµένους πλακοστρώθηκε και περικλείστηκε µε λίθινους ορθοστάτες. Στην πρόσοψη του ορθογώνιου αυτού περιβόλου σώζονται εννέα βάθρα κατά χώραν. Άλλα τρία, βόρεια από αυτά, έχουν τη µορφή θρανίου. Στο µέσον, µπροστά από τα βάθρα, µια µεγάλη µονολιθική βάση έφερε πιθανώς κάποιο σύµβολο της πόλης. Aνατολικότερα, προς το κέντρο της Aγοράς, ήρθαν στο φως τρεις συνεχόµενοι βωµοί. O µεγαλύτερος ήταν αφιερωµένος στο ία Σωτήρα, σύµφωνα µε επιγραφή του 4 ου -αρχών 3 ου αι. π. X. που διασώζει. Eίναι πιθανό, οι δύο άλλοι βωµοί να ανήκουν στη σύζυγο του ιός ιώνη και στην Aφροδίτη, παρέδρους θεότητες, τη λατρευτική σπουδαιότητα των οποίων µαρτυρούν νοµίσµατα των Kασσωπαίων του 4 ου και 3 ου αι. π. X. µε την προτοµή τους. H Βόρεια Στοά και τα βάθρα Στα τέλη του 3 ου Φώτο 9. Η Βόρεια Στοά και τα Βάθρα από ανατολικά αι. π. X., στη βόρεια πλευρά της Aγοράς κατασκευάστηκε ένα µεγάλο στωϊκό οικοδόµηµα διαστάσεων 63,02 X 11,63 µ., µε 13 ιωνικούς κιόνες στο εσωτερικό και 23 δωρικούς εξωτερικά (σχέδ. 2-3, φωτ. 8-9). H κιονοστοιχία της πρόσοψης δεν εκτείνεται ως τα άκρα, όπως και στη υτική Στοά του Πρυτανείου, ώστε να δηµιουργούνται και εδώ δυο κλειστοί χώροι πιθανότατα για γραφειοκρατικές ανάγκες. Στην πρόσοψη της Βόρειας Στοάς εκτείνονται στη σειρά είκοσι ένα λίθινα βάθρα µε επιγραφές του 3 ου και 2 ου αι. π. X., µερικά από τα οποία έχουν τη µορφή τοξοειδούς ή ηµικυκλικής εξέδρας. Aρκετά βάθρα έφεραν ψηφίσµατα των Kασσωπαίων, ενώ τα περισσότερα χρησίµευαν για τη στήριξη χάλκινων αδριάντων, όπως µαρτυρούν οι τόρµοι που διασώζουν στην άνω επιφάνεια. Kατά µήκος της ανατολικής πλευράς της Στοάς εκτείνονται άλλες έξι βάσεις χάλκινων αδριάντων, τους οποίους, σύµφωνα µε τις επιγραφές, αφιέρωσε "τοις θεοίς και τη πόλει" η ίδια οικογένεια. Όπως αποκάλυψαν οι ανασκαφές, η Βόρεια Στοά κτίστηκε στη θέση ενός αρχαιότερου στωικού οικοδοµήµατος µε ψηφιδωτό δάπεδο, το οποίο πιθανότατα χρονολογείται στα τέλη του 4 ου µε αρχές του 3 ου αι. π. X. Tο Bουλευτήριο Tη νοτιοανατολική γωνία της Aγοράς καταλαµβάνει ένα µικρό θέατρο, το οποίο πιθανότατα χρησίµευε ως Bουλευτήριο (σχέδ. 2-3, φωτ. 8). Tο κοίλο του έχει 22 σειρές λίθινων εδωλίων και χωρίζεται µε κλίµακες σε 4 κερκίδες. H σκηνή είναι ορθογώνια µε δυο ορθογώνια παρασκήνια στα δύο άκρα, τα οποία προβάλλουν στην ορχήστρα και πλαισιώνουν το προσκήνιο. Aνατολικά του κοίλου απαντά ένα στωικό οικοδόµηµα, που διασώζει ίχνη από δεκαπέντε οκτάπλευρους στύλους στο εσωτερικό και δεκατρείς στην πρόσοψη, τα άκρα του οποίου είναι

6 -6- κλειστά, όπως και στις άλλες στοές της Kασσώπης. H στοά αυτή χρησίµευε ως καταφύγιο σε περίπτωση κακοκαιρίας, δεδοµένου ότι το Bουλευτήριο δεν ήταν στεγασµένο. H χωρητικότητα του Bουλευτηρίου υπολογίζεται σε άτοµα. Πιθανότατα κατασκευάστηκε στον 3ο αι. π. X., στην εποχή που η Aγορά απέκτησε µνηµειακό αρχιτεκτονικό πλαίσιο. Tα άλλα δηµόσια οικοδοµήµατα Tο Kαταγώγιο Πίσω από τη βόρεια Στοά κατασκευάστηκε στα τέλη του 3 ου αι. π. X. ένα µεγάλο οικοδόµηµα, το οποίο κατέλαβε το πλάτος µιας οικοδοµικής νησίδας και το µήκος δυο σπιτιών (30 X µ.) (σχέδ. 2-3, φωτ. 8-10). Όπως όλα τα κτίρια της Kασσώπης, είχε ανωδοµία από ωµές, κυρίως, πλίθρες και ξυλοδεσιές πάνω σε λίθινη κρηπίδα, η οποία αποτελείται από µεγάλους, πολυγωνικούς δόµους ασβεστολίθου µε ισοδοµική επίστεψη. Tο κτίριο έχει τη µορφή οικίας σε µνηµειακό Φωτό 10.Το καταγώγιο από Β µέγεθος, µε αυλή στο κέντρο, η οποία περιβάλλεται από 26 οκτάπλευρους στύλους µε δωρικά επίκρανα. Στο βάθος υπάρχουν 18 δωµάτια που επικοινωνούν µε τις στοές του περιστυλίου. Όλοι οι χώροι είναι ορθογώνιοι µε εξαίρεση τους 8 γωνιακούς, που είναι τραπεζιόσχηµοι. Ένα από τα ορθογώνια δωµάτια της νότιας πλευράς έχει τη µορφή προπύλου και χρησίµευε ως είσοδος από την κύρια αρτηρία της πόλης. Tο κτίριο είχε και δεύτερο όροφο, στον οποίο ανέβαινε κανείς µε ξύλινη κλίµακα δυτικά της εισόδου, όπου σώζεται η λίθινη βάση της. Ένας ξύλινος εξώστης στις τέσσερις πλευρές του άνω ορόφου οδηγούσε σε ισάριθµα υπνοδωµάτια. Oι αντίστοιχοι χώροι στο ισόγειο ήταν βοηθητικοί (µαγειρείο, καπηλιά, αποθήκες, σταύλοι, αποχωρητήριο). Κατά τους W. Hoepfner και E. L. Schwandner, όλοι οι χώροι, άνω και κάτω, ήταν εµπορικά καταστήµατα. Tο Kαταγώγιο κτίστηκε στη θέση παλαιότερου οικοδοµήµατος, του τέλους του 4ου ή των αρχών του 3 ου αι. π. X., λείψανα του οποίου αποκάλυψαν οι ανασκαφές. Kατά την κατασκευή του νεότερου κτιρίου διανοίχθηκε µικρή λιθόστρωτη πάροδος, έξω από τη βόρεια πλευρά του, για την αποχέτευση των οµβρίων υδάτων της στέγης (φωτ. 5). Tο Θέατρο Tο Θέατρο της Kασσώπης παρουσιάζει ιδιορρυθµία ως προς την ορχήστρα, η οποία δε σχηµατίζει πλήρη κύκλο, αλλά τόξο µεγαλύτερο από το ηµικύκλιο, πιθανώς λόγω του περιορισµένου χώρου (σχέδ. 2). Tο κοίλο (διαµ. βάσης 19 µ., κορυφής 82 µ.) στηρίζεται στην πρόσοψη σε δυο πολυγωνικά αναλήµµατα, ενισχυµένα µε αντηρίδες. Xωρίζεται από ενδιάµεσο διάζωµα σε δυο τµήµατα µε 24 σειρές λίθινων εδωλίων κάτω και 12 επάνω, ενώ 11 κλίµακες το διαιρούν σε 10 κερκίδες, από τις οποίες οι δυο ακρινές έχουν το µισό πλάτος. Ένα κορυφαίο, πλατύτερο διάζωµα προστατεύεται εξωτερικά από ισχυρό πολυγωνικό τοίχο, ο οποίος φέρει θυρίδα που διευκόλυνε την έξοδο των θεατών από το πάνω µέρος του Θεάτρου. H σκηνή είναι ορθογώνια µε δυο στενόµακρα παρασκήνια στα άκρα, µεταξύ των οποίων αναπτύσσεται το προσκήνιο µε έξι κίονες στην πρόσοψη. Tο Θέατρο χρονολογείται στον 3 ο αι. π. X. και υπολογίζεται ότι είχε χωρητικότητα θεατές. O Ναός της Aφροδίτης

7 -7- O ναός αµέσως κάτω από το διατείχισµα κατασκευάστηκε πιθανώς στα χρόνια της ίδρυσης της πόλης, στη θέση παλαιότερου ιερού (σχέδ. 2). Ήταν κατά πάσα πιθανότητα αφιερωµένος στην Aφροδίτη, µια από τις κύριες θεότητες του φύλου και της πόλης, όπως φανερώνει η απεικόνισή της στα πρώτα νοµίσµατα της Kασσώπης και η επίκλησή της στις επιγραφές. Πρόκειται για περίπτερο, δωρικό ναό "εν παραστάσι", µε 6 X 10 κίονες, από τον οποίο σώζονται µόνο τα θεµέλια, διαστάσεων X µ. Έχει πρόναο και σηκό, στο βάθος του οποίου διακρίνονται ίχνη της βάσης του λατρευτικού αγάλµατος. Mερικοί από τους ορθοστάτες του ναού είναι σήµερα εντοιχισµένοι σε λίθινη τράπεζα νότια του καθολικού της γειτονικής χριστιανικής µονής Zαλόγγου. Tο Hρώο Tο ταφικό µνηµείο της Kασσώπης (σχέδ. 2) αποτελείται από έναν υπόγειο τετράγωνο θάλαµο διαστάσεων 3.02 X 2.97 µ., καλυµµένο µε καµάρα από πώρινες λιθοπλινθίδες, προς τον οποίο οδηγεί υπαίθρια κλίµακα, λαξευµένη στο βράχο, και καµαροσκέπαστος διάδροµος που ήταν ασφαλισµένος µε θύρα. Tο εσωτερικό των τοίχων του υπόγειου µνηµείου είναι επιχρισµένο µε ισχυρό κονίαµα που αποµιµείται ορθοµαρµάρωση ωχρού χρώµατος. Όταν ο Leake επισκέφθηκε την Kασσώπη το 1806, το µνηµείο ήταν συληµένο. H παραβίαση έγινε από τη στέγη του νεκρικού θαλάµου µε την αφαίρεση της κεντρικής πλίνθου. Tο δάπεδο του θαλάµου αναµοχλεύθηκε επανειληµµένα. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν λίγα όστρακα ελληνιστικών χρόνων. Tο µνηµείο, επειδή βρίσκεται εντός των τειχών, αποµονωµένο σαν σε τέµενος, θεωρείται ως ηρώο - κενοτάφειο κάποιου τοπικού ήρωα ή σε κάποιου προσώπου που είχε αφηρωισθεί, πιθανόν του ιδρυτή της πόλης. Kατά πάσα πιθανότητα χρονολογείται στην πρώιµη οικοδοµική περίοδο της Kασσώπης (4 ος - 3 ος αι. π. X.). Iστορικό περίγραµµα H Kασσώπη αναφέρεται για πρώτη φορά σε κατάλογο θεωροδόκων από την Eπίδαυρο, ο οποίος χρονολογείται στα π. X. και αποτελεί ασφαλές terminus ante quem για την ίδρυσή της. Πολύ σύντοµα κόβει τα πρώτα της νοµίσµατα µε την κεφαλή της Aφροδίτης στον εµπροσθότυπο (370/ /342 π. X.). Σηµαντικό γεγονός για την περαιτέρω ανάπτυξή της υπήρξε η υποταγή των αποικιών των Hλείων στην Kασσωπαία από το Φίλιππο B' της Mακεδονίας το 343/342 π. X. Mε την κατάργηση της αποικιοκρατίας και τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών από τους Kασσωπαίους, η Kασσώπη αναδεικνύεται στο µεγαλύτερο αστικό κέντρο της περιοχής. Eξάλλου, οι άριστες συνθήκες για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας, αµπελουργίας και ελαιουργίας, της ναυτιλίας και του εµπορίου, της επέτρεψαν να διατηρεί εξέχουσα θέση και µεταξύ των άλλων Hπειρωτικών πόλεων. Όπως φανερώνουν τα εντυπωσιακά οικοδοµήµατα και τα πλούσια ευρήµατα των ανασκαφών, τόσο στην εποχή της Συµµαχίας των Hπειρωτών (343/ /233 π. X.), όσο και στην περίοδο του Kοινού των Hπειρωτών που ακολουθεί (234/ π. X.), η Kασσώπη γνωρίζει µεγάλη ακµή. Xαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στα τέλη του 3 ου µε αρχές του 2 ου αι. π. X. αποσπάται από το Kοινό των Hπειρωτών, εκδίδει αργυρό νόµισµα και διεξάγει εµπόριο µε την Iταλία µέσω των λιµανιών της στο Iόνιο πέλαγος και της νήσου Kέρκυρας. H ανάπτυξη του εµπορίου και της βιοτεχνίας µε την αγγειοπλαστική, την πηλοπλαστική, τη µεταλλουργία κ.ά., καθώς και της αργυρής νοµισµατοκοπίας και της αρχιτεκτονικής µαρτυρούν πληθυσµό εύπορο και πολιτισµικά προηγµένο, µε τάση για την πολυτέλεια. Στην εποχή της ακµής υπολογίζεται ότι είχε έως κατοίκους. Ιδιαίτερα σηµαντικές πτυχές της πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής ιστορίας της Κασσώπης κατά τους ελληνιστικούς χρόνους φωτίζει η ανασύσταση της φυσιογνωµίας των τοπικών εργαστηρίων κεραµικής, η οποία παράλληλα συµβάλλει και στην ανίχνευση της πολιτιστικής ταυτότητας της

8 -8- πόλης ως κέντρου παραγωγής. Όπως διαπιστώθηκε από τη µελέτη των αγγείων, εκτός των άλλων, από τα τέλη του 3 ου έως τα τέλη του 2 ου αι. π.χ. λειτούργησαν στην Κασσώπη τρία εργαστήρια και τρεις εργαστηριακές οµάδες κατασκευής ανάγλυφων σκύφων. Από το δεύτερο τέταρτο του 2 ου έως τα µέσα του 1 ου αι. π.χ. κατασκευάστηκε από τοπικά εργαστήρια και ερυθροβαφής κεραµική, γνωστή ως Eastern Sigillata. Αποκαλυπτική επίσης για τις οικονοµικές και πολιτισµικές σχέσεις της Kασσώπης είναι η µαρτυρία των 1512 νοµισµάτων που βρέθηκαν στις νεότερες ανασκαφές, τα οποία αντιπροσωπεύουν 40 διαφορετικές πόλεις, 17 Kοινά ή φύλα και έθνη ελληνικά και βαρβαρικά ή είναι νοµίσµατα βασιλέων. Oι Kασσωπαίοι είχαν ανέκαθεν στενές πολιτικές σχέσεις µε τους Mολοσσούς, το ισχυρότερο φύλο της αρχαίας Hπείρου. Tο π. X., µε τη διάσπαση του Kοινού των Hπειρωτών, συντάσσονται µε τους Mακεδόνες και συµµαχούν µε τους Mολοσσούς εναντίον των Pωµαίων, εκδίδοντας κοινό νόµισµα µε τα εθνικά KAΣΣΩΠAIΩN-MOΛOΣΣΩN. Tο 167 π. X. γνωρίζουν τη σκληρότητα των Pωµαίων, οι οποίοι κατέστρεψαν 70 πόλεις στην Ήπειρο, τις περισσότερες µολοσσικές, και έσυραν στη δουλεία ανθρώπους (Στράβων 7.7.3). H Kασσώπη συγκαταλέγεται µεταξύ αυτών και έκτοτε παρακµάζει, παρόλο που ανοικοδοµείται, όπως φανερώνουν οι επισκευές στα περισσότερα δηµόσια κτίρια και στα ιδιωτικά σπίτια. Στην εικοσαετία π. X. η Kασσώπη παύει να είναι έδρα του Kοινού των Kασσωπαίων, το οποίο καταργείται από τους Pωµαίους. Oι Kασσωπαίοι συµµετέχουν στο "Kοινό των Πανδοσιέων", που λειτουργεί αρχικά µε έδρα την Πανδοσία και αργότερα τη ωδώνη υπό τους Hλείους αποίκους, στους οποίους οι Pωµαίοι είχαν παραχωρήσει προνόµια σε βάρος των Hπειρωτών. Tο 148 π. X. η Kασσωπαία υπάγεται στη Pωµαϊκή επαρχία της Mακεδονίας, όπως όλη η Ήπειρος και η Iλλυρία. Tότε ανασυστήνεται το Kοινό των Hπειρωτών, το οποίο λειτουργεί υπό τον έλεγχο των Pωµαίων έως τον 1 ο αι. π. X., και η Κασσώπη ανασυγκροτείται. Όπως µαρτυρεί επιγραφήαφιέρωµα στον Hρακλή Σωτήρα, που βρέθηκε στις νεότερες ανασκαφές, κατά την περίοδο αυτή, Κασσωπαίοι εκστρατεύουν υπό τους Pωµαίους στη M. Aσία, εναντίον των Aτταλιδών ( π. X.). Με το γεγονός αυτό πιθανώς συνδέονται και τα βάθρα της ανατολικής πλευράς της Βόρειας Στοάς, µε τις αναθηµατικές επιγραφές των απολεσθέντων νέων. Mε την ίδρυση της Nικόπολης το 31 π. Χ., η Kασσώπη εγκαταλείπεται από τους κατοίκους της, οι οποίοι εξαναγκάζονται από τον Aύγουστο να συνοικιστούν εκεί, µαζί µε τους κατοίκους των περισσότερων οικισµών της Hπείρου και της Aιτωλοακαρνανίας. Βιβλιογραφία Ανασκαφική και επιφανειακή έρευνα Σ. άκαρης, ΠΑΕ (1952) , ΠΑΕ (1953) , ΠΑΕ (1954) , ΠΑΕ (1955) S. Dakaris, Cassopaia and the Elean Colonies, Ancient Greek Cities 4 (1971). Σ. άκαρης, ΠΑΕ (1977) , ΠΑΕ (1978) , ΠΑΕ (1979) , ΠΑΕ (1980) 21-32, ΠΑΕ (1981) 72-77, ΠΑΕ (1982) 79-84, ΠΑΕ (1983) Σ. άκαρης, Kασσώπη, Nεότερες ανασκαφές (1984) και (1989 β έκδ.). W. Hoepfner - E. L. Schwandner - S. Dakaris - K. Gravani - A. Tsingas, "Kassope, Bericht über die Ausgrabungen einer spätklassischen Streifenstadt in Nordwestgriechenland", σε: W. Hoepfner - E. L. Schwandner (επιµ. εκδ.), Haus und Stadt im klassischen Griechenland, Wohnen in der klassischen Polis I (1986) και (1994 β έκδ.) W. Hoepfner - S. Dakaris - E. L. Schwandner - K. Gravani, Kassope, Eine spätklassische Streifenstadt in Nordwestgriechenland, W. Hoepfner (επιµ. εκδ.), Geschichte des Wohnens I: 5000 v. Chr n. Chr., Vorgeschichte Frühgeschichte- Antike (1999) Βιβλιογραφία γενική N. M. Leake, Travels in Northern Greece, I, IV (1835). N. G. L. Hammond, The colonies of Elis in Cassopaia, Αφιέρωµα εις την Ήπειρον, εις µνήµην Χρ. Σούλη (1956)

9 -9- Σ. άκαρης, «Συµβολή εις την τοπογραφίαν της Αρχαίας Ηπείρου», ΑΕ (1957) P. R. Franke, Die antiken Münzen von Epirus (1961). N. G. L. Hammond, Epirus, The geography, the ancient remains, the history and the topography of Epirus and adjacent areas (1967). S. Dakaris, Kassope, EAA, Suppl. (1970) P. Cabanes, L Épire de la mort de Pyrrhos à la conqête Romaine ( av. J.C.) (1976). S. Dakaris, Kassope, EAA, Suppl. ( ) III, Κ. Γραβάνη, «Η αρχαία Κασσώπη», Πρακτικά Επιµορφωτικών Σεµιναρίων Ξεναγών (1994) Βιβλιογραφία ειδική S. Dakaris, Von einer kleinen länlichen Ansiedlung des 8-4 Jhs. v. Chr. zu einer spätklassischen Stadt in Nordwest-Griechenland, Palast und Hütte, Symposium in Berlin 1979 (1982) E. L. Schwandner - G. Zimmer - U.Zwicker, Zum Problem der Öfen griechischer Bronzegiesser, AA (1983) Μ. Οικονοµίδου-Καραµεσίνη, «Χάλκινο νόµισµα των Ηπειρωτών από τις ανασκαφές της αρχαίας Κασσώπης», ΗπΧρον 26 (1984), E. L. Schwandner, Sull Architettura ed Urbanistica Epirotica nel IV secolo, Atti del XXIV Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1984 (1985) K. Gravani, «Die Keramik von Kassope, Eine vorläufiger Überblick», W. Hoepfner - E.L. Schwandner (εκδ.), Haus und Stadt im klassischen Griechenland, Wohnen in der klassischen Polis I (1986) και (1994 β έκδ.) M. Oikonomidou-Karamesini, "Die Münzen der Ausgrabung von Kassope", W. Hoepfner - E. L. Schwandner (επιµ. εκδ.), Haus und Stadt im klassischen Griechenland, Wöhnen in der klassischen Polis I (1986) και (1994 β έκδ.) J. Boessneck, Zoοarchaeologische Ergebnisse an den Tierknochen-und Molluskenfunden, W. Hoepfner - E.L. Schwandner (επιµ. εκδ.), Haus und Stadt im klassischen Griechenland, Wohnen in der klassischen Polis I (1986) και (1994 β έκδ.) Α. Βλαχοπούλου-Οικονόµου, Ηγεµόνες και κορυφαίες κέραµοι µε διακόσµηση από την Ήπειρο, Τύπος «άνθους λωτού-ελίκων» διδ. διατριβή (1986). S. Dakaris, "Organisation politique et urbanistique de la ville dans l' Épire antique", L' Illyrie méridionale et l' Épire dans l' Antiquité, Actes du Colloque International de Clermont- Ferrand 1984 (1987) Σ. άκαρης, "H ρωµαϊκή πολιτική στην Ήπειρο", Πρακτικά A' ιεθνούς Συµποσίου για τη Nικόπολη, Πρέβεζα 1984 (1987) W. Hoepfner, Nikopolis-Zur Stadtgründung des Augustus, Πρακτικά Α ιεθνούς Συµποσίου για τη Νικόπολη, Πρέβεζα 1984 (1987) E. L. Schwandner, Handwerkerviertel in Gründungsstäten des 5. und 4. Jahrhunderts, Πρακτικά ΧΙΙ ιεθνούς Συνεδρίου Κλασικής Αρχαιολογίας, Αθήνα 1983 (1988) K. Γραβάνη, «Kεραµεική των ελληνιστικών χρόνων από την Ήπειρο», HπXρον 29 (1988/89) Χρ. Τζουβάρα- Σούλη, «Από την τεχνική των αγνύθων», ωδώνη 11 (1992) Χρ. Τζουβάρα- Σούλη, «Λατρείες στην Κασώπη», Τιµητικός τόµος για τον καθηγητή Σ. άκαρη (1994) Chr. Tzouvara-Souli, Seal Impressions on Loomweitghts from Cassope (Epirus) I. The numismatic Types, BCH Suppl. 29 (1996) K. Γραβάνη, Ανάγλυφοι σκύφοι από την Κασσώπη, Συµβολή στη µελέτη της ελληνιστικής κεραµικής από την Ήπειρο και στην ανασκαφική στρωµατογραφία της Κασσώπης, διδ. διατριβή (1996).

10 -10- K. Γραβάνη, «Τοπογραφικά Κασσωπαίας», Αφιέρωµα στον N. G. L. Hammond (1997) K. Γραβάνη, «Ανάγλυφοι σκύφοι από την Κασσώπη, Τα τοπικά εργαστήρια», Ε ΕλλΚερ, Χανιά 1997 (2000) Ν. Kατσικούδης, «Το θέατρο στην αρχαία Ήπειρο», ωδώνη 29 (2000) E. L. Schwandner, Kassope, The City in whose Territory Nicopolis was Founded, J. Isager (επιµ. εκδ.), Foundation and Destruction, Nikopolis and Northwestern Greece, The archaeological evidence for the city destructions, the foundation of Nicopolis and the synoecism, Monographs of the Danish Institute at Athens, 3 (2001) K. Gravani, Archaeological Evidence from Cassope. The Local Workshops of Mouldmade bowls, J. Isager (επιµ. εκδ.), Foundation and Destruction, Nikopolis and Northwestern Greece, The archaeological evidence for the city destructions, the foundation of Nicopolis and the synoecism, Monographs of the Danish Institute at Athens, 3 (2001) Κ. Γραβάνη, «Ερυθροβαφής κεραµική των ελληνιστικών χρόνων από την Κασσώπη», Στ ΕλλΚερ, Βόλος 2000 (2004). K. Γραβάνη, «Ανασκαφικές µαρτυρίες για το συνοικισµό στη Νικόπολη», Πρακτικά Β ιεθνούς Συνεδρίου για τη Νικόπολη, Πρέβεζα 2002 (υπό εκτύπωση). Σ. άκαρης- K. Γραβάνη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΑΡΤΑΣ Θ Ε Α Τ Ρ Ο Κ Α Σ Σ Ω Π Η Σ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΑΡΤΑΣ Θ Ε Α Τ Ρ Ο Κ Α Σ Σ Ω Π Η Σ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΑΡΤΑΣ Θ Ε Α Τ Ρ Ο Κ Α Σ Σ Ω Π Η Σ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο αρχαιολογικός χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ)

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ) ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10 Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ) Ίδρυση των πρώτων ανακτορικών κέντρων Κύριο χαρακτηριστικό στην κεραμική η εμφάνιση του καμαραϊκού ρυθμού, ο οποίοςαποτελεί προϊόν των

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Η ανασκαφή τού 2012 είχε ως στόχους: την περαιτέρω διερεύνηση της στοάς του μεγάλου ρωμαϊκού κτιρίου με τη στοά περιμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΣΣΩΠΗΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΣΣΩΠΗΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΣΣΩΠΗΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Εισαγωγικά /3 ΙΙ. Αρχιτεκτονικά Μορφολογικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός. ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ Πρόκειται για τα απομεινάρια ενός από τους μεγαλύτερους ναούς του αρχαίου κόσμου, του ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9. Ναοί του 4 ου αι. π.χ. στην ηπειρωτική Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΤΕΡΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΤΕΡΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΤΕΡΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Ομάδα εργασίας: ΒΑΝΝΑ ΝΙΝΙΟΥ ΚΙΝΔΕΛΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΕ ΕΠΚΑ-ΥΠΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αρχιτεκτονική μελέτη: Βασιλεία Μανιδάκη αρχιτέκτων ΥΠΠΟΤ-ΥΣΜΑ Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης;

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Μέρος της οχύρωσης Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργούνται στην περιοχή της La Bastida (Totana, Murcia στην Ισπανία) έχουν αποκαλύψει ένα επιβλητικό οχυρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.)

Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.) Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.) Μελέτη: Κ. Παλυβού Κατασκευή: Ι. Γιαννόπουλος Ιδιοκτησία: Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας/TEE Η λεγόμενη Ξεστή 3 ήταν σημαντικό δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Rethink Athens / Πίνακας αρχαιολογικών ευρημάτων Νοέμβριος 2012

Rethink Athens / Πίνακας αρχαιολογικών ευρημάτων Νοέμβριος 2012 1 Οδός Ιδιοκτησία Αρχαιολογικός χαρακτήρας Βιβλιογραφία Έτος ανασκαφής Βάθος 1 Πατησίων και Καποδιστρίου 2 Αιόλου από Σταδίου Σοφοκλέους (έργα Υ.Δ.Ρ.Ε.Ξ.) 3 Σταδίου 61 [πρώην Κυπριακή Αγορά] Κανελλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο Παλαιό Φρούριο Είναι χτισμένο σε μια δίκορφη φυσική τοποθεσία από τον 16ο αιώνα στην άλλοτε Βυζαντινή πόλη της Κέρκυρας. Το Παλιό φρούριο είναι ένα χαρακτηριστικό σύμβολο της παλιάς πόλης και οι δύο κορυφές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

«Α ρ χ α ί α Κ α λ υ δ ώ ν α» Δρ. Ολυμπία Βικάτου Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΛΣΤ Ε.Π.Κ.Α. Μεσολογγίου

«Α ρ χ α ί α Κ α λ υ δ ώ ν α» Δρ. Ολυμπία Βικάτου Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΛΣΤ Ε.Π.Κ.Α. Μεσολογγίου «Α ρ χ α ί α Κ α λ υ δ ώ ν α» Δρ. Ολυμπία Βικάτου Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΛΣΤ Ε.Π.Κ.Α. Μεσολογγίου Ευηνοχώρι, 29 Μαΐου 2011 Καλυδώνα. Η αρχαία Καλυδώνα υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες πόλεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ Χρονολογία Ελλάδα - Αιγαίο 100.000 ως 20.000 Μέση και Νεότερη Παλαιολιθική 10.000 Μεσολιθική εποχή 7000 ως 6000 Έναρξη Νεολιθικής 5600 Μέση

Διαβάστε περισσότερα

Η Πόλη έξω από τα Â Ë

Η Πόλη έξω από τα Â Ë Η Πόλη έξω από τα Â Ë Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει να κάνει και να δει ο επισκέπτης της Πόλης της Ρόδου, τόσες πολλές οι επιλογές που σίγουρα δεν θα πλήξει. Μέρες ολόκληρες θα µπορούσε κανείς να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΘΕΜΑ: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 7 Α' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Κλιτύες Ακρόπολης Η σπουδαιότερη ανακάλυψη στη Νότια Κλιτύ της Ακρόπολης στη διάρκεια των εργασιών της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΒ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Έως πρόσφατα στη δικαιοδοσία της ΙΒ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με έδρα τα Ιωάννινα, περιλαμβάνονταν οι Ν. Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 19η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Πλάτανος Θέση «Ομβριάσα» Η 19η ΕΒΑ διενεργεί ανασκαφική έρευνα στον αγρό ιδιοκτησίας Σ. και Α. Υφαντή, η οποία είναι συνέχεια αυτής που διενεργούσε η 7η ΕΒΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 15 Γ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα διεξήχθησαν κατά τα έτη 20002010 συνολικά 298 σωστικές ανασκαφές σε οικόπεδα ιδιωτών ή σε δημόσια έργα (ΜΕΤΡΟ) και πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. ΤΟ ΠΑΛΙΟΦΡΑΝΤΖΙ (ΠΑΛΙΟΥΦΡΑΝΤΖΙ) Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή.

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. ΤΟ ΠΑΛΙΟΦΡΑΝΤΖΙ (ΠΑΛΙΟΥΦΡΑΝΤΖΙ) Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή. ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟΦΡΑΝΤΖΙ (ΠΑΛΙΟΥΦΡΑΝΤΖΙ) Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή. Είναι γνωστά τα της Μάχης του Σπερχειού. ΒΙΒΛΙΟ ΕΝ ΕΚΑΤΟ (ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ). Στο σηµερινό χωριό Φραντζί

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Πρώιμοι και Γεωμετρικοί χρόνοι (1100-700 π.χ.) Οι περίοδοι της αρχαίας ελληνικής τέχνης:

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ: Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Επίδαυρος, Δεκέμβριος 2009 2 Η ευθύνη για την συντήρηση, αναστήλωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΚΡΗΤΙΚΟ ΣΤΕΝΟΜΕΤΩΠΟ ΚΑΜΑΡΟΣΠΙΤΟ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΤΑΥΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΨΑΝΟΘΗΚΗ. Γιώργος Κωστόπουλος

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΤΑΥΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΨΑΝΟΘΗΚΗ. Γιώργος Κωστόπουλος ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΤΑΥΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΨΑΝΟΘΗΚΗ Γιώργος Κωστόπουλος Ένα από τα πιο διακριτά σημεία του εκτεταμένου αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Χερσονήσου βυζαντινής Χερσώνος, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από το 2000 έως το 2009 στην περιοχή αρμοδιότητας της Κ ΕΠΚΑ που περιλαμβάνει τα νησιά Λέσβο, Λήμνο, Χίο, Οινούσσες, Ψαρά και Άγιο Ευστράτιο, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

11. ΩΔΕΙΟ ΔΙΟΥ «Το Ωδείο των Μεγάλων Θερμών του Δίου, Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση»

11. ΩΔΕΙΟ ΔΙΟΥ «Το Ωδείο των Μεγάλων Θερμών του Δίου, Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση» Το έργο «Το Ωδείο των Μεγάλων Θερμών του Δίου, Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση» εντάχθηκε στο Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη 2007-2013» στις 6 Απριλίου 2011 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο 2014.

Διαβάστε περισσότερα

Μυκηναϊκή θρησκεία. 3. Από την ανασκαφή θρησκευτικών κτηρίων στα ανάκτορα και ιερών σε οικίες

Μυκηναϊκή θρησκεία. 3. Από την ανασκαφή θρησκευτικών κτηρίων στα ανάκτορα και ιερών σε οικίες Μυκηναϊκή θρησκεία Τα στοιχεία που διαθέτουμε για αυτήν προέρχονται: 1.Από την εικονογραφία σφραγιστικών δακτυλιδιών, σφραγίδων, τοιχογραφιών και αντικειμένων μικροτεχνίας (ελεφαντουργίας κλπ). Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 -

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4.1 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ Όπως και τα υπόλοιπα, έτσι και το πρώην σχολείο του Αγίου Σώστη είναι ένα πέτρινο κτίριο µε κεραµοσκεπή και βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Tο κτίριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικές Διαδρομές στην Π.Ε. Καρδίτσας

Αρχαιολογικές Διαδρομές στην Π.Ε. Καρδίτσας Αρχαιολογικές Διαδρομές στην Π.Ε. Καρδίτσας Η ιδέα των αρχαιολογικών διαδρομών προέκυψε μετά από πρόταση του Οδοντιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας να γίνει μία παρουσίαση των Μνημείων και των Αρχαιοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις «Διάζωμα» Σειρά: Αρχαία Θέατρα Λ. Κολώνας, Μ. Σταυροπούλου - Γάτση, Γ. Σταμάτης Τα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας

Εκδόσεις «Διάζωμα» Σειρά: Αρχαία Θέατρα Λ. Κολώνας, Μ. Σταυροπούλου - Γάτση, Γ. Σταμάτης Τα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας Εκδόσεις «Διάζωμα» Σειρά: Αρχαία Θέατρα Λ. Κολώνας, Μ. Σταυροπούλου - Γάτση, Γ. Σταμάτης Τα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας Σελιδοποίηση Κ. Τσιρίκος Παραγωγή arte creative team Επιμέλεια Έκδοσης Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΘΕΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΘΕΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΘΕΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 13 Δεκεμβρίου 2009 και 14 Απριλίου 2010 Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», Μπουμπουλίνας 30, Τ.Κ. 10682, Αθήνα www.diazoma.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη. Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό. Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος- Ξεναγός. Περιεχόμενα

Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη. Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό. Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος- Ξεναγός. Περιεχόμενα Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Χάνια... 2 3. Τα Χάνια της Ξάνθης... 3 4. Το Χάνι Αβέρωφ... 3 5. Εικόνες... 4 6. Βιβλιογραφία... 6 Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος-

Διαβάστε περισσότερα

Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα

Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα Κατά την απογραφή κατοικιών της Ε.Σ.Υ.Ε. το 2000, το οικιστικό απόθεμα του Δήμου Τρικκαίων αποτελείται από: 13.129 οικοδομές (στοιχεία από 15.343 κτίρια 25.074 κατοικίες και 24.385

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Μαρτίου 2010 Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», Μπουμπουλίνας 30, Τ.Κ. 10682, Αθήνα www.diazoma.gr / info@diazoma.gr Την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Αρχ. Ολυμπία TO ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Είναι το πρώτο Μουσείο της Ελλάδος και πιθανότατα και στη Μεσόγειο το οποίο κτίστηκε δίπλα στο χώρο των ανασκαφών, για

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου)

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου) 1 Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Οργανωμένα Διαμερίσματα και Τουριστικά Χωριά) Κανονισμοί του 1993-2005 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 1. Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΟΛΙΑΝΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Αικατερίνη Κάντα - Κίτσου Βασιλική Λάμπρου

ΝΤΟΛΙΑΝΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Αικατερίνη Κάντα - Κίτσου Βασιλική Λάμπρου ΝΤΟΛΙΑΝΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Αικατερίνη Κάντα - Κίτσου Βασιλική Λάμπρου ΑΘΗΝΑ 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠ/ΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2013) Donald C. Haggis, The University of North Carolina at Chapel Hill

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2013) Donald C. Haggis, The University of North Carolina at Chapel Hill Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2013) Donald C. Haggis, The University of North Carolina at Chapel Hill Η ανασκαφή στον αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά στη βορειοανατολική Κρήτη (Καβούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής του νεοκλασικισμού 1. Το δομικό σύστημα που χρησιμοποιείται είναι αυτό της «δοκού επί στύλου», δηλ. κατακόρυφοι φέροντες

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις «ιάζωµα» Σειρά: Αρχαία Θέατρα Επιστηµονική επιµέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Σουέρεφ Αρχαία θέατρα της Ηπείρου

Εκδόσεις «ιάζωµα» Σειρά: Αρχαία Θέατρα Επιστηµονική επιµέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Σουέρεφ Αρχαία θέατρα της Ηπείρου 2 Εκδόσεις «ιάζωµα» Σειρά: Αρχαία Θέατρα Επιστηµονική επιµέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Σουέρεφ Αρχαία θέατρα της Ηπείρου Σελιδοποίηση: Κ. Τσιρίκος Παραγωγή: atto sensible communication Επιµέλεια έκδοσης: Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μετρό Κατά το 2007-2008, η ανασκαφική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στο χώρο νότια της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ 6/7/12 AAO13/12 BM13/08 6/7/12 ΑΑΟ14/12 Β349/79 6/7/12 ΑΑΟ15/12 ΒΜ91/95 6/7/12 ΑΑΟ17/12 Β363/62 Ενσωμάτωση εγκριμένης βεράντας στην κύρια χρήση του διαμερίσματος στον 3 ον όροφο (ρετιρέ) Μετατροπή μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr

Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr Στα βαμβακοχώραφα της Κωπαΐδας (12 χλμ ΒΑ της Λιβαδειάς), υπάρχει ένας τόπος κατοικημένος από τα προϊστορικά χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2014) Donald C. Haggis, Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας (Chapel Hill)

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2014) Donald C. Haggis, Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας (Chapel Hill) Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2014) Donald C. Haggis, Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας (Chapel Hill) Εισαγωγή Οι εργασίες στον αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά στη βορειοανατολική Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 27 ΚΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κατά την περίοδο 2000-2009 πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες σωστικές ανασκαφές μέσα στην πόλη του Πειραιά, κατά τις οποίες αποκαλύφθηκαν τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Ορτυγία Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Τοποθεσία Πού βρίσκεται; Το νησί της Ορτυγίας βρίσκεται στην κάτω Ιταλία στις Συρακούσες. Τα αξιοθέατα: Ο ναός του Απόλλωνα üη πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα

ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα αετώματα, στις μετώπες και στη ζωφόρο του Παρθενώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ανεµόµυλος 1 Ο Μύλος στον Αη Γιάννη

Ανεµόµυλος 1 Ο Μύλος στον Αη Γιάννη Ανεµόµυλος 1 Ο Μύλος στον Αη Γιάννη 1. Περιγραφή Ο ανεµόµυλος της καταγραφής βρίσκεται στο χωριό Απείρανθος, που υπάγεται διοικητικά στον ήµο ρυµαλίας της νήσου Νάξου. Η βασική λειτουργία του ήταν η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο ρομαντισμός, που καταλαμβάνει τον επισκέπτη, μόλις φθάσει στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΥΜΠΕΡΗ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΥΜΠΕΡΗ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΥΜΠΕΡΗ ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ: 2002-2003 ΣΙΚΑΓΟ ΙΛΛΙΝΟΪΣ Η.Π.Α. Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ I ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΪΜΑΡΑ, ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ Η σχολική χρονιά 2009-2010 ξεκίνησε για τον Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ http://www.ikastiko.gr/ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Greither Elias. "Icarus" Fresco Munchen 1616

Greither Elias. Icarus Fresco Munchen 1616 Greither Elias. "Icarus" Fresco Munchen 1616 Η θρησκεία των Μινωιτών Στην είσοδο του Ιδαίου Αντρου φαίνεται ο βωμός λαξευμένος στο βράχο σπήλαιο Καμαρών Δικταίο άντρο τριμερές ιερό ανακτόρωνφαιστού Μινωική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 Το οικόπεδο 1 είναι 935,12m 2 και αποτελείται από μία πολυκατοικία με υπόγειο, ισόγειο και ένα όροφο. Το σύνολο των διαμερισμάτων της είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Ιστορικό πλαίσιο Οι κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ανατολή, πέρα από τα όρια της Περσικής αυτοκρατορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΝΕΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΝΕΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΝΕΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2011 Σεπτέμβριος 2012 Μελέτη Νίκος Σκουτέλης & Φλάβιο Ζανόν Αρχιτέκτονες μηχανικοί Οδός Πατρός Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Ο Πειραιάς (Αρχαία Ελληνικά: Πειραιεύς) είναι πόλη της περιφέρειας Αττικής και διαθέτει τον σημαντικότερο λιμένα της Ελλάδας και της ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Η Θέση του Aκίνητου στην περιοχή της Μεσογείου Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική. Η θέση του Ακινήτου στην Ελλάδα Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΙΝΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. 44 ΤΕΥΧΟΣ 2/2014 www.ktirio.gr 45

ΠΕΤΡΙΝΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. 44 ΤΕΥΧΟΣ 2/2014 www.ktirio.gr 45 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Whitebox Architects - Π. Κοκκαλίδης, Α.Τριανταφυλλίδου, Α. Δρέλλα www.whitebox.gr ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Χ. Βαχλιώτης H/M MEΛETH: Conap - Α. Ψαρουδάκης TEXNIKH ETAIPΕIA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΘΕΣΗ : ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ- ΧΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το κτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις.

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις. Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311 Πολυτεχνική Σχολή Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Φαρζανέ Κοχαρή ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ιστορία Κατασκευών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ιστορία Κατασκευών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ιστορία Κατασκευών Ενότητα 4.3: Αρχιτεκτονικές - οικοδομικές λεπτομέρειες αστικών κτιρίων 19 ου αιώνα στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης:

Διαβάστε περισσότερα

31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο

31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο 31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο 2η στάση 3 ΒΕΡΟΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Άφιξη περίπου... Στο Epirus Palace 5* 7ο χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών Τηλέφωνο: 2651 093555 0 λεπτά ΜΟΥΣΘΕΝΗ 1η στάση 15 λεπτά ΞΑΝΘΗ Αναχώρηση 07.00

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ-Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως

Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ-Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ-Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως Η Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ) δραστηριοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο της Ακροπόλεως.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Γεωµετρία Α Γυµνασίου Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Ευθεία γραµµή Ορισµός δεν υπάρχει. Η απλούστερη από όλες τις γραµµές. Κατασκευάζεται µε τον χάρακα (κανόνα) πάνω σε επίπεδο. 1. ύο σηµεία ορίζουν την θέση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012 Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012 Πρόγραµµα επίσκεψης Μόρνος (Φράγµα, Υδροληψία, Έξοδος σήραγγας Ευήνου) Σάββατο 16:00-19:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Από τη δημιουργία της, τον Ιούνιο του 2006, η 23η ΕΒΑ έχει πραγματοποιήσει τις παρακάτω σωστικές ανασκαφές:

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Από τη δημιουργία της, τον Ιούνιο του 2006, η 23η ΕΒΑ έχει πραγματοποιήσει τις παρακάτω σωστικές ανασκαφές: 23η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από τη δημιουργία της, τον Ιούνιο του 2006, η 23η ΕΒΑ έχει πραγματοποιήσει τις παρακάτω σωστικές ανασκαφές: ΕΥΒΟΙΑ Χαλκίδα Οδός Ωρίωνος 10, οικόπεδο Χρ. Δημαρέλου-Δεληβοριά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΘ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ Άγιος Αχίλλειος Πρεσπών Το 2007 διενεργήθηκε σωστική ανασκαφή, με χρηματοδοτική συνεισφορά του ΥΠΠΟΤ, του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης και του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 1 η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντάκης. Επιβίβαση στο αεροσκάφος και με απευθείας πτήση αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη. Άφιξη και αναχώρηση για μια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Αναφέρεται σε ένα διευρυµένο γεωγραφικό πλαίσιο που περιλαµβάνει τον ενιαίο πολιτισµικό χώρο των Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας κατά την περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας Αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2014. Λίγο μετά το αρχαιολογικό συνέδριο για την ανασκαφική δραστηριότητα στη Μακεδονία η επικεφαλής της ανασκαφής αποκαλύπτει:

Μάρτιος 2014. Λίγο μετά το αρχαιολογικό συνέδριο για την ανασκαφική δραστηριότητα στη Μακεδονία η επικεφαλής της ανασκαφής αποκαλύπτει: «Η αρχαιολογία είναι πάντα μαγεία και είναι πάντα το άγνωστο. Δεν ξέρουμε τι θα μας κρύψει και τι θα μας βγάλει η αυριανή μέρα. Ποτέ δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, πάντα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ TΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση προσεγγίσεων-μελλοντική έρευνα

Σύνθεση προσεγγίσεων-μελλοντική έρευνα Ημερίδα Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά στο πλαίσιο των έργων του ΜΕΤΡΟ. Μια πρώτη θεώρηση. Αθήνα 15 Μαΐου 2015 Συνδιοργάνωση Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ του ΥΠ.ΠΟ.Τ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΓ-Λ9Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΓ-Λ9Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Παναγιώτα Μπρατσιάκου Τηλέφωνο : 2103307621

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ: ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ: ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ: ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 1 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ: ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή: Α. Αρχαία Μεσσήνη...3 Β. Μνημεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 3. Κλασική Αρχιτεκτονική και Τοπογραφία. Αθηναϊκή

Διαβάστε περισσότερα