ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. econtentplus programme ΕΧΘΡΟΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. econtentplus programme ΕΧΘΡΟΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ"

Transcript

1 1 Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme

2 2 econteplusproject Organic.Edunet ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ PhD Γεωπονικών Επιστημών Γ.Π.Α. MSc Ασφάλεια Τροφίμων W.U.R. MSc Φυτοπροστασία Γ.Π.Α. Γεωπόνος-Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γ.Π.Α. 2008

3 3 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ 1. Φυτοπροστασία στη Βιοκαλλιέργεια Φιστικιάς και Συκιάς Η φυτοπροστασία στη βιολογική καλλιέργεια φιστικιάς και συκιάς στοχεύει στην αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας, η επίτευξη της οποίας καθιστά τον πληθυσμό των επιζήμιων εντόμων και παθογόνων σε τέτοια επίπεδα, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα οικονομικής σημασίας από προσβολές. Η οικολογική ισορροπία επιτυγχάνεται με τη σωστή εκτέλεση των απαραίτητων καλλιεργητικών εργασιών (κλάδεμα, λίπανση, άρδευση) και την προστασία των ωφέλιμων οργανισμών. Η φυτοπροστασία στη βιοκαλλιέργεια αποβλέπει στην πρόληψη και αποτροπή των ασθενειών και εχθρών και όχι στην καταπολέμησή τους. Προϋποθέτει την εκτέλεση μόνο των απαραίτητων επεμβάσεων. Μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο χρησιμοποιούνται βιολογικά σκευάσματα ή εντομοκτόνα φυτικής ή ορυκτής προέλευσης, που επιτρέπονται από τον κανονισμό της Ε.Ε. 2092/91. Αυτά τα μέτρα εφαρμόζονται μόνο όταν υπάρχει μία πραγματική σοβαρή προσβολή. 2. Εχθροί Φιστικιάς Γενικά για την αντιμετώπιση των εχθρών στις καλλιέργειες φιστικιάς συνίσταται η ισορροπημένη λίπανση για την ενίσχυση της φυσικής αντοχής και αποφυγή φυλλοπτώσεων και οφθαλμοπτώσεων. Επίσης, τα ξερά κλαδιά και μουμιοποιημένοι καρποί να απομακρύνονται και να καίγονται, γιατί αποτελούν εστία διαχείμανσης διαφόρων εντόμων. Αναλυτικότερα: Α) Ευρύτομος (Eurytoma plotnikovi Eurytomidae Hymenoptera) Προσβάλλει τους καρπούς, οι οποίοι φέρουν στη συνέχεια αρχικά καστανό μεταχρωματισμό στην κορυφή τους, ο οποίος αργότερα η κορυφή του γίνεται μαύρη. Βασικότατο μέτρο αντιμετώπισης του εχθρού είναι μετά τη συγκομιδή της παραγωγής η συλλογή όλων των καρπών το φθινόπωρο που έχουν παραμείνει στο δένδρο ή έχουν πέσει στο έδαφος και το κάψιμό τους. Αυτό το μέτρο καλό θα είναι να εφαρμόζεται από όλους τους φιστικοπαραγωγούς σε μια περιοχή ανεξάρτητα από το αν είχε σημειωθεί προβολή ή όχι. Περαιτέρω, για την εκτίμηση του χρόνου εξόδου των τέλειων ατόμων από τον καρπό ή την εκτίμηση του ποσοστού προσβολής πραγματοποιείται επίσης σύλλεξη μερικών μαύρων ή

4 4 μουμοποιημένων καρπών. Συνίσταται ο συνεχής καθαρισμός από προσβεβλημένους καρπούς. Τη στιγμή που λαμβάνει χώρα το μέγιστο του πληθυσμού μπορεί να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με 1% πυρεθρίνη. Β) Σκώρος Ο σκώρος (Palumbina guerinii Gelechiidae Lepidoptera) στην αρχή της βλαστικής περιόδου συμπεριφέρεται ως βλαστορύκτης και οι προσβεβλημένοι τρυφεροί βλαστοί μαραίνονται. Αργότερα προσβάλλει τους καρπούς, οι οποίοι συρρικνώνονται και πίπτουν ή μεταχρωματίζονται και φέρουν τα φαγώματα του εντόμου (ακατάλληλοι για εμπορία). Ο σκώρος μπορεί να αντιμετωπισθεί με τη χρήση σκευάσματος Bacillus thuringiensis ή με ψεκασμό 5% ΝΕΕΜ (Azactarin). Επίσης, συνίσταται στην αρχή της προσβολής και κόπτονται οι λίγοι προσβεβλημένοι τρυφεροί βλαστοί και να καταστρέφονται. Γ) Τρωγόκαρπος Ο τρωγόκαρπος (Megastigmus pistaciae Torymiidae Hymenoptera) προσβάλλει τους καρπούς της φιστικιάς, οι οποίοι εξωτερικά δεν φέρουν κανένα σύμπτωμα όταν όμως είναι να ωριμάσουν παραμένουν σε χρώμα και υφή άωροι. Τα μέτρα αντιμετώπισης των δύο προηγούμενων εντόμων αρκούν και για αυτό τον εχθρό. Δ) Ψύλλες Η φιστικιά προσβάλλεται από διάφορα είδη του γένους Agonoscena. Το πιο σημαντικό είδος είναι το A. pistaciae Psyllidae Homoptera-Hemiptera. Αποτέλεσμα της προσβολής είναι πρόωρη φυλλόπτωση, καταστροφή των οφθαλμών, μη πλήρης ωρίμανση των καρπών (παραμένουν κλειστοί επί του δένδρου) και οι προνύμφες εκκρίνουν μελιτώδη εκκρίματα (καπνιά). Φυσικοί εχθροί του εντόμου ανήκουν τα ακάρεα Psyllophagus spp. και Metaphagus spp. και τα αρπακτικά έντομα Chrysoperla carnea Chysopidae Neuroptera, Coccinellidae, Anthocoris nemoralis Anthocoridae Heteroptera και Psyllaephagus pistaciae. Ε) Έντομα αποθηκών Τα φιστίκια κατά την παραμονή τους στις αποθήκες προσβάλλονται από έντομα λεπιδόπτερα της οικογένειας Pyralidae, κυρίως από τα είδη Euphestia kuehniella, Plodia interpuctella και Cadra cautella. Αυτά τα έντομα μπορεί να προϋπάρχουν στην καλλιέργεια και να μεταφέρονται στη συνέχεια μαζί με το φιστίκι στην αποθήκη ή να υπάρχουν μέσα στον αποθηκευτικό χώρο και υλικά συσκευασίας (σάκος, κιβώτιο κ.τ.λ.) και το υγιές φιστίκι να προβάλλεται στην αποθήκη. Οι

5 5 προσβεβλημένοι καρποί από αυτά τα λεπιδόπτερα είναι συχνά ενωμένοι μεταξύ τους με νημάτια και από τη σχισμή του ενδοκαρπίου διακρίνονται τα αποχωρήματα των εντόμων. Όταν αφαιρεθεί το ενδοκάρπιο το σπέρμα παρουσιάζει φαγώματα και ενδεχομένως μία προνύμφη λεπιδοπτέρου. Βασικό κατά την προληπτική καταπολέμηση είναι οι αποθηκευτικοί χώροι να είναι κατάλληλοι για αποθήκευση φιστικιών και να καθαρίζονται σχολαστικά. Επίσης, οι αποθήκες να αερίζονται καλώς και να φέρουν μόνωση θερμική. Στα παράθυρα να υπάρχουν σίτες και οι τοίχοι-οροφή να είναι η επιφάνειά τους λεία. Στην περίπτωση που παρατηρηθεί μικρό ποσοστό προσβολής φιστικιών στην αποθήκη από τα έντομα, τότε μπορούν να απομακρυνθούν από τον αποθηκευτικό χώρο με το χέρι. Τέλος, η χρήση διαφόρων ειδών παγίδων (χρωματικές, τροφοελκυστικές, φερομονικές) εντός της αποθήκης δίδουν ικανοποιητικά αποτελέσματα (μαζική παγίδευση). Στ) Καπνώδης, Σκολύτης και Φυλλοδέτης Βλέπε εχθρούς οπωροφόρων 3. Εχθροί Συκιάς Α) Κηροπλάστης της συκιάς (Ceroplastes rusci Lecaniidae Homoptera-Hemiptera) Προσβάλλει φύλλα, καρπούς, κλαδιά, κορμό προκαλώντας καχεξία, κιτρίνισμα και μείωση της ζωηρότητας (εικόνα 4). Οι υψηλές θερμοκρασίες θανατώνουν τις έρπουσες νύμφες. Ο κηροπλάστης ελέγχεται από τις καιρικές συνθήκες, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν πολλές φορές θνησιμότητα στις έρπουσες νύμφες. Αρπακτικά έντομα είναι τα κολεόπτερα Chilocorus sp., Exocomus sp., Adalia sp. και το υμενόπτερο Scutelista cyanea του οποίου η προνύμφη του ζει εντός του χελωνίου του κηροπλάστη και τρώει τα ωά του. Η προνύμφη Εικόνα 4. Ακμαία του κηροπλάστη (http://www.inra.fr/internet/produits/hyppz/imag ES/ jpg) του κηροπλάστη καταπολεμείται επίσης μόλις τα φύλλα εκπτυχθούν με πυρεθρίνη ή Neem. Κατά τον Ιούνιο (πριν το σχηματισμό του χελωνίου) βοηθάει και η εφαρμογή θερινού πολτού 1%.

6 6 Β) Ψύλλα της συκιάς (Homotoma ficus Psyllidae Homoptera-Hemiptera) Ζει κάτω από τα φύλλα και μυζά τους χλωροφυλλόκοκκους, με τελικό σύμπτωμα τη στιγμάτωση και το κιτρίνισμα των φύλλων. Ίσως είναι και φορέας του ιού που προκαλεί τη μωσαϊκωση της συκιάς. Αντιμετωπίζεται εύκολα με ένα ψεκασμό θερινού πολτού. Γ) Λογχαία ή μύγα των σύκων Η λογχαία (Carpolonchaea aristella Lonchaeidae Diptera) είναι πολύ σοβαρός εχθρός των πράσινων σύκων. Οι προνύμφες 1 ης γενεάς προσβάλλουν το εσωτερικό των οφθαλμών δημιουργώντας στοές, ενώ τα θηλυκά τέλεια άτομα ωοτοκούν πάνω στα σύκα και οι προνύμφες 2 ης έως 6 ης γενεάς αναπτύσσονται στο εσωτερικό των σύκων και προκαλούν την πρόωρη πτώση τους. Παράλληλα, προσβάλλει και τα άγρια σύκα που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση του βιολογικού κύκλου του ψίνα (Blastophaga grossorum), έντομο που είναι απαραίτητο για τη γονιμοποίηση των ήμερων σύκων. Η καταπολέμηση της λογχαίας πραγματοποιείται με δολωματικούς ψεκασμούς πύρεθρου και ροτενόνης, καθώς και με τη χρήση ειδικών παγίδων διαφόρων υλικών. Δ) Μύγα της μεσογείου Βλέπε εχθρούς Οπωροφόρων

7 7 Βιβλιογραφία Αββίδου Μ., Φυτοπροστασία: Βιολογική καταπολέμηση εντόμων και ακάρεων. Εκδόσεις Ψύχαλου, Αθήνα. Ανώνυμος, Το πράσινο σκουλήκι: πότε είναι απαραίτητη η καταπολέμησή του στο βαμβάκι. Γεωργία-Κτηνοτροφία (5): Ανώνυμος, Αφιέρωμα: Ακάρεα-Ακαρεοκτόνα. Γεωργία-Κτηνοτροφία (Μάιος), 112 σελ. Γκαντίδης Ν., Βιολογική Γεωργία. Τα αγροτικά, 28:22-23, Αθήνα. Δημητριάδης Δ., Βιοκαλλιέργεια φιστικιάς. Αφιέρωμα Βιολογική Γεωργία: σεβασμός της φύσης με σωστή φυτοπροστασία. Γεωργική Τεχνολογία (Ιανουάριος), 211/51-214/54. Δημητριάδης Δ., Βιοκαλλιέργεια συκιάς. Αφιέρωμα Βιολογική Γεωργία: σεβασμός της φύσης με σωστή φυτοπροστασία. Γεωργική Τεχνολογία (Ιανουάριος), 213/53-214/54. Δημητριάδης Δ., Βιοκαλλιέργεια βαμβακιού. Αφιέρωμα Βιολογική Γεωργία: σεβασμός της φύσης με σωστή φυτοπροστασία. Γεωργική Τεχνολογία (Ιανουάριος), 215/55-216/56. Ελένα Κ., Οι σπουδαιότερες μυκητολογικές ασθένειες της φιστικιάς στην Ελλάδα & μέτρα αντιμετώπισής τους. Γεωργία-Κτηνοτροφία (6): Εμμανουήλ Ν. Γ., Γεωργική Ζωολογία (Ά μέρος). Εκδόσεις Γ. Π. Α., 315 σελ. Κυριακίδου Ε. & Ρέκκα Ε., Βιολογική αντιμετώπιση του ρόδινου σκουληκιού. Γεωργική Τεχνολογία (Απρίλιος), Λυκουρέσης Δ., Σημειώσεις του μαθήματος «Εντομολογία ΙΙΙ». Γ. Π. Α. Μπούρμπος Β. & Σκουντριδάκης Μ., Βιολογική αντιμετώπιση των ασθενειών εδάφους στα καλλιεργούμενα φυτά. Αγροτικές εκδόσεις, Αθήνα. Παναγόπουλος Χ. Γ., Ασθένειες λαχανικών, βιομηχανικών και καλλωπιστικών φυτών. Εκδόσεις Γ. Π. Α., Πελεκάσης Κ. Ε. Δ., Μαθήματα Γεωργικής Εντομολογίας (Β τόμος). Εκδόσεις Γ. Π. Α., 554 σελ. Σουλιώτης Κ., Οι εντομολογικοί εχθροί της φιστικιάς και η ολοκληρωμένη καταπολέμησή τους. Γεωργία-Κτηνοτροφία (6): Τόλης Δ. Ι., Εχθροί, ασθένειες, ζιζάνια. 615 σελ. Τόλης Δ. Ι., Καλλιέργεια και φυτοπροστασία του βαμβακιού στην Ελλάδα. 103 σελ. Χιτζανίδου Α., Μουρίκης Π. Α., Χολέβας Κ. Δ., Ασθένειες & εντομολογικοί εχθροί της φιστικιάς στην Ελλάδα. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Εκδόσεις Επτάλοφος, 200 σελ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1 ΕΔΑΦΟΣ Κατάλληλο έδαφος για την καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ceuthorrhynchus pallidactylus

Ceuthorrhynchus pallidactylus ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ceuthorrhynchus pallidactylus ΡΑΜΑ 2011 Τί ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΙΚΑΛΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΙΚΑΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΙΚΑΛΗΣ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Σίκαλης 1. Καλλιεργητικές Εργασίες 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκληρωµένη διαχείρηση των µυκητολογικών ασθενειών της τοµάτας σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες

Η ολοκληρωµένη διαχείρηση των µυκητολογικών ασθενειών της τοµάτας σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ολοκληρωµένη διαχείρηση των µυκητολογικών ασθενειών της τοµάτας σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΡΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς

Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ Μάιος 2012 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δρ Παυλίνα Δρογούδη, Αναπληρώτρια ερευνήτρια 1 Καθηγητής Μιλτιάδης Βασιλακάκης 2 Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα, Γεωπόνος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ-2011

Διαβάστε περισσότερα

γνωστό ως μονόκλωνο γραμμικό σύστημα, διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς

γνωστό ως μονόκλωνο γραμμικό σύστημα, διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς Το μονόκλωνο γραμμικό σύστημα διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς Προϋποθέσεις Εγκατάσταση Διαμόρφωση των δένδρων Κλάδεμα καρποφορίας Κωνσταντίνος Καζαντζής, Τεχνολόγος Γεωπονίας Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και αντιμετώπιση σημαντικών εχθρών στο αστικό πράσινο

Διάγνωση και αντιμετώπιση σημαντικών εχθρών στο αστικό πράσινο Διάγνωση και αντιμετώπιση σημαντικών εχθρών στο αστικό πράσινο Δρ Γεώργιος Θ. Παπαδούλης Καθηγητής Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αστικό Πράσινο Ετήσια Πολυετή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα»

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα» Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 35-52. http://www.jodysseus.gr Δράση 04: «και δημιουργία υλικού για τις γηγενείς» Παύλος Μπουχάγιερ, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει. Έντομα εδάφους καλαμποκιού

Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει. Έντομα εδάφους καλαμποκιού Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει Έντομα εδάφους καλαμποκιού t ΓΝΩΡΙΖΩ t t t Αγρότιδες η Καραφατμέ η Κοφτοσκούληκα (Agotis spp) Τα τέλεια έντομα είναι νυκτόβια λεπιδόπτερα που ανήκουν σε διάφορα είδη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή: Σ.Τε.Γ. Τµήµα: Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή: Σ.Τε.Γ. Τµήµα: Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή: Σ.Τε.Γ. Τµήµα: Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας Τίτλος: Επαγόµενη αντοχή της αγγουριάς, στο µύκητα Sphaerotheca fuliginea από τα υπερπαράσιτα Acremonium alternatum και Acremonium

Διαβάστε περισσότερα

Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας.

Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας. Βιολογική Γεωργία με Φυτικά ή φυσικά εντομοκτόνα Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας. Παρ' ότι δεν είναι και ο πλέον δόκιμος όρος (βιολογικά εντομοκτόνα),

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο καλλιέργειας Κερασιάς

Εγχειρίδιο καλλιέργειας Κερασιάς ΙΝ ΙΝ ΙΝ ΙΝ ΙΝ ΙΝ ΙΝ ΙΝ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ Ο ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ Τ ΦΥΛ ΥΛ ΥΛ ΥΛ ΥΛ ΥΛ Υ ΛΟ ΛΟ ΛΟ ΛΟ ΛΟ ΛΟ ΛΟ ΛΟ ΛΟ Λ Ν ΔΕΝΔΡΩ ΡΩ ΡΩ ΡΩ ΡΩ Ρ Ν Ν 201 01 01 01 01 01 01 01

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά

Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά Τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων N P K Mg S Mn B Zn Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο 2 Περιεχόμενα: 1. Κεφάλαιο: Εισαγωγή 3 2. Κεφάλαιο:

Διαβάστε περισσότερα

πάνω ο φετινός φόρος! ΜΑΖΙ 14/3/2015 Μια σειρά αφιερωμένη στον βασιλιά της Μακεδονίας Το σπριντ του ελαιόλαδου «οδηγεί» τις ελληνικές εξαγωγές

πάνω ο φετινός φόρος! ΜΑΖΙ 14/3/2015 Μια σειρά αφιερωμένη στον βασιλιά της Μακεδονίας Το σπριντ του ελαιόλαδου «οδηγεί» τις ελληνικές εξαγωγές ΜΑΖΙ 20 20 Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μια σειρά αφιερωμένη στον βασιλιά της Μακεδονίας 4ος Τόμος Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν.

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν. Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν. βλαστορύκτης της ροδακινιάς) σε ροδάκινα και νεκταρίνια για εξαγωγή στη Ρωσία Για φυτοϋγειονομικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΘΗΝΑ 2013

Διαβάστε περισσότερα

www. dionet.gr, πληροφορίες: info@dionet.gr

www. dionet.gr, πληροφορίες: info@dionet.gr ΔΗΩ ΔΗΩ Κεντρικά γραφεία: Αριστοτέλους 38, 10433, Αθήνα, Τηλ: 210-8224384, φαξ: 210-8218117 Περιφερειακά γραφεία: Μυτιλήνη, 22510-27779, Λάρισα, 2410-670922, Ηράκλειο, 2810-360100, Κρύα Βρύση, 23820-63233,

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά βήματα. Κερδίστε. για σωστή λίπανση 30 CONVECTOR 15/2/20114

Τα βασικά βήματα. Κερδίστε. για σωστή λίπανση 30 CONVECTOR 15/2/20114 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 100 ΜΕ «ΟΠΛΟ» ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Δαμιανάκης Εμμανουήλ 1, Σαμπαθιανάκης Ιωάννης 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Δαμιανάκης Εμμανουήλ 1, Σαμπαθιανάκης Ιωάννης 2 Δαμιανάκης Εμμανουήλ 1, Σαμπαθιανάκης Ιωάννης 2 1 Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2 Καθηγητής στην Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας του Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης Ο ΠΑΓΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

FiberMax and Gaucho: Ένας µοναδικός συνδυασµός για την καλλιέργεια του βαµβακιού

FiberMax and Gaucho: Ένας µοναδικός συνδυασµός για την καλλιέργεια του βαµβακιού TAXΥ ΡΟMΟΣ Ταχυδρόµος Φυτοπροστασίας Το περιοδικό της Bayer CropScience για την Σύγχρονη Γεωργία 1/04 FiberMax and Gaucho: Ένας µοναδικός συνδυασµός για την καλλιέργεια του βαµβακιού ΕΡΕΥΝΑ & ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΕXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΙΝΟ-16 ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΙΝΟ-16 ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ ARTIS AgriFood Research & Technological Innovation Specialists ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΙΝΟ-16 ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ Δρ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΦΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σελ. 0 «Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Μικτό. Υποχρεωτικό. Όχι

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Μικτό. Υποχρεωτικό. Όχι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 206 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο ιδακτικές µονάδες: 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Α Σκοπός και στόχος µαθήµατος: Το µάθηµα αποσκοπεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑ. Καλλιεργούµενα στην Ελλάδα είδη. Είδη ευκράτου ζώνης

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑ. Καλλιεργούµενα στην Ελλάδα είδη. Είδη ευκράτου ζώνης ΓΕΝΙΚΗ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ρ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η γενική δενδροκοµία πραγµατεύεται τη βιολογία των καρποφόρων δένδρων και θάµνων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΓ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΓ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΓ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αξιολόγηση αγρονομικών χαρακτηριστικών τριών υβριδίων τομάτας Μαυροβασίλης Κ. Βασίλης ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2004 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ MΕΡΟΣ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΑΤΑΓΩΓΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΥΒΡΙ ΙΩΝ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ ΣΤΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 5 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5919/62354 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ακριβείας: το μελλοντικό σύστημα παραγωγής αγροτικών προϊόντων

Γεωργία Ακριβείας: το μελλοντικό σύστημα παραγωγής αγροτικών προϊόντων Γεωργία Ακριβείας: το μελλοντικό σύστημα παραγωγής αγροτικών προϊόντων Πρόγραμμα HYDROSENSE Μια ερευνητική προσπάθεια στον ελληνικό χώρο Δρ Ελευθέριος Ευαγγέλου, Εδαφολόγος Δρ Χρίστος Τσαντήλας, Τακτικός

Διαβάστε περισσότερα