ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β."

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο Program cinema (input, output); const N = 10; Παράδειγμα χρήσης πινάκων var tickets: array[1..n] of integer; films: array[1..n] of string[50]; i, sum: integer; average : real; Τυπώνει τα ονόματα sum:=0; των ταινιών που for i:=1 to N do έκοψαν περισσότερα εισιτήρια από τον write(output, Onoma tainias: ); μέσο όρο readln(films[i]); write(output, Arith. Eishthrivn: ); readln(input, tickets[i]); sum := sum + tickets[i]; average := sum / N; writeln(output, Oi parakatv tainies ekoyan eisιthria > meso oro: ); for i:=1 to N do if tickets[i] >= average then writeln(output, films[i]); end. 2 1

2 Πίνακες ως παράμετροι υποπρογραμμάτων! Ένα στοιχείο ενός πίνακα μπορεί να περαστεί ως πραγματική παράμετρος ενός υποπρογράμματος " π.χ. var pin: array[1..10] of integer; tetragvno: integer; στο κυρίως πρόγραμμα μπορώ να έχω: tetragvno:= sqr(pin[1]);! Ολόκληρος ο πίνακας μπορεί να περαστεί σαν πραγματική παράμετρος υποπρογράμματος " Στην περίπτωση αυτή ο τύπος του πίνακα θα πρέπει να έχει ήδη ορισθεί σε ένα εξωτερικό block που περικλείει το υποπρόγραμμα 3 Program sygkrish_pinakvn (input, output); const N = 10; Παράδειγμα type pinakas = array[1..n] of integer; var pin_1, pin_2: pinakas; i : integer; function athroisma(pin: pinakas): integer; var j, sum: integer; sum:=0; for j:=1 to N do sum:=sum + pin[j]; athroisma := sum; Διαβάζει 2 πίνακες 10 ακεραίων και συγκρίνει τα αθροίσματα των στοιχείων τους writeln(output, Diabase ta stoixeia toy 1oy pinaka ); for i:=1 to N do readln(input, pin_1[i]); writeln(output, Diabase ta stoixeia toy 2oy pinaka ); for i:=1 to N do readln(input, pin_2[i]); if athroisma(pin_1) >= athroisma(pin_2) then writeln(output, 1os Pinakas ) else writeln(output, 2os Pinakas ); end. 4 2

3 Πίνακες 2 διαστάσεων s 11 s s 180 s 21 s s 280 s 31 s s 380! Μια οθόνη που αποτελείται από 3 γραμμές και 80 θέσεις χαρακτήρων ανά γραμμή, μπορεί να δηλωθεί ως ένας διδιάστατος πίνακας: " var screen: array [1..3, 1..80] of char;! Ο χαρακτήρας j της γραμμής i μπορεί να προσπελαστεί από ένα αναγνωριστικό με δύο υποδείκτες " screen[i][j]; ή screen[i, j];! Το αναγνωριστικό " screen[i]! παριστάνει ένα στοιχείο τύπου array[1..80] of char, δηλ. τη γραμμή i της οθόνης! Η παρακάτω εντολή εκχωρεί τον χαρακτήρα c σε όλες τις 240 θέσεις του πίνακα for i:=1 to 3 do for j:= 1 to 80 do screen[i, j] := c ; 5 Πολυδιάστατοι πίνακες! Οι πολυδιάστατοι πίνακες διευκολύνουν στην σύλληψη και λύση ενός προβλήματος! Μια κλασική εφαρμογή πινάκων είναι η απογραφή υλικού (εμπορευμάτων, επίπλων, κ.τ.λ.) " Παράδειγμα: μια αποθήκη περιέχει 10 τύπους εμπορευμάτων και από κάθε εμπόρευμα περιέχει ορισμένο απόθεμα (αρ. μονάδων). " Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να δηλώσουμε: # var stock: array[1..10] of integer; " Η εκχώρηση: # stock[3] := 10; σημαίνει ότι η αποθήκη περιέχει 10 κομμάτια από το είδος 3 " Όταν πουληθεί κάποιο εμπόρευμα, ενημερώνουμε την τιμή του αντίστοιχου αποθέματος # stock[3] := stock[3] 1; 6 3

4 Παράδειγμα: Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων! Έστω ότι μηχανογραφούμε τον έλεγχο αποθεμάτων των αυτοκινήτων ενός εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αυτοκινήτων της HONDA! Για ευκολότερη κατανόηση του προβλήματος μπορούμε να ορίσουμε: " type model = (JAZZ, CIVIC, SHUTTLE, ACCORD, PRELUDE); " var stock: array[jazz..prelude] of integer;! Η παραπάνω βελτίωση μας επιτρέπει να ονομάζουμε τα διάφορα προϊόντα! Η εκχώρηση " stock[jazz] := 3 ;! Σημαίνει ότι έχουμε 3 αυτοκίνητα μοντέλου JAZZ στην αποθήκη! Η εντολή " writeln(output, stock[civic]);! Εμφανίζει τον αριθμό των αυτοκινήτων μοντέλου CIVIC που υπάρχουν στην αποθήκη JAZZ CIVIC SHUTTLE ACCORD PRELUDE stock Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων (συνέχεια...)! Για να προσομοιώσουμε ορθά την πραγματικότητα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τα αυτοκίνητα έχουν διάφορες χωρητικότητες κινητήρων.! Έτσι πρέπει να προσθέσουμε μια δεύτερη διάσταση στον πίνακά μας: type model = (JAZZ, CIVIC, SHUTTE, ACCORD, PRELUDE); cc = (xilia, xilia_diakosia, xilia_pentakosia, xilia_exakosia, dyo_xiliades, dyo_pentakosia); var stock : array[jazz..prelude, xilia.. dyo_pentakosia] of integer; JAZZ CIVIC SHUTTLE ACCORD PRELUDE H νέα δομή δεδομένων (δισδιάστατος πίνακας) έχει μια θέση για κάθε μοντέλο με 6 διαφορετικές χωρητικότητες κινητήρα. Μπορεί να αποθηκεύσει 30 τύπους αυτοκινήτων

5 Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων (συνέχεια...)! Το επόμενο βήμα είναι να λάβουμε υπ όψη ότι τα αυτοκίνητα έχουν διάφορα τυποποιημένα χρώματα, προσθέτοντας άλλη μια διάσταση στον πίνακα, ως εξής: type model = (JAZZ, CIVIC, SHUTTE, ACCORD, PRELUDE); cc = (xilia, xilia_diakosia, xilia_pentakosia, xilia_exakosia, dyo_xiliades, dyo_pentakosia); color = (aspro, metaliko_mpez, metaliko_ashmi, mavro); apothiki = array[jazz..prelude, xilia.. dyo_pentakosia, aspro..mavro] of integer; var stock: apothiki;! Προσθέτοντας επιπλέον διαστάσεις στον πίνακα Stock μπορούμε να αποθηκεύουμε πληροφορίες για τα αυτοκίνητα με τον τρόπο που εμείς τα αντιλαμβανόμαστε! Για να βρούμε το απόθεμα των αυτοκινήτων SHUTTLE, με 1500 cc, χρώματος μεταλλικού μπεζ, αρκεί η εντολή: " writeln(stock[shuttle, xilia_pentakosia, metaliko_mpez]); 9 Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων (συνέχεια...)! Η παρακάτω συνάρτηση μετράει το πλήθος των αυτοκινήτων που έχουν ορισμένο χρώμα: function orismena (xrvma: color; apothema: apothiki): integer; var car: model; xvrhtikothta: cc; plithos: integer; plithos := 0; for car := JAZZ to PRELUDE do for xvrhtikothta := xilia to dyo_pentakosia do plithos := plithos + apothema[car, xvrhtikothta, xrvma]; orismena := plithos;! Στο κυρίως πρόγραμμα μπορούμε να καλέσουμε την παραπάνω συνάρτηση για να βρούμε πόσα άσπρα αυτοκίνητα υπάρχουν στο stock ως εξής: aspra_aytokinhta := orismena(aspro, stock); όπου aspra_aytokinhta μετaβλητή τύπου integer 10 5

6 Εγγραφές! Ένας πίνακας αποτελείται από ομοειδή στοιχεία, δηλ. στοιχεία που έχουν όλα τον ίδιο τύπο! Πολύ συχνά ένα αντικείμενο μπορεί να αποτελείται από στοιχεία διαφορετικού τύπου " τα στοιχεία ενός τηλεφωνικού καταλόγου " τα εμπορεύματα μιας αποθήκης! Παράδειγμα: " Για την αναπαράσταση μιας ημερομηνίας θα μπορούσαμε να δηλώσουμε 3 μεταβλητές: # mera : 1..31; # mhnas: 1..12; # etos: " Για την αναπαράσταση των προσωπικών στοιχείων: # onoma: string[30]; # fylo: (andras, gynaika); # oikogeneiakh_katastash: (agamos, eggamos, diazeygmenos);! Για την αναπαράσταση τέτοιων αντικειμένων χρησιμοποιούμε τον τύπο record (εγγραφή) 11 Δήλωση Εγγραφών! Ο τύπος εγγραφής (record) είναι μια συλλογή από συστατικά διαφόρων τύπων που το καθένα δηλώνεται με ένα όνομα " Τα συστατικά μιας εγγραφής ονομάζονται πεδία (fields) " Το κάθε πεδίο έχει το δικό του όνομα και ανήκει σε ένα τύπο δεδομένων " Ένα πεδίο μπορεί να είναι και μια άλλη εγγραφή! Η δήλωση της εγγραφής γίνεται στην περιοχή των δηλώσεων νέων τύπων ως εξής: type hmeromhnia = record mera: 1..31; mhnas: 1..12; etos: ; var shmera, avrio: hmeromhnia; 12 6

7 Προσπέλαση στα πεδία εγγραφής! Η αναφορά σε πεδίο μιας εγγραφής γίνεται με το όνομα της μεταβλητής τύπου record που ακολουθείται από μια τελεία και το όνομα του πεδίου όπως εμφανίζεται στη δήλωση της εγγραφής: " Παραδείγματα: shmera.mera := 4; shmera.mhnas := 12; shmera.etos := 2001;! Με τη χρήση του with " Παράδειγμα: with shmera do mera := 4; mhnas:= 12; etos := 2001; 13 Program student_record (input, output); type prvtoeths_foithths = record am: integer; eponymo: string[20]; onoma: string[20]; polymesa: integer; istoria_politismoy: integer; mme: integer; var foithths: prvtoeths_foithths; mesos_oros: real; write( AM: ); readln(foithths.am); write( EPONYMO: ); readln(foithths.eponymo); write( ONOMA: ); readln(foithths.onoma); write( POLYMESA: ); readln(foithths.polymesa); write( ISTORIA POLITISMOY: ); readln(foithths.istoria_politismoy); write( MME: ); readln(foithths.mme); Παράδειγμα: Διαβάζει τα στοιχεία ενός φοιτητή και τυπώνει το μέσο όρο βαθμολογίας του mesos_oros := (foithths.polymesa + foithths.istoria_politismoy + foithths.mme) / 3; write( O MESOS OROS BATHMOLOGIAS TOY FOITHTH:, foithths.eponymo,, foithths.onoma, EINAI: ); writeln( mesos_oros:5:2); end. 14 7

8 Ιεραρχική εγγραφή! Εγγραφές με πεδία άλλες εγγραφές ονομάζονται ιεραρχικές εγγραφές! Δήλωση: type mathimata_a_etoys = record polymesa: integer; istoria_politismoy: integer; mme: integer; prvtoeths_ foithths = record am: integer; eponymo: string[20]; onoma: string[20]; bathmoi: mathimata_a_etoys; prvtoeths_ foithths am eponymo onoma mathimata_a_etoys polymesa istoria_politismoy mme var foithths: prvtoeths_foithths;! Προσπέλαση: " foithths.bathmoi.polymesa := 8; " foithths.bathmoi.istoria_politismoy := 10; " foithths.bathmoi.mme := 9; 15 Παράδειγμα: Κατάλογος Φοιτητών! Για να ορίσουμε έναν κατάλογο 150 θέσεων ο οποίος θα περιέχει αριθμό μητρώου, επώνυμο, όνομα και διεύθυνση φοιτητών θα πρέπει να δηλωθούν τα παρακάτω: type foithths = record am: integer; eponymo: string[20]; onoma: string[20]; diefthinsi: string[60]; var foithtes_tpte: array [1..150] of foithths;! Για να γίνει η εμφάνιση στην οθόνη των στοιχείων του 10ου φοιτητή θα πρέπει να γραφτούν οι εντολές: writeln(foithtes_tpte[10].am); writeln(foithtes_tpte[10].eponymo); writeln(foithtes_tpte[10].onoma); writeln(foithtes_tpte[10].dieythinsi); with foithtes_tpte[10] do writeln(am); writeln(eponymo); writeln(onoma); writeln(diefthinsi); 16 8

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Σύνολο χαρακτήρων της Pascal Για

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Pascal

Σημειώσεις για την Pascal Σημειώσεις για την Pascal 10 Νοεμβρίου 2013 1 Γλώσσες προγραμματισμού Οι σύγχρονοι μικροεπεξεργαστές μπορούν μεταξύ άλλων να εκτελούν αριθμητικές και λογικές πράξεις και να διαβάζουν και γράφουν στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αλγόριθμοι Γλώσσες PASCAL και C ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΒΑΔΑ Φυσικού M.Sc. Computer Science Univ. of Wisconsin Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...xxi Σημείωση προς τον αναγνώστη... xxiii Σημείωση προς το διδάσκοντα...xxiv ΜΕΡΟΣ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 0.1 Ιστορία των υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ck 1/58 A ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Μάθημα : Πληροφορική Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Email: liliadis@fmenr.duth.gr 1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Τα προγράµµατα αποτελούνται από εντολές οι οποίες γράφονται σε έναν απλό επεξεργαστή που προσφέρει και το Περιβάλλον της Visual C++. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 146 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως αναφέρθηκε, έχει το δικό της λεξιλόγιο και τα προγράμματα της ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι» ΓΛΩΣΣΑ C Δρ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

C# (Sharp) ΤΕΙ Λάρισας. Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. βιβλίο μελέτης εργαστηρίου. προγραμματισμός ΙΙ. έκδοση 1.0.

C# (Sharp) ΤΕΙ Λάρισας. Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. βιβλίο μελέτης εργαστηρίου. προγραμματισμός ΙΙ. έκδοση 1.0. ΤΕΙ Λάρισας Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών προγραμματισμός ΙΙ C# (Sharp) βιβλίο μελέτης εργαστηρίου έκδοση 1.0.1 Νεβράντζας Βάιος-Γερμανός Λάρισα Φεβρουάριος 2011 σελίδα 2 από 39 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Ασκήσεις. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών. Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Προγραμματισμός Ι. Ασκήσεις. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών. Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, Μάιος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. 1.2. ΣΤΑΘΕΡΕΣ 1.2.1 Αριθμητικές σταθερές. 1.2.2 Αλφαριθμητικές σταθερές.

Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. 1.2. ΣΤΑΘΕΡΕΣ 1.2.1 Αριθμητικές σταθερές. 1.2.2 Αλφαριθμητικές σταθερές. Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ Το σύνολο των χαρακτήρων της QuickBASIC (QB) απαρτίζεται από τους αριθμητικούς χαρακτήρες (0 9), τους αλφαβητικούς, κεφαλαία (Α Ζ) και πεζά (a z),

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 13 Αρχεία Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αρχεία Συλλογές δεδομένων Αποθηκεύονται στην περιφερειακή μνήμη π.χ. σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Ενότητα 3 Κλάσεις και αντικείμενα Πεδία Μέθοδοι Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας 1.0.0 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τι είναι τα υποπρογράμματα Αυτόνομες μονάδες κώδικα Γραμμένα από τον χρήστη Η δομή

Διαβάστε περισσότερα

2/18. 2. (α) Να γράψετε τις αντίστοιχες εκφράσεις στη γλώσσα PASCAL για τις πιο κάτω µαθηµατικές εκφράσεις: (ι) z=

2/18. 2. (α) Να γράψετε τις αντίστοιχες εκφράσεις στη γλώσσα PASCAL για τις πιο κάτω µαθηµατικές εκφράσεις: (ι) z= ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: Πληροφορική Ο ΗΓΙΕΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από 2 µέρη Α και Β. ΜΕΡΟΣ Α Αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ «Βασική Θεωρία, Παραδείγματα και Εργαστηριακές Ασκήσεις για την Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 1 Εισαγωγή Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Η/Υ. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΕΣ Εξάμηνο: 2014Β Διδάσκουσα: Ηλεκτρονική Τάξη: Κανελλοπούλου Χριστίνα_ΠΕ19 Πληροφορικής Περιεχόμενα Πίνακες Τι είναι πίνακας; Οι πίνακες χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη βάσεως δεδομένων για τηλεϊατρικές υπηρεσίες. των σπουδαστών : ΑΓΓΕΛΙΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη βάσεως δεδομένων για τηλεϊατρικές υπηρεσίες. των σπουδαστών : ΑΓΓΕΛΙΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα : Ανάπτυξη βάσεως δεδομένων για τηλεϊατρικές υπηρεσίες των σπουδαστών : ΑΓΓΕΛΙΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 6 Ιουνίου 2006 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C

Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C Ελευθέριος. Πολυχρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΤΡΑ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 /6 / 2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Ιανουάριος 2013 Τι είναι ένα πρόγραμμα; Πρόγραμμα είναι μία σειρά από οδηγίες που δίνουμε στον υπολογιστή προκειμένου αυτός να κάνει κάποια συγκεκριμένη εργασία Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών Περιεχόμενα 4.1 Εισαγωγή 4.2 Σχεδιασμός και Ενσωμάτωση Δικτύου 4.2.1 Δίκτυα Υπολογιστών 4.2.2 Τοπολογίες Εταιρικών Δικτύων (Internet, Intranet,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΤΕΣΤ1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Κατανόηση, Ανάλυση, Επίλυση 2. Είσοδος, Επεξεργασία, Έξοδος, Έλεγχος 3. Κατανόηση 4. Πληροφορία 5. Διατύπωση 6. Δομή 7. Απαιτήσεων 8. Λ, 9. Σ,

Διαβάστε περισσότερα