ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Β.4.0. / 569. ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Η εισηγητική επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 2233/ έγγραφο του Αναπληρωτή Προέδρου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας περί προθεσμιών των διαδικασιών της προκήρυξης Επιστημονικών-Εργαστηριακών Συνεργατών και εκτάκτου εκπαιδευτικού προσωπικού, οι οποίες εγκρίθηκαν από την Συνέλευση του ΤΕΙ Κ.Μ., συνήλθε εκ νέου και εκτάκτως σήμερα Τετάρτη , προκειμένου: να αξιολογήσει τις υποψηφιότητες των κ.κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΚΑΛΑΤΖΗ ΘΩΜΑ, των οποίων οι φάκελοι παρελήφθησαν μεν μετά το πέρας της ορισθήσας - από την προκήρυξη καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φακέλων, θεωρούνται δε έγκυροι, καθώς φέρουν σχετική σφραγίδα ταχυδρομείου η οποία πιστοποιποιεί τη νομιμότητα των παραπάνω υποψηφιοτήτων. να επανεξετάσει μετά από αίτημα της ιδίας τη διδακτική προϋπηρεσία της κ. ΚΟΝΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. Έπειτα από τις σχετικές αναθεωρήσεις στους πίνακες αξιολόγησης και την ανάρτησή τους στον ιστότοπο του τμήματος ΣΤΕ, δίνεται παράταση για υποβολή ενστάσεων έως το μεσημέρι της Πέμπτης και ώρα 14:00. Σύμφωνα με τα παραπάνω και μετά από λεπτομερή εξέταση των σχετικών εγγράφων των υποψηφίων, η με αρ. πρωτ. Β.4.0. / 563 εισηγητική έκθεση, αναδιαμορφώνεται ως εξής: 1

2 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ Αίτηση συνοδευόμενη από το σχετικό φάκελο των δικαιολογητικών τους υπέβαλαν μέσα στην νόμιμη προθεσμία οι παρακάτω δύο (2) υποψήφιοι κατ αλφαβητική σειρά: 1. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΑΝΑ 2. ΚΟΝΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας προσόντων όλων των υποψηφίων ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Α/Α ΟΝΟΜ/ΜΟ 1 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΑΝΑ 2 ΚΟΝΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗ ΣΕΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ 1984 ΑΤΕΙ-Θ. ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΕΠ ΑΤΕΙ-Θ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΣΠΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΑΣΠΑΙΤΕ 6/2011 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ MASTER OF ARTS FASHION DESIGN AND TECHNOLOGY LONDON COLLEGE OF FASHION FEB (ΔΟΑΤΑΠ ΣΕΠ. 2010) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΔΥΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΔΙΔΑΚ/ΡΙΚΟ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΙΤΑΛΙΚΑ (INTENSIVO) PROFICIENCY ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ZERTIFIKAT ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤ. ΚΕΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 08/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΜΟΔΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3 ΕΤΗ VITO PONTI 10/05-07/08 2 ETH & 10 MHNEΣ ΑΤΕΙ-Θ ΤΜ. ΣΠΕ 10/11 ΣΗΜΕΡΑ 413 ΩΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΚΕΔΕ) ΑΠΌ 11/06 ΕΩΣ 12/09 & 12/10 ΕΩΣ 2/11 3 χρ. + 5 μην. ΑΤΕΙ-Θ. ΟΚΤ.08 - ΣΗΜΕΡΑ 1968 ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ/ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΟΔΑΣ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ Υ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ FUTURE MAP ARTIST 2011 REMIX 2005 & 2010 OA SAGA 2010 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (2) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (1) 2

3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Από τους παραπάνω υποψήφιους για το θεωρητικό μάθημα «ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ», οι υποψήφιες ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΑΝΑ & ΚΟΝΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, κρίνεται ότι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα (συνάφεια σπουδών και συνάφεια επαγγελματικής εμπειρίας με τα αντικείμενα και τις απαιτήσεις του Τμήματος ΣΤΕ και του εν λόγω γνωστικού αντικειμένου.) Η υποψήφια ΚΟΝΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ κρίνεται ότι διαθέτει μεγαλύτερη συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο λόγω μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. κατατάσσονται δε με αξιολογική σειρά, όπως παρακάτω: ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1. ΚΟΝΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΑΝΑ Το μάθημα ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ανατίθεται στην στην υποψήφια ΚΟΝΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ως εργαστηριακή συνεργάτη με πλήρη προσόντα ως προς την επαγγελματική εμπειρία) 3

4 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ/ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Αίτηση συνοδευόμενη από το σχετικό φάκελο των δικαιολογητικών τους υπέβαλαν μέσα στην νόμιμη προθεσμία οι παρακάτω τέσσερις (4) υποψήφιοι κατ αλφαβητική σειρά: 1. ΚΟΝΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 3. ΛΟΥΪΤΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝ 4. ΣΤΟΪΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας προσόντων όλων των υποψηφίων ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Α/Α ΟΝΟΜ/ΜΟ 1 ΚΟΝΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗ ΣΕΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ 1980 ΑΤΕΙ-Θ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΣΠΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΔΥΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ PROFICIENCY ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ZERTIFIKAT ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤ. ΚΕΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/ΔΙΔΑΚ ΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΚΕΔΕ) ΑΠΌ 11/06 ΕΩΣ 12/09 & 12/10 ΕΩΣ 2/11 3 χρ. + 5 μην. ΑΤΕΙ-Θ. ΟΚΤ.08 - ΣΗΜΕΡΑ 1968 ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ/ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (2) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (1) 2 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥ ΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 1974 LONDON GUILDHALL UNIVERSITY BA (HONS) SILVERSMITHING, JEWELLERY & ALLIED ARTS ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 MA ΒΥ PROJECT IN FINE ARTS- LONDON METROPOLITAN UNIVERSITY ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙ ΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΗΣ ΒΟΡΓΙΑΣ 1/2005 ΕΩΣ 6/2005 (5 μήνες μερική απασχόληση) PERIDEO SA 10/2003 ΕΩΣ 5/2004 (7 μήνες & 10 μέρες) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ & ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ. 4

5 ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ 9/2005 ΕΩΣ 5/2006 & 9/2006 ΕΩΣ 5/2007 (18 μήνες μερική απασχόληση) ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΩΡΕΣ 3 ΛΟΥΪΤΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝ 1970 DIPLOME NATIONAL SUPERIEUR D EXPRESSION PLASTIQUE 1998 (αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ ως ισότιμος τίτλος με το πτυχίο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών) ΓΑΛΛΙΚΑ (μητρική) ΕΛΛΗΝΙΚΑ (πιστοποιητικό επάρκειας) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ SAINT-ETIENNE 10/2001 ΕΩΣ 6/ /2002 ΕΩΣ 6/2003 & 11/2003 ΕΩΣ 6/2004 (22 μήνες) ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1/2012 ΕΩΣ 9/2012 (8μήνες) ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 3/2013 ΕΩΣ 6/2013 (3 μήνες) ΑΤΟΜΙΚΕΣ & ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & & ΩΡΕΣ 5

6 4 ΣΤΟΪΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1967 Α.Π.Θ. ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 1996 Ε.Α.Π. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΙΣΠΑΝΙΚΑ (ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ ΑΠΟ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ ΩΡΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ & ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Από τους παραπάνω υποψήφιους για το θεωρητικό εργαστηριακό μάθημα «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ», οι υποψήφιες ΚΟΝΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΛΟΥΪΤΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝ και ΣΤΟΪΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ κρίνεται ότι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα (συνάφεια σπουδών και συνάφεια επαγγελματικής εμπειρίας με τα αντικείμενα και τις απαιτήσεις του Τμήματος ΣΤΕ και του εν λόγω γνωστικού αντικειμένου) Η υποψήφια ΚΟΝΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ κρίνεται ότι διαθέτει μικρότερη συνάφεια ως προς το γνωστικό αντικείμενο συγκριτικά με τις υπόλοιπες υποψήφιες σε ό,τι αφορά τους τίτλους σπουδών της. Η υποψήφια ΛΟΥΪΤΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝ δε διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Η υποψήφια ΣΤΟΪΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ υπερτερεί συγκριτικά με τις υπόλοιπες υποψήφιες ως έχουσα πλήρη προσόντα, και λόγω του μεγαλύτερου διδακτικού έργου στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο στο τμήμα ΣΤΕ. κατατάσσονται δε με αξιολογική σειρά, όπως παρακάτω: ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1. ΣΤΟΪΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 3. ΛΟΥΪΤΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝ 4. ΚΟΝΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Το μάθημα ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (θεωρία & εργαστήριο) ανατίθεται στην υποψήφια: ΣΤΟΪΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ως εργαστηριακή συνεργάτη με πλήρη προσόντα). 6

7 4. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι Αίτηση συνοδευόμενη από το σχετικό φάκελο των δικαιολογητικών τους υπέβαλαν μέσα στην νόμιμη προθεσμία οι παρακάτω τέσσερις (4) υποψήφιοι κατ αλφαβητική σειρά: 1. ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ 2. ΚΑΜΑΤΕΡΗ ΕΛΕΝΗ 3. ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ 4. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΑΣΟΣ Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας προσόντων όλων των υποψηφίων Α/Α ΟΝΟΜ/ΜΟ 1 ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ/ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ 1975 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 22/10/99 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ UNIVERSITY OF KENT U.K. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (M.Sc. IN STATISTICS) 29/11/2002 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΦ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/ΔΙ ΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Έμμισθη εργασία από 8/11/2002 έως και 31/12/2007 σε προγράμματα ερευνών Πολυμεταβλητής Ανάλυσης Χρονικών Σειρών (Μαθηματική και Υπολογιστική Στατιστική). ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚ Ο/ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙ ΚΟ ΕΡΓΟ Συμμετοχή με μισθό σε 1 Ερευνητικό Πρόγραμμα Πολυμεταβλητής Ανάλυσης Χρονικών Σειρών (Μαθηματική και Υπολογιστική Στατιστική). Δημοσιεύσεις, Επιστημονικές Ανακοινώσεις Εργασίες (10) ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2008 ΕΩΣ ΩΡΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 7

8 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2009 ΕΩΣ ΩΡΕΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 2008 ΕΩΣ ΩΡΕΣ ΑΤΕΙ-Θ 2008 ΕΩΣ ΩΡΕΣ. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΩΡΕΣ ΤΕΙ ΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΩΡΕΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ:

9 2 ΚΑΜΑΤΕΡΗ ΕΛΕΝΗ 1983 ΔΠΘ - ΞΑΝΘΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 3/11/2006 ΔΠΘ - ΞΑΝΘΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙ ΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τίτλος διατριβής: «Ασύρματη & ενσύρματη μετάδοση πολυμεσικής πληροφορίας. Υλοποίηση εργαστηριακής πειραματικής διάταξης και αξιολόγηση ποιότητας παροχής υπηρεσίας». 3/2009 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ 1/5/2010-ΣΗΜΕΡΑ 3ΧΡ. + 4 ΜΗΝ. ΙΠΕΤ/ΑΘΗΝΑ 3/11/06 30/4/08 5/6/08 30/6/08 1ΧΡ. + 6ΜΗΝ ΩΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΜΗΧΑΝ. 15/6/09 4/9/09 2ΜΗΝ. + 19ΗΜ ΣΥΝΟΛΟ: 5 ΧΡ. ΕΡΓΑΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΤΗΣ. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ Τ.Ε.Ι. ΣΧΟΛΕΣ 1167 ΩΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (3) ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (4) 3 ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ 1967 ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1990 ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΑΠΘ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 1999 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ ΑΠΟ 1994 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 1.ΚΕΚ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΩΣ Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ 21/11/00 ΕΩΣ 1/4/03 3 ΧΡ. + 1 ΜΗΝ ΗΜ 2.ΑΝΚΙ: ΔΙΚΤΥΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΠΟ 1/1/97 28/2/99 2 ΧΡ. + 2 ΜΗΝ. 3.Ν.Α. ΚΙΛΚΙΣ 9

10 ΓΡ.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Η/Υ 1/1/98 31/12/98 1 ΧΡ. 4.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ 1/10/95 31/12/95 3 ΜΗΝ. 5.Κ.Κ.Σ ΚΙΛΚΙΣ 1/1/96 30/6/96 6 ΜΗΝ. 6.Σ.Μ.Υ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 14/4/93 22/12/93 8 ΜΗΝ. ΣΥΝΟΛΟ: 8 ΧΡ. + 8 ΜΗ ΗΜ. ΑΤΕΙ-Θ. ΠΑΡ/ΜΑ ΚΙΛΚΙΣ ΑΠΟ 1999 ΕΩΣ ΩΡΕΣ 4 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΑΣΟΣ 1979 ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. ΤΜ. ΕΦ.ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΠΤΥΧΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 6/11/2002 ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 3/ ΕΞΕΙΔΙΚΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4/2005 ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜ. ΕΦ.ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ ΘΕΜΑ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 11/2010 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΣΗΜΑ ΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ (3 ΧΡΟΝΙΑ & 9 ΜΗΝΕΣ) Τ.Ε.Ι. (190 ΩΡΕΣ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (2) ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (5) ΥΠΟ ΔΗΜ/ΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (3) 10

11 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Από τους παραπάνω υποψήφιους για το θεωρητικό-εργαστηριακό μάθημα «ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι», Ο υποψήφιος ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ κρίνεται ως διαθέτων τα τυπικά προσόντα για τις ανάγκες του γνωστικού αυτού αντικειμένου (όπως αυτό επιβεβαιώνεται και από τη διδακτική του εμπειρία), όμως διαθέτει τη μικρότερη συνάφεια συγκριτικά με τους υπόλοιπους υποψήφιους ως προς τους τίτλους σπουδών σε σχέση με το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. Οι υποψήφιοι ΚΑΜΑΤΕΡΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ και ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΑΣΟΣ κρίνονται ως διαθέτοντες τα τυπικά προσόντα (συνάφεια σπουδών ως προς το βασικό τους πτυχίο και συνάφεια επαγγελματικής εμπειρίας του εν λόγω μαθήματος). Οι υποψήφιοι ΚΑΜΑΤΕΡΗ ΕΛΕΝΗ & ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ κρίνονται ως καταλληλότεροι, λόγω μεγαλύτερης συνάφειας του βασικού τους πτυχίου (ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ), αφού αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων συντήρησης των υπολογιστών και των δικτύων του τμήματος ΣΤΕ. Η υποψήφια ΚΑΜΑΤΕΡΗ ΕΛΕΝΗ διαθέτει συνάφεια και ως προς τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Σε ό,τι αφορά την επαγγελματική εμπειρία, οι υποψήφιοι ΚΑΜΑΤΕΡΗ ΕΛΕΝΗ & ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ διαθέτουν μεγαλύτερη συνάφεια. Σε ό,τι αφορά τη διδακτική εμπειρία, ο υποψήφιος ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ διαθέτει τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας (εργαστηριακός συνεργάτης & υπεύθυνος συντήρησης υπολογιστών & δικτύων από το 1999 στο τμήμα ΣΤΕ), γεγονός το οποίο λαμβάνεται υπ όψη, προκειμένου για την αξιολόγηση/ανάθεση του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου. κατατάσσονται δε με αξιολογική σειρά, όπως παρακάτω: ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1. ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ 2. ΚΑΜΑΤΕΡΗ ΕΛΕΝΗ 3. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΑΣΟΣ 4. ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ Το μάθημα ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι θεωρία & εργαστήριο ανατίθεται στον υποψήφιο ΜΑΡΑΝΤΙΔΗ ΙΣΑΑΚ ως εργαστηριακό συνεργάτη με ελλιπή προσόντα ως προς τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 11

12 5. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Αίτηση συνοδευόμενη από το σχετικό φάκελο των δικαιολογητικών του υπέβαλε μέσα στην νόμιμη προθεσμία ο παρακάτω ένας (1) υποψήφιος: 1. ΣΤΟΪΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας προσόντων της υποψηφίας ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Α/Α ΟΝΟΜ/ΜΟ 1 ΣΤΟΪΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗ ΣΕΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ 1967 Α.Π.Θ. ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩ Ν ΤΕΧΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 1996 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Ε.Α.Π. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΑ (ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/ΔΙΔΑ ΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ ΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ ΩΡΕΣ (Πάνω από 3 χρόνια) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ/ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η υποψήφια ΣΤΟΪΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ κρίνεται ως διαθέτουσα τα τυπικά προσόντα (συνάφεια σπουδών και συνάφεια επαγγελματικής εμπειρίας με το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο). ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1. ΣΤΟΪΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Το μάθημα ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ανατίθεται στην υποψήφια: ΣΤΟΪΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ως εργαστηριακή συνεργάτη με πλήρη προσόντα). 12

13 7.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ Αίτηση συνοδευόμενη από το σχετικό φάκελο των δικαιολογητικών τους υπέβαλαν μέσα στην νόμιμη προθεσμία οι παρακάτω υποψήφιοι κατ αλφαβητική σειρά: 1. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΛΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας προσόντων όλων των υποψηφίων Α/ Α ΟΝΟΜ/ΜΟ 1 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΤΟ Σ ΓΕΝ /ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ 1962 London Institute, London College of Printing, (School of Retail Studies) HND in Fashion, «Σχεδιασμός και εκτέλεση μικρής συλλογής ενδυμάτων» ΙΟΥΛ 1987 Postgraduate Diploma in Retail Management, «Η διαχείριση και το μάρκετινγκ λιανικών πωλήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY, Dept of Clothing, Design and Technology, MSc. In Clothing (Marketing and Distribution) «Η νέα στρατηγική της μαζικής παραγγελιοποίησης ενδυμάτων σε όλες τις φάσειςσχεδιασμός, παραγωγική διαδικασία, λιανικές πωλήσεις μάρκετινγκ» ΟΚΤΩΒ 1999 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡ ΙΚΟ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Άπταιστα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΤΕΙ-Θ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ ,5 ΩΡΕΣ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΧΡΟΝΙΑ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 13

14 στρατηγικές εισόδου επώνυμων λιανοπωλητών στη Βρετανική και Γαλλική αγορά». ΙΟΥΝ 1998 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΙΤΕ ως ισότιμες και αντίστοιχες σπουδές με το Πτυχίο ΣΠΕ 2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΛΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1973 UMIST, BSc. Hons in management and marketing of textiles ΙΟΥΛΙΟΣ 1995 ΔΙΚΑΤΣΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 UMIST, MSc. In technology management «Quick Response in the Textile and Clothing Supply Chain :the impact of Electronic Communication Technologies» ΙΟΥΛΙΟΣ 1998 ΔΙΚΑΤΣΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 PROFICIENCY ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFU NG ΙΣΠΑΝΙΚΑ BASICO THOMAS S.A. Garment Manufacturers, ως Σύμβουλος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας από 20/10/1998 έως 10/9/2001 ΤΕΒΕ ΕΝΑΡΞΗ 29/10/1998 ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΕΒΕ 14/9/ χρ μην ημ. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε. ως Marketing Communication Manager ΙΚΑ ΕΩΣ χρ. + 1 μην ημ. Δημοσιεύσεις (1) σε Διεθνή συνέδρια. Εργασίες/μελέτες (3) Συμμετοχή (1) σε βιβλία. ΤΣΑΟΥΣΗ ΜΙΧ. ΜΑΡΙΑ, Λιανικό Εμπόριο Ενδυμάτων, ως Υπεύθυνη Μάρκετινγκ με αρμοδιότητα την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος, από 13/07/2009 έως 13/10/2009, ΙΚΑ 3 μήνες ΑΤΕΙ-Θ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ ΩΡΕΣ ((ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΧΡΟΝΙΑ) 14

15 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Από τους παραπάνω υποψήφιους για το θεωρητικό μάθημα «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ», η υποψήφια ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΛΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ κρίνεται ότι διαθέτει τα τυπικά προσόντα (συνάφεια τίτλων σπουδών και συνάφεια επαγγελματικής εμπειρίας με τα αντικείμενα και τις απαιτήσεις του Τμήματος ΣΤΕ και του εν λόγω γνωστικού αντικειμένου). Ο υποψήφιος ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ διαθέτει συνάφεια τίτλων σπουδών, δε διαθέτει τεκμηριωμένη επαγγελματική προϋπηρεσία. Η υποψήφια ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΛΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ υπερτερεί σε προσόντα, λόγω του βασικού τίτλου σπουδών και της πλήρους επαγγελματικής/διδακτικής εμπειρίας. κατατάσσονται δε με αξιολογική σειρά, όπως παρακάτω: ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΛΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Το μάθημα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ (θεωρία) ανατίθεται στην υποψήφια: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΛΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (ως εργαστηριακή συνεργάτη με πλήρη προσόντα). 15

16 8 ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΔΑΣ Ι Αίτηση συνοδευόμενη από το σχετικό φάκελο των δικαιολογητικών τους υπέβαλαν μέσα στην νόμιμη προθεσμία οι παρακάτω τρείς (3) υποψήφιοι κατ αλφαβητική σειρά: 1. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΑΝΑ 2. ΚΟΝΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας προσόντων όλων των υποψηφίων Α/Α / ΟΝΟΜ/ΜΟ 1 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΑΝΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗ ΣΕΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ 1984 ΑΤΕΙ-Θ. ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΕΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ MASTER OF ARTS FASHION DESIGN AND TECHNOLOGY LONDON COLLEGE OF FASHION FEB (ΔΟΑΤΑΠ ΣΕΠ. 2010) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΙΤΑΛΙΚΑ (INTENSIVO) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/Δ ΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟ 08/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΜΟΔΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3 ΕΤΗ VITO PONTI 10/05-07/08 2 ETH & 10 MHNEΣ ΑΤΕΙ-Θ ΤΜ. ΣΠΕ 10/11 ΣΗΜΕΡΑ 413 ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚ Ο/ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚ Ο ΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΟΔΑΣ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚ ΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ FUTURE MAP ARTIST 2011 REMIX 2005 & 2010 OA SAGA ΚΟΝΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1980 ΑΤΕΙ-Θ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΣΠΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΑΣΠΑΙΤΕ 6/2011 ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: PROFICIENCY ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ZERTIFIKAT ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΚΕΔΕ) ΑΠΌ 11/06 ΕΩΣ 12/09 & 12/10 ΕΩΣ 2/11 3 χρ. + 5 μην. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (2) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (1) 16

17 3 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤ ΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ 1975 Α.Τ.Ε.Ι.-Θ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΣΠΕ ΙΟΥΝΙΟΣ 2000 ΑΣΠΑΙΤΕ 2010 «ΕΝΔΥΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΕΜΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ Κ/Υ & ΕΝΔΥΣΗΣ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: «Αποτελεσματική ενσωμάτωση του ψηφιακού πρωτότυπου στη διαδικασία ανάπτυξης Κ/Υ & Ένδυσης» ΕΝΑΡΞΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤ. ΚΕΕ ''PROFICIENCY' ΙΣΠΑΝΙΚΑ BASICO DIPL ΙΤΑΛΙΚΑ ΑΤΕΙ-Θ. ΟΚΤ.08 - ΣΗΜΕΡΑ 1968 ΩΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ COMPUTER LIFE ABEE ΩΣ ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ Η/Υ ΕΩΣ ΕΤΟΣ & 9 ΜΗΝΕΣ ASKO ΩΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ- ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ ΕΩΣ ΕΤΟΣ & 7 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 5 ΕΤΗ & 5 ΜΗΝΕΣ ΑΤΕΙ-Θ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ ΩΡΕΣ 17

18 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Από τους παραπάνω υποψήφιους για το θεωρητικό- εργαστηριακό μάθημα «ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΔΑΣ Ι», οι υποψήφιες, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΑΝΑ, ΚΟΝΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ και ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ κρίνεται ότι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα (συνάφεια βασικού τίτλου σπουδών και συνάφεια επαγγελματικής εμπειρίας με τα αντικείμενα και τις απαιτήσεις του Τμήματος ΣΤΕ και του εν λόγω γνωστικού αντικειμένου.) Ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών της υποψηφίας ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ είναι λιγότερο συναφής με το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. Η υποψήφια ΚΟΝΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ διαθέτει επιπλέον, διδακτική εμπειρία στο τμήμα ΣΤΕ, στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο. κατατάσσονται δε με αξιολογική σειρά, όπως παρακάτω: ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1. ΚΟΝΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΑΝΑ 3. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ Το μάθημα ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΔΑΣ Ι θεωρία & εργαστήριο ανατίθεται στην υποψήφια ΚΟΝΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ως εργαστηριακή συνεργάτη με πλήρη προσόντα ως προς την επαγγελματική εμπειρία). 18

19 10. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΙ Αίτηση συνοδευόμενη από το σχετικό φάκελο των δικαιολογητικών τους υπέβαλαν μέσα στην νόμιμη προθεσμία οι παρακάτω τέσσερις (4) υποψήφιοι κατ αλφαβητική σειρά: 5. ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ 6. ΚΑΜΑΤΕΡΗ ΕΛΕΝΗ 7. ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ 8. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΑΣΟΣ Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας προσόντων όλων των υποψηφίων Α/Α ΟΝΟΜ/ΜΟ 1 ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ/ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ 1975 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 22/10/99 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ UNIVERSITY OF KENT U.K. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (M.Sc. IN STATISTICS) 29/11/2002 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΦ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/ΔΙ ΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Έμμισθη εργασία από 8/11/2002 έως και 31/12/2007 σε προγράμματα ερευνών Πολυμεταβλητής Ανάλυσης Χρονικών Σειρών (Μαθηματική και Υπολογιστική Στατιστική). ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚ Ο/ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙ ΚΟ ΕΡΓΟ Συμμετοχή με μισθό σε 1 Ερευνητικό Πρόγραμμα Πολυμεταβλητής Ανάλυσης Χρονικών Σειρών (Μαθηματική και Υπολογιστική Στατιστική). Δημοσιεύσεις, Επιστημονικές Ανακοινώσεις Εργασίες (10) ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2008 ΕΩΣ ΩΡΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2009 ΕΩΣ

20 475 ΩΡΕΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 2008 ΕΩΣ ΩΡΕΣ ΑΤΕΙ-Θ 2008 ΕΩΣ ΩΡΕΣ. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΩΡΕΣ ΤΕΙ ΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΩΡΕΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ:

21 2 ΚΑΜΑΤΕΡΗ ΕΛΕΝΗ 1983 ΔΠΘ - ΞΑΝΘΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 3/11/2006 ΔΠΘ - ΞΑΝΘΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙ ΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τίτλος διατριβής: «Ασύρματη & ενσύρματη μετάδοση πολυμεσικής πληροφορίας. Υλοποίηση εργαστηριακής πειραματικής διάταξης και αξιολόγηση ποιότητας παροχής υπηρεσίας». 3/2009 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ 1/5/2010-ΣΗΜΕΡΑ 3ΧΡ. + 4 ΜΗΝ. ΙΠΕΤ/ΑΘΗΝΑ 3/11/06 30/4/08 5/6/08 30/6/08 1ΧΡ. + 6ΜΗΝ ΩΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΜΗΧΑΝ. 15/6/09 4/9/09 2ΜΗΝ. + 19ΗΜ ΣΥΝΟΛΟ: 5 ΧΡ. ΕΡΓΑΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΤΗΣ. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ Τ.Ε.Ι. ΣΧΟΛΕΣ 1167 ΩΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (3) ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (4) 3 ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ 1967 ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1990 ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΑΠΘ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 1999 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ ΑΠΟ 1994 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 1.ΚΕΚ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΩΣ Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ 21/11/00 ΕΩΣ 1/4/03 3 ΧΡ. + 1 ΜΗΝ ΗΜ 2.ΑΝΚΙ: ΔΙΚΤΥΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΠΟ 1/1/97 28/2/99 2 ΧΡ. + 2 ΜΗΝ. 3.Ν.Α. ΚΙΛΚΙΣ 21

22 ΓΡ.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Η/Υ 1/1/98 31/12/98 1 ΧΡ. 4.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ 1/10/95 31/12/95 3 ΜΗΝ. 5.Κ.Κ.Σ ΚΙΛΚΙΣ 1/1/96 30/6/96 6 ΜΗΝ. 6.Σ.Μ.Υ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 14/4/93 22/12/93 8 ΜΗΝ. ΣΥΝΟΛΟ: 8 ΧΡ. + 8 ΜΗ ΗΜ. ΑΤΕΙ-Θ. ΠΑΡ/ΜΑ ΚΙΛΚΙΣ ΑΠΟ 1999 ΕΩΣ ΩΡΕΣ 4 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΑΣΟΣ 1979 ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. ΤΜ. ΕΦ.ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΠΤΥΧΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 6/11/2002 ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 3/ ΕΞΕΙΔΙΚΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4/2005 ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜ. ΕΦ.ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ ΘΕΜΑ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 11/2010 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΣΗΜΑ ΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ (3 ΧΡΟΝΙΑ & 9 ΜΗΝΕΣ) Τ.Ε.Ι. (190 ΩΡΕΣ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (2) ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (5) ΥΠΟ ΔΗΜ/ΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (3) 22

23 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Από τους παραπάνω υποψήφιους για το θεωρητικό-εργαστηριακό μάθημα «ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΙ», Ο υποψήφιος ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ κρίνεται ως διαθέτων τα τυπικά προσόντα για τις ανάγκες του γνωστικού αυτού αντικειμένου (όπως αυτό επιβεβαιώνεται και από τη διδακτική του εμπειρία), όμως διαθέτει τη μικρότερη συνάφεια συγκριτικά με τους υπόλοιπους υποψήφιους ως προς τους τίτλους σπουδών σε σχέση με το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. Οι υποψήφιοι ΚΑΜΑΤΕΡΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ και ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΑΣΟΣ κρίνονται ως διαθέτοντες τα τυπικά προσόντα (συνάφεια σπουδών ως προς το βασικό τους πτυχίο και συνάφεια επαγγελματικής εμπειρίας του εν λόγω μαθήματος). Οι υποψήφιοι ΚΑΜΑΤΕΡΗ ΕΛΕΝΗ & ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ κρίνονται ως καταλληλότεροι, λόγω μεγαλύτερης συνάφειας του βασικού τους πτυχίου (ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ), αφού αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων συντήρησης των υπολογιστών και των δικτύων του τμήματος ΣΤΕ. Η υποψήφια ΚΑΜΑΤΕΡΗ ΕΛΕΝΗ διαθέτει συνάφεια και ως προς τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Σε ό,τι αφορά την επαγγελματική εμπειρία, οι υποψήφιοι ΚΑΜΑΤΕΡΗ ΕΛΕΝΗ & ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ διαθέτουν μεγαλύτερη συνάφεια. Σε ό,τι αφορά τη διδακτική εμπειρία, ο υποψήφιος ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ διαθέτει τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας (εργαστηριακός συνεργάτης & υπεύθυνος συντήρησης υπολογιστών & δικτύων από το 1999 στο τμήμα ΣΤΕ), γεγονός το οποίο λαμβάνεται υπ όψη, προκειμένου για την αξιολόγηση/ανάθεση του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου. κατατάσσονται δε με αξιολογική σειρά, όπως παρακάτω: ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 6. ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ 7. ΚΑΜΑΤΕΡΗ ΕΛΕΝΗ 8. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΑΣΟΣ 9. ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ Το μάθημα ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΙ θεωρία & εργαστήριο ανατίθεται στον υποψήφιο ΜΑΡΑΝΤΙΔΗ ΙΣΑΑΚ ως εργαστηριακό συνεργάτη με ελλιπή προσόντα ως προς τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 23

24 11. ΑΡΧΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Αίτηση συνοδευόμενη από το σχετικό φάκελο των δικαιολογητικών τους υπέβαλαν μέσα στην νόμιμη προθεσμία οι παρακάτω τέσσερις (4) υποψήφιοι κατ αλφαβητική σειρά: 1. ΚΟΝΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ 3. ΠΙΝΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 4. ΣΤΑΛΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑ Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας προσόντων όλων των υποψηφίων Α/Α ΟΝΟΜ/ΜΟ 1 ΚΟΝΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤ ΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ 1980 ΑΤΕΙ-Θ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΣΠΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΑΣΠΑΙΤΕ 6/ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΣΠΕ ΙΟΥΝΙΟΣ 2000 ΑΣΠΑΙΤΕ 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΔΥΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΕΜΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: «ΝΕΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ PROFICIEN CY ΓΕΡΜΑΝΙΚ Α ZERTIFIKA T ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤ. ΚΕΕ ''PROFICIE NCY' ΙΣΠΑΝΙΚΑ BASICO DIPL ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΚΕΔΕ) ΑΠΌ 5/07 ΕΩΣ 1/11 3 χρ. + 5μην. ΑΤΕΙ-Θ. ΟΚΤ.08 - ΣΗΜΕΡΑ 1968 ΩΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ COMPUTER LIFE ABEE ΩΣ ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ Η/Υ ΕΩΣ ΕΤΟΣ & 9 ΜΗΝΕΣ ASKO ΩΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ/ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (2) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (1) 24

25 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ Κ/Υ & ΕΝΔΥΣΗΣ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΘΕΜΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: «Αποτελεσματική ενσωμάτωση του ψηφιακού πρωτότυπου στη διαδικασία ανάπτυξης Κ/Υ & Ένδυσης» ΕΝΑΡΞΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΙΤΑΛΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ ΕΩΣ ΕΤΟΣ & 7 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 5 ΕΤΗ & 5 ΜΗΝΕΣ ΑΤΕΙ-Θ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ ΩΡΕΣ 3 ΠΙΝΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1953 PAN SIK 1989 ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ETH & 9 ΜΗΝΕΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΑΤΕΙ-Θ ΚΙΛΚΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ΔΙΑ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΤΕΙ-Θ. ΠΑΡΜΑ ΚΙΛΚΙΣ ΩΡΕΣ 4 ΣΤΑΛΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑ 1982 ΑΤΕΙ-Θ. ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΑΡ LOWER 1. ΑΠΟ ΕΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΛΗΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 5 ΕΤΗ & 5 ΜΗΝΕΣ 2. ΑΤΕΙ-Θ. ΤΜΗΜΑ ΣΠΕ ΩΡΕΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Από τις παραπάνω υποψήφιες για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος «ΑΡΧΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ», η υποψήφια ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ, κρίνεται ότι διαθέτει τα τυπικά προσόντα (συνάφεια σπουδών και συνάφεια επαγγελματικής εμπειρίας με τα αντικείμενα και τις απαιτήσεις του 25

26 Τμήματος ΣΠΕ και του εν λόγω γνωστικού αντικειμένου). Η υποψήφια ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ υπερτερεί συγκριτικά ως προς άλλες υποψήφιες σε ό,τι αφορά τους τίτλους σπουδών (μεταπτυχιακό). Οι υποψήφιες ΠΙΝΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΤΑΛΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑ διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία η οποία κρίνεται ως έχουσα μεγαλύτερη συνάφεια με το εργαστηριακό μέρος του γνωστικού αντικειμένου. κατατάσσονται δε με αξιολογική σειρά, όπως παρακάτω: ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ 2. ΣΤΑΛΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑ 3. ΠΙΝΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Το μάθημα ΑΡΧΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ανατίθεται Το θεωρητικό μέρος στην υποψήφια ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ (εργαστηριακή συνεργάτη με πλήρη προσόντα). Το εργαστηριακό μέρος στην υποψήφια ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ (3 ώρες) & στην υποψήφια ΣΤΑΛΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (3 ώρες) (εργαστηριακή συνεργάτη με ελλιπή προσόντα ως προς το μεταπτυχιακό). 26

27 12. ΑΡΧΕΣ MARKETING ΕΝΔΥΣΗΣ Αίτηση συνοδευόμενη από το σχετικό φάκελο των δικαιολογητικών τους υπέβαλαν μέσα στην νόμιμη προθεσμία οι παρακάτω υποψήφιοι κατ αλφαβητική σειρά: 1. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΛΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας προσόντων όλων των υποψηφίων Α/ Α ΟΝΟΜ/ΜΟ 1 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ/ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ 1962 London Institute, London College of Printing, (School of Retail Studies) HND in Fashion, «Σχεδιασμός και εκτέλεση μικρής συλλογής ενδυμάτων» ΙΟΥΛ 1987 Postgraduate Diploma in Retail Management, «Η διαχείριση και το μάρκετινγκ λιανικών πωλήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY, Dept of Clothing, Design and Technology, MSc. In Clothing (Marketing and Distribution) «Η νέα στρατηγική της μαζικής παραγγελιοποίησης ενδυμάτων σε όλες τις φάσειςσχεδιασμός, παραγωγική διαδικασία, λιανικές πωλήσεις μάρκετινγκ» ΟΚΤΩΒ 1999 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡ ΙΚΟ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Άπταιστα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΤΕΙ-Θ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ ,5 ΩΡΕΣ ((ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΧΡΟΝΙΑ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ / ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 27

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Διοικητικών μαθημάτων - Αλφαβητικός Κατάλογος όλων των υποψηφίων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2013-2014

Τομέας Διοικητικών μαθημάτων - Αλφαβητικός Κατάλογος όλων των υποψηφίων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2013-2014 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΑ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 5 6 7 8 9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014 ΑΔΑ: ΒΛ9Θ4691Ο8-ΡΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 0/09/013 Αριθμ.πρωτ. Α 487 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 Πληροφορίες Επικοινωνίας Τμήμα Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 27 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. & Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 Οδηγός Σπουδών 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 www.pem.tuc.gr ΧΑΝΙΑ 2014 0 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ Καθηγητής Νικόλαος Τσουρβελούδης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/12/2014 Αρ. Πρωτ: 660/18/84859 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014 Αριθ. Τεύχους: 196 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014 Αριθ. Τεύχους: 196 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Πανεπιστήμιο Αθηνών: Προκήρυξη 5 θέσεων καθηγητών... 2 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου: Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού... 3 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης: Πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) Με την αριθμ. 18/02-06-2015 (θέμα 3.12) πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλέφωνο Τμήματος: +30-210-8203314-6

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/07/2014 Αρ. Πρωτ: 660/6/41612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Φωτιάδου Ευθυμία, Οικονομολόγος ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: Αθανασάκη Βασιλική, Msc ΣΕΡΡΕΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις)

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις) ΤΕΥΧΟΣ. 51 22 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 43 συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 09-10-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/11/71074 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για θέσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης του Έργου: «Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2481 3 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 21829 Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτι κών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

real Νέος χάρτης δρόμοι Οι μετά το Λύκειο στην Ανώτατη Εκπαίδευση

real Νέος χάρτης δρόμοι Οι μετά το Λύκειο στην Ανώτατη Εκπαίδευση real #1studies ΕΚΔΟΣΗ KYΡΙΑΚΗ 30.8.2009 Νέος χάρτης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ισότιμα τα πτυχία των Κολεγίων που συνεργάζονται με ξένα Πανεπιστήμια Το Διάταγμα του υπουργείου Παιδείας για τα επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΜΕΡΙΔΑ «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό» Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 30-01-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/2/3463 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΑΚΗΣ ΒΟΪΛΑΣ Λειτουργός του Σπιτιού της Κύπρου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Tηλ.: 210 37 34 934 E-m: spiticy@otenet.gr 1 H εκπαιδευτική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 To Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ Αξιολόγηση υποφηφίων για την επιλογή του Ερευνητικού Επιστημονικού προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Περιεχόμενα 1 Χαιρετισμοί 2-3 CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield 4 Aναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 6.03.2013 Αριθ. Πρωτ.: 42 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Προσκλήσεων για την Υποβολή Προτάσεων με αντικείμενο τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου με τρεις (3)Υπεύθυνους Αποκεντρωμένων

Διαβάστε περισσότερα