ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ"

Transcript

1 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014

2 ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΕΥΧΑΙ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ έ μεγάλη χαρά ἐπικοινωνῶ καί ἐφέτος μαζί σας, θέλοντας νά σᾶς εὐχαριστήσω διά τήν ἠθικήν καί ὑλικήν συμπαράστασιν, πρός ἀνακαίνισιν τοῦ Μ Καθεδρικοῦ μας Ναοῦ «Κοίμησις τῆς Θεοτόκου».Ἔχει σχεδόν περαιωθεῖ ἡ ἀνακαίνισίς του, καί ὑπολείπονται μόνον μέρος τῆς ἁγιογραφήσεως καί ὁ λειτουργικός ἐξοπλισμός του. Ὁ Πανάγαθος Θεός μας, μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας μας, νά ἐπιδαψιλεύουν πλουσίως τήν Χάριν των ἐπί πάντας τούς ἀγαπώντας καί σεβομένους τήν Ἐκκλησίαν Του. «Χριστός γεννᾶται δοξάσατε Χριστός ἐξ οὐρανοῦ ἀπαντήσατε. Ἄσατε τῷ Κυρίω πᾶσα ἡ γῆ καί ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί, ὅτι δεδόξασθε». Ὁ ὑμνωδός μέ τήν Χριστουγεννιάτικη αὐτή πρόρρηση, μᾶς συνεγείρει πνευματικά καί σωματικά, νά δεχθοῦμε καί νά συνεορτάσουμε τό κοσμοσωτήριο τοῦτο καί ἀνεπανάληπτο γεγονός τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως. Μᾶς εἰσάγει σέ μία πνευματική πανδαισία, ὅπου «τά κάτω τοῖς ἄνω συνεορτάζει καί τά ἄνω τοῖς κάτω συνομιλεῖ». Τό ἀνθρώπινο γένος χαρᾶς πληροῦται διά τῆς τοῦ Κυρίου παρουσίας. Ὁ παλαιός ἄνθρωπος ἀνακαινίζεται μέ τήν Θείαν Γέννησιν καί τήν ἐκ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀποδοχή Της. «Οὐ φέρει τό Μυστήριον ἔρευνα, πίστει μόνη τοῦτο δοξάζομεν...». Τά φετινά Χριστούγεννα μᾶς βρίσκουν ὅλους τεθλιμμένους καί καταπονουμένους, ἐξ αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας, ἡ ὁποία ὀφείλεται κυρίως καί ἀποκλειστικῶς, εἰς τήν ἀπομάκρυνσιν τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό δημιουργό μας. Ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι βαδίζουμε τόν δρόμο τῆς ἀνομίας καί τῆς ἁμαρτίας. «...Παρέδωκεν αὐτούς ὁ Θεός εἰς ἀδόκιμον νοῦν ποιεῖν τά μή καθήκοντα...» (Ρωμ. Α 1-32). Ἡ ἁγία μας ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νά ἐπιστρέψουμε ὑπό τάς πτέρυγάς της, ὡς ἄλλη ὄρνις τά νοσία ἑαυτῆς καλεῖ, ἀλλά «φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμω». Αἱ προσευχαί καί αἱ δεήσεις τῆς ἐκκλησίας μας, δέν θά παύσουν, διά τήν σωτηρίαν τοῦ παραστρατημένου ἀνθρώπου, ὅσο καί ἄν αὐτός ἀπομακρύνεται ἀπ αὐτήν. Ὁ Θεός, διά τῆς Ἐκκλησίας Του, θά τόν καλεῖ κοντά του. «Ἦλθε γάρ ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι τό ἀπολωλός». (Ματθ. ιη στίχος 12) Ὁ νέος χρόνος τοῦ Κυρίου 2014, εἴθε νά είναι μεστός ὑγείας καί χριστιανικῆς χαρᾶς, εἰς πάντα ἄνθρωπον, καρποφόρος πνευματικά καί δημιουργικός ἐν παντί τόπῳ τῆς δεσποτείας Κυρίου. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 Μετά διαπύρων εὐχών τοῦ σαρκί νηπιάσαντος Χριστοῦ Διά τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον Ὁ πρόεδρος αὐτοῦ Πρωτοπρεσβύτερος ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ἐφημέριος Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου

3 Ἐκδίδεται τό παρόν ἡμερολόγιον πρός πνευματικήν καί ψυχικήν ὠφέλειαν τῶν ἀναγιγνωσκόντων τοῦτο ἀφ ἑνός, καί ἀφ ἑτέρου διά τήν συντήρησιν καί ἐξοπλισμό τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ. Προαιρετικές δωρεές κατατίθενται εἰς λογαριασμό 419/545048/94 Ἐθνική Τράπεζα διά τον Ιερό Ναό «Κοίμησις Θεοτόκου» Ἑλληνοκάστρου Καρδίτσης

4 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ Ὁ Ἱερός Ναός «Κοίμησις τῆς Θεοτόκου» τοῦ Δ. Δ. Ἑλληνοκάστρου τοῦ Δήμου Μουζακίου ἀποτελεῖ τήν ὁμώνυμον ἐνορίαν ἀποτελουμένη σήμερον ἀπό μονίμους διαβιούντας οἰκογενείας τοῦ ἑνός καί δύο ἀτόμων. Παλαιότερον ἀριθμοῦσε πλέον τῶν 100 οἰκογενειῶν. Τιμᾶται εἰς τήν «Κοίμησιν τῆς Παναγίας» καί φιλοξενεῖ τήν ἱστορικήν καί θαυματουργήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Βρεφοκρατούσης, ἥτις δεσπόζει ἐπιβλητικῶς σχισμένη εἰς τό ἀριστερόν μέρος τῆς Ὡραίας Πύλης, ἀπέναντι ἀπό τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. Κατά τήν παράδοσιν, εἶναι ζωγραφισμένη ἀπό τόν Εὐαγγελιστήν Λουκᾶ καί κατώκει εἰς ἕνα σπήλαιον πάνω ἀπό τόν σημερινό Ἱ. Ναό, ὅπου ἔκαιε ἀκοίμητη κανδήλα. Ἔχει ὑποστεῖ κατά καιρούς -λόγω φθορᾶς- διαφόρους ἐπεμβάσεις ἀπό λαϊκούς ζωγράφους καί ἔχει ἀλλοιωθεῖ ἡ ἀρχική της τεχνοτροπία. Κατ ἄλλην παραδοση, ἦλθε ἀπό τό Μεσοβούνι (χωρίον τῆς Δυτικῆς Ἀργιθέας) καί κατώκησε εἰς τό ἐν λόγῳ σπήλαιον. Κλέφτες καί ἁρματωλοί πού περιήρχοντο τά χωριά, ἐγνώρισαν τήν εἰκόνα, ἡ ὁποία ἦταν ἀπό τό χωριό τους καί τήν μετέφεραν εἰς αὐτό. Ὅμως ἔφυγε -εἰς τήν πίστιν δέν χωράει ἔρευνα- καί ἦλθε εἰς τό χωριό μας Ἑλληνόκαστρο (τότε Βούνιστα). Ἦλθαν πάλι καί τήν πῆραν εἰς τό χωριό τους. Τοῦτο ἐπανελήφθη διά τρίτην φοράν. Ὅταν τήν τρίτην φορά προσπάθησαν νά τήν σηκώσουν διά νά τήν μεταφέρουν εἰς τό Μεσοβούνι, αὕτη κατέστη ἀσήκωτος καί ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπό ἄνω ἕως κάτω. Τότε ἐθεώρησαν ὅτι θέλει νά μείνει ἐκεῖ. Ἐζήτησαν συγγνώμην διά τήν πρᾶξιν των αὐτήν ἀπό τήν Παναγία καί ἔφυγαν. Ἔκτοτε τό γεγονός αὐτό ἔλαβε ἔκτασιν καί οἱ θρησκευόμενοι ἄνθρωποι προσέρχονται ἀθρόως εἰς τήν ἀκοίμητον χάριν Της καί εὐλογοῦνται λαμβάνοντες τάς δωρεάς Της. Ὅταν ἡ Ἱερά Μονή Μεσοβουνίου (Γενέθλιον τῆς Θεοτό-

5 κου) -ἀπ ὅπου ἦλθε κατά τήν παράδοσιν ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας μας- παρήκμασε, περιῆλθεν εἰς τήν διοικητικήν προστασίαν τῆς παρακειμένης Ἱ. Μ. «Ἁγίου Γεωργίου»,... μεγάλη ἀκίνητος περιουσία προερχομένη ἀπό τήν Ἱερά Μονή Μεσοβουνιου, ἀπαλλοτριώθηκε ὑπέρ τῶν κατοίκων τῆς Βουνίστης. Σ αὐτή τήν ἀκίνητη περιουσία δέον νά προστεθεῖ... τό Ζευγαρολίβαδο ἐκ τριακοσίων (300) περίπου στρεμμάτων, διά τό ὁποῖον παλαιότερον, μέχρι τό 1950 περίπου, ἑκάστη οἰκογένεια ἔδιδε περί τάς 10 ὀκάδας σιτάρι-καλαμπόκι τό χρόνο εἰς τήν Ἱεράν Μονή «Ἁγίου Γεωργίου» ὡς δικαίωμα διά νά βόσκει τό ζευγάρι πού ὄργωνε τά χωράφια τους. {Καί διά τήν ἱστορίαν: Ἡ Ἱ. Μονή Ἁγίου Γεωργίου «Καραϊσκάκη», ἀνῆκε εἰς τήν Χώρα Βούνιστα (Ἑλληνόκαστρο) σύμφωνα μέ δύο πατριαρχικά σιγίλλια τῶν ἐτῶν 1662 καί 1708, τά ὁποῖα ἔχομεν εἰς τό ἀρχεῖον τοῦ Ναοῦ μας. Τό ὅτι σήμερον υἱοθετεῖται ἀπό πολλούς καί μάλιστα μέ Βασιλικό Διάταγμα, ὡς τόπος γεννήσεως τοῦ ἥρωα τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, τό Μαυρομμάτι καί ὄχι ἡ Βούνιστα, τό σημερινό Ἑλληνόκαστρο, πού ἀνῆκε τό Μοναστήρι Ἅγιος Γεώργιος, ὀφείλεται εἰς τήν ἀδιαφορίαν τῶν τότε ἰθυνόντων τοῦ χωρίου μας. Ὅμως αὐτό δέν ἔχει καί τόση σημασία. Κατά τήν διδασκαλίαν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, («οὐκ ἔχομεν μένουσαν πόλιν, ἀλλά τήν μέλλουσαν ἐπιζητῶμεν». «Καί Ἡμῶν τό πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει».) Σημασία ἔχει, νά τιμοῦμε τόν ἥρωα Γεώργιο Καραϊσκάκη καί ὅλους τούς ἀγωνιστάς πού ἔχυσαν τό αἷμα των, διά τήν πίστιν τήν Ἁγίαν καί τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερίαν. Αὐτοί ἀνήκουν εἰς ὅλους μας τούς Ἕλληνες.} Ἀναρίθμητα θαύματα ἔχουν ἐπιτελεσθεῖ ὑπό τῆς Θεομήτορος κατά διαφόρους καιρούς. Αὐτόν τόν Ἱερόν Ναόν ἀνακαινίζομεν. Μέ τήν βεβαιότητα καί τήν πεποίθησιν ὅτι ἐπιτελοῦμεν τό καθῆκον μας ἐπευχόμεθα εἰς τόν Δωρεοδότην Θεόν μας, ὅπως διά πρεσβειῶν τῆς Παναγίας μας ἐπιδαψιλεύει πλουσίως τήν χάριν Του ἐφ ὑμᾶς καί τάς οἰκογενείας σας.

6

7 Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου 15η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Π ερί τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ταῦτα παρέλαβεν ἡ Ἐκκλησία ἐξ ἀρχαίας τῶν Πατέρων παραδόσεως. Ὅτι, πλησιάσαντος τοῦ καιροῦ, καθ ὅν ὁ Σωτήρ ἡμῶν εὐδόκησεν ἵνα παραλάβῃ πρός ἑαυτόν τήν ἑαυτοῦ Μητέρα, ἐμήνυσεν αὐτῇ δι Ἀγγέλου, πρό τριῶν ἡμερῶν, τήν ἀπό τῆς προσκαίρου ζωῆς μετάβασιν αὐτῆς εἰς τήν αἰώνιον καί μακαρίαν. Ἡ δέ τοῦτο ἀκούσασα, ἀνέβη μετά σπουδῆς εἰς τό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, ὅπου συνεχῶς ἐπερχομένη προσηύχετο καί εὐχαριστήσασα τῷ Θεῷ, ὑπέστρεψεν εἰς τήν οἰκίαν, καί ἡτοίμαζε τά πρός ἐνταφιασμόν. Ἐνῶ ταῦτα ἐγίνοντο, νεφέλαι ἁρπάσασαι τούς Ἀποστόλους ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς, ἔνθα ἔτυχεν ἕκαστος κηρύττων, παρέστησαν αὐτούς διά μιᾶς εἰς τήν οἰκίαν τῆς Θεομήτορος ἥτις, τήν αἰτίαν τῆς αἰφνίδιου αὐτῶν συνδρομῆς δηλοποιήσασα, καί τήν θλίψιν αὐτῶν, ὡς εἰκός, μητρικῶς παραμυθησαμένη, ὕψωσεν ἔπειτα τάς χεῖρας εἰς οὐρανόν, ἐδεήθη ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου εἰρήνης, εὐλόγησε τούς Ἀποστόλους, εἶτα ἐπί τῆς κλίνης ἀναπεσοῦσα, καί τό σῶμα αὐτῆς σχηματίσασα, ὡς αὐτή ἠθελήθη, οὕτω τήν παναγίαν αὐτῆς ψυχήν παρέθετο εἰς χεῖρας τοῦ ἑαυτῆς Υἱοῦ καί Θεοῦ. Οἱ δέ Ἀπόστολοι, ἄραντες μετ εὐλαβείας καί λαμπαδοφορίας πολλῆς, τοῦ θεοδόχου ἐκείνου σώματος τήν κλίνην, καί ὕμνους ἐπιταφίους ψάλλοντες, ἐκόμιζον ἐπί τό μνῆμα, ὅτε καί Ἄγγελοι συνέψαλλον οὐρανόθεν, προπέμπονχες τήν ἀνωτέραν τῶν Χερουβείμ. Eἷs δέ τῶν Ἰου-

8 δαίων, ὀνόματι Ἰεχονίας, φθόνῳ κινηθείς, καί αὐθαδῶς ἐπί τήν κλίνην τάς χεῖρας ἁπλώσας, ἔλαβεν ἀμέσως τῆς αὐθαδείας αὐτοῦ τά ἐπίχειρα παρά τῆς θείας δίκης, κοπείς τάς τολμηράς χεῖρας ἀοράτῳ χειρί. Φθάσαντες δέ εἰς χωρίον, καλούμενον Γεθσημανῆ, ἔθαψαν ἐκεῖ ἐντίμως τό πανάχραντον καί ζωαρχικόν Τῆς Θεοτόκου Σῶμα. Ἀλλά την τρίτην ἡμέραν μετά τήν ταφήν, ὅτε, παραμυθίαν ὁμοθυμαδόν ποιούμενοι, ἀνύψουν, κατά τό σύνηθες, τόν εἰς ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ κείμενον ἄρτον, ἐπιφαίνεται ἡ Θεοτόκος ἐν τῷ ἀέρι, λέγουσα αὐτοῖς τό, «Χαίρετε», ἐξ ὧν ἐπέγνωσαν τήν εἰς οὐρανούς ἔνσωμον μετάστασιν τῆς Θεοτόκου. Ταῦτα παραλαβοῦσα ἡ Ἐκκλησία ἐκ παραδόσεων πατρικῶν, καί πολλά ἐξ αὐτῶν ἀσματογραφήσασα, ὡς ὑπόθεσιν εὐλαβείας, ψάλλει κατά τήν σήμερον εἰς δόξαν τῆς Μητρός τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Ἀργία, καί ἰχθύος κατάλυσις, εἰ τύχῃ Τετάρτη ἤ Παρασκευή. Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α. Ἐν τῇ Γεννήσει, τήν παρθενίαν ἐφύλαξας ἐν τῇ κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε μετέστης πρός τήν ζωήν Μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς καί ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς, λυτρουμένη ἐκ θανάτου, τάς ψυχάς ἡμῶν. Οὐδείς προστρέχων ἐπί σε κατησχυμένος ἀπό σοῦ ἐκπορεύεται ἁγνή Παρθένε Θεοτόκε, ἀλλ αἰτεῖται τήν χάριν καί λαμβάνει τό δώρημα πρός τό συμφέρον τῆς αἰτήσεως.

9 Περιληπτικά ἀπό τήν ἱστορίαν τῆς Μητροπόλεώς μας ( Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων) Μέσα στά διοικητικά ὅρια τοῦ Νομοῦ Καρδίτσας καί γιά τήν καλύτερη διοίκηση τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, λειτούργησαν καί διέλαμψαν κατά καιρούς διάφορες Ἐπισκοπές, Ἀρχιεπισκοπές καί Μητροπόλεις. Ἕδρες τους ἦσαν κάποιοι σημαντικοί οἰκισμοί τῆς περιοχῆς μας. Οἱ ἐκκλησιαστικές αὐτές περιφέρειες ἦσαν οἱ παρακάτω: Ἡ Ἐπισκοπή Μητρόπολης: Ἡ Ἕδρα τῆς πρώτης Ἐπισκοπῆς στήν περιοχή μας φαίνεται ὅτι ὑπῆρξε ἡ ἀρχαία πόλη τῆς Μητρόπολης (Παλιοκάστρο). Ἡ Ἐπισκοπή Γόμφων: Οἱ ἀρχαῖοι Γόμφοι βρίσκονταν δύο χιλιόμετρα περίπου Β.Α. τοῦ Μουζακίου. Στά 531 μ.χ. εἶχε Ἐπίσκοπο τόν Εὐστάθιο καί ἀνῆκε στή Μητρόπολη τῆς Λάρισας. Ἀκόμη καί σήμερα ἡ θέση τῶν Γόμφων εἶναι γνωστή μέ τό ὄνομα Ἐπισκοπή. Ἡ Ἐπισκοπή Πατσουνίας: Ἀναφέρεται κατά τόν 9ο αἰῶνα καί χωρίς νά θεωρεῖται ἀπόλυτα βέβαιο, πιστεύεται ὅτι ἡ ἕδρα της ἦταν στήν περιοχή Μουζακίου, καί συγκεκριμένα στό χωριό Βατσουνιά. Ἡ Ἐπισκοπή Σμοκόβου: Γιά πρώτη φορά τήν συναντᾶμε στά χρόνια τοῦ βυζαντινοῦ αὐτοκράτορα Λέοντα ΣΤ τοῦ Σοφοῦ ( μ.χ.). Ὡς ἐπισκοπή Ὀξυμοκόβου τήν συναντᾶμε ἐπί Ἰωάννη Τσιμισκή, ἐνῶ ἀναφέρεται καί ἐπί Ἀλεξίου Α Κομνηνοῦ ( μ.χ.). Ἡ Ἐπισκοπή Λιτζᾶς καί Ἀγράφων: Τόν 9ο αἰῶνα ἀναφέρεται γιά πρώτη φορά ὡς «Λιτζᾶς». Μέ ὁλοκληρωμένη τήν ὀνομασία της, δηλαδή ὡς «Λιτζᾶς καί Ἀγρά-

10 φων», τήν συναντᾶμε στά τέλη τοῦ 13ου αἰῶνος κι ἔτσι διατηρήθηκε ὡς τό 1833, ὁπότε ἔπαυσε νά ὑπάρχει. Μέχρι τά μέσα του 15ου αἰῶνος φαίνεται ὅτι εἶχε ἕδρα κατά διαστήματα τήν Ρεντίνα, τό Σμόκοβο, τά Ἄγραφα, τήν Ἐπισκοπή Ἀγραίων στήν Εὐρυτανία καί ἴσως τό Φουρνά καί τόν Κλειτσό τῆς ἰδίας περιοχῆς. Ἀπό τόν 16ο αἰῶνα κι ἔπειτα, φαίνεται ὅτι μόνιμη ἕδρα της ἦταν τό Καρπενήσι. Ἡ Ἐπισκοπή Καππούας: Ἀναφέρεται καί ὡς «Καππούας καί Φαναριοῦ», καί ἐνδιάμεσα γιά μικρά χρονικά διαστήματα ὡς «Φαναριοῦ». Μᾶς εἶναι γνωστή ἀπό τό 1382 μ.χ. ὡς τό τέλος τοῦ 16ου αἰῶνος, ὁπότε μετονομάστηκε σέ Ἀρχιεπισκοπή Φαναριοῦ καί Νεοχωρίου. Ὑπάρχει ἕνα πρόβλημα γιά τό ποιά ἦταν ἡ ἕδρα της. Πιστεύεται ὅτι γιά ὅσο διάστημα στόν τίτλο της ὑπῆρχε ἡ λέξη Καππούα, αὐτή ἦταν καί ἡ ἕδρα της, δηλαδή τό σημερινό χωριό Καππά Καρδίτσας. Ὅταν ὅμως ἔφερε τόν τίτλο «Φαναριοῦ» τότε εἶχε ἕδρα τό Φανάρι. Ἀπό τό ἱστορικό ἀρχεῖο τοῦ Φαναριοῦ, φαίνεται ὅτι κατά τήν βυζαντινή περίοδο, ἡ ἐπισκοπή Καππούας ὀνομάζετο Χαρμίνης (ἀπό τό χωριό Χάρμα) καί Καππούας, μέ ἕδρα τήν Χαρμίνη (Χάρμα). Περί τό τέλος τῆς τουρκοκρατίας χάνονται τά ἴχνη της. Ἡ Ἐπισκοπή Φαναριοῦ καί Νεοχωρίου: Ἀπό τό ἔτος 1587 μ.χ. ἀναφέρεται ὡς Ἐπισκοπή, ἐνῶ ἀπό τό 1596 λόγω προαγωγῆς ἀναφέρεται ὡς Ἀρχιεπισκοπή μέ τόν ἴδιο τίτλο. Ἕδρα της ἦταν τό Φανάρι, τό ὁποῖο διατήρησε τήν Ἀρχιεπισκοπική του ἕδρα γιά τρεῖς περίπου αἰῶνες, μέχρι τήν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλίας τό Ἡ Ἐπισκοπή Σκοτούσης καί Μασκλουρίου: Γιά τήν Ἐπισκοπή αὐτή μᾶς μιλάει μιά ἐκκλησιαστική ἐπιγραφή

11 τοῦ 1736 μ.χ., πού ὑπῆρχε στό χωριό Ἀλχανί τοῦ παλαιοῦ δήμου Σκοτούσης τῶν Φαρσάλων. Ἐπίσκοπος τήν ἴδια χρονιά ἦταν ὁ Ἰάκωβος. Εἶχε ἕδρα τό χωριό Μοσχολούρι, δίπλα στούς Σοφάδες Καρδίτσας, ὅπου γινόταν τό ξακουστό ἐτήσιο παζάρι, ἀπό τά μεγαλύτερα ὄχι μόνο τῆς Ἑλλάδος ἀλλά καί τῶν Βαλκανίων. Ὡς Μητρόπολη Φαναριοφερσάλων, γιά πρώτη φορά τήν συναντᾶμε τό 1820 μ.χ., ὅταν ἑνώθηκε ἡ Ἀρχιεπισκοπή Φαναριοῦ καί Νεοχωρίου μέ τήν Ἐπισκοπή Φερσάλων. Συνέχισε νά ἔχει ἕδρα τό Φανάρι. Κατά τήν ἕνωση τῆς Θεσσαλίας μέ τήν Ἑλλάδα τό 1881, στήν περιοχή μας ὑπῆρχε μόνο ἡ Μητρόπολη Φαναριοφερσάλων, ἐνῶ ὅλες οἱ ἄλλες εἶχαν ἐκλείψει. Τό 1899 μ.χ. ἡ Μητρόπολη Φαναριοφερσάλων ἔγινε Ἐπισκοπή μέ τό ὄνομα Φαναρίου καί Θεσσαλιώτιδος. Τό 1910 μέ τήν ἀνακήρυξη τῶν Μητροπόλεων, μετεφέρθη ἡ ἕδρα τῆς Ἐπισκοπῆς ἀπό τό Φανάρι στήν Καρδίτσα. Τέλος, ἀπό τό 1931 πῆρε τή σημερινή της ὀνομασία πού εἶναι «Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων». Μητροπολῖται πού διεποίμαναν τήν ἱεράν μας Μητρόπολην κατά τόν 20ο αἰῶνα εἶναι: 1) Εὐθύμιος Πλατῆς ) Ἰεζεκιήλ Στροῦμπος ) Κύριλλος Καρμπαλιώτης ) Κωνσταντῖνος Σακελλαρόπουλος ) Κλεόπας Θωμόπουλος ) Θεόκλητος Κουμαριανός καί 7) Κύριλλος Χριστάκης 2005 και συνεχίζει. Τό 2009 μέ πρόταση τοῦ Μητροπολίτου μας κ.κ. Κυρίλλου

12 πρός την ἱεράν σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐξελέγη βοηθός ἐπίσκοπος μέ τόν τίτλο τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης ἐπισκοπῆς Ρεντίνης, ὁ κ. Σεραφείμ Καλλογερόπουλος, ὁ ὁποῖος καί ἀσκεῖ καί τά καθήκοντα τοῦ Πρωτοσυγκέλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Γραπτή μαρτυρία περί τῆς ὑπάρξεως τοῦ χωρίου Βούνιστα (σημερινό Ἑλληνόκαστρο) Πρωτύτερα ἀπό τό 1662 ἔτος ἀπό Χριστοῦ Γεννήσεως καί συγκεκριμένα τό ἔτος Μέχρι σήμερον εἰκάζεται ὅτι τό Ἑλληνόκαστρο (πρώην Βούνιστα) ὑφίσταται γενικά καί ἀόριστα πρίν τόν 14ο αἰῶνα, χωρίς βέβαια γραπτές μαρτυρίες. Ἡ μόνη γραπτή μαρτυρία εἶναι αὐτή πού ἀναφέρει ὁ κτηματικός κώδικας Μονῆς Δουσίκου τό ἔτος Ἀπό σχετική ἔρευνα τῶν ἀρχείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Πλαταμῶνος, εὗρον γεγραμμένον εἰς τό Βιβλίο τοῦ M.CRVSII Turcgraeciae Liber ΙΙΙΙ Συνοδικόν τοῦ τότε Μητροπολίτου Λαρίσης Ἱερεμίου, ὁ ὁποῖος εἰρήσθω, ὅτι δύο χρόνους ὑπηρέτησεν εἰς τήν Μητρόπολιν Λαρίσης, Καθ ὅτι ἐξελέγη Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐν Κωνσταντινουπόλει. Δημοσιεύομεν τό συνοδικόν φωτοτυπικῶς, πρός ἐπίρρωσιν τῶν ἐρευνῶν μας καί ἀσφαλῆ γνῶσιν.

13

14 ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

15 Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις φιλοξενεῖ καί εὐλογεῖται ἀπό τούς Ἁγίους πού ἔζησαν ἐπί τῆς γῆς τήν κατά Χριστόν ζωήν καί ἐμαρτύρησαν δι αὐτήν, καί ὡς ἐκ τούτου ἠξιώθησαν τοῦ ἀφθάρτου στεφάνου τῆς οὐρανίου βασιλείας, παρά τοῦ Παμβασιλέως Χριστοῦ. Ἡμεῖς δέ εὐλαβούμενοι αὐτῶν, ἱκετεύομεν καί παρακαλοῦμεν καί δεόμεθα καί προσευχόμεθα, ὅπως διά τῶν πρεσβειῶν τῶν, τῆς Παναγίας Μητέρας τοῦ Θεοῦ καί ὅλου τοῦ κόσμου, καί πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεηθῆναι καί σωθῆναι πάντας ἡμᾶς. Εἶναι δέ αὐτοί: 1. Ἅγιος Σεραφείμ, ἐπίσκοπος Φαναρίου καί Νεοχωρίου, μαρτύρησε τό 1601 καί ἑορτάζεται ἡ μνήμη του τήν 4 ην Δεκεμβρίου καί τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων. Καί τήν τελευταία Κυριακή τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου, ἐν Φαναρίῳ. 2. Ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ ἐκ Σκλαταίνης καί ἐν Ὀλύμπῳ ἀθλήσας. Ἑορτάζεται η μνήμη του στίς 23 Ἰανουαρίου. 3. Ἅγιος ἱερομάρτυς Παρθένιος ὁ ἐκ Βατσουνιᾶς ἐπίσκοπος Ραδοβυσδίου Ἄρτης. Ἑορτάζεται ἡ μνήμη του στίς 21 Ἰουλίου. 4. Ὁ Ὅσιος Ἀκάκιος ὁ Καυσοκαλυβίτης, ὁ ἐκ Γολίτσης. Ἑορτάζεται ἡ μνήμη του στίς 12 Ἀπριλίου καί τήν Πέμπτη τῆς Διακαινησίμου. 5. Ὁ Ὁσιομάρτυς Δαμιανός ὁ ἐκ Μυριχόβου. Τιμᾶται ἡ μνήμη του τήν 14 η Φεβρουαρίου. 6. Ὁ Ὁσιομάρτυς Νικόλαος ὁ ἐν Βουνένῃ. Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 9 η Μαΐου. 7. Ὁ ἐκ Καλογραιανῶν ἅγιος Ἀρσένιος ἐπίσκοπος Ἐλασσῶνος. Τιμᾶται ἡ μνήμη του τήν 19 ην Ἰουνίου. Καί 8. Ὁ Ἅγιος νεομάρτυς Κωνσταντῖνος ἐκ Καππούας. Τιμᾶται ἡ μνήμη του τήν 18 η Αὐγούστου. Ἡ σύναξις δέ ὅλων τιμᾶται τήν πρώτη Κυριακή τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου μετά τήν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στίς 14 Σεπτεμβρίου. Ἀπολυτίκιο τῶν Ἁγίων Ἦχος α (πρῶτος) εραφείμ Φαναρίου, Ἐλασσῶνος Ἀρσένιον, σύν τῷ Σκλεινῷ Παρθενίῳ καί Βουνένης Νικόλαον. Σύν τούτοις τόν σοφόν Δαμιανόν, Καππούας Κωνσταντῖνον εὐκλεῆ. Διονύσιον καί Ἀκάκιον, ἐν ὠδαῖς καί ὕμνοις μεγαλύνωμεν. Δόξα Τῷ στεφανώσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ ἁγιάσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι δι ὑμῶν πᾶσιν ἰάματα.

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Τ ΠΕΡΙΤΟΜΗ Ἰ. ΧΡΙΣΤΟΥ, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου 2 Π Σιλβέστρου Ρώμης, Κοσμᾶ Κων/λεως, Θεοδότης, Σεραφείμ, Νείλου ὁσ. 3 Π Γορδίου μ., Μαλαχίου πρ., Θωμαΐδος ὁσ. 4 Σ Σύναξις 70 Ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσ., Νικηφόρου Λεπρ, 5 Κ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝΘεοπέμπτου ἐπ., Θεωνᾶ μ., νηστεία (κατάλυσις οἴνου & ἐλαίου) 6 Δ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 7 Τ Ἰωάννου Προδρόμου (Σύναξις), Ἰουλιανοῦ, Ρωμανοῦ ἱερομ 8 Τ Γεωργίου Χοζεβ., Ἀγάθωνος ὁσ., Κύρου, Ἀττικοῦ Κων/λεως. 9 Π Πολυεύκτου μ., Εὐστρατίου ὁσ., Παρθένας νεομ. 10 Π Γρηγορίου Νύσσης, Μαρκιανοῦ πρεσβ., Δομετιανοῦ ἐπ. 11 Σ Θεοδοσίου Κοινοβ., Ἀγαπίου, Θεοδοσίου ὁσ. 12 Κ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. Τατιανῆς, Εὐθασίας, Πέτρου, Μερτίου μ. 13 Δ Ἑρμύλου, Στρατονίκου μ., Μαξίμου ὁσ. 14 Τ Τῶν ἐν Σινᾷ καί Ραϊθῷ πατέρων, Σάββα Σερβίας 15 Τ Παύλου Θηβαίου, Ἰωάννου Καλυβίτου, Πανσοφίου μ. 16 Π Προσκύνησις ἁλύσεως ἀπ. Πέτρου, Πευσίππου, Νεονίλλης μ. 17 Π Ἀντωνίου μεγ., Ἀντωνίου Βερ., Γεωργίου νεομ. 18 Σ Ἀθανασίου καί Κυρίλλου Ἀλεξ. (Σύναξις), Θεοδούλης μ. 19 Κ IB ΛΟΥΚΑ. Μακαρίου Αἰγ., Μακαρίου Ἀλεξ., Μάρκου Ἐφέσου 20 Δ Εὐθυμίου Μεγ., Εὐσεβίου, Ζαχαρίου νεομ. 21 Τ Μαξίμου ὁμ., Νεοφύτου, Ζωσίμου ὁσ., Ἁγνῆς μ. 22 Τ Τιμοθέου ἀπ., Ἀναστασίου Πέρσου, Ἰωσήφ ὁσίου 23 Π Διονυσίου ἐν Ὀλύμπῳ(τοῦ ἐκ Σκλαταίνης) Κλήμεντος Ἀγκύρας, Ἀγαθαγγέλου μ. 24 Π Βαβύλα ἱερομ., Ξένης ὁσ., Φίλωνος, Νεοφύτου 25 Σ Γρηγορίου Θεολόγου, Αὐξεντίου νεομ. 26 Κ IE ΛΟΥΚΑ. Ξενοφῶντος ὁσ., Ξενοφῶντος Ἀθην., Ἀνανίου μ. 27 Δ Ἰωάννου Χρυσοστόμου (ἀνακομ.), Μαρκιανῆς βασ. 28 Τ Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, Παλλαδίου ὁσ., Χάριτος μ. 29 Τ Ἰγνατίου Θεοφ. (ἀνακομ. ἱερ. λειψ.), Δημητρίου νεομ. 30 Π Τριῶν Ἱεραρχῶν, (Σχολική ἑορτή) Ἱππολύτου ἱερομ., Χρυσῆς μ., Θεοδώρου νεομ. 31 Π Κύρου καί Ἰωάννου τῶν Ἀναργ., Ἀθανασίας μ., Ἠλία νεομ.

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΩΘΙΝΟΝ ΗΧΟΣ 1 Κολασ. β 8-12 Λουκ. β Περιτ. Χριστοῦ Β Τιμ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 Στ γ 6 Τίτ. β 11-14, γ 4-7 Ματθ. γ Ἅγια Θεοφάνεια - 7 Πράξ. ιθ 1-8 Ἰωάν. α Προδρόμου - 12 Ἐφεσ. δ 7-13 Ματθ. δ Ζ δ 17 Ἑβρ. ιγ Λουκ. στ Ἁγ. Ἀντωνίου - 18 Ἑβρ. ιγ 7-16 Ματθ. ε Ἁγ. Ἀθανασίου - 19 Κολ. γ 4-11 Λουκ. ιζ Η πλ. α 20 Β Κορ. δ 6-15 Λουκ. στ Ἁγ. Εὐθυμίου - 26 Α Τιμ. δ 9-15 Λουκ. ιθ 1-10 Θ πλ. β 27 Ἑβρ. ζ 26-28, η 1-2 Ἰωάν. ι 9-16 Ἰωάν. Χρυσοστόμου - 30 Ἑβρ. ιγ 7-16 Ματθ. ε Τριῶν Ἱεραρχῶν - Ἐάν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καί τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δέ μή ἔχω, γέγονα χαλκός ἠχῶν ἤ κύμβαλον ἀλαλάζον... νυνί δέ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τά τρία ταῦτα μείζων δέ τούτων ἡ ἀγάπη. (Α Kορ. ιγ 1-13) Οὐ γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καί πόσις, ἀλλά δικαιοσύνη καί εἰρήνη καί χαρά ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ. (Ρωμ. ιδ 17)

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Σ Τρύφωνος μ., Περπετούας μ., Βασιλείου Θεσ/νίκης ὁμ. 2 Κ ΥΠΑΠΑΝΤΗ I. ΧΡΙΣΤΟΥ, Ἀγαθοδώρου μ. 3 Δ Συμεών Θεοδόχου, Ἄννης πρ., Νικολάου 4 Τ Ἰσιδώρου Πηλ., Νικολάου ὁσ., Ἰωσήφ νεομ. 5 Τ Ἀγάθης μ., Πολυεύκτου Κων/λεως, Ἀντωνίου νεομ. 6 Π Βουκόλου Σμύρνης, Φωτίου Κων/λεως 7 Π Παρθενίου Λαμψ., Λουκᾶ ὁσ., Γεωργίου νεομ. 8 Σ Θεοδώρου στρατηλάτου, Ζαχαρίου πρ. 9 Κ ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Ἀρχή Τριωδίου). Νικηφόρου μ., Μαρκέλλου ἱερομ. 10 Δ Χαραλάμπους ἱερομ., Ζήνωνος ὁσ., Ἀναστασίου πατρ. Ἱεροσολύμων 11 Τ Βλασίου ἱερομ., Θεοδώρας βασ., Γεωργίου νεομ. 12 Τ Μελετίου Ἀντιοχείας, Χρήστου νεομ. 13 Π Μαρτινιανοῦ ὁσ., Ἀκύλα καί Πρισκίλλης ἀπ., Εὐλογίου 14 Π Δαμιανοῦ ὁσιομάρτυρος (ἐκ Μυριχόβου) Αὐξεντίου μ., Ἀβραάμ ὁσ., 15 Σ Ὀνησίμου ἀπ., Εὐσεβίου ὁσ., Μαΐωρος μ. 16 Κ ΑΣΩΤΟΥ. Παμφίλου μ., Φλαβιανοῦ πατρ., Ρωμανοῦ ὁσιομ. 17 Δ Θεοδώρου Τήρωνος. Μαρκιανοῦ, Πουλχερίας 18 Τ Λέοντος Ρώμης, Ἀγαπητοῦ ὁμ. 19 Τ Ἀρχίππου, Φιλήμονος, Ἀπφίας, Φιλοθέης Ἀθηναίας 20 Π Λέοντος ἐπ., Βησσαρίωνος ὁσ., Ἀγάθωνος Ρώμης 21 Π Τιμοθέου ὁσ., Εὐσταθίου, Ζαχαρίου, Ἰωάννου πατρ., Γεωργίου ἐπ. 22 Σ Ψυχοσάββατον. Τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μ., Ἀνθούσης μ., Ἀθανασίου ὁμ. 23 Κ ΑΠΟΚΡΕΩ. Πολυκάρπου ἱερομ., Πολυχρονίου μ., Γοργονίας ὁσ. 24 Δ Α καί Β εὕρεσις Τιμίας Κεφ. Προδρόμου 25 Τ Ταρασίου Κων/λεως, Ρηγίνου, Μαρκέλλου μ. 26 Τ Πορφυρίου Γάζης, Φωτεινῆς, Θεοκλήτου μ. 27 Π Προκοπίου ὁσ., Γελασίου, Νησίου μ., Ἠλία νεομ., Θαλλελαίου 28 Π Βασιλείου ὁμ., Προτερίου ἱερομ., Κυράννης νεομ.. Κασσιανοῦ ὁσ.

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΩΘΙΝΟΝ ΗΧΟΣ 2 Ἑβρ. ζ 7-17 Λουκ. β Ὑπαπαντή Χριστοῦ - 9 Β Τιμ. γ Λουκ. ιη ΙΑ πλ. δ 10 Β Τιμ. β 1-10 Ἰωάν. ιε 17-27, ιστ 1-2 Ἁγ. Χαραλάμπους - 16 Α Κορ. στ Λουκ. ιε Α α 22 Α Θεσ. δ Λουκ. κα 8-9, 25-27, Ψυχοσάββατον Α Κορ. η 8-13, θ 1-2 Ματθ. κε Β β Αἰτεῖτε καί δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε, καί εὑρήσετε, κρούετε, καί ἀνοιγήσεται ὑμῖν... ἄραγε ἀπό τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. (Ματθ. ζ 7-20) Ὡς χαρίεν ἐστ ἄνθρωπος ὅταν ἄνθρωπος ᾖ. Πόσο χαριτωμένος εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὅταν εἶναι πραγματικά ἄνθρωπος. (Μένανδρος)

20 MAΡΤΙΟΣ Σ Πάντων τῶν ὁσίων πατέρων. Εὐδοκίας ὁσ., Δομνίνης ὁσ., Χαρισίου μ. 2 Κ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ. Θεοδότου ἐπ., Εὐθαλίας μ., Νικολάου Πλανᾶ 3 Δ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ (ἀρχή νηστείας Πάσχα). Εὐτροπίου, Κλεονίκου μ., 4 Τ Γερασίμου ὁσ. Ἰορδανίτου, Γρηγορίου ἐπ. 5 Τ Κόνωνος, Εὐλογίου, Ἀρχελάου μ., Ἰωάννου νεομ. 6 Π Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτύρων 7 Π Α ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Βασιλέως, Ἐφραίμ, Καπίτωνος, Εὐγενίου, Λαυρεντίου ὁσ. 8 Σ Θαῦμα Κολλύβων Ἁγ. Θεοδώρου Τήρωνος. Θεοφυλάκτου Νικομηδείας, Ἑρμοῦ ἀπ., 9 Κ Α ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ). Τῶν ἐν Σεβαστείᾳ 40 μαρτύρων 10 Δ Κοδράτου, Ἀναστασίας πατρικίας, Μιχαήλ νεομ. 11 Τ Σωφρονίου Ἱεροσολύμων, Τροφίμου μ., Θεοδώρας Ἄρτης 12 Τ Θεοφάνους ὁμ., Γρηγορίου Ρώμης, Συμεών νέου Θεολόγου 13 Π Νικηφόρου Κων/λεως, Ποπλίου, Μαρίου ἐπ. 14 Π Β ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Βενεδίκτου ὁσ., Εὐσχήμονος ἐπ. 15 Σ Ἀγαπίου μ., Ἀριστοβούλου ἀπ., Μανουήλ, Παρθενίου νεομ. 16 Κ Β ΝΗΣΤΕΙΩΝ, Γρηγορίου Παλαμᾶ. Σαββίνου μ., Χριστοδούλου ἐν Πάτμῳ 17 Δ Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, Θεοστηρίκτου ὁμ. 18 Τ Κυρίλλου Ἱεροσολύμων,Ευκαρπίωνος μ. 19 Τ Χρυσάνθου καί Δαρείας μ., Δημητρίου νεομ. 20 Π Τῶν ἐν τῇ Μονῇ Ἁγ. Σάββα ἀναιρεθέντων, Μύρωνος νεομ. 21 Π Γ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Ἰακώβου νέου ὁμ., Θωμᾶ Κων/λεως, Μιχαήλ νεομ. 22 Σ Βασιλείου ἱερομ., Καλλινίκης, Δροσίδος, Εὐθυμίου μ. 23 Κ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ). Νίκωνος ὁσιομ., Λουκᾶ νεομ. 24 Δ Ζαχαρίου, Παρθενίου ἱερομ. νηστεία 25 Τ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ κατάλυσις ἰχθύος 26 Τ Σύναξις Ἀρχ. Γαβριήλ, Στεφάνου ὁμ. 27 Π Ματρώνης, Φιλητοῦ καί Λυδίας μ., Παύλου ἐπ., Εὐτυχίου ὁσ. 28 Π Δ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Ἱλαρίωνος ὁσ., Ἡρωδίωνος ἀπ. 29 Σ Μάρκου ἐπ., Κυρίλλου, Ἰωνᾶ, Βαραχησίου μ. 30 Κ Δ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, Ἰωάννου Κλίμακος. Ἰωάννου Σιναΐτου ὁσ., Ζαχαρίου ἱερομ. 31 Δ Ὑπατίου ἐπ., Ἰωήλ προφήτου

21 ΜΑΡΤΙΟΣ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΩΘΙΝΟΝ ΗΧΟΣ 2 Ρωμ. ιγ 11-14, ιδ 1-4 Ματθ. στ Γ γ 8 Β Τιμ. β 1-10 Μάρκ. β 23-28, γ 1-5 Θεοδ. Τήρωνος - 9 Ἑβρ. ιβ 1-10 Ἰωάν. α Δ δ 16 Ἑβρ. α 10-14, β 1-3 Μάρκ. β 1-12 Ε πλ. α 23 Ἑβρ. δ 14-16, ε 1-6 Μάρκ. η 34-38, θ 1 Στ πλ. β 25 Ἑβρ. β Λουκ. α Εὐαγγελισμοῦ - 30 Ἑβρ. στ Μάρκ. θ Ζ βαρύς Γνώθι σ αὐτόν. Γνώριζε τόν ἑαυτό σου. (Χίλων) Ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροί χαλεποί... ἡ γάρ ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ἔσται πᾶσιν, ὡς καί ἡ ἐκείνων ἐγένετο. (Β Τιμ. γ 1-9)

22 ΑΠΡΙΛΙΟΣ Τ Μαρίας Αἰγυπτίας, Γεροντίου μ., Βασιλείδου μ. 2 Τ ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ. Τίτου ὁσ., Θεοδώρας, Αἰδεσίου καί Ἀμφιανοῦ, Παναγιώτου μ. 3 Π Νικήτα ὁμ., Ἰωσήφ ὑμνογρ., Παύλου, Ἰωάννου νεομ. 4 Π ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ. Γεωργίου ὁσ., Θεοδούλου, Ζωσιμᾶ, Νικήτα ἱερομ 5 Σ Κλαυδίου μ., Γεωργίου νεομ., Θεοδώρας ὁσ. 6 Κ Ε ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Μαρίας Αἰγυπτίας, Εὐτυχίου πατριάρχου, Γρηγορίου οσ. 7 Δ Καλλιοπίου μ., Ἀκυλίνης μ., Γεωργίου Μυτιλήνης, Σάββα Καλύμνου 8 Τ Ἀγάβου, Ρούφου ἀπ., Κελεστίνου Ρώμης 9 Τ Εὐψυχίου μ., Συμεών ὁσ., Βαδίμου μ. 10 Π Τερεντίου μ., Πομπηίου μ., Δήμου νεομ., Γρηγορίου Ε 11 Π Ἀντίπα ἱερομ., Τρυφαίνης ὁσ. 12 Σ Λαζάρου ἔγερσις. Ἀκακίου ὁσ. (ἐκ Γολίτσης). Βασιλείου ὁμ., Παρίου ὁμ. 13 Κ ΒΑΪΩΝ. Αρσενίου επισκ. Ελασσώνος, (ἐκ Καλογριανῶν)Θεοδοσίου μ., Ἐλευθερίουμ 14 Δ Μ. Δευτέρα, ( Ἰωσήφ Πάγκαλου). Ἀριστάρχου, Πούδη ἀπ. 15 Τ Μ. Τρίτη, (10 Παρθένων). Κρήσκεντος μ., Λεωνίδου ἐπ. Ἀθηνῶν ἱερομ. 16 Τ Μ. Τετάρτη,(Τῆς ἀλειψάσης τόν Κύριονμε μύρο). Εἰρήνης, Ἀγάπης, Χιονίας μ., Χριστοφόρου μ. 17 Π Μ. Πέμπτη, (Μυστικός Δεῖπνος). Συμεών ἱερομ. 18 Π Μ. Παρασκευή, (Τα Ἅγια Πάθη). Εὐθυμίου, Ἀθανασίας ὁσ., Κοσμᾶ ὁμ., Ἰωάννου ν. 19 Σ Μ. Σάββατον, (Ἡ εἰς Ἅδου κάθοδος). Παφνουτίου ἱερομ., Τρύφωνος πατρ. 20 Κ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ. 21 Δ Δευτέρα Διακαινησίμου. Ἰανουαρίου ἱερομ., Ἀλεχανδρας, Μαξιμιανοῦ 22 Τ ΤρίτηΔιακαινησίμου. Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης. Θεοδώρου ἐπ., Ναθαναήλ ἀπ. 23 Τ Γεωργίου Τροπαιοφόρου, Γλυκερίου μ., Διονυσίου πατρ. 24 Π Ἐλισάβετ ὁσ., Σάββα μ., Δούκα νεομ., Νικολάου νεομ. 25 Π Ζωοδόχου Πηγῆς.-Μάρκου εὐαγγ. Νίκης μ., Μακεδονίου πατρ., Γεωργίου νεομ. 26 Σ Βασιλέως ἱερομ., Γλαφύρας, Γεωργίου ὁσ. 27 Κ ΘΩΜΑ. Συμεών ἱερομ., Γεωργίου, Ἰωάννου, Εὐλογίου ὁσ. 28 Δ Τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μ., Μέμνονος ὁσ. 29 Τ Ἰάσωνος καί Σωσιπάτρου ἀπ. 30 Τ Ἰακώβου ἀπ., Δονάτου ἐπ., Ἀργυρῆς νεομ.

23 ΑΠΡΙΛΙΟΣ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΩΘΙΝΟΝ ΗΧΟΣ 6 Ἑβρ. θ Μάρκ. ι Η πλ. δ 12 Ἑβρ. ιβ 28-29, ιγ 1-8 Ἰωάν. ια 1-45 Λαζάρου - 13 Φιλιπ. δ 4-9 Ἰωάν. ιβ 1-18 Βαΐων - 20 Πράξ. α 1-9 Ἰωάν. α 1-17 Ἅγ. Πάσχα - 21 Πράξ. α 12-17, Ἰωάν. α Δευτ. Διακαινησίμου - 23 Πράξ. ιβ 1-11 Ἰωάν. ι Ἁγ. Γεωργίου - 25 Α Πέτρ. ε 6-14 Ἰωάν. β Ζωοδ. Πηγῆς - 27 Πράξ. ε Ἰωάν. κ Α - Ἤ λέγε τι σιγῆς κρεῖττον, ἤ σιγήν ἔχε. Ἡ νά λές κάτι καλύτερο ἀπό τή σιωπή, ἤ νά σωπαίνεις. (Εὐριπίδης) Τοῖς ἀπαιδεύτοις μόνῃ τῇ μορφῇ τῶν θηρίων διαφέρειν. Οἱ ἀπαίδευτοι μόνο στή μορφή διαφέρουν ἀπό τα θηρία. (Κλεάνθης)

24 ΜΑΪΟΣ Π Ἱερεμίου πρ. Ἀκακίου ὁσ. Καυσοκαλυβίτου 2 Π Ἀθανασίου Μεγ. (ἀνακ. λειψάνων), Ματρώνης ἀομάτου Ρωσίδος 3 Σ Τιμοθέου καί Μαύρας, Πέτρου Ἄργους 4 Κ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ. Πελαγίας ὁσιομ., Σεραφείμ ἱερομ. (λιτάνευσης Τιμίας Κάρας) 5 Δ Εἰρήνης μεγαλομ., Ἐφραίμ ἱερομ. Ευθυμίου επ. Μαδύτου 6 Τ Ἰώβ τοῦ δικαίου καί πολυάθλου, Σεραφείμ ὁσίου 7 Τ Μνήμη τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος Τιμίου Σταυροῦ, Ἀκακίου, Κοδράτου μ. 8 Π Ἰωάννου Θεολόγου, Ἀρσενίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου 9 Π Νικολάου (τοῦ ἐν Βουναίνοις ὁσ). Ἡσαΐου πρ., Χριστοφόρου μ.. 10 Σ Σίμωνος ἀπόστολου τοῦ ζηλωτοῦ. Λαυρεντίου ὁσ. 11 Κ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ. Κυρίλλου καί Μεθοδίου φωτιστῶν τῶν Σλάβων Μωκίου ἱερομ., 12 Δ Γερμανοῦ Κων/λεως, Ἐπιφανίου Κύπρου 13 Τ Γλυκερίας μ., Σεργίου ὁμ., Εὐθυμίου ὁσ., Βησσαρίωνος ἐπ. 14 Τ Μεσοπεντηκοστῆς. Ἰσιδώρου μ., Θεράποντος ἱερομ., Ἰωάννου, Μάρκου νεομ. 15 Π Ἀχιλλίου Λαρ., Παχωμίου ὁσ., Βαρβάρου μ., Τίτου Κρήτης 16 Π Θεοδώρου ὁσ., Ἀλεξάνδρου ἀρχιεπ., Νικολάου νεομ. Μετσόβου 17 Σ Ἀνδρονίκου, Ἰουνίας ἀπ., Νεκταρίου, Θεοφάνους ὁσ. 18 Κ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ. Πέτρου, Διονυσίου, Ἀνδρέου, Παύλου μ.. 19 Δ Πατρικίου ἱερομ., Μενάνδρου μ., Φιλεταίρου μ. 20 Τ Θαλλελαίου, Ἰωσήφ, Λυδίας Φιλιππησίας 21 Τ Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἰσαποστόλων 22 Π Βασιλίσκου μ., Ἰωάννου βασ., Ζαχαρία ἱερομ., Παύλου νεομ. 23 Π Μιχαήλ Συνάδων, Λουκᾶ νεομ., Ἰωακείμ ὁσ. Ἰθακησίου 24 Σ Συμεών, Νικήτα ὁσ., Μελετίου στρατηλ. 25 Κ ΤΥΦΛΟΥ. Γ Εὕρεσις Τιμ. Κεφαλῆς Προδρόμου, Κελεστίνου μ. 26 Δ Κάρπου, Ἀλφαίου ἀπ., Συνεσίου ἐπ., Ἀλεξάνδρου 27 Τ Ἑλλαδίου ἱερομ., Ἰωάννου Ρώσου ὁμ. 28 Τ Ἀπόδοσις τοῦ Πάσχα. Εὐτυχοῦς ἱερομ., Ἀνδρέου ὁσ., Ἑλικωνίδος μ. 29 Π ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Ὀλβιανοῦ ἱερομ., Θεοδοσίας ὁσιομ., Ἰωάννου 30 Π Ἰσαακίου ὁσ., Ναταλίου, Βαρλαάμ ὁσ., Χριστίνης μ. 31 Σ Ἑρμείου μ., Εὐσεβίου, Χαραλάμπους μ.

25 ΜΑΪΟΣ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΩΘΙΝΟΝ ΗΧΟΣ 2 Ἑβρ. ιγ 7-16 Ματθ. ε Ἁγ. Ἀθανασίου - 4 Πράξ. στ 1-7 Μάρκ. ιε 43-47, Δ β ιστ Α Ἰωάν. α 1-7 Ἰωάν. ιθ 25-28, Εὐαγγ. Ἰωάννου - κα Πράξ. θ Ἰωάν. ε 1-15 Ε γ 14 Πράξ. ιδ 6-18 Ἰωάν. ζ Μεσοπεντηκοστῆς - 18 Πράξ. ια Ἰωάν. δ 5-42 Ζ δ 21 Πράξ. κστ 1, Ἰωάν. ι 1-9 Κων. & Ἑλένης - 25 Β Κορ. δ 6-15 Ἰωάν. θ 1-38 Η πλ. α 28 Πράξ. ιη Ἰωάν. ιβ Ἀπόδ. Πάσχα - 29 Πράξ. α 1-12 Λουκ. κδ Ἀναλήψεως - Πρός γάρ τό τελευταῖον ἐκβάν ἕκαστον τῶν πρίν ὑπαρξάντων κρίνεται. Μέ βάση τήν κατάληξη τοῦ τελευταίου συμβάντος, κρίνονται ὅλα τά προηγούμενα. (Δημοσθένης) Δικαιοσύνην ἀσκεῖν ἔργῳ τε λόγῳ τε. Νά ἀσκεῖς τήν δικαιοσύνη καί μέ τά ἔργα καί μέ τά λόγια. (Πυθαγόρας)

26 ΙΟΥΝΙΟΣ Κ ΑΓ. 318 ΠΑΤΕΡΩΝ Α ΣΥΝΟΔΟΥ. Ἰουστίνου φιλοσ.καί μ..χαρίτωνοςμ 2 Δ Νικηφόρου Κων/λεως, Δημητρίου μ., Ἐράσμου ἱερομ. 3 Τ Λουκιλιανοῦ, Παύλης μ., Ἀθανασίου ὁσ. 4 Τ Μητροφάνους Κων/λεως, Μάρθας, Μαρίας 5 Π Δωροθέου Τύρου, Νικάνδρου μ., Μάρκου νεομ. 6 Π Ἱλαρίωνος νέου, Βησσαρίωνος, Ἀττάλου ὁσ. 7 Σ Ψυχοσάββατον. Θεοδότου ἱερομ., Σεβαστιανῆς ὁσ., Ποταμιαίνης μ. 8 Κ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Θεοδώρου στρατ. (ἀνακ.), Νικάνδρου, Καλλιόπης μ. 9 Δ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Κυρίλλου Ἀλεξ., Πελαγίας μ., τῶν ἐν Χίῳ παρθενομ. 10 Τ Ἀλεξάνδρου, Ἀντωνίνης μ., Θεοφάνους, Πανσέμνης, Τιμοθέου ὁσ. 11 Τ Βαρνάβα, Βαρθολομαίου ἀπ., Παναγίας «Ἄξιόν ἐστι» 12 Π Ὀνουφρίου ὁσ., Πέτρου ἐν Ἀθῳ ὁσ. 13 Π Τριφυλλίου ἐπ., Ἀκυλίνης μ., Ἀντιπάτρου Βόστρων 14 Σ Ἐλισσαίου προφ., Μεθοδίου Κων/λεως, Νήφωνος ὁσ. 15 Κ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ. Ἀμώς προφ. Αὐγουστίνου ἐπ. 16 Δ Τύχωνος ἐπ. Ἀμαθοῦντος ( Ἄρχεται ἡ νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων) 17 Τ Μανουήλ, Ἰσαύρου μ., Ἰωσήφ ὁσ. 18 Τ Λεοντίου, Ὑπατίου, Θεοδούλου μ., Αἰθερίου μ. 19 Π Ἰούδα ἀπ., Παϊσίου, Ζήνωνος ὁσ., Ζωσίμου μ. 20 Π Μεθοδίου ἐπ. Πατάρων, Νικολάου Καβάσιλα 21 Σ Ἰουλιανοῦ μ., Νικήτα νεομ. 22 Κ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εὐσεβίου ἱερομ., Ζήνωνος, Ζηνᾶ μ. 23 Δ Ἀγριππίνης, Ἀθανασίου μ., Βαρβάρου ὁσ. 24 Τ Γενέθλιον Τιμ. Προδρόμου, Παναγιώτου Νεομ. 25 Τ Φεβρωνίας ὁσιομ., Λογγίνου μ., Προκοπίου νεομ., Μεθοδίου ὁσ. 26 Π Δαβίδ ἐν Θεσ/νίκῃ ὁσ., Ἰωάννου ἐπ. Γοτθίας ὁσ. 27 Π Σαμψών ξενοδ., Μαρίας, Ἰωάννας μυροφόρων 28 Σ Κύρου καί Ἰωάννου ἀναργ. (ἀνακ.λειψ.), Παππίου μ., Συμεών ὁσ. 29 Κ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Πέτρου & Παύλου τῶν Ἀποστόλων 30 Δ Σύναξις 12 Ἀποστόλων, Μελίτωνος μ.

27 ΙΟΥΝΙΟΣ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΩΘΙΝΟΝ ΗΧΟΣ 1 Πράξ. κ 16-18, Ἰωάν. ιζ 1-13 Ι πλ. β 7 Α Θεσ. δ Ἰωάν. κα Ψυχοσάββατον - 8 Πράξ. β 1-11 Ἰωάν. ζ 37-52, η 12 Πεντηκοστῆς - 9 Ἐφεσ. ε 8-19 Ματθ. ιη Ἁγ. Πνεύματος - 15 Ἑβρ. ια 33-40, ιβ 1-2 Ματθ. ι 32-33, 37-38, Α πλ. δ ιθ Ρωμ. β Ματθ. δ Β α 24 Ρωμ. ιγ 11-14, ιδ 1-4 Λουκ. α 1-25, 57-68, Γεν. Προδρόμου - 76, Β Κορ. ια 21-33, ιβ 1-9 Ματθ. ιστ Γ β 30 Α Κορ. δ 9-16 Ματθ. θ 36, ι Αποστόλων - Γεγραπται γάρ ἀπολῶ τήν σοφίαν τῶν σοφῶν, καί τήν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω... ὁ καυχώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω. (A Koρ. α 19-31) Ἕκαστος δέ πειράζεται ὑπό τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας ἐξελκόμενος καί δελεαζόμενος... ἄσπιλον ἑαυτόν τηρεῖν ἀπό τοῦ κόσμου. (Ἰακ. α 14-27)

28 ΙΟΥΛΙΟΣ Τ Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ ἀναργ. (Τῶν ἐν Ρώμη), Κωνσταντίνου νεομ. 2 Τ Κατάθεσις ἐσθῆτος Θεοτόκου, Ἰουβεναλίου Ἱεροσολύμων 3 Π Ὑακίνθου, Θεοδότης μ., Ἀνατολίου Κων/λεως, Γερασίμου ὁσ. 4 Π Ἀνδρέου Κρήτης, Θεοδώρου Κυρήνης, Λουκίας μ., Μιχαήλ Χωνιάτου 5 Σ Ἀθανασίου ἐν Ἄθῳ, Λαμπαδοῦ ὁσ., Κυπριανοῦ ἱερομ. 6 Κ Δ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Σισώη ὁσ., Ἀρχίππου κλπ ἀπ., Λουκίας, Ἐπιμάχου μ. 7 Δ Κυριακῆς μεγαλομ., Εὐαγγέλου μ., Θωμᾶ ὁσ. 8 Τ Προκοπίου μεγαλομ., Θεοφάνους, Ἀναστασίου νεομ. 9 Τ Παγκρατίου, Μεθοδίου ἐπ., Μιχαήλ νεομ., Φωτίου 10 Π Τῶν ἐν Νικοπόλει Ἀρμενίας 45 μαρτύρων 11 Π Εὐφημίας μεγαλομ., Ὄλγας ἰσαπ., Νικοδήμου νεομ. 12 Σ Πρόκλου, Ἱλαρίου μ., Βερονίκης 13 Κ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ (Δ ΣΥΝΟΔΟΥ). Σύναξις ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, 14 Δ Ἀκύλα ἀπ., Νικοδήμου ὁσ. 15 Τ Κηρύκου καί Ἰουλίττης μ., Βλαδιμήρου ἰσαπ. 16 Τ Ἀθηνογένους ἱερομ., Φαύστου κλπ μ. 17 Π Μαρίνης μεγαλομ., Σπεράτου, Βερονίκης μ. 18 Π Αἰμιλιανοῦ μ., Ἰωάννου Χαλκ., Στεφάνου, Ἐλισάβετ & Βαρβάρας νεομ 19 Σ Μακρίνης, Δίου ὁσ., Θεοδώρου Ἐδέσσης 20 Κ ΣΤ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἠλιού τοῦ προφήτου 21 Δ Παρθενίου ἐπ. Ἄρτης (ἐκ Βατσουνιᾶς) Συμεών, Ἰωάννου ὁσ., 22 Τ Μαρίας Μαγδαληνῆς, Μαρκέλλης ὁσιοπαρθ. 23 Τ Ἰεζεκιήλ πρ. Φωκᾶ, Ἀπολλωνίου ἱερομ., Πελαγίας οσίας. 24 Π Χριστίνης μεγαλομ., Ἀθανασίου, Θεοφίλου νεομ., Ἀθηναγόρα ὁμ. 25 Π Κοίμησις Ἁγ. Ἄννης, Ὀλυμπιάδος διακ., Εὐπραξίας ὁσ. 26 Σ Παρασκευῆς μεγαλ., Ἑρμολάου ἱερομ. 27 Κ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Παντελεήμονος μεγ. & ἰαμ., Χριστοδούλου νεομ. 28 Δ Προχόρου κλπ διακ., Παύλου ὁσ., Εἰρήνης Χρυσοβ. 29 Τ Καλλινίκου, Θεοδότης μ., Θεοδοσίου βασ. 30 Τ Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος, Ἐπαινετοῦ ἀπ. 31 Π Εὐδοκίμου τοῦ δικαίου, Ἰωσήφ τοῦ Ἀριμαθαίας

29 ΙΟΥΛΙΟΣ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΩΘΙΝΟΝ ΗΧΟΣ 1 Α Κορ. ιβ 27-31, ιγ 1-8 Ματθ. ι 1, 5-8 Ἁγίων Ἀναργύρων - 6 Ρωμ. στ Ματθ. η 5-13 Δ γ 11 Β Κορ. στ 1-10 Λουκ. ζ Ἁγ. Εὐφημίας - 13 Τίτ. γ 8-15 Ματθ. ε Ε δ 17 Γαλ. γ 23-29, δ 1-5 Μάρκ. ε Ἁγ. Μαρίνης - 20 Ἰακ. ε Ματθ. θ 1-8 Στ πλ. α 25 Γαλ. δ Λουκ. η Κοίμησις Ἁγ. Ἄννης - 26 Γαλ. γ 23-29, δ 1-5 Μάρκ. ε Ἁγ. Παρασκευῆς - 27 Β Τιμ. β 1-10 Ματθ. θ Ζ πλ. β Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ οὐ πάντα συμφέρει πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ οὐκ ἐγώ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τίνος... ἅτινα ἔστι τοῦ Θεοῦ. (Α Κορ. στ 12-20) Ἔργον δ οὐδέν ὄνειδος, ἀεργίῃ δέ τ ὄνειδος. Ἡ ἐργασία δέν εἶναι ντροπή, ἄλλα ντροπή εἶναι νά μή δουλεύεις (Ἡσίοδος)

30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Π Πρόοδος Τιμ. Σταυροῦ, 7 Μακκαβαίων, ( Ἄρχεται ἡ νηστεία τοῦ 15αυγούστου) 2 Σ Στεφάνου Πρωτομ. (ἀνακ.), Φωτεινῆς ὁσ., Θεοδώρου νεομ. 3 Κ Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἰσαακίου, Φαύστου, Δαλμάτου μ., Σαλώμης μυροφ. 4 Δ Τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων, Εὐδοκίας 5 Τ Εὐσιγνίου, Ἀββακούμ νεομ., Εὐγενίου Αἰτωλοῦ, Νόνης 6 Τ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (κατάλυσις ἰχθύος) 7 Π Δομετίου, Σώζοντος μ., Θεοδοσίου, Νικάνωρος, Δαβίδ ὁσ. 8 Π Αἰμιλιανοῦ Κυζ., Μύρωνος ἐπ. Κρήτης, Ἀναστασίου, Τριανταφύλλου 9 Σ Ματθία ἀπ., Μαρίας πατρικίας 10 Κ Θ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Λαυρεντίου ἀρχιδιακόνου, Ξύστου Ρώμ., Ἱππολύτου 11 Δ Εὔπλου μ., Νήφωνος Κων/λεως, Σπυρίδωνος θαυμ. 12 Τ Φωτίου, Ἀνικήτου, Παμφίλου μ. 13 Τ Μαξίμου ὁμ., Εὐδοκίας, Εἰρήνης βασ., Δωροθέου & Δοσιθέου ὁσ. 14 Π Μιχαίου πρ., Συμεών νεομ., Μαρκέλλου ἱερομ. 15 Π ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (κατάλυσις ιχθύος) 16 Σ Ἁγ. Μανδηλίου, Διομήδους, Ἀλκιβιάδου μ., Τιμοθέου Εὐρίπου 17 Κ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μύρωνος, Εὐτυχίου, Εὐτυχιανοῦ μ., Κασσιανῆς ὁσ., Θύρσου μ. 18 Δ Κωνσταντίνου νεομ. (τοῦ ἐκ Καππούης) Φλώρου & Λαύρου μ. Δημητρίου νεομ. 19 Τ Ἀνδρέου στρατηλ., Θεοφάνους ὁσ. 20 Τ Σαμουήλ πρ., Λουκίου, Ἡλιοδώρου, Φωτεινῆς μ. 21 Π Θαδδαίου ἀπ., Βάσσης, Θεογνίου, Ἀγαπίου μ. 22 Π Ἀγαθονίκου μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῷ 23 Σ Ἀπόδοσις Κοιμήσεως, Λούπου μ., Εἰρηναίου ἱερομ. 24 Κ ΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ ἱερομ., Εὐτυχοῦς μ., Διονυσίου Αἰγίνης 25 Δ Τίτου καί Βαρθολομαίου ἀπ., Μηνᾶ Κων/λεως 26 Τ Ἀδριανοῦ καί Ναταλίας μ., Ἰωάσαφ ὁσ. 27 Τ Φανουρίου νεοφανούς. Ποιμένος ὁσ., Ἀνθούσης μ., Λιβερίου μ., 28 Π Μωϋσέως ὁσ., Διομήδους, Δάμονος, Λαυρεντίου μ. 29 Π Ἀποτομή κεφαλῆς Τιμ. Προδρόμου (νηστεία ἄνευ οἴνου & ἐλαίου), Θεοδώρας ὁσ. 30 Σ Ἀλεξάνδρου, Παύλου, Ἰωάννου Κων/λεως, Φαντίνου μ. 31 Κ ΙΒ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης Ὑπεραγ. Θεοτόκου

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΩΘΙΝΟΝ ΗΧΟΣ 3 Α Κορ. α Ματθ. ιδ Η βαρύς 6 Β Πέτρ. α Ματθ. ιζ 1-9 Μεταμορφώσεως - 10 Α Κορ. γ 9-17 Ματθ. ιδ Θ πλ. δ 15 Φιλιπ. β 5-11 Λουκ. ι 38-42, Κοιμ. Θεοτόκου - ια Α Κορ. δ 9-16 Ματθ. ιζ Ι α 24 Α Κορ. θ 2-12 Ματθ. ιη ΙΑ β 29 Πράξ. ιγ Μάρκ. στ Ἀποτ. Κεφ. Προδρ Ἑβρ. θ 1-7 Ματθ. ιθ Α γ Ὀφείλομεν δέ ἡμεῖς οἱ δυνατοί τά ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν, καί μή ἑαυτοῖς ἀρέσκειν. (Ρωμ. ιε 1) Φύσιν πονηράν μεταβαλεῖν οὐ ρᾴδιον. Δέν εἶναι εὔκολο νά μεταβάλει κανένας τόν κακό χαρακτήρα. (Μένανδρος)

32 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Δ ΑΡΧΗ ΙΝΔΙΚΤΟΥ, Ἀμμούν διακ. & 40 παρθένων, Συμεών στυλίτου, Ἀγγελῆ νεομ. 2 Τ Μάμαντος μ., Ἰωάννου Κων/λεως του Νηστευτοῦ 3 Τ Ἀνθίμου ἱερομ., Πολυδώρου νεομ., Φοίβης διακ. 4 Π Βαβύλα ἱερομ., Μωϋσέως Θεόπτου, Ἑρμιόνης μ. 5 Π Ζαχαρίου πρ. καί Ἐλισάβετ, Ἀβδαίου πρ. 6 Σ Ἀνάμνησις θαύματος Ἀρχ. Μιχαήλ, Εὐδοξίου, Καλοδότης μ. 7 Κ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ. Σώζοντος μ., Κασσιανῆς ὁσ., Εὐόδου, Ὀνησιφόρου ἀπ. 8 Δ Γενέθλιον Ὑπεραγίας Θεοτόκου 9 Τ Ἰωακείμ καί Ἄννης, Σεβηριανοῦ μεγαλομ. 10 Τ Μηνοδώρας, Νυμφοδώρας, Μητροδώρας μ. 11 Π Θεοδώρας, Εὐφροσύνου ὁσ., Δημητρίου, Εὐανθίας μ. 12 Π Αὐτονόμου, Κουρνούτου ἱερομ., Δανιήλ ὁσ. 13 Σ Κορνηλίου ἱερομ., Ἱεροθέου ὁσ., Ἀριστείδου μ. 14 Κ ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Μακαρίου ὁσιομ. (κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου) 15 Δ Νικήτα μεγαλομ., Πορφυρίου μ. 16 Τ Εὐφημίας μεγαλομ., Μαρτίνου ἐπ. 17 Τ Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος, Ἀγάπης μ., Ἡρακλείδου ἱερομ. 18 Π Εὐμενίου Γορτύνης, Ἀριάδνης μ. 19 Π Τροφίμου, Σαββατίου, Δορυμέδοντος, Σωσάννης μ. 20 Σ Εὐσταθίου μεγαλομ., Ἱλαρίωνος ὁσιομ., Ἰωάννου ὁσ. 21 Κ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. (Σύναξις τῶν 8 τοπ. Ἁγίων ἐν Καρδίτσῃ ) Κοδράτου ἀπ. 22 Δ Φωκᾶ ἱερομ., Ἰσαάκ, Μαρτίνου μ., Κοσμᾶ μ. 23 Τ Σύλληψις Τιμ. Προδρόμου, Ραΐδος μ., Πολυξένης ὁσ. 24 Τ Θέκλης μεγαλομ., Παναγίας Μυρτιδ., Ἀχμέτ νεομ., Σιλουανοῦ Ἀθων. 25 Π Εὐφροσύνης ὁσίας, Παφνουτίου ὁσιομ. 26 Π Ἰωάννου Θεολόγου (μετάστασις), Γεδεών δικαίου 27 Σ Καλλιστράτου μ., Ἀριστάρχου, Ζήνωνος, Ἀκυλίνης νεομ. 28 Κ Α ΛΟΥΚΑ. Χαρίτωνος ὁσ., Ἡλιοδώρου μ., Βαρούχ πρ., Νεοφύτου ὁσ. 29 Δ Κυριακοῦ ὁσ., Πετρωνίας μ., Μαλαχίου ὁσιομ. 30 Τ Γρηγορίου ἱερομ. φωτιστοῦ Ἀρμενίας, Ριψιμίας μ.

33 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΩΘΙΝΟΝ ΗΧΟΣ 1 Α Τιμ. β 1-7 Λουκ. δ Τῆς Ἰνδίκτου - 7 Γαλ. στ Ἰωάν. γ Β δ 8 Φιλιπ. β 5-11 Λουκ. ι 38-42, Γεν. Θεοτόκου - ια Α Κορ. α Ἰωάν. ιθ 6-11, Ὕψ. Τιμ. Σταυροῦ , Γαλ. β Μάρκ. η 34-38, θ 1 Δ πλ. β 23 Γαλ. δ Λουκ. α 5-25 Σύλ. Ἰωάν. Προδρόμου - 26 Α Ἰωάν. δ Ἰωάν. ιθ 25-28, Μετ. Ἰωάν. Θεολόγου - κα 24-25, 28 Β Κορ. στ 1-10 Λουκ. ε 1-11 Ε βαρύς Δόλιον ἄνδρα φεῦγε παρ ὅλον τόν βίον. Τόν κακό ἄνθρωπο νά τόν ἀποφεύγεις σέ ὅλη σου τή ζωή. (Μένανδρος) Ἀρχή ἄνδρα δείκνυσιν. Ἡ διαχείριση τῆς ἐξουσίας δείχνει τό ποιόν τοῦ ἀνθρώπου. (Πιττακός)

34 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Τ Ἀνανίου ἀπ., Ρωμανοῦ μελῳδοῦ, Δομνίνου, Μιχαήλ μ. 2 Π Κυπριανοῦ ἱερομ., Ἰουστίνης μ., Θεοφίλου ὁσ., Γεωργίου νεομ. 3 Π Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, Ἐλευθερίου, Ρουστικοῦ μ. 4 Σ Ἱεροθέου Ἀθηνῶν, Κρίσπου ἀπ., Δομνίνης μ. 5 Κ Β ΛΟΥΚΑ. Χαριτίνης, Ἑρμογένους Κυπρίου, Ἰωάννου ἐπ., Εὐδοκίμου ὁσ. 6 Δ Θωμᾶ ἀπ., Πάντων τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων. Κενδέα ὁσ. 7 Τ Σεργίου καί Βάκχου των μαρτύρων 8 Τ Πελαγίας ὁσ., Πελαγίας μ., Ταϊσίας ὁσ., Ἀρτέμονος ἱερομ. 9 Π Ἰακώβου ἀπ., Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας, Ἀβραάμ, Λώτ 10 Π Εὐλαμπίου καί Εὐλαμπίας μ., Θεοφίλου ὁσ. 11 Σ Θεοφάνους Γραπτοῦ, Νεκταρίου Κων/λεως, Ἰωνᾶ ὁσ., Φιλίππου διακ. 12 Κ Δ ΛΟΥΚΑ, (τῶν ἐν τῆ Ζ Οἰκ. Συνόδου Πατέρων). Πρόβου μ. 13 Δ Κάρπου, Παπύλου, Ἀγαθοδώρου & Ἀγαθονίκης, Χρυσῆς παρθενομ. 14 Τ Γερβασίου, Κοσμᾶ μελῳδοῦ, Ἰγνατίου Μηθύμνης 15 Τ Λουκιανοῦ ἱερομ., Εὐθυμίου, Σαββίνου, Βάρσου ὁσ. 16 Π Λογγίνου ἑκατοντ., Δομετίου κλπ μ. 17 Π Ὠσηέ πρ., Ἀνδρέου ὁσιομ., Κοσμά και Δαμιανού Ἀναργ. (τῶν ἐν Ἀφρικῆ) 18 Σ Λουκᾶ εὐαγγελιστοῦ, Μαρίνου μ., Θεοδώρου, Συμεών ὁσ. 19 Κ Γ ΛΟΥΚΑ. Ἰωήλ πρ., Οὐάρου μ., Μνάσωνος ἐπ. 20 Δ Ἀρτεμίου μεγαλομ., Γερασίμου ὁσ., Ματρώνης ὁσ. 21 Τ Ἱλαρίωνος, Χριστοδούλου ὁσ., Ἰωάννου νεομ. 22 Τ Ἀβερκίου Ἱεραπόλεως, ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων, Εὐλαλίου ἐπ. 23 Π Ἰακώβου ἀδελφοθέου, Ἰγνατίου Κων/λεως 24 Π Ἀρέθα μεγαλομ., Σεβαστιανῆς μ. 25 Σ Μαρκιανοῦ, Μαρτυρίου μ., Ταβιθᾶς, Χρυσάφου, Χρυσάνθης μ. 26 Κ ΣΤ ΛΟΥΚΑ. Δημητρίου μεγαλομάρτυρος τοῦ Μυροβλύτου 27 Δ Νέστορος μ., Πρόκλης μ., Κυριακοῦ Κων/λεως 28 Τ Ἁγίας Σκέπης Θεοτόκου, (Ἐπέτειος τοῦ ΟΧΙ 1940) Εὐνίκης μ. 29 Τ Ἀναστασίας ὁσ., Ἀβρααμίου, Μαρίας ὁσ., Ἀθανασίου ἱερομ. 30 Π Ζηνοβίου καί Ζηνοβίας μ., Κλεόπα ἀπ., Θεράποντος μ. 31 Π Στάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀμπλία, Ἀριστοβούλου ἀπ., Ἐπιμάχου μ.

35 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΩΘΙΝΟΝ ΗΧΟΣ 3 Πράξ. ιζ Ματθ. ιγ Διον. Ἀρεοπαγίτου - 5 Β Κορ. στ 16-18, ζ 1 Λουκ. στ Στ πλ. δ 12 Τίτ. γ 8-15 Λουκ. η 5-15 Ζ α 19 Β Κορ. ια 31-33, ιβ 1-9 Λουκ. ζ Η β 23 Γαλ. α Ματθ. ιγ Ἰακώβου Ἀδελφ Β Τιμ. β 1-10 Λουκ. η Θ γ 28 Γαλ. στ Λουκ. ι 38-42, Ἁγ. Σκέπης - ια Το Δίς ἐξαμαρτεῖν, οὐκ ἀνδρός σοφοῦ. Δέν εἶναι χαρακτηριστικό ἀνθρώπου σοφοῦ, τό νά πέσει δύο φορές στό ἴδιο σφάλμα. (Μένανδρος) Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καί τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται. Κάθε ἐπιστήμη, ὅταν χωρίζεται ἀπό τήν δικαιοσύνη καί τήν ἀρετή γενικά, εἶναι πανουργία καί ὄχι σοφία. (Πλάτων)

36 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Σ Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ Ἀναργ. (τῶν ἐν Ἀσία) Δαβίδ ὁσ. ἐν Εὐβοίᾳ, Ἰακώβου ὁσιομ. 2 Κ Ε ΛΟΥΚΑ. Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἀφθονίου, Ἐλπιδοφόρου μ. 3 Δ Ἀκεψιμᾶ, Ἰωσήφ, Ἀειθαλᾶ μ., Γεωργίου μεγαλομ. 4 Τ Ἰωαννικίου ὁσ., Νικάνδρου ἐπ., Ἑρμαίου ἱερομ. 5 Τ Γαλακτίωνος καί Ἐπιστήμης μ., Ἑρμᾶ, Λίνου ἀπ. 6 Π Παύλου Κων/λεως, Λουκᾶ ὁσ., Δημητριανοῦ ἐπ. 7 Π Θεσσαλονίκης, Ἀλεξάνδρου μ., ἐν Μελιτηνῇ 33 μ., Λαζάρου ὁσ. 8 Σ Σύναξις Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαήλ καί Γαβριήλ 9 Κ Ζ ΛΟΥΚΑ. Νεκταρίου Αἰγ., Ὀνησιφόρου, Πορφυρίου μ., Συμεών του μεταφρ 10 Δ Ἀρσενίου Καππαδόκη, Ὀλυμπᾶ, Ροδίωνος, Τερτίου ἀπ., Ὀρέστου μ. 11 Τ Μηνᾶ, Βίκτωρος, Βικεντίου μ., Θεοδώρου Στουδίτου 12 Τ Ἰωάννου Ἐλεήμονος, Νείλου ὁσ. μυροβλύτου 13 Π Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Δαμασκηνοῦ ἱερομ. 14 Π Φιλίππου ἀποστόλου, Γρηγορίου Παλαμᾶ (κατάλυσις ἰχθύος) 15 Σ Γουρία, Σαμωνᾶ, Ἀβίβου μ., Θωμᾶ πατρ. ( Ἄρχεται ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων) 16 Κ Η ΛΟΥΚΑ. Ματθαίου εὐαγγελιστοῦ, Ἰφιγενείας μ. 17 Δ Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, Γενναδίου Κων/λεως 18 Τ Πλάτωνος, Ρωμανοῦ, Ζακχαίου, Ἀναστασίου μ. 19 Τ Ἀβδιοῦ πρ., Ἀγαπίου, Ἄζη, Βαρλαάμ, Εὐφημίας μ. 20 Π Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου, Μαξίμου, Ἀνατολίου πατρ. 21 Π Εἰσόδια Ὑπεραγίας Θεοτόκου (κατάλυσις ἰχθύος) 22 Σ Φιλήμονος, Ἀπφίας, Ἀρχίππου, Ὀνησίμου ἀπ., Κλήμεντος ἐπ. 23 Κ Θ ΛΟΥΚΑ. Γρηγορίου, Ἀμφιλοχίου, Ἰσχυρίωνος ἐπ., Σισανίου ὁμ. 24 Δ Κλήμεντος Ρώμ., Πέτρου Ἀλεξ., Ἑρμογένους ἱερομ. 25 Τ Αἰκατερίνης μεγαλομ., Μερκουρίου μεγαλομ. 26 Τ Ἀλυπίου, Στυλιανοῦ Παφλαγόνος, Νίκωνος ὁσ., Γεωργίου νεομ. 27 Π Ἰακώβου Πέρσου, Ναθαναήλ ὁσ., Πινουφρίου ὁσ. 28 Π Στεφάνου νέου, Εἰρηνάρχου μ., τῶν 15 ἐν Τιβεριουπόλει μ. 29 Σ Παραμόνου, Φιλουμένου μ., Διονυσίου ἱερομ. 30 Κ Ἀνδρέου ἀπ. Πρωτοκλήτου, Φρουμεντίου ἐπ.

37 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΩΘΙΝΟΝ ΗΧΟΣ 1 Α Κορ. ιβ 27-31, ιγ 1-8 Ματθ. ι 1, 5-8 Ἁγίων Ἀναργύρων - 2 Γαλ. β Λουκ. ιστ Ι δ 8 Ἑβρ. β 2-10 Λουκ. ι Σύναξις Παμμ. - Ταξιαρχῶν 9 Γαλ. στ Λουκ. η ΙΑ πλ. α 11 Β Κορ. δ 6-15 Λουκ. ιβ Ἁγ. Μηνᾶ - 12 Α Θεσ. α 6-10 Λουκ. ιβ Ἰωάννου Ἐλεήμονος - 13 Ἑβρ. ζ 26-28, η 1-2 Ἰωάν. ι 9-16 Ἰωάν. Χρυσοστόμου - 14 Α Κορ. δ 9-16 Ἰωάν. α Ἀπ. Φιλίππου - 16 Ρωμ. ι 11-21, ια 1-2 Ματθ. θ 9-13 Α πλ. β 21 Ἑβρ. θ 1-7 Λουκ. ι 38-42, Εἰσόδια Θεοτόκου - ια Ἐφεσ. β Λουκ. ιβ Β βαρύς 25 Γαλ. γ 23-29, δ 1-5 Μάρκ. ε Ἁγ. Αἰκατερίνης - 30 Α Κορ. δ 9-16 Ἰωάν. α Γ πλ. δ Αἰέν ἀριστεύειν καί ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων μηδέ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν. Πάντα νά εἶσαι πρῶτος καί ἀνώτερος ἀπό τούς ἄλλους καί νά μήν ντροπιάζεις τήν γενιά τῶν προγόνων σου. (Ὅμηρος - Κικέρων)

38 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Δ Ναούμ πρ., Ἀνανίου, Θεοκλήτου μ., Φιλαρέτου ὁσ. 2 Τ Ἀββακούμ πρ., Ἀβίβου, Μυρόπης μ., Ἀνδρέου ὁσ. 3 Τ Σοφονίου πρ., Ἀγαπίου, Ἀγγελῆ νεομ., Γαβριήλ πατρ. 4 Π Σεραφείμ ἱερομ. (τοῦ ἐκ Πεζούλας) Βαρβάρας μεγαλομ., Δαμασκηνοῦ ὁσ. 5 Π Σάββα ἡγιασμ., Διογένους μ., Νεκταρίου, Φιλοθέου ὁσ. 6 Σ Νικολάου Μύρων θαυμ., Νικολάου νεομ. 7 Κ Ι ΛΟΥΚΑ. Ἀμβροσίου Μεδιολ., Ἀθηνοδώρου μ., Γρηγορίου, Γερασίμου ὁσ. 8 Δ Παταπίου ὁσ., Σωφρονίου ἐπ., Παρθενίου μ. 9 Τ Σύλληψις ἁγ. Ἄννης, Ἄννης προφήτιδος 10 Τ Μηνᾶ τοῦ καλλικελάδου, Ἑρμογένους, Εὐγράφου μ., Θωμᾶ ὁσ. 11 Π Δανιήλ καί Λουκᾶ, Νόμωνος, Λεοντίου ὁσ., Βαρσαβᾶ μ. 12 Π Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος θαυμ., Ἰωάννου ἐπ. 13 Σ Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου, Λουκίας μ. 14 Κ ΙΑ ΛΟΥΚΑ. Θύρσου, Λευκίου, Φιλήμονος, Καλλινίκου μ. 15 Δ Ἐλευθερίου ἱερομ., Ἀνθίας μ. 16 Τ Ἀγγαίου πρ., Θεοφανοῦς βασιλ., Μοδέστου Ἱεροσ. 17 Τ Δανιήλ πρ., Τριῶν Παίδων, Διονυσίου Αἰγ. 18 Π Σεβαστιανοῦ, Ζωῆς μ., Μοδέστου Ἱεροσ. 19 Π Βονιφατίου, Ἄρεως, Εὐτυχίου μ., Ἀγλαΐας Ρωμ. 20 Σ Ἰγνατίου Θεοφόρου, Ἰωάννου νεομ. 21 Κ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ. Ἰουλιανῆς καί τῶν σύν αὐτῇ μ., Θεμιστοκλέους μ. 22 Δ Ἀναστασίας φαρμακολυτρίας 23 Τ Τῶν ἐν Κρήτῃ 10 μ., Ναούμ ὁσ. 24 Τ Εὐγενίας, Ἀχαϊκοῦ, Βασίλλας μ., Ἀχμέτ νεομ. 25 Π Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 26 Π Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Εὐθυμίου Σάρδεων 27 Σ Στεφάνου Πρωτομ., Θεοδώρου τοῦ Γραπτοῦ 28 Κ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ. Τῶν ἐν Νικομηδείᾳ δισμυρίων μ., Δόμνης μ. 29 Δ Τῶν ἀναιρεθέντων νηπίων 30 Τ Ἀνυσίας ὁσιομ., Γεδεών ὁσιομ. 31 Τ Μελάνης ὁσ., Ζωτικοῦ ἱερομ. ὀρφανοτρόφου

39 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΩΘΙΝΟΝ ΗΧΟΣ 4 Γαλ. γ 23-29, δ 1-5 Μάρκ. ε Ἁγ. Βαρβάρας - 5 Γαλ. ε 22-26, στ 1-2 Ματθ. ια Σάββα Ἡγιασμένου - 6 Ἑβρ. ιγ Λουκ. στ Ἁγ. Νικολάου - 7 Ἐφεσ. ε 8-19 Λουκ. ιγ Δ α 9 Γαλ. δ Λουκ. η Ἁγ. Ἄννης - 12 Ἐφεσ. ε 8-19 Ἰωάν. ι 9-16 Ἁγ. Σπυρίδωνος - 14 Κολ. γ 4-11 Λουκ. ιδ 16-24, Ε β Ματθ. κβ Β Τιμ. α 8-18 Μάρκ. β 23-28, Ἁγ. Ἐλευθερίου - γ Ἑβρ. ια 9-10, Ματθ. α 1-25 Στ γ 25 Γαλ. δ 4-7 Ματθ. β 1-20 Χριστούγεννα - 26 Ἑβρ. β Ματθ. β Β Χριστουγέννων - 28 Γαλ. α Ματθ. β Ζ δ Ρήτωρ πονηρός τοῖς νόμοις λυμαίνεται. Ὁ πονηρός ρήτορας λυμαίνεται τούς νόμους. (Μένανδρος) Οὐδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν... (Ματθ. στ' 24-34) Τίς σοφός καί ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν;... ὅς ἄν οὖν βουληθῇ φίλος εἶναι τοῦ κόσμου, ἐχθρός τοῦ Θεοῦ καθίσταται. (Ἰακ. γ 13 - δ 4)

40 ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ Ο Μέγας πατήρ τῆς Ἐκκλησίας μας Βασίλειος ἀναφερόμενος εἰς τό θέμα τῆς νηστείας λέγει: «Ἀληθής νηστεία ἡ τοῦ κακοῦ ἀλλοτρίωσις, ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χωρισμός, καταλαλιᾶς, ψεύδους, ἐπιορκίας. Ἡ τούτων ἔνδεια νηστεία ἐστίν ἀληθής. Ἐν τούτοις μέν οὖν ἡ νηστεία καλόν». Πατρολογία Migne, τόμος 31ος, σελίς 196, στίχ. 98 ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ Α. Περίοδοι νηστείας 1. Τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2. Τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος 3. Τῶν ἁγίων Ἀποστόλων 4. Τοῦ Δεκαπενταυγούστου 5. Τῶν Χριστουγέννων Β. Ἡμερήσιαι νηστεῖαι 1. Τῆς Τετάρτης καί Παρασκευῆς 2. 5ης Ἰανουαρίου (παραμονή Θεοφανείων) 3. Τῆς 14ης Σεπτεμβρίου (Ὕψωσις Τιμίου Σταυροῦ) 4. Τῆς 29ης Αὐγούστου (Ἀποτομή τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου) Γ. Ἀπόλυτοι περίοδοι (καταλύσεως εἰς πάντα) 1. Α και Β Ἑβδομάδων τοῦ Τριωδίου (Κυρ. τοῦ Τελώνου & Φαρισαίου ἕως Κυρ. τοῦ Ἀσώτου) 2. Γ Ἑβδομάδος τοῦ Τριωδίου (Ἀπό Δευτέρα ἕως Κυ-

41 ριακή τῆς Τυρινῆς), ἐκτός κρεοφαγίας 3. Tῆς Διακαινησίμου Ἑβδομάδος (Κυρ. τοῦ Πάσχα ἕως Κυρ. τοῦ Θωμᾶ) 4. Tῆς ἑβδομάδος μετά τήν Πεντηκοστή (Κυρ. τῆς Πεντηκοστῆς ἕως Κυρ. τῶν Ἁγίων Πάντων) 5. Δωδεκαημέρου (25 Δεκεμβρίου ἕως 6 Ἰανουαρίου, ἐκτός παραμονῆς τῶν Θεοφανείων) Δ. Ἡμέραι καταλύσεως ἰχθύος 7 Ἰανουαρίου: Σύναξις Τιμίου Προδρόμου 2 Φεβρουαρίου: Ὑπαπαντή Σωτῆρος 25 Μαρτίου: Εὐαγγελισμός Θεοτόκου Τήν Κυριακήν τῶν Βαΐων Τήν Τετάρτη τῆς Μεσοπεντηκοστῆς Τήν Τετάρτη τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα Ἀπό Δευτέρα τῶν Ἁγ. Πάντων ἕως 28 Ἰουνίου, ἐκτός Τετάρτης καί Παρασκευῆς. 24 Ἰουνίου: Γενέθλιον τοῦ Προδρόμου 29 Ἰουνίου: Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου 6 Αὐγούστου: Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος 15 Αὐγούστου: Κοίμησις Θεοτόκου 8 Σεπτεμβρίου: Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 14 Νοεμβρίουν: Ἁγίου Φιλίππου Ἀποστόλου 21 Νοεμβρίου: Εἰσόδια Θεοτόκου Ἀπό 21 Νοεμβρίου ἕως 12 Δεκεμβρίου ἐκτός Τέταρτης καί Παρασκευῆς.

42 Διά τούς πολεμοῦντας τήν Ἐκκλησίαν Μένε εἰς Ἐκκλησίαν, καί οὐ προδίδοσαι ἀπό τῆς Ἐκκλησίας. Ἐάν δέ φύγῃς ἀπό Ἐκκλησίας, οὐκ αἰτία ἡ Ἐκκλησία. Ἐάν γάρ ᾖς ἔσω, ὁ λύκος οὐκ εἰσέρχεται ἐάν δέ ἐξέλθῃς ἔξω, θηριάλωτος γίνῃ, ἀλλ οὐ παρά τήν μάνδραν τοῦτο, ἀλλά παρά τήν σήν μικροψυχίαν. Ἐκκλησίας οὐδέν ἴσον. Πόσοι ἐπολέμησαν τήν Ἐκκλησίαν καί οἱ πολεμήσαντες ἀπώλοντο; Αὕτη ὑπέρ τῶν οὐρανῶν ἀναβέβηκε. Τοιοῦτον ἔχει μέγεθος ἡ Ἐκκλησία πολεμουμένη νικᾶ. Ἐπιβουλευομένη περιγίνεται ὑβριζομενη, λαμπροτέρα καθίσταται δέχεται τραύματα, καί οὐ καταπίπτει ὑπό τῶν ἑλκῶν. Κλυδωνίζεται ἀλλ οὐ καταποντίζεται χειμάζεται, ἀλλά ναυάγιον οὐχ ὑπομένει. Παλαίει, ἀλλ οὐκ ἡττᾶται πυκτεύει, ἀλλ οὐ νικᾶται. Ἱερός Χρυσόστομος Πατρολογία Migne Τόμος 52, σελίς 397 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΡΗΤΑ 1. Ὡς ἐμεγαλύνθη τά ἔργα σου Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας. 2. Αἰτεῖτε καί δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε καί εὑρήσεται, κρούετε καί ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 3. Ἀπόδοτε τά τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι καί τά τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ. 4. Ἄφες αὐτοῖς, οὐ γάρ οἴδασι τί ποιούσι. 5. Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί αὕτη ἐλευθερώσει ὑμᾶς.

43 6. Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι, κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς. 7. Διϋλίζοντες τόν κώνωπα, τήν δέ κάμηλον καταπίνοντες. 8. Δωρεάν ἐλάβετε, δωρεάν δότε. 9. Εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλος διά τρυμαλιᾶς ραφίδος διελθεῖν, ἤ πλούσιον εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. 10. Καί ἔσονται οἱ πρῶτοι ἔσχατοι, οἱ δέ ἔσχατοι πρῶτοι. 11. Καί καθώς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καί ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. 12. Ματαιότης ματαιοτήτων, τά πάντα ματαιότης. 13. Μή πεποίθατε ἐπ ἄρχοντας ἐπί υἱούς ἀνθρώπων οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία. 14. Ὁ ἀναμάρτητος πρῶτος τόν λίθον βαλέτω. 15. Ὅ γέγραφα, γέγραφα. 16. Ὅ εἴρηκα, εἴρηκα. 17. Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω. 18. Ὅ,τι σπείρεις θά θερίσεις. 19. Οὐδείς δύναται δυσίν κυρίοις δουλεύειν. 20. Οὐδείς προφήτης δεκτός ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ. 21. Οὐδέν κρυπτόν ὑπό τόν ἥλιον. 22. Ποιμένες πολλοί διέφθειραν τόν ἀμπελῶνα μου καί ἐμόλυναν αὐτόν. 23. Τά ἀδύνατα παρ ἀνθρώποις, δυνατά παρά τῷ Θεῷ ἐστιν. 24. Φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ. 25. Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.

44 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Τ ά χρονολογικά συστήματα πού χρησιμοποιήθηκαν ἀνά τούς αἰῶνες εἶναι ἑκατοντάδες. Σχεδόν κάθε πολιτισμός ἀνέπτυσσε τό δικό του, λίγα ὅμως κατόρθωσαν νά ἐπιβιώσουν. Ἕως τά μέσα του 1ου αἰῶνα π.χ. τό ἡμερολόγιο πού ἐπικρατοῦσε ἦταν αὐτό τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, τό ὁποῖο βασιζόταν στίς φάσεις τῆς Σελήνης. Λόγω τῆς ἀτέλειάς του, ὅμως, δημιουργήθησαν μεγάλες ἀποκλίσεις, κυρίως στήν ἐαρινή ἰσημερία, μέ σημαντικές ἐπιπτώσεις στήν οἰκονομία καί τή λειτουργία τοῦ κράτους. Ἔτσι, ὁ Ἰούλιος Καίσαρ ἀνέθεσε στόν Ἀλεξανδρινό ἀστρονόμο Σωσιγένη τήν ἀναμόρφωση τοῦ ἡμερολογίου. Πρός τήν κατεύθυνση αὐτή, προσετέθησαν στό ἔτος, 90 ἡμέρες, δηλαδή ἡ 1η Μαρτίου τοῦ 44 π.χ. ἀντικατεστάθη ἀπό τήν 1η Ἰανουαρίου. Τό νέο, ἡλιακό, ἡμερολόγιο ἀνταποκρινόταν ἀπόλυτα στή διαδοχή τῶν ἐποχῶν καί ἡ διάρκεια τοῦ ἔτους ἐπροσδιορίσθη στίς 365,25 ἡμέρες. Ἡ μικρή διαφορά ἐκαλύπτετο ἀπό μία ἐπί πλέον ἡμέρα πού προστίθετο κάθε τέσσερα χρόνια, μετά τήν «ἕκτη πρό τῶν καλένδων τοῦ Μαρτίου», πού ὀνομάζετο «bis sextus». Ἔτσι, ἡ ἡμέρα αὐτή, ἐπειδή τή μετροῦσαν δυό φορές, ὀνομάζεται ἀκόμα καί σήμερα «δίς ἕκτη» καί τό ἔτος πού τήν περιέχει, δίσεκτο. Ὅμως καί ἀπό τό Ἰουλιανό Ἡμερολόγιο προέκυπτε ἕνα σφάλμα 11 λεπτῶν καί 14 δευτερολέπτων τόν χρόνο. Ἐξ αἰτίας τῆς ἀπόκλισης αὐτῆς, μιάμιση χιλιετία ἀργότερα ἡ ἐαρινή ἰσημερία εἶχε μετατοπιστεῖ ἡμερολογιακά 11 μέρες πίσω, σέ σχέση μέ τά ἀστρονομικά δεδομένα. Μπροστά στόν κίνδυνο νά ἑορτάζονται τά Χριστούγεννα φθινόπωρο καί τό Πάσχα χειμώνα, ὁ Πάπας Γρηγόριος ὁ 13ος προχώρησε σέ νέα μεταρρύθμιση τοῦ συστήματος. Στίς 4 Ὀκτωβρίου τοῦ 1582 προσετέθησαν 10 ἡμέρες, ἐνῶ γιά νά ἀποφευχθοῦν ἀνάλογες ἀσυμφωνίες καί στό μέλλον, ἀπεφασίσθη κάθε τέσσερις αἰῶνες νά θεωροῦνται δίσεκτα, ἀντί γιά 100 χρόνια μόνο τα 97. Ἡ Ἑλληνική Πολιτεία ἐφήρμοσε τό Γρηγοριανό ἡμερολόγιο τό 1923, ὀνομάζοντας τήν 16η Φεβρουαρίου, 1η Μαρτίου. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τό ἐφήρμοσε στό ἑορτολόγιό της ἕνα χρόνο ἀργότερα, τήν 16η Φεβρουαρίου 1924 μέ τήν ἐγκύκλιο 430 καί ἡ ἡμερομηνία αὐτή μετετράπη σέ 1η Μαρτίου, ἀφοῦ δέν ὑφίστατο κανένα δογματικό κώλυμα. Σήμερα ἀκολουθοῦν τό Παλαιό ἡμερολόγιο (Ἰουλιανό, ὅπως συνηθίζεται