ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος"

Transcript

1 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των Τ.Ε.Ι., άλλα και γενικότερα στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας. Οι «Δημόσιες Σχέσεις και η Επικοινωνία» βρίσκονται την σημερινή εποχή στην καρδιά του τρόπου ύπαρξης των κοινωνιών. Είναι έτσι πλέον αδήριτος η ανάγκη κριτικής προσέγγισης των σύγχρονων σχετικών πρακτικών, συμπεριφορών και τεχνολογιών. Στόχος είναι η επιστημονική θεώρηση του πεδίου των Δημοσίων Σχέσεων και του συνολικού Επικοινωνιακού γίγνεσθαι, με ζητούμενο μια σφαιρική και κριτική γνώση που έχει να κάνει με την Κοινωνία και τον Πολιτισμό. Οι σπουδές στο ανωτέρω επιστημονικό πεδίο, επιδιώκουν την προαγωγή της κατανόησης της εμβέλειας των πρακτικών των Δημοσίων Σχέσεων και των Επικοινωνιακών μεθόδων στο κοινωνικό, αισθητικό, πολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον μας, σε όλες τις μορφές που αυτές αναπτύσσονται, δηλαδή από την ομιλία έως τα ηλεκτρονικά μέσα και από τον γραπτό λόγο έως το διαδίκτυο. Αποσκοπούμε επομένως στη δημιουργία εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που να προωθεί τη διεπιστημονική κατανόηση των Δημοσίων Σχέσεων και της Επικοινωνίας και την σχετική έρευνα της επιστήμης αυτής με τρόπο διαρκώς επικαιροποιούμενο για να παρακολουθήσει τις εξελίξεις της θεωρίας και της πρακτικής στο παγκοσμιοποιημένο πλέον γίγνεσθαι. Για το σκοπό αυτό, το Τμήμα από την Ίδρυσή του μέχρι σήμερα, στηρίζεται στον διεπιστημονικό χαρακτήρα του πεδίου του. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα διαφορετικών μεταξύ τους επιστημονικών ειδικοτήτων, μαθήματα Πολιτισμού, Πολιτικών Επιστημών, Επικοινωνίας και Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας και Επιστήμης της Συμπεριφοράς, Φιλοσοφίας και Διεθνών Σχέσεων, Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Πολυμέσων, μαθήματα Δικαίου, μαθήματα Μάρκετινγκ και Οικονομικής Θεωρίας. Στη διάρκεια λειτουργίας του, το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ-Ιονίων Νήσων, έχει αποδείξει ότι είναι ένας σύγχρονος εκπαιδευτικός χώρος που καλλιεργεί την κριτική σκέψη και την έρευνα, που καταθέτει τη δική του πρόταση στο σύγχρονο επικοινωνιακό γίγνεσθαι και που είναι ανοικτό στις διεθνείς εξελίξεις, βασισμένο στο υψηλών προδιαγραφών διδακτικό προσωπικό του και στους υψηλών απαιτήσεων φοιτητές και φοιτήτριές του.

2 Φυσιογνωμία Πτυχιούχου του Τμήματος - Επαγγελματικές Αρμοδιότητες Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας επιδιώκεται να διαθέτουν κατά την αποφοίτησή τους τα παρακάτω: 1. Γνώση των επικοινωνιακών μεθόδων και των κοινωνικών επιδράσεών τους και εξοικείωση με τις νέες σχετικές τεχνολογίες. 2. Ικανότητα στην ανάλυση των κοινωνικών δεδομένων, στη συλλογή πληροφοριών και στη σύνθεση ιδεών, με ζητούμενο την δυνατότητα υλοποίησης επικοινωνιακών στρατηγικών στόχων. 3. Τις απαιτούμενες οικονομικές γνώσεις για την ενίσχυση της ικανότητάς τους να ασχολούνται με την διαφήμιση και το μάρκετινγκ εταιρειών. 4. Ικανότητα κριτικής ανάλυσης των κάθε είδους εφαρμοσμένων μορφών επικοινωνίας και των συνακόλουθων συνεπειών τους. 5. Την απαιτούμενη για το ευρύ αντικείμενο ενασχολήσεώς τους, πολιτιστική, φιλοσοφική και ψυχολογική παιδεία. 6. Επικοινωνιακή επάρκεια στο γραπτό και προφορικό λόγο. Οι απόφοιτοι λοιπόν του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, με την εμβέλεια των σπουδών τους ως απόρροια της εμβέλειας του αντικειμένου σπουδών τους, έχουν ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικών ενασχολήσεων και ένα ευρύ πεδίο συνέχισης των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ο στόχος άλλωστε της ανώτατης εκπαίδευσης, δεν μπορεί να είναι άλλος από αυτόν της δημιουργίας επιστημόνων ευέλικτων προς μια διαρκή προσαρμογή τους στα νέα κάθε φορά επιστημονικά και κοινωνικά δεδομένα, είναι η πρόσδοση στους φοιτητές ενός ισχυρού γνωστικού υποβάθρου, για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την ταχύτατη εξέλιξη των επιστημών και των κοινωνιών. Οι απόφοιτοι του Τμήματος «Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας» ασχολούνται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού περιεχομένου του Τμήματος είτε ως στελέχη Δημοσίων ή Ιδιωτικών Εταιρειών και Οργανισμών είτε ως αυτό-απασχολούμενοι. Σε γενικές γραμμές απασχολούνται επαγγελματικώς με: Τη δημιουργία ή τη στελέχωση εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων ή πλήρωση αντιστοίχων θέσεων σε Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Οργανισμούς και Επιχειρήσεις. Τη δημιουργία ή τη στελέχωση εταιρειών εφαρμοσμένης επικοινωνίας, επικοινωνιακή στρατηγική επιχειρήσεων ή ατόμων, διαφήμιση, μάρκετινγκ, προβολή εικόνας Δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων και λοιπών εκδηλώσεων, προγράμματα προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, κατάρτιση και

3 υλοποίηση προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας, εκστρατείες ενημέρωσης, πολιτική επικοινωνιακή στρατηγική, κ.λ.π. Συμμετοχή σε στατιστικές έρευνες και ερμηνεία των σχετικών αποτελεσμάτων Στελέχωση των ΜΜΕ, δηλ. των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών και των εφημερίδων, στα θέματα του ευρύτατου γνωστικού περιεχομένου των σπουδών τους. Στελέχωση δράσεων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και εν γένει του Πολιτισμού, σε επικοινωνιακό επίπεδο. Ενασχόληση με την θεωρητική διερεύνηση του φαινομένου της Επικοινωνίας τόσο σε διδακτικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Δομή των σπουδών Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Σε όλα τα εξάμηνα σπουδών, εκτός του τελευταίου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, όπου περιλαμβάνονται ασκήσεις εφαρμογών σε πραγματικές ή εικονικές καταστάσεις, εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις και σε σχετικά με το περιεχόμενο σπουδών Ιδρύματα ή Εταιρείες, όπως ειδησεογραφικούς οργανισμούς, διαφημιστικές εταιρείες, καλλιτεχνικά φεστιβάλ, κ.λ.π. Επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή των σπουδαστών καθ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Εμφαση δίνεται στις περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies), με ατομικές ή ομαδικές φοιτητικές εργασίες, βιβλιογραφικές επισκοπήσεις, κ.λπ.. Στο προτελευταίο εξάμηνο σπουδών διεξάγεται σεμινάριο τελειοφοίτων. Στα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα γενικής υποδομής θετικών και θεωρητικών επιστημών. Ακολουθούν μαθήματα ειδικής υποδομής - κορμού, τα οποία αποτελούν τη βάση των Δημοσίων Σχέσεων και της Επικοινωνίας, όπως αυτή εφαρμόζεται. Στα προχωρημένα εξάμηνα διδάσκονται τα μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος. Το τελευταίο (8ο) εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση του φοιτητή στο επάγγελμα στην οποία το Τμήμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα - και την εκπόνηση της Πτυχιακής εργασίας. Η Πτυχιακή Εργασία διασφαλίζει την εμβάθυνση των τελειοφοίτων του Τμήματος είτε σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας σε άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών τους, είτε σε συγκεκριμένο θεωρητικό τομέα της επιστήμης τους κάτι που ίσως τους προετοιμάσει για περαιτέρω εξειδίκευση σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών.

4 Το πρόγραμμα σπουδών έχει δομηθεί με βάση το φόρτο εργασίας του σπουδαστή, ενώ εισάγονται και οι διδακτικές μονάδες ECTS σε όλα τα εξάμηνα. Στα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται: Μαθήματα Γενικής ποδομής (ΜΓ), Μαθήματα Ειδικής ποδομής (ΜΕ), Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ), Μαθήματα Διοίκησης - Οικονομίας - Νομοθεσίας - Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ) Επίσης, Μαθήματα Ειδικής ποδομής (ΜΕ), Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) και μαθήματα ΔΟΝΑ κατανέμονται σε δύο (2) Ομάδες Επιλογής ποχρεωτικών Μαθημάτων. Πέραν των ανωτέρω, το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει και μια ομάδα Προαιρετικών μαθημάτων, τα οποία παρέχουν στο σπουδαστή τη δυνατότητα να διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα επιλογών, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες κλίσεις και προτιμήσεις του. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α.101 Αρχές Οικονομικής Α.102 Ποσοτικές Μέθοδοι Α.103 Εισαγωγή στους Η/ Α.104 Αρχές Επικοινωνίας Α.105 Αρχές Δικαίου Α.106 Αρχές Μάνατζμεντ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΔΩΝ ΜΓ ΜΓ ,0 ΜΓ ,0 ΜΕ ,0 ΔΟΝΑ ,0 ΜΕ ,0 Σύνολο

5 Β.201 Αρχές Μάρκετινγκ Β.202 Χρήση Εξειδικευμένου λογισμικού Η/ Β.203 Δημοσκοπήσεις Β.204 Κοινωνική Ψυχολογία Β.205 Εσωτερικές Επικοινωνίες Β.206 Πολιτισμός και ένδυμα Β.207 Πολιτισμική Διαχείριση Ι Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΔΩΝ ΜΕ ,0 ΜΕ ,0 ΜΓ ,5 ΜΕ ,5 ΜΓ ,5 ΜΕ ,0 ΜΓ ,5 Σύνολο Γ.301 Ολοκληρωμένη Δημιουργία Πολυμέσων Ι Γ.302 Πολιτική Επικοινωνία Γ.303 Ιστορία Πολιτισμού Ι Γ.304 Διαφήμιση Γ.305 Οικονομική της Επικοινωνίας Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΔΩΝ ΜΓ ,0 ΜΕ ΜΓ ,5 ΜΕ ,0 ΜΓ ,5 Γ.306 Διεθνείς Σχέσεις & ΜΕ ,0 Επικοινωνίες Σύνολο Δ.401 Ιστορία Πολιτισμού ΙΙ Δ.402 Θεσμοί & Δράσεις της Ε.Ε Δ.403 Πολιτισμική Διαχείριση ΙI Δ.404 Διεθνείς Οργανισμοί Δ.405 Μάρκετινγκ Μ.Μ.Ε Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΔΩΝ ΜΓ ,5 ΔΟΝΑ ΜΓ ΔΟΝΑ ,0 ΜΕ ,0 Σύνολο

6 Ε.501 Δημοσιότητα & Μ.Μ.Ε Ε.502 Νομοθεσία Νομολογία Μ.Μ.Ε Ε.503 Πολιτική Κοινωνιολογία Ε.504 Διαχείριση Επικοινωνιακών Κρίσεων Ε.505 Ορολογία Αγγλικά Ε.506 Ορολογία Γαλλικά Ε ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΔΩΝ ΜΕ ,0 ΔΟΝΑ ,0 ΜΕ ,5 ΜΕ ,0 ΜΕ ,5 Ε ,5 Σύνολo Επιλέγονται ή τα Αγγλικά ή τα Γαλλικά (όχι και τα δύο) ΚΩΔ ΣΤ.601 ΣΤ.602 ΣΤ.603 ΜΑΘΗΜΑ Επικοινωνιακή Πολιτική I Επικοινωνιακός Προγραμματισμός I Δημόσιες Σχέσεις ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΔΩΝ ΜΕ ,0 ΜΕ ,0 ΜΕ ,0 ΣΤ.604 Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Δημοσίων Σχέσεων I Ε ΜΕ ,0 ΣΤ.605 Τεχνικές Ερωτηματολογίου & Συνέντευξης Ε ΜΕ ,0 Σύνολο Επιλέγεται το ένα από τα δύο μαθήματα Ε Ζ.701 Επικοινωνιακή Πολιτική II Ζ.702 Επικοινωνιακός Προγραμματισμός II Ζ.703 Ολοκληρωμένη Δημιουργία Πολυμέσων ΙΙ Ζ.704 Σεμινάριο Τελειοφοίτων Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΔΩΝ Ε ΜΕ Θ Ε Ω/Ε ΦΕ ΔΜ , , , ,0 Ζ.705 Μ.Μ.Ε και Ελληνική Κοινωνία Ε ,0 Ζ.706 Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό Ε ,0 Ζ.707 Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Δημοσίων Σχέσεων II Ε ,0 Σύνολο με 2 από τα Ε

7 ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑ Η.801 Πτυχιακή Εργασία Η.802 Πρακτική Άσκηση Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΔΩΝ Ε ΜΕ Θ Ε Ω/Ε ΦΕ ΔΜ Σύνολο ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑ Β.208 Αγγλικά Ι Β.209 Γαλλικά Ι Γ.307 Αγγλικά ΙΙ Δ.406 Γαλλικά ΙΙ Ε.507 Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΣΤ.606 Διαφήμιση Κινούμενο Σχέδιο ΣΤ.607 Προβολή Εταιρικής Εικόνας Ε ΜΕ Ω/Ε ΚΩΔ. = Κατηγορία Μαθήματος Θ = Θεωρία Ε = Εργαστήριο Ω.Ε = Ώρες την Εβδομάδα Φ.Ε. = Φόρτος Εργασίας Δ.Μ. = Διδακτικές Μονάδες = ποχρεωτικό Μάθημα Ε.. = Επιλογής ποχρεωτικό Μάθημα Μ.Ε = Μαθήματα Ειδικότητας Μ.Ε.. = Μαθήματα Ειδικής ποδομής-70% ΔΟΝΑ = Γνωστικές περιοχές Διοίκησης-Οικονομίας-Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών-30%

603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας

603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας 603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας προήλθε από το αντίστοιχο Τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων που λειτουργούσε ήδη επί Κ.Α.Τ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Καλωσόρισμα 3 Γνωριμία με τον τόπο 4-7 Η Συγκρότηση του Ιδρύματος 8-9 Οργάνωση και διοίκηση του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2012 ΚΟΖΑΝΗ 1 2 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 5 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 6 1.1. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Συντάκτες Έλληνας Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Μητσάρας Άγγελος Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Οκτώβριος 2007 2 Πρόλογος Η σύνταξη του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 http://www.infomm.teipat.gr Πύργος, Νοέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71-

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Τέχνες PhD

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αξιολόγησης Πανεπιστηµίου Αιγαίου (2008-09) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δεκέμβριος 2009. εκέµβριος 2009 ~ 1 ~

Έκθεση αξιολόγησης Πανεπιστηµίου Αιγαίου (2008-09) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δεκέμβριος 2009. εκέµβριος 2009 ~ 1 ~ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έκθεση αξιολόγησης Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ακαδημαϊκό έτος 2008-09) Δεκέμβριος 2009 ~ 1 ~ ΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΟΜΕΕΝΑ Ειισαγωγή 3 11.. Γεενιικά γιια ττο Πανεεπιισττήμιιο Αιιγαίίου 5 22.. Σττραττηγιικοίί

Διαβάστε περισσότερα

«Δεν έφτασε η ώρα που από τις πολλές εμπειρίες μου στο χώρο της δημοσιογραφίας έχω κορεστεί και θέλω να τις μεταφέρω στους υπόλοιπους.

«Δεν έφτασε η ώρα που από τις πολλές εμπειρίες μου στο χώρο της δημοσιογραφίας έχω κορεστεί και θέλω να τις μεταφέρω στους υπόλοιπους. «Δεν έφτασε η ώρα που από τις πολλές εμπειρίες μου στο χώρο της δημοσιογραφίας έχω κορεστεί και θέλω να τις μεταφέρω στους υπόλοιπους. Ακριβώς το αντίθετο. Με τη λίγη επαφή μου με το χώρο της δημοσιογραφίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2012 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α.Μ. 64 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας 314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. προήλθε από τη μετονομασία του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ. Οι υποψήφιοι φοιτητές που ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Ρόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Ρόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΠΣ) Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή, http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-metaptixiaka-ps/gr-etkas ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές Σχολές 1 ου και 2 ου Πεδίου

Κοινές Σχολές 1 ου και 2 ου Πεδίου Κοινές Σχολές 1 ου και 2 ου Πεδίου Οι κοινές σχολές 1 ου και 2 ου πεδίου είναι 31ΑΕΙ και 6 ΤΕΙ ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘ 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας ΑΕΙ 174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Dream Team ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η επιλογή του επαγγέλματος του κάθε νέου καθορίζεται από δύο παράγοντες, από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έχοντας ως γνώμονα ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στόχος του παρόντος Οδηγού είναι η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 2007-2008 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207-

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολή Επιστημών της Αγωγής PhD Programs - School of Education Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής προσφέρει προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκή Οργάνωση Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Ακαδημαϊκή Οργάνωση Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ΤΕΙ Λάρισας Ακαδημαϊκή Οργάνωση Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Πρόταση 9/1/2012 Πρόταση Ακαδημαϊκής Οργάνωσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί σχέδιο πρότασης για

Διαβάστε περισσότερα