Αθήνα 30 / 05 / Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/114 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα 30 / 05 / 2013. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/114 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α"

Transcript

1 Αθήνα 30 / 05 / 2013 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/114 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνα : FAX : Ε-mail : Π Ρ Ο Σ : 1. Γενικές Δ/νσεις 2. Δ/νσεις & Υπηρεσίες της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 3. Υποκ/τα (Περ/κά & Τοπικά) & Παρ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 4. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ- ΕΤΑΜ 5. ΕΥΠΕΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Γραφεία Συντονιστών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΘΕΜΑ : «Προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων» Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων διαβίβασε στην Υπηρεσία μας με το με αριθ. πρωτ. 5632/ μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Α)Τη με αρ. πρωτ. 7395/ ανακοίνωση-πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Επιμελητήριο Ευβοίας, που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΕ54469ΗΛΡ-Λ4Η, Β)Τη με αριθ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/32/11456/ ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων είκοσι ενός (21) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση) που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΧ-0ΡΨ, Γ) Τη με αριθ. πρωτ / ανακοίνωση-πρόσκληση για για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Καβάλας που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩΕ6-ΧΡΜ, Δ) Τη με αριθ. πρωτ. 4511/ ανακοίνωση-πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας, που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΚΝ-ΚΑΘ, Ε) Τη με αριθ. πρωτ /2499/ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη οργανικών θέσεων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με μετατάξειςμεταφορές, που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΕΝΥΦ-ΟΓΤ, ΣΤ) Τη με αριθ. πρωτ / ανακοίνωση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Ναυπακτίας, που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΕΝ0ΩΚΓ-ΕΞΗ, Ζ) Τη με αριθ. πρωτ. 6940/ ανακοίνωση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Καρύστου, που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΕΝΤΩΕΦ-Ξ77,

2 Η) Την από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση με Εθνικούς Εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την ισότητα των Φύλων (EIGE) με απόσπαση, Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να απευθύνονται στα τηλέφωνα του φορέα υποδοχής τα οποία αναφέρονται στα συνημμένα έγγραφα. Παρακαλούμε με ευθύνη των προϊσταμένων τμημάτων γραφείων διοικητικού, να λάβουν γνώση όλοι οι διοικητικοί υπάλληλοι της μονάδας σας. Συν/να : 44 φύλλα Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η Προϊστ/νη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης & Διοικ/κής Μέριμνας

3 ΑΔΑ: ΒΕ54469ΗΛΡ-Λ4Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ Χαλκίδα, 26 Απριλίου 2013 Αριθμ.πρωτ.: 7395 Ελ. Βενιζέλου 12, Χαλκίδα Internet: htt p: // www. eviachamber. gr ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί Τηλέφωνο: /22885/23510 άµεσα στους υπαλλήλους και στις Φαξ: εποπτευόµενες υπηρεσίες) Πληροφορίες: Α. Χαρίτου Χρ.Μουτουσίδης Α. Λιόντα. ΚΟΙΝ: Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Γεν. /νση Κατάστασης Προσωπικού /νση ιοίκησης Ανθρώπινου υναµικού Βας. Σοφίας Αθήνα (και ταυτόχρονη αποστολή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) για ενηµέρωση της ιστοσελίδας του δικτυακού τόπου www. gspa.gr) ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε µετατάξεις υπαλλήλων στο Επιμελητήριο Ευβοίας Το Επιμελητήριο Ευβοίας σύμφωνα µε την από απόφαση του Δοικητικού Συµβουλίου (ΔΣ.) του, το οποίο αποτελεί θεσµικά το ανώτατο όργανο διοίκησης του Επιµελητηρίου, βάσει του Ν. 2081/1992 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3419/2005 και ισχύει, αποφάσισε την κάλυψη δύο (2) οργανικών θέσεων µονίµου προσωπικού, της κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού, µε µετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, N.Π.Δ.Δ ή άλλες ηµόσιες Υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Επιμελητήριο Ευβοίας (ταχυδροµική ιεύθυνση: Ελ.Βενιζέλου 12, Χαλκίδα, Τ.Κ , Τηλ , 22885, 23510). Οι µετατάξεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις κάτωθι διατάξεις: 1. Των άρθρων 71, 73 & 74 του ισχύοντα υπαλληλικού κώδικα (Ν. 3528/2007) 2. Του άρθρου 68 παρ. 1 του Ν. 4002/2011 «τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση Θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού & Εργασίας και Κοινωνικής ασφάλισης» 3. Των άρθρων 33 και 35 του Ν. 4024/2011 «συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » 4. Την υπ.αριθ. 48/49/οικ.25958/ εγκύκλιο του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης «εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του Ν. 4002/2011 και του Ν. 4024/2011 για τη µετάταξη/µεταφορά προσωπικού µε γενικές ή ειδικές διατάξεις» 5. Την υπ.αριθ. 11/οικ.10203/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 για

4 µετατάξεις µεταφορές προσωπικού διαδικασία έγκρισης από την τετραµελή εξ υπουργών επιτροπή σύµφωνα µε την ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, 6. το πρακτικό αριθ. 9 της από συνεδρίασης του Κοινού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Υπαλλήλων Ν.Π... Νοµού Ευβοίας, σύµφωνα µε το οποίο το ανωτέρω Κ.Υ.Σ.Υ. ενέκρινε την πρόταση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ευβοίας και αποφάσισε τον καθορισµό ως πρόσθετο προσόν για τους υπό µετάταξη υπαλλήλους στο Επιμελητήριο Ευβοίας της Κατηγορίας Π.Ε., κλάδου ιοικητικού Οικονοµικού, τη γνώση μίας ξένης γλώσσας και συγκεκριµένα τη γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερµανικής γλώσσας λόγω του ότι το Επιμελητήριο Ευβοίας έχει τακτική επικοινωνία µε διάφορους φορείς και υπηρεσίες του εξωτερικού. Η μία εκ των δύο μετατάξεων θα γίνει σε κενή οργανική θέση και η άλλη θα γίνει με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο εκάστοτε υπάλληλος και ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, κατόπιν συνεκτίµησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εµπειρίας καθώς και της εν γένει προσωπικότητάς τους. Τα ανωτέρω προσόντα µπορεί να διαπιστωθούν, κατά την κρίση του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου και µετά από προσωπική παράσταση και συζήτηση µε κάθε ενδιαφερόµενο. Εν συνεχεία και αφού ο φορέας υποδοχής (Επιμελητήριο Ευβοίας) θα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία λήψης απόφασης από το υπηρεσιακό συµβούλιο και πάντως πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης µετάταξης, θα αποσταλεί στη ιεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αίτημα για την έγκριση της πλήρωσης των ζητούµενων θέσεων µε µετάταξη από την Τετραμελή Επιτροπή που προβλέπεται από την αριθμ. 33/2006 Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου (Π.Υ.Σ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ.αριθμ.28/ Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ.161/ ) και η οποία αποτελείται από τους Υπουργούς: α) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και β) Οικονομικών σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 4002/2011. Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Επιμελητήριο Ευβοίας µε µετάταξη υπαλλήλων, σύµφωνα µε την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι παρακάτω: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΑΔΑ: ΒΕ54469ΗΛΡ-Λ4Η Οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο µετατάσσονται, όπως αυτά ορίζονται µε το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε µεταγενέστερα µε τα Π.. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α ), Π..44/2005 (ΦΕΚ 63 Α ) και Π 116/2006 (ΦΕΚ 115 Α ). Πέραν των ανωτέρω τυπικών προσόντων, οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ θα πρέπει να έχουν γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας, ήτοι γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερµανικής. Ειδικότερα τα κριτήρια ταξινόµησης της ξένης γλώσσας έχουν ως εξής: 1. Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας 2. Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας 3. Καλή γνώση της ξένης γλώσσας ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι µόνιµοι υπάλληλοι των Υπουργείων ή άλλων ηµοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.., οι οποίοι έχουν συµπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισµό τους ή από προηγούµενη µετάταξη µε αυτές τις διατάξεις ή άλλες ειδικές διατάξεις, µε εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη µετάταξη σε παραµεθόριες περιοχές ή αµοιβαία μετάταξη υπαλλήλων σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Ν. 3801/2009

5 ΑΔΑ: ΒΕ54469ΗΛΡ-Λ4Η Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Επιμελητήριο Ευβοίας από 27 Μαϊου 2013 μέχρι 12 Ιουλίου 2013 (διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µηνός, σύµφωνα µε τη Ι Α /Φ.48/34/ οικ.19935/ ) µε συνηµµένα τα παρακάτω δικαιολογητικά: Αίτηση υποψηφιότητας (υπόδειγµα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα µε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για την πιστότητα του περιεχοµένου του. Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και όλων των πρόσθετων προσόντων. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών από το οποίο να προκύπτουν: α) οι ηµεροµηνίες διορισµού ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος ή ειδικότητα που υπηρετούν, τοποθετήσεις σε επιµέρους τµήµατα της υπηρεσίας τους, εκθέσεις αξιολόγησης και αναρρωτικές άδειες τελευταίας πενταετίας, β) ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεµεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη. Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία Διοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόµενοι. Η κατάθεση των αιτήσεων µετά των απαιτούµενων δικαιολογητικών θα γίνεται καθηµερινά εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η αίτηση και τα συνηµµένα δικαιολογητικά µπορούν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς επί αποδείξει, στην ανωτέρω αναγραφόµενη διεύθυνση εντός της οριζόµενης προθεσµίας µε την ένδειξη «αίτηση συµµετοχής στην υπ αριθ. πρωτ. 7395/ ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Ευβοίας.» Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται από την ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου επί του φακέλου, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η υπηρεσία µας θα ενηµερώσει τους ενδιαφεροµένους υπαλλήλους για την αποδοχή ή µη των αιτήσεών τους, µετά το πέρας της διαδικασίας. Κάθε φορέας, στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, οφείλει να την κοινοποιήσει σε όλες τις Υπηρεσίες και Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου που εποπτεύει. Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσµευτική για την υπηρεσία. Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο ιοικητικής Μ εταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, προκειµένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου (www. g spa.g r ) και θα εισαχθεί και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ευβοίας www. eviachamber. gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Eπιμελητήριο Ευβοίας, τηλέφωνο επικοινωνίας ,22885,23510 αρμόδιοι υπάλληλοι κα Α. Χαρίτου, κος Χρ.Μουτουσίδης, κα Α.Λιόντα. Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Σίμωσης

6 ΑΔΑ: ΒΕ54469ΗΛΡ-Λ4Η ΠΙΝ ΑΚ ΑΣ ΑΠΟ ΕΚ ΤΩ Ν: Α. Όλα τα Υπουργεία ιευθύνσεις ιοικητικού (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα η παρούσα σε όλες τις εποπτευόµενες από αυτά υπηρεσίες και Ν.Π...) α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. 1. Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 27 Αθήνα Υπουργείο Εξωτερικών Ακαδηµίας 3 Αθήνα Υπουργείο Οικονοµικών Κ. Σερβίας 10 Αθήνα Υπουργείο Εθνικής Άµυνας Μεσογείων Υπουργείο Ανάπτυξης, Χολαργός Νίκης 5-7 Αθήνα Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων 6. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 7. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού 8. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Αµαλιάδος 17 Αθήνα Μπουµπουλίνας Αθήνα Πειραιώς 40 Αθήνα Ασφάλισης & Πρόνοιας 9. Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αριστοτέλους Αλληλεγγύης 10. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 11. Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας Αθήνα Αχαρνών 2 Αθήνα Μεσογείων 96 Αθήνα & Ανθρωπίνων ικαιωµάτων 12. Υπουργείο ηµόσιας Τάξης και Π. Κανελλοπούλου Προστασίας του Πολίτη Αθήνα 13. Υπουργείο Τουρισµού Αµαλίας 12 Αθήνα Υπουργείο Ναυτιλίας Μεσογείων 119 Αθήνα Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης Αγίου ηµητρίου 57 ιοικητήριο Θεσσαλονίκη 54123

7 ΑΔΑ: ΒΕ54469ΗΛΡ-Λ4Η Β. Όλες τις Περιφέρειες ιευθύνσεις ιοικητικού (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα η παρούσα σε όλες τις εποπτευόµενες από αυτά υπηρεσίες και Ν.Π...) α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. 1. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γ. Κακουλίδου 1 - Κοµοτηνή 2. Κεντρικής Μακεδονίας Καθ. Ρωσσίδη Καλαµαριά 3. υτικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνη Ηπείρου Β. Ηπείρου 20 Ιωάννινα Θεσσαλίας Σωκράτους 111 Λάρισα Ιονίων Νήσων Π. Ανάκτορα 49 Κέρκυρα 7. υτικής Ελλάδος Πανεπιστηµίου 254 (κτήριο Β) Πάτρα Στερεάς Ελλάδος Υψηλάντη 1 Λαµία Αττικής Κατεχάκη 56 Αθήνα Πελοποννήσου Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη 11. Βορείου Αιγαίου Π. Κουντουριώτου 77 Μυτιλήνη 12. Νοτίου Αιγαίου Ακτή Παπάγου Ερµούπολη Σύρου 13. Κρήτης Πλ. Κουντουριώτη Ηράκλειο Κρήτης

8 ΑΔΑ: ΒΕ54469ΗΛΡ-Λ4Η Γ. Αποκεντρωµένες ιοικήσεις (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα η παρούσα σε όλες τις εποπτευόµενες από αυτά υπηρεσίες και Ν.Π...) α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. 1. Αττικής Κατεχάκη 56 (6 ος όροφος) Αθήνα Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος Σωκράτους 111 Λάρισα Ηπείρου υτικής Μακεδονίας Β. Ηπείρου 20 Ιωάννινα Πελοποννήσου υτικής Ελλάδος Νέο Πατρών, Αθηνών και Ιονίου 5. Αιγαίου Πάτρα Νικήτα 6 8 Πειραιάς Κρήτης Πλ. Κουντουριώτη Ηράκλειο Κρήτης 7. Μακεδονίας Θράκης Καθ. Ρωσσίδη 11 Καλαµαριά Θεσσαλονίκης

9 ΑΔΑ: ΒΕ54469ΗΛΡ-Λ4Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ Προς το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ Ελ.Βενιζέλου 12, Χαλκίδα Τ.Κ ΑΙΤΗΣΗ Επώνυµο:.. Όνοµα: Όνοµα Πατρός:. Α..Τ.:... ιεύθυνση Κατοικίας:... Τηλ. Κατοικίας: Τηλ. Κινητό:. Θέµα: Υποβολή δικαιολογητικών για µετάταξη µεταφορά θέσης στο Επιμελητήριο Ευβοίας Σας καταθέτω φάκελο µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ, µε βάση την αριθ. πρωτ... ανακοίνωσή σας, όπως εξετάσετε αίτηµα µετάταξής µου από την Υπηρεσία σε Κατηγορία:.. Κλάδο: Υπηρετώ ως υπάλληλος στ. ιεύθυνση:. Τµήµα: Κατηγορία: Κλάδος:.. ιεύθυνση Εργασίας:.. Τηλ.Εργασίας:. Φαξ Εργασίας:.. Επισυναπτόµενα δικαιολογητικά: Ημερομηνία: Ο/Η αιτ

10 ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΧ-0ΡΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15, , Αθήνα Πληρ: Γιώργος Γιούλος K. Σημηριώτου Τηλ.: Αθήνα, 26 Απριλίου 2013 Α.Π:ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/32/11456 Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΠΡΟΣ : 1.Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού 2.Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού 3.Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 4.Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους Θέμα: Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση) Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει νέα προκήρυξη για πλήρωση είκοσι (21) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων το Μάιο και τον Ιούνιο του Αναλυτικότερα: 1. Όσον αφορά στην 27 η Μαϊου 2013, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις: Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.C.1) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN. A.2) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN. D.1) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN. L.5) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ENTR.G.4) Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.C.1) Μία θέση στo Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC.D.3.) Μία θέση στo Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC.J.5.) 1

11 ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΧ-0ΡΨ Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.G.3.) Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.H.1.) Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.H.5.) Μία θέση στη Γενική Γραμματεία Περιφερειακής Πολιτικής (REGIO.B.2) Μία θέση στη Γενική Γραμματεία Περιφερειακής Πολιτικής (REGIO.C.4) Μία θέση στη Νομική Υπηρεσία (Ομάδα Θεσμών) (SJ.F.INST) 2. Όσον αφορά στην 25 η Ιουνίου 2013 προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις: Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση EuropeAid - Ανάπτυξης και Συνεργασίας (χωρίς αποζημίωση cost free) (DEVCO.B.4) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN. A.4) Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER.D.3.) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.E.2) Μία θέση στo Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC.G.4.) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (SANCO.D.3.) Μία θέση στη Νομική Υπηρεσία (Ομάδα Γεωργίας και Αλιείας) (SJ.B.AGRI) Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες κατά κανόνα αποσπώνται από τις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ, και ως εκ τούτου στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι δημόσιοι υπάλληλοι σε κρατικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Εκτός από τους δημόσιους υπαλλήλους, μπορούν επίσης να αποσπαστούν στην Επιτροπή και εμπειρογνώμονες από διεθνείς οργανισμούς, από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα καθώς και από οργανισμούς που υπάγονται στον δημόσιο τομέα, ειδικότερα όταν οι δεξιότητες και οι γνώσεις που διαθέτουν αυτοί είναι απαραίτητες. Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ε.Ε. περί Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf, και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα. Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν. Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μιας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη 2

12 ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΧ-0ΡΨ ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο. Συνίσταται, οι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση μόνο για τη θέση, στην οποία αντιστοιχούν τα προσόντα και η εμπειρία τους. Η υποβολή αιτήσεων για όλες τις θέσεις, αποδυναμώνει τη σχετική υποψηφιότητα καθώς εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να διαθέτει κάποιος εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλούνται, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη. Εν συνεχεία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας: (υπόψη κυρίας Μιχελογιαννάκη). Επιλέγεται ως μέθοδος αποστολής των αιτήσεων αυτή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφενός για λόγους ταχύτητας κι αφετέρου διότι η πλειονότητα των αρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Ε. ζητούν από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες να τους διαβιβάσουν τις αιτήσεις αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή ( ). Οι εν λόγω αιτήσεις πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους, σε περιπτώσεις που τούτο απαιτείται, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, ταχυδρομικώς. Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνδυάζεται και με την τηλεομοιοτυπική διαβίβαση των σχετικών αιτήσεων με έγγραφο της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ αρχήν, με αυτές. Το εν λόγω έγγραφο θα αποσταλεί στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία (υπόψη κας Μιχελογιαννάκη) με φαξ στους αριθμούς και

13 ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΧ-0ΡΨ Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι εφικτή η εμπρόθεσμη αποστολή του παραπάνω διαβιβαστικού, θα πρέπει να αποστέλλεται εμπρόθεσμα από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους η σχετική αίτηση προς την υπηρεσία τους, με την σφραγίδα πρωτοκόλλησης, χωρίς βέβαια να αναβάλλεται η εκ των υστέρων αποστολή του διαβιβαστικού. Σημειώνεται ότι η Μ.Ε.Α. Ε.Ε. δεν θα προωθεί υποψηφιότητες για τις οποίες οι υπηρεσίες των ενδιαφερομένων εκφράζουν επιφυλάξεις που σχετίζονται με τις ανάγκες τους σε προσωπικό ή με τις δυνατότητες των προϋπολογισμών τους να καλύψουν τις δαπάνες της απόσπασης. Στην περίπτωση που για την υποψηφιότητα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής και υπάρξει αποδοχή της αίτησης, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καλεί τον εργοδότη, εν προκειμένω την κρατική αρχή, να πιστοποιήσει ότι: α) ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στις υπηρεσίες της τουλάχιστον κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, β) δέχεται να τον αποσπάσει και ότι γ) διατηρείται το ισχύον καθεστώς ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης. Στο στάδιο αυτό απαιτείται επίσης, ανάλογα με τη Γενική Διεύθυνση / Υπηρεσία στην οποία αποσπάται ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας, εθνική εξουσιοδότηση ασφαλείας, η οποία να του επιτρέπει την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών. Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καταβάλλει στους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες ημερήσια αποζημίωση και καλύπτει έκτακτες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον αυτές προκύψουν κατά το διάστημα της απόσπασης. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και των φορέων παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς. Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α και β βαθμού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους. Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Τέλος σημειώνεται, ότι οι εν λόγω προκηρύξεις για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στις οποίες προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα, όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο και δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: 4

14 ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΧ-0ΡΨ στην ενότητα: Προκηρύξεις/Προσωπικό/Αποσπάσεις (http://www.ydmed.gov.gr/?cat=55) Η υπηρεσία μας και η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία. Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ευτυχία Δημητρίου Συνημμένα: Αποστέλλεται/αναρτάται στον ανωτέρω αναφερόμενο ιστότοπο συμπιεσμένος φάκελος με τις προϋποθέσεις/προσόντα για την κάλυψη της κάθε θέσης. Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο): - Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Γραφείο Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΔΜΗΔ 5

15

16

17

18

19

20

21

22 ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩΕ6-ΧΡΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 24 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθµ. Πρωτ: ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : ΚΥΠΡΟΥ 10 Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Θανόγλου Π. Τηλέφωνο: Fax : ΠΡΟΣ: 1. Το Υπουργείο Εσωτερικών /νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ Σταδίου 27, Αθήνα (και ταυτόχρονη ηλεκτρονική αποστολή για ανάρτηση στον ιστότοπο 2. Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα στους υπαλλήλους και στις εποπτευόµενες υπηρεσίες, ΝΠ ) Κοινοπ.: Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Βασιλίσσης Σοφίας 15, Τ.Κ Αθήνα (µε ταυτόχρονη ηλεκτρονική αποστολή για ενηµέρωση της σελίδας του δικτυακού τόπου Εσωτ. ιαν.:. /2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε µετατάξεις υπαλλήλων στο ήµο Καβάλας 1. Ο ήµος Καβάλας Νοµού Καβάλας, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη πέντε (05) θέσεων προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω µε µετάταξη µονίµων υπαλλήλων από Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµού, Υπουργεία, ΝΠ ή άλλες δηµόσιες υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόµενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στο ήµο Καβάλας, Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού, Ταχ. /νση: Κύπρου 10 - Τ.Κ Καβάλα. 2. Οι µετατάξεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις: των άρθρων 74 και 79 του Ν.3584/2007 που αφορούν στη µετάταξη υπαλλήλων ΟΤΑ α βαθµού σε άλλο ΟΤΑ α βαθµού του άρθρου 58 του Ν.3979/2011 που αφορούν στη µετάταξη υπαλλήλων ΟΤΑ α βαθµού σε οργανικές θέσεις υπηρεσίας του ηµοσίου, ΝΠ και αντίστροφα του άρθρου 35 παρ.5 του Ν.4024/2011

23 ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩΕ6-ΧΡΜ 3. Οι θέσεις οι οποίες πρόκειται να καλύψει ο ήµος Καβάλας µε µετατάξεις υπαλλήλων, σύµφωνα µε την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό µία (1) ΠΕ Συγκοινωνιολόγο Πολιτικό µία (1) Μηχανικό ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό µία (1) ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό µία (1) ΠΕ Αγρονόµο Τοπογράφο µία (1) Μηχανικό Οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι θα πρέπει, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία µετατάσσονται. 4. ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι µόνιµοι υπάλληλοι ΟΤΑ α βαθµού, Υπουργείων ή άλλων δηµοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.., οι οποίοι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυµα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. µετάταξη σε παραµεθόριο περιοχή µε υποχρεωτική παραµονή και κάθε άλλο χρονικό περιορισµό που προκύπτει από ειδική διάταξη, διετή δοκιµαστική υπηρεσία). 5.Οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλλουν στο Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού του ήµου Καβάλας έως τα παρακάτω δικαιολογητικά : i. Αίτηση υποψηφιότητας για µετάταξη (επισυνάπτεται υπόδειγµα) ii. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα µε υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχοµένου του iii. Επικυρωµένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και των πρόσθετων προσόντων iv. επικυρωµένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ν. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν, εκτός των άλλων, οι αναρρωτικές άδειες της τελευταίας πενταετίας, εκθέσεις αξιολόγησης καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεµεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη. Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις της υπηρεσίας προέλευσης περί µοναδικότητας ή µη του υπαλλήλου, παρέλευση της διετούς δοκιµαστικής υπηρεσίας και µη ύπαρξης οιουδήποτε κωλύµατος µετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραµονής στην υπηρεσία για ορισµένο χρονικό διάστηµα λόγω παραµεθορίου περιοχής ή κάθε άλλου χρονικού περιορισµού). 6. Η κατάθεση των αιτήσεων µετά των απαιτουµένων δικαιολογητικών θα γίνεται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και µπορεί να γίνει και ταχυδροµικώς επί αποδείξει στην ανωτέρω αναγραφόµενη διεύθυνση (παρ.1) εντός της οριζόµενης προθεσµίας, µε την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ /2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» (το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται από την ηµεροµηνία σφραγίδας του

24 ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩΕ6-ΧΡΜ ταχυδροµείου επί του φακέλου, ο οποίος µετά την αποσφράγιση επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου). 7. Η Υπηρεσία µας θα ενηµερώσει τους ενδιαφεροµένους υπαλλήλους για την αποδοχή ή µη των αιτήσεων τους, µετά το πέρας της διαδικασίας. 8. Κάθε φορέας, στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, οφείλει να την κοινοποιήσει σε όλες τις Υπηρεσίες και ΝΠ που εποπτεύει. 9. Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και στη /νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ, έτσι ώστε να αναρτηθεί στον ιστότοπο (www.ypes.gr). Επίσης θα αναρτηθεί και στην κεντρική σελίδα του ήµου Καβάλας (www.kavala.gov.gr). Παράλληλα κοινοποιείται στο Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Η.. προκειµένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του 10. Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσµευτική για την υπηρεσία. 11. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού του ήµου Καβάλας στα τηλ: πληροφορίες: κα Σιµιτσή Ελένη και κα Τσιολακίδου Μαρία. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΙΤΣΗΣ

25 ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩΕ6-ΧΡΜ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Θέµα: «Υποβολή δικαιολογητικών για µετάταξη- µεταφορά θέσης στο ήµο Καβάλας» Επώνυµο:. Όνοµα: Πατρώνυµο: Α..Τ.: /νση κατοικίας:. Πόλη: Τ.Κ.:... Τηλ. κατοικίας: Κινητό: Σας καταθέτω φάκελο µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ, µε βάση τη µε αριθ. πρωτ.. ανακοίνωσή σας, όπως εξετάσετε αίτηµα µετάταξής µου από την υπηρεσία που υπηρετώ σήµερα, ως µόνιµος υπάλληλος κατηγορίας, κλάδου., µε βαθµό, σε αντίστοιχη ή άλλη θέση του ήµου Καβάλας (σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας και κλάδου): Στην υπηρεσία: Κατηγορία:. Κλάδο: Υπηρετώ ως υπάλληλος στο Υπουργείο/ ήµο/ν.π...:. /νση:.. Τµήµα:. /νση εργασίας: Τ.Κ.:. Πόλη: Τηλ. εργασίας Φαξ εργασίας:.. Επισυναπτόµενα δικαιολογητικά: Ηµεροµηνία /../2013 Ο/Η Αιτ..

26 ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩΕ6-ΧΡΜ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ: Οι ιευθύνσεις ιοικητικού των παρακάτω Υπηρεσιών, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άµεσα στους υπαλλήλους και τις εποπτευόµενες από αυτές υπηρεσίες και Ν.Π Υπουργείο Οικονοµικών Κ. Σερβίας 10, Αθήνα 2. Υπουργείο Εξωτερικών Βασ. Σοφίας 1, Αθήνα 3. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας Μεσογείων , Χολαργός 4. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων Νίκης 5-7, Αθήνα 5. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17, Αθήνα 6. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι 7. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29, Αθήνα 8. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αριστοτέλους 17, Αθήνα 9. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Αχαρνών 2, Αθήνα 10. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου Ακτή Βασιλειάδη, Πειραιάς 11. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα 12. Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων Μεσογείων 96, Αµπελόκηποι 13. Υπουργείο Τουρισµού Μπουµπουλίνας 20-22, Αθήνα & Αµαλίας 12, Υπουργείο Μακεδονίας & Θράκης- ιοικητήριο ΤΚ Όλες οι Περιφέρειες 16. Όλες οι Αποκεντρωµένες ιοικήσεις

27 ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΚΝ-ΚΑΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Λεωνίδιο ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 4511 ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ , Λεωνίδιο Αρκαδίας Τµήµα: ιοικητικού Γραφείο: Προσωϖικού Πληροφορίες :Ρεντούλης Εµµανουήλ Τηλ. : Fax : ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για µετάταξη υϖαλλήλων». Προς: Ως ο ϖίνακας αϖοδεκτών(µε την ϖαράκληση να κοινοϖοιηθεί άµεσα στους υϖαλλήλους και στις κοινοϖοιούµενες υϖηρεσίες ΝΠ ) Ο ήµος Νότιας Κυνουρίας ϖροκειµένου να καλύψει υϖηρεσιακές ανάγκες, ϖροτίθεται να ϖροβεί στην κάλυψη: α. µίας (1) θέσεως ΠΕ3 Πολιτικού Μηχανικού, β. µίας (1) θέσεως ΠΕ4 Αρχιτέκτονα Μηχανικού, γ. µίας (1) θέσεως ΤΕ4 Μηχανολόγου Μηχανικού, µε µετάταξη υϖαλλήλου αϖό ΟΤΑ Α και Β βαθµού, Υϖουργεία, Ν.Π... ή άλλες ηµόσιες Υϖηρεσίες, καθώς και υϖαλλήλου Κρατικών Νοµικών Προσώϖων Ιδιωτικού ικαίου και ΕΚΟ, µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο και στις οϖοίες το ηµόσιο κατέχει την ϖλειοψηφία του µετοχικού τους κεφαλαίου. Εϖισηµαίνεται ότι οι ηµοτικές και Κοινοτικές Εϖιχειρήσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις τουν. 1892/90, είναι εκτός ηµοσίου Τοµέα και συνεϖώς δεν εµϖίϖτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (Ρυθµίσεις Θεµάτων Ανεξαρτήτων Αρχών, Γενικών Εϖιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης, Σώµατος Εϖιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης και λοιϖών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υϖουργείου Εσωτερικών). Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόµενοι υϖάλληλοι να υϖοβάλουν σχετική αίτηση στον ήµο Νότιας Κυνουρίας, Τµήµα ιοικητικού-γραφείο Προσωϖικού, (ταχ. /νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Λεωνίδιο, Τ.Κ ). Οι µετατάξεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 74 & 79 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Τεύχος Α ) «Κώδικα Κατάστασης ηµοτικών και Κοινοτικών Υϖαλλήλων», τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Τεύχος Α ) «Τροϖοϖοίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ηµοσίου Ρυθµίσεις για την ανάϖτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση Θέµατα αρµοδιότητας Υϖουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», τις διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Τεύχος Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοϖρόθεσµου ϖλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής », ύστερα αϖό γνώµη του αρµόδιου Υϖηρεσιακού Συµβουλίου του φορέα υϖοδοχής. Εν συνεχεία και αφού ο φορέας υϖοδοχής ήµος Νότιας Κυνουρίας θα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία λήψης αϖόφασης (Υϖηρεσιακό Συµβούλιο ΟΤΑ Αρκαδίας) και ϖάντως ϖριν αϖό την έκδοση της σχετικής αϖόφασης µετάταξης, θα αϖοσταλεί στη /νση Προσλήψεων Προσωϖικού του Υϖουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης αίτηµα για την έγκριση της ϖλήρωσης των ζητούµενων θέσεων µε µετάταξη αϖό την

28 Τετραµελή Εϖιτροϖή της ΠΥΣ 33/06, σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Τεύχος Α ). Οι µετατάξεις θα γίνουν σύµφωνα µε την ϖαρ. 5, του άρ. 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Τεύχος Α ) χωρίς να υϖάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ µε ταυτόχρονη µεταφορά της θέσης ϖου κατέχει ο µετατασσόµενος κατόϖιν συνεκτίµησης των τυϖικών και ουσιαστικών ϖροσόντων των υϖοψηφίων, της ϖροϋϖηρεσίας, της εµϖειρίας καθώς και της εν γένει ϖροσωϖικότητας του. Τα ϖροσόντα µϖορεί να διαϖιστωθούν, κατά την κρίση του Υϖηρεσιακού Συµβουλίου, και µετά αϖό ϖροσωϖική ϖαράσταση και συζήτηση µε κάθε ενδιαφερόµενο. Οι αϖαιτούµενες ϖιστώσεις για τη µετάταξη των υϖαλλήλων έχουν ϖροβλεφθεί στον τακτικό ϖροϋϖολογισµό του ήµου Νότιας Κυνουρίας, σύµφωνα µε την υϖ αριθµ. ϖρωτ βεβαίωση των Οικονοµικών Υϖηρεσιών του ήµου Νότιας Κυνουρίας. Οι υϖηρεσιακές ανάγκες ϖου θα καλυφθούν µε µετάταξη υϖαλλήλων, σύµφωνα µε την ϖαρούσα ανακοίνωση, έχουν ως ακολούθως: α. µίας (1) θέσεως ΠΕ3 Πολιτικού Μηχανικού, β. µίας (1) θέσεως ΠΕ4 Αρχιτέκτονα Μηχανικού, γ. µίας (1) θέσεως ΤΕ4 Μηχανολόγου Μηχανικού, ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΚΝ-ΚΑΘ Οι υϖοψήφιοι θα ϖρέϖει κατά την ηµεροµηνία υϖοβολής της αίτησης υϖοψηφιότητας, να κατέχουν τα τυϖικά ϖροσόντα του κλάδου στον οϖοίο εϖιθυµούν να µεταταγούν, όϖως αυτά ορίζονται µε το Π.. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α ), όϖως τροϖοϖοιήθηκε και συµϖληρώθηκε µε το Π.. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α ), το Π..44/2005 (ΦΕΚ 63 Α ) και το Π 116/2006 (ΦΕΚ 115 Α ). Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υϖοβάλουν στον Γραφείο Προσωϖικού του ήµου Νότιας Κυνουρίας αϖό µέχρι (διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µηνός, σύµφωνα µε τη Ι Α /Φ.48/34/οι.19935/ ) τα ϖαρακάτω δικαιολογητικά: i. Αίτηση µετάταξης. ii. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα µε υϖεύθυνη δήλωση για την ϖιστότητα του ϖεριεχοµένου του. iii. Εϖικυρωµένα αντίγραφα τίτλου σϖουδών. iv. Εϖικυρωµένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας. v. Πιστοϖοιητικό υϖηρεσιακών µεταβολών στο οϖοίο να φαίνεται ότι δεν τους έχει εϖιβληθεί ϖειθαρχική δίωξη καθώς και ότι ο υϖάλληλος δεν έχει οϖοιοδήϖοτε κώλυµα µετάταξης αϖό άλλη γενική ή ειδική διάταξη. (ϖ.χ. υϖοχρέωση ϖαραµονής στην υϖηρεσία για ορισµένο χρονικό διάστηµα λόγω ϖαραµεθορίου ή για άλλους λόγους) ικαίωµα υϖοβολής αίτησης έχουν: Όλοι οι µόνιµοι υϖάλληλοι ΟΤΑ Α και Β βαθµού, Υϖουργείων ή άλλων ηµοσίων Υϖηρεσιών ή Ν.Π... σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 71, ϖαρ. 1 του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών και ιοικητικών Υϖαλλήλων Ν.Π... ϖου κυρώθηκε µε το Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ Τεύχος Α ). Εϖισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/ Τεύχος Α ) δεν εϖιτρέϖεται µετάταξη υϖαλλήλου στις υϖηρεσίες ϖου αναφέρονται στην ϖαράγραφο 1 του ϖαρόντος άρθρου, όϖως ισχύει, ϖριν ϖαρέλθουν ϖέντε έτη αϖό το διορισµό ή αϖό ϖροηγούµενη µετάταξη.

29 ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΚΝ-ΚΑΘ Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται καθηµερινά εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η αίτηση και τα συνηµµένα δικαιολογητικά µϖορούν να υϖοβληθούν και ταχυδροµικώς εϖί αϖοδείξει, στην ανωτέρω αναγραφόµενη διεύθυνση εντός της οριζόµενης ϖροθεσµίας. Η εϖιλογή των υϖαλλήλων θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 71 ϖαρ. 3 και 73,74 του Ν. 3528/07 αϖό το Υϖηρεσιακό Συµβούλιο του Οργανισµού, µετά αϖό συνεκτίµηση των τυϖικών και ουσιαστικών ϖροσόντων των υϖοψηφίων. Η ανακοίνωση αυτή θα σταλεί σε όλα τα Υϖουργεία ϖροκειµένου να την κοινοϖοιήσουν σε όλους τους υϖαλλήλους ϖου εϖοϖτεύουν καθώς και στο Υϖουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, ϖροκειµένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόϖο του Υϖουργείου (www.gspa.gr) και στο δικτυακό τόϖο του ήµου Νότιας Κυνουρίας (www.notiakynouria.gov.gr). Για ϖερισσότερες ϖληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να αϖευθύνονται στον ήµο Νότιας Κυνουρίας τηλέφωνο εϖικοινωνίας αρµόδιος κ. Εµµ. Ρεντούλης. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ

30 ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΚΝ-ΚΑΘ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ: Οι ιευθύνσεις ιοικητικού των ϖαρακάτω Υϖηρεσιών, ϖαρακαλούνται να κοινοϖοιήσουν άµεσα στους υϖαλλήλους και τις εϖοϖτευόµενες αϖό αυτές υϖηρεσίες, Ν.Π... και κρατικά Ν.Π.Ι../ ΕΚΟ. 1. Υϖουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης - Βασιλίσσης Σοφίας Υϖουργείο Εσωτερικών Σταδίου 27, Αθήνα. 3. Υϖουργείο Οικονοµικών Κ. Σερβίας 10, Αθήνα. 4. Υϖουργείο Εξωτερικών Βασ. Σοφίας 1, Αθήνα. 5. Υϖουργείο Εθνικής Άµυνας Μεσογείων , Χολαργός. 6. Υϖουργείο Ανάϖτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υϖοδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7, Αθήνα. 7. Υϖουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17, Αθήνα 8. Υϖουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού - Ανδρέα Παϖανδρέου 37, Μαρούσι 9. Υϖουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Πειραιώς 40, Αθήνα 10. Υϖουργείο Υγείας Αριστοτέλους 17, Αθήνα 11. Υϖουργείο Αγροτικής Ανάϖτυξης και Τροφίµων Αχαρνών 2, Αθήνα 12. Υϖουργείο Ναυτιλίας - Ακτή Βασιλειάδη, Πειραιάς 13. Υϖουργείο ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Π. Κανελλοϖούλου 4, Αθήνα. 14. Υϖουργείο Μακεδονίας και Θράκης - Αγίου ηµητρίου, Θεσσαλονίκη. 15. Υϖουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωϖίνων ικαιωµάτων Μεσογείων 96, Αµϖελόκηϖοι. 16. Υϖουργείο Τουρισµού Αµαλίας 12, Αθήνα. 17. Όλες οι Περιφέρειες 18. Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές

31 ΑΔΑ: ΒΕΝΥΦ-ΟΓΤ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 13 Μαΐος 2013 Απιθμ. Ππωη /2499 Τασ. Δ/νζη : Νίκηρ 5-7 Τασ. Κώδικαρ : Αθήνα Πληποθοπίερ : Θ. Κοςηζοςπή Τηλ. : Φαξ : Κοιν. 1.Γπαθ. Υποςπγού 2.Γπαθ. Υθςποςπγού 3.Γπαθ. Γεν. Γπαμμαηέων 4.Υποςπγείο Διοικηηικήρ Μεηαππύθμιζηρ & Ηλεκηπονικήρ Διακςβέπνηζηρ Γενική Δ/νζη Καηάζηαζηρ Πποζωπικού Δ/νζη Διοίκηζηρ Ανθπώπινος Δςναμικού Τμήμα Μεηαβολών (προκειμένου να ειζαχθεί ζηο διαδικηυακό ηόπο ηου Υπουργείου) Θέμα: Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για κάλςψη οπγανικών θέζεων ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ ηπαηηγικών και Θδιωηικών Επενδύζεων με Μεηαηάξειρ - Μεηαθοπέρ. Τν Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πξνηίζεηαη λα θαιχςεη νξγαληθέο ζέζεηο, πνπ ζπζηήζεθαλ κε ην άξζξν 14 ηνπ λ.4146/2013 (ΦΔΚ Α 90), γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Υπεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Σηξαηεγηθψλ θαη Ιδησηηθψλ Δπελδχζεσλ, κε κεηάηαμε κεηαθνξά ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Τ.Α. α θαη β βαζκνχ θαζψο θαη Ν.Π.Ι.Γ., ην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ νπνίσλ αλήθεη ζην δεκφζην είηε ζην ζχλνιφ ηνπ είηε θαηά πιεηνςεθία. Γηα ην ιφγν απηφ, θαινχληαη ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Τ.Α. α θαη β βαζκνχ θαζψο θαη Ν.Π.Ι.Γ., ην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ νπνίσλ αλήθεη ζην δεκφζην είηε ζην ζχλνιφ ηνπ είηε θαηά πιεηνςεθία, πνπ έρνπλ ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα θαη επηζπκνχλ λα κεηαηαρζνχλ κεηαθεξζνχλ ζηελ αλσηέξσ Γεληθή Γξακκαηεία, λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζηε Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ Τκήκα Πξνζσπηθνχ ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (Νίθεο 5-7, Πι. Σπληάγκαηνο, ). Σε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηεο αίηεζεο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ην εκπξφζεζκν ηεο αίηεζεο θξίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ επί

32 ΑΔΑ: ΒΕΝΥΦ-ΟΓΤ ηνπ θαθέινπ, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ. Οη ελ ιφγσ κεηαηάμεηο - κεηαθνξέο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12, 13, 14 θαη 15 ηνπ λ. 4146/2013 «Γηακφξθσζε Φηιηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Πεξηβάιινληνο γηα ηηο Σηξαηεγηθέο θαη Ιδησηηθέο Δπελδχζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α 90) φπσο ηζρχεη, θαη, θαηά παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, ρσξίο λα απαηηείηαη έγθξηζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηαθψλ Σπκβνπιίσλ. Οη κεηαηάμεηο κεηαθνξέο ζα γίλνπλ κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο θαη κε αληίζηνηρε θαηάξγεζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ζην θνξέα ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη. Οη κεηαηαζζφκελνη - κεηαθεξφκελνη ππάιιεινη, φζνλ αθνξά ην αζθαιηζηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ ηνπο θαζεζηψο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, πξφλνηαο θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, δχλαληαη λα δηαηεξήζνπλ ην θαζεζηψο ζην νπνίν βξίζθνληαλ ζην θνξέα πξνέιεπζήο ηνπο, χζηεξα απφ αλέθθιεηε δήισζή ηνπο, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζην θνξέα ππνδνρήο, εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο κεηάηαμεο κεηαθνξάο. Υπάιιεινη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ νπνίσλ αλήθεη ζην δεκφζην είηε ζην ζχλνιφ ηνπ είηε θαηά πιεηνςεθία, θαηφπηλ αίηεζήο ηνπο, κεηαηάζζνληαη κεηαθέξνληαη κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο θαηά ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 θαη ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4024/2011 πεξί Δληαίνπ Μηζζνινγίνπ Βαζκνινγίνπ, ελψ ε πξνυπεξεζία ηνπο ζην θνξέα πξνέιεπζεο απνηειεί πξαγκαηηθή ππεξεζία. Οη ζέζεηο, νη νπνίεο πξφθεηηαη λα θαιπθζνχλ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε, είλαη νη παξαθάησ: απάνηα επηά (47) θέζειρ Ιαηηγοπίαρ ΠΕ, ζηοςρ ακόλοςθοςρ κλάδοςρ : Δίθνζη (20) ζέζεηο ηνπ Κιάδνπ ΠΔ Μεραληθψλ, πνπ θαηαλέκνληαη ζε πέληε (5) ζέζεηο ΠΔ Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, ή Μεραληθψλ Φσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, πέληε (5) ζέζεηο ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, πέληε (5) ζέζεηο ΠΔ Αγξνλφκσλ Τνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ή Τνπνγξάθσλ Μεραληθψλ, πέληε (5) ζέζεηο ΠΔ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ή Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ή Ηιεθηξνιφγσλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ. Τέζζεξηο (4) ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Πεξηβάιινληνο, ήηνη ΠΔ Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο ή ΠΔ Φεκηθψλ Μεραληθψλ ή ΠΔ Πεξηβάιινληνο ή ΠΔ Γηνίθεζεο Πεξηβάιινληνο ή ΠΔ Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ή ΠΔ Φεκείαο. Τέζζεξηο (4) ζέζεηο ηνπ Κιάδνπ ΠΔ Γεσηερληθψλ ήηνη ΠΔ Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ή ΠΔ Γεσινγίαο.

33 ΑΔΑ: ΒΕΝΥΦ-ΟΓΤ Τέζζεξηο (4) ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Πιεξνθνξηθήο. Δλλέα (9) ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ, νη ηέζζεξηο (4) ζέζεηο εθ ησλ νπνίσλ κε πηπρίν Ννκηθήο. Έμη (6) ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Αξραηνιφγσλ. Δεκαέξι (16) θέζειρ Ιαηηγοπίαρ ΣΕ, ζηοςρ ακόλοςθοςρ Ιλάδοςρ: Οθηψ (8) ζέζεηο ηνπ Κιάδνπ ΤΔ Μεραληθψλ κε εηδηθφηεηεο Τερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο ή Δλεξγεηαθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Τερλνινγίαο ή Γνκηθψλ Έξγσλ Γχν (2) ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΤΔ Βηβιηνζεθνλφκσλ Τξεηο (3) ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΤΔ Λνγηζηηθήο Τξεηο (3) ζέζεηο ηνπ Κιάδνπ ΤΔ Πιεξνθνξηθήο Έξι (6) θέζειρ καηηγοπίαρ ΔΕ ηος κλάδος ΔΕ Διοικηηικών- Γπαμμαηέων. Μία (1) θέζη καηηγοπίαρ ΤΕ ηος κλάδος ΤΕ Επιμεληηών. Τα ηππηθά πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ, γηα ηελ θάιπςε κε κεηάηαμεκεηαθνξά ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 50/2001 φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη σο ζήκεξα. Οη ελδηαθεξφκελνη ππάιιεινη πξέπεη λα ππνβάιινπλ, απφ έσο , ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά : 1. Αίηεζε κεηάηαμεο ( Η αίηηζη κοινοποιείηαι ηαυηόχρονα ζηη Διεύθυνζη Διοικηηικού ζηην οποία υπάγονηαι οι ενδιαθερόμενοι). 2. Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 3. Υπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα είλαη αιεζή. 4. Πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ, ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη εθηφο ησλ άιισλ: α. ε ηπρφλ χπαξμε πεηζαξρηθήο δίσμεο θαη επηβνιήο πεηζαξρηθήο πνηλήο, β. φηη ν ππάιιεινο δελ έρεη νπνηνδήπνηε θψιπκα κεηάηαμεο απφ άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε (π.ρ. ππνρξέσζε παξακνλήο ζηελ ππεξεζία γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ιφγσ παξακεζνξίνπ ή κε παξέιεπζεο πέληε (5) εηψλ απφ ην δηνξηζκφ ή απφ πξνεγνχκελε κεηάηαμε ή γηα άιινπο ιφγνπο). Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ., ην πηζηνπνηεηηθφ ζα αλαδεηεζεί απηεπάγγειηα απφ ηελ Υπεξεζία καο, θαη εθαξκνγή ηεο ΓΙΑΓΠ/Α/17854/ ΚΥΑ. 5. Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ, κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ, πηπρίσλ μέλσλ γισζζψλ, απνδεηθηηθψλ ρεηξηζκνχ Η/Υ, εθφζνλ ππάξρνπλ. Πξνθεηκέλνπ γηα αθαδεκατθνχο ηίηινπο πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ αιινδαπή, πξνζθνκίδεηαη θαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηζνηηκίαο απφ ΓΟΑΤΑΠ. 6. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο

34 ΑΔΑ: ΒΕΝΥΦ-ΟΓΤ 7. Βεβαίσζε απνδνρψλ 8.Οη ππάιιεινη Ν.Π.Ι.Δ. ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ βεβαίσζε ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ζρεηηθά κε ην εάλ ην κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην αλήθεη ζην δεκφζην είηε ζην ζχλνιφ ηνπ είηε θαηά πιεηνςεθία. Η παξνχζα πξφζθιεζε ζα θαηαρσξηζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ζα θνηλνπνηεζεί ππνρξεσηηθά ζην Υπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζεί ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Υπνπξγείνπ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΙΩΣΗ ΥΑΣΖΗΔΑΙΗ

35 ΑΔΑ: ΒΕΝ0ΩΚΓ-ΕΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ αριθµ. πρωτ ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Ναύπακτος 25 /4 /2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Ο ήµος Ναυπακτίας, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη πενήντα δύο ( 52) θέσεων προσωπικού µε µετάταξη µόνιµου προσωπικού από ΟΤΑ Α και Β βαθµού, Υπουργεία,Ν.Π... ή άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Κρατικών Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ικαίου και ΕΚΟ, µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο και στις οποίες το ηµόσιο κατέχει την πλειοψηφία του µετοχικού τους κεφαλαίου. Οι µετατάξεις θα γίνουν σύµφωνα µε την παρ.5, του άρ.35 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ226 Τεύχος Α ) χωρίς να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον Ο.Ε.Υ µε ταυτόχρονη µεταφορά της θέσης που κατέχει ο κάθε µετατασσόµενος. Για τον λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόµενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας και Ανθρώπινου υναµικού της ιεύθυνσης ιοικητικών Υπηρεσιών του ήµου Ναυπακτίας, Ταχ. /νση Ιλ.Τζαβέλλα 37, Τ.Κ Οι µετατάξεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις κάτωθι διατάξεις: 1.- Των άρθρων 74 & 79 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ηµοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» Του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας ηµοσίου Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» Των άρθρων 33 & 35 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής ».- 4.-Το άρθρο 71 παρ. 1 του Ν. 3528/2007 του Υπαλληλικού Κώδικα. 5.-Το άρθρο 14, παρ. 1 του Ν.2190/1994, ως επίσης και το άρθρο 9 παραγρ. 1 του Ν. 2266/1994 σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 του Ν.3613/ Την αριθµ. 11 οικ / εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 για µετατάξεις µεταφορές προσωπικού ιαδικασία έγκρισης από την τετραµελή εξ Υπουργών Επιτροπή σύµφωνα µε την ΠΥΣ 33/2006, όπως

36 ισχύει».- Αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων αρµοδίων για διορισµό οργάνων, οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων και πάντως πριν την έκδοση της τελικής πράξης µετάταξης, θα αποσταλεί στην ιεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης αίτηµα διά της Αποκεντρωµένης ιοίκησης υτικής Ελλάδος,Πελοποννήσου και Ιονίου, αίτηµα για έγκριση της κάλυψης των θέσεων µε µετάταξη και ταυτόχρονη µεταφορά θέσης από την Τετραµελή Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.- Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει ο ήµος µε την ανωτέρω διαδικασία είναι οι κάτωθι: Κατηγορία Π.Ε Κατηγορία Τ.Ε Κατηγορία.Ε κλάδος θέσεις ΠΕ Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών 2 ΠΕ ιοικητικού-οικονοµικού 3 ΠΕ ιοικητικού-οικονοµικού 1 Με πτυχίο λογιστών Α τάξης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 6 Π.Ε Μηχανολόγων Μηχανικών 2 Π.Ε Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 2 ΠΕ Κτηνιάτρων 1 κλάδος θέσεις Τ.Ε Πολιτικών Μηχανικών 2 Τ.Ε Βρεφονηπιοκόµων 4 Τ.Ε Κοινωνικών λειτουργών 1 Τ.Ε Γεωπόνων 1 κλάδος θέσεις.ε Μαγείρων 2.Ε Οδηγών 2.Ε Εργοδηγών 1.Ε Χειριστών µηχανηµάτων έργου 2.Ε Ηλεκτρολόγων 3.Ε Υδραυλικών 1 ΑΔΑ: ΒΕΝ0ΩΚΓ-ΕΞΗ Κατηγορία Υ.Ε κλάδος θέσεις Υ.Ε Εργατών γενικών καθηκόντων 15 Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία µετατάσσονται.- ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι µόνιµοι υπάλληλοι ΟΤΑ Α και Β

37 Βαθµού, Υπουργείων ή άλλων ηµόσιων Υπηρεσιών και Ν.Π..., καθώς και οι υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Κρατικών Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ικαίου καθώς και υπάλληλοι των ΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι στο Χρηµατιστήριο και στις οποίες το δηµόσιο κατέχει την πλειοψηφία του µετοχικού τους κεφαλαίου. Οι υπάλληλοι αυτοί προκειµένου να έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία των µετατάξεων αυτών δεν θα πρέπει να έχουν οιοδήποτε κώλυµα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν στο Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας και Ανθρώπινου υναµικού της ιεύθυνσης ιοικητικών Υπηρεσιών του ήµου Ναυπακτίας, Ταχ. /νση Ιλ.Τζαβέλλα 37, Τ.Κ τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.- Αίτηση υποψηφιότητας Βιογραφικό Σηµείωµα Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών Επικυρωµένα Αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών και όλων των πρόσθετων προσόντων που επικαλούνται. 5.- Επικυρωµένο Αντίγραφο ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας Οι υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Κρατικών Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ικαίου καθώς και υπάλληλοι των ΕΚΟ, θα πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση από τις οικείες υπηρεσίες τους µε την οποία να βεβαιώνεται ότι η εταιρεία στην οποία απασχολούνται δεν είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο και ότι το δηµόσιο κατέχει την πλειοψηφία του µετοχικού της κεφαλαίου. Η κατάθεση των αιτήσεων µετά των απαιτούµενων δικαιολογητικών, θα γίνεται όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και µπορεί να γίνει και ταχυδροµικώς επί αποδείξει στην Ταχυδροµική ιεύθυνση ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΙΛ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ 37, Τ.Κ Η Υπηρεσία µας θα ενηµερώσει τους ενδιαφερόµενους υπαλλήλους για την αποδοχή ή µη των αιτήσεων τους, µετά το πέρας της διαδικασίας.- Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, οφείλει να την κοινοποιήσει σε όλες τις Υπηρεσίες, Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου που εποπτεύει.- Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης προκειµένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσµευτική για την υπηρεσία.- Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο κ. Κυριαζή Γεώργιο ΑΔΑ: ΒΕΝ0ΩΚΓ-ΕΞΗ Ο ήµαρχος Ναυπακτίας Γιάννης Μπουλές Κοινοποίηση Υπουργείο Εσωτερικών /νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ Τµήµα Προσωπικού ΟΤΑ.-

ΑΔΑ: Β4Σ1469ΗΕΥ-ΤΟΙ. ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε µετατάξεις υπαλλήλων

ΑΔΑ: Β4Σ1469ΗΕΥ-ΤΟΙ. ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε µετατάξεις υπαλλήλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 22 Νοεµβρίου 2012 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ Αριθ. Πρωτ : 15106 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τσιµισκή 29, 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /νση: ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοινοποίηση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ δώδεκα (12) θέσεων

Προς: Κοινοποίηση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ δώδεκα (12) θέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευθερούπολη, 24/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 30073 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Πληρ.: Κ. Τσιρικτσής Τηλ. +30 25923 50017 Fax: +30 25923 50077

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι, 28 / 01/2015 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Π.: 813 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ, /νση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 4 Ταχ.Κωδ. 69200 ΙΑΣΜΟΣ Πληροφορίες Τηλέφωνο Μ.ΚΑΡΟΥΝΗ, Χ,ΜΠΟΥΚΑ 2534350105,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αργαλαστή 10 /6/13 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 11561 Ταχ.Δ/νση :Αργαλαστή Ταχ.Κώδικας :37006 Πληροφορίες:Α.Σγαρδώνη Τηλέφωνο :2423055659 Fax :2423054575 ΠΡΟΣ: Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σκόπελος, 23.03.2012 Αριθµ. Πρωτ.: 2259 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κοινοποίηση: Βασ. Σοφίας 15. 10674 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Κοινοποίηση: Βασ. Σοφίας 15. 10674 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ.Δημοκρατίας 31 Αίγινα, 6 Φεβρουαρίου 2013 Τ. Κ. : 180 10 Αριθ. πρωτ.: 77 Fax: 22970 26320 Τηλέφωνο : E mail: 22970

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες)

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος 14-05-2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αρ.Πρωτ: 6940 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ,Δ/νση : Ι. ΚΟΤΣΙΚΑ Ταχ.Κωδ. : 34001 ΚΑΡΥΣΤΟΣ Πληροφορίες : ΠΕΤΡΗ ΕΦΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 7 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 8396 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 7 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 8396 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 7 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 8396 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών Δ.νση : Χώρα Πάτμος 85500 (με την παράκληση να Πληροφορίες:Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Πάτμου»

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Πάτμου» 09 / 04 / 2012 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/455 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ (Ίδρυµα Ντάελ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ (Ίδρυµα Ντάελ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ (Ίδρυµα Ντάελ) * * * νση : Πλατεία Αγ.Σπυρίδωνα 83100 Σάµος Πληρ. : Κων. Ανδρειωτάκης Τηλ. : 2273350121 Φαξ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : ΚΥΘΗΡΑ Τ.Κ. 80100 Πληροφορίες : Κομηνού Ελένη Τηλ. : 27360. 31213 Fax : 27360. 31919 e-mail : kythira@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ράµα 8-8-2012 ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 46941 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩN ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦ: Φαίδρα Οικονόµου Ταχ. /νση: Βερµίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 ράµα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρβια, 5/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρβια, 5/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ. ΑΔΑ Β4Ω3Ω11-5Ε0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρβια, 5/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ. fax e-mail Πλατεία Ελευθερίας, 50500, Σέρβια Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφ. Χριστίνα Σακελλαρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφ. Χριστίνα Σακελλαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφ. Χριστίνα Σακελλαρίου Κριάρη 30, Χανιά Κρήτης 73135 Χανιά:21/08/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Ζευγολατιό : 02-04-2012 Αριθμ. Πρωτ. : 185 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Γραφείο προσωπικού Πληρ.: Ι. Τσάκωνας Ταχ.Δ/νση: Ζευγολατιό Ταχ. Κωδ.: 200 01 Τηλ.: 27410

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την 2 η παράγραφο) ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την 2 η παράγραφο) ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την 2 η παράγραφο) ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 20/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ.πρωτ: 2/105199 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Τμήμα: Ταχ. Δ/νση: ΤΚ: Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ζίχνη 22/03/2012 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.:- 5832 - ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Πληροφορίες: Νούλης Στέργιος Ταχ.Δ/νση: 62042 Νέα Ζίχνη Τηλέφωνο: 2324350623 ΦΑΞ: 2324350624 ΠΡΟΣ: Ως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 27-06-2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: -2105- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : <<Ανακοίνωση Πρόσκληση του Δήμου Αγ. Νικολάου >>

ΘΕΜΑ : <<Ανακοίνωση Πρόσκληση του Δήμου Αγ. Νικολάου >> Αθήνα 5 / 3 / 2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνα : 210-5215284-286

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Διδυμοτείχου»

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Διδυμοτείχου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Γεωργίου & Ορφέως Ταχ. Κώδ. : 68300 Πληροφορίες : Αθ. Γκιρτζιμανάκης Τηλέφωνο : 25533-50604,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 21 Νοεμβρίου 2014 Σύνδεσμος Υδρεύσεως Αρ. Πρωτ.: 770 Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων Ταχ. Δ/νση : Πυρσινέλλα 4 ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών (με παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 23 / 5 /2014 Γ30/90 ΠΡΟΣ:

Αθήνα 23 / 5 /2014 Γ30/90 ΠΡΟΣ: Αθήνα 23 / 5 /2014 Αριθμ. Πρωτ. Γ30/90 Βαθμός Προτ/τας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας: 102

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΤΡΕΓΚΑ Βόλος 15 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 1326

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΤΡΕΓΚΑ Βόλος 15 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 1326 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δημητριάδος 176, Τ.Κ. 382 21 Βόλος Τηλεφωνικό Κέντρο 24210 94700 Fax: 24210 31211 e-mail: info@c-magnesia.gr, www.c-magnesia.gr ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Ημερομηνία: 03-04-2012 Aρ. Πρωτοκόλλου:. 732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κ. ΧΑΡΛΑΥΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες)

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : ΦΙΛΥΡΑ Ταχ. Κώδικας : 69 300 : 25313 52806 Fax : 25313 52808 E-mail : filyra@0924.syzefxis.gov.gr Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Ταχ.. /νση : 10 ης Ιουνίου 28 Αριθ.Πρωτ. 2499 Τηλ:2267350105 FAX :22670-22063 ίστοµο 23.3.2012 E-mail. boura@distomo.gr ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος,23 Oκτωβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :10923 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΜΠΑΛΑΛΑ ΣΟΦΙΑ ΤΗΛ: 2427350122 FAX: 2427023122 Ως ο πίνακας αποδεκτών (µε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση)

Θέμα: Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΗΜΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΗΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Πληροφ.: Αργυρή Χαβιά Ταχ.Δ/νση : Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ Γαστούνη 10-10- 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 16494 Δ/νση:Πλατεία Ηρώων 18 Ταχ. Κώδικας: 27300 Τηλέφωνο: 2623360767, 2623360702 Φαξ: 2623032839

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩΡΣ-ΨΞΞ Α Α:

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩΡΣ-ΨΞΞ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφ.: Καραµούτσιου Βασιλική Ταχ. /νση : Θέρµη, ηµοκρατίας 1 Τηλ.: 2313-300700,747 Fax: 2310-478201

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 5 υπαλλήλων στο ΚΔΑΚ, με μεταφορά οργανικής θέσης.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 5 υπαλλήλων στο ΚΔΑΚ, με μεταφορά οργανικής θέσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΩΣ AΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Κ.Δ.Α.Κ.) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη Ταχ. Κώδικας: 541 23 Πληροφορίες: Σ. Ζυγούρη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΔΑ Β43ΦΩΞ1-ΑΥ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χολαργός, 15 Οκτωβρίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αριθ Πρωτ 24406 Διεύθυνση Διοικητικών& Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Πληροφορίες Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5385-21/03/2013 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΕΚΠ.: 2804-21/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 04 / 06 / 2013. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/120 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α

Αθήνα 04 / 06 / 2013. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/120 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Αθήνα 04 / 06 / 2013 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/120 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΩΔΩΝΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ /νση:αγία Κυριακή Θεριακησίου Ταχ. Κώδικας: 45500 Τηλέφωνο: 2654360139 Φαξ:2654360120 Αγία Κυριακή Θεριακησίου: 22/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 7355 ΠΡΟΣ: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιθάκη 3-7-2012 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ 5717. ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ EYMAIOY 3 283 00 ΙΘΑΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιθάκη 3-7-2012 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ 5717. ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ EYMAIOY 3 283 00 ΙΘΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιθάκη 3-7-2012 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ 5717. ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ EYMAIOY 3 283 00 ΙΘΑΚΗ Τel: 26740-32795, 23911. Fax: 26740-33387, ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με την παράκληση να κοινοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

28/08/2014 09/09/2014 1. 2. 3. 4.

28/08/2014 09/09/2014 1. 2. 3. 4. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Πάρος 11-09-2013 Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.:526 ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διεύθυνση: Παροικία Πάρου Τ.Κ 84400 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γ30/647. ΘΕΜΑ : <<Κοινοποίηση Ανακοινώσεων Προσκλήσεων >>

Γ30/647. ΘΕΜΑ : <<Κοινοποίηση Ανακοινώσεων Προσκλήσεων >> Αθήνα 19 / 11 / 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ30/647 Βαθμός Προτ/τας Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ ΛΕΙΨΟΙ 20-11-2015 Αρ. Πρωτ. 2441 Ταχ. Δ/νση : 85001 Λειψοί 41206 Τηλέφωνο : (22470) 41209 41333 FAX : (22470) 41418 ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φιλύρα 7/3/2012 ΑΠ:6988

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φιλύρα 7/3/2012 ΑΠ:6988 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φιλύρα 7/3/2012 ΑΠ:6988 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Θέμα: Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : 1.Όλα τα Υπουργεία. Θέμα: Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΠΡΟΣ : 1.Όλα τα Υπουργεία. Θέμα: Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-10-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ : 501627 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ Τσόχα 7 Αμπελόκηποι 11521 Δ/νση: Διοικητικού Τμήμα Προσωπικού Τηλέφωνο:210-8707368

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα,12-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ:14179 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοίκησης Ταχ.Δ/νση :Περιφερειακη οδός και Αυξεντίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ OIKONOMIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ. φ/2/12610 Μητροπόλεως 12 14, 10563 Αθήνα ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση- Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε μετάταξη υπαλλήλων στο Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θήβας- Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας.

Ανακοίνωση- Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε μετάταξη υπαλλήλων στο Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θήβας- Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας. . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θήβας Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας Θήβα: 04.02.2015 Αρ. Πρωτ.:οικ. ΣΔ 102 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ Aταλάντη, 24-7-2012 Αρ. Πρωτ.: 15399 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ /ΝΣΗ:ΠΛ.. ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Ταχ. Κώδικας: 35200 Τηλέφωνο: 223302237 ΦΑΞ: 2233022606 e-mail:dimoslokron@otenet.gr ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορθή επανάληψη 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 22-12-2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Θέμα: Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε µετατάξεις υπαλλήλων στο Ν.Π... ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε µετατάξεις υπαλλήλων στο Ν.Π... ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 21/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3719 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ. /νση: Φράγκων 6-8 ΠΡΟΣ Ταχ. Κωδ.: 546 26 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ.: 2310 508800 (µε την

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ4691ΩΓ-Α. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 22 / 6 / 2011 Ρ10/1072 Π Ρ Ο Σ :

ΑΔΑ: 4Α3Υ4691ΩΓ-Α. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 22 / 6 / 2011 Ρ10/1072 Π Ρ Ο Σ : Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 22 / 6 / 2011 Αριθμ. Πρωτ. Ρ10/1072 Βαθμός Προτ/τας Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ : Όπως ο Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. Ιερισσός 25-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: 26053

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. Ιερισσός 25-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: 26053 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ιερισσός 25-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: 26053 Ταχ.Δ/νση: 63075 ΙΕΡΙΣΣΟΣ Τηλ.: 2377 3 50000 Fax: 2377 0 22414 E mail:info@dimosaristoteli.gr Πληροφ.: Φράγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 4 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 7865 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 4 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 7865 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 4 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 7865 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών Δ.νση : Χώρα Πάτμος 85500 (με την παράκληση να Πληροφορίες:Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήρα, 16 Νοεμβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: - 14721 - ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας & Τ Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού Φηρά

Διαβάστε περισσότερα

Το Γενικό Νοσοκομείου Βόλου

Το Γενικό Νοσοκομείου Βόλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 17/09/2014 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Αρ. πρωτ.: 18755 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134 - Βόλος ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο : 2445350402 στους υπαλλήλους και τις εποπτευόμενες Fax : 2445031516 υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.)

Τηλέφωνο : 2445350402 στους υπαλλήλους και τις εποπτευόμενες Fax : 2445031516 υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανθηρό, 20-8-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αρ. Πρωτ. 3927 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ v Ταχ. Δ/νση : Ανθηρό ΠΡΟΣ Ταχ. Κώδικας : 43065 Ως ο πίνακας αποδεκτών Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο : 2313317157 στους υπαλλήλους και τις εποπτευόμενες Fax : 2313317145 υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.) E-mail : a. tsartsali@thessaloniki.

Τηλέφωνο : 2313317157 στους υπαλλήλους και τις εποπτευόμενες Fax : 2313317145 υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.) E-mail : a. tsartsali@thessaloniki. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 18-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 55845 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ: Β4ΣΩ469ΗΙΖ-1ΚΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ : 501694

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ: Β4ΣΩ469ΗΙΖ-1ΚΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ : 501694 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ: Β4ΣΩ469ΗΙΖ-1ΚΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ : 501694 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ Τσόχα 7 Αμπελόκηποι 11521 Δ/νση: Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αγρονόμων - Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών στην Ακαδημία Αθηνών»

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αγρονόμων - Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών στην Ακαδημία Αθηνών» Αθήνα, 20 Ιουνίου 2014 Α.Π. 116890 ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αγρονόμων - Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών στην Ακαδημία Αθηνών» Η Ακαδημία Αθηνών, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-3-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ : 500354 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ Τσόχα 7 Αμπελόκηποι 11521 Δ/νση: Διοικητικού Τμήμα Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων»

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ (Τ.Δ.Δ.Π.Δ.) ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών Αθήνα, 11-11-2015 Αρ. Πρωτ : 14682 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-AΛΕΞΑΝ ΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α.

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 06-10-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 7612 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους 17 104 33 Χ. Σακελλαρίου 2132161807/1798 csakellariou@moh.gov.gr ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝ. :

Αριστοτέλους 17 104 33 Χ. Σακελλαρίου 2132161807/1798 csakellariou@moh.gov.gr ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15-12 - 2014

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ. Εσωτερική ιανοµή: - Γραφείο Πρυτάνεως, Ενταύθα - κα Μαρίνα Κορφιάτη, Γραµµατέα Πανεπιστηµίου, Ενταύθα

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ. Εσωτερική ιανοµή: - Γραφείο Πρυτάνεως, Ενταύθα - κα Μαρίνα Κορφιάτη, Γραµµατέα Πανεπιστηµίου, Ενταύθα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα, 31 / 3 /2015 Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 1577/6098 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρµόδια: κα Ελένη Λέκκα Τηλ.: 2610

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Προς: 1. Ως ο Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις εποπτευόμενες Υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ./ΔΕΚΟ) 2.Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ H E L L E N I C R E P U B L I C D E

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΑ : ΒΙΕΟ639-ΦΝΦ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μαρούσι, 14-2-2014 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΡΙΘ. : 10905/Φ507 Διεύθυνση : Λεωφ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου µε μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα µε την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι ακόλουθες:

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου µε μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα µε την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι ακόλουθες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538 - Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 27-6 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 27-6 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-6 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ. 87515 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ».

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ». 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 24 Τ.Κ. 11527 Πληροφορίες: Μ. Κοβάνη, A.Κουκολόγου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ H E L L E N I C R E P U B L I C D E

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΟΣ: Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: Β8ΨΜ469079-ΑΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος. Πρέβεζα : 7-10-2015 Αρ. πρωτ: ΔΣ/ 1263

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων»

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 23-6-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 4228 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μεσογείων 284, Χολαργός, Τ.Κ. 15562 Πληροφορίες: Θ. Κουτιανούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 3. Γραφείο κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ.

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 3. Γραφείο κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285118, F 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Πληροφορίες: Α. Αρβανιτίδης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.».

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.». ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ : Λ. Συγγρού 60 Αθήνα Τ.Κ. : : 11742 Τηλέφωνο : 2132158820 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2015 Αριθ. πρωτ.:σεεδδ/φ.6/8874

Διαβάστε περισσότερα

στους υπαλλήλους και στις εποπτευόμενες υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ./ Δ.Ε.Κ.Ο.).

στους υπαλλήλους και στις εποπτευόμενες υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ./ Δ.Ε.Κ.Ο.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μεσογείων 284, Χολαργός, Τ.Κ. 15562 Πληροφορίες: Ε.Πετροχείλου

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις προς κάλυψησύμφωνα με την αριθμ. 4/24/8-10-15 Α.Δ.Σ, είναι οι ακόλουθες:

Οι θέσεις προς κάλυψησύμφωνα με την αριθμ. 4/24/8-10-15 Α.Δ.Σ, είναι οι ακόλουθες: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» - Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βλαχιώτη 08.04.2015 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: οικ.4784 ΔΗΜΟΣ EΥΡΩΤΑ Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Βλαχιώτη Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινοποίηση στο ορθό στις 30.9.2014. Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ανακοινοποίηση στο ορθό στις 30.9.2014. Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ H E L L E N I C R E P U B L I C D E

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Αρ. Πρωτ. οικ.: 1705 Πληροφορίες: Π.Σεφερλή Τηλ.: 210 8647420 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr Προς: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Δ1 Διοικητικού ΤΜΗΜΑ : Διοίκησης Προσωπικού Πληροφορίες : Αχτύπη Αποστολία Ταχ. Δ/νση : Ακαδημίας 40, 101 74 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 /νση Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Προσωπικού Τμήμα Προσωπικού Πληροφορίες: Α. Φιλιπποπούλου Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 18-05-2015 Αρ. Πρωτ:. 2/ 1086 /Φ.004

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 18-05-2015 Αρ. Πρωτ:. 2/ 1086 /Φ.004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληρ. Τηλέφωνο Fax E-mail : Ιωάννου Θεοτόκη 72 : 49100 Κέρκυρα : Ε. Πλεύρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Γ. Παππά Ταχ. Διεύθυνση: Μυτιλήνη, 27.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Θέμα : Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Διεύθυνση: Εουθοού Σταυρού 28 & Καουωτάκη. 22100 Τηίττηλη Τηλ.:2710-230000. fax: 2710-230005 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Το Δ.Σ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Το Δ.Σ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ 117 42 Αθήνα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραφείο Προέδρου ΤΗΛ. 210 9000900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα