ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 'Ονοματεπώνυμο Τόπος γέννησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 'Ονοματεπώνυμο Τόπος γέννησης"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 'Ονοματεπώνυμο Τόπος γέννησης Χαλκίδα Έτος γέννησης 1966 Διεύθυνση κατοικίας Έναντι ΤΕΛ, , Μυτιλήνη Τηλέφωνο κατοικίας Διεύθυνση εργασίας Τηλέφωνο εργασίας Fax εργασίας Κινητό τηλέφωνο Hλεκτρονική Διεύθυνση Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Κοραή 2Α, Χίος 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. Διδακτορική διατριβή 2002: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τομέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής. Διδακτορική Διατριβή με τίτλο: "Βελτιστοποίηση μεθόδου ανάλυσης ζιζανιοκτόνων σε υδατικά υποστρώματα με HPLC". 2. Προπτυχιακές σπουδές 1990: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πτυχίο Φυσικής. 3. Σεμινάρια Επιμορφώσεις (τα σημαντικότερα) Σεπτέμβριος 1990 Ιούνιος 1991: Σεμιναριακά μαθήματα στο τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου για ένα ακαδημαϊκό έτος. Ιούνιος Ιούλιος Εντατικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Διάρκειας 122 ωρών, ΕΛΚΕΠΑ. Σεπτέμβριος 1994 Δεκέμβριος 1995: Τρίμηνη άσκηση στο εργαστήριο CREPA (Centre Regional d Etude des Produits Agropharmaceutiques), (Angers, Γαλλία) υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας J. Fournier, στα πλαίσια του COMETT II. Φεβρουάριος Αύγουστος Παρακολούθηση εξ αποστάσεως της θεματικής ενότητας «Ωκεανογραφία» (Open University, London) Επιμόρφωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και την δια Βίου Μάθηση, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 175 ώρες. 2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ A. Αυτοδύναμη διδασκαλία βάσει του ΠΔ 407/80 στην βαθμίδα του Λέκτορα ( ). Μαθήματα: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διαχείριση και Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος» Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ναυτιλιακή Περιβαλλοντική Διοίκηση» Σελίδα 1 από 8 20/5/2013

2 3. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. Σε προπτυχιακό επίπεδο 1. Γκίκα Θεοδώρα, Γκίκα Σοφία, Συγκριτική μελέτη της συνεισφοράς των μεταφορών στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Χίος. 2. Μάμμου Ξένια, Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις της ναυτιλίας σήμερα. Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Χίος. 3. Σουλιώτη Κωνσταντούλα, Πετρελαιοκηλίδες στην Μεσόγειο. Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Χίος. 4. Δημητρίου Ι., Μέθοδοι Αντιμετώπισης Πετρελαιοκηλίδων. Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Χίος. Β. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο 1. Αττώνης Γιώργος (υπό εξέλιξη). Μελέτη των υφαλοχρωμάτων που χρησιμοποιούνται σε σκάφη αναψυχής. Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΝΑΜΕ, Χίος. 2. Μαυράκη Ειρήνη (υπό εξέλιξη). Εκτίμηση των αέριων ρύπων που εκπέμπονται από τη ναυτιλία σε περιοχές του Αιγαίου Πελάγους. Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΝΑΜΕ, Χίος. 3. Τρακάκης Δημήτρης (υπό εξέλιξη). Επιλογή βέλτισης μεθόδου διαχείρισης έρματος. Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΝΑΜΕ, Χίος. 4. Παπαναγιώτου Αδαμαντία- Σταυριανή, Ναυτιλιακή Περιβαλλοντική Πολιτική για την Αντιμετώπιση της Αέριας Ρύπανσης, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΝΑΜΕ, Χίος. 5. Βαρλάς Μανώλης, Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για τις Μεταφορές: Η περίπτωση της Ναυτιλίας. Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΝΑΜΕ, Χίος. 6. Λαμπίρη Φωτεινή, Η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στη ναυτιλία για την ασφάλεια στη θάλασσα και την προστασία του περιβάλλοντος. Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΝΑΜΕ, Χίος. 7. Γιάγκου Φωτεινή, Ρύπανση από Πετρελαιοειδή στο Αιγαίο. Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΝΑΜΕ, Χίος. 4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. GRETIA. «Πράσινες Μεταφορές στο Αιγαίο - GRETIA» στο πλαίσιο της πράξης «ΘΑΛΗΣ - Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας µέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό». Διάστημα: ΕΥΔΑΠ. Εναλλακτικές μέθοδοι απολύμανσης του πόσιμου νερού της ΕΥΔΑΠ. Χρηματοδότηση: ΕΥΔΑΠ, Διάστημα: Σελίδα 2 από 8 20/5/2013

3 3. Κοινωνική, οικονομική πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη του Αιγαίου. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Αιγαίου, Διαστήματα: , , Αξιολόγηση, βελτιστοποίηση και εφαρμογές των μεθόδων ανάλυσης των ζιζανιοκτόνων paraquat και diquat με HPLC. Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διαστήματα: , ΠΕΡΠΑ ΙΙ. Πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας επιφανειακών αποδεκτών σχετικά με τις ουσίες των καταλόγων Ι και ΙΙ της 76/464/ΕΟΚ οδηγίας. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Διαστήματα: , , ΕΣΑΙ. Αριστοποιημένη χρήση φυτοφαρμάκων λιπασμάτων, επιπτώσεις στο περιβάλλον και προστασία του καταναλωτή, Αναγνώριση τοξικών ουσιών στα νερά: Αναγνώριση της κατάστασης ρύπανσης των επιφανειακών νερών από ουσίες του καταλόγου Ι της 76/464/ΕΟΚ οδηγίας. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Διάστημα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ _ Μελέτη επιδράσεων ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον (συστατικά υφαλοχρωμάτων, αέριοι ρύποι, πετρελαιοειδή, ξενικοί οργανισμοί, διαχείριση έρματος κλπ). _ Ανάπτυξη πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος από την ναυτιλία και τις μεταφορές. _ Τεχνολογία για την προστασία του περιβάλλοντος από την ναυτιλία και τις μεταφορές. 6. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Οκτώβριος Εργοδότης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Θέση: Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Καθήκοντα: Α) Διαχείριση έργου ΕΠΕΑΕΚ Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου με προϋπολογισμό (συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση) και διάρκεια Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν τον συντονισμό δεκαπενταμελούς ομάδας εργασίας, την παρακολούθηση της προόδου του φυσικού αντικειμένου και απορρόφησης πόρων έργου σε συνεργασία με την διαχειριστική αρχή του ΥΠΕΠΘ και τον ΕΛΕ, την διενέργεια διαγωνισμών, την υποβολή περιοδικών αναφορών στο ΥΠΕΠΘ σχετικά με την πορεία του έργου. Β) Παρακολούθηση προσκλήσεων και συγγραφή προτάσεων προγραμμάτων Εργοδότης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Θέση: Ερευνήτρια με σύμβαση ανάθεσης έργου σε Ερευνητικά Προγράμματα του Τμήματος Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σελίδα 3 από 8 20/5/2013

4 Καθήκοντα: α) Συλλογή στοιχείων και συμμετοχή στην συγγραφή αναφορών σχετικά με την κατάσταση ρύπανσης των επιφανειακών νερών στην Ελλάδα, β) Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων ανάλυσης οργανικών ρύπων προτεραιότητας στα επιφανειακά νερά, γ) Πραγματοποίηση αναλύσεων ρύπων προτεραιότητας σε επιφανειακά νερά, δ) Συγγραφή προτάσεων ερευνητικών προγραμμάτων, ε) Συγγραφή τελικών εκθέσεων ερευνητικών προγραμμάτων, στ) Διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων : Διδασκαλία Φυσικής σε Φροντιστήρια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διδασκαλία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε ΚΕΚ και δομές του ΙΔΕΚΕ (Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, Εκπαίδευση Ενηλίκων από Απόσταση). 7. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Κοτρίκλα Α., Σημειώσεις για το μάθημα «Ναυτιλιακή Περιβαλλοντική Διοίκηση», Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Εμπόριο», 155 σελίδες, Χίος. 2. Κοτρίκλα Α., Σημειώσεις για το μάθημα «Διαχείριση και Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος», τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 156 σελίδες, Χίος. 3. Κοτρίκλα Α., Σημειώσεις για το μάθημα «Μηχανισμοί Ρύπανσης Υδάτων από Γεωργικές Πρακτικές», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Γεωργία και Περιβάλλον» τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου, 36 σελίδες, Μυτιλήνη. 4. Κοτρίκλα Α., Σημειώσεις για το μάθημα «Ποιότητα Υδάτων και Μηχανισμοί Ρύπανσης Υδάτων - Εφαρμοσμένη Υδροβιολογία», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική», 35 σελίδες, Μυτιλήνη. 8. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Β1. Κοτρίκλα Άννα, Υφαλοχρώματα Νέας Γενιάς και Θαλάσσιο Περιβάλλον, στο: Περιβάλλον και Θαλάσσιες Μεταφορές, Επιμέλεια: Γ. Τσάλτας, Εκδόσεις Σιδέρης Ι., σελ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ Π1. Kotrikla A., Environmental Management Aspects for TBT Antifouling Wastes from the Shipyards, Journal of Environmental Management 90(Supplement 1): S77-S85. Π2. Kotrikla A., Gatidou G. and Lekkas T.D., Monitoring of Τriazine and Phenylurea Herbicides in the Surface Waters of Greece, Journal of Environmental Science and Health, Part B, 41: Π3. Kotrikla A., Thomaidis N.S and Lekkas T.D., The Influence of Mercury (II) Chloride on the Solid Phase Extraction Efficiency of Triazine and Phenylurea Herbicides from Water Samples, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 86(8): Σελίδα 4 από 8 20/5/2013

5 Π4. Gatidou G., Kotrikla A., Thomaidis N.S. and Lekkas T.D, Determination of the Antifouling Booster Biocides Irgarol 1051 and Diuron and their Metabolites in Seawater by High Performance Liquid Chromatography Diode Array Detector, Analytica Chimica Acta, 528(1): Π5. Lekkas T., Kolokythas G., Nikolaou A., Kostopoulou M., Kotrikla A., Gatidou G., Thomaidis N.S, Golfinopoulos S., Makri C., Babos D., Vagi M., Stasinakis A., Petsas A. and Lekkas D.F., Evaluation of the Pollution of the Surface Waters of Greece from the Priority Compounds of List II, 76/464/EEC Directive, and Other Toxic Compounds, Environment International, 30: Π6. Gatidou G., Kotrikla A., Thomaidis N. S. and Lekkas T.D., Determination of two Antifouling Booster Biocides and their Degradation Products in Marine Sediments by High Performance Liquid Chromatography-Diode Array Detection, Analytica Chimica Acta 505(1): Π7. Lekkas T.D., Kostopoulou M., Kolokythas G., Thomaidis N., Golfinopoulos S., Kotrikla A., Pavlogeorgatos G., Stasinakis A., Nikolaou A., Gatidou G., Petsas A., Vagi M., Babos D., Lekkas D., and Makri C.A., Optimization of Analytical Methods for the Determination of Trace Concentrations of Toxic Pollutants in Drinking and Surface Waters, Global Nest: the International Journal, 5(3): Π8. Lekkas T., Kostopoulou M., Petsas A., Vagi M., Golfinopoulos S., Stasinakis A., Thomaidis N., Pavlogeorgatos G., Kotrikla A., Gatidou G., Xylourgidis N., Kolokythas G., Makri C., Babos D., Lekkas D. and Nikolaou A., Monitoring Priority Substances of Directives 76/464/EEC and 2000/60/EC in Greek Water Bodies, Journal of Environmental Monitoring 5: Π9. Kotrikla A. and Lekkas T. D., The HPLC Separation of two Mixtures of Neutral Pesticides: Effects of Temperature, Gradient Steepness and Flow Rate, Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies 24(4): Π10. Kotrikla A., Gatidou G. and Lekkas T. D., Toxic Effects of Atrazine, Deethyl-Atrazine, Deisopropyl-Atrazine and Metolachlor on Chlorella fusca varfusca. Global Nest: The International Journal 1(1): Π11. Kotrikla A., Lekkas Th. and Bletsa G., Toxicity of the Herbicide Atrazine, two of its Degradation Products and the Herbicide Metolachlor on Photosynthetic Microorganisms, Fresenius Environmental Bulletin 6: ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ Σ1. Kotrikla, A.M. and Mavraki I., Air pollutant emissions from ships in the port of Chios Greece, Fourth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), Mykonos island, Greece, June 24 to 28, 2013 (Accepted for presentation). Σ2. Kotrikla A.M., Dimou K., Koras Karasas M. and Biskos G., Air Quality Modeling in the City of Mytilene, Greece: Model Selection and Initial Validation, 13th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2013), abstract acceptance. Σ3. Kotrikla A., Treatment Approaches of the TBT Paint Wastes from the Shipyards. In: International Conference Shipping in the Era of Responsibility, Σελίδα 5 από 8 20/5/2013

6 Argostoli, Chephalonia, Greece, September September 2006 (available at Σ4. Gatidou G., Athanasaki K., Kotrikla A. and Thomaidis N.S., Toxicity Evaluation οf the Antifouling Biocide Diuron and its Final Metabolite 3,4- Dichloroaniline Using Phytoplankton. In: 12 th International Symposium on Toxicity Assessment, June , Skiathos Island, Greece, p. 90. Σ5. Gatidou G., Kotrikla A., Rontogianni V., Thomaidis N. S. and Lekkas T.D., Toxic Effects of the Antifouling Biocide Irgarol 1051 and its Principal Metabolite on the Green Alga Dunaliella tertiolecta. In: 8th Conference on Environmental Science and Technology, September 2003, Lemnos, Greece, pp Σ6. Λέκκας Θ. Δ., Κωστοπούλου Μ., Κολοκυθάς Γ., Πέτσας Α., Βαγή Μ., Στασινάκης Α., Θωμαϊδης Ν., Γατίδου Γ., Κοτρίκλα Α., Γκολφινόπουλος Σ., Μακρή Χ., Λέκκας Δ. και Νικολάου Α., Διερεύνηση των Ουσιών Προτεραιότητας που ανήκουν στη Νέα Οδηγία - Πλαίσιο για το Νερό, στα Επιφανειακά Νερά της Ελλάδας. Στην: 4 η Διεθνή Έκθεση και Συνέδριο για την Τεχνολογία του Περιβάλλοντος, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, HELECO 03, 30 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2003, Τόμος Α, σελ Σ7. Lekkas T.D. Kostopoulou M., Kolokythas G., Thomaidis, Golfinopoulos S., Kotrikla A. Pavlogeorgatos G., Stasinakis A., Nikolaou N., Gatidou G., Petsas A., Vagi M., Babos D., Lekkas D. and Makri C., Optimization of Analytical Methods for the Determination of Trace Concentrations of Toxic Pollutants in Drinking and Surface Waters. In: 8th Conference on Environmental Science and Technology, September 2003, Lemnos, Greece Vol. A, pp Σ8. Lekkas Τ., Kostopoulou M., Petsas A., Vagi M., Golfinopoulos S., Stasinakis Α., Thomaidis N., Pavlogeorgatos G., Kotrikla A., Gatidou G., Kolokythas G., Makri Ch., Babos D., Lekkas D., and Nikolaou Α Monitoring Toxic Priority Pollutants in Natural and Drinking Waters in Greece. In: 3 rd CCMS NATO Workshop on Management of Industrial Toxic Wastes and Substances Research: Natural and Drinking Water Contamination From Toxic and Hazardous Wastes, 3-4 October 2003, Mytilene, Greece, pp Σ9. Gatidou G., Kotrikla A., Thomaidis N. S. and Lekkas T.D., Simultaneous Determination of two Booster Biocides, Utilized in Antifouling Paints, and their Metabolites by Solid-Phase Extraction and Liquid Chromatography. In: 6 th Euroconference on Environmental Analytical Chemistry New Horizons for Environmental Analytical Chemistry through Miniaturisation and Nanotechnology, October 18-22, 2002, Erperheide, Belgium, p. 71. Σ10. Gatidou G., Kotrikla A., Thomaidis N.S. and Lekkas T.D., Simultaneous Determination of Two Antifouling Booster Biocides and Their Degradation Products in Marine Sediments by HPLC-DAD. In: 3rd Aegean Analytical Chemistry Days, September 29 - October 3, 2002, Polihnitos, Lesvos, Greece, pp Σ11. Kotrikla A. and Lekkas T.D Comparison of Different Approaches in Order to Estimate the Limit of Detection of an HPLC Method. In: 3rd Aegean Analytical Chemistry Days, September 29 - October 3, 2002, Polihnitos, Lesvos, Greece, pp Σελίδα 6 από 8 20/5/2013

7 Σ12. Kotrikla A. and Lekkas T.D Selective Isolation of Herbicides from Surface Water in the Presence of Dissolved Organic Matter Interferences. In: 2 nd European Conference, Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environment, September 2002, Corfu, Greece, pp Σ13. Gatidou G, Kotrikla A, and Lekkas T. D., Stability of Irgarol 1051 and Diuron on Disposable Solid-Phase Extraction Precolumns and their Presence at two Greek Ports. In: Proceedings of the 7th Conference on Environmental Science and Technology, September 3 nd September 6 nd 2001, Hermoupolis, Syros, Greece, pp Σ14. Kotrikla A., Gatidou G. and Lekkas T. D., Stability of Herbicides in Surface Water and Solid-Phase Extraction Cartridges. In: Proceedings of the International Conference, Ecological Protection of the Planet Earth, Volume I., 5-8 June 2001, Xanthi, Greece, pp Σ15. Lekkas T., Kolokythas G., Nikolaou A., Kostopoulou M., Kotrikla A., Gatidou G., Thomaidis N., Golfinopoulos S., Makri Ch., Babos D., Vagi M., Stasinakis A. and Petsas A., Existence of Priority Pollutants in Greek Surface Waters and Legal Instruments for their Protection in Compliance with 76/464/EEC Directive. In: Proceedings of the 7th Conference on Environmental Science and Technology, September 3 nd September 6 nd 2001, Hermoupolis, Syros, Greece, pp Σ16. Gatidou G., Kotrikla A., Stasinakis A. S., Thomaidis N. S. and Lekkas T. D., Occurrence of the Antifouling Agents Irgarol 1051, Diuron and Organotin Compounds at the Ports of Rhodes and Mytilene. In: 1 st European Conference on Pesticides and Relative Organic Micropollutants in the Environment, 5-8 October 2000, Ioannina, Greece, pp Σ17. Kotrikla A. and Lekkas T. D., A Semi-Empirical Approach for the Prediction of Retention of a Herbicide Mixture with Reversed-Phase HPLC. In: 1 st European Conference on Pesticides and Relative Organic Micropollutants in the Environment, 5-8 October 2000, Ioannina, Greece, pp Σ18. Lekkas T. D., Nikolaou A., Stasinakis A., Kotrikla A., Vagi M., Kostopoulou M., Kolokythas G., Golfinopoulos S., Thomaidis N., Petsas A., Gatidou G. and Babos D Determination of the Substances of Catalogue II of the 76/464/EEC Directive in the Surface Waters of Greece. In: Proceedings of the International Conference Protection and Restoration of the Environment V, 3-6 July 2000, Thassos, Greece, p Σ19. Kotrikla A., Gatidou G. and Lekkas T. D., The HPLC Separation of a Mixture of Herbicides: Effects of Temperature and Gradient Steepness. In: Proceedings of the 6th Conference on Environmental Science and Technology, August 30 th September 2 nd 1999, Pythagorion, Samos, Greece, pp Σ20. Karadanelli M., Golfinopoulos S., Kotrikla A., Paulogeorgatos G., Xylourgidis N., Makri C., Kolokythas G. and Lekkas D., Occurrence of Micropollutants in the Surface Waters of Northern Greece (Catalogue I, 76/464/EEC Directive). In: Proceed. Int. Conference, Protection and Restoration of the Environment IV, Krikos, 1-4 July 1998, Chalkidiki, Greece, pp Σ21. Karadanelli M., Golfinopoulos S., Kotrikla A., Paulogeorgatos G., Xylourgidis N., Makri C., Kolokythas G. and Lekkas D., Determination of the Σελίδα 7 από 8 20/5/2013

8 Substances of Catalogue I, of the 76/464/EEC Directive in the Surface Waters of Northern Greece. In: Proceedings of the 5 th Conference on Environmental Science and Technology, 1-4 September 1997, Molybos, Lesbos, Greece, pp Σ22. Κοτρίκλα Α., Λέκκας Θ. και Μπλέτσα Γ., Tοξικότητα του Ζιζανιοκτόνου Αtrazine, δύο Προϊόντων Διάσπασής του και του Ζιζανιοκτόνου Metolachlor στο Φυτοπλαγκτόν. Στο: Λέκκας Θ. (εκδ.) "Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας", τόμος α', 4-7 Σεπτεμβρίου, Μόλυβος Λέσβου, 1995, σελ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (POSTER PRESENTATIONS) ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ P1. Kotrikla A., Shipping and Climate Change. In: 3rd ESF MedCLIVAR workshop on "Understanding the Mechanisms Responsible for the Mediterranean Sea Circulation and for Sea Level Trends", 29 Sept. - 1 Oct. Rhodes, Greece, (available at 12. ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (χωρίς κρίση) Α1. Κοτρίκλα Α., Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου και οι Πολιτικές για την Αντιμετώπιση του, Δημιουργική Συνύπαρξη, 3: Α2. Κοτρίκλα Α., Η Κλιματική Αλλαγή και η Διάσκεψη της Κοπεγχάγης, Η Φύση Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. 28: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Για τις δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές: 138 αναφορές, εκ των οποίων 133 ετεροαναφορές (πηγή: Βάση Δεδομένων ISI ΜΕΛΟΣ 1. Ιδρυτικό μέλος του Global Network for Environmental Science and Technology (GNEST). 2. Μέλος του European Distance and E-Learning Network (EDEN) of Academics and Professionals 16. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 1. Άριστη προφορική και γραπτή γνώση Αγγλικής (Certificate of Proficiency in English - University of Michigan). 2. Βασικές γνώσεις Γαλλικής. Σελίδα 8 από 8 20/5/2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Αθανάσιος Σ. Στασινάκης Ηµεροµηνία Γεννήσεως : 11/11/1975 Τόπος Γεννήσεως : Καλαµάτα ιεύθυνση εργασίας : Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

SPYROS K. GOLFINOPOULOS DEPARTMENT OF FINANCIAL AND MANAGEMENT ENGINEERING UNIVERSITY OF THE AEGEAN CURRICULUM VITAE

SPYROS K. GOLFINOPOULOS DEPARTMENT OF FINANCIAL AND MANAGEMENT ENGINEERING UNIVERSITY OF THE AEGEAN CURRICULUM VITAE SPYROS K. GOLFINOPOULOS DEPARTMENT OF FINANCIAL AND MANAGEMENT ENGINEERING UNIVERSITY OF THE AEGEAN CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Name : Spyros K. Golfinopoulos Date of Birth : 10/1/1970 Place of Birth

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΝΤΑΝΕΛΛΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΝΤΑΝΕΛΛΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΝΤΑΝΕΛΛΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 2251 0 36813, Φαξ 22510 36809 email:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο :ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Όνομα :ΙΩΑΝΝΗΣ Όνομα πατρός :ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όνομα μητρός :ΠΑΓΩΝΑ Ημερομηνία γέννησης :14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΗΜΗΤΡΑ Γ. ΧΕΛΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΗΜΗΤΡΑ Γ. ΧΕΛΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΑ Γ. ΧΕΛΑ ΘΕΣΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ. Δρ. ΧΗΜΙΚΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ. Δρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λαμπροπούλου Όνομα: Δημητρούλα Όνομα Πατρός: Αλέξανδρος Όνομα Μητρός: Αναστασία Ημερομηνία Γέννησης: 17 Απριλίου 1974 Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΑΛΟΥΠΗ. Εκπαίδευση. Επαγγελµατική εµπειρία

ΜΑΡΙΑ ΑΛΟΥΠΗ. Εκπαίδευση. Επαγγελµατική εµπειρία ΜΑΡΙΑ ΑΛΟΥΠΗ Χηµικός, Δρ. Περιβαλλοντολόγος ΕΔΙΠ, Τµήµα Περιβάλλοντος Πανεπιστήµιο Αιγαίου Λόφος Πανεπιστηµίου, 81100 Μυτιλήνη Τηλ: +30 22510 36225 e-mail: malou@env.aegean.gr Εκπαίδευση 1981-1982: Βιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ Κοζάνη 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 30 Μαίου 1965 Διεύθυνση κατοικίας: Όσσας 22, Γέρακας 153 44 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Επαγγελματική κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ν. Παπαμανώλης, Βιογραφικό Σημείωμα 1. Ατομικά Στοιχεία: Όνομα: Τόπος και ημερ/νία γέννησης: Οικ. κατάσταση: Δ/νση κατοικίας: URL: Τηλ.: E-mail: Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Γκίκας Όνομα : Γεώργιος Διεύθυνση εργασία : Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Βας. Σοφίας 12, Ξάνθη 67100 Τηλ/Fax Γραφείου : 25410 79381, 25410

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ευπραξίας (Αίθρας) Μαριά Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Πολυτεχνείου Κρήτης - Δικηγόρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ευπραξίας (Αίθρας) Μαριά Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Πολυτεχνείου Κρήτης - Δικηγόρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ευπραξίας (Αίθρας) Μαριά Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Πολυτεχνείου Κρήτης - Δικηγόρου Σεπτέμβριος 2013 1. ΓENIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Ευπραξία (Αίθρα) Μαριά - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Στρατιωτική θητεία : Δόκιμος Έφεδρος Ανθυποσμηναγός 1984-1986 e-mail : ikalavru@cc.uoi.gr;ikalabro@yahoo.com

Στρατιωτική θητεία : Δόκιμος Έφεδρος Ανθυποσμηναγός 1984-1986 e-mail : ikalavru@cc.uoi.gr;ikalabro@yahoo.com I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο : Dr ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ Όνομα Πατέρα : Κωνσταντίνος Έτος Γέννησης : 1960 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος - πατέρας ενός αγοριού. Στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. ρ. ημήτρης Εμμ. Βλαστός. Βιολόγος. Επίκουρος Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μεταλλαξιγένεσης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. ρ. ημήτρης Εμμ. Βλαστός. Βιολόγος. Επίκουρος Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μεταλλαξιγένεσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ρ. ημήτρης Εμμ. Βλαστός Βιολόγος Επίκουρος Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μεταλλαξιγένεσης Τμήμα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Πανεπιστήμιο Πατρών Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 1. Σπουδές Ο κ. Αναστάσιος Τασόπουλος μετά την αποφοίτηση του από το Μαθηματικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποίησε τις

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΘΕΣΕΙΣ-ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΘΕΣΕΙΣ-ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ Γ. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ιδιότητα: Διδάκτορας Φυσικός -Μετεωρολόγος Επάγγελμα / Θέση: Επίκουρη Καθηγήτρια, Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος Μετεωρολογίας, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευστρατίου Μ.Α. Βιογραφικό Σημείωμα

Ευστρατίου Μ.Α. Βιογραφικό Σημείωμα Ευστρατίου Μ.Α. Βιογραφικό Σημείωμα Μυτιλήνη Οκτώβριος 2013 1 1. Ατομικά στοιχεία Όνομα : Ευστρατίου Μαρία Αδαμαντία του Δημητρίου Επάγγελμα: Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΠΘ, ΚΤΙΡΙΟ 1,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Ευθυμίου Νταρακά. Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Βιογραφικό σημείωμα. Ευθυμίου Νταρακά. Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Βιογραφικό σημείωμα Ευθυμίου Νταρακά Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο: Ευθύμιος Νταρακάς Πατρώνυμο: Νικόλαος Τόπος γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. Απολυτήριο Γυμνασίου με μέσο όρο 18 3/12,

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. Απολυτήριο Γυμνασίου με μέσο όρο 18 3/12, BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονομα : Δέσποινα Βάμβουκα-Καλoύμενου Ημερομηνία Γεννήσεως : 20 Ιουνίου 1958 Τόπος Γεννήσεως : Χανιά-Κρήτη Εθνικότητα : Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση : Xήρα με δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2014 Ονοματεπώνυμο ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Νικήτας Α. Μυλόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Επώνυμο: Αμανατίδου Όνομα: Ελισάβετ Όνομα πατρός: Ιωακείμ Ημερομηνία γέννησης: 16/08/1958 Τόπος γέννησης : Έδεσσα - Ν. Πέλλας Οικογεν. Κατάσταση: Έγγαμη - Ένα παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Σ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Σ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Σ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.,

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ., Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΛ. ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ Όνομα συζύγου: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΒΒΑΝΙΔΗΣ Ειδικότητα: Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (Α.Π.Θ.) - Υγειονολόγος Μηχανικός Θέση: Λέκτορας του Τομέα Μαθηματικών-Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος Γεωπόνος, M.Sc & Ph.D Περιβαλλοντική Μηχανική Ερευνητικός Συνεργάτης και Διδακτικό Προσωπικό Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουργιαλάς N.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τηλ/Fax: +302610969213 E-mail: sdailianis@upatras.gr ΠΑΤΡΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Τριανταφύλλου. Αθανάσιος. Γεώργιος. atria@kozani.teikoz.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Τριανταφύλλου. Αθανάσιος. Γεώργιος. atria@kozani.teikoz. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Τριανταφύλλου Αθανάσιος Γεώργιος Ημερομηνία Γεννήσεως 13/12/1954 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, 30100,

Διαβάστε περισσότερα