ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Παρουσίαση του Τµήµατος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Παρουσίαση του Τµήµατος

2 Τµήµα Πληροφορικής & Πανεπιστήμιο Τηλεπικοινωνιών Αποστολή του Τµήµατος είναι η καλλιέργεια της επιστήµης της Πληροφορικής, των Υπολογιστικών Συστηµάτων Επεξεργασίας και Μετάδοσης Πληροφοριών καθώς και των εφαρµογών αυτών για την κατάρτιση επιστηµόνων για τις ανάγκες της οικονοµίας, της έρευνας, της βιοµηχανίας και της εκπαίδευσης Το Τµήµα λειτουργεί φέτος για πρώτη φορά µετά τη συγχώνευση των Τµηµάτων Ε&Τ Πληροφορικής και Ε&Τ Τηλεπικοινωνιών που ιδρύθηκαν το 2002.

3 Πανεπιστήμιο Προοπτικές αποφοίτων Μελέτη ΣΕΒ Ιούνιος 2013 Τα 87 περιζήτητα επαγγέλµατα της επόµενης επταετίας Τοµέας των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 1. Ειδικός Ανάπτυξης Εφαρµογών Κινητής Τηλεφωνίας [Mobile Applications Developer] 2. Ειδικός Ανάπτυξης Λογισµικού ή Προγραµµατιστής [Software Engineer (Developer)] 3. Αναλυτής Συστηµάτων/ Σχεδιαστής Δικτύων [Systems Analyst/ Network Planner] 4. Αναλυτής Επιχειρησιακών Αναγκών και Διαδικασιών [Business Analyst] 5. Υπεύθυνος Διαδικτύου [Digital Media Specialist and/or Web Master] 6. Μηχανικός Δικτύων [Network Engineer] 7. Σχεδιαστής Ενοποιηµένων Συστηµάτων [Enterprise and Systems Architect] 8. Υπεύθυνος Τεχνικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Δικτύων [Development and Network Engineering Management] 9. Υπεύθυνος Ποιότητας Πληροφοριακών Συστηµάτων/ Δικτύων [Quality Assurance Manager] 10. Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων/ Δικτύων [ICT Security Manager] 11. Μηχανικός Υλικού [Hardware Engineer] 12. Ειδικός Εφαρµογής Eλέγχων στην Aνάπτυξη Λογισµικού και στην Eγκατάσταση Υλικού [Test Specialist] 13. Yπεύθυνος Σχεδιασµού Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών [Product and/or Services Manager] 14. Υπεύθυνος Έργων ΤΠΕ [ICΤ Project Manager] 15. Διαχειριστής Βάσεων Δεδοµένων και Κέντρων Δεδοµένων [Database & Data Center Administrator] 16. Υπεύθυνος Πληροφοριακού Συστήµατος/ Λειτουργίας Δικτύου [Business Information/Network Manager]. 3

4 Πανεπιστήμιο Προοπτικές αποφοίτων US News 100 top jobs No4 Computer System Analyst, No 6 Database Administrator No 7 Software Developer No 9 Web Developer No 13 Computer Programmer No 20 IT Manager No 23 Computer System Administrator Μπορείτε να βρείτε στο Internet και άλλες πολλές τέτοιες λίστες 4

5 Τι κάνουν δικοί µας παλιοί Πανεπιστήμιο απόφοιτοι Στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, σε µικρές αλλά και σε µεγάλες εταιρείες και ερευνητικά κέντρα (Skype, CERN, IBM, Alcatel-Lucent, Pixar, ) Π.χ., IOS Developers Web Developers Software engineers Analyst Net developers Project Manager Ερευνητές Δικιά τους εταιρεία 5

6 Πανεπιστήμιο Υποδοµές Τµήµατος Κτήριο σχολής (4.500 τ.µ.) 9 αίθουσες διδασκαλίας

7 Πανεπιστήμιο Υποδοµές Τµήµατος 2 εργαστήρια PC 1 εργαστήριο Unix Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης και Αρχιτεκτονικής Εργαστήριο εικονικής πραγµατικότητας Εργαστήριο Γραφικών και Επεξεργασίας Εικόνας

8 Πανεπιστήμιο Υποδοµές τµήµατος Εργαστήριο Ψηφιακών Επικοινωνιών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών Εργαστήριο Δικτύων Εργαστήριο Σχεδίασης Κυκλωµάτων VLSI Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήµατος και Εικόνας

9 Πανεπιστήμιο Υποδοµές τµήµτος Εργαστήρια υπολογιστών Οικιακοί χρήστες ü ü ü ü Πρόσβαση σε Web Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Δηµοσίευση σελίδων web Τηλεδιάσκεψη-τηλεεκπαίδευση Σύνδεση προς Internet 1 GBps

10 Πανεπιστήμιο Υποδοµές τµήµατος Γραµµατεία Βιβλιοθήκη

11 Πανεπιστήμιο Προσωπικό Προσωπικό 25 µέλη ΔΕΠ και 2 υπό διορισµό 8 µέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 2 µέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 8 µέλη γραµµατειακής/υπολογιστικής/γενικότερης υλικοτεχνικής υποστήριξης

12 Ερευνητικές Πανεπιστήμιο δραστηριότητες Τα µέλη Δ.Ε.Π. έχουν ένα σηµαντικό αριθµό δηµοσιεύσεων και το έργο τους έχει δεχθεί ικανοποιητικό αριθµό ετερο-αναφορών. Ένας αριθµός µελών Δ.Ε.Π. έχει λάβει σηµαντικές επιστηµονικές διακρίσεις, ενώ το σύνολο των διδασκόντων επιδεικνύει έντονη ερευνητική δραστηριότητα. Τα µέλη Δ.Ε.Π. συµµετέχουν επίσης σε ένα αριθµό εθνικών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραµµάτων, µέσα από τα οποία παράγουν νέα γνώση. Η παραγόµενη γνώση διαχέεται στους φοιτητές µέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές που βρίσκονται στα τελευταία έτη των σπουδών τους να απασχοληθούν και να συµµετέχουν ενεργά στα έργα αυτά.

13 Πανεπιστήμιο Οδηγός σπουδών eclass: Θέµατα οδηγού σπουδών Ένας φοιτητής έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του αν ισχύουν όλα τα παρακάτω: Έχει εξεταστεί µε επιτυχία στα 21 µαθήµατα κορµού (Κ), συνολικού βάρους 126 µονάδων ECTS. Έχει εξεταστεί µε επιτυχία στην πτυχιακή εργασία, βάρους 24 µονάδων ECTS. Έχει εξεταστεί µε επιτυχία σε άλλα µαθήµατα συνολικού βάρους τουλάχιστον 90 µονάδων ECTS. Τα µαθήµατα αυτά µπορεί να είναι: Tουλάχιστον 4 από τα βασικά µαθήµατα κατευθύνσεων (ΒΚ). Μαθήµατα επιλογής κατευθύνσεων (ΕΚ). Το πολύ 2 µαθήµατα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ). 13

14 Πανεπιστήμιο Βασικά κατεύθυνσης Ασφάλεια συστηµάτων Μεταγλωττιστές I Διάδραση ανθρώπου - υπολογιστή Τεχνολογία λογισµικού Ασύρµατες και κινητές επικοινωνίες I Ψηφιακές επικοινωνίες Ψηφιακή επεξεργασία σήµατος Εισαγωγή στις οπτικές επικοινωνίες 14

15 Προϋποθέσεις δήλωσης Πανεπιστήμιο µαθηµάτων Το µάθηµα να µην ανήκει σε µεγαλύτερο εξάµηνο από το εξάµηνο εγγραφής. Ο φοιτητής να έχει δηλώσει όλα τα µαθήµατα που ανήκουν σε µικρότερα εξάµηνα από το υπό δήλωση µάθηµα. Ο φοιτητής να έχει εξεταστεί µε επιτυχία σε όλα τα προαπαιτούµενα του µαθήµατος που όµως δεν ανήκουν στο ίδιο ακαδηµαϊκό έτος. Ο φοιτητής να µην έχει εξεταστεί µε επιτυχία στο µάθηµα. 15