Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt"

Transcript

1 Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

2 Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ, ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού. 2. Διασφαλίστε ότι ο ανεμιστήρας λειτουργεί μακριά από υγρασία, χημικά ή λιπαντικά. 3. Κατά την διάρκεια του καθαρισμού της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πέσει νερό και σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε λιπαντικά, οινόπνευμα ή χημικά για τον καθαρισμό της, καθώς μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη, παραμόρφωση ή και ηλεκτροπληξία. 4. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας για να βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή ηλεκτρικό σοκ. 5. Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα μακριά από κουρτίνες ή από οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία του. 6. Σβήστε όλους τους διακόπτες της συσκευής και βγάλτε από την πρίζα σε περίπτωση που θα απουσιάζετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. 7. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα αν δεν τον έχετε συναρμολογήσει εξολοκλήρου και σωστά, σε διαφορετική περίπτωση διατρέχετε σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού. 8. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί, θα πρέπει να επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο συνεργείο με σκοπό να αποφευχθεί ηλεκτροπληξία. 9. Πριν στείλετε τη συσκευή για επισκευή, σε περίπτωση που δεν λειτουργεί, παρακαλώ ελέγξτε πρώτα ότι το φις του καλωδίου τροφοδοσίας έχει τοποθετηθεί σε πρίζα που παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα. 10. Μη χρησιμοποιείτε και μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στην βροχή. 11. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός αν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Μην επιτρέπεται στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή σα παιχνίδι. 12. Ελέγξτε πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος ότι η τάση που αναγράφεται στο ταμπελάκι της συσκευής αντιστοιχεί με εκείνη του τοπικού δικτύου. 13. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος 203V/50Hz. 14. Η πρίζα πρέπει να έχει γείωση και ασφάλεια 16Α. 15. Ξετυλίγετε και ισιώστε το καλώδιο πριν τη χρήση. 16. Μην επιτρέπεται πρόσβαση των παιδιών σε υλικά συσκευασίας (σακούλες, πλαστικά κ.τ.λ.) γιατί μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα. 17. Μην ακουμπάτε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή πόδια. 18. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά πόδια. 19. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο. 20. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό που δημιουργήθηκε. 21. Μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες πολύπριζα - προεκτάσεις. Αν είναι απαραίτητο πρέπει να πληρούν τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας και να αντέχουν την κατανάλωση της συσκευής 16Α. 22. Μη ανοίγετε τη συσκευή και μη αποσπάτε μέρη της,

3 23. Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή και μην επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε επισκευές. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο και χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Η μη τήρηση των παραπάνω σημείων μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια της συσκευής. 24. Η συσκευή δεν θα πρέπει να μετακινείται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. 25. Αρνούμαστε κάθε κάλυψη αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή με λάθος τρόπο ή αν έχει πάθει βλάβη από κακή χρήση καθώς και αν έχει επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Διάγραμμα Δομής 15 Περιγραφή μερών 1. Πλαστικό Τσέρκι 2. Εμπρόσθιο προστατευτικό κάλυμμα 3. Πλαστικός σφιγκτήρα φτερωτής 4. Φτερωτή 5. Πλαστικό παξιμάδι 6. Πίσω προστατευτικό κάλυμμα 7. Κεντρικός άξονας 8. Σύνδεσμος 9. Πάνελ χειρισμού 10. τηλεσκοπικός σωλήνας 11. Πλαστικός σφιγκτήρας 12. Σωλήνας στήριξης 13. Διακοσμητικό κάλυμμα 14. Σώμα ανεμιστήρα 15. Ανακυκλωμένη μαύρη βάση* 15(H). Mαύρος πλαστικός δίσκος *Η βάση της συσκευής έχει επιλεγεί να κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα υλικά με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, υποδεικνύοντας έτσι οικολογική συνείδηση.

4 Συναρμολόγηση και χρήση Πρώτο βήμα: Συναρμολόγηση βάσης 1. Συναρμολογήστε τη βάση τοποθετώντας τον Μαύρο πλαστικό δίσκο 15(Η) στο άνω μέρος της Ανακυκλωμένης μαύρης βάσης 15. Στερεώστε με 3 βίδες (περιέχονται στη συσκευασία). 2. Τοποθετήστε το Σωλήνα στήριξης 12 στην τρύπα της βάσης έτσι ώστε ο Τηλεσκοπικός σωλήνας 10 να είναι προς τα πάνω. Στερεώστε το σωλήνα τοποθετώντας πρώτα την μεταλλική ροδέλα (που θα βρείτε στη συσκευασία) στο κάτω μέρος της Ανακυκλωμένης μαύρης βάσης 15 έτσι ώστε η κοιλότητα να είναι στο εσωτερικό της βάσης, τοποθετήστε την μεταλλική βίδα (σε σχήμα L που θα βρείτε στη συσκευασία) και σφίξτε. Προσοχή μην το σφίξετε υπερβολικά. 3. Περάστε το Διακοσμητικό κάλυμμα 13 μέσα στο σωλήνα. 4. Επεκτείνετε τον Τηλεσκοπικό σωλήνα 10 προς τα πάνω και περάστε μέσα στο τηλεσκοπικό σωλήνα τον Πλαστικό σφιγκτήρα 11 και σφίξτε. 5. Στη συνέχεια τοποθετήστε το Σώμα του ανεμιστήρα 14 στο άνω μέρος του Τηλεσκοπικού σωλήνα 10 και πιέστε μέχρι να τερματίσει. Σφίξτε τη βίδα που βρίσκετε στο πίσω και κάτω μέρος του Πάνελ χειρισμού 9. Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι η βάση στήριξης έχει συναρμολογηθεί σωστά και σταθερά!!! Δεύτερο Βήμα: Συναρμολόγηση ανεμιστήρα 1. Τοποθετήστε το Πίσω προστατευτικό κάλυμμα 6 στο Σώμα του ανεμιστήρα 14 μέσα από τον Κεντρικό άξονα 7 έτσι ώστε οι δύο εσοχές να συμπίπτουν στις αντίστοιχες τρύπες. Στη συνέχεια τοποθετήστε το Πλαστικό παξιμάδι 5 και σφίξτε. 2. Τοποθετήστε την Φτερωτή 4 έτσι ώστε η καβίλια (σταυρός) του άξονα να κουμπώσει στην ανάλογη εσοχή της Φτερωτής 4. Στη συνέχεια βιδώστε τον Πλαστικό σφιγκτήρα φτερωτής 3 για να στερεώσετε την Φτερωτή 4. Προσοχή: βιδώνετε προς την αντίθετη φορά του ρολογιού. 3. Αφού πρώτα προσαρμόσετε το Πλαστικό τσέρκι 1 στο Εμπρόσθιο Προστατευτικό κάλυμμα 2, τοποθετήστε το στον ανεμιστήρα έτσι ώστε η βίδα του Πλαστικού τσέρκι 1 να κοιτάζει προς τα κάτω, και σφίξτε. Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας έχει συναρμολογηθεί σωστά!!!

5 Λειτουργία της Συσκευής Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα, ανάβει η κόκκινη λυχνία Off στην Οθόνη LED. Οδηγίες λειτουργίας μέσω Πάνελ Χειρισμού και Τηλεχειριστηρίου: Πάνω στο Πάνελ χειρισμού 9 αλλά και στο τηλεχειριστήριο θα βρείτε όλες τις λειτουργίες του ανεμιστήρα: 1 On/Speed (πλήκτρο On/ επιλογές ταχύτητα): Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο ο Ανεμιστήρας αρχίζει να λειτουργεί στην ταχύτητα του μέτριου αέρα, πιέζοντας ξανά το ίδιο πλήκτρο μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του αέρα από το 1(αδύναμος αέρας ), στο 2(μέτριος αέρας ) ως το 3 (δυνατός αέρας) 2 Timer (χρονοδιακόπτης): Πιέζοντας το πλήκτρο του χρονοδιακόπτη μπορείτε να επιλέξετε από 0.5 ώρα ως και 7.5 ώρες (με κάθε πάτημα αυξάνει κατά μισή ώρα). Την προκαθορισμένη διάρκεια που επιλέξατε (π.χ. μετά από 2,5 ώρες) ο ανεμιστήρας θα σταματήσει αυτόματα να λειτουργεί. Αν επιλέξατε λάθος διάρκεια μπορείτε είτε να κλείσετε και να ξανά ανοίξετε τον ανεμιστήρα πιέζοντας το πλήκτρο Οff και στη συνέχεια το On/Speed είτε πιέζοντας διαδοχικά το πλήκτρο του χρονοδιακόπτη μέχρι να μηδενίσει. 3 Osc/Swing (περιστροφή): Επιλέγοντας αυτό το πλήκτρο ο ανεμιστήρας αρχίζει να περιστρέφεται, από τα αριστερά προς τα δεξιά. Επιλέγοντας και πάλι αυτό το πλήκτρο ο ανεμιστήρας σταματάει να περιστρέφεται. 4 Off (πλήκτρο off): Με αυτό το πλήκτρο σταματάει κάθε λειτουργία.

6 1.Τοποθέτηση και αντικατάσταση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο (Μπαταρία :1.5V): A. Ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας. B. Τοποθετήστε καινούργιες μπαταρίες,. Προσοχή: θετικός και αρνητικός πόλος μπαταρίας (+και-). C. Κλείστε το καπάκι της μπαταρίας. 2. Χρήση: A. Το λαμπάκι του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να σημαδεύει προς τον ανεμιστήρα. B. Ο τηλεχειρισμός λειτουργεί μέχρι και 5 μέτρα απόσταση. C. Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον ανεμιστήρα για μεγάλο χρονικό διάστημα ή για να τον αποθηκεύσετε. Ρύθμιση της κλήσης του αέρα Η κλήση της κεφαλής του ανεμιστήρα ρυθμίζεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω πιέζοντας ελαφρώς ή σηκώνοντας την κεφαλή του ανεμιστήρα έτσι ώστε να μετακινηθεί ο Σύνδεσμος 8. Λύσεις σε απλά προβλήματα Όταν ανάβετε τον ανεμιστήρα, η φτερωτή δεν λειτουργεί: Παρακαλώ ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα ή το κάλυμμα έχει φύγει από τη θέση του με αποτέλεσμα να εμποδίζει την φτερωτή. Αν ακούγεται θόρυβος όταν ανάβετε τον ανεμιστήρα, παρακαλώ ελέγξτε τη συσκευή ως ακολούθως: 1. Η φτερωτή έχει βιδωθεί πολύ σφιχτά πάνω στον κεντρικό άξονα του μοτέρ. 2. Υπάρχουν μικροσκοπικά ελαττωματικά δαχτυλίδια γύρω από την φτερωτή του ανεμιστήρα. 3. Το Προστατευτικό κάλυμμα έχει φύγει από την θέση του, και ακουμπάει στην φτερωτή του ανεμιστήρα. Συντήρηση Σβήστε τον ανεμιστήρα από τον Διακόπτη 0 του πάνελ χειρισμού και βγάλτε τον από την πρίζα πριν τον καθαρισμό: 1. Αυτή η συσκευή χρειάζεται μόνο κοινό εξωτερικό καθάρισμα και σκούπισμα με στεγνό πανί. 2. Την περίοδο που δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αποθηκεύστε τη στην συσκευασία της σε στεγνό και σκιερό μέρος.

7 ΕΓΓΥΗΣΗ Εγγυόμαστε ότι αυτή η συσκευή είναι υψηλής ποιότητος και αν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Η εγγύηση ισχύει για 2 χρόνια και καλύπτει την επισκευή τυχούσας βλάβης της συσκευής λόγω ελαττωματικού υλικού ή κατασκευαστικού λάθους και προβλέπει την αντικατάσταση παντός ελαττωματικού μέρους και όχι αλλαγή της συσκευής αποκλειομένων περαιτέρω αξιώσεων. Η εργασία και τα ανταλλακτικά κατά την περίοδο της εγγύησης παρέχονται δωρεάν. Για να ισχύει η εγγύηση πρέπει να έχετε την απόδειξη αγοράς όπου να φαίνεται η ημερομηνία της. Όροι εγγύησης Όλες οι επισκευές γίνονται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της αντιπροσωπείας και μόνο στην έδρα τους. Τα έξοδα μεταφοράς πληρώνονται από τον ιδιοκτήτη της συσκευής. Η συσκευή ταξιδεύει αποκλειστικά με κίνδυνο του ιδιοκτήτη της. Δεν καλύπτονται Φυσική φθορά, κακή χρήση. Επαγγελματική χρήση. Αλόγιστη χρήση, λάθος χειρισμοί, μειωμένη φροντίδα της συσκευής, μη προσοχή στις οδηγίες χρήσεως π.χ. λειτουργία της συσκευής στη βροχή. Σπασμένα μέρη και βλάβες από μεταφορά και πέσιμο. Επισκευές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και συνεργεία. ΠΡΟΣΟΧΗ Για να ισχύει η εγγύηση κρατάτε την απόδειξη αγοράς. GR Tο σύμβολο, στο προϊόν επάνω ή στη σuσκευασία του, υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟΥ ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ ΤΗΛ: FAX: ΑΘΗΝΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ: FAX:

atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 1 ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 1 ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 1 ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για λόγους ασφαλείας διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τες

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Το σκουπάκι από το εργοστάσιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΗΛΕΚΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΗΛΕΚΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τες για

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κινδύνους λόγω αστάθειας, η τοποθέτηση και στερέωση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγιεσ χρησεωσ. Πλυντήριο ρούχων

Οδηγιεσ χρησεωσ. Πλυντήριο ρούχων Οδηγιεσ χρησεωσ Πλυντήριο ρούχων Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε στην αγορά του πλυντηρίου ρούχων, και τα συγχαρητήρια στην άριστη επιλογή. Το νέο πλυντήριο ρούχων σας καλύπτει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AS-09UR4SVNNK3 AS-1UR4SVGNK3 AS-18UR4SFVNK3 AS-09UR4SVGNK AS-1UR4SVGNK4 AS-18UR4SFVNK4 AS-4UR4SLJNK3 Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ CALEO2 CALEO 2 TURBO & CALEO TURBO TIMER

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ CALEO2 CALEO 2 TURBO & CALEO TURBO TIMER ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ CALEO2 CALEO 2 TURBO & CALEO TURBO TIMER ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. www.carad.gr Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036, Email

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL Twin

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL Twin ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL Twin ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. www.carad.gr Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036, Email info@carad.gr - service@carad.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη και φυλάξτε τις σε ευπρόσιτο μέρος για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Ασύρματο τηλεχειριστήριο...13 Λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης...

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello TDN/TDG-A28VR4 TDN/TDG-A35VR4 For the proper use

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello KTN/KTG-09IV KTN/KTG-12IV KTN/KTG-18IV KTN/KTG-24IV

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) Μέσα θα βρείτε πολλές χρήσιμες συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσετε και να συντηρήσετε σωστά το κλιματιστικό. Μια μικρή προληπτική φροντίδα από την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Εντοιχιζόμενο συνδυαζόμενο μαγειρικό πλατώ αερίου Εντοιχιζόμενο συνδυαζόμενο μαγειρικό πλατώ αερίου Αγαπητέ πελάτη! Το εντοιχιζόμενο συνδυαζόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Δαπέδου - Οροφής Floor - Ceiling Unit

Μονάδα Δαπέδου - Οροφής Floor - Ceiling Unit Μονάδα Δαπέδου - Οροφής Floor - Ceiling Unit Your-conditions Περιεχόμενα 1. Ελληνικά / Greek...3 2. Αγγλικα / English...32 Οδηγίες Χρήσεως 1. Ονόματα και λειτουργίες των μερών του κλιματιστικού...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Σημειώσεις για τη χρήση... 4 Περιγραφή κάθε εξαρτήματος...6 Ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

Инструкция по эксплуатации. Οδηγίες Χρήσης. Паровой духовой. Φούρνος ατμού ZCB 880

Инструкция по эксплуатации. Οδηγίες Χρήσης. Паровой духовой. Φούρνος ατμού ZCB 880 Οδηγίες Χρήσης Инструкция по эксплуатации Φούρνος ατμού Паровой духовой шкаф ZCB 880 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας 2 Περιγραφή προϊόντος _ 3 Πριν από την πρώτη χρήση 5 Ηλεκτρονικός προγραμματιστής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Όρθιος ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης. Όρθιος ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Όρθιος ψυγειοκαταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε αγοράζοντας αυτή την συσκευή και συγχαρητήρια για την εξαιρετική επιλογή σας. Ελπίζουμε να σας εξυπηρετήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 63 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 63 Αξεσουάρ 63 Χειριστήρια 63 Σίδερο επαγγελματικού τύπου 64 Σίδερο οικιακής χρήσης 64 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.cookshop.gr BIALETTI MOKONA ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

www.cookshop.gr BIALETTI MOKONA ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ www.cookshop.gr BIALETTI MOKONA ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 www.cookshop.gr 2 3 4 5 www.cookshop.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Είμαστε σίγουροι ότι η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ελεύθερη κουζίνα αερίου Ελεύθερη κουζίνα αερίου Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε αυτή την συσκευή. Πιστεύουμε ότι σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της. Καταψύκτης EL Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της. Ο καταψύκτης προορίζεται για οικιακή χρήση, για

Διαβάστε περισσότερα