14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002460310 2014-12-09"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 10/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: , ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.E. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Κώδικας : ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες: Α. Φραγκιαδάκη Τηλέφωνο : ΠΡΟΣ: TELEFAX : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ87Α/ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης και τις όμοιες του Ν 4071/2012 για τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ και ειδικότερα τα άρθρα 5 παρ. 1εδαφ. γ και 6 παρ Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» 3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «Περί Δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους» 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 5. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/ (ΦΕΚ 238/Α/ Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/ ) 6. Την υπ αριθμ /739 (ΦΕΚ 1291/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.» 7. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/ ) «Σύσταση της ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 8. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α / ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 9. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου εβδόμου του Ν 4089/ (ΦΕΚ 206/τ.Α / ) με τις οποίες προστίθεται στην παράγραφο Η του Κεφαλαίου ΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», με έναρξη ισχύος από , εδάφιο 21 ως εξής: «Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης αυτής». 10. Τις διατάξεις της 24001/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1449/τ.Β/ «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες».

2 11. Τις διατάξεις της 40701/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2561/τ.Β / «Συμπλήρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1449/τ.Β/ )». 12. Τις διατάξεις της 32807/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2375/τ.Β / «Τροποποίηση της υπ αριθμ / Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1449/τ.Β/ )». 13. Την υπ αριθμ. 51/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ / ) «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». 14. Το δέκατο έβδομο άρθρο του Ν.4286/2014 (ΦΕΚ 194/τ.Α / ) παρ Το υπ αρίθμ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων» 16. Το υπ αρίθμ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Απάντηση σε ερώτημα για τη μεταφορά μαθητών» 17. Την υπ αριθμ / (ΑΔΑ: ΒΘΧ57Λ7-4ΔΑ) και την υπ. αρ / (ΑΔΑ: ΩΘΔΟ7Λ7-91Ι) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής περί συγκρότησης Επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δέκατο έβδομο άρθρο του Ν.4286/2014 (ΦΕΚ194/τ.Α / ) (ΑΔΑ:7Ι427Λ7-Τ51). 18. Την υπ αρίθμ. 2244/2014 (ΑΔΑ:ΩΚΚΝ7Λ7-ΨΨΕ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Έγκριση των υπ αρ. 1/2014,2/2014,3/2014,4/2014 Πρακτικών της Επιτροπής της Π.ΕΔΑ, η οποία συγκροτήθηκε κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του δεκάτου εβδόμου άρθρου του Ν.4286 (ΦΕΚ194/τ.Α / ), αναφορικά με την υπέρβαση των χιλιομετρικών αποστάσεων της υπ αριθμ.24001/ Κ.Υ.Α. στα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης» και όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ. αρ. 2297/2014 (ΑΔΑ:ΩΤΡΖ7Λ7-Γ2Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 19. Την υπ. αρ. 2299/2014 (ΑΔΑ: Β8Η17Λ7-ΔΝΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση του υπ αρ. 5/2014 Πρακτικού της Επιτροπής της Π.ΕΔΑ, η οποία συγκροτήθηκε κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του δεκάτου εβδόμου άρθρου του Ν.4286 (ΦΕΚ194/τ.Α / ), αναφορικά με την υπέρβαση των χιλιομετρικών αποστάσεων της υπ αριθμ.24001/ Κ.Υ.Α. στα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης» 20.Την υπ αρίθμ. 2304/2014 (ΑΔΑ: ΩΩΒ67Λ7-ΛΑΗ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με θέμα Α) Δέσμευση συνολικής πίστωσης ποσού ,00 συμπ. ΦΠΑ 13% (προϋπολογισμός ,00 και δικαίωμα προαίρεσης για τυχόν τροποποιήσεις δρομολογίων ,00 ) εκ των οποίων ποσό συμπ. ΦΠΑ 13% (προϋπολογισμός ,67 και δικαίωμα προαίρεσης για τυχόν τροποποιήσεις δρομολογίων ,33 ) θα βαρύνει τον τρέχοντα προϋπολογισμό οικ. έτους 2014 και το υπόλοιπο ποσό ,00 συμπ. ΦΠΑ 13% (προϋπολογισμός ,34 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης για τυχόν τροποποιήσεις δρομολογίων ,66 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2015 και Β) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ,00 συμπ. ΦΠΑ 13% (προϋπολογισμός ,67 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης για τυχόν τροποποιήσεις δρομολογίων ,33 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για την εκτέλεση των καθ υπέρβαση των χιλιομετρικών αποστάσεων της 24001/2013 ΚΥΑ δρομολογίων και των δρομολογίων ειδικών σχολείων για τη μεταφορά των μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για το σχολικό έτος (CPV ) «Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών»). 20. Την υπ αρίθμ / (ΑΔΑ: ΨΛ7Ψ7Λ7-1ΙΣ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 21. Την υπ αρίθμ. 2367/2014 (ΑΔΑ: 6YOM7Λ7-4ΥΓ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίνονται οι όροι της αρχικής διαπραγμάτευσης.

3 22. Το γεγονός ότι τα αναγραφόμενα στον κάτωθι πίνακα δρομολόγια είναι νέα δρομολόγια που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με τις προβλεπόμενες προαιρέσεις των διακηρύξεων. 23. Την υπ. αρ. 2425/2014 (ΑΔΑ:79ΚΥ7Λ7-56Ω) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία Α)γίνεται ανάθεση εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών κατόπιν διενέργειας διαπραγμάτευσης τιμής των Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ελευσίνας-Μεγαρέων-Ασπροπύργου και Φυλής για το σχολικό έτος και Β)εγκρίνεται η επανάληψη της διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη Την από υπεύθυνη της δήλωση της Κοινοπραξίας Αυτοκινητιστών Μεγάρων «Οι Άγιοι Μάρτυρες» σύμφωνα με την οποία αποσύρουν την προσφορά τους λόγω του ότι είναι κατώτερη του κόστους διενέργειας των δρομολογίων και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. 25. Την υπ. αρ. 2493/2014 (ΑΔΑ:6ΥΒ97Λ7-Ο2Η) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία Α) ανατέθηκαν δρομολόγια μεταφοράς μαθητών στους Δήμους Ελευσίνας και Μεγαρέων και Β) την επανάληψη της διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τα δρομολόγια που έμειναν αδιάθετα σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εκτός από τα δρομολόγια που αφορούν το 3 ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου τα οποία θα τροποποιηθούν σύμφωνα με το υπ. αρ. 1264/ έγγραφο του Δήμου Ασπροπύργου. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΕΙ Τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για τα κάτωθι δρομολόγια ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, να προσέλθουν την Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ στο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Λ. Συγγρού (6 ος όροφος). Μετά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όσοι συμμετέχοντες κηρυχθούν μειοδότες, υποχρεούνται να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α /75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεσμεύονται για την τήρηση όλων των όρων των Παραρτημάτων της παρούσας. H Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης τιμής για τα Δρομολόγια Μεταφοράς Μαθητών σχολείων την δήμων της ΠΕΔΑ είναι αναττημένη στον τηρούμενο πίνακα ανακοινώσεων του Κεντρικού Κτιρίου της ΠΕΔΑ και είναι διαθέσιμη και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση gr στη διαδρομή Ενημέρωση-Διαγωνισμού-Διακηρύξεις/Προσκλήσεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/ Α Δήμος Εξυπηρετούμεν α Σχολεία Δρομολόγιο ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ_ΜΕΣΟ MAΘΗΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2015 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΤΗΜΑ- ΤΣΑΚΑΛΙ 6Χ2 ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 55 84, ,00 Α/ Α Δήμος Εξυπηρετούμενα Σχολεία ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Δρομολόγιο ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ_ΜΕΣΟ ΜΑ ΘΗΤ ΕΣ ΗΜΕΡ ΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟ Σ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΙΟΥΝΙΟ 2015 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 11 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ) ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΦΟΥ- DUROSTICK 7X2 ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 50 83, ,20 2 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΕΑ ΡΙΚΙΑ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ- ΡΟΥΠΑΚΙ 14Χ2 ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ , ,00 3 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΕΑ ΖΩΗ-ΑΝΩ ΦΟΥΣΑ 10Χ2 ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ , ,00 4 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΛΟΦΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ-ΑΝΩ ΦΟΥΣΑ 7Χ2 ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 50 73, ,00 5 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΕΑ ΖΩΗ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 10Χ2 ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ , ,00 6 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 10Χ2 ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ , ,00 7 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ) ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 5Χ2 ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 55 62, ,00 8 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ) ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 5Χ2 ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 55 62, ,00 9 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ) ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ,2 Η ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΑΤΟ,3 Η ΣΤΑΣΗ ΜΙΧ ΜΑRKET,ΣΤΑΣΗ ΟΣΕ,4 Η ΣΤΑΣΗ 3Χ2 ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 55 62, ,00

5 Α/ Α Δήμος Εξυπηρετούμενα Σχολεία ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δρομολόγιο ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ_ ΜΕΣΟ ΜΑΘΗ ΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΙΟΥΝΙΟ 2015 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 ΜΕΓΑΡΕΩΝ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΜΟΣ ΧΑΝΙΟΥ- ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΕΛΑΡΗΣ 10Χ2 ΤΑΧΙ 3 37, ,00 2 ΜΕΓΑΡΕΩΝ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΚΚΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 6,50Χ2 ΤΑΧΙ 4 29, ,00 3 ΜΕΓΑΡΕΩΝ 9 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΤΟΥΛΙ 11Χ2 ΤΑΧΙ 4 40, ,00 4 ΜΕΓΑΡΕΩΝ 9 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ 6Χ2 ΤΑΧΙ 3 28, ,00 5 ΜΕΓΑΡΕΩΝ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΕΜΟ ΚΥΜΑ 9Χ2 ΤΑΧΙ 4 35, ,00 6 ΜΕΓΑΡΕΩΝ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΎΚΕΙΟ ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ, ΣΤΑΘΗ ΡΕΜΑ,ΓΚΕΛΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙ,ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥΣ 9Χ2 ΤΑΧΙ 4 35, ,00 7 ΜΕΓΑΡΕΩΝ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΎΚΕΙΟ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 5Χ2 ΤΑΧΙ 4 26, ,00 8 ΜΕΓΑΡΕΩΝ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΎΚΕΙΟ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙ, ΖΑΛΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 5Χ2 ΤΑΧΙ 2 26, ,00 9 ΜΕΓΑΡΕΩΝ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 4Χ2 ΤΑΧΙ 3 23, ,00 10 ΜΕΓΑΡΕΩΝ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ- ΔΡΟΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 4Χ2 ΤΑΧΙ 2 23, ,00 11 ΜΕΓΑΡΕΩΝ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-1 ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΕΑ 3,5Χ2 ΤΑΧΙ 2 22, ,00 12 ΜΕΓΑΡΕΩΝ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ 4Χ2 ΤΑΧΙ 3 23, ,00

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Για να υπογραφεί σύμβαση πρέπει υποχρεωτικά ο ανάδοχος να καταθέσει (πριν την υπογραφή της σύμβασης και εντός δύο (2) ημερών από την ανάδειξη του αναδόχου) τα εξής: εγγύηση καλής εκτέλεσης, της οποίας το ύψος πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ λίστα των διαθέσιμων οχημάτων για την εκτέλεση της σύμβασης και για την αντικατάστασή τους (εφεδρικά). Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας οδηγού και συνοδού. Ευκρινή φωτοαντίγραφα αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων (βασικό και εφεδρικό) που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο Ευκρινή φωτοαντίγραφα ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου από δημόσιο ή ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. των οχημάτων (βασικό και εφεδρικό) που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο Ευκρινή φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οχημάτων (βασικό και εφεδρικό) που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο Οι ανάδοχοι υποχρεούνται εντός δύο ημερών από τη διαδικασία διαπραγμάτευσης να προσκομίσουν τα ανωτέρω. 2. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως την 30 η Ιουνίου Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να διακόψει τη συναφθείσα σύμβαση, πριν από τη λήξη της, χωρίς να απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο είτε στην περίπτωση που δεν υφίσταται πλέον η ανάγκη εκτέλεσης του συγκεκριμένου δρομολογίου είτε εφόσον καλύψει τις ανάγκες της από δημόσια μέσα ή δωρεές. ΑΡΘΡΟ 2 ο

7 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ Τυχόν τροποποίηση των αρχικών δρομολογίων της πρόσκλησης γίνεται σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο που ισχύει λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση- την έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου του δρομολογίου. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά κάθε μήνα από την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα/Τομέα με αντίστοιχη έκδοση τιμολογίου έπειτα από την βεβαίωση του Δ/ντή της Σχολικής μονάδας για την ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των δρομολογίων και ειδικότερα εντός εννέα (9) ημερών από την επιστροφή του χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών Τα νόμιμα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: (α) Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής. (β) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. (γ) Βεβαίωση/Πρακτικό οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης του δρομολογίου 2. Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο είναι: 1. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, 2. Τέλος χαρτοσήμου 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ, 3. Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου 4. 0,10% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 5. Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,10% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 6. Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου Ο Φ.Π.Α. 13% βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 0821 του Ε.Φ του προϋπολογισμού έτους 2014 και 2015 της Περιφέρειας Αττικής. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 1. Ο ανάδοχος, στον οποίον έγινε κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 2. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα ακόλουθα: α. Τον αριθμό της σύμβασης, το είδος και η ημερομηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής. β. Τον εκδότη.

8 γ. Ότι η εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι της επιστροφής της. 14PROC δ. Τον αριθμό της εγγύησης ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. ζ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. η. Τους όρους ότι: Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 4. Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 5. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΕΥΘΥΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Ο ανάδοχος πέραν των όσων αναγράφονται στην παρούσα- υποχρεούται να πραγματοποιήσει και έναν δωρεάν πολιτιστικό περίπατο το μήνα, κατά τις καθορισμένες ημέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να διαθέσει μεγαλύτερο ή μικρότερο όχημα. 2. Θα λαμβάνεται μέριμνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση μαθητών. 3. Το μεταφορικό μέσο λεωφορείο, Δ. Χ. επιβατικό, θα παραλαμβάνει τους μαθητές από τα καθορισμένα μέρη. Σε περίπτωση που προσωρινά ή και οριστικά αυτό δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή και τους γονείς και να ορισθεί νέο σημείο επιβίβασης και αποβίβασης,. 4. Ο χρόνος αναμονής των μαθητών στο σημείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστα δυνατός και ο ανάδοχος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί από αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων και η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών. 5. Δεν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτομα. 6. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα προσαρτώνται στο μπροστινό και στο πίσω μέρος του αυτ/του τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ». 7. Όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των μαθητών, θα φέρουν οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας, ειδικότερα τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν τους μαθητές, πρέπει να παρέχουν αυξημένη ασφάλεια με ζώνες ασφαλείας (βάση της υπ αριθμ. Α-ΟΙΚ /6146 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ Β 1894/ ), από την έναρξη ισχύος της οποίας ( )

9 καταργείται η υπ αριθμ. ΣΤ/31333/1977 (Β 3) και η υπ αριθμ. Α-ΟΙΚ 51870/4503/ (Β 1442) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα «Διατάξεις περί εφοδιασμού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων που μεταφέρουν μαθητές και νήπια»), εκτός και αν η εν λόγω απόφαση τροποποιηθεί, οπότε θα ισχύει ότι θα καθορίζει η τροποποίησή της και θα κινούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 8. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του έργου της μεταφοράς των μαθητών, πρέπει να εφαρμόζουν πιστά τις σχετικές διατάξεις για την ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών. 9. Οι οδηγοί που θα μεταφέρουν μαθητές να είναι συνεργάσιμοι, να συμπεριφέρνονται με ευγένεια στους μαθητές και να πειθαρχούν στις υποδείξεις των Δ/ντών των σχολικών μονάδων ή των αναπληρωτών τους, να είναι υγιείς και η συμπεριφορά τους, προς τη σχολική κοινότητα, να είναι η αρμόζουσα, από κάθε άποψη. 10. Οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει, κατά τη μεταφορά, να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες, που προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των μαθητών (5-18 ετών) και να αντιμετωπίζουν ανάλογα τυχόν εμφανιζόμενα θέματα. Προβλήματα που τυχόν δημιουργούνται από συμπεριφορά μαθητών και επισημαίνονται από τον υπεύθυνο μεταφοράς, θα πρέπει να γίνονται γνωστά στην Αναθέτουσα Αρχή και στη Δ/νση κάθε σχολικής μονάδας, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να αποφεύγονται περιπτώσεις, που μπορούν να διαταράξουν τις καλές σχέσεις σχολείου μαθητών - υπεύθυνων μεταφοράς. 11. Οι συνοδοί που χρησιμοποιούνται από τους αναδόχους, όπου αυτό προβλέπεται από το δρομολόγιο, οφείλουν να είναι ενήλικα άτομα που η φυσική τους κατάσταση και η κατάσταση της υγείας τους, τους επιτρέπουν να ασκήσουν τα καθήκοντα του συνοδού. Επίσης οφείλουν να μη έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με τον ρόλο τους. Ειδικότερα για τους συνοδούς ΑΜΕΑ, αν από την κατάσταση του μεταφερομένου μαθητή υφίσταται ανάγκη, πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση. 12. Την ευθύνη των μαθητών και μαθητριών από τη στιγμή της παραλαβής για επιβίβασή τους στο μεταφορικό μέσο, μέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στα συμφωνημένα σημεία-στάσεις, έχει ο οδηγός και συνοδός του οχήματος. 13. Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τους μαθητές και μαθήτριες, ποινικά και αστικά, για τυχόν τραυματισμούς, όσο αυτοί βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήματα, αλλά και κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους 14. Οι ανάδοχοι θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των επιβαινόντων μαθητών και θα πρέπει να εφαρμόζουν όλα όσα ορίζονται, από το νόμο, για τις κείμενες ασφαλιστικές καλύψεις. 15. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους αδυνατεί να εκτελέσει το δρομολόγιο για οποιαδήποτε λόγο, για το οποίο έχει υπογράψει σύμβαση, για μερικές μέρες ή και για ολόκληρη τη σχολική χρονιά, τότε αυτός είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή, τον Δ/ντή της σχολικής μονάδας καθώς επίσης και τους γονείς των μαθητών που μεταφέρει.. Η ειδοποίηση αυτή δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από της προβλεπόμενες από την σύμβαση κυρώσεις Τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσουν οι μεταφορείς θα πρέπει να περνούν από τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο οχημάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

10 17. Απαγορεύεται η, με οποιοδήποτε τρόπο, μεταβίβαση ή εκχώρηση, εν όλω ή εν μέρει, δρομολογίων από τον ανάδοχο σε άλλο πρόσωπο, η μεταφορά άλλων επιβατών μαζί με τους μαθητές καθώς και η απαίτηση καταβολής εισιτηρίου από τους μεταφερόμενους μαθητές. 18. Η μη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσο του παρόντος άρθρου, όσο και των άλλων άρθρων της διακήρυξης, επισύρει τις προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, καθώς και την κίνηση της διαδικασίας καταγγελίας της συμβάσεως και των εξ αυτής απορρεουσών συνεπειών. Ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος, απέναντι στο Νόμο και την Αναθέτουσα Αρχή, για την τήρηση των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και μόνο τυχόν ευθύνες. 19. Στις περιπτώσεις που ο μειοδότης παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, υπόκειται σε πρόστιμο, για το συγκεκριμένο δρομολόγιο στο οποίο έγινε η παράβαση, 10% (προ Φ.Π.Α.) της συμβατικής αξίας του. Το πρόστιμο εφαρμόζεται από την ημέρα πιστοποίησης της παράβασης και διαρκεί καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από αναφορά του Δ/ντή του Σχολείου και εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Παιδείας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν την ποινή της μείωσης του δρομολογίου κατά 10%: Αδικαιολόγητη μη πραγματοποίηση δρομολογίου Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στην αφετηρία του ή / και στο σχολείο το πρωί. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στο σχολείο για την επιστροφή των μαθητών, το μεσημέρι ή το απόγευμα, καθώς και αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης στο καθορισμένο σημείο αποβίβασης. Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του μεταφορικού μέσου και των στάσεων εκτός από τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 20. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει δρομολόγιο αδικαιολογήτως, τότε πέραν της μη απόδοσης σε αυτό του κόστους του δρομολογίου, επιβαρύνεται με το σύνολο των εξόδων που θα πραγματοποιήσει η Περιφέρεια για την αναπλήρωση του δρομολογίου. 21. Η είσπραξη των προστίμων γίνεται με παρακράτηση από τα οφειλόμενα στον ανάδοχο ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 22. Σε περίπτωση ένωσης μεταφορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. 23. Σε περίπτωση επανάληψης παράβασης που επισύρει πρόστιμο 10%, ο ανάδοχος, ύστερα από αναφορά του Διευθυντή του σχολείου και εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Παιδείας κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Περιφέρειας Αττικής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Αττικής. 24. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του θέτοντας με οποιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο την ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών, ύστερα από αναφορά του Διευθυντή του σχολείου και εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Παιδείας κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Περιφέρειας Αττικής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Αττικής. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις οι οποίες αφορούν στην ασφάλεια των μαθητών και επισύρουν την ποινή της έκπτωσης και καταγγελίας σύμβασης:

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Χ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ρ 14PROC ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ η σι μ ο ποίηση ακατάλληλου μεταφορικού μέσου σε αντικατάσταση δικαιολογημένη ή μη, εγκεκριμένου μεταφορικού μέσου ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα μεταφορικά μέσα για όλους τους μαθητές. Απουσία συνοδού, όπου αυτό προβλέπεται, από τη διαδρομή Μεταφορά προσώπων που δε δικαιούνται να μεταφερθούν. Απαράδεκτη συμπεριφορά οδηγού ή συνοδού, όπου αυτό προβλέπεται από το δρομολόγιο, στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Παραβίαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 25. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αδικαιολογήτως δεν πραγματοποιήσει περισσότερα από πέντε (5) δρομολόγια του τμήματος/ομάδας δρομολογίων συνολικά, τότε ύστερα από αναφορά του Διευθυντή του σχολείου και εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Παιδείας κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Αττικής. 26. Κατά τα λοιπά για την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του π.δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ, ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Κάθε ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, κατά τις καθορισμένες ημέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων, τα απαιτούμενα λεωφορεία και λοιπά οχήματα για τη μεταφορά των μαθητών για τα δρομολόγια που του έχουν ανατεθεί. 2. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι και ένας δωρεάν πολιτιστικός περίπατος το μήνα κατά τις καθορισμένες ημέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων χωρίς να είναι υποχρεωμένος να διαθέσει μεγαλύτερο ή μικρότερο όχημα. 3. Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κάθε υποψήφιος, δεσμεύεται ότι διαθέτει τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία δεν χρειάζεται να καταθέσει στον παρόντα διαγωνισμό αλλά υποχρεούται να τα προσκομίσει εάν κι εφόσον του ζητηθούν από την Περιφέρεια Αττικής ή άλλο δημόσιο φορέα (π.χ. ΕΛ.ΑΣ, Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Δ/νση εξυπηρετούμενου σχολείου κ.λπ.): 1) Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ως προς το νόμιμο της λειτουργίας τους (ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΕΛ) 2) Προκειμένου περί αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου, νομίμως επικυρωμένο πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές Οργανώσεις. 3) Προκειμένου περί ενώσεως ή συνεταιρισμού, τα παραπάνω πιστοποιητικά για κάθε μεμονωμένο μέλος τους, καθώς και βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 4) Σε περίπτωση που τα μεταφορικά μέσα δεν είναι στο όνομα της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στον διαγωνισμό, διαθέτει ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης ή παραχώρησης μεταξύ του συμμετέχοντος και του ιδιοκτήτη των μεταφορικών μέσων, το οποίο θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής

12 5) Κατάσταση λίστα των υπηρεσιών μεταφοράς που έχει εκτελέσει την τελευταία τριετία οι οποίες σχετίζονται με αντίστοιχες δραστηριότητες (μεταφορά προσώπων). Στην κατάσταση-λίστα πρέπει να αναφέρεται το αντίστοιχο ποσό, η ημερομηνία και ο δημόσιος ή ιδιωτικός παραλήπτης. Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα 6) Σε περίπτωση που σε δρομολόγιο του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία υπογράφεται η παρούσα σύμβαση προβλέπονται συνοδοί, ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω δικαιολογητικά για κάθε ένα συνοδό: i. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης. ii. Πιστοποιητικό υγείας, βάσει όσων αναφέρει η Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 1199/ ), άρθρο 1 όπου θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δε βρέθηκε να πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την απασχόλησή του. iii. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του εργαζομένου και τα ακριβή στοιχεία της μόνιμης κατοικίας του. iv. Και σε περίπτωση που από την κατάσταση των μεταφερομένων μαθητών ΑΜΕΑ προκύπτει ανάγκη ειδικής εμπειρίας. Βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει εμπειρία σε αντίστοιχη ή παρόμοια εργασία (π.χ. συνοδός ΑΜΕΑ, βοηθητικό προσωπικό σε ΣΜΕΑ κλπ) ή να είναι γονέας ΑμεΑ) Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής πρέπει να είναι εν ισχύ. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1. Κάθε όχημα θα παραλαμβάνει τους μαθητές μπροστά από τον τόπο διαμονής τους προκειμένου για μαθητές ΣΜΕΑ με κινητικά προβλήματα ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσης εάν δεν απαιτείται η παραλαβή τους από την οικία τους ύστερα από σχετική εισήγηση του διευθυντή του σχολείου. Για τους μαθητές όλων των άλλων σχολείων θα ορίζεται τόπος συγκέντρωσης από το Διευθυντή του σχολείου. Κατά την επιστροφή θα παραδίδονται οι μαθητές στα σημεία, από τα οποία είχαν παραληφθεί. 2. Το δρομολόγιο του οχήματος θα τροποποιείται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή μετεγγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Η μη εκτέλεση της μεταφοράς δεν δικαιολογείται παρά μόνο σε διακοπή της οδικής γραμμής λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και λοιπών απρόβλεπτων καταστάσεων (καταλήψεις οδοστρωμάτων κ.λπ.). 3. Η ώρα άφιξης και αναχώρησης από το σχολείο θα οριστικοποιηθούν με την έναρξη της σύμβασης, καθ υπόδειξη των διευθυντών των σχολείων. Τυχόν αλλαγές, ως προς την ώρα των δρομολογίων ή τον αριθμό των στάσεων θα γίνονται μόνο από τον διευθυντή του σχολείου, ύστερα από συνεννόηση με τους γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο. Η τυχόν απόκλιση ως προς την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των λεωφορείων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΤΗΡΗΣΗ ΩΡΑΡΙΩΝ 1. Τα δρομολόγια πρέπει να εκτελούνται επιμελώς και χωρίς καθυστερήσεις. Ο ανάδοχος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί από αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων και η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών. 2. Το πρωί κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται στην ορισμένη ώρα αναχώρησής του, στο καθορισμένο σημείο συνάντησής του συνοδευόμενο με τον τυχόν συνοδό (όπου αυτό προβλέπεται από το

13 δρομολόγιο). Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση άφιξης του οχήματος στην αφετηρία, δεν υποκαθίσταται με την έγκαιρη άφιξη του οχήματος στο σχολείο. 3. Για την αναχώρηση από το σχολείο, μετά τη λήξη των μαθημάτων, κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται στον χώρο του σχολείου ή στον χώρο κατά τη ώρα που έχει συμφωνηθεί μετά την λήξη των μαθημάτων. 4. Οι μεταφερόμενοι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται το πρωί έγκαιρα στο καθορισμένο σημείο, δηλαδή, τουλάχιστον δέκα (10) λεπτά της ώρας πριν από την καθορισμένη ώρα αναχώρησης από την αφετηρία ή διέλευσης από τις στάσεις. Πρέπει να κάθονται ήσυχα στα καθίσματα, φορώντας τις ζώνες ασφαλείας και να μην ενοχλούν τον οδηγό ή τους συμμαθητές τους. 5. Σε περίπτωση κατά την οποία το όχημα περάσει από τα καθορισμένα σημεία παράδοσης και παραλαβής νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, είναι υποχρεωμένο να περιμένει μέχρι να ολοκληρωθεί η παραλαβή ή η παράδοση των μαθητών και μαθητριών. 6. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει τα δρομολόγια που του έχουν ανατεθεί, με υπαιτιότητά του, τότε αυτό συνεπάγεται τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης, σε περίπτωση καθυστέρησης στην αναχώρηση του λεωφορείου από την αφετηρία, άφιξής του στο σχολείο ή αποχώρησής του από αυτό, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 7. Οι σχετικές αποφάσεις επιβολής κυρώσεων-προστίμων επιβάλλονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει στη διάθεσή του όχημα ανάλογο και εξίσου κατάλληλο, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, ως εφεδρικό, για την άμεση και κανονική αντικατάσταση κάθε οχήματος, που για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία θα ματαίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δρομολογίου. 2. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση της σύμβασης προκύψει αδυναμία χρήσης των κανονικών και των εφεδρικών οχημάτων, ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των μαθητών και μαθητριών, με τη χρήση του προσφορότερου μέσου (ταξί ή λεωφορείου). 3. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση κάθε λεωφορείο και άλλο όχημα, που θα χρησιμοποιηθεί να είναι τέτοιας χωρητικότητας, ώστε να εξυπηρετεί τους μαθητές και μαθήτριες, που θα χρησιμοποιούν κάθε δρομολόγιο. 4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα διαθέτει τα οχήματα, που αναφέρονται στη σύμβασή του για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών και για τη μονιμότητα των οχημάτων. Δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους με άλλα χωρίς λόγο. Αντικατάσταση επιτρέπεται μόνο λόγω βλάβης του οχήματος, στις περιπτώσεις όμως αυτές, τούτο γνωστοποιείται εγκαίρως στον διευθυντή του σχολείου. 5. Σε περίπτωση πώλησης του οχήματος, πρέπει να περιλαμβάνεται στο πωλητήριο συμβόλαιο όρος ότι ο νέος αγοραστής υποχρεούται να συνεχίσει την εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα λεωφορεία κάθε προσώπου εκτός από τον οδηγό, τον/την συνοδό, όπου αυτό προβλέπεται από το δρομολόγιο, τους μεταφερόμενους μαθητές και μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς, που, ενδεχομένως, μεταφέρονται στην περίπτωση των σχολικών περιπάτων.

14 2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί αρχείο με το προσωπικό και τις ώρες εκτέλεσης του δρομολογίου για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών, να εποπτεύει την κανονική εκτέλεση του έργου της μεταφοράς και να αναλαμβάνει την άμεση ρύθμιση κάθε σχετικού ζητήματος, που προκύπτει ή την άρση κάθε άλλης ανωμαλίας ή εμποδίου και γενικά να λαμβάνει, χωρίς χρονοτριβή, κάθε κατάλληλο μέτρο για την κανονική εκτέλεση του έργου της μεταφοράς των μαθητών και μαθητριών. 3. Σε περίπτωση έγγραφων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή εκτέλεση του δρομολογίου, που υποβάλλονται στον διευθυντή του σχολείου, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στο εκάστοτε εντεταλμένο πρόσωπο της Περιφέρειας την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. 4. Κάθε παράβαση των παραπάνω όρων επισύρει τις συνέπειες που προβλέπονται από τη διακήρυξη και τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 1. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου δημιουργηθούν νέες ανάγκες μεταφοράς για οποιονδήποτε λόγο, η Περιφέρεια δύναται να προβεί σε τροποποίηση υφισταμένων δρομολογίων την οποία έκαστος ανάδοχος αποδέχεται άνευ αντιρρήσεως. 2. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των προβλεπόμενων στο Παράρτημα Θ δρομολογίων. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΝΟΔΗΓΟΙ 1. Οι μετακινήσεις των μαθητών και μαθητριών των ειδικών σχολείων και όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από το διευθυντή του σχολείου ή από την Περιφέρεια, θα γίνονται με τη συνοδεία συνοδών, όπου αυτό προβλέπεται από το δρομολόγιο, που η αποζημίωσή τους βαρύνει τον ανάδοχο. Το κόστος των συνοδών συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας και έχει συνεκτιμηθεί στην προσφορά του αναδόχου. 2. Οι οδηγοί των χρησιμοποιούμενων λεωφορείων θα έχουν υποχρεωτικά τα εκ του νόμου οριζόμενα προσόντα (κατάλληλη επαγγελματική άδεια οδήγησης, προϋπηρεσία οδηγού κ.λ.π.). 3. Για τους οδηγούς και τους συνοδούς, όπου αυτό προβλέπεται από το δρομολόγιο, ο ανάδοχος πρέπει να δώσει στην αναθέτουσα Αρχή, αν του ζητηθούν, στοιχεία ταυτότητας, προϋπηρεσίας. 4. Ο διευθυντής κάθε σχολείου έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οδηγού ή συνοδού, όπου αυτό προβλέπεται από το δρομολόγιο, αν αυτός/ή παρουσιάσει δύστροπο χαρακτήρα, που έχει ως συνέπεια διαπληκτισμούς με μαθητές, εκπαιδευτικούς ή γονείς, εφόσον τούτο καταγγελθεί έγγραφα και τεκμηριωμένα. Στην περίπτωση αυτή, η Περιφέρεια δύναται, μετά τη διαπίστωση των καταγγελλομένων, να ζητήσει μέχρι και την αντικατάσταση του συγκεκριμένου οδηγού ή συνοδού (όπου αυτό προβλέπεται από το δρομολόγιο), από τον ανάδοχο, υποχρεωμένου του τελευταίου να αποδεχθεί αυτή, άνευ αντιρρήσεων, και εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση. 5. Ειδικά ορίζεται και τονίζεται ότι οι οδηγοί και οι συνοδοί (όπου αυτό προβλέπεται από το δρομολόγιο), των λεωφορείων οφείλουν να είναι ενδεδυμένοι ευπρεπώς και η συμπεριφορά τους προς τους μαθητές/μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς κ.λ.π. να είναι ευγενική, ήρεμη και σοβαρή. 6. Θα τηρείται δελτίο κίνησης για κάθε λεωφορείο, που θα υπογράφεται καθημερινά από τον διευθυντή κάθε σχολείου, τον οδηγό και τον συνοδό (όπου αυτό προβλέπεται από το δρομολόγιο), τόσο για την ώρα άφιξης στο σχολείο, όσο και αναχώρησης από αυτό.

15 ΑΡΘΡΟ 8 ο ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ & ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1. Η μεταφορά των μαθητών και μαθητριών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με λεωφορεία ή επιβατικά οχήματα Δ.Χ., που πληρούν τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις, που ορίζουν οι ισχύοντες σχετικοί νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και αστυνομικές διατάξεις για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 2. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική εμφάνιση και καθαρά. Θα έχουν απαραίτητα ενημερωμένο πιστοποιητικό καταλληλότητας (Κ.Τ.Ε.Ο.), δηλαδή το τελευταίο πιστοποιητικό από δημόσιο ή ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο., σύμφωνα με τον νόμο. Τα οχήματα θα φέρουν υποχρεωτικά σύστημα ασύρματης επικοινωνίας ή κινητής τηλεφωνίας, για να επικοινωνούν μεταξύ τους, με το γραφείο του αναδόχου και τα σχολεία που εξυπηρετεί. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει το σύστημα αυτό στον διευθυντή κάθε σχολείου που εξυπηρετεί. Επίσης, θα διαθέτουν κλιματισμό (ζεστό-κρύο). 3. Τα λεωφορεία θα έχουν επαρκή αριθμό θέσεων για τον αριθμό των προσώπων που θα μεταφέρουν. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθμοι ή όρθιοι επιβάτες. 4. Οι ανάδοχοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι απέναντι στον νόμο για την τήρηση των παραπάνω όρων και αυτοί θα φέρουν αποκλειστικά και μόνον τυχόν ευθύνες. 5. Τα λεωφορεία είναι υποχρεωμένα να φέρουν ζώνες ασφαλείας, που να πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές, πιστοποιημένες σύμφωνα με την οδηγία 77/541/ΕΚ (ή νεώτερη) ή τον κανονισμό 44/03 της ΟΕΕ-ΟΗΕ (ή με κάθε άλλη μεταγενέστερη προσαρμογή του εν λόγω κανονισμού), με τις σχετικές ενδείξεις «e» ή «Ε». 6. Οι ζώνες πρέπει να είναι τοποθετημένες σε κατάλληλη θέση και να είναι καλά στερεωμένες επί του καθίσματος, ώστε να παρέχουν την επιζητούμενη προστασία και χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση, μεταφοράς νηπίων και μαθητών, ανεξάρτητα από το μήκος της διαδρομής. 7. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα προσαρτώνται στο μπροστινό και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου τη λέξη ΣΧΟΛΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 9 ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 1. Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχημα, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο για το έργο της μεταφοράς, πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων για ατυχήματα και υλικές ζημίες, όπως επίσης και την κατά νόμο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζημίες. 2. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει τον συμβατικό χρόνο της σύμβασης μεταφοράς. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 3. Ο ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα λεωφορεία και τα λοιπά οχήματα, που θα χρησιμοποιήσει, θα έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη από τον νόμο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζημίες τρίτων. 4. Την ευθύνη των μαθητών και μαθητριών από τη στιγμή της παραλαβής για επιβίβασή τους στο μεταφορικό μέσο, μέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στα συμφωνημένα σημεία-στάσεις, έχει ο οδηγός και ο/η συνοδός (όπου αυτό προβλέπεται από το δρομολόγιο), του οχήματος. 5. Κάθε ανάδοχος ευθύνεται για τους μαθητές και μαθήτριες, ποινικά και αστικά, για τυχόν τραυματισμούς, όσο αυτοί βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήματα, αλλά και κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους.

16 ΑΡΘΡΟ 10 ο ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Συγκεκριμένα, οφείλει: I. να διαθέτει τον απαιτούμενο για την εκτέλεση των δρομολογίων για τα οποία προσφέρει στόλο οχημάτων, τα οποία θα είναι επαρκή ως προς τον αριθμό, τον τύπο και το μέγεθος. Τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός δρομολόγια εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης. II. να έχει εκτελέσει την τελευταία τριετία αντίστοιχες δραστηριότητες με την υπό ανάθεση υπηρεσία (μεταφορά προσώπων), με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

17

18 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.ΕΔ.Α- ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Οδό ς: Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομεί ου (Εmail): Αριθ : ΤΚ : Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: με την παρούσα προσφορά δεσμεύομαι/-όμαστε για την τήρηση όλων των όρων των Παραρτημάτων της υπ αριθμ../ Πρόσκλησης. Ημερομηνία: /./2014 Ο Η Δηλ. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

19 (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣ/ΚΗΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚ. Ω /ΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ρόδος 13/01/2014 Αριθµ. Πρωτ. 13 Πληροφορίες. Π. ιακαντώνη Τηλ. 22413-60543 Fax.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ E-Mail : afragiadaki@patt.gov.gr

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ E-Mail : afragiadaki@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 24/2/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 37358 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.E. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες: Α. Φραγκιαδάκη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002422473 2014-11-24

14PROC002422473 2014-11-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 21/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 226571 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.E. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες: Α. Φραγκιαδάκη

Διαβάστε περισσότερα

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010 Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010 Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 02-12-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 237761 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Ποσειδώνος 14-16 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12.11.2014 Αρ. πρωτ. : 220639 Ταχ. /νση: Μεσογείων 448 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαλκίδα 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Ταχ. Κώδ.: Τηλ.: FAX: Πληρ.: ΣΎΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ), Ή.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ), Ή.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαλκίδα 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση Λ. Χαϊνά 93 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 24/11/2014 Αριθ. Πρωτοκόλλου οικ. 231879

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 24/11/2014 Αριθ. Πρωτοκόλλου οικ. 231879 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 11741 Πληροφορίες Νοδάρα Γιούλη Τηλ.: 213-2101305

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012. Τίτλος : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012. Τίτλος : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τίτλος : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 244.251,31 euro (µε Φ.Π.Α. 23 %) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ονοματεπώνυμο.. Δ/νση.. ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Φ.Μ... Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια ΔΟΥ.. ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού

Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Ταχ. Δ/νση :Δημοτικό Κατάστημα Ανέζας Ταχ. Κωδ. :47100 Ανέζα - Άρτας Πληροφορίες :Κρανιώτη Θεοδώρα Τηλ. :26810 71919 Fax :26810 42855 Website :www.amvrakikos.eu ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 22 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: -Δρ. Πάντα Μαρία Τηλ. 2228 0 99554 -Σκυφτός Κυριάκος Τηλ. 2228 0 99582 E-mail: skyftosk@yahoo.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Το έντυπο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΟΑΕ ΛΑΕΚ» (εκτυπώνεται η σελίδα 11 του παρόντος αρχείου) 2. Έντυπη αίτηση (εκτυπώνεται η σελίδα 12 του παρόντος αρχείου) 3. Φωτοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΔΑ : Ω84Κ7Λ7-Ξ0Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/08/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 155417 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 26/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 1167

Άρτα, 26/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 1167 Ταχ. Δ/νση : Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης Ταχ. Κωδ. : 47 042 Φιλοθέη Άρτας Τηλ. : 26810 71919 Fax. : 26810 23593 Πληροφορίες: Ευστράτιος Φλούδας Άρτα, 26/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 1167 ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ"

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Δημοτικό Κατάστημα Ανέζας Ταχ. Κωδ. : 47100 Ανέζα Άρτας Τηλ. : 26810 71919 Fax. : 26810 23593 Πληροφορίες: Φλούδας Ευστράτιος Άρτα, 12/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 1479 ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Θεοδώρου 1, Χίος ΠΡΟΣ : ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι ΤΗ Σ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Ι ΤΗ Σ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Α Ι ΤΗ Σ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ: τη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ... ΟΝΟΜΑ... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ.. ΚΑΤΟΙΚΟΣ... ΟΔΟΣ.. ΑΡ..... ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 7ΠΤ7Λ7-Γ2Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06/0/205 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 62560 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. ρύθμιση του Ν. 4152/2013. Επιθυμώ να εξοφλήσω

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. ρύθμιση του Ν. 4152/2013. Επιθυμώ να εξοφλήσω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201 O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. 1 η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Θ1 ΚΑΙ Θ2 ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ 1 ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:Β43Ξ46Ψ8Β0-ΨΦΧ. Για το Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Ο Πρόεδρος. Τριαντάφυλλος Αθ. Αλμπάνης Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΑΔΑ:Β43Ξ46Ψ8Β0-ΨΦΧ. Για το Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Ο Πρόεδρος. Τριαντάφυλλος Αθ. Αλμπάνης Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ταχ. Δ/νση :Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης Ταχ. Κωδ. :47 042-Φιλοθέη Άρτας Τηλ. :26810 71919 Fax:26810 23593 Πληροφορίες :Βασιλική Τάλλαρου Άρτα, 19 Οκτωβρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 1133 ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 164076 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Ποσειδώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης»

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700, Φαξ 28210-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΥΡΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΥΡΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1/8 ΑΠΟΣΥΡΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ( AN ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ) 1. Διαβιβαστικό για την Οριστική Διαγραφή, από την Εφορία. 2. Φωτοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

o Εφάπαξ o Σε.δόσεις

o Εφάπαξ o Σε.δόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΣΥΝ/ΝΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ (φωτογραφία) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» Έργο ΤΟΠΣΑ: «Eχετλαίος» Συντονισμός Διαχείριση: ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε. Τρεμπεσίνας 32, 12136 Περιστέρι Τηλ. 210 5244760,Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05.07.20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 57576 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια ξυλείας πεύκης τεμαχισμένης σε σανίδια και πασσάλους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια ξυλείας πεύκης τεμαχισμένης σε σανίδια και πασσάλους. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 10.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: για το ΥΠΟΕΡΓΟ11:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: για το ΥΠΟΕΡΓΟ11: Ταχ. Δ/νση :Δημοτικό Κατάστημα Ανέζας Ταχ. Κωδ. :47100 Ανέζα Άρτας Τηλ. :26810 71919 Άρτα, 25/11/2014 Fax. :26810 23593 Αρ. Πρωτ.:1546 Πληροφορίες :Ευστράτιος Φλούδας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... ΠΡΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο Των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αμαρουσίου (α επιλογή Π.Σ...) (β επιλογή Π.Σ...) ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο* (Το έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία και υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή). Σε περίπτωση υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. (Για τον Π.Σ...)

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. (Για τον Π.Σ...) ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Για τον Π.Σ....) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ Επώνυμο :... Όνομα :... Επάγγελμα :... Α.Φ.Μ. :... Ασφ.Ταμείο :... Εργοδότης :...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Λ-ΡΤΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ04Λ-ΡΤΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η Για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 - Πάγια / ΙΑ.2- Νέας Αρχής του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/ τα / 9-5-2013)

Α Ι Τ Η Σ Η Για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 - Πάγια / ΙΑ.2- Νέας Αρχής του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/ τα / 9-5-2013) .../..../20... Αριθμ. Πρωτ.. Α Ι Τ Η Σ Η Για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 - Πάγια / ΙΑ.2- Νέας Αρχής του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/ τα / 9-5-2013) Στοιχεία Επιχείρησης ΠΡΟΣ Επωνυμία......

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Ιουνίου 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Πλασματικού Χρόνου Παιδιών

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Πλασματικού Χρόνου Παιδιών Υπόδειγμα Νο 1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... Το Υποκ/μα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ... Τμήμα Εσόδων Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... Το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.... Τμήμα Εσόδων ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... ΑΜΚΑ :... Παρακαλώ όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13105 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13105 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13105 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) Ο Η Όνομα Επώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. Οι υποψήφιοι Κατηγορίας Β των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 21 /6/2013. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 21 /6/2013. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 21 /6/2013. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ πρωτ.οικ123643 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : ΔΑΓΛΑ ΑΘΗΝΑ Τηλ : 213 2101239 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. ΠΡΟΣ: Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ του Δ. Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (αναγράφεται η ονομασία του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ)

ΑΙΤΗΣΗ. ΠΡΟΣ: Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ του Δ. Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (αναγράφεται η ονομασία του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ) ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»(Ν.Π.Δ.Δ.) Ημερομηνία : Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 3203/ 05-03-2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 3203/ 05-03-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΑΝΆΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΥΚΛΆΔΩΝ ΜΕ ΧΡΉΣΗ WEB 2.0 / SOCIAL MEDIA / MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002548787 2015-01-29

15PROC002548787 2015-01-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : ΤΕΛΩΝΕΙΟ Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 1, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: εκχωρώ σε ποσοστό..% το δικαίωμα που

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

...: 1-1398/20.12.2010. 4. 7.3869/2010 «µ µ. , 20-12-2010 µ..: 1-1398/20-12-2010 . : 101 81 : 210 3893546 FAX : 210 3829640 213),

...: 1-1398/20.12.2010. 4. 7.3869/2010 «µ µ. , 20-12-2010 µ..: 1-1398/20-12-2010 . : 101 81 : 210 3893546 FAX : 210 3829640 213), .....: 1-1398/20.12.2010 µ,, 4. 7.3869/2010 «µ µ» ( 130), 20-12-2010 µ..: 1-1398/20-12-2010 µµ µ µ. / :.. : 101 81 : 210 3893546 FAX : 210 3829640, : 1. 4. 7.3869/2010 «µ µ» ( 130). 2. ) 90 µ, µ. / 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΩΝ Ονοματεπώνυμο.. Δ/νση.. Παρακαλώ να μου χορηγήσετε νέα Α.Φ.Μ... άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντους

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντους ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντους ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α /2012) και Ν. 3919/2011, άρθρο 3 (ΦΕΚ 32 Α /2011) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Εάν η επιχείρησή σας ανήκει στα «μη κύρια τουριστικά καταλύματα», θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: ΙΙ. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986)

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΣ46Ψ8Β7-524. Χανιά Κρήτης. ή έ ί ύ ό ά ό ε ά ύ έ ύ ά ί ώ ί ά ί έ ό έ έ έ ί ύ ό έ ί ό έ ί

ΑΔΑ: Β4ΓΣ46Ψ8Β7-524. Χανιά Κρήτης. ή έ ί ύ ό ά ό ε ά ύ έ ύ ά ί ώ ί ά ί έ ό έ έ έ ί ύ ό έ ί ό έ ί Χανιά Κρήτης ά ή ή έ ί ύ ό ά ό ε ά ύ έ ύ ά ί ώ ί ά ί έ ό έ έ έ ί ύ ό έ ί ό έ ί 1. Διάσταση ορθοστατών (αριθμός ορθοστατών:15): 3,00 m (συνολικό ύψος) Χ 0,14 m (πλάτος διατομής) Χ 0,14 m (μήκος διατομής).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα