Ηλεκτρικό Κουδούνι. Μαρία Φριλίγκου Α 3. 5 ο Γυµνάσιο Μυτιλήνης. Υπεύθυνος Καθηγητής: ηµοσθένης Ξενιτέλλης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2015-16. Ηλεκτρικό Κουδούνι. Μαρία Φριλίγκου Α 3. 5 ο Γυµνάσιο Μυτιλήνης. Υπεύθυνος Καθηγητής: ηµοσθένης Ξενιτέλλης 2015-16"

Transcript

1 Υπεύθυνος Καθηγητής: ηµοσθένης Ξενιτέλλης 5 ο Γυµνάσιο Μυτιλήνης Μαρία Φριλίγκου Α 3 Ηλεκτρικό Κουδούνι

2 Κεφάλαιο 1 Το κουδούνι είναι όργανο κρούσης που συνήθως χρησιµοποιείτε για να προειδοποιήσουµε για κάτι. Αποτελείτε συνήθως από ένα απέραντο κοίλο τύµπανο που αντηχεί επάνω στο χτύπηµα µιας ελεύθερης σφύρας που εσωκλείεται µέσα στο σώµα του κουδουνιού, ή µιας χωριστής σφύρας. Το κουδούνι αποτελείτε από ένα µεταλλικό κουδούνι, µεταλλική σφύρα, µεταλλικό στέλεχος, συρµατόπλεγµα και τη µπαταρία που δίνει ενέργεια ώστε να λειτουργήσει. 2

3 Κεφάλαιο 2 65mm 40mm 90mm 10mm 3

4 Κεφάλαιο 3 Κόψαµε από το χαρτί των οδηγιών τα σχήµατα (Β και Γ µαζί) το και το Α. Μεταφέραµε µε καρµπόν τα σχέδια των κοµµατιών: (Β), (Γ), και ( ) στα δύο κοµµάτια κόντρα πλακέ πάχους 15 mm διαστάσεων: 170 x 15 mm. Με τον ίδιο τρόπο µεταφέραµε το σχέδιο του κοµµατιού (Α) στο κοµµάτι κόντρα πλακέ πάχους 10 mm διαστάσεων: 180 x 100 mm. Έπρεπε να µεταφέρουµε ακριβώς πάνω στο Α τις θέσεις των κοµµατιών Β, Γ και και τα σηµεία που θα πρέπει ν' ανοιχτούν τρύπες, (τρεις τρύπες διαµέτρου Φ 2,5 mm και δύο τρύπες διαµέτρου Φ 2 mm). Είναι εκεί που υπάρχουν τα σχήµατα. Για να το πετύχουµε συράψαµε µε την βοήθεια του καθηγητή µας το χαρτί του σχήµατος Α πάνω στο κόντρα πλακέ βάζοντας ανάµεσα καρµπόν. Κόψαµε τα (Β), (Γ), και ( ) κάθετα µε ένα πριόνι και λειάναµε τα µε ένα γυαλόχαρτο. Στο κοµµάτι (Β) ανοίξαµε δύο τρύπες διαµέτρου Φ 2 mm και στο κοµµάτι ( ) µία τρύπα διαµέτρου Φ 5,5 mm σύµφωνα µε τις διαστάσεις του σχήµατος. Τις τρύπες τις ανοίξαµε κάθετα στο «µέτωπο» του κόντρα πλακέ και όχι στα πλευρά του γιατί πιθανόν θα άνοιγαν οι «πλάκες» του κόντρα πλακέ. Για να κάνουµε κάθετες τοµές χρησιµοποιήσαµε ένα φαλτσοκούτι και κάθετες τρύπες, και δρέπανο σε βάση. Ανοίξαµε αυτές τις πέντε τρύπες και λειάναµε µε γυαλόχαρτο το (Α). (είναι το κοµµάτι κόντρα πλακέ πάχους 10 mm διαστάσεων: 180 x 100 mm. Κολλήσαµε µε ξυλόκολλα τα (Β) και (Γ) στη βάση (Α), το (Β) να κολληθεί έτσι ώστε οι δύο τρύπες του να βρίσκονται στο πλάι. (βλέπε το παραπάνω σχήµα )Βιδώσαµε, µε δύο λαµαρινόβιδες 2,9 x 9,5 mm, τη µεταλλική σφύρα κουδουνιού στις τρύπες του (Β), αφού περάσαµε πρώτα στην µία βίδα έναν ακροδέκτη in Φ 3,2 mm.βιδώσαµε, µε µία λαµαρινόβιδα 2,9 x 9,5 mm, το µεταλλικό στέλεχος γωνία 1x1 τρύπες στην θέση του στο (Α), αφού πρώτα περάσαµε στην βίδα έναν ακροδέκτη in Φ 3,2 mm. Το µεταλλικό στέλεχος έπρεπε να βιδωθεί έτσι ώστε ίσα που να εφάπτεται µε τη χάλκινη επαφή της µεταλλικής σφύρας κουδουνιού. Για να µπορέσουµε να ρυθµίσουµε την απόσταση αυτή, να χρησιµοποιήσαµε την οβάλ τρύπα και όχι την στρογγυλή του µεταλλικού στελέχους. 4

5 Περάσαµε έναν ακροδέκτη in Φ 3,2 mm στην τέταρτη λαµαρινόβιδα 2,9 x 9,5 mm και βιδώσαµε την πάβ στο (Α) στην τρύπα διαµέτρου Φ 2 mm κάτω από τον διακόπτη (χάλκινο έλασµα). Περάσαµε µία κατσαβιδόβιδα Μ3 x 20 mm από την τρυπά του µεταλλικού κώδωνα και βιδώσαµε της µετά ένα παξιµάδι Μ3 ΧΑΛΑΡΑ, έτσι ώστε ο µεταλλικός κώδωνας να κινείτε ελεύθερα µεταξύ του παξιµαδιού Μ3 και της κεφαλής της βίδας.βιδώσαµε την βίδα αυτή, (µε τον κώδωνα), στην θέση της στο (Α). Βιδώσαµε την κατσαβιδόβιδα Μ6 x 40 mm στην τρύπα του ( ) τόσο, ώστε να εξέχει 30 mm. Τυλίξαµε µε µονωτική ταινία την κατσαβιδόβιδα και µετά τυλίξαµε τα 6 gr (περίπου) χάλκινου βερνικωµένου αγωγού Φ 0,3 mm γύρω της. Έπρεπε ν' αφήσουµε 80 mm ελεύθερου αγωγού τόσο στην αρχή, όσο και στο τέλος του τυλίγµατος. Μπορέσαµε επίσης να στερεώσουµε τον αγωγό µε µερικές στρώσεις µονωτικής ταινίας. Για ν' αφαιρέσουµε την µόνωση, από βερνίκι, του χάλκινου αγωγού, κάψαµε την µε έναν αναπτήρα και µετά ξύσαµε την καλά µε ένα κοµµάτι ψιλού γυαλόχαρτου. Αφαιρέσοµε την µόνωση σε απόσταση 15 mm από τα άκρα του τυλίγµατος. Κολλήσαµε µε ξυλόκολλα το ( ) στην θέση του στην βάση (Α). Η απόσταση µεταξύ της κεφαλής της κατσαβιδόβιδας και της µεταλλικής σφύρας έπρεπε να ειναι 1 mm! Όσο θα κολλάει το ( ), να το συγκρατήσουµε στην θέση του µε έναν σφικτήρα. Λυγίσαµε το χάλκινο έλασµα (διακόπτης) και φτιάξαµε τον διακόπτη. Τοποθετήσαµε µία µπαταρία πλακέ των 4,5 volt στην θέση της στην βάση (Α).Περάσαµε ένα παξιµάδι Μ3 σε µία κατσαβιδόβιδα Μ3 x 20 mm και την περάσαµε µετά από την τρύπα του χάλκινου ελάσµατος. Τέλος, βιδώσαµε την κατσαβιδόβιδα στην αντίστοιχη τρύπα της βάσης (Α) τόσο, ώστε το κάτω µέρος της κεφαλής της κατσαβιδόβιδας να βρίσκεται σε επαφή µε τον έναν πόλο της µπαταρίας. 5

6 Κεφάλαιο 4 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΟΥ ΟΥΝΙΟΥ Εµφανίστηκε περίπου στα µέσα του 19ου αι. και για µερικές δεκαετ ίες διατήρησε την αρχική τουτροφοδοσία µε συνεχές ρεύµα, παρεχ όµενο αποκλειστικά από στήλες του τύπου Λεκλανσέ. Αργότερα, τ α κουδούνια που τροφοδοτούνταν από στήλες αντικαταστάθηκαν µε εκείνα που χρησιµοποιούσαν το ηλεκτρικό ρεύµα φωτισµού. 6

7 Κεφάλαιο 6 Τα κουδούνια έχουν χρησιµοποιηθεί για να αναγγείλουν το χρόνο ή για να καλέσουν στις προσευχές, για να ηχήσουν τους συναγερµούς, για να γιορτάσουν τους γάµους, διακοπές ή νίκες. Στη δύση, οι κηδείες παρακολουθήθηκαν µε το αργό χτύπηµα του κουδουνιού εκκλησιών, σε µερικές παραδόσεις που χτυπούν µιά φορά για κάθε έτος της αποθανούσας ζωής. Τα κουδούνια χρησιµοποιήθηκαν για να καλέσουν τους ανθρώπους στην εκκλησία, στο σχολείο, ή ακόµα και µέσα στο γεύµα. Σε πολλά βρετανικά σχολεία τροφής τα κουδούνια που ηχούνται στα ενοικιαζόµενα δωµάτια δεν είναι ηλεκτρικοί σε ένα χρονόµετρο αλλά παραδοσιακά handbells βαθµίδα στους διορισµένους χρόνους από τους κατώτερους µαθητές που επιλέγονται σύµφωνα µε µια αλλαγή βάρδιας. Τα κουδούνια είναι κοινά ως συναγερµούς τα κουδούνια εκκλησιών λειτούργησαν στο παρελθόν ως προειδοποιήσεις της πυρκαγιάς και της εισβολής. Η λέξη χρησιµοποιείται επίσης για τον κωδωνοκρούστη µέσα τηλέφωνα, ποδήλατα, και µέσα κουδούνια πορτών. Αυτοί ο συνηθέστερα χρησιµοποιούν απλό ηλεκτρικό κουδούνι, όπου το µικρό κουδούνι χτυπιέται γρήγορα και επανειληµµένα. 7

8 Κεφάλαιο 7 ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Πένσα κομμάτι κόντρα πλακέ πάχους 10 mm διαστάσεων: 180 x 100 mm κομμάτια κόντρα πλακέ πάχους 15 mm διαστάσεων:170 x 15 mm 1 μεταλλική σφύρα κουδουνιού 1 μεταλλικός κώδωνας διαμέτρου Φ 35 mm 1 κατσαβιδόβιδα Μ6 x 40 mm 3 κατσαβιδόβιδες Μ3 x 20 mm Ψαλίδι Χάρακα Λύµα Κατσαβίδι Τρυπάνι 3 παξιμάδια Μ3 4 λαμαρινόβιδες 2,9 x 9,5 mm 1 μεταλλικό στέλεχος γωνία 1 x 1 τρύπες 1 χάλκινο έλασμα 4 ακροδέκτες in Φ 3,2 mm 100 mm καλώδιο 6 gr (περίπου) χάλκινου βερνικωμένου αγωγού Φ 0,3 mm Ηλεκτρική σέγα,σφυρι,γωνια 8

9 Κεφάλαιο 8 Υλικό κομμάτι κόντρα πλακέ πάχους 10 mm διαστάσεων: 180 x 100 mm Ποσότητα Τιµή µονάδας 1 κοµµατι 1 1 Μερικό κόστος υλικού κομμάτια κόντρα πλακέ πάχους 15 mm μεταλλική σφύρα κουδουνιού 1 0,5 0,5 4 κατσαβιδοβιδες παξιμάδια 4 λαμαρινόβιδες 1 μεταλλικό στέλεχος 3 0,5 1,5 4 0,8 3,2 1 0,5 0,5 1 χάλκινο έλασμα 1 0,4 0,4 4 ακροδέκτες 4 0, mm καλώδιο 1 0,8 0,8 9

10 Εργασια(ωρες) ΣΥΝΟΛΟ=57,9 Κεφάλαιο 9 t%29 A%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CE%BD %CE%B9_%28%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF %84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%29 10

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Η κατασκευή που θα περιγράψουµε εδώ έγινε για να δείξει το πόσο εύκολο είναι και µε τη χρήση απλών και φτηνών υλικών, να κατασκευάσουµε έναν ηλεκτρικό κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κατασκευής Hydrobots Ενότητα 1η

Οδηγός Κατασκευής Hydrobots Ενότητα 1η η Ενότητα 1η Κατασκευή Πρώτου Μέρους: Για την ενότητα αυτή απαιτούνται τα εξής: Εργαλεία Μέτρο Μαρκαδόρος Κόφτης σωλήνα PVC Στραυροκατσάβιδο Δράπανο ηλεκτρικό Τρυπάνι 6mm Τρυπάνι 2mm Μέγγενη 1 σωλήνα PVC

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Μελέτη και σύσταση εργαστηριακών ασκήσεων στον κινητήρα OPEL CORSA Υπεύθυνος καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ-ΙΩΑΝ-ΡΕΝΤΗ. Σχολικό Έτος : 2010-2011 ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ. Της μαθήτριας Χριστιάννας Σταφύλη ΡΟΜΠΟΤ ΑΥΤΟΝΟΜΟ. Ηρ.Ντούσης

2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ-ΙΩΑΝ-ΡΕΝΤΗ. Σχολικό Έτος : 2010-2011 ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ. Της μαθήτριας Χριστιάννας Σταφύλη ΡΟΜΠΟΤ ΑΥΤΟΝΟΜΟ. Ηρ.Ντούσης 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ-ΙΩΑΝ-ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος : 2010-2011 Μάθημα : Τεχνολογία ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Της μαθήτριας Χριστιάννας Σταφύλη ΡΟΜΠΟΤ ΑΥΤΟΝΟΜΟ Ηρ.Ντούσης ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΝΟΤΗΤΕΣ Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή και προγραμματισμός ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων

Κατασκευή και προγραμματισμός ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων Κατασκευή και προγραμματισμός ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων Δραστηριότητα στο πλαίσιο του Ομίλου Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών, του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας κατά το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτροµαγνητισµός

Ο ηλεκτροµαγνητισµός Ο ηλεκτροµαγνητισµός Επιστηµονικό µέρος Ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι συνδεµένος µε τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύµατος. Όλες οι οικιακές συσκευές λειτουργούν µε ηλεκτρικό ρεύµα και οι ανάγκες για την παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΦΟΡΤΙΩΝ WIMSHURST Περιγραφή, Λειτουργία, Συντήρηση, Πειράματα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΦΟΡΤΙΩΝ WIMSHURST Περιγραφή, Λειτουργία, Συντήρηση, Πειράματα ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΦΟΡΤΙΩΝ WIMSHURST Περιγραφή, Λειτουργία, Συντήρηση, Πειράματα Αρχικό Κείμενο: Πάνος Μουρούζης (Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Κερκύρας) Προσθήκες, Τροποποιήσεις: Βασίλης Γαργανουράκης (Υπεύθυνος 2 ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 1 Περιεχόμενα Σελίδα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Ηλεκτρικά εξαρτήματα 3 Ηλεκτρισμός στο σπίτι 4 Ένα κύκλωμα 5 Η τάση 6 Θετικό και αρνητικό 7 Το κόψιμο και η απογύμνωση καλωδίων 8 Η σύνδεση των εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΛΥΡΑΣ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΛΥΡΑΣ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΛΥΡΑΣ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. A) Η ποντιακή λύρα ή Κεµεντζές ήταν και είναι το βασικότερο µουσικό όργανο των Ελλήνων του Πόντου και παραµένει πολύ διαδεδοµένο στον Ελλαδικό

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μικρό αριστούργημα Τραπεζάκι από οξιά Σε αυτή την εργασία διαχωρίζεται η ήρα από το σιτάρι. Επειδή το μικρό τραπεζάκι έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις. 1 Εισαγωγή Τώρα θα φανεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εικόνα 1. Ηλεκτρολογική συνδεσμολογία ηλ. περίφραξης 1. Βγάζουμε τη συσκευή (κεντρική μονάδα) από τη συσκευασία (εικ. 2). Εικόνα 2. Κεντρική μονάδα 2. Τη στερεώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ. Ηλεκτροσυγκολλήσεις αντίστασης κατά σηµεία. Ηλεκτροσυγκόλληση αντίστασης ραφής

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ. Ηλεκτροσυγκολλήσεις αντίστασης κατά σηµεία. Ηλεκτροσυγκόλληση αντίστασης ραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ο ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ Ηλεκτροσυγκολλήσεις αντίστασης κατά σηµεία Ηλεκτροσυγκόλληση αντίστασης ραφής Ηλεκτροσυγκόλληση αντίστασης κατά άκρα Καµινοσυγκολλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος προϊόντων 2012-13. Οι τιμές περιλαμβάνουν το ΦΠΑ. Ισχύει από τον Οκτώβριο του 2012 και καταργεί κάθε προηγούμενο

Κατάλογος προϊόντων 2012-13. Οι τιμές περιλαμβάνουν το ΦΠΑ. Ισχύει από τον Οκτώβριο του 2012 και καταργεί κάθε προηγούμενο Ο ΜΑΔΙΚ Η ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο ΝΑΟΥΣΑΣ Αριθμός Αδείας 1 ΕΠ ΙΣ Τ ΟΛΗ Hellenic Post ικά λ υ λα η λ λ ς! τά α α σ κ τα έες δ ι ε μ ου τις χ ε έ τ ρ ε πα ιήσ ς ο α π Σ υλο α ν για Κατάλογος προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Σκουπιδομαζέματα-επιστημοσκορπίσματα

Σκουπιδομαζέματα-επιστημοσκορπίσματα Κατασκευή ηλεκτροστατικής μηχανής Lebiez και διάφορων ηλεκτροστατικών διατάξεων με υλικά καθημερινής χρήσης Χρήστος Πετούσης Η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάστηκε στους 8ους Πανελλήνιους Αγώνες Κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προτού χρησιµοποιήσετε το κλιµατιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ- ΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πειράµατα ηλεκτρισµού µε απλά µέσα και αυτοσχέδιες συσκευές

Πειράµατα ηλεκτρισµού µε απλά µέσα και αυτοσχέδιες συσκευές Πειράµατα ηλεκτρισµού µε απλά µέσα και αυτοσχέδιες συσκευές Φυσικός, Υπευθ. ΕΚΦΕ Νέας Σµύρνης, gatsiosj@myflash.gr Θεµατική Ενότητα: ιδακτικό υλικό Επίπεδο Εκπαίδευσης: Γυµνάσιο, Λύκειο Ι. Γάτσιος, Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΧΡOΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ DIS

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΧΡOΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ DIS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΧΡOΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ DIS ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος : 2012-2013 ΤΑΞΗ: Α2 Μάθημα : Τεχνολογία

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος : 2012-2013 ΤΑΞΗ: Α2 Μάθημα : Τεχνολογία 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος : 2012-2013 ΤΑΞΗ: Α2 Μάθημα : Τεχνολογία ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Τoυ μαθητή Κωτσέλη Φώτη ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Ηλιακό αυτοκίνητο Καθηγητής : ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. «Τοίχος γκολπόστ»

Robert Bosch GmbH. «Τοίχος γκολπόστ» «Τοίχος γκολπόστ» Στο στόχο! «Τοίχος γκολπόστ» Από τώρα ένας «τοίχος γκολπόστ» δεν υπάρχει μόνο στο γυμναστήριο, αλλά επίσης και στο σπίτι σου στον κήπο. 1 Εισαγωγή Ο «τοίχος γκολπόστ» είναι το κλασικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάζοντας τον σεισµογράφο

Κατασκευάζοντας τον σεισµογράφο Science in School Issue 23: Summer 2012 1 Κατασκευάζοντας τον σεισµογράφο Μεταφρασµένο από τον Παντελεήµονα Μπαζάνο (Panteleimon Bazanos) Για την κατασκευή του αυτοσχέδιου σεισµογράφου, θα χρειαστείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι

ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο χαλκός χάρη στις εξαιρετικές φυσικές του ιδιότητες και τα σημαντικά πλεονεκτήματα που διαθέτει θεωρείται από τα ιδανικότερα υλικά στις αρχιτεκτονικές εφαρμογές με βασικότερη εφαρμογή του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ. Μιχάλης Σκαρβέλης, Διαμαντής Σιδεράς

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ. Μιχάλης Σκαρβέλης, Διαμαντής Σιδεράς ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ Ι ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ Μιχάλης Σκαρβέλης, Διαμαντής Σιδεράς Στην καθημερινή εργασία του ο τεχνίτης αλλά και ο σχεδιαστής επίπλων και άλλων ξυλοκατασκευών κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. Εταζέρα τοίχου

Robert Bosch GmbH. Εταζέρα τοίχου Εταζέρα τοίχου Το ταλέντο οργάνωσης Εταζέρα τοίχου Αντίο αταξία! Για όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται ευχαρίστως σκόρπια, η εταζέρα τοίχου είναι η ιδανική θέση φύλαξης. 1 Εισαγωγή Ντουλάπια, συρτάρια,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΞΗ Α4. Σαρδέλης Μιχάλης ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΘΗΝΑ 2002

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΞΗ Α4. Σαρδέλης Μιχάλης ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΘΗΝΑ 2002 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΞΗ Α4 Σαρδέλης Μιχάλης ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΘΗΝΑ 2002 2003-2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα 1 Σελίδα Πρόλογος 2.Σελίδα Εισαγωγή 3 Σελίδα Ιστορική εξέλιξη του ανελκυστήρα 4-5 Σελίδες Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ & Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ GR ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 1 9448+ & 9848ES Ενσύρµατος Πίνακας Συναγερµού Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραµµατισµού. Menvier Univel. Έχει γίνει κάθε προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Η Γωνιά της Ενωμοτίας μου

Η Γωνιά της Ενωμοτίας μου Η Γωνιά της Ενωμοτίας μου Η ώρα ήταν σχεδόν 17:00. Όχι, όχι, δεν είχαν αργήσει οι άλλοι για την Ενωμοτιακή μας συγκέντρωση, απλά εγώ πάντα πήγαινα λίγο πιο νωρίς και καθόμουν στον χώρο της Ενωμοτίας. Μου

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 10 Το Ηλεκτρικό βραχυ-κύκλωμα Κίνδυνοι και "Ασφάλεια"

Φύλλο Εργασίας 10 Το Ηλεκτρικό βραχυ-κύκλωμα Κίνδυνοι και Ασφάλεια Φύλλο Εργασίας 10 Το Ηλεκτρικό βραχυ-κύκλωμα Κίνδυνοι και "Ασφάλεια" α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Στις εικόνες φαίνονται πολλές ηλεκτρικές πηγές που τροφοδοτούν με ηλεκτρικό ρεύμα διάφορα κυκλώματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30 ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30 Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες κατασκευής του ηλιακού φούρνου Cook'n'go (DIY kit basic)

Οδηγίες κατασκευής του ηλιακού φούρνου Cook'n'go (DIY kit basic) Οδηγίες κατασκευής του ηλιακού φούρνου Cook'n'go (DIY kit basic) Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να κατασκευάσετε τον ηλιακό φούρνο Cook'n'go. Αν και η κατασκευή ενός ηλιακού φούρνου με αφετηρία το Cook'n'go

Διαβάστε περισσότερα