ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 247771 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & Ξ.ΚΑΡΠΩΝ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.. Tαχ. /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Α. Γκανή Τηλέφωνο: , 68 Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: «Ταξινόµηση ποικιλιών αµπέλου» Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις: α) της παρ. 3, του άρθρου 22, του Ν. 992/79 ''Περί οργανώσεως των ιοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρµογών της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθµίσεως συναφών θεσµικών και οργανωτικών θεµάτων '' (Α 280). β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που τέθηκε σε ισχύ µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). γ) της παρ. 2, του άρθρο 1, του Ν.. 243/69 ''Περί βελτιώσεως και προστασίας της αµπελουργικής παραγωγής''(α 144), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.427/76 (Α 230) Περί αντικαταστάσεως, συµπληρώσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων του Ν.. 243/ Τους Κανονισµούς (ΕΚ): α) αριθµ. 479/2008 του Συµβουλίου (L 148/ ) για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς, την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 και (ΕΚ) αριθ. 1493/1999. β) αριθµ. 1234/2007 του Συµβουλίου (L 299/ ) για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα («Eνιαίος κανονισµός ΚΟΑ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 120α αυτού. γ) αριθµ. 555/2008 της Επιτροπής (L 170/ ) για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συµβουλίου για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράµµατα στήριξης, τις συναλλαγές µε τρίτες χώρες, το δυναµικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αµπελοοινικό τοµέα, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει. 1

2 3. Την µε αριθµ / Απόφαση Υπουργού Γεωργίας «Γενικός Τεχνικός Κανονισµός Αποδοχής Ποικιλιών των καλλιεργούµενων φυτικών ειδών» (Β 124), όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ / (Β 111) οµοία. 4. Την µε αριθµ / Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισµός αποδοχής ποικιλιών αµπέλου» (Β 566). 5. Την µε αριθµ / Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Γεωργίας «Τεχνικός κανονισµός ελέγχου και πιστοποίησης των υλικών αγενούς πολλαπλασιασµού της αµπέλου» (Β 1517), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την αριθ / οµοιά της (Β 1142). 6. Την µε αριθµ / Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας «Εγγραφή ποικιλιών αµπέλου στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούµενων φυτικών ειδών» (Β 684), όπως συµπληρώθηκε µε την αριθµ / Απόφαση Υπουργού Γεωργίας ( ΦΕΚ 193/Β/ ). 7. Την µε αριθµ / Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «Ορισµός κριτηρίων αξιολόγησης ποικιλιών αµπέλου και διαδικασία ταξινόµησης αυτών στην Ελληνική επικράτεια», όπως ισχύει κάθε φορά. (Β 105). 8. Την µε αριθµ / Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «υναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου» (Β 655). 9. Τα σχετικά αιτήµατα των ιευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας και των φορέων του κλάδου. 10. Την µε αριθ / Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Μιχαήλ Καρχιµάκη»(Α 2401). 11. Το γεγονός ότι απο τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προυπολογισµού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΡΘΡΟ 1 Καθορίζουµε για τις ανάγκες της ταξινόµησης των ποικιλιών αµπέλου της χώρας, ένδεκα (11) αµπελουργικά διαµερίσµατα και τις ιοικητικές Μονάδες, οι οποίες τα απαρτίζουν ως εξής: 1. Πελοπόννησος ( Ν.Α. Αργολίδας, Ν.Α. Αρκαδίας, Ν.Α. Αχαίας, Ν.Α. Ηλείας Ν.Α. Κορινθίας, Ν.Α. Λακωνίας και νήσος Κύθηρα, Ν.Α. Μεσσηνίας ) 2. Στερεά Ελλάδα ( Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας, Ν.Α. Αν. Αττικής, Ν.Α. υτ. Αττικής, Ν.Α. Αθηνών, Ν.Α. Πειραιώς πλην της νήσου Κυθήρων, Ν.Α. Βοιωτίας, Ν.Α. Εύβοιας, Ν.Α. Ευρυτανίας, Ν.Α. Φθιώτιδας, Ν.Α. Φωκίδας ) 3. Θεσσαλία ( Ν.Α. Καρδίτσας, Ν.Α. Λάρισας, Ν.Α. Μαγνησίας και Β. Σποράδων, Ν.Α. Τρικάλων ) 4. Ήπειρος( Ν.Α. Άρτας, Ν.Α. Θεσπρωτίας, Ν.Α. Ιωαννίνων, Ν.Α. Πρέβεζας) 5. Μακεδονία ( Ν.Α. Γρεβενών, Ν.. ράµας, Ν.Α. Ηµαθίας, Ν.Α. Θεσσαλονίκης, Ν.. Καβάλας, Ν.Α. Καστοριάς, Ν.Α. Κιλκίς, Ν.Α. Κοζάνης, Ν.Α. Πέλλας, Ν.Α. Πιερίας, Ν.Α. Σερρών, Ν.Α. Χαλκιδικής, Ν.Α. Φλώρινας ) 6. Θράκη ( Ν.. Έβρου, Ν.. Ξάνθης, Ν.. Ροδόπης ) 7. Βόρειο Αιγαίο ( Ν.Α. Λέσβου, Ν.Α. Χίου, Ν.Α. Σάµου ) 2

3 8. Κυκλάδες ( Ν.Α. Κυκλάδων ) 9. ωδεκάνησα ( Ν.Α. ωδεκανήσου ) 10. Κρήτη ( Ν.Α. Ηρακλείου, Ν.Α. Λασιθίου, Ν.Α. Ρεθύµνου, Ν.Α. Χανίων ) 11. Ιόνια νησιά ( Ν.Α. Ζακύνθου, Ν.Α. Κέρκυρας, Ν.Α Κεφαλληνίας, Ν.Α. Λευκάδας ) ΑΡΘΡΟ 2 Η ταξινόµηση των ποικιλιών αµπέλου στην κατηγορία των συνιστώµενων, επιτρεπόµενων και προσωρινά επιτρεποµένων, κατά κατηγορία χρήσης ήτοι : οινοποιήσιµες, επιτραπέζιες, ποικιλίες για ειδική χρήση και ποικιλίες υποκειµένων αµπέλου, περιλαµβάνονται στο συνηµµένο Παράρτηµα Ι. Ο κατάλογος των οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου στη χώρα και η µετατροπή των ελληνικών ονοµάτων µε λατινικούς χαρακτήρες περιλαµβάνονται στο συνηµµένο Παράρτηµα ΙΙ. Τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. Από τη δηµοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει η µε αριθµ / (Β 2255) Υπουργική Απόφαση. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Συνηµµένα : Παράρτηµα Ι και ΙΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ: Για ενέργεια: 1. Περιφέρειες του Κράτους 2. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης - Έδρες τους. 3. Εθνικό Τυπογραφείο (για δηµοσίευση) Για κοινοπoίηση.: 1. European Commission DG FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOMENT C 3 Wine, alcohol, tobacco, seeds & hops 200 Rue de la Loi, B-1049 Brussels-Belgium 2. MEA- EE Rue Jacques De Lalaing Brusseles, 1040 Belgium 3. ΟΠΕΚΕΠΕ /νση Αµπελοοινικών Αχαρνών 330 και Καραβία 73, ΑΘΗΝΑ 4. /νση ιαχείρισης Μητρώων Βερανζέρου 46, Αθήνα 5. /νση ΠΑΠ ενδροκηπευτικής- Στο Υπουργείο 6. /νση Εισροών Φυτ.Παραγωγής -Στο Υπουργείο 7. /νση Μετ.Τυπ. & Ποιοτ. Ελέγχου - Στο Υπουργείο 8. /νση Πληροφορικής Αχαρνών Γραφείο Τύπου & ηµ.σχέσεων- Στο Υπουργείο 10. Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Έδρα Αµπελουργίας, Βοτανικός 11. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Αµπελουργίας 12. Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών Όδος Φυτόκου Ν. Ιωνία Μαγνησίας, ΤΚ: ΕΘΙΑΓΕ, Αιγιαλείας 19 & Χαλεπά, ΜΑΡΟΥΣΙ α) Ινστιτούτο Αµπέλου και β) Ινστιτούτο Οίνου -Σ.Βενιζέλου 1, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 14. ΕΘΙΑΓΕ ΚΓΕ Μακεδονίας-Θράκης Τράπεζα Γενετικού Πολ/κού Υλικού Θέρµη Θεσσαλονίκης Τ.Κ Eθνική ιεπαγγελµατική Οργάνωση Αµπέλου & Οίνου Μαρίνου Αντίπα Ηλιούπολη Αθήνα 16. ΠΑΣΕΓΕΣ, Κηφισίας 16, ΑΘΗΝΑ 17. ΚΕΟΣΟΕ - Λουίζης Ριανκούρ 73, ΑΘΗΝΑ 18. Κ.Σ.Ο.Σ, οδός Β &Η γωνία, ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Τ.Κ Ηράκλειο Κρήτης 19. Σ.Κ.Ο.Σ. Α.Σ.Ε., Μαιζώνος 211, ΠΑΤΡΑ 20. ΓΕΣΑΣΕ - Κηφισίας 16, ΑΘΗΝΑ 21. ΣΥ ΑΣΕ - Αγίου Κωνσταντίνου 2, ΑΘΗΝΑ 22. Σύνδεσµο Ελληνικού Οίνου - Νίκης 34, ΑΘΗΝΑ 23. Σύνδ. Ελλ. Αποστ.& Οινοπν.Ποτών Ηπίτου 21 & Απόλλωνος, ΑΘΗΝΑ 24. Ένωση Οινοποιών Ελλάδος - Λ.Βουλιαγµένης 178, ΑΦΝΗ 25. Σύνδεσµο Οινοποιών Ελλάδος - Αλκιβιάδου 24, ΑΘΗΝΑ 26. Σύνδεσµο Παραγωγών Συµπυκνωµένου Γλεύκους Ελλάδος Τ.Θ. 165, ΧΑΛΚΙ Α 27. Πανελλήνιο Σύνδεσµο Φυτωριούχων Αντιφυλλοξηρικών υποκειµένων αµπέλου Κενταύρων 4 Λάρισα Τ.Κ.: Πανελλήνιο Σύνδεσµο Φυτωριούχων Αντιφυλλοξηρικής αµπέλου Θεοφάνης Φασουλής, Λεόντιο Νεµέας Τ.Κ

5 (ανήκει στην αριθµ / Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ 1. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συνιστώµενες: Aγιωργίτικο Ν (Μαύρο Νεµέας, µόνο στην οριοθετηµένη ζώνη παραγωγής οίνου ΟΠΑΠ ΝΕΜΕΑ), Ασύρτικο Β, Λαγόρθι B (1), Μαλαγουζιά Β, Μοσχοφίλερο Rs (1) (Φιλέρι), Ροδίτης Rs (Αλεπού), Ροµπόλα Β (1), Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Merlot N, Syrah N. Επιτρεπόµενες: Ασπρούδες B (3), Kολλινιάτικο Ν, Μαυρούδια Ν (3). Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν. Α.: 1.1: Ν. Α. ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Συνιστώµενες: Αθήρι Β, Θράψα Ν, Κυδωνίτσα Β, Ροκανιάρης Β, Σαββατιανό Β ( ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο ), Σκλάβα Β, Gewürztraminer Rs (1), Sauvignon Blanc B. Επιτρεπόµενες: Βοϊδοµάτης Ν, Mourvedre Ν, Viognier B. 1.2: Ν. Α. ΑΡΚΑ ΙΑΣ Συνιστώµενες: Γλυκερήθρα B, Gewürztraminer Rs (1), Riesling B, Sauvignon Blanc B. Επιτρεπόµενες: Αηδάνι άσπρο Β, Αυγουστιάτης Ν, Κυδωνίτσα Β, Μαυροδάφνη Ν, Ρεφόσκο Ν, Σαββατιανό Β ( ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο ), Σκυλοπνίχτης Ν, Φωκιανό Ν, Mourvedre N, Pinot Noir N, Tempranillo N, Viognier B. 1.3: Ν. Α. ΑΧΑΪΑΣ Συνιστώµενες: Αθήρι Β, Αυγουστιάτης Ν, Βολίτσα µαύρη Ν, Γουστολίδι Β (Αυγουστολίδι, Βοστίλιδας), Καλαβρυτινό µαύρο Ν, Κορινθιακή Ν (2), Μαυροδάφνη Ν, Μοσχάτο άσπρο Β, Gewürztraminer Rs (1), Grenache Rouge Ν, Riesling B, Sauvignon Βlanc B, Ugni Βlanc B (Trebbiano). Επιτρεπόµενες: Ασπρούδα Πατρών Β (Σανταµεριάνα), Βολίτσα άσπρη Β, Κοριτσάνος Ν, Μυγδάλι Β, Ποταµίσι Β, Σιδερίτης Rs, Χονδρόµαυρο Καλαβρύτων Ν, Ψιλόµαυρο Καλαβρύτων Ν. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Malvasia di Candia Aromatica B(2008). 1.4: Ν. Α. ΗΛΕΙΑΣ Συνιστώµενες: Αυγουστιάτης Ν, Μαυροδάφνη Ν, Ρεφόσκο Ν, Σκιαδόπουλο B (Σαχάρα), Carignan N, Grenache Rouge N, Sauvignon Blanc B, Ugni Blanc B (Trebbiano). Επιτρεπόµενες: Κορινθιακή Ν (2), Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό, ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη), Σουλτανίνα Β (2), Mourvedre N, Viognier B. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Albarino B(2009), Malvasia di Candia Aromatica B(2009), Negro Amaro N(2009). 5

6 1.5: Ν. Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Συνιστώµενες: Αθήρι Β, Σαββατιανό Β ( ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Σακέικο), Sauvignon Blanc B. Επιτρεπόµενες: Κορινθιακή Ν (2), Κυδωνίτσα Β, Μαυροδάφνη Ν, Μοσχάτο άσπρο Β, Ρεφόσκο Ν, Σκλάβα Β, Σουλτανίνα Β (2), Gewürztraminer Rs (1), Mourvedre N, Pinot Noir N, Riesling B. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Cot (Malbec) N (2006). 1.6: Ν. Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΑ Συνιστώµενες: Αηδάνι άσπρο Β, Αθήρι Β, Θράψα Ν, Κυδωνίτσα Β, Ληµνιώνα Ν, Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό, ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη), Μονεµβασιά Β, Πετρουλιανός Β, Ποταµίσι Β, Carignan N, Ugni Blanc B (Trebbiano). Επιτρεπόµενες: Βοϊδοµάτης Ν, Θραψαθήρι Β, Φωκιανό Ν. 1.7: Ν. Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Συνιστώµενες: Μονεµβασιά Β, Carignan N, Cinsaut N, Grenache Blanc B, Grenache Rouge N, Ugni Blanc B (Trebbiano). Επιτρεπόµενες: Βοϊδοµάτης Ν, Γουστολίδι Β (Αυγουστολίδι, Βοστίλιδας), Κορινθιακή Ν (2), Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό, ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη), Ρεφόσκο Ν, Σαββατιανό Β ( ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο ), Φωκιανό Ν, Arintho B, Tempranillo N. 2. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Συνιστώµενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β, Μαλαγουζιά Β, Ροδίτης Rs ( Αλεπού ), Σαββατιανό Β ( ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο), Cabernet Sauvignon N, Carignan N, Merlot N, Sauvignon Blanc N, Syrah N. Επιτρεπόµενες: Ugni Blanc B (Trebbiano). Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν. Α.: 2.1: Ν. Α. ΑΘΗΝΩΝ Ν. Α. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ν. Α. ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ν. Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (πλην Ν. Κυθήρων) Συνιστώµενες: Aγιωργίτικο Ν, Αηδάνι άσπρο Β, Ληµνιό Ν, Ληµνιώνα Ν, Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό, ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη), Chardonnay B, Grenache Rouge N, Riesling B (1). Επιτρεπόµενες: Μαυρούδια Ν (3), Mούχταρο Ν, Φωκιανό Ν, Viognier B. 2.2: Ν. Α. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Συνιστώµενες: Aγιωργίτικο Ν, Βολίτσα µαύρη Ν, Ρεφόσκο Ν, Ροµπόλα Β. Επιτρεπόµενες: Κοριτσάνος Ν, Μαυρούδια Ν (3), Μυγδάλι Β. 2.3: Ν. Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Συνιστώµενες: Aγιωργίτικο Ν, Cabernet Franc N, Chardonnay B, Grenache Blanc B, Grenache Rouge N. 6

7 Επιτρεπόµενες: Καστελιώτικο Ν, Κορίθι Ν, Μοσχοφίλερο Rs (1) (Φιλέρι), Μουδιάτικο Ν, Μούχταρο Ν, Ραζακί Β (2) (Κέρινο). 2.4: Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ Συνιστώµενες: Aγιωργίτικο Ν, Αηδάνι άσπρο Β, Ληµνιό Ν, Λιάτικο Ν, Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό, ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη), Μονεµβασιά Β, Grenache Blanc Β, Grenache Rouge N. Επιτρεπόµενες: Βραδυανό Ν, Καραµπραΐµης Ν, Μοσχοφίλερο Rs (1) (Φιλέρι), Μουδιάτικο Ν, Ρητινό Ν, Chardonnay B, Maccabeu B. 2.5: Ν. Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Συνιστώµενες: --- Επιτρεπόµενες: Ασπρούδες Β (3), Κοντοκλάδι Β. 2.6: Ν. Α. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Συνιστώµενες: Αηδάνι άσπρο Β, Ληµνιό Ν, Ροµπόλα Β, Cabernet Franc N, Chardonnay B, Grenache Rouge N. Επιτρεπόµενες: Aγιωργίτικο Ν, Βραδυανό Ν, Κοντοκλάδι Β, Ληµνιώνα Ν, Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό, ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη), Μαυρούδια Ν (3), Μοσχοφίλερο Rs (1) (Φιλέρι), Mούχταρο Ν, Ξινόµαυρο Ν (στην οριοθετηµένη ζώνη παραγωγής του Τοπικού Οίνου Οπούντιας Λοκρίδος), Ρεφόσκο Ν, Aglianico N, Greganico B, Greco B, Grechetto B, Schioppettino N, Semillon Β, Verdicchio Bianco B. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Βιδιανό Β(2009), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β (2009), Μοσχάτο άσπρο Β(2009), Pinot Noir N (2006), Μalvazia di Candia Aromatica B(2009), Pino Grigio G(2009). 2.7: Ν. Α. ΦΩΚΙ ΑΣ Συνιστώµενες: --- Επιτρεπόµενες: Κορίθι Ν, Μαυρούδια Ν (3), Μούχταρο Ν, Σκυλοπνίκτης Ν, Φωκιανό Ν. 3. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συνιστώµενες: Ασύρτικο Β, Ληµνιό Ν, Ροδίτης Rs ( Αλεπού), Cabernet Sauvignon N, Syrah N. Επιτρεπόµενες: Μπατίκι Β, Cinsaut Ν. Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν. Α : 3.1: Ν. Α. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 7

8 Συνιστώµενες: Ληµνιώνα Ν, Μαλαγουζιά Β, Μαύρο Μεσενικόλα Ν, Ντεµπίνα Β, Carignan N, Chardonnay B. Επιτρεπόµενες: Μοσχάτο Αµβούργου Ν (2), Μοσχάτο µαύρο Ν, Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Σέφκα Ν, Merlot N, Sauvignon Βlanc B, Ugni Βlanc B (Trebbiano). 3.2: Ν. Α. ΛΑΡΙΣΑΣ Συνιστώµενες: Κρασάτο Ν, Ληµνιώνα Ν, Μοσχάτο Αµβούργου Ν, Ντεµπίνα Β, Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Σταυρωτό Ν (Αµπελακιώτικο µαύρο), Carignan N, Chardonnay B, Grenache Rouge N, Maccabeu B, Merlot N, Sauvignon Blanc B. Επιτρεπόµενες: Βερτζαµί Ν, Καρτσιώτης Ν, Μαλαγουζιά Β, Σαββατιανό Β ( ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο), Alicante Bouschet N, Gewürztraminer Rs (1), Riesling B, Ugni Βlanc B (Trebbiano). Προσωρινά επιτρεπόµενες: Nebbiolo N(2009), Sangiovese N(2009). 3.3: Ν. Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Συνιστώµενες: Ληµνιό Ν, Ληµνιώνα Ν, Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό, ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη ), Μονεµβασιά Β, Σαββατιανό Β ( ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο). Επιτρεπόµενες: Ασπρούδες Β (3), Βραδυανό Ν, Καρτσιώτης Ν, Κουµιώτης Β, Κρασάτο Ν, Μαυρούδια Ν (3), Μοσχάτο Αµβούργου Ν (2), Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα ), Ρητινό Ν, Σταυρωτό Ν (Αµπελακιώτικο µαύρο ), Συκιώτης Ν, Φιλέρι Rs (3), Chardonnay B, Grenache Rouge N, Maccabeu B, Merlot N, Sauvignon Βlanc B, Ugni Βlanc B (Trebbiano). 3.4: Ν.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Συνιστώµενες: Ζαλοβίτικο Ν, Μαλαγουζιά Β, Μοσχάτο Αµβούργου Ν (2), Ντεµπίνα Β. Επιτρεπόµενες:Βλάχικο Ν, Ληµνιώνα Ν, Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα ), Chardonnay B, Gewürztraminer Rs (1), Grenache Rouge N, Merlot N, Riesling B, Sauvignon Blanc B. 4. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Συνιστώµενες: Μαλαγουζιά Β, Ροδίτης Rs ( Αλεπού ). Επιτρεπόµενες: --- Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν. Α.: 4.1: Ν. Α. ΑΡΤΑΣ Συνιστώµενες: --- Επιτρεπόµενες: Aγιωργίτικο Ν, Ασπρούδες Β (3), Μαυρούδια Ν (3), Ντεµπίνα Β, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B. 4.2: Ν. Α. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Συνιστώµενες: --- 8

9 Επιτρεπόµενες: Ασπρούδες Β (3), Κοντοκλάδι Β, Μαυρούδια Ν (3), Ντεµπίνα Β. 4.3: Ν. Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Συνιστώµενες: Ντεµπίνα Β, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Gewürztraminer Rs (1), Merlot N, Riesling B. Επιτρεπόµενες: Βλάχικο Ν, Μπεκάρι Ν, Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Sauvignon Blanc B, Syrah N. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Αγιωργίτικο Ν (2007), Pinot Noir N (2007). 4.4: Ν. Α. ΠΡΕΒΕΖΗΣ Συνιστώµενες: Ντεµπίνα Β. Επιτρεπόµενες: Ασπρούδες Β (3), Βερτζαµί Ν, Κορίθι Ν, Μαυρούδια Ν (3). 5. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Συνιστώµενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β, Ληµνιό Ν, Μαλαγουζιά Β, Μοσχόµαυρο Ν, Ροδίτης Rs ( Αλεπού ), Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Merlot N, Sauvignon Blanc B, Syrah N. Επιτρεπόµενες: Ζουµιάτικο Β ( αµιάτης), Μπατίκι Β, Παµίδι Ν, Σέφκα Ν, Cinsaut N, Ugni Blanc B (Trebbiano). Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν. Α.: 5.1: Ν. A. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Συνιστώµενες: Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Gewürztraminer Rs (1), Riesling B. Επιτρεπόµενες: Βοϊδοµάτης Ν, Λιάτικο Ν, Σταυρωτό Ν (Αµπελακιώτικο µαύρο). 5.2: Ν.. ΡΑΜΑΣ Συνιστώµενες: Μοσχάτο Αλεξανδρείας B, Cabernet Franc N, Grenache Rouge N, Semillon B,, Ugni Blanc B (Trebbiano). Επιτρεπόµενες: Aγιωργίτικο Ν, Ροµπόλα Β, Φωκιανό Ν, Gewürztraminer Rs (1), Refosco N, Riesling B, Nebbiolo N, Sangiovese N, Tempranillo N, Viognier B. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Turiga Amaro N(2009), 5.3: Ν. A. ΗΜΑΘΙΑΣ Συνιστώµενες: Νεγκόσκα Ν, Ξινόµαυρο Ν [Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα και Μαύρο Ναούσης (µόνο στην οριοθετηµένη ζώνη παραγωγής οίνου ΟΠΑΠ ΝΑΟΥΣΑ)]. Επιτρεπόµενες: Μαυρούδια Ν (3), Πρικνάδι Β. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Μαυροδάφνη Ν (2007), Cot (Malbec) N (2007), Malvasia di Candia Aromatica B (2007), Montepulciano N(2007), Negro Amaro N (2007), Petit Verdot N (2007), Barbera N (2009). 9

10 5.4: Ν. A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Συνιστώµενες: Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Grenache Rouge N. Επιτρεπόµενες: Αγιωργίτικο Ν, Μαυρούδια Ν (3), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Ραζακί Β (2) (Κέρινο), Σαββατιανό Β ( ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο), Φωκιανό Ν, Mourvedre N, Viognier B. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Refosco N (2006), Καρά Παπά Ν (2007), Μαυροτράγανο Ν (2007), Barbera Ν (2007). 5.5: Ν.. ΚΑΒΑΛΑΣ Συνιστώµενες: Cabernet Franc N. Επιτρεπόµενες: Aγιωργίτικο Ν, Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Ραζακί Β (2) (Κέρινο), Ροµπόλα Β, Gewürztraminer Rs (1), Grenache Rouge N, Semillon B, Viognier B. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Pinot Noir N (2007). 5.6: Ν. A. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Συνιστώµενες: Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα). Επιτρεπόµενες: Aγιωργίτικο Ν, Ληµνιώνα Ν, Μαυροδάφνη Ν, Nεγκόσκα Ν, Cabernet Franc N, Gewürztraminer Rs (1), Pinot Noir N, Riesling B, Tannat N. 5.7: Ν. A. ΚΙΛΚΙΣ Συνιστώµενες: Νεγκόσκα Ν, Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Grenache Rouge N. Επιτρεπόµενες: Σταυρωτό Ν (Αµπελακιώτικο µαύρο ), Τσάπουρνο Ν, Sylvaner B, Viognier B. 5.8: Ν. A. ΚΟΖΑΝΗΣ Συνιστώµενες: Νεγκόσκα Ν, Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Gewürztraminer Rs (1), Riesling B. Επιτρεπόµενες: Κορίθι Ν, Κουκούλι Β, Ληµνιώνα Ν, Μοσχάτο Αµβούργου Ν (2), Πρικνάδι Β, Σαββατιανό Β ( ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο ), Χονδρόµαυρο Ν (3), Cabernet Franc N, Pinot Noir N. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Malvasia di Candia Aromatica B (2007), Κυδωνίτσα Β(2009). 5.9: Ν. A. ΠΕΛΛΑΣ Συνιστώµενες: Νεγκόσκα N, Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα). Επιτρεπόµενες: Aγιωργίτικο Ν, Όψιµο Εδέσσης Β (Αµάσσι, Καρατζόβας, Φούστανη), Σταυρωτό Ν (Αµπελακιώτικο µαύρο), Mourvedre N. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Κυδωνίτσα Β (2007), Ληµνιώνα Ν (2007). 5.10: Ν. A. ΠΙΕΡΙΑΣ 10

11 Συνιστώµενες: Ληµνιώνα Ν, Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Grenache Rouge N. Επιτρεπόµενες: Aγιωργίτικο Ν, Κουκούλι Β, Σαββατιανό Β ( ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο). Προσωρινά επιτρεπόµενες: Μοσχάτο άσπρο Β(2007), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β(2007), Reisling B(2008), Βερτζαµί Β(2009), Mourvedre N(2009). 5.11: N. A. ΣΕΡΡΩΝ Συνιστώµενες: Cabernet Franc N. Επιτρεπόµενες: Aγιωργίτικο Ν, Αγούµαστος Β, Ασπρούδα Σερρών Β, Κοϊνιάρικο Ν, Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Viognier B. 5.12: Ν. A. ΦΛΩΡΙΝΗΣ Συνιστώµενες: Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Gewürztraminer Rs (1), Riesling B. Επιτρεπόµενες: Aγιωργίτικο Ν, Ληµνιώνα Ν, Μαυροδάφνη Ν, Νεγκόσκα Ν, Πρικνάδι Β, Σαββατιανό Β( ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο), Barbera N, Cabernet Franc N, Montepulciano N, Mourvedre N, Negro Amaro N, Pinot Noir N, Tannat N. 5.13: Ν. A. ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Συνιστώµενες: Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Cabernet Franc N, Grenache Rouge N. Επιτρεπόµενες: Μοσχάτο Αµβούργου Ν (2), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Ραζακί Β (2) (Κέρινο), Σαββατιανό Β ( ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο), Φωκιανό Ν, Mourvedre N, Viognier B. 6. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΡΑΚΗΣ Συνιστώµενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β, Ληµνιό Ν, Ληµνιώνα Ν, Μαλαγουζιά Β, Μοσχόµαυρο Ν, Ροδίτης Rs (Αλεπού), Cabernet Sauvignon N, Carignan N, Chardonnay B, Grenache Rouge N, Merlot N, Sauvignon Blanc B, Syrah N. Επιτρεπόµενες: Ζουµιάτικο Β( αµιάτης), Μαυρούδια Ν (3), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Μπατίκι Β, Παµίδι Ν, Σέφκα Ν, Φωκιανό Ν, Cinsaut N, Mourvedre N, Ugni Blanc B (Trebbiano). Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν.Α.: 6.1: Ν.. ΕΒΡΟΥ Συνιστώµενες: --- Επιτρεπόµενες: Καρναχαλάδες Ν, Κερατσούδα Ν, Μπογιαλαµάδες Ν, Όψιµο Σουφλίου Β (2). 6.2: Ν.. ΞΑΝΘΗΣ Συνιστώµενες:

12 Επιτρεπόµενες: 6.3: Ν.. ΡΟ ΟΠΗΣ Συνιστώµενες: --- Επιτρεπόµενες: Προσωρινά επιτρεπόµενες: Αγιωργίτικο Ν (2007), Μοσχάτο άσπρο Β (2007). 7. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Συνιστώµενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β, Ληµνιό Ν (Καλαµπάκι, µόνο για τη νήσο Λήµνο), Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό, ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Μοσχάτο άσπρο Β. Επιτρεπόµενες: Αγιαννιώτικο Ν, Αυγουστιάτης Ν, Βάφτρα Ν, Κοτσιφάλι Ν, Μπεγλέρι B, Ρητινό Ν, Σαββατιανό Β ( ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο), Φωκιανό Ν, Χιδηριώτικο Ν (Καλλονιάτικο)., Χιώτικο κρασερό Ν. 8. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Συνιστώµενες: Αηδάνι άσπρο Β, Αηδάνι µαύρο Ν, Αθήρι Β, Αθήρι µαύρο Ν( Μαυράθηρο), Ασύρτικο Β, Μονεµβασιά Β ( Μονοβασιά, Μονοµβασίτικο ), Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό, ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη), Ποταµίσι Β. Επιτρεπόµενες: Αγριογλυκάδι B, Αγιαννιώτικο Ν, Αρµελετούσα Ν, Ασπρούδα Σαντορίνης Β, Αυγουστιάτης Ν, Βάφτρα Ν (Βάψα), Βάφτρα άσπρη Β, Βοϊδοµάτης Ν, Βοϊδοµάτης άσπρος Β, Γαϊδουριά Β, Γλυκάδι B, αφνί Β ( αφνιά), Θράψα Ν, Θραψαθήρι Β, Κατσανό Β, Κοτσιφάλι Ν, Κουµάρι Ν, Κρητικό B, Κυδωνίτσα Β, Ληµνιό Ν, Ληµνιώνα Ν, Μαλαγουζιά Β, Μαλουκάτο Β, Μανδηλαριά άσπρη Β, Μαυροκόρακας Ν (Μαυροκόκορας), Μαυροτράγανο Ν, Μοσχάτο άσπρο Β, Μοσχάτο µαύρο Ν, Ξεροµαχαιρούδα Β, Πλατάνι Β, Πλυτό Β, Ροδίτης Rs (Αλεπού), Ροκανιάρης Β, Σαββατιανό Β ( ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο), Σεριφιώτικο Ν, Σταυροχιώτης Β, Φλασκασύρτικο Β, Φωκιανό Ν, Ψαροσύρικο Ν. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Cabernet Sauvignon N (2007), Μalvasia di Candia Aromatica B (2007), Merlot N (2007), Sauvignon Blanc B (2007), Syrah N (2007), 9. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συνιστώµενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β, Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό, ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη ), Μοσχάτο άσπρο Β (Μοσχάτο Τράνι, µόνο για την οριοθετηµένη περιοχή Ονοµασίας Προελεύσεως Ελεγχοµένη «Μοσχάτος Ρόδου»), Cabernet Sauvignon N, Grenache Rouge N, Syrah N, Ugni Blanc B (Trebbiano). Επιτρεπόµενες: ιµηνίτης Ν, Μαλαγουζιά Β, Μαυροθήρικο Ν, Ραζακί Β (2) (Κέρινο), Σουλτανίνα Β (2), Φωκιανό Ν, Cinsaut N, Chardonnay B, Merlot N, Mourvedre N, Sauvignon Blanc B, Tempranillo N. 12

13 10. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Συνιστώµενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β, Βηλάνα Β, Βιδιανό Β, αφνί Β ( αφνιά), Θράψα Ν, Θραψαθήρι Β, Κοτσιφάλι Ν, Λαδικινό Ν, Λιάτικο Ν, Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό, ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη), Μοσχάτο άσπρο Β (Μοσχάτο Σπίνας, Μοσχάτο Μάζας), Πλυτό Β, Cabernet Sauvignon N, Carignan N, Chardonnay B, Grenache Βlanc B, Grenache Rouge N, Sauvignon Βlanc B, Syrah N. Επιτρεπόµενες: Βαλαΐτης Β, ερµατάς Β, Κοτσιφολιάτικο Ν, Ραζακί Β (2) (Κέρινο), Ρωµέϊκο Ν, Σουλτανίνα Β (2), Τσαρδάνα Ν, Φωκιανό Ν, Alicante Bouschet N, Malvasia di Candia Αromatica Β, Maccabeu B, Mourvedre N, Merlot N, Sylvaner B, Ugni Βlanc B (Trebbiano), Viognier B. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Montepulciano N(2009), Petit Vedot N (2009), Roussanne B(2009). 11. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Συνιστώµενες: Αρακλινός Ν, Αυγουστιάτης Ν, Βαρδέα Β, Βερτζαµί Ν, Γουστολίδι Β (Αυγουστολίδι, Βοστίλιδας), Ζακυνθινό Β, Θειακό Ν, Κακοτρύγης Β, Κατσακούλιας Ν, Κορίθι Ν, Κορινθιακή Ν (2), Λαγόρθι B, Μαλαγουζιά Β, Μαυροδάφνη Ν, Μοσχατέλλα Β ( Μοσχαρδίνια ), Μοσχάτο άσπρο Β, Μυγδάλι Β, Παπαδικό Ν, Παύλος Β, Πετροκόριθο µαύρο Ν, Ροδίτης Rs (Αλεπού), Ροµπόλα Β, Σκιαδόπουλο Β (Σαχάρα), Σκοπελίτικο Ν, Χλώρες Β, Chardonnay B, Sauvignon Βlanc B, Merlot N. Επιτρεπόµενες: Αγούµαστος Β, Αµφιόνη Ν, Αρετή Β, Ασπροβέρτζαµο Β, Ασπρούδες Β (3), Βιολεντό Rs, Βοϊδοµάτης Ν, Βόσσος Β, Γλυκοπάτι Ν, Κοζανίτης Β, Κοκκινοβοστίτσα Ν, Κοντοκλάδι Β, Κορφιάτης Ν, Κουτσουµπέλι Rs, Λαγόρθι Β, Μοσχοφίλερο Rs (1), Πατρινό Ν, Πετροκόριθο λευκό Β, Ροµπόλα κόκκινη Ν, Σαββατιανό Β ( ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο), Σκυλόκληµα Β, Σκυλοπνίχτης Ν, Τσαούσι Β, Τουρκοπούλα Rs, Φειδιά Ν, Φιλέρι Rs (3), Cabernet Sauvignon N. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Ο εκθετικός αριθµός 1 σηµαίνει ότι η ποικιλία είναι συνιστώµενη σε περιοχές µε υψόµετρο από 350 µέτρα και άνω. Σε µικρότερα υψόµετρα είναι επιτρεπόµενη. Ο εκθετικός αριθµός 2 σηµαίνει ποικιλίες διπλής και ειδικής χρήσης Ο εκθετικός αριθµός 3 υποδηλώνει οµάδες ποικιλιών λευκών ή έγχρωµων υπό διερεύνηση και ταυτοποίηση, πχ. στα Μαυρούδια εντάσσονται ποικιλίες µε το όνοµα Μαυράκι (Λακωνία), Μαυρόστυφο (Αργολίδα) κ.λ.π. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ 1. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συνιστώµενες: Αττική Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Σουλτανίνα Β, Φράουλα Rs, Calmeria B, Cardinal Rs, Gold B, Italia B, Superior Seedless B, Victoria B. Επιτρεπόµενες: Αετονύχι Β, Ελλάς Β, Θεσσαλονίκη Β, Ιθάκη Rs, Λευκάς Β, Πέλλα Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Σιδερίτης Rs εκτός Ν.Α. Αχαΐας, Φράουλα Rs, Alphonse Lavallee N, Cardinal Rs, Crimson Seedless Rs. 13

14 2. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Συνιστώµενες: Αττική Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Σουλτανίνα Β, Φράουλα Rs, Alphonse Lavallee N, Cardinal Rs, Italia B, Superior Seedless B, Victoria B. Επιτρεπόµενες: Αετονύχι Β, Αυγουλάτο Β (Κολοκυθάτο), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Μοσχάτο Αµβούργου Ν, Ραζακί Β ( Κέρινο), Σιδερίτης Rs, Φράουλα Rs, Calmeria B, Cardinal Rs, Crimson Seedless Rs, Muscat Reine des Vignes B, Victoria B. 3.ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συνιστώµενες: Αττική Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Alphonse Lavallee N, Cardinal Rs, Italia B, Nevado B, Victoria B. Επιτρεπόµενες: Ελλάς Β, Θεσσαλονίκη Β, Ιθάκη Rs, Λευκάς Β, Μοσχάτο Αµβούργου Ν εκτός Ν.Α. Λάρισας, Πέλλα Ν, Σιδερίτης Rs, Σουλτανίνα Β, Φράουλα Rs, Αurora N, Calmeria B, Cardinal Rs, Crimson Seedless Rs, Muscat Reine des Vignes B, Perlon N, Rutilia B, Superior Seedless B. 4. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Συνιστώµενες: --- Επιτρεπόµενες: Αετονύχι Β, Μοσχάτο Αµβούργου Ν, Σιδερίτης Rs, Τσαούσι Β, Φράουλα Rs 5. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Συνιστώµενες: Αττική Ν, Ελλάς Β, Θεσσαλονίκη Β, Ιθάκη Rs, Λευκάς Β, Πέλλα Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Ραζακί µαύρο Ν, Σιδερίτης Rs, Σουλτανίνα Β, Alphonse Lavallee N, Cardinal Rs, Italia B, Perlette B, Victoria Β Επιτρεπόµενες: Βεργίνα Β, Καρυδάτο Β, Κωνσταντίνα Β, Λευκάς Β, Μοσχάτο Αµβούργου, Όψιµο Εδέσσης Β (Αµάσσι, Καρατζόβας, Φούστανη) εκτός Ν.Α. Πέλλας, Όψιµο Σουφλίου Β, Ραζακί µαύρο Ν, Σουλτανίνα Β, Σιδερίτης Rs, Τσαούσι Β, Φράουλα Rs, Autumn N, Calmeria B, Crimson Seedless Rs, Muscat Reine des Vignes B, Red Thompson Rs, Superior Seedless B, Superior Rally Rs. 6. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΡΑΚΗΣ Συνιστώµενες: Ραζακί(Κέρινο), Italia Β, Victoria B. Επιτρεπόµενες: Μοσχάτο Αµβούργου Ν, Όψιµο Σουφλίου Β, Ραζακί Μαύρο Ν, Σιδερίτης Rs, Τσαούσι Β, Φράουλα Rs, Autumn N, Calmeria B, Crimson Seedless Rs, Superior Rally Rs. 7. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Συνιστώµενες: Ραζακί Β (Κέρινο), Αττική Ν, Αετονύχι Β, Σουλτανίνα Β, Φράουλα Rs, Victoria B. 14

15 Επιτρεπόµενες: Αυγουλάτο Β (Κολοκυθάτο), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β εκτός Ν. Λήµνου, Μοσχάτο Αµβούργου Ν, Σιδερίτης Rs, Cardinal Rs. 8. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Συνιστώµενες: Αττική Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Σουλτανίνα Β, Cardinal Rs, Italia B, Superior Seedless B. Επιτρεπόµενες: Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Μοσχάτο Αµβούργου Ν, Φράουλα Rs, Calmeria B, Victoria B. 9. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συνιστώµενες: Aττική Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Σουλτανίνα Β, Cardinal Rs, Italia B, Superior Seedless B. Επιτρεπόµενες: Μοσχάτο Αλεξανδρείας Ν, Μοσχάτο Αµβούργου Ν, Φράουλα Rs, Calmeria B, Crimson Seedless Rs, Victoria B. 10. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Συνιστώµενες: Αττική Ν, Ραζακί Β (Κέρινο ), Σουλτανίνα Β, Cardinal Rs, Italia B, Victoria B. Επιτρεπόµενες: Ελλάς Β, Θεσσαλονίκη Β, Ιθάκη Rs, Λευκάς Β, Πέλλα Ν, Ραζακί µαύρο Ν, Φράουλα Rs, Aledo B, Alphonse Lavallee N, Crimson Seedless Rs, Flame Seedless Rg, Ohanez B, Red Globe Rg, Superior Seedless B. 11. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Συνιστώµενες: Kορίθι Β, Ραζακί Β (Κέρινο), Σουλτανίνα Β, Cardinal Rs, Victoria B. Επιτρεπόµενες: Αετονύχι Β, Μοσχάτο Αµβούργου Ν, Προβατίνα Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Σιδερίτης Rs, Φράουλα Rs, Cardinal Rs. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Α) Ποικιλίες για παραγωγή σταφίδων Ν. Α. ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Συνιστώµενες: Κορινθιακή Ν, Σουλτανίνα Β Ν. Α. ΑΧΑΙΑΣ Συνιστώµενες: Κορινθιακή Ν. Ν. Α. Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ 15

16 Συνιστώµενες: Σουλτανίνα Β Ν. Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Συνιστώµενες: Κορινθιακή Ν Ν. Α. ΗΛΕΙΑΣ Συνιστώµενες: Κορινθιακή Ν, Σουλτανίνα Β Ν. Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Συνιστώµενες: Σουλτανίνα Β Ν. Α. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Συνιστώµενες: Κορινθιακή Ν. Ν. A. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Συνιστώµενες: Κορινθιακή Ν, Σουλτανίνα Β Ν. A. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Συνιστώµενες: Σουλτανίνα Β Ν. A. ΛΕΥΚΑ ΟΣ Συνιστώµενες: Κορινθιακή Ν Ν. A. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Συνιστώµενες: Κορινθιακή Ν Ν. A. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Συνιστώµενες: Σουλτανίνα Β Ν. A. ΧΑΝΙΩΝ Συνιστώµενες: Σουλτανίνα Β Β) Ποικιλίες για την επεξεργασία του αποστάγµατος οίνου Επιτρεπόµενες: Οι συνιστώµενες και επιτρεπόµενες ποικιλίες αµπέλου για τους Νοµούς που αναφέρονται στον Τίτλο Ι. Σηµειώσεις- Επεξηγήσεις: Οι κύριες ποικιλίες αναφέρονται µε έντονα γράµµατα και ακολουθούνται: α) µε τα αρχικά γράµµατα που δηλώνουν το χρώµα της σταφυλής ως εξής: B (Λευκή), Ν (Μαύρη), Rs ( Ροζέ), Rg (Κόκκινη), G(Γκρι) και β) µέσα σε παρένθεση τα συνώνυµα αυτών 16

17 ΤΙΤΛΟΣ IV ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Συνιστώµενες: 31 Richter, 99 Richter, 110 Richter, 41 B Millardet de Grasset, 420 A Millardet de Grasset, 1103 Paulsen, 140 Ruggeri, SO4. (ανήκει στην αριθµ / Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Οινοποιήσιµες Ποικιλίες Αµπέλου Μετατροπή των ονοµάτων µε λατινικούς χαρακτήρες Κύριο όνοµα Συνώνυµα Κύριο όνοµα Συνώνυµα Aglianico N Alicante Bouschet N Arintho B Barbera N Cabernet Franc N 17

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,02/04/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 286839 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ 24 η ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ /ΝΣΗ 22 α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ 24 η ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ /ΝΣΗ 22 α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αριθ. Πρωτ.: 824 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληροφορίες: Σ. Ρηγάκης, Δ. Δέδε Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα προς ενημερωσή σας, τις εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα προς ενημερωσή σας, τις εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 40/131 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ Π. ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΝΝΑ Π. ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΝΝΑ Π. ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Μελέτη Πτητικών Συστατικών Ελληνικών Οίνων & Αποσταγμάτων Παραγωγή Βιολειτουργικών Οίνων με Βάση Φυτά του Γένους Sideritis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Eθνική Nοµοθεσία 16.

Eθνική Nοµοθεσία 16. Eθνική Nοµοθεσία 16. Απόφαση 15.5.2003 «Ηµερήσιες επαρχιακές εφηµερίδες, οι οποίες έχουν το δικαίωµα να καταχωρούν κρατικές δηµοσιεύσεις, προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και ισολογισµούς Α.Ε.-Ε.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ):

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737 1. 3468/2006 Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): 1. 1.1. 1.2. : : : :..: : :..: : : :. : : :. : 17738 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ekatanalotis.gr

http://www.ekatanalotis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ /ΝΣΗ 33 η ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 2.ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ α) /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης : www.yeka.gr E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Επιχειρήσεων µε Γενική Άδεια Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Ποσοτικά εδοµένα Έτους 2010 (Χρήση από 1/1/2010 έως 31/12/2010)

Ερωτηµατολόγιο Επιχειρήσεων µε Γενική Άδεια Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Ποσοτικά εδοµένα Έτους 2010 (Χρήση από 1/1/2010 έως 31/12/2010) Ερωτηµατολόγιο Επιχειρήσεων µε Γενική Άδεια Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Ποσοτικά εδοµένα Έτους 2010 (Χρήση από 1/1/2010 έως 31/12/2010) Αριθµός Μητρώου / Επωνυµία Εταιρείας Κατηγορία Γενικής Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2526 23 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (23ΣΕ45372) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997).

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-3-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1659/A.A.718 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1893 11 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχια κών και τοπικών εφημερίδων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1059 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 937/61354 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογη τικών, του τρόπου πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: 666Π6-Ξ57 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» και «Γ» (Πλην Γ.6500-Γ.6600) ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ4691Ω2-ΔΞΖ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2014.

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ4691Ω2-ΔΞΖ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθµ.πρωτ: 25873/27.3.2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 6 Φεβρουαρίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πρωτ. 90 Αριθ. ανακοίνωσης 9/04 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων ειδικό τητας

Διαβάστε περισσότερα