ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC)"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ NOOTΡΟΠ 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά: Piracetam (Πιρακετάµη) Ενέσιµο διάλυµα: 3g/15ml amp Ενέσιµο διάλυµα για έγχυση: 12g/60ml vial ισκία επικαλυµµένα µε υµένιο: 1200mg/δισκίο Πόσιµο διάλυµα: 1000mg/5ml Κοκκία για πόσιµο διάλυµα: 2400 mg/φακελλίσκο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : Ενέσιµο διάλυµα Ενέσιµο διάλυµα για έγχυση ισκία επικαλυµµένα µε υµένιο ιάλυµα, πόσιµο Κοκκία για πόσιµο διάλυµα 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις Πιθανόν να βοηθά στην αντιµετώπιση των συµπτωµάτων των ακολούθων καταστάσεων: - Αγγειακή άννοια - Μυοκλονίες φλοιϊκής προέλευσης ως συµπλήρωµα της ήδη χορηγούµενης αντιµυοκλονικής αγωγής, εφόσον αυτή δεν επαρκεί οσολογία και τρόπος χορήγησης Τρόπος χορήγησης : ανάλογα µε τη µορφή, απο του στόµατος ή παρεντερική. οσολογία Ενήλικες: - Eπί αγγειακής άνοιας: 2,4g ηµερησίως, σε διηρηµένες δόσεις - Επι Μυοκλονιών: Mόνο σε άτοµα µεγαλύτερα των 16 ετών Συνήθης δόση 7,2g ηµερησίως µε προοδευτική προσθήκη 4,8g ηµερησίως κάθε 4 ηµέρες µέχρι την µέγιστη δόση των 20g ηµερησίως, σε 2-3 ηµερήσιες λήψεις. Οι συνιστώµενες δόσεις µπορούν να χορηγούνται µε ενδοφλέβια ένεση ή έγχυση είτε από του στόµατος. οσολογία σε ηλικωµένα άτοµα και σε νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια: Στα ηλικιωµένα άτοµα η ηµιπερίοδος ζωής της πιρακετάµης παρατείνεται σε αναλογία µε την έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας. 1

2 Ετσι η δοσολογία πρέπει να προσαρµόζεται σύµφωνα µε το ακόλουθο σχήµα, εάν η κάθαρση της κρεατινίνης είναι κάτω από 60mg/1min ή τα επίπεδα κρεατινίνης ορού µεγαλύτερα από 1,25mg/100ml, σε ασθενείς πάνω από 65 ετών: Kάθαρση κρεατινίνης Κρεατινίνη ορού οσολογία ml/1 min 1,25mg-1,7mg/100ml ½ από τη συνήθη δόση 40-20ml/1 min 1,7mg-3mg/100ml ¼ από τη συνήθη δόση Οµοίως πρέπει να µειώνονται οι δόσεις και σε περιπτώσεις ηπατικής ανεπάρκειας. Παιδιά Επειδή οι συγκεκριµένες ενδείξεις του φαρµάκου αναφέρονται σε ενήλικες, η εµπειρία από την αναγραφή της πιρακετάµης σε παιδιά είναι περιορισµένη. Ωστόσο, η παιδική ηλικία δεν αποτελεί αντένδειξη για την πιρακετάµη 4.3. Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στην πιρακετάµη και γενικά στα παράγωγα της πυρρολιδόνης ή σε έκδοχα του προϊόντος. Βαριά νεφρική ανεπάρκεια (νεφρική κάθαρση < 20ml/min) Aσθενείς µε εγκεφαλική αιµορραγία. Κύηση, Γαλουχία Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση Επειδή η πιρακετάµη επιδρά στο µηχανισµό συσσωµάτωσης των αιµοπεταλίων (βλ. Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες) συνιστάται προσοχή σε άτοµα µε υποκείµενες διαταραχές αιµόστασης, σε ασθενείς που έχουν υποστεί µεγάλες χειρουργικές επεµβάσεις ή εµφανίζουν αιµορραγία. Οι ασθενείς πρέπει να επανεκτιµώνται ανά τρίµηνο και εφόσον δεν υπάρχει βελτίωση ή διατήρηση του αποτελέσµατος να διακόπτεται η χορήγηση της Πιρακετάµης. Επειδή η πιρακετάµη αποβάλλεται σχεδόν αποκλειστικά από τους νεφρούς, επιβάλλεται να χορηγείται µε προσοχή σε άτοµα µε γνωστή νεφρική ανεπάρκεια, οπότε συνιστάται ο τακτικός έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας. Η δοσολογία της πιρακετάµης πρέπει να ελαττώνεται σε ασθενείς µε νεφρική κάθαρση µικρότερη από 60ml/1 min. Να αποφεύγεται η αιφνίδια διακοπή της χορηγήσεώς της, ιδίως όταν χορηγείται σε µεγάλες δόσεις Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης Εχουν αναφερθεί ψυχοκινητική διέγερση, σύγχυση και αϋπνία σε ταυτόχρονη χορήγηση πιρακετάµης και σκευασµάτων θυροειδικών ορµονών. Γι αυτό η πιρακετάµη πρέπει να χορηγείται µε προσοχή σε περιπτώσεις υπερθυρεοειδισµού και θεραπείας υποκατάστασης µε σκευάσµατα θυρεοειδικών ορµονών. Σε δηµοσιευµένη απλή τυφλή µελέτη επί ασθενών µε σοβαρή υποτροπιάζουσα φλεβική θρόµβωση, η πιρακετάµη σε δόση 9,8g ηµερησίως δεν επέβαλε τροποποίηση της δόσης του από στόµατος αντιπηκτικού acenocumarol που απαιτείτο για να επιτευχθεί INR 2.5 µέχρι 3,5. Αλλά σε σύγκριση µε τη δράση µόνου του 2

3 acenocoumarol η προσθήκη της πιρακετάµης σε δόση 9,6g/ηµέρα µείωσε σε στατιστικώς σηµαντικό βαθµό τη συσσωµάτωση των αιµοπεταλίων, την απελευθέρωση της β-θροµβοσφαιρίνης, τα επίπεδα ινωδογόνου και παραγόντων von Willebrand (VIII : C, VIII : vw :Ag, VIII : uw : Rco) καθώς και την γλοιότητα του αίµατος και του πλάσµατος. Η δυνατότητα της αλληλεπίδρασης µε άλλα φάρµακα να επηρεάσει τη φαρµακοκινητική της πιρακετάµης αναµένεται να είναι περιορισµένη, εφόσον περίπου 90% της δόσης της πιρακετάµης αποβάλλεται στα ούρα αµετάβλητη. H πιρακετάµη in vitro δεν αναστέλλει τις κυριότερες ισοµορφές του ηπατικού κυτοχρώµατος Ρ450 στον άνθρωπο, σε συγκεντρώσεις 142, 426 και 1422µg/ml. Eποµένως η αλληλεπίδραση της πιρακετάµης µε άλλα φάρµακα είναι απίθανη. Ηµερήσια δόση πιρακετάµης 20g επί 4 εβδοµάδες δεν µετέβαλε τις ανώτατες και τις χαµηλότερες συγκεντρώσεις στον ορό του αίµατος αντιεπιπληπτικών φαρµάκων (καρβαµαζεπίνη, φαινυτοίνη, φαινοβαρβιτάλη, βαλπροικό), όταν χορηγήθηκε σε επιληπτικούς ασθενείς, οι οποίοι ελάµβαναν σταθερές δόσεις αυτών των αντιεπιληπτικών σκευασµάτων. Ταυτόχρονη χορήγηση οινοπνεύµατος δεν επηρέασε τα επίπεδα της πιρακετάµης στον ορό του αίµατος, ενώ από του στόµατος δόση πιρακετάµης 1,6g δεν µετέβαλε τις συγκεντρώσεις οινοπνεύµατος Κύηση και γαλουχία Χρήση κατά την κύηση : Η πιρακετάµη δεν χορηγείται κατά την κύηση µολονότι µελέτες σε πολλά είδη πειραµατοζώων δεν απέδειξαν τερατογόνες ιδιότητες της πιρακετάµης, ή επίδραση της στη γονιµότητα. Χρήση κατά τη γαλουχία : Η πιρακετάµη δεν χορηγείται κατά τη γαλουχία Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανηµάτων. Επειδή µπορεί να προκαλέσει ζάλη και ψυχοκινητικές διαταραχές χρειάζεται προσοχή και αποφυγή οδήγησης ή χειρισµού µηχανηµάτων από άτοµα που εµφανίζουν τέτοιου είδους συµπτώµατα Ανεπιθύµητες ενέργειες ιπλά τυφλές ελεγχόµενες µε placebo κλινικές µελέτες ή µελέτες κλινικής φαρµακολογίας, των οποίων διατίθενται ποσοτικά δεδοµένα ασφάλειας, περιέλαβαν περισσότερα από 3000 άτοµα, στα οποία χορηγήθηκε πιρακετάµη ασχέτως ενδείξεως, φαρµακοτεχνικής µορφής, ηµερήσιας δόσης ή χαρακτηριστικών του πληθυσµού κάθε µελέτης. Οι παρακάτω ανεπιθύµητες ενέργειες αναφέρθηκαν για την πιρακετάµη µε στατιστικώς σηµαντικά µεγαλύτερη συχνότητα σε σύγκριση µε εικονικό φάρµακο : Aνεπιθύµητη Ενέργεια Yπερκινησία Αύξηση βάρους Νευρικότης Πιρακετάµη (Ν = 3017) 1,72% 1,29% 1,13% Εικονικό φάρµακο (N = 2850) 0,42% 0,39% 0,25% 3

4 Υπνηλία Κατάθλιψη Αδυναµία 0,96% 0,83% 0,23% 0,25% 0,21% 0,00% Από τα δεδοµένα παρακολούθησης στη διάρκεια της κυκλοφορίας του φαρµάκου, (φαρµακοεπαγρύπνηση) οι παρακάτω ανεπιθύµητες αντιδράσεις έχουν αναφέρθει : ιαταραχές ώτων και λαβυρίνθου : Iλιγγος Γαστρεντερικές διαταραχές : κοιλιακή άλγη, επιγαστραλγία,, διάρροια, ναυτία, έµετος ιαταραχές του ανοσοποιητικού : αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις, αντιδράσεις υπερευαισθησίας ιαταραχές νευρικού συστήµατος : αταξία, διαταραχές της ισορροπίας, επιδείνωση της επιληψίας, κεφαλαλγία, αϋπνία, υπνηλία Ψυχιατρικές διαταραχές : διέγερση, άγχος, σύγχυση, παραισθησίες ιαταραχές δέρµατος και υποδόριου ιστού : αγγειοίδηµα, δερµατίτις, κνησµός, κνίδωση Σπάνιες περιπτώσεις πόνου στο σηµείο της ένεσης, θροµβοφλεβίτιδος, πυρεξίας ή υποτάσεως έχουν αναφερθεί έπειτα από ενδοφλέβια χορήγηση Υπερδοσολογία Συµπτώµατα Μία περίπτωση διάρροιας µε αιµατηρές κενώσεις και κοιλιακά άλγη έπειτα από λήψη απο τους στόµατος 75g πιρακετάµης ηµερησίως, οφειλόταν κατά πάσαν πιθανότητα στην υψηλότατη δόση σορβίτου που περιεχόταν στη σύνθεση του πόσιµου διαλύµατος. εν έχει αναφερθεί άλλη περίπτωση, που να περιγράφει επιπλέον ανεπιθύµητα συµβάµατα, ειδικώς σχετιζόµενα µε υπερδοσολογία. Αντιµετώπιση Σε οξεία, σηµαντικού βαθµού υπερδοσολογία συνιστάται κένωση του στοµάχου µε πλύσεις ή πρόκληση εµέτου. εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο για τη δηλητηρίαση µε πιρακετάµη. Η αντιµετώπιση της υπερδοσολογίας είναι συµπτωµατική και µπορεί να περιλαµβάνει αιµοκάθαρση. Το διάλυµα αιµοδιύλισης έχει την ικανότητα να αφαιρεί κλάσµα 50-60% της ποσότητας πιρακετάµης. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Κωδικός ATC: Ν06ΒΧ Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες Η πιρακετάµη επηρεάζει θετικά το βιοενεργειακό µεταβολισµό του εγκεφάλου και διατηρεί ή αποκαθιστά τη σχέση ΑΤΡ/ADP στον υποξικό εγκεφαλικό ιστό του πειραµατόζωου. Η πιρακετάµη αναστέλλει τη νουκλεοτιδο-φωσφατάση προάγοντας έτσι τη σύνθεση πρωτεϊνών και ενεργοποιεί την αδενυλο-κινάση του εγκεφάλου. Ετσι εξηγείται η αυξηµένη αντίσταση των νευρώνων στην υποξία κάτω από την επίδραση της πιρακετάµης. 4

5 Η πιρακετάµη ασκεί ρυθµιστική δράση σε ορισµένα συστήµατα νευροµεταβιβαστών (ακετυλοχολίνη, νοραδρεναλίνη, δοπαµίνη). Πειραµατικές µελέτες έχουν αποδείξει τη θετική δράση της πιρακετάµης στο ακετυλοχολινεργικό σύστηµα του ιπποκάµπου, κατεχολαµινεργικό σύστηµα, ιδιαίτερα στην ανάνηψη από υποξία και το σεροτονενιεργικό σύστηµα, ιδιαίτερα σε γερασµένα πειραµατόζωα. Τέλος, κάτω από ορισµένες συνθήκες η πιρακετάµη αναστέλλει την απελευθέρωση προλίνης ( η οποία θεωρείται αναστολέας των νευροµεταβιβάσεων) στο φλοιό του εγκεφάλου. H πιρακετάµη ασκεί την αιµορρεολογική της δράση στα αιµοπετάλια, τα ερυθροκύτταρα και τα τοιχώµατα των αγγείων, αυξάνοντας την ερυθροκυτταρική παραµορφωσιµότητα ελαττώνοντας τη συσσωµάτωση των αιµοπεταλίων και την προσκόλληση των ερυθροκυττάρων στο αγγειακό ενδοθήλιο. ράση στα ερυθροκύτταρα : Σε ασθενείς µε δρεπανοκυτταρική νόσο η πιρακετάµη βελτιώνει την ερυθροκυτταρική παραµορφωσιµότητα, ελαττώνει τη γλοιότητα του αίµατος και παρεµποδίζει το σχηµατισµό στηλών (rouleaux). ράση στα αιµοπετάλια : Σε ανοικτές µελέτες επί υγιών εθελοντών και ασθενών µε φαινόµενο Raynaud, αυξανόµενες δόσεις πιρακετάµης µέχρι 12g σχετίζονται µε δοσοεξαρτώµενη ελάττωση των αιµοπεταλιακών λειτουργιών σε σύγκριση µε τις προ θεραπείας τιµές (δοκιµασίες συσσωµάτωσης που προκαλείται από ADP, κολλαγόνο, επινεφρίνη και απελευθερώνει BTG Β- Θροµβοσφαιρίνης), χωρίς σηµαντική µεταβολή στον αριθµό των αιµοπεταλίων. Σ αυτές τις µελέτες η πιρακετάµη παρέτεινε το χρόνο ροής του αίµατος. ράση στα αγγεία : Σε µελέτες επί πειραµατοζώων η πιρακετάµη ανέστειλε τον αγγειοσπασµό και ανταγωνίστηκε τη δράση διαφόρων σπασµογόνων παραγόντων. εν εµφάνισε οποιαδήποτε αγγεοδιασταλτική δράση και δεν προκάλεσε φαινόµενο υποκλοπής ή υπόταση. Σε υγιείες εθελοντές η πιρακετάµη ελάττωσε την προσκόλληση των ερυθροκυττάρων στο αγγειακό ενδοθήλιο και προκάλεσε διέγερση της σύνθεσης προστακυκλίνης από το υγιές ενδοθήλιο. ράση στους παράγοντες πήξης : Σε υγιείς εθελοντές, σε σύγκριση µε τις προ θεραπείας τιµές, η πιρακετάµη σε δόση µέχρι 9,6g ελάττωσε τα επίπεδα ινωδογόνου και παραγόντος von Willebrand στο πλάσµα κατά 30% µέχρι 40% αυξάνοντας το χρόνο ροής του αίµατος. Σε ασθενείς που εµφάνιζαν πρωτοπαθές ή δευτεροπαθές φαινόµενο Raynaud, σε σύγκριση µε τις προ θεραπείας τιµές, η πιρακετάµη σε ηµερήσια δόση 8g επί 6 µήνες, ελάττωσε τα επίπεδα ινωδογόνου και παράγοντος von Willebrand στο πλάσµα κατά 30% µέχρι 40%, ελάττωσε τη γλοιότητα του πλάσµατος και αύξησε το χρόνο ροής του αίµατος Φαρµακοκινητικές ιδιότητες Η πιρακετάµη σε µορφή δισκίων ή πόσιµου διαλύµατος απορροφάται πλήρως και ταχύτατα από τον πεπτικό σωλήνα. Εφάπαξ δόση 2 g δίνει ανώτατες συγκεντρώσεις στο πλάσµα 40 έως 60 µg/ml µετά 30 λεπτά, ενώ οι ανώτατες στάθµες στο ΕΝΥ επιτυγχάνονται µετά 2 έως 8 ώρες. Η ηµιπερίοδος ζωής της πιρακετάµης στο αίµα είναι 4 έως 5 ώρες, ενώ στο ΕΝΥ είναι 6 έως 8 ώρες. Η πιρακετάµη δεν δεσµεύεται από τις πρωτεϊνες του πλάσµατος. 5

6 Αποβάλλεται αµετάβλητη, κυρίως από τους νεφρούς. Ποσοστό >95% από τη δόση της πιρακετάµης έχει κιόλας αποβληθεί στα ούρα 30 ώρες µετά τη λήψη. Η ηµιπερίοδος ζωής της πιρακετάµης στο πλάσµα παρατείνεται σε νεφρική ανεπάρκεια. Η πιρακετάµη διαπερνά τις µεµβράνες του τεχνητού νεφρού. Η πιρακετάµη συγκεντρώνεται µε ευχέρεια σε όλους τους ιστούς και περνά τον ηθµό αίµατοςεγκεφάλου και τον πλακούντα. Επιπλέον το φάρµακο δεν µεταβολίζεται σε κανένα είδος ζώου αλλά δρα ως έχει. Οι συγκεντρώσεις της πιρακετάµης στο αίµα και στα διάφορα όργανα είναι ανάλογες µε τη δόση που έχει χορηγηθεί Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια (τοξικολογικά στοιχεία). Τα προκλινικά στοιχεία για την πιρακετάµη έδειξαν ότι απορροφάται καλά και αποµακρύνεται πλήρως µετά την από του στόµατος χορήγηση. Είναι πολύ καλά ανεκτή όταν δίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες σε εφάπαξ χορήγηση ή σε επαναλαµβανόµενες δόσεις, σχεδόν για όλη τη διάρκεια ζωής των τρωκτικών και για 1 χρόνο σε σκύλους. εν προκαλεί παρενέργειες στο σύστηµα αναπαραγωγής και δεν προκαλεί εµβρυοτοξικότητα ή καρκινογένεση και γι αυτό είναι απίθανο να προκαλεί σοβαρό κίνδυνο γεννητικής τοξικότητας στον άνθρωπο. Τα ανευρεθέντα κατάλληλα χαµηλότερα επίπεδα δόσης που δεν προκαλούν βλαπτική επίδραση σε πειραµατόζωα, βασιζόµενοι σε πρόσφατα στοιχεία, είναι 2g/kg/ηµέρα για αρουραίους και 3g/kg/ηµέρα για σκύλους, τα οποία είναι συγκρίσιµα µε µία συνήθη µέγιστη θεραπευτική δόση για τον άνθρωπο των 100mg/kg (ενίσχυση µνήµης) και 400mg/kg/ηµέρα (µυοκλονίες). Γι αυτό το λόγο υπάρχει ένα µεγάλο εύρος ασφαλείας όταν η πιρακετάµη χορηγείται στον άνθρωπο σύµφωνα µε τη δοσολογία που αναφέρεται στο φύλλο οδηγιών. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6.1. Κατάλογος εκδόχων: Ενέσιµο διάλυµα: Sodium acetate, acetic acid, water for injection. Ενέσιµο διάλυµα για έγχυση: Sodium acetate, Sodium chloride, Acetic acid, Water for injection. ισκία επικαλυµµένα µε υµένιο: Macrogol 6000, Aerosil 200, Magnesium stearate, Sodium croscarmellose, Methocel E5 Premium, Titanium dioxide E171, Macrogol 400, Methocel E50. Πόσιµο διάλυµα: Glycerol 85%, Saccharin Sodium, Apricot flavour 52247A (Firmenich), Caramel flavour 52939A (Firmenich), Methylparaben Ε218, Propylparaben Ε216, Sodium acetate, Acetic acid glacial, purified water. Κοκκία για πόσιµο διάλυµα: Mannitol, Aspartam, Anhydrouos Citric acid, Orange flavour, Lemon flavour 6.2. Ασυµβατότητες Καµµία γνωστή ιάρκεια ζωής: 60 µήνες, πλήν της µορφής κοκκία για πόσιµο διάλυµα, όπου η διάρκεια ζωής είναι 36 µήνες 6.4. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 6

7 Θερµοκρασία περιβάλλοντος 6.5. Φύση και συστατικά του περιέκτη Ενέσιµο διάλυµα: 12 φύσιγγες των 15ml. Ενέσιµο διάλυµα για έγχυση: 1 φιαλίδιο των 60 ml διαλύµατος. ισκία επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο: 30 δισκία, σε συσκευασία blister. ιάλυµα πόσιµο: 1 φιαλίδιο των 150 ml διαλύµατος. Κοκκία για πόσιµο διάλυµα: 28 ή 30 ή 60 φακελλίσκοι, από χαρτί/aluminium/polyethylene 6.6. Οδηγίες χρήσης/χειρισµού: εν είναι απαραίτητες 6.7. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας UCB A.E., Λεωφ. Βουλιαγµένης ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ τηλ: ΑΡΙΘΜΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ενέσιµο διάλυµα: 6918/ Ενέσιµο διάλυµα για έγχυση: 6918/ ισκία επικαλυµµένα µε υµένιο: 6918/ ιάλυµα πόσιµο: 6918/ Κοκκία για πόσιµο διάλυµα 2400mg: 6918/ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ενέσιµο διάλυµα: Ενέσιµο διάλυµα για έγχυση: ισκία επικαλυµµένα µε υµένιο: ιάλυµα πόσιµο: Κοκκία για πόσιµο διάλυµα: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ NOOTΡΟΠ 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστική ουσία: Piracetam (Πιρακετάμη) Ενέσιμο διάλυμα: 3g/15ml amp Ενέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία ΝΟΟΤΡΟΠ 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Piracetam (πιρακετάμη) Έκδοχα Ενέσιμο διάλυμα: Sodium acetate, Acetic acid, Water

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PTINOLIN. (Ranitidine Hydrochloride)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PTINOLIN. (Ranitidine Hydrochloride) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PTINOLIN (Ranitidine Hydrochloride) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PTINOLIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ισκία Ranitidine Hydrochloride 168mg/TAB αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BIKALEN 50mg Εγκριση ΕΟΦ 9/11/2007 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg βικαλουταµίδη. Έκδοχα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xozal 5mg/ml πόσιμες σταγόνες, διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml (το οποίο ισοδυναμεί με 20 σταγόνες)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ LUMAREN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ LUMAREN επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 150mg/tab:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) Τ U P A S T. ( Ranitidine hydrochloride)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) Τ U P A S T. ( Ranitidine hydrochloride) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) Τ U P A S T ( Ranitidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TUPAST 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Ranitidine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Matever 250 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤRΑΜΑL

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤRΑΜΑL ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤRΑΜΑL 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΤRΑΜΑL 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά: ΤRΑΜΑL Καψάκιο, σκληρό: 1 καψάκιο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ IMIGRAN TM 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ α. Sumatriptan Succinate 50mg/δισκίο. β. Sumatriptan Succinate 100mg/δισκίο.

Διαβάστε περισσότερα

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ XEFO RAPID 8 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xefo Rapid 8 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχίατρος Θοδωρής Δασκαλόπουλος ΔΔΥΕΠ-Ε.4250-13/2

Ψυχίατρος Θοδωρής Δασκαλόπουλος ΔΔΥΕΠ-Ε.4250-13/2 ΔΔΥΕΠ-Ε.4250-13/2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

http://psi-gr.tripod.com

http://psi-gr.tripod.com Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (S.P.C.) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SERETOVER 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (σε δραστικά συστατικά) Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

FUNADEL ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FUNADEL

FUNADEL ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FUNADEL ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FUNADEL 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FUNADEL 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Κάθε καψάκιο σκληρό περιέχει 150mg fluconazole

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cibacen, δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 5 mg, 10 mg και 20 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ TOY ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) RIΒΕΧ. (ρισπεριδόνη)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ TOY ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) RIΒΕΧ. (ρισπεριδόνη) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ TOY ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) RIΒΕΧ (ρισπεριδόνη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ TOY ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: RIBEX 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά: - Κάθε επικαλυμμένο με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OLARTAN-PLUS 20 mg/12,5 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο OLARTAN-PLUS 20 mg/25 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ DELFOZA 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει το ισοδύναµο µε 70mg alendronic acid ως 91,37 alendronate

Διαβάστε περισσότερα

PIRANTAL (Topiramate)

PIRANTAL (Topiramate) PIRANTAL (Topiramate) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ Pirantal 25 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Pirantal 50 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Pirantal 100 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DEPAKINE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Γαστροανθεκτικό δισκίο Depakine 200 mg ανά δισκίο Sodium valproate (DCI)... 200,00 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FLOST 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ FLOST 250 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, περιέχουν 250 mg famciclovir.

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα στην Ψυχιατρική - http://psi-gr.tripod.com

Φάρμακα στην Ψυχιατρική - http://psi-gr.tripod.com Φάρμακα στην Ψυχιατρική http://psigr.tripod.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) REMINYL (υδροβρωμική γκαλανταμίνη) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ REMINYL 8mg καψάκια παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ LONARID N 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα δισκίο περιέχει: Paracetamol Codeine phosphate hemihydrate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρµακο αυτό τελεί υπό συµπληρωµατική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισµό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελµατίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Revatio 20 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ RISPELEN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Κάθε Δισκίο περιέχει 1mg ή 2mg ή 3mg ή 4mg Risperidone

Διαβάστε περισσότερα

στη νοητική κατάσταση και σηµεία αστάθειας του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος (ακανόνιστος σφυγµός ή αρτηριακή πίεση, ταχυ-

στη νοητική κατάσταση και σηµεία αστάθειας του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος (ακανόνιστος σφυγµός ή αρτηριακή πίεση, ταχυ- 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Villamos 2.5mg, 5mg, 10mg, 15mg, 20mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Κάθε επικαλυµµένο µε λεπτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ LOXITAN 15 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Mελοξικάμη 15,0 mg Για τα έκδοχα βλέπε 6.1 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεκριμένο κείμενο 31813/12.05.2015 Στην Ελληνική αγορά κυκλοφορεί η περιεκτικότητα των 2,5 mg στη συσκευασία των 2 δισκίων.

Εγκεκριμένο κείμενο 31813/12.05.2015 Στην Ελληνική αγορά κυκλοφορεί η περιεκτικότητα των 2,5 mg στη συσκευασία των 2 δισκίων. Εγκεκριμένο κείμενο 31813/12.05.2015 Στην Ελληνική αγορά κυκλοφορεί η περιεκτικότητα των 2,5 mg στη συσκευασία των 2 δισκίων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο

Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo

Διαβάστε περισσότερα