«ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ» Κ.Μ. : Π 77/2015 ΠΡΟΫΠ. : ,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α :

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (με Φ.Π.Α.) Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την εκτέλεση εργασιών για την συντήρηση παιδικών χαρών που βρίσκονται στο Δήμο Ιλίου στα πλαίσια προγράμματος τακτικής συντήρησης, προκειμένου να διατηρηθεί το επίπεδο ασφαλείας των ήδη πιστοποιημένων παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου, όπως και αυτών που βρίσκονται στο στάδιο της πιστοποίησης, σύμφωνα με τον καθορισμό των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών της ΥΠΕΣ-Αριθμ / (ΦΕΚ 931/ τεύχος Β ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΥΠΕΣ- Αριθμ /14 (ΦΕΚ 2029/Β/14. Αναφέρεται σε εργασίες για τη διατήρηση ή την επαναφορά του εξοπλισμού (οργάνων, αστικού εξοπλισμού, περίφραξης κ.λ.π) και του δαπέδου των παιδικών χαρών του Δήμου στο επίπεδο λειτουργίας και ασφάλειας που είχαν κατά το στάδιο του ελέγχου, που πραγματοποιήθηκε από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, για είκοσι δύο (22) παιδικές χαρές του Δήμου Ιλίου. Η διάρκεια υλοποίησης της εργασίας είναι πέντε (05) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες εκατό Ευρώ ( ))πλέον Φ.Π.Α. 23% δύο χιλιάδες τριακόσια είκοσι τρία Ευρώ (2.323,00 ). Η εν λόγω παροχή εργασίας είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 με Κ.Α : σελ. 1

3 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τη συντήρηση των παιδικών χαρών του Δήμου σε επίπεδο ασφαλούς λειτουργίας. Η συντήρηση θα αφορά τα όργανα, τα δάπεδα, τον αστικό εξοπλισμό και την περίφραξη στις κάτωθι παιδικές χαρές: Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 1. Παιδική Χαρά «ΦΟΙΝΙΚΩΝ», Ολυμπίας & Τεγέας Ο.Τ Παιδική Χαρά (Πολυτέκνων Μυριώνη) Ο.Τ Παιδική Χαρά (Αγ. Γεωργίου Μεθοδίου) Ο.Τ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ (ΜΑΝΩΛΑΔΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ) Ο.Τ «ΕΑΜ» (Παραμυθιάς- Αμφιλοχίας - Σουλίου) Ο.Τ Παιδική Χαρά (Καλπακίου Πριάμου) Ο.Τ α 7. Παιδική Χαρά (Βεροίας - Καβάλας Θεμιστοκλέους) Ο.Τ α 8. 1 η Παιδική Χαρά Εργατικών Κατοικιών, Σπ. Μουστακλή 9. Παιδική Χαρά «ΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ», (Ευλαμπίας) Ο.Τ α 10. Παιδική Χαρά πλατείας «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ», ΝΙΚΗΣ & ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ, Ο.Τ Παιδική Χαρά επί των οδών Αλαμάνας & Ανδρέα Παπανδρέου, Ο.Τ Παιδική Χαρά πλατείας «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ», επί των οδών ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε & ΝΙΚΗΣ στο Ο.Τ Παιδική Χαρά «ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ» (Βασ. Μακεδόνος - Αγ. Γεωργίου) Ο.Τ Παιδική Χαρά «ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» (Α. Παπανδρέου - Ισιδώρας - Ελλησπόντου - Ε. Λιόση) Ο.Τ Παιδική Χαρά «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» (Έκτορος -Ηροδότου - Δεληγιάννη - Γούναρη) Ο.Τ Παιδική Χαρά (Ήρας Αιακού) Ο.Τ Παιδική Χαρά (Ήρας Αιακού) Ο.Τ Παιδική Χαρά «ΑΛΣΟΥΣ» (Έκτορος - Αίαντος - Πάριδος) Ο.Τ Παιδική Χαρά (Γριμπόβου -Πετραλώνων Πωγωνίου) Ο.Τ α 20. Παιδική Χαρά «ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ», (Αγ. Νικολάου Παραμυθιάς) Ο.Τ α 21. Παιδική Χαρά πλατείας «Αυξεντίου Γρηγόρη»,επί των οδών Καλπακίου, Αώου & Πλάτωνος, Ο.Τ Παιδική Χαρά επί των οδών Μεσολογγίου & Ηροδότου, Ο.Τ α σελ. 2

4 Η εργασίες που θα εκτελεστούν και που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι οι ακόλουθες: α/α Περιγραφή 1. Τακτική επίσκεψη, εργασίες ελέγχου - συντήρησης επισκευής Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα τεμ Προμήθεια ανταλλακτικών μικροϋλικών Κατ αποκοπή Σύμφωνα με την αρ / (ΦΕΚ Β 931) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΥΠΕΣ-Αριθμ /14 (ΦΕΚ 2029/Β/14: «Συντήρηση παιδικής χαράς 1. Συντήρηση νοείται κάθε εργασία από ειδικευμένο προσωπικό, η οποία έχει σκοπό να διατηρήσει ή να επαναφέρει τον εξοπλισμό της παιδικής χαράς στο επίπεδο λειτουργίας και ασφάλειας που είχε κατά το στάδιο της αρχικής εγκατάστασής του, καθώς και του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. 2. Η συντήρηση της παιδικής χαράς πρέπει να σχεδιάζεται και να διενεργείται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ή ισοδύναμα αυτών, τις οδηγίες του κατασκευαστή και τη συχνότητα χρήσης του εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό θα πρέπει: α. Να συντάσσεται πρόγραμμα τακτικής συντήρησης. β. Να τηρείται πρωτόκολλο καθημερινού ελέγχου για κάθε παιδική χαρά και να καταγράφονται τυχόν βλάβες. Ο έλεγχος αφορά στον εξοπλισμό, στο έδαφος, στην περίφραξη και στον χώρο γύρω από την παιδική χαρά. Ενδεικτικά σημεία ελέγχου είναι η καθαριότητα του εξοπλισμού και του περιβάλλοντος χώρου, η τήρηση των αποστάσεων ανάμεσα στον εξοπλισμό και στο έδαφος, η κατάσταση του δαπέδου, οι εκτεθειμένες θεμελιώσεις, τα αιχμηρά άκρα, τα τμήματα που λείπουν, η δομική αρτιότητα και η υπερβολική φθορά κινούμενων ή μη τμημάτων. γ. Να εξασφαλίζεται η άμεση επισκευή του φθαρμένου εξοπλισμού ή τμημάτων αυτού και ό,τι άλλο κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλίζεται συνεχώς η ασφαλής παραμονή των παιδιών στην παιδική χαρά. δ. Να τίθεται εκτός λειτουργίας ο εξοπλισμός, ο οποίος θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών, έως ότου επισκευαστεί και να αντικαθίσταται, όταν κρίνεται ότι η επισκευή του είναι αδύνατη. Εάν ένα μόνο τμήμα του εξοπλισμού είναι προς αντικατάσταση, θα πρέπει τα παραμένοντα τμήματα να εξακολουθούν να είναι λειτουργικά και ασφαλή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων, άλλως τίθεται εκτός λειτουργίας το σύνολο του εξοπλισμού» Ειδικότερα θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες : Ο ανάδοχος της εργασίας υποχρεούται να επισκέπτεται κάθε παιδική χαρά δύο (02) φορές το μήνα (περίπου ανά δεκαπενθήμερο) εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που, κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας, χρήζουν συχνότερης επίσκεψης. Θα επιθεωρεί τον εξοπλισμό, το δάπεδο, το χώρο γύρω από τις παιδικές χαρές, θα ελέγχει την καλή λειτουργία την ασφάλεια και τη σταθερότητα του εξοπλισμού, θα σελ. 3

5 εντοπίζει τις υπάρχουσες φθορές, θα τις καταγράφει / φωτογραφίζει (με αναγραφή της ημερομηνίας στη φωτογραφία) και θα ενημερώνει σχετικά την Υπηρεσία. Ενδεικτικά σημεία ελέγχου είναι η κατάσταση του δαπέδου, οι εκτεθειμένες θεμελιώσεις, τα αιχμηρά άκρα, τα τμήματα που λείπουν, η δομική αρτιότητα και η υπερβολική φθορά κινουμένων ή μη τμημάτων. Για τις απλές βλάβες, οι οποίες απαιτούν μόνο εργασία ή και μικροϋλικά, όπως: λίπανση των σημείων τριβής των εξαρτημάτων (ρουλεμάν), λείανση στα σημεία που έχουν δημιουργηθεί ακίδες και βερνικοχρωματισμός ξύλινων επιφανειών, αντικατάσταση ή σφίξιμο βίδας και συνδέσμων, καθαρισμός πιθανής σκουριάς ή χτυπημάτων στα μεταλλικά στοιχεία και επάλειψη με αντισκωριακό ή βερνικόχρωμα, στερέωση οργάνου ή τμημάτων του, κόλληση κλπ. θα προβαίνει αυθημερόν στην αποκατάστασή τους με δικά του μικροϋλικά όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: o Αλυσίδα για κούνιες νηπίων και παίδων o Βίδα εξάγωνη Μ 6Χ20 με παξιμάδι o Βίδα εξάγωνη γαλβανιζέ Μ 10Χ120 με παξιμάδι o Βίδα εξάγωνη γαλβανιζέ Μ 10Χ60 με παξιμάδι o Βίδα εξάγωνη γαλβανιζέ Μ 10Χ40 με παξιμάδι o Καρόβιδες Μ 6Χ60 με παξιμάδι όλο σπείρωμα o Καρόβιδες Μ 8Χ120 όλο σπείρωμα με παξιμάδι o Καρόβιδες Μ 10Χ60 όλο σπείρωμα με παξιμάδι o Ναυτικό κλειδί inox 8 mm με βίδα alen o Μεταλλικές χειρολαβές για τραμπάλα o Αποσβεστήρες κρούσης (προστατευτικά ελαστικά τραμπάλας) o Προστατευτικά καλύμματα για βίδες (τάπες) o Προστατευτικά καλύμματα για μεταλλικούς σωλήνες (τάπες) o Αντισκωριακό o Βερνικόχρωμα o ελαστικά πλακίδια δαπέδων ασφαλείας o ελαστικές απολήξεις δαπέδων ασφαλείας o Και όποιο άλλο μικροϋλικό δεν κατονομάζεται ρητά αλλά απαιτηθεί στην πορεία. Για οποιαδήποτε άλλη βλάβη που απαιτεί την προμήθεια άλλων υλικών (όπως προστατευτικό πανέλο, ρουλεμάν, τμήμα οργάνου κ.λ.π.) ο ανάδοχος κατ αρχήν εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο και σε συνεννόηση με την Υπηρεσία θα αποτρέπει προσωρινά τη χρήση του οργάνου (με χρήση άσπρης κόκκινης ταινίας) θα παραλαμβάνει τα υλικά από το Δήμο και θα προβαίνει, εντός το πολύ τριών (3) ημερών, στην αποκατάσταση. Εάν ο ανάδοχος διαπιστώσει την ύπαρξη οργάνου κατεστραμμένου, ακατάλληλου για χρήση που δεν επιδέχεται επισκευή σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας οφείλει, να ενημερώσει την Υπηρεσία και αφού λάβει εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη της να το αποξηλώσει και να το απομακρύνει από το χώρο της παιδικής χαράς. Εάν ένα μόνο τμήμα του εξοπλισμού είναι προς αντικατάσταση, θα πρέπει τα παραμένοντα τμήματα να εξακολουθούν να είναι λειτουργικά και ασφαλή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων. Επίσης οφείλει, σε έκτακτες περιπτώσεις και κατόπιν ειδοποίησης της Υπηρεσίας, να επισκέπτεται άμεσα το χώρο της παιδικής χαράς και να αποκαθιστά τις βλάβες που έχουν εντοπιστεί. Μετά το τέλος κάθε εργασίας οφείλει να συντάσσει πρωτόκολλο ελέγχου για κάθε παιδική χαρά στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που έχουν υλοποιηθεί. Το αρχείο αυτό συνοδευόμενο με το απαραίτητο φωτογραφικό υλικό θα παραδίδεται, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο, μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας στην Υπηρεσία. σελ. 4

6 Τέλος, θα ενημερώνει την Υπηρεσία για οποιοδήποτε πρόβλημα, που ενδεχομένως δεν κατονομάζεται στην παρούσα μελέτη, έχει εντοπίσει στο χώρο και κατά την κρίση του επηρεάζει την ασφαλή λειτουργία της παιδικής χαράς. Επισημαίνεται ότι : Ο κάθε συμμετέχοντας οφείλει απαραιτήτως να αποδείξει ότι διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία για τη συντήρηση των παιδικών χαρών και έχει υλοποιήσει παρόμοιες ποιοτικά εργασίες κατά την τελευταία πενταετία. Οι διαγωνιζόμενοι επίσης, θα καταθέσουν τον τιμοκατάλογο της εταιρείας τους ο οποίος θα πρέπει να εμπεριέχει τα απαραίτητα μικροϋλικά τα οποία απαιτούνται για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των παιδικών χαρών με αναγραφή του κόστους αυτών. Οι τιμές θα είναι τιμές μονάδος ανά ανταλλακτικό ή μικροϋλικό και το κόστος θα διατηρείται σταθερό και αμετάβλητο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος προκρίνει τα γνήσια ανταλλακτικά τα οποία προτείνονται από τα εργοστάσια κατασκευής των αντίστοιχων οργάνων παιδικών χαρών ενώ απορρίπτονται ανταλλακτικά ιμιτασιόν και ανταλλακτικά που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οργάνων παιδικών χαρών. Όλα τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και προδιαγραφών, χωρίς στρεβλώσεις από κακή αποθήκευση και χτυπήματα, ανθεκτικά στις καιρικές μεταβολές και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα. Οποιαδήποτε εργασία που πραγματοποιείται σε κάθε Παιδική Χαρά δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί υλικά που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφαλείας (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μη γίνεται χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμ άτων, εύφλεκτων υλικών κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση με κάθε εργασία που θα υλοποιείται και με κάθε ανταλλακτικό ή μικροϋλικό που θα τοποθετείται δεν θα πρέπει να μειώνεται στο παραμικρό το επίπεδο ασφαλούς λειτουργίας και πιστοποίησης των παιδικών χαρών. Κάθε βλάβη, η οποία θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα από την υλοποίηση της εργασίας έως της παραλαβή της από την αρμόδια επιτροπή, οφειλόμενη σε κακή ποιότητα μικροϋλικού ή κακής ποιότητας εργασία και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά πρέπει να επανορθώνεται άμεσα από την ειδοποίηση της υπηρεσίας με αντικατάσταση του ελαττωματικού μικροϋλικού αλλά και την αποκατάσταση γενικότερα της όποιας φθοράς αυτό προξένησε στο όργανο παιδικής χαράς στο οποίο χρησιμοποιήθηκε. Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος Καθ όλη την διάρκεια των εργασιών και στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, οι χώροι θα καθαρίζονται από κατάλοιπα υλικών, θα διακόπτεται κεντρικά η παροχή ηλ. ρεύματος στα ηλεκτροκίνητα εργαλεία και θα σφραγίζονται τα κουτιά με τις κόλλες και τυχόν χρώματα για να ελαχιστοποιούνται κίνδυνοι πυρκαγιάς και να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. σελ. 5

7 Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τακτική επίσκεψη, εργασίες ελέγχου - συντήρησης επισκευής Προμήθεια ανταλλακτικώνμικροϋλικών ΜΟΝ. ΜΕΤΡ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ ( ) ΔΑΠΑΝΗ ( ) τεμ , ,00 Κατ αποκοπή 3.500, ,00 ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% 2.323,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Τ Ι Μ Ε Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Άρθρο 1ο: Τακτική επίσκεψη, εργασίες ελέγχου - συντήρησης επισκευής, ήτοι: Τακτική επίσκεψη στο χώρο της παιδικής χαράς. Ο ανάδοχος θα επιθεωρεί τον εξοπλισμό το δάπεδο και το χώρο γύρω από τις παιδικές χαρές θα ελέγχει την καλή λειτουργία την ασφάλεια και τη σταθερότητα του εξοπλισμού, την κατάσταση του δαπέδου, τις εκτεθειμένες θεμελιώσεις, τα αιχμηρά άκρα, τα τμήματα που λείπουν, τη δομική αρτιότητα και την υπερβολική φθορά κινουμένων ή μη τμημάτων. Θα εντοπίζει τις υπάρχουσες φθορές, τα προβλήματα ασφάλειας και λειτουργίας των οργάνων θα τα καταγράφει / φωτογραφίζει. Θα προβαίνει αυθημερόν στις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση των προβλημάτων, την επισκευή των φθορών και την τοποθέτηση των απαραίτητων ανταλλακτικών μικροϋλικών. Στις περιπτώσεις που θα παραλαμβάνει από το δήμο το απαραίτητο ανταλλακτικό, θα προβαίνει εντός το πολύ τριών (3) ημερών, στην αποκατάσταση. Και σ αυτή την περίπτωση ως τακτική επίσκεψη θεωρείται η αρχική κατά την οποία εντοπίσθηκε και καταγράφηκε το πρόβλημα ή η φθορά και όχι οι επόμενες που ενδεχομένως να απαιτηθούν για την αποκατάστασή τους. Η δαπάνη κάθε επόμενης επίσκεψης για την αποκατάσταση φθοράς ή προβλήματος που εντοπίσθηκε κατά την τακτική επίσκεψη συμπεριλαμβάνεται στη δαπάνη της τακτικής επίσκεψης. Το ίδιο ισχύει και για τις έκτακτες επισκέψεις. Μετά το τέλος κάθε εργασίας ο ανάδοχος οφείλει να συντάσσει πρωτόκολλο ελέγχου για κάθε παιδική χαρά στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που έχουν γίνει. Το αρχείο αυτό συνοδευόμενο με το απαραίτητο φωτογραφικό υλικό θα παραδίδεται μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας στην Υπηρεσία. Στην τιμή περιλαμβάνονται, τα ημερομίσθια και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχοληθεί με την επιθεώρηση, την καταγραφή και αποκατάσταση προβλημάτων και φθορών στις παιδικές χαρές την τοποθέτηση των ανταλλακτικών - μικροϋλικών και τον έλεγχο ορθής εφαρμογής αυτών. Τιμή ανά τεμάχιο : 30,00 Τριάντα ευρώ. σελ. 6

8 Άρθρο 2ο: Προμήθεια ανταλλακτικών - μικροϋλικών, ήτοι: Προμήθεια φορτοεκφόρτωση και μεταφορά ανταλλακτικών - μικροϋλικών όπως ενδεικτικά αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των υλικών από τον χώρο αποθήκευσης έως τον χώρο τοποθέτησης, τα ημερομίσθια και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχοληθεί με τη φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά τους. Τιμή κατ αποκοπή: 3.500,00 Τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ. Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1 O : Αντικείμενο συγγραφής Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ». ΑΡΘΡΟ 2 O : Ισχύουσες διατάξεις Οι προς παροχή υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με : Το Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α / «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.». Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Το Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. Το Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163 Α/ ): «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». Την Υπουργική Απόφαση 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. Το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/ ) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/ ) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία σελ. 7

9 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). Το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/ Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 209 Α/ ) : Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. Tο Ν (ΦΕΚ204 Α/ ) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση. Το Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». Το Ν. 4250/ΦΕΚ 74 Α / «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις». Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/ ) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. Το Ν.4281/2014: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Το Ν. 4320/ΦΕΚ 29Α/ «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37. ΑΡΘΡΟ 3 O : Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : a. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο Τιμές Εφαρμογής b. Συγγραφή Υποχρεώσεων c. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές ΑΡΘΡΟ 4 O : Αντικείμενο και στόχοι της εργασίας Ο έλεγχος, η συντήρηση και η επισκευή των οργάνων παιδικής χαράς επιμηκύνουν τη διάρκεια ζωής τους και διατηρούν το παρέχον επίπεδο ασφαλείας. Η παρούσα μελέτη αφορά την εκτέλεση εργασιών τακτικής συντήρησης παιδικών χαρών που βρίσκονται στο Δήμο Ιλίου στα πλαίσια προγράμματος γενικότερης αναβάθμισης και πιστοποίησης των παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου σύμφωνα με τον καθορισμό των νέων προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών (ΥΠΕΣ-Αριθμ / (ΦΕΚ 931/ τεύχος Β ). Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν έχουν σκοπό τη διατήρηση ή/και επαναφορά των παιδικών χαρών του Δήμου σε επίπεδο ασφαλούς λειτουργίας και πιστοποίησής τους. ΑΡΘΡΟ 5 O : Προσφορές Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα παροχή υπηρεσιών, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σελ. 8

10 σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση οι τιμές μονάδας της προσφοράς του αναδόχου θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα παροχή υπηρεσιών, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση των συνολικών ποσοτήτων που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Για την έγκαιρη συμμετοχή στη διαδικασία ώστε να μην αποκλειστεί από αυτήν, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος του θα αναγράφει : «ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ (Τμήμα Προμηθειών, αποθηκών και Δημοτικής περιουσίας)» και Προσφορά για την εργασία «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ». Μέσα στον φάκελο θα εσωκλείεται συμπληρωμένος ο προϋπολογισμός προσφοράς. Οι διαγωνιζόμενοι επίσης, θα καταθέσουν τον τιμοκατάλογο της εταιρείας τους ο οποίος θα πρέπει να εμπεριέχει τα απαραίτητα μικροϋλικά τα οποία απαιτούνται για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των παιδικών χαρών με αναγραφή του κόστους αυτών. Οι τιμές θα είναι τιμές μονάδος ανά ανταλλακτικό ή μικροϋλικό και το κόστος θα διατηρείται σταθερό και αμετάβλητο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Στο τέλος της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση που δεν υπάρχει, η ημερομηνία σύνταξης της προσφοράς, υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου. Επίσης, από την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι οι προς εκτέλεση υπηρεσίες συμφωνούν πλήρως με την τεχνική έκθεση προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Σημειώνεται ότι η δήλωση αυτή θα είναι απόλυτα δεσμευτική για τον υποψήφιο ο οποίος θα αναδειχθεί τελικά ανάδοχος για την περαίωση καθενός από τα μέρη της παρούσας εργασίας, καθώς τότε η προσφορά θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπό υπογραφή σύμβασης. Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο ανάδοχο θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα μπορεί προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του. ΑΡΘΡΟ 6 O : Σύμβαση Ο ανάδοχος της εργασίας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 7 ο άρθρο της παρούσας, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. ΑΡΘΡΟ 7 O : Εγγύηση καλής εκτέλεσης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. (δηλαδή πρέπει να είναι τουλάχιστον 621,15 ), και παρέχεται με εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της εργασίας μετά την παραλαβή των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 8 O : Προϋπολογισμός Πληρωμή Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο πόσο των δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τριών ευρώ (12.423,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% (καθαρό τίμημα ,00 και Φ.Π.Α ,00 ). σελ. 9

11 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά την παραλαβή των αντίστοιχων εργασιών και μετά τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και την προσκόμιση των τιμολογίων. ΑΡΘΡΟ 9 O : Ποινικές ρήτρες Έκπτωση του αναδόχου Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση και τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 ή ειδικότερα εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας, ειδική πρόσκληση του Δημάρχου καλεί τον ανάδοχο να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα ημερών. Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της εργασίας. Επίσης, η ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ως την παραλαβή των προς παροχή υπηρεσιών. Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 10 Ο : Υποχρεώσεις αναδόχου Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στην παροχή υπηρεσίας (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο παροχής υπηρεσιών σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ. ΑΡΘΡΟ 11 Ο : Ανωτέρα Βία Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο ανάδοχος ή ο Δήμος είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του αναδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον Δήμο και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον Δήμο προσαρμοζόμενος ανάλογα. σελ. 10

12 ΑΡΘΡΟ 12 Ο : Αναθεώρηση τιμών Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 13 O : Πλημμελής παροχή υπηρεσιών Εφ όσον οι παρούσες παροχές υπηρεσιών δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 14 O : Φόροι - τέλη κρατήσεις Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 15 O : Εξοφλητικός λογαριασμός Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την παραλαβή όλων των παραδοτέων της παροχής υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 16 ο : Διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών Η χρονική διάρκεια των παρεχόμενων Υπηρεσιών ορίζεται σε πέντε (05) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 17 O : Παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών Η παραλαβή της παροχής υπηρεσιών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Ιλίου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων. ΙΛΙΟΝ 24/06/2015 ΙΛΙΟΝ 25/06/2015 ΙΛΙΟΝ 25/06/2014 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Υ Γεωργία Κοντοπάνου Αγγελική Δημητρακοπούλου Κυριάκος Καραγιώργης Γεωπόνος Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός σελ. 11

13 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τακτική επίσκεψη, εργασίες ελέγχου - συντήρησης επισκευής Προμήθεια ανταλλακτικών μικροϋλικών ΜΟΝ. ΜΕΤΡ ΠΟΣΟΤΗΤΑ τεμ 220 Κατ αποκοπή ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ( ) Φ.Π.Α. 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΛΙΟΝ,././2015 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ σελ. 12