Αθήνα 30 / 05 / Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/114 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα 30 / 05 / 2013. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/114 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α"

Transcript

1 Αθήνα 30 / 05 / 2013 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/114 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνα : FAX : Ε-mail : Π Ρ Ο Σ : 1. Γενικές Δ/νσεις 2. Δ/νσεις & Υπηρεσίες της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 3. Υποκ/τα (Περ/κά & Τοπικά) & Παρ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 4. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ- ΕΤΑΜ 5. ΕΥΠΕΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Γραφεία Συντονιστών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΘΕΜΑ : «Προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων» Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων διαβίβασε στην Υπηρεσία μας με το με αριθ. πρωτ. 5632/ μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Α)Τη με αρ. πρωτ. 7395/ ανακοίνωση-πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Επιμελητήριο Ευβοίας, που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΕ54469ΗΛΡ-Λ4Η, Β)Τη με αριθ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/32/11456/ ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων είκοσι ενός (21) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση) που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΧ-0ΡΨ, Γ) Τη με αριθ. πρωτ / ανακοίνωση-πρόσκληση για για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Καβάλας που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩΕ6-ΧΡΜ, Δ) Τη με αριθ. πρωτ. 4511/ ανακοίνωση-πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας, που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΚΝ-ΚΑΘ, Ε) Τη με αριθ. πρωτ /2499/ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη οργανικών θέσεων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με μετατάξειςμεταφορές, που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΕΝΥΦ-ΟΓΤ, ΣΤ) Τη με αριθ. πρωτ / ανακοίνωση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Ναυπακτίας, που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΕΝ0ΩΚΓ-ΕΞΗ, Ζ) Τη με αριθ. πρωτ. 6940/ ανακοίνωση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Καρύστου, που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΕΝΤΩΕΦ-Ξ77,

2 Η) Την από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση με Εθνικούς Εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την ισότητα των Φύλων (EIGE) με απόσπαση, Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να απευθύνονται στα τηλέφωνα του φορέα υποδοχής τα οποία αναφέρονται στα συνημμένα έγγραφα. Παρακαλούμε με ευθύνη των προϊσταμένων τμημάτων γραφείων διοικητικού, να λάβουν γνώση όλοι οι διοικητικοί υπάλληλοι της μονάδας σας. Συν/να : 44 φύλλα Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η Προϊστ/νη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης & Διοικ/κής Μέριμνας

3 ΑΔΑ: ΒΕ54469ΗΛΡ-Λ4Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ Χαλκίδα, 26 Απριλίου 2013 Αριθμ.πρωτ.: 7395 Ελ. Βενιζέλου 12, Χαλκίδα Internet: htt p: // www. eviachamber. gr ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί Τηλέφωνο: /22885/23510 άµεσα στους υπαλλήλους και στις Φαξ: εποπτευόµενες υπηρεσίες) Πληροφορίες: Α. Χαρίτου Χρ.Μουτουσίδης Α. Λιόντα. ΚΟΙΝ: Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Γεν. /νση Κατάστασης Προσωπικού /νση ιοίκησης Ανθρώπινου υναµικού Βας. Σοφίας Αθήνα (και ταυτόχρονη αποστολή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) για ενηµέρωση της ιστοσελίδας του δικτυακού τόπου www. gspa.gr) ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε µετατάξεις υπαλλήλων στο Επιμελητήριο Ευβοίας Το Επιμελητήριο Ευβοίας σύμφωνα µε την από απόφαση του Δοικητικού Συµβουλίου (ΔΣ.) του, το οποίο αποτελεί θεσµικά το ανώτατο όργανο διοίκησης του Επιµελητηρίου, βάσει του Ν. 2081/1992 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3419/2005 και ισχύει, αποφάσισε την κάλυψη δύο (2) οργανικών θέσεων µονίµου προσωπικού, της κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού, µε µετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, N.Π.Δ.Δ ή άλλες ηµόσιες Υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Επιμελητήριο Ευβοίας (ταχυδροµική ιεύθυνση: Ελ.Βενιζέλου 12, Χαλκίδα, Τ.Κ , Τηλ , 22885, 23510). Οι µετατάξεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις κάτωθι διατάξεις: 1. Των άρθρων 71, 73 & 74 του ισχύοντα υπαλληλικού κώδικα (Ν. 3528/2007) 2. Του άρθρου 68 παρ. 1 του Ν. 4002/2011 «τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση Θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού & Εργασίας και Κοινωνικής ασφάλισης» 3. Των άρθρων 33 και 35 του Ν. 4024/2011 «συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » 4. Την υπ.αριθ. 48/49/οικ.25958/ εγκύκλιο του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης «εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του Ν. 4002/2011 και του Ν. 4024/2011 για τη µετάταξη/µεταφορά προσωπικού µε γενικές ή ειδικές διατάξεις» 5. Την υπ.αριθ. 11/οικ.10203/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 για

4 µετατάξεις µεταφορές προσωπικού διαδικασία έγκρισης από την τετραµελή εξ υπουργών επιτροπή σύµφωνα µε την ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, 6. το πρακτικό αριθ. 9 της από συνεδρίασης του Κοινού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Υπαλλήλων Ν.Π... Νοµού Ευβοίας, σύµφωνα µε το οποίο το ανωτέρω Κ.Υ.Σ.Υ. ενέκρινε την πρόταση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ευβοίας και αποφάσισε τον καθορισµό ως πρόσθετο προσόν για τους υπό µετάταξη υπαλλήλους στο Επιμελητήριο Ευβοίας της Κατηγορίας Π.Ε., κλάδου ιοικητικού Οικονοµικού, τη γνώση μίας ξένης γλώσσας και συγκεκριµένα τη γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερµανικής γλώσσας λόγω του ότι το Επιμελητήριο Ευβοίας έχει τακτική επικοινωνία µε διάφορους φορείς και υπηρεσίες του εξωτερικού. Η μία εκ των δύο μετατάξεων θα γίνει σε κενή οργανική θέση και η άλλη θα γίνει με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο εκάστοτε υπάλληλος και ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, κατόπιν συνεκτίµησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εµπειρίας καθώς και της εν γένει προσωπικότητάς τους. Τα ανωτέρω προσόντα µπορεί να διαπιστωθούν, κατά την κρίση του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου και µετά από προσωπική παράσταση και συζήτηση µε κάθε ενδιαφερόµενο. Εν συνεχεία και αφού ο φορέας υποδοχής (Επιμελητήριο Ευβοίας) θα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία λήψης απόφασης από το υπηρεσιακό συµβούλιο και πάντως πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης µετάταξης, θα αποσταλεί στη ιεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αίτημα για την έγκριση της πλήρωσης των ζητούµενων θέσεων µε µετάταξη από την Τετραμελή Επιτροπή που προβλέπεται από την αριθμ. 33/2006 Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου (Π.Υ.Σ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ.αριθμ.28/ Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ.161/ ) και η οποία αποτελείται από τους Υπουργούς: α) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και β) Οικονομικών σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 4002/2011. Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Επιμελητήριο Ευβοίας µε µετάταξη υπαλλήλων, σύµφωνα µε την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι παρακάτω: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΑΔΑ: ΒΕ54469ΗΛΡ-Λ4Η Οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο µετατάσσονται, όπως αυτά ορίζονται µε το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε µεταγενέστερα µε τα Π.. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α ), Π..44/2005 (ΦΕΚ 63 Α ) και Π 116/2006 (ΦΕΚ 115 Α ). Πέραν των ανωτέρω τυπικών προσόντων, οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ θα πρέπει να έχουν γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας, ήτοι γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερµανικής. Ειδικότερα τα κριτήρια ταξινόµησης της ξένης γλώσσας έχουν ως εξής: 1. Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας 2. Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας 3. Καλή γνώση της ξένης γλώσσας ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι µόνιµοι υπάλληλοι των Υπουργείων ή άλλων ηµοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.., οι οποίοι έχουν συµπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισµό τους ή από προηγούµενη µετάταξη µε αυτές τις διατάξεις ή άλλες ειδικές διατάξεις, µε εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη µετάταξη σε παραµεθόριες περιοχές ή αµοιβαία μετάταξη υπαλλήλων σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Ν. 3801/2009

5 ΑΔΑ: ΒΕ54469ΗΛΡ-Λ4Η Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Επιμελητήριο Ευβοίας από 27 Μαϊου 2013 μέχρι 12 Ιουλίου 2013 (διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µηνός, σύµφωνα µε τη Ι Α /Φ.48/34/ οικ.19935/ ) µε συνηµµένα τα παρακάτω δικαιολογητικά: Αίτηση υποψηφιότητας (υπόδειγµα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα µε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για την πιστότητα του περιεχοµένου του. Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και όλων των πρόσθετων προσόντων. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών από το οποίο να προκύπτουν: α) οι ηµεροµηνίες διορισµού ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος ή ειδικότητα που υπηρετούν, τοποθετήσεις σε επιµέρους τµήµατα της υπηρεσίας τους, εκθέσεις αξιολόγησης και αναρρωτικές άδειες τελευταίας πενταετίας, β) ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεµεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη. Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία Διοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόµενοι. Η κατάθεση των αιτήσεων µετά των απαιτούµενων δικαιολογητικών θα γίνεται καθηµερινά εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η αίτηση και τα συνηµµένα δικαιολογητικά µπορούν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς επί αποδείξει, στην ανωτέρω αναγραφόµενη διεύθυνση εντός της οριζόµενης προθεσµίας µε την ένδειξη «αίτηση συµµετοχής στην υπ αριθ. πρωτ. 7395/ ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Ευβοίας.» Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται από την ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου επί του φακέλου, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η υπηρεσία µας θα ενηµερώσει τους ενδιαφεροµένους υπαλλήλους για την αποδοχή ή µη των αιτήσεών τους, µετά το πέρας της διαδικασίας. Κάθε φορέας, στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, οφείλει να την κοινοποιήσει σε όλες τις Υπηρεσίες και Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου που εποπτεύει. Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσµευτική για την υπηρεσία. Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο ιοικητικής Μ εταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, προκειµένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου (www. g spa.g r ) και θα εισαχθεί και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ευβοίας www. eviachamber. gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Eπιμελητήριο Ευβοίας, τηλέφωνο επικοινωνίας ,22885,23510 αρμόδιοι υπάλληλοι κα Α. Χαρίτου, κος Χρ.Μουτουσίδης, κα Α.Λιόντα. Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Σίμωσης

6 ΑΔΑ: ΒΕ54469ΗΛΡ-Λ4Η ΠΙΝ ΑΚ ΑΣ ΑΠΟ ΕΚ ΤΩ Ν: Α. Όλα τα Υπουργεία ιευθύνσεις ιοικητικού (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα η παρούσα σε όλες τις εποπτευόµενες από αυτά υπηρεσίες και Ν.Π...) α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. 1. Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 27 Αθήνα Υπουργείο Εξωτερικών Ακαδηµίας 3 Αθήνα Υπουργείο Οικονοµικών Κ. Σερβίας 10 Αθήνα Υπουργείο Εθνικής Άµυνας Μεσογείων Υπουργείο Ανάπτυξης, Χολαργός Νίκης 5-7 Αθήνα Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων 6. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 7. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού 8. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Αµαλιάδος 17 Αθήνα Μπουµπουλίνας Αθήνα Πειραιώς 40 Αθήνα Ασφάλισης & Πρόνοιας 9. Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αριστοτέλους Αλληλεγγύης 10. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 11. Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας Αθήνα Αχαρνών 2 Αθήνα Μεσογείων 96 Αθήνα & Ανθρωπίνων ικαιωµάτων 12. Υπουργείο ηµόσιας Τάξης και Π. Κανελλοπούλου Προστασίας του Πολίτη Αθήνα 13. Υπουργείο Τουρισµού Αµαλίας 12 Αθήνα Υπουργείο Ναυτιλίας Μεσογείων 119 Αθήνα Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης Αγίου ηµητρίου 57 ιοικητήριο Θεσσαλονίκη 54123

7 ΑΔΑ: ΒΕ54469ΗΛΡ-Λ4Η Β. Όλες τις Περιφέρειες ιευθύνσεις ιοικητικού (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα η παρούσα σε όλες τις εποπτευόµενες από αυτά υπηρεσίες και Ν.Π...) α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. 1. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γ. Κακουλίδου 1 - Κοµοτηνή 2. Κεντρικής Μακεδονίας Καθ. Ρωσσίδη Καλαµαριά 3. υτικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνη Ηπείρου Β. Ηπείρου 20 Ιωάννινα Θεσσαλίας Σωκράτους 111 Λάρισα Ιονίων Νήσων Π. Ανάκτορα 49 Κέρκυρα 7. υτικής Ελλάδος Πανεπιστηµίου 254 (κτήριο Β) Πάτρα Στερεάς Ελλάδος Υψηλάντη 1 Λαµία Αττικής Κατεχάκη 56 Αθήνα Πελοποννήσου Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη 11. Βορείου Αιγαίου Π. Κουντουριώτου 77 Μυτιλήνη 12. Νοτίου Αιγαίου Ακτή Παπάγου Ερµούπολη Σύρου 13. Κρήτης Πλ. Κουντουριώτη Ηράκλειο Κρήτης

8 ΑΔΑ: ΒΕ54469ΗΛΡ-Λ4Η Γ. Αποκεντρωµένες ιοικήσεις (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα η παρούσα σε όλες τις εποπτευόµενες από αυτά υπηρεσίες και Ν.Π...) α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. 1. Αττικής Κατεχάκη 56 (6 ος όροφος) Αθήνα Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος Σωκράτους 111 Λάρισα Ηπείρου υτικής Μακεδονίας Β. Ηπείρου 20 Ιωάννινα Πελοποννήσου υτικής Ελλάδος Νέο Πατρών, Αθηνών και Ιονίου 5. Αιγαίου Πάτρα Νικήτα 6 8 Πειραιάς Κρήτης Πλ. Κουντουριώτη Ηράκλειο Κρήτης 7. Μακεδονίας Θράκης Καθ. Ρωσσίδη 11 Καλαµαριά Θεσσαλονίκης

9 ΑΔΑ: ΒΕ54469ΗΛΡ-Λ4Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ Προς το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ Ελ.Βενιζέλου 12, Χαλκίδα Τ.Κ ΑΙΤΗΣΗ Επώνυµο:.. Όνοµα: Όνοµα Πατρός:. Α..Τ.:... ιεύθυνση Κατοικίας:... Τηλ. Κατοικίας: Τηλ. Κινητό:. Θέµα: Υποβολή δικαιολογητικών για µετάταξη µεταφορά θέσης στο Επιμελητήριο Ευβοίας Σας καταθέτω φάκελο µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ, µε βάση την αριθ. πρωτ... ανακοίνωσή σας, όπως εξετάσετε αίτηµα µετάταξής µου από την Υπηρεσία σε Κατηγορία:.. Κλάδο: Υπηρετώ ως υπάλληλος στ. ιεύθυνση:. Τµήµα: Κατηγορία: Κλάδος:.. ιεύθυνση Εργασίας:.. Τηλ.Εργασίας:. Φαξ Εργασίας:.. Επισυναπτόµενα δικαιολογητικά: Ημερομηνία: Ο/Η αιτ

10 ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΧ-0ΡΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15, , Αθήνα Πληρ: Γιώργος Γιούλος K. Σημηριώτου Τηλ.: Αθήνα, 26 Απριλίου 2013 Α.Π:ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/32/11456 Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΠΡΟΣ : 1.Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού 2.Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού 3.Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 4.Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους Θέμα: Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση) Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει νέα προκήρυξη για πλήρωση είκοσι (21) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων το Μάιο και τον Ιούνιο του Αναλυτικότερα: 1. Όσον αφορά στην 27 η Μαϊου 2013, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις: Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.C.1) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN. A.2) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN. D.1) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN. L.5) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ENTR.G.4) Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.C.1) Μία θέση στo Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC.D.3.) Μία θέση στo Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC.J.5.) 1

11 ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΧ-0ΡΨ Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.G.3.) Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.H.1.) Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.H.5.) Μία θέση στη Γενική Γραμματεία Περιφερειακής Πολιτικής (REGIO.B.2) Μία θέση στη Γενική Γραμματεία Περιφερειακής Πολιτικής (REGIO.C.4) Μία θέση στη Νομική Υπηρεσία (Ομάδα Θεσμών) (SJ.F.INST) 2. Όσον αφορά στην 25 η Ιουνίου 2013 προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις: Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση EuropeAid - Ανάπτυξης και Συνεργασίας (χωρίς αποζημίωση cost free) (DEVCO.B.4) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN. A.4) Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER.D.3.) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.E.2) Μία θέση στo Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC.G.4.) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (SANCO.D.3.) Μία θέση στη Νομική Υπηρεσία (Ομάδα Γεωργίας και Αλιείας) (SJ.B.AGRI) Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες κατά κανόνα αποσπώνται από τις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ, και ως εκ τούτου στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι δημόσιοι υπάλληλοι σε κρατικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Εκτός από τους δημόσιους υπαλλήλους, μπορούν επίσης να αποσπαστούν στην Επιτροπή και εμπειρογνώμονες από διεθνείς οργανισμούς, από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα καθώς και από οργανισμούς που υπάγονται στον δημόσιο τομέα, ειδικότερα όταν οι δεξιότητες και οι γνώσεις που διαθέτουν αυτοί είναι απαραίτητες. Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ε.Ε. περί Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf, και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα. Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν. Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μιας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη 2

12 ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΧ-0ΡΨ ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο. Συνίσταται, οι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση μόνο για τη θέση, στην οποία αντιστοιχούν τα προσόντα και η εμπειρία τους. Η υποβολή αιτήσεων για όλες τις θέσεις, αποδυναμώνει τη σχετική υποψηφιότητα καθώς εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να διαθέτει κάποιος εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλούνται, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη. Εν συνεχεία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας: (υπόψη κυρίας Μιχελογιαννάκη). Επιλέγεται ως μέθοδος αποστολής των αιτήσεων αυτή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφενός για λόγους ταχύτητας κι αφετέρου διότι η πλειονότητα των αρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Ε. ζητούν από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες να τους διαβιβάσουν τις αιτήσεις αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή ( ). Οι εν λόγω αιτήσεις πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους, σε περιπτώσεις που τούτο απαιτείται, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, ταχυδρομικώς. Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνδυάζεται και με την τηλεομοιοτυπική διαβίβαση των σχετικών αιτήσεων με έγγραφο της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ αρχήν, με αυτές. Το εν λόγω έγγραφο θα αποσταλεί στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία (υπόψη κας Μιχελογιαννάκη) με φαξ στους αριθμούς και

13 ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΧ-0ΡΨ Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι εφικτή η εμπρόθεσμη αποστολή του παραπάνω διαβιβαστικού, θα πρέπει να αποστέλλεται εμπρόθεσμα από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους η σχετική αίτηση προς την υπηρεσία τους, με την σφραγίδα πρωτοκόλλησης, χωρίς βέβαια να αναβάλλεται η εκ των υστέρων αποστολή του διαβιβαστικού. Σημειώνεται ότι η Μ.Ε.Α. Ε.Ε. δεν θα προωθεί υποψηφιότητες για τις οποίες οι υπηρεσίες των ενδιαφερομένων εκφράζουν επιφυλάξεις που σχετίζονται με τις ανάγκες τους σε προσωπικό ή με τις δυνατότητες των προϋπολογισμών τους να καλύψουν τις δαπάνες της απόσπασης. Στην περίπτωση που για την υποψηφιότητα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής και υπάρξει αποδοχή της αίτησης, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καλεί τον εργοδότη, εν προκειμένω την κρατική αρχή, να πιστοποιήσει ότι: α) ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στις υπηρεσίες της τουλάχιστον κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, β) δέχεται να τον αποσπάσει και ότι γ) διατηρείται το ισχύον καθεστώς ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης. Στο στάδιο αυτό απαιτείται επίσης, ανάλογα με τη Γενική Διεύθυνση / Υπηρεσία στην οποία αποσπάται ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας, εθνική εξουσιοδότηση ασφαλείας, η οποία να του επιτρέπει την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών. Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καταβάλλει στους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες ημερήσια αποζημίωση και καλύπτει έκτακτες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον αυτές προκύψουν κατά το διάστημα της απόσπασης. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και των φορέων παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς. Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α και β βαθμού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους. Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Τέλος σημειώνεται, ότι οι εν λόγω προκηρύξεις για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στις οποίες προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα, όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο και δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: 4

14 ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΧ-0ΡΨ στην ενότητα: Προκηρύξεις/Προσωπικό/Αποσπάσεις (http://www.ydmed.gov.gr/?cat=55) Η υπηρεσία μας και η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία. Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ευτυχία Δημητρίου Συνημμένα: Αποστέλλεται/αναρτάται στον ανωτέρω αναφερόμενο ιστότοπο συμπιεσμένος φάκελος με τις προϋποθέσεις/προσόντα για την κάλυψη της κάθε θέσης. Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο): - Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Γραφείο Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΔΜΗΔ 5

15

16

17

18

19

20

21

22 ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩΕ6-ΧΡΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 24 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθµ. Πρωτ: ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : ΚΥΠΡΟΥ 10 Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Θανόγλου Π. Τηλέφωνο: Fax : ΠΡΟΣ: 1. Το Υπουργείο Εσωτερικών /νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ Σταδίου 27, Αθήνα (και ταυτόχρονη ηλεκτρονική αποστολή για ανάρτηση στον ιστότοπο 2. Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα στους υπαλλήλους και στις εποπτευόµενες υπηρεσίες, ΝΠ ) Κοινοπ.: Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Βασιλίσσης Σοφίας 15, Τ.Κ Αθήνα (µε ταυτόχρονη ηλεκτρονική αποστολή για ενηµέρωση της σελίδας του δικτυακού τόπου Εσωτ. ιαν.:. /2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε µετατάξεις υπαλλήλων στο ήµο Καβάλας 1. Ο ήµος Καβάλας Νοµού Καβάλας, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη πέντε (05) θέσεων προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω µε µετάταξη µονίµων υπαλλήλων από Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµού, Υπουργεία, ΝΠ ή άλλες δηµόσιες υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόµενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στο ήµο Καβάλας, Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού, Ταχ. /νση: Κύπρου 10 - Τ.Κ Καβάλα. 2. Οι µετατάξεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις: των άρθρων 74 και 79 του Ν.3584/2007 που αφορούν στη µετάταξη υπαλλήλων ΟΤΑ α βαθµού σε άλλο ΟΤΑ α βαθµού του άρθρου 58 του Ν.3979/2011 που αφορούν στη µετάταξη υπαλλήλων ΟΤΑ α βαθµού σε οργανικές θέσεις υπηρεσίας του ηµοσίου, ΝΠ και αντίστροφα του άρθρου 35 παρ.5 του Ν.4024/2011

23 ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩΕ6-ΧΡΜ 3. Οι θέσεις οι οποίες πρόκειται να καλύψει ο ήµος Καβάλας µε µετατάξεις υπαλλήλων, σύµφωνα µε την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό µία (1) ΠΕ Συγκοινωνιολόγο Πολιτικό µία (1) Μηχανικό ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό µία (1) ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό µία (1) ΠΕ Αγρονόµο Τοπογράφο µία (1) Μηχανικό Οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι θα πρέπει, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία µετατάσσονται. 4. ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι µόνιµοι υπάλληλοι ΟΤΑ α βαθµού, Υπουργείων ή άλλων δηµοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.., οι οποίοι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυµα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. µετάταξη σε παραµεθόριο περιοχή µε υποχρεωτική παραµονή και κάθε άλλο χρονικό περιορισµό που προκύπτει από ειδική διάταξη, διετή δοκιµαστική υπηρεσία). 5.Οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλλουν στο Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού του ήµου Καβάλας έως τα παρακάτω δικαιολογητικά : i. Αίτηση υποψηφιότητας για µετάταξη (επισυνάπτεται υπόδειγµα) ii. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα µε υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχοµένου του iii. Επικυρωµένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και των πρόσθετων προσόντων iv. επικυρωµένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ν. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν, εκτός των άλλων, οι αναρρωτικές άδειες της τελευταίας πενταετίας, εκθέσεις αξιολόγησης καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεµεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη. Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις της υπηρεσίας προέλευσης περί µοναδικότητας ή µη του υπαλλήλου, παρέλευση της διετούς δοκιµαστικής υπηρεσίας και µη ύπαρξης οιουδήποτε κωλύµατος µετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραµονής στην υπηρεσία για ορισµένο χρονικό διάστηµα λόγω παραµεθορίου περιοχής ή κάθε άλλου χρονικού περιορισµού). 6. Η κατάθεση των αιτήσεων µετά των απαιτουµένων δικαιολογητικών θα γίνεται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και µπορεί να γίνει και ταχυδροµικώς επί αποδείξει στην ανωτέρω αναγραφόµενη διεύθυνση (παρ.1) εντός της οριζόµενης προθεσµίας, µε την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ /2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» (το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται από την ηµεροµηνία σφραγίδας του

24 ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩΕ6-ΧΡΜ ταχυδροµείου επί του φακέλου, ο οποίος µετά την αποσφράγιση επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου). 7. Η Υπηρεσία µας θα ενηµερώσει τους ενδιαφεροµένους υπαλλήλους για την αποδοχή ή µη των αιτήσεων τους, µετά το πέρας της διαδικασίας. 8. Κάθε φορέας, στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, οφείλει να την κοινοποιήσει σε όλες τις Υπηρεσίες και ΝΠ που εποπτεύει. 9. Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και στη /νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ, έτσι ώστε να αναρτηθεί στον ιστότοπο (www.ypes.gr). Επίσης θα αναρτηθεί και στην κεντρική σελίδα του ήµου Καβάλας (www.kavala.gov.gr). Παράλληλα κοινοποιείται στο Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Η.. προκειµένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του 10. Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσµευτική για την υπηρεσία. 11. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού του ήµου Καβάλας στα τηλ: πληροφορίες: κα Σιµιτσή Ελένη και κα Τσιολακίδου Μαρία. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΙΤΣΗΣ

25 ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩΕ6-ΧΡΜ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Θέµα: «Υποβολή δικαιολογητικών για µετάταξη- µεταφορά θέσης στο ήµο Καβάλας» Επώνυµο:. Όνοµα: Πατρώνυµο: Α..Τ.: /νση κατοικίας:. Πόλη: Τ.Κ.:... Τηλ. κατοικίας: Κινητό: Σας καταθέτω φάκελο µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ, µε βάση τη µε αριθ. πρωτ.. ανακοίνωσή σας, όπως εξετάσετε αίτηµα µετάταξής µου από την υπηρεσία που υπηρετώ σήµερα, ως µόνιµος υπάλληλος κατηγορίας, κλάδου., µε βαθµό, σε αντίστοιχη ή άλλη θέση του ήµου Καβάλας (σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας και κλάδου): Στην υπηρεσία: Κατηγορία:. Κλάδο: Υπηρετώ ως υπάλληλος στο Υπουργείο/ ήµο/ν.π...:. /νση:.. Τµήµα:. /νση εργασίας: Τ.Κ.:. Πόλη: Τηλ. εργασίας Φαξ εργασίας:.. Επισυναπτόµενα δικαιολογητικά: Ηµεροµηνία /../2013 Ο/Η Αιτ..

26 ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩΕ6-ΧΡΜ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ: Οι ιευθύνσεις ιοικητικού των παρακάτω Υπηρεσιών, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άµεσα στους υπαλλήλους και τις εποπτευόµενες από αυτές υπηρεσίες και Ν.Π Υπουργείο Οικονοµικών Κ. Σερβίας 10, Αθήνα 2. Υπουργείο Εξωτερικών Βασ. Σοφίας 1, Αθήνα 3. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας Μεσογείων , Χολαργός 4. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων Νίκης 5-7, Αθήνα 5. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17, Αθήνα 6. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι 7. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29, Αθήνα 8. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αριστοτέλους 17, Αθήνα 9. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Αχαρνών 2, Αθήνα 10. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου Ακτή Βασιλειάδη, Πειραιάς 11. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα 12. Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων Μεσογείων 96, Αµπελόκηποι 13. Υπουργείο Τουρισµού Μπουµπουλίνας 20-22, Αθήνα & Αµαλίας 12, Υπουργείο Μακεδονίας & Θράκης- ιοικητήριο ΤΚ Όλες οι Περιφέρειες 16. Όλες οι Αποκεντρωµένες ιοικήσεις

27 ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΚΝ-ΚΑΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Λεωνίδιο ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 4511 ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ , Λεωνίδιο Αρκαδίας Τµήµα: ιοικητικού Γραφείο: Προσωϖικού Πληροφορίες :Ρεντούλης Εµµανουήλ Τηλ. : Fax : ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για µετάταξη υϖαλλήλων». Προς: Ως ο ϖίνακας αϖοδεκτών(µε την ϖαράκληση να κοινοϖοιηθεί άµεσα στους υϖαλλήλους και στις κοινοϖοιούµενες υϖηρεσίες ΝΠ ) Ο ήµος Νότιας Κυνουρίας ϖροκειµένου να καλύψει υϖηρεσιακές ανάγκες, ϖροτίθεται να ϖροβεί στην κάλυψη: α. µίας (1) θέσεως ΠΕ3 Πολιτικού Μηχανικού, β. µίας (1) θέσεως ΠΕ4 Αρχιτέκτονα Μηχανικού, γ. µίας (1) θέσεως ΤΕ4 Μηχανολόγου Μηχανικού, µε µετάταξη υϖαλλήλου αϖό ΟΤΑ Α και Β βαθµού, Υϖουργεία, Ν.Π... ή άλλες ηµόσιες Υϖηρεσίες, καθώς και υϖαλλήλου Κρατικών Νοµικών Προσώϖων Ιδιωτικού ικαίου και ΕΚΟ, µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο και στις οϖοίες το ηµόσιο κατέχει την ϖλειοψηφία του µετοχικού τους κεφαλαίου. Εϖισηµαίνεται ότι οι ηµοτικές και Κοινοτικές Εϖιχειρήσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις τουν. 1892/90, είναι εκτός ηµοσίου Τοµέα και συνεϖώς δεν εµϖίϖτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (Ρυθµίσεις Θεµάτων Ανεξαρτήτων Αρχών, Γενικών Εϖιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης, Σώµατος Εϖιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης και λοιϖών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υϖουργείου Εσωτερικών). Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόµενοι υϖάλληλοι να υϖοβάλουν σχετική αίτηση στον ήµο Νότιας Κυνουρίας, Τµήµα ιοικητικού-γραφείο Προσωϖικού, (ταχ. /νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Λεωνίδιο, Τ.Κ ). Οι µετατάξεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 74 & 79 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Τεύχος Α ) «Κώδικα Κατάστασης ηµοτικών και Κοινοτικών Υϖαλλήλων», τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Τεύχος Α ) «Τροϖοϖοίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ηµοσίου Ρυθµίσεις για την ανάϖτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση Θέµατα αρµοδιότητας Υϖουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», τις διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Τεύχος Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοϖρόθεσµου ϖλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής », ύστερα αϖό γνώµη του αρµόδιου Υϖηρεσιακού Συµβουλίου του φορέα υϖοδοχής. Εν συνεχεία και αφού ο φορέας υϖοδοχής ήµος Νότιας Κυνουρίας θα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία λήψης αϖόφασης (Υϖηρεσιακό Συµβούλιο ΟΤΑ Αρκαδίας) και ϖάντως ϖριν αϖό την έκδοση της σχετικής αϖόφασης µετάταξης, θα αϖοσταλεί στη /νση Προσλήψεων Προσωϖικού του Υϖουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης αίτηµα για την έγκριση της ϖλήρωσης των ζητούµενων θέσεων µε µετάταξη αϖό την

28 Τετραµελή Εϖιτροϖή της ΠΥΣ 33/06, σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Τεύχος Α ). Οι µετατάξεις θα γίνουν σύµφωνα µε την ϖαρ. 5, του άρ. 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Τεύχος Α ) χωρίς να υϖάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ µε ταυτόχρονη µεταφορά της θέσης ϖου κατέχει ο µετατασσόµενος κατόϖιν συνεκτίµησης των τυϖικών και ουσιαστικών ϖροσόντων των υϖοψηφίων, της ϖροϋϖηρεσίας, της εµϖειρίας καθώς και της εν γένει ϖροσωϖικότητας του. Τα ϖροσόντα µϖορεί να διαϖιστωθούν, κατά την κρίση του Υϖηρεσιακού Συµβουλίου, και µετά αϖό ϖροσωϖική ϖαράσταση και συζήτηση µε κάθε ενδιαφερόµενο. Οι αϖαιτούµενες ϖιστώσεις για τη µετάταξη των υϖαλλήλων έχουν ϖροβλεφθεί στον τακτικό ϖροϋϖολογισµό του ήµου Νότιας Κυνουρίας, σύµφωνα µε την υϖ αριθµ. ϖρωτ βεβαίωση των Οικονοµικών Υϖηρεσιών του ήµου Νότιας Κυνουρίας. Οι υϖηρεσιακές ανάγκες ϖου θα καλυφθούν µε µετάταξη υϖαλλήλων, σύµφωνα µε την ϖαρούσα ανακοίνωση, έχουν ως ακολούθως: α. µίας (1) θέσεως ΠΕ3 Πολιτικού Μηχανικού, β. µίας (1) θέσεως ΠΕ4 Αρχιτέκτονα Μηχανικού, γ. µίας (1) θέσεως ΤΕ4 Μηχανολόγου Μηχανικού, ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΚΝ-ΚΑΘ Οι υϖοψήφιοι θα ϖρέϖει κατά την ηµεροµηνία υϖοβολής της αίτησης υϖοψηφιότητας, να κατέχουν τα τυϖικά ϖροσόντα του κλάδου στον οϖοίο εϖιθυµούν να µεταταγούν, όϖως αυτά ορίζονται µε το Π.. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α ), όϖως τροϖοϖοιήθηκε και συµϖληρώθηκε µε το Π.. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α ), το Π..44/2005 (ΦΕΚ 63 Α ) και το Π 116/2006 (ΦΕΚ 115 Α ). Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υϖοβάλουν στον Γραφείο Προσωϖικού του ήµου Νότιας Κυνουρίας αϖό µέχρι (διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µηνός, σύµφωνα µε τη Ι Α /Φ.48/34/οι.19935/ ) τα ϖαρακάτω δικαιολογητικά: i. Αίτηση µετάταξης. ii. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα µε υϖεύθυνη δήλωση για την ϖιστότητα του ϖεριεχοµένου του. iii. Εϖικυρωµένα αντίγραφα τίτλου σϖουδών. iv. Εϖικυρωµένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας. v. Πιστοϖοιητικό υϖηρεσιακών µεταβολών στο οϖοίο να φαίνεται ότι δεν τους έχει εϖιβληθεί ϖειθαρχική δίωξη καθώς και ότι ο υϖάλληλος δεν έχει οϖοιοδήϖοτε κώλυµα µετάταξης αϖό άλλη γενική ή ειδική διάταξη. (ϖ.χ. υϖοχρέωση ϖαραµονής στην υϖηρεσία για ορισµένο χρονικό διάστηµα λόγω ϖαραµεθορίου ή για άλλους λόγους) ικαίωµα υϖοβολής αίτησης έχουν: Όλοι οι µόνιµοι υϖάλληλοι ΟΤΑ Α και Β βαθµού, Υϖουργείων ή άλλων ηµοσίων Υϖηρεσιών ή Ν.Π... σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 71, ϖαρ. 1 του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών και ιοικητικών Υϖαλλήλων Ν.Π... ϖου κυρώθηκε µε το Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ Τεύχος Α ). Εϖισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/ Τεύχος Α ) δεν εϖιτρέϖεται µετάταξη υϖαλλήλου στις υϖηρεσίες ϖου αναφέρονται στην ϖαράγραφο 1 του ϖαρόντος άρθρου, όϖως ισχύει, ϖριν ϖαρέλθουν ϖέντε έτη αϖό το διορισµό ή αϖό ϖροηγούµενη µετάταξη.

29 ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΚΝ-ΚΑΘ Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται καθηµερινά εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η αίτηση και τα συνηµµένα δικαιολογητικά µϖορούν να υϖοβληθούν και ταχυδροµικώς εϖί αϖοδείξει, στην ανωτέρω αναγραφόµενη διεύθυνση εντός της οριζόµενης ϖροθεσµίας. Η εϖιλογή των υϖαλλήλων θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 71 ϖαρ. 3 και 73,74 του Ν. 3528/07 αϖό το Υϖηρεσιακό Συµβούλιο του Οργανισµού, µετά αϖό συνεκτίµηση των τυϖικών και ουσιαστικών ϖροσόντων των υϖοψηφίων. Η ανακοίνωση αυτή θα σταλεί σε όλα τα Υϖουργεία ϖροκειµένου να την κοινοϖοιήσουν σε όλους τους υϖαλλήλους ϖου εϖοϖτεύουν καθώς και στο Υϖουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, ϖροκειµένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόϖο του Υϖουργείου (www.gspa.gr) και στο δικτυακό τόϖο του ήµου Νότιας Κυνουρίας (www.notiakynouria.gov.gr). Για ϖερισσότερες ϖληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να αϖευθύνονται στον ήµο Νότιας Κυνουρίας τηλέφωνο εϖικοινωνίας αρµόδιος κ. Εµµ. Ρεντούλης. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ

30 ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΚΝ-ΚΑΘ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ: Οι ιευθύνσεις ιοικητικού των ϖαρακάτω Υϖηρεσιών, ϖαρακαλούνται να κοινοϖοιήσουν άµεσα στους υϖαλλήλους και τις εϖοϖτευόµενες αϖό αυτές υϖηρεσίες, Ν.Π... και κρατικά Ν.Π.Ι../ ΕΚΟ. 1. Υϖουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης - Βασιλίσσης Σοφίας Υϖουργείο Εσωτερικών Σταδίου 27, Αθήνα. 3. Υϖουργείο Οικονοµικών Κ. Σερβίας 10, Αθήνα. 4. Υϖουργείο Εξωτερικών Βασ. Σοφίας 1, Αθήνα. 5. Υϖουργείο Εθνικής Άµυνας Μεσογείων , Χολαργός. 6. Υϖουργείο Ανάϖτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υϖοδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7, Αθήνα. 7. Υϖουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17, Αθήνα 8. Υϖουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού - Ανδρέα Παϖανδρέου 37, Μαρούσι 9. Υϖουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Πειραιώς 40, Αθήνα 10. Υϖουργείο Υγείας Αριστοτέλους 17, Αθήνα 11. Υϖουργείο Αγροτικής Ανάϖτυξης και Τροφίµων Αχαρνών 2, Αθήνα 12. Υϖουργείο Ναυτιλίας - Ακτή Βασιλειάδη, Πειραιάς 13. Υϖουργείο ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Π. Κανελλοϖούλου 4, Αθήνα. 14. Υϖουργείο Μακεδονίας και Θράκης - Αγίου ηµητρίου, Θεσσαλονίκη. 15. Υϖουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωϖίνων ικαιωµάτων Μεσογείων 96, Αµϖελόκηϖοι. 16. Υϖουργείο Τουρισµού Αµαλίας 12, Αθήνα. 17. Όλες οι Περιφέρειες 18. Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές

31 ΑΔΑ: ΒΕΝΥΦ-ΟΓΤ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 13 Μαΐος 2013 Απιθμ. Ππωη /2499 Τασ. Δ/νζη : Νίκηρ 5-7 Τασ. Κώδικαρ : Αθήνα Πληποθοπίερ : Θ. Κοςηζοςπή Τηλ. : Φαξ : Κοιν. 1.Γπαθ. Υποςπγού 2.Γπαθ. Υθςποςπγού 3.Γπαθ. Γεν. Γπαμμαηέων 4.Υποςπγείο Διοικηηικήρ Μεηαππύθμιζηρ & Ηλεκηπονικήρ Διακςβέπνηζηρ Γενική Δ/νζη Καηάζηαζηρ Πποζωπικού Δ/νζη Διοίκηζηρ Ανθπώπινος Δςναμικού Τμήμα Μεηαβολών (προκειμένου να ειζαχθεί ζηο διαδικηυακό ηόπο ηου Υπουργείου) Θέμα: Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για κάλςψη οπγανικών θέζεων ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ ηπαηηγικών και Θδιωηικών Επενδύζεων με Μεηαηάξειρ - Μεηαθοπέρ. Τν Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πξνηίζεηαη λα θαιχςεη νξγαληθέο ζέζεηο, πνπ ζπζηήζεθαλ κε ην άξζξν 14 ηνπ λ.4146/2013 (ΦΔΚ Α 90), γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Υπεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Σηξαηεγηθψλ θαη Ιδησηηθψλ Δπελδχζεσλ, κε κεηάηαμε κεηαθνξά ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Τ.Α. α θαη β βαζκνχ θαζψο θαη Ν.Π.Ι.Γ., ην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ νπνίσλ αλήθεη ζην δεκφζην είηε ζην ζχλνιφ ηνπ είηε θαηά πιεηνςεθία. Γηα ην ιφγν απηφ, θαινχληαη ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Τ.Α. α θαη β βαζκνχ θαζψο θαη Ν.Π.Ι.Γ., ην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ νπνίσλ αλήθεη ζην δεκφζην είηε ζην ζχλνιφ ηνπ είηε θαηά πιεηνςεθία, πνπ έρνπλ ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα θαη επηζπκνχλ λα κεηαηαρζνχλ κεηαθεξζνχλ ζηελ αλσηέξσ Γεληθή Γξακκαηεία, λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζηε Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ Τκήκα Πξνζσπηθνχ ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (Νίθεο 5-7, Πι. Σπληάγκαηνο, ). Σε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηεο αίηεζεο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ην εκπξφζεζκν ηεο αίηεζεο θξίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ επί

32 ΑΔΑ: ΒΕΝΥΦ-ΟΓΤ ηνπ θαθέινπ, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ. Οη ελ ιφγσ κεηαηάμεηο - κεηαθνξέο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12, 13, 14 θαη 15 ηνπ λ. 4146/2013 «Γηακφξθσζε Φηιηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Πεξηβάιινληνο γηα ηηο Σηξαηεγηθέο θαη Ιδησηηθέο Δπελδχζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α 90) φπσο ηζρχεη, θαη, θαηά παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, ρσξίο λα απαηηείηαη έγθξηζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηαθψλ Σπκβνπιίσλ. Οη κεηαηάμεηο κεηαθνξέο ζα γίλνπλ κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο θαη κε αληίζηνηρε θαηάξγεζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ζην θνξέα ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη. Οη κεηαηαζζφκελνη - κεηαθεξφκελνη ππάιιεινη, φζνλ αθνξά ην αζθαιηζηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ ηνπο θαζεζηψο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, πξφλνηαο θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, δχλαληαη λα δηαηεξήζνπλ ην θαζεζηψο ζην νπνίν βξίζθνληαλ ζην θνξέα πξνέιεπζήο ηνπο, χζηεξα απφ αλέθθιεηε δήισζή ηνπο, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζην θνξέα ππνδνρήο, εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο κεηάηαμεο κεηαθνξάο. Υπάιιεινη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ νπνίσλ αλήθεη ζην δεκφζην είηε ζην ζχλνιφ ηνπ είηε θαηά πιεηνςεθία, θαηφπηλ αίηεζήο ηνπο, κεηαηάζζνληαη κεηαθέξνληαη κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο θαηά ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 θαη ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4024/2011 πεξί Δληαίνπ Μηζζνινγίνπ Βαζκνινγίνπ, ελψ ε πξνυπεξεζία ηνπο ζην θνξέα πξνέιεπζεο απνηειεί πξαγκαηηθή ππεξεζία. Οη ζέζεηο, νη νπνίεο πξφθεηηαη λα θαιπθζνχλ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε, είλαη νη παξαθάησ: απάνηα επηά (47) θέζειρ Ιαηηγοπίαρ ΠΕ, ζηοςρ ακόλοςθοςρ κλάδοςρ : Δίθνζη (20) ζέζεηο ηνπ Κιάδνπ ΠΔ Μεραληθψλ, πνπ θαηαλέκνληαη ζε πέληε (5) ζέζεηο ΠΔ Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, ή Μεραληθψλ Φσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, πέληε (5) ζέζεηο ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, πέληε (5) ζέζεηο ΠΔ Αγξνλφκσλ Τνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ή Τνπνγξάθσλ Μεραληθψλ, πέληε (5) ζέζεηο ΠΔ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ή Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ή Ηιεθηξνιφγσλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ. Τέζζεξηο (4) ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Πεξηβάιινληνο, ήηνη ΠΔ Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο ή ΠΔ Φεκηθψλ Μεραληθψλ ή ΠΔ Πεξηβάιινληνο ή ΠΔ Γηνίθεζεο Πεξηβάιινληνο ή ΠΔ Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ή ΠΔ Φεκείαο. Τέζζεξηο (4) ζέζεηο ηνπ Κιάδνπ ΠΔ Γεσηερληθψλ ήηνη ΠΔ Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ή ΠΔ Γεσινγίαο.

33 ΑΔΑ: ΒΕΝΥΦ-ΟΓΤ Τέζζεξηο (4) ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Πιεξνθνξηθήο. Δλλέα (9) ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ, νη ηέζζεξηο (4) ζέζεηο εθ ησλ νπνίσλ κε πηπρίν Ννκηθήο. Έμη (6) ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Αξραηνιφγσλ. Δεκαέξι (16) θέζειρ Ιαηηγοπίαρ ΣΕ, ζηοςρ ακόλοςθοςρ Ιλάδοςρ: Οθηψ (8) ζέζεηο ηνπ Κιάδνπ ΤΔ Μεραληθψλ κε εηδηθφηεηεο Τερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο ή Δλεξγεηαθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Τερλνινγίαο ή Γνκηθψλ Έξγσλ Γχν (2) ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΤΔ Βηβιηνζεθνλφκσλ Τξεηο (3) ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΤΔ Λνγηζηηθήο Τξεηο (3) ζέζεηο ηνπ Κιάδνπ ΤΔ Πιεξνθνξηθήο Έξι (6) θέζειρ καηηγοπίαρ ΔΕ ηος κλάδος ΔΕ Διοικηηικών- Γπαμμαηέων. Μία (1) θέζη καηηγοπίαρ ΤΕ ηος κλάδος ΤΕ Επιμεληηών. Τα ηππηθά πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ, γηα ηελ θάιπςε κε κεηάηαμεκεηαθνξά ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 50/2001 φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη σο ζήκεξα. Οη ελδηαθεξφκελνη ππάιιεινη πξέπεη λα ππνβάιινπλ, απφ έσο , ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά : 1. Αίηεζε κεηάηαμεο ( Η αίηηζη κοινοποιείηαι ηαυηόχρονα ζηη Διεύθυνζη Διοικηηικού ζηην οποία υπάγονηαι οι ενδιαθερόμενοι). 2. Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 3. Υπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα είλαη αιεζή. 4. Πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ, ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη εθηφο ησλ άιισλ: α. ε ηπρφλ χπαξμε πεηζαξρηθήο δίσμεο θαη επηβνιήο πεηζαξρηθήο πνηλήο, β. φηη ν ππάιιεινο δελ έρεη νπνηνδήπνηε θψιπκα κεηάηαμεο απφ άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε (π.ρ. ππνρξέσζε παξακνλήο ζηελ ππεξεζία γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ιφγσ παξακεζνξίνπ ή κε παξέιεπζεο πέληε (5) εηψλ απφ ην δηνξηζκφ ή απφ πξνεγνχκελε κεηάηαμε ή γηα άιινπο ιφγνπο). Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ., ην πηζηνπνηεηηθφ ζα αλαδεηεζεί απηεπάγγειηα απφ ηελ Υπεξεζία καο, θαη εθαξκνγή ηεο ΓΙΑΓΠ/Α/17854/ ΚΥΑ. 5. Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ, κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ, πηπρίσλ μέλσλ γισζζψλ, απνδεηθηηθψλ ρεηξηζκνχ Η/Υ, εθφζνλ ππάξρνπλ. Πξνθεηκέλνπ γηα αθαδεκατθνχο ηίηινπο πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ αιινδαπή, πξνζθνκίδεηαη θαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηζνηηκίαο απφ ΓΟΑΤΑΠ. 6. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο

34 ΑΔΑ: ΒΕΝΥΦ-ΟΓΤ 7. Βεβαίσζε απνδνρψλ 8.Οη ππάιιεινη Ν.Π.Ι.Δ. ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ βεβαίσζε ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ζρεηηθά κε ην εάλ ην κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην αλήθεη ζην δεκφζην είηε ζην ζχλνιφ ηνπ είηε θαηά πιεηνςεθία. Η παξνχζα πξφζθιεζε ζα θαηαρσξηζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ζα θνηλνπνηεζεί ππνρξεσηηθά ζην Υπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζεί ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Υπνπξγείνπ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΙΩΣΗ ΥΑΣΖΗΔΑΙΗ

35 ΑΔΑ: ΒΕΝ0ΩΚΓ-ΕΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ αριθµ. πρωτ ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Ναύπακτος 25 /4 /2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Ο ήµος Ναυπακτίας, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη πενήντα δύο ( 52) θέσεων προσωπικού µε µετάταξη µόνιµου προσωπικού από ΟΤΑ Α και Β βαθµού, Υπουργεία,Ν.Π... ή άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Κρατικών Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ικαίου και ΕΚΟ, µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο και στις οποίες το ηµόσιο κατέχει την πλειοψηφία του µετοχικού τους κεφαλαίου. Οι µετατάξεις θα γίνουν σύµφωνα µε την παρ.5, του άρ.35 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ226 Τεύχος Α ) χωρίς να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον Ο.Ε.Υ µε ταυτόχρονη µεταφορά της θέσης που κατέχει ο κάθε µετατασσόµενος. Για τον λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόµενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας και Ανθρώπινου υναµικού της ιεύθυνσης ιοικητικών Υπηρεσιών του ήµου Ναυπακτίας, Ταχ. /νση Ιλ.Τζαβέλλα 37, Τ.Κ Οι µετατάξεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις κάτωθι διατάξεις: 1.- Των άρθρων 74 & 79 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ηµοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» Του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας ηµοσίου Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» Των άρθρων 33 & 35 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής ».- 4.-Το άρθρο 71 παρ. 1 του Ν. 3528/2007 του Υπαλληλικού Κώδικα. 5.-Το άρθρο 14, παρ. 1 του Ν.2190/1994, ως επίσης και το άρθρο 9 παραγρ. 1 του Ν. 2266/1994 σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 του Ν.3613/ Την αριθµ. 11 οικ / εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 για µετατάξεις µεταφορές προσωπικού ιαδικασία έγκρισης από την τετραµελή εξ Υπουργών Επιτροπή σύµφωνα µε την ΠΥΣ 33/2006, όπως

36 ισχύει».- Αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων αρµοδίων για διορισµό οργάνων, οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων και πάντως πριν την έκδοση της τελικής πράξης µετάταξης, θα αποσταλεί στην ιεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης αίτηµα διά της Αποκεντρωµένης ιοίκησης υτικής Ελλάδος,Πελοποννήσου και Ιονίου, αίτηµα για έγκριση της κάλυψης των θέσεων µε µετάταξη και ταυτόχρονη µεταφορά θέσης από την Τετραµελή Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.- Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει ο ήµος µε την ανωτέρω διαδικασία είναι οι κάτωθι: Κατηγορία Π.Ε Κατηγορία Τ.Ε Κατηγορία.Ε κλάδος θέσεις ΠΕ Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών 2 ΠΕ ιοικητικού-οικονοµικού 3 ΠΕ ιοικητικού-οικονοµικού 1 Με πτυχίο λογιστών Α τάξης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 6 Π.Ε Μηχανολόγων Μηχανικών 2 Π.Ε Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 2 ΠΕ Κτηνιάτρων 1 κλάδος θέσεις Τ.Ε Πολιτικών Μηχανικών 2 Τ.Ε Βρεφονηπιοκόµων 4 Τ.Ε Κοινωνικών λειτουργών 1 Τ.Ε Γεωπόνων 1 κλάδος θέσεις.ε Μαγείρων 2.Ε Οδηγών 2.Ε Εργοδηγών 1.Ε Χειριστών µηχανηµάτων έργου 2.Ε Ηλεκτρολόγων 3.Ε Υδραυλικών 1 ΑΔΑ: ΒΕΝ0ΩΚΓ-ΕΞΗ Κατηγορία Υ.Ε κλάδος θέσεις Υ.Ε Εργατών γενικών καθηκόντων 15 Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία µετατάσσονται.- ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι µόνιµοι υπάλληλοι ΟΤΑ Α και Β

37 Βαθµού, Υπουργείων ή άλλων ηµόσιων Υπηρεσιών και Ν.Π..., καθώς και οι υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Κρατικών Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ικαίου καθώς και υπάλληλοι των ΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι στο Χρηµατιστήριο και στις οποίες το δηµόσιο κατέχει την πλειοψηφία του µετοχικού τους κεφαλαίου. Οι υπάλληλοι αυτοί προκειµένου να έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία των µετατάξεων αυτών δεν θα πρέπει να έχουν οιοδήποτε κώλυµα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν στο Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας και Ανθρώπινου υναµικού της ιεύθυνσης ιοικητικών Υπηρεσιών του ήµου Ναυπακτίας, Ταχ. /νση Ιλ.Τζαβέλλα 37, Τ.Κ τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.- Αίτηση υποψηφιότητας Βιογραφικό Σηµείωµα Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών Επικυρωµένα Αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών και όλων των πρόσθετων προσόντων που επικαλούνται. 5.- Επικυρωµένο Αντίγραφο ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας Οι υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Κρατικών Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ικαίου καθώς και υπάλληλοι των ΕΚΟ, θα πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση από τις οικείες υπηρεσίες τους µε την οποία να βεβαιώνεται ότι η εταιρεία στην οποία απασχολούνται δεν είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο και ότι το δηµόσιο κατέχει την πλειοψηφία του µετοχικού της κεφαλαίου. Η κατάθεση των αιτήσεων µετά των απαιτούµενων δικαιολογητικών, θα γίνεται όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και µπορεί να γίνει και ταχυδροµικώς επί αποδείξει στην Ταχυδροµική ιεύθυνση ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΙΛ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ 37, Τ.Κ Η Υπηρεσία µας θα ενηµερώσει τους ενδιαφερόµενους υπαλλήλους για την αποδοχή ή µη των αιτήσεων τους, µετά το πέρας της διαδικασίας.- Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, οφείλει να την κοινοποιήσει σε όλες τις Υπηρεσίες, Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου που εποπτεύει.- Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης προκειµένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσµευτική για την υπηρεσία.- Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο κ. Κυριαζή Γεώργιο ΑΔΑ: ΒΕΝ0ΩΚΓ-ΕΞΗ Ο ήµαρχος Ναυπακτίας Γιάννης Μπουλές Κοινοποίηση Υπουργείο Εσωτερικών /νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ Τµήµα Προσωπικού ΟΤΑ.-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι, 28 / 01/2015 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Π.: 813 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αργαλαστή 10 /6/13 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 11561 Ταχ.Δ/νση :Αργαλαστή Ταχ.Κώδικας :37006 Πληροφορίες:Α.Σγαρδώνη Τηλέφωνο :2423055659 Fax :2423054575 ΠΡΟΣ: Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : <<Ανακοίνωση Πρόσκληση του Δήμου Αγ. Νικολάου >>

ΘΕΜΑ : <<Ανακοίνωση Πρόσκληση του Δήμου Αγ. Νικολάου >> Αθήνα 5 / 3 / 2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνα : 210-5215284-286

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 27-06-2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: -2105- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Ημερομηνία: 03-04-2012 Aρ. Πρωτοκόλλου:. 732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κ. ΧΑΡΛΑΥΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος,23 Oκτωβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :10923 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΜΠΑΛΑΛΑ ΣΟΦΙΑ ΤΗΛ: 2427350122 FAX: 2427023122 Ως ο πίνακας αποδεκτών (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩΡΣ-ΨΞΞ Α Α:

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩΡΣ-ΨΞΞ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφ.: Καραµούτσιου Βασιλική Ταχ. /νση : Θέρµη, ηµοκρατίας 1 Τηλ.: 2313-300700,747 Fax: 2310-478201

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση)

Θέμα: Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση- Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε μετάταξη υπαλλήλων στο Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θήβας- Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας.

Ανακοίνωση- Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε μετάταξη υπαλλήλων στο Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θήβας- Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας. . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θήβας Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας Θήβα: 04.02.2015 Αρ. Πρωτ.:οικ. ΣΔ 102 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ Aταλάντη, 24-7-2012 Αρ. Πρωτ.: 15399 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ /ΝΣΗ:ΠΛ.. ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Ταχ. Κώδικας: 35200 Τηλέφωνο: 223302237 ΦΑΞ: 2233022606 e-mail:dimoslokron@otenet.gr ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ30/647. ΘΕΜΑ : <<Κοινοποίηση Ανακοινώσεων Προσκλήσεων >>

Γ30/647. ΘΕΜΑ : <<Κοινοποίηση Ανακοινώσεων Προσκλήσεων >> Αθήνα 19 / 11 / 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ30/647 Βαθμός Προτ/τας Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Το Γενικό Νοσοκομείου Βόλου

Το Γενικό Νοσοκομείου Βόλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 17/09/2014 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Αρ. πρωτ.: 18755 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134 - Βόλος ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο : 2313317157 στους υπαλλήλους και τις εποπτευόμενες Fax : 2313317145 υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.) E-mail : a. tsartsali@thessaloniki.

Τηλέφωνο : 2313317157 στους υπαλλήλους και τις εποπτευόμενες Fax : 2313317145 υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.) E-mail : a. tsartsali@thessaloniki. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 18-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 55845 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Προς: 1. Ως ο Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις εποπτευόμενες Υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ./ΔΕΚΟ) 2.Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ».

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ». 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 24 Τ.Κ. 11527 Πληροφορίες: Μ. Κοβάνη, A.Κουκολόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου µε μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα µε την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι ακόλουθες:

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου µε μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα µε την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι ακόλουθες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538 - Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων»

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ (Τ.Δ.Δ.Π.Δ.) ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μεσογείων 284, Χολαργός, Τ.Κ. 15562 Πληροφορίες: Θ. Κουτιανούδης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ H E L L E N I C R E P U B L I C D E

Διαβάστε περισσότερα

στους υπαλλήλους και στις εποπτευόμενες υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ./ Δ.Ε.Κ.Ο.).

στους υπαλλήλους και στις εποπτευόμενες υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ./ Δ.Ε.Κ.Ο.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μεσογείων 284, Χολαργός, Τ.Κ. 15562 Πληροφορίες: Ε.Πετροχείλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 18-05-2015 Αρ. Πρωτ:. 2/ 1086 /Φ.004

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 18-05-2015 Αρ. Πρωτ:. 2/ 1086 /Φ.004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληρ. Τηλέφωνο Fax E-mail : Ιωάννου Θεοτόκη 72 : 49100 Κέρκυρα : Ε. Πλεύρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 3. Γραφείο κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ.

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 3. Γραφείο κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285118, F 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Πληροφορίες: Α. Αρβανιτίδης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους 17 104 33 Χ. Σακελλαρίου 2132161807/1798 csakellariou@moh.gov.gr ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝ. :

Αριστοτέλους 17 104 33 Χ. Σακελλαρίου 2132161807/1798 csakellariou@moh.gov.gr ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15-12 - 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Γ. Παππά Ταχ. Διεύθυνση: Μυτιλήνη, 27.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΑ : ΒΙΕΟ639-ΦΝΦ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μαρούσι, 14-2-2014 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΡΙΘ. : 10905/Φ507 Διεύθυνση : Λεωφ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 06/07/05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Αριθ.Πρωτ: οικ.550/8455 Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56 ΠΡΟΣ: Ως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας Ταχ. Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 80, Τ.Κ. 185 34 - Πειραιάς Υπεύθυνη: κα Ε. Καλούδη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη οργανικών θέσεων πολιτικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με αποσπάσεις.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη οργανικών θέσεων πολιτικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με αποσπάσεις. Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285109, 2109285106, F 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.mopocp.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 09/12/2013 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Δ/νσεις Διοικητικού 1. Υπουργείων (με την παράκληση να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στους υπαλλήλους τους και τα εποπτευόμενα Ν.Π.) 2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988582, F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Αθήνα 24/2/2015 Αθήνα Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285109,2109285106, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285117,2109285109, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26-2-2014 Αριθμ. Πρωτ. 2152. Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής

Αθήνα, 26-2-2014 Αριθμ. Πρωτ. 2152. Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 26-2-2014 Αριθμ. Πρωτ. 2152 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμερικής 5 Ταχ. Κωδ.: 105 64-Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ. Ε ιοικητικού-λογιστικού 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ. Ε ιοικητικού-λογιστικού 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΔΑ: Β4ΩΕΙ-Λ9Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ Συγγρού 83-117 45 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μαρία Σουλιώτη Τηλ: 210-9285113, 210-9233107 Αριθ.Πρωτ: Φ16.391 --------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 11 / 12 / 2012. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/661 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α

Αθήνα 11 / 12 / 2012. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/661 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Αθήνα 11 / 12 / 2012 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/661 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προσωπικού Κτίριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προσωπικού Κτίριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προσωπικού Κτίριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά Πληροφορίες : Ελένη Μυλωνάκη, Ελένη Κωνσταντακάκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

(Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ2) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συν/να : 7 φύλλα Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συν/να : 7 φύλλα Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα 13 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/302 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: Β4ΜΛΙ-ΛΡΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αρ. Πρωτ. 8155 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Βασ. Σοφίας 15-106 74 Αθήνα Υπηρεσία Διοίκησης Τηλ: 210-3385122- 126 Φαξ: 2103385199 Αθήνα, 20-4-2015 Email:dioikisi@gsco.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση - πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων».

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση - πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ------------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ.ΑΣΦ/ΣΗΣ&ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση πίνακα των προς πλήρωση με μετάταξη θέσεων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στις παραμεθόριες περιοχές.

Γνωστοποίηση πίνακα των προς πλήρωση με μετάταξη θέσεων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στις παραμεθόριες περιοχές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538 - Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:1230 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.:1230 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 03-03-2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Αρ. Πρωτ.:1230 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, 41110 Λάρισα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Η-ΛΥΡ ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Η-ΛΥΡ ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1) ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα, 7/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν είναι οι ακόλουθες:

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν είναι οι ακόλουθες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 05.02. 205 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.:052 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αναστασία Βατουσιάδη Ταχ. Δ/νση: Ιερά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα οι υποψήφιοι προς μετάταξη υπάλληλοι για όλες τις θέσεις πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Ειδικότερα οι υποψήφιοι προς μετάταξη υπάλληλοι για όλες τις θέσεις πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 30-3-15 Αρ. Πρωτ.: admin 733 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΥ 14 ο χλμ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 570 01 ΕΛΛΑΣ Τηλ: 2310 807552 Fax: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με μετάταξη υπαλλήλων είναι οι ακόλουθες:

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με μετάταξη υπαλλήλων είναι οι ακόλουθες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 05.02.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.:1053 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αναστασία Βατουσιάδη Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΦΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 7-6 - 2013 Αρ. πρωτ.: 33218 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πληρ.: Μ.Φυτά, Παν.Αλεξόπουλος Τηλ.: 2106470370 (141, 151) FAX: 2106470375 E-mail: Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, εννέα 9 υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

A.Π.: 3422. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις

A.Π.: 3422. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.03 13:38:57 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΑ9Α7ΛΞ-71Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. ΑΔΑ: ΒΕΑ26ΣΙ-ΖΥ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Αθήνα, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ. οικ.27. Προς: Πίνακα Αποδεκτών

ΑΔΑ: Αθήνα, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ. οικ.27. Προς: Πίνακα Αποδεκτών ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.) Μεσογείων 119 ΑΘΗΝΑ 101 92 Τηλ. 2106974785, 2106974732 Fax. 2106969607 E-mail: edey-hhrm@prv.ypeka.gr Αθήνα, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α. ΑΔΑ: ΒΕΝ3ΙΜΞΛΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή ταχυδρομικά και με ηλεκτρ. ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού Δ/νση Διοικητικής Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για Μετάταξη υπαλλήλων στα Παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.»

Θέμα : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για Μετάταξη υπαλλήλων στα Παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα, 28 / 04 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 3029 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 9 /9 /2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ1) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1079271 ΕΞ 2015

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1079271 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Τσόχα 7, 11521 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 02/09/2014 Αρ. Πρωτ. οικ.: 1438 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών, Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 11-12-2014 Αρ. Πρωτ. :Φ/ΤΠ/12/14890

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΟΧ-ΚΕΘ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958

ΑΔΑ: 45ΨΟΧ-ΚΕΘ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 15-04 -2015 Αριθμ. Πρωτ. 15259 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα».

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας 21/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 30034 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Αρ.Απόφ. : 672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Καραολή & Δημητρίου 36-44 Τ.Κ 16233 ΤΗΛ. : 2132008680-4

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώ ινου υναµικού Πληροφορίες: Σ.Κολοκώτσιου, Ρ. αουτάκου Τηλ. 2732360119, -184 Φαξ 2732022222 email gra.prosopikou.gmail.

Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώ ινου υναµικού Πληροφορίες: Σ.Κολοκώτσιου, Ρ. αουτάκου Τηλ. 2732360119, -184 Φαξ 2732022222 email gra.prosopikou.gmail. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α MOΛΑΩΝ Ηµεροµηνία: 19-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1936 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: 7Ξ4ΖΗ 7ΧΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1041951 ΕΞ 2015 &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην ΕΛΣΤΑΤ.

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην ΕΛΣΤΑΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 16-01-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11509 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΧ-8Μ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΧ-8Μ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Β. Σοφίας 15 106 74,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΑΧ-Φ9Ψ Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012. Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/52/οικ. 28085

ΑΔΑ: Β45ΑΧ-Φ9Ψ Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012. Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/52/οικ. 28085 ΑΔΑ: Β45ΑΧ-Φ9Ψ Αθήνα, Δεκεμβρίου 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/5/οικ. 8085 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (6 θέσεις).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (6 θέσεις). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα: Γ Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4-2 ος όροφος 10564, Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Διαμαντάκου E-mail: diamantakou_d@mintour.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού ΑΘΗΝΑ 23-5-2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 5942(ΔKH/A)829 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Ε99/6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Ε99/6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης Εγκύκλιος εφαρμογής της.

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης Εγκύκλιος εφαρμογής της. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΒ45Η Δ6Χ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.:ΔΔΑΔ Γ 1044379 ΕΞ 2015 & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2Α 1042539 ΕΞ 2013 1.ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4250/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα, 07-01-2011 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. πρωτ: 479 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αριστοµένους 28 Τ.Κ. : 241 00, Καλαµάτα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18-3-2015 C- OUT B 844 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα