Μπάρα ηχείων. Οδηγίες χρήσης HT-MT500/MT501

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μπάρα ηχείων. Οδηγίες χρήσης HT-MT500/MT501"

Transcript

1 Μπάρα ηχείων Οδηγίες χρήσης HT-MT500/MT501

2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κ.λπ. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πηγές με ακάλυπτες φλόγες (όπως αναμμένα κεριά). Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή. Η συσκευή δεν αποσυνδέεται από το δίκτυο ρεύματος εφόσον παραμένει συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμη κι εάν είναι απενεργοποιημένη. Καθώς για την αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο ρεύματος χρησιμοποιείται το φις του καλωδίου ρεύματος, συνδέστε τη συσκευή σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως το βύσμα του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα. Καθώς για την αποσύνδεση του τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος AC από το δίκτυο ρεύματος χρησιμοποιείται το βύσμα του καλωδίου ρεύματος του τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος AC, συνδέστε τον σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία του προσαρμογέα, αποσυνδέστε τον αμέσως από την πρίζα. Μην εκθέτετε μπαταρίες ή συσκευές με εγκαταστημένες τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως ή φωτιά. Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Συνιστώμενα καλώδια Πρέπει να χρησιμοποιούνται επαρκώς θωρακισμένα και γειωμένα καλώδια και υποδοχές για τη σύνδεση με κεντρικούς υπολογιστές ή/και περιφερειακά. Για τη Μπάρα ηχείων Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στο κάτω μέρος της Μπάρας ηχείων. Για τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC Οι ετικέτες που αναφέρουν τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προσαρμογέα τροφοδοτικού AC βρίσκονται στο κάτω μέρος του προσαρμογέα τροφοδοτικού AC. Για τους πελάτες στην Ευρώπη Ειδοποίηση για τους πελάτες: οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ. Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε από ή για λογαριασμό της Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Ιαπωνία. Ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος με βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, την Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, DaVincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Βέλγιο. 2 EL

3 Για οποιαδήποτε θέματα επισκευής ή εγγύησης, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα. Με το παρόν, η Sony Corp., δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL: Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση στις ακόλουθες χώρες. AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL, BA, MK, MD, RS, ME, TR, Κόσοβο Η ζώνη MHz περιορίζεται σε χειρισμούς σε εσωτερικούς χώρους μόνο. Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια που ορίζονται στον κανονισμό EMC με τη χρήση καλωδίου σύνδεσης μήκους μικρότερου από 3 μέτρα. Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής) Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτού του προϊόντος, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης του προϊόντος αυτού. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. 3 EL

4 Μόνο για τα ευρωπαϊκά μοντέλα Απόρριψη μεταχειρισμένων μπαταριών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής) Το σύμβολο αυτό στην μπαταρία ή στη συσκευασία της υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε τις μπαταρίες που παρέχονται με αυτό το προϊόν όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των μπαταριών, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης των μπαταριών. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής. Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. 4 EL

5 Πίνακας περιεχομένων Περιεχόμενα συσκευασίας... 7 Τι μπορείτε να κάνετε με το σύστημα...8 Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου Σχετικά με το αρχικό μενού Εγκατάσταση Βασική εγκατάσταση Οδηγός έναρξης (ξεχωριστό έγγραφο) Σύνδεση μιας τηλεόρασης ή φορητής συσκευής ήχου μέσω της υποδοχής ANALOG IN Σύνδεση σε καλωδιωμένο δίκτυο Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο...21 Αφαίρεση του διχτυωτού πλαισίου Ακρόαση ήχου Ακρόαση τηλεόρασης Ακρόαση της συνδεδεμένης συσκευής AV Ακρόαση μουσικής σε συσκευή USB...24 Επιλογή του εφέ ήχου Ρύθμιση του εφέ ήχου που είναι προσαρμοσμένο σε πηγές ήχου (SOUND FIELD) Απόλαυση καθαρού ήχου με χαμηλή ένταση ήχου τα μεσάνυχτα (NIGHT)...26 Να γίνονται οι διάλογοι πιο καθαροί (VOICE)...26 Ρύθμιση της έντασης ήχου του υπογούφερ Ρύθμιση της καθυστέρησης ανάμεσα στην εικόνα και τον ήχο Ακρόαση Μουσικής/Ήχου με τη λειτουργία BLUETOOTH Ακρόαση μουσικής από κινητή συσκευή...28 Ακρόαση μουσικής στη συνδεδεμένη τηλεόραση ή συσκευή από ακουστικά Ακρόαση μουσικής/ήχου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δικτύου Ακρόαση μουσικής στον υπολογιστή σας μέσω οικιακού δικτύου...34 Ακρόαση μουσικής στην κινητή συσκευή με το SongPal...35 Χρήση του Chromecast built-in...36 Χρήση του Spotify Χρήση του κουμπιού MUSIC SERVICE...38 Σύνδεση της συσκευής που είναι συμβατή με το SongPal Link (Wireless Multi Room/Wireless Surround) EL

6 Χρήση των διαφόρων λειτουργιών/ρυθμίσεων Προσαρμογή των ρυθμίσεων ηχείου για ήχο Surround Εκτέλεση της ασύρματης σύνδεσης του υπογούφερ (SECURE LINK) Αναπαραγωγή συμπιεσμένων αρχείων ήχου με αναβάθμιση σε ποιότητα ήχου σχεδόν υψηλής ανάλυσης (DSEE HX) Απόλαυση εκπομπής ήχου πολυπλεξίας (AUDIO) Απενεργοποίηση κουμπιών στην κύρια μονάδα Αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης ενδείξεων της πρόσοψης και ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH (DIMMER)...47 Εξοικονόμηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής Αποστολή του απομακρυσμένου σήματος στην τηλεόραση μέσω της κύριας μονάδας Χρήση της λειτουργίας Control for HDMI Χρήση της λειτουργίας συγχρονισμού «BRAVIA» Χρήση της οθόνης ρυθμίσεων...53 Λίστα μενού επιλογών Αντιμετώπιση προβλημάτων Αντιμετώπιση προβλημάτων...61 Επαναφορά του συστήματος Πρόσθετες πληροφορίες Προδιαγραφές Κατανάλωση ισχύος από την τιμή ρύθμισης για κάθε κατάσταση αναμονής...73 Αναπαραγόμενοι τύποι αρχείων Υποστηριζόμενα φορμά ήχου εισόδου...75 Σχετικά με την επικοινωνία BLUETOOTH...76 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ...77 Προφυλάξεις Ευρετήριο EL

7 Περιεχόμενα συσκευασίας Προσαρμογέας τροφοδοτικού AC (1) Μπάρα ηχείων (1) Καλώδιο ρεύματος AC (τροφοδοτικό) (1) Υπογούφερ (1) Καλώδιο ρεύματος AC (τροφοδοτικό) για το υπογούφερ (1) Πέλμα ηχείου για το υπογούφερ (4) Τηλεχειριστήριο (1) Οδηγός έναρξης Μπαταρία R03 (μεγέθους AAA) (2) Οπτικό ψηφιακό καλώδιο (1) Οδηγίες χρήσης 7 EL

8 Τι μπορείτε να κάνετε με το σύστημα «Ακρόαση τηλεόρασης» (σελίδα 23) «Ακρόαση της συνδεδεμένης συσκευής AV» (σελίδα 23) Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, Σύνδεση της τηλεόρασης (ανατρέξτε στον «Οδηγό έναρξης» (ξεχωριστό έγγραφο) ή δείτε την ενότητα «Σύνδεση μιας τηλεόρασης ή φορητής συσκευής ήχου μέσω της υποδοχής ANALOG IN» (σελίδα 18).) «Χρήση της λειτουργίας Control for HDMI» (σελίδα 49) «Χρήση της λειτουργίας συγχρονισμού «BRAVIA»» (σελίδα 51) «Χρήση του Spotify» (σελίδα 37)* «Χρήση του κουμπιού MUSIC SERVICE» (σελίδα 38) * Αυτή η υπηρεσία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/ περιοχές. * Για αναπαραγωγή στο σύστημα, χρειάζεστε το λογαριασμό Spotify Premium. «Εκτέλεση της ασύρματης σύνδεσης του υπογούφερ (SECURE LINK)» (σελίδα 43) «Ακρόαση μουσικής σε συσκευή USB» (σελίδα 24) 8 EL

9 «Σύνδεση σε καλωδιωμένο δίκτυο» (σελίδα 19) Μόντεμ Δρομολογητής Διαδίκτυο «Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο» (σελίδα 21) Ασύρματος δρομολογητής δικτύου LAN «Ακρόαση μουσικής στον υπολογιστή σας μέσω οικιακού δικτύου» (σελίδα 34) «Ακρόαση μουσικής από κινητή συσκευή» (σελίδα 28) «Ακρόαση μουσικής στην κινητή συσκευή με το SongPal» (σελίδα 35) «Ακρόαση μουσικής στη συνδεδεμένη τηλεόραση ή συσκευή από ακουστικά» (σελίδα 32) «Προσθήκη πίσω ηχείων (Wireless Surround)» (σελίδα 40) «Ακρόαση της ίδιας μουσικής σε διαφορετικά δωμάτια (Wireless Multi Room)» (σελίδα 39) 9 EL

10 Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου Οι λεπτομέρειες παραλείπονται από τις εικόνες. Μπάρα ηχείων (κύρια μονάδα) Μπροστά Ένδειξη N-(σελίδα 30) Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία NFC, ακουμπήστε τη συσκευή που είναι συμβατή με το NFC στην ένδειξη. Κουμπί (επιλογή εισόδου) (σελίδα 15, 23) Κουμπί BLUETOOTH PAIRING (σελίδα 28) Κουμπί (MUSIC SERVICE) (σελίδα 38) Κουμπιά +/ (έντασης ήχου) Κουμπί (λειτουργίας) Ενεργοποιεί το σύστημα ή το θέτει σε κατάσταση αναμονής. Θύρα (USB) (σελίδα 24) Ένδειξη BLUETOOTH Αναβοσβήνει γρήγορα μπλε: Στη διάρκεια κατάστασης αναμονής σύζευξης Αναβοσβήνει μπλε: Επιχειρείται σύνδεση BLUETOOTH Ανάβει μπλε: Έχει εδραιωθεί σύνδεση BLUETOOTH Οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου για να θέσετε το σύστημα σε λειτουργία. 10 EL

11 Πίσω Υποδοχή DC IN Θύρα LAN(100) Υποδοχή HDMI OUT (TV (ARC)) Υποδοχή ANALOG IN Υποδοχή TV IN (OPT) 11 EL

12 Υπογούφερ Θυρίδες αερισμού Για ασφάλεια, μη φράσσετε τις θυρίδες αερισμού. Κουμπί (λειτουργία) Ενεργοποιεί το υπογούφερ ή το θέτει σε κατάσταση αναμονής. Ενδεικτική λυχνία ισχύος Ανάβει κόκκινο: Το υπογούφερ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής Ανάβει πράσινο: Το υπογούφερ είναι συνδεδεμένο στο σύστημα Ανάβει πορτοκαλί: Το υπογούφερ είναι συνδεδεμένο στο σύστημα με τη λειτουργία Secure Link Αναβοσβήνει πράσινο: Το υπογούφερ προσπαθεί να συνδεθεί στο σύστημα Αναβοσβήνει πορτοκαλί: Το υπογούφερ προσπαθεί να συνδεθεί στο σύστημα με τη λειτουργία Secure Link Κουμπί SECURE LINK (σελίδα 43) Ακροδέκτης AC IN 12 EL

13 Τηλεχειριστήριο INPUT +/ (σελίδα 15, 23) (λειτουργία) Ενεργοποιεί το σύστημα ή το θέτει σε κατάσταση αναμονής. DISPLAY Εμφανίζει πληροφορίες αναπαραγωγής στην οθόνη της τηλεόρασης. Δεν εμφανίζονται πληροφορίες αναπαραγωγής για την είσοδο της τηλεόρασης. CLEAR AUDIO+ (σελίδα 25) SOUND FIELD (σελίδα 25) VOICE (σελίδα 26) NIGHT (σελίδα 26) DIMMER (σελίδα 47) Χρωματιστά κουμπιά Πλήκτρα συντόμευσης για την επιλογή στοιχείων σε ορισμένα μενού. MUSIC SERVICE (σελίδα 38) BLUETOOTH PAIRING (σελίδα 28) OPTIONS (σελίδα 27, 60) BACK (σελίδα 15) / / / (σελίδα 15) (καταχώρηση) (σελίδα 15) HOME (σελίδα 15) (σίγαση) Απενεργοποιεί προσωρινά τον ήχο. (ένταση ήχου) +*/ Ρυθμίζει την ένταση του ήχου. SW (ένταση ήχου υπογούφερ) +/ Ρυθμίζει την ένταση ήχου του υπογούφερ. 13 EL

14 Κουμπιά λειτουργίας αναπαραγωγής / (κίνηση πίσω/ γρήγορη κίνηση εμπρός) Κάνει αναζήτηση εμπρός ήπίσω. / (προηγούμενο/ επόμενο) Επιλέγει το προηγούμενο/ επόμενο κεφάλαιο, κομμάτι ήαρχείο. (αναπαραγωγή)* Ξεκινά ή ξαναξεκινά την αναπαραγωγή (συνέχιση αναπαραγωγής). (παύση) Διακόπτει προσωρινά ή ξαναξεκινά την αναπαραγωγή. (διακοπή) Διακόπτει την αναπαραγωγή. BLUETOOTH RX/TX (BLUETOOTH δέκτης/πομπός) (σελίδα 33) AUDIO* (σελίδα 46) *Τα κουμπιά AUDIO, και + έχουν μια ανάγλυφη κουκκίδα. Χρησιμοποιήστε την ως οδηγό κατά τη λειτουργία. 14 EL

15 Σχετικά με το αρχικό μενού Μπορείτε να εμφανίσετε το αρχικό μενού στην οθόνη της τηλεόρασης συνδέοντας το σύστημα και την τηλεόραση με το καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται). Από το αρχικό μενού, μπορείτε να θέσετε τις διάφορες ρυθμίσεις επιλέγοντας [Setup] ή να επιλέξετε την είσοδο ή την υπηρεσία που θέλετε να παρακολουθήσετε από τη λίστα εισόδων. Το αρχικό μενού εμφανίζεται στη γλώσσα που έχει επιλεγεί στο μενού [Easy Setup]. (Η ακόλουθη οθόνη είναι ένα παράδειγμα, όταν επιλέγετε Αγγλικά.) [Wireless Surround] [Setup] Λίστα εισόδων Χρήση του Αρχικού μενού / / /, (καταχώρηση) HOME BACK 1 Πατήστε το HOME. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού. 2 Πατήστε το / / / για να επιλέξετε [Setup], ένα στοιχείο στη λίστα εισόδων ή το [Wireless Surround], έπειτα πατήστε το. Εμφανίζεται η επιλεγμένη είσοδος, η οθόνη εγκατάστασης ή η οθόνη ρυθμίσεων για τη λειτουργία wireless surround στην οθόνη της τηλεόρασης. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε BACK. 15 EL

16 Λίστα εισόδων Όνομα εισόδου Επεξήγηση [TV] Εξάγει τον ήχο της τηλεόρασης. (σελίδα 23) [Bluetooth Audio] Εξάγει τον ήχο συσκευής που είναι συνδεδεμένη με τη λειτουργία BLUETOOTH. (σελίδα 28) [Analog] Εξάγει τον ήχο συσκευής που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή ANALOG IN. (σελίδα 23) [USB] Εξάγει αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα σε μια συνδεδεμένη συσκευή USB. (σελίδα 24) [Home Network] Εξάγει αρχεία μουσικής στη συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω του δικτύου. (σελίδα 34) [Music Service List] Εμφανίζει τη μέθοδο λειτουργίας για υπηρεσίες μουσικής. (σελίδα 38) [Setup] Βλ. «Χρήση της οθόνης ρυθμίσεων» (σελίδα 53). [Wireless Surround] Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης για τη λειτουργία wireless surround που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τα ασύρματα ηχεία (δεν παρέχονται) ως τα ηχεία surround του συστήματος. Εκτελέστε τη ρύθμιση ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα υποστηριζόμενα ασύρματα ηχεία, ανατρέξτε στο ακόλουθο URL. Συμβουλή Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την είσοδο πατώντας το INPUT +/ επαναλαμβανόμενα. 16 EL

17 Σχετικά με την περιγραφή βημάτων Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, οι χειρισμοί περιγράφονται ως βήματα που πραγματοποιούνται στο αρχικό μενού που εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο ενώ το σύστημα και η τηλεόραση είναι συνδεδεμένα με το καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται). Τα βήματα λειτουργίας που επιλέγουν στοιχεία στην οθόνη της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας το / / / και απλοποιούνται με τον ακόλουθο τρόπο. Παράδειγμα: Επιλέξτε το [Setup] από το αρχικό μενού. Η λειτουργία που επιλέγει ένα στοιχείο πατώντας το / / / και το εκφράζεται ως «επιλογή». Παράδειγμα: Επιλέξτε το [Network Settings] - [Internet Settings] - [Wired Setup] στο αρχικό μενού. Όταν επαναλαμβάνετε το χειρισμό που επιλέγει ένα στοιχείο πατώντας το / / / και το, τα επιλεγμένα στοιχεία συνδέονται με το «-». Συμβουλές Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά στην κύρια μονάδα εάν έχουν τα ίδια ή παρόμοια ονόματα με αυτά του τηλεχειριστηρίου. Οι χαρακτήρες σε αγκύλες [] εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης. Οι χαρακτήρες σε στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη. 17 EL

18 Εγκατάσταση Βασική εγκατάσταση Ανατρέξτε στον Οδηγό έναρξης (ξεχωριστό έγγραφο). Σύνδεση μιας τηλεόρασης ή φορητής συσκευής ήχου μέσω της υποδοχής ANALOG IN Για να συνδέσετε τις ακόλουθες συσκευές στο σύστημα, συνδέστε τις μέσω της υποδοχής ANALOG IN στο σύστημα. Τηλεόραση που δεν διαθέτει υποδοχή HDMI και υποδοχή οπτικής ψηφιακής εξόδου Φορητή συσκευή ήχου, όπως smartphone, WALKMAN Καλώδιο αναλογικού ήχου (δεν παρέχεται) Έξοδος αναλογικού ήχου Τηλεόραση Smartphone, WALKMAN, άλλες συσκευές ήχου κ.λπ. 18 EL

19 Σημείωση Εάν η υποδοχή ακουστικών της τηλεόρασης εξυπηρετεί επίσης ως υποδοχή εξόδου ήχου, ελέγξτε τις ρυθμίσεις εξόδου ήχου της τηλεόρασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασης. Σύνδεση σε καλωδιωμένο δίκτυο Προετοιμάστε το δίκτυο συνδέοντας το σύστημα και τον υπολογιστή στο οικιακό δίκτυό σας με καλώδιο δικτύου LAN. Εγκατάσταση Σύνδεση σε Η/Υ ή δρομολογητή με καλώδιο δικτύου LAN Η ακόλουθη απεικόνιση είναι το παράδειγμα για σύνδεση του συστήματος και υπολογιστή στο οικιακό σας δίκτυο. Διαδίκτυο Μόντεμ Καλώδιο δικτύου LAN (δεν παρέχεται) Δρομολογητής Διακομιστής Σημείωση Ο διακομιστής χρειάζεται να συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο με αυτό του συστήματος. 19 EL

20 Συμβουλή Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ένα θωρακισμένο καλώδιο ευθείας διασύνδεσης (δεν παρέχεται). Σύνδεση αποκτώντας τις πληροφορίες δικτύου αυτόματα 1 Πατήστε το HOME. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού. 2 Επιλέξτε το [Setup] από το αρχικό μενού. Η οθόνη ρύθμισης εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. 3 Επιλέξτε [Network Settings] - [Internet Settings] - [Wired Setup]. 4 Επιλέξτε το [Auto]. Το σύστημα ξεκινά ρυθμίσεις δικτύου και εμφανίζεται η κατάσταση της ρύθμισης δικτύου. Πατήστε το / για να περιηγηθείτε σε πληροφορίες, έπειτα πατήστε το. 5 Επιλέξτε το [Save & Connect]. Το σύστημα ξεκινά να συνδέεται στο δίκτυο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης. Σύνδεση χρησιμοποιώντας μια σταθερή διεύθυνση IP 1 Πατήστε το HOME. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού. 2 Επιλέξτε το [Setup] από το αρχικό μενού. Η οθόνη ρύθμισης εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. 3 Επιλέξτε [Network Settings] - [Internet Settings] - [Wired Setup]. 4 Επιλέξτε το [Manual]. 5 Εκτελέστε τη ρύθμιση ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη. Το σύστημα ξεκινά ρυθμίσεις δικτύου και εμφανίζεται η κατάσταση της ρύθμισης δικτύου. Πατήστε το / για να περιηγηθείτε σε πληροφορίες, έπειτα πατήστε το. 6 Επιλέξτε το [Save & Connect]. Το σύστημα ξεκινά να συνδέεται στο δίκτυο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης. 20 EL

21 Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο Προετοιμάστε το δίκτυο συνδέοντας το σύστημα και τον υπολογιστή στον ασύρματο δρομολογητή δικτύου LAN. Σημείωση Ο διακομιστής χρειάζεται να συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο με αυτό του συστήματος. Σύνδεση με το κουμπί WPS Όταν ο ασύρματος δρομολογητής του δικτύου LAN σας (σημείο πρόσβασης) είναι συμβατός με την Προστατευμένη ρύθμιση Wi-Fi (WPS), μπορείτε εύκολα να ορίσετε τις ρυθμίσεις δικτύου με το κουμπί WPS. 1 Πατήστε το HOME. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού. 2 Επιλέξτε το [Setup] από το αρχικό μενού. Η οθόνη ρύθμισης εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. 3 Επιλέξτε [Network Settings] - [Internet Settings] - [Wireless Setup] - [Wi-Fi Protected Setup (WPS)]. 4 Επιλέξτε το [Start]. 5 Πατήστε το πλήκτρο WPS στο σημείο πρόσβασης. Το σύστημα ξεκινά να συνδέεται στο δίκτυο. Σύνδεση επιλέγοντας το όνομα δικτύου (SSID) Εάν ο δρομολογητής ασύρματου δικτύου LAN (σημείο πρόσβασης) δεν είναι συμβατός με την Προστατευμένη ρύθμιση ασύρματου (WPS), ελέγξτε τις ακόλουθες πληροφορίες εκ των προτέρων. Το όνομα δικτύου (SSID)* Το κλειδί ασφαλείας (κωδικό πρόσβασης)** * Το SSID (Service Set Identifier) είναι μια ονομασία που προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο σημείο πρόσβασης. **Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να διατίθενται σε μια ετικέτα στο δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN/ σημείο πρόσβασης, στις οδηγίες χρήσης, από το πρόσωπο που έκανε την εγκατάσταση του ασύρματου δικτύου σας ή στα στοιχεία που λάβατε από τον πάροχο υπηρεσιών Ίντερνετ. 1 Πατήστε το HOME. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού. 2 Επιλέξτε το [Setup] από το αρχικό μενού. Η οθόνη ρύθμισης εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. 3 Επιλέξτε [Network Settings] - [Internet Settings] - [Wireless Setup]. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η λίστα του ονόματος δικτύου. 4 Επιλέξτε το επιθυμητό όνομα δικτύου (SSID). Εγκατάσταση 21 EL

22 5 Εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας (ή κωδικό πρόσβασης) χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του λογισμικού κι, έπειτα, επιλέξτε [Enter]. Το σύστημα ξεκινά να συνδέεται στο δίκτυο. Σύνδεση χρησιμοποιώντας μια σταθερή διεύθυνση IP Επιλέξτε το [New connection registration] - [Manual registration] στο βήμα 4 του «Σύνδεση επιλέγοντας το όνομα δικτύου (SSID)» κι ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης. Σύνδεση χρησιμοποιώντας κωδικό PIN Επιλέξτε το [New connection registration] στο βήμα 4 του «Σύνδεση επιλέγοντας το όνομα δικτύου (SSID)» και επιλέξτε το [(WPS) PIN Method]. Αφαίρεση του διχτυωτού πλαισίου Μπορείτε να αφαιρέσετε το διχτυωτό πλαίσιο. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την κύρια μονάδα χωρίς να τοποθετήσετε το διχτυωτό πλαίσιο εάν πρόκειται να ακούτε ήχο υψηλής ανάλυσης. Για να τοποθετήσετε το διχτυωτό πλαίσιο, ταιριάξτε το στην κύρια μονάδα κατευθύνοντας το σημάδι του βέλους στο πίσω μέρος του διχτυωτού πλαισίου προς τα επάνω. Το διχτυωτό πλαίσιο στερεώνεται από ένα μαγνήτη. Σύνδεση από SongPal Το SongPal μπορεί να συνδέσει το σύστημα στο ίδιο ασύρματο δίκτυο με εκείνο της συσκευής κινητής τηλεφωνίας. Για λεπτομέρειες, ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής ή ανατρέξτε στο ακόλουθο URL. Σημάδι βέλους 22 EL

23 Ακρόαση ήχου Ακρόαση τηλεόρασης 1 Πατήστε το HOME. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού. 2 Επιλέξτε το [TV] στο αρχικό μενού. 3 Επιλέξτε το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Το επιλεγμένο πρόγραμμα της τηλεόρασης εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης και ο ήχος της τηλεόρασης εξέρχεται από το σύστημα. 4 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου. Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας το +/ στο τηλεχειριστήριο. Ρυθμίστε την ένταση ήχου του υπογούφερ πατώντας το SW +/ στο τηλεχειριστήριο (σελίδα 27). Ακρόαση της συνδεδεμένης συσκευής AV 1 Πατήστε το HOME. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού. 2 Επιλέξτε το [Analog]. Η οθόνη [Analog] εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. 3 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου. Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας το +/ στο τηλεχειριστήριο. Ρυθμίστε την ένταση ήχου του υπογούφερ πατώντας το SW +/ στο τηλεχειριστήριο (σελίδα 27). Συμβουλή Μπορείτε να επιλέξετε την είσοδο πατώντας το INPUT +/ στο τηλεχειριστήριο. Ακρόαση ήχου Σημείωση Θέστε τη ρύθμιση ηχείων της τηλεόρασης (BRAVIA) στο ηχοσύστημα. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας αναφορικά με το πώς να ρυθμίσετε την τηλεόραση. Συμβουλή Μπορείτε να επιλέξετε το [TV] πατώντας το INPUT +/ στο τηλεχειριστήριο. 23 EL

24 Ακρόαση μουσικής σε συσκευή USB Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα σε μια συνδεδεμένη συσκευή USB. Για πληροφορίες σχετικά με τους αναπαραγόμενους τύπους αρχείων, ανατρέξτε στην ενότητα «Αναπαραγόμενοι τύποι αρχείων» (σελίδα 74). 1 Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα (USB). 5 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου. Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας το +/ στο τηλεχειριστήριο. Ρυθμίστε την ένταση ήχου του υπογούφερ πατώντας το SW +/ στο τηλεχειριστήριο (σελίδα 27). Σημείωση Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά τη λειτουργία. Για να μην καταστραφούν τα δεδομένα και να μην προκληθεί βλάβη στη συσκευή USB, απενεργοποιήστε το σύστημα προτού συνδέσετε ή αφαιρέσετε τη συσκευή USB. Συμβουλή Μπορείτε να εκτελέσετε διάφορους χειρισμούς από το μενού επιλογές (σελίδα 60). 2 Πατήστε το HOME. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού. 3 Επιλέξτε το [USB (Connected)] από το αρχικό μενού. 4 Επιλέξτε το φάκελο στον οποίο είναι αποθηκευμένα τραγούδια - τραγούδι. Το επιλεγμένο τραγούδι αναπαράγεται και ο ήχος εξέρχεται από το σύστημα. 24 EL

25 Επιλογή του εφέ ήχου Ρύθμιση του εφέ ήχου που είναι προσαρμοσμένο σε πηγές ήχου (SOUND FIELD) Μπορείτε εύκολα να απολαύσετε προγραμματισμένα εφέ ήχου που είναι προσαρμοσμένα σε διάφορα είδη πηγών ήχου. SOUND FIELD CLEAR AUDIO+ Ηχητικό πεδίο [Movie] [Music] [Sports] [Game Studio] [Standard] Επεξήγηση Τα εφέ ήχου βελτιστοποιούνται για ταινίες. Αυτή η λειτουργία επαναλαμβάνει την πυκνότητα και την πλούσια έκταση του ήχου. Τα εφέ ήχου βελτιστοποιούνται για μουσική. Ο σχολιασμός είναι καθαρός, οι ζητωκραυγές ακούγονται ως ήχος surround και οι ήχοι είναι ρεαλιστικοί. Τα εφέ ήχου βελτιστοποιούνται για τα παιχνίδια. Τα εφέ ήχου βελτιστοποιούνται για τη μεμονωμένη πηγή. Επιλογή του εφέ ήχου 1 Πατήστε το SOUND FIELD. Το μενού πεδίου ήχου εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. 2 Πατήστε το κουμπί επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το επιθυμητό πεδίο ήχου. Ηχητικό πεδίο Επεξήγηση [ClearAudio+] Η ρύθμιση του κατάλληλου ήχου επιλέγεται αυτόματα για την πηγή ήχου. Σημειώσεις Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία wireless multi room ή το Chromecast built-in ή ρυθμίζετε το [Bluetooth Mode] στο [Transmitter] (σελίδα 55), η λειτουργία ηχητικού πεδίου δεν είναι διαθέσιμη. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία wireless surround, μπορούν να επιλεγούν τα [Movie] ή [Music]. Το μενού ηχητικού πεδίου δεν εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης για είσοδο τηλεόρασης. Συμβουλές Μπορείτε να επιλέξετε το [ClearAudio+] πατώντας το CLEAR AUDIO+ στο τηλεχειριστήριο. Μπορείτε να επιλέξετε το ηχητικό πεδίο από το μενού επιλογών (σελίδα 60). 25 EL

26 Απόλαυση καθαρού ήχου με χαμηλή ένταση ήχου τα μεσάνυχτα (NIGHT) Ο ήχος παράγεται σε χαμηλή ένταση με ελάχιστη απώλεια πιστότητας και καθαρότητας των διαλόγων. Να γίνονται οι διάλογοι πιο καθαροί (VOICE) VOICE NIGHT 1 Πατήστε το NIGHT. Η λειτουργία νυχτερινής λήψης εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. 2 Πατήστε το κουμπί επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τη λειτουργία νυχτερινής λήψης. Λειτουργία [On] [Off] Επεξήγηση Ενεργοποιεί τη λειτουργία νυχτερινής λήψης. Απενεργοποιεί τη λειτουργία νυχτερινής λήψης. 1 Πατήστε το VOICE. Η λειτουργία φωνής εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. 2 Πατήστε το κουμπί επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τη λειτουργία φωνής. Λειτουργία [Up Off] [Up 1] [Up 2] Επεξήγηση Standard Ο διάλογος ακούγεται εύκολα ενισχύοντας το εύρος του διαλόγου. Το εύρος διαλόγου ενισχύεται και ο ήχος διαλόγου μπορεί να ακούγεται εύκολα από τους ηλικιωμένους. Συμβουλή Μπορείτε να επιλέξετε το [Voice] από το μενού επιλογές (σελίδα 60). Σημείωση Όταν απενεργοποιείτε το σύστημα, αυτή η ρύθμιση τίθεται αυτόματα στο [Off]. Συμβουλή Μπορείτε να επιλέξετε το [Night] από το μενού επιλογές (σελίδα 60). 26 EL

27 Ρύθμιση της έντασης ήχου του υπογούφερ Το υπογούφερ είναι σχεδιασμένο να αναπαράγει ήχο μπάσων ή χαμηλής συχνότητας. SW +/ Ρύθμιση της καθυστέρησης ανάμεσα στην εικόνα και τον ήχο Όταν ο ήχος δεν ταιριάζει με τις εικόνες στην οθόνη της τηλεόρασης, μπορείτε να ρυθμίσετε την καθυστέρηση ανάμεσα στην εικόνα και τον ήχο. / / /, Επιλογή του εφέ ήχου Πατήστε το SW (ένταση ήχου υπογούφερ) +/ για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του υπογούφερ. Σημείωση Όταν η πηγή εισόδου δεν περιέχει πολύ ήχο μπάσων, όπως σε τηλεοπτικές εκπομπές, ο ήχος των μπάσων από το υπογούφερ ενδεχομένως να ακούγεται δύσκολα. OPTIONS Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση 1 Πατήστε το OPTIONS. Το «SYNC» εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη. 2 Πατήστε το ή το Η ρύθμιση ώρας εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη. 3 Ρυθμίστε την καθυστέρηση χρησιμοποιώντας το /, έπειτα πατήστε το. Μπορείτε να ρυθμίσετε από 0 msec έως 300 msec σε 25 msec διαστήματα. 4 Πατήστε το OPTIONS. Το μενού επιλογές στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης απενεργοποιείται. 27 EL

28 Ακρόαση Μουσικής/Ήχου με τη λειτουργία BLUETOOTH Ακρόαση μουσικής από κινητή συσκευή Μπορείτε να ακούσετε μουσική αποθηκευμένη σε κινητή συσκευή, όπως smartphone ή tablet μέσω μιας ασύρματης σύνδεσης συνδέοντας το σύστημα και τη κινητή συσκευή με τη λειτουργία BLUETOOTH. Όταν συνδέεστε στη κινητή συσκευή με τη λειτουργία BLUETOOTH, μπορείτε να λειτουργήσετε απλά χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο χωρίς να ενεργοποιείτε την τηλεόραση. INPUT +/ BLUETOOTH PAIRING SW +/ HOME +/ Κουμπιά λειτουργίας αναπαραγωγής BLUETOOTH RX/TX Ακρόαση μουσικής με σύζευξη με κινητή συσκευή 1 Πατήστε το BLUETOOTH PAIRING. Το σύστημα εισέρχεται σε λειτουργία σύζευξης, το «BT» εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη και η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH αναβοσβήνει γρήγορα. 2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH κι, έπειτα, επιλέξτε το «HT-MT500/501» αφού το αναζητήσετε στην κινητή συσκευή. Εάν ζητηθεί κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε το «0000». 3 Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη BLUETOOTH στην κύρια μονάδα ανάβει μπλε. Έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση ανάμεσα στο σύστημα και την κινητή συσκευή. 4 Ξεκινήστε αναπαραγωγή ήχου με την εφαρμογή μουσικής στη συνδεδεμένη κινητή συσκευή. Ο ήχος εξέρχεται από την κύρια μονάδα. 28 EL

29 5 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου. Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας το +/ στο τηλεχειριστήριο. Ρυθμίστε την ένταση ήχου του υπογούφερ πατώντας το SW +/ στο τηλεχειριστήριο (σελίδα 27). Μπορείτε να αναπαραγάγετε ή να διακόψετε προσωρινά το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά λειτουργίας αναπαραγωγής στο τηλεχειριστήριο. Για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεση της λειτουργίας BLUETOOTH Κατάσταση Στη διάρκεια κατάστασης αναμονής σύζευξης Επιχειρείται σύνδεση Η σύνδεση εδραιώθηκε Δεν συνδέθηκε Ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH Αναβοσβήνει γρήγορα μπλε Αναβοσβήνει μπλε Ανάβει μπλε Ανενεργό Συμβουλές Μόλις εδραιωθεί η σύνδεση BLUETOOTH, θα εμφανιστεί μια υπόδειξη που θα συστήνει ποια εφαρμογή να εγκαταστήσετε, ανάλογα με το ποια συσκευή έχετε συνδέσει. Ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται, μπορείτε να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή που καλείται SongPal, η οποία θα σας επιτρέψει να χειριστείτε αυτό το σύστημα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ακρόαση μουσικής στην κινητή συσκευή με το SongPal» (σελίδα 35) για λεπτομέρειες για το SongPal. Πραγματοποιήστε σύζευξη για τη δεύτερη και για τις μετέπειτα συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Ακρόαση μουσικής από τη συζευγμένη κινητή συσκευή 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH της κινητής συσκευής. 2 Πατήστε το INPUT +/ επαναλαμβανόμενα για να εμφανιστεί το «BT» στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης. Το σύστημα επανασυνδέεται αυτόματα στην κινητή συσκευή στην οποία ήταν συνδεδεμένο πιο πρόσφατα. 3 Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH ανάβει μπλε. Έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση ανάμεσα στο σύστημα και την κινητή συσκευή. 4 Ξεκινήστε αναπαραγωγή ήχου με την εφαρμογή μουσικής στη συνδεδεμένη κινητή συσκευή. Ο ήχος εξέρχεται από την κύρια μονάδα. 5 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου. Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας το +/ στο τηλεχειριστήριο. Ρυθμίστε την ένταση ήχου του υπογούφερ πατώντας το SW +/ στο τηλεχειριστήριο (σελίδα 27). Μπορείτε να αναπαραγάγετε ή να διακόψετε προσωρινά το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά λειτουργίας αναπαραγωγής στο τηλεχειριστήριο. Ακρόαση Μουσικής/Ήχου με τη λειτουργία BLUETOOTH 29 EL

30 Για να αποσυνδέσετε την κινητή συσκευή Εκτελέστε οποιοδήποτε από τα εξής στοιχεία. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στην κινητή συσκευή. Πατήστε το BLUETOOTH PAIRING στο τηλεχειριστήριο. Απενεργοποιήστε το σύστημα ή την κινητή συσκευή. Σημείωση Εάν το «BT» δεν εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης πατώντας το INPUT +/ στο βήμα 2 του «Ακρόαση μουσικής από τη συζευγμένη κινητή συσκευή», πατήστε το BLUETOOTH RX/TX στο τηλεχειριστήριο μία φορά. Συμβουλή Όταν η σύνδεση δεν έχει εδραιωθεί, επιλέξτε «HT-MT500/501» στην κινητή συσκευή. 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC της κινητής συσκευής. 2 Ακουμπήστε το σήμα N στην κύρια μονάδα με την κινητή συσκευή. Συνεχίστε να ακουμπάτε έως ότου η κινητή συσκευή δονηθεί και εμφανιστεί ένα μήνυμα στην κινητή συσκευή. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη της κύριας μονάδας και της κινητής συσκευής. Σύνδεση σε κινητή συσκευή με τη λειτουργία ενός αγγίγματος (NFC) Κρατώντας μια κινητή συσκευή συμβατή με το NFC, όπως ένα smartphone ή tablet κοντά στη σήμανση N στην κύρια μονάδα, το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα, έπειτα εκτελούνται αυτόματα η σύζευξη και η σύνδεση BLUETOOTH. Συμβατές συσκευές Smartphone, tablet και συσκευές αναπαραγωγής μουσικής με ενσωματωμένη τη λειτουργία NFC (ΛΣ: Android ή μεταγενέστερο, εκτός του Android 3.x) Ένδειξη BLUETOOTH 3 Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH ανάβει μπλε. Έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση ανάμεσα στο σύστημα και την κινητή συσκευή. 4 Ξεκινήστε αναπαραγωγή ήχου με την εφαρμογή μουσικής στη συνδεδεμένη κινητή συσκευή. Εκπέμπεται ήχος τηλεόρασης από το σύστημα. 30 EL

31 5 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου. Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας το +/ στο τηλεχειριστήριο. Ρυθμίστε την ένταση ήχου του υπογούφερ πατώντας το SW +/ στο τηλεχειριστήριο (σελίδα 27). Μπορείτε να αναπαραγάγετε ή να διακόψετε προσωρινά το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά λειτουργίας αναπαραγωγής στο τηλεχειριστήριο. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή με τη λειτουργία ενός αγγίγματος Ακουμπήστε το σήμα N στην κύρια μονάδα με την κινητή συσκευή ξανά. Σημειώσεις Ανάλογα με τη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα στοιχεία στην κινητή συσκευή σας εκ των προτέρων. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC. Εγκαταστήστε την εφαρμογή «NFC Easy Connect» από το Google Play και κάντε εκκίνηση της εφαρμογής. (Η εφαρμογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/ περιοχές.) Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής σας. Αυτή η δυνατότητα δεν λειτουργεί με συμβατά με το BLUETOOTH ακουστικά. Για να ακούσετε ήχο χρησιμοποιώντας ακουστικά συμβατά με το BLUETOOTH, ανατρέξτε στην ενότητα «Ακρόαση μουσικής στη συνδεδεμένη τηλεόραση ή συσκευή από ακουστικά» (σελίδα 32). Το [Bluetooth Mode] αλλάζει σε [Receiver] αυτόματα όταν πραγματοποιείτε σύνδεση BLUETOOTH με τη λειτουργία ενός αγγίγματος. Ακόμα κι εάν η λειτουργία με το πάτημα ενός κουμπιού ακυρωθεί, η ρύθμιση [Bluetooth Mode] παραμένει ως [Receiver]. Για λεπτομέρειες σχετικά με το [Bluetooth Mode], ανατρέξτε στο [Bluetooth Settings] (σελίδα 55). Εάν η κινητή συσκευή είναι τύπου που μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής ανταποκρινόμενη σε μια μαγνητική δύναμη, μπορεί να μην είναι δυνατό να συνδεθεί μέσω NFC. Όταν δεν ανταποκρίνεται η λειτουργία με το πάτημα ενός κουμπιού, κάντε τη σύνδεση μέσω της λειτουργίας BLUETOOTH (σελίδα 28). Ακρόαση Μουσικής/Ήχου με τη λειτουργία BLUETOOTH 31 EL

32 Ακρόαση μουσικής στη συνδεδεμένη τηλεόραση ή συσκευή από ακουστικά Μπορείτε να ακούσετε ήχο της συνδεδεμένης τηλεόρασης ή συσκευής από ακουστικά συμβατά με το BLUETOOTH συνδέοντάς τα με τη λειτουργία BLUETOOTH. Ακρόαση ήχου με σύζευξη με ακουστικά 1 Θέστε τα ακουστικά που είναι συμβατά με το BLUETOOTH για τη λειτουργία σύζευξης. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης των ακουστικών για τη μέθοδο σύζευξης. 2 Πατήστε το HOME. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού. 3 Επιλέξτε το [Setup] από το αρχικό μενού. Η οθόνη ρύθμισης εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. 4 Επιλέξτε [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] - [Transmitter]. Το σύστημα εισέρχεται σε λειτουργία μετάδοσης BLUETOOTH. 5 Επιλέξτε το όνομα των ακουστικών από το [Device List] στο [Bluetooth Settings]. Όταν εδραιωθεί η σύνδεση BLUETOOTH, εμφανίζεται το [Bluetooth device is connected.]. (Εμφανίζεται επίσης το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής.) Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το όνομα των ακουστικών στο [Device List], επιλέξτε [Scan]. 6 Επιστρέψτε στο μενού αρχική και επιλέξτε την επιθυμητή είσοδο. Η εικόνα της επιλεγμένης εισόδου εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης, εμφανίζεται το «BT TX» στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης, έπειτα εξέρχεται ο ήχος από τα ακουστικά. Δεν εκπέμπεται ήχος από το σύστημα. Για να επιλέξετε είσοδο, ανατρέξτε στην ενοτητα «Χρήση του Αρχικού μενού» (σελίδα 15). 7 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου. Ρυθμίστε πρώτα την ένταση ήχου των ακουστικών. Το επίπεδο έντασης ήχου των ακουστικών μπορεί να ελεγχθεί με το +/ στην κύρια μονάδα και το +/ στο τηλεχειριστήριο. Για να αφαιρέσετε μια καταχωρημένη συσκευή από τη λίστα συσκευών 1 Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 5 του «Ακρόαση ήχου με σύζευξη με ακουστικά». 2 Επιλέξτε το όνομα των ακουστικών κι, έπειτα, πατήστε το OPTIONS. 3 Επιλέξτε το [Remove]. 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να διαγράψετε τα επιθυμητά ακουστικά από τη λίστα συσκευών. 32 EL

33 Ακρόαση ηχου με συζευγμένα ακουστικά Σχετικά με τη σύνδεση των ακουστικών 1 Πατήστε το HOME. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού. 2 Επιλέξτε την επιθυμητή είσοδο. Για να επιλέξετε είσοδο, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του Αρχικού μενού» (σελίδα 15). 3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH των ακουστικών. 4 Πατήστε το BLUETOOTH RX/TX στο τηλεχειριστήριο. Το [Bluetooth Mode] έχει ρυθμιστεί στο [Transmitter] και εμφανίζεται το «BT TX» στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη. Το σύστημα επανασυνδέεται αυτόματα στα ακουστικά που ήταν πιο πρόσφατα συνδεδεμένο, έπειτα, ο ήχος εξέρχεται από τα ακουστικά. Δεν εκπέμπεται ήχος από το σύστημα. 5 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου. Ρυθμίστε την ένταση ήχου των ακουστικών. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη στάθμη της έντασης ήχου των ακουστικών με το +/ στο τηλεχειριστήριο. Για να αποσυνδέσετε τα ακουστικά Εκτελέστε οποιοδήποτε από τα εξής στοιχεία. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στα ακουστικά. Πατήστε το BLUETOOTH RX/TX. Απενεργοποιήστε το σύστημα ή τα ακουστικά. Επιλέξτε το όνομα της συσκευής των συνδεδεμένων ακουστικών από το [Setup] - [Bluetooth Settings] - [Device List]. Μπορεί να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης ήχου ανάλογα με τα ακουστικά που είναι συμβατά με το BLUETOOTH. Το [Bluetooth Audio] είναι απενεργοποιημένο όταν το [Bluetooth Mode] έχει τεθεί στο [Off] ή το [Transmitter]. Όταν επιλέγεται είσοδος του [Bluetooth Audio], δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το [Bluetooth Mode] στο [Transmitter]. Δεν μπορείτε να το αλλάξετε με το BLUETOOTH RX/TX στο τηλεχειριστήριο. Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 9 συσκευές BLUETOOTH. Εάν καταχωρηθεί η 10η συσκευή BLUETOOTH, η συσκευή BLUETOOTH που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθεί από τη νέα. Το σύστημα μπορεί να εμφανίσει έως 15 ανιχνευμένες συσκευές BLUETOOTH στο [Device List]. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τα εφέ ήχου ή τις ρυθμίσεις στο μενού επιλογών ενώ μεταδίδεται ήχος στα ακουστικά που είναι συμβατά με το BLUETOOTH. Ορισμένο περιεχόμενο ενδέχεται να μην αναπαράγεται λόγω προστασίας περιεχομένου. Η αναπαραγωγή ήχου/μουσικής στη συσκευή BLUETOOTH καθυστερεί συγκριτικά με εκείνη στην κύρια μονάδα λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη ήχου AAC ή LDAC από τη συσκευή BLUETOOTH (σελίδα 56). Ακρόαση Μουσικής/Ήχου με τη λειτουργία BLUETOOTH 33 EL

34 Ακρόαση μουσικής/ήχου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δικτύου Ακρόαση μουσικής στον υπολογιστή σας μέσω οικιακού δικτύου Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα στον Η/Υ σας μέσω του οικιακού δικτύου σας. Μπορούν να αναπαραχθούν αρχεία μουσικής με χειρισμούς στο μενού που εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης ή στο SongPal σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας όπως ένα smartphone ή tablet. Προετοιμασία του Home Network 1 Συνδέστε το σύστημα σε ένα δίκτυο. Βλ. «Σύνδεση σε καλωδιωμένο δίκτυο» (σελίδα 19) και «Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο» (σελίδα 21). 2 Συνδέστε τον υπολογιστή σε ένα δίκτυο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του υπολογιστή. 3 Ρυθμίστε τον υπολογιστή. Για να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή στο οικιακό σας δίκτυο, πρέπει να ρυθμίσετε τον υπολογιστή ως διακομιστή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του υπολογιστή. Συμβουλή Ανατρέξτε στο [Setup] - [Network Settings] - [Network Connection Status] όταν ελέγχετε την κατάσταση σύνδεσης δικτύου. Ακρόαση μουσικής σε υπολογιστή Υπολογιστής Ασύρματος δρομολογητής δικτύου LAN 1 Πατήστε το HOME. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού. 2 Επιλέξτε το [Home Network] από το αρχικό μενού. Το όνομα συσκευής στο οικιακό σας δίκτυο εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. 3 Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή - φάκελο στον οποίο είναι αποθηκευμένα τραγούδια - τραγούδι. Το επιλεγμένο τραγούδι αναπαράγεται και ο ήχος εξέρχεται από το σύστημα. 4 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου. Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας το +/ στο τηλεχειριστήριο. Ρυθμίστε την ένταση ήχου του υπογούφερ πατώντας το SW +/ στο τηλεχειριστήριο (σελίδα 27). 34 EL

35 Συμβουλή Μπορείτε να εκτελέσετε διάφορους χειρισμούς από το μενού επιλογές (σελίδα 60). Ακρόαση μουσικής σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας το SongPal Ακρόαση μουσικής στην κινητή συσκευή με το SongPal Τι μπορείτε να κάνετε με το SongPal Υπολογ Ασύρματος δρομολογητής δικτύου LAN Smartphone ήtablet Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία μουσικής αποθηκευμένα στον υπολογιστή χειριζόμενοι το SongPal που είναι εγκατεστημένο σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας όπως smartphone ή tablet. Για λεπτομέρειες του SongPal, ανατρέξτε στην ενότητα «Τι μπορείτε να κάνετε με το SongPal» (σελίδα 35) ή στο ακόλουθο URL. Το SongPal είναι μια εφαρμογή ελέγχου συμβατών συσκευών ήχου της Sony, μέσω μιας κινητής συσκευής, όπως είναι ένα smartphone ή ένα tablet. Για λεπτομέρειες σχετικά με το SongPal, ανατρέξτε στο ακόλουθο URL. Η εγκατάσταση του SongPal στην κινητή συσκευή σάς παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα. Ρυθμίσεις ήχου του συστήματος Μπορείτε εύκολα μα προσαρμόσετε τον ήχο σας ή να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση [ClearAudio+] που συνιστάται από τη Sony. Υπηρεσία μουσικής Μπορείτε να διαμορφώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις για να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες μουσικής*. * Ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή, οι υπηρεσίες μουσικής και η περίοδος διαθεσιμότητάς τους ενδέχεται να διαφέρουν. Ενδέχεται να απαιτείται ενημέρωση της συσκευής. Όταν χρησιμοποιείτε το Chromecast built-in σε μουσική υπηρεσία, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του Chromecast built-in» (σελίδα 36). Ακρόαση μουσικής/ήχου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δικτύου 35 EL

36 Απόλαυση μουσικής στο οικιακό σας δίκτυο Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής στον υπολογιστή σας ή στο διακομιστή του οικιακού δικτύου σας μέσω του δικτύου σας. Απόλαυση μουσικής στη συσκευή USB Μπορείτε να αναπαραγάγετε μουσική σε μια συσκευή συνδεδεμένη στη θύρα (USB) στην κύρια μονάδα. Σημείωση Οι λειτουργίες που μπορείτε να ελέγξετε με το SongPal διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η σχεδίαση της εφαρμογής ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Χρήση του SongPal 1 Εγκαταστήστε τη δωρεάν εφαρμογή SongPal στην κινητή συσκευή. Αναζητήστε το SongPal στο Google Play ή στο App Store και εγκαταστήστε το στην κινητή συσκευή σας. 2 Συνδέστε το σύστημα και την κινητή συσκευή με τη λειτουργία BLUETOOTH (σελίδα 28) ή τη λειτουργία δικτύου (σελίδα 19). 3 Εκκίνηση SongPal. 4 Χειριστείτε ακολουθώντας την οθόνη SongPal. Σημειώσεις Προτού χρησιμοποιήσετε το SongPal, φροντίστε να θέσετε το [Bluetooth Mode] στο [Receiver] (σελίδα 55). Χρησιμοποιήστε το SongPal της τελευταίας έκδοσης. Συμβουλές Μπορείτε να συνδέσετε το σύστημα και την κινητή συσκευή με τη λειτουργία NFC (σελίδα 30). Όταν συνδέετε με τη λειτουργία δικτύου, συνδέστε την κινητή συσκευή στο ίδιο δίκτυο με αυτό του συστήματος. Χρήση του Chromecast built-in Το Chromecast built-in σάς επιτρέπει να επιλέξετε μουσικό περιεχόμενο από την εφαρμογή με ενεργοποιημένο το Chromecast και να αναπαραγάγετε στο σύστημα ή την ομάδα στην οποία περιλαμβάνεται το σύστημα. 1 Πατήστε το HOME. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού. 2 Επιλέξτε το [Music Service List] στο αρχικό μενού. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η λίστα της μουσικής υπηρεσίας. 3 Επιλέξτε το [Chromecast built-in]. Εκτελέστε τις ρυθμίσεις για να χρησιμοποιήσετε το Chromecast built-in στο σύστημα ακολουθώντας το μήνυμα επί της οθόνης. 36 EL

37 4 Συνδέστε την κινητή συσκευή μέσω Wi-Fi στο ίδιο δίκτυο με αυτό του συστήματος. 5 Εγκαταστήστε την εφαρμογή με ενεργοποιημένο το Chromecast στην κινητή συσκευή. 6 Εκκινήστε την εφαρμογή με ενεργοποιημένο το Chromecast, πατήστε το κουμπί cast κι επιλέξτε το σύστημα ή την ομάδα στην οποία περιλαμβάνεται το σύστημα. 7 Επιλέξτε και αναπαραγάγετε μουσική στην εφαρμογή με ενεργοποιημένο το Chromecast. Η μουσική αναπαράγεται στο σύστημα. Σημείωση Ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή, το Chromecast built-in και η εφαρμογή με ενεργοποιημένο το Chromecast μπορεί να μην παρέχονται. Χρήση του Spotify Μπορείτε να επιλέξετε τη μουσική στην εφαρμογή Spotify και να την αναπαραγάγετε στο σύστημα. Για αναπαραγωγή στο σύστημα, χρειάζεστε το λογαριασμό Spotify Premium. Ενεργοποίηση της λειτουργίας «Spotify Connect» 1 Συνδέστε την κινητή συσκευή μέσω Wi-Fi στο ίδιο δίκτυο με αυτό του συστήματος. 2 Εγκαταστήστε την εφαρμογή Spotify στην κινητή συσκευή. 3 Ξεκινήστε την εφαρμογή Spotify και συνδεθείτε στο λογαριασμό Spotify Premium. 4 Επιλέξτε και αρχίστε την αναπαραγωγή της μουσικής στην εφαρμογή Spotify. 5 Επιλέξτε το εικονίδιο Connect στην εφαρμογή Spotify κι επιλέξτε το σύστημα ως τη συσκευή εξόδου ήχου. Η μουσική αναπαράγεται στο σύστημα. Ακρόαση μουσικής/ήχου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δικτύου 37 EL

38 Επαναφορά της μουσικής που έχει αναπαραχθεί στην κινητή συσκευή 1 Πατήστε το MUSIC SERVICE. Όταν έχετε αναπαραγάγει τη μουσική του Spotify στο σύστημα, η μουσική που είχε αναπαραχθεί με το Spotify επανέρχεται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του κουμπιού MUSIC SERVICE» (σελίδα 38). Χρήση του κουμπιού MUSIC SERVICE Για να απολαύσετε μουσικές υπηρεσίες, το σύστημα πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο Ίντερνετ. MUSIC SERVICE Σημείωση Η εφαρμογή Spotify ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/ περιοχές. Πατήστε το MUSIC SERVICE. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η λίστα της μουσικής υπηρεσίας. Όταν έχετε αναπαραγάγει τη μουσική του Spotify στο σύστημα, η μουσική που είχε αναπαραχθεί με το Spotify επανέρχεται. Βλ. «Χρήση του Spotify» (σελίδα 37). Σημειώσεις Οι μουσικές υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες χώρες/ περιοχές. Εάν δεν είναι διαθέσιμη η επαναφορά αναπαραγωγής, αναπαράγεται η τελευταία λίστα αναπαραγωγής που αναπαράχθηκε στο σύστημα. Για αναπαραγωγή στο σύστημα, χρειάζεστε το λογαριασμό Spotify Premium. 38 EL

39 Συμβουλές Μπορείτε να ενημερώσετε τη λίστα μουσικής υπηρεσίας πατώντας το OPTIONS κι επιλέγοντας το [Update Services] στη λίστα μουσικής υπηρεσίας. Μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα μουσικής υπηρεσίας επιλέγοντας το [Music Service List] στο αρχικό μενού ή πατώντας το MUSIC SERVICE στην κύρια μονάδα. Σύνδεση της συσκευής που είναι συμβατή με το SongPal Link (Wireless Multi Room/Wireless Surround) Μπορείτε να απολαύσετε μουσική σε οποιοδήποτε δωμάτιο ή να ακούσετε μουσική σε ήχο surround χρησιμοποιώντας το σύστημα με το συμβατό με SongPal Link ασύρματο ηχείο. Ακρόαση της ίδιας μουσικής σε διαφορετικά δωμάτια (Wireless Multi Room) Μπορείτε να απολαύσετε την ακόλουθη μουσική ή ήχο σε διαφορετικά δωμάτια με υψηλή ποιότητα ήχου χρησιμοποιώντας το οικιακό σας ασύρματο δίκτυο. Μουσική στην υπηρεσία μουσικής Μουσική που είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας ή το smartphone Ήχος της εισόδου [TV] ή [Analog] του συστήματος* Ακρόαση μουσικής/ήχου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δικτύου 39 EL

40 * Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της συσκευής που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα. Ο ήχος καθυστερεί σε σχέση με την εικόνα για τις ακόλουθες εισόδους. Εάν σας ενοχλεί ένα χρονικό κενό ανάμεσα στον ήχο και την εικόνα, ακυρώστε τη λειτουργία wireless multi room. Προσθήκη πίσω ηχείων (Wireless Surround) Μπορείτε να λειτουργήσετε με το SongPal που είναι εγκατεστημένο σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας. Για να χρησιμοποιήσετε πολλαπλές συσκευές συμβατές με το SongPal, συνδέστε τες στο ίδιο ασύρματο δίκτυο LAN. Για να εκτελέσετε ρύθμιση στο SongPal Εκτελέστε τη ρύθμιση ακολουθώντας τη βοήθεια στο SongPal. Σημείωση Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για μουσική στη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH στο σύστημα. Συμβουλή Για λεπτομέρειες σχετικά με το SongPal, ανατρέξτε στο «Τι μπορείτε να κάνετε με το SongPal» (σελίδα 35). Μπορείτε να προσθέσετε ασύρματα ηχεία κατασκευασμένα από την Sony (δεν παρέχονται) ως τα ηχεία surround του συστήματος. Χρησιμοποιήστε το ίδιο μοντέλο για τα δύο ασύρματα ηχεία. Για λεπτομέρειες για τα σχετικά ηχεία, ανατρέξτε στο ακόλουθο URL. Σημειώσεις Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία wireless surround, η λειτουργία ασύρματου δικτύου LAN δεν είναι διαθέσιμη. Σύνδεση στο δίκτυο με ενσύρματο δίκτυο LAN. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία wireless surround, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το [Bluetooth Mode] στο [Transmitter] (σελίδα 55). Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία wireless surround, το [Bluetooth Codec - LDAC] (σελίδα 56) δεν είναι διαθέσιμο. 40 EL

41 Για να εκτελέσετε τη ρύθμιση στο σύστημα 1 Ενημερώστε το ασύρματο ηχείο στην πιο πρόσφατη έκδοση. Το λογισμικό του ασύρματου ηχείου δεν ενημερώνεται αυτόματα, όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία wireless surround. Για να ενημερώσετε, ακυρώστε τη λειτουργία wireless surround και συνδέστε το ασύρματο ηχείο στο Ίντερνετ. 2 Συνδέστε το σύστημα στο δίκτυο με ένα ενσύρματο δίκτυο LAN (σελίδα 19). Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία wireless surround, η λειτουργία ασύρματου δικτύου LAN δεν είναι διαθέσιμη. 3 Εγκαταστήστε τα σχετικά ηχεία και ενεργοποιήστε τα. 4 Πατήστε το HOME. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού. 5 Επιλέξτε το [Setup] από το αρχικό μενού. Η οθόνη ρύθμισης εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. 6 Επιλέξτε το [Wireless Surround Settings]. 7 Εκτελέστε τη ρύθμιση ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη. Συμβουλή Μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη ρύθμισης για τη λειτουργία wireless surround επιλέγοντας το [Wireless Surround] στο αρχικό μενού. Για να εκτελέσετε τη ρύθμιση στο SongPal 1 Ενημερώστε το ασύρματο ηχείο στην πιο πρόσφατη έκδοση. Το λογισμικό του ασύρματου ηχείου δεν ενημερώνεται αυτόματα, όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία wireless surround. Για να ενημερώσετε, ακυρώστε τη λειτουργία wireless surround και συνδέστε το ασύρματο ηχείο στο Ίντερνετ. 2 Συνδέστε το σύστημα στο δίκτυο με ένα ενσύρματο δίκτυο LAN (σελίδα 19). Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία wireless surround, η λειτουργία ασύρματου δικτύου LAN δεν είναι διαθέσιμη. 3 Εγκαταστήστε τα σχετικά ηχεία και ενεργοποιήστε τα. 4 Επιλέξτε το σύστημα στο SongPal, έπειτα εκτελέστε τη ρύθμιση ακολουθώντας τις οδηγίες στο SongPal. Σημείωση Οι ρυθμίσεις SongPal είναι αποτελεσματικές με το SongPal έκδοσης 4.0 ή μεταγενέστερης. Για λεπτομέρειες για την εγκατάσταση του SongPal, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του SongPal» (σελίδα 36). Για να ακυρώσετε τη λειτουργία wireless surround Επιλέξτε το [Setup] - [Wireless Surround Settings] - [Stop Wireless Surround] στο αρχικό μενού. Ακρόαση μουσικής/ήχου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δικτύου 41 EL

Ράβδος ήχου. Οδηγός έναρξης HT-CT770

Ράβδος ήχου. Οδηγός έναρξης HT-CT770 Ράβδος ήχου Οδηγός έναρξης HT-CT770 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 4 2 Εγκατάσταση 5 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί Απόλαυση

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ήχου. Οδηγός έναρξης HT-CT370

Ράβδος ήχου. Οδηγός έναρξης HT-CT370 Ράβδος ήχου Οδηγός έναρξης HT-CT370 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 4 2 Εγκατάσταση 5 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί Απόλαυση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Μπάρα ηχείων. Οδηγίες χρήσης HT-CT800

Μπάρα ηχείων. Οδηγίες χρήσης HT-CT800 Μπάρα ηχείων Οδηγίες χρήσης HT-CT800 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγίες χρήσης HT-XT2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ηχείο. Οδηγίες χρήσης HT-CT790

Ράβδος ηχείο. Οδηγίες χρήσης HT-CT790 Ράβδος ηχείο Οδηγίες χρήσης HT-CT790 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ηχείο. Οδηγίες χρήσης HT-NT5

Ράβδος ηχείο. Οδηγίες χρήσης HT-NT5 Ράβδος ηχείο Οδηγίες χρήσης HT-NT5 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ήχου HT-ST3. Οδηγίες χρήσης

Ράβδος ήχου HT-ST3. Οδηγίες χρήσης Ράβδος ήχου HT-ST3 Οδηγίες χρήσης EL Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση Περιεχόμενα συσκευασίας 3 Εγκατάσταση 4 Σύνδεση της Ράβδου ηχείου και του Υπογούφερ 5 Σύνδεση 6 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD BDV-NF7220 EL Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-NF7220 1 Περιεχόμενα συσκευασίας/ρύθμιση των ηχείων BDV-NF7220 2 Σύνδεση της τηλεόρασης Κύρια μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μπάρα ήχου. Οδηγός έναρξης HT-ST9

Μπάρα ήχου. Οδηγός έναρξης HT-ST9 Μπάρα ήχου Οδηγός έναρξης HT-ST9 Πίνακας περιεχομένων 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ήχου. Οδηγίες χρήσης HT-ST7

Ράβδος ήχου. Οδηγίες χρήσης HT-ST7 Ράβδος ήχου Οδηγίες χρήσης EL HT-ST7 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση / Τοποθέτηση Περιεχόμενα συσκευασίας 3 Εγκατάσταση 4 Εισαγωγή των ασύρματων πομποδεκτών 5 Σύνδεση 6 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ήχου. Οδηγός έναρξης HT-ST9

Ράβδος ήχου. Οδηγός έναρξης HT-ST9 Ράβδος ήχου Οδηγός έναρξης HT-ST9 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ηχείο. Οδηγίες χρήσης HT-MT300/MT301

Ράβδος ηχείο. Οδηγίες χρήσης HT-MT300/MT301 Ράβδος ηχείο Οδηγίες χρήσης HT-MT300/MT301 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ηχείο. Οδηγίες χρήσης HT-ST9

Ράβδος ηχείο. Οδηγίες χρήσης HT-ST9 Ράβδος ηχείο Οδηγίες χρήσης HT-ST9 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ KA-PT04 ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΈΞΑΤΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ, ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΉ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΠΡΟΤΟΎ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΚΑΙ ΦΥΛΆΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Για τους πελάτες στην Ευρώπη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για τους πελάτες στην Ευρώπη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ράβδος ηχείο HT-ST9 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ KA-DM0 ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΈΞΑΤΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ, ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΉ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΠΡΟΤΟΎ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΚΑΙ ΦΥΛΆΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου 4-435-635-21(1) (EL) Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Ξεκινώντας Επιλογές αναπαραγωγής Πρόσθετες πληροφορίες HT-CT60 s ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Μπάρα ήχου. Οδηγίες χρήσης HT-CT290/HT-CT291

Μπάρα ήχου. Οδηγίες χρήσης HT-CT290/HT-CT291 Μπάρα ήχου Οδηγίες χρήσης HT-CT290/HT-CT291 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κ.λπ. Μην εκθέτετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης BT55. Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση

Εγχειρίδιο χρήσης BT55. Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση Εγχειρίδιο χρήσης BT55 Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Δήλωση 2 Συμμόρφωση 2 Φροντίδα του περιβάλλοντος 2 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός αναμεταδότης WiFi - Έκδοση Powerline (XAVNB2001) Οδηγός εγκατάστασης

Γενικός αναμεταδότης WiFi - Έκδοση Powerline (XAVNB2001) Οδηγός εγκατάστασης Γενικός αναμεταδότης WiFi - Έκδοση Powerline (XAVNB2001) Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας Wi-Fi επεκτείνει το δίκτυο Wi-Fi, ώστε να περιλαμβάνει την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της αναπαραγωγής ipod

Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Μόλις συνδέσετε ένα ipod, μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή βίντεο ipod. Με τη χρήση του δέκτη, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ηχείο. Οδηγίες χρήσης HT-CT390

Ράβδος ηχείο. Οδηγίες χρήσης HT-CT390 Ράβδος ηχείο Οδηγίες χρήσης HT-CT390 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κ.λπ. Μην εκθέτετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη

Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη 1.1 Σύνδεση Βήμα 1. Συνδέστε το φορτισή στην πρίζα και το καλώδιο στο tvbox Βήμα 2. Συνδέστε το καλώδιο HDMI στην τηλεόραση Βήμα 3. Συνδέστε το δικτύου στο Ethernet 01

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box B3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο/mp3 player με τεχνολογία Bluetooth,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN2000RPTv3

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN2000RPTv3 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN2000RPTv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Ηχείο HP Roar Plus. Άλλα χαρακτηριστικά

Ηχείο HP Roar Plus. Άλλα χαρακτηριστικά Ηχείο HP Roar Plus Άλλα χαρακτηριστικά Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. του ομίλου εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής Wifi Smart R6300v2 Οδηγός εγκατάστασης

Δρομολογητής Wifi Smart R6300v2 Οδηγός εγκατάστασης Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ηχείο. Οδηγίες χρήσης HT-CT380/CT381/CT780

Ράβδος ηχείο. Οδηγίες χρήσης HT-CT380/CT381/CT780 Ράβδος ηχείο Οδηγίες χρήσης HT-CT380/CT381/CT780 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγίες χρήσης HT-RT5 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Mobile WiFi. Αυτό το Mobile WiFi σάς προσφέρει ασύρματη σύνδεση δικτύου υψηλής ταχύτητας.

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Mobile WiFi. Αυτό το Mobile WiFi σάς προσφέρει ασύρματη σύνδεση δικτύου υψηλής ταχύτητας. Γρήγορη έναρξη Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Mobile WiFi. Αυτό το Mobile WiFi σάς προσφέρει ασύρματη σύνδεση δικτύου υψηλής ταχύτητας. Το έγγραφο αυτό θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε το Mobile WiFi,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ρυθμίσεων Wi-Fi

Οδηγός ρυθμίσεων Wi-Fi Οδηγός ρυθμίσεων Wi-Fi Συνδέσεις Wi-Fi με τον Εκτυπωτή Σύνδεση με έναν υπολογιστή μέσω δρομολογητή Wi-Fi Σύνδεση με ένα υπολογιστή απευθείας Σύνδεση με μια έξυπνη συσκευή μέσω δρομολογητή Wi-Fi Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3100RPv2

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3100RPv2 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3100RPv2 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγίες χρήσης HT-RT4/HT-RT40 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, μην καλύπτετε το άνοιγμα εξαερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Plantronics M70 -M90. Εγχειρίδιο χρήσης

Σειρά Plantronics M70 -M90. Εγχειρίδιο χρήσης Σειρά Plantronics M70 -M90 Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα Λίγα λόγια για τον αγοραστή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας* 4 Επιλογή γλώσσας 5 Σύζευξη 6 Επισκόπηση ακουστικού 7 Η ασφάλεια προέχει 7 Χειρισμός 8 Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας TCI360/12. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας TCI360/12. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome Απορίες; Ρωτήστε τη Philips TCI360/12 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας BT2000. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας BT2000. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Απορίες; Ρωτήστε τη Philips BT2000 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Το ηχείο

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBT50/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBT50/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBT50/00 Εγχειρίδιο χρήσης a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ηχοσύστημα CMT-X7CD / CMT-X7CDB. Οδηγίες χρήσης. Ξεκινώντας. Ακρόαση δίσκου CD. Ακρόαση ραδιοφώνου

Ατομικό ηχοσύστημα CMT-X7CD / CMT-X7CDB. Οδηγίες χρήσης. Ξεκινώντας. Ακρόαση δίσκου CD. Ακρόαση ραδιοφώνου Ατομικό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Ακρόαση δίσκου CD Ακρόαση ραδιοφώνου Ακρόαση αρχείου από συσκευή USB Ακρόαση μουσικής με προαιρετικές συσκευές ήχου Ακρόαση μουσικής μέσω σύνδεσης BLUETOOTH

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. AD200. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση.  AD200. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD200 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Το ηχείο σύνδεσης 3 Εισαγωγή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Σημείο ασύρματης πρόσβασης NETGEAR ac WAC120. Περιεχόμενα συσκευασίας. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA

Εγκατάσταση. Σημείο ασύρματης πρόσβασης NETGEAR ac WAC120. Περιεχόμενα συσκευασίας. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής Smart WiFi AC1600

Δρομολογητής Smart WiFi AC1600 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning ipod/iphone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες αυτοκινήτου της

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3800

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3800 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3800 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 1

BeoLab 12. BeoLab 12 1 BeoLab 12 BeoLab 12 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. Το προϊόν απενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγίες χρήσης HT-RT3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κ.λπ.

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Καθαρίστε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH SPORT 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH SPORT 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH SPORT 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT1 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα 3.0 Bluetooth

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης 4P359542-1H Προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου LAN Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου LAN Εγχειρίδιο εγκατάστασης Αρχική σελίδα: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP3011. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP3011. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Απορίες; Ρωτήστε τη Philips SRP3011 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Τηλεχειριστήριο γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου 4-463-522-21(3) (EL) Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Χειρισμοί και δυνατότητες Λειτουργία BLUETOOTH Λειτουργία Surround Σύνθετες ρυθμίσεις Πρόσθετες πληροφορίες HT-CT260H ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγίες χρήσης HT-XT3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-BT80W/BT80WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες

Ατομικό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-BT80W/BT80WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες Ατομικό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Λειτουργίες Συνδέσεις δικτύου Πρόσθετες πληροφορίες Αντιμετώπιση προβλημάτων Προφυλάξεις/ Προδιαγραφές CMT-BT80W/BT80WB ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειωθεί ο κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Ελληνικά PCH-2016 7025579 Χρήση του συστήματος PlayStation Vita για πρώτη φορά Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα Ενεργοποιήστε το σύστημα PS Vita. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BLUETOOTH B2

ENERGY MUSIC BOX BLUETOOTH B2 ENERGY MUSIC BOX BLUETOOTH B2 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box B2 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο/mp3 player με τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

www.motorolahome.com www.verve.life RIDER RIDER Διάβασέ με Τα ασύρματα ακουστικά σας Πώς να τα φορέσετε Ενεργοποίηση Λυχνία ένδειξης κατάστασης + _ / / Έλεγχος ήχου & μουσικών κομματιών Κλήσεις, φωνή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα