ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7567 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερη τικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α ), β) της Απόφασης Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθη κε με την Απόφαση Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, με σκοπό την επιτήρηση των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρω παϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β ), γ) της Απόφασης Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετι κά με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ ) και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/909/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ 2009/299/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 (άρθρο 3 της Απόφασης) Αντικείμενο της ρύθμισης 1. Oι διατάξεις των άρθρων 1 έως 22 ρυθμίζουν την αναγνώριση και την εκτέλεση από την Ελλάδα μιας απόφασης που εκδόθηκε σε ένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιβάλλει στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερη τικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, καθώς και την αίτηση αναγνώρισης και εκτέλεσης αντίστοιχης απόφασης εθνικού δικαστηρίου που απευθύνει η Ελλάδα σε ένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιβολή χρηματικής ποινής ή δήμευσης ή και αμφοτέρων, που δεν έχουν ακόμη αποτιθεί ή εκτελεσθεί, δεν εμποδίζει την αναγνώριση, εκτέλεση και διαβίβαση της δικαστικής απόφασης. 2. Ο καταδικασθείς πρέπει να βρίσκεται στο κράτος έκδοσης ή στο κράτος εκτέλεσης. Άρθρο 2 (άρθρο 1 της Απόφασης) Ορισμοί Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως 22 νοούνται ως: α) «απόφαση»: αμετάκλητη απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής του κράτους έκδοσης, με την οποία επιβάλλεται ποινή κατά φυσικού προσώπου, β) «ποινή»: οποιαδήποτε ποινή ή μέτρο ασφαλείας, στερητικά της ελευθερίας, που επιβλήθηκαν για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα από δικαστήριο στο πλαίσιο ποινικής δίκης για αξιόποινη πράξη, γ) «κράτος έκδοσης»: το κράτος μέλος στο οποίο εκδόθηκε η απόφαση,

2 7568 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ) : - μ, μ. 3 ( 2 ) μ 1. μ μ. 2. μ - μ, μ μ 4 μ -,. 3., - μ - μ,. 4 ( 4 1, 2 3, 5 23 ) 1. μ - 3:, ) -, ), ) -, -,, μ μ μ μ μ μ μ. 3. μ μ - - μ :. - μ -, μ,. - μ -,,, μ, μ μ - μ -,. - μ,, μ. 4. μ μ - μ -., μ - μ, - μ μ. 6. μ μ μ, μμ μ -, - μ. μ μ μ μ. μ - μ μ μ, μ. μ -,. 7. μ -, μ -, μ, μ - μ μ, μ μ μ , μ, μ μ, μ μ ( 4 4, ) 1. μ μ 4, μ - μ μ, μ μ μ μ μ μ - μ μ μ -. μ μ μ,,. 4. μ μ -

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7569 μ μ - μ, - μ. 6 ( 6 ), μ μ 1. μ μ,,, μ μ, , μ :. - μ - μ,. - μ -,, - μ, μ - μ μ,. - μ,, - μ μ μ. 3. μ, μ,. μ μ - μ. μ, μ, μ, μ μ μ μ μ - μ. μ -, μ μ μ. 4. μ,, - μ, μ - μ μ. -,. 7 ( 22 ) μ 1. 2, μ - μ. 2. μ μ μ μ - μ. 8 ( 7 ) 1. - μ,, -, -, μ μ μ, μ : - μμ μ, - μ, - μ, - μ -, - μ, - μ, μ -, - μ, -, μ μ μ μ -, μ μ μ μ -, - μ μ μ, - μ μ, μ μ, - μ, - μ, μ μ - μ μ μ μ -, - μ μ, -, μ -, - μ μ, -, μ - μ, - μ, - μ, - μ, μ- μ, -, - μ μ -, - μ μ μ, - μ μ, - μ μ, - μ μ, - μ, - μ μμ μ, - μ,

4 7570 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) - μ μ μ, - μ -, -, μ μ 1, - - μ, μ μ μ μ, - μ - μ - μ μ, μ μ. 9 ( 4 4, 8, 11, 12, ), μ 1. μ μ 90 - μ - μ μ μ μ -, μ μ μ - μ ,, - μ μ - 1, μ μ μ μ, μ. 3., μ μ μ μ, μ μ μ μ - μ μ μ,, μ, μ μ, μ μ. -, μ, μ μ, μ -, μ - μ, - μ μ μ -. μ,, μ μ, - μ μ μ μ. μ - μ μ, μ μ μ, μ - μ μ μ -, μ μ. 6. μ, μ μ - μ, - μ μ μμ, μ μ. μ μ μ μ, μ μ μ. 7. -, - μ μ μμ, μ μ μ, μ μ μ. μ - - μ μ μ. 8. μ μ μ μ μ - μ, μ - μ μ, ( 9 ) μ μ 1. μ μ -, : ) 4 - μ μ,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7571 ),, ) ne bis in idem, ) μ 8 μ, ) μ, μ μ,, ) - - μ μ - μ, ) μ - μ μ - μ, ) μ μ - μ, ) μ μ 4, μ -, μ : i) μ μ : ) - - μ μ μ - μ, ) μ μ ii), μ -, - iii) μ - μ - μ, μ, μ μ, μ μ : ) ) - μ μ μ, ), μ- μ 16 3 μ, μ μ 16 2, μ, - μ -, μ, ) μ μ - μ μ μ -,, - μ 7 9, μ -, μ μ - μ μ, ) μ, μ μ - μ μ μ μ ,,,,, -, -, μ μ μ μ μ,, ( 10 ) 1. μ μ, - μ μ,, μ μ, μ μ, - μ. 2. μ μ μ μ -, μ -, μ μ, μ μ μ, μ. 12 ( ), μ 1., μ μ, μ -,, - μ μ, μ,. μ, μ μ. 2. μ, -.,, μ μ μ μ. μ -, μ μ - μ μ. μ μ. 3. -

6 7572 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), μ -,. - μ μ, -. μ μ - - μ, -., μ μ -. μ - μ,. 4. -,, μ, μ μμ, - μ. μ. 13 ( 15 ) 1., μ, μ μ μ μ, (30) μ μ. 2. μ, μ 1, μ μ -, μ μ μ μ μ,. μ μ - (10) μ, μ μ μ. 14 ( 16 ) μ 1. μ μ, -, μ, μ 4 μ μ μ. μ μ μ -. μ -. 2., μ, μ - μ 4, μ, - -, μ, μ -, μ. 3., - μ μ μ μ μ. μ μ μ. 4. μ μ μ μ. 5. μ - μ, - μ μ. μ μ, μ - μ ( 17 ) μ -, μ, -,. 3. μ, -, μ μ - μ μ μ μ, μ, μ μ μ. 16 ( 18 ) 1. μ - μ 1 22, - 2,, μ μ, - μ μ, : ), -, (45) μ,, ) μ μ μ, ) μ -, ) μ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7573, μ - μ, - μ -, ) μ, ), μ μ, - μ -, μ - μ - μ, μ μ μ, -. - μ μ, ) μ- μ 3,. 3. μ /2004 ( 127), μ μ 2 3 μ. - μ 4 4 μ. 17 ( 21 ) μ μ μ μ μ μ μ - : ) -, ) -,, μ -, μ, ), μ μ μ μ -, ) μ, μ μ 10, -, ) μ μ, μ μ 9 6 7,, ) μ μ -, 18 1,, ) -,, ), ). 18 ( 19 ) μ, 1. μ μ μ, μ ( 25 ) μ - μ 1 22 μ, μ 11, / μ -, μ /2004 μ 13 3 μ. 20 ( 24 ) -, μ, μ μ ( 26 ) μ μ 1. μ - μ, μ μ - μ - : ) μ μ μ 18 μ 1997, ) μ , ) 5 μ μ μ μ -, ) μ μ - μ -

8 7574 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) - 13 μ μ μ μ μ μ - μ - μ μ μ /947/ , /299/ ,, 23 ( 1 15 ) μ μ 1. O μ : ) - μ μ, -,, ) μ. 2. μ μ μ μ - μ μ μ μ μ μ ( 2 ) μ μ :. : -, - - : ) μ, -, μ μ, ) μ, ), ).. «μ»: μ,, -, μ, -, μ - μ. μ μ - μ μ.. :,, μ μ μ,. μ μ μ - μ, μ μ.. :, - μ, -, μ, μ -.. : - μ μ - : ) ) μ.. : μ - μ - μ μ - μ -, μ μ.. «μ»: - μ, μ μ, μ μ -.. : -.. : μ - μ ( 3 ) μ 1. μ μ -, -, - μ. 2. μ - μ μ μ 27, μ,, -.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) , - μ - μ,. 26 ( 4 ) μ μ μ - : ) μ μ μ, ) μ, μ μ, ) μ -, ), -,, - μ μ - μ, ) μ μ μ -, ) μ μ -, ) μ μ μ, μ μ, ) μ μ μμ -, ), ) μ μ μ -, ) μμ. 27 ( 5 1 2, 6 1, 2, 3, 5 6, ) 1. - μ - μ μ, μ, μ, μ - - μ, μ, μ μ - μ, μ μ - μ μ ( ) H, μ μ, μ μ μ μ - -. μ -, -, μ -,. μ - μ μ - μ. 6. μ -, μ μ μ μ μ. 7. μ -, μ -, μ,, μ μ - μ. 8. μ - μ -, μ μ - -, μ μ μ μ μ -, μ μ μ μ -, μ - μ - : ) μ, ) - ) - μ - μ μμ μ ( 9. 4, ) 1. - μ, μ μ -, μ, μ : ) μ μ -, -

10 7576 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ - μ, ) μ μ, μ μ 31, μ μ -. 2., - 1, - μ, μ -. μ, μ. 29 ( 7. 2, 14. 4, 17. 1, ) μ μ μ μ μ 1. μ, μ μ μ μ - μ -, μ. 2. -,, μ μ - μ μ : ) μ - ) μ μ μ μ - μ. μ -, - μ μ μμ μ -, μ , μ μμ μ, μ, - μ μ -, μ μμ μ μ μ μ μ, μ - μ, μ μ μ : ), μ -, ) μ - μ, ) - μ μ μ μ. - μ μ - μ,. - μ - μ μ V. μ μ μ μ, μ μ μ - μ V, μ μ μ - : ) -, ) μ, - μ, ) μ, μ, ) μ ( 6. 7, 8 12 ) 1. μ, μ - (60) μ, μ μ, μ μ μ μ μ -,, μ μ μ - μ 1, μ μ - μ, μ -, μ -, μ μ, μ - μ -, μ μ -

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7577 μ μ μ μ μ μ. 5. μ, μ μ -, μ μ. 31 ( 9 1, 2 3 ) μ μ 1. μ μ μ, - μ μ μ μμ, μ, μ μ μ - -. μ μ - μ - μ μ μ μ, μ - μ μ -, μ - μ -, μ μ μ, - μ μ μ μ. 32 ( ) 1. μ μ, -, μ - μ μ, μ (3) : - μμ μ, - μ, - μ, - μ -, - μ, - μ, μ -, - μ, -, μ μ μ μ -, μ μ μ μ -, - μ μ μ, - μ μ, μ μ, - μ, - μ, μ μ - μ μ μ μ -, - μ μ, -, μ -, - μ μ, -, μ - μ, - μ, - μ, - μ, μ- μ, -, - μ μ, - μ μ μ, - μ μ, - μ μ, - μ μ, - μ, - μ μμ μ, - μ, - μ μ μ, - μ -, -, μ - μ - 1, -, μ μ μ μ,, - μ μ, μ μ ( 11 ) 1. μ μ μ - : ) - μ μ,

12 7578 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ) 27, ) ne bis in idem, ) μ 32, ) μ, ) - - μ μ - μ, ) μ μ (6) μ, ) μ μ μ μ, ) μ μ, μ, -, μ - : i) μ μ : ) μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ -,, ) μ μ ii),, - iii) μ μ μ μ, μ -, μ μ -, : ) μ ) μ μ μ, ),, 31-2, μ μ μ μ, ), μ- μ - μ μ - μ. 2. 1,,,, μ, -, - μ μ, μ μ, μ, -, μ 1, μ, μ - μ μ, - μ - μ,, - μ, ( 13. 1, 14, ) μ μ 1. μ μ μμ μ - -, μ 4, - μ μ μ, μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ, - : ) μ -, ) -, ) μ μ μμ μ -, ) μ μ μμ μ - -, - μ - μ μ - μ μ -, : ) μ - - μ μμ, ), ) μ, μ μ -, μ μ. 35 ( 18 ) μ μ μ μ μ, μ μ - μ μ :., μ,, - μ -,

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7579 μ -,. - μ -,. μ, μ μ 33,. μ μ -, μ- μ 31,. μ μ μ ( ) μ μ μ μ - μ -, μ μ : ) - μ ) - μ - μ μ - μ -, μ. 37 ( 19 ) μ, 1. μ μ μ - μ ( 22 ) μ , ( 23 ) μ μ 1. μ - μ, μ μ 30 μ μ μ μ μ μ - μ - μ - μ μ μ μ, -, μ μ μ μ /947/ μ 27 μ 2008 μ /829/ ,, -, 41 ( 1 ) μ μ μ : ) μ - μ μ -, ) μ - ), μ. 42 ( 4 ) μ μ : ) : -,,, μ,

14 7580 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ) «μ»: μ - μ, ) : - μ, ) : - μ. 43 ( 6, ) μ 1. μ μ,, μ - μ. 2. μ - μ μ μ 45 3, μ -,, -., -, μ - μ μ μ, μ μ -. 3., - μ - μ,. 44 ( 8 ) μ μ μ : ) μ μ -,, ) μ, μ μ -, ) μ μ,, μ -, ) μ μ, ) μ - μ μ, ) - μ μ μ - μ, ) μ μ μ - - μ μ μ μ μ μ μ, ) μ μ, ) μ μ μ - μ μ μ - μ, ) -, ) μ - μ μ μ μ ( 9, 10 1, 2, 3, 5, 6 7, 24 ) 1. μ -, μ - μ μ μ,, μ μ,. 2. μ μ μ - μ - μ, μ μ, μ - - μ, μ μ μ μ V,, μ, μ μ μ μ. - μ. 4. H μ μ, μ μ μ μ. - μ, -, -,. μ - μ μ μ. 5. μ -, - -, μ, - μ, μ μ μ μ - μ -

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7581, μ μ -. 7., μ - - μ, μ μ - μ, μ - μ μ μ, - : ) μ μ - μ, ) μ - ) μ - μ μ - μ. 46 ( ) μ μ, μ μ 1. μ - μ -,, μ - μ. 2. μ 54-2, - μ , μ. μ, μ -, μ μ - μ. 3. μ μ - μ μ, μ μ - -, : ) μ, ) - μ 3-45, μ μ 2, μ, ) μ μ μ - μ 44,,, μ μ, ) μ 2 54 μ, ) μ - μ μ μ -, μ , - μ μ, μ,, μ - μ. 47 ( ) μ, μ - μ - 1. μ μ μ μ μ, μ - -, μ. μ μ : ), - μ, ) μ ) μ μ μ - μ μ μ - μ. 48 ( 22 ) 1. -,, μ μ : ) μ -, μ μ μ -, ) μ μ - μ - ) μ - μ. 2. μ μ - μ μ -., - μ μ μ, μ - μ ( ) μ μ 1. -, μ μ, μ -, μ -

16 7582 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), μ μ μ. - μ μ -,, μ μ, μ- μ μ - μ,, - μ, μ μ, μ. 3. μ μ μ -, μ μ. - μ μ - μ V, μ μ μ μ. 4. μ - μ,, μ. 5. μ μ μ μ μ 47-2, μ μ, μ - μ μ. 50 ( ) 1. μ μ μ, μ μ - 45, μ μ μ μ,, μ μ 53. μ - μ (20) μ μ - μ μ μ, μ - (20) μ μ., - μ μ - 1, μ μ μ, μ, μ μ -, μ , μ μ. 4. μ - μ, - μ μ μ -, μ, μ μ. 51 ( 13 ) μ μ 1. μ - μ μ, μ μ - μ. μ, μ μ, μ - -. μ, μ, μ μ μ. 2. μ μ μ μ μ μ ( ) 1. μ,,, μ μ μ,, μ (3) : - μμ μ, - μ, - μ, - μ -, - μ, - μ, μ -, - μ, -, μ μ μ μ -, μ 26

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ μ -, - μ μ μ, - μ μ, μ μ, - μ, - μ, μ μ - μ μ μ μ -, - μ μ, -, μ -, - μ μ, -, μ - μ, - μ, - μ, - μ, μ- μ, -, - μ μ, - μ μ μ, - μ μ, - μ μ, - μ μ, - μ, - μ μμ μ, - μ, - μ μ μ, - μ -, -, μ μ 1, -, μ μ -. μ μ,, - μ - - μ, -, μ μ. 53 ( 15 ) 1. μ μ μ -, : ) μ μ μ -, ) , ) ne bis in idem, ) μ μ - μ μ - μ- μ, ), μ μ, - μ - μ, ) -, μ μ μ, -, ) μ μμ μ μ -,. 3251/2004 μ,. 2. 1,,,, μ μ, μ μ, μ,, μ - 1, μ μ, μ. -, μ - μ μ μ. 54 ( 20 ) μ μ 1. μ μ, μ μ μ - μ μ μ 50 4, μ - μ μ μ μ μ μ. 2. μ μ μ, μ μ - μ μ, μ : ), ) μ μ, ) μ μ -,, μ, μ, - μ, ) μ μ, ) μ - μ μ μ μ, ) μ

18 7584 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ ) μ - μ μ - μ. 55 ( 21 ) 1. μ - μ -, - μ μ. 3251/2004 «μ», -. 2., - μ μ μ /2004 «μ»,, μ. 56 ( 23 ) μ 1. μ μ μ - μ μ, - μ, μ μ μ, - μ. 2. μ, - μ μ μ. -, μ μ μ μ μ μ, μ μ μ -, μ μ -, μ μ. - μ μ, - μ μ ( 25 ) μ - -, μ. 58 ( 26 ) μ μ 1. μ - μ, : ) μ - μ μ μ μ - μ ) μ μ μ μ- μ μ, - μ μ - μ μ μ μ. 2. μ μ 1 μ - μ - μ μ μ μ, - μ μ μ μ μ /829/ μ μ - - μ. : 60 μ - - μ 1. μ - μ, - μ μ - μ μ, μ - ( ), μ μ -., : ) μ μ μ μ / -, ) - μ μ μ μ μ -

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7585 μ, ) μ (μ μ - μ ), ) ) - μ μ μ μ - μ μ. μ μ μ μ - μ μ μ ( 2289) μ μ. 4224/2013 ( 288), 79 μ μ μ μ μ, μ, - μ - μ - μ. μ - μ μ. 2. μ :. «μ» 31 μ «μ» μ μ -, μ, 31 μ μ «μ» μ - μ, - μ : 1) /2010 ( 130) - μ μ μ -, 2),, - (. 3588/2007, 153) - μ μ μ, 3) μ μ -, μ,, μ - μ μ , /1997 ( 179) μ μ.. - μ μ -, μ μ μ μ μ -.., μ. -, -. μ -, μ -,,,, - μ μ - -, μ μ μ μ. - μ / «μ» - μ, μ μ μ μ, - μ μ - μ,.. «μ» μ, : 1) μ μ - 90 μ μ μ : i. μ μ - μ μ, ii. μ - μ μ μ. 2. O μ μ μ μ μ μ : i. 50% μ -, μ μ μ, μ -, ii. μ - μ - μ 75% - μ μ ( μ μ μ - μ ), 3. μ μ μ μ, μ - μ μ.

20 7586 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 61 μ μ μ 1. μ μ - μ μ μ μ μ - 1:. μ μ,. - μ -,.. μ μ - μ - μ μ, μ μ - (. 4223/2013),. μ μ μ , μ - ( μ μ μ μ -, μ μ, ) μ μ, μ μ μ -, - μ ,. μ - μ μ μ μ - μ, , , μ μ - - μ, μ μ. 4. μ μ μ / -, μ μ - μ μ / μ -., μ μ μ / - μ μ μ /. -, μ, -. μ μ -, μ -, /, μμ - μ /2014 ( 237), - μ, μ μ - / μ - μ / - μ,, - μ μ 20% μ /2014 ( 237),, μ μ. μ μ μ -,, μ, μ - μ. 6. μ μ, μ μ /2014,, μ μ - (3) μ - μ, μ μ- μ - μ -,, - μ μ, μ μ /2014,, μ μ μ μ μ μ., μ - μ, μ μ μ,. 7. μ, -, - μ μ 1 2, 5 -, μ μ - μ μ,, μ μ μ, μ μ. 8. μ 78 μ μ - μ μ, μ μ.

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7587 ( ) 62 μ μ (μ μ μ ) 1. μ μ - μ μ 61 1 (. 3588/2007), - μ, μ μ μ 61 μ, μ -, μ 50,1%, μ 50,1% - μ μ μ μ μ μ - μ (, -, μ μ ) μ, μ μ μ μ, μ μ - 20% - ( μ μ 4 ). μ μ, μ, /, μμ - μ /2014 ( 237),, μ -, μ - μ μ μ μ, - μ μ. μ μ μ - μ, μ, μ, μ - μ. μ μ μ, μ -. μ μ μ μ μ μ , - μ μ - μ μ - - ( /1980) μ μ, μ - μ,, μ μ, - μ μ - μ μ 5 μ μ μ μ μ μ μ μ μ - μ. - μ μμ μ μ μ μ μ μ. μ - μ μ μ μ , μ,,, μ - μ -, μ μ μ -, μ μ /1920. μ - μ /1997, - μ μ, μ, - μ μ - μ μ (3) μ μ μ 1 - μ μ, - μ μ μ μ μ - μ. 6. μ μ,,. - μ, μ. μ - μ. μ, μ. μ , - μ, μ μ (15) μ, μ - (...). μ μ - μ μ. μ μ - μ - - μ μ - μ μ 100 -

22 7588 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ -, μ μ μ μ-, μ μ μ 10 - μ. μ - μ (6) μ. - -, - μ μ μ μ - μ μ μ μ, μ μ μ μ μ -, , μ μ - μ, -, μ μ. 3. μ. 4. μ μ μ (...) μ μ - μ μ μ (30) μ μ μ μ, μ -, - μ μ. 6. μ μ - μ 62 μ -, μ μ μ (30) μ μ, μ μ μ (12) μ μ 62 μ - μ ,. 64 μ μ - μ μ :. μ μ, - μ - - μ μ, μ, μ -.,, - μ μ -,., (12) μ μ -, μ -, μ μ μ,,. μ μ μ. 2. μ - μ μ μ μ μ, -, μ - μ 20%,, /, - μ /2014,, μ μ. μ μ -,, μ, μ -. μ, μ - μ, - μ,, - μ μ - - μ, μ - μ - 17, 18, /1997 μ μ μ -, μ μ /2014, - μ μ - μ μ μ - μ, - μ, μ μ μ, -, 40% -, μ μ μ μ μ. μ

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7589 (2) μ. μ μ - μ μ μ μ μ -,, μ μ μ. 5. -, μ - μ - μ μ μ, μ - -, μ μ μ μ. -,, - μ, μ - μ μ. 6. μ -, μ - μ μ. 7. μ μ, μ μ μ μ μ (3) μ - μ /2014, - μ μ μ 2 3, μ μ μ μ μ - - μ μ, μ μ. - μ μ -, μ μ μ - -. μ μ - μ μ. - μ μ,, μ, μ μ, μ μ /2014,, μ μ μ μ μ -. 9., 41., μ μ 64 3 μ. 65 μ μ, μ μ - 63, μ μ 154. μ μ μ -, μ,, μ -,,, μ μ -, μ μ μ - μ, μ /1920., μ -, - μ μ, μ μ μ μ I (. 4194/2013, 208) -, -. μ μ μ μ - μ μ. 66 μ μ, μ μ, μ μ, - μ μ μ - : ( ) μ ) μ - ) μ μ -, μ - μ., - μ - μ μ μ. μ - μ -, μ -, μ μ -, μμ μ μ μ μ 62-1, - μ. μ - (2) μ μ μ μ μ μ μ -, μ μ -, μ μ μ μ, μ. μ μ μ 134.

24 7590 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ - μ μ 2 1 -, - μ μ μ - μ μ, -. -, μ - - μ /1920 ( μ μ μ - ). 2., μ μ, 40% ( /1980) μ μ, μ μ -, μ μ, μ μ μ μ - μ μ μ - μ μ μ μ μ μ μ. 4. μ - 2 μ. 2515/1997, μ - μ μ / / μ. - μ μμ μ μ 2 μ μ μ μ μ ( μ ) μ 1. μ μ,. 3693/2008 ( 174) μ μ - μμ μ μ - μ μ μ - (...) /1997 ( 154). - μ μ - μμ μ μ μ μ - μμ μ μ -, μ μ μ - (...) / μ - (12) μ μ - 70, - μ,. -, μ μ μ - 70, μ μ. μ - μ μ -, μ μ μ μ μ., μ,, -, -,. μ μ μ,,. - μ,. 2. μ - μ. μ μ μ , μ -, μ μ - (15) μ, - μ (...). μ - μ - μ - μ. μ μ μ - μ. 3. μ μ-

25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7591, μ 71 μ μ μ 10 μ. -, - - μ μ μ μ μ μ... (15) - μ μ. μ - μ (3) μ μ μ,,, - μ, μ. μ μ μ- μ 100 μ -, μ μ μ μ μ, μ μ μ μ ( - ), - μ. 3. μ. 4. μ μ μ (...) μ μ - μ μ. 5. μ -, μ μ, μ μ μ (30) μ μ μ μ (30) μ μ -, μ μ μ -, μ μ μ μ - μ, μ / μ μ - - μ -. μ - μ, μ μ μ - μ, - μ μ μ μ, μ μ, - μ -, μ - μ μ,, -, μ - μ. 2., μ, μ μ μ, μ -, μ μ, μ - μ - μ - ( ) -. 4., μ,,, μ - μ μ - μ,... μ μ μ ( μ μ ) μ - -,, μ - μ. 5. μ μ - - μ μ μ, - μ -

26 7592 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ μ μ. μ μ - μ (20) (40) μ μ μ -. μ, μ - μ μ - μ μ μ μ μ, μ - μ μ μ - μ μ μ μ - μ, μ. 7., μ μ, -,. μ μ μ 1 69 μ. 8. μ - 3 μ μ, μ μ -, μ - - μ ( - μ - ) - μ -. (10) μ. μ μμ μ , - μ μ - μ - μ 4. -, - μ. μ, μ. 9. μ μ μ -, μ μ, μ - - μ , μ - μ μ - μ, - μ μ. 2. μ, μ,, μ -, μ. 3. μ μ μ μ μ μ μ (30) μ - μ μ μ 1. μ - - (5) μ μ μ - μ. μ μ. 2. μ μ μ μ, - μ. μ, μ, μ μ, μ -, μ μ, μ μ μ μ μ - μ,. 3. μ,, μ μ μ, μ μ μ μ μ -, μ μ, μ, - μ. 6. μ μ μ , 41..

27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ 90% ( ) μ μ., μ μ - μ ( μ μ μ ) - 90% - ( - ), μ μ μ μ 90% - ( - ) μ, , -, μ μ μ μ μ.,, -, -., -. μ. 3., μ μ -, - μ μ - μ 18 μ μ 1., μ μ μ - ( μ ) μ μ, μ 4 73, -. μ μ - (1) μ μ. 2., -, μ μμ, μ -, μ μ μ 163, -,, - μ, μ - μ. μ - ( - ) μ ,. 3. μ μ μ /2013 ( 167) μ 4 5 : «3. ( μ ) - μ μ 5, μ μ «- μ ) /909/ μ 27 μ 2008, μ /299/ μ , μ μ μ, - μ -, ( ), ) /947/ μ 27 μ- 2008, μ /299/ μ , μ μ μ - - -, μ μ - ( ), ) / 829/ μ , μ μ, μ -μ, μ - μ - ( ) -», (15), - μ μ. μ μ -, μ μ μ μμ,. μ. μ,, , μ -

28 7594 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ - - μ.» μ, -, - μ μ μ μ μ, μ - μμ, μ μ -,, -. μ μ μ / μ, - μ μ, μ /2006 ( 106), μ /2011 ( 204), μ μ μ μ μ μ μ «-..» «......», μ. 3912/2011 ( 17), : «) μ μ μ - μ, «IfG - Greek SME Finance S.A.» ( μ μ B ) - μ - μ, - μ μμ μ μ - μ μ μ μ. μ /2013 ( 288) μ, μ μ ( ). μ - -,, μ μ.» 2. 6 μ μ μ «-..», - μ. 3912/2011, μ - 2 μ 3-2 : «2) μ - μμ ( ), - μ μμ μ - μ, μ μ μ μ 100 -, μ - 1. μ » 81 μ μ /2013 ( 288), μ /2014 ( 114), : «μ, - μ. μ μ μ, - μ «IfG - Greek SME Finance S.A.» ( μ μ B ) - μ, - μ μμ, μ - μ μ. μ, -, μ μ -. μ - μ - μ.» /2013 ( 288) : «μμ ( ) μ μ - μμ μ μ μ μ - (......). 3912/2011 ( 17), μ, μ - μ μ. μ μ - μ μ «IfG - Greek SME Finance S.A.» 3 - μ, μ μ ( ).»

29 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) /2013 ( 288), - 5 : «μ - μ, μ μ - μ μ......, μ «IfG - Greek SME Finance S.A.» μ 3 4 μ. 128/1975 ( 178). - μ μ, μ μ - : ) μ μ μ - μ, ) μ ) μ μ μ μ μ -,, -, μ, ) μ ) μ - μ, μ «IfG - Greek SME Finance S.A.» μ μ., μ, μ μ -, μ «IfG - Greek SME Finance S.A.» μ μ, - μ - μ μ μ «IfG - Greek SME Finance S. A.» μ -,. 128/1975, μ.. 28/1931 ( 239) μ μ μ. 4172/2013 ( 167)., μ «IfG - Greek SME Finance S.A.» μ, - : ) μ μ μ μ, ) μ ) μ μ μ μ μ,, -, - μ, ) μ ) μ μ. μ μ μ μ.» /2014 ( 114) : «2. μ μ, μ, μ μ μ μ μ μ - μ μ μ μ μ. - μ, μ - μ - μ, μ,, - μ, μ -, μ, μ -, μ μ, - μ μ μ μ. μ μ μ - - (6) μ μ μ μ, μ μ, μ - μ.» 83 μ μ μ 1. To. 4279/2014 ( 158) -,, : «1.,,, μ μ μ μ -.» 2. μ /1995 ( 159) - μ. 4279/2014 μ, μ μ μ / 2013 ( 174) : «μ μ - μ μ μ -. μ μ μ - -.» /2014 ( 118), -, μ μ « », « », « » «31 μ 2014», μ μ «31 μ 2014», « », « » «2 2015» μ ,

30 7596 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ). 4093/2012 ( 222) -. μ μ μ - μ - μ - μ, μ μ μ /2003 ( 297) , : «2. μ μ - 1 : μ ( /....) 2, 373,, ( /...,...,...), μ, μ μ - 2, 123, 1, 1, 957 1, 822 1, 717 1, 592 μ 1, 377 μ 1, 231 μ 1, 151 1, 096 1, 061 1, 000 0, 950 0, 920 0, 885 0, 809 0, 570 μ 0, μ μ μ μ - (887).» / , : «3. μ μ, - (105,86 ). μ, μ μ - μ μ, - - (159,61 ). μ μ - μ, μ μ - μ μ, μ - - (212,94 ). μ μ μ μ, μ - μ μ, μ μ - (105,86 ). 4. μ, μ - :. μ,, : i. μ (294,05 ) - μ - (180,82 ). ii. μ μ μ - (138, 23 ).. μ - μ, μ μ : i. μ - (268,07 ) μ μ (165,30 - ), ii. μ - μ - (122,72 ). μ - μ μ μ μ μ μ (μ ). 5. μ, μ - μ : (624,13 ).....,...,...,, 1,, μ, μ μ - (412,62 - ).. - (321,02 ).. - μ (235,75 - ).., (149,49 ).. μ, μ μ μ μ, (107,01 ),. μ μ -, μ μ μ μ, - (45,39 ).. μ (, - ) μ - μ μ μ, - (33,81 ).., μ μ, - (27,58 ). 6. : (391,57 ).

31 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ,..., ,.... (239,47 )..,, (162,84 ). 7. :. μ, μ μ μ, (107,01 ),. μ, μ μ μ μ, μ (85,77 ).. μ μ -, μ μ μ μ, - (64,12 ).. μ (, - ) μ - μ μ μ -, (42,89 ).., μ μ (28,00 ). 8. μ μ :. μ μ - μ (45,39 ).» / , : «10. μ, - μ μ - μ μ, μ μ -, μ - (68, 46 ). μ μ μ.». 2 2 μ. 8002/32/122- / ( 1803) μ. 2/2381/0022/ ( 928) μ, μ, , μ (2,77 ). μ μ μ /2010 ( 40). 3. μ, - μ, μ - μ μ -, - μ, μ μ - μ, μ μ μ -, μ μ - μ - μ /2014 ( 85) /2014 μ μ μ /2014 ( 143) -,, : « /2003 ( 297), , : «1. μ μ μ μ (...), -, (..), - (...) -, μ μ μ μ - μ, μ - - μ :...., (..),..,..,... 2,00...,...., ,80. μ,,.., μ..,..., 1,60. μ,,,.. 1,40., - 1, ,,, 1, 00. μ.....,, -, - 0, 80. 0, μ μ μ μ μ - (2.067 ).» «. 3, /2003, , : «3. μ -, μ μ ( μ μ -, ), μ μ :., μ...

32 7598 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) (344,08 ), (487,97 - ).. (563,04 ) (594,32 ).., μ - (625,60 ).. - (656,88 ).. (688,16 ).» «5. μ, ( μ,, -, μ μ ), μ μ : μ - μ μ (769,12 ). μ - μ μ... (644,44 ).» «6. μ μ, μ-, μ μ :... (242,88 ) (161,92 ). μ (121,44 ). μ - μ, - μ μ -.»» « /2003, , : «1. μ μ μ μ μ - μ μ μ, μ μ :. 2, 00. 1, 80. μ 1, 60. 1, 40. 1, 20. 1, 00. μ 0, μ μ - μ μ μ - (2.067 ).»» «. 3, /2003, , : «3. μ - μ μ...., μ, μ μ :. μ - (344,08 ). - (487,97 ).. - (563,04 ).. (594,32 ).. μ (625,60 ).. - (656,88 ).. (688,16 ).» «5. μ, μ -, -, - μ, μ μ : μ - (769,12 ). μ - (644,44 ). 6. μ μ μ : - (242,88 ). (161,92 ). μ - (121,44 ).» «. -, μ , μ μ μ.» 7. μ /2014 μ, : «. μ, μ μ ( ), μ , μ μ μ, μ.» μ - μ μ - / -

33 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ, μ , /2010 ( 194) - μ - μ μ - μ μ. 2. μ - μ - μ μ /2013 ( 81) /2010 ( 87) : «, -. μ μ - (10) μ. 3, 4, 5, 7, 9, 10, /2012, -, μ. -, /2012., -. μ, - μ /2013,. μ -. μ, -, μ - μ.» /2010 : « μ.» 89 22, 24, 26, 27, /2014 ( 234) /2013 ( 287) μ - μ -, μ μ- μ μ μ - μ μ /2013, μ /2014 ( 74), μ μ μ, μ μ μ, μ μ μ. 3. μ /2013 ( 287) / : «7. ), - μ : ) μ,, ) μ,. ) μ, - : ) μ, ) μ, ), ) μ μ μ - ( - ). ) μ - : ) μ, ) μ. ) μ, μ. ), μ -. ) μ μ, - μ. ), - - μ, - μ. - μ μ μ. ) -, μ -, μ μ - : ) μ μ, ), ) μ, ) μ μ, ) μ ( μ - μ μ - μ ), ) μ.» / / :

34 7600 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) «, - μ» /2014 μ /2014 ; «) μ μ -.» /2014 : «) μ μ» / μ , 15, /2014 μ 12 μ μ 13, /2014 : «3. μμ μ μ μ - μ - μ, μ, - -.» /2014 «- μ,, - μ μ» /2014 : «) μ,, μ μ : ) μ μ - μ, ) μ μ, ) μ μ. μ - μ - μ μ μ - μ.» /2014 : «) μ μ» /2014 : «) μ μ». 14. ().., 101/ : «, μ» / : «μ -, μ» /2014 : «.. μ - μμ - μ..» / : «3. μ μ - -.» /2014 μ μ μ μ, μ , μ μ, μ - μ μ. 94 O.T.A /2007 ( 143), -, - : «3. μ μ, μ μ, μ μ μ (2) μ (1) μ.» 95 μ μ - μ, - μ.

35 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7601

36 7602 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

37 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7603

38 7604 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

39 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7605

40 7606 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

41 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7607

42 7608 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

43 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7609

44 7610 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

45 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7611

46 7612 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

47 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7613

48 7614 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7615

50 7616 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

51 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7617

52 7618 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

53 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7619 IV 29 4 μ

54 7620 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

55 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7621

56 7622 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

57 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7623

58 7624 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7625

60 7626 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

61 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7627

62 7628 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7629

64 7630 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2014 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 130 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3869 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προ σώπων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 260 12 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4312 Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 17 Φεβρουαρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3914 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας (M.O.U.) μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4279 Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειο νομικής Περιφέρειας Αττικής, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 234 28 Δεκεμβρίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3812 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89 20 Απριλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3955 Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφο δίων και Εισροών και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 225 8 Οκτωβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4302 Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 8 10 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4229 Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά σεων Άδεια παράστασης και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1321 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 65 6 Μαΐου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3845 Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3514 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 422/ 408583/ 6914/29 11 2000 ΚΥΑ Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 34 23 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4048 Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015)

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015) Α. Τακτικός προϋπολογισμός 1. αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015) Νέοι 01 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 14 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3053 18 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15732 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιω τικής χρήσης αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 36 12 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4237 Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» άρθρα 94 (παρ. 2 και 4), 186 (Τομέας Ε και Η εδάφιο 21), 204 (Πρώτο Εδάφιο και Τομέας Δ), 205 (παρ. 1 και 2), 210 (παρ. 1 και Τομέας Γ), 282 (παρ. 1), 283 (παρ. 3), 286

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Κ.Υ.Α. αριθμ. 7350/21.3.2014 Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των

Διαβάστε περισσότερα