ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 26/07/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ.Οίκ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες : Γ.Δημητράκου Μ.Κωτσάκη Τηλέφωνο : ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για Έναρξη ή Συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. α) Των άρθρων 39 και 47 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98). β) Τα Π.Δ. 85 και 86(Φ.Ε.Κ. 141 / τ.α / ). γ)του Ν.Δ. 67/1968 (ΦΕΚ 303 Α') «Περί λήψεως μέτρων για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου. δ)του Ν.1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α') «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Ε.Σ.Υ.». ε)του άρθρου 54, του Ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α' ) στ)του άρθρου 20, του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α') και του Ν.2194/94 (ΦΕΚ 34 Α'). ζ) Του άρθρου 28 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α') η)του N. 4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής (ΦΕΚ 226 Α/ ). θ) Του άρθρου 22 και 23 του Ν / (Φ.Ε.Κ. 262 / τ. Α' / 2008 ) «Προστασία από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». ιτης παραγρ. β3 του άρθρου 2 του Ν 4163/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του άρθρου 1 της από

2 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία «KΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις (Α 32)» ΦΕΚ Α 155. ια) Του Ν.4025/ (ΦΕΚ 228 Α / ). ιβ)την υπ αριθμ. ΔΥ(3-4)/Γ.Π. οικ / απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 2354/τ.Β / ). 2. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 95 / 2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 τ. Α' ). 3. Τις Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας - Πρόνοιας, που αφορούν τη συγχώνευση των Αγροτικών Ιατρείων στα Κ.Υ. και την αριθμ. πρωτ. Υ4α/ 5961 / απόφαση (ΦΕΚ 470 τ. Β' ). 4. Την αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α /06),όπως αυτή παρατάθηκε με την 40/ ΠΥΣ (ΦΕΚ 255/Α /2012) 5. Το αριθμ. πρωτ / / έγγραφο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 6. H αριθμ.πρωτ. Γ. Π. οικ / (ΦΕΚ 311/ , τ.β ) Κανονιστική Aπόφαση. 7.Το αριθμ. Α7042 / έγγραφο της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 8. Την προκήρυξη θέσεων από έως Τις αιτήσεις με λοιπά δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων ιατρών. 10. Τον πίνακα αποτελεσμάτων. 11. Το αρ. πρ. 2 / 2400 / έγγραφο του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού. 12.Την ύπαρξη αντίστοιχων κενών θέσεων αγροτικών ιατρών στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Προσλαμβάνουμε τους παρακάτω ιατρούς στο έναντι ενός εκάστου αναγραφόμενο Κ. Υ ή Π. Ι, με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, σε προσωρινές θέσεις που συστήνονται με την απόφαση αυτή, για την έναρξη ή την συμπλήρωση της υποχρεωτικής δωδεκάμηνης υπηρεσίας υπαίθρου, ως κατωτέρω: 1.ΙΑΤΡΟΙ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ* (*) Σε κάθε περίπτωση που από τους αναφερόμενους παρακάτω ιατρούς προκύπτει ότι υποχρεούνται προεκπαίδευσης ενός μήνα και δε συμπεριλήφθηκαν 2

3 στον Πίνακα 2, τα νοσοκομεία θα πρέπει να μεριμνήσουν για την τοποθέτησή τους, χωρίς απαραίτητα την ορθή επανάληψη της παρούσας. Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΟΜΟΣ 1 ΑΒΡΑΑΜ ΕΛΕΝΗ ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Α ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΤΕΡΑΣ- ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΙ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙ ΓΟΥΒΩΝ Α ΕΥΒΟΙΑΣ Γ Ν ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για πρώην Γ Ν ΧΑΛΚΙΔΑΣ 5 ΑΣΝΤΟΝΤΙ ΝΑΣΙΜ ΠΙ ΑΡΧΑΙΟΥ ΦΕΝΕΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 6 ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥ ΜΟΙΡΩΝ Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π Γ Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- ΓΝ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ για ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7 ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΙ ΟΘΩΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8 10 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙ ΣΥΚΕΩΝΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9 ΔΟΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΙ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΙ ΑΜΠΕΛΙΩΝΑ Α ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ Ν ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ για ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 11 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙ ΡΕΘΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 12 ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥ ΕΜΠΩΝΑ Α ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 13 ΚΙΡΚΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΝ ΡΟΔΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΚΩ- ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για πρώην ΓΝ ΡΟΔΟΥ ΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 14 ΚΟΡΩΝΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙ ΣΤΡΕΦΙΟΥ Α ΗΛΕΙΑΣ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ 15 ΚΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 16 ΜΑΝΩΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3

4 17 ΜΕΓΑΛΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Γ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 18 ΜΗΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΤΕΡΑΣ- ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ ΡΟΔΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΚΩ- ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για πρώην ΓΝ ΡΟΔΟΥ 19 ΜΙΧΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΑΓΡΟΣ Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ 20 ΜΠΕΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙ ΚΑΨΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 21 ΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22 ΞΕΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ Α ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 23 ΑΝΑΝΙΑΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" Γ Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ για ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 24 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΠΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 25 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ Α ΗΛΕΙΑΣ 26 ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Α ΧΑΝΙΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ" 27 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ ΙΟΥΛΙΑ ΠΙ ΚΡΑΝΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Α ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΚΩΝ/ΝΑ ΠΙ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ Ν ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ Ν ΘΗΒΩΝ για πρώην Γ Ν ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ για πρώην ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 30 ΣΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 31 ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΧΑΝΙΑ) ΗΛΕΙΑΣ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 32 ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 33 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 34 ΤΣΟΥΜΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ 35 ΦΥΛΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΙ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 36 ΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙ ΚΑΛΛΙΠΑΔΟΥ Α ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ" 4

5 37 ΨΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΙ ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Γ Ν «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ για ΚΟΖΑΝΗΣ 2. ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ** (**) Σε κάθε περίπτωση που από τους αναφερόμενους παρακάτω ιατρούς προκύπτει ότι δεν υποχρεούνται προεκπαίδευσης ενός μήνα και δε συμπεριλήφθηκαν στον Πίνακα 1, τα νοσοκομεία με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού θα πρέπει να προσμετρήσουν το χρόνο, χωρίς απαραίτητα την ορθή επανάληψη της παρούσας. Α/ Α 1 ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΟΜΟΣ MPATA TSHIBEMBA STEPHANIE ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ Β ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ για ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ 2 SEJATI (ΣΕΓΙΑΤΗ) KRISTO (ΧΡΗΣΤΟ) ΠΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3 VASILEIADIS OLENA ΚΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ 4 ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ για πρώην ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 5 ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΥ ΓΥΘΕΙΟΥ Α ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γ Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ 6 ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Α ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 7 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΙ ΠΛΑΝΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ" 8 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΠΙ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΙ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Γ Ν ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 10 ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΙ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ Α ΧΑΝΙΩΝ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ" 11 ΖΑΝΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΝ - ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Β ΛΕΣΒΟΥ Γ Ν ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ 12 ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙ ΓΥΜΝΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΧΑΛΚΙΔΑΣ 5

6 13 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" 14 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΙ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ 15 ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ Ν ΣΥΡΟΥ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ 16 ΚΑΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙ ΒΟΛΙΣΣΟΥ ΧΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ 17 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Α ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ 18 ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΥ ΒΑΜΟΥ Α ΧΑΝΙΩΝ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ" 19 ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΙ ΦΙΛΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Γ Ν ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ για πρώην ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΙ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" 21 ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙ ΒΙΒΛΟΥ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ 22 ΛΟΥΚΗ ΦΑΙΔΡΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 23 ΜΑΚΡΑΔΗΜΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΙ ΔΡΥΜΩΝΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Γ Ν ΣΥΡΟΥ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ Γ Ν ΣΥΡΟΥ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ για πρώην ΓΝ ΣΥΡΟΥ Γ Ν ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για πρώην Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 24 ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΚΥ ΓΟΝΝΩΝ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ. ΜΕΣΑΓΓΑΛΩΝ Ε ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ για πρώην ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 25 ΜΑΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΙ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 26 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 27 ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΝ-ΚΥ ΚΩ Β ΔΩΔ/ΣΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΚΩ- ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΚΩ 28 ΜΕΖΙΡΙΔΟΥ ΡΟΖΕΤΑ ΚΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Α ΕΒΡΟΥ Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 29 ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΛΗΔΑ ΚΥ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ Α ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 30 ΜΖΑΒΑΝΑΤΖΕ ΙΡΙΝΑ ΠΙ ΚΑΤΩ ΟΡΕΙΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ 31 ΜΟΔΕΣΤΟΥ ΕΛΛΗ ΚΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ Γ ΗΛΕΙΑΣ 32 ΜΟΛΛΑ ΙΣΜΑΗΛ ΣΑΛΗ ΑΪΝΟΥΡ ΠΙ ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 33 ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙ ΚΟΜΜΕΝΟΥ ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ 34 Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για πρώην ΠΑΝ. Γ Ν ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΙ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ Α ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 35 ΜΠΟΥΡΕΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΙ ΣΑΡΔΗΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ.ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ Β ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Γ Ν ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για πρώην Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6

7 36 ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥ-ΑΝΜ ΠΥΛΟΥ Β ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ Ν ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ για ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 37 ΝΟΜΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΧΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ 38 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 39 ΠΑΙΔΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 40 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΚΩ- ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 41 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ Α ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γ Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ 42 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ 43 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ Γ Ν ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ για πρώην ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 44 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Γ Ν ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ για πρώην ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 45 ΠΥΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΙ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ ΧΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ 46 ΡΕΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙ ΚΟΝΙΣΚΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Γ Ν ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για πρώην Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 47 ΡΟΔΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Β ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΚΩ- ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για πρώην ΓΝ ΡΟΔΟΥ 48 ΣΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ ΠΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 49 ΣΕΦΚΕΤΟΓΛΟΥ ΣΕΦΚΕΤ ΠΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ 50 ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΥ ΓΥΘΕΙΟΥ Β ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γ Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ 51 ΣΤΑΘΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙ ΑΝΑΒΡΑΣ Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 52 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΙ ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" 53 ΤΖΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΥ ΠΑΛΑΜΑ Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 54 ΤΟΝΑ-ΤΟΝΑ ΝΕΡΙΣΑ NERISA ΠΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Β ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 55 ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 56 ΤΣΙΛΙΠΟΥΝΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Β ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γ Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ για ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ 56 ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΛΕΡΙΑ ΠΙ ΚΑΛΟΧΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 58 ΧΑΤΖΗΔΑΥΙΔ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΓΝ - ΚΥ ΚΩ Γ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΚΩ- ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΚΩ Γ Ν ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ Ν ΘΗΒΩΝ για πρώην Γ 59 ΧΑΤΖΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Β ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ν ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 7

8 60 61 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ Α ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ Ν ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Γ Ν ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ για ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Β. Οι ανωτέρω ιατροί έχουν προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής της παρούσας, να παρουσιασθούν στο Νοσοκομείο που εποπτεύει το Κ. Υ. ή το Π. Ι. που τοποθετούνται εφόσον η θέση είναι κενή. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να επικοινωνήσουν με το γραφείο προσωπικού του εποπτεύοντος Νοσοκομείου προκειμένου να τους προσδιορίσει την ακριβή ημερομηνία προσέλευσής τους. Για την ανάληψη υπηρεσίας τους, απαραίτητο είναι να προσκομίσουν στο νοσοκομείο, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητκά που προβλέπονται. Προϋπόθεση για να αναλάβουν υπηρεσία είναι η κένωση της θέσης που τοποθετήθηκαν. Γ. Το Νοσοκομείο που εποπτεύει το Κ.Υ. ή το Π.Ι., όπου τοποθετείται κάθε ιατρός, υποχρεούται να υπογράψει πρωτόκολλο παρουσίασης και ανάληψης υπηρεσίας του, αντίγραφο του οποίου απαραίτητα θα κοινοποιείται και στην Υπηρεσία μας. Δ. Οι διορισμοί των αναγραφομένων στην απόφαση αυτή αγροτικών ιατρών είναι εντός του αριθμού των θέσεων, σύμφωνα με την αρ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α /06), όπως αυτή παρατάθηκε με την 40/ ΠΥΣ (ΦΕΚ 255/Α /2012) Ε. Στους παραπάνω ιατρούς χορηγούνται οι αποδοχές του Ν. 4024/2011. ΣΤ. Οι ιατροί που τοποθετούνται στα αντίστοιχα αναφερόμενα ανωτέρω Κ.Υ. και Π.Ι., καλύπτουν ανάγκες των Κ.Υ. και των Π.Ι. καθώς και την περιοχή ευθύνης τους. Ζ. Οι ιατροί που τοποθετούνται, υποχρεούνται εντός μηνός από την τοποθέτηση τους, να εγγραφούν στα μητρώα του οικείου Ιατρικού Συλλόγου της Νομαρχίας που διορίζονται. Η. Οι ιατροί θα πρέπει να διαμένουν εντός της έδρας του Κέντρου Υγείας ή του Περιφερειακού Ιατρείου στο οποίο έχουν διοριστεί και μόνο στις περιπτώσεις που αυτή δεν πληροί στοιχειώδεις προϋποθέσεις διαμονής, μπορεί να χορηγείται από την προϊσταμένη αρχή του ιατρού, άδεια διαμονής εκτός έδρας του Κ.Υ. ή του Π. Ι. Αρ. βεβαίωσης Υ. Δ. Ε. του Υπουργείου Υγείας: 3329/ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ 8 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γρ. Υπουργού 2. Γρ. κ. Υφυπουργού 3. Γρ. κ.κ. Γεν. Γραμματέων 4. Γρ. κ.κ. Γεν. Δ/ντών 5. Δ/νση Προσωπικού Ν. Π. Τμ. Γ ( 10 ) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ( Με Απόδειξη ) 1. Ολες τις Υ. Π. Ε. 2. Νοσοκομεία ( Ως παρακάτω) ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ για πρώην ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΝ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ για πρώην ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΝ ΚΥ ΙΕΡΑΠΤΕΡΑΣ- ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΝ ΡΟΔΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΚΩ- ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για πρώην ΓΝ ΡΟΔΟΥ ΓΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΝ ΘΗΒΩΝ για πρώην ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ για πρώην ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ για πρώην ΓΝ ΣΥΡΟΥ Γ Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ

10 ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ για πρώην ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΝ ΧΙΟΥ ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ για πρώην ΓΝ-ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ για πρώην ΓΝ- ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ για πρώην ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ για πρώην ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ για πρώην ΠΑΝ.ΓΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΓΝ ΡΟΔΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΩΓΝ-ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για πρώην ΓΝ-ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΩ ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΚΩ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ για πρώην ΓΝ-ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ( Με Απόδειξη ) ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ MPATA THIBEMBA STEPHANIE ΠΑΣΑΛΙΔΗ 10 ΘΕΣΣ/ΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TONA NERISA ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 13 ΘΕΣΣ/ΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ VASILEIADIS OLENA ΦΙΛΟΘΕΗS 18 ΘΕΣΣ/ΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2216 ΑΒΡΑΑΜ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 4 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΖΝΤΟΝΤΙ ΝΑΣΙΜ ΣΩΡΟΥ 76 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 65 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΕΛΕΟΥ 12 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 38 ΜΕΤ/ΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΘ 10

11 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 44 Ν. ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΕΤΟΥΣΑΣ 38 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ 16 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΚΕΛΑ ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 5 ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΑΝΑΡΗ 29 ΘΕΣΣ/ΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΜΠΗ ΑΡΤΑ ΑΡΤΑΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ 30 Π. ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 23 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ ΑΙΤΩΛΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ Μ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 80 ΠΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΖΑΝΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 20 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΝΑΞΟΥ-ΣΑΡΑΚΙΝΟΥ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΥΑΙΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 20Α ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 49 ΙΑΛΥΣΟΣ- ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ- ΣΥΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.ΧΑΝΔΡΗ 3 ΧΙΟΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΥΤΙΚΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΛ.ΣΚΡΑ 19 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΙΡΚΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΡΩΝΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΚ 45 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΡ.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΥ ΚΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΚΛΗ 4 ΤΡΙΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 106 ΑΙΓΙΟ ΑΧΑΪΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 22 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΟΥΚΗ ΦΑΙΔΡΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΑΚΡΑΔΗΜΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 38 ΚΑΖΑΝΤΖΗ & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 14 ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΥΚΛΩΝ 91 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 40 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΡΜΟΥ 34 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 11

12 ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ 12 ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΜΕΓΑΛΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΖΙΡΙΔΟΥ ΡΟΖΕΤΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 73 ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ 3Β ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΛΗΔΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 14 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΖΑΒΑΝΑΤΖΕ ΙΡΙΝΑ ΠΕΡΔΙΚΑ ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΗΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΟΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ 11 ΙΑΛΥΣΟΣ- ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3η ΠΑΡ. Μ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 4 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΟΔΕΣΤΟΥ ΕΛΛΗ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 19 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ ΜΟΛΛΑ ΙΣΜΑΗΛ ΣΑΛΗ ΑΪΝΟΥΡ ΧΩΡΙΟ ΑΡΑΤΟΣ ΦΙΛΥΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ- ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΠΕΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΜΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΣΣΟΥ 25Α ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΜΠΟΥΡΕΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ- ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ 47 ΜΠΟΥΚΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΟΜΑΡΑ 39 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΜΕΤΑΞΑ 5 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΕΡΟΒΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΞΕΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΣΑΛΙΔΗ 10 ΘΕΣΣ/ΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 11 ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΙΔΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 7 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 17 ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΛ. Ι. ΔΑΒΑΡΗ 8 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 5 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 105 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΥΡΗ- ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 17 ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ ΙΟΥΛΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 26 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 231 Ν.ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΖΩΝΩΝ 22 ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩ ΧΑΛΙΚΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΩ ΧΑΛΙΚΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΥ 12

13 ΠΥΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΘ 142 ΡΕΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 20 ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 16 ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΚΩΝ/ΝΑ ΣΚΡΑ 3 ΘΕΣΣ/ΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ ΑΙΣΧΥΛΟΥ 12 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΣΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ 7 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΕΓΙΑΤΗ ΧΡΗΣΤΟ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΕΦΚΕΤΟΓΛΟΥ ΣΕΦΚΕΤ Π. ΟΛΒΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 7Α ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 1η ΜΑΗ 5 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΑ ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΔΑΝΙΛΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΑΘΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΒΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΖΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 34 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΡΔΙΚΗ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 19 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΣΙΛΙΠΟΥΝΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΞΙΦΙΑΣ ΝΟΜΙΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΣΟΥΜΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΒΥΔΟΥ 93 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΛΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Β.ΜΕΤΑΞΗ 5 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΛΕΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 7 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΧΑΤΖΗΔΑΥΙΔ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 61 ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΤΖΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ 40 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 53 ΑΡΤΑ ΑΡΤΑΣ ΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ 4 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΨΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 4 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 13

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 1

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 03/01/2014 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/Γ.Π οικ. 322 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ.16966 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 6 Φεβρουαρίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πρωτ. 90 Αριθ. ανακοίνωσης 9/04 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων ειδικό τητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22/5/ 2014. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. Οικ. 44728

Αθήνα, 22/5/ 2014. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. Οικ. 44728 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες: Μαριάνθη Κατσάνη Τηλέφωνο : 2132161224 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕΘ-ΦΨΧ. Αθήνα, 2/5/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΕΝΕΘ-ΦΨΧ. Αθήνα, 2/5/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, /5/ 03 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ.3974 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Τμηματάρχης:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068 Ηµ/νία: 27/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.27 13:52:24 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΞΗΨΓ-8Ι5 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Θ-ΨΒΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΛ19Θ-ΨΒΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΑΔΑ: ΒΛ9Θ-ΨΒΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, // 203 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 03923 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ Αθήνα 16.5.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια

Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια 1 η Δ.Υ.ΠΕ. Ζαχάρωφ 3 Αθήνα Τ.Κ. 115 21, Τηλ. 210-6454815, 210-6454835 Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Υψηλάντου 45-47 Αθήνα 106 75 Θηβών & Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Παπαδιαμαντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2656 τ.β /9-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ς ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Θεοχαράκης Νικόλαος 2103338447 2103338448 glk-ggr@otenet.gr Πανεπιστημίου 37 10165 Αθήνα Αττικής Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 2/7/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡ.ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. Α3β/οικ 49910 Τμήμα Β Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Αθήνα, 2/ 12 / 2014 Αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π. οικ. 104770 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΑ1Λ-ΓΛΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3444 27 Δεκεμβρίου 202 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβολαιογράφων έτους 202... Απαγόρευση Θήρας λόγω χιονοπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Ε Τ Α Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α Κ Α Ι F A X Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Α Υ Τ Ω Ν

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Ε Τ Α Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α Κ Α Ι F A X Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Α Υ Τ Ω Ν Κ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΩΝ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υπηρεσία Ταχ. Διεύθυνση Ονοματεπώνυμα 2

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υπηρεσία Ταχ. Διεύθυνση Ονοματεπώνυμα 2 1 ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υπηρεσία Ταχ. Διεύθυνση Ονοματεπώνυμα 2 Α) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, Καβάλα Μπακάλμπαση 17-19, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή Ι) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΓΕΙΑΣ

ΕΟΠΥΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2 0 1 4 0 ΕΟΠΥΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Σταδίου 40 10252 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 104 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στουρνάρα 55 10432 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 106 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Λεωφόρος Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 0 Μαρτίου 00 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.04 Σύσταση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ στα Νοσοκομεία της χώρας. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα