Σίμων Καράς 10 Χρόνια από τον θάνατόν του (Παιδευτική και παιδαγωγική η σημασία του συνόλου έργου και της ζωής του Σίμωνος Καρά).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σίμων Καράς 10 Χρόνια από τον θάνατόν του (Παιδευτική και παιδαγωγική η σημασία του συνόλου έργου και της ζωής του Σίμωνος Καρά)."

Transcript

1 Σίμων Καράς 10 Χρόνια από τον θάνατόν του (Παιδευτική και παιδαγωγική η σημασία του συνόλου έργου και της ζωής του Σίμωνος Καρά). Ομιλία του καθηγητού κ. Χαράλαμπου Σπυρίδη, με θέμα: (12/11/2008)

2 Κυρίες και κύριοι, Η Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη» εις τα πλαίσια σειράς διαλέξεων με τον τίτλο «Επέτειοι», συνεργαζομένη μετά του Συλλόγου προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής, διοργανώνει την αποψινή διάλεξη με θέμα: Σίμων Καράς 10 Χρόνια από τον θάνατό του. Ακριβώς ειπείν έχει παρέλθει ένα διπλούν διαπασών και δια πέντε χρονικόν διάστημα ενιαυτών, αφότου απήλθε ο Σίμων Καράς, δι όσους γνωρίζουν Πυθαγόρειον Μαθηματική Μουσική. 23 = 2 3 = 9 12 Προσωπικώς, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω θερμάς ευχαριστίας προς αμφοτέρους τους προμνημονευθέντας φορείς για την τιμή, την αγάπη και την εμπιστοσύνη των προς την ταπεινότητά μου. Κυρίες και κύριοι, Έχω την υψηλή τιμήν την παρούσα στιγμή να ομιλώ για τον Σίμωνα Καρά αισθανόμενος δέος, διότι εκπροσωπώ το Πνευματικό του Ίδρυμα, τον Σύλλογο προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής και καλούμαι να απαθανατίσω παιδευτικά και παιδαγωγικά στοιχεία της ζωής του, τα οποία κινούνται μεταξύ της πραγματικότητος και του μύθου. Προσεγγίζων τον άνθρωπο και το έργο του στοχεύω εις το να φωτίσω πτυχάς από το σύνολον έργον και τη ζωή του Σίμωνος Καρά, που αφορούν εις την παιδευτικήν και παιδαγωγικήν σημασία τους, εκτός και εντός της μουσικής κοινότητος. Θεωρώ καθήκον μου να στρέψω προς αυτήν την κατεύθυνση τας όποιας αναφοράς μου, διότι τα τελευταία χρόνια αναζητούμε πρότυπα, προκειμένου να καταστήσει ο διδάσκαλος το σχολείο του ζωντανό και χαρούμενο. Διαφορετικό σχολείο από αυτό το κακό μοντέλο, στο οποίο έχομεν αυτοεγκλωβισθεί ως διδάσκαλοι και ως σύστημα και του οποίου παράγωγο είναι αυτή αύτη η κοινωνία, υπέρ της οποίας ηγωνίσθη ο Σίμων Καρράς για να την καταστήσει καλυτέρα. Λέγων «τα τελευταία χρόνια», εννοώ τα τελευταία εκατό χρόνια. Και λέγων «διδάσκαλος» εννοώ σύμπασα την εκπαιδευτικήν και μουσικήν κοινότητα της πατρίδος μας. Δεν γνωρίζω, παρά την ηλικία μου, πότε η επιστημονική παρατήρησις εις τοιαύτας προκλήσεις είναι επαρκές εργαλείο για να καταδείξει κανείς την εκκωφαντική στάθμη έντασης, τουτέστιν τα πολλά decibel, που αποκτά ο πνευματικός συμπαντικός ήχος, ο 2

3 οποίος παράγεται από την πάλμωση, καθ ην στιγμήν προσωπικότητα και έργο σαν αυτό του Σίμωνος Καρρά συγκρούονται με αδρανείς κοινωνικές αξίες. Παρ όλο, λοιπόν, που θεωρώ ότι ο διδάσκαλος Σίμων Καράς, ο οποίος αφήκεν οπίσω του ένα ογκώδες και πολυδιάστατο έργο, δεν ήτο ένας τυχαίος άνθρωπος και ότι δεν θα μπορούσε να προσμετρηθεί με τα ανθρώπινα μέτρα, θα επιχειρήσω επιλεκτικήν αναφορά εις τη ζωήν και το έργο του, προσβλέπων εις την ανάδειξη ικανών στοιχείων, τα οποία υποστηρίζουν την παιδαγωγικότητα του θέματος της ομιλίας μου. Ο Σίμων Καράς, εγεννήθη στις 21 Μαΐου του έτους 1903 ή του έτους 1905 (όπως αναγράφεται εις τα μητρώα και εις την ταυτότητά του). Γενέθλιος γη του Σίμωνος Καρά υπήρξεν το μεσαιωνικόν χωρίον Στροβίτσιον (νυν Λέπρεον), της παλαιάς επαρχίας Τριφυλίας. Πατήρ του ήτο ο Γιαννάκης Καράς (έπαιζε ταμπουρά), οοποίος ήτο όχι μόνον το παράδειγμα του Σίμωνος, αλλά και ο πρώτος διδάξας αυτόν την ενόργανον και φωνητική μουσική. Η μητέρα του ελέγετο Σπυρούλα, το γένος Nικολάου Δρακοπούλου. Οι γονείς του. Γιαννάκης και Σπυρούλα Θα εκπλαγή κανείς πληροφορούμενος σήμερον ότι αυτό τούτο το διακριτικό της οικογενείας και το κύριο όνομα του πατρός του Σίμωνος Καρά, του Γιαννάκη Καρά, όπως αποδεικνύεται από δη

4 μοσιευθέντα βυζαντινά έγγραφα από τους Α. Παπαδόπουλο- Κεραμέα (Ιεροσολυμική Βιβλιοθήκη), F. Miklosick J. Muller (Acta ed diplomata) και F. Uspenskij V. Benesevic (Vazelonskie aktv. Leningrad), είναι η εγγυτέρα προσέγγισι του διδασκάλου Σίμωνος Καρά στο Βυζάντιο της Δυναστείας των Παλαιολόγων ( ), διότι το οικογενειακό επώνυμο Καράς απαντά κατά τους αιώνας ιγ, ιδ και ιε σε χειρόγραφα μεταξύ των οποίων το της Ιεροσολυμικής Βιβλιοθήκης του έτους 1429, όπου είναι επιγεγραμμένον: Ο Σίμων Καράς εφοίτησε εις το Δημοτικό Σχολείον του Λεπρέου και εις το Γυμνάσιον της Κυπαρισσίας. 12ετής μετέβη εις την Πάνω Χώρα, όπου εδιδάχθη τα γράμματα και την ιερά μουσικήν από τον καλλίφωνον και μορφωμένον ιερέα Ευστάθιον Λαμπρινόπουλον, πρωθιερέα της Μητροπόλεως Χριστιανουπόλεως εις την Αρκαδιά. Η Αρκαδιά με την παλαιά βυζαντινή ιδιαιτερότητά της υπήρξε έδρανον της Μητροπόλεως Χριστιανουπόλεως, η οποία πολύ ε- νωρίς είχε αναδειχθεί σε Μητρόπολη και κυρίως αυτοκέφαλον Αρχιεπισκοπή, υπαγομένη απ ευθείας εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Τονίζω ιδιαιτέρως τούτο, διότι ο Σίμων Καράς είχετο στερρώς από δύο άξονας. Την άδολον αγάπην του για την Ελλάδα και την αφοσίωσή του εις την Ορθόδοξον Ανατολικήν Εκκλησία. Επιθυμώ να τονίσω ότι αυτές είναι οι συντεταγμένες του, ως προς τον καθορισμό των άλλων δραστηριοτήτων του. Θα δούμε δε αν και είναι ηλίου φαεινότερο ότι ο Σίμων Καράς, μεταπηδών από τη γεωγραφική συντεταγμένη του τόπου, όπου είδε το φως για πρώτη φορά, διέβη κατά πολύ το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της πατρίδος του. Διερευνώντες το ενδεχόμενο ο Σίμων Καράς να εγεννήθη το έτος 1905, ευρισκόμεθα προ του ακολούθου πραγματικού γεγονότος: Το έτος 1922 ο Σίμων Καράς πρέπει να ήτο μικρότερος μάλλον και όχι μεγαλύτερος των 19 ετών, δεδομένου ότι οι πλείστοι των νέων της κλάσεως του 1921, οι οποίοι μόλις σχεδόν είχαν συμπληρώσει το 19 ο έτος της ηλικίας των, είχαν τύχει αναβολής στρατεύσεως από το ΓΕΣ για την Μικρασιατικήν Εκστρατείαν «έ

5 νεκα αδυναμίας έξεως», εκλήθησαν δε προς κατάταξιν και ευρέθησαν εις το μέτωπον της Μικράς Ασίας περί τα τέλη Ιουλίου Ο Σίμων Καράς το Φθινόπωρο του έτους 1921 αφικνείται εις τας Αθήνας. Εγγράφεται εις τη Νομικήν Σχολήν, αλλά, αποκοπτόμενος των σπουδών του, δεν λαμβάνει πτυχίο. Φοιτητής με τον πατέρα του το έτος 1922 Το ίδιο έτος εγγράφεται εις το Ωδείον των Αθηνών, εις την τάξιν του Γεωργίου Χωραφά για να μάθει βιολί. Παραλλήλως συμμετέχει εις τη χορωδίαν του Φιλοκτήτου Οικονομίδου. Το ίδιο και πάλιν έτος προσλαμβάνεται και διορίζεται εις το Υπουργείον της Κοινωνικής Προνοίας. Τρία έτη αργότερον, το έτος 1924, ιδρύει έναν εκκλησιαστικό χορό ιεροψαλτών. Το έτος 1927 ιδρύει την ομώνυμον Σχολή του και το 1929 ομιλεί και παρουσιάζει την Eκκλησιαστική μουσική εις το Bασιλικό θέατρο. Ακολούθως ιδρύει τον Σύλλογον προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής, εις τον οποίον ανέπτυξε μέχρι το τέλος της ζωής του μία πολύπλευρον και σημαντική δραστηριότητα εις την ψαλτικήν τέχνη και στο δημοτικό τραγούδι, με δωρεάν την Σχολή εξαετούς φοιτήσεως, την Εκκλησιαστική Χορωδία, τη Μεικτή Χορωδία Εθνικών Τραγουδιών, και τέλος, τη χορευτική ομάδα.

6 Το ίδιο έτος, 1927, έγραψε μουσική για τας εορτάς, τας οποίας είχαν διωργανώσει εις τους Δελφούς ο Άγγελος και η Εύα Σικελιανού. Η Εύα υπήρξε όχι μόνον μαθήτρια και στενή συνεργάτις του Σίμωνος Καρά, αλλά και ο καλύτερος εκφραστής των ιδεών του, εις τα πρώτα μάλιστα βήματα της καλλιτεχνικής αυτού δημιουργίας, κατά δε την έκφρασιν του ιδίου «ψυχή και στυλοβάτης του Συλλόγου προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής». Το 1930 ο Σύλλογος αναγνωρίζεται ως «Σωματείον μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος» και το έτος 1937 ο Σύλλογος εξελίσσει την υπάρχουσα Σχολή σε Σχολήν Εθνικής Μουσικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα αυτά συνέβησαν σε μιαν εποχήν κατά την οποία η Ελλάς διήγε μια κρίσιν ταυτότητος, αποποιουμένη τον πλούτο της παραδόσεώς της, στρεφομένη εις τα πολιτιστικά πρότυπα του Δυτικού κόσμου. Αι άοκνοι προσπάθειαι και η χαλυβδίνη θέλησις του Σίμωνος Καρά κατάφεραν να ξεπεράσουν τας οικονομικάς και πρακτικάς δυσκολίας, την κρατική αδιαφορία και την έλλειψη μέσων. Σήμερον ο «Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής», λειτουργεί εις το σπίτι του Σίμωνος Καρά (οδός Έρσης 9 και Πουλχερίας, εις τον λόφον του Στρέφη). Για τους σκοπούς και τη δραστηριότητα του «Συλλόγου προς Διάδοση της Εθνικής Μουσικής» εξαιρετικά κατατοπιστική τυγχάνει η ιστοσελίδα του συλλόγου: Στις 29 Μαΐου του έτους 1932 οργανώνει και τελεί για πρώτη φορά το Μνημόσυνο των μαρτύρων της αλώσεως της βασιλίδος πόλεως, της Κωνσταντινουπόλεως. 1934: Δίδει διάλεξιν εις την Eταιρεία Bυζαντινών Σπουδών με θέμα «Eρμηνεία των Bυζαντινών μουσικών κωδίκων» με τη χορωδία του να παρουσιάζει εκκλησιαστική μουσική και τραγούδια. Σ αυτήν τη διάλεξη τίθενται αι βάσεις της Mουσικής Παλαιογραφικής ερεύνης και μεταγραφής βυζαντινών και μεταβυζαντινών μουσικών κωδίκων. Το έτος 1937 μετατίθεται εις το Υπουργείον Τουρισμού και Τύπου από το οποίο δύο έτη αργότερον, το 1939, αποσπάται με τον βαθμόν του Εισηγητού εις την Ραδιοφωνία. Οποία θεία επιδαψίλευσις! Αμέσως αρχίζει εκπομπάς από το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας (Ε.Ι.Ρ.) με τίτλο «Ελληνικοί Αντίλαλοι» που ο Σίμων Καράς παρουσίασε ατύπως μεν προ του Β Παγκο

7 σμίου Πολέμου και κατ αυτόν, τυπικώς δε κατά την περίοδο Πρόκειται για δημοτικά ακούσματα με παραινετικά προοίμια, τα οποία εις τα χαλεπά ιδία χρόνια για την ελληνικήν πατρίδα ε- κράτησαν ακμαιότατον το φρόνημα του λαού. Κατ αυτήν την εκπομπή και μίαν άλλη, «Το δημοτικό τραγούδι στις πηγές του», από το 1957 έως το 1973 ηχογραφεί συστηματικώς και παρουσιάζει από την Eθνική Pαδιοφωνία περισσοτέρας των 700 εκπομπάς, αι οποίαι άφησαν εποχή, διότι για πρώτη φορά το πανελλήνιο κοινό ήρχετο εις επαφήν με τας τοπικάς μουσικάς παραδόσεις. Το έτος 1939, ο Σίμων Καράς μετά του Μακρή Καλλιγά και του Λίνου Πολίτου, όστις ήτο επιμελητής του Τμήματος Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, μεταβαίνουν εις την Κωνσταντινούπολιν προκειμένου να φωτογραφίσουν τους πρωτογράφους κώδικας της εξηγήσεως της βυζαντινής και μεταβυζαντινής μελοποιίας εις την κατά το 1814 Νέαν Μέθοδον αναλυτικής σημειογραφίας των διδασκάλων Χρυσάνθου, Χουρμουζίου και Γρηγορίου : Yπηρετεί εις το Mέτωπο και μετά την απόλυσίν του περιέρχεται διαρκώς με την χορωδία του τα Nοσοκομεία και λοιπά Iδρύματα και ψυχαγωγεί τους αναπήρους πολέμου. Διδάσκει στο Eλληνικό Σπίτι της Aγγελικής Xατζημιχάλη την ελληνική μουσική παράδοση. 1940: Στο μέτωπο.

8 1946: Συμμετέχει με την χορωδία του εις τους εορτασμούς εις το στάδιον, για την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου μετά της μητρός Ελλάδος. Διδάσκει Eλληνικό χορό και μουσική εις τη Σχολή Xορού της Kούλας Πράτσικα. Δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων του έτους 1950 ο Σίμων Καράς ενυμφεύθη, κατά το βυζαντινόν τυπικόν εις τον περικαλλή βυζαντινό ναόν της ιεράς μονής Δαφνίου, την Αγγελική Αλεξίου Βατούγιου, Ικαριώτισα εις την καταγωγήν, σύντροφον της ζωής του και ακούραστη συνεργάτιδά του μέχρι του τέλους του βίου του. 1950: Ο γάμος του. Ο Σίμων Καράς ήρχισε τας προσωπικάς του μουσικάς σπουδάς και ερεύνας εκτός του χώρου των οργανωμένων ωδείων, εμελέτησε τα θεωρητικά έργα των Αρχαίων Ελλήνων, των Βυζαντινών και μεταβυζαντινών συγγραφέων, ανεζήτησε, απεκρυπτογράφησε και ερμήνευσε παλαιά μουσικά χειρόγραφα Βιβλιοθηκών, όπως του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, του Αγίου Όρους, της Εθνικής Βιβλιοθήκης κ.α. Κατ αυτόν τον τρόπον ανεδείχθη βαθμιαίως εις έναν μοναδικόν αυτοδίδακτο μουσικοδιδάσκαλον, εις έ- ναν επιφανή θεωρητικό, γνώστην της σημειογραφίας των διαφόρων μορφών και εξελίξεων της βυζαντινής, αλλά και της αρχαίας Ελληνικής μουσικής. Συμμετείχε εις πλήθος συνεδρίων και επισήμων βημάτων του δημοσίου λόγου, πάντοτε με διαφορετικό και ε- ξαιρετικώς ενδιαφέρον μουσικολογικό θέμα, όσον αφορά εις την

9 παλαιογραφία, τα γένη και τα διαστήματα της Ελληνικής Μουσικής, αρχαίας, βυζαντινής και μεταβυζαντινής, εκκλησιαστικής και δημοτικής. 1950: Καταγραφή στη Σάμο. 1953: Eισηγείται εις το Διεθνές Bυζαντινολογικόν Συνέδριον Θεσσαλονίκης με θέμα «H ορθή ερμηνεία και μεταγραφή των Bυζαντινών μουσικών χειρογράφων». 1957: Xρησιμοποιών ένα μαγνητόφωνο μάρκας TELEFUNKEN, το οποίο ως επί το πλείστον μετέφερε εις την αγκάλην της η σύζυγός του, η κυρία Αγγελική, πραγματοποιεί επιτοπίους μουσικάς καταγραφάς δημοτικών τραγουδιών και οργανικών σκοπών. Όσον αφορά εις τα τραγούδια, που κατεγράφησαν υπό του Σίμωνος Καρά, εκτός από την φωνή αυτών, η οποία πρέπει να α- ναζητηθεί εις την ιδέαν της μελωδίας, ο καταγραφεύς εμμένει εις πρόσθετα στοιχεία, όπως είναι οι ιδιωματισμοί της γλώσσης των δημιουργών τους και κάποια άλλα διαλεκτικά στοιχεία του τόπου, λ.χ. αρχαϊκά στοιχεία της γλώσσης και ο προσωδιακός της χαρακτήρ. Ο Σίμων Καράς συνέλαβε και κατέγραψε πιστώς τόσον την φωνητική μουσική, όσον και την φωνητικήν ορθογραφία των δημιουργών των τραγουδιών του. Ας αποτελέσει τούτο μάθημα και για τους νεωτέρους καταγραφείς δημοτικών τραγουδιών!

10 Δημοτικά τραγούδια της Πελοποννήσου ο Σίμων Καράς ήρχισε να περισυλλέγη εις ηλικία μόλις 14 ετών. Πριν καν εισέλθη εις την εφηβείαν είχε προκαταλάβει την Κεντρικήν Επιτροπήν Εκατονταετηρίδος της Ελληνικής Επαναστάσεως, η οποία, μεταξύ άλλων, το 1921 εξήγγειλεν την «περισυλλογήν και διάσωσιν των ασμάτων και των χορών του ελληνικού λαού δια φωνογράφων, φωτογραφιών, και παντοίων άλλων μέσων (Γ. Χαριτάκι, Η Εκατονταετηρίς της Επαναστάσεως, Εν Αθήναις 1921, σελ.44)». Ο Σίμων Καράς δε, εις τους μετέπειτα χρόνους, ήτο ο μόνος ο οποίος ησχολήθη κατά σύστημα με την περισυλλογή και διάσωσιν τούτου του εθνικού πλούτου. Αι μουσικαί καταγραφαί του, βεβαίως, εγένοντο αργότερον. Εις το σύνολό τους τα δημοτικά τραγούδια που έχει καταγράψει ο Σίμων Καράς (του ακριτικού κύκλου, παραλογές, ιστορικά, κλέφτικα, χορευτικά και μη, της αγάπης, του καημού και της θάλασσας, του γάμου, δρομικά, γνωμικά, διδακτικά, μυρολόγια, όπως και κόμματα, γυρίσματα και τσακίσματα) είναι ένας ολόκληρος κόσμος. 1963: Mετέχει του Διεθνούς συνεδρίου Aνατολικής Mεσογειακής Mουσικής στην Tυνησία με εισήγηση. 1968: Πραγματοποιεί επιστημονική ανακοίνωση εις τη Mονή Kρυπτοφέρης Iταλίας με θέμα «Γένη και διαστήματα της Bυζαντινής Mουσικής». 1968, Ιταλία: Μονή Κρυπτοφέρης.

11 1969: Λαμβάνει το πρώτο βραβείο εις τον διαγωνισμό τσαμπούνας εις την Eρίκη της Σικελίας μαζί με θρακιώτας και νησιώτας τσαμπουνιέρηδες. 1970: Σημαντικός σταθμός για τον Σίμωνα Καρά, αλλά και την Ελλάδα εις την οικουμενική της διάσταση, είναι η χορηγία του Ιδρύματος Φορντ. Χάρις εις αυτήν και την νυχθημερόν συνδρομή της συζύγου του Αγγελικής και της βοηθού του Μαρίας Βούρα, πραγματοποιεί από το έτος 1972 τας επί τόπου ηχογραφήσεις δημοτικών τραγουδιών σε διαφόρους περιοχάς της Ελλάδος, τας ο- ποίας κυκλοφορεί σε δίσκους γραμμοφώνου, σε κασέτας και σε CD. Πρέπει να έχομε συνειδητοποιήσει ότι τα δημοτικά τραγούδια υπακούουν εις τους νόμους της φωνητικής της ελληνικής μουσικής. Αι κλίμακες της βυζαντινής μουσικής με τας οποίας μελωδούνται τα δημοτικά τραγούδια του Νεωτέρου και Νέου Ελληνισμού, έχουν όχι άπυκνα μόνον, αλλά και πυκνά διαστήματα (Αριστόξενος, Ευκλείδης, Πλούταρχος). Είναι δε το πυκνόν ίδιον του εναρμονίου και του χρωματικού γένους (Πτολεμαίος, Παχυμέρης). Τουναντίον, η κλίμαξ του συγκεκραμένου συστήματος της Δυτικής Μουσικής, για το οποίο ομιλεί ο Σίμων Καράς εις το Θεωρητικόν του (Β. ρλα ), αλλά και άλλοι παλαιότεροι και νεώτεροι αυτού, μάλιστα δε η διαίρεσις του διαπασών διαστήματος 2/1 εις 12 ίσα 12 ημίτονα με αξία του καθενός ίση προς 1,05946 (= 1, ), 2 δεν θα τονίσω εδώ ότι είναι παράφωνος αλλ ότι, κυριολεκτών, δεν ερμηνεύει ακριβώς τους νόμους της φωνητικής της ελληνικής μουσικής, αφού κατ ουδένα τρόπον αποδίδει τα βαθέα, ηδέα και λιγυρά μελικά ακούσματα αυτής. Ορθόν και πρέπον μετά ταύτα είναι, προκειμένου να προέλθει σε μελέτη των δημοτικών τραγουδιών του Σίμωνος Καρά ο μουσικός εκτελεστής αυτών, να έχη κατά νουν τας κλίμακας εις τας οποίας κατέγραψεν αυτά ο διδάσκαλος, όπως ακριβώς τας εδίδαξε εις την υπ αυτού ιδρυθείσα Σχολή της Εθνικής Μουσικής και είναι καταγεγραμμέναι εις το δίτομον Θεωρητικόν του (Αθήναι 1982), εις τας μεθόδους Ελληνικής Μουσικής (τόμοι Α, Β, Γ 1-2, Δ 1-2, Αθήναι 1981, 1984, 1985), εις «Τα Γένη και Διαστήματα εις την Βυζαντινήν Μουσικήν» (Αθήναι 1972) και εις «Τα Αρμονικά» (Αθήναι 1989 και SDNM, Cass. 126). 1973: Aποχωρεί από το Εθνικόν Ίδρυμα Ραδιοφωνίας (Ε.Ι.Ρ.).

12 1975: Tο Tμήμα Eθνικής Mουσικής της EPT διαλύεται και το αρχειακό υλικό του διασκορπίζεται. 1978: Δίδει διάλεξη με θέμα «Eκκλησιαστική Bυζαντινή Mουσική και δημοτικά τραγούδια» στην Oρθόδοξη Θεολογική Σχολή της Bοστώνης. 1981: «O Θούριος του Pήγα και η μουσική του». Aνακοίνωση του Σίμωνος Καρά εις το Πολεμικόν Mουσείον με την χορωδία να αποδίδει τραγούδια του : Σηματοδοτείται η «στροφή» του προς τη σύνθεση του μεγάλου θεωρητικού του. Γράφει δεκάδας κειμένων, τα οποία συνδέονται αρρήκτως με την αντίληψη, ήτις αφετηριάζεται από την πυθαγόρειον σκέψη. Επιχειρεί να διαπαιδαγωγήσει την κοινωνία, αξιοποιεί την υψηλή εκκλησιαστική ποίηση και τας λαϊκάς μουσικάς τραγουδιστικάς καταγραφάς. Καταθέτει ένα νέο μορφωτικό στοιχείο στη νεότερη πνευματική συγκρότηση, στηριγμένο στη συλλογική γνώση και μνήμη του λαού. Με τη Μεγάλη Ορχήστρα Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής προβάλλει τα αριστουργήματα της μουσικής της υπαίθρου στο ελληνικό κοινό και καταθέτει ως επόμενο παιδευτικό εργαλείο τα αριστουργήματα της «αδέσποτης» δημοτικής μουσικής δημιουργίας. Αι συναυλίαι και η δισκογραφία του «διδάσκουν» το παγκόσμιο ακροατήριο και γίνονται βήμα διαμαρτυρίας προς την Πολιτεία για την αδιαφορία της εις ό,τι αφορά εις την επιβίωση των εθνικών μνημών αυτών των μουσικών. ΟΣ. Καράς διευθύνει την Ορχήστρα.

13 Τον Οκτώβριον του ιδίου έτους εις το Μουσικολογικό Συνέδριον, το οποίο είχε διοργανώσει το Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών, έδωσε την Ανακοίνωση «Οι Μουσικές στην Ανατολική λεκάνη της Μεσογείου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα». Εκεί ως σύνεδρος τον εγνώρισα για πρώτη φορά! Ωμιλούσε, έψαλλε, ετραγουδούσε προκειμένου να πείσει το ακροατήριό του, το οποίο εις την πλειονότητά του αποτελούσαν διαπρεπείς μουσικολόγοι απ όλα τα μέρη του κόσμου. Ανέλυε και συγχρόνως συνέκρινε κλίμακας, τρόπους, ήχους, μακάμια, σιουπέδας, οριοθετών συγχρόνως τας θέσεις των μπερντέδων στας ελληνικάς, τας τουρκικάς και στας αραβικάς κλίμακας. Είχε την περισσή γνώση και γι αυτό έπειθε τους συνομιλητάς του. Τον εθαύμασα, σε εκείνο το Συνέδριο, για τη μουσική του πληρότητα, τη δυνατότητα άμεσης διατυπώσεως των επιχειρημάτων του, την ορθότητα των μουσικών αυτού συλλογισμών και, ότι, κατά έναν τρόπον, αυτός ήτο όστις κατηύθυνε τη συζήτηση εις το Συνέδριο. Με εντυπωσίασε δε πολύ, όταν είδα, ότι όχι μόνον οι Έλληνες σύνεδροι, αλλά και οι Ξένοι, που συμμετείχαν στας συνεδριάσεις, και από αυτούς κυρίως οι Τούρκοι, οι Πέρσες, οι Σύριοι και οι Αιγύπτιοι εκρέμοντο κυριολεκτικώς από τα χείλη του. Είχαν δεχθεί σχεδόν ασυζητητί τας θέσεις του σε καίρια σημεία της Ελληνικής -Βυζαντινής και, κατ επέκτασιν της Ανατολικής μουσικής. Τότε μόλις κατάλαβα, ότι εις τον χώρον της ελληνικής μουσικής η Ελλάς διέθετε και εξακολουθεί να διαθέτει με το αδαπάνητο έργο, το οποίον κατέλιπε ο Σίμων Καράς τον μεγαλύτερο εθνομουσικολόγο του είδους. Ισως ο τίτλος αυτός, που του αποδίδω, να φαίνεται μικρός, αλλά μάλλον συμβαίνει το αντίθετο. Διότι επί των ημερών μας, επιτρέψατέ μου να είπω, έχουν μικρύνει πολύ την αξία των τίτλων οι άμοιροι τύχης, όσον αφορά εις την επιστημονικήν ή καλλιτεχνικήν των ανέλιξη. 1985: Πραγματοποιεί ανακοίνωση εις το Συνέδριο Mεσογειακής Mουσικής εις τους Δελφούς με θέμα «H ελληνική συμβολή στη μεσογειακή μουσική». 1988: «Aρμονικά». Μια ανακοίνωση ιστορικός και μουσικολογικός σταθμός στο διεθνές μουσικολογικό συνέδριο των Δελφών.

14 Δελφοί, 1988: «Αρμονικά». Ο Σίμων Καράς ετιμήθη υπό της Ακαδημίας των Αθηνών την εσπέραν της Παρασκευής, 24 Μαρτίου του έτους Κατά την παραλαβήν του επαίνου και του βραβείου της Ακαδημίας, απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρος της Ακαδημίας των Αθηνών, είπεν: «Κύριε Πρόεδρε, όταν εκάμαμε τον Σύλλογο της Εθνικής Μουσικής, εδώσαμεν όρκον και λόγον τιμής να μη δεχθώμεν τιμάς, αξιώματα, θέσεις και χρήματα. και τον ετηρήσαμε μέχρι τούδε. Όμως, δια τον κύριον Μπόνην (τον εισηγητήν της βραβεύσεως) πατούμεν τον όρκον και λόγον τιμής, και δεχόμεθα τον έπαινον. Αρκεί η τιμή. Τας δε δραχμάς του βραβείου, παρακαλούμεν όπως τας διαθέσητε, εξ ονόματός του, εις άλλων τας ανάγκας». Με αυτήν την ανένδεια φιλοσόφου ο Σίμων Καράς διέκρινε την τιμήν και απεποιήθη το χρηματικόν έπαθλον.

15 1990: Βραβείον Ακαδημίας Αθηνών. Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προεδρεύοντος του αειμνήστου καθηγητού Εθνομουσικολογίας Γεωργίου Α- μαργιανάκη, την Τρίτη, 4 Ιουνίου του έτους 1996 ανηγόρευσε τον Διδάσκαλο Σίμωνα Καρά εις επίτιμον διδάκτορά του, υλοποιώντας την απόφασι της Γενικής Συνελεύσεως του Τμήματος, ήτις είχε ληφθεί την 19 η Σεπτεμβρίου του έτους Τον πανηγυρικόν λόγον εξεφώνησεν ο καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής Τέχνης εις το Τμήμα κ. Γρηγόριος Στάθης. Κυρίες και κύριοι, χωρίς να σπαταλήσω χρόνο πολύτιμο, θα επισημάνω τον ρόλο της μουσικής εις την δημοσία και ιδιωτική ζωήν των Αρχαίων Ελλήνων και τους δρόμους, τους οποίους άνοιξε ο Σίμων Καράς τόσο στο δημοτικό τραγούδι, όσο και τη βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική. Γνωρίζω ότι θα σκοντάψω επάνω εις τους μη μεμυημένους επί του θέματος. Είναι επόμενο. Η αρχαία ελληνική μουσική, το δημοτικό τραγούδι και η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική δεν είναι άλλόν τι από την ελληνική μουσική εις το σύνολόν της, με διάφορα στάδια εξελίξεως, διαφορετικάς αρχάς, όσον αφορά ιδιαιτέρως εις την ιερατική μουσικήν, και με διαχρονικήν εμβέλειαν, η οποία προσεγγίζει τα με

16 6.000 έτη. Εμφανίζεται ταυτοχρόνως με την γένεση του Ελληνισμού, τον οποίο συνοδεύει στη δράση και την ακμή του. Ο Ελληνισμός προοδεύει στη μουσική μαζί με την αδιαμόρφωτη ακόμη σε διαλέκτους γλώσσα του (αν ίσως και προηγείται της προφορικής φωνής). Από τον Όμηρο ήδη και μετά η μουσική είναι αχώριστος από τη γλώσσα, διότι ο ποιητικός λόγος είναι το κέντρο βάρους γι αυτήν. Αυτόν προβάλλει καθ όλην τη διαδρομή της. Η ελληνική γραμματεία (Όμηρος, Ησίοδος, Σαπφώ, Τέρπανδρος, Πίνδαρος κ.ά.) όπως και Μυθογράφοι, Τραγικοί, Ιστορικοί και Φιλόσοφοι και ένα πλήθος διασωθέντων αρχαιολογικών μνημείων, επιμαρτυρούν το βάθος έκτασης, το οποίον είχεν η ελληνική μουσική για απέραντο διάστημα χρόνου. Η ελληνική τέχνη από τη Νεολιθική και την Ελλαδική εποχή μας διαφωτίζει επαρκώς με όσα μνημεία έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη. Το ίδιο η παπυρολογία. Από τα ίδια τα μνημεία της τέχνης, της επιγραφικής, της αγγειογραφίας, της γλυπτικής-πλαστικής και από τας σχετικάς ειδήσεις των γραπτών πηγών, έχομε το ανάπτυγμα της ελληνικής μουσικής στην Ανατολή, αλλά και στη Δύση χρόνια προ του Μεγάλου Αλεξάνδρου η ελληνική μουσική είχε επικρατήσει στην Πρόσω Ασία. Επίσης, εις την Αίγυπτον. Τα ίδια μνημεία και αι γραπταί πηγαί μας προσδιορίζουν τας μουσικάς τάσεις των Ελλήνων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στο τραγούδι, το μυρολόγι, τον χορό, ό,τι και σήμερα είναι γνωστό από τα πανηγύρια. Από την παναρχαία ακόμα εποχή οι Έλληνες είχαν υψηλόν αίσθημα ευθύνης στην απόδοση τιμής στο θείο. Αυτά παρέλαβον, μαζί με τη νέα θρησκεία το Βυζάντιο, ο Νεώτερος και Νέος Ελληνισμός. Η βυζαντινή μουσική, η ιερά μουσική της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας και το δημοτικό τραγούδι ηκούετο και εξακολουθεί να ακούεται σε κάθε σπίτι, είτε σε γάμους, είτε σε άλλες εκδηλώσεις. Ο Σίμων Καράς είναι ο μόνος, ο οποίος ησχολήθη αποκλειστικώς με το είδος τούτο, μετά την απόφαση, την οποία είχε λάβει η Επιτροπή της Εκατονταετηρίδος της Ελληνικής Επαναστάσεως προς περισυλλογήν των δημοτικών ασμάτων. Είναι ο μόνος, επίσης, όστις επεσήμανε την εξάρτηση του δημοτικού τραγουδιού από την αρχαιότητα. Εβδομηκονταπέντε ολόκληρα χρόνια ειργάσθη με αποκλειστικό τον σκοπό τούτο, όχι με λόγια, αλλά με τη χρήση των κατά σύστημα συντεθειμένων αρχαίων ελληνικών μέτρων εις τα δημοτικά τραγούδια. Έτσι, απέδειξε την ενότητά της με την αρχαία ελληνική μουσική. Με τας κλίμακας, που εμελέτησε οργανικά ο ίδιος, επέβαλε τα πυκνά διαστήματα, εφήρμοσε τον μαθηματικό λόγο προς απόδειξη των διαστημάτων των. Ο Σύλλογος προς Διάδοση

17 της Εθνικής Μουσικής και ιδιαιτέρως η Σχολή της Εθνικής Μουσικής, στην οποία μέχρι προ του θανάτου του προΐστατο, το σπουδαίο έργο που έφερε εις πέρας στον τομέα της δημοτικής μουσικής, συνακολούθως προς την παλαιογραφικήν και τη λαϊκήν καθόλου παράδοση, είναι αναντίρρητος λόγος. Ένας δεύτερος μεγάλος στόχος του Σίμωνος Καρά είναι η επαναφορά της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής στην κλασσική μορφή της, όπως δηλαδή εδιδάσκετο και ηκούετο εις τους ναούς την εποχή του Δαμασκηνού, του Κουκουζέλους και των άλλων μεγάλων μελουργών της βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής μέχρι και προ της μεταρρυθμίσεως των τριών μουσικοδιδασκάλων των αρχών του ιθ αιώνος. Αναγνωρίζει, βεβαίως, ο Σίμων Καράς ότι οι τρεις διδάσκαλοι Χρύσανθος, Γρηγόριος και Χουρμούζιος συνέβαλον εις την εκλαΐκευση του τρόπου εκμαθήσεως της βυζαντινής μουσικής, όμως, στο νέο μουσικό γραφικό σύστημα ανευρίσκει κενά, τα οποία πληθαίνουν από ημέρα σε ημέρα με την επικράτηση του νέου γραφικού συστήματος το Προς τούτο, χάριν συγκρίσεως, επέβαλε στη σχολή του την από κοινού διδασκαλία των δημοτικών τραγουδιών, αφού στους ιδίους θεμελίους νόμους της ελληνικής μουσικής και στα ίδια μέτρα εργάζονται και τα δύο είδη. Επέβαλε δε ακόμα στη διδασκαλία του, στη σχολή, και την παλαιογραφία της βυζαντινής μουσικής και την μελοποιΐα και την υμνογραφία, μαθήματα απαραίτητα για την όλη στοιχείωση του θέματος. Πρόσθετα μαθήματα για τα προσωδιακά και φθογγικά πάθη, για την τονικότητα κ.λπ. ήσαν όχι μόνον απαραίτητα, αλλά και βοηθητικά προς εμπέδωση της διδασκαλίας. Επί τω λόγω ότι οι Μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας και οι εκκλησιαστικοί μουσουργοί και μελουργοί είχαν εν χρήσει στη βυζαντινή μουσική τα απλά μέτρα και όχι τα κατά σύστημα συντεθειμένα των Αρχαίων Ελλήνων, ο Σίμων Καράς στη διδασκαλία του α- ναζητεί τα επιβαλλόμενα στα βυζαντινά μελουργήματα μέτρα στην προσωδιακή έκταση της συλλαβής και την ισομετρία, ως το πάλαι. Ο ομιλών υποστηρίζει ότι η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιεί ο Σίμων Καράς τόσο για το δημοτικό τραγούδι, όσο και για το εκκλησιαστικό άσμα, είναι η αρίστη, καθότι επέτυχε ν αποκαταστήση σε μεγάλο βαθμό την κλασσική βυζαντινή μελωδία και να προσεγγίση το δημώδες άσμα στας ρίζας του, αι οποίαι εισχωρούν σ ένα βαθύτερο στρώμα της εποχής του Ομήρου. Για την ιστορική, φιλοσοφική, ακουστική, μαθηματική και αισθητική μελέτη της ελληνικής μουσικής κατάπληξιν προκαλεί ο ε

18 ξαιρετικά μεγάλος αριθμός των πηγών και των βοηθημάτων επί των οποίων εστηρίχθη ο Σίμων Καράς για να συγγράψει τα βιβλία του, εκδοθέντα ή μη. Είχε στην διάθεσή του ολόκληρον την αρχαιοελληνική γραμματεία και ιδιαιτέρως τα έργα όλων των πυθαγορείων και μη συγγραφέων επί των οποίων εβάσισε την μελέτη των μουσικών διαστημάτων της Βυζαντινής Μουσικής. Είχε εντρυφίσει εις ολόκληρον αυτήν την βιβλιογραφία, την είχε καταστήσει κτήμα του και εγνώριζε εις εκάστην των περιπτώσεων ποιό απόσπασμα να παραθέσει, σε ποιόν αρμονικόν ή φιλόσοφον να παραπέμψει, ποιό παράδειγμα να επικαλεσθεί. Εμελέτησε θεωρητικώς και πρακτικώς, επιμόνως πειραματιζόμενος, τα μουσικά διαστήματα, επικουρούμενος τα μάλα υπό του καθηγητού των φυσικομαθηματικών Σταύρου Βραχάμη. Σταύρος Βραχάμης & Σίμων Καράς επί τω έργω. Για την έκφραση των μουσικών διαστημάτων δια των μαθηματικών λόγων αναφέρει ο Σίμων Καράς: «Ο Πυθαγόρας αρχικώς και η Σχολή του, κατ απόλυτον λόγον ο Αριστόξενος κατόπιν και οι μαθηταί αυτού, κατά λόγον σχετικόν και πρακτικόν και μετ αυτούς ο Κλαύδιος Πτολεμαίος κατά μεθοδον, ως λέγει, τελειοτέραν, μίαν και την αυτήν πειρώνται να διατυπώσουν παναρχαίαν μουσικήν παράδοσιν, της οποίας οι λόγοι, απ αυτής της δημιουργίας αποτυπωμένοι εις την ανθρωπίνην αίσθησιν, φθάνουσιν αναλλοίωτοι -ως ιερά παρακαταθήκη-μέχρι των ημερών μας».

19 1980: Μέτρησις μουσικών διαστημάτων. Χρησιμοποιών ο Σίμων Καράς τας Πυθαγορείους αναλογίας (αριθμητικήν, γεωμετρικήν, αρμονικήν) αποδεικνύει με βασικήν αρχήν την «εξ αρμονικών διαστημάτων δι αρμονικών λόγων παραγωγήν μέσου αρμονικού διαστήματος» τας μαθηματικάς σχέσεις των μουσικών διαστημάτων. Παραθέτω ενδεικτικώς πέντε εκ των είκοσι δύο παραδειγμάτων του με τα σχετικά διαγράμματα, τα οποία εχάραξε ο ίδιος: α) Του «δις δια πασών και δια πέντε» 1:6 από του «δις δια πέντε» 4:9 το «δια πασών και δια τεσσάρων» 3:8 όπερ, ως μη περιλαμβανόμενον εις τους λόγους της τετρακτύος αλλ εκτός αυτής, ασύμφωνον εθεώρουν οι πυθαγόρειοι

20 β) του δις δια πέντε 4:9 από του δις δια τεσσάρων 9:16 το πυθαγόρειον δίτονον 64:81 γ) Του δια πέντε 2:3 από του πυθαγορείου διτόνου 64:81 το διατονικόν τριημίτονον 27:32 δ) Του πυθαγορείου δια πέντε 3:2 από του δις διατονικού τριημιτόνου 27:32 το χρωματικόν ημίτονον ή αποτομή 2048:2187 ε) Του δια τεσσάρων 3:4 από του πυθαγορείου διτόνου 64:81 το διατονικόν ημίτονον ή λείμμα 243:256

21 Εκπλήσσεται κανείς βλέπων ότι ο Σίμων Καράς έχει επιλέξει την μαθηματικήν πρόταση του Πλάτωνος από τον διάλογον Τίμαιος: «t d ΣΤΕΡΕΑ m a mn oùdšpote, dúo d eˆ mesòthtej sunarmòttousin» xx yx y == x yx yy Είναι μία πρόταση σχετική με τας αναλογίας, την οποία διετύπωσε ο Πλάτων δομών ο ίδιος μία νέα για την εποχή του Μαθηματική επιστήμη, την Στερεομετρία. Ιδιαιτέρα μουσική σημασία έχει η παρεμβολή των δύο μέσων μεταξύ των δύο δοθέντων κύβων (στερεά) με τη συνδρομή της Στερεομετρίας. ΔΟΚΙΣ ΚΥΒΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ = ΚΥΒΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΠΛΗΝΘΙΣ Βάσει αυτής της Πατωνικής αναλογίας ο Σίμων Καράς διατυπώνει προτάσεις και παράγει μαθηματικάς σχέσεις για τα μουσικά διαστήματα: Του δις διαπασών 2 1 πασών από του τρις διαπασών, το δια

22 Όλας αυτάς τας μουσικάς διαστηματικάς μαθηματικάς σχέσεις τας φυλάσσει ως κόρην οφθαλμού και επ αυτών στηρίζει το θεωρητικό και πρακτικό μουσικό του έργο. Όσοι τας αλλοιώνουν, τον βρίσκουν μπροστά τους. Γι αυτό κατηγορεί την Μουσική Πατριαρχική Επιτροπή του , λέγων: «Η Μουσική Πατριαρχική Επιτροπή του ετέλη υπό την καθοδήγησιν του μαθηματικού Ανδρέα Σπαθάρη. Συμμετείχον και διακεκριμένοι εν Κωνσταντινουπόλει ιεροψάλται υπό την προεδρίαν του δυτικής μουσικής μορφώσεως και πράξεως Αρχιμανδρίτου Γερμανού Αφθονίδου. Αλλ ο μέν Σπαθάρης δεν ήτο μουσικός, οι δε ιεροψάλται δεν ήσαν εις θέσιν να ελέγξωσι οι ίδιοι του Σπαθάρη την εργασίαν. Προσέτι η Επιτροπή εν τω συνόλω της, ηκολούθησε καθαρώς εμπειρικήν μέθοδον εργασίας «προστησαμένη του νου, των ιεροψαλτών τα ώτα», χάριν των οποίων προσεπάθησε να εφεύρη λόγους μαθηματικούς». Θα διερωτάται κανείς γιατί τοιαύτη εμμονή του Σίμωνος Καρά επί των μουσικών διαστηματικών μαθηματικών σχέσεων. Ο ίδιος επ αυτού λέει: «Εις τους ιδικούς μας χρόνους εφ όσον έζη εν τη πράξει η παράδοσις της ιεράς μουσικής, ουδείς εγίνετο λόγος περι διακριβώσεως της αληθούς φύσεως και μορφής των μουσικών αυτής διαστημάτων. Αφ ότου, όμως, είτ εκ της κακοτεχνίας, είτ εξ επιδράσεων της δυτικής μουσικής, εγεννήθη κίνδυνος περί την ύπαρξιν του διαστηματικού αυτής πλούτου». Ο ερευνητής Καράς επί ώρας πολλάς ειργάζετο και συνειργάζετο μετά πολλών άλλων επιστημόνων και ερευνητών εις το γραφείο του εις την οδόν Λέκκα και εις το Μέγαρο Εθνικής Μουσικής, εκεί επάνω εις το μικρό όρος Αγχεσμός (πρώην λόφος Στρέφη, από του επωνύμου αρχοντικής οικογενείας των Αθηνών), καταμεσής εις την σημερινή Αθήνα, όπου τα αρχαία χρόνια ήτο ιδρυμένο το Διός άγαλμα Αγχεσμίου (Παυσανίας, Κ. Κοντόπουλος, A. W. Gomme).

23 1935: Στο γραφείο του στην οδό Λέκκα. Ο Λόφος του Στρέφη (Έρσης 9 και Πουλχερίας), λοιπόν, γίνεται κέντρο διεθνούς εκστρατείας για την ανάδειξη των ελληνικών μουσικών αξιών, για την αναχαίτιση των εκφυλιστικών επιρροών διαφόρων κέντρων εμπορευματοποιήσεως της μουσικής στην Ελλάδα. Ο Σίμων Καράς διδάσκει από το στασίδι του ναΐσκου και της Σχολής του Συλλόγου, υπέρ των ιδανικών της «ωραιότητος», της λογίου εκκλησιαστικής μουσικής τέχνης και της ελευθερίας της μουσικής εκφράσεως λόγου και μέλους των μουσικών της υπαίθρου. Πλην αλλ όμως, εις την περαιτέρω ανέλιξη του Συλλόγου συνέβαλον μεγάλως, στενώς συνεργασθέντες μετά του Σίμωνος Καρά, πεπαιδευμένοι ιεράρχαι, οφφικιάλιοι, καθηγηταί Πανεπιστημίων ακαδημαϊκοί το πλείστον-και άλλοι από μικράς ηλικίας α- σχολούμενοι περί τας καλάς τέχνας και τα γράμματα, ήτοι: Χρυσόστομος (Παπαδόπουλος), αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών τακτικόν μέλος της Ακαδημίας Αθηνών Χρύσανθος (Φιλιππίδης) ο από Τραπεζούντος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος

24 Δαμασκηνός (Παπανδρέου) ο από Κορινθίας, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Σπυρίδων (Βλάχος) ο από Ιωαννίνων, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Σεραφείμ (Τίκας) ο από Ιωαννίνων και Άρτης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Οι μητροπολίται του Οικουμενικού Θρόνου, πρώην Δέρκων Ιάκωβος και Πατάρων Μελέτιος, Ο μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων Κλεόπας (Θωμόπουλος), Μανουήλ Γεδεών, μέγας χαρτοφύλαξ πρόσεδρον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Σταύρος Βραχάμης, καθηγητής των Φυσικών Επιστημών και της Ακουστικής Θεωρίας, Θεολόγος Νικολούδης, τ. υπουργός και η σύζυγος αυτού Ειρήνη, Φαίδων Κουκουλές, καθηγητής της Βυζαντινής Φιλολογίας εις το Πανεπιστήμιον Αθηνών τακτικόν μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Emil Kounze, διευθυντής του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών και η σύζυγος αυτού Αθηνά, Octave Merlier, Διευθυντής της Γαλλικής Σχολής Αθηνών αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και η σύζυγος αυτού Μέλπω, Κωνσταντίνος Άμαντος, καθηγητής της Βυζαντινής Ιστορίας εις το Πανεπιστήμιο Αθηνών τακτικόν μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Θρασύβουλος Γεωργιάδης, καθηγητής της μουσικολογίας εις το Πανεπιστήμιο του Μονάχου αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Δημήτριος Πικιώνης, καθηγητής της Αρχιτεκτονικής εις το Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον -τακτικόν μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Σωκράτης Κουγέας, καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών -τακτικόν μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Νίκος Βέης, καθηγητής της Μεσαιωνικής και Νεωτέρας Ελληνικής Φιλολογίας εις το Πανεπιστήμιον Αθηνών -τακτικόν μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Νικόλαος Λούβαρης, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών -τακτικόν μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Χρήστος Καρούζος, γενικός έφορος αρχαιοτήτων, διευθυντής του Εθνικού και Αρχαιολογικού Μουσείου -τακτικόν μέλος

25 της ΑκΔιονύσιος αδημίας Αθηνών Ζακυνθινός, και η καθηγητής σύζυγος και της συνάδελφος Βυζαντινής Ιστορίας αυτού Σέ- και μνη, Διπλωματικής εις το Πανεπιστήμιον Αθηνών -τακτικόν μέλος της Αναστάσιος Ακαδημίας Αθηνών, Ορλάνδος, καθηγητής της Αρχιτεκτονικής Ρυθ- ίας και Μορφολογίας Πρεβελάκης, εις καθηγητής το Εθνικόν Ιστορίας Μετσόβιον της Τέχνης Πολυτεχν εις εί- μολογπαντελής την ον και Ανωτάτη της Βυζαντινής Σχολή Καλών Αρχαιολογίας Τεχνών -τακτικόν εις το Πανεπιστήμιον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών Αθηνών, -τακτικόν μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Νικόλαος Χατζηκυριάκος Γκίκας, ζωγράφος, καθηγητής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών -τακτικόν μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Λίνος Πολίτης, καθηγητής της Νεοελληνικής Φιλολογίας εις το Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης -τακτικόν μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Samuel Baud Bovy, κλασσικός φιλόλογος, λαογράφος, μουσικολόγος, υφηγητής της Νεοελληνικής Γλώσσης και Φιλολογίας εις το Πανεπιστήμιον της Γενεύης αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Μάρκος Σιώτης, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, -τακτικόν μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Νικόλαος Τωμαδάκης, καθηγητής της Βυζαντινής Φιλολογίας εις το Πανεπιστήμιον Αθηνών, Δημήτριος Νιάνιας, καθηγητής της Φιλοσοφίας εις το Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, τ. υπουργός Στράτης Μυριβήλης, λογοτέχνης, πεζογράφος -τακτικόν μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας, ποιητής, τ. υπουργός - τακτικόν μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Κωνσταντίνος Μπόνης, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών -τακτικόν μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Μανώλης Πρωτοψάλτης, διευθυντής των Γενικών Αρχείων του Κράτους, καθηγητής της Νεωτέρας Ιστορίας εις το Πανεπιστήμιον Αθηνών, Φώτης Κόντογλου, αγιογράφος, Αγγελική Χατζημιχάλη, λαογράφος, Μαρίκα Βελουδίου, ξεναγός, Κούλα Πράτσικα, χορογράφος, Νίκος Κλέντος, νομικός, καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Πάνος Πυριοβολής, Αρχαιολόγος, Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης.

26 Λυκούργος Αγγελόπουλος, Άρχων Πρωτοψάλτης της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας εν Κωνσταντινουπόλει. Και μόνον από τα ονόματα των επιφανών, τα οποία παραθέτω ενταύθα, διαφαίνεται ότι με το βαρύτατο όσο και πολύπλευρο έργο, το οποίον επωμίσθη ο Σίμων Καράς, επέπρωτο να γράψη εποποιΐαν. Κυρίες και κύριοι, Ο Σίμων Καράς, ο μεγάλος Διδάσκαλος, έφυγε πλήρης ημερών, σε ηλικία 94 ετών, στις 26 Ιανουαρίου του Λείπει σήμερον από κοντά μας, από τη σύζυγόν του κ. Αγγελική, τους συνεργάτας και μαθητάς του για τους οποίους αποτελεί δόξα, για τους συμπολίτας του, όλους εμάς, που τον είδαμε να κρατάει εις τας χείρας του αναμμένον τον πυρσό της προόδου. Έλειψε από εμάς, αλλά έχει μείνει η διδασκαλία και το έργο του, τα υπέροχα θεωρητικά βιβλία, εκκλησιαστικών και άλλων μαθημάτων, οι ανακοινώσεις του, όλα αυτά με τα οποία ημπορούν να καθοδηγούνται οι επερχόμενες γενεές. Αιωνία η μνήμη εις τον οτρηρόν διδάσκαλον, όστις ηνάλωσε μια ολόκληρον ζωήν εις την διάσωσιν, προαγωγήν και προβολήν της ελληνικής μουσικής. Γαίαν έχοις ελαφράν, Σίμων Καρά, ποθεινέ Διδάσκαλε του Γένους των Ελλήνων. Κυρίες και κύριοι, Σας Ευχαριστώ.

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς www.paivanas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς www.paivanas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λαλιώτη Πολιτισμική και μουσική ανθρωπολογία Ι ΥΚ-2 1 ΜΜ 78 ΧΕ

Λαλιώτη Πολιτισμική και μουσική ανθρωπολογία Ι ΥΚ-2 1 ΜΜ 78 ΧΕ Υποχρεωτικά Κορμού ιδάσκων Μάθημα Είδος Νέο Έτο Κωδ (νπ) Χειμερινό Μαλιάρας Συνοπτική Ιστορία της ευρωπαϊκής μουσικής ΙΙ ΥΚ-1 1 ΜΜ 95 ΕΕ Μαλιάρας Ιστορία της Νεοελληνικής έντεχνης μουσικής ΥΚ-1 3 ΜΣ 39

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές Κώστας Χάρδας Λέκτορας Τμήματος Μουσικών Σπουδών «Οι Σπουδές στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ Ο Σμυρναϊκός Μανές ή αλλιώς Μανέρως. Κατά τους Αρχαίους συγγραφείς ο Μανέρως ήταν θλιβερός ήχος και τον ονομάζανε Μανέρω ή Λίναιος θρήνος διότι κατά τα λεγόμενα με τον ήχο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

109 Φιλολογίας Αθήνας

109 Φιλολογίας Αθήνας 109 Φιλολογίας Αθήνας Σκοπός Τα Τμήματα Φιλολογίας σκοπό έχουν να αναδεικνύουν επιστήμονες ικανούς να ερευνούν τον αρχαίο ελληνικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα φιλολογικά,

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα για αναγνωρισμένης Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ Π Α Ν Τ Ε Λ Η Σ Π Ρ Ε Β Ε Λ Α Κ Η Σ * ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 09:00-12:00 12:00-15:00 Μεσαία Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 11-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει προγράμματα εφαρμοσμένων μουσικών σπουδών στα πρότυπα των Ανωτάτων Μουσικών Ακαδημιών (Musikhochschule) και παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματος. Είδος. Έτος. ΜΣ 06 Λιάβας Εισαγωγή στην Ελληνική Δημοτική Μουσική Υ 1 χειμ. εξ. Ελληνική παραδοσιακή μουσική ΥΚ

Μαθήματος. Είδος. Έτος. ΜΣ 06 Λιάβας Εισαγωγή στην Ελληνική Δημοτική Μουσική Υ 1 χειμ. εξ. Ελληνική παραδοσιακή μουσική ΥΚ Τίτλος στο παλαιό Τίτλος Υποχρεωτικά ΜΣ 06 Λιάβας Εισαγωγή στην Ελληνική Δημοτική Μουσική Υ 1 χειμ. εξ. Ελληνική παραδοσιακή μουσική ΥΚ ΜΣ 03 Μπαλαγεώργος Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσικολογία Υ 1 χειμ.

Διαβάστε περισσότερα

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο)

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο) 2014-2015 2015-2016 13Κ1: Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία - Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας (Α 13Κ2_12: Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας (με διδασκαλία πεζών κειμένων) (Α 13Κ1: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας Ένα πτυχίο με δύο κύριες κατευθύνσεις: 1. Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας 2. Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Με τιμή

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Με τιμή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις επετειακές εκδηλώσεις των 90 χρόνων Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος. Με τιμή Ο Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 Μεσαία ΔΕΥΤΕΡΑ, 19-01-2015 ΤΡΙΤΗ, 20-01-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 21-01-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 22-01-2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23-01-2015 13Κ14_11:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΩΔΕΙΟΥ (38 (8 ΠΕ & 30 ΔΕ) 1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΩΔΕΙΟΥ (38 (8 ΠΕ & 30 ΔΕ) 1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΩΔΕΙΟΥ (38 άτομα) (8 ΠΕ & 30 ΔΕ) 1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ 22 μόρια 1.1 Τίτλοι Ωδείων (μέγιστο 7 μόρια) Πτυχίο 1 μόριο Πτυχίο με Άριστα 2 μόρια Δίπλωμα 4 μόρια Δίπλωμα με Άριστα 6 μόρια

Διαβάστε περισσότερα

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης. Υμνογραφία. (κεφ.30) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014)

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) 1ο Επιστηµονικό Πεδίο: Νοµικών, Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστηµών Κωδικός Τμήματος Πανεπιστήμιο Τμήμα Εισακτέοι 2013 Σελίδα 1 από 5 129

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ. Όπως η εκκλησιαστική, έτσι και η δημοτική μουσική είναι μονοφωνική και τροπική και δεν ακολουθεί τη δυτική τονική αρμονία.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ. Όπως η εκκλησιαστική, έτσι και η δημοτική μουσική είναι μονοφωνική και τροπική και δεν ακολουθεί τη δυτική τονική αρμονία. Το δημοτικό τραγούδι αποτελεί μια σημαντική έκφραση της λαϊκής δημιουργίας. Ως λογοτεχνικό είδος αντλεί το υλικό του από την προφορική λογοτεχνική παράδοση. Στις παραδοσιακές κοινωνίες (στην εποχή της

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία. DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας

Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία. DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας Ελληνικός πολιτισμός - το ενιαίο και διαχρονικό φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 16.12.2014 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, στην Κέρκυρα, μία επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Α/ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ : ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Α/ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ : ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Α/ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ : ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Β/ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ: Με την έναρξη του ξεριζωμού των Ελλήνων του Πόντου, από τις πατρογονικές τους ρίζες, ύστερα από 3.000 χρόνια παρουσίας, στο μακρινό πόντο, κουβαλώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

2ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού Πιερίας

2ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού Πιερίας 2ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού Πιερίας «Γνωρίζω τον τόπο μου». Πρόταση γνωριμίας με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του Δήμου Κολινδρού Πιερίας. Συντονιστής: Δημήτριος Χλεμές, δάσκαλος Τάξη υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

12-3 ΑΔ κ. Γεωργαντά, Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας: Αρχές 17 ος αι. 9-12 ΠΑΜ14 Κ. Αρχάκης, Γενική Γλωσσολογία Ι

12-3 ΑΔ κ. Γεωργαντά, Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας: Αρχές 17 ος αι. 9-12 ΠΑΜ14 Κ. Αρχάκης, Γενική Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 2014 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 9-12 ΠΑΜ 14, ΑΔ, K9

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881

Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881 Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881 του Παναγιώτη. Παπαδηµητρίου panayiotis@analogion.net, α έκδοση: 4 Οκτωβρίου 2005 Το Οικουµενικό Πατριαρχείο στα 1881 συγκρότησε

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Εθνικοί. Εορτασμοί. The G C School of Careers ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ενημερωτικό Δελτίο. Εθνικοί. Εορτασμοί. The G C School of Careers ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2012 - Τεύχος 17 Εθνικοί Εορτασμοί ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2 Απριλίου «Έκθεση χρησιμοποιημένων βιβλίων», Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ένταξη φοιτητών στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και πριν και δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016, θα ενταχθούν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 31-08-2015 ΤΡΙΤΗ, 01-09-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 02-09-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 03-09-2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.)

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) 1. Από τον Έρασμο στο Textus Receptus Πρώτη έκδοση του ελληνικού κειμένου της Αγ. Γραφής η πολύγλωσση Κομπλουτιανή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

αποδεδειγμένη: διδασκαλία σεμιναρίων, συμμετοχή σε συνέδρια ή φεστιβάλ παραδοσιακών χορών.

αποδεδειγμένη: διδασκαλία σεμιναρίων, συμμετοχή σε συνέδρια ή φεστιβάλ παραδοσιακών χορών. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 3-10-2013 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου Άρθρα Δεκεμβρίου-Ιανουάριο- Φεβρουάριο

Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου Άρθρα Δεκεμβρίου-Ιανουάριο- Φεβρουάριο Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου Άρθρα Δεκεμβρίου-Ιανουάριο- Φεβρουάριο Δηλώνουμε ότι είμαστε πλούσιοι από αγάπη των μικρών παιδιών, εθελοντών και συγχωριανών μας. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά Μέτρο 002: Προώθηση, Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 30-11-2012 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Τμήμα 5 ης -6 ης Δημοτικού Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012 Θαλής ο Μιλήσιος 630/635 π.χ. 543 π.χ. Ο πρώτος φιλόσοφος! Ο Θαλής ο Μιλήσιος ανήκει στους προσωκρατικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. The G C School of Careers. Περισσότερα. στις ιστοσελίδες μας. στο www.gcsc.ac.cy. Ιανουαρίου. 8 Νοεμβρίου.

Ενημερωτικό Δελτίο. The G C School of Careers. Περισσότερα. στις ιστοσελίδες μας. στο www.gcsc.ac.cy. Ιανουαρίου. 8 Νοεμβρίου. The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014 - Τεύχος 44 8 Νοεμβρίου Ο Στέλιος Μιχαηλίδης, διακρίνεται με έπαινο στον επαρχιακό ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) Πρόεδρος: Καθηγήτρια Αγγέλα Καστρινάκη τηλ.: 28310 77302 / 77278, e-mail: kastrinaki@uoc.gr Αναπληρώτρια Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριο Λυκείου ( Β' Λύκειο Κορίνθου)

Απολυτήριο Λυκείου ( Β' Λύκειο Κορίνθου) τ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ 9 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 41 210 5157874

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ιωάννινα, 26/7/2012 Αριθμ. Πρωτ. -1000- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού στα εκπαιδευτικά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων, Σχολή Κλασικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 13Κ1 Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία - Επισκόπηση της κ. Μαρκαντωνάτος Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας Δευτέρα 17/6 15:00 18:00 13Κ2_12 Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Κατασκευή: Το μονόχορδο του Πυθαγόρα 2005-2006 Τόλιας Γιάννης Α1 Λ Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Α. Τσαγκογέωργα Περιεχόμενα: Τίτλος Εργασίας Σκοπός Υπόθεση (Περιγραφή Κατασκευής) Ορισμός Μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Μαρία Αλεξάνδρου, Τ.Μ.Σ. του Α.Π.Θ. Εικόνα: Ι. Καθεδρικός Ναός της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

Κύθνος (Θερμιά) Κυκλάδων

Κύθνος (Θερμιά) Κυκλάδων ΚΕΠΕΜ Σεμινάρια χορού 2012-2013 1 ο Σεμινάριο: Κύθνος (Θερμιά) Κυκλάδων Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 18.00-21.30 Εισηγητής: Μάκης Πιρπινιάς ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΛΦ ΑΡΧΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Μήνυμα Μιχάλη Χατζημιχαήλ για τον εθελοντισμό Όταν ένας συνάνθρωπος μας ή μια ομάδα ανθρώπων γύρω μας χρειάζεται βοήθεια κι εμείς αρνηθούμε, τότε οι λέξεις αλληλεγγύη, ανιδιοτέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διάρκεια Έκθεσης: 17. 12.2008-20. 03. 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Το αρχειακό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Δόμηση Χροών: Άλλο Θεωρία και άλλο πράξη

Δόμηση Χροών: Άλλο Θεωρία και άλλο πράξη Δόμηση Χροών: Άλλο Θεωρία και άλλο πράξη Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι, στην Τετράβιβλο του Γεωργίου Παχυμέρη και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο Ε μπορεί να διαβάσει κανείς για τα γένη των τετραχόρδων και τις

Διαβάστε περισσότερα

Το Τµήµα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραµµα, Δράσεις, Προοπτικές

Το Τµήµα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραµµα, Δράσεις, Προοπτικές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τµήµα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραµµα, Δράσεις, Προοπτικές Κώστας Τσούγκρας Επίκουρος καθηγητής Τµήµατος Μουσικών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό σημείωμα ΠΗΓΑΣΟΣ 1984

Εισαγωγικό σημείωμα ΠΗΓΑΣΟΣ 1984 Εισαγωγικό σημείωμα Τα Φροντιστήρια Πανελλαδικών Εξετάσεων ΠΗΓΑΣΟΣ ιδρύθηκαν το 1984 από τον Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και εδρεύουν στα Βόρεια προάστια επί της οδού Θέμιδος 1 στην πλατεία του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους

Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους 1 Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους Βασική προϋπόθεση για επιτυχηµένη διεξαγωγή και συγγραφή µιας ερευνητικής εργασίας αποτελεί η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ.

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ. Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη

ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (572-500 ΠΧ) ΗΤΑΝ ΦΟΛΟΣΟΦΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΙΣΚΗΣ. ΥΠΗΡΞΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΥ ΕΘΕΣΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ Με απόφαση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου (συνεδρίαση 29-10-2013), πραγματοποιήθηκαν δύο μονοήμερες Εκπαιδευτικές Εκδρομές στις οποίες συμμετείχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 17-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2014 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα