Χρήση της αναπαραγωγής ipod

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήση της αναπαραγωγής ipod"

Transcript

1 Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Μόλις συνδέσετε ένα ipod, μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή βίντεο ipod. Με τη χρήση του δέκτη, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες π.χ. επιλογή αρχείου από τη λίστα ή αλλαγή σε αναπαραγωγή τυχαίας σειράς. Δεν μπορείτε, ωστόσο, να συνδέσετε το καλώδιο ipod (γραμμή βίντεο) μαζί με συσκευή USB ή συσκευή βίντεο. ΣHMANTINO Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες ipod, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ipod. Θεωρείται ότι το ipod έχει ήδη συνδεθεί με την κύρια μονάδα με το προαιρετικό καλώδιο διασύνδεσης ipod (ipc-709). Ανατρέξτε στον ιστότοπο της ECLIPSE (http://www.eclipse-web.com/us/ ipodcompatibility/index.html) για λεπτομέρειες σχετικά με τα υποστηριζόμενα μοντέλα τηλεφώνου. Για ασφαλή οδήγηση, δεν πρέπει να βλέπετε βίντεο ενώ οδηγείτε. Το ipod είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. a Διακόπτης Shuffle All b Κουμπί αλλαγής αρχείου UP/DOWN, γρήγορης κίνησης UP/DOWN c Διακόπτης Album Shuffle d Κουμπί MENU e Διακόπτης Shuffle f Διακόπτης Repeat g Κουμπί AV h Διακόπτης Menu i Διακόπτης List Ακρόαση του ipod ΠPOΦYΛAΞH Αποσυνδέστε ακουστικά και άλλα αξεσουάρ από το ipod προτού το συνδέσετε με το δέκτη. Διαφορετικά δεν θα είναι δυνατός ο χειρισμός του ipod από το δέκτη. Εάν η ιστοστάθμιση του ipod έχει ρυθμιστεί, η έξοδος ήχου μπορεί να παραμορφώνεται με τη σύνδεση του προαιρετικού αποκλειστικού καλωδίου σύνδεσης. Εάν ο δέκτης δεν υποστηρίζει τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο ipod, τα ονόματα άλμπουμ, τίτλων και καλλιτεχνών θα εμφανίζονται κενά. Ενδεχομένως το ipod να μην αναγνωρίζεται όταν το κλειδί του διακόπτη βρίσκεται στις θέσεις ACC OFF/ON. Σε μια τέτοια περίπτωση, αφαιρέστε και επανασυνδέστε το ipod. ΣHMANTINO Όταν συνδέετε το ipod, η αναπαραγωγή μουσικής ξεκινά από τη θέση διακοπής. Εάν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε το ipod, η αναπαραγωγή μουσικής ξεκινά από τη θέση διακοπής Εάν όμως ο δέκτης δεν μπορεί να εντοπίσει το αρχείο μουσικής που αναπαράχθηκε τελευταίο, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από το πρώτο αρχείο μουσικής

2 1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε. Ξεκινά η αναπαραγωγή. Μπορείτε να εκτελέσετε γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω του κομματιού ή του βίντεο που αναπαράγεται. 1 Γρήγορη κίνηση εμπρός/ πίσω Πατήστε παρατεταμένα το ή το επί 1 ή περισσότερα δευτερόλεπτα. Προς τα δεξιά: Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ενός κομματιού ή ενός αρχείου βίντεο. Προς τα αριστερά: Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω ενός κομματιού ή ενός αρχείου βίντεο. Η γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός (πίσω) του βίντεο συνεχίζεται έως ότου απελευθερώσετε το διακόπτη. Επιλογή του επιθυμητού αρχείου μουσικής ή βίντεο Μπορείτε να επιλέξετε το τραγούδι ή το βίντεο που θέλετε. 1 Πατήστε ή. Προς τα δεξιά: Συνέχεια στο επόμενο αρχείο. Προς τα αριστερά: Επιστροφή στην αρχή του αρχείου που αναπαράγεται. Αριστερά (πάτημα πάνω από δύο φορές): Επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο. Θα εκτελεστεί αναπαραγωγή του επιλεγμένου τραγουδιού ή (αρχείου) βίντεο. Εύρεση του επιθυμητού αρχείου μουσικής ΠPOΦYΛAΞH Εάν αποσυνδέσετε το ipod από το δέκτη ενώ εκτελείται αναπαραγωγή αρχείου μουσικής στο ipod, θα επιστρέψετε στην προηγούμενη επιλεγμένη λειτουργία. 1 Αγγίξτε Menu

3 Χρήση της αναπαραγωγής ipod 2 Για να επιλέξετε κομμάτι ή πρόγραμμα για αναπαραγωγή, αγγίξτε Playlists, Artists, Albums, Podcasts ή Genres. Εμφανίζεται η οθόνη λίστας της επιλεγμένης λειτουργίας. Αγγίξτε το για να επιστρέψετε στην αμέσως προηγούμενη οθόνη. 3 Αγγίξτε τη λίστα για αναπαραγωγή. Επαναλάβετε έως ότου εμφανιστεί η οθόνη κομματιών. Η σειρά εξαρτάται από τις λειτουργίες επιλογής, ως εξής. Playlist: Λίστα αναπαραγωγής οθόνη κομματιών Album: Οθόνη άλμπουμ οθόνη κομματιών Artist: Οθόνη καλλιτεχνών οθόνη άλμπουμ οθόνη κομματιών Podcasts: Οθόνη podcast οθόνη podcast οθόνη κομματιών Genre: Οθόνη ειδών οθόνη καλλιτεχνών οθόνη άλμπουμ οθόνη κομματιών 4 Αγγίξτε το όνομα του αρχείου μουσικής προς αναπαραγωγή. Αναπαράγεται το επιλεγμένο αρχείο μουσικής. Όταν εμφανιστεί ο διακόπτης ή, αγγίξτε τον για να αλλάξετε τη σελίδα της λίστας αρχείων μουσικής. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους διακόπτες και όταν το όχημα κινείται. Μπορείτε να επιλέξετε την αναπαραγωγή του αρχείου μουσικής της λίστας από την αρχή, αγγίζοντας το Play. Αγγίξτε το Menu για να εμφανιστεί η οθόνη μενού. Αγγίξτε το για να επιστρέψετε στην αμέσως προηγούμενη οθόνη. Προβολή της λίστας αναπαραγωγής 1 Αγγίξτε List

4 Ρύθμιση στη λειτουργία βίντεο ipod Μπορείτε να επιλέξετε και να εκτελέσετε αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο που θέλετε από τη μνήμη του ipod. ΠPOΦYΛAΞH Εάν αποσυνδέσετε το ipod από το δέκτη ενώ εκτελείται αναπαραγωγή αρχείου βίντεο στο ipod, θα επιστρέψετε στην προηγούμενη επιλεγμένη λειτουργία. Ανάλογα με το μοντέλο του ipod, στη λίστα βίντεο ενδεχομένως να εμφανίζεται λίστα μουσικής. 3 Αγγίξτε την κατηγορία για προβολή. Αγγίξτε το Menu για να εμφανιστεί η οθόνη μενού. Εάν υπάρχει επόμενη σελίδα, μπορείτε να αλλάξετε σελίδα αγγίζοντας το ή το. Αγγίξτε το για να επιστρέψετε στην αμέσως προηγούμενη οθόνη. Επιλογή του αρχείου βίντεο για προβολή από τη λίστα Μπορείτε να επιλέξετε το αρχείο βίντεο για προβολή. 4 Αγγίξτε τη λίστα για προβολή. 1 Αγγίξτε Menu. 2 Αγγίξτε Video. Επαναλάβετε έως ότου εμφανιστεί η οθόνη βίντεο. Μπορείτε να επιλέξετε την αναπαραγωγή του αρχείου βίντεο της λίστας από την αρχή, αγγίζοντας το Play. Εάν υπάρχει επόμενη σελίδα, μπορείτε να αλλάξετε σελίδα αγγίζοντας το ή το. Αγγίξτε το Menu για να εμφανιστεί η οθόνη μενού. Αγγίξτε το για να επιστρέψετε στην αμέσως προηγούμενη οθόνη

5 Χρήση της αναπαραγωγής ipod 5 Αγγίξτε το αρχείο βίντεο για προβολή. Αναπαράγεται το επιλεγμένο αρχείο βίντεο. Εάν υπάρχει επόμενη σελίδα, μπορείτε να αλλάξετε σελίδα αγγίζοντας το ή το. Αγγίξτε το Menu για να εμφανιστεί η οθόνη μενού. Αγγίξτε το για να επιστρέψετε στην αμέσως προηγούμενη οθόνη. Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του ίδιου αρχείου μουσικής 1 Αγγίξτε Repeat. Με την ενέργεια αυτή αναπαράγεται συνεχώς το αρχείο μουσικής που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη στιγμή. Μόλις αγγίξετε το Repeat, το επιλεγμένο αρχείο μουσικής θα επαναλαμβάνεται έως ότου ακυρώσετε τη λειτουργία επανάληψης. Αγγίξτε το Repeat και πάλι για να ακυρώσετε την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή. Η λίστα αναπαραγωγής θα επαναλαμβάνεται συνεχώς έως ότου ακυρώσετε την επανάληψη. Παύση 1 Αγγίξτε. Αγγίξτε για παύση της οθόνης. Αγγίξτε για συνέχιση της αναπαραγωγής

6 Τυχαία αναπαραγωγή αρχείων μουσικής Τυχαία ακρόαση από τη λίστα που αναπαράγεται Τυχαία ακρόαση άλμπουμ Μπορείτε να επιλέξετε την τυχαία αναπαραγωγή του επιλεγμένου άλμπουμ. Ωστόσο, τα αρχεία μουσικής στο άλμπουμ θα αναπαράγονται με τη σειρά από την αρχή. 1 Αγγίξτε Shuffle. Όλα τα αρχεία της λίστας αναπαραγωγής θα αναπαράγονται με τυχαία σειρά. Όταν αγγίξετε το Shuffle, η τυχαία αναπαραγωγή συνεχίζεται έως ότου την ακυρώσετε. Αγγίξτε το Shuffle και πάλι για να ακυρώσετε την τυχαία αναπαραγωγή όλων των αρχείων στη λίστα αναπαραγωγής. 1 Αγγίξτε Album Shuffle. Όταν αγγίξετε το Album Shuffle, η τυχαία αναπαραγωγή συνεχίζεται έως ότου την ακυρώσετε. Όταν αγγίξετε το Album Shuffle και πάλι, η τυχαία αναπαραγωγή του άλμπουμ ακυρώνεται

7 Χρήση της αναπαραγωγής ipod Ακρόαση όλων των αρχείων μουσικής με τυχαία σειρά Μπορείτε να εκτελέσετε τυχαία αναπαραγωγή όλων των αρχείων μουσικής. 1 Αγγίξτε Shuffle All. Όταν αγγίξετε το Shuffle All, η τυχαία αναπαραγωγή συνεχίζεται έως ότου την ακυρώσετε. Αγγίξτε το Shuffle All και πάλι για να ακυρώσετε την αναπαραγωγή με τυχαία σειρά. EΛEΓΞT Εάν το ipod αποσυνδεθεί όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία Shuffle All, η ρύθμιση του ipod θα αλλάξει σε τυχαία αναπαραγωγή

8 Χρήση ήχου Bluetooth Χρήση ήχου Bluetooth Μια φορητή συσκευή ήχου συμβατή με Bluetooth (στη συνέχεια "φορητή συσκευή") είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως πηγή για αυτή τη μονάδα με τη χρήση της τεχνολογίας ασύρματης επικοινωνίας Bluetooth. Για να χρησιμοποιήσετε μια φορητή συσκευή συμβατή με Bluetooth με αυτή το μονάδα, θα πρέπει να εκτελέσετε εγγραφή Bluetooth και τις ρυθμίσεις σύνδεσης. Η συμβατή με Bluetooth φορητή συσκευή που πρόκειται να συνδεθεί θα πρέπει να είναι φορητή συσκευή η οποία υποστηρίζει τις σχετικές προδιαγραφές Bluetooth. Για τις προδιαγραφές Bluetooth που υποστηρίζονται από αυτό το δέκτη, ανατρέξτε στις Προδιαγραφές. (Βλέπε σελίδα 234) Το Bluetooth είναι μια ασύρματη τεχνολογία μικρής εμβέλειας για τη σύνδεση κινητών τηλεφώνων, υπολογιστών και άλλων παρόμοιων συσκευών. Εγγραφή φορητών συσκευών Εγγράψτε μια φορητή συσκευή στο δέκτη. Μπορείτε να εγγράψετε φορητές συσκευές με δύο τρόπους, από τη φορητή συσκευή ή με αναζήτηση της φορητής συσκευής από το δέκτη. Στη μονάδα αυτή μπορείτε να εγγράψετε μία μόνο φορητή συσκευή. ΣHMANTINO Μην εκτελείτε τη λειτουργία εγγραφής της φορητής συσκευής ενώ οδηγείτε. Για να εκτελέσετε τη λειτουργία εγγραφής σταθμεύστε το όχημα πρώτα σε ασφαλές μέρος. Εγγραφή της φορητής συσκευής 1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε Bluetooth Audio. Το Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. EΛEΓΞT Η μονάδα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συμβατές με Bluetooth φορητές συσκευές. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της φορητής συσκευής για τη λειτουργία Bluetooth. Η κατάσταση σύνδεση ενδεχομένως να χαθεί και να μην είναι δυνατή η λειτουργία ήχου Bluetooth σε αυτήν τη μονάδα, ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο. 3 Αγγίξτε Pairing

9 Χρήση ήχου Bluetooth 4 Αγγίξτε Allow Connect. Εγγραφή με αναζήτηση για φορητή συσκευή στο δέκτη 1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε Bluetooth Audio. 5 Στη φορητή συσκευή, εισάγετε τον ΚΩΔΙΚΟ PIN για το δέκτη. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση ΚΩΔΙΚΟΥ PIN είναι Εκτελέστε τις εργασίες φορητής συσκευής όταν εμφανίζεται η οθόνη πληροφοριών συσκευής. 3 Αγγίξτε Pairing. Οθόνη πληροφοριών συσκευής 6 Η ένδειξη "Bluetooth Connection Successful" εμφανίζεται με την ολοκλήρωση της εγγραφής. Η εγγραφή της φορητής συσκευής έχει πλέον ολοκληρωθεί. 4 Αγγίξτε Device Search. Εμφανίζεται η ένδειξη "Searching..."

10 5 Επιλέξτε το όνομα συσκευής της φορητής συσκευής που θέλετε να εγγράψετε Σύνδεση με τη φορητή συσκευή Συνδέστε μια φορητή συσκευή που έχει εγγραφεί σε αυτό το δέκτη. 1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε Bluetooth Audio. 6 Εισάγετε τον ΚΩΔΙΚΟ PIN στη φορητή συσκευή. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση ΚΩΔΙΚΟΥ PIN είναι Εκτελέστε τις εργασίες φορητής συσκευής όταν εμφανίζεται η οθόνη πληροφοριών συσκευής. 3 Αγγίξτε Connect. Οθόνη πληροφοριών συσκευής 7 Η ένδειξη "Bluetooth Connection Successful" εμφανίζεται με την ολοκλήρωση της εγγραφής. Η εγγραφή της φορητής συσκευής έχει πλέον ολοκληρωθεί. EΛEΓΞT Όταν αποτύχει η εγγραφή, εμφανίζεται το μήνυμα "Bluetooth Connection Failed". Σε αυτήν την περίπτωση, επαναλάβετε τη διαδικασία εγγραφής. Για το χειρισμό της φορητής συσκευής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη φορητή συσκευή

11 Χρήση ήχου Bluetooth 4 Με την ολοκλήρωση της σύνδεσης εμφανίζεται το μήνυμα "Bluetooth Connection Successful". Η σύνδεση της φορητής συσκευής με το δέκτη έχει ολοκληρωθεί. EΛEΓΞT Εάν αποτύχει η σύνδεση, εμφανίζεται το μήνυμα "Bluetooth Connection Failed". Σε αυτήν την περίπτωση, επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης. Έχετε υπόψη ότι δεν είναι δυνατόν να συνδέσετε φορητές συσκευές που δεν έχουν εγγραφεί. 4 Με την ολοκλήρωση της ακύρωσης εμφανίζεται το μήνυμα "Completed". Η ακύρωση της σύνδεσης της φορητής συσκευής έχει ολοκληρωθεί. EΛEΓΞT Εάν αποτύχει η σύνδεση, εμφανίζεται το μήνυμα "Failed". Σε αυτήν την περίπτωση, επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης. Ακρόαση της φορητής συσκευής Ακύρωση της σύνδεσης μιας φορητής συσκευής. 1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε Bluetooth Audio. a Διακόπτης Random b Κουμπί αλλαγής αρχείου UP/DOWN, γρήγορης κίνησης UP/DOWN c Διακόπτης Repeat d Κουμπί MENU e Διακόπτης αναπαραγωγής f Κουμπί AV g Διακόπτης διακοπής 3 Αγγίξτε Disconnect. 1 Πατήστε

12 2 Αγγίξτε Bluetooth Audio. Διακοπή της αναπαραγωγής 1 Αγγίξτε. Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, αγγίξτε το. 3 Αγγίξτε. Ξεκινά η αναπαραγωγή από τη συνδεδεμένη φορητή συσκευή. Επιλογή επιθυμητής μουσικής 1 Πατήστε ή. EΛEΓΞT Εάν με το άγγιγμα του στη μονάδα δεν ξεκινήσει η αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής στη φορητή συσκευή. Δεξιά: Συνέχεια στο επόμενο μουσικό κομμάτι. Αριστερά (ένα πάτημα): Επιστροφή στην αρχή του μουσικού κομματιού που αναπαράγεται. Αριστερά (πάτημα περισσότερες από δύο φορές): Επιστροφή στο προηγούμενο μουσικό κομμάτι. Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω 1 Πατήστε ή επί ένα δευτερόλεπτο ή περισσότερο

13 Χρήση ήχου Bluetooth Επανάληψη του ίδιου κομματιού 1 Αγγίξτε Repeat. Η αναπαραγωγή του κομματιού επαναλαμβάνεται. Όταν αγγίξετε το Repeat, η αναπαραγωγή του κομματιού επαναλαμβάνεται έως ότου την ακυρώσετε. Αγγίξτε το Repeat και πάλι για να ακυρώσετε την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή. Τυχαία αναπαραγωγή 1 Αγγίξτε Random. Όλα τα κομμάτια του ήχου Bluetooth αναπαράγονται με τυχαία σειρά. Όταν αγγίξετε το Random, η τυχαία αναπαραγωγή συνεχίζεται έως ότου την ακυρώσετε. Όταν αγγίξετε το Random και πάλι, η τυχαία αναπαραγωγή ακυρώνεται

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. In-Car Audio Visual Navigation

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. In-Car Audio Visual Navigation ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ In-Car Audio Visual Navigation Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του δέκτη. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για τη σωστή λειτουργία. Μετά την ανάγνωση του εγχειριδίου, συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

Προτού χρησιμοποιήσετε την αναπαραγωγή DVD

Προτού χρησιμοποιήσετε την αναπαραγωγή DVD Προτού χρησιμοποιήσετε την αναπαραγωγή DVD Ο δέκτης έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής εικόνας και ψηφιακού ήχου υψηλής ποιότητας από δίσκους DVD βίντεο. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε γλώσσα (όπως

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΔΕΚΤΗΣ RDS MEDIA CENTER MVH-8300BT MVH-7300. Ελληνικά

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΔΕΚΤΗΣ RDS MEDIA CENTER MVH-8300BT MVH-7300. Ελληνικά Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΔΕΚΤΗΣ RDS MEDIA CENTER MVH-8300BT MVH-7300 Ελληνικά Περιεχόμενα Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της PIONEER. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν

Διαβάστε περισσότερα

AVH-P4200DVD AVH-3200DVD AVH-3200BT

AVH-P4200DVD AVH-3200DVD AVH-3200BT Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΔΕΚΤΗΣ DVD RDS AV AVH-P4200DVD AVH-3200DVD AVH-3200BT Ελληνικά Περιεχόμενα Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της PIONEER. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT DNX4150BTR

DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT DNX4150BTR DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT DNX4150BTR ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Πριν διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί, για να ελέγξετε την τελευταία έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

DEH-X5500BT DEH-4500BT

DEH-X5500BT DEH-4500BT Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΔΕΚΤΗΣ CD RDS DEH-X5500BT DEH-4500BT Ελληνικά Τμήμα 01 Πριν την έναρξη λειτουργίας Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της PIONEER Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακό ηχοσύστημα CMT-SBT40D. Οδηγίες χρήσης. Ξεκινώντας. Αναπαραγωγή δίσκου. Ακρόαση ραδιοφώνου

Οικιακό ηχοσύστημα CMT-SBT40D. Οδηγίες χρήσης. Ξεκινώντας. Αναπαραγωγή δίσκου. Ακρόαση ραδιοφώνου Οικιακό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Αναπαραγωγή δίσκου Ακρόαση ραδιοφώνου Ακρόαση αρχείου από συσκευή USB Ακρόαση μουσικής με προαιρετικές συσκευές ήχου Ακρόαση μουσικής μέσω σύνδεσης BLUETOOTH

Διαβάστε περισσότερα

DDX7025BT DDX7055BT DDX5025DAB ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΔΕΚΤΗ DVD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DDX5025BT DDX5055BT

DDX7025BT DDX7055BT DDX5025DAB ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΔΕΚΤΗ DVD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DDX5025BT DDX5055BT DDX7025BT DDX7055BT DDX5025DAB ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΔΕΚΤΗ DVD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DDX5025BT DDX5055BT 2014 JVC KENWOOD Corporation Greek/00 (JKNL) DDX_Mid_E_GR_02.indb 1 12/2/2014 5:34:03 PM ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-SBT300W/SBT300WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες

Οικιακό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-SBT300W/SBT300WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες Οικιακό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Λειτουργίες Συνδέσεις δικτύου Πρόσθετες πληροφορίες Αντιμετώπιση προβλημάτων Προφυλάξεις/ Προδιαγραφές CMT-SBT300W/SBT300WB ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειωθεί ο κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-BT80W/BT80WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες

Ατομικό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-BT80W/BT80WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες Ατομικό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Λειτουργίες Συνδέσεις δικτύου Πρόσθετες πληροφορίες Αντιμετώπιση προβλημάτων Προφυλάξεις/ Προδιαγραφές CMT-BT80W/BT80WB ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειωθεί ο κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

OPEL ADAM. Infotainment System

OPEL ADAM. Infotainment System OPEL ADAM Infotainment System Περιεχόμενα IntelliLink... 5 CD 3.0 BT / R 3.0... 65 FlexDock... 115 IntelliLink Εισαγωγή... 6 Ραδιόφωνο... 22 Εξωτερικές συσκευές... 34 Τηλέφωνο... 48 Ευρετήριο... 60 6

Διαβάστε περισσότερα

DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT DNX4150BTR

DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT DNX4150BTR DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT DNX4150BTR ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Πριν διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί, για να ελέγξετε την τελευταία έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αναπαραγωγής πολλαπλού ήχου

Σύστημα αναπαραγωγής πολλαπλού ήχου Σύστημα αναπαραγωγής πολλαπλού ήχου Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Ακρόαση δίσκου CD Ακρόαση ραδιοφώνου Ακρόαση αρχείου από συσκευή USB Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται σε iphone/ipad/ Ακρόαση μουσικής από τις

Διαβάστε περισσότερα

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Πριν διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί, για να ελέγξετε την τελευταία έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Chevrolet MyLink... 3 Σύστημα ήχου... 63

Περιεχόμενα. Chevrolet MyLink... 3 Σύστημα ήχου... 63 Περιεχόμενα Chevrolet MyLink... 3 Σύστημα ήχου... 63 Chevrolet MyLink Εισαγωγή... 4 Ραδιόφωνο... 17 Εξωτερικές συσκευές... 26 Τηλέφωνο... 49 Ευρετήριο... 60 4 Εισαγωγή Εισαγωγή Γενικές πληροφορίες...

Διαβάστε περισσότερα

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Πριν διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί, για να ελέγξετε την τελευταία έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός λειτουργίας NWZ-E443 / E444 / E445. Κάντε κλικ! Μπορείτε να μεταβείτε άμεσα. Μεταφορά μουσικής. Μεταφορά βίντεο/φωτογραφιών

Οδηγός λειτουργίας NWZ-E443 / E444 / E445. Κάντε κλικ! Μπορείτε να μεταβείτε άμεσα. Μεταφορά μουσικής. Μεταφορά βίντεο/φωτογραφιών Κάντε κλικ! Μπορείτε να μεταβείτε άμεσα Μεταφορά μουσικής Μεταφορά βίντεο/φωτογραφιών Αντιμετώπιση προβλημάτων Οδηγός λειτουργίας NWZ-E443 / E444 / E445 2009 Sony Corporation 4-154-409-61(1) Σημείωση Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR

DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Πριν διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί, για να ελέγξετε την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός λειτουργίας NWZ-A844 / A845 / A846 / A847. Περιεχόμενα. Μενού. Home Ευρετήριο. Κάντε κλικ! Μπορείτε να μεταβείτε άμεσα.

Οδηγός λειτουργίας NWZ-A844 / A845 / A846 / A847. Περιεχόμενα. Μενού. Home Ευρετήριο. Κάντε κλικ! Μπορείτε να μεταβείτε άμεσα. Κάντε κλικ! Μπορείτε να μεταβείτε άμεσα Μεταφορά μουσικής Μεταφορά βίντεο/φωτογραφιών/podcast Αντιμετώπιση προβλημάτων Οδηγός λειτουργίας NWZ-A844 / A845 / A846 / A847 2009 Sony Corporation 4-165-068-62(1)

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ηχοσύστημα CMT-X7CD / CMT-X7CDB. Οδηγίες χρήσης. Ξεκινώντας. Ακρόαση δίσκου CD. Ακρόαση ραδιοφώνου

Ατομικό ηχοσύστημα CMT-X7CD / CMT-X7CDB. Οδηγίες χρήσης. Ξεκινώντας. Ακρόαση δίσκου CD. Ακρόαση ραδιοφώνου Ατομικό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Ακρόαση δίσκου CD Ακρόαση ραδιοφώνου Ακρόαση αρχείου από συσκευή USB Ακρόαση μουσικής με προαιρετικές συσκευές ήχου Ακρόαση μουσικής μέσω σύνδεσης BLUETOOTH

Διαβάστε περισσότερα

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης Στοιχεία χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ VN-733PC VN-732PC VN-731PC Πρώτα βήματα Εγγραφή Αναπαραγωγή Μενού Χρήση με υπολογιστή Άλλες πληροφορίες 1 2 3 4 5 6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του

Διαβάστε περισσότερα

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης Στοιχεία χειρισμού 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 Πλήκτρο Απασφάλιση αποσπώμενου

Διαβάστε περισσότερα

DEH-X5700BT DEH-4700BT

DEH-X5700BT DEH-4700BT ΔΕΚΤΗΣ CD RDS DEH-X5700BT DEH-4700BT Εγχειρίδιο Λειτουργίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πριν ξεκινήσετε... 3 Ξεκινώντας... 4 Ραδιόφωνο... 6 CD/USB/iPod/AUX... 7 Bluetooth... 9 Λειτουργία εφαρμογών...

Διαβάστε περισσότερα

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Πριν διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί, για να ελέγξετε την τελευταία έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Μπορείτε να ενημερώσετε το σύστημα συνδέοντας μια συσκευή USB που περιέχει ένα αρχείο ενημέρωσης. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

CAR RADIO TORONTO 440. Enjoy it. Οδηγίες χειρισμού και τοποθέτησης

CAR RADIO TORONTO 440. Enjoy it. Οδηγίες χειρισμού και τοποθέτησης CAR RADIO TORONTO 440 Enjoy it. Οδηγίες χειρισμού και τοποθέτησης Στοιχεία χειρισμού 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15 14 13 12 11 10 1 Πλήκτρο Απασφάλιση αποσπώμενης πρόσοψης 2 Πλήκτρο MENU Σύντομο πάτημα: Κλήση/Κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ida-x313 ida-x311/ida-x311rr

ida-x313 ida-x311/ida-x311rr FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΤΗΣ CD RDS. Εγχειρίδιο χρήστη DEH-6300SD. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.pioneer.eu για να δηλώσετε το προϊόν σας ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΔΕΚΤΗΣ CD RDS. Εγχειρίδιο χρήστη DEH-6300SD. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.pioneer.eu για να δηλώσετε το προϊόν σας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΚΤΗΣ CD RDS Εγχειρίδιο χρήστη DEH-6300SD Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.pioneer.eu για να δηλώσετε το προϊόν σας Περιεχόμενα Πριν ξεκινήσετε 2 Πριν ξεκινήσετε... 2 Σχετικά με τη μονάδα αυτή... 2 Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα