Πρακτικό αρχαιρεσιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό αρχαιρεσιών"

Transcript

1 1 Πρακτικό αρχαιρεσιών Για την ανάδειξη οργάνων (Διοικητικό υμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, υνέλευση Αντιπροσώπων) του ωματείου «Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων» (Π.Ε.Δ.Δ.Υ.) και ανάδειξη αντιπροσώπων της Π.Ε.Δ.Δ.Υ. στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.). την Αθήνα σήμερα 10/6/ 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της ΠΕΔΔΥ οδός Χαλκοκονδύλη 31 συνήλθαν τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέχθηκε από τη Γενική υνέλευση του ωματείου και αποτελείται από τους 1. Γερμανό Δημήτριο 2. Βακάλη Δημήτριο 3. Δασκαλάκη Τρύφωνα 4. Γιακουμή Ελένη 5. Λούκα Βερενίκη με την παρουσία της Δικαστικής Αντιπροσώπου κας Πετροπούλου Μαρίας που διορίστηκε με την αριθ. 364/2010 απόφαση του Προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Αθηνών. Οι παραπάνω αφού παρέλαβαν το εκλογικό υλικό των δεκατριών (13) εκλογικών τμημάτων και βάσει των πρακτικών αρχαιρεσιών που ήταν μέσα στους φακέλους που περιείχαν το εκλογικό υλικό, προχώρησαν στην τελική-συνολική καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων για όλα τα εκλογικά τμήματα. Ακολούθως με βάση την καταμέτρηση αυτή προχώρησαν στην ανάδειξη των μελών του Διοικητικού υμβουλίου και των άλλων οργάνων του παραπάνω αναφερομένου ωματείου όπως παρακάτω: Με βάση τα δεκατρία (13) Πρακτικά Αρχαιρεσιών των αντίστοιχων εκλογικών τμημάτων: α. Για την εκλογή του Διοικητικού υμβουλίου βρέθηκαν 620 ψηφοδέλτια, από τα οποία 607 έγκυρα, 0 άκυρα και 13 λευκά. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 68 ( 620 : 9 = 68 ) Κατανομή ψήφων σε συνδυασμούς και ανεξάρτητο υποψήφιο.: 1 ΠΑΚ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ΨΉΦΟΥ 287 ΕΚΛΕΓΟΝΤΑ Ι 2 ΔΑΚ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ΨΉΦΟΥ 142 ΕΚΛΕΓΟΝΤΑ Ι 3 ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΥΝΕΡΓΑΙΑ ΨΉΦΟΥ 96 ΕΚΛΕΓΟΝΤΑ Ι 4 ΔΗΜΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΨΉΦΟΥ 77 ΕΚΛΕΓΟΝΤΑ ΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝ Ι 5 ΔΑΟΠΟΝΙΚΗ ΕΠΙ-ΚΝΩΝΑ ΨΉΦΟΥ 5 ΕΚΛΕΓΟΝΤΑ Ι. 4 ΜΕΛΗ 2 ΜΕΛΗ 2 ΜΕΛΗ 1 ΜΕΛΗ 0 ΜΕΛΗ Δ..AΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕ Ν Δ.. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΛΑΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΤΡΑ ΛΑΜΙΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΠΟΛΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΡΟΔΟ ΥΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΥΝΟΛΟ ΕΔΡΕ ΚΛΑΜΑ ΕΔΡΕ ΠΑΚ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ,22 4

2 2 ΔΑΚΕ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ ΚΗ ΥΝΕΡΓΑΙΑ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΫΠ ΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΟΠΟΝΙΚ Η ΕΠΙ- ΚΝΩΝΙΑ , , , ,07 0 ΥΝΟΛΟ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΥΝΟΛΟ β. Για την εκλογή της Ελεγκτικής Επιτροπής βρέθηκαν 620 ψηφοδέλτια από τα οποία 548.έγκυρα, 8. άκυρα και 64 λευκά. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 182 (548/3=182) (ΕΓΚΥΡΑ/3) γ. Για την εκλογή Περιφερειακών Αντιπροσώπων παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία ανά Περιφέρεια, από τις σελίδες 8 μέχρι 18 του παρόντος πρακτικού. δ. Για την εκλογή Αντιπροσώπων στην Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. βρέθηκαν 530 ψηφοδέλτια από τα οποία 519 έγκυρα, 1 άκυρα και 11 λευκά. ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΩΠΩΝ: ύμφωνα με το καταστατικό της ΠΟΓΕΔΥ διαιρούμε τον αριθμό των ψηφισάντων ( 530 ) δια του 30 και προκύπτουν 18 αντιπρόσωποι. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 28 (519: 18 = 28) Π.Ο.Γ.Ε.Δ.Υ. AΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕ Ν ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΛΑΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΤΡΑ ΛΑΜΙΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΠΟΛΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΡΟΔΟ ΥΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΥΝΟΛΟ ΕΔΡΕ ΚΛΑΜΑ ΕΔΡΕ

3 3 ΠΑΚ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ,750 8 ΔΑΚΕ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ,500 5 ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ ΚΗ ΥΝΕΡΓΑΙΑ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ,321 3 ΔΗΜΟΫΠ ΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ,964 2 ΥΝΟΛΟ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΥΝΟΛΟ α. Για το Διοικητικό υμβούλιο οι υνδυασμοί έλαβαν : Ι. Του υνδυασμού ΠΑΚ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ- ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΝΔΡΟΥ ΑΠΟΤΟΛΟ ΤΟΥ ΝΕΤΩΡΑ 40 8 ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΤΑΘΙΟΥ ΓΚΑΤΙΚΟ ΑΤΕΡΙΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΡΙΒΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 70 3 ΔΕΠΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΖΗΗ ΘΑΝΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 51 4 ΚΑΛΤΖΗ ΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΤΙΑΝΑ) ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 49 6 ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΑΛΙΔΗ ΤΥΛ. ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 49 7 KΟΚΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΚΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΟΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΤΑΙΟΥ ΜΠΟΚΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΤΑΛΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 50 5 ΠΑΥΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26 12

4 4 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΑΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ ΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΦΡΑΓΚΙΚΑΚΗ ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΝΟ ΖΑΧΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΡΑΓΚΙΚΑΚΗ ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 ΜΠΟΚΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 ΓΡΙΒΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 ΖΗΗ ΘΑΝΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 2 ΚΑΛΤΖΗ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΑΛΙΔΗ ΤΥΛΙΑΝΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 4 ΑΝΔΡΟΥ ΑΠΟΤΟΛΟ ΤΟΥ ΝΕΤΩΡΑ 5 ΧΑΝΟ ΖΑΧΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ 6 ΓΚΑΤΙΚΟ ΑΤΕΡΙΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 7 ΝΤΑΛΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8 ΜΑΝΟΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΤΑΙΟΥ 9 ΠΑΥΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 10 ΔΕΠΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 11 ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΤΑΘΙΟΥ 12 ΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 13 ΠΑΛΑΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 14 KΟΚΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 ΚΟΚΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 16 ΑΑΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ 17 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ 18 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΙΙ. Του υνδυασμού ΔΑΚΕ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ- ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΡΓΕΙΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΒΑΤΟΥΛΗ ΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ 42 4 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΗΜΕΛΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ ΖΥΓΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ 32 7 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΧΡΙΤΟΔΟΥΛΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔ ΚΑΤΙΠΟΔΑ ΠΥΡΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 39 5 ΚΟΥΤΟΒΑΙΛΗ ΚΩΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΕΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 43 3 ΜΠΡΑΧΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 25 8 ΠΑΠΑΡΟΥΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ 81 1

5 5 ΠΙΤΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΕΠΠΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 34 6 ΤΙΑΤΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟΥ 25 9 ΜΠΕΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ ΚΑΤΙΠΟΔΑ ΠΥΡΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΠΠΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΖΥΓΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ ΜΠΡΑΧΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΙΑΤΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΗΜΕΛΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΡΒΑΤΟΥΛΗ ΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ ΠΙΤΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΓΕΙΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΤΟΒΑΙΛΗ ΚΩΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΕΡΑΦΕΙΜ 1 ΠΑΠΑΡΟΥΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ 2 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΧΡΙΤΟΔΟΥΛΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔ. ΙΙΙ. Του υνδυασμού ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΥΝΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ- ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΟ 39 3 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΟ ΛΑΚΑΦΩΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 40 2 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΧΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 22 5 ΜΠΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΒΛΑΙΟΥ 2 15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΤΕΡΓΙΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 4 14 ΠΕΤΡΟΥ-ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ ΑΝΑΤΑΙΑ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ 21 6 ΤΡΙΑΝΤΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ 15 9 ΤΑΚΑΝΙΚΑ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΩΤΗΡΙΟΥ 42 1 ΤΑΚΙΡΗ ΡΗΓΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 18 8 ΤΕΛΙΓΚΑ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΙΑΜΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΩΤΗΡΙΟΥ 20 7 ΦΟΥΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ-ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 29 4 ΧΡΙΤΟΥΛΑΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟ Εκλέγεται με ψηφοφορία ο : 1 ΤΑΚΑΝΙΚΑ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΩΤΗΡΙΟΥ 2 ΛΑΚΑΦΩΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

6 6 1 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΟ 2 ΦΟΥΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ-ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 3 ΜΑΧΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 4 ΠΕΤΡΟΥ-ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ ΑΝΑΤΑΙΑ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ 5 ΤΙΑΜΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΩΤΗΡΙΟΥ 6 ΤΑΚΙΡΗ ΡΗΓΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 7 ΤΡΙΑΝΤΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ 8 ΧΡΙΤΟΥΛΑΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 9 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΟ 10 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 12 ΤΕΛΙΓΚΑ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 13 ΠΑΠΑΤΕΡΓΙΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 14 ΜΠΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΒΛΑΙΟΥ ΙV.Του υνδυασμού ΔΗΜΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ- ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19 7 ΒΟΥΡΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΝΤΩΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21 5 ΚΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 16 ΜΠΕΗ ΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 19 6 ΠΑΠΙΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 15 ΠΕΡΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 41 2 ΠΕΤΡΕΛΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 40 1 ΡΑΛΛΑΤΟ ΑΝΤΩΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΑ 22 4 ΡΙΚΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΑΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23 3 ΠΥΡΙΔΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ 6 17 ΤΖΑΤΖΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΤΕΡΓΙΟΥ ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΤΡΑΤΙΟΥ 17 8 ΤΙΓΑΡΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 9 14 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΜΑΤΘΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 9 Εκλέγεται με ψηφοφορία ο : 1 ΠΕΡΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΑΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΛΛΑΤΟ ΑΝΤΩΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΝΤΩΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΜΑΤΘΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΤΡΑΤΙΟΥ ΒΟΥΡΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ ΜΠΕΗ ΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

7 7 ΤΖΑΤΖΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΤΕΡΓΙΟΥ ΡΙΚΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΙΓΑΡΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΠΙΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΥΡΙΔΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τα εννέα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου κατά φθίνουσα σειρά σταυρών είναι: 1 ΦΡΑΓΚΙΚΑΚΗ ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 ΜΠΟΚΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 ΠΑΠΑΡΟΥΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ 4 ΓΡΙΒΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 ΖΗΗ ΘΑΝΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 6 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΧΡΙΤΟΔΟΥΛΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔ 7 ΤΑΚΑΝΙΚΑ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΩΤΗΡΙΟΥ 8 ΛΑΚΑΦΩΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 9 ΠΕΡΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. Για την ελεγκτική επιτροπή οι συνδυασμοί έλαβαν : ΕΓΓΕΓΡΑΜΕ Ν Δ.. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚ Η ΚΟΖΑΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΛΑΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΤΡΑ ΛΑΜΙΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΠΟΛΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΡΟΔΟ ΥΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΥΝΟΛΟ ΕΔΡΕ ΚΛΑΜΑ ΕΔΡΕ ΠΑΚ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ΔΑΚΕ ΔΑΟΛΟΓΩΝ , ,01 1 ΛΕΥΚΑ ΑΚΥΡΑ ΥΝΟΛΟ υνολικά για την ελεγκτική επιτροπή οι συνδυασμοί έλαβαν : 1 ΠΑΚ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ΨΉΦΟΥ 363 ΕΚΛΕΓΟΝΤ 2 ΜΕΛΗ

8 8 2 ΔΑΚ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ΨΉΦΟΥ 185 ΕΚΛΕΓΟΝΤ 1 ΜΕΛΟ Ι. Του υνδυασμού ΠΑΚ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 78 4 ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 89 3 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ 2 ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 1 ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙ 2 ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΙΙ. Του υνδυασμού ΔΑΚ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 1 ΤΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τα τρία μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι: 1 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ 2 ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 3 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΥΝΔΥΑΜ ΕΛΑΒΑΝ

9 9 ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 55 ΛΕΥΚΑ 2 ΑΚΥΡΑ 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ 110 ΜΕΛΗ εκλέγεται 3 ΜΕΛΗ επιτροπή) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (55/3)= 18 οι υνδυασμοί έλαβαν : 1 ΚΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΨΉΦΟΥ 58 ΕΚΛΕΓΟΝΤ 3 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ Ι. Του κοινού ψηφοδελτίου ΖΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 22 2 ΚΟΝΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΚΗ 33 1 ΛΕΠΙΔΗ ΑΝΑΤΑΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 12 5 ΜΗΤΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 13 4 ΤΙΤΩΝΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΝΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΚΗ 2 ΖΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 ΤΙΤΩΝΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 ΜΗΤΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2 ΛΕΠΙΔΗ ΑΝΑΤΑΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Οι Περιφερειακοί Αντιπρόσωποι που εκλέγονται, είναι κατά φθίνουσα σειρά σταυρών: 1 ΚΟΝΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΚΗ 2 ΖΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 ΤΙΤΩΝΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 161 ΛΕΥΚΑ 4 ΑΚΥΡΑ 8 (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ 279 ΜΈΛΗ εκλέγεται 3 ΜΕΛΗ επιτροπή) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 53. οι υνδυασμοί έλαβαν : 1 ΚΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΨΉΦΟΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤ 3. ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ

10 10 Ι. Του κοινού ψηφοδελτίου ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΒΑΙΛΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 61 1 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΑΝΘΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 40 4 ΠΟΛΙΤΙΔΗ ΕΥΘΥΜΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 54 2 ΡΟΥΜΠΑ ΕΥΡΥΠΙΔΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 48 3 ΤΖΑΚΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΒΑΙΛΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 ΠΟΛΙΤΙΔΗ ΕΥΘΥΜΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 3 ΡΟΥΜΠΑ ΕΥΡΥΠΙΔΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΑΝΘΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 2 ΤΖΑΚΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Οι 5 Περιφερειακοί Αντιπρόσωποι που εκλέγονται, είναι κατά φθίνουσα σειρά σταυρών: 1 ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΒΑΙΛΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 ΠΟΛΙΤΙΔΗ ΕΥΘΥΜΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 3 ΡΟΥΜΠΑ ΕΥΡΥΠΙΔΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΛΕΥΚΑ 3 ΑΚΥΡΑ 0 (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ 54.ΜΈΛΗ εκλέγεται 3 ΜΕΛΗ επιτροπή) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 11 οι υνδυασμοί έλαβαν : 1 ΚΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΨΉΦΟΥ 33 ΕΚΛΕΓΟΝΤ 3 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ Ι. Του κοινού ψηφοδελτίου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟΥ 10 4 ΒΛΑΧΟ ΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΟΓΚΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΩΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ ΒΛΑΧΟ ΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

11 11 2 ΓΚΟΓΚΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 ΠΑΠΩΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟΥ Οι Περιφερειακοί Αντιπρόσωποι που εκλέγονται, είναι κατά φθίνουσα σειρά σταυρών: ΒΛΑΧΟ ΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΟΓΚΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΩΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ 4 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 31 ΛΕΥΚΑ 2 ΑΚΥΡΑ 0 (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ 59 ΜΈΛΗ εκλέγεται 3 ΜΕΛΗ επιτροπή) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 10 οι υνδυασμοί έλαβαν : 1 ΚΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΨΉΦΟΥ 31 ΕΚΛΕΓΟΝΤ 3 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ Ι. Του κοινού ψηφοδελτίου ΚΟΛΟΒΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ 20 1 ΠΑΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 20 2 ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ ΚΟΛΟΒΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ 2 ΠΑΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 3 ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ Οι Περιφερειακοί Αντιπρόσωποι που εκλέγονται, είναι κατά φθίνουσα σειρά σταυρών: ΚΟΛΟΒΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ ΠΑΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ 5 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ

12 12 ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 65 ΛΕΥΚΑ 4 ΑΚΥΡΑ 1 (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ 127 ΜΕΛΗ εκλέγεται 3 ΜΕΛΗ επιτροπή) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 21 οι υνδυασμοί έλαβαν : 1 Κοινό ψηφοδέλτιο ΨΉΦΟΥ 65 ΕΚΛΕΓΟΝΤ 3 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ Ι. Του κοινού ψηφοδελτίου ΑΠΟΤΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ 29 2 ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΤΕΦΑΝΟΥ 39 1 ΜΠΡΙΑΤΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 19 3 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15 4 ΤΟΥΛΟΥΦΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟΥ ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΤΕΦΑΝΟΥ 2 ΑΠΟΤΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ 3 ΜΠΡΙΑΤΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 1 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΤΟΥΛΟΥΦΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟΥ Οι 5 Περιφερειακοί Αντιπρόσωποι που εκλέγονται, είναι κατά φθίνουσα σειρά σταυρών: ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΤΕΦΑΝΟΥ ΑΠΟΤΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΜΠΡΙΑΤΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ 10 ΜΈΛΗ εκλέγεται 3 ΜΕΛΗ επιτροπή) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 3 οι υνδυασμοί έλαβαν : 1 ΚΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ Εκλέγονται και οι τρεις Αντιπρόσωποι ΨΉΦΟΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤ 3 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ ΥΠΟΨΗΦΙ 1. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ 3+1

13 13 2. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟΥ 1+ Οι 3 Περιφερειακοί Αντιπρόσωποι που εκλέγονται, είναι κατά φθίνουσα σειρά σταυρών: 1 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ 2 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 3 ΚΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟΥ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 33+1 ΛΕΥΚΑ 1 ΑΚΥΡΑ 1 7 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ 61 ΜΈΛΗ εκλέγεται 5 ΜΕΛΗ επιτροπή) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 11 οι υνδυασμοί έλαβαν : 1 ΚΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΨΉΦΟΥ 33 ΕΚΛΕΓΟΝΤ 3 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ Ι. Του κοινού ψηφοδελτίου ΚΑΤΑΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 10 3 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΛΥΚΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΙΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 10 4 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΛΥΚΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΤΖΙΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3 ΚΑΤΑΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 1 ΧΡΙΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Οι Περιφερειακοί Αντιπρόσωποι που εκλέγονται, είναι κατά φθίνουσα σειρά σταυρών: 1 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΛΥΚΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΤΖΙΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3 ΚΑΤΑΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

14 14 8 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ 84 ΜΈΛΗ εκλέγεται 3 ΜΕΛΗ επιτροπή) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 16 οι υνδυασμοί έλαβαν : 1 ΚΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΨΉΦΟΥ 1+ ΕΚΛΕΓΟΝΤ 3 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ Ι. Του κοινού ψηφοδελτίου ΓΩΓΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ 26+6 ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΓΟΡΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 6+5 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΙΤΑΝΗ ΑΡΙΤΕΙΔΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 11 1 ΓΩΓΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ 2 ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΓΟΡΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 1 ΜΑΡΙΝΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 2 ΤΙΤΑΝΗ ΑΡΙΤΕΙΔΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Οι Περιφερειακοί Αντιπρόσωποι που εκλέγονται, είναι κατά φθίνουσα σειρά σταυρών: 1 ΓΩΓΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ 2 ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΓΟΡΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 9 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 80 ΑΚΥΡΑ 2 ΛΕΥΚΑ 15 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ 189 ΜΈΛΗ εκλέγεται 3 ΜΕΛΗ επιτροπή) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 27 οι υνδυασμοί έλαβαν :

15 15 1 ΚΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΨΉΦΟΥ 80 ΕΚΛΕΓΟΝΤ 3 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ Ι. Του ΚΝΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΚΟΥΡΕΜΑΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥΑΝΔΡΕΑ 29 3 ΜΑΛΙΟΒΑ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΥΤΑΘΙΟΥ 31 2 ΜΠΑΛΙΑΤΑΚΗ ΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ ΜΠΑΛΙΑΤΑΚΗ ΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ 2 ΜΑΛΙΟΒΑ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΥΤΑΘΙΟΥ 3 ΚΟΥΡΕΜΑΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥΑΝΔΡΕΑ 1 Οι Περιφερειακοί Αντιπρόσωποι που εκλέγονται, είναι κατά φθίνουσα σειρά σταυρών: 1 ΜΠΑΛΙΑΤΑΚΗ ΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ 2 ΜΑΛΙΟΒΑ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΥΤΑΘΙΟΥ 3 ΚΟΥΡΕΜΑΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥΑΝΔΡΕΑ 10 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ εκλέγεται 3 ΜΕΛΗ επιτροπή) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. οι υνδυασμοί έλαβαν : 1 ΚΝΟ ΥΝΔΥΑΜΟ ΨΉΦΟΥ 26 ΕΚΛΕΓΟΝΤ 3 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ Ι. Του κοινού υνδυασμού ΜΠΛΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ 3+14 ΠΕΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΙΟΥ 0+10 ΤΖΑΦΕΡΟ ΤΥΛΙΑΝΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΛΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ 2 ΠΕΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΙΟΥ 3 ΤΖΑΦΕΡΟ ΤΥΛΙΑΝΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

16 Οι Περιφερειακοί Αντιπρόσωποι που εκλέγονται, είναι κατά φθίνουσα σειρά σταυρών: ΜΠΛΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ ΠΕΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΖΑΦΕΡΟ ΤΥΛΙΑΝΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 6 11 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΟΥ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ 29 ΜΈΛΗ εκλέγεται 3 ΜΕΛΗ επιτροπή) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 2 οι υνδυασμοί έλαβαν : 1 ΚΝΟ ΥΝΔΥΑΜΟ ΨΉΦΟΥ 6 ΕΚΛΕΓΟΝΤ 3 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ Ι. Του Κοινού υνδυασμού ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΟΛΟΥ 5 ΚΡΑΛΛΗ ΦΩΤΙΟ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΚΥΔΩΝΙΑΤΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΥΤΡΑΤΙΟΥ 5 1 ΚΥΔΩΝΙΑΤΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΥΤΡΑΤΙΟΥ 2 ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΟΛΟΥ 3 ΚΡΑΛΛΗ ΦΩΤΙΟ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1 Οι 3 Περιφερειακοί Αντιπρόσωποι που εκλέγονται, είναι κατά φθίνουσα σειρά σταυρών: 1 ΚΥΔΩΝΙΑΤΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΥΤΡΑΤΙΟΥ 2 ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΟΛΟΥ 3 ΚΡΑΛΛΗ ΦΩΤΙΟ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΟΥ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ 29 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 4 ΜΈΛΗ εκλέγεται 3 ΜΕΛΗ επιτροπή)

17 17 οι υνδυασμοί έλαβαν : 1 ΚΝΟ ΥΝΔΥΑΜΟ ΨΉΦΟΥ 6 ΕΚΛΕΓΟΝΤ 3 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ Οι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων στο κοινό ψηφοδέλτιο και η σειρά κατάταξης αναγράφονται παρακάτω: Ι. Του Κοινού υνδυασμού ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΑΠΟΤΟΛΟΥ ΚΑΤΑΓΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΛΑΤΟΥΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΑΛΑΤΟΥΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΑΠΟΤΟΛΟΥ 3 ΚΑΤΑΓΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Οι 3 Περιφερειακοί Αντιπρόσωποι που εκλέγονται, είναι κατά φθίνουσα σειρά σταυρών: 1 ΜΠΑΛΑΤΟΥΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 3 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΑΠΟΤΟΛΟΥ ΚΑΤΑΓΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ 13 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 19 ΑΚΥΡΑ 0 ΛΕΥΚΑ 1 (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ 55 ΜΈΛΗ εκλέγεται 3 ΜΕΛΗ επιτροπή) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. 6 οι υνδυασμοί έλαβαν : 1 ΚΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΨΉΦΟΥ 19 ΕΚΛΕΓΟΝΤ 3 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ Ι. Του κοινού ψηφοδελτίου

18 18 ΑΠΕΤΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 1 ΛΑΗΘΙΩΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 12 2 ΚΛΑΒΑΚΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΠΕΤΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2 ΛΑΗΘΙΩΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3 ΚΛΑΒΑΚΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Οι 3 Περιφερειακοί Αντιπρόσωποι που εκλέγονται, είναι κατά φθίνουσα σειρά σταυρών: ΑΠΕΤΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΑΗΘΙΩΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΛΑΒΑΚΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ δ. Για Αντιπροσώπους στην Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. οι υνδυασμοί έλαβαν : ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 28 συνολικά εκλέγονται ΠΟΓΕΔΥ. αντιπρόσωποι στο υνέδριο της 1 ΠΑΚ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ΨΉΦΟΥ 217 ΕΚΛΕΓΟΝΤ 2 ΔΑΚΕ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ΨΉΦΟΥ 154 ΕΚΛΕΓΟΝΤ 3 ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΨΉΦΟΥ 93 ΕΚΛΕΓΟΝΤ ΥΝΕΡΓΑΙΑ 4 ΔΗΜΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΨΉΦΟΥ 55 ΕΚΛΕΓΟΝΤ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝ 8 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ 5 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ 3 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ 2 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ Ι. Του υνδυασμού ΠΑΚ ΔΑΟΛΟΓΩΝ 1 ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΑΝΔΡΟΥ ΑΠΟΤΟΛΟ ΤΟΥ ΝΕΤΩΡΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΒΑΞΕΒΑΝΗ ΙΩΒΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΒΡΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΩΤΗΡΙΟΥ ΓΡΙΒΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΠΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΕΠΕΜΕΙΝΩΝΔΑ ΖΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΑΛΙΔΗ ΤΥΛΙΑΝΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 45 5

19 19 10 ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΑ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΟΥΡΕΜΑΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΟΚΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΤΑΛΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΙΝΙΑΡΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΛΥΚΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΥΜΠΑ ΕΥΡΥΠΙΔΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΑΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ ΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΑΝΟ ΖΑΧΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΟΚΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 3 ΓΡΙΒΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 5 ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΑΛΙΔΗ ΤΥΛΙΑΝΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 6 ΠΙΝΙΑΡΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7 ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΑ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 8 ΑΝΔΡΟΥ ΑΠΟΤΟΛΟ ΤΟΥ ΝΕΤΩΡΑ 1 ΒΑΞΕΒΑΝΗ ΙΩΒΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 2 ΧΑΝΟ ΖΑΧΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 ΔΕΠΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΕΠΕΜΕΙΝΩΝΔΑ 4 ΚΟΥΡΕΜΑΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 5 ΝΤΑΛΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΛΥΚΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7 ΑΑΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ 8 ΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 9 ΖΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10 ΡΟΥΜΠΑ ΕΥΡΥΠΙΔΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 11 ΒΡΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΩΤΗΡΙΟΥ 12 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ 14 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΙΙ. Του υνδυασμού ΔΑΚ ΔΑΟΛΟΓΩΝ 1 ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΝΤΩΝΕΛΗ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 7 25

20 20 4 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΑΡΓΕΙΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΒΑΤΟΥΛΗ ΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΗΜΕΛΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ ΖΥΓΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ ΚΑΤΑΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΤΙΠΟΔΑ ΠΥΡΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΤΟΒΑΙΛΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΖΗ ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΛΙΑΤΑΚΗ ΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ ΜΠΕΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΡΑΧΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΧΡΙΤΟΔΟΥΛΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔ ΠΑΠΑΡΟΥΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ ΠΙΤΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΡΕΠΠΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΤΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΙΑΤΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΡΟΥΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ 2 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 3 ΜΠΕΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4 ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5 ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ 1 ΚΑΤΙΠΟΔΑ ΠΥΡΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΧΡΙΤΟΔΟΥΛΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔ. 3 ΡΕΠΠΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 4 ΖΥΓΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ 5 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΗΜΕΛΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 6 ΑΠΟΤΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ 7 ΤΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 ΤΙΑΤΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟΥ 9 ΒΑΡΒΑΤΟΥΛΗ ΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10 ΚΟΥΤΟΒΑΙΛΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΕΡΑΦΕΙΜ 11 ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

21 21 12 ΜΠΑΛΙΑΤΑΚΗ ΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ 13 ΜΠΡΑΧΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 14 ΠΙΤΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 15 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟΥ 16 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ 17 ΑΡΓΕΙΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18 ΜΗΤΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 19 ΜΑΖΗ ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20 ΑΝΤΩΝΕΛΗ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 21 ΚΑΤΑΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΙΙΙ. Του υνδυασμού ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΥΝΕΡΓΑΙΑ 1 ΓΚΑΤΖΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΗΦΙΔΗ ΤΕΦΑΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΟ ΚΟΜΑ ΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΧΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΒΛΑΙΟΥ ΠΑΖΑΡΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ-ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ ΑΝΑΤΑΙΑ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΤΑΚΙΡΗ ΡΗΓΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΙΑΜΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΩΤΗΡΙΟΥ ΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ 2 ΤΙΑΜΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΩΤΗΡΙΟΥ 3 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΟ 1 ΜΑΧΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2 ΤΑΚΙΡΗ ΡΗΓΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 3 ΚΟΜΑ ΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4 ΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 ΤΡΙΑΝΤΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ 6 ΓΚΑΤΖΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 7 ΙΩΗΦΙΔΗ ΤΕΦΑΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 ΠΕΤΡΟΥ-ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ ΑΝΑΤΑΙΑ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ 9 ΠΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 10 ΜΑΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

22 22 11 ΜΠΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΒΛΑΙΟΥ 12 ΠΑΖΑΡΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΙV.Του υνδυασμού ΔΗΜΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝ 1 ΒΟΥΡΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ ΚΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΥΛ. ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΕΗ ΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΠΕΡΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΙΚΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΕΛΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 ΠΕΡΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 ΒΟΥΡΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ 2 ΜΠΕΗ ΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 4 ΚΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 ΡΙΚΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ Οι δεκαοχτώ συνολικά εκλεγόμενοι Αντιπρόσωποι στην Π.Ο ΓΕ.Δ.Υ. είναι: 1 ΜΠΟΚΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 3 ΓΡΙΒΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 5 ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΑΛΙΔΗ ΤΥΛΙΑΝΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 6 ΠΙΝΙΑΡΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7 ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΑ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 8 ΑΝΔΡΟΥ ΑΠΟΤΟΛΟ ΤΟΥ ΝΕΤΩΡΑ 9 ΠΑΠΑΡΟΥΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ 10 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 11 ΜΠΕΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 12 ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 13 ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ 14 ΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ 15 ΤΙΑΜΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΩΤΗΡΙΟΥ 16 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΟ 17 ΠΕΤΡΕΛΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18 ΠΕΡΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

23 23 ημειώνεται εδώ ότι η εκλογή διεξήχθη ομαλά. Κατόπιν αυτού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως κατωτέρω: Η ΔΙΚΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΩΠΟ Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. ΓΕΡΜΑΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2. ΒΑΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 3. ΔΑΚΑΛΑΚΗ ΤΡΥΦΩΝΑ 4. ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ 5. ΛΟΥΚΑ ΒΕΡΕΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ καθώς και Αντιπροσώπων της στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών- Π.ΟΜ.Ε.Κ. «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ».

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2006 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2006 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)- ΦΡΟΝΤΙΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕ 2006 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Ε) ΟΠΛΑ ΕΙΔ. ΚΑΤ70&82 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 3 ΑΛΥΜΑΡΑ ΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ(3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ(3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργαλαστή 27 /12/2013 ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 24724 ΑΠΟΦΑΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙ(3) ΘΕΕΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη 18-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10010 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη 18-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής χολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2009/29/12/2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2009/29/12/2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν Ο 13 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ### ΧΡΗΤΟ ΠΕΤ ΑΕ061069 ΕΚΑΒ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1133 ΒΠ ΧΩΡ. ΕΜΠ. 1334.75 36 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1614 ΗΛΙ Τ458551 ΕΥΤΡΑΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 3000000. Σελίδα 1 Από 68 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 3000000. Σελίδα 1 Από 68 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" 15/1/2014 ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: ΟΡΙΤΙΚΗ ΤΥΠΟ: Τελική ΔΙΑΘΕΙΜΗ ΠΙΤΩΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 5760000. Σελίδα 1 Από 15 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 5760000. Σελίδα 1 Από 15 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" 2/1/2014 ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: ΟΡΙΤΙΚΗ ΤΥΠΟ: Τελική ΔΙΑΘΕΙΜΗ ΠΙΤΩΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πιερίας

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής χολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 57 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1961 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.08.25 2 96 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κων/νος 1962 ΒΕΡΟΙΑ 40+ 2.10.27 3 183 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ Βασίλης 1981 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 19+ 2.14.29

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-09-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 10815 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 47/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμός Απόφασης 47/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 47/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Γεώργιο Ρόλη, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. Αριθ. απόφασης 84-9/2011 επτανησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη:

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΜΗΜΑΤΑ Γ ------- Λεωφ. Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ- 6 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ- 6 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΜΟ - 6 ΘΕΕΙ ΜΕ ΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟ 1 ΩΚΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΝΑΙ 7,397 ΌΧΙ 2 ΤΑΘΗ ΒΑΪΤΑ ΝΑΙ 7,2 ΌΧΙ 3 ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΑΙ 7,094 ΌΧΙ 4 ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΑΙ 7,047 ΌΧΙ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Πίνακα Αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: Προϊστάμενο ΕΥΣΣΑΑΠ Κ. Ι. Φίρμπα Μητροπόλεως 3 105 57 Αθήνα

ΠΡΟΣ Πίνακα Αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: Προϊστάμενο ΕΥΣΣΑΑΠ Κ. Ι. Φίρμπα Μητροπόλεως 3 105 57 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Μεσογείων 14-18, Αθήνα 115 10 Αθήνα, 24/7/2013 Πληροφορίες: Β. Γογγολίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΗΝΕΣ) 52 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΗΝΕΣ) 52 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.5η/Θ.3/17-03-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται:

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: Περιφέρεια : ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ : θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: 0 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Α.Μ. ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011. Αριθ. απόφασης 21-2/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Δάνης Παναγιώτης 2103401010 2106980529 secoff@sdoe.gr Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε. - Δ1. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Πιτιακούδης Δημήτριος 2103401033

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4. ΠΥΡΙ ΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 5. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1. ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4. ΠΥΡΙ ΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 5. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 69 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π Ε Σ Ε Ε Στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒ9-Ξ65 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΒ9-Ξ65 ΑΠΟΦΑΣΗ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 21. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (σχετ. αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ KOMMATIKH ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε. 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΠΡΌΧΕΙΡΗ ΤΥΠΟΣ: Προ Διαχειριστικής ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 6515000. Σελίδα 1 Από 114 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΠΡΌΧΕΙΡΗ ΤΥΠΟΣ: Προ Διαχειριστικής ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 6515000. Σελίδα 1 Από 114 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" 30/11/2012 ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: ΠΡΌΧΕΙΡΗ ΤΥΠΟ: Προ Διαχειριστικής ΔΙΑΘΕΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΚ Ή ΕΚ, Π.Ε. Ή Α.Υ. Ή ΠΟΛΙΤ.Θ., ΚΕ.ΣΥ.Π., ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΕΚ Ή ΑΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΠΕ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΡΑΣΕΠ, Ε.Κ.Φ.Ε., ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

ΕΚ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΚ Ή ΕΚ, Π.Ε. Ή Α.Υ. Ή ΠΟΛΙΤ.Θ., ΚΕ.ΣΥ.Π., ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΕΚ Ή ΑΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΠΕ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΡΑΣΕΠ, Ε.Κ.Φ.Ε., ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ 1 ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9,75 0,38 1,00 11,13 0,50 0,50 11,63 1η 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ 1 ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11,00 0,00 1,00 12,00 1,00 1,00 13,00 1η 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ 1 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΑΓΑΘΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 2-1/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 6-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ (Ha)

ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ (Ha) ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟ ΜΒΟΛΙΟ Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ : ΑΧΑΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΔΙΚΑΙΟΧΩΝ ΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2009 Ν.3801/2009

31.12.2009 Ν.3801/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.14/02-06-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ / 1η ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ / 2η ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / 1η ΧΑΤΖΗΙΕΡΕΜΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ / 1η. ΛΕΣΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ / 1η

ΔΡΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ / 1η ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ / 2η ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / 1η ΧΑΤΖΗΙΕΡΕΜΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ / 1η. ΛΕΣΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ / 1η /ΜΗ 1 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / 1η 2 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / 1η 3 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΑΓΑΘΟΥΛΑ / 1η 4 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΛ ΣΥΡΟΥ ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / 1η 5 6 7 ΣΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ)

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΔΗΛΩΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΝΔΤΑΜΟΤ Οι παρακάτω υπογράφοντεσ καταρτίηουμε ςυνδυαςμό για τον Διμο Σριφυλίασ,ωσ εξισ : ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή ιοίκησης της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης, αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, γνωστοποίησε τα ονόµατα αυτών που γίνονται αποδεκτοί,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14039874 ΑΡΜΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14039833 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14039875 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14039876 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 99 130 Αβραμίδου 15 Αθανασιάδης Φωτεινή Κυριακή Γρηγόριος Μιλτιάδης 126 Αλεξανδρίδου Αναστασία Ιωσήφ 1 Ανδριανάκη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΣΤΑΜΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ (Σ.Σ.Α.Σ.) ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (8 ΟΣ ) ΤΣΕΤΣΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΟΣΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/7-5-2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά) Α.Π. 1639 Ρόδος, 03.10.2014 Το, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην 2η (έκτακτη)/02.10.2014 συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ., αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση και ανακοίνωση των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικές Περιοχές (κατά δηλωθείσα σειρά προτίμησης δυνατότητα επιλογής έως 6 Θ.Π.) Ημερομηνία υποβολής αίτησης. Ονοματεπώνυμο

Θεματικές Περιοχές (κατά δηλωθείσα σειρά προτίμησης δυνατότητα επιλογής έως 6 Θ.Π.) Ημερομηνία υποβολής αίτησης. Ονοματεπώνυμο Γ Σεπτεμβρίου 36, 10432, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 5218700 Fax: 210 5218754 E-mail: info@kanep-gsee.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για το έργο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 119/7-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 119/7-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 119/7-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 214/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 2 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνω

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 2 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνω Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 2 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 3 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 5760000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 5760000 ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ : ΡΕΘΥΜΝΗ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΤΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. /νση : Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Τηλέφωνο : 2104291074 Fax : 210-4291073 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 51931 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 200 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 40475 42009 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 4339 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 707596000 Οχι 1 12 8,44 56 800 0 0 0 0 0 337,60 392 1 Οχι 1.529,60 1 4257 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού Δήμου Αλμυρού ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 09 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Κέρκυρα, 09 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 09 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 157 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ---- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ---- Κομοτηνή 29-09-2015 Αρ. Πρωτ.: Φ.16.1 /7548 Β Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10 ης Συνεδρίαση ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Της 24-4-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Αριθμός Απόφασης 18 /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Από το Πρακτικό της 10 ης Συνεδρίασης την 24-4-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 3 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

pa p Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ Τ Μ ΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ-ΟΠ Τ ΟΜ ΕΤΡΙΑΣ Τηλ: 2691062850 Fax: 2691062850

pa p Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ Τ Μ ΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ-ΟΠ Τ ΟΜ ΕΤΡΙΑΣ Τηλ: 2691062850 Fax: 2691062850 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ γ ι α Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ Π Ο Υ Δ Α Σ Τ Ω Ν σε Θ Ε Σ Ε Ι Σ Π Α & Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ---- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ---- Κομοτηνή 06-10-2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.16.1 /7963 Γ Διεύθυνση : Τέρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 13 /2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ευαγγελία Μπάλλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Πασιαλή, Πρωτοδίκη, Λάμπρο

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 24 του μηνός Ιουλίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 24 του μηνός Ιουλίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 24 του μηνός Ιουλίου 2011. Αριθ. απόφασης 134-13/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί των Δημοτικών Εκλογών 2014. (πριν από τις εκλογές )

Οι αριθμοί των Δημοτικών Εκλογών 2014. (πριν από τις εκλογές ) Οι αριθμοί των Δημοτικών Εκλογών 2014 (πριν από τις εκλογές ) Γενικά στοιχεία Στις Δημοτικές Εκλογές 2014, για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών σε 325 δήμους, συμμετέχουν 1.441 υποψήφιοι συνδυασμοί (120

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤIΑ Βαθµός Ασφαλείας ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Κάλχου 48-50 ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ : ΛΙΑΤΗΡΗ Μ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2132030122

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1 η ΥΠΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ ΜΠΟΥΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΛΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ» ΓΝΑ ΚΑΤ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Προς: Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Θεσσαλία Ταχ. Κώδ. : 35 100 Λαμία

Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Προς: Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Θεσσαλία Ταχ. Κώδ. : 35 100 Λαμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Στερεάς Ελλάδας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λαμία 21 /06 /2012 Αριθ. Πρωτ. 2789 Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ για το ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας Οργανωτική Επιτροπή Δημήτριος Καραγιώργος, Επίκ. Καθηγητής, Πρόεδρος Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Βασίλειος Οικονομίδης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Γεώργιος Μανωλίτσης, Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

Με εκτίμηση Γεώργιος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου. Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

Με εκτίμηση Γεώργιος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου. Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Κα Ρένα Δούρου Περιφερειάρχη Αττικής Κυρία Περιφερειάρχη, Κο Γιώργο Παυλίδη Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κα Χριστιάνα Καλογήρου Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κυρία Περιφερειάρχη, Κο Απόστολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ (Ha)

ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ (Ha) ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟ ΜΒΟΛΙΟ Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ : ΚΑΡΔΙΤΗ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΔΙΚΑΙΟΧΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα