ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 247771 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & Ξ.ΚΑΡΠΩΝ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.. Tαχ. /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Α. Γκανή Τηλέφωνο: , 68 Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: «Ταξινόµηση ποικιλιών αµπέλου» Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις: α) της παρ. 3, του άρθρου 22, του Ν. 992/79 ''Περί οργανώσεως των ιοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρµογών της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθµίσεως συναφών θεσµικών και οργανωτικών θεµάτων '' (Α 280). β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που τέθηκε σε ισχύ µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). γ) της παρ. 2, του άρθρο 1, του Ν.. 243/69 ''Περί βελτιώσεως και προστασίας της αµπελουργικής παραγωγής''(α 144), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.427/76 (Α 230) Περί αντικαταστάσεως, συµπληρώσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων του Ν.. 243/ Τους Κανονισµούς (ΕΚ): α) αριθµ. 479/2008 του Συµβουλίου (L 148/ ) για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς, την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 και (ΕΚ) αριθ. 1493/1999. β) αριθµ. 1234/2007 του Συµβουλίου (L 299/ ) για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα («Eνιαίος κανονισµός ΚΟΑ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 120α αυτού. γ) αριθµ. 555/2008 της Επιτροπής (L 170/ ) για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συµβουλίου για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράµµατα στήριξης, τις συναλλαγές µε τρίτες χώρες, το δυναµικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αµπελοοινικό τοµέα, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει. 1

2 3. Την µε αριθµ / Απόφαση Υπουργού Γεωργίας «Γενικός Τεχνικός Κανονισµός Αποδοχής Ποικιλιών των καλλιεργούµενων φυτικών ειδών» (Β 124), όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ / (Β 111) οµοία. 4. Την µε αριθµ / Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισµός αποδοχής ποικιλιών αµπέλου» (Β 566). 5. Την µε αριθµ / Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Γεωργίας «Τεχνικός κανονισµός ελέγχου και πιστοποίησης των υλικών αγενούς πολλαπλασιασµού της αµπέλου» (Β 1517), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την αριθ / οµοιά της (Β 1142). 6. Την µε αριθµ / Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας «Εγγραφή ποικιλιών αµπέλου στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούµενων φυτικών ειδών» (Β 684), όπως συµπληρώθηκε µε την αριθµ / Απόφαση Υπουργού Γεωργίας ( ΦΕΚ 193/Β/ ). 7. Την µε αριθµ / Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «Ορισµός κριτηρίων αξιολόγησης ποικιλιών αµπέλου και διαδικασία ταξινόµησης αυτών στην Ελληνική επικράτεια», όπως ισχύει κάθε φορά. (Β 105). 8. Την µε αριθµ / Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «υναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου» (Β 655). 9. Τα σχετικά αιτήµατα των ιευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας και των φορέων του κλάδου. 10. Την µε αριθ / Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Μιχαήλ Καρχιµάκη»(Α 2401). 11. Το γεγονός ότι απο τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προυπολογισµού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΡΘΡΟ 1 Καθορίζουµε για τις ανάγκες της ταξινόµησης των ποικιλιών αµπέλου της χώρας, ένδεκα (11) αµπελουργικά διαµερίσµατα και τις ιοικητικές Μονάδες, οι οποίες τα απαρτίζουν ως εξής: 1. Πελοπόννησος ( Ν.Α. Αργολίδας, Ν.Α. Αρκαδίας, Ν.Α. Αχαίας, Ν.Α. Ηλείας Ν.Α. Κορινθίας, Ν.Α. Λακωνίας και νήσος Κύθηρα, Ν.Α. Μεσσηνίας ) 2. Στερεά Ελλάδα ( Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας, Ν.Α. Αν. Αττικής, Ν.Α. υτ. Αττικής, Ν.Α. Αθηνών, Ν.Α. Πειραιώς πλην της νήσου Κυθήρων, Ν.Α. Βοιωτίας, Ν.Α. Εύβοιας, Ν.Α. Ευρυτανίας, Ν.Α. Φθιώτιδας, Ν.Α. Φωκίδας ) 3. Θεσσαλία ( Ν.Α. Καρδίτσας, Ν.Α. Λάρισας, Ν.Α. Μαγνησίας και Β. Σποράδων, Ν.Α. Τρικάλων ) 4. Ήπειρος( Ν.Α. Άρτας, Ν.Α. Θεσπρωτίας, Ν.Α. Ιωαννίνων, Ν.Α. Πρέβεζας) 5. Μακεδονία ( Ν.Α. Γρεβενών, Ν.. ράµας, Ν.Α. Ηµαθίας, Ν.Α. Θεσσαλονίκης, Ν.. Καβάλας, Ν.Α. Καστοριάς, Ν.Α. Κιλκίς, Ν.Α. Κοζάνης, Ν.Α. Πέλλας, Ν.Α. Πιερίας, Ν.Α. Σερρών, Ν.Α. Χαλκιδικής, Ν.Α. Φλώρινας ) 6. Θράκη ( Ν.. Έβρου, Ν.. Ξάνθης, Ν.. Ροδόπης ) 7. Βόρειο Αιγαίο ( Ν.Α. Λέσβου, Ν.Α. Χίου, Ν.Α. Σάµου ) 2

3 8. Κυκλάδες ( Ν.Α. Κυκλάδων ) 9. ωδεκάνησα ( Ν.Α. ωδεκανήσου ) 10. Κρήτη ( Ν.Α. Ηρακλείου, Ν.Α. Λασιθίου, Ν.Α. Ρεθύµνου, Ν.Α. Χανίων ) 11. Ιόνια νησιά ( Ν.Α. Ζακύνθου, Ν.Α. Κέρκυρας, Ν.Α Κεφαλληνίας, Ν.Α. Λευκάδας ) ΑΡΘΡΟ 2 Η ταξινόµηση των ποικιλιών αµπέλου στην κατηγορία των συνιστώµενων, επιτρεπόµενων και προσωρινά επιτρεποµένων, κατά κατηγορία χρήσης ήτοι : οινοποιήσιµες, επιτραπέζιες, ποικιλίες για ειδική χρήση και ποικιλίες υποκειµένων αµπέλου, περιλαµβάνονται στο συνηµµένο Παράρτηµα Ι. Ο κατάλογος των οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου στη χώρα και η µετατροπή των ελληνικών ονοµάτων µε λατινικούς χαρακτήρες περιλαµβάνονται στο συνηµµένο Παράρτηµα ΙΙ. Τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. Από τη δηµοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει η µε αριθµ / (Β 2255) Υπουργική Απόφαση. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Συνηµµένα : Παράρτηµα Ι και ΙΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ: Για ενέργεια: 1. Περιφέρειες του Κράτους 2. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης - Έδρες τους. 3. Εθνικό Τυπογραφείο (για δηµοσίευση) Για κοινοπoίηση.: 1. European Commission DG FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOMENT C 3 Wine, alcohol, tobacco, seeds & hops 200 Rue de la Loi, B-1049 Brussels-Belgium 2. MEA- EE Rue Jacques De Lalaing Brusseles, 1040 Belgium 3. ΟΠΕΚΕΠΕ /νση Αµπελοοινικών Αχαρνών 330 και Καραβία 73, ΑΘΗΝΑ 4. /νση ιαχείρισης Μητρώων Βερανζέρου 46, Αθήνα 5. /νση ΠΑΠ ενδροκηπευτικής- Στο Υπουργείο 6. /νση Εισροών Φυτ.Παραγωγής -Στο Υπουργείο 7. /νση Μετ.Τυπ. & Ποιοτ. Ελέγχου - Στο Υπουργείο 8. /νση Πληροφορικής Αχαρνών Γραφείο Τύπου & ηµ.σχέσεων- Στο Υπουργείο 10. Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Έδρα Αµπελουργίας, Βοτανικός 11. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Αµπελουργίας 12. Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών Όδος Φυτόκου Ν. Ιωνία Μαγνησίας, ΤΚ: ΕΘΙΑΓΕ, Αιγιαλείας 19 & Χαλεπά, ΜΑΡΟΥΣΙ α) Ινστιτούτο Αµπέλου και β) Ινστιτούτο Οίνου -Σ.Βενιζέλου 1, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 14. ΕΘΙΑΓΕ ΚΓΕ Μακεδονίας-Θράκης Τράπεζα Γενετικού Πολ/κού Υλικού Θέρµη Θεσσαλονίκης Τ.Κ Eθνική ιεπαγγελµατική Οργάνωση Αµπέλου & Οίνου Μαρίνου Αντίπα Ηλιούπολη Αθήνα 16. ΠΑΣΕΓΕΣ, Κηφισίας 16, ΑΘΗΝΑ 17. ΚΕΟΣΟΕ - Λουίζης Ριανκούρ 73, ΑΘΗΝΑ 18. Κ.Σ.Ο.Σ, οδός Β &Η γωνία, ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Τ.Κ Ηράκλειο Κρήτης 19. Σ.Κ.Ο.Σ. Α.Σ.Ε., Μαιζώνος 211, ΠΑΤΡΑ 20. ΓΕΣΑΣΕ - Κηφισίας 16, ΑΘΗΝΑ 21. ΣΥ ΑΣΕ - Αγίου Κωνσταντίνου 2, ΑΘΗΝΑ 22. Σύνδεσµο Ελληνικού Οίνου - Νίκης 34, ΑΘΗΝΑ 23. Σύνδ. Ελλ. Αποστ.& Οινοπν.Ποτών Ηπίτου 21 & Απόλλωνος, ΑΘΗΝΑ 24. Ένωση Οινοποιών Ελλάδος - Λ.Βουλιαγµένης 178, ΑΦΝΗ 25. Σύνδεσµο Οινοποιών Ελλάδος - Αλκιβιάδου 24, ΑΘΗΝΑ 26. Σύνδεσµο Παραγωγών Συµπυκνωµένου Γλεύκους Ελλάδος Τ.Θ. 165, ΧΑΛΚΙ Α 27. Πανελλήνιο Σύνδεσµο Φυτωριούχων Αντιφυλλοξηρικών υποκειµένων αµπέλου Κενταύρων 4 Λάρισα Τ.Κ.: Πανελλήνιο Σύνδεσµο Φυτωριούχων Αντιφυλλοξηρικής αµπέλου Θεοφάνης Φασουλής, Λεόντιο Νεµέας Τ.Κ

5 (ανήκει στην αριθµ / Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ 1. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συνιστώµενες: Aγιωργίτικο Ν (Μαύρο Νεµέας, µόνο στην οριοθετηµένη ζώνη παραγωγής οίνου ΟΠΑΠ ΝΕΜΕΑ), Ασύρτικο Β, Λαγόρθι B (1), Μαλαγουζιά Β, Μοσχοφίλερο Rs (1) (Φιλέρι), Ροδίτης Rs (Αλεπού), Ροµπόλα Β (1), Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Merlot N, Syrah N. Επιτρεπόµενες: Ασπρούδες B (3), Kολλινιάτικο Ν, Μαυρούδια Ν (3). Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν. Α.: 1.1: Ν. Α. ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Συνιστώµενες: Αθήρι Β, Θράψα Ν, Κυδωνίτσα Β, Ροκανιάρης Β, Σαββατιανό Β ( ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο ), Σκλάβα Β, Gewürztraminer Rs (1), Sauvignon Blanc B. Επιτρεπόµενες: Βοϊδοµάτης Ν, Mourvedre Ν, Viognier B. 1.2: Ν. Α. ΑΡΚΑ ΙΑΣ Συνιστώµενες: Γλυκερήθρα B, Gewürztraminer Rs (1), Riesling B, Sauvignon Blanc B. Επιτρεπόµενες: Αηδάνι άσπρο Β, Αυγουστιάτης Ν, Κυδωνίτσα Β, Μαυροδάφνη Ν, Ρεφόσκο Ν, Σαββατιανό Β ( ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο ), Σκυλοπνίχτης Ν, Φωκιανό Ν, Mourvedre N, Pinot Noir N, Tempranillo N, Viognier B. 1.3: Ν. Α. ΑΧΑΪΑΣ Συνιστώµενες: Αθήρι Β, Αυγουστιάτης Ν, Βολίτσα µαύρη Ν, Γουστολίδι Β (Αυγουστολίδι, Βοστίλιδας), Καλαβρυτινό µαύρο Ν, Κορινθιακή Ν (2), Μαυροδάφνη Ν, Μοσχάτο άσπρο Β, Gewürztraminer Rs (1), Grenache Rouge Ν, Riesling B, Sauvignon Βlanc B, Ugni Βlanc B (Trebbiano). Επιτρεπόµενες: Ασπρούδα Πατρών Β (Σανταµεριάνα), Βολίτσα άσπρη Β, Κοριτσάνος Ν, Μυγδάλι Β, Ποταµίσι Β, Σιδερίτης Rs, Χονδρόµαυρο Καλαβρύτων Ν, Ψιλόµαυρο Καλαβρύτων Ν. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Malvasia di Candia Aromatica B(2008). 1.4: Ν. Α. ΗΛΕΙΑΣ Συνιστώµενες: Αυγουστιάτης Ν, Μαυροδάφνη Ν, Ρεφόσκο Ν, Σκιαδόπουλο B (Σαχάρα), Carignan N, Grenache Rouge N, Sauvignon Blanc B, Ugni Blanc B (Trebbiano). Επιτρεπόµενες: Κορινθιακή Ν (2), Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό, ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη), Σουλτανίνα Β (2), Mourvedre N, Viognier B. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Albarino B(2009), Malvasia di Candia Aromatica B(2009), Negro Amaro N(2009). 5

6 1.5: Ν. Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Συνιστώµενες: Αθήρι Β, Σαββατιανό Β ( ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Σακέικο), Sauvignon Blanc B. Επιτρεπόµενες: Κορινθιακή Ν (2), Κυδωνίτσα Β, Μαυροδάφνη Ν, Μοσχάτο άσπρο Β, Ρεφόσκο Ν, Σκλάβα Β, Σουλτανίνα Β (2), Gewürztraminer Rs (1), Mourvedre N, Pinot Noir N, Riesling B. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Cot (Malbec) N (2006). 1.6: Ν. Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΑ Συνιστώµενες: Αηδάνι άσπρο Β, Αθήρι Β, Θράψα Ν, Κυδωνίτσα Β, Ληµνιώνα Ν, Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό, ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη), Μονεµβασιά Β, Πετρουλιανός Β, Ποταµίσι Β, Carignan N, Ugni Blanc B (Trebbiano). Επιτρεπόµενες: Βοϊδοµάτης Ν, Θραψαθήρι Β, Φωκιανό Ν. 1.7: Ν. Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Συνιστώµενες: Μονεµβασιά Β, Carignan N, Cinsaut N, Grenache Blanc B, Grenache Rouge N, Ugni Blanc B (Trebbiano). Επιτρεπόµενες: Βοϊδοµάτης Ν, Γουστολίδι Β (Αυγουστολίδι, Βοστίλιδας), Κορινθιακή Ν (2), Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό, ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη), Ρεφόσκο Ν, Σαββατιανό Β ( ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο ), Φωκιανό Ν, Arintho B, Tempranillo N. 2. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Συνιστώµενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β, Μαλαγουζιά Β, Ροδίτης Rs ( Αλεπού ), Σαββατιανό Β ( ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο), Cabernet Sauvignon N, Carignan N, Merlot N, Sauvignon Blanc N, Syrah N. Επιτρεπόµενες: Ugni Blanc B (Trebbiano). Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν. Α.: 2.1: Ν. Α. ΑΘΗΝΩΝ Ν. Α. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ν. Α. ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ν. Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (πλην Ν. Κυθήρων) Συνιστώµενες: Aγιωργίτικο Ν, Αηδάνι άσπρο Β, Ληµνιό Ν, Ληµνιώνα Ν, Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό, ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη), Chardonnay B, Grenache Rouge N, Riesling B (1). Επιτρεπόµενες: Μαυρούδια Ν (3), Mούχταρο Ν, Φωκιανό Ν, Viognier B. 2.2: Ν. Α. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Συνιστώµενες: Aγιωργίτικο Ν, Βολίτσα µαύρη Ν, Ρεφόσκο Ν, Ροµπόλα Β. Επιτρεπόµενες: Κοριτσάνος Ν, Μαυρούδια Ν (3), Μυγδάλι Β. 2.3: Ν. Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Συνιστώµενες: Aγιωργίτικο Ν, Cabernet Franc N, Chardonnay B, Grenache Blanc B, Grenache Rouge N. 6

7 Επιτρεπόµενες: Καστελιώτικο Ν, Κορίθι Ν, Μοσχοφίλερο Rs (1) (Φιλέρι), Μουδιάτικο Ν, Μούχταρο Ν, Ραζακί Β (2) (Κέρινο). 2.4: Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ Συνιστώµενες: Aγιωργίτικο Ν, Αηδάνι άσπρο Β, Ληµνιό Ν, Λιάτικο Ν, Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό, ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη), Μονεµβασιά Β, Grenache Blanc Β, Grenache Rouge N. Επιτρεπόµενες: Βραδυανό Ν, Καραµπραΐµης Ν, Μοσχοφίλερο Rs (1) (Φιλέρι), Μουδιάτικο Ν, Ρητινό Ν, Chardonnay B, Maccabeu B. 2.5: Ν. Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Συνιστώµενες: --- Επιτρεπόµενες: Ασπρούδες Β (3), Κοντοκλάδι Β. 2.6: Ν. Α. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Συνιστώµενες: Αηδάνι άσπρο Β, Ληµνιό Ν, Ροµπόλα Β, Cabernet Franc N, Chardonnay B, Grenache Rouge N. Επιτρεπόµενες: Aγιωργίτικο Ν, Βραδυανό Ν, Κοντοκλάδι Β, Ληµνιώνα Ν, Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό, ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη), Μαυρούδια Ν (3), Μοσχοφίλερο Rs (1) (Φιλέρι), Mούχταρο Ν, Ξινόµαυρο Ν (στην οριοθετηµένη ζώνη παραγωγής του Τοπικού Οίνου Οπούντιας Λοκρίδος), Ρεφόσκο Ν, Aglianico N, Greganico B, Greco B, Grechetto B, Schioppettino N, Semillon Β, Verdicchio Bianco B. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Βιδιανό Β(2009), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β (2009), Μοσχάτο άσπρο Β(2009), Pinot Noir N (2006), Μalvazia di Candia Aromatica B(2009), Pino Grigio G(2009). 2.7: Ν. Α. ΦΩΚΙ ΑΣ Συνιστώµενες: --- Επιτρεπόµενες: Κορίθι Ν, Μαυρούδια Ν (3), Μούχταρο Ν, Σκυλοπνίκτης Ν, Φωκιανό Ν. 3. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συνιστώµενες: Ασύρτικο Β, Ληµνιό Ν, Ροδίτης Rs ( Αλεπού), Cabernet Sauvignon N, Syrah N. Επιτρεπόµενες: Μπατίκι Β, Cinsaut Ν. Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν. Α : 3.1: Ν. Α. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 7

8 Συνιστώµενες: Ληµνιώνα Ν, Μαλαγουζιά Β, Μαύρο Μεσενικόλα Ν, Ντεµπίνα Β, Carignan N, Chardonnay B. Επιτρεπόµενες: Μοσχάτο Αµβούργου Ν (2), Μοσχάτο µαύρο Ν, Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Σέφκα Ν, Merlot N, Sauvignon Βlanc B, Ugni Βlanc B (Trebbiano). 3.2: Ν. Α. ΛΑΡΙΣΑΣ Συνιστώµενες: Κρασάτο Ν, Ληµνιώνα Ν, Μοσχάτο Αµβούργου Ν, Ντεµπίνα Β, Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Σταυρωτό Ν (Αµπελακιώτικο µαύρο), Carignan N, Chardonnay B, Grenache Rouge N, Maccabeu B, Merlot N, Sauvignon Blanc B. Επιτρεπόµενες: Βερτζαµί Ν, Καρτσιώτης Ν, Μαλαγουζιά Β, Σαββατιανό Β ( ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο), Alicante Bouschet N, Gewürztraminer Rs (1), Riesling B, Ugni Βlanc B (Trebbiano). Προσωρινά επιτρεπόµενες: Nebbiolo N(2009), Sangiovese N(2009). 3.3: Ν. Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Συνιστώµενες: Ληµνιό Ν, Ληµνιώνα Ν, Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό, ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη ), Μονεµβασιά Β, Σαββατιανό Β ( ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο). Επιτρεπόµενες: Ασπρούδες Β (3), Βραδυανό Ν, Καρτσιώτης Ν, Κουµιώτης Β, Κρασάτο Ν, Μαυρούδια Ν (3), Μοσχάτο Αµβούργου Ν (2), Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα ), Ρητινό Ν, Σταυρωτό Ν (Αµπελακιώτικο µαύρο ), Συκιώτης Ν, Φιλέρι Rs (3), Chardonnay B, Grenache Rouge N, Maccabeu B, Merlot N, Sauvignon Βlanc B, Ugni Βlanc B (Trebbiano). 3.4: Ν.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Συνιστώµενες: Ζαλοβίτικο Ν, Μαλαγουζιά Β, Μοσχάτο Αµβούργου Ν (2), Ντεµπίνα Β. Επιτρεπόµενες:Βλάχικο Ν, Ληµνιώνα Ν, Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα ), Chardonnay B, Gewürztraminer Rs (1), Grenache Rouge N, Merlot N, Riesling B, Sauvignon Blanc B. 4. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Συνιστώµενες: Μαλαγουζιά Β, Ροδίτης Rs ( Αλεπού ). Επιτρεπόµενες: --- Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν. Α.: 4.1: Ν. Α. ΑΡΤΑΣ Συνιστώµενες: --- Επιτρεπόµενες: Aγιωργίτικο Ν, Ασπρούδες Β (3), Μαυρούδια Ν (3), Ντεµπίνα Β, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B. 4.2: Ν. Α. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Συνιστώµενες: --- 8

9 Επιτρεπόµενες: Ασπρούδες Β (3), Κοντοκλάδι Β, Μαυρούδια Ν (3), Ντεµπίνα Β. 4.3: Ν. Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Συνιστώµενες: Ντεµπίνα Β, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Gewürztraminer Rs (1), Merlot N, Riesling B. Επιτρεπόµενες: Βλάχικο Ν, Μπεκάρι Ν, Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Sauvignon Blanc B, Syrah N. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Αγιωργίτικο Ν (2007), Pinot Noir N (2007). 4.4: Ν. Α. ΠΡΕΒΕΖΗΣ Συνιστώµενες: Ντεµπίνα Β. Επιτρεπόµενες: Ασπρούδες Β (3), Βερτζαµί Ν, Κορίθι Ν, Μαυρούδια Ν (3). 5. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Συνιστώµενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β, Ληµνιό Ν, Μαλαγουζιά Β, Μοσχόµαυρο Ν, Ροδίτης Rs ( Αλεπού ), Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Merlot N, Sauvignon Blanc B, Syrah N. Επιτρεπόµενες: Ζουµιάτικο Β ( αµιάτης), Μπατίκι Β, Παµίδι Ν, Σέφκα Ν, Cinsaut N, Ugni Blanc B (Trebbiano). Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν. Α.: 5.1: Ν. A. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Συνιστώµενες: Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Gewürztraminer Rs (1), Riesling B. Επιτρεπόµενες: Βοϊδοµάτης Ν, Λιάτικο Ν, Σταυρωτό Ν (Αµπελακιώτικο µαύρο). 5.2: Ν.. ΡΑΜΑΣ Συνιστώµενες: Μοσχάτο Αλεξανδρείας B, Cabernet Franc N, Grenache Rouge N, Semillon B,, Ugni Blanc B (Trebbiano). Επιτρεπόµενες: Aγιωργίτικο Ν, Ροµπόλα Β, Φωκιανό Ν, Gewürztraminer Rs (1), Refosco N, Riesling B, Nebbiolo N, Sangiovese N, Tempranillo N, Viognier B. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Turiga Amaro N(2009), 5.3: Ν. A. ΗΜΑΘΙΑΣ Συνιστώµενες: Νεγκόσκα Ν, Ξινόµαυρο Ν [Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα και Μαύρο Ναούσης (µόνο στην οριοθετηµένη ζώνη παραγωγής οίνου ΟΠΑΠ ΝΑΟΥΣΑ)]. Επιτρεπόµενες: Μαυρούδια Ν (3), Πρικνάδι Β. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Μαυροδάφνη Ν (2007), Cot (Malbec) N (2007), Malvasia di Candia Aromatica B (2007), Montepulciano N(2007), Negro Amaro N (2007), Petit Verdot N (2007), Barbera N (2009). 9

10 5.4: Ν. A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Συνιστώµενες: Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Grenache Rouge N. Επιτρεπόµενες: Αγιωργίτικο Ν, Μαυρούδια Ν (3), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Ραζακί Β (2) (Κέρινο), Σαββατιανό Β ( ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο), Φωκιανό Ν, Mourvedre N, Viognier B. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Refosco N (2006), Καρά Παπά Ν (2007), Μαυροτράγανο Ν (2007), Barbera Ν (2007). 5.5: Ν.. ΚΑΒΑΛΑΣ Συνιστώµενες: Cabernet Franc N. Επιτρεπόµενες: Aγιωργίτικο Ν, Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Ραζακί Β (2) (Κέρινο), Ροµπόλα Β, Gewürztraminer Rs (1), Grenache Rouge N, Semillon B, Viognier B. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Pinot Noir N (2007). 5.6: Ν. A. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Συνιστώµενες: Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα). Επιτρεπόµενες: Aγιωργίτικο Ν, Ληµνιώνα Ν, Μαυροδάφνη Ν, Nεγκόσκα Ν, Cabernet Franc N, Gewürztraminer Rs (1), Pinot Noir N, Riesling B, Tannat N. 5.7: Ν. A. ΚΙΛΚΙΣ Συνιστώµενες: Νεγκόσκα Ν, Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Grenache Rouge N. Επιτρεπόµενες: Σταυρωτό Ν (Αµπελακιώτικο µαύρο ), Τσάπουρνο Ν, Sylvaner B, Viognier B. 5.8: Ν. A. ΚΟΖΑΝΗΣ Συνιστώµενες: Νεγκόσκα Ν, Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Gewürztraminer Rs (1), Riesling B. Επιτρεπόµενες: Κορίθι Ν, Κουκούλι Β, Ληµνιώνα Ν, Μοσχάτο Αµβούργου Ν (2), Πρικνάδι Β, Σαββατιανό Β ( ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο ), Χονδρόµαυρο Ν (3), Cabernet Franc N, Pinot Noir N. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Malvasia di Candia Aromatica B (2007), Κυδωνίτσα Β(2009). 5.9: Ν. A. ΠΕΛΛΑΣ Συνιστώµενες: Νεγκόσκα N, Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα). Επιτρεπόµενες: Aγιωργίτικο Ν, Όψιµο Εδέσσης Β (Αµάσσι, Καρατζόβας, Φούστανη), Σταυρωτό Ν (Αµπελακιώτικο µαύρο), Mourvedre N. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Κυδωνίτσα Β (2007), Ληµνιώνα Ν (2007). 5.10: Ν. A. ΠΙΕΡΙΑΣ 10

11 Συνιστώµενες: Ληµνιώνα Ν, Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Grenache Rouge N. Επιτρεπόµενες: Aγιωργίτικο Ν, Κουκούλι Β, Σαββατιανό Β ( ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο). Προσωρινά επιτρεπόµενες: Μοσχάτο άσπρο Β(2007), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β(2007), Reisling B(2008), Βερτζαµί Β(2009), Mourvedre N(2009). 5.11: N. A. ΣΕΡΡΩΝ Συνιστώµενες: Cabernet Franc N. Επιτρεπόµενες: Aγιωργίτικο Ν, Αγούµαστος Β, Ασπρούδα Σερρών Β, Κοϊνιάρικο Ν, Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Viognier B. 5.12: Ν. A. ΦΛΩΡΙΝΗΣ Συνιστώµενες: Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Gewürztraminer Rs (1), Riesling B. Επιτρεπόµενες: Aγιωργίτικο Ν, Ληµνιώνα Ν, Μαυροδάφνη Ν, Νεγκόσκα Ν, Πρικνάδι Β, Σαββατιανό Β( ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο), Barbera N, Cabernet Franc N, Montepulciano N, Mourvedre N, Negro Amaro N, Pinot Noir N, Tannat N. 5.13: Ν. A. ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Συνιστώµενες: Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Cabernet Franc N, Grenache Rouge N. Επιτρεπόµενες: Μοσχάτο Αµβούργου Ν (2), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Ραζακί Β (2) (Κέρινο), Σαββατιανό Β ( ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο), Φωκιανό Ν, Mourvedre N, Viognier B. 6. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΡΑΚΗΣ Συνιστώµενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β, Ληµνιό Ν, Ληµνιώνα Ν, Μαλαγουζιά Β, Μοσχόµαυρο Ν, Ροδίτης Rs (Αλεπού), Cabernet Sauvignon N, Carignan N, Chardonnay B, Grenache Rouge N, Merlot N, Sauvignon Blanc B, Syrah N. Επιτρεπόµενες: Ζουµιάτικο Β( αµιάτης), Μαυρούδια Ν (3), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Μπατίκι Β, Παµίδι Ν, Σέφκα Ν, Φωκιανό Ν, Cinsaut N, Mourvedre N, Ugni Blanc B (Trebbiano). Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν.Α.: 6.1: Ν.. ΕΒΡΟΥ Συνιστώµενες: --- Επιτρεπόµενες: Καρναχαλάδες Ν, Κερατσούδα Ν, Μπογιαλαµάδες Ν, Όψιµο Σουφλίου Β (2). 6.2: Ν.. ΞΑΝΘΗΣ Συνιστώµενες:

12 Επιτρεπόµενες: 6.3: Ν.. ΡΟ ΟΠΗΣ Συνιστώµενες: --- Επιτρεπόµενες: Προσωρινά επιτρεπόµενες: Αγιωργίτικο Ν (2007), Μοσχάτο άσπρο Β (2007). 7. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Συνιστώµενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β, Ληµνιό Ν (Καλαµπάκι, µόνο για τη νήσο Λήµνο), Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό, ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Μοσχάτο άσπρο Β. Επιτρεπόµενες: Αγιαννιώτικο Ν, Αυγουστιάτης Ν, Βάφτρα Ν, Κοτσιφάλι Ν, Μπεγλέρι B, Ρητινό Ν, Σαββατιανό Β ( ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο), Φωκιανό Ν, Χιδηριώτικο Ν (Καλλονιάτικο)., Χιώτικο κρασερό Ν. 8. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Συνιστώµενες: Αηδάνι άσπρο Β, Αηδάνι µαύρο Ν, Αθήρι Β, Αθήρι µαύρο Ν( Μαυράθηρο), Ασύρτικο Β, Μονεµβασιά Β ( Μονοβασιά, Μονοµβασίτικο ), Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό, ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη), Ποταµίσι Β. Επιτρεπόµενες: Αγριογλυκάδι B, Αγιαννιώτικο Ν, Αρµελετούσα Ν, Ασπρούδα Σαντορίνης Β, Αυγουστιάτης Ν, Βάφτρα Ν (Βάψα), Βάφτρα άσπρη Β, Βοϊδοµάτης Ν, Βοϊδοµάτης άσπρος Β, Γαϊδουριά Β, Γλυκάδι B, αφνί Β ( αφνιά), Θράψα Ν, Θραψαθήρι Β, Κατσανό Β, Κοτσιφάλι Ν, Κουµάρι Ν, Κρητικό B, Κυδωνίτσα Β, Ληµνιό Ν, Ληµνιώνα Ν, Μαλαγουζιά Β, Μαλουκάτο Β, Μανδηλαριά άσπρη Β, Μαυροκόρακας Ν (Μαυροκόκορας), Μαυροτράγανο Ν, Μοσχάτο άσπρο Β, Μοσχάτο µαύρο Ν, Ξεροµαχαιρούδα Β, Πλατάνι Β, Πλυτό Β, Ροδίτης Rs (Αλεπού), Ροκανιάρης Β, Σαββατιανό Β ( ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο), Σεριφιώτικο Ν, Σταυροχιώτης Β, Φλασκασύρτικο Β, Φωκιανό Ν, Ψαροσύρικο Ν. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Cabernet Sauvignon N (2007), Μalvasia di Candia Aromatica B (2007), Merlot N (2007), Sauvignon Blanc B (2007), Syrah N (2007), 9. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συνιστώµενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β, Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό, ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη ), Μοσχάτο άσπρο Β (Μοσχάτο Τράνι, µόνο για την οριοθετηµένη περιοχή Ονοµασίας Προελεύσεως Ελεγχοµένη «Μοσχάτος Ρόδου»), Cabernet Sauvignon N, Grenache Rouge N, Syrah N, Ugni Blanc B (Trebbiano). Επιτρεπόµενες: ιµηνίτης Ν, Μαλαγουζιά Β, Μαυροθήρικο Ν, Ραζακί Β (2) (Κέρινο), Σουλτανίνα Β (2), Φωκιανό Ν, Cinsaut N, Chardonnay B, Merlot N, Mourvedre N, Sauvignon Blanc B, Tempranillo N. 12

13 10. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Συνιστώµενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β, Βηλάνα Β, Βιδιανό Β, αφνί Β ( αφνιά), Θράψα Ν, Θραψαθήρι Β, Κοτσιφάλι Ν, Λαδικινό Ν, Λιάτικο Ν, Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό, ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη), Μοσχάτο άσπρο Β (Μοσχάτο Σπίνας, Μοσχάτο Μάζας), Πλυτό Β, Cabernet Sauvignon N, Carignan N, Chardonnay B, Grenache Βlanc B, Grenache Rouge N, Sauvignon Βlanc B, Syrah N. Επιτρεπόµενες: Βαλαΐτης Β, ερµατάς Β, Κοτσιφολιάτικο Ν, Ραζακί Β (2) (Κέρινο), Ρωµέϊκο Ν, Σουλτανίνα Β (2), Τσαρδάνα Ν, Φωκιανό Ν, Alicante Bouschet N, Malvasia di Candia Αromatica Β, Maccabeu B, Mourvedre N, Merlot N, Sylvaner B, Ugni Βlanc B (Trebbiano), Viognier B. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Montepulciano N(2009), Petit Vedot N (2009), Roussanne B(2009). 11. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Συνιστώµενες: Αρακλινός Ν, Αυγουστιάτης Ν, Βαρδέα Β, Βερτζαµί Ν, Γουστολίδι Β (Αυγουστολίδι, Βοστίλιδας), Ζακυνθινό Β, Θειακό Ν, Κακοτρύγης Β, Κατσακούλιας Ν, Κορίθι Ν, Κορινθιακή Ν (2), Λαγόρθι B, Μαλαγουζιά Β, Μαυροδάφνη Ν, Μοσχατέλλα Β ( Μοσχαρδίνια ), Μοσχάτο άσπρο Β, Μυγδάλι Β, Παπαδικό Ν, Παύλος Β, Πετροκόριθο µαύρο Ν, Ροδίτης Rs (Αλεπού), Ροµπόλα Β, Σκιαδόπουλο Β (Σαχάρα), Σκοπελίτικο Ν, Χλώρες Β, Chardonnay B, Sauvignon Βlanc B, Merlot N. Επιτρεπόµενες: Αγούµαστος Β, Αµφιόνη Ν, Αρετή Β, Ασπροβέρτζαµο Β, Ασπρούδες Β (3), Βιολεντό Rs, Βοϊδοµάτης Ν, Βόσσος Β, Γλυκοπάτι Ν, Κοζανίτης Β, Κοκκινοβοστίτσα Ν, Κοντοκλάδι Β, Κορφιάτης Ν, Κουτσουµπέλι Rs, Λαγόρθι Β, Μοσχοφίλερο Rs (1), Πατρινό Ν, Πετροκόριθο λευκό Β, Ροµπόλα κόκκινη Ν, Σαββατιανό Β ( ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο), Σκυλόκληµα Β, Σκυλοπνίχτης Ν, Τσαούσι Β, Τουρκοπούλα Rs, Φειδιά Ν, Φιλέρι Rs (3), Cabernet Sauvignon N. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Ο εκθετικός αριθµός 1 σηµαίνει ότι η ποικιλία είναι συνιστώµενη σε περιοχές µε υψόµετρο από 350 µέτρα και άνω. Σε µικρότερα υψόµετρα είναι επιτρεπόµενη. Ο εκθετικός αριθµός 2 σηµαίνει ποικιλίες διπλής και ειδικής χρήσης Ο εκθετικός αριθµός 3 υποδηλώνει οµάδες ποικιλιών λευκών ή έγχρωµων υπό διερεύνηση και ταυτοποίηση, πχ. στα Μαυρούδια εντάσσονται ποικιλίες µε το όνοµα Μαυράκι (Λακωνία), Μαυρόστυφο (Αργολίδα) κ.λ.π. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ 1. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συνιστώµενες: Αττική Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Σουλτανίνα Β, Φράουλα Rs, Calmeria B, Cardinal Rs, Gold B, Italia B, Superior Seedless B, Victoria B. Επιτρεπόµενες: Αετονύχι Β, Ελλάς Β, Θεσσαλονίκη Β, Ιθάκη Rs, Λευκάς Β, Πέλλα Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Σιδερίτης Rs εκτός Ν.Α. Αχαΐας, Φράουλα Rs, Alphonse Lavallee N, Cardinal Rs, Crimson Seedless Rs. 13

14 2. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Συνιστώµενες: Αττική Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Σουλτανίνα Β, Φράουλα Rs, Alphonse Lavallee N, Cardinal Rs, Italia B, Superior Seedless B, Victoria B. Επιτρεπόµενες: Αετονύχι Β, Αυγουλάτο Β (Κολοκυθάτο), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Μοσχάτο Αµβούργου Ν, Ραζακί Β ( Κέρινο), Σιδερίτης Rs, Φράουλα Rs, Calmeria B, Cardinal Rs, Crimson Seedless Rs, Muscat Reine des Vignes B, Victoria B. 3.ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συνιστώµενες: Αττική Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Alphonse Lavallee N, Cardinal Rs, Italia B, Nevado B, Victoria B. Επιτρεπόµενες: Ελλάς Β, Θεσσαλονίκη Β, Ιθάκη Rs, Λευκάς Β, Μοσχάτο Αµβούργου Ν εκτός Ν.Α. Λάρισας, Πέλλα Ν, Σιδερίτης Rs, Σουλτανίνα Β, Φράουλα Rs, Αurora N, Calmeria B, Cardinal Rs, Crimson Seedless Rs, Muscat Reine des Vignes B, Perlon N, Rutilia B, Superior Seedless B. 4. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Συνιστώµενες: --- Επιτρεπόµενες: Αετονύχι Β, Μοσχάτο Αµβούργου Ν, Σιδερίτης Rs, Τσαούσι Β, Φράουλα Rs 5. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Συνιστώµενες: Αττική Ν, Ελλάς Β, Θεσσαλονίκη Β, Ιθάκη Rs, Λευκάς Β, Πέλλα Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Ραζακί µαύρο Ν, Σιδερίτης Rs, Σουλτανίνα Β, Alphonse Lavallee N, Cardinal Rs, Italia B, Perlette B, Victoria Β Επιτρεπόµενες: Βεργίνα Β, Καρυδάτο Β, Κωνσταντίνα Β, Λευκάς Β, Μοσχάτο Αµβούργου, Όψιµο Εδέσσης Β (Αµάσσι, Καρατζόβας, Φούστανη) εκτός Ν.Α. Πέλλας, Όψιµο Σουφλίου Β, Ραζακί µαύρο Ν, Σουλτανίνα Β, Σιδερίτης Rs, Τσαούσι Β, Φράουλα Rs, Autumn N, Calmeria B, Crimson Seedless Rs, Muscat Reine des Vignes B, Red Thompson Rs, Superior Seedless B, Superior Rally Rs. 6. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΡΑΚΗΣ Συνιστώµενες: Ραζακί(Κέρινο), Italia Β, Victoria B. Επιτρεπόµενες: Μοσχάτο Αµβούργου Ν, Όψιµο Σουφλίου Β, Ραζακί Μαύρο Ν, Σιδερίτης Rs, Τσαούσι Β, Φράουλα Rs, Autumn N, Calmeria B, Crimson Seedless Rs, Superior Rally Rs. 7. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Συνιστώµενες: Ραζακί Β (Κέρινο), Αττική Ν, Αετονύχι Β, Σουλτανίνα Β, Φράουλα Rs, Victoria B. 14

15 Επιτρεπόµενες: Αυγουλάτο Β (Κολοκυθάτο), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β εκτός Ν. Λήµνου, Μοσχάτο Αµβούργου Ν, Σιδερίτης Rs, Cardinal Rs. 8. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Συνιστώµενες: Αττική Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Σουλτανίνα Β, Cardinal Rs, Italia B, Superior Seedless B. Επιτρεπόµενες: Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Μοσχάτο Αµβούργου Ν, Φράουλα Rs, Calmeria B, Victoria B. 9. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συνιστώµενες: Aττική Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Σουλτανίνα Β, Cardinal Rs, Italia B, Superior Seedless B. Επιτρεπόµενες: Μοσχάτο Αλεξανδρείας Ν, Μοσχάτο Αµβούργου Ν, Φράουλα Rs, Calmeria B, Crimson Seedless Rs, Victoria B. 10. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Συνιστώµενες: Αττική Ν, Ραζακί Β (Κέρινο ), Σουλτανίνα Β, Cardinal Rs, Italia B, Victoria B. Επιτρεπόµενες: Ελλάς Β, Θεσσαλονίκη Β, Ιθάκη Rs, Λευκάς Β, Πέλλα Ν, Ραζακί µαύρο Ν, Φράουλα Rs, Aledo B, Alphonse Lavallee N, Crimson Seedless Rs, Flame Seedless Rg, Ohanez B, Red Globe Rg, Superior Seedless B. 11. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Συνιστώµενες: Kορίθι Β, Ραζακί Β (Κέρινο), Σουλτανίνα Β, Cardinal Rs, Victoria B. Επιτρεπόµενες: Αετονύχι Β, Μοσχάτο Αµβούργου Ν, Προβατίνα Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Σιδερίτης Rs, Φράουλα Rs, Cardinal Rs. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Α) Ποικιλίες για παραγωγή σταφίδων Ν. Α. ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Συνιστώµενες: Κορινθιακή Ν, Σουλτανίνα Β Ν. Α. ΑΧΑΙΑΣ Συνιστώµενες: Κορινθιακή Ν. Ν. Α. Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ 15

16 Συνιστώµενες: Σουλτανίνα Β Ν. Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Συνιστώµενες: Κορινθιακή Ν Ν. Α. ΗΛΕΙΑΣ Συνιστώµενες: Κορινθιακή Ν, Σουλτανίνα Β Ν. Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Συνιστώµενες: Σουλτανίνα Β Ν. Α. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Συνιστώµενες: Κορινθιακή Ν. Ν. A. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Συνιστώµενες: Κορινθιακή Ν, Σουλτανίνα Β Ν. A. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Συνιστώµενες: Σουλτανίνα Β Ν. A. ΛΕΥΚΑ ΟΣ Συνιστώµενες: Κορινθιακή Ν Ν. A. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Συνιστώµενες: Κορινθιακή Ν Ν. A. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Συνιστώµενες: Σουλτανίνα Β Ν. A. ΧΑΝΙΩΝ Συνιστώµενες: Σουλτανίνα Β Β) Ποικιλίες για την επεξεργασία του αποστάγµατος οίνου Επιτρεπόµενες: Οι συνιστώµενες και επιτρεπόµενες ποικιλίες αµπέλου για τους Νοµούς που αναφέρονται στον Τίτλο Ι. Σηµειώσεις- Επεξηγήσεις: Οι κύριες ποικιλίες αναφέρονται µε έντονα γράµµατα και ακολουθούνται: α) µε τα αρχικά γράµµατα που δηλώνουν το χρώµα της σταφυλής ως εξής: B (Λευκή), Ν (Μαύρη), Rs ( Ροζέ), Rg (Κόκκινη), G(Γκρι) και β) µέσα σε παρένθεση τα συνώνυµα αυτών 16

17 ΤΙΤΛΟΣ IV ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Συνιστώµενες: 31 Richter, 99 Richter, 110 Richter, 41 B Millardet de Grasset, 420 A Millardet de Grasset, 1103 Paulsen, 140 Ruggeri, SO4. (ανήκει στην αριθµ / Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Οινοποιήσιµες Ποικιλίες Αµπέλου Μετατροπή των ονοµάτων µε λατινικούς χαρακτήρες Κύριο όνοµα Συνώνυµα Κύριο όνοµα Συνώνυµα Aglianico N Alicante Bouschet N Arintho B Barbera N Cabernet Franc N 17

18 Cabernet Sauvignon N Carignan N Chardonnay B Cinsaut N Gewurtztraminer Rs Grechetto B Greco B Grecanico B Grenache Blanc B Grenache Rouge N Maccabeau B Malvasia di Candia Aromatica B Merlot N Montepulciano N Mourvedre N Nebbiolo N Negro Amaro N Pinot Noir N Reisling B Sauvignon Blanc B Sangiovese N Schioppettino N Semillon B Sylvaner B Syrah N Tannat N Tempranillo N Ugni Blanc B Trebbiano Verdicchio Bianco B Viognier B Αγιαννιώτικο Ν Agianniotiko N Αγιωργίτικο Ν Μαύρο Νεµέας (1) Agiorgitiko N Mavro Nemeas (1) Αγούµαστος Β Agoumastos B Αγριογλυκάδι Β Agrioglykadi B Αηδάνι άσπρο Β Aidani Aspro B Αηδάνι µαύρο Ν Aidani Mavro N Αθήρι Β Athiri B Αθήρι µαύρο Ν Μαυράθηρο Athiri Mavro N Mavrathiro Αµφιόνη Ν Amfioni N Αρακλινός Ν Araklinos N Αρετή Β Areti B Αρµελετούσα Ν Armeletoussa N Ασπροβέρτζαµο Β Asprovertzamo B Ασπρούδα Πατρών Β Σανταµεριάνα Asprouda Patron B Santameriana Ασπρούδα Σαντορίνης Β Asprouda Santorinis B Ασπρούδα Σερρών Β Asprouda Serron B Ασπρούδες Β Asproudes B Ασύρτικο Β Assyrtiko B Αυγουστιάτης Ν Avgoustiatis N Βαλαϊτης Β Valaitis B Βαρδέα Β Vardea B Βάφτρα άσπρη Β Vaftra Aspri B Βάφτρα Ν Βάψα Vaftra N Vapsa Βερτζαµί Ν Vertzami N Βηλάνα Β Vilana B Βιδιανό Β Vidiano B 18

19 Βιολεντό Rs Violento Rs Βλάχικο Ν Vlachiko N Βοϊδοµάτης άσπρος Β Voidomatis Aspros B Βοϊδοµάτης Ν Voidomatis N Βολίτσα άσπρη Β Volitsa Aspri B Βολίτσα µαύρη Ν Volitsa Mavri N Βόσσος Β Vossos B Βραδυανό Ν Vradyano N Γαϊδουριά Β Gaidouria B Γλυκάδι Β Glykadi B Γλυκερήθρα Β Glykerithra B Γλυκοπάτι Ν Glykopati N Γουστολίδι Β Αυγουστολίδι, Βοστίλιδας Goustolidi B Avgoustolidi, Vostilidas αφνί Β αφνιά Dafni B Dafnia ερµατάς Β Dermatas B ιµηνίτης Ν Diminitis N Ζακυνθινό Β Zakynthino B Ζαλοβίτικο Ν Zalovitiko N Ζουµιάτικο Β αµιάτης Zoumiatiko B Damiatis Θειακό Ν Theiako N Θράψα Ν Thrapsa N Θραψαθήρι Β Thrapsathiri B Κακοτρύγης Β Kakotrygis B Καλαβρυτινό µαύρο Ν Kalavrytino Mavro N Καραµπραϊµης Ν Karampraimis N Καρναχαλάδες Ν Karnachalades N Καρτσιώτης Ν Kartsiotis N Καστελιώτικο Ν Kasteliotiko N Κατσακούλιας Ν Katsakoulias N Κατσανό Β Katsano B Κερατσούδα Ν Keratsouda Ν Κοζανίτης Β Kozanitis B Κοϊνιάρικο Ν Koiniariko N Κοκκινοβοστίτσα Ν Kokkinovostitsa N Κολλινιάτικο Ν Kolliniatiko N Κοντοκλάδι Β Kontokladi B Κορίθι Ν Korithi N Κορινθιακή Ν Korinthiaki N Κοριτσάνος Ν Koritsanos N Κορφιάτης Ν Korfiatis N Κοτσιφάλι Ν Kotsifali N Κοτσιφολιάτικο Ν Kotsifoliatiko N Κουκούλι Β Koukouli B Κουµάρι Ν Koumari N Κουµιώτης Β Koumiotis B Κουτσουµπέλι Rs Koutsoumpeli Rs Κρασάτο Ν Krassato N Κρητικό Β Kritiko B Κυδωνίτσα Β Kydonitsa B Λαγόρθι Β Lagorthi B Λαδικινό Ν Ladikino N Ληµνιό Ν Καλαµπάκι Limnio N Kalampaki Ληµνιώνα Ν Limniona N Λιάτικο Ν Liatiko N Μαλαγουζιά Β Malagousia B 19

20 Μαλουκάτο Β Μανδηλαριά άσπρη Β Μανδηλαριά Ν Αµοργιανό, ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη Maloukato B Mandilaria Aspri B Mandilaria N Amorgiano, Doumprena Mavri, Kountoura Mavri Μαύρο Μεσενικόλα Ν Mavro Messenikola N Μαυροδάφνη Ν Mavrodafni N Μαυροθήρικο Ν MavrothirikoN Μαυροκόρακας Ν Μαυροκόκορας Mavrokorakas N Mavrokokoras Μαυροτράγανο Ν Mavrotragano N Μαυρούδια Ν Mavroudia N Μονεµβασιά Β Μονοβασιά, Μονοµβασίτικο Monemvassia B Monovassia, Monomvassitiko Μοσχατέλλα Β Μοσχαρδίνια Moschatella B Moschardinia Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β Moschato Alexandreias B Μοσχάτο Αµβούργου Ν Moschato Amvourgou N Μοσχάτο άσπρο Β Μοσχάτο Σπίνας (2) Μοσχάτο Μάζας (2) Μοσχάτο Τράνι (3) Moschato Aspro Β Moschato Spinas (2), Moschato Mazas (2), Moschato Trani (2) Μοσχάτο µαύρο Ν Moschato Mavro N Μοσχόµαυρο Ν Moschomavro N Μοσχοφίλερο Rs Φιλέρι Moschofilero Rs Fileri Μουδιάτικο Ν Moudiatiko N Μούχταρο Ν Mouchtaro N Μπατίκι Β Batiki B Μπεγλέρι Β Begleri B Μπεκάρι Ν Bekari N Μπογιαλαµάδες Ν Bogialamades N Μυγδάλι Β Mygdali B Νεγκόσκα Ν Negoska N Ντεµπίνα Β Dempina B Ξεροµαχαιρούδα Β Xeromacherouda B Ξινόµαυρο Ν Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα, Μαύρο Ναούσης (4) Xinomavro N Xinogaltso, Popolka, Mavro Naoussis (4) Όψιµο Εδέσσης Β Αµάσσι, Καρατζόβας, Φούστανη Opsimo Edessis B Amassi, Karatzovas, Foustani Όψιµο Σουφλίου Β Opsimo Soufliou B Παµίδι Ν Pamidi N Παπαδικό Ν Papadiko N Πατρινό Ν Patrino N Παύλος Β Pavlos B Πετροκόριθο λευκό Β Petrokoritho Lefko B Πετροκόριθο µαύρο Ν Petrokoritho Mavro N Πετρουλιανός Β Petroulianos B Πλατάνι Β Platani B Πλυτό Β Plyto B Ποταµίσι Β Potamissi B Πρικνάδι Β Priknadi B Ραζακί Β Κέρινο Razaki Kerino Ρεφόσκο Ν Refosko N Ρητινό Ν Ritino N Ροδίτης Rs Αλεπού Roditis Rs Alepou Ροκανιάρης Β Ροµπόλα Β Ροµπόλα κόκκινη Ν Ρωµέικο Ν Rokaniaris B Rompola B Rompola Kokkini N Romeiko N 20

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Ο.Σ.Ο.Ε. ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Ο.Σ.Ο.Ε. ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 74/298 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΘΕΜΑ: «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας»

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΘΕΜΑ: «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας» ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6/ 02 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 886/15441 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & Ξ.ΚΑΡΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-02-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 814/16068 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & Ξ.ΚΑΡΠΩΝ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 225 5 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 814/16068 Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1995 15 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3534/96217 Ταξινόµηση οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:. Γραµµατικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 381 6 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθ. 243618/10 01 2006 Υπουρ γικής Απόφασης «Ορισμός κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12/09/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 3886/114022 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1086 11 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Κοζάνης.... 1 Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Καρδίτσας....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 285/4617 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΡΩ ΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Αθήνα, 30/04/2013 αρ. πρωτ.: 2666/54022. ΠΡΟΣ : Πίνακας ιανοµής ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Α: Αθήνα, 30/04/2013 αρ. πρωτ.: 2666/54022. ΠΡΟΣ : Πίνακας ιανοµής ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:. Γραµµατικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/07/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 177170 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Νοεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 2015 Πληροφορίες: Δ/νση Στατιστικών Πρωτογενή Τομέα Τμήμα Στατιστικών Ζωικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 11:11 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 18:07

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 11:11 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 18:07 Τα χαρακτηριστικά από τα οποία διακρίνεται ένα κρασί εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Κατά κύριο λόγο όμως οφείλονται στην (ή στις) ποικιλία σταφυλιών από την οποία προέρχεται, στην περιοχή και τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/09/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 4173/99513 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. πρωτ. 62/219 Αθήνα, 5 Mαρτίου 2012

Aριθμ. πρωτ. 62/219 Αθήνα, 5 Mαρτίου 2012 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Aριθμ. πρωτ. 62/219 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2015 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2015 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 205-206 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ Γήπεδο: ΕΠΣ Ημαθίας, Παλατίτσια Ημαθίας 3 ης &4 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ -ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑ -26 ΙΟΥΛΙΟΥ 205 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟ ΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2016 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 03/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 1288/27577 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 27760 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2015 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 534 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 24689 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

A Α: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

A Α: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

Γηγενείς ποικιλίες του ελληνικού αμπελώνα

Γηγενείς ποικιλίες του ελληνικού αμπελώνα Γηγενείς ποικιλίες του ελληνικού αμπελώνα ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Vitis- Euvitis : Σειρές και Είδη (Galet 1967) Σειρές Είδη Candicancae

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : 6414 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ 1. ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ 1. ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ 1. ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 1.1. ΛΕΥΚΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ KΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΩΝΥΜΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ 1 1 0 0 7 ΑΓΟΥΜΑΣΤΟΣ AGOUMASTOS 1 1 0 0 1 ΑΗΔΑΝΙ ΑΣΠΡΟ AIDANI ASPRO 1 1 0

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»

«ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» «ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Βασιλείος Μίχος Γεωπόνος Αμπελουργίας Πρώην Διευθυντή Ινστιτούτου Αμπέλου Αθηνών Στα

Διαβάστε περισσότερα

«Ποικιλιακός προσανατολισμός αμπελώνων Πελοποννήσου»

«Ποικιλιακός προσανατολισμός αμπελώνων Πελοποννήσου» «Ποικιλιακός προσανατολισμός αμπελώνων Πελοποννήσου» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Παν. Λαναρίδης Αναπληρωτής Ερευνητής Δ/ντής Ινστιτούτου Οίνου ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε Στην ποικιλιακή αναδιάρθρωση του ελληνικού αμπελώνα που θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 4ΙΚΧΚ-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 ΕΒΡΟΥ 25513-50496 25513-50498 alieia@nomevrou.gr; 25513-50498 2 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 25520-23433 saraglidou@pamth.gov.gr; 25520-23328 3 ΡΟ ΟΠΗΣ 25313-50241 25313-50240 aliias@pamth.gov.gr; 25310-36700 4 ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν 2012-13 Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες Τεχνολογίες Οινοποίησης-Προοπτικές εφαρμογής στις Κυκλάδες» Δρ. Ασπασία Νησιώτου. Δόκιμη Ερευνήτρια Ινστιτούτο Οίνου Αθηνών ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

«Νέες Τεχνολογίες Οινοποίησης-Προοπτικές εφαρμογής στις Κυκλάδες» Δρ. Ασπασία Νησιώτου. Δόκιμη Ερευνήτρια Ινστιτούτο Οίνου Αθηνών ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» «Νέες Τεχνολογίες Οινοποίησης-Προοπτικές εφαρμογής στις Κυκλάδες» Δρ. Ασπασία Νησιώτου Δόκιμη Ερευνήτρια Ινστιτούτο Οίνου Αθηνών ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ο Κυκλαδίτικος Αμπελώνας Ιδιαίτερο & Μοναδικό Οικοσύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της επικινδυνότητας των νομών της Ελλάδος με βάση τα τροχαία ατυχήματα το 2007

Εκτίμηση της επικινδυνότητας των νομών της Ελλάδος με βάση τα τροχαία ατυχήματα το 2007 Εκτίμηση της επικινδυνότητας των νομών της Ελλάδος με βάση τα τροχαία ατυχήματα το 2007 Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Διευθυντής Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.: 10878/1142

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.: 10878/1142 Αθήνα, 24-9-2010 Α.Π.: 10878/1142 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Πληροφορίες : Σταύρος Μητσάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/ 1 223858/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/30.12.2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΩΝ 5 ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ/ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ "ΒΑΘΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ" ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΝΟΥ ΕΘΙΑΓΕ

«ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΝΟΥ ΕΘΙΑΓΕ «ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΤΖΟΥΡΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΝΟΥ ΕΘΙΑΓΕ Στη περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, εκτός από κάποιες μικρές σποραδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών

είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών B01: Ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων στο τµήµα συγκέντρωσης Ο δείκτης εκφράζει το ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων που επιτυγχάνεται κατά τη µεταφορά αρχείων µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 15/7/2010 Α.Π.:8396/824

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 15/7/2010 Α.Π.:8396/824 Αθήνα, 15/7/2010 Α.Π.:8396/824 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Πληροφορίες : Μητσάκης Σταύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗΑΚ-Ψ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. : Ταχ.Κώδικας : Fax :

ΑΔΑ : 4ΙΗΑΚ-Ψ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. : Ταχ.Κώδικας : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ. Παπαναστασίου Χρίστος, Γεωπόνος Τμήματος Αμπέλου & Ξ. Κ. του ΥΠΑΑΤ Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής

ΚΟΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ. Παπαναστασίου Χρίστος, Γεωπόνος Τμήματος Αμπέλου & Ξ. Κ. του ΥΠΑΑΤ Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΚΟΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ Παπαναστασίου Χρίστος, Γεωπόνος Τμήματος Αμπέλου & Ξ. Κ. του ΥΠΑΑΤ Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής Ανισορροπία της αμπελοοινικής αγοράς που διαμορφώνει μη βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα