Βιογραφικό Σημείωμα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ. Καθηγητής. Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραφικό Σημείωμα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ. Καθηγητής. Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων"

Transcript

1 Βιογραφικό Σημείωμα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ Καθηγητής Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μάρτιος 2014

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιογραφικό Σημείωμα 3 1. Προσωπικά Στοιχεία 3 2. Παρούσα Απασχόληση Θέσεις Διοικητικής Ευθύνης 3 3. Σπουδές 5 4. Εμπειρία 5 4. Α Διδακτική Εμπειρία 5 4. Β Έργα Έρευνας 7 4. Γ Αναπτυξιακά Μελετητικά Έργα 9 4. Δ Συμμετοχή σε Επιτροπές και Εμπειρογνωμοσύνες Ε Λοιπή Επαγγελματική Εμπειρία Θέσεις Ευθύνης Δημοσιευμένο έργο 17 5.Α Προσκεκλημένος Συντάκτης σε Επιστημονικά Περιοδικά 17 5.Β Επιμέλεια Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων 19 5.Γ Βιβλία Επιστημονική Επιμέλεια Συλλογικών Βιβλίων 21 5.Δ Κεφάλαια σε Συλλογικά Βιβλία 22 5.Ε Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά με Κρίση 25 5.ΣΤ Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με Κρίση 34 5.Ζ Διατριβές 49 5.Η Λοιπές Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις 49 5.Θ Ετεροαναφορές Συντακτικές Δραστηριότητες 50 6.Α Επικεφαλής Συντακτικής Επιτροπής Επιστημονικών Περιοδικών 50 6.Β Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Επιστημονικών Περιοδικών 50 6.Γ Πρόεδρος Διεθνών Συνεδρίων με έκδοση Πρακτικών 51 6.Δ Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Προγράμματος Διεθνών Συνεδρίων 52 6.Ε Μέλος Συμβουλευτικών Επιτροπών Διεθνών Συνεδρίων 55 6.ΣΤ Πρόεδρος Δημοσιότητας Διεθνών Συνεδρίων 55 6.Ζ Μέλος Καθοδηγητικών Επιτροπών Διεθνών Συνεδρίων 56 6.Η Κριτής Ερευνητικών Εργασιών σε Επιστημονικά Περιοδικά 56 6.Θ Μέλος Επιτροπής Προγράμματος Διεθνών Συνεδρίων 58 6.Ι Κριτής Ερευνητικών Εργασιών σε Διεθνή Συνέδρια 80 6.ΙΑ Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Διεθνών Συνεδρίων Συμμετοχή σε Επιτροπές Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών Συμμετοχή σε Διεθνείς Επιτροπές Αποτίμησης Ερευνητικού Έργου Συμμετοχή σε Επιστημονικούς Συλλόγους και Λοιπές Διακρίσεις 88 Σελίδα Σελίδα 2 από 89

3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Στέφανος Γκρίτζαλης Ονόματα γονέων Αριστομένης και Αλκμήνη Ημερομηνία γέννησης 22 Σεπτεμβρίου 1961 Στρατιωτικές Υποχρεώσεις Εκπληρωμένες (Ελλ. Αεροπορία, ΔΕΑ, ) Διεύθυνση εργασίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Γραφείο Β14, Παλαμά 2, Καρλόβασι, Σάμος Τηλέφωνα εργασίας , Fax εργασίας Ηλεκτρονική διεύθυνση Διεύθυνση ιστοσελίδας 2. Παρούσα Απασχόληση Θέσεις Διοικητικής Ευθύνης Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Γνωστικό Αντικείμενο "Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων". Καθηγητής: ΦΕΚ προκήρυξης 167/ τεύχος Γ, ΦΕΚ Διορισμού 731/ τεύχος Γ ( σήμερα), Αναπληρωτής Καθηγητής: ΦΕΚ Προκήρυξης 235/ τ. Παράρτημα, ΦΕΚ Διορισμού 241/ τεύχος Ν.Π.Δ.Δ. ( ), Επίκουρος Καθηγητής: ΦΕΚ Προκήρυξης 85/ τ. Παράρτημα, ΦΕΚ Διορισμού 49/ τεύχος Ν.Π.Δ.Δ. ( ) Πρόεδρος, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σήμερα (Πράξη Πρύτανη 2896/ ), (ΦΕΚ Διορισμού 440/ τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), (ΦΕΚ Διορισμού 221/ τεύχος ΝΠΔΔ) Αναπληρωτής Προέδρου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, (Απόφαση Προέδρου 77/ ), (Απόφαση Προέδρου 755/ ), (ΦΕΚ Διορισμού 397/ τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) Διευθυντής, Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (www.aegean.gr/info-sec-lab), Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( σήμερα) Διευθυντής, Εργαστήριο Πολυμέσων, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου ( , ) Σελίδα 3 από 89

4 Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Αιγαίου ( ) Μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Τακτικό μέλος: , Αναπληρωματικό μέλος: ) Μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Ασύλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Τακτικό μέλος: , Αναπληρωματικό μέλος: ) Μέλος της Επιτροπής Αναμόρφωσης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ( ) Μέλος της Επιτροπής Σύνταξης Πρότασης Δημιουργίας Πλαισίου Πολιτικής Υποστήριξης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας ( ) Μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη του έργου Εκδοτικός Οργανισμός Πανεπιστημίου Αιγαίου, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ( ) Ιδρυματικός Υπεύθυνος Προγραμμάτων Πληροφορικής ΕΤΠΑ ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΕΠΘ ( ) Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Ενίσχυσης Σπουδών Πληροφορικής ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΕΠΘ ( ) Τμηματικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Ενίσχυσης Σπουδών Πληροφορικής ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΕΠΘ ( ) Αναπληρωτής εκπροσώπου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 6 η Επιστημονική Επιτροπή: Επιστήμες Μηχανικών, Συμβούλιο Ανωτάτης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ) του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ) ( ) Αναπληρωτής Προέδρου της Επιτροπής για τη Στρατηγική στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου ( ) Αναπληρωτής εκπροσώπου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Μετεγγραφών Εξωτερικού (ΥΠΕΠΘ Φ.1/11491/Β3/ ) ( ) Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου ( και σήμερα) Αναπληρωτής Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου ( και ) 3. Σπουδές Διδακτορικό Δίπλωμα (Άριστα), Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ) (Τίτλος διατριβής: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων σε Κατανεμημένο Περιβάλλον. Επιβλέπων: Καθηγητής Π. Γεωργιάδης) Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού (Άριστα), Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ) Σελίδα 4 από 89

5 Πτυχίο Φυσικών Επιστημών (Λίαν Καλώς), Φυσικομαθηματική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ) 4. Εμπειρία 4.Α. Διδακτική Εμπειρία Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών [4.Α.1] [4.Α.2] [4.Α.3] Καθηγητής, αυτόνομη διδασκαλία, διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης των μαθημάτων: Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας (χειμερινά εξάμηνα, σήμερα), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: "Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων", Κατεύθυνση "Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων", Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( σήμερα) Επισκέπτης Καθηγητής, μάθημα: Προστασία και Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστημάτων (χειμερινό εξάμηνο ), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Πληροφορική και Τηλεματική», Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ( ) Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων", αυτόνομη διδασκαλία, Θεματική Ενότητα: Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων (χειμερινό εξάμηνο), Διαχείριση Κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (εαρινό εξάμηνο), Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ( , σήμερα) [4.Α.4] Αναπληρωτής Καθηγητής, αυτόνομη διδασκαλία, διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης των μαθημάτων: Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών Ι (χειμερινά εξάμηνα, ), Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών ΙΙ (εαρινά εξάμηνα, , ), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: "Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων", Κατευθύνσεις "Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων" και "Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών", Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Α.5] Επίκουρος Καθηγητής, αυτόνομη διδασκαλία, διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης των μαθημάτων: Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών I (χειμερινά εξάμηνα , ), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: "Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων", Κατευθύνσεις "Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων" και "Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών", Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Σελίδα 5 από 89

6 [4.Α.6] Επιστημονικός Συνεργάτης, αυτόνομη διδασκαλία, διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης των μαθημάτων: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (εαρινά εξάμηνα , ), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης: "Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών" και "Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών", Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ) [4.Α.7] Επιστημονικός Συνεργάτης, αυτόνομη διδασκαλία, διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης των μαθημάτων: Operating Systems, Network Security, Master of Science in Telematics Management, Department of Telecommunications Information and Media, Danube University of Krems Austria Technological Educational Institute (T.E.I.) of Piraeus ( ) [4.Α.8] Επιστημονικός Συνεργάτης, επικουρία θεωρητικής διδασκαλίας, διδακτική ενότητα: Ειδικά Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων, Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας (ΕΠΕΕ), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ) Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών [4.Α.9] [4.Α.10] Καθηγητής, αυτόνομη διδασκαλία, διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης των μαθημάτων: Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών, Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες, Κοινωνία της Πληροφορίας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( σήμερα) Επισκέπτης Καθηγητής, μάθημα: Προστασία και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (χειμερινό εξάμηνο ), Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ( ) [4.Α.11] Αναπληρωτής Καθηγητής, αυτόνομη διδασκαλία, διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης των μαθημάτων: Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών, Λειτουργικά Συστήματα, Κοινωνία της Πληροφορίας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Α.12] Επίκουρος Καθηγητής, αυτόνομη διδασκαλία, διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης των μαθημάτων: Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών, Λειτουργικά Συστήματα, Διοίκηση Έργων Πληροφορικής, Κοινωνία της Πληροφορίας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Α.13] Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΣΕΠ, αυτόνομη διδασκαλία, Θεματική Ενότητα: Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών (ΠΛΗ-35), Εισαγωγή στην Πληροφορική (ΠΛΗ-10), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ( και και σήμερα) Σελίδα 6 από 89

7 [4.Α.14] Επιστημονικός Συνεργάτης, αυτόνομη διδασκαλία, διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης των μαθημάτων: Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων (εαρινό εξάμηνο), Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ( και ) [4.Α.15] Επιστημονικός Συνεργάτης, αυτόνομη διδασκαλία, διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης των μαθημάτων: Ασφάλεια Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, Τμήμα Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας ( ) [4.Α.16] [4.Α.17] [4.Α.18] [4.Α.19] Διδάσκων (ΠΔ 407/80), αυτόνομη διδασκαλία, μαθήματα: Λειτουργικά Συστήματα, Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία Δεδομένων (διαμόρφωση της ύλης), Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (διαμόρφωση της ύλης), Κοινωνία της Πληροφορίας, εργαστηριακή διδασκαλία στα μαθήματα: Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων Ι, Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ι, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Ι., αυτόνομη διδασκαλία, διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης των μαθημάτων: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Λειτουργικά Συστήματα Ι, Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ, Τμήμα Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας ( ) Καθηγητής Εφαρμογών Τ.Ε.Ι., αυτόνομη διδασκαλία, διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης των μαθημάτων: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Λειτουργικά Συστήματα Ι, Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ, Λειτουργικά Συστήματα ΙΙΙ, Τμήμα Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας ( ) Έκτακτος Επίκουρος Καθηγητής, αυτόνομη διδασκαλία, μαθήματα: Τμήμα Πληροφορικής: Εισαγωγή στην Πληροφορική, Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ, Λειτουργικά Συστήματα ΙΙΙ, καθώς και των γνωστικών αντικειμένων: Προγραμματισμός Η/Υ Ι, Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ, των Τμημάτων Τεχνολογίας Ιατρικών Εργαστηρίων, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων), Τμήμα Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθήνας ( ) Προγράμματα Κατάρτισης και Επιμόρφωσης [4.Α.20] [4.Α.21] Εισηγητής θεμάτων Πληροφορικής, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης ( ) Εισηγητής θεμάτων Πληροφορικής, Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών ( ) 4.Β. Έργα Έρευνας Διεθνή Έργα Έρευνας Σελίδα 7 από 89

8 [4.Β.1] [4.Β.2] [4.Β.3] [4.Β.4] [4.Β.5] [4.Β.6] [4.Β.7] EU Programme FP7 IST Project PASSIVE Policy-Accessed system-level Security of Sensitive Information processing in Virtualised Environments, University of the Aegean ( ) EU Programme FP6 IST-IP Project "e-sense: Capturing Ambient Intelligence for Mobile Communications through Wireless Sensor Networks", University of the Aegean ( ) EU Programme FP6 IST-SME-1 Craft Project "SNOCER: Low Cost Tools for Secure and Highly Available VoIP Communication Services", University of the Aegean ( ) (Επιστημονικά Υπεύθυνος ερευνητικής ομάδας) The Greek General Secretariat for Research and Technology (GSRT) The Scientific and Technical Research Council of Turkey (TUBITAK) Joint Research and Development Project "DAMES-T: Development of an Agent-Mediated secure e-commerce System for Tourism domain", University of the Aegean - Ege University Turkey ( ) EU-Information Society DG, IST Programme "e-vote: An Internet Based Electronic Voting System", University of the Aegean ( ) EU-Enterprise DG (on behalf of the European Electronic Signature Standardisation Initiative EESSI) Τrust & Safety ΙΙ Programme ETD "Study on the Scalability of Certificate Revocation and Certificate Suspension and Proposals for Enhancements on the Respective Mechanisms", Katholieke Universiteit Leuven, Belgium - University of the Aegean ( ) EU-DGXIII Telematics For Administration Programme AD4001 "COSACC Coordination of Security Activities between Chambers of Commerce", Athens Chamber of Commerce and Industry - University of the Aegean ( ) [4.Β.8] EU-DGXVI EnjoyEurope - Teletourism, ERMIS Aegean, FEDER "ERMIS Enhanced secure Regional Multimedia Internet Services in the Aegean Archipelago", University of the Aegean ( ) [4.Β.9] [4.Β.10] [4.Β.11] [4.Β.12] EU-DGXIII European Trusted Services ETS-II '98 Programme 23187, "KEYSTONE European Cross Domain Public-Key Infrastructure Architecture", Expertnet SA - University of the Aegean ( ) EU-DGXIII European Trusted Services ETS-I '97 Programme 20820, "EUROMED- ETS Trusted Third Party Services for Secure Telemedical applications over the World Wide Web", ICCS/NTUA Institute of Communication and Computer Systems, National Technical University of Athens - University of the Aegean ( ) EU-DGXIII Healthcare Telematics Programme 1028, "ISHTAR Implementing Secure Healthcare Telematics Applications in Europe", NHS National Health Services Information Management Centre, UK - University of the Aegean ( ) EU-DGXIII Value II Programme PD4/5, "Societal Needs and European RTD Policies", TNO Center for Technology and Policy Studies, The Netherlands - KYROS Ltd. ( ) Σελίδα 8 από 89

9 Εθνικά Έργα Έρευνας [4.Β.13] [4.Β.14] [4.Β.15] [4.Β.16] [4.Β.17] [4.Β.18] [4.Β.19] Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011, Έργο "Border-GUARDS: Border Geomatics Utilities for Area Reconnaissance and Decision", Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( σήμερα) (Επιστημονικά Υπεύθυνος Ερευνητικής Ομάδας) Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Πρόγραμμα INTERREG Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος , Έργο "ΠΟΣΕΙΔΩΝ: Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Επιτήρησης Θαλασσίου Χώρου, με εφαρμογή Συστοιχιών Καμερών και Δικτύου Αισθητήρων", Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) (Επιστημονικά Υπεύθυνος Ερευνητικής Ομάδας) Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού ΠΕΝΕΔ-2003, Έργο "MOBI- MUL-SEC: Μηχανισμοί Πρόσβασης ΑΑΑ μεταξύ Ετερογενών Τομέων Δικτύων και Ασφάλεια Κινητών Υπηρεσιών Πολυμέσων βάσει περιεχομένου, σε Ετερογενή Ασύρματα IP Δίκτυα", Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) (Επιστημονικά Υπεύθυνος) Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΕΠΕΑΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Πρόγραμμα "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια", Έργο "Ενσωμάτωση Δομών Ασφάλειας (security patterns) στην Ανάπτυξη Εφαρμογών", Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) (Επιστημονικά Υπεύθυνος) Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΕΠΕΑΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Πρόγραμμα "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα", Έργο "Ασφάλεια, Ποιότητα και Διαλειτουργικότητα σε περιβάλλον Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης", Τμήμα Πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. Αθήνας ( ) Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα", Πρόγραμμα Τεχνολογικών Επιδεικτικών Έργων ΠΕΠΕΡ 2000, Μελέτη Σκοπιμότητας Εκτέλεσης Επιδεικτικού Έργου "Ασφαλείς Οικονομικές Ηλεκτρονικές Δοσοληψίες αξιοποιώντας Κινητές Επικοινωνίες και το Διαδίκτυο, στον τομέα του Τουρισμού (WAPSEC)", Unisystems Συστήματα Πληροφορικής ΑΕΕ - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα", Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας ΠΑΒΕΤ 2000, Έργο 00BE105 "Σύστημα Χρονοσήμανσης για Ασφαλείς Ηλεκτρονικές Δοσοληψίες", Unisystems Συστήματα Πληροφορικής ΑΕΕ - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) 4.Γ. Αναπτυξιακά - Μελετητικά Έργα Σελίδα 9 από 89

10 [4.Γ.1] [4.Γ.2] [4.Γ.3] [4.Γ.4] [4.Γ.5] [4.Γ.6] Μέλος Ομάδας Έργου, Έργο "Στρατηγική των Πληροφοριακών Συστημάτων Διακυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου: Ανάπτυξη Πλαισίου Πολιτικών Ασφάλειας", Υπουργείο Οικονομικών Κύπρου PLANET ΑΕ - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( σήμερα) Επιστημονικά Υπεύθυνος Ομάδας Έργου, Έργο "Εκπόνηση Εξειδικευμένων Μελετών στο πλαίσιο ανασχεδιασμού διεργασιών και της αναδιοργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (e-services)", Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για τις Δράσεις Ψηφιακής Οικονομίας στο Βόρειο Αιγαίο", Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Μελέτη Ασφάλειας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Συλλογής, Επεξεργασίας Στοιχείων του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και της Διαδικτυακής Πύλης Πληροφόρησης και Επικοινωνίας", TREK Consulting AE Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Μελέτη Ασφάλειας Έργου Ανάπτυξης και Εφαρμογής Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας: Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου", KANTOR AE Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Μελέτη Ασφάλειας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας", Intracom IT Services - Quality and Reliability AE Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.7] Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Μελέτη Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής στις υποστηρικτικές λειτουργίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας", ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.8] Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Μελέτη Ασφάλειας ΠΣ Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων", Quality and Reliability AE Intracom IT Services - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.9] Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Μελέτη Ασφάλειας ΟΠΣ ICISnet Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών", Infoquest AE Intracom IT Services - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.10] Τεχνικός Διευθυντής, Έργο "Μελέτη Ασφάλειας Διαδημοτικών Διαδικτυακών Πυλών Ελλάδος", 01 Πληροφορική - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.11] Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Μελέτη Ασφάλειας Διαδημοτικών Διαδικτυακών Πυλών Κεντρικής Ελλάδος", PC Systems - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.12] Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Μελέτη Ασφάλειας ΟΠΣ Α Δ.Υ.Πε. Αττικής. Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή των: ΟΠΣ Α Δ.Υ.Πε. Αττικής, Σελίδα 10 από 89

11 [4.Γ.13] [4.Γ.14] [4.Γ.15] ΟΠΣ Γ Δ.Υ.Πε. Αττικής, ΟΠΣ Δ.Υ.Πε. Δυτικής Ελλάδος", Fujitsu Siemens AE Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Μέλος Μελετητικής Ομάδας, Έργο «Μελέτη Εφαρμογής πιλοτικού έργου έξυπνων καρτών στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας», Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ). Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας Μελέτη Πλαισίου Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης", PLANET AE Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Συντονιστής, Ομάδας Εργασίας ΙΑ-4 του ebusiness Forum με θέμα: "Προπαρασκευαστικές Δράσεις για τη Δημιουργία Ελληνικού Κέντρου Επείγουσας Αντιμετώπισης Ψηφιακών Απειλών (GR-CERT)", ΕΔΕΤ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ, Υπουργείο Ανάπτυξης - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.16] Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Μελέτη Ασφάλειας Πληροφοριακού Συστήματος Police-On-Line", Ελληνική Αστυνομία 01 Πληροφορική Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.17] Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Μελέτη Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων ΔΥΠΕ Κρήτης και Β Ν. Αιγαίου", KANTOR AE Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.18] Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Μελέτη Ασφάλειας Πληροφοριακού Συστήματος Πυροσβεστικού Σώματος", Quality & Reliability ΑΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.19] Μέλος Μελετητικής Ομάδας, Έργο "e-university: Μελέτη, Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών - Σχεδίων Τευχών Δημοπράτησης και Επίβλεψη Αναδόχου Υλοποίησης του Συστήματος Δημοσιεύσεων, Πληροφόρησης και Συναλλαγών του Πολίτη σε θέματα Φοιτητικής Μέριμνας και της Προμήθειας και Εγκατάστασης Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού", Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.20] Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Μελέτη Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Νοσοκομείου Κορίνθου", Νοσοκομείο Κορίνθου - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.21] [4.Γ.22] Μέλος Μελετητικής Ομάδας, Έργο "Μελέτη, Σχεδιασμός και Εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ασφάλειας της ΟΠΑΠ ΑΕ", Hewlett-Packard Hellas ΕΠΕ - GEM AE - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Τεχνικός Διευθυντής, Έργο "Μελέτη για την Ωρίμανση του Πληροφοριακού Συστήματος Διαδοχικής Ασφάλισης", Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.23] Τεχνικός Διευθυντής, Έργο "Κανονισμός Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών", Υπουργείο Εξωτερικών Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.24] Μέλος Μελετητικής Ομάδας, Έργο "Καταγραφή Απαιτήσεων και Προδιαγραφών για τη Δημιουργία Διαδραστικής Εφαρμογής για την Παροχή Σελίδα 11 από 89

12 [4.Γ.25] [4.Γ.26] [4.Γ.27] Προσωποποιημένων Συμβουλών σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για την Υιοθέτηση Τεχνολογιών και Πρακτικών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν", ΕΔΕΤ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ, Υπουργείο Ανάπτυξης - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Τεχνικός Σύμβουλος, Έργο "Εκπόνηση Προτάσεων για τις Προδιαγραφές του Προγράμματος Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις Περιφέρειες της Χώρας", ΕΔΕΤ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ, Υπουργείο Ανάπτυξης - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Επιστημονικά υπεύθυνος, Έργο "Public Key Infrastructure services in the Public Sector of the European Union Member States", Ελληνική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Τεχνικός Διευθυντής, Έργο "Ασφάλεια του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΟΠΣ-ΙΚΑ", Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.28] Επιστημονικά υπεύθυνος, Έργο "Τεχνικός Σύμβουλος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για την Ανάπτυξη και Προσφορά Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών διαμέσου του Διαδικτύου (e-ικυ)", Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.29] [4.Γ.30] [4.Γ.31] Τεχνικός Διευθυντής, Έργο "Επιστημονική Εποπτεία Υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών", Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Τεχνικός Σύμβουλος, Έργο "Ασφάλεια του Πληροφοριακού Συστήματος της ΕΚΟ - ΕΛΔΑ Ανώνυμης Βιομηχανικής και Εμπορικής Εταιρίας Πετρελαιοειδών", ΕΚΟ/ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ) Τεχνικός Σύμβουλος, Έργο "Καταγραφή Πορισμάτων Ομάδας Εργασίας του ebusiness Forum με θέμα: Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στο χώρο του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ebusiness Security)", ΕΔΕΤ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ, Υπουργείο Ανάπτυξης - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.32] Μέλος Μελετητικής Ομάδας, Έργο "Ασφάλεια του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης των έργων του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ΕΡΓΟΡΑΜΑ", Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.33] Τεχνικός Σύμβουλος, Έργο "Ανάπτυξη Υποδομής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού", Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.34] Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Σύνταξη Γνωστοποίησης, προς την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ν.2472/97, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Επεξεργασία: Προσωπικών Σελίδα 12 από 89

13 [4.Γ.35] [4.Γ.36] [4.Γ.37] Δεδομένων", Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( και ) Μέλος Μελετητικής Ομάδας, Έργο "Ανάλυση και Διαχείριση Επικινδυνότητας και Εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας του Ελληνικού Πληροφοριακού Συστήματος Schengen (Hellenic National Schengen Information System)", Υπουργείο Δημόσιας Τάξης - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Σύνταξη Γνωστοποίησης, προς την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ν.2472/97, του Υπουργείου Οικονομικών για την Επεξεργασία: Προσωπικών Δεδομένων", ΕΛΣΥΠ Ελληνικά Συστήματα Πληροφορικής ΑΕ - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Κατάρτιση Τεύχους Προκήρυξης για την Επιλογή Συμβούλων Ελέγχου Προσαρμογής (auditors) με το Πρόβλημα του έτους 2000, φορέων του Δημόσιου Τομέα", ΕΛΣΥΠ Ελληνικά Συστήματα Πληροφορικής ΑΕ - ΕΠΥ Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής ( ) [4.Γ.38] Μέλος Μελετητικής Ομάδας, Έργο "Ασφάλεια του Πληροφοριακού Συστήματος TAXIS και Σχεδιασμός Πολιτικών Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών", ΕΛΣΥΠ Ελληνικά Συστήματα Πληροφορικής ΑΕ - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) [4.Γ.39] [4.Γ.40] [4.Γ.41] [4.Γ.42] [4.Γ.43] Επιστημονικά Υπεύθυνος, Leonardo da Vinci I programme "Security in Information and Communication Technologies: Available technological solutions and training needs of Greek companies staff", PLANET ΑΕ - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) Μέλος Μελετητικής Ομάδας, Έργο "QUALI_LEARN: Εκπαίδευση από Απόσταση για την Αξιοποίηση Μεθόδων Ολικής Ποιότητας στη Διοίκηση Υπηρεσιών και στην Ανάπτυξη Λογισμικού", ΕΠΕΑΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Προγράμματα Σπουδών από Απόσταση, Τμήμα Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας ( ) Μέλος Μελετητικής Ομάδας, Έργο "Βελτίωση και Επέκταση Πρακτικής Άσκησης", ΕΠΕΑΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Πρακτική Άσκηση Φοιτητών και Σπουδαστών, Τμήμα Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας ( ) Επιστημονικά Υπεύθυνος, Έργο "Τυποποίηση Εντύπων Επικοινωνίας και Παρακολούθησης Έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ, ΚΠΣ ΙΙ", ΕΛΣΥΠ Ελληνικά Συστήματα Πληροφορικής ΑΕ - ΕΠΥ Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής ( ) Μέλος ανθρώπινου δικτύου ΙΚΑΡΟΣ (Δίκτυο τριάντα Ελλήνων επιστημόνων, με ενδιαφέρον σε θέματα Ασφάλειας, Ποιότητας και Αξιοπιστίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών), ΓΓΕΤ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας - Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ) Σελίδα 13 από 89

14 [4.Γ.44] [4.Γ.45] Μέλος Μελετητικής Ομάδας, Πρόγραμμα Ελλάδα 2010, Έργο "Στρατηγική Μελέτη για την Παροχή Υπηρεσιών Τηλεματικής στο Νησιωτικό Σύμπλεγμα του Αιγαίου", ΔΕΛΤΑ Πληροφορική ΑΒΕΠ ( ) Μέλος Μελετητικής Ομάδας και στατιστική επεξεργασία στοιχείων, Έργο "Μελέτη του Απόδημου Ελληνισμού των υπερπόντιων χωρών", Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ) 4.Δ. Συμμετοχή Σε Επιτροπές και Εμπειρογνωμοσύνες [4.Δ.1] Αξιολογητής προτάσεων συγγραφής «Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων και Βοηθημάτων», ΕΔΕΤ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (3.2014) [4.Δ.2] Αξιολογητής για χορήγηση υποτροφιών για εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό και εσωτερικό, ΙΚΥ Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ( ) [4.Δ.3] Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων, Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (9.2009) [4.Δ.4] [4.Δ.5] [4.Δ.6] [4.Δ.7] [4.Δ.8] [4.Δ.9] [4.Δ.10] Μέλος Ειδικής Επιτροπής για τον προσδιορισμό τεχνικών προδιαγραφών του έργου: «VTMIS Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (Vessel Traffic Management Information System) στην περιοχή του Αιγαίου» (προϋπολογισμός ευρώ), Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ( ) Μέλος Ομάδας Εργασίας, «Επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Πτυχιούχων Τμημάτων Υπολογιστών και Πληροφορικής», Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ( ) Μέλος, IFIP WG 11.6 "Identity Management", IFIP International Federation for Information Processing ( σήμερα) Ειδικός Πραγματογνώμονας, Υπόθεση Υποκλοπών Εταιρείας Κινητής Τηλεφωνίας, Πρωτοδικείο Αθηνών ( ) Μέλος, IEEE Communications Society "Communications and Information Security Technical Committee", ΙΕΕΕ ( σήμερα) Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων προγραμμάτων κατάρτισης στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Συνεχιζόμενη Κατάρτιση Επαγγελματιών Υγείας", Υπουργείο Υγείας ( ) Μέλος Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης στο πλαίσιο Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, Έργο "Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για το έργο: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου" (προϋπολογισμός ευρώ), Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ ( ) Σελίδα 14 από 89

15 [4.Δ.11] [4.Δ.12] [4.Δ.13] [4.Δ.14] [4.Δ.15] [4.Δ.16] [4.Δ.17] Εισηγητής θεμάτων για επιλογή υποτρόφων εξωτερικού και εσωτερικού, Θεματικές Ενότητες: "Πληροφοριακά Συστήματα", "Αρχιτεκτονική και Οργάνωση Υπολογιστών", ΙΚΥ Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (4.2005) Ακαδημαϊκός Σύμβουλος χορήγησης Ισοτιμίας και Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής, Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης - Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ ( ) Μέλος Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, Έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ: Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης", (προϋπολογισμός ευρώ), Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ ( ) Μέλος Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, Έργο "Δημιουργία και Ανάπτυξη Συστήματος Πληροφόρησης του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού", Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ( ) Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων, Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (6.2003) Μέλος Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων Προγραμμάτων Κατάρτισης Ανέργων στην Πληροφορική, Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ Αττικής , Περιφέρεια Αττικής ( ) και Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου , Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (6.2003) Μέλος Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, Έργο "Μηχανοργάνωση Ποινικού Μητρώου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης" (προϋπολογισμός ευρώ), Υπουργείο Δικαιοσύνης ( ) [4.Δ.18] Μέλος Επιτροπής Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων, Έργο "Επιτάχυνση Διαδικασίας Απονομής Συντάξεων", Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( ) [4.Δ.19] Μέλος Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, Έργο "Ανάπτυξη και Λειτουργία Εθνικού Συστήματος Πληροφόρησης, Υποστήριξης και Διασύνδεσης των Γραφείων ΑΡΙΑΔΝΗ" (προϋπολογισμός δρχ.), Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ( ) [4.Δ.20] Αναπληρωματικό Μέλος Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου Πληροφορικής, Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ( ) [4.Δ.21] Μέλος Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, αντικείμενο "Επεξεργασία: Σχεδίου Νόμου για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα και την ενσωμάτωση στο Ελληνικό εσωτερικό Δίκαιο του ισχύοντος Δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση", Υπουργείο Ανάπτυξης ( ) Σελίδα 15 από 89

16 [4.Δ.22] [4.Δ.23] [4.Δ.24] [4.Δ.25] [4.Δ.26] [4.Δ.27] [4.Δ.28] [4.Δ.29] Μέλος Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Τουρισμός - Πολιτισμός", Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού ( ) Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων προγραμμάτων κατάρτισης στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας", Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( , ) και Περιφέρεια Αττικής ( ) Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων (Παρατηρητής), Πρόγραμμα ΕΠΕΤ ΙΙ, Υποπρόγραμμα 2, "Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας ΠΑΒΕ'99", Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (6.1999) Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων προγραμμάτων κατάρτισης στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες, Πρόγραμμα "Leonardo da Vinci I και II: Πρόγραμμα Δράσης για την εφαρμογή μιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Επαγγελματική Κατάρτιση", Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας (5.1999, ) Μέλος Επιτροπής Aξιολόγησης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, Έργο "Προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής και Επικοινωνιών", Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( ) Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων προγραμμάτων κατάρτισης στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Συνεχιζόμενη Κατάρτιση και Προώθηση της Απασχόλησης", Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( , ) και Περιφέρεια Αττικής (7.1999) Εμπειρογνώμων, Έργο "Σχεδιασμός και συντονισμός ενεργειών για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα", Άξονας Δραστηριοτήτων "Ανάπτυξη Υποδομών, Τεχνολογιών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου", Θεματικό Πεδίο "Υπηρεσίες Έμπιστων Τρίτων Φορέων", Εθνική Επιτροπή Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Υπουργείο Ανάπτυξης ( ) Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων προγραμμάτων κατάρτισης στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες, Επιχειρησιακά Προγράμματα "Σύνδεση Κατάρτισης και Απασχόλησης", "Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση Εργαζομένων", "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση", ΟΑΕΔ Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ( , , , ) [4.Δ.30] Εμπειρογνώμων, Έργο "Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας με τεχνολογία EDI", Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Υπουργείου Οικονομικών - ΕΠΥ Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής ( ) [4.Δ.31] Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων προγραμμάτων κατάρτισης στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες, Κοινοτική Πρωτοβουλία "Απασχόληση και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού: Άξονες HORIZON, YOUTHSTART", Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( ) Σελίδα 16 από 89

17 4.Ε. Λοιπή Επαγγελματική Εμπειρία Θέσεις Ευθύνης [4.Ε.1] [4.Ε.2] [4.Ε.3] Ειδικός Γραμματέας, Ειδική Γραμματεία Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση», Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ( , ΦΕΚ Διορισμού 528/ τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Εποπτεία Εθνικού Τυπογραφείου, Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ( , ΦΕΚ Διορισμού 8/ τεύχος B ) Σύμβουλος Πληροφορικής, Κοινοτική Πρωτοβουλία HORIZON, Πρόγραμμα Telegreat, "Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού με χρήση τεχνολογίας πολυμέσων, για εκπαίδευση από απόσταση και τηλεργασία: ατόμων με ειδικές ανάγκες", ΚΑΑ/ΝΑΑ Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Νοτιοανατολικής Αττικής - ΜΙΤ Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Συμβούλων AE ( ) [4.Ε.4] Προγραμματιστής Συστήματος, ACTIVE ΕΠΕ Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων ( ) [4.Ε.5] Διευθυντής Εκπαίδευσης, ΜIT Εκπαιδευτική - Αναπτυξιακή Συμβούλων ΑΕ ( ) [4.Ε.6] Αναλυτής Πληροφοριακών Συστημάτων, ABC AE ( ) [4.Ε.7] Προγραμματιστής Εφαρμογών και Εισηγητής ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων σε γνωστικά αντικείμενα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, INFOGROUP Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ ( ) 5. Δημοσιευμένο Έργο 5Α. Προσκεκλημένος Συντάκτης (Guest Editor) Σε Επιστημονικά Περιοδικά [5.Α.1] [5.Α.2] [5.Α.3] [5.Α.4] [5.Α.5] [5.Α.6] Kim J., Gritzalis S., Journal of Applied Mathematics (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), 2014, Hindawi, Special Issue entitled: «Advanced Mathematical Cryptography for Next Generation» Park J., Gritzalis S., Cheng B.-C., Zhang N., Security and Communication Networks (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), 2014, Wiley, Special Issue entitled: «Challenges and Opportunities in Cyberspace Security» Gritzalis S., Mitchell C., Thuraisingham B., Zhou J., International Journal of Information Security (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), 2013, Springer, Special Issue entitled: «Security in Cloud Computing» Gritzalis S., Liu L., Requirements Engineering (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.18, No.4, 2013, Springer, Special Issue entitled: «Requirements Engineering for Security, Privacy and Services in Cloud Environments» Gritzalis S., Justin Zhan, Kitae Jeong, Electronic Commerce Research (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.13, No.3-4, 2013, Springer, Special Issue entitled: «IT Convergence and Security» Gritzalis S., Lian S., Mathematical and Computer Modelling journal (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.57, No.11-12, 2013, Elsevier, Special Issue Σελίδα 17 από 89

18 [5.Α.7] [5.Α.8] [5.Α.9] [5.Α.10] [5.Α.11] [5.Α.12] [5.Α.13] entitled: «Mathematical and Computer Modelling in Information System Security» Shon T., Gritzalis S., Arabnia H., International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.12, No.1, 2013, Special Issue entitled: «Advances in Ubiquitous Networks and Wireless Communications for Future Computing» Roman R., Gritzalis S., Clarke J., Security and Communication Networks (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), 2012, Special Issue entitled: «Security in a Completely Interconnected World» Lian S., Gritzalis S., Telecommunication Systems (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), 2012, Springer, Special Issue entitled: «Innovations in Emerging Multimedia Communication Systems» Nedjah N., Lian S., Bagherzadeh N., de Macedo Mourelle L., Gritzalis S., Applied Soft Computing (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), 2012, Elsevier, Special Issue entitled: «Soft Computing in Embedded System Design» Lin X., Liu J., Gritzalis S., Security and Communication Networks (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.5, No.1, 2012, Wiley, Special Issue entitled: «Security and Privacy in Emerging Information Technologies» Clarke J., Gritzalis S., Roman R., Zhou J., Security and Communication Networks (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), 2012, Special Issue entitled: «Security of the Internet of Things» Lian S., Morin J.-H., Gritzalis S., Heileman G., Information Systems Frontiers (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.14, No.3, 2012, Springer, Special Issue entitled: «Ubiquitous Multimedia Services» [5.Α.14] Chen X., Lian S., Yang C.-S., Gritzalis S., Journal of Networks, Vol.7, No.2, 2012, Academy Publisher, Special Issue entitled: «Recent Advances in Information Networking, Services and Security» [5.Α.15] [5.Α.16] [5.Α.17] [5.Α.18] [5.Α.19] Lian S., Li Z., Gritzalis S., Chen X., Journal of Multimedia (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.6, No.4, 2011, Academy Publisher, Special Issue entitled: «Recent Advances in Multimedia Information Networking and Security» Lian S., Gritzalis S., Nedjah N., Lin I.-C., Applied Soft Computing (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.11, No.7, 2011, Elsevier, Special Issue entitled: «Soft Computing for Information Systems Security» Anton A., Breaux T., Gritzalis S., Mylopoulos J., Requirements Engineering (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.16, No.1-2, 2011, Springer, Special Issue entitled: «Digital Privacy: Theory, Policies and Technologies» Park J.-H., Gritzalis S., Jin H., Wang J., Wireless Communications and Mobile Computing (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.11, No.2, 2011, Wiley, Special Issue entitled: «Network Security and Digital Forensics in Next Generation Communications» Chen C.-W., Gritzalis S., Lorenz P., Lian S., Computer Communications (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.33, No.14, 2010, Elsevier, Special Issue entitled: «Multimedia Networking and Security in Convergent Networks» Σελίδα 18 από 89

19 [5.Α.20] [5.Α.21] [5.Α.22] [5.Α.23] [5.Α.24] [5.Α.25] [5.Α.26] [5.Α.27] [5.Α.28] [5.Α.29] [5.Α.30] Thuraisingham B., Gritzalis S., Computer Standards and Interfaces (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.32, No.5-6, 2010, Elsevier, Special Issue entitled: «Information and Communications Security, Privacy and Trust: Standards and Regulations» Hsu C.-H., Koh B.-S., Gritzalis S., Denko M., Journal of Universal Computer Science (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.15, Νο.5, 2009, Special Issue entitled: «Data Security and Privacy Protection in Pervasive Computing Environments» Lian S., Zhang Y., Gritzalis S., Chen Y., Journal of Universal Computer Science (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.15, No.2, 2009, Special Issue entitled: «Multimedia Security in Communications» Park J.-H., Gritzalis S., Hsu C.-H., Internet Research (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.19, No.2, 2009, Emerald, Special Issue entitled: «Intelligent Ubiquitous Computing: Applications and Security issues» Backes M., Gritzalis S., Preneel B., International Journal on Information Security (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.6, No.6, 2007, Springer, Special Issue entitled: «Information Security» Gritzalis S., ejeta The ejournal for Electronic Commerce Tools and Applications, Vol.2, No.1, 2006, Special Issue entitled: «Emerging Security Paradigms in the Knowledge Era» Katsikas S., Gritzalis S., Information Management and Computer Security, Vol.14, No.5, 2006, Emerald, Special Issue entitled: «Security issues of IT Outsourcing» Gritzalis S., Telematics and Informatics, Vol.23, No.3, 2006, Elsevier, Special Issue entitled: «Privacy and Anonymity in the Global Village» Gritzalis S., Internet Research (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.16, No.2, 2006, Emerald, Special Issue entitled: «Privacy and Anonymity in the Digital Era: Theory, Technologies and Practice» Gritzalis S., International Journal on Information Security (indexed in Thomson s ISI Web of Knowledge), Vol.5, No.1, 2006, Springer, Special Issue entitled: «Public Key Infrastructure» Lopez P. G., Gritzalis S., Lopez J., Upgrade electronic journal Vol.6, No.4, 2005, also Novatica electronic journal Special Issue entitled: «Normalization and Standardization Issues of Security» 5Β. Επιμέλεια (Ed.) Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων [5.Β.1] [5.Β.2] Gritzalis S., Roman R., Clarke J. (Eds.), Proceedings of the SecIoT nd International Workshop on the Security of the Internet of Things, in conjunction with IEEE ithings 2011 International Conference on Internet of Things, October 2011, Dalian, China, IEEE CPS Clarke J. Gritzalis S., Roman R., Zhou J. (Eds.), Proceedings of the SecIoT st International Workshop on the Security of the Internet of Things, in conjunction with Internet of Things 2010 International Conference for Industry and Academia, November 2010, Tokyo, Japan Σελίδα 19 από 89

20 [5.Β.3] Hogben G., Gritzalis S. (Eds.), Proceedings of the OTM IS th International Symposium on Information Security, October 2010, Crete, Greece, Springer Lecture Notes in Computer Science LNCS [5.Β.4] Xiadong Lin, Jianwei Liu, Gritzalis S. (Eds.), Proceedings of the CHINACOM th International Conference on Communications and Networking Network and Information Security Symposium, September 2010, Beijing, China, IEEE CPS [5.Β.5] [5.Β.6] [5.Β.7] Gritzalis S., Cheng X. (Eds.), Proceedings of the OTM IS th International Symposium on Information Security, November 2009, Vilamura, Portugal, Springer Lecture Notes in Computer Science LNCS Mueller P., Gritzalis S., Misic J., Lambrinoudakis C. (Eds.), Proceedings of the SecPri_WiMob 2009 International Workshop on Security and Privacy in Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, in conjunction with IEEE WiMob th IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, October 2009, Marrakech, Morocco, IEEE CPS Dhillon G., Gritzalis S., Kokolakis S. (Eds.), Proceedings of the MCIS th Mediterranean Conference on Information Systems Information Security Track, September 2009, Athens, Greece, AIS [5.Β.8] Boutaba R., Gritzalis S., Hu J., Muller P. (Eds.), Proceedings of the IEEE ICC 2009 International Conference on Communications Communication and Information Systems Security Symposium, June 2009, Dresden, Germany, IEEE CPS Conference Publishing Services [5.Β.9] [5.Β.10] Chen E., Ghita B., Gritzalis S., Savola R. (Eds.), Proceedings of the SECURWARE rd International Conference on Emerging Security Information, Systems and Technologies June 2009, Athens, Greece, IEEE CPS Mueller P., Gritzalis S., Nyberg K., Lambrinoudakis C. (Eds.), Proceedings of the SecPri_WiMob 2008 International Workshop on Security and Privacy in Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, in conjunction with IEEE WiMob th IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, October 2008, Avignon, France, IEEE CPS [5.Β.11] Gritzalis S., Plexousakis D., Pnevmatikatos D. (Eds.), Proceedings of the PCI th Pan-Hellenic Conference on Informatics (with international participation), August 2008, Samos, Greece, IEEE CPS [5.Β.12] [5.Β.13] Coronato A., Gritzalis S., Hussain S. (Eds.), Proceedings of the SMPE nd International Symposium on Multimodal Pervasive Environments, in conjunction with MOBIQUITOUS th Annual International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems: Computing, Networking and Services, July 2008, Trinity College Dublin, Ireland, IEEE CPS Georgiadis P., Lopez J., Gritzalis S., Marias G.F. (Eds.), Proceedings of the SecPerU th International Workshop on Security, Privacy and Trust in Pervasive and Ubiquitous Computing, in conjunction with ICPS 08 4 th International Conference on Pervasive Services 2008, July 2008, Sorrento, Italy, ACM Press Σελίδα 20 από 89

21 [5.Β.14] [5.Β.15] [5.Β.16] [5.Β.17] [5.Β.18] [5.Β.19] [5.Β.20] Gritzalis S., Kim J. K. (Eds.), Proceedings of the MUE nd International Conference on Multimedia and Ubiquitous Engineering Multimedia and Ubiquitous Security Track, April 2008, Busan, Korea, Park J. H., Gritzalis S., Lopez J. (Eds.), Proceedings of the F2GC International Workshop on Forensics for Future Generation Communication, December 2007, Jeju island, Korea, IEEE CPS Li K.-H., You I., Dustdar S., Gritzalis S., Hsu C.-H., Ko E.-N. (Eds.), Proceedings of the TRUST nd International Workshop on Trustworthiness, Reliability and Services in Ubiquitous and Sensor Networks, December 2007, Taipei, Taiwan, Springer Lecture Notes in Computer Science LNCS Preneel B., Gritzalis S., Kokolakis S., Tryfonas T. (Eds.), Proceedings of the WDFIA nd Annual Workshop on Digital Forensics and Incident Analysis, August 2007, Samos, Greece, IEEE CPS Georgiadis P., Lopez J., Gritzalis S., Marias G.F. (Eds.), Proceedings of the SecPerU rd International Workshop on Security, Privacy and Trust in Pervasive and Ubiquitous Computing, June 2007, Istanbul, Turkey, IEEE CPS Conference Publishing Services (in conjunction with ICPS 07 3 rd IEEE International Conference on Pervasive Services 2007) Katsikas S., Lopez J., Backes M., Gritzalis S., Preneel B. (Eds.), Proceedings of the ISC th Information Security Conference, September 2006, Samos, Greece, Springer Lecture Notes in Computer Science LNCS Νο.4176 Georgiadis P., Lopez J., Gritzalis S., Marias G.F. (Eds.), Proceedings of the SecPerU nd International Workshop on Security, Privacy and Trust in Pervasive and Ubiquitous Computing, June 2006, Lyon, France, IEEE CPS Conference Publishing Services (in conjunction with 2 nd IEEE International Conference on Pervasive Services ICPS 06) [5.Β.21] Gritzalis S., Rouskas A., Skianis C. (Eds.), Proceedings of the SecPri_MobiWi 2006 Workshop on Security and Privacy in Mobile and Wireless Networking, May 2006, Coimbra, Portugal (in conjunction with IFIP NETWORKING 2006) [5.Β.22] [5.Β.23] Georgiadis P., Gritzalis S., Marias G. (Eds.), Proceedings of the 1 st International Workshop on Security, Privacy and Trust in Pervasive and Ubiquitous Computing (SecPerU 2005), July 2005, Santorini, Greece, Diaulos Pubs. (in conjunction with 1 st IEEE International Conference on Pervasive Services ICPS 05) Katsikas S., Gritzalis S., Lopez J. (Eds.), Proceedings of the 1 st European PKI Workshop: Research and Applications EuroPKI 04, June 2004, Samos, Greece, Springer Lecture Notes in Computer Science LNCS No Γ. Βιβλία Επιστημονική Επιμέλεια Συλλογικών Βιβλίων [5.Γ.1] [5.Γ.2] Burmester M., Γκρίτζαλης Σ., Κάτσικας Σ., Χρυσικόπουλος Β. (Επιστημονική Επιμέλεια), "Σύγχρονη Κρυπτογραφία: Θεωρία και Εφαρμογές", Εκδόσεις Παπασωτηρίου (σελίδες 728), Αθήνα, 2011 Λαμπρινουδάκης Κ., Μήτρου Ε., Γκρίτζαλης Σ., Κάτσικας Σ. (Επιστημονική Επιμέλεια), "Προστασία της Ιδιωτικότητας και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Σελίδα 21 από 89

http://www.icsd.aegean.gr/mka

http://www.icsd.aegean.gr/mka Β ι ο γ ρ α φ ι κ ό Σ η μ ε ί ω μ α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση εργασίας: Μαρία Καρύδα Παλαμά 2, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Καρλόβασι,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ. γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ. γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός: Θέση: Θεσσαλονίκης Ε-mail: ΗΛΙΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αντώνιος Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ iliou@it.teithe.gr ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 0 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β. ΜΑΓΚΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΓΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Επίκ. Καθηγητή Τμήματος Πληροφορικής, Ιονίου Πανεπιστημίου Γνωστικό αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου Συνεργάτης Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Δημήτριος Κ. Κουκόπουλος. Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Δημήτριος Κ. Κουκόπουλος. Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Δημήτριος Κ. Κουκόπουλος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών Πανεπιστήμιο Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 27/08/08ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αύγουστος 2014 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Απόστολος Επίθετο: Γκάμας Όνομα Πατέρα: Στέργιος Όνομα Μητέρας: Μαρία Ημερομηνία Γέννησης: 04/09/1975 Τόπος Γέννησης: Μηλιά Μετσόβου, Ιωαννίνων Oικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΜΗΤΡΟΥ ΑNAΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γεννήσεως: 14.12.1964 Τόπος Γεννήσεως: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος, δύο

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Σπουδών. Aκαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TMHMA MHXANIKΩN ΠΛHPOΦOPIAKΩN

Oδηγός Σπουδών. Aκαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TMHMA MHXANIKΩN ΠΛHPOΦOPIAKΩN ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY TMHMA MHXANIKΩN ΠΛHPOΦOPIAKΩN KAI EΠIKOINΩNIAKΩN ΣYΣTHMATΩN Oδηγός Σπουδών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (Ε.Π.Υ.Κ.)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (Ε.Π.Υ.Κ.) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (Ε.Π.Υ.Κ.) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (2000-2005) Διευθυντής Εργαστηρίου: Δημήτριος Σάμψων Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, 30100,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης

Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1/88 1 Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα... 2 2 Σύντομο Βιογραφικό... 5 3 Προσωπικές Πληροφορίες... 8 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΘΕΟΔ. ΚΙΤΣΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΘΕΟΔ. ΚΙΤΣΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ B.Sc., M.Sc., Ph.D. Καθηγητής Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής Πρόεδρος του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάτρα, Σεπτέμβριος 2012 1/15 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Κανελλόπουλος Πατρώνυμο: Νικόλαος Θέση / Ιδιότητα: Καθηγητής Πληροφορικής στη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μιχάλη Παρασκευά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μιχάλη Παρασκευά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Μιχάλη Παρασκευά Πάτρα, Σεπτέμβριος 2012 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Μιχάλη Παρασκευά 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Επώνυμο: Πατρώνυμο: Μιχάλης Παρασκευάς Αναστάσιος Ημερομηνία γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 1. ΑTΟΜΙΚΑ ΣTΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαΐου 1968 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Παρούσα θέση: Διεύθυνση οικίας: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου Flörsheim

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Θ. Μάρκελλος

Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Θ. Μάρκελλος Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Θ. Μάρκελλος Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 16 Απριλίου 1975, Ξυλόκαστρο Κορινθίας Οικογενειακή κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση κατοικίας : Γ. Τερτσέτη 21, Τ.Κ. 26442 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαΐου 1968 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Παρούσα θέση: Διεύθυνση οικίας: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου Flörsheim

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Όνομα πατρός ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επάγγελμα Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης ΣΠΟΥΔΕΣ 1994/06 Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) της Σχολής Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Northeastern της Βοστόνης, ΗΠΑ στην Επιστήμη Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: Φουληράς ΟΝΟΜΑ: Παναγιώτης ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Ευριπίδης ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Ευθυμία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20 Ιανουαρίου 1964 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6).

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6). Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, Κοκκινοπήλια

Διαβάστε περισσότερα