ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (2002)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (2002)"

Transcript

1 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 325/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (2002) (2002/C 325/01)

2 C 325/2 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ Η παρούσα έκδοση περιλαµβάνει την ενοποιηµένη απόδοση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στις οποίες έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιήσεις οι οποίες επήλθαν µε τη συνθήκη της Νίκαιας, η οποία υπογράφηκε στις 26 Φεβρουαρίου Περιλαµβάνει επίσης τα τέσσερα πρωτόκολλα, τα οποία υιοθετήθηκαν στη Νίκαια, και συγκεκριµένα: το πρωτόκολλο για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρωτόκολλο περί του Οργανισµού του ικαστηρίου, το πρωτόκολλο σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές συνέπειες από τη λήξη της συνθήκης ΕΚΑΧ και µε το Ταµείο Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα, και το πρωτόκολλο σχετικά µε το άρθρο 67 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η παρούσα έκδοση δεν περιλαµβάνει το κείµενο των άλλων εν ισχύι πρωτοκόλλων, ούτε το κείµενο της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, ούτε το κείµενο των άλλων πράξεων πρωτογενούς δικαίου. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι τροποποιήσεις που απορρέουν από τη συνθήκη της Νίκαιας θα ενεργοποιηθούν από την ηµεροµηνία ενάρξεως της ισχύος της, σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 2 της συνθήκης αυτής. Το παρόν κείµενο αποτελεί ένα µέσο τεκµηριώσεως και δεν δεσµεύει τα όργανα.

3 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 325/3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ... 5 I. Κείµενο της συνθήκης II. Κατάλογος πρωτοκόλλων (κείµενο το οποίο δεν αναπαράγεται) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ I. Κείµενο της συνθήκης II. Κατάλογος πρωτοκόλλων (κείµενο το οποίο δεν αναπαράγεται) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ Πρωτόκολλο για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρωτόκολλο περί του Οργανισµού του ικαστηρίου Πρωτόκολλο σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές συνέπειες από τη λήξη της συνθήκης ΕΚΑΧ και µε το Ταµείο Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα Πρωτόκολλο σχετικά µε το άρθρο 67 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

4

5 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 325/5 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

6

7 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 325/7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ Σελίδα Προοίµιο ΤΙΤΛΟΣ Ι Κοινές διατάξεις ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΤΙΤΛΟΣ IV ιατάξεις για την τροποποίηση της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας ενόψει της ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ιατάξεις για την τροποποίηση της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα ιατάξεις για την τροποποίηση της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας ΤΙΤΛΟΣ V ιατάξεις σχετικά µε µια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας ΤΙΤΛΟΣ VI ιατάξεις για την αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις ΤΙΤΛΟΣ VII ιατάξεις στενότερης συνεργασίας ΤΙΤΛΟΣ VIII Τελικές διατάξεις II. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ [κείµενο το οποίο δεν αναπαράγεται, πλην του κειµένου των τεσσάρων πρωτοκόλλων, τα οποία υιοθετήθηκαν κατά τη ιακυβερνητική ιάσκεψη της Νίκαιας (βλέπε τέλος της παρούσας έκδοσης)] (*) Πρωτόκολλο το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση: Πρωτόκολλο (αριθ. 1) στο άρθρο 17 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (1997) Πρωτόκολλα τα οποία προσαρτώνται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Πρωτόκολλο (αριθ. 2) για την ενσωµάτωση του κεκτηµένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1997) Πρωτόκολλο (αριθ. 3) για την εφαρµογή ορισµένων πτυχών του άρθρου 14 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (1997) Πρωτόκολλο (αριθ. 4) για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας (1977) Πρωτόκολλο (αριθ. 5) για τη θέση της ανίας (1997) Πρωτόκολλα τα οποία προσαρτώνται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας Πρωτόκολλο (αριθ. 6) περί του Οργανισµού του ικαστηρίου (2001) (κείµενο το οποίο αντιγράφεται κατωτέρω) Πρωτόκολλο (αριθ. 7) προσαρτηµένο στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις συνθήκες για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1992) Πρωτόκολλο (αριθ. 8) για τον καθορισµό της έδρας των οργάνων και ορισµένων οργανισµών και υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και της Ευρωπόλ (1997) Πρωτόκολλο (αριθ. 9) σχετικά µε το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1997) Πρωτόκολλο (αριθ. 10) για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001) (κείµενο το οποίο αντιγράφεται κατωτέρω) (*) Για το κείµενο των πρωτοκόλλων, τα οποία υιοθετήθηκαν κατά τις ιακυβερνητικές ιασκέψεις πριν από τη Νίκαια, ο αναγνώστης παραπέµπεται στις σελίδες 355 και επόµενες της Συλλογής συνθηκών, τόµος Ι, µέρος Ι, Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1999, ISBN

8

9 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 325/9 Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩN ΒΕΛΓΩN, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑNΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟN ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑNΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗNΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑNΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑN ΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑ- ΤΙΑΣ, Η ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΨΗΛΟΤΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙ- ΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩN ΚΑΤΩ ΧΩΡΩN, Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΗNΩΜΕNΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑNΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑN ΙΑΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕNΟΙ να προχωρήσουν σε ένα νέο στάδιο της διαδικασίας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που άρχισε µε τη δηµιουργία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΥΠΕNΘΥΜΙZΟNΤΑΣ την ιστορική σηµασία του τερµατισµού της διαίρεσης της ευρωπαϊκής ηπείρου και την ανάγκη να δηµιουργηθούν σταθερές βάσεις για τη µελλοντική οικοδόµηση της Ευρώπης, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩNΟNΤΑΣ την προσήλωσή τους στις αρχές της ελευθερίας, της δηµοκρατίας και του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των θεµελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την προσήλωσή τους στα θεµελιώδη κοινωνικά δικαιώµατα, όπως ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που υπογράφηκε στο Τορίνο στις 18 Οκτωβρίου 1961 και τον Κοινοτικό Χάρτη των Θεµελιωδών Κοινωνικών ικαιωµάτων των Εργαζοµένων του 1989, ΕΠΙΘΥΜΩNΤΑΣ βαθύτερες σχέσεις αλληλεγγύης µεταξύ των λαών τους και ταυτόχρονα σεβόµενοι την ιστορία, τον πολιτισµό και τις παραδόσεις τους, ΕΠΙΘΥΜΩNΤΑΣ να ενισχύσουν τη δηµοκρατική και αποτελεσµατική λειτουργία των οργάνων προκειµένου να τους παράσχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν καλύτερα τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, µέσα σε ένα ενιαίο θεσµικό πλαίσιο, ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕNΟΙ να επιτύχουν την ενίσχυση και τη σύγκλιση των οικονοµιών τους και την ίδρυση οικονο- µικής και νοµισµατικής ένωσης, η οποία θα συµπεριλαµβάνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας συνθήκης, ένα ενιαίο και σταθερό νόµισµα, ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕNΟΙ να προωθήσουν την οικονοµική και κοινωνική πρόοδο των λαών τους, λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και µιας ενισχυµένης συνοχής, όπως επίσης και της προστασίας του περιβάλλοντος, και να εφαρµόσουν πολιτικές που θα διασφαλίζουν την πρόοδο στον τοµέα της οικονοµικής ολοκλήρωσης εκ παραλλήλου µε την πρόοδο στους άλλους τοµείς, ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕNΟΙ να θεσπίσουν µια κοινή ιθαγένεια για τους υπηκόους των χωρών τους, ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕNΟΙ να εφαρµόσουν µια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, που συµπεριλαµβάνει την προοδευτική διαµόρφωση µιας κοινής αµυντικής πολιτικής, η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει σε κοινή άµυνα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17, ενισχύοντας έτσι την ευρωπαϊκή ταυτότητα και ανεξαρτησία για την προαγωγή της ειρήνης, της ασφάλειας και της προόδου στην Ευρώπη και ανά την υφήλιο, ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια και την προστασία των λαών τους, µε την εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας συνθήκης,

10 C 325/10 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕNΟΙ να συνεχίσουν την πορεία τους προς µια ολοένα στενότερη ένωση των λαών της Ευρώπης, όπου οι αποφάσεις θα λαµβάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, ΜΕ ΤΗN ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ σε µεταγενέστερα στάδια από τα οποία πρέπει να διέλθει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ώστε να εξελιχθεί, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑN να ιδρύσουν Ευρωπαϊκή Ένωση, και, προς το σκοπό αυτό, όρισαν πληρεξουσίους: (ο κατάλογος των πληρεξουσίων δεν αναπαράγεται) ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ, µετά την ανταλλαγή των πληρεξουσίων εγγράφων τους, που βρέθηκαν εντάξει, συµφώνησαν στις ακόλουθες διατάξεις. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Με την παρούσα συνθήκη, τα ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ ιδρύουν µεταξύ τους µία ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕNΩΣΗ, εφεξής καλούµενη «Ένωση». Η παρούσα συνθήκη διανοίγει νέα φάση στη διαδικασία µιας διαρκώς στενότερης ένωσης των λαών της Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις λαµβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες. Η Ένωση βασίζεται στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, συµπληρούµενες µε τις πολιτικές και τις µορφές συνεργασίας που θεσπίζονται µε την παρούσα συνθήκη. Έχει αποστολή να οργανώσει συνεκτικά και αλληλέγγυα τις σχέσεις µεταξύ των κρατών µελών και των λαών τους. Η Ένωση θέτει ως στόχους: Άρθρο 2 να προωθήσει την οικονοµική και κοινωνική πρόοδο και ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης και να επιτύχει ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη, ιδίως µε τη δηµιουργία ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, µε την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής και µε την ίδρυση µιας οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης, η οποία θα περιλάβει, εν καιρώ, ένα ενιαίο νόµισµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας συνθήκης, να επιβεβαιώσει την ταυτότητά της στη διεθνή σκηνή, ιδίως µε την εφαρµογή µιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένης της προοδευτικής διαµόρφωσης µιας κοινής αµυντικής πολιτικής, η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει σε κοινή άµυνα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17, να ενισχύσει την προστασία των δικαιωµάτων και των συµφερόντων των υπηκόων των κρατών µελών της µε τη θέσπιση ιθαγένειας της Ένωσης,

11 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 325/11 να διατηρήσει και να αναπτύξει την Ένωση ως χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, µέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε συνδυασµό µε κατάλληλα µέτρα όσον αφορά τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, το άσυλο, τη µετανάστευση και την πρόληψη και καταστολή της εγκληµατικότητας, να διατηρήσει στο ακέραιο το κοινοτικό κεκτηµένο και να το αναπτύξει µε την προοπτική να µελετηθεί κατά πόσον οι πολιτικές και οι µορφές συνεργασίας που καθιερώνονται µε την παρούσα συνθήκη θα πρέπει να αναθεωρηθούν, προκειµένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών και των οργάνων της Κοινότητας. Οι στόχοι της Ένωσης επιτυγχάνονται σύµφωνα µε την παρούσα συνθήκη, υπό τους όρους και µε το χρονοδιάγραµµα που προβλέπονται σε αυτήν, ενώ συγχρόνως τηρείται η αρχή της επικουρικότητας όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Άρθρο 3 Η Ένωση διαθέτει ενιαίο θεσµικό πλαίσιο που εξασφαλίζει τη συνέπεια και τη συνέχεια των δράσεων που αναλαµβάνονται για την επίτευξη των στόχων της, ενώ παράλληλα τηρείται και αναπτύσσεται το κοινοτικό κεκτηµένο. Η Ένωση µεριµνά, ειδικότερα, για τη συνοχή του συνόλου της εξωτερικής της δράσης στα πλαίσια των πολιτικών της στον τοµέα των εξωτερικών σχέσεων, της ασφάλειας, της οικονοµίας και της ανάπτυξης. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή έχουν την ευθύνη να εξασφαλίζουν τη συνοχή αυτή και συνεργάζονται προς τούτο. Εξασφαλίζουν, στα πλαίσια των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους, την υλοποίηση αυτών των πολιτικών. Άρθρο 4 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δίνει στην Ένωση την αναγκαία ώθηση για την ανάπτυξή της και καθορίζει τους γενικούς πολιτικούς προσανατολισµούς της. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συγκεντρώνει τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών µελών καθώς και τον πρόεδρο της Επιτροπής, οι οποίοι επικουρούνται στο έργο τους από τους υπουργούς Εξωτερικών των κρατών µελών και από ένα µέλος της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, υπό την προεδρία του αρχηγού κράτους ή κυβερνήσεως του κράτους µέλους που ασκεί την προεδρία του Συµβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, µετά από κάθε σύνοδό του, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση, καθώς και ετήσια γραπτή έκθεση σχετικά µε την πρόοδο που έχει σηµειώσει η Ένωση. Άρθρο 5 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, η Επιτροπή, το ικαστήριο και το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκούν τις αρµοδιότητές τους υπό τους όρους και για τους σκοπούς που προβλέπουν, αφενός µεν οι διατάξεις των συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των µεταγενέστερων συνθηκών και πράξεων που τις τροποποιούν και τις συµπληρώνουν, αφετέρου δε οι άλλες διατάξεις της παρούσας συνθήκης. Άρθρο 6 1. Η Ένωση βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, του σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, αρχές οι οποίες είναι κοινές στα κράτη µέλη.

12 C 325/12 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Η Ένωση σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα, όπως κατοχυρώνονται µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, που υπογράφηκε στη Ρώµη στις 4 Nοεµβρίου 1950, και όπως προκύπτουν από τις κοινές συνταγµατικές παραδόσεις των κρατών µελών, ως γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου. 3. Η Ένωση σέβεται την εθνική ταυτότητα των κρατών µελών της. 4. Η Ένωση διαθέτει τα µέσα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της και για την επιτυχή εφαρµογή των πολιτικών της. Άρθρο 7 (*) 1. Το Συµβούλιο δύναται, βάσει αιτιολογηµένης προτάσεως του ενός τρίτου των κρατών µελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Επιτροπής, αποφασίζοντας µε την πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων των µελών του και κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να διαπιστώσει την ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από κράτος µέλος αρχών που µνηµονεύονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, και να του απευθύνει κατάλληλες συστάσεις. Το Συµβούλιο, προτού προβεί στη διαπίστωση αυτή, ακούει το εν λόγω κράτος µέλος και δύναται, αποφασίζοντας µε την ίδια διαδικασία, να ζητήσει από ανεξάρτητες προσωπικότητες να υποβάλουν εντός εύλογης προθεσµίας έκθεση για την κατάσταση στο εν λόγω κράτος µέλος. Το Συµβούλιο επαληθεύει τακτικά ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι που οδήγησαν στη διαπίστωση αυτή. 2. Το Συµβούλιο, συνερχόµενο υπό τη σύνθεση αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, αποφασίζοντας οµόφωνα µετά από πρόταση του ενός τρίτου των κρατών µελών ή της Επιτροπής και αφού λάβει τη σύµφωνη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δύναται να διαπιστώσει την ύπαρξη σοβαρής και διαρκούς παραβίασης από κράτος µέλος αρχών που µνηµονεύονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6, αφού καλέσει την κυβέρνηση του εν λόγω κράτους µέλους να υποβάλει τις παρατηρήσεις της. 3. Εφόσον γίνει η αναφερόµενη στην παράγραφο 2 διαπίστωση, το Συµβούλιο δύναται να αποφασίσει, µε ειδική πλειοψηφία, την αναστολή ορισµένων δικαιωµάτων τα οποία απορρέουν από την εφαρµογή της παρούσας συνθήκης ως προς το εν λόγω κράτος µέλος, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων ψήφου του αντιπροσώπου της κυβέρνησης αυτού του κράτους µέλους στο Συµβούλιο. Ενεργώντας κατ' αυτόν τον τρόπο, το Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη τις πιθανές συνέπειες µιας τέτοιας αναστολής στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις φυσικών και νοµικών προσώπων. Οι υποχρεώσεις του εν λόγω κράτους µέλους, δυνάµει της παρούσας συνθήκης, εξακολουθούν εντούτοις να δεσµεύουν αυτό το κράτος µέλος. 4. Το Συµβούλιο δύναται να αποφασίσει, εν συνεχεία, µε ειδική πλειοψηφία, να µεταβάλει ή να ανακαλέσει µέτρα που έχουν ληφθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 3, ανάλογα µε τις µεταβολές της καταστάσεως, η οποία οδήγησε στην επιβολή τους. 5. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το Συµβούλιο αποφασίζει χωρίς να λαµβάνει υπόψη την ψήφο του αντιπροσώπου της κυβέρνησης του εν λόγω κράτους µέλους. Αποχές παρόντων ή αντιπροσωπευοµένων µελών δεν εµποδίζουν τη θέσπιση αποφάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Ως ειδική πλειοψηφία ορίζεται η αυτή αναλογία των σταθµισµένων ψήφων των αφορώµενων µελών του Συµβουλίου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 205 παράγραφος 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. (*) Άρθρο το οποίο τροποποιήθηκε από τη συνθήκη της Νίκαιας.

13 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 325/13 Η παρούσα παράγραφος ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία δικαιώµατα ψήφου έχουν ανασταλεί σύµφωνα µε την παράγραφο Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει µε πλειοψηφία δύο τρίτων των ψηφισάντων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των µελών του. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 8 (δεν αντιγράφεται) ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ Άρθρο 9 (δεν αντιγράφεται) ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 10 (δεν αντιγράφεται) ΤΙΤΛΟΣ V ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Άρθρο Η Ένωση καθορίζει και εφαρµόζει µια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας η οποία καλύπτει όλους τους τοµείς της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της οποίας στόχοι είναι: η διαφύλαξη των κοινών αξιών, των θεµελιωδών συµφερόντων, της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας της Ένωσης σύµφωνα µε τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, η ενίσχυση της ασφαλείας της Ένωσης υπό όλες τις µορφές της,

14 C 325/14 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η διατήρηση της ειρήνης και η ενίσχυση της διεθνούς ασφαλείας, σύµφωνα µε τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, καθώς και σύµφωνα µε τις αρχές της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και τους στόχους του Χάρτη των Παρισίων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που αφορούν τα εξωτερικά σύνορα, η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας, η ανάπτυξη και η εδραίωση της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και ο σεβασµός των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών. 2. Τα κράτη µέλη υποστηρίζουν ενεργά και ανεπιφυλάκτως την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της Ένωσης, µε πνεύµα πίστης και αµοιβαίας αλληλεγγύης. Τα κράτη µέλη εργάζονται οµού για την ενίσχυση και ανάπτυξη της αµοιβαίας πολιτικής τους αλληλεγγύης. Απέχουν από κάθε δράση αντίθετη προς τα συµφέροντα της Ένωσης ή ικανή να θίξει την αποτελεσµατικότητά της ως συνεκτικής δύναµης στις διεθνείς σχέσεις. Το Συµβούλιο µεριµνά για την τήρηση αυτών των αρχών. Άρθρο 12 Η Ένωση επιδιώκει τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 11: καθορίζοντας τις αρχές και τους γενικούς προσανατολισµούς για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, αποφασίζοντας για κοινές στρατηγικές, υιοθετώντας κοινές δράσεις, υιοθετώντας κοινές θέσεις, ενισχύοντας τη συστηµατική συνεργασία µεταξύ κρατών µελών για την άσκηση της πολιτικής τους. Άρθρο Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καθορίζει τις αρχές και τους γενικούς προσανατολισµούς της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων που έχουν συνέπειες στην άµυνα. 2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφασίζει για κοινές στρατηγικές οι οποίες θα εφαρµόζονται από την Ένωση, στους τοµείς στους οποίους τα κράτη µέλη έχουν σηµαντικά κοινά συµφέροντα. Οι κοινές στρατηγικές καθορίζουν τους στόχους τους, τη διάρκειά τους και τα µέσα που πρέπει να παρέχονται από την Ένωση και τα κράτη µέλη. 3. Το Συµβούλιο λαµβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις για τον καθορισµό και την εφαρµογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας βάσει των γενικών προσανατολισµών που καθορίζει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Το Συµβούλιο συνιστά κοινές στρατηγικές στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και τις εφαρµόζει, ιδίως υιοθετώντας κοινές δράσεις και κοινές θέσεις. Το Συµβούλιο µεριµνά για την ενότητα, τη συνοχή και την αποτελεσµατικότητα της δράσης της Ένωσης.

15 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 325/15 Άρθρο Το Συµβούλιο υιοθετεί κοινές δράσεις. Οι κοινές δράσεις αντιµετωπίζουν ειδικές καταστάσεις όταν κρίνεται ότι απαιτείται επιχειρησιακή δράση εκ µέρους της Ένωσης. Προσδιορίζουν τους στόχους τους, το πεδίο εφαρµογής τους, τα µέσα που πρέπει να τεθούν στη διάθεση της Ένωσης, τις προϋποθέσεις εφαρµογής τους και, εφόσον είναι απαραίτητο, τη διάρκειά τους. 2. Σε περίπτωση αλλαγής των περιστάσεων µε σαφή επίπτωση στο θέµα το οποίο αποτελεί αντικείµενο κοινής δράσης, το Συµβούλιο αναθεωρεί τις αρχές και τους στόχους αυτής της δράσης και λαµβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις. Η κοινή δράση εξακολουθεί να ισχύει ενόσω το Συµβούλιο δεν έχει αποφασίσει. 3. Οι κοινές δράσεις δεσµεύουν τα κράτη µέλη όσον αφορά τις θέσεις που υιοθετούν και τη διεξαγωγή της δράσης τους. 4. Το Συµβούλιο µπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να του υποβάλει οιεσδήποτε προτάσεις ενδείκνυνται όσον αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας για να εξασφαλίσει την εφαρµογή µιας κοινής δράσης. 5. Κάθε θέση ή δράση κατ' ιδίαν κράτους µέλους η οποία σχεδιάζεται στα πλαίσια κοινής δράσης, γνωστοποιείται µέσα σε προθεσµίες οι οποίες επιτρέπουν, εάν είναι αναγκαίο, προηγούµενη συνεννόηση στα πλαίσια του Συµβουλίου. Η υποχρέωση της προηγούµενης ενηµέρωσης δεν εφαρµόζεται στα µέτρα που αποτελούν απλή µεταφορά, σε εθνικό επίπεδο, των αποφάσεων του Συµβουλίου. 6. Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης που οφείλεται σε µεταβολή της κατάστασης και ελλείψει αποφάσεως του Συµβουλίου, τα κράτη µέλη µπορούν να λάβουν, επειγόντως, τα µέτρα που επιβάλλονται στα πλαίσια των γενικών στόχων της κοινής δράσης. Το αφορώµενο κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως το Συµβούλιο για τα ληφθέντα µέτρα. 7. Σε περίπτωση σοβαρών δυσχερειών κατά την εφαρµογή µιας κοινής δράσης, ένα κράτος µέλος προσφεύγει στο Συµβούλιο το οποίο τις συζητά και αναζητεί τις κατάλληλες λύσεις. Οι λύσεις αυτές δεν µπορούν να αντιβαίνουν προς τους στόχους της κοινής δράσης ούτε να βλάπτουν την αποτελεσµατικότητά της. Άρθρο 15 Το Συµβούλιο υιοθετεί κοινές θέσεις. Οι κοινές θέσεις καθορίζουν τη στάση της Ένωσης επί συγκεκριµένου ζητήµατος γεωγραφικής ή θεµατικής φύσεως. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι εθνικές τους πολιτικές να συνάδουν προς τις κοινές θέσεις. Άρθρο 16 Τα κράτη µέλη αλληλοενηµερώνονται και συνεννοούνται µεταξύ τους στα πλαίσια του Συµβουλίου για κάθε ζήτηµα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας που παρουσιάζει γενικό ενδιαφέρον, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η επιρροή της Ένωσης ασκείται µε τον αποτελεσµατικότερο τρόπο µέσω συντονισµένης και συγκλίνουσας δράσης.

16 C 325/16 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Άρθρο 17 (*) 1. Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας περιλαµβάνει το σύνολο των θεµάτων που αφορούν την ασφάλεια της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της προοδευτικής διαµόρφωσης κοινής αµυντικής πολιτικής, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε κοινή άµυνα, εφόσον το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το αποφασίσει. Στην περίπτωση αυτή, συστήνει στα κράτη µέλη την υιοθέτηση µιας τέτοιας απόφασης, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς τους κανόνες. Η πολιτική της Ένωσης κατά την έννοια του παρόντος άρθρου δεν θίγει την ιδιαιτερότητα της πολιτικής ασφάλειας και άµυνας ορισµένων κρατών µελών και σέβεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν για ορισµένα κράτη µέλη τα οποία θεωρούν ότι η κοινή τους άµυνα υλοποιείται στα πλαίσια της Οργάνωσης της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού (ΝΑΤΟ), δυνάµει της συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού, και συµβιβάζεται µε την κοινή πολιτική ασφαλείας και άµυνας που διαµορφώνεται µέσα στο πλαίσιο αυτό. Η προοδευτική διαµόρφωση κοινής αµυντικής πολιτικής υποστηρίζεται, όπως τα κράτη µέλη το κρίνουν πρόσφορο, µε τη συνεργασία τους στον τοµέα των εξοπλισµών. 2. Τα θέµατα τα οποία µνηµονεύει το παρόν άρθρο περιλαµβάνουν τις ανθρωπιστικές αποστολές και τις αποστολές διάσωσης, τις αποστολές της διατήρησης της ειρήνης, της επέµβασης µαχίµων δυνάµεων στη διαχείριση των κρίσεων, καθώς και την αποκατάσταση της ειρήνης. 3. Οι αναφερόµενες στο παρόν άρθρο αποφάσεις που έχουν συνέπειες στον τοµέα της άµυνας, λαµβάνονται µε την επιφύλαξη των πολιτικών και των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο. 4. Το παρόν άρθρο δεν εµποδίζει την ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας µεταξύ δύο ή περισσότερων κρατών µελών, σε διµερές επίπεδο, στα πλαίσια της υτικοευρωπαϊκής Ένωσης ( ΕΕ) και του ΝΑΤΟ, στο βαθµό που αυτή η συνεργασία δεν αντιβαίνει στη συνεργασία που προβλέπεται στον παρόντα τίτλο ούτε την εµποδίζει. 5. Για την προώθηση των στόχων του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις του θα επανεξεταστούν σύµφωνα µε το άρθρο 48. Άρθρο Η Προεδρία εκπροσωπεί την Ένωση στα θέµατα που υπάγονται στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. 2. Η Προεδρία έχει την ευθύνη της εφαρµογής των αποφάσεων που λαµβάνονται δυνάµει του παρόντος τίτλου µ' αυτή της την ιδιότητα εκφράζει καταρχήν τη θέση της Ένωσης στους διεθνείς οργανισµούς και στις διεθνείς διασκέψεις. 3. Η Προεδρία επικουρείται από τον γενικό γραµµατέα του Συµβουλίου, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του ύπατου εκπροσώπου για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. 4. Η Επιτροπή συµπράττει πλήρως στα καθήκοντα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Η Προεδρία επικουρείται εάν είναι αναγκαίο στα καθήκοντα αυτά από το κράτος µέλος που θα ασκήσει την επόµενη Προεδρία. (*) Άρθρο το οποίο τροποποιήθηκε από τη συνθήκη της Νίκαιας.

17 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 325/17 5. Το Συµβούλιο δύναται, όταν το κρίνει απαραίτητο, να διορίζει ειδικό εντεταλµένο για συγκεκριµένα θέµατα πολιτικής. Άρθρο Τα κράτη µέλη συντονίζουν τη δράση τους στα πλαίσια των διεθνών οργανισµών και στις διεθνείς διασκέψεις και υποστηρίζουν, στα πλαίσια αυτά, τις κοινές θέσεις. Στους διεθνείς οργανισµούς και στις διεθνείς διασκέψεις στις οποίες δεν συµµετέχουν όλα τα κράτη µέλη, τα κράτη που συµµετέχουν υποστηρίζουν τις κοινές θέσεις. 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 και του άρθρου 14 παράγραφος 3, τα κράτη µέλη που εκπροσωπούνται σε διεθνείς οργανισµούς ή διεθνείς διασκέψεις όπου δεν συµµετέχουν όλα τα κράτη µέλη, τηρούν ενήµερα τα κράτη µέλη που δεν συµµετέχουν για κάθε ζήτηµα κοινού ενδιαφέροντος. Όσα κράτη µέλη είναι επίσης µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών θα συνεννοούνται µεταξύ τους και θα τηρούν πλήρως ενήµερα τα άλλα κράτη µέλη. Όσα κράτη µέλη είναι µόνιµα µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας φροντίζουν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να υπερασπίζονται τις θέσεις και τα συµφέροντα της Ένωσης, µε την επιφύλαξη των ευθυνών τους δυνάµει των διατάξεων του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. Άρθρο 20 Οι διπλωµατικές και προξενικές αποστολές των κρατών µελών και οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής σε τρίτες χώρες και σε διεθνείς διασκέψεις, καθώς και οι αντιπροσωπείες τους σε διεθνείς οργανισµούς, συνεργάζονται προκειµένου να εξασφαλίζεται η τήρηση και η εφαρµογή των κοινών θέσεων και των κοινών δράσεων που έχει υιοθετήσει το Συµβούλιο. Οι ανωτέρω εντείνουν τη συνεργασία τους ανταλλάσσοντας πληροφορίες, προβαίνοντας σε κοινές αξιολογήσεις και συµβάλλοντας στην εφαρµογή των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Άρθρο 21 Η Προεδρία ζητά τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και µεριµνά ώστε να λαµβάνονται δεόντως υπόψη οι απόψεις του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενηµερώνεται τακτικά από την Προεδρία και την Επιτροπή για τις εξελίξεις της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορεί να απευθύνει ερωτήσεις ή να διατυπώνει συστάσεις προς το Συµβούλιο. ιεξάγει κάθε χρόνο συζήτηση για την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στην εφαρµογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Άρθρο Κάθε κράτος µέλος ή η Επιτροπή µπορούν να προσφεύγουν στο Συµβούλιο για κάθε θέµα που αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας και να υποβάλλουν προτάσεις στο Συµβούλιο.

18 C 325/18 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Στις περιπτώσεις που απαιτείται ταχεία λήψη αποφάσεως, η Προεδρία συγκαλεί, είτε αυτεπαγγέλτως είτε µετά από σχετική αίτηση της Επιτροπής ή ενός κράτους µέλους, έκτακτη σύνοδο του Συµβουλίου, εντός προθεσµίας σαράντα οκτώ ωρών ή, σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης, εντός βραχύτερου διαστήµατος. Άρθρο 23 (*) 1. Οι αποφάσεις δυνάµει του παρόντος τίτλου λαµβάνονται οµοφώνως από το Συµβούλιο. Οι αποχές µελών τα οποία είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται δεν εµποδίζουν την θέσπιση αυτών των αποφάσεων. Σε περίπτωση αποχής κατά τη διεξαγωγή ψηφοφορίας, ένα µέλος του Συµβουλίου δύναται να συνοδεύσει την αποχή του µε τυπική δήλωση, σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο. Σ' αυτή την περίπτωση, δεν υποχρεούται να εφαρµόσει την απόφαση, αλλά αποδέχεται ότι η απόφαση δεσµεύει την Ένωση. Εκφράζοντας πνεύµα αµοιβαίας αλληλεγγύης, το εν λόγω κράτος µέλος απέχει από οποιαδήποτε δράση, η οποία ενδέχεται να αντιτίθεται ή να εµποδίζει τη δράση της Ένωσης που βασίζεται σ' αυτή την απόφαση, ενώ τα άλλα κράτη µέλη σέβονται τη θέση του. Εάν τα µέλη του Συµβουλίου που συνόδευσαν την αποχή τους µε τέτοια δήλωση αντιπροσωπεύουν πλέον του ενός τρίτου των ψήφων που σταθµίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 205 παράγραφος 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η απόφαση δεν υιοθετείται. 2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1, το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία: όταν υιοθετεί κοινές δράσεις, κοινές θέσεις ή λαµβάνει οποιαδήποτε άλλη απόφαση βάσει κοινής στρατηγικής, όταν υιοθετεί απόφαση που προβλέπει την εφαρµογή κοινής δράσης ή κοινής θέσης, όταν διορίζει ειδικό εντεταλµένο σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 5. Αν µέλος του Συµβουλίου δηλώσει ότι, για σηµαντικούς και δεδηλωµένους λόγους εθνικής πολιτικής, προτίθεται να αντιταχθεί στην θέσπιση απόφασης η οποία πρόκειται να ληφθεί µε ειδική πλειοψηφία, δεν διεξάγεται ψηφοφορία. Το Συµβούλιο δύναται, µε ειδική πλειοψηφία, να ζητήσει την παραποµπή του θέµατος στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, ώστε να ληφθεί οµοφώνως απόφαση. Οι ψήφοι των µελών του Συµβουλίου σταθµίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 205 παράγραφος 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για την θέσπισή τους, οι αποφάσεις απαιτούν τουλάχιστον 62 ψήφους υπέρ, που περιλαµβάνουν τις ψήφους τουλάχιστον δέκα µελών (**). Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για αποφάσεις µε στρατιωτικές συνέπειες ή µε συνέπειες στην άµυνα. 3. Όσον αφορά τα διαδικαστικά θέµατα, το Συµβούλιο αποφασίζει µε την πλειοψηφία των µελών του. Άρθρο 24 (*) 1. Όταν είναι αναγκαίο να συναφθεί συµφωνία µε ένα ή περισσότερα κράτη ή διεθνείς οργανισµούς κατ' εφαρµογή του παρόντος τίτλου, το Συµβούλιο δύναται να εξουσιοδοτήσει την Προεδρία, επικουρούµενη, κατά περίπτωση, από την Επιτροπή, να αρχίσει εν προκειµένω διαπραγµατεύσεις. Οι συµφωνίες αυτές συνάπτονται από το Συµβούλιο µετά από σύσταση της Προεδρίας. (*) 'Αρθρο το οποίο τροποποιήθηκε από τη συνθήκη της Νίκαιας. (**) Αυτό το εδάφιο θα τροποποιηθεί, από την 1η Ιανουαρίου 2005, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε παράρτηµα).

19 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 325/19 2. Το Συµβούλιο αποφασίζει οµοφώνως όταν η συµφωνία αφορά θέµα ως προς το οποίο απαιτείται οµοφωνία για τη λήψη εσωτερικών αποφάσεων. 3. Όταν η συµφωνία αποσκοπεί να θέσει σε εφαρµογή κοινή δράση ή κοινή θέση, το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία σύµφωνα µε το άρθρο 23 παράγραφος Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και σε θέµατα που εµπίπτουν στον τίτλο VI. Όταν η συµφωνία αφορά θέµα ως προς το οποίο απαιτείται ειδική πλειοψηφία για τη λήψη εσωτερικών αποφάσεων ή µέτρων, το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία σύµφωνα µε το άρθρο 34 παράγραφος Ένα κράτος µέλος του οποίου ο αντιπρόσωπος δηλώνει στο Συµβούλιο ότι στο κράτος του πρέπει να πληρωθούν συγκεκριµένες συνταγµατικές επιταγές, δεν δεσµεύεται από τη συµφωνία αυτή. Τα άλλα µέλη του Συµβουλίου µπορεί να συµφωνήσουν ότι η συµφωνία θα εφαρµοσθεί εντούτοις προσωρινά. 6. Οι συµφωνίες που συνάπτονται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο δεσµεύουν τα όργανα της Ένωσης. Άρθρο 25 (*) Με την επιφύλαξη του άρθρου 207 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µια επιτροπή πολιτικής και ασφαλείας παρακολουθεί τη διεθνή κατάσταση στους τοµείς που εµπίπτουν στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας και συµβάλλει στον καθορισµό των πολιτικών διατυπώνοντας γνώµες απευθυνόµενες στο Συµβούλιο, είτε µετά από αίτηση του Συµβουλίου είτε µε δική της πρωτοβουλία. Η εν λόγω επιτροπή εποπτεύει επίσης την εφαρµογή των συµπεφωνηµένων πολιτικών, µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της Προεδρίας και της Επιτροπής. Στα πλαίσια του παρόντος τίτλου, η εν λόγω επιτροπή ασκεί, υπό την ευθύνη του Συµβουλίου, τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διεύθυνση των επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων. Το Συµβούλιο δύναται, για τους σκοπούς των επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων και για τη διάρκειά τους, όπως προσδιορίζονται από το Συµβούλιο, να εξουσιοδοτεί την εν λόγω επιτροπή να λαµβάνει τις προσήκουσες αποφάσεις που αφορούν τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διεύθυνση της επιχείρησης, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 47. Άρθρο 26 Ο γενικός γραµµατέας του Συµβουλίου, ύπατος εκπρόσωπος για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, επικουρεί το Συµβούλιο σε θέµατα που υπάγονται στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, συµβάλλοντας ιδίως στη διατύπωση, την προπαρασκευή και την εφαρµογή αποφάσεων πολιτικής, και, όπου απαιτείται, ενεργώντας εξ ονόµατος του Συµβουλίου κατ' αίτηση της Προεδρίας, διεξάγοντας πολιτικό διάλογο µε τρίτους. Άρθρο 27 Η Επιτροπή συµπράττει πλήρως στις εργασίες του τοµέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. (*) Άρθρο το οποίο τροποποιήθηκε από τη συνθήκη της Νίκαιας.

20 C 325/20 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Άρθρο 27 Α (*) 1. Η ενισχυµένη συνεργασία σε έναν από τους τοµείς που αναφέρονται στον παρόντα τίτλο σκοπό έχει να διαφυλάξει τις αξίες και να υπηρετήσει τα συµφέροντα της Ένωσης στο σύνολό της, εδραιώνοντας την ταυτότητά της ως συνεκτικής δύναµης στη διεθνή σκηνή. Μια τέτοια συνεργασία σέβεται: τις αρχές, τους στόχους, τους γενικούς προσανατολισµούς και τη συνοχή της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, καθώς και τις αποφάσεις οι οποίες λαµβάνονται στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, τις αρµοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και τη συνοχή µεταξύ του συνόλου των πολιτικών της Ένωσης και της εξωτερικής δράσης της. 2. Τα άρθρα 11 έως 27 και τα άρθρα 27 Β έως 28 εφαρµόζονται στην ενισχυµένη συνεργασία, η οποία προβλέπεται στο παρόν άρθρο, εκτός αν άλλως ορίζεται στο άρθρο 27 Γ και στα άρθρα 43 έως 45. Άρθρο 27 Β (*) Η ενισχυµένη συνεργασία δυνάµει του παρόντος τίτλου αφορά την εφαρµογή κοινής δράσης ή κοινής θέσης. εν µπορεί να αφορά θέµατα που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τοµέα της άµυνας. Άρθρο 27 Γ (*) Τα κράτη µέλη τα οποία προτίθενται να καθιερώσουν µεταξύ τους ενισχυµένη συνεργασία βάσει του άρθρου 27 Β απευθύνουν σχετική αίτηση προς το Συµβούλιο. Η αίτηση διαβιβάζεται στην Επιτροπή και, προς ενηµέρωση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή δίνει τη γνώµη της, ιδίως σχετικά µε τη συνοχή της σχεδιαζόµενης ενισχυµένης συνεργασίας µε τις πολιτικές της Ένωσης. Η εξουσιοδότηση παρέχεται από το Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παράγραφος 2 δεύτερο και τρίτο εδάφιο, τηρουµένων των άρθρων 43 έως 45. Άρθρο 27 (*) Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της Προεδρίας και της Επιτροπής, ο γενικός γραµµατέας του Συµβουλίου, ύπατος εκπρόσωπος για θέµατα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, µεριµνά ιδίως ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλα τα µέλη του Συµβουλίου να ενηµερώνονται πλήρως σχετικά µε την εφαρµογή της ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Άρθρο 27 Ε (*) Κάθε κράτος µέλος, το οποίο επιθυµεί να συµµετάσχει σε ενισχυµένη συνεργασία, η οποία καθιερώνεται βάσει του άρθρου 27 Γ, κοινοποιεί την πρόθεσή του στο Συµβούλιο και ενηµερώνει την Επιτροπή. Η Επιτροπή διαβιβάζει γνώµη στο Συµβούλιο, εντός προθεσµίας τριών µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοποίησης. Εντός προθεσµίας τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοποίησης, το Συµβούλιο αποφασίζει σχετικά µε το αίτηµα καθώς και σχετικά µε ενδεχόµενες ειδικές διατάξεις που τυχόν κρίνει αναγκαίες. Η απόφαση λογίζεται εγκριθείσα, εκτός αν το Συµβούλιο, µε ειδική πλειοψηφία, αποφασίσει, εντός της ιδίας προθεσµίας να παραµείνει εκκρεµές το αίτηµα στην περίπτωση αυτή, το Συµβούλιο αιτιολογεί την απόφασή του και τάσσει προθεσµία για την επανεξέτασή της. (*) Άρθρο το οποίο παρεµβάλλεται από τη συνθήκη της Νίκαιας.

21 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 325/21 Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία. Ως ειδική πλειοψηφία ορίζεται η αυτή αναλογία των σταθµισµένων ψήφων και η αυτή αναλογία του αριθµού των αφορω- µένων µελών του Συµβουλίου, όπως καθορίζονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο. Άρθρο Τα άρθρα 189, 190, 196 έως 199, 203, 204, 206 έως 209, 213 έως 219, 255 και 290 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εφαρµόζονται στις διατάξεις σχετικά µε τους τοµείς που αποτελούν το αντικείµενο του παρόντος τίτλου. 2. Οι διοικητικές δαπάνες τις οποίες συνεπάγονται για τα όργανα οι διατάξεις σχετικά µε τους τοµείς που αποτελούν το αντικείµενο του παρόντος τίτλου, βαρύνουν τον προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 3. Οι λειτουργικές δαπάνες τις οποίες συνεπάγεται η εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων, βαρύνουν επίσης τον προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πλην των δαπανών που οφείλονται σε ενέργειες που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην άµυνα και των περιπτώσεων όπου το Συµβούλιο λαµβάνει οµόφωνα διαφορετική απόφαση. Στις περιπτώσεις που οι δαπάνες δεν καταλογίζονται στον προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αυτές βαρύνουν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε την κλείδα ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, εκτός εάν το Συµβούλιο λάβει οµόφωνα διαφορετική απόφαση. Όσον αφορά τις δαπάνες που οφείλονται σε ενέργειες που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην άµυνα, τα κράτη µέλη οι αντιπρόσωποι των οποίων στο Συµβούλιο, προέβησαν σε τυπική δήλωση δυνάµει του άρθρου 23 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, δεν υποχρεούνται να συµβάλουν στην χρηµατοδότησή τους. 4. Στις δαπάνες που βαρύνουν τον προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφαρµόζεται η διαδικασία του προϋπολογισµού που ορίζεται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 29 (*) Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στόχος της Ένωσης είναι να παρέχει στους πολίτες υψηλό επίπεδο προστασίας εντός ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, µε την ανάπτυξη από κοινού δράσης µεταξύ των κρατών µελών στον τοµέα της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, και µε την πρόληψη και την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται µε την πρόληψη και την καταπολέµηση της εγκληµατικότητας, οργανωµένης ή µη, ιδίως της τροµοκρατίας, της εµπορίας ανθρώπων και των εγκληµάτων κατά παιδιών, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και όπλων, της δωροδοκίας και της απάτης, µέσω: στενότερης συνεργασίας µεταξύ αστυνοµικών δυνάµεων, τελωνειακών και άλλων αρµοδίων αρχών στα κράτη µέλη, τόσο απ' ευθείας όσο και µέσω της Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 30 και 32, (*) Άρθρο το οποίο τροποποιήθηκε από τη συνθήκη της Νίκαιας.

22 C 325/22 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στενότερης συνεργασίας µεταξύ δικαστικών και άλλων αρµοδίων αρχών των κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας µέσω της Ευρωπαϊκής Μονάδας ικαστικής Συνεργασίας (Eurojust), σύµφωνα µε τα άρθρα 31 και 32, προσέγγισης, όπου είναι αναγκαίο, των κανόνων σε ποινικές υποθέσεις στα κράτη µέλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 στοιχείο ε). Άρθρο Η από κοινού δράση στον τοµέα της αστυνοµικής συνεργασίας περιλαµβάνει: α) την επιχειρησιακή συνεργασία µεταξύ των αρµοδίων αρχών, συµπεριλαµβανοµένων των αστυνοµικών, τελωνειακών και άλλων ειδικών υπηρεσιών επιβολής του νόµου των κρατών µελών, σε σχέση µε την πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση αξιόποινων πράξεων β) τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση και ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, συµπεριλαµβανο- µένων των πληροφοριών που κατέχουν οι υπηρεσίες επιβολής του νόµου για αναφορές ως προς τις καταχωρήσεις ύποπτων οικονοµικών συναλλαγών, ιδίως µέσω της Ευρωπόλ, υπό την επιφύλαξη των κατάλληλων διατάξεων για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα γ) συνεργασία και κοινές πρωτοβουλίες για την κατάρτιση, την ανταλλαγή αξιωµατικών-συνδέσµων, την απόσπαση υπαλλήλων, τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού και την εγκληµατολογική έρευνα δ) την κοινή αξιολόγηση ιδιαίτερων τεχνικών έρευνας σε σχέση µε την εξακρίβωση σοβαρών µορφών οργανωµένης εγκληµατικότητας. 2. Το Συµβούλιο προωθεί τη συνεργασία µέσω της Ευρωπόλ, ειδικότερα δε, εντός πέντε ετών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συνθήκης του Άµστερνταµ: α) παρέχει τη δυνατότητα στην Ευρωπόλ να διευκολύνει και να υποστηρίζει την προετοιµασία, και να ενθαρρύνει το συντονισµό και τη διεξαγωγή ειδικών δράσεων έρευνας από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρησιακών δράσεων κοινών οµάδων, οι οποίες περιλαµβάνουν εκπροσώπους της Ευρωπόλ, ως υποστήριξη β) θεσπίζει µέτρα που επιτρέπουν στην Ευρωπόλ να ζητεί από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών να διενεργούν και να συντονίζουν τις έρευνες τους για συγκεκριµένες υποθέσεις και να αναπτύσσει ειδική εµπειρία, η οποία µπορεί να τεθεί στη διάθεση των κρατών µελών και να τα συνδράµει κατά την έρευνα υποθέσεων οργανωµένης εγκληµατικότητας γ) ευνοεί την καθιέρωση επαφών µεταξύ εισαγγελικών/ανακριτικών υπαλλήλων ειδικών στην καταπολέµηση της οργανωµένης εγκληµατικότητας, σε στενή συνεργασία µε την Ευρωπόλ δ) εγκαθιδρύει δίκτυο έρευνας, τεκµηρίωσης και στατιστικής σχετικά µε τη διασυνοριακή εγκληµατικότητα.

23 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 325/23 Άρθρο 31 (*) 1. Η από κοινού δράση για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα εξής: α) διευκόλυνση και επιτάχυνση της συνεργασίας µεταξύ των αρµόδιων υπουργείων και των δικαστικών αρχών ή αντίστοιχων αρµόδιων αρχών των κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας, όταν ενδείκνυται, µέσω της Eurojust, σε σχέση µε τη διεξαγωγή δικών και την εκτέλεση αποφάσεων β) διευκόλυνση της έκδοσης µεταξύ των κρατών µελών γ) εξασφάλιση της συµβατότητας των κανόνων που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη, στο βαθµό που είναι αναγκαίο, για τη βελτίωση της εν λόγω συνεργασίας δ) πρόληψη των συγκρούσεων δικαιοδοσίας µεταξύ κρατών µελών ε) προοδευτική θέσπιση µέτρων για τον καθορισµό ελάχιστων κανόνων ως προς τα στοιχεία της αντικειµενικής υποστάσεως των αξιόποινων πράξεων και τις ποινές στους τοµείς της οργανωµένης εγκληµατικότητας, της τροµοκρατίας και της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών. 2. Το Συµβούλιο ενθαρρύνει τη συνεργασία µέσω της Eurojust ως εξής: α) επιτρέπει στην Εurojust να συµβάλλει στον αποτελεσµατικό συντονισµό µεταξύ των εθνικών διωκτικών αρχών των κρατών µελών β) ευνοεί τη συµµετοχή της Eurojust στις έρευνες σχετικά µε θέµατα σοβαρής διασυνοριακής εγκληµατικότητας, ιδίως σε περίπτωση οργανωµένης εγκληµατικότητας, λαµβανοµένων µεταξύ άλλων υπόψη των αναλύσεων που πραγµατοποιεί η Ευρωπόλ γ) διευκολύνει τη στενή συνεργασία της Eurojust µε το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο, ιδίως προκειµένου να διευκολύνεται η εκτέλεση αιτήσεων δικαστικής συνδροµής και αιτήσεων έκδοσης. Άρθρο 32 Το Συµβούλιο καθορίζει τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς υπό τους οποίους οι αρµόδιες αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 30 και 31 µπορούν να αναλάβουν δράση στο έδαφος άλλου κράτους µέλους σε σύνδεση και σε συµφωνία µε τις αρχές του τελευταίου. Άρθρο 33 Ο παρών τίτλος δεν θίγει την άσκηση των αρµοδιοτήτων που εµπίπτουν στα κράτη µέλη για την τήρηση της δηµόσιας τάξης και τη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφαλείας. (*) Άρθρο το οποίο τροποποιήθηκε από τη συνθήκη της Νίκαιας.

24 C 325/24 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Άρθρο Στους τοµείς που αναφέρονται στον παρόντα τίτλο, τα κράτη µέλη αλληλοενηµερώνονται και διαβουλεύονται µεταξύ τους στα πλαίσια του Συµβουλίου προκειµένου να συντονίζουν τη δράση τους. Προς το σκοπό αυτό, καθιερώνουν συνεργασία µεταξύ των αντίστοιχων υπηρεσιών των διοικήσεών τους. 2. Το Συµβούλιο λαµβάνει µέτρα και προωθεί, µε τις κατάλληλες µορφές και διαδικασίες, όπως ορίζονται στον παρόντα τίτλο, τη συνεργασία η οποία συµβάλλει στην επιδίωξη των στόχων της Ένωσης. Προς το σκοπό αυτό, αποφασίζοντας οµόφωνα κατόπιν πρωτοβουλίας οποιουδήποτε κράτους µέλους ή της Επιτροπής, το Συµβούλιο µπορεί: α) να υιοθετεί κοινές θέσεις προσδιορίζοντας την προσέγγιση της Ένωσης ως προς συγκεκριµένο θέµα β) να υιοθετεί αποφάσεις-πλαίσιο µε σκοπό την προσέγγιση των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών µελών. Οι αποφάσεις-πλαίσιο δεσµεύουν τα κράτη µέλη ως προς το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα αλλά αφήνουν στην αρµοδιότητα των εθνικών αρχών την επιλογή του τύπου και των µέσων. εν παράγουν άµεσο αποτέλεσµα γ) να υιοθετεί αποφάσεις για οποιοδήποτε άλλο σκοπό συνεπή µε τους στόχους του παρόντος τίτλου, αποκλειόµενης οποιασδήποτε προσέγγισης των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών µελών. Οι αποφάσεις αυτές είναι δεσµευτικές και δεν παράγουν άµεσο αποτέλεσµα το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή αυτών των αποφάσεων στο επίπεδο της Ένωσης δ) να καταρτίζει συµβάσεις, τις οποίες συνιστά στα κράτη µέλη προς αποδοχή σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς τους κανόνες. Τα κράτη µέλη κινούν τις εφαρµοστέες διαδικασίες εντός προθεσµίας που ορίζεται από το Συµβούλιο. Εκτός αν άλλως ορίζουν, οι συµβάσεις αυτές, αφού υιοθετηθούν τουλάχιστον από τα µισά κράτη µέλη, αρχίζουν να ισχύουν στα εν λόγω κράτη µέλη τα µέτρα εφαρµογής των συµβάσεων αυτών θεσπίζονται από το Συµβούλιο µε πλειοψηφία δύο τρίτων των Συµβαλλοµένων Μερών. 3. (*) Όταν το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, οι ψήφοι των µελών του σταθµίζονται όπως ορίζεται στο άρθρο 205 παράγραφος 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη θέσπιση των πράξεων του Συµβουλίου, απαιτούνται τουλάχιστον 62 ψήφοι υπέρ, που περιλαµβάνουν τις ψήφους δέκα τουλάχιστον µελών. 4. Για διαδικαστικά ζητήµατα, το Συµβούλιο αποφασίζει µε την πλειοψηφία των µελών του. Άρθρο Το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει αρµοδιότητα, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, να αποφαίνεται µε προδικαστικές αποφάσεις επί του κύρους και της ερµηνείας των αποφάσεων-πλαίσιο, και των αποφάσεων, επί της ερµηνείας των συµβάσεων που καταρτίζονται βάσει του παρόντος τίτλου και επί του κύρους και της ερµηνείας των µέτρων εφαρµογής τους. (*) Η παράγραφος αυτή θα τροποποιηθεί, από την 1η Ιανουαρίου 2005, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε παράρτηµα).

25 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 325/25 2. Με δήλωση κατά την υπογραφή της συνθήκης του Άµστερνταµ ή οποιαδήποτε στιγµή µετά την υπογραφή, κάθε κράτος µέλος µπορεί να αποδέχεται την αρµοδιότητα του ικαστηρίου να αποφαίνεται µε προδικαστικές αποφάσεις όπως ορίζεται στην παράγραφο Κάθε κράτος µέλος που προβαίνει σε δήλωση σύµφωνα µε την παράγραφο 2 ορίζει είτε: α) ότι οποιοδήποτε δικαστήριο του κράτους αυτού, του οποίου οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε ένδικα µέσα του εσωτερικού δικαίου, δύναται να ζητήσει από το ικαστήριο να αποφανθεί µε προδικαστική απόφαση επί ζητήµατος το οποίο ανακύπτει σε εκκρεµή υπόθεση ενώπιόν του και αφορά το κύρος ή την ερµηνεία πράξεως που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εάν το δικαστήριο αυτό κρίνει ότι η απόφαση επί του ζητήµατος είναι αναγκαία για την έκδοση της δικής του απόφασης, είτε β) ότι οποιοδήποτε δικαστήριο του κράτους αυτού δύναται να ζητήσει από το ικαστήριο να αποφανθεί µε προδικαστική απόφαση επί ζητήµατος το οποίο ανακύπτει σε εκκρεµή υπόθεση ενώπιόν του και αφορά το κύρος ή την ερµηνεία πράξεως που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εάν το δικαστήριο αυτό κρίνει ότι η απόφαση επί του ζητήµατος είναι αναγκαία για την έκδοση της δικής του απόφασης. 4. Οποιοδήποτε κράτος µέλος, είτε προέβη είτε µη σε δήλωση σύµφωνα µε την παράγραφο 2, δικαιούται να υποβάλει υπόµνηµα ή γραπτές παρατηρήσεις στο ικαστήριο σε υποθέσεις που ανακύπτουν σύµφωνα µε την παράγραφο Το ικαστήριο δεν έχει αρµοδιότητα να ελέγχει το κύρος ή την αναλογικότητα επιχειρησιακών δράσεων της αστυνοµίας ή άλλων υπηρεσιών επιβολής του νόµου ενός κράτους µέλους ή την άσκηση των ευθυνών που φέρουν τα κράτη για την τήρηση της δηµόσιας τάξης και τη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας. 6. Το ικαστήριο έχει αρµοδιότητα να ελέγχει τη νοµιµότητα των αποφάσεων-πλαίσιο και των αποφάσεων σε προσφυγές που ασκούνται από κράτος µέλος ή από την Επιτροπή λόγω αναρµοδιότητος, παραβάσεως ουσιώδους τύπου, παραβάσεως της παρούσας συνθήκης ή οποιουδήποτε κανόνα δικαίου σχετικού µε την εφαρµογή της ή λόγω καταχρήσεως εξουσίας. Οι προσφυγές που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο ασκούνται εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευση του µέτρου. 7. Το ικαστήριο έχει αρµοδιότητα να αποφαίνεται επί οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ κρατών µελών σχετικά µε την ερµηνεία ή την εφαρµογή πράξεων που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 34 παράγραφος 2, εφόσον η εν λόγω διαφορά δεν µπορεί να επιλυθεί από το Συµβούλιο εντός έξι µηνών από της υποβολής της στο Συµβούλιο εκ µέρους ενός εκ των µελών του. Το ικαστήριο έχει επίσης αρµοδιότητα να αποφαίνεται επί οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ κρατών µελών και της Επιτροπής σχετικά µε την ερµηνεία ή την εφαρµογή συµβάσεων που καταρτίζονται βάσει του άρθρου 34 παράγραφος 2 στοιχείο δ). Άρθρο Συνιστάται συντονιστική επιτροπή αποτελούµενη από ανώτατους υπαλλήλους. Εκτός του συντονιστικού της ρόλου, η επιτροπή αυτή έχει ως καθήκοντα: να διατυπώνει γνώµες προς το Συµβούλιο, είτε µετά από αίτησή του είτε µε δική της πρωτοβουλία,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗ- ΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗ- ΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ C 321 E/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗ- ΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ C 321 E/2 EL 29.12.2006 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 340 της 10ης Νοεμβρίου 1997

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 340 της 10ης Νοεμβρίου 1997 ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 340 της 10ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝIΑΣ

20. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝIΑΣ C 310/356 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2004 20. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝIΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την απόφαση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, οι

Διαβάστε περισσότερα

30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/13 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/13 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/13 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/15 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0901 C 326 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 55ο έτος 26 Οκτωβρίου 2012 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα 2012/C 326/01 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

EL Τιμή: Επίσημη Εφημερίδα C 115. της Ευρωπαϊκής Ένωσης... 1. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. 51ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

EL Τιμή: Επίσημη Εφημερίδα C 115. της Ευρωπαϊκής Ένωσης... 1. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. 51ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα ISSN 1725-2415 C 115 της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 51ο έτος 9 Μαΐου 2008 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα 2008/C 115/01 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ. Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ. Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων ΗΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Ένωσης, τα θεσµικά όργανα θεσπίζουν κανονισµούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Ενοποιηµένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2008 (OR. fr) 6655/1/08 REV 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέµα : Ενοποιηµένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 EL EL 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/1 Σ Ε Ε ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Σ Λ Ε Ε ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ στην Πράξη του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27/11/2003,

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ στην Πράξη του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27/11/2003, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩΠΟΛ), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΣΗ P/Europol/el 1 P/Europol/el

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 84/193 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 84/193 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 20.3.2004 L 84/193 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26.1.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 23/21 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 70/2008/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1 Νίκος ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Δικηγόρος, Διευθυντής του ΕΚΕΜΕ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συζήτηση για τις προσαρμογές στη λειτουργία των οργάνων της ΕΚ/ΕΕ, με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 563 final 2014/0259 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ιµερείς συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών σχετικά µε τις αποφάσεις σε θέµατα γάµου, γονικής ευθύνης και υποχρεώσεων διατροφής *

ιµερείς συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών σχετικά µε τις αποφάσεις σε θέµατα γάµου, γονικής ευθύνης και υποχρεώσεων διατροφής * P6_TA(2009)0383 ιµερείς συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών σχετικά µε τις αποφάσεις σε θέµατα γάµου, γονικής ευθύνης και υποχρεώσεων διατροφής * Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Περιγραφή της κατάστασης της ιακυβερνητικής ιάσκεψης από 14 Φεβρουαρίου έως 6 Ιουνίου 2000 πριν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα στις 19 και 20 Ιουνίου Elmar

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006R1082 EL 22.06.2014 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. Βρυξέλλες, 3 εκεµβρίου 2007 (OR. fr) CIG 15/07. Τελική Πράξη

ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. Βρυξέλλες, 3 εκεµβρίου 2007 (OR. fr) CIG 15/07. Τελική Πράξη ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Βρυξέλλες, 3 εκεµβρίου 2007 (OR. fr) CIG 15/07 Θέµα : Τελική Πράξη CIG 15/07 ZAC/ana EL ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/TL/el 1 AF/TL/el 2 Η ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 673/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/26) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 17.4.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 123/1 II (Ανακοινώσεις) ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2016 COM(2016) 747 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. FA/TR/EU/HR/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. FA/TR/EU/HR/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ FA/TR/EU/HR/el 1 FA/TR/EU/HR/el 2 I. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 1. Οι πληρεξούσιοι ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2004D0003 EL 29.03.2015 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (άρθρα ΣΕΕ και ΣΛΕΕ ανά κεφάλαια και ενότητες του Τόμου Α1)

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (άρθρα ΣΕΕ και ΣΛΕΕ ανά κεφάλαια και ενότητες του Τόμου Α1) ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (άρθρα ΣΕΕ και ΣΛΕΕ ανά κεφάλαια και ενότητες του Τόμου Α1) της Ευαγγελίας Γ. Μπάλτα Μέλους ΣΕΠ ΔΕΟ10 του ΕΑΠ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι. ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Protokoll in griechischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012 (OR.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. (Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2002)

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. (Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2002) ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ EUROCONTROL ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΗΣ 13ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομή στη Διεθνή Συνεργασία σε Ποινικά Θέματα για ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και η Eurojust

Συνδρομή στη Διεθνή Συνεργασία σε Ποινικά Θέματα για ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και η Eurojust Έγγραφο Κοινής Ομάδας Δράσης Συνδρομή στη Διεθνή Συνεργασία σε Ποινικά Θέματα για ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και η Eurojust Τι μπορούμε να κάνουμε για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 26. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 59ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. 2 Φεβρουαρίου 2016.

Επίσημη Εφημερίδα L 26. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 59ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. 2 Φεβρουαρίου 2016. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 26 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 59ο έτος 2 Φεβρουαρίου 2016 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/93 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στην Επιτροπή GNSS Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ελβετίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2012 (OR. en) 6898/12 ECOFIN 196 UEM 42 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναθεώρηση του καταστατικού της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15516/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 14633/14 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENFOPOL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2006 L 210/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όµιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχή της επικουρικότητας

Η αρχή της επικουρικότητας Η αρχή της επικουρικότητας Στο πλαίσιο των μη αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης, η αρχή της επικουρικότητας, που περιλαμβάνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίζει τις προϋποθέσεις που δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) L 181/6 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) C 115/266 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2008 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Στις 19 Οκτωβρίου 2007, στη Λισαβόνα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατέληξαν σε συμφωνία για τη νέα Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, περατώνοντας έτσι τη Διακυβερνητική Διάσκεψη (IGC).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0258 (NLE) 6731/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: SOC 149 EMPL 76 MIGR 12 JAI 148 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2016 COM(2016) 631 final 2016/0308 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα