Βιογραφικό Σημείωμα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ. Καθηγητής. Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραφικό Σημείωμα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ. Καθηγητής. Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων"

Transcript

1 Βιογραφικό Σημείωμα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ Καθηγητής Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μάρτιος 2014

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιογραφικό Σημείωμα 3 1. Προσωπικά Στοιχεία 3 2. Παρούσα Απασχόληση Θέσεις Διοικητικής Ευθύνης 3 3. Σπουδές 5 4. Εμπειρία 5 4. Α Διδακτική Εμπειρία 5 4. Β Έργα Έρευνας 7 4. Γ Αναπτυξιακά Μελετητικά Έργα 9 4. Δ Συμμετοχή σε Επιτροπές και Εμπειρογνωμοσύνες Ε Λοιπή Επαγγελματική Εμπειρία Θέσεις Ευθύνης Δημοσιευμένο έργο 17 5.Α Προσκεκλημένος Συντάκτης σε Επιστημονικά Περιοδικά 17 5.Β Επιμέλεια Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων 19 5.Γ Βιβλία Επιστημονική Επιμέλεια Συλλογικών Βιβλίων 21 5.Δ Κεφάλαια σε Συλλογικά Βιβλία 22 5.Ε Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά με Κρίση 25 5.ΣΤ Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με Κρίση 34 5.Ζ Διατριβές 49 5.Η Λοιπές Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις 49 5.Θ Ετεροαναφορές Συντακτικές Δραστηριότητες 50 6.Α Επικεφαλής Συντακτικής Επιτροπής Επιστημονικών Περιοδικών 50 6.Β Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Επιστημονικών Περιοδικών 50 6.Γ Πρόεδρος Διεθνών Συνεδρίων με έκδοση Πρακτικών 51 6.Δ Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Προγράμματος Διεθνών Συνεδρίων 52 6.Ε Μέλος Συμβουλευτικών Επιτροπών Διεθνών Συνεδρίων 55 6.ΣΤ Πρόεδρος Δημοσιότητας Διεθνών Συνεδρίων 55 6.Ζ Μέλος Καθοδηγητικών Επιτροπών Διεθνών Συνεδρίων 56 6.Η Κριτής Ερευνητικών Εργασιών σε Επιστημονικά Περιοδικά 56 6.Θ Μέλος Επιτροπής Προγράμματος Διεθνών Συνεδρίων 58 6.Ι Κριτής Ερευνητικών Εργασιών σε Διεθνή Συνέδρια 80 6.ΙΑ Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Διεθνών Συνεδρίων Συμμετοχή σε Επιτροπές Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών Συμμετοχή σε Διεθνείς Επιτροπές Αποτίμησης Ερευνητικού Έργου Συμμετοχή σε Επιστημονικούς Συλλόγους και Λοιπές Διακρίσεις 88 Σελίδα Σελίδα 2 από 89

3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Στέφανος Γκρίτζαλης Ονόματα γονέων Αριστομένης και Αλκμήνη Ημερομηνία γέννησης 22 Σεπτεμβρίου 1961 Στρατιωτικές Υποχρεώσεις Εκπληρωμένες (Ελλ. Αεροπορία, ΔΕΑ, ) Διεύθυνση εργασίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Γραφείο Β14, Παλαμά 2, Καρλόβασι, Σάμος Τηλέφωνα εργασίας , Fax εργασίας Ηλεκτρονική διεύθυνση Διεύθυνση ιστοσελίδας 2. Παρούσα Απασχόληση Θέσεις Διοικητικής Ευθύνης Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Γνωστικό Αντικείμενο "Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων". Καθηγητής: ΦΕΚ προκήρυξης 167/ τεύχος Γ, ΦΕΚ Διορισμού 731/ τεύχος Γ ( σήμερα), Αναπληρωτής Καθηγητής: ΦΕΚ Προκήρυξης 235/ τ. Παράρτημα, ΦΕΚ Διορισμού 241/ τεύχος Ν.Π.Δ.Δ. ( ), Επίκουρος Καθηγητής: ΦΕΚ Προκήρυξης 85/ τ. Παράρτημα, ΦΕΚ Διορισμού 49/ τεύχος Ν.Π.Δ.Δ. ( ) Πρόεδρος, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σήμερα (Πράξη Πρύτανη 2896/ ), (ΦΕΚ Διορισμού 440/ τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), (ΦΕΚ Διορισμού 221/ τεύχος ΝΠΔΔ) Αναπληρωτής Προέδρου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, (Απόφαση Προέδρου 77/ ), (Απόφαση Προέδρου 755/ ), (ΦΕΚ Διορισμού 397/ τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) Διευθυντής, Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (www.aegean.gr/info-sec-lab), Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( σήμερα) Διευθυντής, Εργαστήριο Πολυμέσων, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου ( , ) Σελίδα 3 από 89

4 Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Αιγαίου ( ) Μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Τακτικό μέλος: , Αναπληρωματικό μέλος: ) Μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Ασύλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Τακτικό μέλος: , Αναπληρωματικό μέλος: ) Μέλος της Επιτροπής Αναμόρφωσης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ( ) Μέλος της Επιτροπής Σύνταξης Πρότασης Δημιουργίας Πλαισίου Πολιτικής Υποστήριξης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας ( ) Μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη του έργου Εκδοτικός Οργανισμός Πανεπιστημίου Αιγαίου, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ( ) Ιδρυματικός Υπεύθυνος Προγραμμάτων Πληροφορικής ΕΤΠΑ ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΕΠΘ ( ) Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Ενίσχυσης Σπουδών Πληροφορικής ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΕΠΘ ( ) Τμηματικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Ενίσχυσης Σπουδών Πληροφορικής ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΕΠΘ ( ) Αναπληρωτής εκπροσώπου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 6 η Επιστημονική Επιτροπή: Επιστήμες Μηχανικών, Συμβούλιο Ανωτάτης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ) του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ) ( ) Αναπληρωτής Προέδρου της Επιτροπής για τη Στρατηγική στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου ( ) Αναπληρωτής εκπροσώπου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Μετεγγραφών Εξωτερικού (ΥΠΕΠΘ Φ.1/11491/Β3/ ) ( ) Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου ( και σήμερα) Αναπληρωτής Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου ( και ) 3. Σπουδές Διδακτορικό Δίπλωμα (Άριστα), Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ) (Τίτλος διατριβής: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων σε Κατανεμημένο Περιβάλλον. Επιβλέπων: Καθηγητής Π. Γεωργιάδης) Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού (Άριστα), Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ) Σελίδα 4 από 89

5 Πτυχίο Φυσικών Επιστημών (Λίαν Καλώς), Φυσικομαθηματική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ) 4. Εμπειρία 4.Α. Διδακτική Εμπειρία Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών [4.Α.1] [4.Α.2] [4.Α.3] Καθηγητής, αυτόνομη διδασκαλία, διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης των μαθημάτων: Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας (χειμερινά εξάμηνα, σήμερα), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: "Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων", Κατεύθυνση "Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων", Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( σήμερα) Επισκέπτης Καθηγητής, μάθημα: Προστασία και Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστημάτων (χειμερινό εξάμηνο ), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Πληροφορική και Τηλεματική», Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ( ) Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων", αυτόνομη διδασκαλία, Θεματική Ενότητα: Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων (χειμερινό εξάμηνο), Διαχείριση Κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (εαρινό εξάμηνο), Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ( , σήμερα) [4.Α.4] Αναπληρωτής Καθηγητής, αυτόνομη διδασκαλία, διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης των μαθημάτων: Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών Ι (χειμερινά εξάμηνα, ), Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών ΙΙ (εαρινά εξάμηνα, , ), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: "Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων", Κατευθύνσεις "Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων" και "Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών", Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Α.5] Επίκουρος Καθηγητής, αυτόνομη διδασκαλία, διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης των μαθημάτων: Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών I (χειμερινά εξάμηνα , ), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: "Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων", Κατευθύνσεις "Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων" και "Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών", Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Σελίδα 5 από 89

6 [4.Α.6] Επιστημονικός Συνεργάτης, αυτόνομη διδασκαλία, διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης των μαθημάτων: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (εαρινά εξάμηνα , ), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης: "Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών" και "Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών", Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ) [4.Α.7] Επιστημονικός Συνεργάτης, αυτόνομη διδασκαλία, διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης των μαθημάτων: Operating Systems, Network Security, Master of Science in Telematics Management, Department of Telecommunications Information and Media, Danube University of Krems Austria Technological Educational Institute (T.E.I.) of Piraeus ( ) [4.Α.8] Επιστημονικός Συνεργάτης, επικουρία θεωρητικής διδασκαλίας, διδακτική ενότητα: Ειδικά Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων, Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας (ΕΠΕΕ), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ) Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών [4.Α.9] [4.Α.10] Καθηγητής, αυτόνομη διδασκαλία, διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης των μαθημάτων: Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών, Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες, Κοινωνία της Πληροφορίας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( σήμερα) Επισκέπτης Καθηγητής, μάθημα: Προστασία και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (χειμερινό εξάμηνο ), Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ( ) [4.Α.11] Αναπληρωτής Καθηγητής, αυτόνομη διδασκαλία, διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης των μαθημάτων: Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών, Λειτουργικά Συστήματα, Κοινωνία της Πληροφορίας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Α.12] Επίκουρος Καθηγητής, αυτόνομη διδασκαλία, διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης των μαθημάτων: Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών, Λειτουργικά Συστήματα, Διοίκηση Έργων Πληροφορικής, Κοινωνία της Πληροφορίας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Α.13] Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΣΕΠ, αυτόνομη διδασκαλία, Θεματική Ενότητα: Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών (ΠΛΗ-35), Εισαγωγή στην Πληροφορική (ΠΛΗ-10), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ( και και σήμερα) Σελίδα 6 από 89

7 [4.Α.14] Επιστημονικός Συνεργάτης, αυτόνομη διδασκαλία, διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης των μαθημάτων: Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων (εαρινό εξάμηνο), Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ( και ) [4.Α.15] Επιστημονικός Συνεργάτης, αυτόνομη διδασκαλία, διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης των μαθημάτων: Ασφάλεια Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, Τμήμα Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας ( ) [4.Α.16] [4.Α.17] [4.Α.18] [4.Α.19] Διδάσκων (ΠΔ 407/80), αυτόνομη διδασκαλία, μαθήματα: Λειτουργικά Συστήματα, Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία Δεδομένων (διαμόρφωση της ύλης), Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (διαμόρφωση της ύλης), Κοινωνία της Πληροφορίας, εργαστηριακή διδασκαλία στα μαθήματα: Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων Ι, Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ι, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Ι., αυτόνομη διδασκαλία, διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης των μαθημάτων: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Λειτουργικά Συστήματα Ι, Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ, Τμήμα Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας ( ) Καθηγητής Εφαρμογών Τ.Ε.Ι., αυτόνομη διδασκαλία, διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης των μαθημάτων: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Λειτουργικά Συστήματα Ι, Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ, Λειτουργικά Συστήματα ΙΙΙ, Τμήμα Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας ( ) Έκτακτος Επίκουρος Καθηγητής, αυτόνομη διδασκαλία, μαθήματα: Τμήμα Πληροφορικής: Εισαγωγή στην Πληροφορική, Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ, Λειτουργικά Συστήματα ΙΙΙ, καθώς και των γνωστικών αντικειμένων: Προγραμματισμός Η/Υ Ι, Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ, των Τμημάτων Τεχνολογίας Ιατρικών Εργαστηρίων, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων), Τμήμα Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθήνας ( ) Προγράμματα Κατάρτισης και Επιμόρφωσης [4.Α.20] [4.Α.21] Εισηγητής θεμάτων Πληροφορικής, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης ( ) Εισηγητής θεμάτων Πληροφορικής, Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών ( ) 4.Β. Έργα Έρευνας Διεθνή Έργα Έρευνας Σελίδα 7 από 89

8 [4.Β.1] [4.Β.2] [4.Β.3] [4.Β.4] [4.Β.5] [4.Β.6] [4.Β.7] EU Programme FP7 IST Project PASSIVE Policy-Accessed system-level Security of Sensitive Information processing in Virtualised Environments, University of the Aegean ( ) EU Programme FP6 IST-IP Project "e-sense: Capturing Ambient Intelligence for Mobile Communications through Wireless Sensor Networks", University of the Aegean ( ) EU Programme FP6 IST-SME-1 Craft Project "SNOCER: Low Cost Tools for Secure and Highly Available VoIP Communication Services", University of the Aegean ( ) (Επιστημονικά Υπεύθυνος ερευνητικής ομάδας) The Greek General Secretariat for Research and Technology (GSRT) The Scientific and Technical Research Council of Turkey (TUBITAK) Joint Research and Development Project "DAMES-T: Development of an Agent-Mediated secure e-commerce System for Tourism domain", University of the Aegean - Ege University Turkey ( ) EU-Information Society DG, IST Programme "e-vote: An Internet Based Electronic Voting System", University of the Aegean ( ) EU-Enterprise DG (on behalf of the European Electronic Signature Standardisation Initiative EESSI) Τrust & Safety ΙΙ Programme ETD "Study on the Scalability of Certificate Revocation and Certificate Suspension and Proposals for Enhancements on the Respective Mechanisms", Katholieke Universiteit Leuven, Belgium - University of the Aegean ( ) EU-DGXIII Telematics For Administration Programme AD4001 "COSACC Coordination of Security Activities between Chambers of Commerce", Athens Chamber of Commerce and Industry - University of the Aegean ( ) [4.Β.8] EU-DGXVI EnjoyEurope - Teletourism, ERMIS Aegean, FEDER "ERMIS Enhanced secure Regional Multimedia Internet Services in the Aegean Archipelago", University of the Aegean ( ) [4.Β.9] [4.Β.10] [4.Β.11] [4.Β.12] EU-DGXIII European Trusted Services ETS-II '98 Programme 23187, "KEYSTONE European Cross Domain Public-Key Infrastructure Architecture", Expertnet SA - University of the Aegean ( ) EU-DGXIII European Trusted Services ETS-I '97 Programme 20820, "EUROMED- ETS Trusted Third Party Services for Secure Telemedical applications over the World Wide Web", ICCS/NTUA Institute of Communication and Computer Systems, National Technical University of Athens - University of the Aegean ( ) EU-DGXIII Healthcare Telematics Programme 1028, "ISHTAR Implementing Secure Healthcare Telematics Applications in Europe", NHS National Health Services Information Management Centre, UK - University of the Aegean ( ) EU-DGXIII Value II Programme PD4/5, "Societal Needs and European RTD Policies", TNO Center for Technology and Policy Studies, The Netherlands - KYROS Ltd. ( ) Σελίδα 8 από 89

9 Εθνικά Έργα Έρευνας [4.Β.13] [4.Β.14] [4.Β.15] [4.Β.16] [4.Β.17] [4.Β.18] [4.Β.19] Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011, Έργο "Border-GUARDS: Border Geomatics Utilities for Area Reconnaissance and Decision", Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( σήμερα) (Επιστημονικά Υπεύθυνος Ερευνητικής Ομάδας) Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Πρόγραμμα INTERREG Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος , Έργο "ΠΟΣΕΙΔΩΝ: Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Επιτήρησης Θαλασσίου Χώρου, με εφαρμογή Συστοιχιών Καμερών και Δικτύου Αισθητήρων", Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) (Επιστημονικά Υπεύθυνος Ερευνητικής Ομάδας) Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού ΠΕΝΕΔ-2003, Έργο "MOBI- MUL-SEC: Μηχανισμοί Πρόσβασης ΑΑΑ μεταξύ Ετερογενών Τομέων Δικτύων και Ασφάλεια Κινητών Υπηρεσιών Πολυμέσων βάσει περιεχομένου, σε Ετερογενή Ασύρματα IP Δίκτυα", Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) (Επιστημονικά Υπεύθυνος) Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΕΠΕΑΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Πρόγραμμα "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια", Έργο "Ενσωμάτωση Δομών Ασφάλειας (security patterns) στην Ανάπτυξη Εφαρμογών", Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) (Επιστημονικά Υπεύθυνος) Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΕΠΕΑΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Πρόγραμμα "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα", Έργο "Ασφάλεια, Ποιότητα και Διαλειτουργικότητα σε περιβάλλον Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης", Τμήμα Πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. Αθήνας ( ) Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα", Πρόγραμμα Τεχνολογικών Επιδεικτικών Έργων ΠΕΠΕΡ 2000, Μελέτη Σκοπιμότητας Εκτέλεσης Επιδεικτικού Έργου "Ασφαλείς Οικονομικές Ηλεκτρονικές Δοσοληψίες αξιοποιώντας Κινητές Επικοινωνίες και το Διαδίκτυο, στον τομέα του Τουρισμού (WAPSEC)", Unisystems Συστήματα Πληροφορικής ΑΕΕ - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα", Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας ΠΑΒΕΤ 2000, Έργο 00BE105 "Σύστημα Χρονοσήμανσης για Ασφαλείς Ηλεκτρονικές Δοσοληψίες", Unisystems Συστήματα Πληροφορικής ΑΕΕ - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) 4.Γ. Αναπτυξιακά - Μελετητικά Έργα Σελίδα 9 από 89

10 [4.Γ.1] [4.Γ.2] [4.Γ.3] [4.Γ.4] [4.Γ.5] [4.Γ.6] Μέλος Ομάδας Έργου, Έργο "Στρατηγική των Πληροφοριακών Συστημάτων Διακυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου: Ανάπτυξη Πλαισίου Πολιτικών Ασφάλειας", Υπουργείο Οικονομικών Κύπρου PLANET ΑΕ - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( σήμερα) Επιστημονικά Υπεύθυνος Ομάδας Έργου, Έργο "Εκπόνηση Εξειδικευμένων Μελετών στο πλαίσιο ανασχεδιασμού διεργασιών και της αναδιοργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (e-services)", Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για τις Δράσεις Ψηφιακής Οικονομίας στο Βόρειο Αιγαίο", Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Μελέτη Ασφάλειας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Συλλογής, Επεξεργασίας Στοιχείων του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και της Διαδικτυακής Πύλης Πληροφόρησης και Επικοινωνίας", TREK Consulting AE Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Μελέτη Ασφάλειας Έργου Ανάπτυξης και Εφαρμογής Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας: Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου", KANTOR AE Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Μελέτη Ασφάλειας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας", Intracom IT Services - Quality and Reliability AE Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.7] Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Μελέτη Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής στις υποστηρικτικές λειτουργίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας", ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.8] Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Μελέτη Ασφάλειας ΠΣ Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων", Quality and Reliability AE Intracom IT Services - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.9] Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Μελέτη Ασφάλειας ΟΠΣ ICISnet Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών", Infoquest AE Intracom IT Services - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.10] Τεχνικός Διευθυντής, Έργο "Μελέτη Ασφάλειας Διαδημοτικών Διαδικτυακών Πυλών Ελλάδος", 01 Πληροφορική - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.11] Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Μελέτη Ασφάλειας Διαδημοτικών Διαδικτυακών Πυλών Κεντρικής Ελλάδος", PC Systems - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.12] Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Μελέτη Ασφάλειας ΟΠΣ Α Δ.Υ.Πε. Αττικής. Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή των: ΟΠΣ Α Δ.Υ.Πε. Αττικής, Σελίδα 10 από 89

11 [4.Γ.13] [4.Γ.14] [4.Γ.15] ΟΠΣ Γ Δ.Υ.Πε. Αττικής, ΟΠΣ Δ.Υ.Πε. Δυτικής Ελλάδος", Fujitsu Siemens AE Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Μέλος Μελετητικής Ομάδας, Έργο «Μελέτη Εφαρμογής πιλοτικού έργου έξυπνων καρτών στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας», Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ). Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας Μελέτη Πλαισίου Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης", PLANET AE Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Συντονιστής, Ομάδας Εργασίας ΙΑ-4 του ebusiness Forum με θέμα: "Προπαρασκευαστικές Δράσεις για τη Δημιουργία Ελληνικού Κέντρου Επείγουσας Αντιμετώπισης Ψηφιακών Απειλών (GR-CERT)", ΕΔΕΤ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ, Υπουργείο Ανάπτυξης - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.16] Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Μελέτη Ασφάλειας Πληροφοριακού Συστήματος Police-On-Line", Ελληνική Αστυνομία 01 Πληροφορική Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.17] Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Μελέτη Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων ΔΥΠΕ Κρήτης και Β Ν. Αιγαίου", KANTOR AE Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.18] Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Μελέτη Ασφάλειας Πληροφοριακού Συστήματος Πυροσβεστικού Σώματος", Quality & Reliability ΑΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.19] Μέλος Μελετητικής Ομάδας, Έργο "e-university: Μελέτη, Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών - Σχεδίων Τευχών Δημοπράτησης και Επίβλεψη Αναδόχου Υλοποίησης του Συστήματος Δημοσιεύσεων, Πληροφόρησης και Συναλλαγών του Πολίτη σε θέματα Φοιτητικής Μέριμνας και της Προμήθειας και Εγκατάστασης Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού", Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.20] Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Μελέτη Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Νοσοκομείου Κορίνθου", Νοσοκομείο Κορίνθου - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.21] [4.Γ.22] Μέλος Μελετητικής Ομάδας, Έργο "Μελέτη, Σχεδιασμός και Εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ασφάλειας της ΟΠΑΠ ΑΕ", Hewlett-Packard Hellas ΕΠΕ - GEM AE - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Τεχνικός Διευθυντής, Έργο "Μελέτη για την Ωρίμανση του Πληροφοριακού Συστήματος Διαδοχικής Ασφάλισης", Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.23] Τεχνικός Διευθυντής, Έργο "Κανονισμός Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών", Υπουργείο Εξωτερικών Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.24] Μέλος Μελετητικής Ομάδας, Έργο "Καταγραφή Απαιτήσεων και Προδιαγραφών για τη Δημιουργία Διαδραστικής Εφαρμογής για την Παροχή Σελίδα 11 από 89

12 [4.Γ.25] [4.Γ.26] [4.Γ.27] Προσωποποιημένων Συμβουλών σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για την Υιοθέτηση Τεχνολογιών και Πρακτικών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν", ΕΔΕΤ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ, Υπουργείο Ανάπτυξης - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Τεχνικός Σύμβουλος, Έργο "Εκπόνηση Προτάσεων για τις Προδιαγραφές του Προγράμματος Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις Περιφέρειες της Χώρας", ΕΔΕΤ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ, Υπουργείο Ανάπτυξης - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Επιστημονικά υπεύθυνος, Έργο "Public Key Infrastructure services in the Public Sector of the European Union Member States", Ελληνική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Τεχνικός Διευθυντής, Έργο "Ασφάλεια του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΟΠΣ-ΙΚΑ", Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.28] Επιστημονικά υπεύθυνος, Έργο "Τεχνικός Σύμβουλος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για την Ανάπτυξη και Προσφορά Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών διαμέσου του Διαδικτύου (e-ικυ)", Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.29] [4.Γ.30] [4.Γ.31] Τεχνικός Διευθυντής, Έργο "Επιστημονική Εποπτεία Υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών", Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Τεχνικός Σύμβουλος, Έργο "Ασφάλεια του Πληροφοριακού Συστήματος της ΕΚΟ - ΕΛΔΑ Ανώνυμης Βιομηχανικής και Εμπορικής Εταιρίας Πετρελαιοειδών", ΕΚΟ/ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ) Τεχνικός Σύμβουλος, Έργο "Καταγραφή Πορισμάτων Ομάδας Εργασίας του ebusiness Forum με θέμα: Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στο χώρο του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ebusiness Security)", ΕΔΕΤ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ, Υπουργείο Ανάπτυξης - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.32] Μέλος Μελετητικής Ομάδας, Έργο "Ασφάλεια του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης των έργων του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ΕΡΓΟΡΑΜΑ", Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.33] Τεχνικός Σύμβουλος, Έργο "Ανάπτυξη Υποδομής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού", Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.34] Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Σύνταξη Γνωστοποίησης, προς την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ν.2472/97, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Επεξεργασία: Προσωπικών Σελίδα 12 από 89

13 [4.Γ.35] [4.Γ.36] [4.Γ.37] Δεδομένων", Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( και ) Μέλος Μελετητικής Ομάδας, Έργο "Ανάλυση και Διαχείριση Επικινδυνότητας και Εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας του Ελληνικού Πληροφοριακού Συστήματος Schengen (Hellenic National Schengen Information System)", Υπουργείο Δημόσιας Τάξης - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Σύνταξη Γνωστοποίησης, προς την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ν.2472/97, του Υπουργείου Οικονομικών για την Επεξεργασία: Προσωπικών Δεδομένων", ΕΛΣΥΠ Ελληνικά Συστήματα Πληροφορικής ΑΕ - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Κατάρτιση Τεύχους Προκήρυξης για την Επιλογή Συμβούλων Ελέγχου Προσαρμογής (auditors) με το Πρόβλημα του έτους 2000, φορέων του Δημόσιου Τομέα", ΕΛΣΥΠ Ελληνικά Συστήματα Πληροφορικής ΑΕ - ΕΠΥ Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής ( ) [4.Γ.38] Μέλος Μελετητικής Ομάδας, Έργο "Ασφάλεια του Πληροφοριακού Συστήματος TAXIS και Σχεδιασμός Πολιτικών Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών", ΕΛΣΥΠ Ελληνικά Συστήματα Πληροφορικής ΑΕ - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.39] [4.Γ.40] [4.Γ.41] [4.Γ.42] [4.Γ.43] Επιστημονικά Υπεύθυνος, Leonardo da Vinci I programme "Security in Information and Communication Technologies: Available technological solutions and training needs of Greek companies staff", PLANET ΑΕ - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Μέλος Μελετητικής Ομάδας, Έργο "QUALI_LEARN: Εκπαίδευση από Απόσταση για την Αξιοποίηση Μεθόδων Ολικής Ποιότητας στη Διοίκηση Υπηρεσιών και στην Ανάπτυξη Λογισμικού", ΕΠΕΑΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Προγράμματα Σπουδών από Απόσταση, Τμήμα Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας ( ) Μέλος Μελετητικής Ομάδας, Έργο "Βελτίωση και Επέκταση Πρακτικής Άσκησης", ΕΠΕΑΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Πρακτική Άσκηση Φοιτητών και Σπουδαστών, Τμήμα Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας ( ) Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Τυποποίηση Εντύπων Επικοινωνίας και Παρακολούθησης Έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ, ΚΠΣ ΙΙ", ΕΛΣΥΠ Ελληνικά Συστήματα Πληροφορικής ΑΕ - ΕΠΥ Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής ( ) Μέλος ανθρώπινου δικτύου ΙΚΑΡΟΣ (Δίκτυο τριάντα Ελλήνων επιστημόνων, με ενδιαφέρον σε θέματα Ασφάλειας, Ποιότητας και Αξιοπιστίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών), ΓΓΕΤ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας - Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ) Σελίδα 13 από 89

14 [4.Γ.44] [4.Γ.45] Μέλος Μελετητικής Ομάδας, Πρόγραμμα Ελλάδα 2010, Έργο "Στρατηγική Μελέτη για την Παροχή Υπηρεσιών Τηλεματικής στο Νησιωτικό Σύμπλεγμα του Αιγαίου", ΔΕΛΤΑ Πληροφορική ΑΒΕΠ ( ) Μέλος Μελετητικής Ομάδας και στατιστική επεξεργασία στοιχείων, Έργο "Μελέτη του Απόδημου Ελληνισμού των υπερπόντιων χωρών", Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) 4.Δ. Συμμετοχή Σε Επιτροπές και Εμπειρογνωμοσύνες [4.Δ.1] Αξιολογητής προτάσεων συγγραφής «Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων και Βοηθημάτων», ΕΔΕΤ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (3.2014) [4.Δ.2] Αξιολογητής για χορήγηση υποτροφιών για εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό και εσωτερικό, ΙΚΥ Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ( ) [4.Δ.3] Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων, Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (9.2009) [4.Δ.4] [4.Δ.5] [4.Δ.6] [4.Δ.7] [4.Δ.8] [4.Δ.9] [4.Δ.10] Μέλος Ειδικής Επιτροπής για τον προσδιορισμό τεχνικών προδιαγραφών του έργου: «VTMIS Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (Vessel Traffic Management Information System) στην περιοχή του Αιγαίου» (προϋπολογισμός ευρώ), Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ( ) Μέλος Ομάδας Εργασίας, «Επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Πτυχιούχων Τμημάτων Υπολογιστών και Πληροφορικής», Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ( ) Μέλος, IFIP WG 11.6 "Identity Management", IFIP International Federation for Information Processing ( σήμερα) Ειδικός Πραγματογνώμονας, Υπόθεση Υποκλοπών Εταιρείας Κινητής Τηλεφωνίας, Πρωτοδικείο Αθηνών ( ) Μέλος, IEEE Communications Society "Communications and Information Security Technical Committee", ΙΕΕΕ ( σήμερα) Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων προγραμμάτων κατάρτισης στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Συνεχιζόμενη Κατάρτιση Επαγγελματιών Υγείας", Υπουργείο Υγείας ( ) Μέλος Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης στο πλαίσιο Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, Έργο "Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για το έργο: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου" (προϋπολογισμός ευρώ), Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ ( ) Σελίδα 14 από 89

15 [4.Δ.11] [4.Δ.12] [4.Δ.13] [4.Δ.14] [4.Δ.15] [4.Δ.16] [4.Δ.17] Εισηγητής θεμάτων για επιλογή υποτρόφων εξωτερικού και εσωτερικού, Θεματικές Ενότητες: "Πληροφοριακά Συστήματα", "Αρχιτεκτονική και Οργάνωση Υπολογιστών", ΙΚΥ Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (4.2005) Ακαδημαϊκός Σύμβουλος χορήγησης Ισοτιμίας και Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής, Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης - Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ ( ) Μέλος Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, Έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ: Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης", (προϋπολογισμός ευρώ), Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ ( ) Μέλος Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, Έργο "Δημιουργία και Ανάπτυξη Συστήματος Πληροφόρησης του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού", Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ( ) Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων, Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (6.2003) Μέλος Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων Προγραμμάτων Κατάρτισης Ανέργων στην Πληροφορική, Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ Αττικής , Περιφέρεια Αττικής ( ) και Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου , Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (6.2003) Μέλος Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, Έργο "Μηχανοργάνωση Ποινικού Μητρώου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης" (προϋπολογισμός ευρώ), Υπουργείο Δικαιοσύνης ( ) [4.Δ.18] Μέλος Επιτροπής Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων, Έργο "Επιτάχυνση Διαδικασίας Απονομής Συντάξεων", Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( ) [4.Δ.19] Μέλος Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, Έργο "Ανάπτυξη και Λειτουργία Εθνικού Συστήματος Πληροφόρησης, Υποστήριξης και Διασύνδεσης των Γραφείων ΑΡΙΑΔΝΗ" (προϋπολογισμός δρχ.), Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ( ) [4.Δ.20] Αναπληρωματικό Μέλος Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου Πληροφορικής, Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ( ) [4.Δ.21] Μέλος Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, αντικείμενο "Επεξεργασία: Σχεδίου Νόμου για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα και την ενσωμάτωση στο Ελληνικό εσωτερικό Δίκαιο του ισχύοντος Δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση", Υπουργείο Ανάπτυξης ( ) Σελίδα 15 από 89

16 [4.Δ.22] [4.Δ.23] [4.Δ.24] [4.Δ.25] [4.Δ.26] [4.Δ.27] [4.Δ.28] [4.Δ.29] Μέλος Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Τουρισμός - Πολιτισμός", Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού ( ) Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων προγραμμάτων κατάρτισης στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας", Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( , ) και Περιφέρεια Αττικής ( ) Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων (Παρατηρητής), Πρόγραμμα ΕΠΕΤ ΙΙ, Υποπρόγραμμα 2, "Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας ΠΑΒΕ'99", Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (6.1999) Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων προγραμμάτων κατάρτισης στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες, Πρόγραμμα "Leonardo da Vinci I και II: Πρόγραμμα Δράσης για την εφαρμογή μιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Επαγγελματική Κατάρτιση", Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας (5.1999, ) Μέλος Επιτροπής Aξιολόγησης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, Έργο "Προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής και Επικοινωνιών", Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( ) Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων προγραμμάτων κατάρτισης στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Συνεχιζόμενη Κατάρτιση και Προώθηση της Απασχόλησης", Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( , ) και Περιφέρεια Αττικής (7.1999) Εμπειρογνώμων, Έργο "Σχεδιασμός και συντονισμός ενεργειών για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα", Άξονας Δραστηριοτήτων "Ανάπτυξη Υποδομών, Τεχνολογιών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου", Θεματικό Πεδίο "Υπηρεσίες Έμπιστων Τρίτων Φορέων", Εθνική Επιτροπή Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Υπουργείο Ανάπτυξης ( ) Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων προγραμμάτων κατάρτισης στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες, Επιχειρησιακά Προγράμματα "Σύνδεση Κατάρτισης και Απασχόλησης", "Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση Εργαζομένων", "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση", ΟΑΕΔ Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ( , , , ) [4.Δ.30] Εμπειρογνώμων, Έργο "Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας με τεχνολογία EDI", Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Υπουργείου Οικονομικών - ΕΠΥ Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής ( ) [4.Δ.31] Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων προγραμμάτων κατάρτισης στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες, Κοινοτική Πρωτοβουλία "Απασχόληση και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού: Άξονες HORIZON, YOUTHSTART", Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( ) Σελίδα 16 από 89

17 4.Ε. Λοιπή Επαγγελματική Εμπειρία Θέσεις Ευθύνης [4.Ε.1] [4.Ε.2] [4.Ε.3] Ειδικός Γραμματέας, Ειδική Γραμματεία Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση», Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ( , ΦΕΚ Διορισμού 528/ τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Εποπτεία Εθνικού Τυπογραφείου, Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ( , ΦΕΚ Διορισμού 8/ τεύχος B ) Σύμβουλος Πληροφορικής, Κοινοτική Πρωτοβουλία HORIZON, Πρόγραμμα Telegreat, "Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού με χρήση τεχνολογίας πολυμέσων, για εκπαίδευση από απόσταση και τηλεργασία: ατόμων με ειδικές ανάγκες", ΚΑΑ/ΝΑΑ Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Νοτιοανατολικής Αττικής - ΜΙΤ Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Συμβούλων AE ( ) [4.Ε.4] Προγραμματιστής Συστήματος, ACTIVE ΕΠΕ Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων ( ) [4.Ε.5] Διευθυντής Εκπαίδευσης, ΜIT Εκπαιδευτική - Αναπτυξιακή Συμβούλων ΑΕ ( ) [4.Ε.6] Αναλυτής Πληροφοριακών Συστημάτων, ABC AE ( ) [4.Ε.7] Προγραμματιστής Εφαρμογών και Εισηγητής ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων σε γνωστικά αντικείμενα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, INFOGROUP Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ ( ) 5. Δημοσιευμένο Έργο 5Α. Προσκεκλημένος Συντάκτης (Guest Editor) Σε Επιστημονικά Περιοδικά [5.Α.1] [5.Α.2] [5.Α.3] [5.Α.4] [5.Α.5] [5.Α.6] Kim J., Gritzalis S., Journal of Applied Mathematics (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), 2014, Hindawi, Special Issue entitled: «Advanced Mathematical Cryptography for Next Generation» Park J., Gritzalis S., Cheng B.-C., Zhang N., Security and Communication Networks (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), 2014, Wiley, Special Issue entitled: «Challenges and Opportunities in Cyberspace Security» Gritzalis S., Mitchell C., Thuraisingham B., Zhou J., International Journal of Information Security (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), 2013, Springer, Special Issue entitled: «Security in Cloud Computing» Gritzalis S., Liu L., Requirements Engineering (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.18, No.4, 2013, Springer, Special Issue entitled: «Requirements Engineering for Security, Privacy and Services in Cloud Environments» Gritzalis S., Justin Zhan, Kitae Jeong, Electronic Commerce Research (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.13, No.3-4, 2013, Springer, Special Issue entitled: «IT Convergence and Security» Gritzalis S., Lian S., Mathematical and Computer Modelling journal (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.57, No.11-12, 2013, Elsevier, Special Issue Σελίδα 17 από 89

18 [5.Α.7] [5.Α.8] [5.Α.9] [5.Α.10] [5.Α.11] [5.Α.12] [5.Α.13] entitled: «Mathematical and Computer Modelling in Information System Security» Shon T., Gritzalis S., Arabnia H., International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.12, No.1, 2013, Special Issue entitled: «Advances in Ubiquitous Networks and Wireless Communications for Future Computing» Roman R., Gritzalis S., Clarke J., Security and Communication Networks (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), 2012, Special Issue entitled: «Security in a Completely Interconnected World» Lian S., Gritzalis S., Telecommunication Systems (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), 2012, Springer, Special Issue entitled: «Innovations in Emerging Multimedia Communication Systems» Nedjah N., Lian S., Bagherzadeh N., de Macedo Mourelle L., Gritzalis S., Applied Soft Computing (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), 2012, Elsevier, Special Issue entitled: «Soft Computing in Embedded System Design» Lin X., Liu J., Gritzalis S., Security and Communication Networks (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.5, No.1, 2012, Wiley, Special Issue entitled: «Security and Privacy in Emerging Information Technologies» Clarke J., Gritzalis S., Roman R., Zhou J., Security and Communication Networks (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), 2012, Special Issue entitled: «Security of the Internet of Things» Lian S., Morin J.-H., Gritzalis S., Heileman G., Information Systems Frontiers (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.14, No.3, 2012, Springer, Special Issue entitled: «Ubiquitous Multimedia Services» [5.Α.14] Chen X., Lian S., Yang C.-S., Gritzalis S., Journal of Networks, Vol.7, No.2, 2012, Academy Publisher, Special Issue entitled: «Recent Advances in Information Networking, Services and Security» [5.Α.15] [5.Α.16] [5.Α.17] [5.Α.18] [5.Α.19] Lian S., Li Z., Gritzalis S., Chen X., Journal of Multimedia (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.6, No.4, 2011, Academy Publisher, Special Issue entitled: «Recent Advances in Multimedia Information Networking and Security» Lian S., Gritzalis S., Nedjah N., Lin I.-C., Applied Soft Computing (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.11, No.7, 2011, Elsevier, Special Issue entitled: «Soft Computing for Information Systems Security» Anton A., Breaux T., Gritzalis S., Mylopoulos J., Requirements Engineering (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.16, No.1-2, 2011, Springer, Special Issue entitled: «Digital Privacy: Theory, Policies and Technologies» Park J.-H., Gritzalis S., Jin H., Wang J., Wireless Communications and Mobile Computing (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.11, No.2, 2011, Wiley, Special Issue entitled: «Network Security and Digital Forensics in Next Generation Communications» Chen C.-W., Gritzalis S., Lorenz P., Lian S., Computer Communications (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.33, No.14, 2010, Elsevier, Special Issue entitled: «Multimedia Networking and Security in Convergent Networks» Σελίδα 18 από 89

19 [5.Α.20] [5.Α.21] [5.Α.22] [5.Α.23] [5.Α.24] [5.Α.25] [5.Α.26] [5.Α.27] [5.Α.28] [5.Α.29] [5.Α.30] Thuraisingham B., Gritzalis S., Computer Standards and Interfaces (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.32, No.5-6, 2010, Elsevier, Special Issue entitled: «Information and Communications Security, Privacy and Trust: Standards and Regulations» Hsu C.-H., Koh B.-S., Gritzalis S., Denko M., Journal of Universal Computer Science (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.15, Νο.5, 2009, Special Issue entitled: «Data Security and Privacy Protection in Pervasive Computing Environments» Lian S., Zhang Y., Gritzalis S., Chen Y., Journal of Universal Computer Science (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.15, No.2, 2009, Special Issue entitled: «Multimedia Security in Communications» Park J.-H., Gritzalis S., Hsu C.-H., Internet Research (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.19, No.2, 2009, Emerald, Special Issue entitled: «Intelligent Ubiquitous Computing: Applications and Security issues» Backes M., Gritzalis S., Preneel B., International Journal on Information Security (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.6, No.6, 2007, Springer, Special Issue entitled: «Information Security» Gritzalis S., ejeta The ejournal for Electronic Commerce Tools and Applications, Vol.2, No.1, 2006, Special Issue entitled: «Emerging Security Paradigms in the Knowledge Era» Katsikas S., Gritzalis S., Information Management and Computer Security, Vol.14, No.5, 2006, Emerald, Special Issue entitled: «Security issues of IT Outsourcing» Gritzalis S., Telematics and Informatics, Vol.23, No.3, 2006, Elsevier, Special Issue entitled: «Privacy and Anonymity in the Global Village» Gritzalis S., Internet Research (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.16, No.2, 2006, Emerald, Special Issue entitled: «Privacy and Anonymity in the Digital Era: Theory, Technologies and Practice» Gritzalis S., International Journal on Information Security (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.5, No.1, 2006, Springer, Special Issue entitled: «Public Key Infrastructure» Lopez P. G., Gritzalis S., Lopez J., Upgrade electronic journal Vol.6, No.4, 2005, also Novatica electronic journal Special Issue entitled: «Normalization and Standardization Issues of Security» 5Β. Επιμέλεια (Ed.) Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων [5.Β.1] [5.Β.2] Gritzalis S., Roman R., Clarke J. (Eds.), Proceedings of the SecIoT nd International Workshop on the Security of the Internet of Things, in conjunction with IEEE ithings 2011 International Conference on Internet of Things, October 2011, Dalian, China, IEEE CPS Clarke J. Gritzalis S., Roman R., Zhou J. (Eds.), Proceedings of the SecIoT st International Workshop on the Security of the Internet of Things, in conjunction with Internet of Things 2010 International Conference for Industry and Academia, November 2010, Tokyo, Japan Σελίδα 19 από 89

20 [5.Β.3] Hogben G., Gritzalis S. (Eds.), Proceedings of the OTM IS th International Symposium on Information Security, October 2010, Crete, Greece, Springer Lecture Notes in Computer Science LNCS [5.Β.4] Xiadong Lin, Jianwei Liu, Gritzalis S. (Eds.), Proceedings of the CHINACOM th International Conference on Communications and Networking Network and Information Security Symposium, September 2010, Beijing, China, IEEE CPS [5.Β.5] [5.Β.6] [5.Β.7] Gritzalis S., Cheng X. (Eds.), Proceedings of the OTM IS th International Symposium on Information Security, November 2009, Vilamura, Portugal, Springer Lecture Notes in Computer Science LNCS Mueller P., Gritzalis S., Misic J., Lambrinoudakis C. (Eds.), Proceedings of the SecPri_WiMob 2009 International Workshop on Security and Privacy in Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, in conjunction with IEEE WiMob th IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, October 2009, Marrakech, Morocco, IEEE CPS Dhillon G., Gritzalis S., Kokolakis S. (Eds.), Proceedings of the MCIS th Mediterranean Conference on Information Systems Information Security Track, September 2009, Athens, Greece, AIS [5.Β.8] Boutaba R., Gritzalis S., Hu J., Muller P. (Eds.), Proceedings of the IEEE ICC 2009 International Conference on Communications Communication and Information Systems Security Symposium, June 2009, Dresden, Germany, IEEE CPS Conference Publishing Services [5.Β.9] [5.Β.10] Chen E., Ghita B., Gritzalis S., Savola R. (Eds.), Proceedings of the SECURWARE rd International Conference on Emerging Security Information, Systems and Technologies June 2009, Athens, Greece, IEEE CPS Mueller P., Gritzalis S., Nyberg K., Lambrinoudakis C. (Eds.), Proceedings of the SecPri_WiMob 2008 International Workshop on Security and Privacy in Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, in conjunction with IEEE WiMob th IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, October 2008, Avignon, France, IEEE CPS [5.Β.11] Gritzalis S., Plexousakis D., Pnevmatikatos D. (Eds.), Proceedings of the PCI th Pan-Hellenic Conference on Informatics (with international participation), August 2008, Samos, Greece, IEEE CPS [5.Β.12] [5.Β.13] Coronato A., Gritzalis S., Hussain S. (Eds.), Proceedings of the SMPE nd International Symposium on Multimodal Pervasive Environments, in conjunction with MOBIQUITOUS th Annual International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems: Computing, Networking and Services, July 2008, Trinity College Dublin, Ireland, IEEE CPS Georgiadis P., Lopez J., Gritzalis S., Marias G.F. (Eds.), Proceedings of the SecPerU th International Workshop on Security, Privacy and Trust in Pervasive and Ubiquitous Computing, in conjunction with ICPS 08 4 th International Conference on Pervasive Services 2008, July 2008, Sorrento, Italy, ACM Press Σελίδα 20 από 89

21 [5.Β.14] [5.Β.15] [5.Β.16] [5.Β.17] [5.Β.18] [5.Β.19] [5.Β.20] Gritzalis S., Kim J. K. (Eds.), Proceedings of the MUE nd International Conference on Multimedia and Ubiquitous Engineering Multimedia and Ubiquitous Security Track, April 2008, Busan, Korea, Park J. H., Gritzalis S., Lopez J. (Eds.), Proceedings of the F2GC International Workshop on Forensics for Future Generation Communication, December 2007, Jeju island, Korea, IEEE CPS Li K.-H., You I., Dustdar S., Gritzalis S., Hsu C.-H., Ko E.-N. (Eds.), Proceedings of the TRUST nd International Workshop on Trustworthiness, Reliability and Services in Ubiquitous and Sensor Networks, December 2007, Taipei, Taiwan, Springer Lecture Notes in Computer Science LNCS Preneel B., Gritzalis S., Kokolakis S., Tryfonas T. (Eds.), Proceedings of the WDFIA nd Annual Workshop on Digital Forensics and Incident Analysis, August 2007, Samos, Greece, IEEE CPS Georgiadis P., Lopez J., Gritzalis S., Marias G.F. (Eds.), Proceedings of the SecPerU rd International Workshop on Security, Privacy and Trust in Pervasive and Ubiquitous Computing, June 2007, Istanbul, Turkey, IEEE CPS Conference Publishing Services (in conjunction with ICPS 07 3 rd IEEE International Conference on Pervasive Services 2007) Katsikas S., Lopez J., Backes M., Gritzalis S., Preneel B. (Eds.), Proceedings of the ISC th Information Security Conference, September 2006, Samos, Greece, Springer Lecture Notes in Computer Science LNCS Νο.4176 Georgiadis P., Lopez J., Gritzalis S., Marias G.F. (Eds.), Proceedings of the SecPerU nd International Workshop on Security, Privacy and Trust in Pervasive and Ubiquitous Computing, June 2006, Lyon, France, IEEE CPS Conference Publishing Services (in conjunction with 2 nd IEEE International Conference on Pervasive Services ICPS 06) [5.Β.21] Gritzalis S., Rouskas A., Skianis C. (Eds.), Proceedings of the SecPri_MobiWi 2006 Workshop on Security and Privacy in Mobile and Wireless Networking, May 2006, Coimbra, Portugal (in conjunction with IFIP NETWORKING 2006) [5.Β.22] [5.Β.23] Georgiadis P., Gritzalis S., Marias G. (Eds.), Proceedings of the 1 st International Workshop on Security, Privacy and Trust in Pervasive and Ubiquitous Computing (SecPerU 2005), July 2005, Santorini, Greece, Diaulos Pubs. (in conjunction with 1 st IEEE International Conference on Pervasive Services ICPS 05) Katsikas S., Gritzalis S., Lopez J. (Eds.), Proceedings of the 1 st European PKI Workshop: Research and Applications EuroPKI 04, June 2004, Samos, Greece, Springer Lecture Notes in Computer Science LNCS No Γ. Βιβλία Επιστημονική Επιμέλεια Συλλογικών Βιβλίων [5.Γ.1] [5.Γ.2] Burmester M., Γκρίτζαλης Σ., Κάτσικας Σ., Χρυσικόπουλος Β. (Επιστημονική Επιμέλεια), "Σύγχρονη Κρυπτογραφία: Θεωρία και Εφαρμογές", Εκδόσεις Παπασωτηρίου (σελίδες 728), Αθήνα, 2011 Λαμπρινουδάκης Κ., Μήτρου Ε., Γκρίτζαλης Σ., Κάτσικας Σ. (Επιστημονική Επιμέλεια), "Προστασία της Ιδιωτικότητας και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Σελίδα 21 από 89

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Αμανατιάδης Δημήτριος του Σοφοκλή Ημ/νία Γέννησης : 12 Φεβρουαρίου 1970 Τόπος κατοικίας : Θεσσαλονίκη, Βατοπεδίου 5, 56224 Εύοσμος

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

http://www.icsd.aegean.gr/mka

http://www.icsd.aegean.gr/mka Β ι ο γ ρ α φ ι κ ό Σ η μ ε ί ω μ α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση εργασίας: Μαρία Καρύδα Παλαμά 2, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Καρλόβασι,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Critical ICT Infrastructures Protection: Trends and Perspectives. Dimitris Gritzalis

Critical ICT Infrastructures Protection: Trends and Perspectives. Dimitris Gritzalis Critical ICT Infrastructures Protection: Trends and Perspectives Dimitris Gritzalis April 2005 Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Γενικές Αρχές Εθνικής Στρατηγικής για το Απόρρητο και

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures. Dimitris Gritzalis

Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures. Dimitris Gritzalis Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures Dimitris Gritzalis June 2003 Ημερίδα Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, Ιούνιος 2003 Οργάνωση της Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 2003 2004 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας δημιούργησε το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

From e-health to u-health: A semantic - and not syntactic - change

From e-health to u-health: A semantic - and not syntactic - change From e-health to u-health: A semantic - and not syntactic - change Dimitris Gritzalis May 2006 1 o Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής στην Υγεία και την Κοινωνική Ασφάλιση (Digital Health Care 2006) Αθήνα, 29

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΔET A.E./ GRNET S.A. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας/ Greek Research & Technology Network ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα,01/03/2013 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Μεταπτυχιακές Σπουδές: Ανωτάτη εκπαίδευση: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στις Διεθνείς Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης

Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης Business Analyst Υπηκοότητα: Ελληνική Πόλη Κατοικίας: Καλλιθέα - Αθήνα Έτος Γέννησης: 1960 E-mail: markasiotis@intralot.com Τηλ.: 6937249 359 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail.

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail. Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Μπιτζιόπουλος Αριστειδης Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης Ονοματεπώνυμο: Θέση: Γραφείο: Επικοινωνία: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π) τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο:

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Δημήτρης Ασκούνης Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή ΗΜ&ΜΥ 1 το Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Ηλεκτρονική είναι η τεχνολογία που ασχολείται με την ανάπτυξη και τη συμπεριφορά των ηλεκτρονικών συσκευών (υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Information Communication Technology. Γιάννος Μυλωνάς ΕΕΠ, Πληροφορική Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Information Communication Technology. Γιάννος Μυλωνάς ΕΕΠ, Πληροφορική Πανεπιστήμιο Κύπρου Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Information Communication Technology Γιάννος Μυλωνάς ΕΕΠ, Πληροφορική Πανεπιστήμιο Κύπρου Στόχοι!! Να σας βοηθήσουμε να προετοιμαστείτε καλύτερα για την μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: Αξίζει να σημειωθεί ότι φοιτητές ή απόφοιτοι που έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα υποχρεωτικά ή κατ επιλογή Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ δεν απαιτείται να καταφύγουν σε ιδιωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2001 2002 Πτυχιούχος της Τριτοβάθμιας Τεχνικής Παιδαγωγικής Σχολής ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ με βαθμό 8,6 «Πολύ Καλά».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2001 2002 Πτυχιούχος της Τριτοβάθμιας Τεχνικής Παιδαγωγικής Σχολής ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ με βαθμό 8,6 «Πολύ Καλά». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο: Σκυφτός Όνομα: Κυριάκος Πατρώνυμο: Παναγιώτης Έτος Γεννήσεως: 28.07.1965 Τόπος Γεννήσεως: Πειραιάς Τόπος Κατοικίας: Πραξιτέλους 51, Τζιτζιφιές Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission:

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: Implementation details and performance evaluation, International

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση την με αριθ. 30/24-7-2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

To e-business forum ως θεσµός διαµόρφωσης πολιτικής σε θέµατα ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα

To e-business forum ως θεσµός διαµόρφωσης πολιτικής σε θέµατα ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα To e-business forum ως θεσµός διαµόρφωσης πολιτικής σε θέµατα ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα Χατζάκης Ηλίας, συντονιστής e-business forum OKT 2003 O ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Ε ΕΤ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ: Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / ΕΙΕ Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Open Data Day, ΥΔΙΜΗΔ,

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδάσκων: Ι. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικές Εργασίες > 200 εργασίες έχουν εκπονηθεί (από το 1990)

Διπλωματικές Εργασίες > 200 εργασίες έχουν εκπονηθεί (από το 1990) Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Ε.Μ.Πολυτεχνείου Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης (Intelligent Systems, Content & Interaction Lab) Στέφανος Κόλλιας Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως.

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών, Σπάρτη, 23100 Γραμματεία: κα. Παπαστρατάκου Άννα, Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Με διεθνή χρηματοδότηση 26. Permanent Stakeholders Group (Academic Expert) ENISA --- EVA 2014-16 25. Evaluation of Quality of Research Italy,

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1) Με πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

The IT Security Expert Profile

The IT Security Expert Profile The IT Security Expert Profile Dimitris Gritzalis February 2013 1 Ελληνική Αστυνομία 2 ο Συνέδριο Υποδ/νσης Δίωξης Ηλεκ/κού Εγκλήματος «Η ασφαλής πλοήγηση είναι υπόθεση όλων μας» Αθήνα, Φλεβάρης 2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 27 714 09, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΗΛ (2810) 211911-2126640, FAX (2810) 211929, E-mail: info@critida.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ - CAREER SUMMARY

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ Τόπος Γέννησης Κολυμβάρι Χανίων Έτος Γέννησης 12-3-1949 Κατοικία Αλ. Παναγούλη 7, 18648 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Digital signatures in practice in Greece: Capabilities and limitations. Dimitrios Lekkas, Dimitris Gritzalis

Digital signatures in practice in Greece: Capabilities and limitations. Dimitrios Lekkas, Dimitris Gritzalis Digital signatures in practice in Greece: Capabilities and limitations Dimitrios Lekkas, Dimitris Gritzalis September 2014 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας.

Ναταλία Σπυροπούλου. Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας. Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail nspyropou@ekke.gr Σπουδές Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1983-1986. Γυμνασιακές στην Ελασσόνα και στη Λάρισα. 1986-1989. Λυκειακές σπουδές στη Λάρισα. Οκτώβριος 1990. Εγγραφή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

Τel. : +30-210-7724374 / 4383, Fax : +30-210-7722456

Τel. : +30-210-7724374 / 4383, Fax : +30-210-7722456 ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98 Ν3685/08) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση Θέµατα ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση 2 Ορισµός Τι είναι ένα επιστηµονικό άρθρο; Παρουσίαση και τεκµηρίωση µιας πρωτότυπης επιστηµονικής συνεισφοράς 3 Θέµατα Θέµατα 7 8 Θέµατα Ετεροναφορές Η δοµή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρας

Εργαστήριο Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρας NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τρίτη, 24 Μαΐου 2011 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστήμιο Πατρών 10:00-15:30 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Ελληνικής Αστυνομίας

Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Ελληνικής Αστυνομίας Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Ελληνικής Αστυνομίας Ταξίαρχος Ελευθέριος Λώλος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α. elolos@astynomia.gr 11ο Greek ICT Forum,, 04-05 05 Νοεμβρίου 2009, Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

για την αξιοποίηση των ασύρματων επικοινωνιών

για την αξιοποίηση των ασύρματων επικοινωνιών Οι Δράσεις της ΚτΠ ΑΕ για την αξιοποίηση των ασύρματων επικοινωνιών Δρ. Χάρης Στελλάκης Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 16 Μαρτίου 2009 Ο ρόλος της ΚτΠ Α.Ε. Διοίκηση και Διαχείριση Έργων ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ 156, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. +302310891218 - FAX: +302310891290 - website: http://www.uom.gr - e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3078 3072 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 3068 2103443569 2103442779 2103442769 2103442769 2103442737 2103442858 2103442851 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΠΙΝΑΚΑΣ (β) Άρθρου 2, παρ. 2, Π.Δ. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αγγλικά άριστα (Certificate of Proficiency in English). Γαλλικά μέτρια (Certificat de langue Francaise).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αγγλικά άριστα (Certificate of Proficiency in English). Γαλλικά μέτρια (Certificat de langue Francaise). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση εργασίας : Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος : ΤΕΙ Χαλκίδας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας, 344 00 Ψαχνά Εύβοιας, τηλ. 22280

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα