ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Αθανάσιος Σ. Στασινάκης Ηµεροµηνία Γεννήσεως : 11/11/1975 Τόπος Γεννήσεως : Καλαµάτα ιεύθυνση εργασίας : Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τηλ ΣΠΟΥ ΕΣ Εκπαιδευτική άδεια στο Process Engineering Department, Swiss Federal Institute of Aquatic Research, Eawag/ETH, Switzerland Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων και Αέρα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Ερευνητικό Θέµα: ιερεύνηση τοξικότητας και βιοαποδόµησης οργανικών ενώσεων που προκαλούν ορµονικές διαταραχές (endocrine disruptors), σε συστήµατα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων µε τη µέθοδο της ενεργού ιλύος - Πρόγραµµα Πυθαγόρας ιδακτορικό δίπλωµα στις Επιστήµες του Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Βαθµός Άριστα. Υπότροφος του ΙΚΥ και του Ιδρύµατος Μποδοσάκη Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Βαθµός Άριστα 8.58/10. Υπότροφος του ΙΚΥ. 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Μέλος ΕΠ στη βαθµίδα του Μόνιµου Επίκουρου Καθηγητή, Τµ. Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου (εκλογή 6/2013 ιορισµός 6/2013) Μέλος ΕΠ στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή, Τµ. Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου (εκλογή 10/2009 ιορισµός 1/2010) Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ιαχείριση Αποβλήτων», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Μέλος ΕΠ στη βαθµίδα του Λέκτορα, Τµ. Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου (εκλογή 12/2004 ιορισµός 9/2005) Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργ. Ποιότητας Υδάτων και Αέρα, Τµ. Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου ιδάσκων επί συµβάσει Π 407/80 στη βαθµίδα του Λέκτορα, Τµ. Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου Ιδιωτικό γραφείο περιβαλλοντικών µελετών 3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.1. ιδασκαλία προπτυχιακών µαθηµάτων Τίτλος Μαθήµατος Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική (Y) ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι (KEY) ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων ΙΙ (KEY) Εξάµηνο Τµήµα / Πανεπιστήµιο 3 ο Περιβάλλοντος / Αιγαίου 6 ο Περιβάλλοντος / Αιγαίου 7 ο Περιβάλλοντος / Αιγαίου Έτη σήµερα σήµερα σήµερα Μορφή διδασκαλίας Αυτόνοµα Συνδιδασκαλία

2 Ειδικά Θέµατα Περιβάλλοντος Erasmus/Socrates (KEY) 8 Περιβάλλοντος / Αιγαίου σήµερα 3.2. ιδασκαλία µεταπτυχιακών µαθηµάτων Τίτλος Μαθήµατος Σχεδιασµός Μονάδων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων ιαχείριση Πόρων και Αποβλήτων Φυσικό Περιβάλλον και Ρύπανση Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική Περιβαλλοντική Πολιτική και ιαχείριση ιαχείριση Αποβλήτων Εξάµηνο Β Α Τµήµα / Πανεπιστήµιο Περιβάλλοντος / Αιγαίου Περιβάλλοντος / Αιγαίου 1 ο έτος Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Έτη σήµερα Μορφή διδασκαλίας Αυτόνοµα Συνδιδασκ αλία 4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.1. Ερευνητικά ενδιαφέροντα Εφαρµογή και βελτιστοποίηση µεθόδων για την επεξεργασία και αξιοποίηση των αποβλήτων που προκύπτουν από αστικές, εµπορικές και βιοµηχανικές δραστηριότητες. Μελέτη τοξικών ουσιών (βαρέων µετάλλων και συνθετικών οργανικών ενώσεων) που ανιχνεύονται στα υγρά απόβλητα. Συγκεκριµένα: (1) Ανάπτυξη αξιόπιστης και ευαίσθητης αναλυτικής µεθοδολογίας για τον προσδιορισµό των συγκεκριµένων ουσιών σε δείγµατα αποβλήτων και λασπών Προσδιορισµός χηµικών µορφών µετάλλων (Cr 3+, Cr 6+, οργανοκασσιτερικές ενώσεις) µε Φασµατοµετρία Ατοµικής Απορρόφησης µε Φούρνο Γραφίτη, προσδιορισµός ενδοκρινικών διαταρακτών (nonylphenols, bisphenol A, triclosan) µε Αέρια Χρωµατογραφία µε Φασµατοµετρία Μαζών, τεχνικές προκατεργασίας δειγµάτων. (2) ιερεύνηση της τύχης των ανόργανων και οργανικών τοξικών ρυπαντών σε συστήµατα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Μελέτη των µηχανισµών της προσρόφησης και της βιοαποδόµησης στην αποµάκρυνση χηµικών µορφών µετάλλων και συνθετικών οργανικών ενώσεων, επίδραση των συνθηκών λειτουργίας (ηλικία ιλύος, υδραυλικός χρόνος παραµονής, αερόβιες-ανοξικές-αναερόβιες συνθήκες) και των χαρακτηριστικών της βιοµάζας (εγκλιµατισµός) στην αποµάκρυνσή τους. (3) Εκτίµηση της τοξικότητας των ανόργανων και οργανικών τοξικών ρυπαντών κατά την επεξεργασία των αποβλήτων, αλλά και κατά τη διάθεσή τους στο περιβάλλον Μελέτη της τοξικότητας σε αυτότροφους, ετερότροφους µικροοργανισµούς και µεµονωµένα βακτήρια, επίδραση των συνθηκών λειτουργίας συστηµάτων επεξεργασίας αποβλήτων και των χαρακτηριστικών της βιοµάζας στην παρατηρούµενη τοξικότητα. (4) Παρακολούθηση των συγκεντρώσεων ανόργανων και οργανικών τοξικών ρυπαντών σε περιβαλλοντικά δείγµατα Μελέτη της παρουσίας τοξικών ρυπαντών σε συστήµατα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων µεγάλης κλίµακας, διερεύνηση της παρουσίας ουσιών που ανιχνεύονται στα υγρά απόβλητα σε λοιπά περιβαλλοντικά δείγµατα (επιφανειακά και θαλάσσια ύδατα, οργανισµούς) και εκτίµηση επικινδυνότητας από τη διάθεση και επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων αποβλήτων Ερευνητικά προγράµµατα Χρηµατοδότηση Φορέας α/α Τίτλος Χρηµ/σης 16 ΘΑΛΗΣ «Ενσωµάτωση της βιωσιµότητας στη συµµετοχική λήψη αποφάσεων» Υπουργείο Παιδείας ιάρκεια Μορφή Συµµετοχής Κ. Χαλβαδάκης (παν.

3 ΘΑΛΗΣ «ιερεύνηση της τύχης οργανικών µικρορυπαντών κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και µελέτη της συµπεριφοράς τους κατά τη διάθεση επεξεργασµένων αποβλήτων στο υδατικό περιβάλλον» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «Μεταφορά τεχνογνωσίας Ανάπτυξη παραµετροποιηµένου µοντέλου σχεδιασµού και ελέγχου λειτουργίας Μονάδων Επεξεργασίας Λυµάτων διαφορετικής δυναµικότητας» Ηράκλειτος ΙΙ «ιερεύνηση συµπεριφοράς υπερφθοριωµένων ενώσεων κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων» ιερεύνηση της δυνατότητας µείωσης του κόστους λειτουργίας του ΚΕΛ Ψυττάλειας ιερεύνηση της παρουσίας αναδυόµενων ρύπων προτεραιότητας (emerging contaminants) στα υγρά απόβλητα 11 του ΚΕΛ Ψυτάλλειας Εκτίµηση επικινδυνότητας για την ασφαλή επαναχρησιµοποίηση και διάθεση των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων Κουπόνια Καινοτοµίας για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις: 10 ηµιουργία/ανάπτυξη παραµετροποιηµένου µοντέλου σχεδιασµού εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Ενίσχυση υφιστάµενης υποδοµής του Εργαστηρίου Ποιότητας Υδάτων και Αέρα του Τµήµατος 9 Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για την παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικών δοκιµών και για τη διαπίστευσή του 8 ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι: ιερεύνηση τοξικότητας και βιοαποδόµησης συνθετικών οργανικών ενώσεων που προκαλούν ορµονικές διαταραχές (endocrine disruptors), σε συστήµατα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων µε τη µέθοδο της ενεργού ιλύος 7 Προσδιορισµός και έρευνα για την ελαχιστοποίηση των τριααλογονοπαραγώγων του µεθανίου (THMs) στο πόσιµο νερό της Αθήνας Υπουργείο Παιδείας Υπουργείο Ανάπτυξης ΜµΕ Υπουργείο Παιδείας ΕΥ ΑΠ ΕΥ ΑΠ Αιγαίου) Επιστηµ. Υπεύθυνος Επιστηµ. Υπεύθυνος Επιστηµ. Υπεύθυνος. Μαµάης (ΕΜΠ) Ν. Θωµαΐδης (Παν. Αθηνών) ΓΓΕΤ 2010 Επιστηµ. Υπεύθυνος Υπουργείο Ανάπτυξης ΕΠΕΑΕΚ Υπ. Παιδείας Θ. Λέκκας (Παν. Αιγαίου) Μεταδιδακτορικός ερευνητής Θ. Λέκκας (Παν. Αιγαίου) ΕΥ ΑΠ 2005 Θ. Λέκκας (Παν. Αιγαίου)

4 6 NAIAS (North Aegean Innovative Actions): Πρόγραµµα κοινοτικών δράσεων Β. Αιγαίου - ράση 7.6: Καινοτόµα συστήµατα διαχείρισης αποβλήτων ελαιουργείων 5 Νέα επιχειρηµατικότητα για το Βόρειο Αιγαίο προοπτική ζωής 4 Παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιότητας των Επιφανειακών Αποδεκτών της Ελλάδας αναφορικά µε τις ουσίες του Καταλόγου ΙΙ, υποψηφίων του Καταλόγου Ι, της 76/464 ΕΟΚ Οδηγίας 3 Ποιότητα πόσιµων και υπόγειων υδάτων ήµου Γέρας 2 ιερεύνηση της ύπαρξης βαρέων µετάλλων (Hg, Cd, Cr, Ni, As, Cu, Zn, Ba, V) και πτητικών οργανικών ενώσεων στο πόσιµο νερό στην πόλη της Μυτιλήνης 1 Παρακολούθηση της ποιότητας επιφανειακών αποδεκτών της Β. Ελλάδας σχετικά µε τις ουσίες του Καταλόγου Ι της 76/464/ΕΟΚ Οδηγίας Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Υπουργείο Εργασίας ΥΠΕΧΩ Ε Γέρας Λέσβου Μυτιλήνης ΥΠΕΧΩ Ε Κ. Χαλβαδάκης (Παν. Αιγαίου) Θ. Λέκκας (Παν. Αιγαίου) Θ. Λέκκας (Παν. Αιγαίου) Ν. Θωµαίδης (Παν. Αιγαίου) Ν. Θωµαίδης (Παν. Αιγαίου) Θ. Λέκκας (Παν. Αιγαίου) 4.3. Ερευνητική συνεργασία µε εργαστήρια: 1. Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας, Τµ. Χηµείας, Παν. Αθηνών ( ρ. Ν. Θωµαίδης) 2. Εργαστήριο Υγειονοµικής Τεχνολογίας, Τµ. Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ ( ρ.. Μαµάης) 3. Wastewater technology group, Department of Environmental Engineering, Technical University of Denmark (Prof. Irini Angelidaki) 4. Environmental Analytical Chemistry group, Department of Environmental Engineering, Technical University of Denmark (Ass. Prof. Henrik Rasmus Andersen) 5. Process Engineering Department, Eawag, Dubendorf, Switzerland (Prof. Hansruedi Siegrist) 6. Wadsworth Center, School of Public Health, State University of New York at Albany, New York, USA (Prof. Kurunthachalam Kannan) 7. Laboratory of Applied Environmental Chemistry, University of Kuopio, Finland (Dr J. Virkutyte) 4.4. Υποτροφίες ιακρισεις: 2010 Highly cited author award Journal of Chromatography A 2001 Fellowship στη διάρκεια του 1 st European Bioremediation Conference, Chania, Greece, 2-5 July, Εθνικό Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών για µεταπτυχιακές σπουδές 1998 Ίδρυµα Μποδοσάκη για µεταπτυχιακές σπουδές Εθνικό Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές 5. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ και ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 5.1. Μέλος της Επιτροπής Σπουδών του Τµ. Περιβάλλοντος, Παν. Αιγαίου (2005 σήµερα) 5.2. Τµηµατικός υπεύθυνος για ανταλλαγές ERASMUS/SOCRATES (2006 σήµερα)

5 5.3. Κριτής ερευνητικών προγραµµάτων ISRAEL SCIENCE FOUNDATION (2008), Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (2010, 2011, 2013), CZECH SCIENCE FOUNDATION (2010), Romanian National Council for Development and Innovation (2011) 5.4. Guest Editor σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά: Journal of Hazardous Materials: Special Issue on Occurrence and fate of emerging contaminants in municipal wastewater treatment systems, vol , Κριτής άρθρων των διεθνών επιστηµονικών περιοδικών: Water Research Chemosphere Environmental Science and Technology Science of the Total Environment Journal of Chromatography A Journal of Hazardous Materials Journal of Environmental Management Journal of Separation and Purification Technology Urban Water Journal Biochemical Engineering Journal Environmental Engineering Sciences Bioresource Technology Journal of Biotechnology CLEAN, Soil, Air, Water Biodegradation Environmental Technology Environment International Water Air and Soil Pollution Global Nest Journal Journal of Food Engineering Chemical Engineering Journal Environmental Science and Pollution Research Journal of Chemical Technology and Biotechnology 5.6. ιοργάνωση συνεδρίων: 1. Μέλος της επιστηµονικής επιτροπής διεθνούς συνεδρίου «13 th Conference on Environmental Science and Technology 2013», Αθήνα, 5-7 Σεπτεµβρίου Μέλος της επιστηµονικής επιτροπής διεθνούς συνεδρίου «13 th Conference on Environmental Science and Technology 2013», Αθήνα, 5-7 Σεπτεµβρίου Μέλος της επιστηµονικής επιτροπής διεθνούς συνεδρίου «12 th Conference on Environmental Science and Technology 2011», Ρόδος, 8-10 Σεπτεµβρίου Μέλος της επιστηµονικής επιτροπής διεθνούς συνεδρίου «11 th Conference on Environmental Science and Technology 2009», Χανιά, 3-5 Σεπτεµβρίου Μέλος της επιστηµονικής επιτροπής διεθνούς συνεδρίου «10th Conference on Environmental Science and Technology 2007», Κως, 5-8 Σεπτεµβρίου Μέλος των επιστηµονικών ενώσεων: 1. Μέλος της International Water Association (IWA, 2007-σήµερα). Επιπλέον, µέλος του Water Reuse group και του Anaerobic Digestion group. 2. Μέλος της Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC, 2006, 2010) 3. Μέλος του Global Network of Environmental Science and Technology (G-NEST, 2002-σήµερα) 4. European Federation of Biotechnology (EFB, 2012-σήµερα) 5. Hellenic Water Association (HWA, 2012-σήµερα) 5.8. Παρακολούθηση επιστηµονικών συνεδρίων: th Conference on Environmental Science and Technology, September 8-10, 2011, Rhodes island, Greece. 2. SETAC Europe, 20 th Annual Meeting, May 23-27, 2010, Seville, Spain th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, June 30-July 3, 2008, Kefalonia, Greece th International Conference on Environmental Science and Technology, September 5-7, 2007, Kos, Greece th IWA Specialised Conference on Assessment and Control of Micropollutants / Hazardous Substances in Water, June 17-20, 2007, Frankfurt, Germany. 6. Sludgergy Workshop, November 24-25, 2006, Izmir, Turkey th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, July 3-7, 2006, Chania, Greece. 8. SETAC Europe 16 th Annual Meeting, May 7-11, 2006, Hague, The Netherlands.

6 9. 9 th International Conference on Environmental Science and Technology, September 1-3, 2005, Rhodes, Greece th Specialised Conference on Small Water and Wastewater Treatment Systems, September 24-26, 2002, Istanbul, Turkey rd Aegean Analytical Chemistry Days, September 29 - October 3, 2002, Polihnitos, Lesvos, Greece th International Conference on Environmental Science and Technology, September 3-6, 2001, Ermoupolis, Syros, Greece st European Bioremediation Conference, July 2-5, 2001, Chania, Greece th FECS conference on Chemistry and the Environment, Metal Speciation in the Aquatic Environment, August 27 30, 2000, Porto, Portugal th International Conference on Environmental Science and Technology, August 30 - September 2, 1999, Pithagoreion, Samos, Greece Παρακολούθηση επιµορφωτικών σεµιναρίων: 1. Ειδικά Θέµατα στην Εφαρµογή του ISO 17025:2005, Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Ιούνιος 2008, Αθήνα, Ελλάδα. 2. Ανάλυση Ερµηνεία Αποτελεσµάτων και Πιστοποιητικών ιακρίβωσης, Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Ιούνιος 2008, Αθήνα, Ελλάδα. 6. ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 6.1. Αναπληρωµατικό Μέλος της Επιτροπής Παραλαβής Υλικών Τµήµατος Περιβάλλοντος (2010 σήµερα) 6.2 Πρόεδρος Επιτροπής ιεξαγωγής και Αξιολόγησης Ανοικτού ηµόσιου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την προµήθεια λογισµικών προγραµµάτων και ειδών πληροφορικής για τις ανάγκες των ακαδηµαϊκών τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (Οκτώβριος 2010) 6.3 Πρόεδρος Επιτροπής ιεξαγωγής και Αξιολόγησης Ανοικτού ιαγωνισµού προµήθειας εξοπλισµού για τις ακαδηµαϊκές µονάδες του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάµο στα πλαίσια του «Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ » (Σεπτέµβριος 2012) ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ιδακτορική διατριβή ιερεύνηση τοξικότητας και µελέτη συµπεριφοράς χηµικών µορφών µετάλλων σε συστήµατα ενεργού ιλύος µε έµφαση στο χρώµιο (196 σελίδες, 225 βιβλιογραφικές αναφορές). Κεφάλαια σε Βιβλία Micropollutants and aquatic environment by A.S. Stasinakis and G. Gatidou in Virkutyte J., Varma R.S., Jegatheesan V. (2010) Treatment of micropollutants in water and wastewater. IWA Publishing, London, UK. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤH ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ SCIENCE CITATION INDEX Stasinakis A.S., Thomaidis N.S., Arvaniti O.S., Asimakopoulos A.G., Samaras V.G., Ajibola A., Mamais D., Lekkas T.D. (2013) Contribution of primary and secondary treatment on the removal of benzothiazoles, benzotriazoles, endocrine disruptors, pharmaceuticals and perfluorinated compounds in a sewage treatment plant. Science of the Total Environment , Antonopoulou G., Kirkou A., Stasinakis A.S. (2013) Quantitative and qualitative greywater characterization in Greek households and investigation of their treatment using physicochemical methods. Science of the Total Environment ,

7 Bletsou A.A., Asimakopoulos A.G., Stasinakis A.S., Thomaidis N.S., Kannan K. (2013) Mass loading and fate of linear and cyclic siloxanes in a wastewater treatment plant in Greece. Environmental Science and Technology 47, Samaras V.G., Stasinakis A.S., Mamais D., Thomaidis N.S., Lekkas T.D. (2013) Fate of selected pharmaceuticals and synthetic endocrine disrupting compounds during wastewater treatment and sludge anaerobic digestion. Journal of Hazardous Materials , Stasinakis A.S. (2012) Review on the fate of emerging contaminants during sludge anaerobic digestion. Bioresource Technology 121, Arvaniti O.S., Ventouri E.I., Stasinakis A.S., Thomaidis N.S. (2012) Occurrence of different classes of perfluorinated compounds in Greek wastewater treatment plants and determination of their solid-water distribution coefficients. Journal of Hazardous Materials , Kelessidis A., Stasinakis A.S. (2012) Comparative study of the methods used for treatment and final disposal of sewage sludge in European countries. Waste Management 32, Stasinakis A.S., Mermigka S., Samaras V.G., Farmaki E., Thomaidis N.S. (2012) Occurrence of endocrine disrupters and selected pharmaceuticals in Aisonas River (Greece) and environmental risk assessment using hazard indexes. Environmental Science and Pollution Research 19, Nesseris G.K., Stasinakis A.S. (2012) Investigation of municipal and olive-mill wastewater co-treatment in activated sludge powdered activated carbon (AS-PAC) systems. Journal of Chemical Technology and Biotechnology 87, Samaras V.G., Thomaidis N.S., Stasinakis A.S., Lekkas T.D. (2011) An analytical method for the simultaneous trace determination of acidic pharmaceuticals and phenolic endocrine disrupting chemicals in wastewater and sewage sludge by gas chromatography-mass spectrometry. Analytical and Bioanalytical Chemistry 399, Stasinakis A.S., Kordoutis C., I., Tsiouma V.C., Gatidou G., Thomaidis N.S. (2010) Removal of selected endocrine disrupters in activated sludge systems: Effect of sludge retention time on their sorption and biodegradation. Bioresource Technology 101, Samaras V., Thomaidis N.S., Stasinakis A.S., Gatidou G., Lekkas T.D. (2010) Determination of selected non-steroidal anti-inflammatory drugs in wastewater by gas chromatography mass spectrometry. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 90, Stasinakis A.S. and Thomaidis N.S. (2010) Fate and biotransformation of metal and metalloid species in biological wastewater treatment processes. Critical Reviews in Environmental Science and Technology 40, Stasinakis A.S., Kotsifa S., Gatidou G. and Mamais D. (2009) Diuron biodegradation in activated sludge batch reactors under aerobic and anoxic conditions. Water Research 43, Stasinakis A.S. (2008) Use of selected advanced oxidation processes (AOPs) for wastewater treatment A mini review. Global Nest Journal 10, Mamais D., Noutsopoulos C., Stasinakis A.S., Kouris N. and Andreadakis A. D. (2008) Comparison of bioluminescence and AUR for assessing toxicity to municipal activated sludge. Water Environment Research 80, Stasinakis A.S., Elia I., Petalas A.V. and Halvadakis C.P. (2008) Removal of total phenols from olive-mill wastewater using an agricultural by-product, olive pomace. Journal of Hazardous Materials 160, Stasinakis A.S., Gatidou, G., Mamais D., Thomaidis N.S. and Lekkas T.D. (2008) Occurrence and fate of endocrine disrupters in Greek sewage treatment plants. Water Research 42, Stasinakis A.S., Mamais D., Thomaidis N.S., Danika E., Gatidou G. and Lekkas T.D. (2008) Inhibitory effect of triclosan and nonylphenol on respiration rates and ammonia removal in activated sludge systems. Ecotoxicology and Environmental Safety 70, Stasinakis A.S., Petalas A.V., Mamais D. and Thomaidis N.S. (2008) Application of the OECD 301F respirometric test for the biodegradability assessment of various potential endocrine disrupting chemicals. Bioresource Technology 99,

8 Thomaidis N.S., Stasinakis A.S. and Lekkas T.D. (2007) A screening method for the determination of toluene extractable organotins in water samples by Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry and rhenium as chemical modifier. Applied Organometallic Chemistry 21, Thomaidis N.S., Stasinakis A.S., Gatidou G., Morabito R., Massanisso P. and Lekkas T.D. (2007) Occurrence of organotin compounds in the aquatic environment of Greece. Water Air & Soil Pollution 181, Stasinakis A.S., Petalas A.V., Mamais D., Thomaidis N.S., Gatidou G. and Lekkas T.D. (2007) Investigation of triclosan fate and toxicity in continuous-flow activated sludge systems. Chemosphere 68, Gatidou G., Thomaidis N.S., Stasinakis A.S. and Lekkas T.D. (2007) Simultaneous determination of the endocrine disrupting compounds nonylphenol, nonylphenol ethoxylates, triclosan and bisphenol A in wastewater and sewage sludge by gas chromatography-mass spectrometry. Journal of Chromatography A 1138, Chandrinou S., Stasinakis A.S., Thomaidis N.S., Nikolaou A. and Wegener J.W. (2006) Distribution of organotin compounds in the bivalves of the Aegean Sea, Greece. Environment International 33, Stasinakis A.S., Thomaidis N.S., Nikolaou A. and Kantifes A. (2005) Aerobic biodegradation of organotin compounds in activated sludge batch reactors. Environmental Pollution 134, Stasinakis A.S., Thomaidis N.S., Mamais D. and Lekkas T.D. (2004) Investigation of Cr(VI) reduction in continuous-flow activated sludge plants. Chemosphere 57, Lekkas T., Kolokythas G., Nikolaou A., Kostopoulou M., Kotrikla A., Gatidou G., Thomaidis N., Golfinopoulos S., Makri C., Babos D., Vagi M., Stasinakis A., Petsa A. and Lekkas D. (2004) Evaluation of the pollution of the surface waters of Greece from the priority compounds of List II, 76/464/EEC Directive, and other toxic organic compounds. Environment International 30, Lekkas T., Kostopoulou M., Petsas A., Vagi M., Golfinopoulos S., Stasinakis A., Thomaidis N., Pavlogeorgatos G., Kotrikla A., Gatidou G., Xylourgidis N., Kolokythas G., Makri C., Babos D., Lekkas D. and Nikolaou A. (2003) Monitoring priority substances of directives 76/464/EEC and 2000/60/EC in Greek water bodies. Journal of Environmental Monitoring 5, Stasinakis A.S., Mamais D., Paraskevas P. and Lekkas T.D. (2003) Evaluation of different methods for the determination of maximum heterotrophic growth rate. Water Environment Research 75, Stasinakis A.S., Thomaidis N.S., Mamais D., Karivali M. and Lekkas T.D. (2003) Chromium species behaviour in the activated sludge process. Chemosphere 52, Stasinakis A.S., Thomaidis N.S., Mamais D., Papanikolaou E.C., Tsakon A. and Lekkas T.D. (2003) Effects of chromium (VI) addition on the activated sludge process. Water Research 37, Stasinakis A.S., Thomaidis N.S. and Lekkas T.D. (2003) Speciation of chromium in wastewater and sludge by extraction with liquid anion exchanger Amberlite LA-2 and Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry. Analytica Chimica Acta 478, Stasinakis A.S., Thomaidis N.S., Giannes A.S. and Lekkas T.D. (2003) Effect of arsenic and mercury speciation on inhibition of respiration rate in activated sludge systems. Environmental Science and Pollution Research 10, Stasinakis A.S., Mamais D., Thomaidis N.S and Lekkas T.D (2002) Effect of chromium (VI) on bacterial kinetics of heterotrophic biomass of activated sludge. Water Research 36, Stasinakis A.S., Thomaidis N.S. and Lekkas T.D. (2001) Toxicity of organotin compounds to activated sludge. Ecotoxicology and Environmental Safety 49, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

9 Σ55. Arvaniti O.S., Andersen H.R., Hwang Y.H., Antoniou M.G., Gatidou G.M., Thomaidis N.S., Stasinakis A.S. Removal of perfluorinated compounds from water with activated carbon and redox treatments. 13 th Conference on Environmental Science and Technology, September 5 7, 2013, Athens, Greece, p Σ54. Kotzapetros A.D., Paraskevas P.A., Stasinakis A.S. Sensitivity analysis of a modern automatic control system for the activated sludge process in wastewater treatment. 13 th Conference on Environmental Science and Technology, September 5 7, 2013, Athens, Greece, p Σ53. Noutsopoulos C., Mamais D., Thomaidis N.S., Koumaki E.,. Nika M., Bletsou A., Stasinakis A.S. Removal of emerging pollutants through wastewater disinfection. 13 th Conference on Environmental Science and Technology, September 5 7, 2013, Athens, Greece, p Σ52. Iatrou E.I., Salatas A., Symsaris I.I., Stasinakis A.S., Thomaidis N.S. Fate and removal of antimicrobial compounds in lab-scale planted bioreactors using duckweed Lemna Minor. 13 th Conference on Environmental Science and Technology, September 5 7, 2013, Athens, Greece, p Σ51. Borova V.L., Dasenaki M.E., Maragou N.C., Alygyzakis N., Stasinakis A.S., Thomaidis N.S., Lekkas T.D. Trends in use of pharmaceuticals, controlled psychoactive and illicit drugs as revealed from the influents analysis of WWTP of Athens, Greece. 13 th Conference on Environmental Science and Technology, September 5 7, 2013, Athens, Greece, p Σ50. Mazioti E.A., Stasinakis A.S., Thomaidis N.S. Biodegradation and sorption of benzotriazoles and benzothiazoles in activated sludge systems. 13 th Conference on Environmental Science and Technology, September 5 7, 2013, Athens, Greece, p Σ49. Arvaniti O.S., Symsaris E.C., Andersen H.R., Antoniou M.G., Thomaidis N.S., Stasinakis A.S. Removal of perfluorinated compounds from water with activated carbon and advanced oxidation processes. Micropol and Ecohazard 2013, June 16-20, 2013, Zurich, Switzerland, P196. Σ48. Borova V.L., Dasenaki M.E., Maragou N.C., Stasinakis A.S., Thomaidis N.S. Trends in discharge of 160 pharmaceuticals, controlled psychoactive and illicit drugs and their metabolites in the sewage treatment of Athens, Greece. Micropol and Ecohazard 2013, June 16-20, 2013, Zurich, Switzerland, P74. Σ47. Arvaniti O.S., Andersen H.R., Thomaidis N.S., Stasinakis A.S. Sorption of perfluorinated compounds onto different types of sludge. Micropol and Ecohazard 2013, June 16-20, 2013, Zurich, Switzerland, P42. Σ46. Lekkas T.D., Thomaidis N.S., Stasinakis A.S. Water use cycle in Attica, Greece: Following the quality of the water through the cycle 3 rd International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management (CRETE 2012), September, 12-14, 2012, Chania, Greece, p. 11. Σ45. Samaras V.G., Mathiopoulou A.I., Sirigou I.E., Stasinakis A.S. Comparison of mesophilic and thermophilic anaerobic digestion: Role of sludge retention time, reactor s configuration and sonolysis pre-treatment on process performance 3 rd International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management (CRETE 2012), September, 12-14, 2012, Chania, Greece, p Σ44. Samaras V.G., Bertoli K.A., Spirou N.P., Stasinakis A.S., Thomaidis N.S. and Lekkas T.D. Fate of Endocrine Disrupting Compounds (EDCS) and Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDS) during anaerobic digestion of sewage sludge 3rd International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management (CRETE 2012), September 12-14, 2012, Chania, Greece, p Σ43. Arvaniti O., Stasinakis A.S and Thomaidis N.S. Occurrence and evaluation of the fate of Perfluorinated Compounds in wastewater treatment plant of Athens (Greece) SETAC Europe 22nd Annual Meeting, May, 20-24, 2012, Berlin, Germany. Σ42. Arvaniti O., Stasinakis A.S and Thomaidis N.S. Investigating the sorption of Perfluorinated Compounds in different types of sludge SETAC Europe 22nd Annual Meeting, May, 20-24, 2012, Berlin, Germany. Σ41. Thomaidi V.S., Iatrou E.I., Stasinakis A.S., Thomaidis N.S. Risk assessment for the disposal of wastewater containing emerging micropollutants in Greek aquatic

10 environment IWA Regional Conference on Wastewater Purification and Reuse, March, 28-30, 2012, Heraklion, Crete, Greece. Σ40. Antonopoulou G., Jones N., Iatrou E.I., Stasinakis A.S. Qualitative and quantitative characterization of grey water in households of Greek town (Mytilene, Greece) IWA Regional Conference on Wastewater Purification and Reuse, March, 28-30, 2012, Heraklion, Crete, Greece. Σ39. Kelessidis A. and Stasinakis A.S. Comparative study of the methods used for the treatment and final disposal of sewage sludge in European countries 12 th Conference on Environmental Science and Technology, September 8 10, 2011, Rhodes island, Greece, p Σ38. Iatrou E.I., Stasinakis A.S. and Thomaidis N.S. Estimation of potential environmental risks associated with human antibiotic consumption in two regions of Greece 12 th Conference on Environmental Science and Technology, September 8 10, 2011, Rhodes island, Greece, p Σ37. Thomaidis N.S., Stasinakis A.S., Mamais D., Samaras V.G., Asimakopoulos A., Arvaniti O.S., Iatrou E., Ajibola A., Ventouri E.I. and Lekkas T.D. Occurrence and fate of emerging contaminants in sewage treatment plant of Athens 12 th Conference on Environmental Science and Technology, September 8 10, 2011, Rhodes island, Greece, p Σ36. Arvaniti O.S., Ventouri E.I., Dasenaki M.E., Stasinakis A.S and Thomaidis N.S. Determination of perfluorinated compounds by LC-MS/MS and evaluation of their fate in two Greek wastewater treatment plants 12 th Conference on Environmental Science and Technology, September 8 10, 2011, Rhodes island, Greece, p. 16. Σ35. Samaras V.G., Thomaidis N.S., Stasinakis A.S., Lekkas T.D. Trace level quantification of endocrine disrupting chemicals (EDCs) and non steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in wastewater and sewage sludge by gas chromatography-mass spectrometry 7 th Aegean Analytical Chemistry Days, September 29 3 October, 2010, Lesvos, Greece. Σ34. Mermigka S., Samaras V., Stasinakis A.S. Occurrence of endocrine disrupting compounds and pharmaceuticals in Aisonas River (Greece) SETAC Europe 20 th Annual Meeting, May 23-27, 2010, Seville, Spain. Σ33. Gatidou G., Stasinakis A.S. Use of Lemna minor and Vibrio fischeri bioassay for the investigation of single and combined toxicity of substituted urea herbicides SETAC Europe 20 th Annual Meeting, May 23-27, 2010, Seville, Spain. Σ32. Samaras V., Stasinakis A.S., Mamais D., Thomaidis N.S., Lekkas T.D. Analysis, fate and removal of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and endocrine disrupting chemicals (EDCs) in sewage treatment plants in Greece SETAC Europe 20 th Annual Meeting, May 23-27, 2010, Seville, Spain. Σ31. Gatidou G., Iatrou E. Stasinakis A.S. Photolytic degradation of two substituted urea herbicides and one organophosphorus insecticide in water SETAC Europe 20 th Annual Meeting, May 23-27, 2010, Seville, Spain. Σ30. Nesseris G.K. and Stasinakis A.S. Use of activated sludge-powdered activated carbon (AS- PAC) systems for the co-treatment of municipal and olive mill wastewater 11 th Conference on Environmental Science and Technology, September 3-5, 2009, Chania, Greece, p Σ29. Samaras V.G., Thomaidis N.S., Stasinakis A.S., Gatidou G. and Lekkas T.D. Simultaneous determination of pharmaceutical compounds and endocrine disrupting chemicals (EDCs) in wastewater by solid phase extraction and gas chromatography-mass spectrometry 5 th European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environment, October 22-25, 2008, Marseille, France, p. 62. Σ28. Stasinakis A.S., Gatidou G., Mamais D., Thomaidis N.S. and Lekkas T.D. A survey of nonylphenols, triclosan and bisphenol A in municipal wastewater and sewage sludge in Greece Protection and Restoration of the Environment IX, June 30 July 3, 2008, Kefalonia, Greece, p Σ27. Stasinakis A.S., Kotsifa S., Gatidou G., Iatrou E., Koumaki E. and Mamais D. Investigation of Diuron removal from runoff waters using biological treatment processes Protection and Restoration of the Environment IX, June 30 July 3, 2008, Kefalonia, Greece, p. 89. Σ26. Stasinakis A.S., Gatidou G., Thomaidis N.S., Mamais D. and Lekkas T.D. An integrated approach for the investigation of occurrence, fate and toxicity of endocrine disrupting chemicals in wastewater treatment systems 10 th Conference on Environmental Science and

11 Technology, September 5-7, 2007, Kos island, Greece, p Σ25. Petalas A. V., Elia E., Stasinakis A.S. and Halvadakis C.P. Use of a low-cost agricultural byproduct for the adsorption of total phenols contained in olive-mill wastewater 10 th Conference on Environmental Science and Technology, September 5-7, 2007, Kos island, Greece, p Σ24. Gatidou G., Vassalou E., Stasinakis A.S. and Thomaidis N.S. Endocrine disrupting compounds accumulation in the marine mussel Mytilus galloprovincialis Micropol and Ecohazard th IWA Specialised Conference on Assessment and Control of Micropollutant /Hazardous Substances in Water, June 17-20, 2007, Frankfurt, Germany, p Σ23. Kordoutis C.I., Tsiouma V., Gatidou G. and Stasinakis A.S. Effect of sludge retention time on the fate of endocrine disrupting chemicals in activated sludge process Micropol and Ecohazard th IWA Specialised Conference on Assessment and Control of Micropollutants/Hazardous Substances in Water, June 17-20, 2007, Frankfurt, Germany, p Σ22. Stasinakis A.S., Petalas A.V., Mamais D., Kotsifa S., Papadopoulou N. and Thomaidis N.S. Toxicity and fate of triclosan in activated sludge process Micropol and Ecohazard th IWA Specialised Conference on Assessment and Control of Micropollutants/Hazardous Substances in Water, June 17-20, 2007, Frankfurt, Germany, p Σ21. Stasinakis A.S., Gatidou G., Thomaidis N.S., Mamais D. and Lekkas T.D. Occurrence of endocrine disruptors in wastewater treatment systems of Greece 4 th European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environment and 10 th Symposium on the Chemistry and Fate of Modern Pesticides, November 26-29, 2006, Almeria, Spain, p Σ20. Gatidou G., Thomaidis N.S., Stasinakis A.S. and Lekkas T.D. Development and validation of an analytical method for the simultaneous determination of endocrine disruptors in wastewater and sewage sludge 4 th European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environment and 10 th Symposium on the Chemistry and Fate of Modern Pesticides, November 26-29, 2006, Almeria, Spain, p. 95. Σ19. Stasinakis A.S., Koulousaris M., Etairidou A., Giannopoulou E. and Thomaidis N.S. Use of low costs adsorbent materials for cadmium and copper removal Protection and Restoration of the Environment VIII, July 3-7, 2006, Chania, Greece, p Σ18. Stasinakis A.S., Mamais D., Petalas A., Thomaidis N.S. and Lekkas T.D. Evaluation of endocrine disruptors biodegrability using respirometric tests Protection and Restoration of the Environment VIII, July 3-7, 2006, Chania, Greece, p Σ17. Stasinakis A.S., Mamais D., Thomaidis N.S., Danika E., Gatidou G. and Lekkas T.D. Investigation of triclosan and nonylphenol acute toxicity in activated sludge process and aquatic environment SETAC Europe 16 th Annual Meeting, May 7-11, 2006, Hague, The Netherlands, p Σ16. Chandrinou S., Pappas K., Stasinakis A.S., Wegener J.W., Alexandropoulos Th. and Thomaidis N.S. Occurrence of organotin compounds in the bivalves of the Aegean Sea, Greece 9 th Conference on Environmental Science and Technology, September 1-3, 2005, Rhodes island, Greece, p Σ15. Lekkas T., Kostopoulou M., Kolokythas G., Thomaidis N., Golfinopoulos S., Kotrikla A., Pavlogeorgatos G., Stasinakis A., Nikolaou N., Gatidou G., Petsas A., Vagi M., Babos D., Lekkas D. and Makri C. Optimization of analytical methods for the determination of trace concentrations of toxic pollutants in drinking and surface waters 8 th Conference on Environmental Science and Technology, September 3-6, 2003, Lemnos island, Greece, p Σ14. Thomaidis N.S., Nikolaou A., Stasinakis A.S., Katifes A., Chandrinou S. and Pappas K. Speciation of organotin compounds in wastewater and sewage sludge using ethylation and GC-FPD Proceedings of the Instrumental Methods of Analysis - Modern Trends and Applications (IMA 03), 2003, p Σ13. Thomaidis N.S., Stasinakis A.S. and Lekkas T.D. Chemical modifiers for the determination of toluene extractable organotins in water samples by ETAAS 3 rd Aegean Analytical Chemistry Days, September 29 October 3, 2002, Polihnitos, Lesvos, Greece, p Σ12. Stasinakis A.S., Thomaidis N.S., Mamais D., Karivali M. and Lekkas T.D. Use of a lab-scale

12 activated sludge plant for the treatment of Cr(VI)-containing wastewater 5 th Specialised Conference on Small Water and Wastewater Treatment Systems, September 24-26, 2002, Istanbul, Turkey, p Σ11. Georgopoulos N., Thomaidis N., Stasinakis A.S., Grigoropoulos A. and Lekkas T.D. Monitoring of the pollution from heavy metals in surface waters of Greece 7 th Conference on Environmental Science and Technology, September 3-6, 2001, Ermoupolis, Syros island, Greece, p Σ10. Lekkas T.D., Kolokythas G., Nikolaou A., Kostopoulou M., Kotrikla A., Gatidou G., Thomaidis N., Golfinopoulos S., Makri Ch., Babos D., Vagi M., Stasinakis A., Petsas A. Existence of priority pollutants in Greek surface waters and legal instruments for their protection in compliance with 76/464/EEC Directive 7 th Conference on Environmental Science and Technology, September 3-6, 2001, Ermoupolis, Syros island, Greece, p Σ9. Stasinakis A.S., Thomaidis N., Giannes A. and Lekkas T.D. Toxicity of arsenic and mercury speciation in activated sludge 7 th Conference on Environmental Science and Technology, September 3-6, 2001, Ermoupolis, Syros Island, Greece, p Σ8. Stasinakis A.S., Mamais D., Vassalou A., Nakou E and Lekkas T.D. Effect of chromium(vi) on heterotrophic maximum specific growth rate (µ m ) in activated sludge systems 7 th Conference on Environmental Science and Technology, September 3-6, 2001, Ermoupolis, Syros island, Greece, p Σ7. Stasinakis A.S., Mamais D., Thomaidis N. and Lekkas T.D. Evaluation of Cr(VI) behavior and toxicity in an activated sludge pilot plant 1 st European Bioremediation Conference, July 2-5, 2001, Chania, Greece, p Σ6. Thomaidis N. S., Stasinakis A.S. and Lekkas T.D. Speciation of chromium in wastewater and sewage sludge by extraction with liquid anion exchanger Amberlite LA-2 and ETAAS 4rd Euroconference on Environmental Analytical Chemistry, September 14-19, 2000, Visegrad, Hungary, p Σ5. Stasinakis A., Thomaidis N., Giannes A., Grigoropoulos A. and Lekkas T.D. Toxicity of organotin compounds to activated sludge 7 th FECS conference on Chemistry and the Environment, Metal Speciation in the Aquatic Environment, August 27-30, 2000, Porto, Portugal, Environ. Sci. & Pollut. Res., Special Issue 1, PP 2.14, p. 58. Σ4. Gatidou G., Kotrikla A., Stasinakis A., Thomaidis N. and Lekkas T.D. Occurrence of the antifouling agents Irgarol 1051, Diuron and organotin compounds at the ports of Rhodes and Mytilene 1 st European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environment, October 5-8, 2000, Ioannina, Greece, p Σ3. A. Nikolaou, A. Stasinakis, A. Kotrikla, M. Vagi, M. Kostopoulou, G. Kolokythas, S. Golfinopoulos, N. Thomaidis, A. Petsas, G. Gatidou and D. Babos, Determination of the substances of Catalogue II of the 76/464/EEC Directive in the surface waters of Greece International Conference Protection and Restoration of the Environment V, July 2000, Thassos, Greece, p Σ2. Stasinakis A.S., Thomaidis N.S., Georgopoulos N., Giannes A., Grigoropoulos A., Karantanelli M. and Lekkas T.D. Determination of heavy metals and organotin compounds in the aquatic environment of Greece 6 th International Conference on Environmental Science and Technology, August 30 - September 2, 1999, Pythagoreion Samos, Greece, p Σ1. Stasinakis A.S., Mamais D., Paraskevas P. and Lekkas T.D. Evaluation of kinetic parameters estimation methods in activated sludge systems 6 th International Conference on Environmental Science and Technology, August 30 - September 2, 1999, Pithagoreion, Samos, Greece, p. 191.

SPYROS K. GOLFINOPOULOS DEPARTMENT OF FINANCIAL AND MANAGEMENT ENGINEERING UNIVERSITY OF THE AEGEAN CURRICULUM VITAE

SPYROS K. GOLFINOPOULOS DEPARTMENT OF FINANCIAL AND MANAGEMENT ENGINEERING UNIVERSITY OF THE AEGEAN CURRICULUM VITAE SPYROS K. GOLFINOPOULOS DEPARTMENT OF FINANCIAL AND MANAGEMENT ENGINEERING UNIVERSITY OF THE AEGEAN CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Name : Spyros K. Golfinopoulos Date of Birth : 10/1/1970 Place of Birth

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΝΤΑΝΕΛΛΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΝΤΑΝΕΛΛΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΝΤΑΝΕΛΛΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 2251 0 36813, Φαξ 22510 36809 email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος στο έργο PhoReSE ΤόλκουΑθανασία Χημικός Εργαστήριο Ανόργανης & Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κελεσίδης Αλέξανδρος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κελεσίδης Αλέξανδρος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κελεσίδης Αλέξανδρος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ : ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΕΛΕΣΙ ΗΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΙΤΣΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. : 1972 ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤ. : ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΥΟ ΠΑΙ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΟΣ Ρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΌΝΟΜΑ: ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΡ FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΡ FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΡ FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς,, Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 73100, Κρήτη Τηλ. (++30)-6976100691, Fax. -, email: athena.spyridaki@enveng.tu c.gr, aspyridaki@isc.tuc.gr http://www.enveng.tuc.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η /.0.04 ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Διαχρονική εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 20/06/2015

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 20/06/2015 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 20/06/2015 θα ήθελα να εκφράσω το ενδιαφέρον μου για τη θέση ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΟΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΡΥΠΟΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΥΠΟΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ T. Licha 1, K. Nodler 1, D. Voutsa 2, C. Samara 2 1 Georg-August-Universität,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ. Σελίδα 1/12 - Βιογραφικό σημείωμα Αναστάσιου Καπαγιαννίδη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ. Σελίδα 1/12 - Βιογραφικό σημείωμα Αναστάσιου Καπαγιαννίδη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Αναστάσιος Καπαγιαννίδης Ηµεροµηνία γέννησης : 6 / 7 / 1981 Τόπος γέννησης : Θεσσαλονίκη Ειδικότητα : Μηχανικός Περιβάλλοντος, Ph.D. (κάτοχος µελετητικού

Διαβάστε περισσότερα

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.,

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ., Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΛ. ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ Όνομα συζύγου: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΒΒΑΝΙΔΗΣ Ειδικότητα: Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (Α.Π.Θ.) - Υγειονολόγος Μηχανικός Θέση: Λέκτορας του Τομέα Μαθηματικών-Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΕΡΙ Α 18.3.2005 «Ποιότητα της ατµόσφαιρας σε αστικές περιοχές Νέα δεδοµένα και προοπτικές» Αιωρούµενα Σωµατίδια (PM 10 /PM 2,5 ) και Ποιότητα της Ατµόσφαιρας στην Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο Εθνικότητα Επάγγελµα Οικογενειακή Κατάσταση Μαρµάνης ηµήτριος Ελληνική Καθηγητής Εφαρµογών σε προσωποπαγή θέση ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της παρουσίας και της τύχης ενδοκρινικών διαταρακτών στην τάφρο της Μπέλιτσας στο Νοµό Σερρών

Μελέτη της παρουσίας και της τύχης ενδοκρινικών διαταρακτών στην τάφρο της Μπέλιτσας στο Νοµό Σερρών Μελέτη της παρουσίας και της τύχης ενδοκρινικών διαταρακτών στην τάφρο της Μπέλιτσας στο Νοµό Σερρών Μ. Αγγελακοπούλου, Α. Τατάρογλου,. Βουτσά Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τµήµα Χηµείας,

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, P.E., ASHRAE Accredited

Διαβάστε περισσότερα

Ιφιγένεια Μεταξά Γ. Παπανδρέου 31, 54645, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 6944 831485 Fax: 2310 569996 e-mail imetaxa@aqs.gr Περίληψη προσόντων Συµβουλευτική δραστηριότητα σε θέµατα Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΒΙ.ΠΕ., Βόλος - ΤΚ 38500 Τηλ. 2421078299 FAX 2421078298 GSM 69.77.33.64.60 ή 69.75.75.33.

ιεύθυνση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΒΙ.ΠΕ., Βόλος - ΤΚ 38500 Τηλ. 2421078299 FAX 2421078298 GSM 69.77.33.64.60 ή 69.75.75.33. ιεύθυνση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΒΙ.ΠΕ., Βόλος - ΤΚ 38500 Τηλ. 2421078299 FAX 2421078298 GSM 69.77.33.64.60 ή 69.75.75.33.13 Email: thomaidis@mie.uth.gr Σπουδές: Process Systems Engineering. Ph.D.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL 1 THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL Μαρίνα Κλεάνθους Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Νικόλαος Κ. Ευαγγελίου Χηµικός ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας Ακτινοπροστασίας Εργαστήριο Ραδιενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνο εργασίας: (28210)- 37815 thodoros.glytsos@enveng.tuc.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνο εργασίας: (28210)- 37815 thodoros.glytsos@enveng.tuc.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Γλυτσός Θόδωρος Διεύθυνση: Γεωργίου Παπαδάκη 6, Χανιά Ημερομηνία Γέννησης: 17-6-1973 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Οικογ. Κατάσταση Έγγαμος Τηλέφωνο εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Γκίκας Όνομα : Γεώργιος Διεύθυνση εργασία : Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Βας. Σοφίας 12, Ξάνθη 67100 Τηλ/Fax Γραφείου : 25410 79381, 25410

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr Εκπαίδευση Ακαδημαϊκός τίτλος Γεωπονία Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Κεσκιλίδου Ε. 1, Σαμαράς Π. 2 1 Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος 2 Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 57400 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Νικόλαος Τριχάς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Χανιά Κρήτης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Άγαµος ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Ξεροπήγαδο,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ταχυδρομική διεύθυνση Τηλ. Fax E-mail Σπουδές Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc.) Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.

Όνομα Ταχυδρομική διεύθυνση Τηλ. Fax E-mail Σπουδές Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc.) Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D. Όνομα Αθανασία Γούλα Λέκτορας, Επιστήμη Τροφίμων Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων Ταχυδρομική διεύθυνση Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας και πρόσθετες πληροφορίες.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας και πρόσθετες πληροφορίες. Ημερίδα με θέμα «Έξυπνα ενεργειακά συστήματα για Αειφόρα Νοσοκομεία: Η εμπειρία του προγράμματοςgreen@hospital» θα πραγματοποιηθεί στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων στις 10.00 15.00 την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1 Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης : 29 Οκτωβρίου 1979 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη Διεύθυνση εργασίας : Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Γραφείου: Γ. Σεφέρη 2. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Αγρίνιο, 30100 Τηλέφωνο: 2641074209, Φαξ: 2641074176 Οικίας: Π.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Γραφείου: Γ. Σεφέρη 2. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Αγρίνιο, 30100 Τηλέφωνο: 2641074209, Φαξ: 2641074176 Οικίας: Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΡΑΤΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Γραφείου: Γ. Σεφέρη 2 Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Αγρίνιο, 30100 Τηλέφωνο: 2641074209, Φαξ: 2641074176

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE CHRISTOS STELIOS AKRATOS

CURRICULUM VITAE CHRISTOS STELIOS AKRATOS CURRICULUM VITAE CHRISTOS STELIOS AKRATOS ADDRES Office: G. Seferi 2 Department of Environment and Natural Resources Management University of Western Greece Agrinio, 30100 Phone: 2641074209, Fax: 2641074176

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα Όνοµα/Επίθετο: Αναστάσιος (Τάσος) Ραγκούσης Γέννηση: 2 Δεκεµβρίου 1945, Αθήνα, Ελλάδα Στρ. Θητεία: Ναύτης διαχειριστής Π.Ν. 1969-1970 Οικ. Κατάσταση: Διαζευγµένος µε ένα γιό Αρχιτέκτονα Διεύθυνση: Κόνωνος

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Αριστείδης Επίθετο: Χανδρινός Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα E-Mail: achand@teiath.gr, chandria@yahoo.com ΣΠΟΥΔΕΣ 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ Αύγουστος 1999 Μεθοδολογία Οι δοκιμές

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D ƒ π ª À ƒ À Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Â ÎˆÛ 2009 , Ph.D : 2009 , 2009 Copyright ISBN: 978-9963-9599-4-5 : : Theopress Ltd.. 10 2113 (470.. - 399..).,,,,.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής, είναι σε εξέλιξη σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Ερευνητικές Υποδοµές, 21 Φεβρουαρίου 2013, Αθήνα

Συνάντηση Εργασίας για τις Ερευνητικές Υποδοµές, 21 Φεβρουαρίου 2013, Αθήνα Η πορεία διαµόρφωσης του νέου Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδοµών. Φ α ρ µ ά κ η, Ε θ ν. Ε µ π ε ι ρ ο γ ν ώ µ ο ν α ς, Ε ρ ε υ ν η τ ι κ έ ς Υ π ο δ ο µ έ ς Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α µ µ α τ ε ί α Έ ρ ε υ ν α ς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Τζιβανίδης Διεύθυνση Κατοικίας : Ευελπίδων 81Α, Κυψέλη 11362 Τηλέφωνο : +3 01 8826409 E-mail : christos@tzivanidis.net Έτος Γεννήσεως : 1971 Στοιχειώδης Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση του Περιβάλλοντος», Πολυτεχνείο Κρήτης (βαθμός: 9.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση του Περιβάλλοντος», Πολυτεχνείο Κρήτης (βαθμός: 9. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γέννησης : 26-11-1975 Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη με δύο παιδιά Διεύθυνση: Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd.

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: υποδοµές, βελτίωσηανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιεύθυνση: Ευελπίδων 47A και Λευκάδος 33, 113 62, Αθήνα. τηλ.: +302108203673, φαξ: +30218203684 e-mail: kandro@aueb.gr Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΑΛΟΥΠΗ. Εκπαίδευση. Επαγγελµατική εµπειρία

ΜΑΡΙΑ ΑΛΟΥΠΗ. Εκπαίδευση. Επαγγελµατική εµπειρία ΜΑΡΙΑ ΑΛΟΥΠΗ Χηµικός, Δρ. Περιβαλλοντολόγος ΕΔΙΠ, Τµήµα Περιβάλλοντος Πανεπιστήµιο Αιγαίου Λόφος Πανεπιστηµίου, 81100 Μυτιλήνη Τηλ: +30 22510 36225 e-mail: malou@env.aegean.gr Εκπαίδευση 1981-1982: Βιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δρ Ιωάννης Θανόπουλος Οπτικές λαβίδες: Θεωρία και εφαρμογές με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

Title. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΜμΕ. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE

Title. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΜμΕ. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΜμΕ Title Sub-title Δημήτρης Ευαγόρου Επιστημονικός Λειτουργός Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Τομέας Καινοτομίας και Επιχειρήσεων Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας PLACE

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Αθήνας ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ. Κάντε κλικ στα url και μεταφερθείτε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες!!!

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Αθήνας ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ. Κάντε κλικ στα url και μεταφερθείτε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες!!! ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Αθήνας ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 19 Κάντε κλικ στα url και μεταφερθείτε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες!!! ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

GREEK TOURISM CONFEDERATION

GREEK TOURISM CONFEDERATION 2013 GREEK TOURISM CONFEDERATION Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2012 Greek Tourism Basic Figures, 2012 Συµµετοχή στο ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Χώνευση Υγρών Αποβλήτων Βιοµηχανίας Επεξεργασίας Πατάτας

Αναερόβια Χώνευση Υγρών Αποβλήτων Βιοµηχανίας Επεξεργασίας Πατάτας Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων 573 Αναερόβια Χώνευση Υγρών Αποβλήτων Βιοµηχανίας Επεξεργασίας Πατάτας Α. Γ. ΒΛΥΣΙ ΗΣ Ε. Μ. Π. ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗ Σ. Θ. ΜΑΗ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Χηµικός Μηχανικός Χηµικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης

Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης Ζήσης Βρύζας Λέκτορας, Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας & Οικοτοξικολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 17 Ιανουαρίου 2013, ΑΘΗΝΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιστορικό στρατηγικής μείωσης της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: itsikis@gmail.com

e-mail: itsikis@gmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ισίδωρος Τσικής ιπλωµατούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, (PhD, MSc) ιδάκτωρ Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας (ΤΜΜΒ) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (ΠΘ) e-mail: itsikis@gmail.com Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Λευκωσία, 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Κυρία/ε, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Msc Environmental Management

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Msc Environmental Management ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Msc Environmental Management Λιμάνια: πολύπλοκες περιοχές Βιομηχανική περιοχή Λιμάνι Μεταφορές Φυσικές περιοχές Αστικο περιβάλλον Προστασία Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά Στον Καναδά κάθε µία από τις δέκα επαρχίες της χώρας έχει το δικό της Υπουργείο Παιδείας που είναι υπεύθυνο για την εκπαιδευτική πολιτική, καθώς δεν υπάρχει εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ M. Αβρααμίδης, Ν. Κυθραιώτου και Δ. Φάττα * Εργαστήριο Μηχανικής Περιβάλλοντος ΓΑΙΑ, Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Αΐντα Ανθούλη, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, D-Waste/ΕΠΕΜ 23-9-2014, Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα του 2014

Επιχειρηματικότητα Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα του 2014 Επιχειρηματικότητα Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα του 2014 Fasmatech Science and Technology SA Δρ. Μανώλης Ραπτάκης Σύνοψη Φάσματεκ ο δρόμος έως εδώ Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα στα 2010 s τι μάθαμε

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007)

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διεύθυνση: Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136, 176

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 ENV/GR/000578. Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη. Eργ. Μηχανικής Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

LIFE08 ENV/GR/000578. Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη. Eργ. Μηχανικής Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών LIFE08 ENV/GR/000578 «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολιτικής για τη διαχείριση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη

Διαβάστε περισσότερα

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (τεχνολογικός τοµέας, Ν. 2916/2001).

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (τεχνολογικός τοµέας, Ν. 2916/2001). ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

Διαβάστε περισσότερα