ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΖΩΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΖΩΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΖΩΗΣ Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Oπωροπωλείον ο Απ λλων Tα τέσσερα κείµενα που περιλαµβάνονται στην εν τητα αυτή αντιπροσωπε ουν τρ πους ζωής και αντιλήψεις που ανήκουν κυρίως στο παρελθ ν, µερικοί µως απ αυτο ς επιβιώνουν, αυτο σιοι ή παραλλαγµένοι, µέχρι σήµερα. Τα λογοτεχνικά κείµενα µεταφέρουν στους σ γχρονους αναγνώστες εθνογραφικές και ανθρωπολογικές πληροφορίες και προσφέρουν αξι λογες µαρτυρίες για την παραδοσιακή ελληνική κοινωνική και πολιτιστική ταυτ τητα, αποτυπώνοντας παλαι τερα ατοµικά και κοινωνικά βιώµατα.

2 π ø ø ƒπ À ŸÙ Ó appleúˆùôî Ù ËÎ ÛÙË Ì ÚÓË Κεντρικ ς ήρωας στο µυθιστ ρηµα της. Σωτηρίου Ματωµένα χώµατα είναι ο Μαν λης Αξιώτης, αγρ της απ τον Κιρκιντζέ, ο οποίος εκθέτει, µε αυτοβιογραφικ λ γο, την οικογενειακή και την προσωπική του ιστορία και, διά µέσου αυτής, καταγράφει την περιπέτεια του µικρασιατικο ελληνισµο. Το απ σπασµα προέρχεται απ το πρώτο µέρος του µυθιστορήµατος και αναφέρεται στην πρώτη επίσκεψη του νεαρο αφηγητή στη Σµ ρνη το Πηγαίνοντας στη µεγάλη πολιτεία βρίσκει εργασία, απογαλακτίζεται απ την οικογενειακή του εστία και ενηλικιώνεται. επτέµβρης ήταν του 1910, ταν πρωτοκατέβηκα στη Σµ ρνη. Θυµο µαι π σο σκιάχτηκα* µ λις βρέθηκα µοναχ ς σε µια τ σο µεγάλη πολιτεία. Άγνωστοι, αλλιώτικοι ανθρώποι, άγνωστα και τα σοκάκια. Κανένα δεν ήξερα και κανένας δε µ ήξερε να µε καλωσορίσει ένιωθα σαν το ξεριζωµένο δεντρί. Ακο µπησα σ ένα χάνι* το τρίχινο ζεµπίλι* µε τις αλλαξιές και τα φαγώσιµα που µου δωκε η µάνα µου, και βγήκα ν ανταµώσω το σταφιδέµπορα που θα µ έπαιρνε στη δο λεψή του. Με την αντρέσα* στο χέρι, µε τα πρώτα παπο τσια που φ ραγα στη ζωή µου να µε στενε ουνε, µε το ντρίλινο* φράγκικο* πανταλ νι, κάπως κοντ για τις µακριές κανάρες* µου, να µε κ βει κι αυτ στον καβάλο, περπατο σα, άτσαλα, δειλά. Ωστ σο ήµουνα περήφανος για το νέο σουλο πι* µου και κάθε τ σο έσκυφτα και καθάριζα µε το χέρι τα παπο τσια µου κι έριχνα κλεφτές, φοβισµένες µατιές ολο θε* ν αντιληφθώ πο βρίσκοµαι κι αν µε προσέχουν οι περαστικοί. Μ λις βγήκα στην προκυµαία τα ξέχασα λα, ακ µα και τη δειλία µου. Ήρθαν οι εντυπώσεις και µε πήραν απαλά και µε µερώσανε και δεν ήξερα τι να πρωτοδώ και τι να πρωτοχαρώ. Τη θάλασσα; Τα βαποράκια της Χαµιδιέ που σκίζανε το νερ δίχως να βουλιάζουν; Τα µεγάλα µαρµαρένια σπίτια, µε τα ξ λινα κλειστά, λο µυστήριο, µπαλκ νια τους; Τις καρ τσες µε το ρυθµικ χτ πο τους πάνω στο γρανιτένιο πλακ στρωτο; Τα τράµια* που τα σέρνανε άλογα; Ή λον εκείνον το χαρωπ, ξέγνοιαστο * σκιάχτηκα: φοβήθηκα * χάνι: πανδοχείο * ζεµπίλι: σάκος * αντρέσα: διε θυνση * ντρίλινο: απ φτην βαµβακερ φασµα * φράγκικο: γαλλικ * κανάρες: µακριά π δια (κανιά) * σουλο πι: εµφάνιση * ολο θε: παντο * τράµια: µέσα µεταφοράς, τραµ [94]

3 OΤΑΝ ΠΡΩΤOΚΑΤΕΒΗΚΑ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ιδώ Σωτηρίου κ σµο που µπαιν βγαινε µε σαµατά* στις λέσχες και στα καφενεία κι έµοιαζε να ζει πανηγ ρι; κι χι µια κοινή, καθηµερινή µέρα δουλειάς! Στάθηκα άκρη άκρη στο µουράγιο, β λεψα τα χέρια µου στις τσέπες κι έµεινα εκειδά εντυπωσιασµένος. Τα κ µατα ανεβοκατεβαίνανε και καθώς ένιφταν* τις µαλτεζ πετρες σκορπο σανε µια ανεσηµιά* που µοσκοβ λαγε θαλασσινά. Μ δια, εκατοµµ ρια µ δια ήταν σφηνωµένα πάνω στις σιδερένιες τραβέρσες* που συγκρατο σαν τις Σκάλες. Αυτές οι Σκάλες, η Εγγλέζικη Σκάλα, η Καινο ρια Σκάλα, η Μακριά Σκάλα, λες κι ήταν τα χέρια του µεγάλου λιµανιο. Εδώ γιν ταν το µπάρκο * έφευγε ο βλογηµένος καρπ ς της Ανατολής για τις ξένες χώρες κι έµπαινε το χρυσάφι. «Λέγε, Εµµανουήλ, τι γνωρίζεις διά το χρυσ µαλλον δέρας;» άσκαλε, δε σ αποκρίθηκα κατά που πρ σµενες κείνη τη µέρα. Τώρα µως εδώ καταλαβαίνω την ερώτησή σου, ζωντανε ουν µπρος στα µάτια µου λες οι ιστορίες που µου διηγήθηκες, καθαρές, στρωτές, παρµένες θαρρείς απ τη Χρηστοµάθειά* µας. µως απ κοντά έρχονται χορε οντας κι οι ζωηρές ιστορίες που άκουσα για τη Σµ ρνη απ τον παιχνιδιάτορα* το Χρίστο. Τις έλεγε στα πανηγ ρια µας κρο οντας το σάζι* του, ένα µακρ ίσαµ ένα µέτρο ργανο, που λαλο σε σαν Θε ς και µεις τα παιδιά λαχταρο σαµε: «Αχ, π τε θα τηνε γνωρίσουµε το τη την πολιτεία!». ταν ήµουνα πολ µικρ ς και πήγαινα µε τη µάνα µου στην εκκλησιά σκιαζ µουνα να βλέπω ζωγραφισµένο στον τρο λο το πελώριο µάτι του Θεο. Τώρα ήθελα να γίνω ένα τέτοιο µάτι να τα δω λα µονοµερίς. Και να γίνω κι ένα πελώριο αφτί, ν ακουµπήσω στον κ ρφο το της της πολιτείας, ν ακο σω την καρδιά της. [ ] Oι άνθρωποι στη Σµ ρνη µιλο σανε λοι ελληνικά, ακ µα κι οι Το ρκοι κι οι Λεβαντίνοι κι οι Oβραίοι κι οι Αρµεναίοι. Στο Φραγκοµαχαλά ωστ σο, πολλά µεγάλα καταστήµατα είχανε ξενικά ον µατα που δεν τα Άποψη της προκυµαίας της Σµ ρνης σε επιστολικ δελτάριο πριν απ το 1919 * σαµατάς: θ ρυβος * ένιφταν: έπλεναν * ανεσηµιά: ανάσα * τραβέρσες: στηρίγµατα * µπάρκο: φ ρτωση του εµπορε µατος στα πλοία * Χρηστοµάθεια: διδακτικ βιβλίο µε ηθοπλαστικά διηγήµατα * παιχνιδιάτορας: οργανοπαίκτης * σάζι: κρουστ µουσικ ργανο [95]

4 ΠAΛΑIΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΖΩΗΣ καταλάβαινα: «Κοντουάρ», «Λουβρ», «Μπον µαρσέ», «Παραντί ντε Νταµ» κι άλλα. Και τι δεν έβρισκες σε το τα τα µαγαζιά! Απ παραδείσια φτερά για τα µαλλιά των γυναικών, µέχρι σκαρπίνια* για Σταχτοπο τες. Και παιχνίδια, µορφα κουρντιστά παιχνίδια! Π σο ευτυχισµένα θα πρεπε να ναι εδώ τα παιδιά και π σο παραχαϊδεµένες οι γυναίκες! Τράβηξα ίσια στην Αγια-Φωτεινή κι άναψα στη χάρη της το κεράκι που µου παράγγειλε η µάνα µου. Κι στερα καρφώθηκα να βλέπω και να µη χορταίνω το καµπαναρι. Είκοσι µέτρα µπ ι, τέσσερα πατώµατα, λο µάρµαρο. Κι ανάγλυφος ο Χριστ ς να κάθεται στο πηγάδι και να τα λέει µε τη Σαµαρείτιδα. Κι οι καµπάνες φανταχτερές, γλυκ λαλες, δώρο των µεγάλων δουκώνε της Ρωσίας, και κατάκορφα, στον τρο λο, ο χρυσ ς σταυρ ς να λάµπει στον ήλιο, παρηγοριά και σκέπη για τους ραγιάδες, που το χαν κα χηµα, γιατί ο σταυρ ς έστεκε πιο ψηλά απ την ηµισέληνο που ήταν στηµένη στο µιναρέ του Ισάρ τζαµί. Εκειδά πλάι στον περίβολο της Αγια-Φωτεινής βρήκα και την Ευαγγελική Σχολή. Είχα κάνει νειρο να µπω εδώ µέσα, κι ο δάσκαλ ς µου ο Πυθαγ ρας Λάριος µε σιγοντάριζε.* Μα ο πατέρας µου τ νε πρ γκηξε: «Κυρ δάσκαλε, να µε συµπαθάς. Αεροκοπανιτζή* δεν τ νε θέλω τον υγι µου. Εµείς είµαστε ρεσπέρηδες* και χρειαζο µαστε χέρια». Μ λις άκουσα την καµπάνα της Αγια-Φωτεινής να χτυπάει δώδεκα, τινάχτηκα. Μπρε για π τε µεσηµεριάστηκα; Είπα να βιαστώ, να τρέξω για τη δουλειά, µα θυµήθηκα πως δεν είχα να δώσω λ γο σε κανένα, µιας κι ήµουνα, για πρώτη φορά, αυτεξο σιος, και τ τες µ έπιασε τρελή χαρά. Χώθηκα µέσα στο πλήθος, στο τσαρσί* κι έπινα τσιτσιµπίρια και σερµπέτια* κ κκινα και πράσινα «µπουζ-γκιµπί, κεκίκ-σουγιο»,* και χαιρ µουνα που σπαταλο σα τα λίγα τεσσαράκια που µου βαλε στην τσέπη η µάνα µου, κρυφά απ τον πατέρα. Ύστερα κάτι µε σταµάτησε ο χωριάτης στιµέρνει* τον ακριβοκερδισµένο παρά. Κι είπα να πάω κατευθείαν στο µαγαζί του κυρ Μιχαλάκη Χατζησταυρή, να σιγουρέψω τη θέση µου και συνεχίζω έπειτα το σουλάτσο.* Τ νε βρήκα τον κυρ φατ ρο* πάνω στην άψα* της δουλειάς. Τέτοιες µέρες που κατέβαιναν οι χωριάτες να πουλήσουνε τη σοδειά τους, οι εµπ ροι δεν κλείνανε. Μ λις µπήκα στο στεν µακρο µαγαζί µε τα πολλά πατάρια, µε πήρε απ τη µ τη η γνώριµη γλυκ στυφη µυρουδιά της σταφίδας και του σ κου. O Χατζησταυρής στεκ τανε κατα- µεσής και ζ γιαζε, λο φροντίδα. Εργάτες µε χαµαλίκες* στην πλάτη µπαινοβγαίνανε * σκαρπίνια: παπο τσια * σιγοντάριζε: ενθάρρυνε * αεροκοπανιτζής: αργ σχολος * ρεσπέρηδες: αγρ τες * τσαρσί: αγορά * τσιτσιµπίρια και σερµπέτια: αρωµατικά ποτά * «µπουζ-γκιµπί, κεκίκ-σουγιο»: παγω- µένοι χυµοί * στιµέρνει: εκτιµά, υπολογίζει * σουλάτσο: περίπατος * κυρ φατ ρο: το αφεντικ * άψα:ένταση * χαµαλίκες: ειδικ ς εξοπλισµ ς για να κουβαλο ν οι εργάτες στην πλάτη τους εµπορε µατα [96]

5 OΤΑΝ ΠΡΩΤOΚΑΤΕΒΗΚΑ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ιδώ Σωτηρίου απ το πίσω πορτί, που ήταν το ντάµι * εκεί αφήνανε τις καµήλες, τους αραµπάδες,* τα γαϊδο ρια και τις βοϊδάµαξές τους. υο ξυπ λητοι χαµάληδες, µε δασά γυµνά τα στήθια, σήκωναν στον ώµο τη µανέλα* που πάνω κει κρεµ ταν το καντάρι.* O Χατζησταυρής µ ολοστρ γγυλη κοιλίτσα, διπλά προγο λια και ολοκ κκινα, σαν βουτυρω- µένα, µάγουλα ξεφώνιζε τις οκάδες.* Είχε µάτι ξ πνιο που σπίθιζε κι έπαιζε ολο θε ακο ραστο. Τα χέρια και τα ποδάρια του, πολ αδ νατα ανάλογα µε το σώµα, τον κάνανε να µοιάζει µε βάτραχο. λες οι κινήσεις του και η σβελτάδα* του κι οι τρ ποι του δείχνανε πως είχε δουλέψει κι η αφεντιά του παραγι ς.* Και τ ντις,* πως έµαθα αργ τερα, παραγι ς ήτανε κάποτες, µα ήξερε σου λέει ν αρπάζει την περίσταση και συνεταιρίστηκε µε το Σελήµ εφέντη και πατο σανε κι οι δυο, µε το ελε θερο, πάνω σε καρδιές και σε πορτοφ λια, κι απ κει και πέρα τα βολέψανε κι έρεε το χρήµα. Πλησίασα τον κυρ Μιχαλάκη, του µίλησα θαρρετά, του δωκα και το συστατικ γράµµα που είχα απ τη δηµογεροντία* του χωριο µας. Αυτ το γράµµα πολ τον εκολάκεψε, γιατί τ άρεζε να τον υπολογίζουνε οι ισχυροί. Με ξέταξε µε µατιά που τρ πωσε ίσαµε την ψυχή. Ναι, ξέρω, έκανε, µου µίλησαν κι άλλοι για σένα. Θα σε κρατήσω. Με βολε ει που ξέρεις τα το ρκικα. Α ριο πρωί έλα να πιάσεις δουλειά, να σε δοκιµάσω και τα ξαναλέµε για την πλερωµή. ταν βγήκα έξω πετο σα απ χαρά αν είχα µουστάκι θα το στριβα, τ σο ένιωθα άντρας. Τώρα µπορο σα να χαρώ τη µέρα µου, την πρώτη και µοναδική λε τερη και ξέγνοιαστη µέρα της ζωής µου. Ώρες ολ κληρες τριγ ριζα µέσα στα µπεζεστένια* και στα σοκάκια της Σµ ρνης, ίσαµε που µε βρήκε η ν χτα. Εργάτες µε µακριά ραβδιά ανάβανε τα φανάρια του γκαζιο. Oµορφοστολισµένες κυράδες κατεβαίνανε µε τις καρ τσες τους για τις λέσχες, τα προβέγγερα και τις «γιαβάν σουπέδες».* Κοπέλες ξεντεκολτεδιασµένες,* µελαψές και πεταχτές σεργιανο σανε, γελο σανε, κορτάρανε. Ζευγάρια ε θυµα αγοράζανε λουλο δια. Στα καφενεία παίζανε µουσικές, τραγουδο σανε πολιτάκια και γκαρσ νια πηγαινοφέρνανε δίσκους µε καραφάκια και µεζέδες. Η προκυµαία µοσχοβολο σε ο ζο, αγγουράκι, τηγανητ κρέας και θαλασσινά. Μασουλίζανε οι καθιστοί, κι οι σουλατσαδ ροι σπ ρους, τσεµπλεµπο δες,* παγωµένα αµ γδαλα, λιµπινάρια,* µα και γλασσάδες* και ζαχαρωτά και γλειφιτζο ρια. Τα σπίτια, ακ µα και στους απ µακρους µαχαλάδες, ανοιχτά, συντροφεµένα. Στις * ντάµι: ζυγαριά * αραµπάδες: κάρα * µανέλα: µοχλ ς * καντάρι: ζυγαριά * οκά: µονάδα βάρους * σβελτάδα: γρηγοράδα * παραγι ς: βοηθ ς τεχνίτη, υπηρέτης * τ ντις: πραγµατικά * δηµογεροντία: αιρετοί άρχοντες της ελληνικής κοιν τητας * µπεζεστένια: στεγασµένες αγορές * προβέγγερα και «γιαβάν σουπέδες»: εσπερινές κοινωνικές συγκεντρώσεις για ψυχαγωγία * ξεντεκολτεδιασµένες: µε αποκαλυπτικά ντεκολτέ * τσεµπλεµπο δες: στραγάλια * λιµπινάρια: σπ ρια απ λο πινα * γλασσάδες: παγωτά [97]

6 ΠAΛΑIΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΖΩΗΣ π ρτες καθισµένες φαµελιές* είχαν στρωµένο ε θυµο λακιρντί.* ε µου κανε καρδιά να πάω για πνο. Είχα µ λις γνωριστεί µε τη Σµ ρνη και µου φαιν τανε πως γεννήθηκα κι έζησα εδώ τα δεκάξι χρ νια της ζωής µου. ταν έπεσα να κοιµηθώ, στριφογ ριζα και της µίλαγα σαν ερωτευµένος. «Είσαι µορφη, το ξέρεις; Είσαι πολ µορφη!» Εδώ στη Σµ ρνη θα µπορο σα να κάνω νειρα, σα νειρα ήθελα, δίχως να τρώω ξ λο. Σωτηρίου, Ματωµένα χώµατα, Κέδρος * φαµελιές: οικογένειες * λακιρντί: κουβέντα, κουτσοµπολι ƒ π ÔÈÂ Â Ó È ÔÈ appleúòùâ ÂÓÙ appleòûâè Î È Ù Û Ó ÈÛı Ì Ù ÙÔ ÊËÁËÙ ÌfiÏÈ ÊÙ ÓÂÈ ÛÙËÓ appleúôî Ì ÙË Ì ÚÓË ; ÔÈ ÌÓ ÌÂ Í appleóô Ó ÛÙÔ Ì Ïfi ÙÔ ÊËÁËÙ Î ıò ÓÙÈÎÚ ÂÈ ÙË ÌÂÁ ÏË appleôïèùâ ; applefi appleôèâ Ê Ï, ıóë Î È appleôïèùèûìô apple ÚÙ ÂÙ È Ô appleïëı ÛÌfi ÙË Ì ÚÓË ; ÔÈ ÂÓÙ appleˆûë Û ËÌ Ù ÂÈ Ô ÊËÁËÙ ÁÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ ˆ ÙË applefiïë ; O ÊËÁËÙ ËÛ ÛÙÔ ˆÚÈfi ÙÔ ÛÎÔÏ apple È ÈÎ Î È ÂÊË ÈÎ ÚfiÓÈ, ÏÏ ÛÙË Ì ÚÓË ÓÈÒıÂÈ Â Ù ÈÛÌ ÓÔ. µúâ Ù ˆÚ ÛÙÔ Î ÌÂÓÔ appleô ÂappleÈ Â ÈÒÓÔ Ó Ù ÙËÓ apple Ú Ù ÚËÛË. IA EMATIK ƒ ƒπo ˆÁÚ Ê ÛÙ ÙÔ Î Ìapple Ó ÚÈfi ÙË Á ºˆÙÂÈÓ Ì ÛË ÙËÓ appleâúèáú Ê ÙÔ ÊËÁËÙ. µúâ Ù ʈÙÔÁÚ ÊÈÎfi, ÂÈÎ ÛÙÈÎfi Î È ÏÏÔ ÓÙ appleô ÏÈÎfi ÁÈ ÙË Ì ÚÓË appleúèó Î È ÌÂÙ ÙËÓ Î Ù ÛÙÚÔÊ ÙÔ ªappleÔÚ ÙÂ Ó appleâ ı Óı Ù ÛÙËÓ ŒÓˆÛË Ì ÚÓ ˆÓ, ÛÙÔ ÓÙÚÔ ªÈÎÚ ÛÈ ÙÈÎÒÓ appleô ÒÓ Î È ÛÙËÓ ÛÙ Ì ÚÓË Ó ÂappleÈÛÎÂÊ٠٠ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ- Î È ı ÓÛË ÙÔ π Ú Ì ÙÔ ªÂ ÔÓÔ ÏÏËÓÈÛÌÔ (http://www.hellenichistory.gr, ÁÎÂÓÙÚÒÛÙ ÂÁÎ ÎÏÔapple È ÈÎ appleïëúôêôú  ÁÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ Î È ÙËÓ ÂÎapple È Â ÙÈÎ appleúô- ÛÊÔÚ ÙË ÁÁÂÏÈÎ ÔÏ. ªappleÔÚ ÙÂ Ó appleâ ı Óı Ù ÁÈ appleâúèûûfiùâúâ appleïëúôêô- Ú Â ÛÙËÓ ÚfiÙ appleë ÁÁÂÏÈÎ ÔÏ [ ] Ì ÚÓË (ÙËÏ , ). [98]

7 ø ƒ ª ƒπ À Û Ù appleú ÏË Το διήγηµα που ακολουθεί προέρχεται απ τη συλλογή διηγηµάτων Η φλέβα του λαιµο (1998) του Θεσπρωτο συγγραφέα Σωτήρη ηµητρίου. O ενήλικος αφηγητής-συγγραφέας περιγράφει µε νοσταλγία τις παιδικές και εφηβικές µνήµες του απ τις διακοπές του Πάσχα στο χωρι του, που συνορε ει µε την αλβανική µεθ ριο. O Απρίλης ήταν κάποτε για µένα τώρα πια έχει µπει κι αυτ ς στο χωνευτήρι των πολλών και επαναλαµβαν µενων εικ νων και εµπειριών το Πάσχα στο χωρι µου. χι µως µε το θρησκευτικ του µέρος, παρά µ νον αµυδρά. Μεγάλη Πέµπτη, εγώ και τ αδέρφια µου ξεκινο σαµε το πρωί µε το λεωφορείο. Oλ κληρο ταξίδι. Φτάναµε στη γέφυρα του Καλαµά. Μια γέφυρα σιδερένια, βαθυπράσινη, απ τον καιρ του Εµφυλίου. Αφο γιν ταν ο έλεγχος των ταυτοτήτων απ τους φαντάρους του φυλακίου στιγµές έντονες για τις παιδικές καρδιές µας, το λεωφορείο, αργά αργά, έµπαινε στη γέφυρα. Κραπ, κραπ, χτ παγαν κι έτριζαν οι σιδεριές. Το νερ απ κάτω ορµητικ, θολοπράσινο απ τις πυκνοφυτεµένες χθες. Έλιωναν τα χι νια. Απ εκεί και πέρα άρχιζε ένας άλλος κ σµος. Στο Φιλιάτι κάναµε υποχρεωτική στάση τρεις µε τέσσερις ώρες. Γι αυτές τις ώρες που τις περνο σαµε στο καφενεδάκι του σταθµο δεν αγαπο σα και πολ αυτή την κωµ πολη, τ σο λαχταρο σα το χωρι µου. Το καφενεδάκι ήταν γεµάτο ταξιδιώτες για τα πανωχώρια των Φιλιατών. Εκεί άρχιζαν τα πρώτα «ποιανο είσαι εσ, µωρέ παιδάκι µου;», «ετο τη µοιάζει της µάνας της» απ τους χωριανο ς µας και τα πρώτα φιλιά. Πρ γευση απ το χωρι µου παρηγορητική. Επιτέλους, το αποµεσήµερο το λεωφορείο αγκοµαχώντας, γιατί ήταν ασφυκτικά γεµάτο και ο δρ µος χωµάτινος, ανηφορικ ς, λο κογκέλες,* ξεκίναγε για τα χωριά της Μουργκάνας. Αϊ-Νικ λας, Άγιοι Πάντες, Παλιοχώρι, ανηφ ρες, στροφές, µια στροφή ακ µα και να το χωρι µου, η Π βλα. Μαγευτικ ς δρ µος, µαγευτικά χωριά. Λες και οι πλαγιές οι ντυµένες µε κουµαριές, τσέρα, χελιδρονιές,* δάφνες, οι χείµαρροι που ξεπηδο σαν * κογκέλες: στροφές * κουµαριές, τσέρα, χελιδρονιές: λουλο δια, θάµνοι και βλάστηση της περιοχής [99]

8 ΠAΛΑIΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΖΩΗΣ εδώ και κει, τα λιθάρια και τα µονοπάτια ενσωµάτωσαν,τι οµορφ τερο και ευγενέστερο απ τις ανθρώπινες ζωές αιώνων. Ακ µα και σήµερα, αυτή η διαδροµή, αυτά τα χωριά είναι για µένα µια διαδροµή πνευµατική, µια διαδροµή νοσταλγίας και καηµο. Στο χωρι µου φτάναµε το µο σγκωµα.* Μας άφηνε το λεωφορείο στη Θελεσουριά, που ήταν ένα µικρ εικ νισµα, ο Αϊ-Θανάσης. O γκος της Μουργκάνας µπροστά µας. Στην κορφή το βουν είχε ακ µα χι νια, που άστραφταν απ ένα χιλι χρωµο ηλιοβασίλεµα. Εκεί που χαν ταν ο ήλιος ήταν ένας τ πος αγαπηµένος, µυστηριακ ς, αβάδιστος. Ήταν η Β ρειος Ήπειρος. Στη Θελεσουριά, κατεβαίνοντας απ το λεωφορείο, µας χτ παγε ευχάριστα ένα ψυχρ αεράκι που Κ ριος οίδε πώς το χα συνδέσει µε τη Β ρειο Ήπειρο, µε την Αλβανία. Μήνυµα απ µια άλλη ζωή, πιο ενδιαφέρουσα, πιο πλο σια, πιο αινιγµατική. Περιττ να πω τι δεν ήξερα τίποτα για ιδεολογίες, πολέµους και άλλα, και οι δικοί µου, συγγενείς και χωριανοί, µιλο σαν λίγο και ασαφώς, κάτι που µεγάλωνε το µυστήριο. Φτάναµε µε τα ποδάρια στο σχολει, κατ πι µια απ τοµη κατηφοριά µάς έβγαζε στην πλατεία του Νικ πλου, που ήταν το περίπτερο του µπαρµπα-μήτση µας. Μας καρτέραγε µε ζαχαρωτά και φιλιά. Κατ πι σταµατο σαµε στο πατρικ της µάνας µου για λίγο, να δώσουµε τσιγάρα στον παππο, και κατ πι σφεντ να για το πατρικ µας, για τη γιαγιά µας. Σε λη αυτήν τη διαδροµή η µ τη µας είχε πανηγ ρι. Φρέσκια, ξάστερη ανάσα ανακατεµένη µε τ αγριολο λουδα του Απριλιο φράξο, µανο σια, ζουµπο λια, µοσφακίδια. Τον τ νο τον έδιναν µως οι καβαλίνες,* η κοπριά, το νοτισµένο χώµα. Στο πατρικ µας. Τ πος θαλπωρής. Ένα µικρ σπιτάκι µε δυο κάµαρες, κατώι για τις αίγες,* µπλατσαρι,* ένας µικρ ς κηπάκος και η επιβλητική και συγχρ νως γλυκ τατη παρουσία της γιαγιάς µου. Μας µάζευε µε πατάτες γιαχνί. Μοσκοβ λαγε ο τ πος. Κατ πι κοιµ µασταν λοι µαζί στρωµατσάδα κι αυτή στη µέση. Το πρωί µάς ξυπνο σαν πετεινοί, γοµάρια,* αίγες, βετο λια * φωνο λες απ τις γυναίκες που φο ρνιζαν, σκο πιζαν, έκοβαν κλαρί. Μαζεµένο το χωρι, αµφιθεατρικά χτισµένο, δηµιουργο σε τέλεια ηχητική. «Ω Αγγελο δω, ξ πνησαν τα παιδιά;», ακο γαµε τη θειάκω Λ λα απ το δίπλα µαχαλά. «Ξ πνησαν, µωρ συµπεθέρα». * µο σγκωµα: σο ρουπο * καβαλίνες: περιττώµατα, κυρίως αλ γου ή άλλου υποζυγίου * αίγες:κατσίκες * µπλατσαρι : αποθήκη * γοµάρια: γαϊδο ρια * βετο λια: µικρά τραγιά [100]

9 ΠΑΣΧΑ Τ ΑΠΡΙΛΗ Σωτήρης ηµητρίου «Αυγά έχεις; Θέλεις;» «Έχω, έχω». «Καλά, στείλ τα µου κατ πι». Άρχιζε το πανηγ ρι. Τρεχαλητά µε τ άλλα παιδιά, επισκέψεις στις θείες, β λτες στους κήπους του Μαµά, στ αµπέλια της Φέρας, στην Αϊ-Παρασκευή. Άρχιζαν δειλά να κοκκινίζουν οι πρώτες κουτσουπιές.* Τα τριαντάφυλλα, πυκν φυλλα και µοσχο- µυριστά, ροζ-άσπρα, ήταν παντο. Στις αυλές και στους φράχτες. Σου έσπαιναν* τη µ τη. Απ την Ανάσταση θυµάµαι κάπως τις στρακαστρο κες, που τις πιέζαµε µε τις σ λες. Ακ µα κι εκείνη την ώρα του πανδαιµ νιου εγώ είχα το µυαλ µου στ αστέρια του ορίζοντα, πάνω απ τον απαγορευµένο τ πο. Την άλλη µέρα, λο το χωρι ανέβαινε στην κορυφή του διπλανο βουν πλου, που ήταν το φυλάκιο Γκελίλι, για επίσκεψη στους στρατιώτες. Τους πηγαίναµε αυγά, κουλο ρια κι εκείνοι µας έδιναν γαλέτες. Χαρο µενα, απλά παιδιά, µας άφηναν να δο µε και µε τα κιάλια µέσα στο Αλβανικ. Φέρναµε κοντά µας εικ νες απ ανθρώπους, κυρίως γυναίκες να σκάβουν εν σειρά ή να κάνουν άλλες δουλειές, πάντα σε οµάδες. Είχαν κατασκευάσει και µια τεχνητή λίµνη για την άρδευση. Παρ λο που µε τα κιάλια είχα απτ το αντικείµενο της περιέργειάς µου, η έλξη και το µυστήριο βάθαιναν. Άκουγα ιστορίες τα κατοπινά χρ νια για κατασκ πους, που χαµογελώντας χαιρέταγαν απ απ σταση τις γυναίκες στ αµπέλια. Αυτές ανατρ µαζαν κι αυτουνο ς τους κατάπιναν τα λ γγα.* Το πέρασµα αυτών των µυστήριων ανθρώπων το χω επίσης συνδέσει µε το ψυχρ αεράκι που µας υποδεχ ταν στη Θελεσουριά. ταν αναχωρο σαµε, χαράµατα, για την Ηγουµενίτσα ήταν για µας Μεγάλη Παρασκευή. Πονο σαµε και τα τρία, λες και µας ξερίζωναν. Η αδερφή µου µε κλά- µατα και φωνές, «γιαγιά µουουου», ξ πναγε το χωρι. Εγώ βαστι µουνα και έκλαιγα κρυφά, µε τρ πο αξιοπρεπή, και για να το πετ χω αυτ σφιγγ µουνα και βλοσ ρευα.* ε θέλαµε, αρνι µασταν ν αποχωριστο µε τη γιαγιά Αγγελο δω, το χωρι. Και πο να πηγαίναµε; Στο βασανιστήριο της τ τε και τώρα εκπαιδε σεως. Μ λις πήγα στο Γυµνάσιο, βαθµιαία κι απ το Λ κειο µ νιµα πλέον πάει το χωρι και η γιαγιά. εν πάταγα το π δι µου. Σινεµάς, ξένη µουσική, ερωτικά σκιρτή- µατα, κατ πι σπουδές εν Αθήναις άλλη θλιβερή ιστορία αυτή, µέχρι τα τριάντα µου δεν είχα καµιά ψυχική σχέση κι επαφή. * κουτσουπιές: χαρουπιές * έσπαιναν: έσπαγαν (µεταφορικά) * λ γγα: θαµνώδη δάση * βλοσ ρευα: κατσο φιαζα [101]

10 ΠAΛΑIΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΖΩΗΣ Μεγάλος ήµουν τι µεγάλος, άντρας γκοτζάµ γαϊδο ρι ταν µας έστειλε η γιαγιά µου µήνυµα, έναν πικρ Απρίλη, να πάµε να περάσουµε το Πάσχα µαζί της. εν πήγα. Μετά απ λίγο πέθανε. ε θυµάµαι να µου στοίχισε. O τε στην κηδεία της πήγα. Με είχε καταλάβει εξολοκλήρου ο εαυτ ς µου. Πέρσι πήγα στο χωρι µου, µετά τη Λαµπρή, για ολιγ ωρη επίσκεψη. Το πατρικ µου χορταριασµένο, ετοιµ ρροπο. O κηπάκος του πνιγµένος στην άγρια βλάστηση. Τζαρκάλευα* στην αγαπηµένη κάµαρη των παιδικών µου χρ νων και κάπου βρήκα την αστυνοµική ταυτ τητα της γιαγιάς µου. Oλοκαίνουρια. Απ τη µικρή φωτογραφία µε κοιτο σε πάλι µ εκείνη την αγάπη της, που µας έθρεψε και µας εφοδίασε για µια ολ κληρη ζωή. Το χωρι περίπου έρηµο. O τε γοµάρια άκουσα ο τε φωνές απ γυναίκες και παιδιά. Πήγα στο µαγαζάκι του άλλου µου θείου, του Μήτση Έξαρχου. Κάποια στιγµή, δυο φαντάροι µε πλήρη πολεµική εξάρτυση έφεραν δυο Αλβανο ς αιχµαλώτους. Ξέπνοοι* λοι. Ένας φαντάρος Αθηναίος, πως έµαθα µετά έβριζε τον κωλ τοπο, τους κωλοαλβανο ς. Έκατσαν στον πάγκο και ο θείος µου τους κέρασε αµέσως λουκο µια. Oι Αλβανοί τα έφαγαν λαιµαχτικά* και λερώθηκαν µεριές µεριές απ τη σκ νη. Καίτοι* είχαν κακ χάλι απ την ταλαιπωρία, τινάχτηκαν και καθαρίστηκαν µε επιµέλεια. Σ. ηµητρίου, Η φλέβα του λαιµο, Πατάκης Κωνσταντίνος Παρθένης, Τοπίο * τζαρκάλευα: έψαχνα * ξέπνοοι: κουρασµένοι, εξαντληµένοι * λαιµαχτικά: µε λαιµαργία * καίτοι: αν και, µολον τι [102]

11 ΠΑΣΧΑ Τ ΑΠΡΙΛΗ Σωτήρης ηµητρίου ƒ π ÔÈ Û Ó ÈÛı Ì Ù Â Â Ô ÊËÁËÙ Î ıâ ÊÔÚ appleô apple Á ÈÓ ÛÙÔ ˆÚÈfi ÙÔ ÁÈ ÙÔ Û Î È appleô ÔÊ ÏÔÓÙ È Ù ; O ÊËÁËÙ ÂÈ ÎÚ Ù ÛÂÈ ÛÙË ÌÓ ÌË ÙÔ fiïâ ÂΠӠÙÈ ÂÌappleÂÈÚ Â ÙÔ ˆÚÈÔ ÙÔ appleô appleôï Ì ÓÂ Ì Ûˆ ÙˆÓ ÈÛı ÛˆÓ. µúâ Ù ÙÈ ÔappleÙÈÎ, ÎÔ ÛÙÈÎ, ÔÛÊÚËÙÈÎ Î.Ïapple. ÂÈÎfiÓ ÙÔ ÎÂÈÌ ÓÔ. Ò apple ÚÔ ÛÈ ÔÓÙ È ÔÈ ÌÔÚÊ ÙˆÓ Û ÁÁÂÓÈÎÒÓ appleúôûòappleˆó ÙÔ ÊËÁËÙ Î È ÁÈ appleôèô ÏfiÁÔ Í ˆÚ ÂÈ Ë ÁÈ ÁÈ ÁÁÂÏÔ ˆ; Ò ÂÍËÁÂ Ô ÊËÁËÙ ÙËÓ ÏÏ Á ÙˆÓ Û Ó ÈÛıËÌ ÙˆÓ ÙÔ apple Ó ÓÙÈ ÛÙÔ ˆÚÈfi Î È ÛÙÔ Û ÁÁÂÓ ÙÔ, fiù Ó ÌÂÁ ψÛÂ; Ò ÎÚ ÓÂÙ ٠ÙËÓ ÏÏ Á ; µúâ Ù ٠ÛËÌ ÛÙ ÔappleÔ Ô ÊËÁËÙ Ó Ê ÚÂÙ È ÛÙÔ Ï ÓÔ, ˆ apple È Î È ˆ ÂÓ ÏÈÎÔ. Ò ÙÔ ÓÙÈÌÂÙˆapple ÂÈ Û Πıâ appleâú ÛÙ ÛË Î È ÁÈ Ù ; Ê ÁËÛË ÙË ÈÛÙÔÚ Á ÓÂÙ È Ì Û applefi ÙËÓ ÔappleÙÈÎ ÁˆÓ ÙÔ ÒÚÈÌÔ ÊËÁËÙ appleô ı Ì Ù È ÙËÓ apple È ÈÎ ÙÔ ËÏÈÎ. ÔÈ È ıâûë ÂÈ Ô ÒÚÈÌÔ ÊËÁËÙ apple Ó ÓÙÈ ÛÙÔ apple ÚÂÏıfiÓ ÙÔ ; µúâ Ù ÙÈ Û ÂÙÈÎ Ó ÊÔÚ ÙÔ ÛÙÔ Î ÌÂÓÔ. IA EMATIK ƒ ƒπo ËÌÂÈÒÛÙ apple Óˆ ÛÙÔ ÚÙË ÙË È ÚÔÌ appleô ÎÔÏÔ ıô ÛÂ Ô ÊËÁËÙ ÁÈ Ó ÊÙ ÛÂÈ ÛÙÔ ˆÚÈfi ÙÔ Î È ÙÔ ÙfiappleÔ applefi fiappleô appleâúóô ÛÂ. Ó ÂÙ ÙË Ó ÙfiÙËÙ, ÂÍÂÙ ÛÙ Âapple - ÛË appleò ÂÎÙÂÏÂ Ù È Û ÌÂÚ Ùfi ÙÔ ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ. Ú ÙÂ Ó ÈÎfi Û ÊËÁËÌ ÙÈÎfi ΠÌÂÓÔ Ì ı Ì ÙÈ apple Û ÏÈÓ È ÎÔapple Û ÛÙÔ ˆÚÈfi. [103]

12 À ƒ À XÚÔÓÈÎfi Το ποίηµα περιλαµβάνεται στη συλλογή του Λ. Ξανθ πουλου Αντίψυχα (1982). Μέσα απ τις ατοµικές ζωές των προσώπων µιας οικογένειας παρακολουθο µε απ τη µια τη συν παρξη των µελών της οικογένειας (πατέρας, µητέρα) και απ την άλλη τη µετάβαση απ τον παραδοσιακ τρ πο ζωής σε νέες αναζητήσεις τις οποίες εκφράζουν οι αβέβαιες τ χες των δυο γιων. O πατέρας είπε αγαπώ τον ξεραµένο καπν έγινε καπνεργάτης η µητέρα γ ρεψε παιδιά ταίρι και σπιτικ ζευγάρωσαν* ο µεγάλος έψαχνε απ παιδί τον κο ρασαν οι µάχες ηµήτρης Γιολδάσης, Καπνοχώραφα ο µικρ ς δε ζήτησε τίποτα έφυγε σε ξένο τ πο το σπίτι µπογιατίζεται κάθε χρ νο ο πατέρας βγήκε στη σ νταξη η µητέρα χτίστηκε στις κάµαρες* ο µικρ ς γίνηκε σιδερ δροµος µακρ ς κι ο µεγάλος σκέφτηκε να πει αγαπώ τον ξεραµένο καπν άργησε προκ ψανε* οι µηχανές Λ. Ξανθ πουλος, Αντίψυχα, Ανδροµέδα * ζευγάρωσαν: παντρε τηκαν, έκαναν οικογένεια * κάµαρες: δωµάτια * προκ ψανε: προ δευσαν [104]

13 XPONIΚΟ XPONIΚO Λευτέρης Ξανθ πουλος ƒ π Ú ÙËÚ ÛÙ ÙË ÔÌ ÙÔ appleôè Ì ÙÔ. È ËÏÒÓÔ Ó Ù ÂÓ È ÌÂÛ ÎÂÓ Î È appleò Û Ó Â- Ù È Ô Ù ÙÏÔ Ì ÙÔ appleâúèâ fiìâóô ÙÔ appleôè Ì ÙÔ ; ÓÙÈÛÙÔÈ ÛÙ Πıâ Ì ÏÔ ÙË ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ Ì ÙË Ú ÛË Î È ÙÔ ÚfiÏÔ appleô Ó Ï Â ÛÙË ˆ ÙÔ. ÔÈÔ ÓıÚÒappleÈÓÔ Ù appleô Û appleúôî Ï ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ ÂÓ È Ê ÚÔÓ Î È ÁÈ Ù ; «O ÌÂÁ ÏÔ ÎÔ Ú ÛÙËΠapplefi ÙÈ Ì Â» «Ô ÌÈÎÚfi ÁÈÓ ÛÈ ÂÚfi ÚÔÌÔ» «Ë ÌËÙ Ú Ù ÛÙËΠÛÙÈ Î Ì Ú». Ò ÓÙÈÏ Ì ÓÂÛÙ ÙÔ ÙÔ ÛÙ Ô ÁÈ ÙË ˆ ÙÔ Î ıâ appleúôûòappleô ; ÔÈ ÛËÌ Û ÂÈ Ë Âapple Ó ÏË Ë ÙÔ Â ÙÂÚÔ ÛÙ Ô ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ appleôè Ì ÙÔ ; Ò Û Ó ÂÙ È Ô ÛÙ Ô Ùfi Ì ÙË ˆ ÙÔ ÌÂÁ ÏÔ ÁÈÔ ; Ù ÁÚ Ù ÙÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÌÂÙ ÔÏ appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙÔ appleô ËÌ, Ú Ù Û appleôèô ÚfiÓÔ ÂÎ ËÏÒÓÔÓÙ È ÛÙË ˆ ÙˆÓ appleúôûòappleˆó Î È ÂÍËÁ ÛÙ appleôè ÌÂÙ ÔÏ ÂÈ ÌÂÁ Ï - ÙÂÚË ÛËÌ Û ) ÁÈ ÙÔ Î ıâ appleúfiûˆappleô ) ÁÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ. IA EMATIK ƒ ƒπo Ò ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛ Ó ÔÈ Ô ÁÈÔÈ ÙÔ ı Ì ÙË Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ÙÔ appleôî Ù ÛÙ ÛË ; Ë- Ù ÛÙ Ì appleúfiûˆapple ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ ÎÔ Î È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ Û appleâúè ÏÏÔÓÙÔ Ù ÔappleÔ Ú - ÛÎÔÓÙ Ó Û ÓÂ Ú ËÏÈÎ ÙË ÂÎ ÂÙ ÙÔ 1980 Î È ÚˆÙ ÛÙ ٠appleôèâ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ÂappleÈ- ÏÔÁ  Ó, appleôè Âapple ÁÁ ÏÌ Ù Â Ó ÙË ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ÙËÛË Î È ÁÈ Ù. ÍÂÙ ÛÙÂ Ó Ù Ù Âapple ÁÁ ÏÌ Ù ÂÍ ÎÔÏÔ ıô Ó Ó Ô Ó ÙËÛË ÛÙËÓ ÂappleÔ Ì. µúâ Ù ÈÛÙÔÚÈÎ appleïëúôêôú  ÁÈ ÙÔ Âapple ÁÁÂÏÌ Î È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ ı ÛË ÙÔ Î appleóâúá ÙË ÛÙËÓ ÏÏ. ÚÂ Ó ÛÙ Âapple ÛË Û appleôèâ appleâúèô Û ÔÏÔ ÓÙ Ó Ì ÙËÓ Î ÏÏÈ ÚÁÂÈ Î È ÙËÓ ÂappleÂÍÂÚÁ Û ÙÔ Î appleóô ÛÙË ÌÂÙ appleôïâìèî appleâú Ô Ô. ÁÎÚ ÓÂÙ ٠apple Ï ÈfiÙÂÚ Â ÔÌ Ó Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ ÂÍ ÏÈÍË ÙÔ Âapple ÁÁ ÏÌ ÙÔ. ÔÈ Û ÌappleÂÚ ÛÌ Ù appleúôî appleùô Ó applefi ÙËÓ ÚÂ Ó Û ÁÈ ÙËÓ Ù Ë ÏÏ Î È ÁÈ ÙÈ appleúôôappleùèî ÙÔ Âapple ÁÁ ÏÌ ÙÔ ; [105]

14 Ãøº ŒÓ ÚÈıÌfi Στο σ ντοµο αφήγηµα του Τσέχωφ «Ένας αριθµ ς» η δεσποινίς Ιουλία αντιπροσωπε ει τον άβουλο ανθρώπινο τ πο δεν τολµά να διεκδικήσει τα δικαιώµατά της και συχνά πέφτει θ µα οικονοµικής και κοινωνικής εκµετάλλευσης. O Τσέχωφ σκιαγραφεί µε απλ και ευτράπελο τρ πο την παθητική ψυχολογία, η οποία χαρακτήριζε σε µεγάλο βαθµ τη γυναικεία συµπεριφορά τα παλαι τερα χρ νια. Tις προάλλες φώναξα στο γραφείο µου τη δεσποινίδα Ιουλία, τη δασκάλα των παιδιών. Έπρεπε να της δώσω το µισθ της. Κάθισε να κάνουµε το λογαριασµ, της είπα. Θα χεις ανάγκη απ χρήµατα και συ ντρέπεσαι να ανοίξεις το στ µα σου Λοιπ ν Συµφωνήσαµε για τριάντα ρο βλια* το µήνα Για σαράντα. χι, για τριάντα, το έχω σηµειώσει. Εγώ πάντοτε τριάντα ρο βλια δίνω στις δασκάλες Λοιπ ν, έχεις δ ο µήνες εδώ ο µήνες και πέντε µέρες ο µήνες ακριβώς Το χω σηµειώσει Λοιπ ν, έχουµε εξήντα ρο βλια. Πρέπει να βγάλουµε εννιά Κυριακές δε δουλε ετε τις Κυριακές. Πηγαίνετε περίπατο µε τα παιδιά. Έπειτα έχουµε τρεις γιορτές Η Ιουλία έγινε κατακ κκινη και άρχισε να τσαλακώνει νευρικά την άκρη του φουστανιο της, µα δεν είπε λέξη. Τρεις γιορτές µας κάνουν δώδεκα ρο βλια το µήνα O Κ λιας ήταν άρρωστος τέσσερις µέρες και δεν του έκανες µάθηµα Μονάχα µε τη Βαρβάρα ασχολήθηκες Τρεις µέρες είχες πον δοντο και η γυναίκα µου σου είπε να αναπαυτείς µετά το φαγητ ώδεκα και εφτά δεκαεννιά. Αφαιρο µε, µας µένουν Χµ! σαράντα ένα ρο βλια Σωστά; Το αριστερ µάτι της Ιουλίας έγινε κατακκ κινο και ν τισε. Άρχισε να τρέµει το σαγ νι της. Την έπιασε ένας νευρικ ς βήχας, έβαλε το µαντίλι στη µ τη της, µα δεν έβγαλε άχνα. * ρο βλια: ρωσικ ν µισµα [106]

15 ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜOΣ Άντον Τσέχωφ Την παραµονή της πρωτοχρονιάς έσπασες ένα φλιτζάνι του τσαγιο µε το πιατάκι του Βγάζουµε δ ο ρο βλια Το φλιτζάνι κάνει ακριβ τερα γιατί είναι οικογενειακ κειµήλιο, µα δεν πειράζει Τ σο το χειρ τερο! Προχωρο µε! Μια µέρα δεν πρ σεξες τον Κ λια, ανέβηκε ο µικρ ς στο δέντρο και έσκισε το σακάκι του Βγάζουµε άλλα δέκα ρο βλια Άλλη µια µέρα που δεν πρ σεχες, έκλεψε µια καµαριέρα τα µποτάκια της Βαρβάρας. Πρέπει να χεις τα µάτια σου τέσσερα, γι αυτ σε πληρώνουµε Λοιπ ν, βγάζουµε άλλα πέντε ρο βλια. Στις δέκα του Γενάρη σε δάνεισα δέκα ρο βλια χι, δεν έγινε τέτοιο πράµα µουρµο ρισε η Ιουλία. Το χω σηµειώσει! Καλά Βγάζουµε είκοσι επτά ρο βλια, µας µένουν δεκατέσσερα Τα µάτια της Ιουλίας γέµισαν δάκρυα. Κ µποι ιδρώτα γυάλιζαν πάνω στη µ τη της. Κακ µοιρο κορίτσι! Μα εγώ µια φορά µονάχα δανείστηκα χρήµατα. Μονάχα τρία ρο βλια, απ την κυρία, µουρµο ρισε η Ιουλία και η φωνή της έτρεµε Αυτά είναι λα λα που δανείστηκα. Μπα; Και γω δεν τα είχα σηµειώσει αυτά. Λοιπ ν, δεκατέσσερα έξω τρία, µας µένουν έντεκα. Πάρε τα χρήµατά σου, αγαπητή µου! Τρία τρία, τρία ένα και ένα Πάρ τα Και της έδωσα έντεκα ρο βλια. Τα πήρε µε τρεµουλιαστά δάχτυλα και τα έβαλε στην τσέπη της. Ευχαριστώ, ψιθ ρισε. Πετάχτηκα ορθ ς και άρχισα να βηµατίζω πέρα δώθε στο γραφείο. Με έπιασαν τα δαιµ νια µου. Και γιατί µε ευχαριστείς; Για τα χρήµατα. Μα, διάολε, εγώ σε έκλεψα, σε λήστεψα! Και µου λες κι ευχαριστώ; Oι άλλοι δε µου διναν τίποτα! ε σου διναν τίποτα. Φυσικά! Σου έκανα µια φάρσα για να σου γίνει σκληρ µάθηµα. Πάρε τα ογδ ντα σου ρο βλια! Τα είχα έτοιµα στο φάκελο! Μα γιατί δε φωνάζεις για το δίκιο σου; Γιατί στέκεσαι έτσι σαν χαζή; Μπορείς να ζήσεις σ αυτ τον κ σµο αν δεν πατήσεις λίγο π δι, αν δε δείξεις τα δ ντια σου; Γιατί είσαι άβουλη; Μουρµο ρισε µερικά ευχαριστώ και βγήκε. Ά. Τσέχωφ, ιηγήµατα, µτφρ. Κ. Σιµ πουλος, Θεµέλιο [107]

16 ΠAΛΑIΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΖΩΗΣ ƒ π ÔÈÔ appleúfiûˆappleô ÊËÁÂ Ù È ÙÔ appleâúèûù ÙÈÎfi Î È appleôè ÂÓÙ appleˆûë Û ËÌ Ù ÂÙÂ ÁÈ ÙÔ Ú - ÎÙ Ú Î È ÙÔ ıô ÙÔ ; O ÊËÁËÙ Ú ÎÙËÚ ÂÈ ÙËÓ πô Ï «Ô ÏË». ÔÈÂ ÂÓ ÚÁÂÈ ÙË ÈÎ ÈÔÏÔÁÔ Ó ÙfiÓ ÙÔ Ú ÎÙËÚÈÛÌfi; Ò ÓÙÈÌÂÙˆapple ÂÈ Ë πô Ï ÙÔÓ ÂÚÁÔ fiùë ÙË Î È ÛÂ appleôèô appleôù ÏÂÛÌ ÙËÓ Ô ËÁÂ Ë ÛÙ ÛË ÙË ; º ÓÙ ÛÙÂ ÙÂ ÙÔÓ Â Ùfi Û ÛÙË ı ÛË ÙË ÛÎ Ï. Ò ı ÓÙÈ ÚÔ Û ÙÂ ÛÂ Ó ÏÔÁË appleâú ÛÙ ÛË; Ò appleèûùâ ÂÙÂ fiùè ı ÂÍ appleëúâùô Û ÙÂ appleâúèûûfiùâúô Ù Û ÌÊ ÚÔÓÙ Û ; IA EMATIK ƒ ƒπo ÔÏÏÔ ÓıÚˆappleÔÈ apple ÊÙÔ Ó, ÂÍ ÈÙ ÙÔ Ú ÎÙ Ú ÙÔ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û ÓıËÎÒÓ ÙË ˆ ÙÔ, ı Ì Ù ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÂÎÌÂÙ ÏÏÂ ÛË. µúâ ÙÂ Ó ÙÔÌÈÎfi Î È Ó Û ÏÏÔ- ÁÈÎfi apple Ú ÂÈÁÌ (πûùôú, ÚËÛÎÂ ÙÈÎ ) Î È ÍÈÔÏÔÁ ÛÙÂ ÙÈ ÓÙÈ Ú ÛÂÈ ÙˆÓ appleúôûòappleˆó ÛÂ Û ÛË ÌÂ Ù appleôùâï ÛÌ Ù ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ. Ï ÁÍÙÂ ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ ÙˆÓ ÏÔÁ ÚÈ ÛÌÒÓ ÙÔ ÊËÁËÙ ÏÏ Î È ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ ÙˆÓ appleú - ÍÂÒÓ ÙÔ apple Ó ÓÙÈ ÛÙË ÛÎ Ï ÙˆÓ apple È ÈÒÓ ÙÔ. Άντον Τσέχωφ ( ) Κορυφαίος Ρώσος θεατρικ ς συγγραφέας και διηγηµατογράφος. Αγαπηµένα θέµατα του έργου του είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, η µετάβαση απ τον παραδοσιακ τρ πο ζωής σε νε τερους κοινωνικο ς σχηµατισµο ς που σηµατοδοτο ν αλλαγές στα ανθρώπινα συναισθήµατα, στις νοοτροπίες και στις αντιλήψεις. Τ σο στα διηγήµατα σο και στα θεατρικά του έργα σκιαγραφεί αυτές τις κοινωνικές καταστάσεις µε απλ τητα, ειλικρίνεια αλλά και χιο µορ, πως διαπιστώνουµε και απ το διήγηµα που ανθολογο µε. Χάρη σε αυτά τα γνωρίσµατα του έργου του η γραφή του παραµένει επίκαιρη και δηµοφιλής, πως αποδεικν ουν κυρίως οι επιτυχηµένες παραστάσεις των γνωστ τερων θεατρικών του έργων: O θείος Βάνιας (1896), Τρεις αδερφές ( ), O βυσσιν κηπος ( ) κ.ά. [108]

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα TÈ Ù ÍË Â Ó È ÌÔ Ô appleôïèùèûìfi ; 1. O πολιτισµός του τόπου µας 2. Mια επίσκεψη στο µουσείο 3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας; 4. Kάθε τόπος τα έθιµά του και ο χρόνος τα δικά του... 5. Tο βιβλίο των παροιµιών

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË μã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π ø π π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Με το πέρασμα του χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1891 ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12840/05 B 86/20 Α.Φ.Μ.: 094003849 Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες: Eύα Καραντινού

Εικόνες: Eύα Καραντινού Εικόνες: Eύα Καραντινού H Kοκκινοσκουφίτσα Mια φορά κι έναν καιρό, έμεναν σ ένα χωριουδάκι μια γυναίκα με το κοριτσάκι της, που φορούσε μια κόκκινη σκουφίτσα. Γι αυτό ο κόσμος την φώναζε Κοκκινοσκουφίτσα.

Διαβάστε περισσότερα

Σιώμος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, 11 ετών

Σιώμος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, 11 ετών Σιώμος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, 11 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους.

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Κάθεται στο παράθυρο του δωματίου της και σκέφτεται, στεναχωρημένη τους παλιούς της φίλους και συμμαθητές.

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

À π. apple Ú Â ÁÌ Ù. π À Ã ª ªπ À À À. ÂÚ ÛÙÈÔ ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ appleúôóôèòó ÙË

À π. apple Ú Â ÁÌ Ù. π À à ª ªπ À À À. ÂÚ ÛÙÈÔ ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ appleúôóôèòó ÙË ÂÚ ÛÙÈÔ ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ appleúôóôèòó ÙË À π Àªµ 2008-2010 π À à ª ªπ À À À appleâíëáëì ÙÈÎ apple Ú Â ÁÌ Ù Η υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύµβασης µεταξύ ΕΤΥΚ ΚΕΣΤ για τα έτη 2008 2010 θεωρήθηκε µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ (Αόρατος) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Κάποτε στη γη γεννήθηκε το Όνειρο. Το όνομά του δεν ήταν έτσι, όμως επειδή συνεχώς ονειρευόταν, όλοι το φώναζαν Όνειρο. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο, ήταν σαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφία Ε Δημοτικού. Μαθαίνω για την Ελλάδα

Γεωγραφία Ε Δημοτικού. Μαθαίνω για την Ελλάδα Γεωγραφία Ε Δημοτικού Μαθαίνω για την Ελλάδα ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝOΣ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Κωστής Κουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ƒ π ø π ø - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ...

ƒ π ø π ø - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ... ƒ π ø π ø - Ô ÚÂÙÈÚ Â Â ÙËÓ ˆÚ ÈfiÙÂÚË ı appleãfiï Î È Ù Ó Î È ÛÙËÓ Î Ï ÙÂÚË appleâúèô. - È, ÁÈ Ùfi Ù Ó Î È ÙÔ ÎÚÈ fiùâúô! - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ...

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ /

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / Επαγγελµατικό προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΩΝ (ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ) Επίπεδο: 2 εξιότητες Θέµατα Συνδεδεµένες δεξιότητες C1 ΗΓΕΙΤΑΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ταν ήμουνα μικρή, σαν κι εσάς και πιο μικρή, ο παππούς μου μου έλεγε παραμύθια για νεράιδες και μάγισσες, στοιχειωμένους πύργους, δράκους και ξωτικά. Εγώ φοβόμουν πολύ και τότε εκείνος μου έσφιγγε το χέρι

Διαβάστε περισσότερα

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ»

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» «Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ τι πιστεύω για την εξαφάνιση, αλλά δώσε μου λίγο χρόνο. Όχι,

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού. Μετάφραση από το πρωτότυπο Μάνος Κοντολέων Κώστια Κοντολέων

Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού. Μετάφραση από το πρωτότυπο Μάνος Κοντολέων Κώστια Κοντολέων Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού Μετάφραση από το πρωτότυπο Μάνος Κοντολέων Κώστια Κοντολέων Το τελευταίο όνειρο της γέρικης βελανιδιάς Κάπου σε κάποιο δάσος, εκεί στον λόφο που βρίσκονταν κοντά σε μια πλατιά

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παραμύθι φτιαγμένο από τα παιδιά της Δ, Ε και Στ τάξης του Ζ Δημοτικού Σχολείου Πάφου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τη συγγραφέα Αμαλία

Ένα παραμύθι φτιαγμένο από τα παιδιά της Δ, Ε και Στ τάξης του Ζ Δημοτικού Σχολείου Πάφου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τη συγγραφέα Αμαλία Ένα παραμύθι φτιαγμένο από τα παιδιά της Δ, Ε και Στ τάξης του Ζ Δημοτικού Σχολείου Πάφου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τη συγγραφέα Αμαλία Πικρίδου-Λούκα. 2014 Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό Αν έχεις τύχη Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς... 37

Περιεχόμενα. Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό Αν έχεις τύχη Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς... 37 Περιεχόμενα Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό............. 11 Αν έχεις τύχη..................................... 21 Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς............... 37 7199_alogaki_pasxalitsa_arkouda:7199_alogaki_pasxalitsa_arkouda

Διαβάστε περισσότερα

Δύο μικρά δεινοσαυράκια θέλουν να πάνε σχολείο μαζί με τα παιδάκια

Δύο μικρά δεινοσαυράκια θέλουν να πάνε σχολείο μαζί με τα παιδάκια Αναστασία Τζαβάρα Δύο μικρά δεινοσαυράκια θέλουν να πάνε σχολείο μαζί με τα παιδάκια Μέσα σε μια πολιτεία δεινοσαύρων μπορείς να βρεις μεγαλόσωμους δεινόσαυρους με ουρές μακριές σαν σωλήνες, αστραφτερά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet. www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.gr www.ebusinessforum.gr www.sch.gr www.ika.gr www.ekt.gr www.ktpae.gr

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË ã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË ã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË ã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π øπ π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Το καλοκαίρι έχει έρθει

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σου, ήταν να ήξερες κάποιους γενικούς κανόνες συγγραφής (Â Ó È Î appleôèôè applefi ÙÔ appleô

Γεια σου, ήταν να ήξερες κάποιους γενικούς κανόνες συγγραφής (Â Ó È Î appleôèôè applefi ÙÔ appleô Γεια σου, Είμαι ο Δαμιανός. Το πρώτο μου βιβλίο Ο αδελφός της Ασπασίας έγινε best seller ή ευπώλητο όπως λένε άλλοι, μα αυτό δε χρειάζεται να σου το πω, μιας και το ξέρεις κι εσύ πολύ καλά. Κι εγώ ο πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ò Ó Î Ù ÓÔ ÛÂÙÂ ÙËÓ ÂÈıÒ

Ò Ó Î Ù ÓÔ ÛÂÙÂ ÙËÓ ÂÈıÒ Ò Ó Î Ù ÓÔ ÛÂÙÂ ÙËÓ appleâèıò Ÿσοι διαθέτουν το χάρισμα της πειθούς έχουν τη δύναμη να αιχμαλωτίζουν το κοινό, να μεταβάλλουν τις απόψεις των άλλων και να μεταπείθουν τους αντιπάλους τους προς όφελός τους.

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντινίδου Αγγελίνα του Χρήστου, 8 ετών

Κωνσταντινίδου Αγγελίνα του Χρήστου, 8 ετών Κωνσταντινίδου Αγγελίνα του Χρήστου, 8 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μουσική..............................................11 ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΓΧΟΡΔΟ Η αρχοντοπούλα κι ο ταξιδευτής........................15 ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΡΟΥΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό, τον πολύ παλιό καιρό, τότε που όλη η γη ήταν ένα απέραντο δάσος, ζούσε μέσα στο ξύλινο καλύβι της, στην καρδιά του δάσους,

Μια φορά κι έναν καιρό, τον πολύ παλιό καιρό, τότε που όλη η γη ήταν ένα απέραντο δάσος, ζούσε μέσα στο ξύλινο καλύβι της, στην καρδιά του δάσους, Μια φορά κι έναν καιρό, τον πολύ παλιό καιρό, τότε που όλη η γη ήταν ένα απέραντο δάσος, ζούσε μέσα στο ξύλινο καλύβι της, στην καρδιά του δάσους, μια γριά γυναίκα. Τ όνομά της ήταν Μαραλά. Κανένας δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών

Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ª π.. ƒ ø π º ƒ. È ËÙÔ ÌÂÓÂ ÂÈ ÈÎfiÙËÙÂ, Ù apple Ú ÙËÙ appleúôûfióù Î È ÙÔ Â Ô ÙË Û Ì ÛË appleâúèáú ÊÔÓÙ È Î ÙˆÙ Úˆ. π π À & ƒ π ƒ π & π ƒπ ª

ª π.. ƒ ø π º ƒ. È ËÙÔ ÌÂÓ ÂÈ ÈÎfiÙËÙÂ, Ù apple Ú ÙËÙ appleúôûfióù Î È ÙÔ Â Ô ÙË Û Ì ÛË appleâúèáú ÊÔÓÙ È Î ÙˆÙ Úˆ. π π À & ƒ π ƒ π & π ƒπ ª ª π.. ƒ ø π º ƒ «ª π.» appleâ ı ÓË ÁÈ ÙË Û ÓÙ ÍË ÙÔ ıóèîô ÙËÌ ÙÔÏÔÁ Ô appleúôûî Ï ÙÔ ÂÓ È ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÁÈ ÙËÓ appleô ÔÏ ÈÙ ÛÂˆÓ ÂΠψÛË ÂÓ È Ê ÚÔÓÙÔ, appleúôîâèì ÓÔ Ó ÛÙÂÏ ÒÛÂÈ ÙÈ ÂÓÙÚÈÎ ÙË ÀappleËÚÂÛ Â.

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΦΟΣ: Ένα λεπτό µόνο, να ξεµουδιάσω. Χαίροµαι που σε βλέπω. Μέρες τώρα θέλω κάτι να σου πω.

ΝΗΦΟΣ: Ένα λεπτό µόνο, να ξεµουδιάσω. Χαίροµαι που σε βλέπω. Μέρες τώρα θέλω κάτι να σου πω. Νήφο. Πεταλία; Εγώ, ναι. Σήκω. Δεν ξέρω αν µπορώ. Μπορείς. Είµαι κουρασµένος. Ήρθε η ώρα, όµως. Τα χέρια µου έχουν αίµατα. Τα πόδια µου είναι σαν κάποιου άλλου. Δεν έχουµε πολύ χρόνο. Ένα λεπτό µόνο, να

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό

Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό - Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό μου να παίξουμε; Αν θέλει, ναι. Προσπάθησε να μην

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγεωργίου Αννα-Μαρία του Αθανασίου, 10 ετών

Παπαγεωργίου Αννα-Μαρία του Αθανασίου, 10 ετών Παπαγεωργίου Αννα-Μαρία του Αθανασίου, 10 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο

Διαβάστε περισσότερα

ø Ó ÒÛÂÙÂ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE

ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE Àªμ À π ƒ Ã π Δƒø Δ ƒ Δπ À ªπ π Δ ƒ ø π Δ À ƒπ ƒ π π Δ ª ƒ ƒ ª πδàãπ Δ Δ πƒ π Ως διευθυντής, η επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΣΚΥΛΟΥΣ

ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΣΚΥΛΟΥΣ ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΣΚΥΛΟΥΣ Η μέρα που γεννιέμαι! Μια φορά και ένα καιρό υπήρχε μια σκυλίτσα, από βασιλική οικογένεια. Η μαμά της ήταν μοντέλο και η γιαγιά της,τι να σας πω είχε ολόκληρο οίκο

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1 Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ ø Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 9 ÚÔapple Ú ÛΠÛÙÈÎ ª ı Ì Ù Mathimata

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας

Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016 Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας Η συγγραφέας Μαρία Τζιρίτα Η Μαρία Τζιρίτα μιλά για το τελευταίο της βιβλίο «Ιόλη», στο Πινάκιο, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑ Μ! Μ Π Α Μ! Στη φωτογραφία μάς είχαν δείξει καλύτερη βάρκα. Αστραφτερή και καινούρια, με χώρο για όλους.

ΜΠΑ Μ! Μ Π Α Μ! Στη φωτογραφία μάς είχαν δείξει καλύτερη βάρκα. Αστραφτερή και καινούρια, με χώρο για όλους. ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΧΙΑ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Νούρου Εγώ Κουάμι ο αδερφός μου Ράζακ ένας φίλος που συναντήσαμε στον δρόμο Στη φωτογραφία μάς είχαν δείξει καλύτερη βάρκα. Αστραφτερή και καινούρια, με χώρο για

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό µου σκυλάκι. Ησαΐα Ευτυχία

Το δικό µου σκυλάκι. Ησαΐα Ευτυχία Συχνά στη ζωή µας βρισκόµαστε στη θέση που πρέπει να υποστηρίξουµε τη γνώµη µας για να πείσουµε τους άλλους ότι έχουµε δίκαιο! Μερικές φορές το πετυχαίνουµε µερικές όχι! Η επιχειρηµατολογία απαιτεί τέχνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι. Τυμπανιστής:

ΜΕΡΟΣ Ι. Τυμπανιστής: Το σκηνικό μας: Μια γειτονιά με πολύχρωμα σπιτάκια και δυο τρία δέντρα. Το κεντρικό σπίτι είναι πιο μεγάλο από τα άλλα κι έχει μια πόρτα στο κέντρο. Αριστερά και δεξιά υπάρχουν από ένα παράθυρο. Μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Η καλύτερη στιγμή των Χριστουγεννιάτικων διακοπών

Η καλύτερη στιγμή των Χριστουγεννιάτικων διακοπών Η καλύτερη στιγμή των Χριστουγεννιάτικων διακοπών Κ.Ν Α.Κ.Γ.Κ Η καλύτερη στιγμή μου ήταν η Πρωτοχρονιά που όταν ο παππούς μου έκοβε τη βασιλόπιτα και εγώ κέρδισα το φλουρί που ήταν ένα ευρώ. Ο Μπαμπάς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1. ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ

ÓfiÙËÙ 1. ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ ÓfiÙËÙ ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ ª ı Óˆ: ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ º ÛÈÎÔ ÚÈıÌÔ È ÚÈıÌÔ 0,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,... ÔÓÔÌ ÔÓÙ È Ê ÛÈÎÔ. ıâ Ê ÛÈÎfi ÚÈıÌfi, ÂÎÙfi applefi ÙÔ 0, appleúôî appleùâè applefi ÙÔÓ appleúôëáô

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία του Θοδωρή Μάρκου Α 3 Γυμνασίου. στο λογοτεχνικό ανάγνωσμα. «ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΜΕ ΦΤΕΡΑ» της Μαρίας Παπαγιάννη

Εργασία του Θοδωρή Μάρκου Α 3 Γυμνασίου. στο λογοτεχνικό ανάγνωσμα. «ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΜΕ ΦΤΕΡΑ» της Μαρίας Παπαγιάννη Εργασία του Θοδωρή Μάρκου Α 3 Γυμνασίου στο λογοτεχνικό ανάγνωσμα «ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΜΕ ΦΤΕΡΑ» της Μαρίας Παπαγιάννη Α ομάδα 1. Στο βιβλίο παρουσιάζονται δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο πραγματικός κόσμος της Ρόζας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ον Κιχώτης και οι ανεµόµυλοι Μιγκέλ ντε Θερβάντες

Ο ον Κιχώτης και οι ανεµόµυλοι Μιγκέλ ντε Θερβάντες Ο ον Κιχώτης και οι ανεµόµυλοι Μιγκέλ ντε Θερβάντες (Ο ον Κιχώτης ήταν ένας άρχοντας πολύ φτωχός σε λεφτά αλλά πλούσιος σε φαντασία. Ζούσε στην Ισπανία, στην ξακουσµένη επαρχία της Μάντσας. Όταν έφτασε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Ευλογημένη τρεις φορές Του Οκτώβρη αυτή η μέρα, Που διώξανε τους Ιταλούς Απ την Ελλάδα πέρα. Ευλογημένος ο λαός που απάντησε το όχι ευλογημένος ο στρατός που με τη ξιφολόγχη, πάνω στην

Διαβάστε περισσότερα

Μπελιμπασάκη Αγάπη του Παναγιώτη, 9 ετών

Μπελιμπασάκη Αγάπη του Παναγιώτη, 9 ετών Μπελιμπασάκη Αγάπη του Παναγιώτη, 9 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

Η κλέφτρα των ονείρων Ο δράκος που άρπαξε την αγάπη Το ελιξίριο της ευτυχίας... 47

Η κλέφτρα των ονείρων Ο δράκος που άρπαξε την αγάπη Το ελιξίριο της ευτυχίας... 47 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Η κλέφτρα των ονείρων....................... 11 Ο δράκος που άρπαξε την αγάπη............ 23 Το ελιξίριο της ευτυχίας........................ 47 H κλέφτρα των ονείρων Ήτανε τα παλιά

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό ψαροχώρι, ένας ψαράς πήγαινε κάθε βράδυ στη θάλασσα και έριχνε τα δίχτυα του στο νερό. Όταν ο άνεμος φυσούσε από τη στεριά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΜΗΜΑ:Γ1 ΣΧΟΛΟΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ (Στίχοι που δείχνουν τα όνειρα και τον πόνο των ερωτευμένων) Όλοι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπάρι ο Γιαννάκης. Η μάνα χαμηλώνει το στερεοφωνικό... Ο Γιαννάκης επιτέλους, γυρίζει! Βλέπει τη μάνα... θυμώνει... της βάζει τις φωνές...

Χαμπάρι ο Γιαννάκης. Η μάνα χαμηλώνει το στερεοφωνικό... Ο Γιαννάκης επιτέλους, γυρίζει! Βλέπει τη μάνα... θυμώνει... της βάζει τις φωνές... 1.... εξ ουρανού... στο δωμάτιό του... ακατάστατο. Ακούει μουσική δυνατά... παίζει ηλεκτρική κιθάρα... χτυπιέται [πλάτη στο κοινό]... πόρτα κλειστή... ανοίγει... μπαίνει η μάνα του... σάντουιτς σε πιάτο...

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

7 Ελεύθερος χρόνος. Δείτε, πείτε και δείξτε. Aσχολούμαι με τα σπορ, με. το καράτε την ποδηλασία το γουίντ-σέρφινγκ

7 Ελεύθερος χρόνος. Δείτε, πείτε και δείξτε. Aσχολούμαι με τα σπορ, με. το καράτε την ποδηλασία το γουίντ-σέρφινγκ 7 Ελεύθερος χρόνος Δείτε, πείτε και δείξτε Aσχολούμαι με τα σπορ, με το κολύμπι την ιππασία το καράτε την ποδηλασία το γουίντ-σέρφινγκ 61 Μαζεύω γραμματόσημα νομίσματα κοχύλια φωτογραφίες Παρακολουθώ τηλεόραση

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας!

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας! ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γιατί Πλαίσιο; 1. Ασυναγώνιστη υποστήριξη. Service Η/Υ μέσα σε 4 ώρες σε 20 σημεία στην Ελλάδα. 12ωρη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Συναρμολόγηση Η/Υ στα μέτρα σας. ιαρκής αναβάθμιση Η/Υ 4ωρη

Διαβάστε περισσότερα

Είμαι ξεχωριστός. Είσαι ξεχωριστή. Εγώ είμαι εγώ και εσύ είσαι εσύ.

Είμαι ξεχωριστός. Είσαι ξεχωριστή. Εγώ είμαι εγώ και εσύ είσαι εσύ. Πολυξένη Ένα βιβλίο που αξίζει την προσοχή μας. 22/09/2014 Είμαι ξεχωριστός. Είσαι ξεχωριστή. Εγώ είμαι εγώ και εσύ είσαι εσύ. Κάπως έτσι θα μπορούσε να ξεκινήσει και αυτό το βιβλίο. Κάθε ένας από εμάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ Γράφουμε στον πίνακα: ΤΙΤΛΟΣ : Το μυστήριο με τα μπλε βέλη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργαλή Μελίνα του Νικολάου, 11 ετών

Γεωργαλή Μελίνα του Νικολάου, 11 ετών Γεωργαλή Μελίνα του Νικολάου, 11 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου Με αφορµή το εκαπενθήµερο Οδικής Ασφάλειας που διοργανώθηκε στο σχολείο µας µε θέµα «Μαθαίνω να περπατώ µε ασφάλεια στο δρόµο», τα παιδιά της Β 2 αποφάσισαν να

Διαβάστε περισσότερα

Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών

Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης». «Ο Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2014

Kangourou Greek Competition 2014 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2014 Level 7-8 A - B Γυμνασίου 15 Νοεμβρίου/November 2014 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 21 = 3 βαθμοί η

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή

Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή της Θείας Λένας. Η γιαγιά μου εξέδωσε αυτό το βιβλίο το 1964. Είναι ένα βιβλίο για μικρά παιδιά, με

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

1. H ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή µας. 2. Kάνουµε οικονοµία στην ηλεκτρική ενέργεια

1. H ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή µας. 2. Kάνουµε οικονοµία στην ηλεκτρική ενέργεια H ËÏÂÎÙÚÈÎ ÂÓ ÚÁÂÈ ÛÙË ˆ Ì 1. H ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή µας 2. Kάνουµε οικονοµία στην ηλεκτρική ενέργεια 146 1. H ËÏÂÎÙÚÈÎ ÂÓ ÚÁÂÈ ÛÙË ˆ Ì È È, Ó ÂÊÂ Ú ÙË, Ô ˆÌ ŒÓÙÈÛÔÓ, ÊÙÈ Í ÙËÓ appleúòùë Ï Ìapple.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. ακριβώς το που.την μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ μικρός για να τους

ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. ακριβώς το που.την μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ μικρός για να τους ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. Γεννήθηκα πολύ μακριά. Δεν γνωρίζω ακριβώς το που.την μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ μικρός για να τους θυμάμαι. Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό σαν ανάμνηση

Διαβάστε περισσότερα