ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Αθανάσιος Σ. Στασινάκης Ηµεροµηνία Γεννήσεως : 11/11/1975 Τόπος Γεννήσεως : Καλαµάτα ιεύθυνση εργασίας : Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τηλ ΣΠΟΥ ΕΣ Εκπαιδευτική άδεια στο Process Engineering Department, Swiss Federal Institute of Aquatic Research, Eawag/ETH, Switzerland Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων και Αέρα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Ερευνητικό Θέµα: ιερεύνηση τοξικότητας και βιοαποδόµησης οργανικών ενώσεων που προκαλούν ορµονικές διαταραχές (endocrine disruptors), σε συστήµατα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων µε τη µέθοδο της ενεργού ιλύος - Πρόγραµµα Πυθαγόρας ιδακτορικό δίπλωµα στις Επιστήµες του Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Βαθµός Άριστα. Υπότροφος του ΙΚΥ και του Ιδρύµατος Μποδοσάκη Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Βαθµός Άριστα 8.58/10. Υπότροφος του ΙΚΥ. 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Μέλος ΕΠ στη βαθµίδα του Μόνιµου Επίκουρου Καθηγητή, Τµ. Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου (εκλογή 6/2013 ιορισµός 6/2013) Μέλος ΕΠ στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή, Τµ. Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου (εκλογή 10/2009 ιορισµός 1/2010) Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ιαχείριση Αποβλήτων», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Μέλος ΕΠ στη βαθµίδα του Λέκτορα, Τµ. Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου (εκλογή 12/2004 ιορισµός 9/2005) Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργ. Ποιότητας Υδάτων και Αέρα, Τµ. Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου ιδάσκων επί συµβάσει Π 407/80 στη βαθµίδα του Λέκτορα, Τµ. Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου Ιδιωτικό γραφείο περιβαλλοντικών µελετών 3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.1. ιδασκαλία προπτυχιακών µαθηµάτων Τίτλος Μαθήµατος Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική (Y) ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι (KEY) ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων ΙΙ (KEY) Εξάµηνο Τµήµα / Πανεπιστήµιο 3 ο Περιβάλλοντος / Αιγαίου 6 ο Περιβάλλοντος / Αιγαίου 7 ο Περιβάλλοντος / Αιγαίου Έτη σήµερα σήµερα σήµερα Μορφή διδασκαλίας Αυτόνοµα Συνδιδασκαλία

2 Ειδικά Θέµατα Περιβάλλοντος Erasmus/Socrates (KEY) 8 Περιβάλλοντος / Αιγαίου σήµερα 3.2. ιδασκαλία µεταπτυχιακών µαθηµάτων Τίτλος Μαθήµατος Σχεδιασµός Μονάδων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων ιαχείριση Πόρων και Αποβλήτων Φυσικό Περιβάλλον και Ρύπανση Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική Περιβαλλοντική Πολιτική και ιαχείριση ιαχείριση Αποβλήτων Εξάµηνο Β Α Τµήµα / Πανεπιστήµιο Περιβάλλοντος / Αιγαίου Περιβάλλοντος / Αιγαίου 1 ο έτος Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Έτη σήµερα Μορφή διδασκαλίας Αυτόνοµα Συνδιδασκ αλία 4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.1. Ερευνητικά ενδιαφέροντα Εφαρµογή και βελτιστοποίηση µεθόδων για την επεξεργασία και αξιοποίηση των αποβλήτων που προκύπτουν από αστικές, εµπορικές και βιοµηχανικές δραστηριότητες. Μελέτη τοξικών ουσιών (βαρέων µετάλλων και συνθετικών οργανικών ενώσεων) που ανιχνεύονται στα υγρά απόβλητα. Συγκεκριµένα: (1) Ανάπτυξη αξιόπιστης και ευαίσθητης αναλυτικής µεθοδολογίας για τον προσδιορισµό των συγκεκριµένων ουσιών σε δείγµατα αποβλήτων και λασπών Προσδιορισµός χηµικών µορφών µετάλλων (Cr 3+, Cr 6+, οργανοκασσιτερικές ενώσεις) µε Φασµατοµετρία Ατοµικής Απορρόφησης µε Φούρνο Γραφίτη, προσδιορισµός ενδοκρινικών διαταρακτών (nonylphenols, bisphenol A, triclosan) µε Αέρια Χρωµατογραφία µε Φασµατοµετρία Μαζών, τεχνικές προκατεργασίας δειγµάτων. (2) ιερεύνηση της τύχης των ανόργανων και οργανικών τοξικών ρυπαντών σε συστήµατα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Μελέτη των µηχανισµών της προσρόφησης και της βιοαποδόµησης στην αποµάκρυνση χηµικών µορφών µετάλλων και συνθετικών οργανικών ενώσεων, επίδραση των συνθηκών λειτουργίας (ηλικία ιλύος, υδραυλικός χρόνος παραµονής, αερόβιες-ανοξικές-αναερόβιες συνθήκες) και των χαρακτηριστικών της βιοµάζας (εγκλιµατισµός) στην αποµάκρυνσή τους. (3) Εκτίµηση της τοξικότητας των ανόργανων και οργανικών τοξικών ρυπαντών κατά την επεξεργασία των αποβλήτων, αλλά και κατά τη διάθεσή τους στο περιβάλλον Μελέτη της τοξικότητας σε αυτότροφους, ετερότροφους µικροοργανισµούς και µεµονωµένα βακτήρια, επίδραση των συνθηκών λειτουργίας συστηµάτων επεξεργασίας αποβλήτων και των χαρακτηριστικών της βιοµάζας στην παρατηρούµενη τοξικότητα. (4) Παρακολούθηση των συγκεντρώσεων ανόργανων και οργανικών τοξικών ρυπαντών σε περιβαλλοντικά δείγµατα Μελέτη της παρουσίας τοξικών ρυπαντών σε συστήµατα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων µεγάλης κλίµακας, διερεύνηση της παρουσίας ουσιών που ανιχνεύονται στα υγρά απόβλητα σε λοιπά περιβαλλοντικά δείγµατα (επιφανειακά και θαλάσσια ύδατα, οργανισµούς) και εκτίµηση επικινδυνότητας από τη διάθεση και επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων αποβλήτων Ερευνητικά προγράµµατα Χρηµατοδότηση Φορέας α/α Τίτλος Χρηµ/σης 16 ΘΑΛΗΣ «Ενσωµάτωση της βιωσιµότητας στη συµµετοχική λήψη αποφάσεων» Υπουργείο Παιδείας ιάρκεια Μορφή Συµµετοχής Κ. Χαλβαδάκης (παν.

3 ΘΑΛΗΣ «ιερεύνηση της τύχης οργανικών µικρορυπαντών κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και µελέτη της συµπεριφοράς τους κατά τη διάθεση επεξεργασµένων αποβλήτων στο υδατικό περιβάλλον» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «Μεταφορά τεχνογνωσίας Ανάπτυξη παραµετροποιηµένου µοντέλου σχεδιασµού και ελέγχου λειτουργίας Μονάδων Επεξεργασίας Λυµάτων διαφορετικής δυναµικότητας» Ηράκλειτος ΙΙ «ιερεύνηση συµπεριφοράς υπερφθοριωµένων ενώσεων κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων» ιερεύνηση της δυνατότητας µείωσης του κόστους λειτουργίας του ΚΕΛ Ψυττάλειας ιερεύνηση της παρουσίας αναδυόµενων ρύπων προτεραιότητας (emerging contaminants) στα υγρά απόβλητα 11 του ΚΕΛ Ψυτάλλειας Εκτίµηση επικινδυνότητας για την ασφαλή επαναχρησιµοποίηση και διάθεση των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων Κουπόνια Καινοτοµίας για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις: 10 ηµιουργία/ανάπτυξη παραµετροποιηµένου µοντέλου σχεδιασµού εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Ενίσχυση υφιστάµενης υποδοµής του Εργαστηρίου Ποιότητας Υδάτων και Αέρα του Τµήµατος 9 Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για την παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικών δοκιµών και για τη διαπίστευσή του 8 ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι: ιερεύνηση τοξικότητας και βιοαποδόµησης συνθετικών οργανικών ενώσεων που προκαλούν ορµονικές διαταραχές (endocrine disruptors), σε συστήµατα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων µε τη µέθοδο της ενεργού ιλύος 7 Προσδιορισµός και έρευνα για την ελαχιστοποίηση των τριααλογονοπαραγώγων του µεθανίου (THMs) στο πόσιµο νερό της Αθήνας Υπουργείο Παιδείας Υπουργείο Ανάπτυξης ΜµΕ Υπουργείο Παιδείας ΕΥ ΑΠ ΕΥ ΑΠ Αιγαίου) Επιστηµ. Υπεύθυνος Επιστηµ. Υπεύθυνος Επιστηµ. Υπεύθυνος. Μαµάης (ΕΜΠ) Ν. Θωµαΐδης (Παν. Αθηνών) ΓΓΕΤ 2010 Επιστηµ. Υπεύθυνος Υπουργείο Ανάπτυξης ΕΠΕΑΕΚ Υπ. Παιδείας Θ. Λέκκας (Παν. Αιγαίου) Μεταδιδακτορικός ερευνητής Θ. Λέκκας (Παν. Αιγαίου) ΕΥ ΑΠ 2005 Θ. Λέκκας (Παν. Αιγαίου)

4 6 NAIAS (North Aegean Innovative Actions): Πρόγραµµα κοινοτικών δράσεων Β. Αιγαίου - ράση 7.6: Καινοτόµα συστήµατα διαχείρισης αποβλήτων ελαιουργείων 5 Νέα επιχειρηµατικότητα για το Βόρειο Αιγαίο προοπτική ζωής 4 Παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιότητας των Επιφανειακών Αποδεκτών της Ελλάδας αναφορικά µε τις ουσίες του Καταλόγου ΙΙ, υποψηφίων του Καταλόγου Ι, της 76/464 ΕΟΚ Οδηγίας 3 Ποιότητα πόσιµων και υπόγειων υδάτων ήµου Γέρας 2 ιερεύνηση της ύπαρξης βαρέων µετάλλων (Hg, Cd, Cr, Ni, As, Cu, Zn, Ba, V) και πτητικών οργανικών ενώσεων στο πόσιµο νερό στην πόλη της Μυτιλήνης 1 Παρακολούθηση της ποιότητας επιφανειακών αποδεκτών της Β. Ελλάδας σχετικά µε τις ουσίες του Καταλόγου Ι της 76/464/ΕΟΚ Οδηγίας Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Υπουργείο Εργασίας ΥΠΕΧΩ Ε Γέρας Λέσβου Μυτιλήνης ΥΠΕΧΩ Ε Κ. Χαλβαδάκης (Παν. Αιγαίου) Θ. Λέκκας (Παν. Αιγαίου) Θ. Λέκκας (Παν. Αιγαίου) Ν. Θωµαίδης (Παν. Αιγαίου) Ν. Θωµαίδης (Παν. Αιγαίου) Θ. Λέκκας (Παν. Αιγαίου) 4.3. Ερευνητική συνεργασία µε εργαστήρια: 1. Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας, Τµ. Χηµείας, Παν. Αθηνών ( ρ. Ν. Θωµαίδης) 2. Εργαστήριο Υγειονοµικής Τεχνολογίας, Τµ. Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ ( ρ.. Μαµάης) 3. Wastewater technology group, Department of Environmental Engineering, Technical University of Denmark (Prof. Irini Angelidaki) 4. Environmental Analytical Chemistry group, Department of Environmental Engineering, Technical University of Denmark (Ass. Prof. Henrik Rasmus Andersen) 5. Process Engineering Department, Eawag, Dubendorf, Switzerland (Prof. Hansruedi Siegrist) 6. Wadsworth Center, School of Public Health, State University of New York at Albany, New York, USA (Prof. Kurunthachalam Kannan) 7. Laboratory of Applied Environmental Chemistry, University of Kuopio, Finland (Dr J. Virkutyte) 4.4. Υποτροφίες ιακρισεις: 2010 Highly cited author award Journal of Chromatography A 2001 Fellowship στη διάρκεια του 1 st European Bioremediation Conference, Chania, Greece, 2-5 July, Εθνικό Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών για µεταπτυχιακές σπουδές 1998 Ίδρυµα Μποδοσάκη για µεταπτυχιακές σπουδές Εθνικό Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές 5. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ και ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 5.1. Μέλος της Επιτροπής Σπουδών του Τµ. Περιβάλλοντος, Παν. Αιγαίου (2005 σήµερα) 5.2. Τµηµατικός υπεύθυνος για ανταλλαγές ERASMUS/SOCRATES (2006 σήµερα)

5 5.3. Κριτής ερευνητικών προγραµµάτων ISRAEL SCIENCE FOUNDATION (2008), Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (2010, 2011, 2013), CZECH SCIENCE FOUNDATION (2010), Romanian National Council for Development and Innovation (2011) 5.4. Guest Editor σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά: Journal of Hazardous Materials: Special Issue on Occurrence and fate of emerging contaminants in municipal wastewater treatment systems, vol , Κριτής άρθρων των διεθνών επιστηµονικών περιοδικών: Water Research Chemosphere Environmental Science and Technology Science of the Total Environment Journal of Chromatography A Journal of Hazardous Materials Journal of Environmental Management Journal of Separation and Purification Technology Urban Water Journal Biochemical Engineering Journal Environmental Engineering Sciences Bioresource Technology Journal of Biotechnology CLEAN, Soil, Air, Water Biodegradation Environmental Technology Environment International Water Air and Soil Pollution Global Nest Journal Journal of Food Engineering Chemical Engineering Journal Environmental Science and Pollution Research Journal of Chemical Technology and Biotechnology 5.6. ιοργάνωση συνεδρίων: 1. Μέλος της επιστηµονικής επιτροπής διεθνούς συνεδρίου «13 th Conference on Environmental Science and Technology 2013», Αθήνα, 5-7 Σεπτεµβρίου Μέλος της επιστηµονικής επιτροπής διεθνούς συνεδρίου «13 th Conference on Environmental Science and Technology 2013», Αθήνα, 5-7 Σεπτεµβρίου Μέλος της επιστηµονικής επιτροπής διεθνούς συνεδρίου «12 th Conference on Environmental Science and Technology 2011», Ρόδος, 8-10 Σεπτεµβρίου Μέλος της επιστηµονικής επιτροπής διεθνούς συνεδρίου «11 th Conference on Environmental Science and Technology 2009», Χανιά, 3-5 Σεπτεµβρίου Μέλος της επιστηµονικής επιτροπής διεθνούς συνεδρίου «10th Conference on Environmental Science and Technology 2007», Κως, 5-8 Σεπτεµβρίου Μέλος των επιστηµονικών ενώσεων: 1. Μέλος της International Water Association (IWA, 2007-σήµερα). Επιπλέον, µέλος του Water Reuse group και του Anaerobic Digestion group. 2. Μέλος της Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC, 2006, 2010) 3. Μέλος του Global Network of Environmental Science and Technology (G-NEST, 2002-σήµερα) 4. European Federation of Biotechnology (EFB, 2012-σήµερα) 5. Hellenic Water Association (HWA, 2012-σήµερα) 5.8. Παρακολούθηση επιστηµονικών συνεδρίων: th Conference on Environmental Science and Technology, September 8-10, 2011, Rhodes island, Greece. 2. SETAC Europe, 20 th Annual Meeting, May 23-27, 2010, Seville, Spain th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, June 30-July 3, 2008, Kefalonia, Greece th International Conference on Environmental Science and Technology, September 5-7, 2007, Kos, Greece th IWA Specialised Conference on Assessment and Control of Micropollutants / Hazardous Substances in Water, June 17-20, 2007, Frankfurt, Germany. 6. Sludgergy Workshop, November 24-25, 2006, Izmir, Turkey th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, July 3-7, 2006, Chania, Greece. 8. SETAC Europe 16 th Annual Meeting, May 7-11, 2006, Hague, The Netherlands.

6 9. 9 th International Conference on Environmental Science and Technology, September 1-3, 2005, Rhodes, Greece th Specialised Conference on Small Water and Wastewater Treatment Systems, September 24-26, 2002, Istanbul, Turkey rd Aegean Analytical Chemistry Days, September 29 - October 3, 2002, Polihnitos, Lesvos, Greece th International Conference on Environmental Science and Technology, September 3-6, 2001, Ermoupolis, Syros, Greece st European Bioremediation Conference, July 2-5, 2001, Chania, Greece th FECS conference on Chemistry and the Environment, Metal Speciation in the Aquatic Environment, August 27 30, 2000, Porto, Portugal th International Conference on Environmental Science and Technology, August 30 - September 2, 1999, Pithagoreion, Samos, Greece Παρακολούθηση επιµορφωτικών σεµιναρίων: 1. Ειδικά Θέµατα στην Εφαρµογή του ISO 17025:2005, Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Ιούνιος 2008, Αθήνα, Ελλάδα. 2. Ανάλυση Ερµηνεία Αποτελεσµάτων και Πιστοποιητικών ιακρίβωσης, Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Ιούνιος 2008, Αθήνα, Ελλάδα. 6. ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 6.1. Αναπληρωµατικό Μέλος της Επιτροπής Παραλαβής Υλικών Τµήµατος Περιβάλλοντος (2010 σήµερα) 6.2 Πρόεδρος Επιτροπής ιεξαγωγής και Αξιολόγησης Ανοικτού ηµόσιου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την προµήθεια λογισµικών προγραµµάτων και ειδών πληροφορικής για τις ανάγκες των ακαδηµαϊκών τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (Οκτώβριος 2010) 6.3 Πρόεδρος Επιτροπής ιεξαγωγής και Αξιολόγησης Ανοικτού ιαγωνισµού προµήθειας εξοπλισµού για τις ακαδηµαϊκές µονάδες του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάµο στα πλαίσια του «Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ » (Σεπτέµβριος 2012) ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ιδακτορική διατριβή ιερεύνηση τοξικότητας και µελέτη συµπεριφοράς χηµικών µορφών µετάλλων σε συστήµατα ενεργού ιλύος µε έµφαση στο χρώµιο (196 σελίδες, 225 βιβλιογραφικές αναφορές). Κεφάλαια σε Βιβλία Micropollutants and aquatic environment by A.S. Stasinakis and G. Gatidou in Virkutyte J., Varma R.S., Jegatheesan V. (2010) Treatment of micropollutants in water and wastewater. IWA Publishing, London, UK. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤH ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ SCIENCE CITATION INDEX Stasinakis A.S., Thomaidis N.S., Arvaniti O.S., Asimakopoulos A.G., Samaras V.G., Ajibola A., Mamais D., Lekkas T.D. (2013) Contribution of primary and secondary treatment on the removal of benzothiazoles, benzotriazoles, endocrine disruptors, pharmaceuticals and perfluorinated compounds in a sewage treatment plant. Science of the Total Environment , Antonopoulou G., Kirkou A., Stasinakis A.S. (2013) Quantitative and qualitative greywater characterization in Greek households and investigation of their treatment using physicochemical methods. Science of the Total Environment ,

7 Bletsou A.A., Asimakopoulos A.G., Stasinakis A.S., Thomaidis N.S., Kannan K. (2013) Mass loading and fate of linear and cyclic siloxanes in a wastewater treatment plant in Greece. Environmental Science and Technology 47, Samaras V.G., Stasinakis A.S., Mamais D., Thomaidis N.S., Lekkas T.D. (2013) Fate of selected pharmaceuticals and synthetic endocrine disrupting compounds during wastewater treatment and sludge anaerobic digestion. Journal of Hazardous Materials , Stasinakis A.S. (2012) Review on the fate of emerging contaminants during sludge anaerobic digestion. Bioresource Technology 121, Arvaniti O.S., Ventouri E.I., Stasinakis A.S., Thomaidis N.S. (2012) Occurrence of different classes of perfluorinated compounds in Greek wastewater treatment plants and determination of their solid-water distribution coefficients. Journal of Hazardous Materials , Kelessidis A., Stasinakis A.S. (2012) Comparative study of the methods used for treatment and final disposal of sewage sludge in European countries. Waste Management 32, Stasinakis A.S., Mermigka S., Samaras V.G., Farmaki E., Thomaidis N.S. (2012) Occurrence of endocrine disrupters and selected pharmaceuticals in Aisonas River (Greece) and environmental risk assessment using hazard indexes. Environmental Science and Pollution Research 19, Nesseris G.K., Stasinakis A.S. (2012) Investigation of municipal and olive-mill wastewater co-treatment in activated sludge powdered activated carbon (AS-PAC) systems. Journal of Chemical Technology and Biotechnology 87, Samaras V.G., Thomaidis N.S., Stasinakis A.S., Lekkas T.D. (2011) An analytical method for the simultaneous trace determination of acidic pharmaceuticals and phenolic endocrine disrupting chemicals in wastewater and sewage sludge by gas chromatography-mass spectrometry. Analytical and Bioanalytical Chemistry 399, Stasinakis A.S., Kordoutis C., I., Tsiouma V.C., Gatidou G., Thomaidis N.S. (2010) Removal of selected endocrine disrupters in activated sludge systems: Effect of sludge retention time on their sorption and biodegradation. Bioresource Technology 101, Samaras V., Thomaidis N.S., Stasinakis A.S., Gatidou G., Lekkas T.D. (2010) Determination of selected non-steroidal anti-inflammatory drugs in wastewater by gas chromatography mass spectrometry. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 90, Stasinakis A.S. and Thomaidis N.S. (2010) Fate and biotransformation of metal and metalloid species in biological wastewater treatment processes. Critical Reviews in Environmental Science and Technology 40, Stasinakis A.S., Kotsifa S., Gatidou G. and Mamais D. (2009) Diuron biodegradation in activated sludge batch reactors under aerobic and anoxic conditions. Water Research 43, Stasinakis A.S. (2008) Use of selected advanced oxidation processes (AOPs) for wastewater treatment A mini review. Global Nest Journal 10, Mamais D., Noutsopoulos C., Stasinakis A.S., Kouris N. and Andreadakis A. D. (2008) Comparison of bioluminescence and AUR for assessing toxicity to municipal activated sludge. Water Environment Research 80, Stasinakis A.S., Elia I., Petalas A.V. and Halvadakis C.P. (2008) Removal of total phenols from olive-mill wastewater using an agricultural by-product, olive pomace. Journal of Hazardous Materials 160, Stasinakis A.S., Gatidou, G., Mamais D., Thomaidis N.S. and Lekkas T.D. (2008) Occurrence and fate of endocrine disrupters in Greek sewage treatment plants. Water Research 42, Stasinakis A.S., Mamais D., Thomaidis N.S., Danika E., Gatidou G. and Lekkas T.D. (2008) Inhibitory effect of triclosan and nonylphenol on respiration rates and ammonia removal in activated sludge systems. Ecotoxicology and Environmental Safety 70, Stasinakis A.S., Petalas A.V., Mamais D. and Thomaidis N.S. (2008) Application of the OECD 301F respirometric test for the biodegradability assessment of various potential endocrine disrupting chemicals. Bioresource Technology 99,

8 Thomaidis N.S., Stasinakis A.S. and Lekkas T.D. (2007) A screening method for the determination of toluene extractable organotins in water samples by Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry and rhenium as chemical modifier. Applied Organometallic Chemistry 21, Thomaidis N.S., Stasinakis A.S., Gatidou G., Morabito R., Massanisso P. and Lekkas T.D. (2007) Occurrence of organotin compounds in the aquatic environment of Greece. Water Air & Soil Pollution 181, Stasinakis A.S., Petalas A.V., Mamais D., Thomaidis N.S., Gatidou G. and Lekkas T.D. (2007) Investigation of triclosan fate and toxicity in continuous-flow activated sludge systems. Chemosphere 68, Gatidou G., Thomaidis N.S., Stasinakis A.S. and Lekkas T.D. (2007) Simultaneous determination of the endocrine disrupting compounds nonylphenol, nonylphenol ethoxylates, triclosan and bisphenol A in wastewater and sewage sludge by gas chromatography-mass spectrometry. Journal of Chromatography A 1138, Chandrinou S., Stasinakis A.S., Thomaidis N.S., Nikolaou A. and Wegener J.W. (2006) Distribution of organotin compounds in the bivalves of the Aegean Sea, Greece. Environment International 33, Stasinakis A.S., Thomaidis N.S., Nikolaou A. and Kantifes A. (2005) Aerobic biodegradation of organotin compounds in activated sludge batch reactors. Environmental Pollution 134, Stasinakis A.S., Thomaidis N.S., Mamais D. and Lekkas T.D. (2004) Investigation of Cr(VI) reduction in continuous-flow activated sludge plants. Chemosphere 57, Lekkas T., Kolokythas G., Nikolaou A., Kostopoulou M., Kotrikla A., Gatidou G., Thomaidis N., Golfinopoulos S., Makri C., Babos D., Vagi M., Stasinakis A., Petsa A. and Lekkas D. (2004) Evaluation of the pollution of the surface waters of Greece from the priority compounds of List II, 76/464/EEC Directive, and other toxic organic compounds. Environment International 30, Lekkas T., Kostopoulou M., Petsas A., Vagi M., Golfinopoulos S., Stasinakis A., Thomaidis N., Pavlogeorgatos G., Kotrikla A., Gatidou G., Xylourgidis N., Kolokythas G., Makri C., Babos D., Lekkas D. and Nikolaou A. (2003) Monitoring priority substances of directives 76/464/EEC and 2000/60/EC in Greek water bodies. Journal of Environmental Monitoring 5, Stasinakis A.S., Mamais D., Paraskevas P. and Lekkas T.D. (2003) Evaluation of different methods for the determination of maximum heterotrophic growth rate. Water Environment Research 75, Stasinakis A.S., Thomaidis N.S., Mamais D., Karivali M. and Lekkas T.D. (2003) Chromium species behaviour in the activated sludge process. Chemosphere 52, Stasinakis A.S., Thomaidis N.S., Mamais D., Papanikolaou E.C., Tsakon A. and Lekkas T.D. (2003) Effects of chromium (VI) addition on the activated sludge process. Water Research 37, Stasinakis A.S., Thomaidis N.S. and Lekkas T.D. (2003) Speciation of chromium in wastewater and sludge by extraction with liquid anion exchanger Amberlite LA-2 and Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry. Analytica Chimica Acta 478, Stasinakis A.S., Thomaidis N.S., Giannes A.S. and Lekkas T.D. (2003) Effect of arsenic and mercury speciation on inhibition of respiration rate in activated sludge systems. Environmental Science and Pollution Research 10, Stasinakis A.S., Mamais D., Thomaidis N.S and Lekkas T.D (2002) Effect of chromium (VI) on bacterial kinetics of heterotrophic biomass of activated sludge. Water Research 36, Stasinakis A.S., Thomaidis N.S. and Lekkas T.D. (2001) Toxicity of organotin compounds to activated sludge. Ecotoxicology and Environmental Safety 49, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

9 Σ55. Arvaniti O.S., Andersen H.R., Hwang Y.H., Antoniou M.G., Gatidou G.M., Thomaidis N.S., Stasinakis A.S. Removal of perfluorinated compounds from water with activated carbon and redox treatments. 13 th Conference on Environmental Science and Technology, September 5 7, 2013, Athens, Greece, p Σ54. Kotzapetros A.D., Paraskevas P.A., Stasinakis A.S. Sensitivity analysis of a modern automatic control system for the activated sludge process in wastewater treatment. 13 th Conference on Environmental Science and Technology, September 5 7, 2013, Athens, Greece, p Σ53. Noutsopoulos C., Mamais D., Thomaidis N.S., Koumaki E.,. Nika M., Bletsou A., Stasinakis A.S. Removal of emerging pollutants through wastewater disinfection. 13 th Conference on Environmental Science and Technology, September 5 7, 2013, Athens, Greece, p Σ52. Iatrou E.I., Salatas A., Symsaris I.I., Stasinakis A.S., Thomaidis N.S. Fate and removal of antimicrobial compounds in lab-scale planted bioreactors using duckweed Lemna Minor. 13 th Conference on Environmental Science and Technology, September 5 7, 2013, Athens, Greece, p Σ51. Borova V.L., Dasenaki M.E., Maragou N.C., Alygyzakis N., Stasinakis A.S., Thomaidis N.S., Lekkas T.D. Trends in use of pharmaceuticals, controlled psychoactive and illicit drugs as revealed from the influents analysis of WWTP of Athens, Greece. 13 th Conference on Environmental Science and Technology, September 5 7, 2013, Athens, Greece, p Σ50. Mazioti E.A., Stasinakis A.S., Thomaidis N.S. Biodegradation and sorption of benzotriazoles and benzothiazoles in activated sludge systems. 13 th Conference on Environmental Science and Technology, September 5 7, 2013, Athens, Greece, p Σ49. Arvaniti O.S., Symsaris E.C., Andersen H.R., Antoniou M.G., Thomaidis N.S., Stasinakis A.S. Removal of perfluorinated compounds from water with activated carbon and advanced oxidation processes. Micropol and Ecohazard 2013, June 16-20, 2013, Zurich, Switzerland, P196. Σ48. Borova V.L., Dasenaki M.E., Maragou N.C., Stasinakis A.S., Thomaidis N.S. Trends in discharge of 160 pharmaceuticals, controlled psychoactive and illicit drugs and their metabolites in the sewage treatment of Athens, Greece. Micropol and Ecohazard 2013, June 16-20, 2013, Zurich, Switzerland, P74. Σ47. Arvaniti O.S., Andersen H.R., Thomaidis N.S., Stasinakis A.S. Sorption of perfluorinated compounds onto different types of sludge. Micropol and Ecohazard 2013, June 16-20, 2013, Zurich, Switzerland, P42. Σ46. Lekkas T.D., Thomaidis N.S., Stasinakis A.S. Water use cycle in Attica, Greece: Following the quality of the water through the cycle 3 rd International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management (CRETE 2012), September, 12-14, 2012, Chania, Greece, p. 11. Σ45. Samaras V.G., Mathiopoulou A.I., Sirigou I.E., Stasinakis A.S. Comparison of mesophilic and thermophilic anaerobic digestion: Role of sludge retention time, reactor s configuration and sonolysis pre-treatment on process performance 3 rd International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management (CRETE 2012), September, 12-14, 2012, Chania, Greece, p Σ44. Samaras V.G., Bertoli K.A., Spirou N.P., Stasinakis A.S., Thomaidis N.S. and Lekkas T.D. Fate of Endocrine Disrupting Compounds (EDCS) and Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDS) during anaerobic digestion of sewage sludge 3rd International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management (CRETE 2012), September 12-14, 2012, Chania, Greece, p Σ43. Arvaniti O., Stasinakis A.S and Thomaidis N.S. Occurrence and evaluation of the fate of Perfluorinated Compounds in wastewater treatment plant of Athens (Greece) SETAC Europe 22nd Annual Meeting, May, 20-24, 2012, Berlin, Germany. Σ42. Arvaniti O., Stasinakis A.S and Thomaidis N.S. Investigating the sorption of Perfluorinated Compounds in different types of sludge SETAC Europe 22nd Annual Meeting, May, 20-24, 2012, Berlin, Germany. Σ41. Thomaidi V.S., Iatrou E.I., Stasinakis A.S., Thomaidis N.S. Risk assessment for the disposal of wastewater containing emerging micropollutants in Greek aquatic

10 environment IWA Regional Conference on Wastewater Purification and Reuse, March, 28-30, 2012, Heraklion, Crete, Greece. Σ40. Antonopoulou G., Jones N., Iatrou E.I., Stasinakis A.S. Qualitative and quantitative characterization of grey water in households of Greek town (Mytilene, Greece) IWA Regional Conference on Wastewater Purification and Reuse, March, 28-30, 2012, Heraklion, Crete, Greece. Σ39. Kelessidis A. and Stasinakis A.S. Comparative study of the methods used for the treatment and final disposal of sewage sludge in European countries 12 th Conference on Environmental Science and Technology, September 8 10, 2011, Rhodes island, Greece, p Σ38. Iatrou E.I., Stasinakis A.S. and Thomaidis N.S. Estimation of potential environmental risks associated with human antibiotic consumption in two regions of Greece 12 th Conference on Environmental Science and Technology, September 8 10, 2011, Rhodes island, Greece, p Σ37. Thomaidis N.S., Stasinakis A.S., Mamais D., Samaras V.G., Asimakopoulos A., Arvaniti O.S., Iatrou E., Ajibola A., Ventouri E.I. and Lekkas T.D. Occurrence and fate of emerging contaminants in sewage treatment plant of Athens 12 th Conference on Environmental Science and Technology, September 8 10, 2011, Rhodes island, Greece, p Σ36. Arvaniti O.S., Ventouri E.I., Dasenaki M.E., Stasinakis A.S and Thomaidis N.S. Determination of perfluorinated compounds by LC-MS/MS and evaluation of their fate in two Greek wastewater treatment plants 12 th Conference on Environmental Science and Technology, September 8 10, 2011, Rhodes island, Greece, p. 16. Σ35. Samaras V.G., Thomaidis N.S., Stasinakis A.S., Lekkas T.D. Trace level quantification of endocrine disrupting chemicals (EDCs) and non steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in wastewater and sewage sludge by gas chromatography-mass spectrometry 7 th Aegean Analytical Chemistry Days, September 29 3 October, 2010, Lesvos, Greece. Σ34. Mermigka S., Samaras V., Stasinakis A.S. Occurrence of endocrine disrupting compounds and pharmaceuticals in Aisonas River (Greece) SETAC Europe 20 th Annual Meeting, May 23-27, 2010, Seville, Spain. Σ33. Gatidou G., Stasinakis A.S. Use of Lemna minor and Vibrio fischeri bioassay for the investigation of single and combined toxicity of substituted urea herbicides SETAC Europe 20 th Annual Meeting, May 23-27, 2010, Seville, Spain. Σ32. Samaras V., Stasinakis A.S., Mamais D., Thomaidis N.S., Lekkas T.D. Analysis, fate and removal of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and endocrine disrupting chemicals (EDCs) in sewage treatment plants in Greece SETAC Europe 20 th Annual Meeting, May 23-27, 2010, Seville, Spain. Σ31. Gatidou G., Iatrou E. Stasinakis A.S. Photolytic degradation of two substituted urea herbicides and one organophosphorus insecticide in water SETAC Europe 20 th Annual Meeting, May 23-27, 2010, Seville, Spain. Σ30. Nesseris G.K. and Stasinakis A.S. Use of activated sludge-powdered activated carbon (AS- PAC) systems for the co-treatment of municipal and olive mill wastewater 11 th Conference on Environmental Science and Technology, September 3-5, 2009, Chania, Greece, p Σ29. Samaras V.G., Thomaidis N.S., Stasinakis A.S., Gatidou G. and Lekkas T.D. Simultaneous determination of pharmaceutical compounds and endocrine disrupting chemicals (EDCs) in wastewater by solid phase extraction and gas chromatography-mass spectrometry 5 th European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environment, October 22-25, 2008, Marseille, France, p. 62. Σ28. Stasinakis A.S., Gatidou G., Mamais D., Thomaidis N.S. and Lekkas T.D. A survey of nonylphenols, triclosan and bisphenol A in municipal wastewater and sewage sludge in Greece Protection and Restoration of the Environment IX, June 30 July 3, 2008, Kefalonia, Greece, p Σ27. Stasinakis A.S., Kotsifa S., Gatidou G., Iatrou E., Koumaki E. and Mamais D. Investigation of Diuron removal from runoff waters using biological treatment processes Protection and Restoration of the Environment IX, June 30 July 3, 2008, Kefalonia, Greece, p. 89. Σ26. Stasinakis A.S., Gatidou G., Thomaidis N.S., Mamais D. and Lekkas T.D. An integrated approach for the investigation of occurrence, fate and toxicity of endocrine disrupting chemicals in wastewater treatment systems 10 th Conference on Environmental Science and

11 Technology, September 5-7, 2007, Kos island, Greece, p Σ25. Petalas A. V., Elia E., Stasinakis A.S. and Halvadakis C.P. Use of a low-cost agricultural byproduct for the adsorption of total phenols contained in olive-mill wastewater 10 th Conference on Environmental Science and Technology, September 5-7, 2007, Kos island, Greece, p Σ24. Gatidou G., Vassalou E., Stasinakis A.S. and Thomaidis N.S. Endocrine disrupting compounds accumulation in the marine mussel Mytilus galloprovincialis Micropol and Ecohazard th IWA Specialised Conference on Assessment and Control of Micropollutant /Hazardous Substances in Water, June 17-20, 2007, Frankfurt, Germany, p Σ23. Kordoutis C.I., Tsiouma V., Gatidou G. and Stasinakis A.S. Effect of sludge retention time on the fate of endocrine disrupting chemicals in activated sludge process Micropol and Ecohazard th IWA Specialised Conference on Assessment and Control of Micropollutants/Hazardous Substances in Water, June 17-20, 2007, Frankfurt, Germany, p Σ22. Stasinakis A.S., Petalas A.V., Mamais D., Kotsifa S., Papadopoulou N. and Thomaidis N.S. Toxicity and fate of triclosan in activated sludge process Micropol and Ecohazard th IWA Specialised Conference on Assessment and Control of Micropollutants/Hazardous Substances in Water, June 17-20, 2007, Frankfurt, Germany, p Σ21. Stasinakis A.S., Gatidou G., Thomaidis N.S., Mamais D. and Lekkas T.D. Occurrence of endocrine disruptors in wastewater treatment systems of Greece 4 th European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environment and 10 th Symposium on the Chemistry and Fate of Modern Pesticides, November 26-29, 2006, Almeria, Spain, p Σ20. Gatidou G., Thomaidis N.S., Stasinakis A.S. and Lekkas T.D. Development and validation of an analytical method for the simultaneous determination of endocrine disruptors in wastewater and sewage sludge 4 th European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environment and 10 th Symposium on the Chemistry and Fate of Modern Pesticides, November 26-29, 2006, Almeria, Spain, p. 95. Σ19. Stasinakis A.S., Koulousaris M., Etairidou A., Giannopoulou E. and Thomaidis N.S. Use of low costs adsorbent materials for cadmium and copper removal Protection and Restoration of the Environment VIII, July 3-7, 2006, Chania, Greece, p Σ18. Stasinakis A.S., Mamais D., Petalas A., Thomaidis N.S. and Lekkas T.D. Evaluation of endocrine disruptors biodegrability using respirometric tests Protection and Restoration of the Environment VIII, July 3-7, 2006, Chania, Greece, p Σ17. Stasinakis A.S., Mamais D., Thomaidis N.S., Danika E., Gatidou G. and Lekkas T.D. Investigation of triclosan and nonylphenol acute toxicity in activated sludge process and aquatic environment SETAC Europe 16 th Annual Meeting, May 7-11, 2006, Hague, The Netherlands, p Σ16. Chandrinou S., Pappas K., Stasinakis A.S., Wegener J.W., Alexandropoulos Th. and Thomaidis N.S. Occurrence of organotin compounds in the bivalves of the Aegean Sea, Greece 9 th Conference on Environmental Science and Technology, September 1-3, 2005, Rhodes island, Greece, p Σ15. Lekkas T., Kostopoulou M., Kolokythas G., Thomaidis N., Golfinopoulos S., Kotrikla A., Pavlogeorgatos G., Stasinakis A., Nikolaou N., Gatidou G., Petsas A., Vagi M., Babos D., Lekkas D. and Makri C. Optimization of analytical methods for the determination of trace concentrations of toxic pollutants in drinking and surface waters 8 th Conference on Environmental Science and Technology, September 3-6, 2003, Lemnos island, Greece, p Σ14. Thomaidis N.S., Nikolaou A., Stasinakis A.S., Katifes A., Chandrinou S. and Pappas K. Speciation of organotin compounds in wastewater and sewage sludge using ethylation and GC-FPD Proceedings of the Instrumental Methods of Analysis - Modern Trends and Applications (IMA 03), 2003, p Σ13. Thomaidis N.S., Stasinakis A.S. and Lekkas T.D. Chemical modifiers for the determination of toluene extractable organotins in water samples by ETAAS 3 rd Aegean Analytical Chemistry Days, September 29 October 3, 2002, Polihnitos, Lesvos, Greece, p Σ12. Stasinakis A.S., Thomaidis N.S., Mamais D., Karivali M. and Lekkas T.D. Use of a lab-scale

12 activated sludge plant for the treatment of Cr(VI)-containing wastewater 5 th Specialised Conference on Small Water and Wastewater Treatment Systems, September 24-26, 2002, Istanbul, Turkey, p Σ11. Georgopoulos N., Thomaidis N., Stasinakis A.S., Grigoropoulos A. and Lekkas T.D. Monitoring of the pollution from heavy metals in surface waters of Greece 7 th Conference on Environmental Science and Technology, September 3-6, 2001, Ermoupolis, Syros island, Greece, p Σ10. Lekkas T.D., Kolokythas G., Nikolaou A., Kostopoulou M., Kotrikla A., Gatidou G., Thomaidis N., Golfinopoulos S., Makri Ch., Babos D., Vagi M., Stasinakis A., Petsas A. Existence of priority pollutants in Greek surface waters and legal instruments for their protection in compliance with 76/464/EEC Directive 7 th Conference on Environmental Science and Technology, September 3-6, 2001, Ermoupolis, Syros island, Greece, p Σ9. Stasinakis A.S., Thomaidis N., Giannes A. and Lekkas T.D. Toxicity of arsenic and mercury speciation in activated sludge 7 th Conference on Environmental Science and Technology, September 3-6, 2001, Ermoupolis, Syros Island, Greece, p Σ8. Stasinakis A.S., Mamais D., Vassalou A., Nakou E and Lekkas T.D. Effect of chromium(vi) on heterotrophic maximum specific growth rate (µ m ) in activated sludge systems 7 th Conference on Environmental Science and Technology, September 3-6, 2001, Ermoupolis, Syros island, Greece, p Σ7. Stasinakis A.S., Mamais D., Thomaidis N. and Lekkas T.D. Evaluation of Cr(VI) behavior and toxicity in an activated sludge pilot plant 1 st European Bioremediation Conference, July 2-5, 2001, Chania, Greece, p Σ6. Thomaidis N. S., Stasinakis A.S. and Lekkas T.D. Speciation of chromium in wastewater and sewage sludge by extraction with liquid anion exchanger Amberlite LA-2 and ETAAS 4rd Euroconference on Environmental Analytical Chemistry, September 14-19, 2000, Visegrad, Hungary, p Σ5. Stasinakis A., Thomaidis N., Giannes A., Grigoropoulos A. and Lekkas T.D. Toxicity of organotin compounds to activated sludge 7 th FECS conference on Chemistry and the Environment, Metal Speciation in the Aquatic Environment, August 27-30, 2000, Porto, Portugal, Environ. Sci. & Pollut. Res., Special Issue 1, PP 2.14, p. 58. Σ4. Gatidou G., Kotrikla A., Stasinakis A., Thomaidis N. and Lekkas T.D. Occurrence of the antifouling agents Irgarol 1051, Diuron and organotin compounds at the ports of Rhodes and Mytilene 1 st European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environment, October 5-8, 2000, Ioannina, Greece, p Σ3. A. Nikolaou, A. Stasinakis, A. Kotrikla, M. Vagi, M. Kostopoulou, G. Kolokythas, S. Golfinopoulos, N. Thomaidis, A. Petsas, G. Gatidou and D. Babos, Determination of the substances of Catalogue II of the 76/464/EEC Directive in the surface waters of Greece International Conference Protection and Restoration of the Environment V, July 2000, Thassos, Greece, p Σ2. Stasinakis A.S., Thomaidis N.S., Georgopoulos N., Giannes A., Grigoropoulos A., Karantanelli M. and Lekkas T.D. Determination of heavy metals and organotin compounds in the aquatic environment of Greece 6 th International Conference on Environmental Science and Technology, August 30 - September 2, 1999, Pythagoreion Samos, Greece, p Σ1. Stasinakis A.S., Mamais D., Paraskevas P. and Lekkas T.D. Evaluation of kinetic parameters estimation methods in activated sludge systems 6 th International Conference on Environmental Science and Technology, August 30 - September 2, 1999, Pithagoreion, Samos, Greece, p. 191.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Αθανάσιος Σ. Στασινάκης Ημερομηνία Γεννήσεως : 11/11/1975 Τόπος Γεννήσεως : Καλαμάτα Διεύθυνση εργασίας : Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΑΤΙΔΟΥ Διδάκτορα Επιστημών Περιβάλλοντος ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΑΤΙΔΟΥ Διδάκτορα Επιστημών Περιβάλλοντος ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΑΤΙΔΟΥ Διδάκτορα Επιστημών ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2012 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: ΓΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31 Μαΐου 1975 Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Επίθετο: ΓΑΤΙ ΟΥ Όνοµα: ΓΕΩΡΓΙΑ Ηµεροµηνία γέννησης: 31 Μαΐου 1975

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Επίθετο: ΓΑΤΙ ΟΥ Όνοµα: ΓΕΩΡΓΙΑ Ηµεροµηνία γέννησης: 31 Μαΐου 1975 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επίθετο: ΓΑΤΙ ΟΥ Όνοµα: ΓΕΩΡΓΙΑ Ηµεροµηνία γέννησης: 31 Μαΐου 1975 Τόπος γέννησης: Σέρρες ιεύθυνση: Θησέως 5, 81100, Μυτιλήνη Τηλ.: 22510-36277 e-mail: ggatid@env.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 'Ονοματεπώνυμο Τόπος γέννησης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 'Ονοματεπώνυμο Τόπος γέννησης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 'Ονοματεπώνυμο Τόπος γέννησης Χαλκίδα Έτος γέννησης 1966 Διεύθυνση κατοικίας Έναντι ΤΕΛ, 81 100, Μυτιλήνη Τηλέφωνο κατοικίας 2251044916 Διεύθυνση εργασίας Τηλέφωνο εργασίας 2251036068

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Dr. Απόστολος Γιαννής

Βιογραφικό Σημείωμα Dr. Απόστολος Γιαννής Βιογραφικό Σημείωμα Dr. Απόστολος Γιαννής ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όνομα Επώνυμο Διεύθυνση ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ RESIDUES AND RESOURCE RECLAMATION CENTRE (R3C), NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, 1 CLEANTECH

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Αγγλικά: πολύ καλά (Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Αγγλικά: πολύ καλά (Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Νικόλαος Σ. Θωμαΐδης Ημερομηνία Γεννήσεως : 19/9/1968 Τόπος Γεννήσεως : Μανχάϊμ, Γερμανίας Διεύθυνση εργασίας : Εργ. Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Εργαστηριακή Άσκηση

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Εργαστηριακή Άσκηση Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων: Περιβαλλοντική Διαχείριση - Σύγχρονα Εργαλεία ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Εργαστηριακή Άσκηση Δρ. Όλγα Αρβανίτη (Χημικός) Email: arvaniti@env.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

SPYROS K. GOLFINOPOULOS DEPARTMENT OF FINANCIAL AND MANAGEMENT ENGINEERING UNIVERSITY OF THE AEGEAN CURRICULUM VITAE

SPYROS K. GOLFINOPOULOS DEPARTMENT OF FINANCIAL AND MANAGEMENT ENGINEERING UNIVERSITY OF THE AEGEAN CURRICULUM VITAE SPYROS K. GOLFINOPOULOS DEPARTMENT OF FINANCIAL AND MANAGEMENT ENGINEERING UNIVERSITY OF THE AEGEAN CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Name : Spyros K. Golfinopoulos Date of Birth : 10/1/1970 Place of Birth

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 'Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση εργασίας Τηλέφωνο εργασίας 2271035243 Fax εργασίας 2271035299 Κινητό τηλέφωνο 6978891723 Ηλεκτρονική Διεύθυνση akotr@aegean.gr Άννα Μαρία Κοτρίκλα Τμήμα Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Imperial College of Science and Technology, University of London, M.Sc. και Ph.D. στην Περιβαλλοντική Μηχανική.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Imperial College of Science and Technology, University of London, M.Sc. και Ph.D. στην Περιβαλλοντική Μηχανική. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ. ΛΕΚΚΑΣ Καθηγητής ΤΗΛ: +30 22510 36277, 210 6492450 FAX: +30 210 6492499 E-MAIL: vlekkas@aegean.gr ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Πολυτεχνείο Αθηνών (Πτυχίο Χηµικού Μηχανικού). ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Gro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water

Gro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water 31 1 2010 1 ENVIRONMENTAL SCIENCE Vol. 31,No. 1 Jan.,2010, 3, (,, 100084) :,.,, ( Microcystis aeruginosa),3 (A 2 O ) 10 6 ml - 1,> 0139 d - 1. A 2 O222,. TP ( K max ) ( R max ), Monod. :; ; ; ; :X173 :A

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ του ΚΟΛΠΟΥ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ του ΚΟΛΠΟΥ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ του ΚΟΛΠΟΥ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -272-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Παπαδάτος Π. 1, Βαββάς Δ. 1, Θεοχαράτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΗ Ε.Τ.Ε.Π. ΧΗΜΕΙΑΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΗ Ε.Τ.Ε.Π. ΧΗΜΕΙΑΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΗ Ε.Τ.Ε.Π. ΧΗΜΕΙΑΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Μαρία Βαγή ΕΤΟΣ και ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 23 Μαΐου 1973, Μυτιλήνη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Ηρώων Πολυτεχνείου 10, Τ.Κ. 81100

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΝΤΑΝΕΛΛΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΝΤΑΝΕΛΛΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΝΤΑΝΕΛΛΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 2251 0 36813, Φαξ 22510 36809 email:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος. Καταμερισμός των πηγών εκπομπής

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος. Καταμερισμός των πηγών εκπομπής Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος Καταμερισμός των πηγών εκπομπής Δρ. Αγγελική Καρανάσιου Επιβάρυνση της Ατμόσφαιρας Αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (Α.Σ.) Υπερβάσεις των θεσπισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος στο έργο PhoReSE ΤόλκουΑθανασία Χημικός Εργαστήριο Ανόργανης & Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κελεσίδης Αλέξανδρος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κελεσίδης Αλέξανδρος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κελεσίδης Αλέξανδρος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ : ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΕΛΕΣΙ ΗΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΙΤΣΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. : 1972 ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤ. : ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΥΟ ΠΑΙ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 203 Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας Γαρουφαλιά Χ., 1 Αναγνώστου Χ., 2 Παπαγεωργίου Α. 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Διεύθυνση (-εις) ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ, 64100, ΚΑΒΑΛΑ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο (-α) +30 6974803377 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Νικολάου Αναστασία ΕΤΟΣ και ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 16/02/1976, Καβάλα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Θεοδώρου Μητρέλια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ. Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015

ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ. Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015 ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015 Θεματικά αντικείμενα -Design and Implementation of scaled experiments and field measurements (Indoor and Outdoor areas) -Chemical Transport Modelling

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Χρυσάνθη Κοντογιώργη, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Γραφείο Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων, ΟΛΠ ΑΕ Ιωάννης Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ University of Food Technologies at Plovdiv (UFT-Plovdiv

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Πρόγραμμα: «Κ. Καραθεοδωρή 2010-2013» Κωδικός έργου: D.160 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ντεμούσης Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί

Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί Ενότητα 14: Επίδραση ρύπανσης στα ψάρια Επίκ. Καθηγήτρια Δήμητρα Μπόμπορη Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Research on the Effect and Technique of Remediation for Multi-Metal Contaminated Tailing Soils

Research on the Effect and Technique of Remediation for Multi-Metal Contaminated Tailing Soils 34 9 2013 9 ENVIRONMENTAL SCIENCE Vol 34 No 9 Sep 2013 1 2 1* 1 1 2 1 2 1 2 Marc Peters 1 1 100101 2 100049 EDTA Cd Pb 52 2 mg kg - 1 4 836 5 mg kg - 1 Cr 2 7% 60% Cd Pb 0 1% 0 1 mol L - 1 EDTA 1 6 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX : 2310-99.7759 : zoubouli@chem.auth.gr

TELEFAX : 2310-99.7759 : zoubouli@chem.auth.gr 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : Αναστάσιος Ι. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : Χηµικός ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : Χηµική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία ΤΙΤΛΟΣ/ΘΕΣΗ : Dr. / ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χηµικής & Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Π.M.Σ. Ωκεανογραφίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Π.M.Σ. Ωκεανογραφίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Π.M.Σ. Ωκεανογραφίας Χημική συμπεριφορά και διακίνηση οργανικών ρύπων στο θαλάσσιο χώρο της βιομηχανικής ζώνης του ΒΔ Σαρωνικού Κόλπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Ανδρέας Φράγκου Λεμεσός 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΟΣ Ρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΌΝΟΜΑ: ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς,, Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 73100, Κρήτη Τηλ. (++30)-6976100691, Fax. -, email: athena.spyridaki@enveng.tu c.gr, aspyridaki@isc.tuc.gr http://www.enveng.tuc.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α.Π. 573 Μυτιλήνη, 28 Μαρτίου 2012 Το Τµήµα Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές).

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΙΘΕΤΟ: ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27/5/1981 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΦΝΕΡ 10-12, ΤΚ 11636 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109248841/ ΚΙΝ. 6972478618

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Τίτλος Προτεινόμενου Ερευνητικού Θέματος: Project Management and Intelligent Computational Techniques (Διοίκηση Έργων και Νοήμονες Υπολογιστικές Τεχνικές) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική εργασία

Βιβλιογραφική εργασία Εργαστήριο Αμπελουργίας ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων Πάτρα 2016 Τι είναι βιβλιογραφική εργασία (review); Παραθέτει δεδομένα (data/results) αποδείξεις (evidence)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΡ FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΡ FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΡ FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 6 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ορίζοντας 2020 Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία

Ορίζοντας 2020 Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Περίγραμμα Ταυτότητα Προγράμματος Δομή Προγράμματος Προϋπολογισμός Κανόνες συμμετοχής Αξιολόγηση Participant Portal και χρήσιμα έγγραφα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήµης & Τεχνολογίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήµης & Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήµης & Τεχνολογίας Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15773 Αθήνα E-mail: mloiz@chemeng.ntua.gr Web site: «Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΧΑΧΛΑΔΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΧΑΧΛΑΔΑΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Ιωάννης Ν. Χαχλαδάκης Διεύθυνση Εργασίας: Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Κτίριο Κ1, Γραφείο Κ1.135 Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, Κρήτη Διεύθυνση Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Μαρία Αϊβαλιώτη Μηχανικός Περιβάλλοντος, M.Sc., Ph.D. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 7 Νοεμβρίου 1980

Βιογραφικό Σημείωμα. Μαρία Αϊβαλιώτη Μηχανικός Περιβάλλοντος, M.Sc., Ph.D. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 7 Νοεμβρίου 1980 Βιογραφικό Σημείωμα Μαρία Αϊβαλιώτη Μηχανικός Περιβάλλοντος, M.Sc., Ph.D. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 7 Νοεμβρίου 1980 Τόπος γέννησης: Χανιά Κρήτη Ελλάδα Εθνικότητα: Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 20/06/2015

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 20/06/2015 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 20/06/2015 θα ήθελα να εκφράσω το ενδιαφέρον μου για τη θέση ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001 2006-2007 2007-2008, 2009-

1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001 2006-2007 2007-2008, 2009- 1 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη µονιµοποίηση της ρ. Σπυριδούλας-Μελίνας Κώττη στο Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης µε εξειδίκευση «Ρύπανση Υδατικών Πόρων» στη βαθµίδα της Καθηγήτριας Εφαρµογών.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γνωστικό Αντικείμενο: Computer Aided Design (CAD) Computer

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO- 7013

3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO- 7013 ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ 3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εξάμηνο: Ζ Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO- 7013 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών : 6 2 4 Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.,

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ., Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΛ. ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ Όνομα συζύγου: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΒΒΑΝΙΔΗΣ Ειδικότητα: Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (Α.Π.Θ.) - Υγειονολόγος Μηχανικός Θέση: Λέκτορας του Τομέα Μαθηματικών-Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων

Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων Κων/νος Πετρίδης, Κ. Τσίτου, Μιχάλης Ταταράκης και Γιάννης Καλιακάτσος Important Dates 1991: First Study Visit of Staff Members

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Σοφία Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ- ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ- ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ- ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ Β. Κωστακοπούλου, Ν. Σταµάτης, Α.Α. Θωµάτου, I. Kωνσταντίνου * 1 Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογική μελέτη για την εκτίμηση των επιπτώσεων έκθεσης παιδιών σε υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων

Επιδημιολογική μελέτη για την εκτίμηση των επιπτώσεων έκθεσης παιδιών σε υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων Επιδημιολογική μελέτη για την εκτίμηση των επιπτώσεων έκθεσης παιδιών σε υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων Επιστημονικό Εγχειρίδιο Επιδημιολογικής Εκτίμησης Θεμελίωση οριακών τιμών βαρέων μετάλλων και

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η /.0.04 ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Διαχρονική εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, P.E., ASHRAE Accredited

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνοµα ΤΥΡΟΒΟΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνοµα ΤΥΡΟΒΟΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνοµα Προσωπικές πληροφορίες Σπουδές Υποτροφίες ΤΥΡΟΒΟΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ηµεροµηνία γέννησης: 25 / 5 / 1974 Όνοµα πατρός: Ιωάννης ιεύθυνση Κατοικίας: Γ. Παπαδάκη 6, Χαλέπα, Χανιά Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΕΡΙ Α 18.3.2005 «Ποιότητα της ατµόσφαιρας σε αστικές περιοχές Νέα δεδοµένα και προοπτικές» Αιωρούµενα Σωµατίδια (PM 10 /PM 2,5 ) και Ποιότητα της Ατµόσφαιρας στην Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΟΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΡΥΠΟΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΥΠΟΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ T. Licha 1, K. Nodler 1, D. Voutsa 2, C. Samara 2 1 Georg-August-Universität,

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα