Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη"

Transcript

1 Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη 1

2 Για το βιβλίο Λιμνών Αποξηράνσεις Το βιβλίο βασίστηκε στα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου «Αποξηράνσεις λιμνών στην Ελλάδα και οι κοινωνικο-οικονομικές, οικολογικές και πολιτιστικές επιπτώσεις στις δύο περιπτώσεις της Κάρλας και της Αγουλινίτσας» του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας (ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ με διευθυντή τον καθηγητή Χ.Κασίμη). 2002: Δημοσιεύτηκε από τις εκδόσεις του ΕΚΚΕ. Σήμερα έχει εξαντληθεί : Παρουσιάσεις και κριτικές των καθηγητών Λ.Λουλούδη, Ν.Μπεόπουλο, Ν,Μαραβέγια, Β.Δωροβίνη, Ε.Παναγιωτάτου, Θ.Μαλούτα κ.ά. και των δημοσιογράφων Δ.Μανιφάβα, Χ.Μανωλά κ.ά. Συμπερηλήφθηκε από το Υπουργείο Παιδείας στον κατάλογο εγκεκρυμένου υλικού για σχολεία και σχολικές βιβλιοθήκες. Ενώ, από το 2010, εισήχθη στον Εύδοξο (ηλεκτρονική υπηρεσία ενημέρωσης των φοιτητών ΑΕΙ & ΤΕΙ σχετικά με τα συγγράμματα τα οποία παρέχονται στο πλαίσιο των μαθημάτων τους). 2011: Εντάχθηκε στις Εκδόσεις Ελεύθερης Πρόσβασης του ΕΚΚΕ για on line ανάγνωση, στην ιστοσελίδα >στήλη Εκδόσεις >σημείο Εκδόσεις ΕΚΚΕ Ελεύθερης Πρόσβασης. 2

3 Για το ερευνητικό έργο από τον Ειδικό Λογαριασμό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών ως βασική έρευνα στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας : οι αποξηράνσεις λιμνών στην Ελλάδα και οι κοινωνικο-οικονομικές, οικολογικές και πολιτιστικές επιπτώσεις στην περίπτωση των πρώην λιμνών της Κάρλας και της Αγουλινίτσας και ανθρωπολογική μελέτη σε δύο παραλίμνιες κοινότητες, Κανάλια Μαγνησίας και Επιτάλιο Ηλείας. : υπό το πρίσμα της πολιτισμικής και πολιτιστικής οικολογίας και αειφορίας : η επιτόπια έρευνα διεξήχθηκε κατά τα έτη και το τελικό παραδοτέο υποβλήθηκε προς το ΔΣ του ΕΚΚΕ υπό τη μορφή δίτομης έκθεσης ερευνητικών αποτελεσμάτων το 1999, δημοσίευση το 2002 σε ένα τόμο : η Ελένη Κοβάνη ως επιστημονική υπεύθυνη του έργου και η Καλλισθένη Αβδελίδη ως δεύτερο μέλος της ερευνητικής ομάδας : με άξονες Ι) τα στοιχεία «υπεροχής γλυκέων υδάτων» και παραδοσιακές οικονομικές λειτουργίες των λιμνών, ΙΙ) την παρουσία των δύο υπό μελέτη αποξηρανθεισών λιμνών στην οικονομική και ιστορική πορεία του τόπου και ΙΙΙ) τις προοπτικές σχετικής υπέρβασης των αρνητικών συνεπειών του όλου θέματος των αποξηράνσεων, διεξήχθησαν οι εξής εργασίες: a. Ανθρωπολογική μελέτη στις κοινότητες: Κανάλια Μαγνησίας και Επιτάλιο Ηλείας, πρώην παραλίμνιοι οικισμοί, αντίστοιχα, της Κάρλας και της Αγουλινίτσας. Με τη μέθοδο της συμμετοχικής παρατήρησης και των ημικατευθυνόμενων συζητήσεων. b. Επεξεργασία δεδομένων στη βάση συλλογής κοινωνικο-οικονομικών στοιχείων του πληθυσμού των περιοχών πριν και μετά τις αποξηράνσεις και ανάλυσή τους. c. Αναγνωριστική έρευνα πεδίου των ευρύτερων περιοχών των πρώην λιμνών Κάρλας και Αγουλινίτσας και ανάγνωση των αλλαγών του χώρου και των χρήσεών του πριν και μετά τις αποξηράσνεις. d. Εκτεταμένη διερεύνηση αρχειακού υλικού για τη συλλογή παρελθόντων στοιχείων (όπως στο αρχείο χαρτών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, στο φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου Μπενάκη και του φωτογράφου Τάκη Τλούπα, στο αρχείο πινάκων ζωγραφικής του λαϊκού ζωγράφου και πρώην αλιέα Σ.Ζιώγα κτλ) e. Συγγραφή πλούσιου σε στοιχεία και ιδέες κείμενο + Δημιουργία πρωτότυπου χαρτογραφικού & εικονογραφικού υλικού για αναπαραστάσεις πριν και μετά τις αποξηράνσεις. 3

4 Λίγα συμπληρωματικά στοιχεία για το αντικείμενο της έρευνας: Πρόκειται για μεταπολεμικές αποξηράνσεις: μίας χερσαίας λίμνης (Κάρλα) και μίας «απογλυκανθείσας» θαλασσολίμνης (Αγουλινίτσα), Η επιλογή των 2 παραλίμνιων οικισμών: δεν είχε αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα αλλά δόθηκε η δυνατότητα να εξεταστούν ορισμένα θέματα σε βάθος και να επισημανθούν προβλήματα σχετικά με τις αποξηράνσεις λιμνών «προβλήματα που εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της κρίσης των υδατικών μας πηγών». : Η διασαφήνιση των εμπειριών, βιωμάτων αλλά και σκέψεων των κατοίκων (πρώην αλιέων και σημερινών αγροτών) των συγκεκριμένων κοινοτήτων για τα σημερινά προβλήματα του χώρου τους, κυρίως όμως πώς οι ίδιοι οι κάτοικοι εκτιμούν τις αλλαγές μετά την αποξήρανση της λίμνης, από οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνικο-πολιτιστική σκοπιά. Σε συνάφεια με εμπειρίες του παρελθόντος «σε σχέση με το δεσμό μεταξύ του ατόμου και των συγκεκριμένων φυσικών πηγών, όπως αυτός ο δεσμός αποκρυσταλλώθηκε σε οικονομικές πρακτικές και πολιτιστικές εκφράσεις» (βλ. 1 ο μέρος βιβλίου). Μέσα από το πρίσμα της αειφορίας η οποία «έφερε στο προσκήνιο το θέμα του χρόνου», «έφερε στην επιφάνεια την ανάγκη προσέγγισης των σημερινών προβλημάτων και αντιφάσεων ενός τόπου μέσα από την κατανόηση της διαλεκτικής διάστασης του τριπλού χρόνου». : Το αξιοσημείωτο ήταν ότι το έργο ξεκίνησε ως ανθρωπολογική μελέτη και κατέλυξε ως ένα διεπιστημονικό ερευνητικό εγχείρημα Στο 2 ο μέρος συγκεντρώνονται δεδομένα αναπαράστασης της εξέλιξης των χρήσεων και της μορφολογίας των λιμνών και ευρύτερων περιοχών τους με μία μακροσκοπική θεώρηση. 4

5 Σύνθετη μελέτη και χαρακτηριστικό της γραφής της Ελένης Κοβάνη -1 ο μέρος του βιβλίου Στο πλούσιο και γοητευτικό κείμενο της Ελένης Κοβάνη, ο αναγνώστης θα βρεί πολλές ιδέες, φιλοσοφικές, επιστημολογικές, κοινωνιολογικές, οικονομικής πολιτικής κ.ά. Ιδέες οι οποίες συνοδεύουν τα στοιχεία, τα επιστημονικά δεδομένα γύρω από τη θεματολογία των αποξηράνσεων μέσα στο πλαίσιο των ατομικών και συλλογικών στρατηγικών προσαρμογής των ανθρώπων που συνδέονται με τον φυσικό χώρο ενός υγροβιότοπου. Μας μεταφέρει συμβολισμούς οι οποίοι συνδέθηκαν με τα φυσικά όντα, στα αρχαία κείμενα, στην προφορική λαϊκή έκφραση, στην σύγχρονη ποίηση. Η συνθετότητα του εγχειρήματος προέκυψε από το ίδιο το αντικείμενο αλλά και από την προσέγγιση της πολιτισμικής κι πολιτιστικής οικολογίας και αειφορίας. Μας μεταφέρει τους επιστημονικούς ορισμούς για τα φυσικά όντα τα οποία την γοήτευσαν, με έναν τρόπο εντυπωσιακά παραστατικό και με την ποιητική ανάγνωση που η ίδια κάνει, κατανοώντας την ουσία αυτών των ορισμών. Τους κατανοεί, τους σέβεται αλλά μας μεταφέρει τον τρόπο που αυτοί οι ορισμοί έπονται των διαισθητικών αντιλήψεων των ανθρώπων οι οποίοι βίωσαν τα φυσικά αυτά όντα, οι ίδιοι, όπως και με τη μνήμη των ανθρώπων τους και των παραδόσεών τους. «Κατά την επιστημονική ορολογία, τούτος [ο υγρότοπος] λειτουργεί ως ρυθμιστική δεξαμενή, αφού σε μια λεκάνη απορροής μπορεί, είτε από το λιώσιμο του χιονιού είτε από μια βροχόπτωση να αποθηκεύσει με σύνεση το πλημμυρικό νερό. Ένα μέρος αυτής της ποσότητας μέσω της εξατμισοδιαπνοής θα χαριστεί στην ατμόσφαιρα για την ισορροπία του παιχνιδιού της αποθήκευσης και της απελευθέρωσης θερμότητας. Το άλλο θα εισχωρήσει στο έδαφος, όταν υπάρχει το κατάλληλο υπόστρωμα και όπως τούτο το επιτρέπει, εξασφαλίζοντας έτσι τον εμπλουτισμό των υδροφόρων οριζόντων.» «Οι μεγάλες λίμνες των χαμηλών πεδίων αποτελούν, υπενθυμίζουμε, το τελευταίο, το πιο ηλικιωμένο στάδιο υδάτινης χερσαίας μορφής, που δεχεται τα νερά των νεανικών πηγών. Μετά από κουραστικό και πολυδαίδαλο ταξίδι, τα ποταμίσια νερά καταλήγουν στα καθορισμένα από τις φυσικές διεργασίες λιμναία όρια. Οι μεγάλοι όγκοι νερού κατά τους θερινούς μήνες κρατούν θερμοκρασία, για να τη χάσουν με ομαλό ρυθμικό τρόπο κατά τους ψυχρούς μήνες, με περισσότερη σοφία απ ότι οι χερσαίες μάζες.» 5

6 6

7 Μακροσκοπική θεώρηση των μορφικών διακυμάνσεων και της εξέλιξης των χρήσεων της λίμνης Κάρλας και της παραλίμνιας περιοχής της Καλλισθένης Αβδελίδη στο 2 ο μέρος του βιβλίου 7

πόλη και μη-πόλη στις συνεντεύξεις με κατοίκους της Αθήνας / χρήστες των φυσικών χώρων της

πόλη και μη-πόλη στις συνεντεύξεις με κατοίκους της Αθήνας / χρήστες των φυσικών χώρων της ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ πόλη και μη-πόλη στις συνεντεύξεις με κατοίκους της Αθήνας / χρήστες των φυσικών χώρων της ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΟ: Κείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική ιστορία και διδακτική της ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τοπική ιστορία και διδακτική της ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΑΘΗΝΑ 2011 Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία - Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη

Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π2. Επιχειρησιακό σχέδιο για την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Π.2Α Μελέτη για την ενότητα «Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

προστατευόμενες περιοχές

προστατευόμενες περιοχές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ προστατευόμενες περιοχές Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΛΥΚΕΙΟ Έργο: Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τις προστατευόμενες περιοχές Το Εκπαιδευτικό Υλικό «Προστατευόμενες περιοχές» εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Το έργο αυτό εκπονήθηκε από τον ΕΕΟ GROUP AE στα πλαίσια του έργου «Εκ των προτέρων (ex ante) αξιολόγηση της πρότασης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος περιόδου 2007-2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή ΓΑΙΑ ΙΙ Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης Βιβλίο Καθηγητή Φορέας Υλοποίησης Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχοι Πληροφορική Τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θωμαΐδης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Δυτικής Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ» ΓΚΛΙΟΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ» ΓΚΛΙΟΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, υποστήριξη, υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - 1 -

Σχεδιασμός, υποστήριξη, υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - 1 - - 1 - σ χ ε δ ι α σ μ ό ς υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η υ λ ο π ο ί η σ η Π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς - 3 - Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας (Γραφείο Π.Ε.), ΚΠΕ Ανατολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε& ΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΣΑΦΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΣΑΦΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΣΑΦΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 2010-2014 ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 2010-2014 ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-2014 ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αλέξης Κόκκος, Μανώλης Χρυσάκης Στο πλαίσιο της μελέτης με θέμα: «Εξωτερική αξιολόγηση»

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ LIFE: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ»

ΕΡΓΟ LIFE: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ» ΕΡΓΟ LIFE: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Σ. ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ Π. ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σ. ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ Π. ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ. ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ Π. ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1999 Σ. ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ Π. ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ISBN 9789609329453 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Βασική επιδίωξη και επιθυμία μας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Καθηγήτρια Φιλόλογος, 52 ο Γενικό Λύκειο Αθηνών, mgatni@gmail.com

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Καθηγήτρια Φιλόλογος, 52 ο Γενικό Λύκειο Αθηνών, mgatni@gmail.com 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διαλεκτική: Η επιστήμη των γενικών νόμων για τη μελέτη του φυσικού κόσμου, του κοινωνικού και ιστορικού γίγνεσθαι, της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑΔΟΥΡΑ» Ιωάννα Ρήγα, Πέρσα Φώκιαλη, Μάνος Κόνσολας

«ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑΔΟΥΡΑ» Ιωάννα Ρήγα, Πέρσα Φώκιαλη, Μάνος Κόνσολας «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑΔΟΥΡΑ» Ιωάννα Ρήγα, Πέρσα Φώκιαλη, Μάνος Κόνσολας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο τόσο στη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικές Βιβλιοθήκες Νόμοι Αποφάσεις - Διατάγματα

Σχολικές Βιβλιοθήκες Νόμοι Αποφάσεις - Διατάγματα Σχολικές Βιβλιοθήκες Νόμοι Αποφάσεις - Διατάγματα Περιεχόμενα Σχολικές Βιβλιοθήκες... 1 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167 τ. Α... 1 Ν. 2640/1998 ΦΕΚ 206 τ. Α... 3 Ν. 2986/2002 ΦΕΚ 24 τ. Α... 3 Ν. 3328/2005 ΦΕΚ 80 τ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα