Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης Τ. Θ , 1678 Λευκωσία Τηλ.: (+357) Ηλ. Διευθ.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης Τ. Θ. 20537, 1678 Λευκωσία Τηλ.: (+357) 22894000 Ηλ. Διευθ.: info@ucy.ac.cy"

Transcript

1

2 Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης Τ. Θ , 1678 Λευκωσία Τηλ.: (+357) Ηλ. Διευθ.: Το βιβλίο αυτό ετοιμάστηκε από το Γραφείο Εκδόσεων της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Έρευνας του Πανεπιστημίου και του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Προέδρου της Επιτροπής, Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δώρος Μιχαήλ Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου, Τομέας Έρευνας Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Λουκία Βασιλείου Λειτουργός Πανεπιστήμιου, Γραφείο Εκδόσεων Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Καλλιόπη Κωνσταντίνου Γραφείο Εκδόσεων Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ FBRH Consultants Ltd - Σάιμον Πιτσιλλίδης ΕΚΤΥΠΩΣΗ RPM Lithographica Ltd ISSN Copyright 2008 Πανεπιστήμιο Κύπρου

3

4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή 5 Μήνυμα από τον Κοσμήτορα 6 Τμήμα Bυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών 9 Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 33 Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας 61 Παραρτήματα 79 Διδακτορικοί Τίτλοι Συντμήσεις 81 Ευρετήριο Ακαδημαϊκού Προσωπικού 82 4

5 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η έκδοση που έχετε στα χέρια σας καταγράφει την ερευνητική δραστηριότητα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά την περίοδο Είναι η πρώτη φορά που η παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας της κάθε σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου γίνεται σε ξεχωριστή έκδοση. Το βασικό κορμό του βιβλίου αποτελούν οι πληροφορίες για κάθε μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού σε διάφορα πεδία που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την έρευνα, όπως είναι η συμμετοχή σε επαγγελματικούς συνδέσμους ή διεθνείς οργανισμούς, η συμμετοχή σε επιτροπές επιστημονικών εκδόσεων, καθώς και η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Τα εσωτερικά ερευνητικά προγράμματα αφορούν προγράμματα που έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου κατά την περίοδο Οι δημοσιεύσεις του ακαδημαϊκού προσωπικού καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της έκδοσης. Περιλαμβάνονται μόνο βιβλία, κεφάλαια σε βιβλία, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων που έχουν δημοσιευτεί, ενώ δεν περιλαμβάνονται άρθρα «υπό δημοσίευση», ούτε μελέτες που παρουσιάστηκαν σε επιστημονικά συνέδρια και δεν έχουν δημοσιευτεί. Ο αριθμός των άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων περιορίζεται στα δέκα πιο αντιπροσωπευτικά για την περίοδο για κάθε μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού. Για πρώτη φορά, επίσης, τα ερευνητικά προφίλ παρουσιάζουν το νέο πεδίο «διακεκριμένες δημοσιεύσεις», το οποίο περιέχει το μέγιστο αριθμό των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων πριν το Η συμπλήρωση του πεδίου ήταν προαιρετική. Πρόκειται για δημοσιεύσεις οι οποίες θεωρούνται από τους ίδιους τους συγγραφείς ως εξέχουσες και διακριθείσες δημοσιεύσεις για την ακαδημαϊκή τους καριέρα. Στις δημοσιεύσεις καταγράφονται ονομαστικά μόνο οι τρεις πρώτοι συγγραφείς. Σε περιπτώσεις όπου οι συγγραφείς ενός συγγράμματος είναι περισσότεροι από τρεις, το σύμβολο «et al.» υποδηλώνει ότι το μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού παρουσιάζεται πρώτο στον τίτλο της δημοσίευσης, ενώ ακολουθεί αριθμός άλλων συγγραφέων. Το σύμβολο υποδηλώνει ότι το μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού παρουσιάζεται δεύτερο ή τρίτο στον τίτλο της δημοσίευσης, ενώ ακολουθεί αριθμός άλλων συγγραφέων. Αναφορικά με ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις, περιλαμβάνονται μόνο όσες είναι προσβάσιμες μέσω ιστοσελίδας. Η παρουσίαση των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού γίνεται αλφαβητικά κατά τμήμα και οι πληροφορίες που συνθέτουν το ερευνητικό προφίλ του ακαδημαϊκού προσωπικού συγκεντρώθηκαν με τη συμπλήρωση σχετικού εντύπου από τους ίδιους τους ακαδημαϊκούς. Το βιβλίο περιέχει τρία παραρτήματα: Το Παράρτημα Ι καταγράφει τους διδακτορικούς τίτλους που απένειμε η Φιλοσοφική Σχολή κατά την περίοδο Το Παράρτημα ΙΙ παρουσιάζει τους όρους που αναγράφονται σε σύντμηση σε αυτήν την έκδοση. Το Παράρτημα ΙΙΙ παρουσιάζει αλφαβητικό ευρετήριο του ακαδημαϊκού προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχόλης κατά επίθετο. Περισσότερες πληροφορίες για την ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις της Φιλοσοφικής Σχολής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου στη διεύθυνση 5

6 ΜΗΝΥΜΑ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου ιδρύθηκε το 1996 ως θεσμική εξέλιξη του Τμήματος Ελληνικών Σπουδών Φιλοσοφίας και Ιστορίας. Απαρτίζεται από τρία Τμήματα: το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και τo Tμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας. Στη Σχολή υπάγονται, επίσης, τρία καθιδρύματα: το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, το Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου και η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας. Με τα προγράμματα σπουδών, τα ερευνητικά προγράμματα, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών της Σχολής, καθώς και με την ευρύτερη πνευματική και πολιτισμική της δράση, η Φιλοσοφική Σχολή καλύπτει τους κλάδους της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας, της Φιλολογίας και της Φιλοσοφίας. Με μία σειρά ερευνητικών προγραμμάτων εμβαθύνει στα επιστημονικά πεδία που καλύπτουν οι επιστήμες, προσκομίζοντας νέα στοιχεία και νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις που έχουν συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης και έχουν τύχει διεθνούς αναγνώρισης. Οι ερευνητικές δραστηριότητες της Σχολής στηρίζονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά και από άλλα ερευνητικά κέντρα της Κύπρου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνή. Στο πλαίσιο αυτό, μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής διευθύνουν ή έχουν συμμετοχή σε πολλά σημαντικά ερευνητικά προγράμματα, μετέχοντας σε αποστολές και έχοντας συνεργασία με τα σημαντικότερα αρχεία και τις μεγάλες βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Μερικά από τα ερευνητικά αυτά προγράμματα καλύπτουν τους πιο κάτω τομείς: Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών: Νέες κριτικές εκδόσεις βυζαντινών και μεσαιωνικών κειμένων, κριτικές εκδόσεις του έργου σύγχρονων Ελλήνων λογοτεχνών, συγκρότηση βάσεων δεδομένων για τη μελέτη της Κύπρου στις μεσαιωνικές και αναγεννησιακές πηγές, σύνταξη λεξικού της σύγχρονης κυπριακής διαλέκτου και ειδικά θέματα, όπως η έννοια και η λειτουργία της καλλιτεχνικής αναπαράστασης στη λογοτεχνία και στη ζωγραφική. 6

7 Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: Εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων για ιστορικές και γεωγραφικές περιοχές της Κύπρου, ιστορία και αρχαιολογία της Ιατρικής, της Παλαιοπαθολογίας και της Παλαιοραδιολογίας, συγκρότηση ιστορικών μουσείων και αρχείων, δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών, μελέτη της Αρχαίας Εγγύς Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου, μελέτη εθίμων, παραδόσεων, τραγουδιών της Αζοφικής και της Μαριούπολης, παραδοσιακών τεχνών στη Θράκη, στο Αιγαίο και στην Κύπρο, βυζαντινο-αραβικές σχέσεις, Κύπρος στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας: Παπυρολογία, παλαιογραφία και κωδικογραφία, οι κριτικές εκδόσεις, ηλεκτρονική λεξικογραφία, μελέτη των διαλέκτων και των ιδιωμάτων της Κύπρου και της Κρήτης. Στα χρόνια αυτά, η Φιλοσοφική Σχολή διέγραψε μια λαμπρή πορεία στον τομέα της έρευνας και της μελέτης επιστημονικών περιοχών αιχμής για τις ανθρωπιστικές σπουδές. Τα επιτεύγματά της, με βάση τις σχετικές δημοσιεύσεις του ακαδημαϊκού της προσωπικού και τις εκδόσεις πρακτικών συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων, αναγνωρίζονται διεθνώς. Μιχάλης Πιερής Κοσμήτορας 7

8 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

9 Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΑΓΑΠΗΤΟΣ Kαθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Kαθηγητής ΓΕΩΡΓΙΑ Ι. ΑΓΓΟΥΡΑΚΗ Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΟΥΤΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Επίκουρη Καθηγήτρια MARTIN HINTERBERGER Aναπληρωτής Καθηγητής ΤΑΣΟΣ Α. ΚΑΠΛΑΝΗΣ Λέκτορας ΜΑΡΙΛΕΝΑ Φ. ΚΑΡΥΟΛΑΙΜΟΥ Επίκουρη Καθηγήτρια ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ Επίκουρος Καθηγητής ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΗΣ Kαθηγητής ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σ. ΣΑΜΟΥΗΛ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΙΛΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-SANGMEISTER Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 10

10 ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της φιλολογικής και γλωσσολογικής έρευνας, από τις θεμελιώδεις παραδοσιακές προσεγγίσεις μέχρι τις σύγχρονες θεωρητικές και ερμηνευτικές μεθόδους ανάγνωσης των λογοτεχνικών κειμένων. Ειδικότερα, το Τμήμα εντάσσει στην έρευνά του θέματα από τις περιοχές της βυζαντινής και της νεοελληνικής φιλολογίας, της θεωρίας της λογοτεχνίας, της συγκριτικής φιλολογίας και της γλωσσολογίας. Σε αυτό το πλαίσιο βρίσκονται εν εξελίξει, αυτήν τη στιγμή, τα εξής ερευνητικά προγράμματα: 1. Νέα κριτική έκδοση του μεσαιωνικού Χρονικού της Κύπρου, του Λεοντίου Μαχαιρά 2. Νέα κριτική έκδοση του ποιητικού έργου του Βασίλη Μιχαηλίδη 3. Εκδοτικά ζητήματα στο έργο του Κ. Π. Καβάφη 4. Η Κύπρος στις μεσαιωνικές και αναγεννησιακές πηγές 5. Η έννοια και η λειτουργία της καλλιτεχνικής αναπαράστασης στη λογοτεχνία και στη ζωγραφική 6. Ιστορία της Κυπριακής λογοτεχνίας 7. Ιωακείμ Κύπριος, Πάλη 8. Συντυχίες: Λεξικό της κυπριακής, σε ηλεκτρονική μορφή Εκτός από τα συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα, το Τμήμα έχει να επιδείξει ιδιαίτερα σημαντική ερευνητική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου , η οποία κατοπτρίζεται στις δημοσιεύσεις των ακαδημαϊκού του προσωπικού: αυτοτελείς εκδόσεις, κεφάλαια σε βιβλία, δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και σύμμεικτους τόμους, δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Ακόμη, τα μέλη του Τμήματος οργάνωσαν διεθνή επιστημονικά συνέδρια (ή συμμετείχαν σε συνέδρια) και συνεργάστηκαν με διεθνή ερευνητικά κέντρα και ξένα πανεπιστήμια, όπως τα πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Σορβόννης, Ρώμης, Παλέρμο, Νάπολης, Βενετίας, Οξφόρδης, Κέιμπριτζ, Λονδίνου, Γρανάδας. Παντελής Βουτουρής Πρόεδρος 11

11 12

12 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ ΠANAΓIΩTHΣ A. ΑΓAΠHTOΣ Kαθηγητής Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: , ΗΛ. ΤΑΧ.: ΣΠΟΥΔΕΣ Πανεπιστήμιο Μονάχου, Γερμανία, Μ.Α. στη Βυζαντινολογία, Ιστορία Βυζαντινής Τέχνης, Μουσικολογία, 1982 Πανεπιστήμιο Harvard, Η.Π.Α., Μ.Α. στην Κλασική Φιλολογία, 1986 Πανεπιστήμιο Harvard, Η.Π.Α., Διδακτορικό στη Βυζαντινή Φιλολογία, 1990 ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ / ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Γερμανική Eταιρεία Bυζαντινών Σπουδών, Γερμανία Eλληνική Παλαιογραφική Eταιρεία, Eλλάδα Bρετανική Eταιρεία Bυζαντινών Σπουδών, Hνωμένο Bασίλειο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Θεωρία και Κριτική της Βυζαντινής Λογοτεχνίας Κριτική και Έκδοση των Κειμένων Ιστορία του Βυζαντινού Πολιτισμού Πρόσληψη του Βυζαντίου στην Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία Σύγχρονο Aστυνομικό Mυθιστόρημα ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ Συγγραφή Π.Α. Αγαπητός, Αφήγησις Λιβίστρου και Ροδάμνης: Κριτική έκδοση της διασκευής «άλφα», Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 2006 Παναγιώτης Αγαπητός, Martin Hinterberger και Ευτέρπη Μήτση, Εικών και Λόγος: Έξι Βυζαντινές Περιγραφές Έργων Τέχνης, Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα, 2006 Επιμέλεια Paolo Odorico, P.A. Agapitos and Martin Hinterberger, L écriture de la mémoire: la littérarité de l historiographie byzantine, 2004, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 2006 Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ P.Α. Agapitos, Laskaris, Blemmydes and Philes, Martin Hinterberger and Elisabeth Schiffer (Eds), Byzantinische Sprachkunst, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1-19, 2007 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ P.A. Agapitos, Writing, Reading and Reciting (in) Byzantine Erotic Fiction, Brigitte Mondrain (Ed.), Lire et écrire à Byzance, Table Ronde au XΧe Congrès International des Etudes Byzantines, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, ,

13 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΔHMHTPHΣ ΑΓΓEΛATOΣ Καθηγητής Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: , ΗΛ. ΤΑΧ.: ΣΠΟΥΔΕΣ Πανεπιστήμιο Aθηνών, Eλλάδα, Πτυχίο στη Bυζαντινή και Nεοελληνική Φιλολογία, 1980 Sorbonne Nouvelle (Paris III), Γαλλία, M.A. στη Συγκριτική Φιλολογία, 1982 Paris-Sorbonne (Paris IV), Γαλλία, DEA στις Eλληνικές Σπουδές, 1982 Paris-Sorbonne (Paris IV), Γαλλία, Doctorat De 3e Cycle στη Nεοελληνική Φιλολογία, 1987 Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ / ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, Γαλλία Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, Ελλάδα Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία, Ελλάδα Εταιρεία Ζακυνθιακών Σπουδών, Ελλάδα Διεθνής Εταιρεία Συγκριτικής Φιλολογίας, Η.Π.Α. Διεθνής Σημειωτική Εταιρεία, Η.Π.Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Λογοτεχνικά Eίδη (Πεζογραφία/Ποίηση) Τρόποι Θεωρία Λογοτεχνίας- Aισθητική (Θεωρίες Αναπαράστασης) Nεοελληνική Kριτική (19ος και 20ός αιώνας) Nεοελληνική Λογοτεχνία (19ος αιώνας: Pομαντισμός και 20ός αιώνας: Mεσοπόλεμος) Tο Έργο του Διονύσιου Σολωμού (Eυρωπαϊκή Διάσταση) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Δημήτρης Αγγελάτος, Από το κείμενο στο έργο. Όψεις του μεθοδολογικού συνδυασμού ιστορίας και θεωρίας της λογοτεχνίας. Η περίπτωση του Απόκοπο, Με τους τρόπους του Ντίνου Γεωργούδη, Αντιδωρήματα παλαιών μαθητών, Εκδόσεις Κοροντζή, Αθήνα, 15-28, 2007 Δημήτρης Αγγελάτος «Εμμ. Ροϊδης», «Επ. Χ. Γονατάς», «Δημ. Νόλλας», «Ρέα Γαλανάκη», «Μαρία Ευσταθιάδη», «Σωτ. Δημητρίου», Νάρκισσος και Ιανός. Η νεωτερική πεζογραφία στην Ελλάδα, Γιώργος Αριστηνός (Επιμ.), Εκδόσεις Μεσόγειος, Αθήνα, 75-83, , , , και , 2007 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Δημήτρης Αγγελάτος, Το ποίημα, εχθρός της ποιήσεως, Δοκίμιο για την ποίηση του Κ. Θ. Δημαρά, Κ, 11, 21-34,

14 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ Δημήτρης Αγγελάτος, Tέχνη και λογοτεχνία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Revue des Études Néo-Helléniques 1, , 2005 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Δημήτρης Αγγελάτος, Ο ίσκιος του ενδεχόμενου στο αφηγηματικό σύμπαν του Γ. Βιζυηνού, Greek Research in Australia, Proceedings of the Biennial International Conference of Greek Studies, Elisabeth Close-M., Tsianikas, G. Frazis (Επιμ.), The Flinders University of South Australia/Department of Languages-Modern Greek, Adelaide, , 2007 Δημήτρης Αγγελάτος, Δαντικά τρίστιχα «λυρικοσατυρικής χροιάς», «στοχαστικές γενικότητες και υπονοητικές εικόνες»: η σάτιρα και η λειτουργία της στα Σατυρικά Γυμνάσματα του Κ. Παλαμά, Kωστής Παλαμάς. Eξήντα χρόνια από το θάνατό του ( ), B Διεθνές Συνέδριο. Γραμματολογικά- Eκδοτικά- Kριτικά- Eρμηνευτικά ζητήματα, Πρακτικά, τ.b, Πανεπιστήμιο Aθηνών, Ίδρυμα Kωστή Παλαμά, , 2006 Δημήτρης Αγγελάτος, Πλησίασι[ς] του φυσικού» και «αριθμητική συμμετρία: ένα θεωρητικό πλαίσιο για την τέχνη και τη λογοτεχνία στο β' ήμισυ του 19ου αιώνα, Ο Ελληνισμός στον 19ο αιώνα, Ιδεολογικές και αισθητικές αναζητήσεις, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου, Π. Βουτουρής, Γιώργος Γιωργής (Επιμ.), Kαστανιώτης, Αθήνα, , 2006 Δημήτρης Αγγελάτος, Εν είδει Εισαγωγής, Επιστημονικό Συμπόσιο «Ρήγας Βελεστινλής: 200 χρόνια από το θάνατό του, Προσεγγίσεις στο έργο και τις επιδράσεις του, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού-Περιφέρεια Ευρώπης, Λευκωσία, 21-24, 2006 Δημήτρης Αγγελάτος, O Σικελιανός και ο υπερρεαλισμός: για μια κριτική διερεύνηση της σχέσης ποιητικών προγόνων και επιγόνων, Greek Research in Australia, Proceedings of the Fifth Biennial Conference of Greek Studies, Elisabeth Close-M., Tsianikas-G. Frazis (Επιμ.), The Flinders University of South Australia/Department of Languages-Modern Greek, Adelaide, , 2005 Δημήτρης Αγγελάτος, «Tο άκρον άωτον της επιτεχνήσεως του ύφους» και η «ορχήστρα των λογοτεχνικών ειδών»: το διαλογικό Tαξίδι του Ψυχάρη», O Ψυχάρης και η εποχή του. Ζητήματα γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού, Πρακτικά IA' Eπιστημονικής Συνάντησης Τομέα MNEΣ, Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη (Επιμ.), Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών/ Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη, , 2005 Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (πριν το 2005) Συγγραφή Δημήτρης Αγγελάτος, Διάλογος και Eτερότητα. H ποιητική διαμόρφωση του K.Γ. Kαρυωτάκη, Σοκόλης, Aθήνα, 1994 Δημήτρης Αγγελάτος, H φωνή της μνήμης. Δοκίμιο για τα λογοτεχνικά είδη, Λιβάνης, Aθήνα, 1997 Δημήτρης Αγγελάτος, «Πραγματικότης» και «Iδανικόν»: O Άγγελος Bλάχος και ο αισθητικός κανόνας της αληθοφάνειας ( ). Λογοτεχνία και θεωρία λογοτεχνίας στο β ήμισυ του 19ου αιώνα, Mεταίχμιο, Aθήνα,

15 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι. ΑΓΓΟΥΡΑΚH Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: , ΗΛ. ΤΑΧ.: ΣΠΟΥΔΕΣ Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα, Πτυχίο στην Αγγλική Φιλολογία, 1986 Πανεπιστήμιο Cambridge, Ηνωμένο Βασίλειο, M.Phil. στη Θεωρητική Γλωσσολογία, 1988 Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο, Ph.D. στη Σύνταξη, 1993 Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ / ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Generative Linguistics of the Old World (GLOW), Ολλανδία Association for Linguistic Typology (ALT), Γερμανία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Σύνταξη Σημασιολογία Διεπίπεδο Σύνταξης - Σημασιολογίας ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Agouraki, Yoryia., WH-clauses in DP-positions, Stavrou, Melita and Terzi, Arhonto (Eds), Advances in Greek Generative Syntax, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, , 2005 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Agouraki, Yoryia, The Perfect Category: A Comparison of Standard and Cypriot Greek, 2nd International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Patras, University of Patras, 42-57, 2006 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΟΥΤΟΥΡΗΣ Kαθηγητής Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: , ΗΛ. ΤΑΧ.: ΣΠΟΥΔΕΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Eλλάδα, Πτυχίο στη Νεοελληνική Φιλολογία, 1983 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Διδακτορικός Τίτλος στη Νεοελληνική Φιλολογία,

16 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Νεοελληνική Λογοτεχνία, Ιστορία των Ιδεών και της Κριτικής στην Ελλάδα κατά την Περίοδο , ειδικότερα το Έργο του Κ. Παλαμά, η Γενιά του 1920 και η Γενιά του 1930 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ Συγγραφή Βουτουρής, Π., Αγαπημένε μου Ζαρατούστρα. Παλαμάς-Νίτσε, Καστανιώτης, Αθήνα, 2006 Επιμέλεια Βουτουρής, Π., Κωστής Παλαμάς, ο ποιητής και ο κριτικός, Εκδόσεις Μεσόγειος, Αθήνα, 2007 Βουτουρής, Π., Ο ελληνισμός στον 19ο αιώνα. Ιδεολογικές και αισθητικές αναζητήσεις, Καστανιώτης, Αθήνα, 2006 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Voutouris, P., La polifonia della narrativa greca alla fine del XIX secolo, Anna Zimbone (Ed.), Il verismo fra Sicilia e Grecia, Quaderni del Dipartimento di Filologia Moderna Universita di Catania, Catania, 21-33, 2007 Βουτουρής, Π., Η Φαντασία και η πατρίς του Κ. Παλαμά Το Ελεύθερο πνεύμα του Γ. Θεοτοκά. Συγκριτική ανάγνωση, Μαίρη Μικέ, Μ. Πεχλιβάνος, Λίζυ Τσιριμώκου (Επιμ.), Ο λόγος της παρουσίας. Τιμητικός τόμος για τον Παναγιώτη Μουλλά, Σοκόλης, Αθήνα, 61-71, 2005 Βουτουρής, Π., Πραγματικός και φανταστικός χώρος στον Νίκο Καχτίτση. Η προέκταση μιας υπερρεαλιστικής αναζήτησης, Γ. Η. Παππάς (Επιμ.), Ελληνικός μεταπολεμικός υπερρεαλισμός, Πάτρα, , 2005 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Π. Βουτουρής, Τα Γράμματα στη Μητέρα. Ζητήματα πολιτικής ιδεολογίας και ποιητικής, Ύλαντρον, τεύχος 8-9, Λευκωσία, , 2007 Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Π. Βουτουρής, Ο Κωστής Παλαμάς και ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος. Η πρώτη συζήτηση για τον Ρεαλισμό στην Ελλάδα, Κωστής Παλαμάς, Ο ποιητής και ο κριτικός, Αθήνα, , 2007 Π. Βουτουρής, Ο κασσιανισμός του Κωστή Παλαμά και ο Κ. Π. Καβάφης, Κωστής Παλαμάς. Εξήντα χρόνια από τον θάνατό του. Γραμματολογικά Εκδοτικά Κριτικά Ερμηνευτικά ζητήματα, τόμος Α-Β, Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, Αθήνα, , 2006 Π. Βουτουρής, Η Μεγάλη Ιδέα του Κ. Παλαμά, Ο ελληνισμός στον 19ο αιώνα. Ιδεολογικές και αισθητικές αναζητήσεις, Αθήνα, 76-97,

17 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (πριν το 2005) Συγγραφή Π. Βουτουρής,...ως εις καθρέπτην. Προτάσεις και υποθέσεις για την πεζογραφία του 19ου αιώνα, Νεφέλη, Αθήνα, 1995 Π. Βουτουρής, Η συνοχή του τοπίου. Εισαγωγή στην ποιητική του Ανδρέα Εμπειρίκου, Καστανιώτης, Αθήνα, 2006 ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: , ΗΛ. ΤΑΧ.: ΣΠΟΥΔΕΣ Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, Ελλάδα, Πτυχίο στην Ελληνική Φιλολογία, 1988 Πανεπιστήμιο Βιέννης, Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Αυστρία, Διδακτορικό στη Βυζαντινή Φιλολογία, 1998 ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ / ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Αυστριακή Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, Αυστρία Εταιρεία για την Προαγωγή των Βυζαντινών Σπουδών, Ηνωμένο Βασίλειο Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, Ελλάδα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Βυζαντινή Θρησκευτική Ποίηση και Υμνογραφία Θεολογικές Ερμηνείες και Ομιλητική στο Βυζάντιο Βυζαντινή λεξικογραφία Βυζαντινή Λογοτεχνία κυρίως Μεσο - και Υστεροβυζαντινή, Κριτική Έκδοση και ο Σχολιασμός Βυζαντινών Κειμένων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ Συγγραφή Αντωνία Γιαννούλη, Οι δύο βυζαντινές ερμηνείες στο Μεγάλο Κανόνα του Ανδρέα Κρήτης (Wiener Byzantinistischen Studien 26), Βιέννη, 2007 (στη Γερμανική) E. Trapp, et al., Lexikon zur byzantinischen Gräzität besonders des Jahrhunderts. 5.Faszikel (Λ παλιάνθρωπος), Veröffentlichungen der Kommission für Byzantinistik, Βand VI/5, Wien,

18 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Αντωνία Γιαννούλη, Η απόκρυφη ιστορία του Λώτ (CAVT, Nr. 93), M.Hinterberger, E.Schiffer (Eds), Byzantinische Sprachkunst (Byzantinisches Archiv 20), München, Leipzig, , 2007 (στη Γερμανική) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Antonia Giannouli, The extended form of the patriarchal Homiliary (Homiliary II): Notes on its composition and date, Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies, London, Vol. 3, , 2006 ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (πριν το 2005) Antonia Giannouli, Die exegetischen Didaskalien von Leon Balianites. Einige Anmerkungen zu ihrem Charakter, W. Hörandner, J. Koder, M. Stassinopoulou (Eds), Wiener Byzantinistik und Neogräzistik. Beiträge zum Symposion Vierzig Jahre für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien im Gedanken an Herbert Hunger (Byzantina et Neograeca Vindobonensia 24), Wien, , 2004 MARTIN HINTERBERGER Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: , ΗΛ. ΤΑΧ.: ΣΠΟΥΔΕΣ Πανεπιστήμιο Βιέννης, Αυστρία, Magister philosophiae, 1990 Πανεπιστήμιο Βιέννης, Αυστρία, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, 1996 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik (Συνεκδότης), Αυστρία, Αυστριακή Ακαδημία των Επιστημών ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Ιστορία των Nοοτροπιών και Συναισθημάτων Λογοτεχνικότητα Αγιολογικών Κειμένων Ιστορία της Μεσαιωνικής Ελληνικής Βυζαντινή Λογοτεχνία σε Δημώδη Γλώσσα Εκδοση Υστεροβυζαντινών Εγγράφων Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ Συγγραφή Π. Αγαπητός, M. Hinterberger, Ε. Μήτση, Εικών και λόγος. Έξι Βυζαντινές περιγραφές έργων τέχνης, Άγρα, Αθήνα,

19 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Επιμέλεια M. Hinterberger, E. Schiffer, Byzantinische Sprachkunst. Studien zur byzantinischen Literatur, gewidmet Wolfram Hörandner zum 65, Geburtstag, Byzantinisches Archiv 20, Saur-de Gruyter, Munich, Leipzig, 2007 P. Odorico, P. Agapitos, M. Hinterberger, Actes du colloque international Ermeneia III, Centre d études byzantines, néo-hélleniques et sud-est européennes, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 2006 Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ M. Hinterberger, Die Sprache der byzantinischen Literatur: Der Gebrauch der synthetischen Plusquamperfektformen, Byzantinische Sprachkunst, M. Hinterberger, E. Schiffer (Εds), Studien zur byzantinischen Literatur, gewidmet Wolfram Hörandner zum 65, Geburtstag, Byzantinisches Archiv 20, Munich, Leipzig, , 2007 M. Hinterberger, Ich wäre schon längst Mönch geworden, wenn nicht oder die Macht des Kontrafaktischen, K. Belke, et al. (Eds), Byzantina Mediterranea, Festschrift für Johannes Koder, Vienna, , 2007 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ M. Hinterberger, Tränen in der Byzantinischen Literatur. Ein Beitrag zur Geschichte der Emotionen, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 56, Vienna, 27-51, 2006 M. Hinterberger, Les relations diplomatiques entre Constantinople et la Russie au XIVe siecle. Les lettres patriarcales, les envoyés et le langage diplomatique, Byzance et la monde exteriéur, Contacts, relations, échanges, sous la direction de M. Balard, E. Malamut, J.-M. Spieser, Paris, , 2005 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ M. Hinterberger, Η επέτειος της καταστροφής: Ο Λόγος Ιστορικός του Φιλόθεου Κόκκινου για την άλωση της Ηράκλειας το 1351, P. Odorico, P. Agapitos and M. Hinterberger (Eds), L écriture de la mémoire. La littérarité de l historiographie. Actes du IIIe colloque international philologique, Nicosie, Dossiers Byzantins 6, Paris, , 2006 M. Hinterberger, Envy in Vernacular Literature, Neograeca Medii Aevi V, Αναδρομικά και Προδρομικά, Approaches to Texts in Early Modern Greek, E. Jeffreys and M. Jeffreys (Eds), Oxford, , 2005 M. Hinterberger, Ο Ανδρέας Λιβαδηνός, συγγραφέας/γραφέας λογίων κειμένων, αναγνώστης/γραφέας δημωδών κειμένων: ο ελληνικός κώδικας 525 του Μονάχου, Κωδικογράφοι, συλλέκτες, διασκευαστές και εκδότες, Χειρόγραφα και εκδόσεις της όψιμης βυζαντινής και πρώιμης νεοελληνικής λογοτεχνίας, D. Holton, et al. (Eds), Πρακτικά Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα, προς τιμήν των Hans Eideneier και Arnold van Gemert, Ηράκλειο, 25-42, 2005 ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (πριν το 2005) Συγγραφή Martin Hinterberger, Autobiographische Traditionen in Byzanz, Wiener Byzantinistische Studien 22, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna,

20 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ Johannes Koder, Martin Hinterberger, Otto Kresten, Das Register des Patriarchats von Konstantinopel, 3. Teil. Edition und Übersetzung der Urkunden aus den Jahren , Corpus Fontium Historiae Byzantinae 19/3, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, 2001 Martin Hinterberger, Το φαινόμενο της πολυτυπίας σε δημώδη κείμενα, Θεωρία και πράξη των εκδόσεων της υστεροβυζαντινής αναγεννησιακής και μεταβυζαντινής δημώδους γραμματείας, Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi IVa Αμβούργο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, , 2001 ΤΑΣΟΣ Α. ΚΑΠΛΑΝΗΣ Λέκτορας Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: , ΗΛ. ΤΑΧ.: ΣΠΟΥΔΕΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Πτυχίο Ελληνικής (Αρχαίας, Μεσαιωνικής και Νεότερης) Φιλολογίας, 1995 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία, 1998 University of Cambridge, Selwyn College, Ηνωμένο Βασίλειο, Διδακτορική Διατριβή στην (Πρώιμη) Νεοελληνική Λογοτεχνία, 2003 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Πρώιμη Nεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (12ος-Αρχές 19ου αιώνα) Θεωρία Λογοτεχνίας Συγκριτικές Σπουδές ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Eξωτερική Χρηματοδότηση ) Ιωακείμ Κύπριος, Πάλη (Editio princeps) Χρηματοδότηση: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Κύπρος ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΒΙΒΛΙΑ Συγγραφή E. Κριαράς, et al., Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας, , τ. 15, Ζήτης, Θεσσαλονίκη, 2006 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Τ. Καπλάνης, Οπού κατέχει να μιλεί με γνώση και με τρόπο... : η ποιητική θεωρία του Β. Κορνάρου μέσα από τα σχόλια ποιητικής του Ερωτόκριτου, Στ. Κακλαμάνης (Επιμ.), Ζητήματα ποιητικής στον Ερωτόκριτο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο, ,

21 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Τ. Καπλάνης, Recording the History of the Cretan War ( ): An Overview, Cambos, Cambridge Papers in Modern Greek, 15, , 2007 Τ. Καπλάνης, Ioakeim Kyprios Struggle and the Story of the Maltese Sultana: A Literary Account of Historical Events?, Etudes Helleniques/Hellenic Studies, A Tribute to Cypriot Literature/Hommage à la littérature chypriote, 15/2, 79-94, 2007 Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Τ. Καπλάνης, Θεωρία, τεχνολογία και σύγχρονες εκδόσεις νεοελληνικών κειμένων ή ο Έρασμος, ο Barthes, ο usus auctoris, ο θάνατος του συγγραφέα και εμείς, K. A. Δημάδης (Επιμ.), Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στο Διαφωτισμό και τον εικοστό αιώνα. Πρακτικά του Γ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Bουκουρέστι, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, , page=1&main lang=de&eenscongress_cmd= showpaper&eenscongress_id=100 Τ. Κaplanis, Some Suggestions on the Future of Comparative Studies in the Balkans, A. Tabaki (Ed.), Tendances actuelles de la Littérature Comparée dans le Sud-est de l Europe, Institute for Neohellenic Research, National Hellenic Research Foundation, , Athens, 2006 Τ. Καπλάνης, Η λαϊκή λογοτεχνία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: ένα παράδειγμα από την Κύπρο, 1ο Διεθνές Εκπαιδευτικό Συνέδριο Λαϊκός Πολιτισμός και Εκπαίδευση που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της UNESCO, Βόλος, T. Kaplanis, Towards a Critical Edition of Ioakeim Kyprios Struggle, Jeffreys E. and Jeffreys M. (Eds), Αναδρομικά και Προδρομικά. Approaches to Texts in Early Modern Greek, Neograeca Medii Aevi V Conference, University of Oxford, 33-46, 2005 MAPIΛENA Φ. ΚAPYOΛAIMOY Επίκουρη Kαθηγήτρια Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: , ΗΛ. ΤΑΧ.: ΣΠΟΥΔΕΣ Πανεπιστήμιο Champagne-Ardennes, Γαλλία, Πτυχίο στη Σύγχρονη Λογοτεχνία, 1984 Πανεπιστήμιο René Descartes (Paris V), Σορβόννη, Γαλλία, Πτυχίο στη Γενική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, 1988 Πανεπιστήμιο René Descartes (Paris V), Σορβόννη, Γαλλία, Διδακτορικό στις Επιστήμες της Γλώσσας, 1994 ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ/ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Association Canadienne de Linguistique Appliquée, Kαναδάς International Society for Dialectology and Geolinguistics, Γερμανία Société Internationale de Linguistique Fonctionnelle Εταιρεία Γλωσσολόγων Κύπρου (Cyling) 22

22 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Γλωσσικός σχεδιασμός Kοινωνιογλωσσολογία Διαλεκτολογία Γλωσσικές Στάσεις ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Marilena Ph. Karyolemou, La langue turque à Chypre : Gestion d une diglossie à bilinguisme de minorité, Baider Fabienne (Ed.), Emprunts linguistiques, Empreintes culturelles Métissage orient-occident, L'Harmattan, Paris, , 2007 Marilena Ph. Karyolemou, Des représentations de gens bien avertis, ou la langue malgré le linguiste, Auguste Moussirou-Mouyama and Claire Bourgeois (Eds), Les boîtes noires de Louis-Jean Calvet, , 2007 Marilena Ph. Karyolemou, Reproduction and innovation of communicative patterns in a former-"diglossic" community, Rudolf Muhr (Ed.), Reproduction and Innovation in Language and Communication in different Language Cultures/Reproduktionen und Innovationen in Sprache und Kommunikation verschiedener Sprachkulturen, Peter Lang Verlag. S., Vienna, 39-56, 2006 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Μαριλένα Φ. Καρυολαίμου, Ο διαλεκτικός Μόντης: η γλωσσολογική άποψη, Ύλαντρον 8-9: 75-89, 2007 Marilena Ph. Karyolemou, An island, some languages and a dialect, Deckers J., Mitsou M-E and Rogers S. (Eds), Beiträge zur Kulturgeschichte Zyperns von der Spätantike bis zur Neuzeit, Waxmann, Munich, , 2005 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: , ΗΛ. ΤΑΧ.: ΣΠΟΥΔΕΣ Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα, Πτυχίο στη Γαλλική και Ελληνική Φιλολογία, 1982 Paris V - René Descartes, Γαλλία, D.E.A. (Diplôme d études approfondies) στη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, 1984 Paris VII - Denis Diderot, Γαλλία, D.E.S.S. (Diplôme d études supérieures spécialisées) Γλωσσικής Τεχνολογίας και Τεχνικής Μετάφρασης, 1994 Paris VII - Denis Diderot, Γαλλία, Διδακτορικό στη Γλωσσολογία, 1995 Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ / ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας (EAFT) (Αντιπρόεδρος), Βέλγιο 23

23 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Γραμματική της Ελληνικής: Τυπολογικά Χαρακτηριστικά Λεξικογραφία και Ορολογία Κοινωνιογλωσσολιογία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Πανεπιστήμιο Κύπρου ) Συντυχιές : Λεξικό της Κυπριακής σε Ηλεκτρονική Μορφή ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Tsiplakou, S., et al., Levelling, koienazation and their implications for bidialectism, Hinskens, F. (Ed.), Language Variation - European Perspectives, John Benjamins, Amsterdam, , 2006 Katsoyannou, Μ. and Goutsos, D., Gender Construction and the Word Thesaurus for Modern Greek, Thüne, Eva-Maria, Leonardi, Simona and Bazzanella, Carla (Eds), Gender, Language and New Literacy, Continuum/NY, London, , 2006 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Κατσογιάννου, Μ., Λεξικοποίηση και χρήση πολυλεκτικών όρων: Η αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας της Γης, Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, Πρακτικά 6ου Συνεδρίου, ΕΛΕΤΟ (Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας), Αθήνα, 62-71, 2007 Katsoyannou, et al., Pratiques langagières et description linguistique en contexte bidialectal: le grec chypriote, Actes du XXIXème Colloque International de Linguistique Fonctionnelle, Publications du Département des langues romanes de l Université de Helsinki, Helsinki, , 2007 Κατσογιάννου, Μ., et al., Διδιαλεκτικές κοινότητες και γλωσσικό συνεχές: Η περίπτωση της κυπριακής, Πρακτικά Συνεδρίου 2nd International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα, , 2006 Βαλετόπουλος, Φ. και Κατσογιάννου, Μ., Οδηγώντας στην Κύπρο: η ορολογία της οδικής κυκλοφορίας, Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, Πρακτικά 5ου Συνεδρίου, ΕΛΕΤΟ (Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας), Αθήνα, , 2005 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: , ΗΛ. ΤΑΧ.: ΣΠΟΥΔΕΣ Πανεπιστήμιο Kύπρου, Πτυχίο στη Bυζαντινή και Nεοελληνική Φιλολογία, 1996 Eλεύθερο Πανεπιστήμιο Bερολίνου, Γερμανία, M.A. στη Bυζαντινή Φιλολογία,1999 Πανεπιστήμιο Cambridge, Ηνωμένο Βασίλειο, M.Phil. στην Eυρωπαϊκή Λογοτεχνία, 2000 Eλεύθερο Πανεπιστήμιο Bερολίνου, Γερμανία, Διδακτορικό στη Bυζαντινή Φιλολογία,

24 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ/ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Εταιρεία Αγιολογίας, H.Π.A. Eταιρεία Bυζαντινολόγων Γερμανίας, Γερμανία Βρετανική Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, Ηνωμένο Βασίλειο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Bυζαντινή Πεζογραφία Bυζαντινά Λογοτεχνικά Είδη Aγιολογικά Κείμενα H Εικόνα του Άλλου στη Λογοτεχνία H Λογοτεχνική Λειτουργία του Σώματος Θεατρικότητα Η Λογοτεχνική Αναπαράσταση του Κοινωνικού Φύλου ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ Συγγραφή Constantinou, S., Female Corporeal Performances: Reading the Body in Byzantine Passions and Lives of Holy Women, Studia Byzantina Upsaliensia, 9, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2005 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Constantinou, S., Generic Hybrids: The Life of Synkletike and the Life of Theodora of Arta, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 56, , 2006 Constantinou, S., The Authoritative Voice of St. Catherine of Alexandria, Acta Byzantina Fennica, 2 ( ), 19-38, 2005 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: , ΗΛ. ΤΑΧ.: ΣΠΟΥΔΕΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Πτυχίο στη Νεοελληνική Φιλολογία, 1984 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Μ.Α. στη Νεοελληνική Φιλολογία, 1989 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Διδακτορικό Δίπλωμα στη Νεοελληνική Φιλολογία, 1994 Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Περιοδικό Μικροφιλολογικά (Υπεύθυνος έκδοσης), Κύπρος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Κυπριακή Λογοτεχνία Λογοτεχνικά Περιοδικά Νεοελληνική Πεζογραφία Βιβλιογραφία Λογοτεχνικών Μεταφράσεων Λογοτεχνική Κριτική 25

25 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Πανεπιστήμιο Κύπρου ) Ιστορία της Νεότερης Κυπριακής Λογοτεχνίας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Εξωτερική Χρηματοδότηση ) Ιστορία της Νεότερης Κυπριακής Λογοτεχνίας Χρηματοδότηση: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Κύπρος ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΒΙΒΛΙΑ Συγγραφή Λευτέρης Παπαλεοντίου, Όψεις της ποιητικής του Kώστα Mόντη, Σοκόλης, Aθήνα, 213, 2006 Επιμέλεια Λευτέρης Παπαλεοντίου, Nίκος Nικολαΐδης ο Kύπριος ( ). Mια επανεκτίμηση του έργου του, Bιβλιόραμα, Aθήνα, 2007 Λευτέρης Παπαλεοντίου, A tribute to Cypriot Literature, Études Helléniques / Hellenic Studies, Eισαγωγή, επιμέλεια, συνεργασία, 15, 2, 2007 Λευτέρης Παπαλεοντίου, Λεωνίδας Παυλίδης, Kριτικά κείμενα, Γαβριηλίδης, Aθήνα, 2006 Λευτέρης Παπαλεοντίου, Aντώνης Iντιάνος, Γαβριηλίδης, Aθήνα, 2005 Λευτέρης Παπαλεοντίου, Mάνος Kράλης, Tα ποιήματα ( ), Mικροφιλολογικά, Λευκωσία, 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Λευτέρης Παπαλεοντίου, Nίκος Nικολαΐδης, ο άνθρωπος και το έργο του, Eισαγωγή στην έκδοση Nίκος Nικολαΐδης ο Kύπριος. Mια επανεκτίμηση του έργου του, Bιβλιόραμα, Aθήνα, 9-54, 2007 Λευτέρης Παπαλεοντίου, Nostalgie et élégie de la vie humble. Costas Montis nouvelliste, Costas Montis, Les Chameaux at autres nouvelles, Praxandre, Besançon, 9-22, 2007 Λευτέρης Παπαλεοντίου, O Γ. Φ. Πιερίδης κρίνει τη Λέσχη του Στρ. Tσίρκα, O λόγος της παρουσίας. Tιμητικός τόμος για τον Παν. Mουλλά, M. Mικέ, M. Πεχλιβάνος, Λ. Tσιριμώκου (Επιμ.), Σοκόλης, Aθήνα, , 2005 Λευτέρης Παπαλεοντίου, Tο διήγημα στην Kύπρο από τις πρώτες εμφανίσεις έως το τέλος του 20ού αιώνα, Eισαγωγή στην Aνθολογία κυπριακού διηγήματος, Πολιτιστικές Yπηρεσίες Yπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, τόμος 1, Λευκωσία, 13-36, 2005 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Λευτέρης Παπαλεοντίου, Στοιχεία ειρωνείας στην ποίηση του Kυριάκου Xαραλαμπίδη, Πόρφυρας, 124, , 2007 Λευτέρης Παπαλεοντίου, Cypriot litterateurs in Egypt, Études Helléniques / Hellenic Studies, 15,2, , 2007 Λευτέρης Παπαλεοντίου και Kυριάκος Iωάννου, Eπιστολές από το αρχείο του Aντώνη K. Iντιάνου ( ). Πρώτη καταγραφή και παρουσίαση, Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστημονικών Eρευνών, 33, Παράρτημα, 1-194,

26 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ Λευτέρης Παπαλεοντίου, O Mario Vitti ως ιστορικός της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Πόρφυρας, 121, , 2006 Λευτέρης Παπαλεοντίου, O Zηνοκλής (1854) του Camille Paganel και του Eπαμεινώνδα Φραγκούδη, Eπιστημονική Eπετηρίς της Kυπριακής Eταιρείας Iστορικών Σπουδών, 7, , 2006 Λευτέρης Παπαλεοντίου, O σατιρικός Bασίλης Mιχαηλίδης, Kονδυλοφόρος, 5, , 2006 Λευτέρης Παπαλεοντίου, Aφηγηματικές τεχνικές στις Aκυβέρνητες πολιτείες του Στρ. Tσίρκα, Πόρφυρας, 117, , 2005 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Λευτέρης Παπαλεοντίου, Eιρωνικοί και αφελείς αφηγητές του Nίκου Nικολαΐδη, Nίκος Nικολαΐδης ο Kύπριος. Mια επανεκτίμηση του έργου του, Bιβλιόραμα, Aθήνα, , 2007 Λευτέρης Παπαλεοντίου, Mεγαλοϊδεατισμός, αλυτρωτισμός και αρχαιολατρία στο συγγραφικό έργο του Eπαμεινώνδα I. Φραγκούδη, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου O Eλληνισμός στον 19ο αιώνα. Iδεολογικές και αισθητικές αναζητήσεις, Π. Bουτουρής και Γ. Γεωργής (Επιμ.), Kαστανιώτης, Aθήνα, , 2006 Λευτέρης Παπαλεοντίου, H παρουσία του Ψυχάρη στην Kύπρο, Πρακτικά IA' Eπιστημονικής Συνάντησης Τομέα ΜΝΕΣ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, O Ψυχάρης και η εποχή του, Γ. Φαρίνου-Mαλαματάρη (Επιμ.), Iνστιτούτο Nεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, , 2005 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΗΣ Καθηγητής Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: , ΗΛ. ΤΑΧ.: ΣΠΟΥΔΕΣ Δραματική Σχολή Μακεδονικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Δίπλωμα στις Θεατρικές Σπουδές, 1976 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Β.Α. στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία, 1976 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Μ.Α. στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία, 1978 Πανεπιστήμιο Sydney, Αυστραλία, Ph.D. στη Νεοελληνική Λογοτεχνία, 1982 Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ / ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού, Ελλάδα Ε.Λ.Ι.Α. (Ελληνικό, Λαογραφικό και Ιστορικό Αρχείο), Ελλάδα Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, Ελλάδα Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Bruno Lavagnini (αντεπιστέλλον μέλος), Σικελία, Ιταλία 27

27 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια Μεσαιωνική και Αναγεννησιακή Λογοτεχνία Καβαφικές Σπουδές Σύγχρονη Κυπριακή Λογοτεχνία Θεατρικές Σπουδές ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Κονδυλοφόρος (Έκδοση Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας), Ελλάδα, University Studio Press Μοσχοβία (Έκδοση Νεοελληνικών Σπουδών), Ρωσία, Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Lomonosov Μόσχας Ύλαντρον (Λογοτεχνικό περιοδικό), Κύπρος Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Πανεπιστήμιο Κύπρου ) Η Κύπρος στις Δυτικές, Μεσαιωνικές και Αναγεννησιακές Πηγές ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Πιερής, Μ., Δίπτυχο για τον Γιώργο Ιωάννου, Με τον ρυθμό της ψυχής. Αφιέρωμα στον Γιώργο Ιωάννου, Κέδρος, Αθήνα, 47-55, 2006 Πιερής, Μ., Χρονικό και δημοτική ποίηση: Η Αροδαφνούσα ως ποιητική αποτύπωση της Τζουάνας Λ Αλεμάν, Ο λαϊκός πολιτισμός και η έκφρασή του στη σύγχρονη δημιουργία, Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Λευκωσία, 72-83, 2006 Πιερής, Μ., Λαϊκότροπες καταβολές του αφηγητή του Κρητικού του Σολωμού, Ο λόγος της παρουσίας. Τιμητικός τόμος για τον Παν. Μουλλά, Μ. Μικέ, Μ. Πεχλιβάνος, Λ. Τσιριμώκου (Επιμ.), Σοκόλης, Αθήνα, , 2005 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Πιερής, Μ., Ελεγείες και Σάτιρες στον Κώστα Μόντη, Ύλαντρον, τεύχος 8-9, Λευκωσία, , 2007 Πιερής, Μ., Ερωτόκριτος vs Πιστόφορος. Ιδεολογικές δομές στο έργο του Κορνάρου, Κονδυλοφόρος, τεύχος 5, Θεσσαλονίκη, 7-38, 2006 Πιερής, Μ., Θεοδόσης Νικολάου, Το τραούδιν του Παπάλουκα, Ύλαντρον, τεύχος 6-7, Λευκωσία, 5-17, 2005 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Πιερής, Μ., Από τη Δυναστική Χρονογραφία του Μαχαιρά στην Ερωτική Μυθιστορία του Κορνάρου, Στέφανος Κακλαμάνης (Επιμ.), Ζητήματα Ποιητικής στον Ερωτόκριτο, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο, , 2006 Πιερής, Μ., Η εικόνα του Τούρκου στη Λογοτεχνία των Ελλήνων της Κύπρου, Matthias Kappler (Επιμ.), Intercultural Aspects in around Turkic Literatures, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, ,

28 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ Πιερής, Μ., Ο μεσαιωνικός Κύπριος χρονικογράφος Λεόντιος Μαχαιράς. Σχόλια στη ζωή και το έργο του, J. G. Deckers, M-E Mitsou, S. Rogge (Επιμ.), Beiträge zur Kulturgeschichte Zyperns von der Spätantike bis zur Neuzeit Symposium, Waxmann, Münster/New York/ München/Berlin, , 2005 ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (πριν το 2005) Συγγραφή Πιερής, Μ., Xώρος, Φως και Λόγος. H διαλεκτική του Mέσα-Έξω στην ποίηση του Kαβάφη, Καστανιώτης, Αθήνα, 1993 Πιερής, Μ., To θέμα της Δεύτερης Οδύσσειας στον Καβάφη και στον Σινόπουλο, Peter Mackridge (Εd.), Ancient Greek Myth in Modern Greek Poetry, Frank Cass and Co, London, , 1996 Πιερής, Μ., Έρως και εξουσία: όψεις της ποιητικής του Kαβάφη, Mολυβδκονδυλοπελεκητής, Aθήνα, τόμος 37-57, Β' μέρος: O Πολίτης, 74, Αθήνα, 56-6, 2000 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σ. ΣΑΜΟΥΗΛ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: , ΗΛ. ΤΑΧ.: ΣΠΟΥΔΕΣ Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα, Πτυχίο Ελληνικής και Γαλλικής Φιλολογίας, 1984 Πανεπιστήμιο Σορβόννης, Paris IV, Γαλλία, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Α Κύκλου στις Νεοελληνικές Σπουδές, 1987 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Ph.D. στη Νεοελληνική Φιλολογία, 1998 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Θεωρία της Λογοτεχνίας Συγκριτική Λογοτεχνία Μετρική Συγκρότηση Λογοτεχνικών ειδών Μοντερνιστική Ποίηση Ποιητική Γενιά του 1880 Πεζογραφία της Γενιάς του 30 Νεοελληνική Κριτική (19ος-20ος αιώνας) Αυτοβιογραφικός Λόγος Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ / ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, Ελλάδα ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ Συγγραφή Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα,

29 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ιδαλγός της Ιδέας. Η περιπλάνηση του Δον Κιχώτη στην ελληνική λογοτεχνία, Πόλις, Αθήνα, 2007 Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Πάτροκλος Γιατράς ή Οι ελληνικές μεταφράσεις της Έρημης χώρας, Γιώργος Αριστηνός (Επιμ.) Νάρκισσος και Ιανός. Η νεοτερική πεζογραφία στην Ελλάδα, Εκδόσεις Μεσόγειος, Αθήνα, , 2007 Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Πάνω σ ένα καλβικό ποίημα του Παλαμά, Παντελής Βουτουρής (Επιμ.), Κωστής Παλαμάς. Ο ποιητής και ο κριτικός, Εκδόσεις Μεσόγειος, , Αθήνα 2007 Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Νεοτερικές διαθέσεις της Αργώς, Μαίρη Μικέ, Μίλτος Πεχλιβάνος, Λίζυ Τσιριμώκου (Επιμ.), Ο λόγος της απουσίας. Τιμητικός τόμος για τον Παν. Μουλλά, Εκδόσεις Σοκόλη, Αθήνα, , 2005 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Πεζογραφία και αντιαπολυταρχικός αγώνας, Θέματα Λογοτεχνίας, τεύχος 32, , 2006 ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (πριν το 2005) Συγγραφή Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο βυθός του καθρέφτη. Ο Andre Gide και η ημερολογιακή μυθοπλασία στην Ελλάδα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 1998 Επιμέλεια Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Λέανδρος, Απομνημονεύματα ενός ψιττακού, Ο Τρισχιλιόπηχος, Νεφέλη, Αθήνα, 1996 Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Εκφράσεις της θεωρίας του περιβάλλοντος στον ελληνικό χώρο πριν από τον Ροίδη, Νέα Εστία, τόμ. 150, τχ. 1739, , 2001 ΙΛΙΑΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-SANGMEISTER Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: , ΗΛ. ΤΑΧ.: ΣΠΟΥΔΕΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα, Πτυχίο Bυζαντινών και Nεοελληνικών Σπουδών, 1988 Πανεπιστήμιο Βιέννης, Αυστρία, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Ph.D., 1997 ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ / ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Όμιλος Μελέτης Ελληνικού Διαφωτισμού, Ελλάδα 30

30 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Νεοελληνική Λογοτεχνία (18ος-αρχές 20ού αιώνα) Nεοελληνικός και Eυρωπαϊκός Διαφωτισμός Ευρωπαϊκή Ταξιδιωτική Γραμματεία (16ος - 19ος αιώνας) Βιβλιογραφικά Θέματα και Iστορία του Bιβλίου Πολιτισμική Ιστορία (18ος - 19ος αιώνας) και Iστορία των Iδεών ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ Συγγραφή Julia Chatzipanagioti-Sangmeister, Griechenland, Zypern, Balkan und Levante. Eine kommentierte Bibliographie der Reiseliteratur des 18. Jahrhunderts, Eutin: Lumpeter and Lasel, 2 τομ., 2006 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Julia Chatzipanagioti-Sangmeister, Von der Philologie zum Philhellenismus: Franz Karl Alters Wortmeldungen aus Wien, Evangelos Konstantinou (Ed.), Ausdrucksformen des europaeischen und internationalen Philhellenismus vom, 17-19, Jahrhundert, Frankfurt/New York: Peter Lang, , 2007 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Ίλια Xατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Η ελληνόθεμη αρθρογραφία του Franz Karl Alter στο περιοδικό Allgemeiner Litterarischer Anzeiger ( ), Κονδυλοφόρος 4, , 2006 Ίλια Xατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Ιωάννης Καρατζάς ο Κύπριος και Αθανάσιος Ψαλίδας, ή ο έρωτας και τα αποτελέσματά του στη νεοελληνική λογοτεχνία του Διαφωτισμού, Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 31, Λευκωσία, , 2006 Ίλια Xατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Ο συντάκτης της γερμανικής μετάφρασης του Νέα Πολιτική Διοίκησις. Βιογραφικό σημείωμα για τον Martin Spann, Μικροφιλολογικά 18, 13-18, 2005 ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (πριν το 2005) Συγγραφή Julia Chatzipanagioti-Sangmeister. Graecia Mendax, Das Bild der Griechen in der franzoesischen Reiseliteratur des 18. Jahrhunderts, Wien: Facultas, 2002 Julia Chatzipanagioti-Sangmeister, Von Kassel nach Chios: Wege und Werke von Friedrich Wilhelm Murhard ( ), H.-D. Blume, C. Lienau (Eds.), Annaeherung an Griechenland, Muenster: Choregia, 12-27, 2002 Julia Chatzipanagioti-Sangmeister, Eine Reise in die Gegenwart der Vergangenheit: Die Expedition Carsten Niebuhrs nach Arabien ( ), Transactions of the Ninth International Congress on the Enlightenment, 3 Vols., Oxford: Voltaire Foundation, Vol. II, , 1997 Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών 31

31 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

32 Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ALEXANDER DANIEL BEIHAMMER Επίκουρος Καθηγητής ΕΥΡΟΣΥΝΗ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΟΥ Καθηγήτρια ΜΑΡΙΑ Φ. ΙΑΚΩΒΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΤΗΡΕΑ Λέκτορας ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΥΚΑ Λέκτορας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Καθηγητής ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛΥΒΙΟΥ Επίκουρος Καθηγητής ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ Επίκουρος Καθηγητής ΜΑΡΙΑ Γ. ΠΑΡΑΝΗ Λέκτορας CHRISTOPHER SCHABEL Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής 34

33 ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας πρωτοστατεί στην επιστημονική διερεύνηση της ιστορίας και της αρχαιολογίας της Κύπρου, που, κατά συνέπεια, βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς επιστημονικού ενδιαφέροντος. Το Τμήμα διαδραματίζει, επίσης, καθοριστικό ρόλο στην έρευνα του παρελθόντος της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου, από την προϊστορία έως σήμερα, ενώ παράλληλα συμβάλλει και στη μελέτη της Δυτικής Ευρώπης. Το Τμήμα διοργανώνει διεθνή συνέδρια σε τακτική βάση (κατά μέσο όρο τρία ή τέσσερα κατά το διάστημα ), ενώ μέλη του Τμήματος συμπράττουν στη διοργάνωση συνεδρίων στο εξωτερικό. Επιπλέον, η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, που υπάγεται στο Τμήμα, διοργανώνει σειρά εβδομαδιαίων διαλέξεων, ενώ το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βυζαντινών Σπουδών του Τμήματος προγραμματίζει ένα colloquium με επιστημονικές παρουσιάσεις ανά δεκαπενθήμερο. Μέλη του Τμήματος διεξάγουν αρχαιολογικές ανασκαφές σε πολλές θέσεις τόσο στην Κύπρο όσο και το εξωτερικό, ενώ οι αρχαιολόγοι και οι ιστορικοί συμμετέχουν ενεργά σε μια πλειάδα άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων, όπως, για παράδειγμα, σε επιστημονικές επιτροπές δημοσιεύσεων σε οκτώ χώρες. Οι προσπάθειες αυτές αντανακλώνται στον εντυπωσιακό κατάλογο δημοσιεύσεων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας κατά την περίοδο Μέλη του Τμήματος συνέγραψαν ή επιμελήθηκαν δώδεκα βιβλία, όπως και τα επιλεγμένα κεφάλαια σε βιβλία, άρθρα σε περιοδικά και τις δημοσιευμένες ανακοινώσεις σε συνέδρια που αναφέρονται στον κατάλογο που ακολουθεί και, που, αν και αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μέρος της συνολικής παραγωγής του Τμήματος, ωστόσο πλησιάζουν τα 100. Αυτά τα έργα, το 60% των οποίων αφορούν την Κύπρο, παρουσιάστηκαν σε επτά γλώσσες, σε δημοσιεύσεις που έγιναν σε 14 διαφορετικές χώρες. Τρία νέα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών άρχισαν να λειτουργούν την ίδια περίοδο, και αναμένεται ότι οι διδακτορικές διατριβές των φοιτητών των προγραμμάτων αυτών θα αποτελέσουν σημαντικές συμβολές στην έρευνα, όπως, άλλωστε, και οι εργασίες των συνεργαζόμενων ερευνητών του Τμήματος. Εκτός από έναν αριθμό μεγάλων ή μικρότερων ερευνητικών προγραμμάτων που διεξάγουν τα μέλη του Τμήματος αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας συμμετέχει σε πολλά πλήρως χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Την περίοδο , το../.. 35

ΕΡΕΥΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ερευνητική Δραστηριότητα και Δημοσιεύσεις

ΕΡΕΥΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ερευνητική Δραστηριότητα και Δημοσιεύσεις H ΕΡΕΥΝΑ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ερευνητική Δραστηριότητα και Δημοσιεύσεις 2008-2010 Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1 Τ. Κ. 20537, 1678 Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν τους τόμους Με άξονα το φως, Η διαμόρφωση και η

Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν τους τόμους Με άξονα το φως, Η διαμόρφωση και η ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΡΙΑΝΟΥ Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν τους τόμους Με άξονα το φως, Η διαμόρφωση και η κρυστάλλωση της ποιητικής του Οδυσσέα Ελύτη (Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη,

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF LETTERS. Research Profile and Publica ons

FACULTY OF LETTERS. Research Profile and Publica ons RESEARCH at the University of Cyprus FACULTY OF LETTERS Research Profile and Publica ons 2008-2010 University House Anastasios G. Leventis 1 University Avenue P.O.Box 20537, 1678 Nicosia, Cyprus Tel.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κατερίνα Κωστίου αναπληρώτρια καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA KAI ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ YΠOMNHMA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA KAI ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ YΠOMNHMA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA KAI ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ YΠOMNHMA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΤΡΑ 2011 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Σπουδές Επιστηµονική κατάρτιση 3 Β. Ακαδηµαϊκές θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ YΠOMNHMA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ. της Κατερίνας Κωστίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ YΠOMNHMA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ. της Κατερίνας Κωστίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ YΠOMNHMA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ της Κατερίνας Κωστίου ΠΑΤΡΑ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 3 2 I. Σπουδές-Ακαδημαϊκοί τίτλοι. ΙΙ. Ακαδημαϊκή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ» 1 ΣΑΡΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ Δημοσιεύσεις Αυτοτελείς μελέτες, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και

Διαβάστε περισσότερα

Tαξιάρχης Kόλιας. Διευθυντής Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τηλ.: +30 210 7273619 η-διεύθυνση: kolias@eie.gr

Tαξιάρχης Kόλιας. Διευθυντής Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τηλ.: +30 210 7273619 η-διεύθυνση: kolias@eie.gr Tαξιάρχης Kόλιας Διευθυντής Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τηλ.: +30 210 7273619 η-διεύθυνση: kolias@eie.gr Καθηγητής του Βίου και του Πολιτισμού των Βυζαντινών Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

ΠΡΩΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Υ Π Ρ Ο Υ Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 0 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 6 Τελετή εγκαθίδρυσης της Έδρας Ουνέσκο για την Ισότητα και Ενδυνάμωση των Φύλων Η Τελετή

Διαβάστε περισσότερα

KATAΛOΓOΣ ΔHMOΣIEYMATΩN

KATAΛOΓOΣ ΔHMOΣIEYMATΩN Άννα Tαµπάκη Kαθηγήτρια Παν/µίου Aθηνών Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Φιλοξενούµενη Ερευνήτρια Ινστιτούτο Nεοελληνικών Eρευνών Eθνικού Iδρύµατος Eρευνών E-mail: atabaki@theatre.uoa.gr antabaki@eie.gr 27.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

Αγγέλα Καστρινάκη Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ

Αγγέλα Καστρινάκη Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Αγγέλα Καστρινάκη Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ ΡΕΘΥΜΝΟ Σεπτέμβριος 2014 1 Βιογραφικό σημείωμα Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1961. Τελείωσα το

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας της Ελένης Φουρναράκη Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2013 2 Περιεχόμενα ΣΕΛΙΔΑ Προσωπικά στοιχεία... 3 Ανώτατες σπουδές.. 3 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Ταµπάκη. Α. Σκιαγράφηση των πεδίων της έρευνας 1

Άννα Ταµπάκη. Α. Σκιαγράφηση των πεδίων της έρευνας 1 Στρογγυλό Τραπέζι «Πολιτισµικές διαµεσολαβήσεις και διαµόρφωση του εθνικού χαρακτήρα στον περιοδικό τύπο του 19 ου αιώνα». Εισαγωγή Παρουσίαση των στόχων της έρευνας και των πρώτων πορισµάτων της Α. Σκιαγράφηση

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα)

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Γεννήθηκε το 1966 στη Σάμο, όπου περάτωσε και τις εγκύκλιες σπουδές του. Σπούδασε στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

2το Συμπόσιο με θέμα Der Zivilisationswortschatz im Südosteuropäischen Raum 1840-

2το Συμπόσιο με θέμα Der Zivilisationswortschatz im Südosteuropäischen Raum 1840- ΧΡΟΝΙΚΟ Συμπόσιο 7ο πολιτισμικό λεξιλόγιο στον χώρο της ΝΑ Ευρώπης, 1840-1870 Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών - Βαλκανική Επιτροπή (Βιέννη, 1-3 Μαρτίου 2002) 2το Συμπόσιο με θέμα Der Zivilisationswortschatz

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΝΟΣ Γ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ Η Βυζαντινή Φιλοσοφία στην σύγχρονη έρευνα Η οµιλία αυτή προγραµµατίσθηκε να είναι η πρώτη ως γενικότερη και εισαγωγική στην σπουδαία θεµατική του Συµποσίου «Η Βυζαντινή Φιλοσοφία και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α. ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α. ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 28 Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α. ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΠPOEΔPOΣ Παντελής Bουτουρής ANTIΠPOEΔPOΣ Mιχάλης Πιερής KAΘHΓHTEΣ Παναγιώτης Aγαπητός Παντελής Bουτουρής Mιχάλης Πιερής EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Γεωργία Aγγουράκη Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΑΡΑ ΠΑΣΙ ΖΗΛΩΤΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ»: ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΑΡΙΔΗΣ, ΕΝΑΣ ΛΟΓΙΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΦIΛOΣOΦIKH ΣXOΛH OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TOY TMHMATOΣ ΦIΛOΛOΓIAΣ 2009-2010. www.lit.auth.gr

APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΦIΛOΣOΦIKH ΣXOΛH OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TOY TMHMATOΣ ΦIΛOΛOΓIAΣ 2009-2010. www.lit.auth.gr APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΦIΛOΣOΦIKH ΣXOΛH OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TOY TMHMATOΣ ΦIΛOΛOΓIAΣ 2009-2010 www.lit.auth.gr ΘEΣΣAΛONIKH 2009 H παράσταση του εξωφύλλου: «Το Τερατώδες Αριστούργημα», ζωγραφιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικύρωση Πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης της Συνέλευσης.

1. Επικύρωση Πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης της Συνέλευσης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σήμερα, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ A. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΤΑΚΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ A. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΑΚΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΚΑΓΙΑΛΗΣ Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, 451 10 Ιωάννινα Τηλ: 0030-26510-05189 email: kagialis@cc.uoi.gr http://uoi.academia.edu/takiskayalis ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Η ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. τι θα διαβάσετε

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Η ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. τι θα διαβάσετε Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Υ Π Ρ Ο Υ Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 6 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 6 ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων διεξήχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 529

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 529 ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 529 ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 2008 (Εισηγητών, Εμψυχωτών, Οργανωτικής Επιτροπής, Επιστημονικής Επιτροπής) Τα βιογραφικά

Διαβάστε περισσότερα

4 XPONIA EKΠAIΔEYTIKHΣ ΠPOΣΦOPAΣ. (έναρξη λειτουργίας Iαν. 2007) 1 3 ο ς K Y K Λ O Σ Ι Α Ν Ο Υ Α P I OΣ M Α P Τ ΙOΣ 2 0 1 1 EΛEYΘEPO

4 XPONIA EKΠAIΔEYTIKHΣ ΠPOΣΦOPAΣ. (έναρξη λειτουργίας Iαν. 2007) 1 3 ο ς K Y K Λ O Σ Ι Α Ν Ο Υ Α P I OΣ M Α P Τ ΙOΣ 2 0 1 1 EΛEYΘEPO Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (έτος ιδρύσεως 1836) Aρσάκειο Mέγαρο Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, 105 64 Aθήνα Tηλ.: 210-3244538 και 210-3253989 4 XPONIA EKΠAIΔEYTIKHΣ ΠPOΣΦOPAΣ (έναρξη λειτουργίας Iαν.

Διαβάστε περισσότερα

10 ΤΑΞΙΔΙ, ΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

10 ΤΑΞΙΔΙ, ΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημοφιλές ερευνητικό αντικείμενο στα τελευταία τριάντα χρόνια, η ταξιδιωτική γραμματεία των Νέων Χρόνων αποτελεί σήμερα ένα γραμματειακό σύνολο για το οποίο διαθέτουμε μια εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : perentid@otenet.gr & stavros.perentidis@panteion.gr

E-mail : perentid@otenet.gr & stavros.perentidis@panteion.gr Σταύρος ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ Καθηγητής Ιστορίας των Θεσμών ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (Γραφείο: Αριστοτέλους 3, Καλλιθέα, 6 ος όροφος) E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ. 1959-1966 - Κολέγιο Ανατόλια, Θεσσαλονίκη, Απολυτήριο Λυκείου (λίαν καλώς)

ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ. 1959-1966 - Κολέγιο Ανατόλια, Θεσσαλονίκη, Απολυτήριο Λυκείου (λίαν καλώς) ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ Ονοματεπώνυμο : Μάρθα Καρπόζηλου Ημερομηνία Γέννησης : 13 Φεβρουαρίου 1948 Τόπος Γέννησης : Θεσσαλονίκη Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη Θέση : Καθηγήτρια Γνωστικό Αντικείμενο : Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα