Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3Κ/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3Κ/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.)"

Transcript

1 ΑΠΟΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΗΚΟΩΝ ΠΟ ΜΟΣΟΛΜΑΝΙΚΗ Α.Σ.Ε.Π. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Ξ Η 3Κ/2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ : ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Α.Ε. (Η Α.Ε. ΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΣΗΣ (Δ.Ε. Ενδείξεις του πίνακα: Στη στλη (1 «ΣΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, οι οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις κατά κατηγορία στλες παραπλεύρως. Στη στλη περιλαμβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρση της ιδιότητας πολυτέκνου, τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου, τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντος Πόντιου ομογενούς, παλιννοστούντος ομογενούς του, Έλληνα υπηκόου που προέρχεται από τη Μουσουλμανικ μειονότητα της Θράκης. Στις στλες (2, (4, (6, (8, και (12 περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτριο κατάταξης. Στις στλες (3, (5, (7, (9, (11 και (13 περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτριο κατάταξης. (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 (9 (11 (12 ( Αναλυτές - Προγραμματιστές (Τ4/Π ΓΔ / Λ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΔΠΛΡ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ , Αναλυτές - Προγραμματιστέ ς (Τ4/Π ΓΔ / Λ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΔΠΛΡ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ , Αναλυτές - Προγραμματιστέ ς (Τ4/Π ΓΔ / Λ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΔΠΛΡ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Δικτύων (Τ4/Α ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΔΛΚΜ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 005 * (Τ4/Γ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΔΛΚΜ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 006, 029 *

2 ΑΠΟΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΗΚΟΩΝ ΠΟ ΜΟΣΟΛΜΑΝΙΚΗ (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 (9 (11 (12 ( (Τ4/Γ- Τεχνίτες Οργάνων & Αυτοματισμού ΚΟΣ (ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑ- ΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 008 * (Τ4/Γ ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΗΣ ΔΤΙΚΗΣ (ΛΚΔΜ ΟΡΧΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 006, 029 * (Τ4/Γ- Τεχνίτες Οργάνων & Αυτοματισμού ΚΟΣ (ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟ- ΛΑΚΚΟ ΛΑΣΙΘΙΟ 008 * (Τ4/Γ- Τεχνίτες Οργάνων & Αυτοματισμού (ΑΣΠ ΜΗΛΟ ΜΗΛΟ 008 * (Τ4/Γ- Τεχνίτες Οργάνων & Αυτοματισμού ΚΟΣ (ΑΗΣ ΡΟΔΟ ΡΟΔΟ 008 * ΚΟΣ (ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β ΑΡΚΑΔΙΑΣ 006, 029 * ΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙ- ΚΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, 006 *

3 ΑΠΟΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΗΚΟΩΝ ΠΟ ΜΟΣΟΛΜΑΝΙΚΗ (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 (9 (11 (12 (13 (ΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ 212 ΚΟΣ (ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑ- ΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 009 * (ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ ΘΗΡΑΣ 214 (ΤΣΠ ΑΝΑΦΗΣ ΘΗΡΑΣ 215 (ΤΣΠ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΛΜΝΟ 009 * (ΤΣΠ ΠΑΤΜΟ ΚΑΛΜΝΟ 009 * (ΑΣΠ ΚΑΛΜΝΟ ΚΑΛΜΝΟ 218 ΚΟΣ (ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ 006, 029 * ΚΟΣ 006, 029 *

4 ΑΠΟΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΗΚΟΩΝ ΠΟ ΜΟΣΟΛΜΑΝΙΚΗ (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 (9 (11 (12 (13 (ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 220 ΚΟΣ (ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟ- ΛΑΚΚΟ ΛΑΣΙΘΙΟ 009 * (ΑΣΠ ΛΗΜΝΟ ΛΗΜΝΟ 009 * (ΤΣΠ ΑΓ. ΕΣΤΡΑΤΙΟ ΛΗΜΝΟ 223 (ΑΣΠ ΜΗΛΟ ΜΗΛΟ 009 * (ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟ ΜΗΛΟ 225 (ΤΣΠ ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ 226 (ΑΣΠ ΜΚΟΝΟ ΜΚΟΝΟ 227 (ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟ ΝΑΞΟ 009 * ΝΗΣΩΝ 4

5 ΑΠΟΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΗΚΟΩΝ ΠΟ ΜΟΣΟΛΜΑΝΙΚΗ (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 (9 (11 (12 (13 (ΤΣΠ ΑΝΤΙΚΘΗΡΩΝ 229 (ΑΣΠ ΠΑΡΟ ΠΑΡΟ 009 * (ΤΣΠ ΣΜΗΣ ΡΟΔΟ 009 * (ΤΣΠ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΡΟΔΟ 232 (ΑΣΠ ΣΡΟ ΣΡΟ 233 (ΤΣΠ ΚΘΝΟ ΚΕΑΣ- ΚΘΝΟ 234 (ΤΣΠΓΑΔΟ ΧΑΝΙΩΝ 235 ΚΟΣ (ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 009 * ΑΗΣ, ΗΣ & Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ ΚΟΣ (ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β ΑΡΚΑΔΙΑΣ, 030 *

6 ΑΠΟΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΗΚΟΩΝ ΠΟ ΜΟΣΟΛΜΑΝΙΚΗ (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 (9 (11 (12 ( ΑΗΣ, ΗΣ & Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ ΚΟΣ (ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑ- ΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ * ΑΗΣ, ΗΣ & Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ ΚΟΣ (ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ, 030 * ΑΗΣ, ΗΣ & Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ ΚΟΣ (ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, 030 * ΑΗΣ, ΗΣ & Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ ΑΗΣ, ΗΣ & Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ ΑΗΣ, ΗΣ & Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ (Τ4/ΣΤ Τεχνίτης Σιδηρουργός ΚΟΣ (ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟ- ΛΑΚΚΟ ΚΟΣ (ΑΗΣ ΡΟΔΟ ΚΟΣ (ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΔ / Λ - ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ (ΔΣ ΛΑΣΙΘΙΟ ΡΟΔΟ ΧΑΝΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ * * * (Τ4/ΣΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΔΛΚΜ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 016, * *

7 ΑΠΟΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΗΚΟΩΝ ΠΟ ΜΟΣΟΛΜΑΝΙΚΗ (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 (9 (11 (12 (13 (Τ4/ΣΤ (Ηλεκτροσυγκολ λητές και Οξυγονοκολλητέ ς ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΔΛΚΜ 245 (Τ4/ΣΤ ΚΟΣ (ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑ- ΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 017 * (Τ4/ΣΤ ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΗΣ ΔΤΙΚΗΣ (ΛΚΔΜ - ΟΡΧΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 016, 032 * (Τ4/ΣΤ (Ηλεκτροσυγκολ λητές Οξυγονοκολλητέ ς ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΗΣ ΔΤΙΚΗΣ (ΛΚΔΜ - ΟΡΧΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 018 * (Τ4/ΣΤ (Ηλεκτροσυγκολ λητές Οξυγονοκολλητέ ς ΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΤΙΚΗΣ (ΔΛΚΔΜ - ΟΡΧΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 018 * (Τ4/ΣΤ (Τεχνίτες Οχημάτων ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΗΣ ΔΤΙΚΗΣ (ΛΚΔΜ - ΟΡΧΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 020 *

8 ΑΠΟΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΗΚΟΩΝ ΠΟ ΜΟΣΟΛΜΑΝΙΚΗ (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 (9 (11 (12 ( (Τ4/ΣΤ (Τεχνίτες Οχημάτων ΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΤΙΚΗΣ (ΔYΛΚΔΜ - ΟΡΧΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 020 * (Τ4/ΣΤ (Τ4/ΣΤ ΚΟΣ (ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟ- ΛΑΚΚΟ ΚΟΣ (ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΤΣΠ ΣΚΡΟ ΚΟΣ (ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑ- ΤΩΝ (ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΒΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 017 * * * * * (ΤΣΠ ΑΝΑΦΗΣ ΘΗΡΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ * *

9 ΑΠΟΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΗΚΟΩΝ ΠΟ ΜΟΣΟΛΜΑΝΙΚΗ (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 (9 (11 (12 ( (ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ (ΤΣΠ ΠΑΤΜΟ (ΤΣΠ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑΣ (ΑΣΠ ΚΑΛΜΝΟ (ΤΣΠ ΑΡΚΙΩΝ (ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟ ΚΑΛΜΝΟ ΚΑΛΜΝΟ ΚΑΛΜΝΟ ΚΑΛΜΝΟ ΚΑΡΠΑΘΟ * * * * * (ΤΣΠ ΕΡΕΙΚΟΣΑΣ (ΤΣΠ ΟΘΩΝΩΝ ΚΕΡΚΡΑΣ ΚΕΡΚΡΑΣ ΚΩ * * *

10 ΑΠΟΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΗΚΟΩΝ ΠΟ ΜΟΣΟΛΜΑΝΙΚΗ (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 (9 (11 (12 ( (ΑΣΠ ΚΩ ΚΟΣ (ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟ- ΛΑΚΚΟ (ΑΣΠ ΛΕΣΒΟ (ΑΣΠ ΛΗΜΝΟ ΛΑΣΙΘΙΟ ΛΕΣΒΟ ΛΗΜΝΟ * * * (ΤΣΠ ΑΓ. ΕΣΤΡΑΤΙΟ ΛΗΜΝΟ * (ΑΣΠ ΜΗΛΟ ΜΗΛΟ * (ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟ ΜΗΛΟ *

11 ΑΠΟΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΗΚΟΩΝ ΠΟ ΜΟΣΟΛΜΑΝΙΚΗ (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 (9 (11 (12 ( (ΤΣΠ ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ * (ΑΣΠ ΜΚΟΝΟ ΜΚΟΝΟ * (ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟ ΝΑΞΟ * (ΑΣΠ ΠΑΡΟ ΠΑΡΟ * (ΤΣΠ ΣΜΗΣ ΡΟΔΟ * ΡΟΔΟ *

12 ΑΠΟΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΗΚΟΩΝ ΠΟ ΜΟΣΟΛΜΑΝΙΚΗ (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 (9 (11 (12 (13 (ΤΣΠ ΜΕΓΙΣΤΗΣ 278 ΚΟΣ (ΑΗΣ ΡΟΔΟ ΡΟΔΟ * (ΑΣΠ ΣΑΜΟ ΣΑΜΟ * ΜΕΚ ( Τ4/Ε (ΤΣΠ ΚΘΝΟ ΚΕΑΣ- ΚΘΝΟ * (ΑΣΠ ΣΡΟ ΣΡΟ * (ΤΣΠ ΓΑΔΟ ΧΑΝΙΩΝ *

13 ΑΠΟΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΗΚΟΩΝ ΠΟ ΜΟΣΟΛΜΑΝΙΚΗ (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 (9 (11 (12 ( (ΑΣΠ ΧΙΟ ΧΙΟ * Τεχνικοί Δομικών Έργων (Τ4/Ζ - Τεχνίτης δραυλικός ΓΔ / Λ - ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ (ΔΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Τεχνικοί Ορυχείων (Τ4/Θ ** ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΗΣ ΔΤΙΚΗΣ (ΛΚΔΜ- ΟΡΧΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ * Τεχνικοί Ορυχείων (Τ4/Θ ** ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΗΣ ΔΤΙΚΗΣ (ΛΚΔΜ- ΟΡΧΕΙO AMΝΤΑΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ * Τεχνικοί Ορυχείων (Τ4/Θ (Χειριστές Κυρίων Μηχανημάτων ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΔΛΚΜ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 003, 024 * Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Τ4/Ι ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΗΣ ΔΤΙΚΗΣ (ΛΚΔΜ- ΟΡΧΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 003, 025 * ΣΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΔΩΝ ΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΣΗΣ (Δ.Ε. 1 ΜΕ ΑΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΔΩΝ Ο ομώνυμος αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α Β κύκλου σπουδών Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Τεχνικών Επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/83 άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπς αλλοδαπς, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην, ανά ειδικότητα, απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος στη βεβαίωση σε άλλη επαγγελματικ άδεια. Όπου προβλέπεται στον Πίνακα Κατανομς Θέσεων και σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψφιους με τους ανωτέρω, κατά περίπτωση, τίτλους σπουδών με κωδικό τίτλου θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους κατωτέρω τίτλους: Οποιοδποτε τίτλο μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολικών μονάδων της ημεδαπς αλλοδαπς, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι, η, ανά ειδικότητα, άδεια άσκησης επαγγέλματος βεβαίωση άλλη επαγγελματικ άδεια χορηγθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. Όπου προβλέπεται στον Πίνακα Κατανομς Θέσεων και σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψφιους με τους ανωτέρω, κατά περίπτωση, τίτλους σπουδών με κωδικό τίτλου θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους κατωτέρω τίτλους: Με ομώνυμο αντίστοιχο απολυτριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικς σχολς της ημεδαπς ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολς της αλλοδαπς, ο οποίος οδηγεί στην, ανά ειδικότητα, απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος βεβαίωση σε άλλη επαγγελματικ άδεια. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟ ΑΠΟΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ,239,240,241,245, ΧΩΡΙΣ ΑΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟ ΑΠΟΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ α Δίπλωμα Επαγγελματικς Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικς β Πτυχίο Α' Β' κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικς-Δικτύων Η/ γ Απολυτριος τίτλος: (i κλάδου Πληροφορικς Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, (ii τμματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών πολογιστών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικς μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπς αλλοδαπς

15 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΩΔ. 002 Καλ γνώση της αγγλικς γλώσσας. ΚΩΔ. 003 Άδεια οδγησης αυτοκιντου ερασιτεχνικ επαγγελματικ. ΚΩΔ. 004 Άδεια οδγησης κατηγορίας Γ C (σύμφωνα με το Π.Δ. 51/2. ΚΩΔ. 005 Άδεια άσκησης επαγγέλματος τουλάχιστον Αρχιτεχνίτη Εργοδηγού (ηλεκτρολόγου ΣΤ ειδικότητας Εναερίων και πογείων Δικτύων άδεια τουλάχιστον Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας του Π.Δ. 108/2. ΚΩΔ. 006 Άδεια άσκησης επαγγέλματος τουλάχιστον Αρχιτεχνίτη Εργοδηγού (ηλεκτρολόγου ΣΤ ειδικότητας Σταθμών - άδεια τουλάχιστον Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας του Π.Δ. 108/2. ΚΩΔ. 008 ΚΩΔ. 009 ΚΩΔ. Άδεια άσκησης επαγγέλματος τουλάχιστον Βοηθού Ραδιοτεχνίτη βεβαίωση ορθς αναγγελίας ενάρξεως άσκησης επαγγέλματος τουλάχιστον βοηθού ραδιοτεχνίτη. Άδεια άσκησης επαγγέλματος τουλάχιστον Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ ειδικότητας Σταθμών - τουλάχιστον Βεβαίωση αναγγελίας (Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας του Π.Δ. 108/2. Άδεια Συντηρητ απλών Μηχανολογικών τουλάχιστον Γ Τάξης άδεια τουλάχιστον Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 2 ης Ειδικότητας του Π.Δ. 115/2. ΚΩΔ. Βεβαίωση εγγραφς στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων του Π.Δ. 115/2. ΚΩΔ. Δίπλωμα (επαγγελματικ άδεια τουλάχιστον Γ Τάξης Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού κατάλληλο Πιστοποιητικό (επαγγελματικ άδεια Μηχανικού τουλάχιστον Γ τάξης Εμπορικού Ναυτικού. ΚΩΔ. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού Κινητριων Μηχανών τουλάχιστον Γ Τάξης τουλάχιστον Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 3 ης ειδικότητας του Π.Δ. 115/2. ΚΩΔ. 016 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητ τουλάχιστον Γ Τάξης Εργοδηγού Μηχανικού 1ης 2ης Ειδικότητας του Π.Δ. 115/2 τουλάχιστον Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 1ης 2 ης Ειδικότητας του Π.Δ. 115/2. ΚΩΔ. 017 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητ Οξυγονοκολλητ Α Β Τάξεως Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητ Οξυγονοκολλητ Α Β Τάξεως του Π.Δ. 115/2. 15

16 ΚΩΔ. 018 ΚΩΔ. 020 ΚΩΔ. 021 ΚΩΔ. 022 ΚΩΔ. 023 ΚΩΔ. 024 ΚΩΔ. 025 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητ και άδεια Οξυγονοκολλητ Α Β Τάξεως άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητ και άδεια Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητ Α Β Τάξεως του Π.Δ. 115/2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη Αυτοκιντων Βεβαίωση ορθς αναγγελίας ενάρξεως ασκσεως επαγγέλματος Τεχνίτη Αυτοκιντων ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκιντων Βεβαίωση ορθς αναγγελίας ενάρξεως ασκσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκιντων ειδικότητας Ηλεκτροτεχνίτη. Άδεια άσκησης επαγγέλματος τουλάχιστον Τεχνίτη δραυλικού Α Β τάξης ειδικότητας 1 ης άδεια τουλάχιστον Αρχιτεχνίτη δραυλικού του Π.Δ. 112/2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος τουλάχιστον Ηλεκτροτεχνίτη ειδικότητας Α, Γ και ΣΤ Σταθμών - τουλάχιστον Βεβαίωση αναγγελίας (Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας του Π.Δ. 108/2. Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστ Ηλεκτροκίνητων Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων Ομάδας Α οποιασδποτε τάξης (Π.Δ.31/90 Χειριστ Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε. Ομάδας Α Β, ειδικότητας 5, του Π.Δ. 113/2 για τα Μ.Ε. 5.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ (Η / (ΦΕΚ 519/ /τ.Β. Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστ Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων που λειτουργούν με κινητρα εσωτερικς καύσης, Τάξης Α της Ομάδας Ε (Π.Δ. 31/90 Άδεια Χειριστ Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε. Ομάδας Α ειδικότητας 1. του Π.Δ. 113/2, 1.4 και 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ (Η / (ΦΕΚ 519/ /τ.Β. ΚΩΔ. 026 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1 έτους σε εφαρμογές και προγραμματισμό WEB. ΚΩΔ. 027 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1 έτους σε Ανάπτυξη- ποστριξη Συστημάτων SAP. ΚΩΔ. 029 ΚΩΔ. 030 ΚΩΔ. 032 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1 έτους ως Ηλεκτροτεχνίτης σε κατασκευ λειτουργία συντρηση ηλεκτρολογικών τμημάτων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1 έτους στην κατασκευ και λειτουργία μηχανολογικών τμημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγικς αλυσίδας ως Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού. Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1 έτους σε κατασκευ λειτουργία συντρηση μηχανολογικών τμημάτων συνεργείων μηχανολογικού εξοπλισμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων. 16

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 4 3 Ιουνίου 2 Προκρυξη (Αριθμός 3Κ/2) Πλρωσης με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων πενντα (450) θέσεων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 4/2015

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 4/2015 απασχολούμενους και μη απασχολούμενους στη Η ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ Δ/νση Λιγνιτικού ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 Έχοντας υπόψη: Αριθμ. Πρωτ. : 9961 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/Η 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/13331/08.09.2014 Έχοντας υπόψη: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 3/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 4486/21-04-2015

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 4486/21-04-2015 Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 4486/21-04-2015 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 3/2015 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 1435/01.12.2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 1435/01.12.2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 1435/01.12.2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 5/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/1436/01.12.2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 6/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/ 13332/08-09-2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/ 13332/08-09-2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/ 13332/08-09-2014 Έχοντας υπόψη: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 4/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Αρ. Πρωτ: 83231

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Αρ. Πρωτ: 83231 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 15/10/2009 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 83231 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βενιζέλου 45-546 31 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πρόσληψης

Διαβάστε περισσότερα

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/ 4487/21-04-2015 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/ 4487/21-04-2015 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/ 4487/21-04-2015 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 4/2015 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Πλατύ, 25/06/2015 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 578

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Πλατύ, 25/06/2015 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 578 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ, 25/06/2015 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 578 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Σ (ΔΕΥΑΚ) ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΚΡΟΥ 1-50100 Τηλ. 24610 51500 FAX 24610 51550 Κοζάνη 29/03/2010 Αρ. Πρωτ.: 1096 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Δημοτικ Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) ΠΕ Χημικός 4 Μήνες 1. ΤΕ Πληροφορικής. ΤΕ Λογιστών. ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπόνος 4 Μήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) ΠΕ Χημικός 4 Μήνες 1. ΤΕ Πληροφορικής. ΤΕ Λογιστών. ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπόνος 4 Μήνες 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 27/ 07 / 2015 Αριθ.πρωτ. 670 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ. 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Θ/ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Ημερομηνία : 882 Αριθμ. Πρωτ : 13-02-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/Η 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθμό Παραγωγής (ΑΗΣ) της Η ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Θεσσαλονίκη, 08/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Φο.Δ.Σ.Α.) - ΝΠΔΔ Ταχ. Διεύθυνση :ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8 Ταχ. Κώδικας :546 26 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 2/2015 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 2/2015 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ. : 5243 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/Η 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Λιγνιτωρυχείο της Η

Διαβάστε περισσότερα

Το Εργοστάσιο Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.

Το Εργοστάσιο Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε., 12/06/2013 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 1334 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ/ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

ΔΕΘ/ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Θ/ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ΑΡ./ΗΜ.:ΑΗΣ ΑΓ. Δ./ Πληροφορίες : Δ. Γιαννούλης Δ. Μακεδόνα Τηλέφωνο : 24610 54212 24610 54305 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3/2013 ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Οι προς κάλυψη θέσεις της ανακοίνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 23/10/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φράγκων 6-8 54626 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2310) 508800 FAX. (2310) 508787

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 13/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 13/2013 Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (ΔΠΑΝ) Ημερομηνία : 04.11.2013 Αριθμ. Πρωτ. : 9070 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/Η 13/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 3 / 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 3 / 2015 Θ / Κλάδος ΑΗΣ Αθερινόλακκου Αθερινόλακκος, 15/06/2015 Τ.Κ. 720 59 Χανδράς Σητείας, Ν. Λασιθίου Αριθμ. Πρωτ: ΑΗΣ ΑΘ./1590 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/Η 3 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. Ιωάννινα, 22 Ιουνίου 2012 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 2429 ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Οδός : Ταγματάρχη Κωστάκη 1 Τ.Κ.: 451 10 ΕΛΕΟΥΣΑ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (ΔΠΑΝ) Έχοντας υπόψη: Ημερομηνία : 09-07-203 Αριθμ. Πρωτ. : 5232 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/Η 6/203 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Δ/νση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 01-02-2011 Αριθμ. Πρωτ. : 935 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 Για τη σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΗ Α.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΗ Α.Ε. Α. Σ. Ε. Π. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ : ΕΗ Α.Ε. 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Π.Ε.) Ενδείξεις του πίνακα: Στη στήλη (1) περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (ΔΠΑΝ) Ημερομηνία : 27--204 Αριθμ. Πρωτ.: 03 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/Η 5/204 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής (ΑΣΠ) της Η ΑΕ Η

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ»

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» Κέντρο Κοινωνικς Ανάπτυξης Αθνα, 6/03/2012 ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» (85) Αριθμ. Πρωτ.: 333 Γούναρη και Θεοτόκη Δημοτικό Στάδιο Καματερού Ταχ. Κώδικας :134 51 Πληροφορίες: Χαραλαμπίδου Σοφία Τηλέφωνο: 210 2388402

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 20-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. Φ5γ/ 8440

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 20-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. Φ5γ/ 8440 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 20-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. Φ5γ/ 8440 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ορεστιάδα 08/06/2012 Αριθ.πρωτ. 388

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ορεστιάδα 08/06/2012 Αριθ.πρωτ. 388 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 08/06/2012 Αριθ.πρωτ. 388 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ. 2/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Εργοστάσιο ς της Ελληνικής Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Αθνα, 4.5.2012 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ [62] Αριθμ. Πρωτ.: 918 Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 22 Ίλιον, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κα Κανάκη Ματίνα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ»

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» Κέντρο Κοινωνικς Ανάπτυξης Αθνα, 6/03/2012 ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» (85) Αριθμ. Πρωτ.: 333 Γούναρη και Θεοτόκη Δημοτικό Στάδιο Ταχ. Κώδικας :134 51 Πληροφορίες: Χαραλαμπίδου Σοφία Τηλέφωνο: 210 2388402 210

Διαβάστε περισσότερα