ΙΩΑΝΝΙΝΑ Αρ. Πρωτ. Φ.5/ 1948

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΩΑΝΝΙΝΑ 26-8-2013 Αρ. Πρωτ. Φ.5/ 1948"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ: NOΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ Αρ. Πρωτ. Φ.5/ 1948 Πρωτόκολλο Ανάρτησης Πινάκων αξιολόγησης και κατάταξης Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών Τμήματος ακ. έτους Αναρτώνται από σήμερα ημέρα Δευτέρα 26/8/2013 έως και Παρασκευή 30/8/2013 σε έντυπη και Ηλεκτρονική μορφή οι Αλφαβητικοί πίνακες καθώς επίσης και οι πίνακες αξιολόγησης με σειρά κατάταξης των υποψηφίων Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών του Τμήματος ακ. έτους Σύμφωνα με το Προεδρικό διάταγμα 163 (ΦΕΚ. 149/ ) Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών στα ΤΕΙ, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία αναρτήσεως της εισηγητικής έκθεσης έως και Παρασκευή 30/8/2013 Οι αναρτήσαντες τους πίνακες : 1. Κανάρης Χρήστος 2. Γκούβα Μαίρη 3. Μαντζούκας Στέφανος 4. Γρίβα Ευαγγελία 5. Γιωτάκη Ελένη 6. Παπαδημητρίου Ευάγγελος Ο Πρόεδρος του Τμήματος Δρ. Χρήστος Κανάρης Αν. Καθηγητής

2 Συνημμένα: Εισήγηση Τριμελούς επιτροπής

3 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

4 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

5 Ονομα/ Eπώνυμο Πτυχίο Ειδικότητα Μεταπτυχιακά/ Διδακτορικό Επαγγελματική Προϋπηρεσία/ Ερευνητική Εμπειρία/ Διδακτική Εμπειρία Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά, Ελληνικά Περιοδικά - Παρουσίασεις σε Διεθνή Συνέδρια, Ελληνικά Συνέδρια, Ομιλιες σε συνεδρια, Βιβλία και επιμέλεια σε Βιβλία Εργασιακή Ιδιότητα Ξένη Γλώσσα Τομέας Άιτούμενη σχέση Εργασίας Αιτούμενα Μαθήματα 1 Αγγέλη Ευαγγελία 1993, 7.42 Eιδικότητα Xειρουργική Μεταπτυχιακό Νοσηλευτική- ΠΓΝΙ, 14/4/1997 ως σήμερα - Αναισθησιολογική κλινική (4 μήνες), Ορθοπεδική κλινική (6 έτη, 4 μήνες), Χειρουργική (9 έτη, 1 μήνας), Ορθοπεδική - Πλαστική Χειρουργική (7 μήνες), (σύνολο: 16 έτη, 4 μήνες) ΤΕΙ Ηπείρου, 4ω/ε για 2 εξάμηνα (Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας), 4ω/ε για 4 εξάμηνα (Χειρουργική Νοσηλευτική), 4ω/ε για 1 εξάμηνο (Κοινοτική Νοσηλευτική), 1. Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 2. Εισαγωγή στη Νοσηλευτική 3. Νοσηλευτική Ψυχική Υγείας 4. Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 5. Εισαγωγή στη Νοσηλευτική 6. Νοσηλευτική Ψυχική Υγείας 2 Αγγέλη Ευαγγελία 1993, 7.42 Eιδικότητα Xειρουργική Μεταπτυχιακό Νοσηλευτική- ΠΓΝΙ, 14/4/1997 ως σήμερα - Αναισθησιολογική κλινική (4 μήνες), Ορθοπεδική κλινική (6 έτη, 4 μήνες), Χειρουργική (9 έτη, 1 μήνας), Ορθοπεδική - Πλαστική Χειρουργική (7 μήνες), (σύνολο: 16 έτη, 4 μήνες) ΤΕΙ Ηπείρου, 4ω/ε για 2 εξάμηνα (Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας), 4ω/ε για 4 εξάμηνα (Χειρουργική Νοσηλευτική), 4ω/ε για 1 εξάμηνο (Κοινοτική Νοσηλευτική), Χειρουργικός 1. Νοσηλευτική Επειγόντων Περιστατικών 2. Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ 3. Νοσηλευτική Επειγόντων Περιστατικών 4. Χειρουργική Νοσηλευτική Ι 5. Χειρουργική Νοσηλευτική Ι 1 από 101

6 3 Αγγέλη Ευαγγελία 1993, 7.42 Eιδικότητα Xειρουργική Μεταπτυχιακό Νοσηλευτική- ΠΓΝΙ, 14/4/1997 ως σήμερα - Αναισθησιολογική κλινική (4 μήνες), Ορθοπεδική κλινική (6 έτη, 4 μήνες), Χειρουργική (9 έτη, 1 μήνας), Ορθοπεδική - Πλαστική Χειρουργική (7 μήνες), (σύνολο: 16 έτη, 4 μήνες) ΤΕΙ Ηπείρου, 4ω/ε για 2 εξάμηνα (Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας), 4ω/ε για 4 εξάμηνα (Χειρουργική Νοσηλευτική), 4ω/ε για 1 εξάμηνο (Κοινοτική Νοσηλευτική), Παθολογικός 1. Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ 2. Βασική Νοσηλευτική 3. Παιδιατρική 4. Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ 5. Βασική Νοσηλευτική 4 Αγγέλης Νικόλαος 2008, 8.59 Eιδικότητα Xειρουργική Μεταπτυχιακό Νοσηλευτική- ΠΓΝΙ, 25/06/2009 ως σήμερα - Ορθοπεδική κλινική (σύνολο: 4 έτη) ΤΕΙ Ηπείρου, 4ω/ε για 1 εξάμηνο (Μαιευτική Νοσηλευτική), 4ω/ε για 1 εξάμηνο (Χειρουργική Νοσηλευτική) (Beginners) 1. Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 2. Εισαγωγή στη Νοσηλευτική 3. Νοσηλευτική Ψυχική Υγείας 4. Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 5. Εισαγωγή στη Νοσηλευτική 6. Νοσηλευτική Ψυχική Υγείας 5 Αγγέλης Νικόλαος 2008, 8.59 Eιδικότητα Xειρουργική Μεταπτυχιακό Νοσηλευτική- ΠΓΝΙ, 25/06/2009 ως σήμερα - Ορθοπεδική κλινική (σύνολο: 4 έτη) ΤΕΙ Ηπείρου, 4ω/ε για 1 εξάμηνο (Μαιευτική Νοσηλευτική), 4ω/ε για 1 εξάμηνο (Χειρουργική Νοσηλευτική) (Beginners) Χειρουργικός 1. Νοσηλευτική Επειγόντων Περιστατικών 2. Χειρουργική Νοσηλευτική Ι 3. Νοσηλευτική Επειγόντων Περιστατικών 4. Χειρουργική Νοσηλευτική Ι 2 από 101

7 6 Αγγέλης Νικόλαος 2008, 8.59 Eιδικότητα Xειρουργική Μεταπτυχιακό Νοσηλευτική- ΠΓΝΙ, 25/06/2009 ως σήμερα - Ορθοπεδική κλινική (σύνολο: 4 έτη) ΤΕΙ Ηπείρου, 4ω/ε για 1 εξάμηνο (Μαιευτική Νοσηλευτική), 4ω/ε για 1 εξάμηνο (Χειρουργική Νοσηλευτική) (Beginners) Παθολογικός 1. Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ 2. Βασική Νοσηλευτική 3. Παιδιατρική Νοσηλευτική 4. Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ 5. Βασική Νοσηλευτική 6. Παιδιατρική Νοσηλευτική Ασπρούδη Βασιλική 2009, 8.61 Κεντρο Υγείας Θεσπρωτίας από 22/10/2010 έως σήμεραεπαγγελματική προϋπηρεσία: Κοινότητα (σύνολο: 2 έτη, 9 μήνες) 1. Κοινοτική Νοσηλευτική Ι 2. Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 3. Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ (Τα υπόλοιπα μαθήματα της αίτησης δεν υπάρχουν στον Τομέα Γενικών Μαθημάτων και για να αξιολογηθείτε για αυτά θα έπρεπε να είχατε κάνει ξεχωριστές αιτήσεις στον Παθολογικό Τομέα και στον Χειρουργικό τομέα) 8 Βαγγέλη Παρθένα 1980, 7.81 Eιδικότητα Xειρουργική ΓΝΙ Χατζηκώστα, 10/6/1980 έως 20/6/ επαγγελματική προϋπηρεσία: Παθολογική κλινική (11 έτη), ΠΠΓΝΙ, 20/6/1991 έως σήμερα - Οφθολμολογική κλινική (22 έτη) (σύνολο 33 έτη) Δεν υπάρχει στο φάκελο βεβαίωση διδακτικής προϋπηρεσίας από το ΤΕΙ Ηπείρου, όπως αναγράφεται στην αίτηση Χειρουργικός 1. Νοσηλευτική Επειγόντων Περιστατικών 2. Χειρουργική Νοσηλευτική Ι 3 από 101

8 Βόβα Χατζή Μαγδαληνή, 2001, 7.62 Μεταπτυχιακό Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΚΕΕΛΠΝΟ, 5/1/2004 έως 24/2/ Κοινότητα/ Παθολογικός (6 έτη, 2 μήνες), Επιτροπή Προμηθιών Υγείας του ΥΥΚΑ, 25/2/2010-1/9/ Διοίκηση (2 έτη, 6 μήνες) (σύνολο: 8 έτη, 8 μήνες) - (για το δεν υπαρχει βεβαίωση - ο αριθμός 26 δικαιολογητικό δεν υπάρχει στο φάκελο) ΤΕΙ Αθηνών, 4 ω/ε για 2 εξάμηνα (Παθολογική Νοσηλευτική), Πανεπι στήμιο Αθηνών 269 ώρες (Παθολογική Νοσηλευτική) Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Δημόσιας Διοίκησης 34 ώρες (Διοίκηση) Συμμε τείχε σε 5 ερευνητικά προγράμματα (δεν υπάρχει βεβαιώση αμοιβής- δεν αθροίζονται στα έτη προϋπηρεσίας) 1 Άρθο σε Εθνικό επιστημονικό περιοδικό Ι) "Επιδημιολογική προσέγγιση και οικονομικές επιπτώσεις της περίθαλψης ασθενών με διαβητικό πόδι" (πρώτη συγγραφέας), ΙΙ) "Διερεύνηση επιδημίας γαστρεντερίτιδας απο Salmonella Typhimurium στην περιοχή των Χανίων" (δεν είναι πρώτη συγγραφέας) - στο αναφερόμενο άρθρο στην αίτηση "Toward rubella elimination in Europe: an epidemiological assessment" (δεν αποτελεί μέρος της συγγραφικής ομάδας, αλλά μια από τους 60 συνεργάτες της έρενας), 2 Προφορικές ανακοινώσεις σε Εθνικά συνέδρια, 3 αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) σε Εθνικά και Διεθνή συνέδρια Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Lower) 1. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 2. Διοικητική Νοσηλευτική Υπηρεσία 3. Οικονομία της Υγείας 4. Σεμινάρια 5. Κοινωνιολογία της Υγείας 4 από 101

9 10 Βρυώνη Ευαγγελία 2010, 8.01 & Δια Βιο Εκπαίδευση Ψυχική Υγεία - Ειδική Αγωγή 1 άρθρο σε Διεθνές επιστημονικό περιοδικό "Association between biomarker-quantified antioxidant status during pregnancy and infancy and ΤΕΙ Ηπείρου, 4ω/ε για 1 εξάμηνο allergic disease during early (Κοινοτική Νοσηλευτική), 4ω/ε για 1 childhood: a systematic εξάμηνο (Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας) review" (δεν είναι πρώτο όνομα), 1 άρθρο σε Εθνικό επιστημονικό περιοδικό (δεν είναι πρώτο όνομα) 3 αναρτημένες ανακοινώσεις (poster) σε Εθνικά Συνέδρια Άνεργος Αγγλικα Proficiency 1. Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 2. Εισαγωγή στη Νοσηλευτική 3. Νοσηλευτική Ψυχική Υγείας Βρυώνη Ευαγγελία 2010, 8.01 & Δια Βιο Εκπαίδευση Ψυχική Υγεία - Ειδική Αγωγή 1 άρθρο σε Διεθνές επιστημονικό περιοδικό "Association between biomarker-quantified antioxidant status during pregnancy and infancy and ΤΕΙ Ηπείρου, 4ω/ε για 1 εξάμηνο allergic disease during early (Κοινοτική Νοσηλευτική), 4ω/ε για 1 childhood: a systematic εξάμηνο (Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας) review" (δεν είναι πρώτο όνομα), 1 άρθρο σε Εθνικό επιστημονικό περιοδικό (δεν είναι πρώτο όνομα) 3 αναρτημένες ανακοινώσεις (poster) σε Εθνικά Συνέδρια Άνεργος Αγγλικα Proficiency Παθολογικός 1. Παιδιατρική Νοσηλευτική 5 από 101

10 Γαράφας Γεώργιος Οικονομικών Επιστημών, 2006, 7.11 Μεταπτυχιακό στην Οικονομία Επαγγελματική προϋπηρεσία (2 έτη, 7 μήνες) ΤΕΙ Ηπείρου 4 ω/ε για 14 εξάμηνα, 3 ω/ε 6 εξάμηνα, 5 ω/ε για 2 εξάμηνα (Lower) 1. Οικονομία της Υγείας 2. Μεθοδολογία της Έρευνας 3. Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας Γέροντα Αντιγόνη 2008, 8.52 Eιδικότητα παθολογική ΠΠΓΝΙ, 03/03/2009 ως σήμερα - Μεταπτυχιακό Πρωτοβάθμιας Ουρολογική κλινική (1 έτη, 11 μήνες), Φροντίδας Υγείας Αποστείρωση (2 έτη, 5 μήνες) (σύνολο: 4 έτη, 4 μήνες) 1. Νοσηλευτική Ψυχική Υγείας 2. Νοσηλευτική Ψυχική Υγείας 3. Κοινοτική Νοσηλευτική Ι 4. Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 5. Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 6. Κοινωνιολογία της Υγείας 6 από 101

11 14 Γεωργούλα Χρυσούλα 1997, 7.30 & ΣΕΛΕΤΕ 2005, 8.4 Διοίκηση Yπηρεσιών Υγείας του ΕΣΥ Ωνάσειο, από 9/1997 ως 5/ Παιδοκαρδιοχειρουργική κλινική (2 έτη, 8 μήνες), ΠΓΝΙ, από 5/2000 ως 11/2001 Κρδιοχειρουργική κλινική (1 έτος, 6 μήνες), Πε.Σ.Υ.Π., από 11/2001 ως 8/ Διοίκηση (6 έτη, 9 μήνες), Χατζηκώστα ΜΤΕΝΣ από 9/2007 ως 8/ Εκπαίδευση - Διοίκηση (3 έτος), Γ.Ν. Χατζηκώστα από 9/2010 ως σήμερα - Γρ. Εκπαίδεσυης (2 έτη, 10 4 Ελληνικά βιβλία-οδηγίες μήνας) (σύνολο: 16 έτη, 10 αναφορικά με τη Διοίκηση μήνες) (πρώτο όνομα σε όλα), Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 1 κεφάλαιο σε Ελληνικό 4 ώρες για 1 εξάμηνο (Παθολογική βιβλίο 5 Προφορικές Νοσηλευτική) Ανακοινώσεις σε Ελληνικά ΤΕΙ Συνέδρια 4 Ηπείρου, 2ω/ε για 2 εξάμηνα Αναρτημένες Ανακοινώσεις (Παθολογική Νοσηλευτική), 2ω/ε για 8 (poster) σε Εθνικά Συνέδρια εξάμηνα (Παθολογική Νοσηλευτική), 2ω/ε για 2 εξάμηνα (Χειρουργική Νοσηλευτική), 4ω/ε για 1 εξάμηνο (Κοινοτική Νοσηλευτική), 3ω/ε για 1 εξάμηνο (Παιδιατρική Νοσηλευτική), 4ω/ε για 1 εξάμηνο (Οικονομία της Υγείας), 2ω/ε για 1 εξάμηνο (Οργάνωση Υπ. Υγείας), 2ω/ε για 1 εξάμηνο (Διοίκηση Νοσ. Υπηρεσιών ) - Lower 1. Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας 2. Διοικητική Νοσηλευτική Υπηρεσία 3. Οικονομία της Υγείας 4. Μεθοδολογία Έρευνας 5. Κοινοτική Νοσηλευτική Ι 6. Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 7. Εισαγωγή στη Νοσηλευτική 8. Κοινωνιολογία της Υγείας 9. Ψυχολογία της Υγείας 10. Νοσηλευτική Δεοντολογία & Βιοηθική 11. Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 12. Εισαγωγή στη Νοσηλευτική 13. Νοσηλευτική Ψυχική Υγείας 7 από 101

12 15 Γεωργούλα Χρυσούλα 1997, 7.30 & ΣΕΛΕΤΕ 2005, 8.4 Διοίκηση Yπηρεσιών Υγείας του ΕΣΥ Ωνάσειο, από 9/1997 ως 5/ Παιδοκαρδιοχειρουργική κλινική (2 έτη, 8 μήνες), ΠΓΝΙ, από 5/2000 ως 11/2001 Κρδιοχειρουργική κλινική (1 έτος, 6 μήνες), Πε.Σ.Υ.Π., από 11/2001 ως 8/ Διοίκηση (6 έτη, 9 μήνες), Χατζηκώστα ΜΤΕΝΣ από 9/2007 ως 8/ Εκπαίδευση - Διοίκηση (3 έτος), Γ.Ν. Χατζηκώστα από 9/2010 ως σήμερα - Γρ. Εκπαίδεσυης (2 έτη, 10 4 Ελληνικά βιβλία-οδηγίες μήνας) (σύνολο: 16 έτη, 10 αναφορικά με τη Διοίκηση μήνες) (πρώτο όνομα σε όλα), Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 1 κεφάλαιο σε Ελληνικό 4 ώρες για 1 εξάμηνο (Παθολογική βιβλίο 5 Προφορικές Νοσηλευτική) Ανακοινώσεις σε Ελληνικά ΤΕΙ Συνέδρια 4 Ηπείρου, 2ω/ε για 2 εξάμηνα Αναρτημένες Ανακοινώσεις (Παθολογική Νοσηλευτική), 2ω/ε για 8 (poster) σε Εθνικά Συνέδρια εξάμηνα (Παθολογική Νοσηλευτική), 2ω/ε για 2 εξάμηνα (Χειρουργική Νοσηλευτική), 4ω/ε για 1 εξάμηνο (Κοινοτική Νοσηλευτική), 3ω/ε για 1 εξάμηνο (Παιδιατρική Νοσηλευτική), 4ω/ε για 1 εξάμηνο (Οικονομία της Υγείας), 2ω/ε για 1 εξάμηνο (Οργάνωση Υπ. Υγείας), 2ω/ε για 1 εξάμηνο (Διοίκηση Νοσ. Υπηρεσιών ) - Lower Παθολογικός 1. Παθολογική Νοσηλευτική Ι 2. Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ 3. Βασική Νοσηλευτική 4. Παιδιατρική Νοσηλευτική 5. Γεροντολογική Νοσηλευτική 6. Σεμινάρια 7. Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ 8. Βασική Νοσηλευτική 9. Παιδιατρική Νοσηλευτική 8 από 101

13 16 Γεωργούλα Χρυσούλα 1997, 7.30 & ΣΕΛΕΤΕ 2005, 8.4 Διοίκηση Yπηρεσιών Υγείας του ΕΣΥ Ωνάσειο, από 9/1997 ως 5/ Παιδοκαρδιοχειρουργική κλινική (2 έτη, 8 μήνες), ΠΓΝΙ, από 5/2000 ως 11/2001 Καρδιοχειρουργική κλινική (1 έτος, 6 μήνες), Πε.Σ.Υ.Π., από 11/2001 ως 8/ Διοίκηση (6 έτη, 9 μήνες), Χατζηκώστα ΜΤΕΝΣ από 9/2007 ως 8/ Εκπαίδευση - Διοίκηση (3 έτος), Γ.Ν. Χατζηκώστα από 9/2010 ως 4 Ελληνικά βιβλία-οδηγίες σήμερα - Γρ. Εκπαίδεσυης (2 έτη, 10 αναφορικά με τη Διοίκηση μήνας) (σύνολο: 16 έτη, 10 (πρώτο όνομα σε όλα), μήνες) 1 κεφάλαιο σε Ελληνικό Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, βιβλίο 5 Προφορικές 4 ώρες για 1 εξάμηνο (Παθολογική Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Νοσηλευτική) Συνέδρια 4 ΤΕΙ Αναρτημένες Ανακοινώσεις Ηπείρου, 2ω/ε για 10 εξάμηνα (poster) σε Εθνικά Συνέδρια (Παθολογική Νοσηλευτική), 2ω/ε για 2 εξάμηνα (Χειρουργική Νοσηλευτική), 4ω/ε για 1 εξάμηνο (Κοινοτική Νοσηλευτική), 3ω/ε για 1 εξάμηνο (Παιδιατρική Νοσηλευτική), 4ω/ε για 1 εξάμηνο (Οικονομία της Υγείας), 2ω/ε για 1 εξάμηνο (Οργάνωση Υπ. Υγείας), 2ω/ε για 1 εξάμηνο (Διοίκηση Νοσ. Υπηρεσιών ) - Lower Χειρουργικός 1. Νοσηλευτική Επειγόντων Περιστατικών 2. Χειρουργική Νοσηλευτική Ι 3. Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ 4. Νοσηλευτική Επειγόντων Περιστατικών 5. Χειρουργική Νοσηλευτική Ι 17 Γιάγκου Ευτυχία, 1989, 7.01 Eιδικότητα Παθολογική Νοσηλευτική ΠΠΓΝΙ, 30/11/1990 έως σήμερα - Παιδιατρική κλινική (2 έτη), Καρδιολογική κλινική (20 έτη, 6 μήνες) (σύνολο: 22 έτη, 6 μήνες) Παθολογικός 1. Παθολογική Νοσηλευτική Ι 2. Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ 3. Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ 9 από 101

14 18 Γιάννου Σωτηρία Νοσηλευτική, 1990, 6.85 Eιδικότητα Παθολογική Νοσηλευτική Γ.Ν. Χατζηκώστα 6 μήνες, ΠΓΝΙ, από 1/4/1991 ως σήμερα - επαγγελματική προϋπηρεσία: Πνευμολογική κλινική (1 έτος, 2 μήνες), ΜΕΠΚ (3 έτη, 2 μήνες), Αιμοδυναμικό (3 έτη), ΜΕΘ (2 έτη), Μοναδα Τεχνητού Νεφρού (2 έτη,10 μήνες), Καρδιοχειρουργική (5 έτη), ΜΕΠΚ (3 έτη), Αιμοδυναμικό 2 έτη) (σύνολο: 22 χρόνια, 8 μήνες) 3 αναρτημένες ανακοινώσεις ΤΕΙ (posters) σε Εθνικά και Διεθνή Ηπείρου, 4 ω/ε για 2 εξάμηνα συνέδρια (Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας), 4 ω/ε για 2 εξάμηνα (Γεροντολογική Νοσηλευτική), 4 ω/ε για 2 εξάμηνα (Παθολογική Νοσηλευτική), 5 ω/ε για 1 εξάμηνο (Παθολογική Νοσηλευτική), 4 ω/ε για 1 εξάμηνο (Χειρουργική Νοσηλευτική), 4 ω/ε για 1 εξάμηνο (Νοσηλευτική Επειγόντων) Χειρουργικός 1. Χειρουργική Νοσηλευτική Ι 2. Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ 3. Χειρουργική Νοσηλευτική Ι Δάμη Χριστίνα 2005, 8.64 & Δια Βιο Εκπαίδευση Ψυχική Υγεία - Ειδική Αγωγή Γ.Ν. Θριάσιο από 19/01/2006 έως 19/7/ επαγγελματική προϋπηρεσία: Ορθοπεδική κλινική (6 μήνες), Γ.Ν. Θριάσιο από 9/10/2007 έως 30/6/ επαγγελματική προϋπηρεσία: Μονάδα Εμφραφάτων (8 μήνες), ΙΚΑ - ΕΟΠΥΥ από 30/06/2008 έως και σήμερα - επαγγελματική προϋπηρεσία: Κοινότητα (5 έτη, 1 μήνας) (σύνολο: 6 έτη, 3 μήνες) ΤΕΙ Ηπείρου, 8 ω/ε για 2 εξάμηνα (Νοσηλευτική), 7 ω/ε για 2 εξάμηνα (Νοσηλευτική Ψυχική Υγείας). - Lower / Επιστημονικός 1. Κοινοτική Νοσηλευτική Ι 2. Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 3. Νοσηλευτική Ψυχική Υγείας 4. Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 5. Νοσηλευτική Ψυχική Υγείας 10 από 101

15 20 Ευαγγέλου Γρηγόριος 2005, 7.60 Ε.ΠΡΟ.ΨΥ.Η. από 1/6/2010 ως 30/09/ επαγγελματική προϋπηρεσία: Κοινότητα (2 έτη, 3 μήνες) ΤΕΙ Ηπείρου, 15 ω/ε για 2 εξάμηνα (Χειρουργική Νοσηλευτική), 10ω/ε για 4 εξάμηνα (Χειρουργική Νοσηλευτική), 8 ω/ε για 2 εξάμηνα (Νοσηλευτική Ψυχική Υγείας), 7 ω/ε για 2 εξάμηνα (Κοινοτική Νοσηλευτική), 4 ω/ε για 1 εξάμηνο (Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας) Άνεργος (Lower) 1. Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 2. Νοσηλευτική Ψυχική Υγείας 21 Ζαμπίρα Ίρις Νοσηλευτική 2010, 8.62 & Βιολογία, 2006, 6.42 Νοσηλευτική- & Διδακτορικό Δίπλωμα (Βιολογία) "Διερεύνηση των μεταβολών του κυτταρικού κύκλου και του κυτταρικού θανάτου υπο την επίδραση κυτταροκινων" Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Επιτροπή Ερευνών από 05/07/2007 έως 05/10/2007 (4 μήνες), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Επιτροπή Ερευνών από 17/07/2007 έως 17/09/2008 (η προϋπηρεσία μέχρι 05/10/2007 συμπίπτει με την ήδη υπολογισθείσα προϋπηρεσια στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, έτσι η προϋπηρεσία στο Παν. Θεσσαλίας διαμορώνεται σε 9 μήνες), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Επιτροπή Ερευνών από 15/03/2008 έως 15/06/2008 (3 μήνες) (σύνολο: 1 έτος, 4 μήνες) TEI Ηπείρου 4 ω/ε για 1 εξάμηνο (Νοσηλευτική Επειγόντων), 18 ω/ε για 1 εξάμηνο (Κοινοτική Νοσηλευτική), 12 ω/ε για 1 εξάμηνο (Χειρουργική Νοσηλευτική), 4 ω/ε για 1 εξάμηνο (Παιδιατρική Νοσηλευτική) Άρθρα: 1) Malignant mesothelioma in Metsovo, Greece from domestic use of asbestos: 30 years later, 2) Soluble adhesion molecules E- cadherin, ICAM-1 and E- selection as lung cancer biomarkers (σύνολο 2 δημοσιεύσεις σε Διεθνή επιστημονικά περιοδικά - σε καμία δεν είναι πρώτο όνομα) 2 αναρτημένες ανακοινώσεις (poster) σε Διεθνή Συνέδρια 2 αναρτημένες ανακοινώσεις (poster) σε Εθνικά Συνέδρια Proficiency Ιταλικά Proficiency Γαλλικά, Γερμανικά / Επιστημονικός 1. Βιολογία 2. Φυσιολογία Ι (εργαστήρια) 3. Φυσιολογία Ι 4. Φυσιολογία ΙΙ 5. Φυσιολογία ΙΙ (εργαστήρια) 6. Κοινοτική Νοσηλευτική Ι 7. Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 8. Εισαγωγή στη Νοσηλευτική 9. Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 10. Εισαγωγή στη Νοσηλευτική 11. Νοσηλευτική Ψυχική Υγείας 12. Μεθοδολογία της Έρευνας 13. Νοσηλευτική Δεοντολογία & Βιοηθική 11 από 101

16 22 Ζαμπίρα Ίρις, 2010, 8.62 & Βιολογίας, 2006, 6.42 Νοσηλευτική- & Διδακτορικό Δίπλωμα (Βιολογία) "Διερεύνηση των μεταβολών του κυτταρικού κύκλου και του κυτταρικού θανάτου υπο την επίδραση κυτταροκινων" Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Επιτροπή Ερευνών από 05/07/2007 έως 05/10/2007 (4 μήνες), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Επιτροπή Ερευνών από 17/07/2007 έως 17/09/2008 (η προϋπηρεσία μέχρι 05/10/2007 συμπίπτει με την ήδη υπολογισθείσα προϋπηρεσια στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, έτσι η προϋπηρεσία στο Παν. Θεσσαλίας διαμορώνεται σε 9 μήνες), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Επιτροπή Ερευνών από 15/03/2008 έως 15/06/2008 (3 μήνες) (σύνολο: 1 έτος, 4 μήνες) TEI Ηπείρου 4 ω/ε για 1 εξάμηνο (Νοσηλευτική Επειγόντων), 18 ω/ε για 1 εξάμηνο (Κοινοτική Νοσηλευτική), 12 ω/ε για 1 εξάμηνο (Χειρουργική Νοσηλευτική), 4 ω/ε για 1 εξάμηνο (Παιδιατρική Νοσηλευτική) Άρθρα: 1) Malignant mesothelioma in Metsovo, Greece from domestic use of asbestos: 30 years later, 2) Soluble adhesion molecules E- cadherin, ICAM-1 and E- selection as lung cancer biomarkers (σύνολο 2 δημοσιεύσεις σε Διεθνή επιστημονικά περιοδικά - σε καμία δεν είναι πρώτο όνομα) 2 αναρτημένες ανακοινώσεις (poster) σε Διεθνή Συνέδρια 2 αναρτημένες ανακοινώσεις (poster) σε Εθνικά Συνέδρια Proficiency Ιταλικά Proficiency Γαλλικά, Γερμανικά Παθολογικός / Επιστημονικός 1. Παθολογική Νοσηλευτική Ι 2. Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ 3. Βασική Νοσηλευτική 4. Παιδιατρική Νοσηλευτική 5. Γεροντολογική Νοσηλευτική 6. Σεμινάρια 7. Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ 8. Βασική Νοσηλευτική 9. Παιδιατρική Νοσηλευτική 12 από 101

17 23 Ζαμπίρα Ίρις, 2010, 8.62 & Βιολογίας, 2006, 6.42 Νοσηλευτική- & Διδακτορικό Δίπλωμα (Βιολογία) "Διερεύνηση των μεταβολών του κυτταρικού κύκλου και του κυτταρικού θανάτου υπο την επίδραση κυτταροκινων" Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Επιτροπή Ερευνών από 05/07/2007 έως 05/10/2007 (4 μήνες), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Επιτροπή Ερευνών από 17/07/2007 έως 17/09/2008 (η προϋπηρεσία μέχρι 05/10/2007 συμπίπτει με την ήδη υπολογισθείσα προϋπηρεσια στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, έτσι η προϋπηρεσία στο Παν. Θεσσαλίας διαμορώνεται σε 9 μήνες), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Επιτροπή Ερευνών από 15/03/2008 έως 15/06/2008 (3 μήνες) (σύνολο: 1 έτος, 4 μήνες) TEI Ηπείρου 4 ω/ε για 1 εξάμηνο (Νοσηλευτική Επειγόντων), 18 ω/ε για 1 εξάμηνο (Κοινοτική Νοσηλευτική), 12 ω/ε για 1 εξάμηνο (Χειρουργική Νοσηλευτική), 4 ω/ε για 1 εξάμηνο (Παιδιατρική Νοσηλευτική) Άρθρα: 1) Malignant mesothelioma in Metsovo, Greece from domestic use of asbestos: 30 years later, 2) Soluble adhesion molecules E- cadherin, ICAM-1 and E- selection as lung cancer biomarkers (σύνολο 2 δημοσιεύσεις σε Διεθνή επιστημονικά περιοδικά - σε καμία δεν είναι πρώτο όνομα) 2 αναρτημένες ανακοινώσεις (poster) σε Διεθνή Συνέδρια 2 αναρτημένες ανακοινώσεις (poster) σε Εθνικά Συνέδρια Proficiency Ιταλικά Proficiency Γαλλικά, Γερμανικά Χειρουργικός / Επιστημονικός 1. Νοσηλευτική Επειγόντων Περιστατικών 2. Χειρουργική Νοσηλευτική Ι 3. Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ 4. Μαιευτική Γυναικολογική Νοσηλευτική 5. Νοσηλευτική Επειγόντων Περιστατικών 6. Χειρουργική Νοσηλευτική Ι 13 από 101

18 24 Ζήκα Γιολάντα, 1989, 7.33 Νοσηλευτική ΠΓΝΙ, 16/2/1990 ως σήμερα - Χειρουργείο (21 έτη, 7 μήνες), - 1 Άρθρο με τίτλο "Η ΦΙΑ (1 νοσηλευτική αποκατάσταση έτος, 10 μήνες) (σύνολο: 23 έτη, 5 στους ασθενείς με κακώσεις μήνες) σπονδυλικής στήλης και ΤΕΙ Ηπείρου, 5ω/ε για 4 εξάμηνα νωτιαίου μυελού" σε Ελληνικό (Νοσηλευτική), 5ω/ε για 2 εξάμηνα επιστημονικά περιοδικά (δεν (Χειρουργική Νοσηλευτική), 4ω/ε για 2 είναι πρώτο όνομα) εξάμηνα (Παιδιατρική Νοσηλευτική), 4ω/ε για 3 εξάμηνα (Παθολογική _ 9 αναρτημένες Νοσηλευτική), 3 ω/ε για 1 εξάμηνο ανακοινώσεις (poster) σε (Χειρουργική Νοσηλευτική), 4 ω/ε για 1 Εθνικά Συνέδρια εξάμηνο (Νοσηλευτική Επειγόντων), 4 ω/ε για 1 εξάμηνο (Βασική Νοσηλευτική) Παθολογικός 1. Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ 2. Βασική Νοσηλευτική 3. Παιδιατρική Νοσηλευτική 4. Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ 5. Βασική Νοσηλευτική 6. Παιδιατρική Νοσηλευτική 25 Ζήκα Γιολάντα 1989, 7.33 Νοσηλευτική ΠΓΝΙ, 16/2/1990 ως σήμερα - Χειρουργείο (21 έτη, 7 μήνες), - ΦΙΑ (1 1 Άρθρο με τίτλο "Η έτος, 10 μήνες) (σύνολο: 23 έτη, 5 νοσηλευτική αποκατάσταση μήνες) στους ασθενείς με κακώσεις ΤΕΙ σπονδυλικής στήλης και Ηπείρου, 5ω/ε για 4 εξάμηνα νωτιαίου μυελού" σε Ελληνικό (Νοσηλευτική), 5ω/ε για 2 εξάμηνα επιστημονικά περιοδικά (δεν (Χειρουργική Νοσηλευτική), 4ω/ε για 2 είναι πρώτο όνομα) εξάμηνα (Παιδιατρική Νοσηλευτική), 9 4ω/ε για 3 εξάμηνα (Παθολογική αναρτημένες ανακοινώσεις Νοσηλευτική), 3 ω/ε για 1 εξάμηνο (poster) σε Εθνικά Συνέδρια (Χειρουργική Νοσηλευτική), 4 ω/ε για 1 εξάμηνο (Νοσηλευτική Επειγόντων), 4 ω/ε για 1 εξάμηνο (Βασική Νοσηλευτική) Χειρουργικός 1. Χειρουργική Νοσηλευτική Ι 2. Νοσηλευτική Επειγόντων Περιστατικών 3. Νοσηλευτική Επειγόντων Περιστατικών 4. Χειρουργική Νοσηλευτική Ι 14 από 101

19 26 Ζήκα Γιολάντα 1989, 7.33 Νοσηλευτική ΠΓΝΙ, 16/2/1990 ως σήμερα - Χειρουργείο (21 έτη, 7 μήνες), - ΦΙΑ (1 1 Άρθρο με τίτλο "Η έτος, 10 μήνες) (σύνολο: 23 έτη, 5 νοσηλευτική αποκατάσταση μήνες) στους ασθενείς με κακώσεις ΤΕΙ σπονδυλικής στήλης και Ηπείρου, 5ω/ε για 4 εξάμηνα νωτιαίου μυελού" σε Ελληνικό (Νοσηλευτική), 5ω/ε για 2 εξάμηνα επιστημονικά περιοδικά (δεν (Χειρουργική Νοσηλευτική), 4ω/ε για 2 είναι πρώτο όνομα) εξάμηνα (Παιδιατρική Νοσηλευτική), 9 4ω/ε για 3 εξάμηνα (Παθολογική αναρτημένες ανακοινώσεις Νοσηλευτική), 3 ω/ε για 1 εξάμηνο (poster) σε Εθνικά Συνέδρια (Χειρουργική Νοσηλευτική), 4 ω/ε για 1 εξάμηνο (Νοσηλευτική Επειγόντων), 4 ω/ε για 1 εξάμηνο (Βασική Νοσηλευτική) 1. Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 2. Εισαγωγή στη Νοσηλευτική 3. Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 4. Εισαγωγή στη Νοσηλευτική 27 Θεοδοσίου Αστέριος 1994, 8.56 Eιδικότητα Xειρουργική Νοσηλευτική- Νοσοκομείο Χατζηκώστα, 8/5/1997 έως σήμερα (16 έτη, 2 μήνες) - Μ.Ε.Θ. (16 έτη, 2 μήνες) (σύνολο 16 έτη, 2 μήνες) ΤΕΙ Ηπείρου, 5 ω/ε για 6 εξάμηνα (Νοσηλευτική), 5 ω/ε για 2 εξάμηνα (Νοσηλευτική Επειγόντων), 4ω/ε για 5 εξάμηνα (Νοσηλευτική Επιεγόντων), 4ω/ε για 1 εξάμηνο (Βασική Νοσηλευτική), 3ω/ε για 1 εξάμηνο (Χειρουργική Νοσηλευτική) 28 Αναρτημένες ανακοινώσεις (poster) σε Εθνικά Συνέδρια Παθολογικός 1. Παθολογική Νοσηλευτική Ι 2. Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ 3. Βασική Νοσηλευτική 4. Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ 5. Βασική Νοσηλευτική 15 από 101

20 65 Θεοδοσίου Αστέριος 1994, 8.56 Ειδικότητα Χειρουργική Νοσηλευτική- Νοσοκομείο Χατζηκώστα, 8/5/1997 έως σήμερα (16 έτη, 2 μήνες) - Μ.Ε.Θ. (16 έτη, 2 μήνες) (σύνολο 16 έτη, 2 μήνες) ΤΕΙ Ηπείρου, 5 ω/ε για 6 εξάμηνα (Νοσηλευτική), 5 ω/ε για 2 εξάμηνα (Νοσηλευτική Επειγόντων), 4ω/ε για 5 εξάμηνα (Νοσηλευτική Επιεγόντων), 4ω/ε για 1 εξάμηνο (Βασική Νοσηλευτική), 3ω/ε για 1 εξάμηνο (Χειρουργική Νοσηλευτική) 28 Αναρτημένες ανακοινώσεις (poster) σε Εθνικά Συνέδρια Χειρουργικός 1. Νοσηλευτική Επειγόντων Περιστατικών 2. Χειρουργική Νοσηλευτική Ι 3. Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ 4. Νοσηλευτική Επειγόντων Περιστατικών 5. Χειρουργική Νοσηλευτική Ι 16 από 101

21 29 Κακαιδή Βαρβάρα 1994 & ΣΕΛΕΤΕ, 1995, 8.80 Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Ψυχιατρική, 2000 & Διδακτορικό Δίπλωμα "Ποιοτικά χαρακτηριστικά ασθενών με στεαφανιαία νόσο" ΠΓΝΙ, 3/5/1995 έως 5/9/ Επιτροπή Ερευνών Πανεπ/μίου Ιωαννίνων, 1/12/1999 έως 15/5/ Νομαρχία Ιωαννίνων, Ερευνητικό, 5/5/2003 έως 31/12/ Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ 1/4/2006 έως 30/6 /2006 (3,5 έτη) (σύνολο: 3 έτη, 9 μήνες) ΣΕΛΕΤΕ σύνολο ωρών 244 ΤΕΙ Ηπείρου, 2 ω/ε για 12 εξάμηνα (Νοσηλευτική), 4 ω/ε για 4 εξάμηνα, 5 ω/ε για 4 εξάμηνα, 3ω/ε για 4 εξάμηνα (Νοσηλευτική), 2 ω/ε για 2 εξάμηνα (Μέθοδοι Έρευνας), 2 ω/ε για 2 εξάμηνα (Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας), 2 ω/ε για 4 εξάμηνα (Χειρουργική Νοσηλευτική), 2 ω/ε για 4 εξάμηνα (Παθολογική Νοσηλευτική), 3 ω/ε για 10 εξάμηνα (Παιδιατρική Νοσηλευτική) 4 Άρθρα σε Διεθνή επιστημινικά περιοδικιά, Ι) "Cola induced hypokalemia: pathophysiological mechanisms and clinical implications", ΙΙ) "effect of letrozole on the lipid profile in postmenopausal women with breast cancer", ΙΙΙ) "Effect of paraoxonase 1 Polymorphisms on the response of lipids and lipoprotein associated enzymes to treatment with fluvastin", ΙV) "Salicylate induced proximal tubular dysfunction" (σε καμία δεν είναι πρώτο όνομα) 3 αναρτημένες ανακοινώσεις (poster) σε Διεθνή Συνέδρια 3 Προφορικές ανακοινώσεις σε Εθνικά Συνέδρια, 4 αναρτημένες ανακοινώσεις (poster) σε Εθνικά Συνέδρια (Lower) Παθολογικός Επιστημονικός 1. Παθολογική Νοσηλευτική Ι 2. Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ 3. Βασική Νοσηλευτική 4. Παιδιατρική Νοσηλευτική 17 από 101

22 30 Καούκη Στυλιανή 1989, 7.50 & ΣΕΛΕΤΕ, 2000, 8.10 Eιδικότητα Παθολογική ΠΓΝΙ, 30/1/1990 έως 4/2/ Χειρουρείο (14 έτη, 4 μήνες), Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σ.Α.Π. από 5/2/2004 έως σήμερα - επαγγελματική προϋπηρεσία: Κοινότητα (9 έτη, 5 μήνες) (σύνολο: 23 έτη, 9 μήνες) ΤΕΙ Ηπείρου, 7 ω/ε για 2 εξάμηνα (Νοσηλευτική), 5 ω/ε για 18 εξάμηνα (Νοσηλευτική), 4 ω/ε για 1 εξάμηνο (Νοσηλευτική), 5 ω/ε για 2 εξάμηνα (Κοινοτική Νοσηλευτική), 3 ω/ε για 7 εξάμηνα (Κοινοτική Νοσηλευτική), 3 ω/ε για 1 εξάμηνο (Εισαγωγή στη Νοσηλευτική) ΣΕΛΕΤΕ σύνολο ωρών 80 (επίπεδο Lower) 1. Κοινοτική Νοσηλευτική Ι 2. Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 3. Εισαγωγή στη Νοσηλευτική 4. Νοσηλευτική Ψυχική Υγείας 5. Νοσηλευτική Ψυχική Υγείας 6. Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας 7. Διοικητική Νοσηλευτική Υπηρεσία 8. Νοσηλευτική Δεοντολογία & Βιοηθική 31 Καούκη Στυλιανή 1989, 7.50 & ΣΕΛΕΤΕ, 2000, 8.10 Eιδικότητα Παθολογική ΠΓΝΙ, 30/1/1990 έως 4/2/ Χειρουρείο (14 έτη, 4 μήνες), Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σ.Α.Π. από 5/2/2004 έως σήμερα - επαγγελματική προϋπηρεσία: Κοινότητα (9 έτη, 5 μήνες) (σύνολο: 23 έτη, 9 μήνες) ΤΕΙ Ηπείρου, 7 ω/ε για 2 εξάμηνα (Νοσηλευτική), 5 ω/ε για 18 εξάμηνα (Νοσηλευτική), 4 ω/ε για 1 εξάμηνο (Νοσηλευτική), 5 ω/ε για 2 εξάμηνα (Κοινοτική Νοσηλευτική), 3 ω/ε για 7 εξάμηνα (Κοινοτική Νοσηλευτική), 3 ω/ε για 1 εξάμηνο (Εισαγωγή στη Νοσηλευτική) ΣΕΛΕΤΕ σύνολο ωρών 80 (επίπεδο Lower) Παθολογικός 1. Βασική Νοσηλευτική 2. Βασική Νοσηλευτική 3. Παθολογική Νοσηλευτική Ι 4. Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ 18 από 101

23 Καραβασίλη Νικολέττα Νοσηλευτική, 1999, 8.68 & Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, 2008, 8.80 Νοσηλευτική ΠΓΝΙ, 17/10/2001 έως σήμερα - Παιδιατρική κλινική (4 έτη), Ογκολογική κλινική (1 έτος), Τμήμα Χημειοθεραπείας (6 έτη, 9 μήνες) (σύνιολο: 11 έτη, 9 μήνες) 1 Αναρτημένη ανακοινώση (poster) σε Διεθνές Συνέδριο 2 Αναρτημένη ανακοινώση (poster) σε Εθνικά Συνέδρια (επίπεδο Lower) Χειρουργικός 1. Νοσηλευτική Επειγόντων Περιστατικών 2. Χειρουργική Νοσηλευτική Ι 3. Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ 4. Νοσηλευτική Επειγόντων Περιστατικών 5. Χειρουργική Νοσηλευτική Ι Καραβασίλη Νικολέττα Νοσηλευτική, 1999, 8.68 & Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, 2008, 8.80 Νοσηλευτική ΠΓΝΙ, 17/10/2001 έως σήμερα - Παιδιατρική κλινική (4 έτη), Ογκολογική κλινική (1 έτος), Τμήμα Χημειοθεραπείας (6 έτη, 9 μήνες) (σύνιολο: 11 έτη, 9 μήνες) 1 Αναρτημένη ανακοινώση (poster) σε Διεθνές Συνέδριο 2 Αναρτημένη ανακοινώση (poster) σε Εθνικά Συνέδρια (επίπεδο Lower) Παθολογικός 1. Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ 2. Βασική Νοσηλευτική 3. Παθολογική Νοσηλευτική Ι 4. Γεροντολογική Νοσηλευτική 5. Σεμινάρια 19 από 101

24 Καραβασίλη Νικολέττα Νοσηλευτική ΤΕ, 1999, 8.68 & Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, 2008, 8.80 Νοσηλευτική ΠΓΝΙ, 17/10/2001 έως σήμερα - Παιδιατρική κλινική (4 έτη), Ογκολογική κλινική (1 έτος), Τμήμα Χημειοθεραπείας (6 έτη, 9 μήνες) (σύνιολο: 11 έτη, 9 μήνες) 1 Αναρτημένη ανακοινώση (poster) σε Διεθνές Συνέδριο 2 Αναρτημένη ανακοινώση (poster) σε Εθνικά Συνέδρια (επίπεδο Lower) 1. Κοινοτική Νοσηλευτική Ι 2. Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 3. Εισαγωγή στη Νοσηλευτική 4. Νοσηλευτική Ψυχική Υγείας 5. Κοινωνιολογία της Υγείας 6. Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 7. Εισαγωγή στη Νοσηλευτική 8. Νοσηλευτική Ψυχική Υγείας 9. Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας 10. Διοικητική Νοσηλευτική Υπηρεσία 11. Νοσηλευτική Δεοντολογία & Βιοηθική 35 Καραλής Βασίλειος 2007, Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 07/11/2006 έως 7/11/ Κοινότητα (1 έτος), ΕΠΡΟΨΥΗ 16/11/2009 ως 30/9/ Κοινότητα (2 έτη, 10 μήνες) (σύνολο 3 έτη, 10 μήνες) ΤΕΙ Ηπείρου, 5 ω/ε για 4 εξάμηνα (Χειρουργική Νοσηλευτική), 8 ω/ε για 4 εξάμηνα (Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας), 7 ω/ε για 2 εξάμηνα (Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας), 12 ω/ε για 2 εξάμηνα (Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας) Ορισμένου Χρόνου 1. Κοινοτική Νοσηλευτική Ι 2. Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 3. Νοσηλευτική Ψυχική Υγείας 4. Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 5. Εισαγωγή στη Νοσηλευτική 6. Νοσηλευτική Ψυχική Υγείας 20 από 101

25 Καραπάνου Αμαλία 1990, 6.60 Νοσηλευτική - 1 Προφορική Παρουσίαση σε ΠΓΝΙ από 05/03/1991 έως και σήμερα - Διεθνές Συνέδριο 3 Προφορικές Παρουσιάσεις Ψυχιατρική κλινική (8 μήνες), σε Εθνικά Συνέδρια, Παιδιατρική (8 μήνες), ΜΕΘ (7 έτη, 8 1 αναρτημένη ανακοίνωση μήνες), Καρδιοχειρουργική & ΜΕΠΚ (13 (poster) σε Διεθνές Συνέδριο, έτη, 7 μήνες), (σύνολο: 22 έτη, 7 μήνες) 1 αναρτημένη ανακοίνωση (poster) σε Εθνικό Συνέδριο Χειρουργικός / Επιστημονικός 1. Νοσηλευτική Επειγόντων Περιστατικών 2. Χειρουργική Νοσηλευτική Ι 3. Νοσηλευτική Επειγόντων Περιστατικών 4. Χειρουργική Νοσηλευτική Ι Καραπάνου Αμαλία 1990, 6.60 Νοσηλευτική - 1 Προφορική Παρουσίαση σε ΠΓΝΙ από 05/03/1991 έως και σήμερα - Διεθνές Συνέδριο 3 Προφορικές Παρουσιάσεις Ψυχιατρική κλινική (8 μήνες), σε Εθνικά Συνέδρια, Παιδιατρική (8 μήνες), ΜΕΘ (7 έτη, 8 1 αναρτημένη ανακοίνωση μήνες), Καρδιοχειρουργική & ΜΕΠΚ (13 (poster) σε Διεθνές Συνέδριο, έτη, 7 μήνες), (σύνολο: 22 έτη, 7 μήνες) 1 αναρτημένη ανακοίνωση (poster) σε Εθνικό Συνέδριο Παθολογικός / Επιστημονικός 1. Παθολογική Νοσηλευτική Ι 2. Ι 3. ΙΙ Καραπάνου Αμαλία 1990, 6.60 Νοσηλευτική - 1 Προφορική Παρουσίαση σε ΠΓΝΙ από 05/03/1991 έως και σήμερα - Διεθνές Συνέδριο 3 Προφορικές Παρουσιάσεις Ψυχιατρική κλινική (8 μήνες), σε Εθνικά Συνέδρια, Παιδιατρική (8 μήνες), ΜΕΘ (7 έτη, 8 1 αναρτημένη ανακοίνωση μήνες), Καρδιοχειρουργική & ΜΕΠΚ (13 (poster) σε Διεθνές Συνέδριο, έτη, 7 μήνες), (σύνολο: 22 έτη, 7 μήνες) 1 αναρτημένη ανακοίνωση (poster) σε Εθνικό Συνέδριο / Επιστημονικός 1. Κοινοτική Νοσηλευτική Ι 2. Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 3. Εισαγωγή στη Νοσηλευτική 4. Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 5. Εισαγωγή στη Νοσηλευτική 6. Νοσηλευτική Ψυχική Υγείας 21 από 101

ΣΟΦΙΑ Σ. ΖΥΓΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΟΦΙΑ Σ. ΖΥΓΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΦΙΑ Σ. ΖΥΓΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Προσωπικά Στοιχεία... 6 2. Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α/Α Ονοματεπώνυμο Γενικά Στοιχεία Πτυχίο Μaster / Διδακτορικό Επαγγελματική Εμπειρία Επιστημονικό Έργο Συνεκτιμώμενα ( Εμπειρία) Λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις tελικο προγραμμα Athens Hilton, 13-15 Δεκεμβρίου 2012 www.healthpolicycongress.gr

και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις tελικο προγραμμα Athens Hilton, 13-15 Δεκεμβρίου 2012 www.healthpolicycongress.gr Οικονομία και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις Athens Hilton, 3-5 Δεκεμβρίου 0 tελικο προγραμμα www.healthpolicycongress.gr Φορέας Επιστημονικής Υποστήριξης Τομέας Οικονομικών της Υγείας Αγαπητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ. Βιογραφικό Σηµείωµα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ. Βιογραφικό Σηµείωµα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής, Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστηµίου Κρήτης. ιευθυντής Εργαστηρίου Προγραµµατισµού Υγείας, ιευθυντής ΠΜΣ στην ηµόσια Υγεία και στην ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή ευχαριστεί τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ Δρ. Ανδρέα Σερέτη για την συναντίληψη και την ενεργό στήριξη στο έργο της.

Η επιτροπή ευχαριστεί τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ Δρ. Ανδρέα Σερέτη για την συναντίληψη και την ενεργό στήριξη στο έργο της. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ Την Ίδρυση Επιστημονικών Εταιριών των Ιατρικών Ειδικοτήτων, Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Επιστημών Υγείας του ΚΕΣΥ Την απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας και Τη

Διαβάστε περισσότερα

41 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΣΝΕ

41 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΣΝΕ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΣΝΕ ΚΡΗΤΗ, - 7 Μαΐου 0 Χερσόνησος Creta Maris Conference Center Υπό την Aιγίδα Υπουργείου Υγείας 7 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Περιφέρειας Κρήτης Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

26-28 Φεβρουαρίου 2015 ΑΘΗΝΑ. www.gerontology.gr ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. www.gerontology2015.gr

26-28 Φεβρουαρίου 2015 ΑΘΗΝΑ. www.gerontology.gr ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. www.gerontology2015.gr 26-28 Φεβρουαρίου 2015 ΑΘΗΝΑ www.gerontology.gr ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ www.gerontology2015.gr www.gerontology2015.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ADV1/QUT/02.2015/1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύμιος Θανασιάς. κινητό: 6948389635, 6936649652 e mail: efthymios.thanasias@gmail.com τηλ./fax: 2110117396. Ειδικός Ιατρός της Εργασίας

Ευθύμιος Θανασιάς. κινητό: 6948389635, 6936649652 e mail: efthymios.thanasias@gmail.com τηλ./fax: 2110117396. Ειδικός Ιατρός της Εργασίας Ευθύμιος Θανασιάς κινητό: 6948389635, 6936649652 e mail: efthymios.thanasias@gmail.com τηλ./fax: 2110117396 Προσωπικές πληροφορίες: Ημερομηνία Γέννησης: 16/1/1972 Σπουδές: Ειδικός Ιατρός της Εργασίας Απόφοιτος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 27 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014 ΑΔΑ: ΒΛ9Θ4691Ο8-ΡΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 0/09/013 Αριθμ.πρωτ. Α 487 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ Αξιολόγηση υποφηφίων για την επιλογή του Ερευνητικού Επιστημονικού προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

12 ο Πανελλήνιο Επαγγελµατικό & Επιστηµονικό Νοσηλευτικό Συνέδριο ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

12 ο Πανελλήνιο Επαγγελµατικό & Επιστηµονικό Νοσηλευτικό Συνέδριο ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ 12 ο Πανελλήνιο Επαγγελµατικό & Επιστηµονικό Νοσηλευτικό Συνέδριο ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ 18-20 Νοεµβρίου, 2011 1 Ναύπλιο, Amalia Hotel Περιεχόµενα Μήνυµα Προέδρου... 3 Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ... 4 Επιτροπές...

Διαβάστε περισσότερα

οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΙΟΣ 2008 ΤΟΜΕΙΣ Στο τμήμα λειτουργούν τρεις τομείς. Ο Α, Τομέας Παθολογικός, ο Β, Τομέας Χειρουργικός

Διαβάστε περισσότερα

1986 Accepted to participate to Cancer Nursing Course, European School of Oncology, Milan, Italy (week).

1986 Accepted to participate to Cancer Nursing Course, European School of Oncology, Milan, Italy (week). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελισάβετ Πατηράκη Κουρµπάνη KΑΘΗΓΗΤΡΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ» Αθήνα 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ατοµικά στοιχεία 3 2. Σπουδές 3 3. Βραβεία ιακρίσεις 4 4. Επαγγελµατική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Συνάντηση. Ηπατίτιδες ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ A ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»

Πανελλήνια Συνάντηση. Ηπατίτιδες ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ A ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 2 AIDS& Ηπατίτιδες η Πανελλήνια Συνάντηση ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2014 19-21 Σεπτεμβρίου Aθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic Αίθουσα «OLYMPIA» Xορήγηση πιστοποιητικού με 18 μόρια (credits) Συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 To Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014 Αριθ. Τεύχους: 196 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014 Αριθ. Τεύχους: 196 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Πανεπιστήμιο Αθηνών: Προκήρυξη 5 θέσεων καθηγητών... 2 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου: Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού... 3 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης: Πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΑΦΜ: 999122126. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ : 546 23 Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2313/327800-837-817-854 Αρ. Φαξ. : 2313/327871

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.04.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #77 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 502 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.257 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΟΤΑ, ΠΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 1. ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΗ Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου του Μιλάνου(1987).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015 Διεύθυνση: Γοργίου 6, 116 36 Αθήνα Τηλ: 210 9232347, 210 9222666, Fax: 210 9243137 www.doxiadis-unit.gr Η "Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί Σπύρος Δοξιάδης"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ GAYRAUD NATHALIE- THERESE-ELENE (*Δεν προσκομίστηκαν δικαιολογητικά σύμφωνα 1 με την προκήρυξη) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γαλλικά,, Ιταλικά 1)SLT1070 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ (Ε) 2 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο Πτυχιακή Εργασία Αμανατίδου Ευθυμία Καραμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Διοργάνωση, Συνδιοργανωτές & Συνεργαζόμενοι Φορείς...σελ. 4

Διοργάνωση, Συνδιοργανωτές & Συνεργαζόμενοι Φορείς...σελ. 4 Διοργάνωση, Συνδιοργανωτές & Συνεργαζόμενοι Φορείς...σελ. 4 Χαιρετισμός Προέδρου...σελ. 5 Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή...σελ. 6 Γενικές Πληροφορίες...σελ. 7 Συνοπτικό Πρόγραμμα...σελ. 8 Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 ο. Ταξιδιωτικής. Ιατρικής 11-13. Τελικό Πρόγραµµα. Πανελλήνιο Συνέδριο. (Γεωγραφικής & Τροπικής) Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο. Αθήνα.

4 ο. Ταξιδιωτικής. Ιατρικής 11-13. Τελικό Πρόγραµµα. Πανελλήνιο Συνέδριο. (Γεωγραφικής & Τροπικής) Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο. Αθήνα. 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ιοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής και Τροπικής) Ιατρικής Hellenic Society for Travel Medicine Υπό την αιγίδα: Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Διοικητικών μαθημάτων - Αλφαβητικός Κατάλογος όλων των υποψηφίων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2013-2014

Τομέας Διοικητικών μαθημάτων - Αλφαβητικός Κατάλογος όλων των υποψηφίων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2013-2014 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΑ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 5 6 7 8 9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα