Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης Τ. Θ , 1678 Λευκωσία Τηλ.: (+357) Ηλ. Διευθ.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης Τ. Θ. 20537, 1678 Λευκωσία Τηλ.: (+357) 22894000 Ηλ. Διευθ.: info@ucy.ac.cy"

Transcript

1

2 Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης Τ. Θ , 1678 Λευκωσία Τηλ.: (+357) Ηλ. Διευθ.: Το βιβλίο αυτό ετοιμάστηκε από το Γραφείο Εκδόσεων της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Έρευνας του Πανεπιστημίου και του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Προέδρου της Επιτροπής, Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δώρος Μιχαήλ Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου, Τομέας Έρευνας Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Λουκία Βασιλείου Λειτουργός Πανεπιστήμιου, Γραφείο Εκδόσεων Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Καλλιόπη Κωνσταντίνου Γραφείο Εκδόσεων Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ FBRH Consultants Ltd - Σάιμον Πιτσιλλίδης ΕΚΤΥΠΩΣΗ RPM Lithographica Ltd ISSN Copyright 2008 Πανεπιστήμιο Κύπρου

3

4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή 5 Μήνυμα από τον Κοσμήτορα 6 Τμήμα Bυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών 9 Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 33 Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας 61 Παραρτήματα 79 Διδακτορικοί Τίτλοι Συντμήσεις 81 Ευρετήριο Ακαδημαϊκού Προσωπικού 82 4

5 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η έκδοση που έχετε στα χέρια σας καταγράφει την ερευνητική δραστηριότητα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά την περίοδο Είναι η πρώτη φορά που η παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας της κάθε σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου γίνεται σε ξεχωριστή έκδοση. Το βασικό κορμό του βιβλίου αποτελούν οι πληροφορίες για κάθε μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού σε διάφορα πεδία που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την έρευνα, όπως είναι η συμμετοχή σε επαγγελματικούς συνδέσμους ή διεθνείς οργανισμούς, η συμμετοχή σε επιτροπές επιστημονικών εκδόσεων, καθώς και η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Τα εσωτερικά ερευνητικά προγράμματα αφορούν προγράμματα που έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου κατά την περίοδο Οι δημοσιεύσεις του ακαδημαϊκού προσωπικού καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της έκδοσης. Περιλαμβάνονται μόνο βιβλία, κεφάλαια σε βιβλία, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων που έχουν δημοσιευτεί, ενώ δεν περιλαμβάνονται άρθρα «υπό δημοσίευση», ούτε μελέτες που παρουσιάστηκαν σε επιστημονικά συνέδρια και δεν έχουν δημοσιευτεί. Ο αριθμός των άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων περιορίζεται στα δέκα πιο αντιπροσωπευτικά για την περίοδο για κάθε μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού. Για πρώτη φορά, επίσης, τα ερευνητικά προφίλ παρουσιάζουν το νέο πεδίο «διακεκριμένες δημοσιεύσεις», το οποίο περιέχει το μέγιστο αριθμό των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων πριν το Η συμπλήρωση του πεδίου ήταν προαιρετική. Πρόκειται για δημοσιεύσεις οι οποίες θεωρούνται από τους ίδιους τους συγγραφείς ως εξέχουσες και διακριθείσες δημοσιεύσεις για την ακαδημαϊκή τους καριέρα. Στις δημοσιεύσεις καταγράφονται ονομαστικά μόνο οι τρεις πρώτοι συγγραφείς. Σε περιπτώσεις όπου οι συγγραφείς ενός συγγράμματος είναι περισσότεροι από τρεις, το σύμβολο «et al.» υποδηλώνει ότι το μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού παρουσιάζεται πρώτο στον τίτλο της δημοσίευσης, ενώ ακολουθεί αριθμός άλλων συγγραφέων. Το σύμβολο υποδηλώνει ότι το μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού παρουσιάζεται δεύτερο ή τρίτο στον τίτλο της δημοσίευσης, ενώ ακολουθεί αριθμός άλλων συγγραφέων. Αναφορικά με ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις, περιλαμβάνονται μόνο όσες είναι προσβάσιμες μέσω ιστοσελίδας. Η παρουσίαση των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού γίνεται αλφαβητικά κατά τμήμα και οι πληροφορίες που συνθέτουν το ερευνητικό προφίλ του ακαδημαϊκού προσωπικού συγκεντρώθηκαν με τη συμπλήρωση σχετικού εντύπου από τους ίδιους τους ακαδημαϊκούς. Το βιβλίο περιέχει τρία παραρτήματα: Το Παράρτημα Ι καταγράφει τους διδακτορικούς τίτλους που απένειμε η Φιλοσοφική Σχολή κατά την περίοδο Το Παράρτημα ΙΙ παρουσιάζει τους όρους που αναγράφονται σε σύντμηση σε αυτήν την έκδοση. Το Παράρτημα ΙΙΙ παρουσιάζει αλφαβητικό ευρετήριο του ακαδημαϊκού προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχόλης κατά επίθετο. Περισσότερες πληροφορίες για την ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις της Φιλοσοφικής Σχολής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου στη διεύθυνση 5

6 ΜΗΝΥΜΑ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου ιδρύθηκε το 1996 ως θεσμική εξέλιξη του Τμήματος Ελληνικών Σπουδών Φιλοσοφίας και Ιστορίας. Απαρτίζεται από τρία Τμήματα: το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και τo Tμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας. Στη Σχολή υπάγονται, επίσης, τρία καθιδρύματα: το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, το Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου και η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας. Με τα προγράμματα σπουδών, τα ερευνητικά προγράμματα, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών της Σχολής, καθώς και με την ευρύτερη πνευματική και πολιτισμική της δράση, η Φιλοσοφική Σχολή καλύπτει τους κλάδους της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας, της Φιλολογίας και της Φιλοσοφίας. Με μία σειρά ερευνητικών προγραμμάτων εμβαθύνει στα επιστημονικά πεδία που καλύπτουν οι επιστήμες, προσκομίζοντας νέα στοιχεία και νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις που έχουν συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης και έχουν τύχει διεθνούς αναγνώρισης. Οι ερευνητικές δραστηριότητες της Σχολής στηρίζονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά και από άλλα ερευνητικά κέντρα της Κύπρου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνή. Στο πλαίσιο αυτό, μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής διευθύνουν ή έχουν συμμετοχή σε πολλά σημαντικά ερευνητικά προγράμματα, μετέχοντας σε αποστολές και έχοντας συνεργασία με τα σημαντικότερα αρχεία και τις μεγάλες βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Μερικά από τα ερευνητικά αυτά προγράμματα καλύπτουν τους πιο κάτω τομείς: Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών: Νέες κριτικές εκδόσεις βυζαντινών και μεσαιωνικών κειμένων, κριτικές εκδόσεις του έργου σύγχρονων Ελλήνων λογοτεχνών, συγκρότηση βάσεων δεδομένων για τη μελέτη της Κύπρου στις μεσαιωνικές και αναγεννησιακές πηγές, σύνταξη λεξικού της σύγχρονης κυπριακής διαλέκτου και ειδικά θέματα, όπως η έννοια και η λειτουργία της καλλιτεχνικής αναπαράστασης στη λογοτεχνία και στη ζωγραφική. 6

7 Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: Εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων για ιστορικές και γεωγραφικές περιοχές της Κύπρου, ιστορία και αρχαιολογία της Ιατρικής, της Παλαιοπαθολογίας και της Παλαιοραδιολογίας, συγκρότηση ιστορικών μουσείων και αρχείων, δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών, μελέτη της Αρχαίας Εγγύς Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου, μελέτη εθίμων, παραδόσεων, τραγουδιών της Αζοφικής και της Μαριούπολης, παραδοσιακών τεχνών στη Θράκη, στο Αιγαίο και στην Κύπρο, βυζαντινο-αραβικές σχέσεις, Κύπρος στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας: Παπυρολογία, παλαιογραφία και κωδικογραφία, οι κριτικές εκδόσεις, ηλεκτρονική λεξικογραφία, μελέτη των διαλέκτων και των ιδιωμάτων της Κύπρου και της Κρήτης. Στα χρόνια αυτά, η Φιλοσοφική Σχολή διέγραψε μια λαμπρή πορεία στον τομέα της έρευνας και της μελέτης επιστημονικών περιοχών αιχμής για τις ανθρωπιστικές σπουδές. Τα επιτεύγματά της, με βάση τις σχετικές δημοσιεύσεις του ακαδημαϊκού της προσωπικού και τις εκδόσεις πρακτικών συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων, αναγνωρίζονται διεθνώς. Μιχάλης Πιερής Κοσμήτορας 7

8 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

9 Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΑΓΑΠΗΤΟΣ Kαθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Kαθηγητής ΓΕΩΡΓΙΑ Ι. ΑΓΓΟΥΡΑΚΗ Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΟΥΤΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Επίκουρη Καθηγήτρια MARTIN HINTERBERGER Aναπληρωτής Καθηγητής ΤΑΣΟΣ Α. ΚΑΠΛΑΝΗΣ Λέκτορας ΜΑΡΙΛΕΝΑ Φ. ΚΑΡΥΟΛΑΙΜΟΥ Επίκουρη Καθηγήτρια ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ Επίκουρος Καθηγητής ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΗΣ Kαθηγητής ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σ. ΣΑΜΟΥΗΛ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΙΛΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-SANGMEISTER Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 10

10 ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της φιλολογικής και γλωσσολογικής έρευνας, από τις θεμελιώδεις παραδοσιακές προσεγγίσεις μέχρι τις σύγχρονες θεωρητικές και ερμηνευτικές μεθόδους ανάγνωσης των λογοτεχνικών κειμένων. Ειδικότερα, το Τμήμα εντάσσει στην έρευνά του θέματα από τις περιοχές της βυζαντινής και της νεοελληνικής φιλολογίας, της θεωρίας της λογοτεχνίας, της συγκριτικής φιλολογίας και της γλωσσολογίας. Σε αυτό το πλαίσιο βρίσκονται εν εξελίξει, αυτήν τη στιγμή, τα εξής ερευνητικά προγράμματα: 1. Νέα κριτική έκδοση του μεσαιωνικού Χρονικού της Κύπρου, του Λεοντίου Μαχαιρά 2. Νέα κριτική έκδοση του ποιητικού έργου του Βασίλη Μιχαηλίδη 3. Εκδοτικά ζητήματα στο έργο του Κ. Π. Καβάφη 4. Η Κύπρος στις μεσαιωνικές και αναγεννησιακές πηγές 5. Η έννοια και η λειτουργία της καλλιτεχνικής αναπαράστασης στη λογοτεχνία και στη ζωγραφική 6. Ιστορία της Κυπριακής λογοτεχνίας 7. Ιωακείμ Κύπριος, Πάλη 8. Συντυχίες: Λεξικό της κυπριακής, σε ηλεκτρονική μορφή Εκτός από τα συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα, το Τμήμα έχει να επιδείξει ιδιαίτερα σημαντική ερευνητική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου , η οποία κατοπτρίζεται στις δημοσιεύσεις των ακαδημαϊκού του προσωπικού: αυτοτελείς εκδόσεις, κεφάλαια σε βιβλία, δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και σύμμεικτους τόμους, δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Ακόμη, τα μέλη του Τμήματος οργάνωσαν διεθνή επιστημονικά συνέδρια (ή συμμετείχαν σε συνέδρια) και συνεργάστηκαν με διεθνή ερευνητικά κέντρα και ξένα πανεπιστήμια, όπως τα πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Σορβόννης, Ρώμης, Παλέρμο, Νάπολης, Βενετίας, Οξφόρδης, Κέιμπριτζ, Λονδίνου, Γρανάδας. Παντελής Βουτουρής Πρόεδρος 11

11 12

12 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ ΠANAΓIΩTHΣ A. ΑΓAΠHTOΣ Kαθηγητής Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: , ΗΛ. ΤΑΧ.: ΣΠΟΥΔΕΣ Πανεπιστήμιο Μονάχου, Γερμανία, Μ.Α. στη Βυζαντινολογία, Ιστορία Βυζαντινής Τέχνης, Μουσικολογία, 1982 Πανεπιστήμιο Harvard, Η.Π.Α., Μ.Α. στην Κλασική Φιλολογία, 1986 Πανεπιστήμιο Harvard, Η.Π.Α., Διδακτορικό στη Βυζαντινή Φιλολογία, 1990 ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ / ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Γερμανική Eταιρεία Bυζαντινών Σπουδών, Γερμανία Eλληνική Παλαιογραφική Eταιρεία, Eλλάδα Bρετανική Eταιρεία Bυζαντινών Σπουδών, Hνωμένο Bασίλειο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Θεωρία και Κριτική της Βυζαντινής Λογοτεχνίας Κριτική και Έκδοση των Κειμένων Ιστορία του Βυζαντινού Πολιτισμού Πρόσληψη του Βυζαντίου στην Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία Σύγχρονο Aστυνομικό Mυθιστόρημα ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ Συγγραφή Π.Α. Αγαπητός, Αφήγησις Λιβίστρου και Ροδάμνης: Κριτική έκδοση της διασκευής «άλφα», Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 2006 Παναγιώτης Αγαπητός, Martin Hinterberger και Ευτέρπη Μήτση, Εικών και Λόγος: Έξι Βυζαντινές Περιγραφές Έργων Τέχνης, Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα, 2006 Επιμέλεια Paolo Odorico, P.A. Agapitos and Martin Hinterberger, L écriture de la mémoire: la littérarité de l historiographie byzantine, 2004, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 2006 Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ P.Α. Agapitos, Laskaris, Blemmydes and Philes, Martin Hinterberger and Elisabeth Schiffer (Eds), Byzantinische Sprachkunst, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1-19, 2007 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ P.A. Agapitos, Writing, Reading and Reciting (in) Byzantine Erotic Fiction, Brigitte Mondrain (Ed.), Lire et écrire à Byzance, Table Ronde au XΧe Congrès International des Etudes Byzantines, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, ,

13 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΔHMHTPHΣ ΑΓΓEΛATOΣ Καθηγητής Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: , ΗΛ. ΤΑΧ.: ΣΠΟΥΔΕΣ Πανεπιστήμιο Aθηνών, Eλλάδα, Πτυχίο στη Bυζαντινή και Nεοελληνική Φιλολογία, 1980 Sorbonne Nouvelle (Paris III), Γαλλία, M.A. στη Συγκριτική Φιλολογία, 1982 Paris-Sorbonne (Paris IV), Γαλλία, DEA στις Eλληνικές Σπουδές, 1982 Paris-Sorbonne (Paris IV), Γαλλία, Doctorat De 3e Cycle στη Nεοελληνική Φιλολογία, 1987 Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ / ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, Γαλλία Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, Ελλάδα Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία, Ελλάδα Εταιρεία Ζακυνθιακών Σπουδών, Ελλάδα Διεθνής Εταιρεία Συγκριτικής Φιλολογίας, Η.Π.Α. Διεθνής Σημειωτική Εταιρεία, Η.Π.Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Λογοτεχνικά Eίδη (Πεζογραφία/Ποίηση) Τρόποι Θεωρία Λογοτεχνίας- Aισθητική (Θεωρίες Αναπαράστασης) Nεοελληνική Kριτική (19ος και 20ός αιώνας) Nεοελληνική Λογοτεχνία (19ος αιώνας: Pομαντισμός και 20ός αιώνας: Mεσοπόλεμος) Tο Έργο του Διονύσιου Σολωμού (Eυρωπαϊκή Διάσταση) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Δημήτρης Αγγελάτος, Από το κείμενο στο έργο. Όψεις του μεθοδολογικού συνδυασμού ιστορίας και θεωρίας της λογοτεχνίας. Η περίπτωση του Απόκοπο, Με τους τρόπους του Ντίνου Γεωργούδη, Αντιδωρήματα παλαιών μαθητών, Εκδόσεις Κοροντζή, Αθήνα, 15-28, 2007 Δημήτρης Αγγελάτος «Εμμ. Ροϊδης», «Επ. Χ. Γονατάς», «Δημ. Νόλλας», «Ρέα Γαλανάκη», «Μαρία Ευσταθιάδη», «Σωτ. Δημητρίου», Νάρκισσος και Ιανός. Η νεωτερική πεζογραφία στην Ελλάδα, Γιώργος Αριστηνός (Επιμ.), Εκδόσεις Μεσόγειος, Αθήνα, 75-83, , , , και , 2007 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Δημήτρης Αγγελάτος, Το ποίημα, εχθρός της ποιήσεως, Δοκίμιο για την ποίηση του Κ. Θ. Δημαρά, Κ, 11, 21-34,

14 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ Δημήτρης Αγγελάτος, Tέχνη και λογοτεχνία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Revue des Études Néo-Helléniques 1, , 2005 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Δημήτρης Αγγελάτος, Ο ίσκιος του ενδεχόμενου στο αφηγηματικό σύμπαν του Γ. Βιζυηνού, Greek Research in Australia, Proceedings of the Biennial International Conference of Greek Studies, Elisabeth Close-M., Tsianikas, G. Frazis (Επιμ.), The Flinders University of South Australia/Department of Languages-Modern Greek, Adelaide, , 2007 Δημήτρης Αγγελάτος, Δαντικά τρίστιχα «λυρικοσατυρικής χροιάς», «στοχαστικές γενικότητες και υπονοητικές εικόνες»: η σάτιρα και η λειτουργία της στα Σατυρικά Γυμνάσματα του Κ. Παλαμά, Kωστής Παλαμάς. Eξήντα χρόνια από το θάνατό του ( ), B Διεθνές Συνέδριο. Γραμματολογικά- Eκδοτικά- Kριτικά- Eρμηνευτικά ζητήματα, Πρακτικά, τ.b, Πανεπιστήμιο Aθηνών, Ίδρυμα Kωστή Παλαμά, , 2006 Δημήτρης Αγγελάτος, Πλησίασι[ς] του φυσικού» και «αριθμητική συμμετρία: ένα θεωρητικό πλαίσιο για την τέχνη και τη λογοτεχνία στο β' ήμισυ του 19ου αιώνα, Ο Ελληνισμός στον 19ο αιώνα, Ιδεολογικές και αισθητικές αναζητήσεις, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου, Π. Βουτουρής, Γιώργος Γιωργής (Επιμ.), Kαστανιώτης, Αθήνα, , 2006 Δημήτρης Αγγελάτος, Εν είδει Εισαγωγής, Επιστημονικό Συμπόσιο «Ρήγας Βελεστινλής: 200 χρόνια από το θάνατό του, Προσεγγίσεις στο έργο και τις επιδράσεις του, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού-Περιφέρεια Ευρώπης, Λευκωσία, 21-24, 2006 Δημήτρης Αγγελάτος, O Σικελιανός και ο υπερρεαλισμός: για μια κριτική διερεύνηση της σχέσης ποιητικών προγόνων και επιγόνων, Greek Research in Australia, Proceedings of the Fifth Biennial Conference of Greek Studies, Elisabeth Close-M., Tsianikas-G. Frazis (Επιμ.), The Flinders University of South Australia/Department of Languages-Modern Greek, Adelaide, , 2005 Δημήτρης Αγγελάτος, «Tο άκρον άωτον της επιτεχνήσεως του ύφους» και η «ορχήστρα των λογοτεχνικών ειδών»: το διαλογικό Tαξίδι του Ψυχάρη», O Ψυχάρης και η εποχή του. Ζητήματα γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού, Πρακτικά IA' Eπιστημονικής Συνάντησης Τομέα MNEΣ, Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη (Επιμ.), Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών/ Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη, , 2005 Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (πριν το 2005) Συγγραφή Δημήτρης Αγγελάτος, Διάλογος και Eτερότητα. H ποιητική διαμόρφωση του K.Γ. Kαρυωτάκη, Σοκόλης, Aθήνα, 1994 Δημήτρης Αγγελάτος, H φωνή της μνήμης. Δοκίμιο για τα λογοτεχνικά είδη, Λιβάνης, Aθήνα, 1997 Δημήτρης Αγγελάτος, «Πραγματικότης» και «Iδανικόν»: O Άγγελος Bλάχος και ο αισθητικός κανόνας της αληθοφάνειας ( ). Λογοτεχνία και θεωρία λογοτεχνίας στο β ήμισυ του 19ου αιώνα, Mεταίχμιο, Aθήνα,

15 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι. ΑΓΓΟΥΡΑΚH Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: , ΗΛ. ΤΑΧ.: ΣΠΟΥΔΕΣ Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα, Πτυχίο στην Αγγλική Φιλολογία, 1986 Πανεπιστήμιο Cambridge, Ηνωμένο Βασίλειο, M.Phil. στη Θεωρητική Γλωσσολογία, 1988 Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο, Ph.D. στη Σύνταξη, 1993 Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ / ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Generative Linguistics of the Old World (GLOW), Ολλανδία Association for Linguistic Typology (ALT), Γερμανία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Σύνταξη Σημασιολογία Διεπίπεδο Σύνταξης - Σημασιολογίας ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Agouraki, Yoryia., WH-clauses in DP-positions, Stavrou, Melita and Terzi, Arhonto (Eds), Advances in Greek Generative Syntax, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, , 2005 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Agouraki, Yoryia, The Perfect Category: A Comparison of Standard and Cypriot Greek, 2nd International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Patras, University of Patras, 42-57, 2006 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΟΥΤΟΥΡΗΣ Kαθηγητής Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: , ΗΛ. ΤΑΧ.: ΣΠΟΥΔΕΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Eλλάδα, Πτυχίο στη Νεοελληνική Φιλολογία, 1983 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Διδακτορικός Τίτλος στη Νεοελληνική Φιλολογία,

16 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Νεοελληνική Λογοτεχνία, Ιστορία των Ιδεών και της Κριτικής στην Ελλάδα κατά την Περίοδο , ειδικότερα το Έργο του Κ. Παλαμά, η Γενιά του 1920 και η Γενιά του 1930 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ Συγγραφή Βουτουρής, Π., Αγαπημένε μου Ζαρατούστρα. Παλαμάς-Νίτσε, Καστανιώτης, Αθήνα, 2006 Επιμέλεια Βουτουρής, Π., Κωστής Παλαμάς, ο ποιητής και ο κριτικός, Εκδόσεις Μεσόγειος, Αθήνα, 2007 Βουτουρής, Π., Ο ελληνισμός στον 19ο αιώνα. Ιδεολογικές και αισθητικές αναζητήσεις, Καστανιώτης, Αθήνα, 2006 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Voutouris, P., La polifonia della narrativa greca alla fine del XIX secolo, Anna Zimbone (Ed.), Il verismo fra Sicilia e Grecia, Quaderni del Dipartimento di Filologia Moderna Universita di Catania, Catania, 21-33, 2007 Βουτουρής, Π., Η Φαντασία και η πατρίς του Κ. Παλαμά Το Ελεύθερο πνεύμα του Γ. Θεοτοκά. Συγκριτική ανάγνωση, Μαίρη Μικέ, Μ. Πεχλιβάνος, Λίζυ Τσιριμώκου (Επιμ.), Ο λόγος της παρουσίας. Τιμητικός τόμος για τον Παναγιώτη Μουλλά, Σοκόλης, Αθήνα, 61-71, 2005 Βουτουρής, Π., Πραγματικός και φανταστικός χώρος στον Νίκο Καχτίτση. Η προέκταση μιας υπερρεαλιστικής αναζήτησης, Γ. Η. Παππάς (Επιμ.), Ελληνικός μεταπολεμικός υπερρεαλισμός, Πάτρα, , 2005 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Π. Βουτουρής, Τα Γράμματα στη Μητέρα. Ζητήματα πολιτικής ιδεολογίας και ποιητικής, Ύλαντρον, τεύχος 8-9, Λευκωσία, , 2007 Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Π. Βουτουρής, Ο Κωστής Παλαμάς και ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος. Η πρώτη συζήτηση για τον Ρεαλισμό στην Ελλάδα, Κωστής Παλαμάς, Ο ποιητής και ο κριτικός, Αθήνα, , 2007 Π. Βουτουρής, Ο κασσιανισμός του Κωστή Παλαμά και ο Κ. Π. Καβάφης, Κωστής Παλαμάς. Εξήντα χρόνια από τον θάνατό του. Γραμματολογικά Εκδοτικά Κριτικά Ερμηνευτικά ζητήματα, τόμος Α-Β, Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, Αθήνα, , 2006 Π. Βουτουρής, Η Μεγάλη Ιδέα του Κ. Παλαμά, Ο ελληνισμός στον 19ο αιώνα. Ιδεολογικές και αισθητικές αναζητήσεις, Αθήνα, 76-97,

17 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (πριν το 2005) Συγγραφή Π. Βουτουρής,...ως εις καθρέπτην. Προτάσεις και υποθέσεις για την πεζογραφία του 19ου αιώνα, Νεφέλη, Αθήνα, 1995 Π. Βουτουρής, Η συνοχή του τοπίου. Εισαγωγή στην ποιητική του Ανδρέα Εμπειρίκου, Καστανιώτης, Αθήνα, 2006 ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: , ΗΛ. ΤΑΧ.: ΣΠΟΥΔΕΣ Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, Ελλάδα, Πτυχίο στην Ελληνική Φιλολογία, 1988 Πανεπιστήμιο Βιέννης, Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Αυστρία, Διδακτορικό στη Βυζαντινή Φιλολογία, 1998 ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ / ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Αυστριακή Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, Αυστρία Εταιρεία για την Προαγωγή των Βυζαντινών Σπουδών, Ηνωμένο Βασίλειο Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, Ελλάδα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Βυζαντινή Θρησκευτική Ποίηση και Υμνογραφία Θεολογικές Ερμηνείες και Ομιλητική στο Βυζάντιο Βυζαντινή λεξικογραφία Βυζαντινή Λογοτεχνία κυρίως Μεσο - και Υστεροβυζαντινή, Κριτική Έκδοση και ο Σχολιασμός Βυζαντινών Κειμένων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ Συγγραφή Αντωνία Γιαννούλη, Οι δύο βυζαντινές ερμηνείες στο Μεγάλο Κανόνα του Ανδρέα Κρήτης (Wiener Byzantinistischen Studien 26), Βιέννη, 2007 (στη Γερμανική) E. Trapp, et al., Lexikon zur byzantinischen Gräzität besonders des Jahrhunderts. 5.Faszikel (Λ παλιάνθρωπος), Veröffentlichungen der Kommission für Byzantinistik, Βand VI/5, Wien,

18 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Αντωνία Γιαννούλη, Η απόκρυφη ιστορία του Λώτ (CAVT, Nr. 93), M.Hinterberger, E.Schiffer (Eds), Byzantinische Sprachkunst (Byzantinisches Archiv 20), München, Leipzig, , 2007 (στη Γερμανική) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Antonia Giannouli, The extended form of the patriarchal Homiliary (Homiliary II): Notes on its composition and date, Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies, London, Vol. 3, , 2006 ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (πριν το 2005) Antonia Giannouli, Die exegetischen Didaskalien von Leon Balianites. Einige Anmerkungen zu ihrem Charakter, W. Hörandner, J. Koder, M. Stassinopoulou (Eds), Wiener Byzantinistik und Neogräzistik. Beiträge zum Symposion Vierzig Jahre für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien im Gedanken an Herbert Hunger (Byzantina et Neograeca Vindobonensia 24), Wien, , 2004 MARTIN HINTERBERGER Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: , ΗΛ. ΤΑΧ.: ΣΠΟΥΔΕΣ Πανεπιστήμιο Βιέννης, Αυστρία, Magister philosophiae, 1990 Πανεπιστήμιο Βιέννης, Αυστρία, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, 1996 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik (Συνεκδότης), Αυστρία, Αυστριακή Ακαδημία των Επιστημών ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Ιστορία των Nοοτροπιών και Συναισθημάτων Λογοτεχνικότητα Αγιολογικών Κειμένων Ιστορία της Μεσαιωνικής Ελληνικής Βυζαντινή Λογοτεχνία σε Δημώδη Γλώσσα Εκδοση Υστεροβυζαντινών Εγγράφων Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ Συγγραφή Π. Αγαπητός, M. Hinterberger, Ε. Μήτση, Εικών και λόγος. Έξι Βυζαντινές περιγραφές έργων τέχνης, Άγρα, Αθήνα,

19 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Επιμέλεια M. Hinterberger, E. Schiffer, Byzantinische Sprachkunst. Studien zur byzantinischen Literatur, gewidmet Wolfram Hörandner zum 65, Geburtstag, Byzantinisches Archiv 20, Saur-de Gruyter, Munich, Leipzig, 2007 P. Odorico, P. Agapitos, M. Hinterberger, Actes du colloque international Ermeneia III, Centre d études byzantines, néo-hélleniques et sud-est européennes, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 2006 Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ M. Hinterberger, Die Sprache der byzantinischen Literatur: Der Gebrauch der synthetischen Plusquamperfektformen, Byzantinische Sprachkunst, M. Hinterberger, E. Schiffer (Εds), Studien zur byzantinischen Literatur, gewidmet Wolfram Hörandner zum 65, Geburtstag, Byzantinisches Archiv 20, Munich, Leipzig, , 2007 M. Hinterberger, Ich wäre schon längst Mönch geworden, wenn nicht oder die Macht des Kontrafaktischen, K. Belke, et al. (Eds), Byzantina Mediterranea, Festschrift für Johannes Koder, Vienna, , 2007 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ M. Hinterberger, Tränen in der Byzantinischen Literatur. Ein Beitrag zur Geschichte der Emotionen, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 56, Vienna, 27-51, 2006 M. Hinterberger, Les relations diplomatiques entre Constantinople et la Russie au XIVe siecle. Les lettres patriarcales, les envoyés et le langage diplomatique, Byzance et la monde exteriéur, Contacts, relations, échanges, sous la direction de M. Balard, E. Malamut, J.-M. Spieser, Paris, , 2005 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ M. Hinterberger, Η επέτειος της καταστροφής: Ο Λόγος Ιστορικός του Φιλόθεου Κόκκινου για την άλωση της Ηράκλειας το 1351, P. Odorico, P. Agapitos and M. Hinterberger (Eds), L écriture de la mémoire. La littérarité de l historiographie. Actes du IIIe colloque international philologique, Nicosie, Dossiers Byzantins 6, Paris, , 2006 M. Hinterberger, Envy in Vernacular Literature, Neograeca Medii Aevi V, Αναδρομικά και Προδρομικά, Approaches to Texts in Early Modern Greek, E. Jeffreys and M. Jeffreys (Eds), Oxford, , 2005 M. Hinterberger, Ο Ανδρέας Λιβαδηνός, συγγραφέας/γραφέας λογίων κειμένων, αναγνώστης/γραφέας δημωδών κειμένων: ο ελληνικός κώδικας 525 του Μονάχου, Κωδικογράφοι, συλλέκτες, διασκευαστές και εκδότες, Χειρόγραφα και εκδόσεις της όψιμης βυζαντινής και πρώιμης νεοελληνικής λογοτεχνίας, D. Holton, et al. (Eds), Πρακτικά Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα, προς τιμήν των Hans Eideneier και Arnold van Gemert, Ηράκλειο, 25-42, 2005 ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (πριν το 2005) Συγγραφή Martin Hinterberger, Autobiographische Traditionen in Byzanz, Wiener Byzantinistische Studien 22, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna,

20 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ Johannes Koder, Martin Hinterberger, Otto Kresten, Das Register des Patriarchats von Konstantinopel, 3. Teil. Edition und Übersetzung der Urkunden aus den Jahren , Corpus Fontium Historiae Byzantinae 19/3, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, 2001 Martin Hinterberger, Το φαινόμενο της πολυτυπίας σε δημώδη κείμενα, Θεωρία και πράξη των εκδόσεων της υστεροβυζαντινής αναγεννησιακής και μεταβυζαντινής δημώδους γραμματείας, Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi IVa Αμβούργο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, , 2001 ΤΑΣΟΣ Α. ΚΑΠΛΑΝΗΣ Λέκτορας Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: , ΗΛ. ΤΑΧ.: ΣΠΟΥΔΕΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Πτυχίο Ελληνικής (Αρχαίας, Μεσαιωνικής και Νεότερης) Φιλολογίας, 1995 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία, 1998 University of Cambridge, Selwyn College, Ηνωμένο Βασίλειο, Διδακτορική Διατριβή στην (Πρώιμη) Νεοελληνική Λογοτεχνία, 2003 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Πρώιμη Nεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (12ος-Αρχές 19ου αιώνα) Θεωρία Λογοτεχνίας Συγκριτικές Σπουδές ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Eξωτερική Χρηματοδότηση ) Ιωακείμ Κύπριος, Πάλη (Editio princeps) Χρηματοδότηση: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Κύπρος ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΒΙΒΛΙΑ Συγγραφή E. Κριαράς, et al., Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας, , τ. 15, Ζήτης, Θεσσαλονίκη, 2006 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Τ. Καπλάνης, Οπού κατέχει να μιλεί με γνώση και με τρόπο... : η ποιητική θεωρία του Β. Κορνάρου μέσα από τα σχόλια ποιητικής του Ερωτόκριτου, Στ. Κακλαμάνης (Επιμ.), Ζητήματα ποιητικής στον Ερωτόκριτο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο, ,

21 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Τ. Καπλάνης, Recording the History of the Cretan War ( ): An Overview, Cambos, Cambridge Papers in Modern Greek, 15, , 2007 Τ. Καπλάνης, Ioakeim Kyprios Struggle and the Story of the Maltese Sultana: A Literary Account of Historical Events?, Etudes Helleniques/Hellenic Studies, A Tribute to Cypriot Literature/Hommage à la littérature chypriote, 15/2, 79-94, 2007 Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Τ. Καπλάνης, Θεωρία, τεχνολογία και σύγχρονες εκδόσεις νεοελληνικών κειμένων ή ο Έρασμος, ο Barthes, ο usus auctoris, ο θάνατος του συγγραφέα και εμείς, K. A. Δημάδης (Επιμ.), Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στο Διαφωτισμό και τον εικοστό αιώνα. Πρακτικά του Γ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Bουκουρέστι, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, , page=1&main lang=de&eenscongress_cmd= showpaper&eenscongress_id=100 Τ. Κaplanis, Some Suggestions on the Future of Comparative Studies in the Balkans, A. Tabaki (Ed.), Tendances actuelles de la Littérature Comparée dans le Sud-est de l Europe, Institute for Neohellenic Research, National Hellenic Research Foundation, , Athens, 2006 Τ. Καπλάνης, Η λαϊκή λογοτεχνία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: ένα παράδειγμα από την Κύπρο, 1ο Διεθνές Εκπαιδευτικό Συνέδριο Λαϊκός Πολιτισμός και Εκπαίδευση που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της UNESCO, Βόλος, T. Kaplanis, Towards a Critical Edition of Ioakeim Kyprios Struggle, Jeffreys E. and Jeffreys M. (Eds), Αναδρομικά και Προδρομικά. Approaches to Texts in Early Modern Greek, Neograeca Medii Aevi V Conference, University of Oxford, 33-46, 2005 MAPIΛENA Φ. ΚAPYOΛAIMOY Επίκουρη Kαθηγήτρια Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: , ΗΛ. ΤΑΧ.: ΣΠΟΥΔΕΣ Πανεπιστήμιο Champagne-Ardennes, Γαλλία, Πτυχίο στη Σύγχρονη Λογοτεχνία, 1984 Πανεπιστήμιο René Descartes (Paris V), Σορβόννη, Γαλλία, Πτυχίο στη Γενική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, 1988 Πανεπιστήμιο René Descartes (Paris V), Σορβόννη, Γαλλία, Διδακτορικό στις Επιστήμες της Γλώσσας, 1994 ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ/ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Association Canadienne de Linguistique Appliquée, Kαναδάς International Society for Dialectology and Geolinguistics, Γερμανία Société Internationale de Linguistique Fonctionnelle Εταιρεία Γλωσσολόγων Κύπρου (Cyling) 22

22 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Γλωσσικός σχεδιασμός Kοινωνιογλωσσολογία Διαλεκτολογία Γλωσσικές Στάσεις ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Marilena Ph. Karyolemou, La langue turque à Chypre : Gestion d une diglossie à bilinguisme de minorité, Baider Fabienne (Ed.), Emprunts linguistiques, Empreintes culturelles Métissage orient-occident, L'Harmattan, Paris, , 2007 Marilena Ph. Karyolemou, Des représentations de gens bien avertis, ou la langue malgré le linguiste, Auguste Moussirou-Mouyama and Claire Bourgeois (Eds), Les boîtes noires de Louis-Jean Calvet, , 2007 Marilena Ph. Karyolemou, Reproduction and innovation of communicative patterns in a former-"diglossic" community, Rudolf Muhr (Ed.), Reproduction and Innovation in Language and Communication in different Language Cultures/Reproduktionen und Innovationen in Sprache und Kommunikation verschiedener Sprachkulturen, Peter Lang Verlag. S., Vienna, 39-56, 2006 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Μαριλένα Φ. Καρυολαίμου, Ο διαλεκτικός Μόντης: η γλωσσολογική άποψη, Ύλαντρον 8-9: 75-89, 2007 Marilena Ph. Karyolemou, An island, some languages and a dialect, Deckers J., Mitsou M-E and Rogers S. (Eds), Beiträge zur Kulturgeschichte Zyperns von der Spätantike bis zur Neuzeit, Waxmann, Munich, , 2005 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: , ΗΛ. ΤΑΧ.: ΣΠΟΥΔΕΣ Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα, Πτυχίο στη Γαλλική και Ελληνική Φιλολογία, 1982 Paris V - René Descartes, Γαλλία, D.E.A. (Diplôme d études approfondies) στη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, 1984 Paris VII - Denis Diderot, Γαλλία, D.E.S.S. (Diplôme d études supérieures spécialisées) Γλωσσικής Τεχνολογίας και Τεχνικής Μετάφρασης, 1994 Paris VII - Denis Diderot, Γαλλία, Διδακτορικό στη Γλωσσολογία, 1995 Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ / ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας (EAFT) (Αντιπρόεδρος), Βέλγιο 23

23 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Γραμματική της Ελληνικής: Τυπολογικά Χαρακτηριστικά Λεξικογραφία και Ορολογία Κοινωνιογλωσσολιογία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Πανεπιστήμιο Κύπρου ) Συντυχιές : Λεξικό της Κυπριακής σε Ηλεκτρονική Μορφή ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Tsiplakou, S., et al., Levelling, koienazation and their implications for bidialectism, Hinskens, F. (Ed.), Language Variation - European Perspectives, John Benjamins, Amsterdam, , 2006 Katsoyannou, Μ. and Goutsos, D., Gender Construction and the Word Thesaurus for Modern Greek, Thüne, Eva-Maria, Leonardi, Simona and Bazzanella, Carla (Eds), Gender, Language and New Literacy, Continuum/NY, London, , 2006 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Κατσογιάννου, Μ., Λεξικοποίηση και χρήση πολυλεκτικών όρων: Η αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας της Γης, Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, Πρακτικά 6ου Συνεδρίου, ΕΛΕΤΟ (Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας), Αθήνα, 62-71, 2007 Katsoyannou, et al., Pratiques langagières et description linguistique en contexte bidialectal: le grec chypriote, Actes du XXIXème Colloque International de Linguistique Fonctionnelle, Publications du Département des langues romanes de l Université de Helsinki, Helsinki, , 2007 Κατσογιάννου, Μ., et al., Διδιαλεκτικές κοινότητες και γλωσσικό συνεχές: Η περίπτωση της κυπριακής, Πρακτικά Συνεδρίου 2nd International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα, , 2006 Βαλετόπουλος, Φ. και Κατσογιάννου, Μ., Οδηγώντας στην Κύπρο: η ορολογία της οδικής κυκλοφορίας, Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, Πρακτικά 5ου Συνεδρίου, ΕΛΕΤΟ (Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας), Αθήνα, , 2005 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: , ΗΛ. ΤΑΧ.: ΣΠΟΥΔΕΣ Πανεπιστήμιο Kύπρου, Πτυχίο στη Bυζαντινή και Nεοελληνική Φιλολογία, 1996 Eλεύθερο Πανεπιστήμιο Bερολίνου, Γερμανία, M.A. στη Bυζαντινή Φιλολογία,1999 Πανεπιστήμιο Cambridge, Ηνωμένο Βασίλειο, M.Phil. στην Eυρωπαϊκή Λογοτεχνία, 2000 Eλεύθερο Πανεπιστήμιο Bερολίνου, Γερμανία, Διδακτορικό στη Bυζαντινή Φιλολογία,

24 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ/ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Εταιρεία Αγιολογίας, H.Π.A. Eταιρεία Bυζαντινολόγων Γερμανίας, Γερμανία Βρετανική Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, Ηνωμένο Βασίλειο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Bυζαντινή Πεζογραφία Bυζαντινά Λογοτεχνικά Είδη Aγιολογικά Κείμενα H Εικόνα του Άλλου στη Λογοτεχνία H Λογοτεχνική Λειτουργία του Σώματος Θεατρικότητα Η Λογοτεχνική Αναπαράσταση του Κοινωνικού Φύλου ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ Συγγραφή Constantinou, S., Female Corporeal Performances: Reading the Body in Byzantine Passions and Lives of Holy Women, Studia Byzantina Upsaliensia, 9, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2005 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Constantinou, S., Generic Hybrids: The Life of Synkletike and the Life of Theodora of Arta, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 56, , 2006 Constantinou, S., The Authoritative Voice of St. Catherine of Alexandria, Acta Byzantina Fennica, 2 ( ), 19-38, 2005 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: , ΗΛ. ΤΑΧ.: ΣΠΟΥΔΕΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Πτυχίο στη Νεοελληνική Φιλολογία, 1984 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Μ.Α. στη Νεοελληνική Φιλολογία, 1989 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Διδακτορικό Δίπλωμα στη Νεοελληνική Φιλολογία, 1994 Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Περιοδικό Μικροφιλολογικά (Υπεύθυνος έκδοσης), Κύπρος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Κυπριακή Λογοτεχνία Λογοτεχνικά Περιοδικά Νεοελληνική Πεζογραφία Βιβλιογραφία Λογοτεχνικών Μεταφράσεων Λογοτεχνική Κριτική 25

25 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Πανεπιστήμιο Κύπρου ) Ιστορία της Νεότερης Κυπριακής Λογοτεχνίας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Εξωτερική Χρηματοδότηση ) Ιστορία της Νεότερης Κυπριακής Λογοτεχνίας Χρηματοδότηση: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Κύπρος ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΒΙΒΛΙΑ Συγγραφή Λευτέρης Παπαλεοντίου, Όψεις της ποιητικής του Kώστα Mόντη, Σοκόλης, Aθήνα, 213, 2006 Επιμέλεια Λευτέρης Παπαλεοντίου, Nίκος Nικολαΐδης ο Kύπριος ( ). Mια επανεκτίμηση του έργου του, Bιβλιόραμα, Aθήνα, 2007 Λευτέρης Παπαλεοντίου, A tribute to Cypriot Literature, Études Helléniques / Hellenic Studies, Eισαγωγή, επιμέλεια, συνεργασία, 15, 2, 2007 Λευτέρης Παπαλεοντίου, Λεωνίδας Παυλίδης, Kριτικά κείμενα, Γαβριηλίδης, Aθήνα, 2006 Λευτέρης Παπαλεοντίου, Aντώνης Iντιάνος, Γαβριηλίδης, Aθήνα, 2005 Λευτέρης Παπαλεοντίου, Mάνος Kράλης, Tα ποιήματα ( ), Mικροφιλολογικά, Λευκωσία, 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Λευτέρης Παπαλεοντίου, Nίκος Nικολαΐδης, ο άνθρωπος και το έργο του, Eισαγωγή στην έκδοση Nίκος Nικολαΐδης ο Kύπριος. Mια επανεκτίμηση του έργου του, Bιβλιόραμα, Aθήνα, 9-54, 2007 Λευτέρης Παπαλεοντίου, Nostalgie et élégie de la vie humble. Costas Montis nouvelliste, Costas Montis, Les Chameaux at autres nouvelles, Praxandre, Besançon, 9-22, 2007 Λευτέρης Παπαλεοντίου, O Γ. Φ. Πιερίδης κρίνει τη Λέσχη του Στρ. Tσίρκα, O λόγος της παρουσίας. Tιμητικός τόμος για τον Παν. Mουλλά, M. Mικέ, M. Πεχλιβάνος, Λ. Tσιριμώκου (Επιμ.), Σοκόλης, Aθήνα, , 2005 Λευτέρης Παπαλεοντίου, Tο διήγημα στην Kύπρο από τις πρώτες εμφανίσεις έως το τέλος του 20ού αιώνα, Eισαγωγή στην Aνθολογία κυπριακού διηγήματος, Πολιτιστικές Yπηρεσίες Yπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, τόμος 1, Λευκωσία, 13-36, 2005 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Λευτέρης Παπαλεοντίου, Στοιχεία ειρωνείας στην ποίηση του Kυριάκου Xαραλαμπίδη, Πόρφυρας, 124, , 2007 Λευτέρης Παπαλεοντίου, Cypriot litterateurs in Egypt, Études Helléniques / Hellenic Studies, 15,2, , 2007 Λευτέρης Παπαλεοντίου και Kυριάκος Iωάννου, Eπιστολές από το αρχείο του Aντώνη K. Iντιάνου ( ). Πρώτη καταγραφή και παρουσίαση, Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστημονικών Eρευνών, 33, Παράρτημα, 1-194,

26 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ Λευτέρης Παπαλεοντίου, O Mario Vitti ως ιστορικός της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Πόρφυρας, 121, , 2006 Λευτέρης Παπαλεοντίου, O Zηνοκλής (1854) του Camille Paganel και του Eπαμεινώνδα Φραγκούδη, Eπιστημονική Eπετηρίς της Kυπριακής Eταιρείας Iστορικών Σπουδών, 7, , 2006 Λευτέρης Παπαλεοντίου, O σατιρικός Bασίλης Mιχαηλίδης, Kονδυλοφόρος, 5, , 2006 Λευτέρης Παπαλεοντίου, Aφηγηματικές τεχνικές στις Aκυβέρνητες πολιτείες του Στρ. Tσίρκα, Πόρφυρας, 117, , 2005 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Λευτέρης Παπαλεοντίου, Eιρωνικοί και αφελείς αφηγητές του Nίκου Nικολαΐδη, Nίκος Nικολαΐδης ο Kύπριος. Mια επανεκτίμηση του έργου του, Bιβλιόραμα, Aθήνα, , 2007 Λευτέρης Παπαλεοντίου, Mεγαλοϊδεατισμός, αλυτρωτισμός και αρχαιολατρία στο συγγραφικό έργο του Eπαμεινώνδα I. Φραγκούδη, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου O Eλληνισμός στον 19ο αιώνα. Iδεολογικές και αισθητικές αναζητήσεις, Π. Bουτουρής και Γ. Γεωργής (Επιμ.), Kαστανιώτης, Aθήνα, , 2006 Λευτέρης Παπαλεοντίου, H παρουσία του Ψυχάρη στην Kύπρο, Πρακτικά IA' Eπιστημονικής Συνάντησης Τομέα ΜΝΕΣ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, O Ψυχάρης και η εποχή του, Γ. Φαρίνου-Mαλαματάρη (Επιμ.), Iνστιτούτο Nεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, , 2005 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΗΣ Καθηγητής Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: , ΗΛ. ΤΑΧ.: ΣΠΟΥΔΕΣ Δραματική Σχολή Μακεδονικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Δίπλωμα στις Θεατρικές Σπουδές, 1976 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Β.Α. στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία, 1976 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Μ.Α. στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία, 1978 Πανεπιστήμιο Sydney, Αυστραλία, Ph.D. στη Νεοελληνική Λογοτεχνία, 1982 Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ / ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού, Ελλάδα Ε.Λ.Ι.Α. (Ελληνικό, Λαογραφικό και Ιστορικό Αρχείο), Ελλάδα Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, Ελλάδα Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Bruno Lavagnini (αντεπιστέλλον μέλος), Σικελία, Ιταλία 27

27 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια Μεσαιωνική και Αναγεννησιακή Λογοτεχνία Καβαφικές Σπουδές Σύγχρονη Κυπριακή Λογοτεχνία Θεατρικές Σπουδές ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Κονδυλοφόρος (Έκδοση Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας), Ελλάδα, University Studio Press Μοσχοβία (Έκδοση Νεοελληνικών Σπουδών), Ρωσία, Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Lomonosov Μόσχας Ύλαντρον (Λογοτεχνικό περιοδικό), Κύπρος Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Πανεπιστήμιο Κύπρου ) Η Κύπρος στις Δυτικές, Μεσαιωνικές και Αναγεννησιακές Πηγές ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Πιερής, Μ., Δίπτυχο για τον Γιώργο Ιωάννου, Με τον ρυθμό της ψυχής. Αφιέρωμα στον Γιώργο Ιωάννου, Κέδρος, Αθήνα, 47-55, 2006 Πιερής, Μ., Χρονικό και δημοτική ποίηση: Η Αροδαφνούσα ως ποιητική αποτύπωση της Τζουάνας Λ Αλεμάν, Ο λαϊκός πολιτισμός και η έκφρασή του στη σύγχρονη δημιουργία, Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Λευκωσία, 72-83, 2006 Πιερής, Μ., Λαϊκότροπες καταβολές του αφηγητή του Κρητικού του Σολωμού, Ο λόγος της παρουσίας. Τιμητικός τόμος για τον Παν. Μουλλά, Μ. Μικέ, Μ. Πεχλιβάνος, Λ. Τσιριμώκου (Επιμ.), Σοκόλης, Αθήνα, , 2005 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Πιερής, Μ., Ελεγείες και Σάτιρες στον Κώστα Μόντη, Ύλαντρον, τεύχος 8-9, Λευκωσία, , 2007 Πιερής, Μ., Ερωτόκριτος vs Πιστόφορος. Ιδεολογικές δομές στο έργο του Κορνάρου, Κονδυλοφόρος, τεύχος 5, Θεσσαλονίκη, 7-38, 2006 Πιερής, Μ., Θεοδόσης Νικολάου, Το τραούδιν του Παπάλουκα, Ύλαντρον, τεύχος 6-7, Λευκωσία, 5-17, 2005 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Πιερής, Μ., Από τη Δυναστική Χρονογραφία του Μαχαιρά στην Ερωτική Μυθιστορία του Κορνάρου, Στέφανος Κακλαμάνης (Επιμ.), Ζητήματα Ποιητικής στον Ερωτόκριτο, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο, , 2006 Πιερής, Μ., Η εικόνα του Τούρκου στη Λογοτεχνία των Ελλήνων της Κύπρου, Matthias Kappler (Επιμ.), Intercultural Aspects in around Turkic Literatures, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, ,

28 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ Πιερής, Μ., Ο μεσαιωνικός Κύπριος χρονικογράφος Λεόντιος Μαχαιράς. Σχόλια στη ζωή και το έργο του, J. G. Deckers, M-E Mitsou, S. Rogge (Επιμ.), Beiträge zur Kulturgeschichte Zyperns von der Spätantike bis zur Neuzeit Symposium, Waxmann, Münster/New York/ München/Berlin, , 2005 ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (πριν το 2005) Συγγραφή Πιερής, Μ., Xώρος, Φως και Λόγος. H διαλεκτική του Mέσα-Έξω στην ποίηση του Kαβάφη, Καστανιώτης, Αθήνα, 1993 Πιερής, Μ., To θέμα της Δεύτερης Οδύσσειας στον Καβάφη και στον Σινόπουλο, Peter Mackridge (Εd.), Ancient Greek Myth in Modern Greek Poetry, Frank Cass and Co, London, , 1996 Πιερής, Μ., Έρως και εξουσία: όψεις της ποιητικής του Kαβάφη, Mολυβδκονδυλοπελεκητής, Aθήνα, τόμος 37-57, Β' μέρος: O Πολίτης, 74, Αθήνα, 56-6, 2000 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σ. ΣΑΜΟΥΗΛ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: , ΗΛ. ΤΑΧ.: ΣΠΟΥΔΕΣ Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα, Πτυχίο Ελληνικής και Γαλλικής Φιλολογίας, 1984 Πανεπιστήμιο Σορβόννης, Paris IV, Γαλλία, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Α Κύκλου στις Νεοελληνικές Σπουδές, 1987 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Ph.D. στη Νεοελληνική Φιλολογία, 1998 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Θεωρία της Λογοτεχνίας Συγκριτική Λογοτεχνία Μετρική Συγκρότηση Λογοτεχνικών ειδών Μοντερνιστική Ποίηση Ποιητική Γενιά του 1880 Πεζογραφία της Γενιάς του 30 Νεοελληνική Κριτική (19ος-20ος αιώνας) Αυτοβιογραφικός Λόγος Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ / ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, Ελλάδα ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ Συγγραφή Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα,

29 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ιδαλγός της Ιδέας. Η περιπλάνηση του Δον Κιχώτη στην ελληνική λογοτεχνία, Πόλις, Αθήνα, 2007 Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Πάτροκλος Γιατράς ή Οι ελληνικές μεταφράσεις της Έρημης χώρας, Γιώργος Αριστηνός (Επιμ.) Νάρκισσος και Ιανός. Η νεοτερική πεζογραφία στην Ελλάδα, Εκδόσεις Μεσόγειος, Αθήνα, , 2007 Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Πάνω σ ένα καλβικό ποίημα του Παλαμά, Παντελής Βουτουρής (Επιμ.), Κωστής Παλαμάς. Ο ποιητής και ο κριτικός, Εκδόσεις Μεσόγειος, , Αθήνα 2007 Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Νεοτερικές διαθέσεις της Αργώς, Μαίρη Μικέ, Μίλτος Πεχλιβάνος, Λίζυ Τσιριμώκου (Επιμ.), Ο λόγος της απουσίας. Τιμητικός τόμος για τον Παν. Μουλλά, Εκδόσεις Σοκόλη, Αθήνα, , 2005 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Πεζογραφία και αντιαπολυταρχικός αγώνας, Θέματα Λογοτεχνίας, τεύχος 32, , 2006 ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (πριν το 2005) Συγγραφή Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο βυθός του καθρέφτη. Ο Andre Gide και η ημερολογιακή μυθοπλασία στην Ελλάδα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 1998 Επιμέλεια Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Λέανδρος, Απομνημονεύματα ενός ψιττακού, Ο Τρισχιλιόπηχος, Νεφέλη, Αθήνα, 1996 Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Εκφράσεις της θεωρίας του περιβάλλοντος στον ελληνικό χώρο πριν από τον Ροίδη, Νέα Εστία, τόμ. 150, τχ. 1739, , 2001 ΙΛΙΑΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-SANGMEISTER Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: , ΗΛ. ΤΑΧ.: ΣΠΟΥΔΕΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα, Πτυχίο Bυζαντινών και Nεοελληνικών Σπουδών, 1988 Πανεπιστήμιο Βιέννης, Αυστρία, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Ph.D., 1997 ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ / ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Όμιλος Μελέτης Ελληνικού Διαφωτισμού, Ελλάδα 30

30 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Νεοελληνική Λογοτεχνία (18ος-αρχές 20ού αιώνα) Nεοελληνικός και Eυρωπαϊκός Διαφωτισμός Ευρωπαϊκή Ταξιδιωτική Γραμματεία (16ος - 19ος αιώνας) Βιβλιογραφικά Θέματα και Iστορία του Bιβλίου Πολιτισμική Ιστορία (18ος - 19ος αιώνας) και Iστορία των Iδεών ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ Συγγραφή Julia Chatzipanagioti-Sangmeister, Griechenland, Zypern, Balkan und Levante. Eine kommentierte Bibliographie der Reiseliteratur des 18. Jahrhunderts, Eutin: Lumpeter and Lasel, 2 τομ., 2006 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Julia Chatzipanagioti-Sangmeister, Von der Philologie zum Philhellenismus: Franz Karl Alters Wortmeldungen aus Wien, Evangelos Konstantinou (Ed.), Ausdrucksformen des europaeischen und internationalen Philhellenismus vom, 17-19, Jahrhundert, Frankfurt/New York: Peter Lang, , 2007 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Ίλια Xατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Η ελληνόθεμη αρθρογραφία του Franz Karl Alter στο περιοδικό Allgemeiner Litterarischer Anzeiger ( ), Κονδυλοφόρος 4, , 2006 Ίλια Xατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Ιωάννης Καρατζάς ο Κύπριος και Αθανάσιος Ψαλίδας, ή ο έρωτας και τα αποτελέσματά του στη νεοελληνική λογοτεχνία του Διαφωτισμού, Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 31, Λευκωσία, , 2006 Ίλια Xατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Ο συντάκτης της γερμανικής μετάφρασης του Νέα Πολιτική Διοίκησις. Βιογραφικό σημείωμα για τον Martin Spann, Μικροφιλολογικά 18, 13-18, 2005 ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (πριν το 2005) Συγγραφή Julia Chatzipanagioti-Sangmeister. Graecia Mendax, Das Bild der Griechen in der franzoesischen Reiseliteratur des 18. Jahrhunderts, Wien: Facultas, 2002 Julia Chatzipanagioti-Sangmeister, Von Kassel nach Chios: Wege und Werke von Friedrich Wilhelm Murhard ( ), H.-D. Blume, C. Lienau (Eds.), Annaeherung an Griechenland, Muenster: Choregia, 12-27, 2002 Julia Chatzipanagioti-Sangmeister, Eine Reise in die Gegenwart der Vergangenheit: Die Expedition Carsten Niebuhrs nach Arabien ( ), Transactions of the Ninth International Congress on the Enlightenment, 3 Vols., Oxford: Voltaire Foundation, Vol. II, , 1997 Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών 31

31 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

32 Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ALEXANDER DANIEL BEIHAMMER Επίκουρος Καθηγητής ΕΥΡΟΣΥΝΗ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΟΥ Καθηγήτρια ΜΑΡΙΑ Φ. ΙΑΚΩΒΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΤΗΡΕΑ Λέκτορας ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΥΚΑ Λέκτορας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Καθηγητής ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛΥΒΙΟΥ Επίκουρος Καθηγητής ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ Επίκουρος Καθηγητής ΜΑΡΙΑ Γ. ΠΑΡΑΝΗ Λέκτορας CHRISTOPHER SCHABEL Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής 34

33 ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας πρωτοστατεί στην επιστημονική διερεύνηση της ιστορίας και της αρχαιολογίας της Κύπρου, που, κατά συνέπεια, βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς επιστημονικού ενδιαφέροντος. Το Τμήμα διαδραματίζει, επίσης, καθοριστικό ρόλο στην έρευνα του παρελθόντος της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου, από την προϊστορία έως σήμερα, ενώ παράλληλα συμβάλλει και στη μελέτη της Δυτικής Ευρώπης. Το Τμήμα διοργανώνει διεθνή συνέδρια σε τακτική βάση (κατά μέσο όρο τρία ή τέσσερα κατά το διάστημα ), ενώ μέλη του Τμήματος συμπράττουν στη διοργάνωση συνεδρίων στο εξωτερικό. Επιπλέον, η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, που υπάγεται στο Τμήμα, διοργανώνει σειρά εβδομαδιαίων διαλέξεων, ενώ το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βυζαντινών Σπουδών του Τμήματος προγραμματίζει ένα colloquium με επιστημονικές παρουσιάσεις ανά δεκαπενθήμερο. Μέλη του Τμήματος διεξάγουν αρχαιολογικές ανασκαφές σε πολλές θέσεις τόσο στην Κύπρο όσο και το εξωτερικό, ενώ οι αρχαιολόγοι και οι ιστορικοί συμμετέχουν ενεργά σε μια πλειάδα άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων, όπως, για παράδειγμα, σε επιστημονικές επιτροπές δημοσιεύσεων σε οκτώ χώρες. Οι προσπάθειες αυτές αντανακλώνται στον εντυπωσιακό κατάλογο δημοσιεύσεων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας κατά την περίοδο Μέλη του Τμήματος συνέγραψαν ή επιμελήθηκαν δώδεκα βιβλία, όπως και τα επιλεγμένα κεφάλαια σε βιβλία, άρθρα σε περιοδικά και τις δημοσιευμένες ανακοινώσεις σε συνέδρια που αναφέρονται στον κατάλογο που ακολουθεί και, που, αν και αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μέρος της συνολικής παραγωγής του Τμήματος, ωστόσο πλησιάζουν τα 100. Αυτά τα έργα, το 60% των οποίων αφορούν την Κύπρο, παρουσιάστηκαν σε επτά γλώσσες, σε δημοσιεύσεις που έγιναν σε 14 διαφορετικές χώρες. Τρία νέα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών άρχισαν να λειτουργούν την ίδια περίοδο, και αναμένεται ότι οι διδακτορικές διατριβές των φοιτητών των προγραμμάτων αυτών θα αποτελέσουν σημαντικές συμβολές στην έρευνα, όπως, άλλωστε, και οι εργασίες των συνεργαζόμενων ερευνητών του Τμήματος. Εκτός από έναν αριθμό μεγάλων ή μικρότερων ερευνητικών προγραμμάτων που διεξάγουν τα μέλη του Τμήματος αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας συμμετέχει σε πολλά πλήρως χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Την περίοδο , το../.. 35

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΠPOEΔPOΣ Παντελής Bουτουρής ANTIΠPOEΔPOΣ Mιχάλης Πιερής KAΘHΓHTEΣ Παναγιώτης Aγαπητός Παντελής Bουτουρής Mιχάλης Πιερής EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Γεωργία Aγγουράκη Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ερευνητική Δραστηριότητα και Δημοσιεύσεις

ΕΡΕΥΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ερευνητική Δραστηριότητα και Δημοσιεύσεις H ΕΡΕΥΝΑ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ερευνητική Δραστηριότητα και Δημοσιεύσεις 2008-2010 Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1 Τ. Κ. 20537, 1678 Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

Έτος Βρεττάκου 2012. Συνέδριο «Νικηφόρος Βρεττάκος: Ποίηση και Iστορία» Μουσείο Μπενάκη Εθνικό Κέντρο Βιβλίου Κτίριο Oδού Πειραιώς 138

Έτος Βρεττάκου 2012. Συνέδριο «Νικηφόρος Βρεττάκος: Ποίηση και Iστορία» Μουσείο Μπενάκη Εθνικό Κέντρο Βιβλίου Κτίριο Oδού Πειραιώς 138 Έτος Βρεττάκου 2012 Συνέδριο «Νικηφόρος Βρεττάκος: Ποίηση και Iστορία» Μουσείο Μπενάκη Εθνικό Κέντρο Βιβλίου Κτίριο Oδού Πειραιώς 138 Παρασκευή, 9 & Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012 Yπό την αιγίδα του Yπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 Μεσαία ΔΕΥΤΕΡΑ, 19-01-2015 ΤΡΙΤΗ, 20-01-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 21-01-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 22-01-2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23-01-2015 13Κ14_11:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστημιούπολη ΤΚ 69100 τηλ.: +30-25310-39947 φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Βιογραφικό Ο Χρήστος Ηρ. Αντωνίου γεννήθηκε στη Ζούζουλη Καστοριάς. 1977: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1982: Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών Magister

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας EΚΠΑ Επιστημονικό συνέδριο Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Πέμπτη 28 Νοεμβρίου - Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ L' ANNÉE PHILOLOGIQUE 1924/1926 (I) - 2004 (LXXV) ΠΛΗΡΗΣ AUSTRALIAN JOURNAL OF 1981 (1:1) - 1988 (8:1) ΕΛΛΙΠΗΣ: Vol. 3(1) ΩΡΕΑ N.V.SMITH BULLETIN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Πληρ.: Ν. Θεοδοσιάδου Τηλ.: 2310-995260 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ. venetia@moda.teithe.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ. venetia@moda.teithe.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ Διεύθυνση Εργασίας Τμήμα ΣΠΕ Κιλκίς, Γ. Αργυρίου 16, Κιλκίς, Ελλάδα Τηλέφωνο Εργασίας +30 23410 29876 εσωτ. 26 venetia@moda.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου E-mail: info@itl.auth.gr http://www.itl.auth.gr/site ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αντικείμενο Σπουδών: Ιταλική Γλώσσα και Λογοτεχνία Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ της Ελένης Ανδρεϊτσένκο διδάκτορος της Ρωσικής φιλολογίας Γεννήθηκε στις 13.04.1982 (Αλµάτυ, Καζαχστάν). Επάγγελµα: διδάσκουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Κατά τα ακαδηµαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013 Αθήνα 08-08-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2013 2014 δεκαπέντε

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενιά του 1880: Βιζυηνός- Παπαδιαμάντης Υ κ. Αποστολή / κ. Αθήνη ΠΑΜ14. Ιστορία της Νεοελληνικής. Λογοτεχνίας: 18 ος 20 ος αι.

Η Γενιά του 1880: Βιζυηνός- Παπαδιαμάντης Υ κ. Αποστολή / κ. Αθήνη ΠΑΜ14. Ιστορία της Νεοελληνικής. Λογοτεχνίας: 18 ος 20 ος αι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Β ΕΞΑΜΗΝΟ 9.00 10.00 Γενική Γλωσσολογία ΙΙ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Χειμώνας-Άνοιξη 2010 Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα Διοικητικό Συμβούλιο: Αλέξης Δημαράς Σάββας Κονταράτος Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ο Κώστας Θεριανός είναι κοινωνιολόγος και Διδάκτωρ των Επιστημών της Αγωγής. Εργάζεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θέση ή Καθηγητική Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θέση ή Καθηγητική Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Στραταριδάκη Όνομα: Άννα Θέση ή Καθηγητική Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Αρχαία ελληνική ιστορία, με ιδιαίτερη έμφαση σε σημαντικούς σταθμούς της και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Μήνυμα Μιχάλη Χατζημιχαήλ για τον εθελοντισμό Όταν ένας συνάνθρωπος μας ή μια ομάδα ανθρώπων γύρω μας χρειάζεται βοήθεια κι εμείς αρνηθούμε, τότε οι λέξεις αλληλεγγύη, ανιδιοτέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία Πολυκανδριώτη Κύρια Ερευνήτρια Τοµέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210-7273586 Fax: 210-7246212 E-mail: ranpoly@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/ouraniapolycandrioti ΣΠΟΥ ΕΣ 1984: Πτυχίο Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Παγκύ πριο Σύνέ δριο

2 ο Παγκύ πριο Σύνέ δριο 2 ο Παγκύ πριο Σύνέ δριο Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα σε ενήλικες: ζητήματα και ζητούμενα στο κυπριακό συγκείμενο Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014, Ξενοδοχείο Mediterranean, Λεμεσός Περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσολογικές βάσεις της σύγχρονης ποιητικής (διδάσκων: Αλέξης Καλοκαιρινός). Προβλήματα ορολογίας και μεθόδου της νεοελληνικής μετρικής (διδάσκων:

Γλωσσολογικές βάσεις της σύγχρονης ποιητικής (διδάσκων: Αλέξης Καλοκαιρινός). Προβλήματα ορολογίας και μεθόδου της νεοελληνικής μετρικής (διδάσκων: Υίλιππος Παππάς Βασ. Κωνσταντίνου 19 15122 Μαρούσι Σηλ.: 210 7240559, 6942268397 e-mail: pappasphilippos@yahoo.gr ύντομο Βιογραφικό ημείωμα 2.7.1979 Γέννηση στην Αθήνα. 1997 Αποφοίτηση από το Λύκειο «Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

10. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland. Berlin, 20. - 21. Juni 2008

10. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland. Berlin, 20. - 21. Juni 2008 10. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland Berlin, 20. - 21. Juni 2008 Philologie, Geschichte, Ideologien und Mentalitäten, Sprachwissenschaft Programm Freitag, 20. Juni: Sonnabend,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»

«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ E Λ Ε Τ Ο L E 5 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 13-15 Οκτωβρίου 2005 Αφιερωμένο στον Κύπριο ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη Βασίλης Μιχαηλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου. Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα,

Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου. Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΥ-ΜΙΧΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, 157-81 (γρ. 807) Τηλέφωνο εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τρίτη 6 8 μμ., Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης Μέγαρο Μπίλλη, Πλατεία Ιπποδρομίου Υπεύθυνη ενότητας: Αγγελική Καλλία Δικηγόρος, Καθηγήτρια στο Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Πρόγραμμα i-stamboul (http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/) Διεθνής Διημερίδα Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 26 &

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) Πρόεδρος: Καθηγήτρια Αγγέλα Καστρινάκη τηλ.: 28310 77302 / 77278, e-mail: kastrinaki@uoc.gr Αναπληρώτρια Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουρνιάτης Νίκος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Σπυρίδωνος Τρικούπη 69, Αθήνα 6937 14 56 38 perspect.geo@gmail.com www.perspect.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1.1. Προπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά

Βιογραφικό Σημείωμα. Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά Βιογραφικό Σημείωμα Ευστάθιος Τσοτσορός του Νικολάου A. Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά Υπηκοότητα:Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρ.: 1750 2013-14 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Τέως Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Αύγ.-Σεπτ. 2007) Τέως Υπουργός Εσωτερικών (Αύγ.-Σεπτ. 2009)

Τέως Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Αύγ.-Σεπτ. 2007) Τέως Υπουργός Εσωτερικών (Αύγ.-Σεπτ. 2009) Σπυρίδων Ι. Φλογαΐτης Διδάκτωρ Νομικής, Διδάκτωρ Ιστορίας Diplômé de l'ecole Pratique des Hautes Etudes-IVème Section Επίτιμος Διδάκτωρ, NSPSPA, Βουκουρέστι, Ρουμανία Επίτιμος Διδάκτωρ, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων.

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. Η γλωσσική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριο Λυκείου ( Β' Λύκειο Κορίνθου)

Απολυτήριο Λυκείου ( Β' Λύκειο Κορίνθου) τ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ 9 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 41 210 5157874

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.) ΙΔΡΥΣΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.) ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.) ΙΔΡΥΣΗ Η Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1993 στις Σέρρες από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη: Αγγειοπλάστη Γιώργο Ανδρονίδη Θεολόγη Γοργία

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Μελοποίησης Ποιημάτων

Εργαστήριο. Μελοποίησης Ποιημάτων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ αίθουσα εκδηλώσεων -- cafe -- gallery -- βιβλιοθήκη -- εργαστήρια ------------- 7η Θ ε ρ ι ν ή Α κ α δ η μ ί α Τ έ χ ν η ς Εργαστήριο Μελοποίησης Ποιημάτων - Παρουσίαση - Ανάλυση - Μελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ I. ΣΠΟΥ ΕΣ

MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ I. ΣΠΟΥ ΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 1 MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµη Ηµεροµηνία Γέννησης: 24/05/1980 Τόπος Γέννησης : Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα : 6937-771301 ιεύθυνση : Π. Μαυροµιχάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 1 Πτυχίο Αρχαιολογίας ΚΡΙΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ και Ιστορίας της πατρ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Τέχνης έτος κτήσης 1991, βαθμ. 7.03, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ) Διδακτορικό: Μορφή και Λειτουργία των Αποθηκευτικών Χώρων στις Οικίες των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 Οκτώβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ... 3 2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ... 4 3. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Εκπαιδευτική Έρευνα στην Κύπρο: Προτεραιότητες και Προοπτικές. Πρακτικά ΙX Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου

Η Σύγχρονη Εκπαιδευτική Έρευνα στην Κύπρο: Προτεραιότητες και Προοπτικές. Πρακτικά ΙX Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου Ελένη Φτιάκα, Αθανάσιος Γαγάτσης, Ιλιάδα Ηλία, Μοδεστίνα Μοδέστου Η Σύγχρονη Εκπαιδευτική Έρευνα στην Κύπρο: Προτεραιότητες και Προοπτικές Πρακτικά ΙX Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αικατερίνη Α. Μπλάντα, Μ. Ed. Τίτλοι σπουδών Σεπτέμβριος 1999 Οκτώβριος 2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουήλ Γ. Κριαράς (1906-2014): Eνας δάσκαλος του γένους

Εμμανουήλ Γ. Κριαράς (1906-2014): Eνας δάσκαλος του γένους Εμμανουήλ Γ. Κριαράς (1906-2014): Eνας δάσκαλος του γένους ΤΟ ΒΗΜΑ: 24/08/2014 «Στη ζωή μου δεν είχα πάθη πολλά, μόνο δύο: για τη γλώσσα και για τη σύζυγό μου» είχε εκμυστηρευθεί πριν από λίγα χρόνια στο

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ 19-20 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ 19-20 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ 19-20 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2011 ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ ΑNALYTICAL THOUGHT AND CREATIVITY Η διεπιστημονική προσέγγιση των αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΟΥ Ιούλιος 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΟΥ Ιούλιος 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΟΥ Ιούλιος 2013 Διεύθυνση: Τομέας Θεωρητικών Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500, Ρίο Ελλάδα. Τηλέφωνο: 2610-997391. e-mail: vvlachou@math.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014)

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) 1ο Επιστηµονικό Πεδίο: Νοµικών, Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστηµών Κωδικός Τμήματος Πανεπιστήμιο Τμήμα Εισακτέοι 2013 Σελίδα 1 από 5 129

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία Γιώργης Γερόλυµπος Γεννήθηκε στο Παρίσι, 1973 2008-2011 Διδάσκων Φωτογραφίας (Π.Δ.407/80) στο τµήµα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας. Φωτογράφος, αρχιτέκτωv-µηχανικός. Εκπαίδευση 2007 Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 198(Ι) του 2003 74(Ι) του 2005 79(Ι) του 2007 105(Ι) του 2007 133(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ!

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! Ιστορικό ΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΙ 1973 1977 1987 1998 ΙΔΡΥΣΗ ΠΚ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 1 o ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, 5 CFU 1. prof. Paola Maria Minucci (6 ιδακτικές ώρες): 1 CFU Α ΜΕΡΟΣ, 0,5 CFU (In data da stabilire) ιδακτική της νεοελληνικής ποίησης 1: Ανάλυση του κειµένου Β ΜΕΡΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΜ ECTS Αγγλική Γλώσσα Ι Γαλλική Γλώσσα Ι Γερμανική Γλώσσα Ι Πολιτική Επιστήμη Ι Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι Πληροφορική Ι Μετάφραση Αγγλικά- Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ σε συνεργασία με τη SARCHA /Αρχιτεκτονικοί Αγωγοί Διεθνή γεγονότα αρχιτεκτονικής έρευνας 2008.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ σε συνεργασία με τη SARCHA /Αρχιτεκτονικοί Αγωγοί Διεθνή γεγονότα αρχιτεκτονικής έρευνας 2008. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ σε συνεργασία με τη SARCHA /Αρχιτεκτονικοί Αγωγοί Διεθνή γεγονότα αρχιτεκτονικής έρευνας 2008 Α-κτιστο Έντυπο Υποβολή Πρότασης Τίτλος πρότασης Ο Δημόσιος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου ΘΕΜΑ: Τριτοβάθμια εκπαίδευση και Επαγγελματική αποκατάσταση Επιμέρους θέμα: Καλλιτεχνικές σπουδές στη ζωγραφική στο θέατρο στη μουσική και επαγγελματική αποκατάσταση ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή οδηγός σπουδών Οργάνωση του Τμήματος Ίδρυση του Τμήματος : 1983 Διοίκηση του Τμήματος : Πρόεδρος: Καθηγήτρια Αγγέλα Καστρινάκη τηλ.: 28310 77302, 28310

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 1.. Ενημέρωση για το μάθημα και Εισαγωγή Θεματικές περιοχές, Σύστημα αξιολόγησης. Το πλαίσιο του γραμματισμού. Γραμματισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά)

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Γενικά βιογραφικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Κουζής Διευθύνσεις και τηλέφωνα Εργασίας: s Πάντειο Πανεπιστήμιο, Συγγρού 136, ΤΚ 176 71 - Καλλιθέα, Γραφείο Δ8 νέου κτιρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ (Αθήνα 1953) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 1976

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

FAX 210.6445507 d_anastasopoulos@ethemis.gr

FAX 210.6445507 d_anastasopoulos@ethemis.gr ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ικηγόρος Αθηνών Υποψήφιος ιδάκτωρ του Τµήµατος Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα διδακτορικής διατριβής: η συνταγµατική και ποινική προστασία των προσωπικών δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του ήµου Ρόδου, µε χαρά ανακοινώνει την ατοµική εικαστική έκθεση, του γνωστού «δικού µας» ζωγράφου Μάνου Αναστασιάδη, που θα φιλοξενήσει στην "Νέα Πτέρυγά" του,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο Όνομα Τηλέφωνα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr Τίτλοι σπουδών Πτυχίο Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή Το e-επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (EΔΕΕΚ) σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1992-5 Υποτροφία του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1992-5 Υποτροφία του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ Όνοµα: ΒΑΣΙΛΙΚΗ Επάγγελµα: Αρχαιολόγος, Επίκουρος καθηγήτρια Αρχαιολογίας στο Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ... 3 2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ... 4 3. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δικαιώματα του Ανθρώπου: ΟΗΕ 70 χρόνια στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δικαιώματα του Ανθρώπου: ΟΗΕ 70 χρόνια στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δικαιώματα του Ανθρώπου:

Διαβάστε περισσότερα