Πρακτικό αρχαιρεσιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό αρχαιρεσιών"

Transcript

1 1 Πρακτικό αρχαιρεσιών Για την ανάδειξη οργάνων (Διοικητικό υμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, υνέλευση Αντιπροσώπων) του ωματείου «Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων» (Π.Ε.Δ.Δ.Υ.) και ανάδειξη αντιπροσώπων της Π.Ε.Δ.Δ.Υ. στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.). την Αθήνα σήμερα 10/6/ 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της ΠΕΔΔΥ οδός Χαλκοκονδύλη 31 συνήλθαν τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέχθηκε από τη Γενική υνέλευση του ωματείου και αποτελείται από τους 1. Γερμανό Δημήτριο 2. Βακάλη Δημήτριο 3. Δασκαλάκη Τρύφωνα 4. Γιακουμή Ελένη 5. Λούκα Βερενίκη με την παρουσία της Δικαστικής Αντιπροσώπου κας Πετροπούλου Μαρίας που διορίστηκε με την αριθ. 364/2010 απόφαση του Προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Αθηνών. Οι παραπάνω αφού παρέλαβαν το εκλογικό υλικό των δεκατριών (13) εκλογικών τμημάτων και βάσει των πρακτικών αρχαιρεσιών που ήταν μέσα στους φακέλους που περιείχαν το εκλογικό υλικό, προχώρησαν στην τελική-συνολική καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων για όλα τα εκλογικά τμήματα. Ακολούθως με βάση την καταμέτρηση αυτή προχώρησαν στην ανάδειξη των μελών του Διοικητικού υμβουλίου και των άλλων οργάνων του παραπάνω αναφερομένου ωματείου όπως παρακάτω: Με βάση τα δεκατρία (13) Πρακτικά Αρχαιρεσιών των αντίστοιχων εκλογικών τμημάτων: α. Για την εκλογή του Διοικητικού υμβουλίου βρέθηκαν 620 ψηφοδέλτια, από τα οποία 607 έγκυρα, 0 άκυρα και 13 λευκά. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 68 ( 620 : 9 = 68 ) Κατανομή ψήφων σε συνδυασμούς και ανεξάρτητο υποψήφιο.: 1 ΠΑΚ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ΨΉΦΟΥ 287 ΕΚΛΕΓΟΝΤΑ Ι 2 ΔΑΚ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ΨΉΦΟΥ 142 ΕΚΛΕΓΟΝΤΑ Ι 3 ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΥΝΕΡΓΑΙΑ ΨΉΦΟΥ 96 ΕΚΛΕΓΟΝΤΑ Ι 4 ΔΗΜΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΨΉΦΟΥ 77 ΕΚΛΕΓΟΝΤΑ ΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝ Ι 5 ΔΑΟΠΟΝΙΚΗ ΕΠΙ-ΚΝΩΝΑ ΨΉΦΟΥ 5 ΕΚΛΕΓΟΝΤΑ Ι. 4 ΜΕΛΗ 2 ΜΕΛΗ 2 ΜΕΛΗ 1 ΜΕΛΗ 0 ΜΕΛΗ Δ..AΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕ Ν Δ.. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΛΑΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΤΡΑ ΛΑΜΙΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΠΟΛΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΡΟΔΟ ΥΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΥΝΟΛΟ ΕΔΡΕ ΚΛΑΜΑ ΕΔΡΕ ΠΑΚ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ,22 4

2 2 ΔΑΚΕ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ ΚΗ ΥΝΕΡΓΑΙΑ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΫΠ ΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΟΠΟΝΙΚ Η ΕΠΙ- ΚΝΩΝΙΑ , , , ,07 0 ΥΝΟΛΟ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΥΝΟΛΟ β. Για την εκλογή της Ελεγκτικής Επιτροπής βρέθηκαν 620 ψηφοδέλτια από τα οποία 548.έγκυρα, 8. άκυρα και 64 λευκά. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 182 (548/3=182) (ΕΓΚΥΡΑ/3) γ. Για την εκλογή Περιφερειακών Αντιπροσώπων παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία ανά Περιφέρεια, από τις σελίδες 8 μέχρι 18 του παρόντος πρακτικού. δ. Για την εκλογή Αντιπροσώπων στην Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. βρέθηκαν 530 ψηφοδέλτια από τα οποία 519 έγκυρα, 1 άκυρα και 11 λευκά. ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΩΠΩΝ: ύμφωνα με το καταστατικό της ΠΟΓΕΔΥ διαιρούμε τον αριθμό των ψηφισάντων ( 530 ) δια του 30 και προκύπτουν 18 αντιπρόσωποι. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 28 (519: 18 = 28) Π.Ο.Γ.Ε.Δ.Υ. AΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕ Ν ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΛΑΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΤΡΑ ΛΑΜΙΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΠΟΛΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΡΟΔΟ ΥΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΥΝΟΛΟ ΕΔΡΕ ΚΛΑΜΑ ΕΔΡΕ

3 3 ΠΑΚ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ,750 8 ΔΑΚΕ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ,500 5 ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ ΚΗ ΥΝΕΡΓΑΙΑ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ,321 3 ΔΗΜΟΫΠ ΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ,964 2 ΥΝΟΛΟ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΥΝΟΛΟ α. Για το Διοικητικό υμβούλιο οι υνδυασμοί έλαβαν : Ι. Του υνδυασμού ΠΑΚ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ- ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΝΔΡΟΥ ΑΠΟΤΟΛΟ ΤΟΥ ΝΕΤΩΡΑ 40 8 ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΤΑΘΙΟΥ ΓΚΑΤΙΚΟ ΑΤΕΡΙΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΡΙΒΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 70 3 ΔΕΠΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΖΗΗ ΘΑΝΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 51 4 ΚΑΛΤΖΗ ΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΤΙΑΝΑ) ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 49 6 ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΑΛΙΔΗ ΤΥΛ. ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 49 7 KΟΚΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΚΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΟΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΤΑΙΟΥ ΜΠΟΚΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΤΑΛΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 50 5 ΠΑΥΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26 12

4 4 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΑΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ ΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΦΡΑΓΚΙΚΑΚΗ ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΝΟ ΖΑΧΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΡΑΓΚΙΚΑΚΗ ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 ΜΠΟΚΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 ΓΡΙΒΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 ΖΗΗ ΘΑΝΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 2 ΚΑΛΤΖΗ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΑΛΙΔΗ ΤΥΛΙΑΝΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 4 ΑΝΔΡΟΥ ΑΠΟΤΟΛΟ ΤΟΥ ΝΕΤΩΡΑ 5 ΧΑΝΟ ΖΑΧΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ 6 ΓΚΑΤΙΚΟ ΑΤΕΡΙΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 7 ΝΤΑΛΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8 ΜΑΝΟΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΤΑΙΟΥ 9 ΠΑΥΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 10 ΔΕΠΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 11 ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΤΑΘΙΟΥ 12 ΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 13 ΠΑΛΑΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 14 KΟΚΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 ΚΟΚΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 16 ΑΑΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ 17 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ 18 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΙΙ. Του υνδυασμού ΔΑΚΕ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ- ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΡΓΕΙΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΒΑΤΟΥΛΗ ΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ 42 4 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΗΜΕΛΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ ΖΥΓΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ 32 7 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΧΡΙΤΟΔΟΥΛΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔ ΚΑΤΙΠΟΔΑ ΠΥΡΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 39 5 ΚΟΥΤΟΒΑΙΛΗ ΚΩΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΕΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 43 3 ΜΠΡΑΧΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 25 8 ΠΑΠΑΡΟΥΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ 81 1

5 5 ΠΙΤΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΕΠΠΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 34 6 ΤΙΑΤΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟΥ 25 9 ΜΠΕΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ ΚΑΤΙΠΟΔΑ ΠΥΡΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΠΠΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΖΥΓΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ ΜΠΡΑΧΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΙΑΤΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΗΜΕΛΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΡΒΑΤΟΥΛΗ ΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ ΠΙΤΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΓΕΙΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΤΟΒΑΙΛΗ ΚΩΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΕΡΑΦΕΙΜ 1 ΠΑΠΑΡΟΥΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ 2 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΧΡΙΤΟΔΟΥΛΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔ. ΙΙΙ. Του υνδυασμού ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΥΝΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ- ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΟ 39 3 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΟ ΛΑΚΑΦΩΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 40 2 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΧΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 22 5 ΜΠΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΒΛΑΙΟΥ 2 15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΤΕΡΓΙΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 4 14 ΠΕΤΡΟΥ-ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ ΑΝΑΤΑΙΑ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ 21 6 ΤΡΙΑΝΤΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ 15 9 ΤΑΚΑΝΙΚΑ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΩΤΗΡΙΟΥ 42 1 ΤΑΚΙΡΗ ΡΗΓΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 18 8 ΤΕΛΙΓΚΑ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΙΑΜΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΩΤΗΡΙΟΥ 20 7 ΦΟΥΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ-ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 29 4 ΧΡΙΤΟΥΛΑΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟ Εκλέγεται με ψηφοφορία ο : 1 ΤΑΚΑΝΙΚΑ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΩΤΗΡΙΟΥ 2 ΛΑΚΑΦΩΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

6 6 1 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΟ 2 ΦΟΥΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ-ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 3 ΜΑΧΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 4 ΠΕΤΡΟΥ-ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ ΑΝΑΤΑΙΑ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ 5 ΤΙΑΜΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΩΤΗΡΙΟΥ 6 ΤΑΚΙΡΗ ΡΗΓΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 7 ΤΡΙΑΝΤΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ 8 ΧΡΙΤΟΥΛΑΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 9 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΟ 10 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 12 ΤΕΛΙΓΚΑ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 13 ΠΑΠΑΤΕΡΓΙΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 14 ΜΠΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΒΛΑΙΟΥ ΙV.Του υνδυασμού ΔΗΜΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ- ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19 7 ΒΟΥΡΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΝΤΩΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21 5 ΚΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 16 ΜΠΕΗ ΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 19 6 ΠΑΠΙΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 15 ΠΕΡΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 41 2 ΠΕΤΡΕΛΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 40 1 ΡΑΛΛΑΤΟ ΑΝΤΩΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΑ 22 4 ΡΙΚΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΑΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23 3 ΠΥΡΙΔΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ 6 17 ΤΖΑΤΖΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΤΕΡΓΙΟΥ ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΤΡΑΤΙΟΥ 17 8 ΤΙΓΑΡΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 9 14 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΜΑΤΘΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 9 Εκλέγεται με ψηφοφορία ο : 1 ΠΕΡΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΑΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΛΛΑΤΟ ΑΝΤΩΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΝΤΩΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΜΑΤΘΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΤΡΑΤΙΟΥ ΒΟΥΡΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ ΜΠΕΗ ΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

7 7 ΤΖΑΤΖΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΤΕΡΓΙΟΥ ΡΙΚΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΙΓΑΡΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΠΙΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΥΡΙΔΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τα εννέα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου κατά φθίνουσα σειρά σταυρών είναι: 1 ΦΡΑΓΚΙΚΑΚΗ ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 ΜΠΟΚΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 ΠΑΠΑΡΟΥΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ 4 ΓΡΙΒΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 ΖΗΗ ΘΑΝΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 6 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΧΡΙΤΟΔΟΥΛΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔ 7 ΤΑΚΑΝΙΚΑ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΩΤΗΡΙΟΥ 8 ΛΑΚΑΦΩΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 9 ΠΕΡΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. Για την ελεγκτική επιτροπή οι συνδυασμοί έλαβαν : ΕΓΓΕΓΡΑΜΕ Ν Δ.. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚ Η ΚΟΖΑΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΛΑΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΤΡΑ ΛΑΜΙΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΠΟΛΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΡΟΔΟ ΥΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΥΝΟΛΟ ΕΔΡΕ ΚΛΑΜΑ ΕΔΡΕ ΠΑΚ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ΔΑΚΕ ΔΑΟΛΟΓΩΝ , ,01 1 ΛΕΥΚΑ ΑΚΥΡΑ ΥΝΟΛΟ υνολικά για την ελεγκτική επιτροπή οι συνδυασμοί έλαβαν : 1 ΠΑΚ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ΨΉΦΟΥ 363 ΕΚΛΕΓΟΝΤ 2 ΜΕΛΗ

8 8 2 ΔΑΚ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ΨΉΦΟΥ 185 ΕΚΛΕΓΟΝΤ 1 ΜΕΛΟ Ι. Του υνδυασμού ΠΑΚ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 78 4 ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 89 3 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ 2 ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 1 ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙ 2 ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΙΙ. Του υνδυασμού ΔΑΚ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 1 ΤΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τα τρία μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι: 1 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ 2 ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 3 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΥΝΔΥΑΜ ΕΛΑΒΑΝ

9 9 ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 55 ΛΕΥΚΑ 2 ΑΚΥΡΑ 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ 110 ΜΕΛΗ εκλέγεται 3 ΜΕΛΗ επιτροπή) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (55/3)= 18 οι υνδυασμοί έλαβαν : 1 ΚΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΨΉΦΟΥ 58 ΕΚΛΕΓΟΝΤ 3 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ Ι. Του κοινού ψηφοδελτίου ΖΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 22 2 ΚΟΝΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΚΗ 33 1 ΛΕΠΙΔΗ ΑΝΑΤΑΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 12 5 ΜΗΤΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 13 4 ΤΙΤΩΝΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΝΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΚΗ 2 ΖΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 ΤΙΤΩΝΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 ΜΗΤΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2 ΛΕΠΙΔΗ ΑΝΑΤΑΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Οι Περιφερειακοί Αντιπρόσωποι που εκλέγονται, είναι κατά φθίνουσα σειρά σταυρών: 1 ΚΟΝΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΚΗ 2 ΖΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 ΤΙΤΩΝΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 161 ΛΕΥΚΑ 4 ΑΚΥΡΑ 8 (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ 279 ΜΈΛΗ εκλέγεται 3 ΜΕΛΗ επιτροπή) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 53. οι υνδυασμοί έλαβαν : 1 ΚΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΨΉΦΟΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤ 3. ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ

10 10 Ι. Του κοινού ψηφοδελτίου ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΒΑΙΛΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 61 1 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΑΝΘΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 40 4 ΠΟΛΙΤΙΔΗ ΕΥΘΥΜΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 54 2 ΡΟΥΜΠΑ ΕΥΡΥΠΙΔΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 48 3 ΤΖΑΚΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΒΑΙΛΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 ΠΟΛΙΤΙΔΗ ΕΥΘΥΜΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 3 ΡΟΥΜΠΑ ΕΥΡΥΠΙΔΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΑΝΘΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 2 ΤΖΑΚΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Οι 5 Περιφερειακοί Αντιπρόσωποι που εκλέγονται, είναι κατά φθίνουσα σειρά σταυρών: 1 ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΒΑΙΛΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 ΠΟΛΙΤΙΔΗ ΕΥΘΥΜΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 3 ΡΟΥΜΠΑ ΕΥΡΥΠΙΔΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΛΕΥΚΑ 3 ΑΚΥΡΑ 0 (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ 54.ΜΈΛΗ εκλέγεται 3 ΜΕΛΗ επιτροπή) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 11 οι υνδυασμοί έλαβαν : 1 ΚΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΨΉΦΟΥ 33 ΕΚΛΕΓΟΝΤ 3 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ Ι. Του κοινού ψηφοδελτίου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟΥ 10 4 ΒΛΑΧΟ ΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΟΓΚΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΩΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ ΒΛΑΧΟ ΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

11 11 2 ΓΚΟΓΚΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 ΠΑΠΩΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟΥ Οι Περιφερειακοί Αντιπρόσωποι που εκλέγονται, είναι κατά φθίνουσα σειρά σταυρών: ΒΛΑΧΟ ΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΟΓΚΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΩΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ 4 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 31 ΛΕΥΚΑ 2 ΑΚΥΡΑ 0 (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ 59 ΜΈΛΗ εκλέγεται 3 ΜΕΛΗ επιτροπή) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 10 οι υνδυασμοί έλαβαν : 1 ΚΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΨΉΦΟΥ 31 ΕΚΛΕΓΟΝΤ 3 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ Ι. Του κοινού ψηφοδελτίου ΚΟΛΟΒΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ 20 1 ΠΑΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 20 2 ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ ΚΟΛΟΒΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ 2 ΠΑΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 3 ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ Οι Περιφερειακοί Αντιπρόσωποι που εκλέγονται, είναι κατά φθίνουσα σειρά σταυρών: ΚΟΛΟΒΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ ΠΑΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ 5 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ

12 12 ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 65 ΛΕΥΚΑ 4 ΑΚΥΡΑ 1 (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ 127 ΜΕΛΗ εκλέγεται 3 ΜΕΛΗ επιτροπή) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 21 οι υνδυασμοί έλαβαν : 1 Κοινό ψηφοδέλτιο ΨΉΦΟΥ 65 ΕΚΛΕΓΟΝΤ 3 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ Ι. Του κοινού ψηφοδελτίου ΑΠΟΤΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ 29 2 ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΤΕΦΑΝΟΥ 39 1 ΜΠΡΙΑΤΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 19 3 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15 4 ΤΟΥΛΟΥΦΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟΥ ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΤΕΦΑΝΟΥ 2 ΑΠΟΤΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ 3 ΜΠΡΙΑΤΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 1 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΤΟΥΛΟΥΦΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟΥ Οι 5 Περιφερειακοί Αντιπρόσωποι που εκλέγονται, είναι κατά φθίνουσα σειρά σταυρών: ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΤΕΦΑΝΟΥ ΑΠΟΤΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΜΠΡΙΑΤΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ 10 ΜΈΛΗ εκλέγεται 3 ΜΕΛΗ επιτροπή) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 3 οι υνδυασμοί έλαβαν : 1 ΚΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ Εκλέγονται και οι τρεις Αντιπρόσωποι ΨΉΦΟΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤ 3 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ ΥΠΟΨΗΦΙ 1. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ 3+1

13 13 2. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟΥ 1+ Οι 3 Περιφερειακοί Αντιπρόσωποι που εκλέγονται, είναι κατά φθίνουσα σειρά σταυρών: 1 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ 2 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 3 ΚΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟΥ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 33+1 ΛΕΥΚΑ 1 ΑΚΥΡΑ 1 7 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ 61 ΜΈΛΗ εκλέγεται 5 ΜΕΛΗ επιτροπή) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 11 οι υνδυασμοί έλαβαν : 1 ΚΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΨΉΦΟΥ 33 ΕΚΛΕΓΟΝΤ 3 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ Ι. Του κοινού ψηφοδελτίου ΚΑΤΑΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 10 3 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΛΥΚΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΙΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 10 4 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΛΥΚΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΤΖΙΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3 ΚΑΤΑΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 1 ΧΡΙΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Οι Περιφερειακοί Αντιπρόσωποι που εκλέγονται, είναι κατά φθίνουσα σειρά σταυρών: 1 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΛΥΚΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΤΖΙΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3 ΚΑΤΑΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

14 14 8 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ 84 ΜΈΛΗ εκλέγεται 3 ΜΕΛΗ επιτροπή) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 16 οι υνδυασμοί έλαβαν : 1 ΚΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΨΉΦΟΥ 1+ ΕΚΛΕΓΟΝΤ 3 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ Ι. Του κοινού ψηφοδελτίου ΓΩΓΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ 26+6 ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΓΟΡΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 6+5 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΙΤΑΝΗ ΑΡΙΤΕΙΔΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 11 1 ΓΩΓΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ 2 ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΓΟΡΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 1 ΜΑΡΙΝΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 2 ΤΙΤΑΝΗ ΑΡΙΤΕΙΔΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Οι Περιφερειακοί Αντιπρόσωποι που εκλέγονται, είναι κατά φθίνουσα σειρά σταυρών: 1 ΓΩΓΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ 2 ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΓΟΡΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 9 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 80 ΑΚΥΡΑ 2 ΛΕΥΚΑ 15 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ 189 ΜΈΛΗ εκλέγεται 3 ΜΕΛΗ επιτροπή) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 27 οι υνδυασμοί έλαβαν :

15 15 1 ΚΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΨΉΦΟΥ 80 ΕΚΛΕΓΟΝΤ 3 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ Ι. Του ΚΝΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΚΟΥΡΕΜΑΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥΑΝΔΡΕΑ 29 3 ΜΑΛΙΟΒΑ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΥΤΑΘΙΟΥ 31 2 ΜΠΑΛΙΑΤΑΚΗ ΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ ΜΠΑΛΙΑΤΑΚΗ ΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ 2 ΜΑΛΙΟΒΑ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΥΤΑΘΙΟΥ 3 ΚΟΥΡΕΜΑΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥΑΝΔΡΕΑ 1 Οι Περιφερειακοί Αντιπρόσωποι που εκλέγονται, είναι κατά φθίνουσα σειρά σταυρών: 1 ΜΠΑΛΙΑΤΑΚΗ ΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ 2 ΜΑΛΙΟΒΑ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΥΤΑΘΙΟΥ 3 ΚΟΥΡΕΜΑΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥΑΝΔΡΕΑ 10 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ εκλέγεται 3 ΜΕΛΗ επιτροπή) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. οι υνδυασμοί έλαβαν : 1 ΚΝΟ ΥΝΔΥΑΜΟ ΨΉΦΟΥ 26 ΕΚΛΕΓΟΝΤ 3 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ Ι. Του κοινού υνδυασμού ΜΠΛΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ 3+14 ΠΕΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΙΟΥ 0+10 ΤΖΑΦΕΡΟ ΤΥΛΙΑΝΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΛΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ 2 ΠΕΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΙΟΥ 3 ΤΖΑΦΕΡΟ ΤΥΛΙΑΝΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

16 Οι Περιφερειακοί Αντιπρόσωποι που εκλέγονται, είναι κατά φθίνουσα σειρά σταυρών: ΜΠΛΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ ΠΕΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΖΑΦΕΡΟ ΤΥΛΙΑΝΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 6 11 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΟΥ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ 29 ΜΈΛΗ εκλέγεται 3 ΜΕΛΗ επιτροπή) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 2 οι υνδυασμοί έλαβαν : 1 ΚΝΟ ΥΝΔΥΑΜΟ ΨΉΦΟΥ 6 ΕΚΛΕΓΟΝΤ 3 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ Ι. Του Κοινού υνδυασμού ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΟΛΟΥ 5 ΚΡΑΛΛΗ ΦΩΤΙΟ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΚΥΔΩΝΙΑΤΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΥΤΡΑΤΙΟΥ 5 1 ΚΥΔΩΝΙΑΤΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΥΤΡΑΤΙΟΥ 2 ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΟΛΟΥ 3 ΚΡΑΛΛΗ ΦΩΤΙΟ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1 Οι 3 Περιφερειακοί Αντιπρόσωποι που εκλέγονται, είναι κατά φθίνουσα σειρά σταυρών: 1 ΚΥΔΩΝΙΑΤΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΥΤΡΑΤΙΟΥ 2 ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΟΛΟΥ 3 ΚΡΑΛΛΗ ΦΩΤΙΟ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΟΥ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ 29 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 4 ΜΈΛΗ εκλέγεται 3 ΜΕΛΗ επιτροπή)

17 17 οι υνδυασμοί έλαβαν : 1 ΚΝΟ ΥΝΔΥΑΜΟ ΨΉΦΟΥ 6 ΕΚΛΕΓΟΝΤ 3 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ Οι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων στο κοινό ψηφοδέλτιο και η σειρά κατάταξης αναγράφονται παρακάτω: Ι. Του Κοινού υνδυασμού ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΑΠΟΤΟΛΟΥ ΚΑΤΑΓΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΛΑΤΟΥΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΑΛΑΤΟΥΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΑΠΟΤΟΛΟΥ 3 ΚΑΤΑΓΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Οι 3 Περιφερειακοί Αντιπρόσωποι που εκλέγονται, είναι κατά φθίνουσα σειρά σταυρών: 1 ΜΠΑΛΑΤΟΥΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 3 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΑΠΟΤΟΛΟΥ ΚΑΤΑΓΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ 13 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 19 ΑΚΥΡΑ 0 ΛΕΥΚΑ 1 (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ 55 ΜΈΛΗ εκλέγεται 3 ΜΕΛΗ επιτροπή) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. 6 οι υνδυασμοί έλαβαν : 1 ΚΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΨΉΦΟΥ 19 ΕΚΛΕΓΟΝΤ 3 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ Ι. Του κοινού ψηφοδελτίου

18 18 ΑΠΕΤΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 1 ΛΑΗΘΙΩΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 12 2 ΚΛΑΒΑΚΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΠΕΤΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2 ΛΑΗΘΙΩΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3 ΚΛΑΒΑΚΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Οι 3 Περιφερειακοί Αντιπρόσωποι που εκλέγονται, είναι κατά φθίνουσα σειρά σταυρών: ΑΠΕΤΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΑΗΘΙΩΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΛΑΒΑΚΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ δ. Για Αντιπροσώπους στην Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. οι υνδυασμοί έλαβαν : ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 28 συνολικά εκλέγονται ΠΟΓΕΔΥ. αντιπρόσωποι στο υνέδριο της 1 ΠΑΚ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ΨΉΦΟΥ 217 ΕΚΛΕΓΟΝΤ 2 ΔΑΚΕ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ΨΉΦΟΥ 154 ΕΚΛΕΓΟΝΤ 3 ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΨΉΦΟΥ 93 ΕΚΛΕΓΟΝΤ ΥΝΕΡΓΑΙΑ 4 ΔΗΜΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΨΉΦΟΥ 55 ΕΚΛΕΓΟΝΤ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝ 8 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ 5 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ 3 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ 2 ΑΝΤΙΠΡΟΩΠ Ι. Του υνδυασμού ΠΑΚ ΔΑΟΛΟΓΩΝ 1 ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΑΝΔΡΟΥ ΑΠΟΤΟΛΟ ΤΟΥ ΝΕΤΩΡΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΒΑΞΕΒΑΝΗ ΙΩΒΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΒΡΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΩΤΗΡΙΟΥ ΓΡΙΒΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΠΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΕΠΕΜΕΙΝΩΝΔΑ ΖΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΑΛΙΔΗ ΤΥΛΙΑΝΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 45 5

19 19 10 ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΑ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΟΥΡΕΜΑΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΟΚΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΤΑΛΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΙΝΙΑΡΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΛΥΚΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΥΜΠΑ ΕΥΡΥΠΙΔΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΑΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ ΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΑΝΟ ΖΑΧΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΟΚΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 3 ΓΡΙΒΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 5 ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΑΛΙΔΗ ΤΥΛΙΑΝΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 6 ΠΙΝΙΑΡΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7 ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΑ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 8 ΑΝΔΡΟΥ ΑΠΟΤΟΛΟ ΤΟΥ ΝΕΤΩΡΑ 1 ΒΑΞΕΒΑΝΗ ΙΩΒΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 2 ΧΑΝΟ ΖΑΧΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 ΔΕΠΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΕΠΕΜΕΙΝΩΝΔΑ 4 ΚΟΥΡΕΜΑΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 5 ΝΤΑΛΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΛΥΚΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7 ΑΑΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ 8 ΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 9 ΖΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10 ΡΟΥΜΠΑ ΕΥΡΥΠΙΔΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 11 ΒΡΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΩΤΗΡΙΟΥ 12 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ 14 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΙΙ. Του υνδυασμού ΔΑΚ ΔΑΟΛΟΓΩΝ 1 ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΝΤΩΝΕΛΗ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 7 25

20 20 4 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΑΡΓΕΙΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΒΑΤΟΥΛΗ ΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΗΜΕΛΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ ΖΥΓΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ ΚΑΤΑΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΤΙΠΟΔΑ ΠΥΡΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΤΟΒΑΙΛΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΖΗ ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΛΙΑΤΑΚΗ ΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ ΜΠΕΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΡΑΧΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΧΡΙΤΟΔΟΥΛΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔ ΠΑΠΑΡΟΥΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ ΠΙΤΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΡΕΠΠΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΤΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΙΑΤΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΡΟΥΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ 2 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 3 ΜΠΕΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4 ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5 ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ 1 ΚΑΤΙΠΟΔΑ ΠΥΡΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΧΡΙΤΟΔΟΥΛΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔ. 3 ΡΕΠΠΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 4 ΖΥΓΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ 5 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΗΜΕΛΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 6 ΑΠΟΤΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ 7 ΤΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 ΤΙΑΤΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟΥ 9 ΒΑΡΒΑΤΟΥΛΗ ΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10 ΚΟΥΤΟΒΑΙΛΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΕΡΑΦΕΙΜ 11 ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

21 21 12 ΜΠΑΛΙΑΤΑΚΗ ΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ 13 ΜΠΡΑΧΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 14 ΠΙΤΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 15 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟΥ 16 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ 17 ΑΡΓΕΙΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18 ΜΗΤΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 19 ΜΑΖΗ ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20 ΑΝΤΩΝΕΛΗ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 21 ΚΑΤΑΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΙΙΙ. Του υνδυασμού ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΥΝΕΡΓΑΙΑ 1 ΓΚΑΤΖΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΗΦΙΔΗ ΤΕΦΑΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΟ ΚΟΜΑ ΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΧΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΒΛΑΙΟΥ ΠΑΖΑΡΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ-ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ ΑΝΑΤΑΙΑ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΤΑΚΙΡΗ ΡΗΓΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΙΑΜΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΩΤΗΡΙΟΥ ΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ 2 ΤΙΑΜΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΩΤΗΡΙΟΥ 3 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΟ 1 ΜΑΧΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2 ΤΑΚΙΡΗ ΡΗΓΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 3 ΚΟΜΑ ΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4 ΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 ΤΡΙΑΝΤΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ 6 ΓΚΑΤΖΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 7 ΙΩΗΦΙΔΗ ΤΕΦΑΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 ΠΕΤΡΟΥ-ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ ΑΝΑΤΑΙΑ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ 9 ΠΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 10 ΜΑΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

22 22 11 ΜΠΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΒΛΑΙΟΥ 12 ΠΑΖΑΡΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΙV.Του υνδυασμού ΔΗΜΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝ 1 ΒΟΥΡΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ ΚΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΥΛ. ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΕΗ ΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΠΕΡΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΙΚΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΕΛΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 ΠΕΡΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 ΒΟΥΡΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ 2 ΜΠΕΗ ΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 4 ΚΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 ΡΙΚΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ Οι δεκαοχτώ συνολικά εκλεγόμενοι Αντιπρόσωποι στην Π.Ο ΓΕ.Δ.Υ. είναι: 1 ΜΠΟΚΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 3 ΓΡΙΒΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 5 ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΑΛΙΔΗ ΤΥΛΙΑΝΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 6 ΠΙΝΙΑΡΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7 ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΑ ΧΡΗΤΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 8 ΑΝΔΡΟΥ ΑΠΟΤΟΛΟ ΤΟΥ ΝΕΤΩΡΑ 9 ΠΑΠΑΡΟΥΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ 10 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 11 ΜΠΕΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 12 ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 13 ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΥ 14 ΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ 15 ΤΙΑΜΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΩΤΗΡΙΟΥ 16 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΟ 17 ΠΕΤΡΕΛΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18 ΠΕΡΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

23 23 ημειώνεται εδώ ότι η εκλογή διεξήχθη ομαλά. Κατόπιν αυτού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως κατωτέρω: Η ΔΙΚΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΩΠΟ Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. ΓΕΡΜΑΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2. ΒΑΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 3. ΔΑΚΑΛΑΚΗ ΤΡΥΦΩΝΑ 4. ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ 5. ΛΟΥΚΑ ΒΕΡΕΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ καθώς και Αντιπροσώπων της στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών- Π.ΟΜ.Ε.Κ. «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ».

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΜΗΜΑ Ε ---------- Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 24-10-2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 24-10-2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 24-10-2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281082902-82378 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-09-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 10815 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2008/24/07/2008 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2008/24/07/2008 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν ΤΥΠΟ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΧ.ΙΔ.- 1 576 KALLKANI PANAJOT VAN Ζ0980707 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΡΑΤΟΥ ΜΗΧ.ΤΕΧ.ΟΧ. ΜΑΧΗ) 960 ΒΠ ΠΟΛ (ΜΕ ΕΜΠ.) 965 ΔΕ ΕΝΔΥΗ - ΥΠΟΔΗΗ ΕΙΔΙΚ. 2 ### ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΕΜΜ 124260 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ---- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ---- Κομοτηνή 29-09-2015 Αρ. Πρωτ.: Φ.16.1 /7548 Β Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10Κ/2008/28/11/2008 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10Κ/2008/28/11/2008 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν ΤΥΠΟ 1 12410 PETKOVA DRAGOMIROVA GALYA DRA ### ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 280 ΒΠ 1170 ΓΕΝ. ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟ 2 16882 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΓΕΩ Χ837167 ΑΘΗΝΩΝ "Η ΩΤΗΡΙΑ" ΘΑΛΑΜΩΝ) 115

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Γνωστικό Αντικείμενο Μικροηλεκτρονικές Διατάξεις Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Κατάρτιση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Γνωστικό Αντικείμενο Μικροηλεκτρονικές Διατάξεις Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Κατάρτιση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Γνωστικό Αντικείμενο Μικροηλεκτρονικές Διατάξεις Τηλεπικοινωνιακά υστήματα ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΜΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΕΡΗ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

46/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

46/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 46/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννη Ευαγγελάτο, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ---- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ---- Κομοτηνή 06-10-2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.16.1 /7963 Γ Διεύθυνση : Τέρμα

Διαβάστε περισσότερα

Ημ. Απόφασης: 03-03-2015 Α.Π.: 209062. ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημ. Απόφασης: 03-03-2015 Α.Π.: 209062. ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενίας 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 5760000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 5760000 ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ : ΡΕΘΥΜΝΗ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΤΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΜΕ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΜΕ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΧΥΗ ΜΜΕ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΔΡΑΕΙ ΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΟ ΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΕΩΝ Οριστικός Τα στοιχεία του πίνακα κατάταξης είναι επικαιροποιημένα Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας &

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 47/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμός Απόφασης 47/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 47/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Γεώργιο Ρόλη, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛ. ΠΕΡΙΦΕΡ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ / ΙΔΙΟΤΗΤΑ. ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑ Δημητρίου ΔΡΑΜΑΣ 1 ΝΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1

ΕΚΛ. ΠΕΡΙΦΕΡ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ / ΙΔΙΟΤΗΤΑ. ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑ Δημητρίου ΔΡΑΜΑΣ 1 ΝΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ / ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΛ. ΠΕΡΙΦΕΡ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑ Δημητρίου ΔΡΑΜΑ 1 ΝΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΔΡΑΜΑ 1 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ πρωην ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΡΑΜΑ 1 ΠΟΠΩΒ ΡΑΦΙΚ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη:

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΜΗΜΑΤΑ Γ ------- Λεωφ. Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΠΡΌΧΕΙΡΗ ΤΥΠΟΣ: Προ Διαχειριστικής ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 6515000. Σελίδα 1 Από 114 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΠΡΌΧΕΙΡΗ ΤΥΠΟΣ: Προ Διαχειριστικής ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 6515000. Σελίδα 1 Από 114 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" 30/11/2012 ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: ΠΡΌΧΕΙΡΗ ΤΥΠΟ: Προ Διαχειριστικής ΔΙΑΘΕΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ελίδα YALEP ΥΠΟΚΑΤΑΤΗΜΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗ ΕΠΕ 4990 WF KERINO GROUP LIMITED ΘΕΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΟ ΜΗΤΡΟ 4894 ΠΑΠΠΑ ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟ Ξ677995 ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 657 ΠΡΩΤΟΓΕΡΟ ΑΕΒΕ 4ο ΧΛΜ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4. ΠΥΡΙ ΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 5. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1. ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4. ΠΥΡΙ ΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 5. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 69 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π Ε Σ Ε Ε Στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 866 ΑΦΟΙ Α.ΛΕΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΥΡΙΝΕΛΛΑ ΒΑ. ΠΑΤΡΟ 0900 ΛΕΦΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΛΕΞΙΟ ΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΑΒ60637 0040 Ι ΡΥΜΑ ΒΑΡΩΝΟΥ ΤΟΙΤΑ ΜΕΤΟΒΟ 3 084 Κ.ΕΠΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 08-03-2013 Α.Π.: 158393

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 08-03-2013 Α.Π.: 158393 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ Ξενία 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e mail: info@etean.com.gr, Προ: Ωφελούμενου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - Απόσπασμα από τα πρακτικά της 33 ης υνεδρίασης της υγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, Αίθουσα υγκλήτου 8 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 311-312-313 ΕΩΣ 16/12/2014

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 311-312-313 ΕΩΣ 16/12/2014 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΕΝΤΑΞΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 311-312-313 ΕΩ 16/12/2014 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ/ΙΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟ ΔΗΜΟΙΑ 1 ANNA MARIE PETSIS ΚΑΙ ROBIN WILLIAM JONES ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΗ ΙΩΑΝΝΗ 313 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ BOOTH

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΟΡ9Ζ-9ΑΛ. Αθήνα, 04.06.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/771

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΟΡ9Ζ-9ΑΛ. Αθήνα, 04.06.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/771 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 5 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 06 8 Αθήνα Τηλέφωνο : 20 38 98 022 Fax : 20 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Συνδικαλιστικές Κινήσεις που εκπροσωπούνται στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας

Οι Συνδικαλιστικές Κινήσεις που εκπροσωπούνται στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας Διμηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας Δραγατσανίου 8, 105 59 ΑΘΗΝΑ Τεύχος 142 Μάρτιος - Απρίλιος 2014 www.ssete.gr Οι Συνδικαλιστικές Κινήσεις που εκπροσωπούνται στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 20-05-2013 Α.Π.: 160301

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 20-05-2013 Α.Π.: 160301 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ Ξενίας 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. Αριθ. απόφασης 84-9/2011 επτανησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ(3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ(3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργαλαστή 27 /12/2013 ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 24724 ΑΠΟΦΑΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙ(3) ΘΕΕΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΓΕ 2010 ΓΙΚΑ ΜΑΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ Α/Α ΓΙΚ ΓΕΙ Π ΘΑ ΨΗΦΙΝ ΤΟ ΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 1 2 3 4 5 6 7 ΑΓΓΕΛΟΚΑ- ΑΓΓΕΛΟΚΑ ΤΡ ΤΡ ΑΓΓΕΛΟΚΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα