EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και στη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)» Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 2943 Η ΕΔΕΤ Α.Ε. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: 1. Τις διατάξεις: Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης», (ΦΕΚ Β 540/ ,αρ.πρωτ /ΕΥΣ1749/ ), όπως τροποποιηθείσα ισχύει με την υπ αριθμ. πρωτ /ΕΥΘΥ 2041/09 (ΦΕΚ 1957/Β/ ), την αριθμ. πρωτ.28020/ ΕΥΘΥ 1212/2010 (ΦΕΚ 1088/Β/2010) και την υπ αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138(ΦΕΚ Β 292/ )» Του Π.Δ. 29/98 περί σύστασης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 34/Α/98) όπως τροποποιήθηκε με τον ν.2919/2001 (ΦΕΚ Α 128), το Π.Δ. 308/2001 (ΦΕΚ Α 209), το Π.Δ. 145/2003 (ΦΕΚ 121/Α/2003), τον ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006) και τον ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α 24) Της υπ αριθμ. 9803/ΕΦΑ 2294 (ΦΕΚ Β 1280, 10/9/2003) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που κυρώνει τον κανονισμό προμηθειών της ΕΔΕΤ Α.Ε

2 Του άρθρου 37 του Ν.4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 24/ ) 2. Την από 9/7/2014 (αρ. πρωτ. 7158) απόφαση ένταξης της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και στη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)» με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» 3. Την από απόφαση της 319 συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΤ Α.Ε. (θέμα 7) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και στη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)» - η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους - για την υλοποίηση των ακόλουθων έργων: Αριθμός Τίτλος Ειδικότητα Υπηρεσίες διαχείρισης δικτυακών Πτυχίο Πανεπιστημίου/ΤΕΙ συσκευών και υπηρεσιών στο Πληροφορικής ή άλλης πλαίσιο της πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο θετικής επιστημονικής εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ κατεύθυνσης ή Δίπλωμα 1 για την υποστήριξη ερευνητικών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και κλινικών δραστηριοτήτων Η/Υ ή ισότιμο αντίστοιχης στην ιατρική και στη βιολογία, σε ειδικότητας σχολών της νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον αλλοδαπής. (Cloud Computing)» - 2 -

3 Αριθμός Τίτλος Ειδικότητα Υπηρεσίες διαχείρισης Πτυχίο Πανεπιστημίου/ΤΕΙ εξυπηρετητών (server) και Πληροφορικής ή άλλης υπολογιστικών υπηρεσιών της πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών θετικής επιστημονικής Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό κατεύθυνσης ή 2 δίκτυο ΕΔΕΤ για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Η/Υ ή ισότιμο δραστηριοτήτων στην ιατρική και αντίστοιχης ειδικότητας στη βιολογία, σε σχολών της αλλοδαπής. νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)» Η ΕΔΕΤ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης της ως άνω πράξης, προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις έργου μέγιστης διάρκειας έξι (6) μηνών και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31/10/2015 για τα ως άνω αντικείμενα με δοκιμαστική περίοδο τριών (3) μηνών, μετά από συνέντευξη για την κάλυψη θέσεων Ειδικών Προσόντων στα ως άνω αντικείμενα. Η αναλυτική προκήρυξη περιέχεται στο και για πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την κα Σακκά Αθηνά, τηλ Όλη η επικοινωνία κατά την διάρκεια της πρόσκλησης κα μέχρι τα τελικά αποτελέσματα θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν αίτηση με πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων στην ΕΔΕΤ Α.Ε. Λ. Μεσογείων 56, , Αθήνα, υπόψη κα Α. Σακκά, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 07 Απριλίου και ώρα 15:00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω με ποινή αποκλεισμού: 1. Αίτηση, στην οποία θα αναγράφεται το έργο για το οποίο εκδηλώνει το ενδιαφέρον του ο υποψήφιος και διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας του και υποχρεωτικά η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία θα του αποστέλλεται κάθε επικοινωνία και η ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων. 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (κατά προτίμηση σύμφωνα με το πρότυπο βιογραφικό σημείωμα europass: - 3 -

4 3. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) στην οποία θα δηλώνονται: η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος η χρονική διαθεσιμότητα καθ όλη τη διάρκεια του έργου καθώς και η διαθεσιμότητα για την εκπόνηση τμημάτων του έργου επί τόπου σε συνεργασία με την ομάδα εργαζομένων και συνεργατών της ΕΔΕΤ Α.Ε. η μη ύπαρξη κωλύματος από ποινική καταδίκη ή υποδικία. 4. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών προϋπηρεσίας και λοιπά αποδεικτικά εγγράφων των γνώσεων και της εμπειρίας τους καθώς και συστατικές επιστολές. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν: Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ε.Ε., απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής καθώς και των ευρωπαϊκών γλωσσών που απαιτούνται από κάθε ειδικότητα, οι οποίες αποδεικνύονται από αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής. Γενικά για την διαδικασία: 1. Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη με βάση τις προϋποθέσεις / κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης και συνάπτεται σύμβαση έργου με τον επιλεχθέντα. 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα έχουν ημερομηνία παραλαβής κατόπιν κατάθεσή τους ή ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία. 3. Η επιλογή της αίτησης θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων προσόντων με σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης

5 4. Η διαδικασία επιλογής που θα ακολουθηθεί για την ανάδειξη του επικρατέστερου υποψηφίου για κάθε σύμβαση έργου είναι η εξής: Εξετάζονται τα δικαιολογητικά κάθε υποψηφίου και ελέγχεται αν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα όπως αυτά αναφέρονται στην περιγραφή του κάθε έργου (βήμα 1). Τα προσόντα αυτά είναι υποχρεωτικά και απαιτούνται προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης (βήμα 2). Στη συνέχεια, βαθμολογούνται, το κάθε ένα χωριστά, τα Προσόντα Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια του 1 ου βήματος με βαθμούς από το 0 μέχρι το 100 (ακέραιοι αριθμοί). Λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές βαρύτητας, εξάγεται συνολικός βαθμός (ΒΚ) Προσόντων Κριτηρίων επιλογής, με μέγιστο το 100, σύμφωνα με τον τύπο: Θα κληθούν τουλάχιστον οι τρεις (3) επικρατέστεροι υποψήφιοι, για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα που θα τους ανακοινωθεί. Από τη διαδικασία της συνέντευξης εξάγεται βαθμολογία (ΒΣ) με μέγιστο βαθμό το 100. Τέλος, ο συνολικός βαθμός των υποψηφίων υπολογίζεται από τον τύπο: Για κάθε σύμβαση έργου, επικρατέστερος θα είναι ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη βαθμολογία (Β). 5. Το αποτέλεσμα της επιλογής θα ανακοινωθεί στους υποψηφίους με ατομικό ηλεκτρονικό μήνυμα. 6. Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στην ΕΔΕΤ Α.Ε. εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση του ως άνω αποτελέσματος. 7. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 8. Η ΕΔΕΤ Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων

6 Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΕΤ Α.Ε. Καθ. Παν. Τσανάκας - 6 -

7 Τίτλος Σύμβασης Έργου Υπηρεσίες διαχείρισης δικτυακών συσκευών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και στη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)» Προφίλ εταιρείας H εταιρία Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) Α.Ε. παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διασύνδεσης στην Ελληνική Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα. Λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής Κοινωνίας της Πληροφορίας, προωθεί την ευρυζωνικότητα στην κοινότητα των χρηστών της χώρας μας και συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις Ελληνικές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ΕΔΕΤ Α.Ε., υλοποιεί την Πράξη «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και στη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Στόχος της Πράξης είναι η διασύνδεση δεκάδων δημόσιων Νοσοκομειακών Μονάδων με το δίκτυο ΕΔΕΤ και η παροχή σε αυτές προηγμένων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών, πρακτική που ακολουθείται σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με πολλαπλά οφέλη για το ερευνητικό έργο των νοσοκομείων και του επιστημονικού τους προσωπικού. Στην προτεινόμενη Πράξη προβλέπεται α) η διασύνδεση στο δίκτυο οπτικών ινών της ΕΔΕΤ Α.Ε. δεκάδων δημόσιων νοσοκομείων της χώρας, β) η δημιουργία καταλόγων χρηστών για το προσωπικό των νοσοκομείων και η ενσωμάτωσή τους στην ομοσπονδία Ταυτοποίησης & Εξουσιοδότησης ΕΔΕΤ, γ) η ανάπτυξη εφαρμογών και προηγμένων υπηρεσιών απομακρυσμένης πρόσβασης σε δεδομένα ιατρικών απεικονιστικών συσκευών, δ) η δημιουργία κέντρου δεδομένων που θα φιλοξενείται σε χώρο ενός δημόσιου νοσοκομείου για την υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα νοσοκομεία και ε) η προμήθεια και εγκατάσταση τουλάχιστον 700 νέων σημείων ασύρματης πρόσβασης (WiFi) εντός των νοσοκομείων για τη πρόσβαση στις υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν. Η διασύνδεση των νοσοκομείων θα πραγματοποιηθεί μέσω της επέκτασης του υφιστάμενου δικτύου ΕΔΕΤ και της προμήθειας δικτυακού - 7 -

8 εξοπλισμού διασύνδεσης για ταχύτητες 1/10Gbps, ενώ το κέντρο δεδομένων που θα δημιουργηθεί θα φιλοξενήσει τον απαιτούμενο υπολογιστικό, αποθηκευτικό και δικτυακό εξοπλισμό για την αποδοτική, ασφαλή και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών. Περιγραφή έργου Ο επιλεχθείς συμβασιούχος θα ενσωματωθεί στην ομάδα διαχείρισης δικτύου (NOC) της ΕΔΕΤ Α.Ε. υπό την επίβλεψη του Τεχνικού Υπευθύνου του NOC. Μέσω του παραπάνω ρόλου του ο συμβασιούχος θα πρέπει να εξασφαλίζει τη βέλτιστη και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου και των υπηρεσιών που θα παρέχονται προς τα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία. Επίσης θα συμμετέχει στις διαδικασίες καθημερινής υποστήριξης σε θέματα που αφορούν λειτουργικά προβλήματα (operational support). Ο ιδανικός υποψήφιος διαθέτει δυναμικό και υπεύθυνο χαρακτήρα με άριστες ικανότητες επικοινωνίας και με ενδιαφέρον για συνεχή ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διακρίνεται από ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας σε ετερογενή ομάδα. Ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής. Απαιτούμενα προσόντα (τα παρακάτω προσόντα -βήμα 1- είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και απαιτούνται προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης) Πτυχίο Πληροφορικής Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή άλλης θετικής επιστημονικής κατεύθυνσης ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Η/Υ ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Τουλάχιστον 1 έτος εμπειρία στην παραγωγική υποστήριξη δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Προσόντα Κριτήρια επιλογής (τα παρακάτω κριτήρια θα βαθμολογηθούν -βήμα 2-) α/α Περιγραφή κριτηρίου Συντελεστής βαρύτητας - 8 -

9 Άριστη κατανόηση βασικών αρχών και εννοιών των δικτύων IP: TCP/IP, addressing/subnetting, δρομολόγηση (πχ OSPF, ISIS, BGP), κλπ. Καλή κατανόηση δικτύων Ethernet και σχετικών εννοιών, πρωτοκόλλων και λειτουργιών (πχ 802.1Q VLAN, spanning tree κλπ). Καλή κατανόηση αρχών NAT. Βασικές γνώσεις διαχείρισης δικτυακού εξοπλισμού (router, switch, firewall). Ικανότητα βασικής παραμετροποίησης (interface/vlan configuration, access lists κλπ). Εμπειρία σε εργασία σε ομάδα και σε χρήση συστημάτων ticketing. Κατανόηση του πρωτοκόλλου IPv6 και σχετική εμπειρία σε διαχείριση συστημάτων και υπηρεσιών παραγωγής. Εμπειρία σε εργαλεία παρακολούθησης (π.χ. Icinga/Nagios) και γραφημάτων (rrd, cacti κλπ). 40% 40% 10% 5% 5% - 9 -

10 Τίτλος Σύμβασης Έργου Υπηρεσίες διαχείρισης εξυπηρετητών (server) και υπολογιστικών υπηρεσιών της πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και στη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)» Προφίλ εταιρείας H εταιρία Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) Α.Ε. παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διασύνδεσης στην Ελληνική Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα. Λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής Κοινωνίας της Πληροφορίας, προωθεί την ευρυζωνικότητα στην κοινότητα των χρηστών της χώρας μας και συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις Ελληνικές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ΕΔΕΤ Α.Ε., υλοποιεί την Πράξη «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και στη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Στόχος της Πράξης είναι η διασύνδεση δεκάδων δημόσιων Νοσοκομειακών Μονάδων με το δίκτυο ΕΔΕΤ και η παροχή σε αυτές προηγμένων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών, πρακτική που ακολουθείται σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με πολλαπλά οφέλη για το ερευνητικό έργο των νοσοκομείων και του επιστημονικού τους προσωπικού. Στην προτεινόμενη Πράξη προβλέπεται α) η διασύνδεση στο δίκτυο οπτικών ινών της ΕΔΕΤ Α.Ε. δεκάδων δημόσιων νοσοκομείων της χώρας, β) η δημιουργία καταλόγων χρηστών για το προσωπικό των νοσοκομείων και η ενσωμάτωσή τους στην ομοσπονδία Ταυτοποίησης & Εξουσιοδότησης ΕΔΕΤ, γ) η ανάπτυξη εφαρμογών και προηγμένων υπηρεσιών απομακρυσμένης πρόσβασης σε δεδομένα ιατρικών απεικονιστικών συσκευών, δ) η δημιουργία κέντρου δεδομένων που θα φιλοξενείται σε χώρο ενός δημόσιου νοσοκομείου για την υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα νοσοκομεία και ε) η προμήθεια και εγκατάσταση τουλάχιστον 700 νέων σημείων ασύρματης πρόσβασης (WiFi) εντός των νοσοκομείων για τη πρόσβαση στις υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν. Η διασύνδεση των νοσοκομείων θα πραγματοποιηθεί μέσω της επέκτασης του υφιστάμενου δικτύου ΕΔΕΤ και της προμήθειας δικτυακού

11 εξοπλισμού διασύνδεσης για ταχύτητες 1/10Gbps, ενώ το κέντρο δεδομένων που θα δημιουργηθεί θα φιλοξενήσει τον απαιτούμενο υπολογιστικό, αποθηκευτικό και δικτυακό εξοπλισμό για την αποδοτική, ασφαλή και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών. Περιγραφή έργου Ο επιλεχθείς συμβασιούχος θα ενσωματωθεί στην ομάδα διαχείρισης δικτύου (NOC) της ΕΔΕΤ Α.Ε. υπό την επίβλεψη του Τεχνικού Υπευθύνου του NOC. Μέσω του παραπάνω ρόλου του ο συμβασιούχος θα πρέπει να εξασφαλίζει τη βέλτιστη και απρόσκοπτη λειτουργία των εξυπηρετητών και των υπολογιστικών υπηρεσιών που θα παρέχονται προς τα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία. Επίσης θα συμμετέχει στις διαδικασίες καθημερινής υποστήριξης σε θέματα που αφορούν λειτουργικά προβλήματα (operational support). Ο ιδανικός υποψήφιος διαθέτει δυναμικό και υπεύθυνο χαρακτήρα με άριστες ικανότητες επικοινωνίας και με ενδιαφέρον για συνεχή ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διακρίνεται από ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας σε ετερογενή ομάδα. Ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής. Απαιτούμενα προσόντα (τα παρακάτω προσόντα -βήμα 1- είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και απαιτούνται προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης) Πτυχίο Πληροφορικής Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή άλλης θετικής επιστημονικής κατεύθυνσης ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Η/Υ ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Τουλάχιστον 1 έτος εμπειρία στην παραγωγική εργασιακή εμπειρία στην υποστήριξη υπολογιστικών υπηρεσιών και υποδομών. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Προσόντα Κριτήρια επιλογής (τα παρακάτω κριτήρια θα βαθμολογηθούν -βήμα 2-) α/α Περιγραφή κριτηρίου Συντελεστής βαρύτητας

12 1 2 3 Γνώση του λειτουργικού συστήματος Linux και συγκεκριμένα της διανομής Debian. Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση πόρων και ασφάλειας. Package management. Βασικές γνώσεις δικτύων TCP/IP και εργαλείων παρακολούθησης (π.χ. Icinga/Nagios) Βασικές γνώσεις σε διαχείριση συστημάτων και υπηρεσιών παραγωγής στους παρακάτω τομείς: 40% 30% 20% 4 DNS (MxA) Web Servers και συστήματα CMS (πχ Wordpress, Joomla, Drupal) Βασικές γνώσεις στους παρακάτω τομείς: τεχνολογία IPv6, τεχνολογία Virtualization (KVM), τεχνολογίες αυτοματοποιημένης διαχείρισης μεγάλης κλίμακας εξυπηρετητών, LDAP 5 Βασικές γνώσεις σε γλώσσες scripting (Python, Bash Shell), 5% 5%

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 10/11/2014 Α.Π.: 5058/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο: Επιστημονικό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Θεσσαλονίκη: 03/10/2014 Α.Π.: 4420 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΔΑ: 75Μ346ΨΖ2Ν-ΡΒΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/7/14 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 56240/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Ξενοφώντος 7 : 10557 Αθήνα : κα Μακέδου : 210 3253123 : 210 3216653 : info@developathens.gr Αθήνα,7/5/2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 685 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης. Αρ. Προκήρυξης: 471710-11-12-(11) Αθήνα, 20/11/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης. Στο πλαίσιο των Πράξεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, 23/09/2014 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Αρ. Πρωτ: 21229

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑKΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ»

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: «Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές» ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Αρ. Πρωτ.: 10962 Αθήνα, 31-07-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΑΦΜ: 999122126. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ : 546 23 Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2313/327800-837-817-854 Αρ. Φαξ. : 2313/327871

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. στο πλαίσιο της Δράσης: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. στο πλαίσιο της Δράσης: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 920000/ 1863-14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 & Βαλτετσίου Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014 Ταχ. Κώδικας: 106 81 - Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 28135 Τηλ. Επικοιν: 210 3898005, 022 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 21/12/2010 Αριθμ. πρωτ.:0.22839/οικ. 6.4190 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ- Μαρούσι, 20-05-2015 Αρ. Πρωτ.: 2159/δις ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Τμήμα Γραφείο : Οικ. Διαχείρισης : Διαχ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα