TELEFAX: Τ.Κ Εκάλης 2, Κηφισιά 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TELEFAX: 210 92 12 090 Τ.Κ. 151 25. e-mail: syg036@minagric.gr. Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ θήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΠΤΥΞΗΣ ριθ. πρωτ: & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΡΜΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: BAYER ΕΛΛΣ ΒΕΕ Ταχ. Κώδικας: ΘΗΝ ΣΩΡΟΥ 1820 ΜΡΟΥΣΙ TELEFAX: Τ.Κ Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου ( απόδειξη) Τηλέφωνο: ΘΕΜ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) Decis 2,5 Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού κας. Μπατζελή 2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μ. Καρχιµάκη. Νοµαρχ. υτοδιοικήσεις /νσεις Γεωργίας ( ) Έδρες τους 4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών Φαρµάκων Εκάλης 2, Κηφισιά 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους 6. ΕΣΥΦ Πατησίων 5, 104 θήνα 7. Εσωτερική διανοµή: Τµήµατα Β, Γ & Ε της /νσής µας Γραµµατεία της /νσής µας 8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων ιδότου 26, θήνα 1

2 AΠΟΦΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΠΤΥΞΗΣ ΚΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του Π (ΦΕΚ 104// ) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόν, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου», όπως έχει συµπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. (1). 2. Τη αριθ. 845/28788 (ΦΕΚ 599/Β/24888) πόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον καθορισµό και την τυποποίηση της σήµανσης και προφυλάξεων γεωργικών φαρµάκων», όπως ισχύει σήρα και τη αριθ. 265/92002 (ΦΕΚ 1214/Β/ ) πόφαση του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών περί «Ταξινόµησης, συσκευασίας και επισήµανσης επικίνδυνων παρασκευασµά σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της ) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως ισχύει σήρα.. Την πόφαση του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπ. γροτικής νάπτυξης και Τροφίµων αριθ / (ΦΕΚ 1177/Β/282004) για την «Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του Π.. 115/1997, Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόν ( 104), σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 200/82/ΕΚ της Επιτροπής». 4. Τον κανονισµό 96/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 2ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρµάκων µέσα η πάνω στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε το SANCO doc.57 /rev./ Τη αριθ. 1018/ (ΦΕΚ 76/Β/106200) Κοινή πόφαση Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών και γροτικής νάπτυξης και Τροφίµων, την οποία καταχωρήθηκε στο Παρ/µα Ι του Π 115/1997 η δραστική ουσία deltamethrin. 6. Τη γνωµοδότηση του.συ.γε.φ για το 5 ο θέµα της 14 ης / Συνεδρίασής του. 7. Τις διατάξεις του Π.. 187/ (ΦΕΚ 214/ /71009) «ιορισ Υπουργών και Υφυπουργών». 8. Τη αριθµό 16049/ (ΦΕΚ 2401/B / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού γροτικής νάπτυξης και Τροφίµων για «ανάθεση αρµοδιοτή στον Υφυπουργό γροτικής νάπτυξης Μιχαήλ Καρχιµάκη» 9. Την από αίτηση της εταιρείας 2

3 ΠΟΦΣΙΖΟΥΜΕ Χορηγού οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύµφωνα το Π 115/97, άρθρο 4 παρ.(1), στο φυτοπροστατευτικό προϊόν Decis 2,5 της εταιρείας BAYER ΕΛΛΣ ΒΕΕ., τα ακόλουθα στοιχεία : 1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 1.1 ριθ Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΕΚ) 1.1.α Ηροµηνία χορήγησης 1.1.β Ηροµηνία λήξης Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.2.α Εµπορικό όνοµα Decis 1.2.β Μορφή: Γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό () 1. ραστική ουσία α) Κοινή ονοµασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Deltamethrin (οµάδα πυρεθρινοειδών) β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 98,5% (β/β) min γ) Παρασκευαστής της δ.ο.: Bayer CropScience AG AlfredNobelStraße 50 D40789 Monheim am Rhein Germany δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: BILAG Industries, PVT Ltd Ινδίας (η /νση του εργοστασίου είναι εµπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας) ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας: Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας deltamethrin προσδιορίζονται στο Τµήµα J της αίτησης ηροµηνία 0/10/2006 (ρ. Πρ. ΥΓ 12287) και παραµένουν στα αρχεία της ρµόδιας ρχής

4 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα α) Κάτοχος της έγκρισης BAYER ΕΛΛΣ ΒΕΕ ΣΩΡΟΥ 1820 ΜΡΟΥΣΙ Τ.Κ Τηλ.: Fax: β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήµανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης) Ο κάτοχος της έγκρισης γ) Παρασκευαστής σκευάσ: Bayer Cropscience SA, France δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσ Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 1) Bayer CropScience France, 2) Bayer CropScience S.r.I. Italy (οι /νσεις εργοστασίων είναι εµπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας) ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσ στ) Εγγυηµένη σύνθεση του σκευάσ: Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων: ALAPIS ABEE, Ύπατο Θηβών ραστική ουσία: deltamethrin 2,5% β/o Βοηθητικές ουσίες: 97,15 % β/β Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του σκευάσ προσδιορίζεται στο Τµήµα J της αίτησης ηροµηνία 0/10/2006 (ρ. Πρ. ΥΓ 12287), αναγράφεται στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης και παραµένει στα αρχεία της ρµόδιας ρχής 4

5 2 Συσκευασίες 2.2 Συσκευασίες: 5 (πέντε) / Είδος Μέγεθος Υλικό 1 Φιάλες 100 κ.εκ.., 250 κ.εκ, 500 HDPE/PA COEX κ.εκ 1 λίτρο, λίτρα Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες.. Τρόπος εφαρµογής :. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού µέχρι τη µέση νερό και βάλτε τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέστε την απαιτούνη ποσότητα σκευάσ και συµπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσ να γίνεται σε υψικαµίνους που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισµό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα κατάλληλο µηχανισµό (τα νερά του ξεπλύ τα ρίχνου στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουµένως τρύπηµα ή σχίσιµο, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σηία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης: Πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου για την αντιτώπιση µυζητικών και µασητικών εντόµων. Το deltamethrin δρα στο νευρικό σύστηµα εντόµων και συγκεκριµένα στις διαύλους ιόν Na στις προσιναπτικές µβράνες νευρικών κυττάρων. 5

6 5 5.1 Φάσµα δράσης Πεδίο Εφαρµογής Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά Λεµονιά Μανταρινιά Γκρέιπφρούτ Νερατζιά Στόχοι φίδες (Myzus persicae) Λεκάνιο (Saissetia oleae), Μύγα της Μεσογείου (Ceratitis capitata) Κ.εκ. Σκευάσµατο ς / 100 λίτρα ψεκ. Υγρό όσεις Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα / στρέµµα) Κ.εκ. σκευάσµατο ς/ στρέµµα (050) (50) Τρόπος και χρόνος εφαρµογής/ επεµβάσεων (ηµέρες) Μέγιστος αριθ εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο 1 κρόδρυα µυγδαλιά Φιστικιά Φουντουκιά Καρυδιά Καστανιά Μηλοειδή Μηλιά χλαδιά Κυδωνιά Μουσµουλιά φίδες (Hyalopterus spp.), Καρπόκαψα καρυδιάς (Laspeyresia pomonella), Καρπόκαψα καστανιάς (Laspeyresia splendana Ευρύτοµο (Eurytoma plotnicovi) Καρπόκαψα της µηλιάς (Laspeyresia pomonella), φίδες (Aphis pomi, Dysaphis plantaginea), Ψύλλα µηλιάς (Psylla mali) (4250) 14 ηρών (50) Με την έναρξη πτήσεων ακµαίων 14 ηρών 050 * (050) 14 ηρών 2 2 Φυλλοδέτες (Adoxophyes orana, Archips rosanus) Ψύλλα αχλαδιάς (Psylla pyri) 5 (550) (50) 6

7 Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά Νεκταρινιά Βερικοκιά αµασκηνιά Κερασιά Βυσσινιά Φυλλοδέτες (Adoxophyes orana, Archips rosanus), νάρσια (Anarsia lineatella) Ραγολέτιδα (Rhagoletis cerasi) (549) 4050 (4070) 1 Μύγα της σογείου (Ceratitis capitata) 50 (5070) µπέλι ** Φράουλα (Υπαίθρου και Θερµοκηπίου) Ελιά φίδες (Myzus persicae, Myzus cerasi, Hyalopterus pruni), Καρπόκαψα της αµασκηνιάς (Laspeyresia funebrana) Ευδεµίδα (Lobesia botrana) Κοχυλίδα (Clysia ambiguella) Τζιτζικάκια (Empoasca spp.) φίδες (Aphis spp.) άκος (Bactrocera oleae) Λεκάνιο (Saissetia oleae) (1η γενεά) (070) (5070) 5070 (2η και η γενεά) 5070 (5070) (50) 14 ηρών (2550) 14 ηρών (5070) Σύµφωνα τις συλλήψεις ακµαίων στις παγίδες 50 (5070) Με την εµφάνιση 1 Βαµβακάδα (Euphyllura spp.) 050 (070) 7

8 Πυρηνοτρήτης (Prays oleae) 0 (ανθοβ.) 50 (καρποβ.) (070) Στην έναρξη της άνθησης (ανθόβια γενεά)και αµέσως τά την καρπόδεση (καρπόβια γενεά) ταξύ ωοθεσίας και εκκόλαψης ωών και σύµφωνα τις συλλήψεις ακµαίων στις φεροµονικές παγίδες Κρεµµύδι, Πράσο, Σκόρδο Σολανώδη Τοµάτα Πιπεριά Μελιτζάνα (Υπαίθρου) Πιπεριά (Θερµοκηπίου) Θρίπας (Thrips tabaci) (Agrotis spp.) Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Σποντόπτερα (Spodoptera spp.), ορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata), φίδες (Myzus persicae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui, Hyperomyzus lactucae) Βρωµούσα (Nezara viridula) ηρών (Y) (Θ) (Y) (Θ) (050) (Υ) (070) (Θ) (180) (Υ) (1842) (Θ) 7 ηρών Υπαίθρου: Θερµοκηπίου: 4 λευρώδης (Trialeurodes vaporariorum) 70 (Θ) (Θ) (4270) (Θ) (Agrotis spp.) (Y) 050 (Y) Σολανώδη Τοµάτα Μελιτζάνα (Θερµοκηπίου) Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Σποντόπτερα (Spodoptera spp.), ορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata), φίδες (Myzus persicae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui, Hyperomyzus lactucae) (Θ) (050) (Θ) 7 ηρών 4 8

9 Βρωµούσα (Nezara viridula) (Θ) (1842) (Θ) Κολοκυνθοειδή γγούρι γγουράκι Κολοκύθι Πεπόνι Καρπούζι (Υπαίθρου και Θερµοκηπίου) Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Σποντόπτερα (Spodoptera spp.), φίδες (Aphis spp., Hyperomyzus lactucae) (Agrotis spp.) (Υ) (Θ) (050) (Y) (070) (Θ) (Y) 050 (Y) 7 ηρών Λάχανο (εκτός από το κινέζικο) Κουνουπίδι, Μπρόκολο Πιερίδα (Pieris spp.), Μαµέστρα (Mamestra brassicae), Πλούζια (Plusia gamma), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis), φίδες (Myzus persicae, Brevicoryne brassicae), (Agrotis spp.) Πλουτέλλα (Plutella xylostella) ηρών 2 Μαρούλι (Υπαίθρου) Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Σποντόπτερα (Spodoptera exiqua), Άλτης (Chrysodeixis chalcites), φίδες (Hyperomyzus lactucae, Aphis spp., Nasonovia ribisnigri) (Agrotis spp.) (2550) ηρών. Σπανάκι φίδες (Aphis spp.), Σποντόπτερα (Spodoptera exigua), Μαµέστρα (Mamestra spp.), Άλτης (Chrysodeixis chalcites) (Agrotisspp.) (5) 14 ηρών 2 9

10 Μαϊντανός, Σέλινο, Ρόκα, ντίδι Ψυχανθή Φασόλια, Κουκιά, Φακή, Ρεβίθια Μπιζέλια γκινάρα φίδες (Aphis spp.), Σποντόπτερα (Spodoptera exigua), Μαµέστρα (Mamestra spp.), Άλτης (Chrysodeixis chalcites) (Agrotisspp.) Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), φίδες (Myzus persicae, Aphis spp.) (Agrotis spp.) φίδα µπιζελιών (Acyrthosiphon pisum, Σιτόνα (Sitona spp.) φίδα κουκιών (Aphis fabae), Κάµπια µπιζελιών (Laspeyresia nigricana), Θρίπας (Thrips angusticeps), (Agrotis spp.) (5) ηρών ηρών Κασσίδα (Cassida spp.) Προντένια (Spodoptera litura), φίδες (Anuraphis cardui, Myzus persicae) ηρών 7 ηρών Πατάτα ορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata) Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis) ηρών Βαµβάκι Ρόδινο σκουλήκι (Pectinophora gossypiella), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera) λευρώδης (Bemisia tabaci), Τζιτζικάκια (Empoasca spp.) ηρών. 2 10

11 Σποντόπτερα (Spodoptera spp.) φίδα (Aphis gossypii), (Agrotis spp.) 050 Καπνός Ζαχαρότευτλα, Σέσκουλο, Παντζάρι Θρίπας (Thrips tabaci), (Agrotis spp.) φίδες (Aphis fabae, Myzus persicae), Μύγα τεύτλων (Pegomya spp.), Άλτης (Chaetocnema tibialis), Σποντόπτερα (Spodoptera spp.), (Agrotis spp.) ηρών Κασσίδα (Cassida nebulosa) ραβόσιτος*** Σιτηρά (Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώµη, Σίκαλη) Πυραλίδα (Ostrinia nubilalis), Σεζάµια (Sesamia nonagrioides), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Σποντόπτερα (Spodoptera spp.), φίδες (Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae), (Agrotis spp.) Diabrotica virgifera φίδες (Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae), (Agrotis spp.) ηρών ηρών

12 Μηδική φίδα µπιζελιών (Acyrthosiphon pisum), Σκαθάρι µπιζελιών (Apion pisi), Φυτονόµος (Hypera postica) ηρών 2 Καλλωπιστικά (Υπαίθρου και Θερµοκηπίου) φίδες (Myzus spp.), Θρίπες (Thrips tabaci) Φυλλοδέτες (Archips spp., Adoxophyes spp., Pandemis spp.) (2550) 5 (17,55) 7 ηρών. λευρώδης (Trialeurodes vaporariorum) (50) ΠΡΤΗΡΗΣΕΙΣ * ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα µηλοειδή η δόση 50κ.εκ. σκευάσ /hl πρέπει να χρησιµοποιείται πάντα τον µικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 lt/στρεµµα) έτσι ώστε η τελική δόση να µην ξεπερνάει τα 50κ.εκ. σκευάσ στο στρέµµα. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει υπέρβαση του Μέγιστου Επιτρεπόνου Ορίου Υπολειµµά. ** εν επιτρέπεται η συγκοµιδή αµπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση το φυτοπροστατευτικό προϊόν. *** Η εφαρµογή του Decis 2,5 στο καλαµπόκι οδηγεί στη ίωση επιπέδων µυκοτοξινών, ως αποτέλεσµα της επιτυχούς αντιτώπισης εντόµων Ostrinia spp. και Sesamia spp. 12

13 6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ή να αποκλειστεί ιαχείριση ανθεκτικότητας Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών θόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσ εντόµων και να ιώνεται ο αριθ εφαρµογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσµατικό έλεγχο Εφαρµογές µόνο όταν είναι απαραίτητο βάση τα πιθανά υφιστάνα όρια οικονοµικής ζηµιάς Το σκεύασµα θα πρέπει να εφαρµόζεται στις προτεινόνες δόσεις και τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και οµοιόµορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας το ψεκαστικό υγρό Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρµογές DIS. Το σκεύασµα να εφαρµόζεται σε εναλλαγή εντοµοκτόνα από άλλη οµάδα διαφορετικό τρόπο δράσης Να διενεργείται συστηµατικός έλεγχος πληθυσµών εχθρών/στόχων τη γρήγορη µέθοδο της αντικεινοφόρου πλάκας, ειδικό σύστηµα µικροδοκιµής, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόνη ανάπτυξη ανθεκτικότητας Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις ιωµένης αποτελεσµατικότητας, οι εφαρµογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται σκευάσµατα διαφορετικής οµάδας 7. Χρονικό διάστηµα ασφαλείας ταξύ εφαρµογής και: σποράς ή φύτευσης της προστατευόνης καλλιέργειας σποράς ή φύτευσης καλλιεργειών που ακολουθούν της πρόσβασης του ανθρώπου ή ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρµοστεί το σκεύασµα 8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους. 9 Σήµανση σκευάσ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιµοποιείται σύµφωνα τις οδηγίες της ετικέτας. Χn Επιβλαβές N Επικίνδυνο για το περιβάλλον. 1

14 10 Φράσεις R R 10: Εύφλεκτο R 20/22: Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως R 7/8: Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα R 41: Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών R 50/5: Πολύ τοξικό για υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσνείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον 11 Φράσεις S S 1/2 Φυλάξτε το κλειδωµένο, µακριά από παιδιά. S1 Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. S20/21 Μην τρώτε, µην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε S 26: Σε περίπτωση επαφής τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή S 7/9: Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας µατιών/προσώπου S60 «Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα» S61 «ποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.. SP1 Μη ρυπαίνετε τα νερά το προϊόν ή τη συσκευασία του Μετά την εφαρµογή οι µέλισσες πρέπει να παραµένουν στις κυψέλες τους για µια µέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να αποµακρυνθούν οι κυψέλες. SPe Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισµούς να αφήσετε µιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 0 µέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και την ελιά 20 µέτρων για την καλλιέργεια αµπελιού και 10 µέτρων για τα λαχανικά και τις λοιπές καλλιέργειες στον αγρό. SPe Για να προστατέψετε µη στοχευόνα αρθρόποδα να αφήσετε µιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 µέτρων από την µη γεωργική γη. Spe8 Επικίνδυνο για τις µέλισσες. Για να προστατέψετε τις µέλισσες και άλλα έντοµα επικονίασης µην χρησιµοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων ποµακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι µέλισσες συλλέγουν. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης. 14

15 12 Πρώτες βοήθειες ντίδοτο ποµακρύνετε τα λερωµένα ρούχα αµέσως και απορρίψτε τα ασφαλώς. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ξαπλωµένο. Εάν τα συµπτώµατα διαρκούν καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής το δέρµα: Βγάλτε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα που ήρθαν σε επαφή το ψεκαστικό διάλυµα. Πλυθείτε αµέσως σαπούνι και πολύ νερό. Μετά από επαφή το δέρµα απλώστε κρέµα βιταµίνης Ε ή απλό γαλάκτωµα. ν διαρκούν τα συµπτώµατα ή υπάρχει κάποια αµφιβολία, συµβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής τα µάτια: Ξεπλύντε τα αµέσως πολύ καλά άφθονο και ζητήστε ιατρική συµβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε ετό. Ξεπλύντε το στόµα νερό. Κρατήστε σε ηρεµία. Καλέστε αµέσως γιατρό. Πληροφορίες για το γιατρό : Θεραπευτικά µέτρα : Επιτόπιος χειρισ: συµπτωµατική και υποστηρικτική θεραπεία. Μετά από επαφή τα µάτια ενστάλαξη τοπικά αναισθητικών σταγόνων π.χ. 1% Amethocaine Hydrochloride. Χορηγήστε αναλγητικά εάν χρειαστεί. εν υπάρχει αντίδοτο. ντιτώπιση σπασµών: Χορηγήστε diazepam: για ενήλικες 510 mg ενδοφλεβίως όσο χρειάζεται ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η ηρεµία για παιδιά 2,5 µg ενδοφλεβίως ντενδείξεις: ατροπίνη και παράγωγα αδρεναλίνης. ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΛΗΤΗΡΙΣΕΩΝ : Προστασία καταναλωτών 1.1 Μέγιστα Όρια Φυτικά προϊόντα Υπολειµµά (MRLs) Deltamethrin Έχουν οριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά υπολείµµατα οριστεί τον κανονισµό 96/2005 Προσωρινά σε mg/kg 15

16 1.2 Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για τασυλλεκτικές χρήσεις Φυτικά προϊόντα Βαµβάκι, Ζαχαρότευτλα, Σέσκουλο, Παντζάρι Πορτοκαλιά, Λεµονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπφρούτ, Νερατζιά, µυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά, ραβόσιτος Ηµέρες 0 Μηδική 14 µπέλι, Ελιά, Πατάτα, Κρεµµύδι, Πράσο, Σκόρδο, Λάχανο, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Φασόλια, Κουκιά, Φακή, Ρεβίθια, Μπιζέλια,, 7 Καπνός, Μηλιά, χλαδιά, Κυδωνιά, Μουσµουλιά, Ροδακινιά. Νεκταρινιά, Βερικοκιά, αµασκηνιά, Κερασιά, Βυσσινιά Τοµάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Μαρούλι,, Φράουλα, γγούρι, γγουράκι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Μαϊντανός, Σέλινο, Ρόκα, ντίδι,, γκινάρες, Σπανάκι 14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσ. το σκεύασµα παραµένει σταθερό για 2 χρόνια από την ηροµηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόνο, στην αρχική του κλειστή συσκευασία. 15 Προστατευόνα στοιχεία και λέτες Στο Παράρτηµα Ι (Annex I) του registration report καταγράφονται οι λέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορίας. Οι λέτες αυτές, πλην εµπιστευτικών, παραµένουν στα αρχεία της ρµόδιας ρχής στην διάθεση ενδιαφεροµένων. 16 νάκληση της έγκρισηςπαράταση της έγκρισης Η παρούσα έγκριση µπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγµή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει οποίων χορηγήθηκε αυτή. 16

17 Β Γενικές υποχρεώσεις 1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωµένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή να ενηρώσει την ρµόδια ρχή για οποιεσδήποτε δυσνείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη µιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκηµα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση. 2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενηρωµένους τους φακέλους του σκευάσ που τηρούνται στην ρµόδια ρχή βάση τα νεότερα επιστηµονικά δεδοµένα για οποιαδήποτε λλοντική επανεξέταση.. Η ετικέτα του σκευάσ θα είναι σύµφωνη το άρθρο 16 του Π 115/1997 και την παρούσα απόφαση. 4. Η διαφήµιση του σκευάσ επιτρέπεται µόνο εφ όσον είναι σύµφωνη τους όρους της έγκρισης του σκευάσ και την ισχύουσα νοµοθεσία. 5. Για κάθε εγκεκριµένη συσκευασία να υποβληθεί στην ρµόδια ρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν την συγκεκριµένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΠΤΥΞΗΣ ΚΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μ. ΚΡΧΙΜΚΗΣ 17

18 ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΡΤΗΜ II 7 (GAP) Γεωργικό (ά) Φάρµακο (ά) (κοινή ονοµασία) deltamethrin 2,5 % Σελίδες : E No (α) : Χώρα : ΕΛΛ Εµπορικό (ά) όνοµα (τα) Decis 2,5 Κύρια χρήση π.χ. εντοµοκτόνο, µυκητοκτόνο Εντοµοκτόνο Καλλιέργεια, Εχθρός, οµάδα οσολογία ανά επέµβαση Και/ή Θ ή εχθρών ή ασθενειών Σκεύασµα Εφαρµογή Συνθήκες χρήσης Κ ή ζιζανίων που ελέγχονται Μορ φή (α) Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά Λεµονιά Μανταρινιά Γκρέιπφρούτ Νερατζιά (β) (γ) Myzus persicae Λεκάνιο (Saissetia oleae), Μύγα της Μεσογείου (Ceratitis capitata) (δστ) Περιεκτι κότητα σε δ.ο. (θ) Μέθοδ ος/τρόπ ος (στη) Στάδιο ανάπτυξης και εποχή (ι) ριθ εφαρµογ ών ελάχ. µέγιστ. (κ) Μεσοδι άστηµα ταξύ εφαρµο γών (ελάχ.) 1 g δ.ο. / 100 λίτρα 0,751,25 1,25 Όγκο ς ψεκα στικο ύ υγρού l/ εκτάρ ιο 1000 g δ.ο. / εκτάρι ο (7,5 ) () Τελευτ αία επέµβα ση πριν τη συγκοµ ιδή (ηµέρες ) (λ) 0 Παρατηρήσ εις (µ) 18

19 Hyalopterus spp., κρόδρυα µυγδαλιά Φιστικιά Φουντουκιά Καρυδιά Καστανιά., Cydia pomonella, Laspayresia splendana , , (10,5 ) 0 Μηλοειδή Μηλιά χλαδιά Κυδωνιά Μουσµουλιά Eurytoma spp Laspeyresia pomonella) Aphis pomi, Dysaphis plantaginea Psylla mali Adoxophyes orana, την έναρξη πτησεων ακµάιων 1, ,751, ,25 Archips rosanus ,5) Psylla pyri 1, ,25 (7,5 1,75) 7 Max 1,25 gr δρ.ου /ha Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά Νεκταρινιά Βερικοκιά αµασκηνιά Κερασιά Βυσσινιά Adoxophyes orana, Archips rosana, Anarsia lineatella Ceratitis capitata Rhagoletis cerasi ,875 1,25 11, (8,75 12,25) ( 17,5) (10 17,5) 7 19

20 µπέλι Φράουλα + Θ Myzus persicae,myzus cerasi, Hyalopterus pruni, Laspeyresia funebrana Lobesia botrana Clysia ambiguella Empoasca sp. Aphids spp ,751,25 1,25 (1 η γενιά), 1,251,75 (2 η και η γενιά) 1,251,75 1, , (7,5 17,5) ( 17,5) ( 17,5) () (6,25 ) 7 Ελιά Bactrocera (Dacus) oleae Prays oleellus Saissetia oleae Euphyllura spp ,25 0,75 (ανθόβια γενιά) 1,25 (καρπόβι α γενιά) 1,25 ή 1 + 0,5% έλαιο 0,751, ( 17,5) ( 17,5) (10 17,5) (7,5 17,5) 7 20

21 Κρεµµύδι, Πράσο, Σκόρδο Thrips tabaci, Agrotis sp (7,5 ) 7 Σολανώδη Τοµάτα Μελιτζάνα (Υπαίθρου ) Πιπεριά ( Υπαίθρου και θερµοκηπίου) Helicoverpa armigera, Spodoptera spp., Leptinotarsa decemlineata, Myzus persicae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui, Hyperomyzus lactucae, 7 1, (7,5 ) Θ Helicoverpa armigera, Spodoptera spp., Leptinotarsa decemlineata,, Myzus persicae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui, Hyperomyzus lactucae, 4 1, (7,5 17,5) Nezara viridula 0, (4,5 7,5) Θ Nezara viridula 4 0, (4,5 10,5) Θ Trialeurodes vaporariorum 4 1, (10,5 17,5) 21

22 Agrotis sp ,5 Σολανώδη Τοµάτα Μελιτζάνα (ιθερµοκηπίο υ) Θ Helicoverpa armigera, Spodoptera spp., Leptinotarsa decemlineata,, Myzus persicae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui, Hyperomyzus lactucae, 4 7 1, (7,5 ) Θ Nezara viridula 0, (4,5 10,5) Κολοκυνθοειδ ή γγούρι γγουράκι Κολοκύθι Πεπόνι Helicoverpa armigera, Spodoptera sp., Aphis gossypii, Aphis sp., Hyperomyzus lactucae 7 1, ,5 22

23 Καρπόυζι (Υπαίθρου και Θερµοκηπίου) Λάχανο,(εκτός από το Κινέζικο) Κουνουπίδι, Μπρόκολο Μαρούλι Θ Helicoverpa armigera, Spodoptera sp., Aphis gossypii, Aphis sp., Hyperomyzus lactucae Agrotis sp. Pieris spp, Mamestra brassicae Plusia gamma Helicoverpa armigera Spodoptera littoralis, Myzus persicae, Brevicoryne brassicae Agrotis spp Plutella xylostella, Helicoverpa armigera, Spodoptera exiqua, Chrysodeixis chalcites, Nasonovia ribisnigri, Hyperomyzus lactucae, Aphis sp , ,5 17,5 7,5 7, ,25 7 Agrotis spp 7,5 2

24 Σπανάκι Aphis sp., Spodoptera exigua, Mamestra sp., Chrysodeixis chalcites Agrotis sp , ,75 2 Μαϊντανός, Σέλινο, Ρόκα, ντίδι, Aphis sp., Spodoptera exigua, Mamestra sp., Chrysodeixis chalcites Agrotis sp ,25 8, ,5 2 Φασόλι, Κουκιά, Ρεβίθια, Φακή Helicoverpa armigera Myzus persicae Aphis spp. Agrotis spp ,5 7 Μπιζέλι Acyrthosiphon pisums Sitona spp., Aphis fabae Laspeyresia nigricana, Thrips angusticeps, Agrotis spp , ,5 7 24

25 γγινάρες Cassida spp. 1000, Anuraphis cardui, Myzus persicae,, Spodoptera litura ,5 Πατάτα Leptinotarsa decemlineata, Liriomyza huidobrensis Spodoptera litoralis , ,25 7 Βαµβάκι Καπνός Pectinophora gossypiella, Helicoverpa armigera Spodoptera spp. Aphis gossypii Agrotis spp., B emisia tabaci, Empoasca spp. Thrips tabacci, Agrotis spp ,5 7,5 7,

26 Ζαχαρότευτλα Σέσκουλο, Παντζάρι Aphis fabae, Myzus persicae, Pegomya sp., Chaetochema tibialis Spodoptera spp. Agrotis spp ,5 0 Cassida nebulosa, ραβόσιτος Ostrinia nubilalis, Sesamia nonagriodes Helicoverpa armigera, Spodoptera spp Agrotis spp. Rhopalosiphum padi Sitobion avena ,5 0 Diabrotica virgifera 714 Σιτηρά (Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώµη, Σίκαλη) Μηδική Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae, Agrotis spp. Acyrthosiphon pisum Apion pisi, Hypera postica , ,

27 Καλλωπιστικά A/θ Myzus spp., Thrips tabaci Archips spp., Adoxophyes spp., Pandemis spp.) Trialeurodes vaporariorum 7 1,25 0,875 6, ,125 12,25 1, ,75 Παρατηρήσεις: (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόµηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο) (η) Τρόπος. Πχ σ όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραµµές, ατοµικά φυτά θα πρέπει να χρησιµοποιούνται. Όπου βρίσκει εφαρµογή, οι συνθήκες ο τύπος του ψεκαστικού µηχανή θα πρέπει να προσδιορίζεται χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισ κατασκευών). (θ) g/kg ή g/lt (β) νοιχτού αγρού (), εφαρµογές σε θερµοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (Κ). (ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρµογή (BBCH Monograph, Growth (γ) πχ. Μασητικά και µυζητικά έντοµα, έτοµα εδάφους, έντοµα, ζιζάνια Stages of Prants, 1997, Blackwell, ISBN ), περιλαµβάνοντας όπου (δ) πχ. Βρέξιµη σκόνη (WP), γαλακτωµατοποιήσιµο συµπύκνωµα () βρίσκει εφαρµογή, πληροφορίες σχετικά την εποχή κατά τον χρόνο εφαρµογής (ε) GCPF Κώδικες GIFAP Technical Monograph No 2, (κ) Ο ελάχιστος και ο µέγιστος δυνατόν αριθ εφαρµογών υπό πρακτικές συνθήκες (στ) όλες οι χρησιµοποιούνες συντοµογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται (λ) Ελάχιστο χρονικό σοδιάστηµα πριν τη συγκοµιδή (ζ) Μέθοδος πχ. υψηλού όγκου, σκονισ. (µ) Οι παρατηρήσεις µπορεί να περιλαµβάνουν: οικονοµική σηµασία / περιορισµούς στη χρήση 27

ΑΔΑ: ΒΕΑΣΒ-Χ9Κ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΑΣΒ-Χ9Κ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 4 201 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 1087/1297 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δια μέσου της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε. Τσιτούρη 22, 152 31 - Χαλάνδρι a.toutoutzidakis@yahoo.gr

Δια μέσου της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε. Τσιτούρη 22, 152 31 - Χαλάνδρι a.toutoutzidakis@yahoo.gr ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, - 03-204 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 3665/59468 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Dow AgroSciences Export SAS. TELEFAX: 210 92 12 090 Zac du Font de l Orme 1

Προς: Dow AgroSciences Export SAS. TELEFAX: 210 92 12 090 Zac du Font de l Orme 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-5 - 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 118687 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) CYPERMETHRIN SELECTAGRI 10 EC

Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) CYPERMETHRIN SELECTAGRI 10 EC 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-12 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 103869 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:4ΑΛPΒ-ΩΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Α Α:4ΑΛPΒ-ΩΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 31-1 - 2011 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 93204 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23-4 - 2012 Αθνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ πρωτ: 4326/48248 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ. Κοιν.:

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ. Κοιν.: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-1 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 93203 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΨΒ-27 8-6 - 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,

ΑΔΑ: 4Α3ΨΒ-27 8-6 - 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 97679 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας TELEFAX::

Διαβάστε περισσότερα

Pendimethalin. Pendimethalin: 92% β/β min. 2) FINCHIMICA S.p.A., Ιταλία

Pendimethalin. Pendimethalin: 92% β/β min. 2) FINCHIMICA S.p.A., Ιταλία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ θήνα, 6 3 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΠΤΥΞΗΣ ριθ. πρωτ: 27232 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΡΜΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 50 Προς: BASF

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4ΑΘ7Β-ΟΛ. Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθµιστική ουσία ) SUNSET

Α Α: 4ΑΘ7Β-ΟΛ. Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθµιστική ουσία ) SUNSET ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-4 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 95777 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 210 92 12 090 CHLORACT 48 EC

TELEFAX: 210 92 12 090 CHLORACT 48 EC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-4 - 009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 17876 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Προς: ΣΕΓΕ - Α.Β.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210 92 12 090 e-mail: syg035@minagric.gr

FAX: 210 92 12 090 e-mail: syg035@minagric.gr 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 150 Τ.Κ.: 17671-ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4ΑΛ Β-P3. Κοιν.:

Α Α: 4ΑΛ Β-P3. Κοιν.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-2 - 20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 93377 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

, 24 - 2009 : 129973 & . 150 Syngenta 176 71 - TELEFAX: 210 92 12 090 153 49 ( 210 92 87 244 e-mail: syg035@minagric.gr.: 1. 2. 3. e-mail) 4.

, 24 - 2009 : 129973 &  . 150 Syngenta 176 71 -  TELEFAX: 210 92 12 090 153 49 ( 210 92 87 244 e-mail: syg035@minagric.gr.: 1.  2. 3.  e-mail)  4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24-6 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 129973 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-04 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 4979/53984 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Α Α: ΒΟΝ8Β-Ρ9Φ. Marco Polo-Bat B ZAC du Front de l Orme 1 790 avenue du Dr Donat 06254 Mougins, France BROADWAY 85 WG

1 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Α Α: ΒΟΝ8Β-Ρ9Φ. Marco Polo-Bat B ZAC du Front de l Orme 1 790 avenue du Dr Donat 06254 Mougins, France BROADWAY 85 WG 1 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Α Α: ΒΟΝ8Β-Ρ9Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-12 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 103843 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: syg036@minagric.gr

e-mail: syg036@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-2- -2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ πρωτ:180985 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ /νση: Λ Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ2Β-16Ο Α Α:..

ΑΔΑ: ΒΕΔ2Β-16Ο Α Α:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11-3-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 2760/30642 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΗΒ-Κ6Σ. Κοιν.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ:

ΑΔΑ: Β49ΗΒ-Κ6Σ. Κοιν.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-5 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 2475/28251 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

1588 29-6-1992 30-06-2014

1588 29-6-1992 30-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-7 - 200 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 86842 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ2Β-ΘΒΚ Α Α:..

ΑΔΑ: ΒΕΑ2Β-ΘΒΚ Α Α:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-04-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 2973/33330 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Β-Ο5Φ. Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) LANNATE 20 SL

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Β-Ο5Φ. Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) LANNATE 20 SL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-01 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 715/7580 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01-04 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 95136 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. (µε απόδειξη) Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα TELEFAX: 210 92 12 090 e-mail: syg033@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. (µε απόδειξη) Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα TELEFAX: 210 92 12 090 e-mail: syg033@minagric.gr ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ θήνα, 08-04-201 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΡΟΤΙΚΗΣ.Π.: 881/42826 ΝΠΤΥΞΗΣ ΚΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΦΥΤ. ΠΡΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΡΜΚΩΝ ΠΡΟΣ: SYNGENTA HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 17-4 - 2013 Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 523/5512 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) LANNATE 20 SL

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) LANNATE 20 SL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 0-3 - 015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Α.Π.Ε. Αριθ. πρωτ: 71/3690 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Φ. & Β. Π. Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Du Pont

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210 92 12 090 e-mail: syg036@minagric.gr

FAX: 210 92 12 090 e-mail: syg036@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 150 Τ.Κ.: 17671-ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 638Λ465ΦΘΗ-63Ζ. Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) LANNATE 20 SL

ΑΔΑ: 638Λ465ΦΘΗ-63Ζ. Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) LANNATE 20 SL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 0-3 - 015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Α.Π.Ε. Αριθ. πρωτ: 71/3690 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Φ. & Β. Π. Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Du

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. πρωτ: 14338/163269 π.ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 3933/43291 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα