Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας"

Transcript

1 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας 1

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Φ.Π.Ψ. A. ιάρθρωση Προγράµµατος Μαθήµατα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόµενα) Μαθήµατα Παιδαγωγικής: 8 ( υποχρεωτικά + επιλεγόµενα) Μαθήµατα Ψυχολογίας: 8 ( υποχρεωτικά + επιλεγόµενα) ιδακτική Άσκηση: 1 Μαθήµατα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας: 8 Μαθήµατα Λατινικής Φιλολογίας: 1 Μάθηµα Υποχρεωτικό Επιλεγόµενο από το Τµήµα Φιλολογίας (Λατινική Φιλολογία ή Βυζαντινή Φιλολογία ή Λαογραφία): 1 Μαθήµατα Γλωσσολογίας: 2 Μαθήµατα Νέας Ελληνικής Φιλολογίας: 2 Μαθήµατα Ιστορίας: Μάθηµα Υποχρεωτικό Επιλεγόµενο: 1 ( Νέα Ελληνική Φιλολογία ή Αρχαιολογία ή Ιστορία Τέχνης) Ελεύθερες επιλογές: 1 Μαθήµατα κατεύθυνσης: 17 Σύνολο: 60 µαθήµατα Β. Μαθήµατα Βάσης (κοινά για όλους τους φοιτητές) - Υπ οχρ ε ω τικ ά () α. Από την Κατεύθυνση της Φιλοσοφίας 1. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία (Φιλοσοφικά προβλήµατα διαχρονικά) 2. Ιστορία της Φιλοσοφίας (Ρεύµατα, σχολές, θεωρίες κατά την ιστορική τους εµφάνιση). Αρχαία Φιλοσοφία Α: Προσωκρατικοί Σωκράτης Πλάτων. Μεσαιωνική Φιλοσοφία. Ιστορία Νεότερης Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας: 17 ος 19 ος αιώνας - Υπ οχρ ε ω τικ ά Επιλε γ όµεν α (2 απ ό τα 12) 1. Αρχαία Φιλοσοφία Β: Σωκρατικές σχολές Αριστοτέλης 2. Αρχαία Φιλοσοφία Γ: Φιλοσοφία ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων. Βυζαντινή Φιλοσοφία. Φιλοσοφία Αναγέννησης. Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία: Συστήµατα - Φιλοσοφικά Προβλήµατα 6. Σύγχρονη Φιλοσοφία Α : Φαινοµενολογία - Υπαρξισµός Μεταµοντερνισµός 7. Σύγχρονη Φιλοσοφία Β : Λογικός Θετικισµός - Αναλυτική Φιλοσοφία - Πραγµατισµός 8. Νεοελληνική Φιλοσοφία 9. Ηθική Φιλοσοφία 2

3 10. Γνωσιοθεωρία Μεταφυσική 11. Αισθητική 12. Πολιτική Φιλοσοφία - Υπ οχρ ε ω τικ ά () β. Από την Κατεύθυνση της Παιδαγωγικής 1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 2. Ιστορία της Εκπαίδευσης. Αναλυτικά Προγράµµατα. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Ειδική ιδακτική (το περιεχόµενο του µαθήµατος θα αλλάζει κάθε τρία χρόνια και θα αφορά σε κάθε τριετία σε ένα από τα τέσσερα γνωστικά αντικείµενα, τα οποία στον κατάλογο µε τα υποχρεωτικά επιλεγόµενα µαθήµατα έχουν τους αριθµούς 1,,,8. Για το ακαδηµαϊκό έτος θα διδαχθεί ως υποχρεωτικό το μάθημα Διδακτική της Ιστορίας (ΠΔ21)). - Υπ οχρ ε ω τικ ά Ε π ιλεγόµεν α ( από 12) 1. ιδακτική της Ιστορίας 2. Ειδική Αγωγή *. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση *. Θεωρία της Λογοτεχνίας και ιδακτική Πράξη. Μεθοδολογία της ιδασκαλίας της Ελληνικής ως Μητρικής 6. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 7. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης * 8. Μεθοδολογία της ιδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας 9. Οργάνωση και ιοίκηση της Εκπαίδευσης 10. Παιδαγωγική Ψυχολογία * 11. Συµβουλευτική και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός Ασκήσεις 12. Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση * * Τα µαθήµατα µε αστερίσκο δεν µπορούν να τα επιλέξουν οι φοιτητές της κατεύθυνσης Παιδαγωγικής, γιατί έχουν τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν σε επόµενα εξάµηνα σύµφωνα µε το πρόγραµµα της Ειδίκευσης στην Κατεύθυνση της Παιδαγωγικής. - Υποχρεωτικά ( ) 1. Εξελικτική Ψυχολογία 2. Γνωστική Ψυχολογία Ι. Κοινωνική Ψυχολογία Ι. Εξελικτική Ψυχοπαθολογία γ. Από την Κατεύθυνση της Ψυχολογίας

4 . Σχολική Ψυχολογία - Υπ οχρ ε ω τικ ά Επιλε γ όµ εν α ( από τα 10) 1. Ψυχολογία της Επικοινωνίας 2. Ψυχολογική συµβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα*. Πρόληψη και παρέµβαση στην Οικογένεια και στο Σχολείο. Εφαρµοσµένη Γνωστική Ψυχολογία. Ψυχολογία Ατοµικών ιαφορών 6. Ψυχολογία της Μάθησης 7. Ψυχολογία των Κινήτρων 8. Επαγγελµατική Συµβουλευτική 9. Ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις στην αντιµετώπιση των µαθησιακών δυσκολιών 10. Ψυχολογία των Ομάδων:Ψυχοδυναμική Προσέγγιση * Το μάθημα δεν θα προσφερθεί για το ακαδημαϊκό έτος δ. ιδακτική Άσκηση 1. ιδακτική Άσκηση (Περιλαµβάνει συστηµατική παρατήρηση της Σχολικής Τάξης και ιδασκαλία φιλολογικού µαθήµατος). ε. Μαθήµατα από το Τµήµα Φιλολογίας ε1. Μαθήµατα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 1. Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία 2. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Θεµατογραφία. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Ξενοφών. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Αττικοί Ρήτορες. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: ραµατική ποίηση 6. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Φιλοσοφικά Κείµενα 7. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Οµήρου Οδύσσεια 8. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Θουκυδίδης ε2. Μαθήµατα Λατινικής Φιλολογίας 1. Λατινική Φιλολογία: Θεµατογραφία 2. Λατινική Φιλολογία: Ρητορικά-Φιλοσοφικά κείµενα (υποχρεωτικό επιλεγόµενο)* ε. Μαθήµατα Γλωσσολογίας 1. Θεωρητική Γλωσσολογία 2. Γλωσσολογία: Μορφολογία της Γλώσσας - Σύνταξη ε. Μαθήµατα Νέας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλολογίας 1. Βυζαντινή Φιλολογία: Ιστοριογραφία (υποχρεωτικό επιλεγόµενο)* 2. Εισαγωγή στη Νέα Ελληνική Φιλολογία

5 . Νέα Ελληνική Φιλολογία: 19 ος 20ός αιώνας. Νέα Ελληνική Φιλολογία (υποχρεωτικό επιλεγόµενο)** ε. Μάθηµα Λαογραφίας 1. Λαογραφία (υποχρεωτικό επιλεγόµενο)* στ. Μαθήµατα από το Τµήµα Ιστορίας-Αρχαιολογίας 1. Αρχαία Ιστορία 2. Βυζαντινή Ιστορία. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία. Αρχαιολογία (υποχρεωτικό επιλεγόµενο)**. Ιστορία Τέχνης (υποχρεωτικό επιλεγόµενο)** ζ. Ελεύθερες επιλογές 1. Ελεύθερη Επιλογή (από οποιοδήποτε Τµήµα) ΠΡΟΣΟΧΗ: α) Οι φοιτητές επιλέγουν ένα µάθηµα από τα τρία που έχουν έναν αστερίσκο (Λατινική Φιλολογία: Ρητορικά Φιλοσοφικά κείµενα ή Βυζαντινή Φιλολογία: Ιστοριογραφία ή Λαογραφία). β) Οι φοιτητές επιλέγουν ένα µάθηµα από τα τρία που έχουν δύο αστερίσκους (Νέα Ελληνική Φιλολογία ή Αρχαιολογία ή Ιστορία Τέχνης). Γ. Μαθήµατα που αφορούν Κατεύθυνση-Ειδίκευση α. Για τους φοιτητές της Κατεύθυνσης Φιλοσοφίας - Τα υπόλοιπα 10 από τον κατάλογο των υποχρεωτικών επιλεγοµένων της Φιλοσοφίας: - 2 µαθήµατα από: Κοινωνική Φιλοσοφία (Δεν θα προσφερθεί για το ) Εφαρµοσµένη Ηθική Φιλοσοφική Ανθρωπολογία Φιλοσοφία της Ζωής - 2 µαθήµατα από: Φιλοσοφία της Γλώσσας Λογική Φιλοσοφία του Νου Επιστηµολογία - 1 µάθηµα από: Φιλοσοφία της Φύσης

6 Ελληνική Φιλοσοφία ιασποράς Ερµηνευτική Φιλοσοφία των Επιστηµών (Δεν θα προσφερθεί για το ) Ασιατικές Φιλοσοφίες Φιλοσοφία της Παιδείας Φιλοσοφία της Θρησκείας - 1 σεµινάριο από: Κείµενα Πολιτικής Φιλοσοφίας Κείµενα Ηθικής Φιλοσοφίας Κείµενα Αισθητικής Σεµινάριο Ηθική και Τεχνολογία - 1 σεµινάριο από: Κείµενα Γνωσιοθεωρίας Κείµενα Μεταφυσικής Οντολογίας Κείµενα Φιλοσοφίας της Ιστορίας και του Πολιτισµού β. Για τους φοιτητές της Κατεύθυνσης Παιδαγωγικής Τα 17 µαθήµατα του Τοµέα Παιδαγωγικής κατανέµονται ως εξής: Α. Εννέα µαθήµατα υποχρεωτικά: 1. ιαπολιτισµική Εκπαίδευση (ΠΔ17) 2. Ειδική Αγωγή (ΠΔ18). Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (ΠΔ112). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (ΠΔ119). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΠΔ18) 6. Παιδαγωγική Ψυχολογία (ΠΔ109) 7. Οργάνωση και Παρατήρηση Διδασκαλίας (ΠΔ21) 8. Σχεδιασµός του Εκπαιδευτικού Έργου στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μονάδας - Ασκήσεις(ΠΔ216) 9. Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση (ΠΔ171) Β. Οκτώ µαθήµατα από τον ακόλουθο πίνακα 0 επιλεγόµενων µαθηµάτων. Τα µαθήµατα είναι κατανεµηµένα ανά εξάµηνο προσφοράς τους και οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν τέσσερα χειµερινού και τέσσερα εαρινού εξαµήνου. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Σε μινάριο ) ΠΔΣ 201 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ( Σε μινάριο) ΠΔΣ 222 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Σε μι νάριο ) ΠΔΣ 170 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Σεμινάριο) ΠΔΣ 202 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Σεμινάριο) ΠΔΣ 16 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Σεμινάριο) ΠΔΣ 208 6

7 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ (Σε μι νάριο ) ΠΔΣ 21 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΡΩΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Σεμινάριο) ΠΔΣ 227 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΠΔ209) ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΠΔ212) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΠΔ16) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ:ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΠΔ208) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΠΔ17) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΔ221) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΠΔ162) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ( ΠΔ178) ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ (ΠΔ 20) ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΠΔ22) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ΠΔ17) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΔ229) ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΠΔ206) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΙ (ΠΔ22) ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΔ171) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΔ190) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ΠΔ16) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΠΔ106) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΠΔ 20) ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ (ΠΔ26) ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (ΠΔ28) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (ΠΔ28) 7

8 γ. Για τους φοιτητές της Κατεύθυνσης Ψυχολογίας γ1. Υποχρεωτικά µαθήµατα: 1. Ψυχοκοινωνικά προβλήµατα Σχολικής και Εφηβικής Ηλικίας (Χειμερινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ2 2. Ψυχολογία της Προσωπικότητας (Χειμερινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ2. Στατιστική στις Επιστήµες της Συµπεριφοράς Ι (Χειμερινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ62. Σχολική Ψυχολογία (Χειμερινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ10. Ψυχολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών (Χειμερινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ 6. Επαγγελµατική Αξιολόγηση και Καθοδήγηση (Χειμερινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ6 7. Ψυχολογία των Οµάδων: Ψυχοδυναµική Προσέγγιση (Χειμερινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ81 8. Εξελικτική ψυχολογία (Χειμερινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ0 9. Κοινωνική Ψυχολογία Ι (Χειμερινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ υσκολίες προσαρµογής στο Σχολείο και την Οικογένεια (Εαρινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ1 11. Γνωστική Ψυχολογία (Εαρινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ2 12. Συµβουλευτική Ψυχολογία (Εαρινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ 1. Εξελικτική Ψυχοπαθολογία (Εαρινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ - Διεργασίες Ομάδας (Εαρινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ Σχολική Ψυχολογία:Σύνδεση θεωρίας και Πράξης (Εαρινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ ιαπολιτισµική Κοινωνική Ψυχολογία - Εφαρμογές (Εαρινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ Ψυχολογία της εφηβικής ηλικίας (Εαρινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ06 γ2. Επιλεγόµενα µαθήµατα (ο φοιτητής οφείλει να επιλέξει πέντε από τα παρακάτω εικοσιτέσσερα (2) µαθήµατα): 1. Μέθοδοι Έρευνας στην Ψυχολογία (Εαρινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ61 2. Επαγγελµατική Αξιολόγηση και Καθοδήγηση Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες*. Κλινική Ψυχολογία Ι (Χειμερινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ 1. Ψυχολογία των Διαφυλικών Σχέσεων (Χειμερινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ 67. Οικογένεια και Ανάπτυξη (Χειμερινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ Ψ79 6. Ανάπτυξη της Προσωπικότητας (Εαρινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ ΦΠΨ0 7. Ψυχοπαθολογία (Χειμερινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ 0 8. Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Συµβουλευτική Ψυχολογία: Πολυπολιτισμική και Αφηγηματική Συμβουλευτική (Χειμερινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ9 9. Οικολογική και Περιβαλλοντική Ψυχολογία (Χειμερινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ1

9 10. Ψυχολογία της Επικοινωνίας (Χειμερινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ Ψυχολογική Συµβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα** 12. Πρόληψη και Παρέµβαση στην Οικογένεια και στο Σχολείο (Εαρινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ76 1. Εφαρµοσµένη Γνωστική Ψυχολογία (Χειμερινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ Ψυχολογία Ατοµικών ιαφορών (Εαρινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ 1. Ψυχολογία της Μάθησης (Χειμερινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ 16. Ψυχολογία των Κινήτρων (Εαρινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ 17. Επαγγελµατική Συµβουλευτική (Εαρινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην αντιµετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών (Εαρινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ Γλωσσική Ανάπτυξη (Χειμερινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ 20. Ποιοτικές Προσεγγίσεις στην Ψυχολογική Έρευνα (Εαρινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ Γλωσσικές Δυσκολίες: Οριοθέτηση, Αξιολόγηση και Παρέμβαση (Εαρινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ Εφαρμοσμένη Εξελικτική Ψυχολογία (Εαρινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ 0 2. Ψυχολογική και Ψυχοπαιδαγωγική Αξιόλογηση στο χώρο του Σχολείου(Χειμερινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ8 2. Συμβουλευτική ψυχολογία: Ειδικά Θέματα (Χειμερινό Εξάμηνο) - ΦΠΨ9 * Το μάθημα δεν θα προσφερθεί για το ακαδημαϊκό έτος ** Το μάθημα δεν θα προσφερθεί για το ακαδημαϊκό έτος

10 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

11 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Α 0 Β 0 1. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 2. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Εξελικτική Ψυχολογία. Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Θεµατογραφία 6. Εισαγωγή στη Νέα Ελληνική Φιλολογία 7. Λατινική Φιλολογία: Θεµατογραφία 1. Ιστορία της Φιλοσοφίας 2. Ιστορία της Εκπαίδευσης.Γνωστική Ψυχολογία I. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Ξενοφών. Αρχαία Ιστορία 6. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Αττικοί ρήτορες 7. Θεωρητική Γλωσσολογία Γ 0 1. Αρχαία Φιλοσοφία Α : Προσωκρατικοί Σωκράτης Πλάτων 2.Αναλυτικά Προγράµµατα. Κοινωνική Ψυχολογία Ι. Γλωσσολογία: Μορφολογία της γλώσσας Σύνταξη. Επιλεγόµενο Μάθηµα Ψυχολογίας 6. Αρχαία Φιλοσοφία Β : Σωκρατικές σχολές Αριστοτέλης 7. Αρχαία Φιλοσοφία Γ : Φιλοσοφία Ελληνιστικών και Ρωµαϊκών χρόνων 1. Μεσαιωνική Φιλοσοφία 2. Θεωρία και µεθοδολογία της διδασκαλίας. Εξελικτική Ψυχοπαθολογία. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: ραµατική ποίηση. Βυζαντινή Ιστορία 6. Βυζαντινή Φιλοσοφία 7. Ηθική Φιλοσοφία 8. Ελεύθερη Επιλογή 2 Ε 1 ΣΤ Ιστορία Νεότερης Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας : 17 ος 19 ος αιώνας 2. Ειδική ιδακτική**. Σχολική Ψυχολογία. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Φιλοσοφικά κείµενα. Φιλοσοφία Αναγέννησης 6. Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία: Συστήµατα Φιλοσοφικά Προβλήµατα 7. Γνωσιοθεωρία Μεταφυσική 1. Σύγχρονη Φιλοσοφία Α : Φαινοµενολογία- Υπαρξισµός Μεταµοντερνισµός 2. Σύγχρονη Φιλοσοφία Β : Λογικός Θετικισµός-Αναλυτική Φιλοσοφία- Πραγµατισµός. Πολιτική Φιλοσοφία. Σεµινάριο: Κείµενα Γνωσιοθεωρίας Ή Σεµινάριο: Κείµενα Μεταφυσικής - Οντολογίας Ή Σεµινάριο: Κείµενα Φιλοσοφίας της Ιστορίας και του Πολιτισµού µαθήµατα από: Κοινωνική Φιλοσοφία Εφαρµοσµένη Ηθική Φιλοσοφική Ανθρωπολογία Φιλοσοφία της Ζωής 7. Επιλεγόµενο Μάθηµα Παιδαγωγικής*** χ2 8. Αισθητική 12

12 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Ζ 28 Η 1. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία 2. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Οµήρου Οδύσσεια. Νεοελληνική Φιλοσοφία. 1 µάθηµα από: Φιλοσοφία της Φύσης Ελληνική Φιλοσοφία ιασποράς Ερµηνευτική Φιλοσοφία των Επιστηµών Ασιατικές Φιλοσοφίες Φιλοσοφία της Παιδείας Φιλοσοφία της Θρησκείας 1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Θουκυδίδης 2. ιδακτική Άσκηση. Λατινική Φιλολογία: Ρητορικά- Φιλοσοφικά Κείµενα ή Βυζαντινή Φιλολογία ή Λαογραφία -. 2 µαθήµατα από: - Φιλοσοφία της Γλώσσας, - Λογική - Φιλοσοφία του Νου - Επιστηµολογία 6.Επιλεγόµενο Μάθηµα Ψυχολογίας 10 χ2. Σεµινάριο: Κείµενα Ηθικής Φιλοσοφίας ή Σεµινάριο: Κείµενα Πολιτικής Φιλοσοφίας ή Σεµινάριο: Κείµενα Αισθητικής ή Σεµινάριο: Ηθική και Τεχνολογία 6. Επιλεγόµενο Μάθηµα Παιδαγωγικής**** 7. Επιλεγόµενο Μάθηµα Παιδαγωγικής ***** 7. Νέα Ελληνική Φιλολογία: 19ος 20ός αιώνας 8.ΝεοελληνικήΛογοτεχνία ή Μάθηµα Αρχαιολογίας ή Ιστορίας Τέχνης 8. Επιλεγόµενο Μάθηµα Ψυχολογίας **Για το ακαδηµαϊκό έτος θα διδάσκεται το µάθηµα : Διδακτική της Ιστορίας. *** Οι φοιτητές µπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω µαθήµατα Παιδαγωγικής: 1. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 2. Θεωρία της Λογοτεχνίας και ιδακτική Πράξη. Συµβουλευτική και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός - Ασκήσεις. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση **** Οι φοιτητές µπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω µαθήµατα Παιδαγωγικής: 1. Ψηφιακές τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 2. Ειδική Αγωγή. Παιδαγωγική Ψυχολογία. Μεθοδολογία της διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας ***** Οι φοιτητές µπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω µαθήµατα Παιδαγωγικής: 1. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 2. ιδακτική της Ιστορίας. Οργάνωση και ιοίκηση της Εκπαίδευσης 1

13 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Α 0 Β 0 1. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 2. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Εξελικτική Ψυχολογία. Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Θεµατογραφία 6. Νεοελληνική Φιλολογία 7. Λατινική Φιλολογία: Θεµατογραφία 1. Ιστορία της Φιλοσοφίας 2. Ιστορία της Εκπαίδευσης. Γνωστική Ψυχολογία Ι. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Ξενοφών. Αρχαία Ιστορία 6. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Αττικοί ρήτορες 7. Θεωρητική Γλωσσολογία Γ 1 1. Αρχαία Φιλοσοφία Α : Προσωκρατικοί Σωκράτης Πλάτων 2. Αναλυτικά Προγράµµατα. Κοινωνική Ψυχολογία Ι. Γλωσσολογία: Μορφολογία της γλώσσας - Σύνταξη. Ειδική Αγωγή 6. Επιλεγόµενο Μάθηµα Ψυχολογίας * 7. Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας 8. Θεωρία και µεθοδολογία της διδασκαλίας 1. Μεσαιωνική Φιλοσοφία. Εξελικτική Ψυχοπαθολογία. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: ραµατική ποίηση. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 6. Βυζαντινή Ιστορία 7. Παιδαγωγική Ψυχολογία Ε 2 ΣΤ 1, 1. Ιστορία Νεότερης Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας : 17 ος 19 ος αιώνας 2. Ειδική ιδακτική. Σχολική Ψυχολογία. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Φιλοσοφικά Κείµενα. Επιλεγόµενο µάθηµα Παιδαγωγικής (Σεµινάριο)*** 6. Επιλεγόµενο Μάθηµα Παιδαγωγικής 7. Επιλεγόµενο Μάθηµα Παιδαγωγικής 8. Επιλεγόµενο Μάθηµα Παιδαγωγικής 1.Οργάνωση και παρατήρηση διδασκαλίας 2. Σχεδιασµός εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής µονάδας - Ασκήσεις. Ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Υποχρεωτικό κατ επιλογή µάθηµα Παιδαγωγικής**** 6. Επιλεγόµενο µάθηµα Φιλοσοφίας 7. Επιλεγόµενο µάθηµα Παιδαγωγικής 8. Επιλεγόµενο µάθηµα Παιδαγωγικής 9. Ελεύθερη Επιλογή, 2 Ζ 1 Η Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία 2. ιδακτική Άσκηση. Υποχρεωτικό κατ επιλογή µάθηµα Παιδαγωγικής*****. Υποχρεωτικό κατ επιλογή µάθηµα Παιδαγωγικής******. Επιλεγόµενο µάθηµα Ψυχολογίας* 6. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Οµήρου Οδύσσεια 7. Νεοελληνική Λογοτεχνία ή Μάθηµα Αρχαιολογίας ή Ιστορίας Τέχνης 10,, 1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Θουκυδίδης 2. Νέα Ελληνική Φιλολογία: 19ος 20ος αιώνας. ιαπολιτισµική εκπαίδευση. Επιλεγόµενο Μάθηµα Ψυχολογίας *. Επιλεγόµενο Μάθηµα Φιλοσοφίας 6. Επιλεγόµενο µάθηµα Παιδαγωγικής 7. Επιλεγόµενο µάθηµα Παιδαγωγικής (Σεµινάριο)******* 8. Λατινική Φιλολογία: Ρητορικά- Φιλοσοφικά Κείµενα ή Βυζαντινή Φιλολογία ή Λαογραφία 1

14 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ * Οι φοιτητές µπορούν να επιλέξουν ένα από τα µαθήµατα Ψυχολογίας, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα των δέκα µαθηµάτων της σελίδας 9 του Οδηγού Σπουδών. *** Οι φοιτητές µπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω προσφερόµενα Σεµινάρια Παιδαγωγικής: 1. Εκπαιδευτική Πολιτική 2. Ανάλυση συμπειρφοράς: Επιστημολογία και εφαρμογές. Ανάλυση ποιοτικών δεδοµένων. Μεθοδολογία της ιδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Επιπτώσεις της µετανάστευσης και της παγκοσµιοποίησης στο Εθνικό Κράτος και την εκπαίδευση 6. Σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήµατα 7. Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις στις μαθησιακές δυσκολίες **** Οι φοιτητές µπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω µαθήµατα Παιδαγωγικής: 1. Θεωρία της Λογοτεχνίας και ιδακτική Πράξη 2. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ***** Οι φοιτητές µπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω µαθήµατα Παιδαγωγικής: 1. Μεθοδολογία της διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας 2. Συµβουλευτική και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός - Ασκήσεις ****** Οι φοιτητές µπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω µαθήµατα Παιδαγωγικής: 1. Μεθοδολογία της διδασκαλίας της Ελληνικής ως Μητρικής 2. ιδακτική της Ιστορίας. Οργάνωση και ιοίκηση της Εκπαίδευσης ******* Οι φοιτητές µπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω προσφερόµενα Σεµινάρια Παιδαγωγικής εφόσον το Σεµινάριο που επιθυµούν δεν έχει επιλεγεί σε προηγούµενο εξάµηνο ως προαιρετικό µάθηµα: 1. ιδασκαλία και μάθηση της Ιστορίας με ψηφιακές τεχνολογίας : Εφαρμογές 2. Παιδαγωγική θεώρηση του γλωσσικού λάθους. ιοίκηση εκπαιδευτικών µονάδων. Μεθοδολογία της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών από µετάφραση. Επαγγελµατική εκπαίδευση και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 6. Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση 7. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών 1

15 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS 1. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 2. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Εξελικτική Ψυχολογία. Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Θεµατογραφία 6. Εισαγωγή στη Νέα Ελληνική Φιλολογία 7. Λατινική Φιλολογία: Θεµατογραφία Α 0 Β 0 1. Ιστορία της Φιλοσοφίας 2. Ιστορία της Εκπαίδευσης. Γνωστική Ψυχολογία Ι. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Ξενοφών. Αρχαία Ιστορία 6. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Αττικοί ρήτορες 7. Θεωρητική Γλωσσολογία Γ Αρχαία Φιλοσοφία Α : Προσωκρατικοί - Σωκράτης - Πλάτων 2. Αναλυτικά Προγράµµατα. Κοινωνική Ψυχολογία Ι. Γλωσσολογία: Μορφολογία της Γλώσσας - Σύνταξη 1. Μεσαιωνική Φιλοσοφία 2. Θεωρία και µεθοδολογία της διδασκαλίας. Εξελικτική Ψυχοπαθολογία. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: ραµατική ποίηση. Βυζαντινή Ιστορία. Ψυχοκοινωνικά προβλήµατα σχολικής & εφηβικής 6. Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ - Διεργασίες Ομάδας ηλικίας 7. Επιλεγόµενο Μάθηµα Ψυχολογίας 6. Ψυχολογία της προσωπικότητας 7. Στατιστική στις επιστήµες της συµπεριφοράς Ι Ε 0 ΣΤ Ιστορία Νεότερης Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας : 17ος 19ος αιώνας 2. Ειδική ιδακτική*. Σχολική Ψυχολογία. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Φιλοσοφικά κείµενα. Μάθηµα Κατεύθυνσης Ψυχολογίας 6. Μάθηµα Κατεύθυνσης Ψυχολογίας 7. Μάθηµα Κατεύθυνσης Ψυχολογίας 8. Ελεύθερη επιλογή 1. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία 2. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Οµήρου Οδύσσεια. Ψυχολογία των μαθησιακών δυσκολιών. Επαγγελµατική αξιολόγηση και καθοδήγηση. Ψυχολογία των οµάδων: ψυχοδυναµική προσέγγιση 6. Επιλεγόµενο Μάθηµα Παιδαγωγικής*** 7. Νεοελληνική Λογοτεχνία ή Μάθηµα Αρχαιολογίας ή Ιστορία Τέχνης 8. Επιλεγόµενο Μάθηµα Παιδαγωγικής**** 2 1. Σχολική ψυχολογία: σύνδεση θεωρίας & πράξης 2. υσκολίες προσαρµογής στο σχολείο & την οικογένεια. Συµβουλευτική Ψυχολογία. ιαπολιτισµική Κοινωνική Ψυχολογία - Εφαρμογές. Επιλεγόµενο μάθηµα Παιδαγωγικής** 6. Επιλεγόµενο μάθηµα Φιλοσοφίας 7. Μάθηµα Κατεύθυνσης Ψυχολογίας 8. Επιλεγόµενο µάθηµα Ψυχολογίας Ζ 29 Η 1. Ψυχολογία της εφηβικής ηλικίας 2. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Θουκυδίδης. Νέα Ελληνική Φιλολογία: 19ος - 20ός αιώνας. ιδακτική Άσκηση Α. Μάθηµα Κατεύθυνσης Ψυχολογίας 6. Επιλεγόµενο Μάθηµα Ψυχολογίας 7. Λατινική Φιλολογία: Ρητορικά-Φιλοσοφικά Κείµενα ή Βυζαντινή Φιλολογία ή Λαογραφία 8. Επιλεγόµενο Μάθηµα Φιλοσοφίας 10 16

16 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ **Οι φοιτητές µπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω µαθήµατα Παιδαγωγικής: 1. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 2. Θεωρία της Λογοτεχνίας και ιδακτική Πράξη. Συµβουλευτική και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός - Ασκήσεις. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ***Οι φοιτητές µπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω µαθήµατα Παιδαγωγικής: 1. Ψηφιακές τεχνολογίες 2. Ειδική Αγωγή. Παιδαγωγική Ψυχολογία. Μεθοδολογία της διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας **** Οι φοιτητές µπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω µαθήµατα Παιδαγωγικής: 1. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. ιδακτική της Ιστορίας. Οργάνωση και ιοίκηση της Εκπαίδευσης 17

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 201-2016 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Φ.Π.Ψ. A. ιάρθρωση Προγράµµατος Μαθήµατα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόµενα) Μαθήµατα Παιδαγωγικής: 8 ( υποχρεωτικά + επιλεγόµενα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) A. Διάρθρωση Προγράμματος Μαθματα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόμενα) Μαθματα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. (ισχύει για τους εισαγομένους από το ακαδημαϊκό έτος )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. (ισχύει για τους εισαγομένους από το ακαδημαϊκό έτος ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ισχύει για τους εισαγομένους από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020) ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Α 2 Β 1 1. Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία ΙΙ 2. Λογική Ι. Γνωσιοθεωρία. Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ- ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 2ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ- ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 2ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ- ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 2ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22-10-2014) εδοµένου ότι από το τρέχον ακαδ. έτος το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ- ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 2 ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ- ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 2 ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ- ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 2 ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22-10-2014) εδοµένου ότι από το τρέχον ακαδ. έτος το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραµµα Εξετάσεων

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραµµα Εξετάσεων Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΣ 02 ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Α': Μ - Ω Επίκουρος Κ Προφ.βλ.ανακ.διδ/ντος ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΛΑΤ Καθηγητής αλογεράκος Ιωάννης ΩΝ Π 55 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 05/09/206 ευτέρα 9:00 2:00 Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα μαθημάτων Παι.Τ.Δ.Ε.

Πρόγραμμα μαθημάτων Παι.Τ.Δ.Ε. Πρόγραμμα μαθημάτων Παι.Τ.Δ.Ε. Το πρόγραμμα του Τμήματος Παιδαγωγικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ είναι τετραετούς φοίτησης και χορηγεί πτυχίο με 240 ECTS. Το πρόγραμμα έχει

Διαβάστε περισσότερα

118 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθήνας

118 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθήνας 118 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό, για την διδασκαλία των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραµµα Εξετάσεων

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραµµα Εξετάσεων Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΣ 02 ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Α': Μ - Ω Επίκουρος Κ Προφορικά. Βλ. ανακοίνωση ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΛΑΤ Καθηγητής αλογεράκος Ιωάννης διδάσκοντος ΩΝ ΦΣ 04 ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Γ': κος Φουρνάρος Σωτήριος

Διαβάστε περισσότερα

138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο)

138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο) 138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο) Σκοπός Το Τμήμα έχει σκοπό την ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε μαθήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραµµα ιδασκαλίας

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραµµα ιδασκαλίας ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΣ 106 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Τρίτη 09:00 12:00 Επίκουρος Α 641 Καθηγητής ραµπατζής Γεώργιος ΙΙ 213ΦΠΨ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Τρίτη 12:00 15:00 Επίκουρη Μ 438 Καθηγήτρια εργιαλή Σοφία ΦΣ 105 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραµµα ιδασκαλίας

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραµµα ιδασκαλίας ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΣ 106 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Τρίτη 09:00 12:00 Επίκουρος Α 641 Καθηγητής ραµπατζής Γεώργιος ΙΙ 213ΦΠΨ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Τρίτη 12:00 15:00 Επίκουρη Μ 438 Καθηγήτρια εργιαλή Σοφία ΦΣ 105 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY

YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY Oι φοιτητές του Φ.Π.Ψ. πρέπει να συµπληρώσουν φοίτηση οκτώ εξαµήνων και να εξετασθούν σε σαράντα εξαµηνιαία µαθήµατα από τα αναγραφόµενα στο Πρόγραµµα Σπουδών (βλ. παρακάτω).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα μαθημάτων Παι.Τ.Δ.Ε.

Πρόγραμμα μαθημάτων Παι.Τ.Δ.Ε. Πρόγραμμα μαθημάτων Παι.Τ.Δ.Ε. Ακαδημαϊκού έτους 2019 2020 Το πρόγραμμα του Τμήματος Παιδαγωγικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ είναι τετραετούς φοίτησης και χορηγεί πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης 120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης Σκοπός Σκοπός αυτού του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό για την διδασκαλία των μαθημάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραµµα Εξετάσεων

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραµµα Εξετάσεων Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΣ 02 ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Α': Μ - Ω Επίκουρος Κ Προφορικά. Βλ. ανακοίνωση ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΛΑΤ Καθηγητής αλογεράκος Ιωάννης διδάσκοντος ΩΝ ΦΣ 02 ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Α': Α - Λ 0/09/205 Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραµµα Εξετάσεων

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραµµα Εξετάσεων Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΣ 02 ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Α': Μ - Ω Επίκουρος Κ Προφ.βλ.ανακ.διδ/ντος ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΛΑΤ Καθηγητής αλογεράκος Ιωάννης ΩΝ Π 55 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 05/09/206 ευτέρα 9:00 2:00 Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Τµήµα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας 9 Καθηγητές 4 Διοικητικοί υπάλληλοι 1 Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας 2 Εργαστήρια Φιλοσοφίας 12 Καθηγητές Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

109 Φιλολογίας Αθήνας

109 Φιλολογίας Αθήνας 109 Φιλολογίας Αθήνας Σκοπός Τα Τμήματα Φιλολογίας σκοπό έχουν να αναδεικνύουν επιστήμονες ικανούς να ερευνούν τον αρχαίο ελληνικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα φιλολογικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία και Εκπαίδευση» Ε= Κατ

Διαβάστε περισσότερα

Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 1 ου Ε Τ Ο Υ Σ ( 1 ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο )

Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 1 ου Ε Τ Ο Υ Σ ( 1 ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Το διδακτικό εξάµηνο αρχίζει σύµφωνα µε την απόφαση της Συγκλήτου, την εβδοµάδα από 7.10.2013. Το ωρολόγιο πρόγραµµα ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραµµα Εξετάσεων

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραµµα Εξετάσεων ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΣ 06 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Επίκουρος Α Προφορικά. Βλ. ανακοίνωση Καθηγητής ραµπατζής Γεώργιος διδάσκοντος Π 29 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 06/06/206 ευτέρα 4:00 6:00 Καθηγήτρια Φρυδάκη Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ημερομηνία Διδάσκων/ουσα Μάθημα Εξάμ. Ώρα Αίθ. i

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ημερομηνία Διδάσκων/ουσα Μάθημα Εξάμ. Ώρα Αίθ. i ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Ημερομηνία Διδάσκων/ουσα Μάθημα Εξάμ. Ώρα Αίθ. i Δευτέρα 16/1 Μαυρίδης Εισαγωγή στη Στατιστική Δευτέρα 16/1 Μαυρίδης 2 Στατιστική με Έμφαση στις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-1 Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές ότι οι Πρωτοετείς και Δευτεροετείς φοιτητές (εισακτέοι από το ακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Ε= Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS ΥΑ0007 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Υποχρεωτικό Επιστήμη ΥΔ0001 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό ΥΒ0003 Η Ιστορία και η Διδακτικής της

Διαβάστε περισσότερα

102 Φιλοσοφίας Πάτρας

102 Φιλοσοφίας Πάτρας 102 Φιλοσοφίας Πάτρας Το Τμήμα Φιλοσοφίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 206/1999 (Φ.Ε.Κ. 176/6-9-1999) και αποτελεί το πρώτο και μοναδικό αμιγώς φιλοσοφικό τμήμα στην Ελλάδα. Άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραµµα Εξετάσεων

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραµµα Εξετάσεων Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΣ 02 ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Α': Μ - Ω Επίκουρος Κ Προφ.βλ.ανακ.διδ/ντος ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΛΑΤ Καθηγητής αλογεράκος Ιωάννης ΩΝ Π 55 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 05/09/206 ευτέρα 9:00 2:00 Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων Κατηγορία (ΠΣ ) ΠΝΕ142 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική ΝΑΙ Μπάκας Θωμάς Ε.Υ. Ενότητα 1. Παιδαγωγικής 1 4

Διδάσκων Κατηγορία (ΠΣ ) ΠΝΕ142 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική ΝΑΙ Μπάκας Θωμάς Ε.Υ. Ενότητα 1. Παιδαγωγικής 1 4 Τίτλ ΠΝΕ142 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική Μπάκας Θωμάς Ε.Υ. Ενότητα 1. Παιδαγωγικής 1 4 ΠΝΕ402 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Αποστολόπουλ Χαράλαμπ Επιλογής 1 4 ΠΝΕ129 Σύγχρονες τάσεις στην Προσχολική Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Πληροφορική και Εκπαίδευση. Παιδαγωγική Αξιοποίηση. των ΤΠΕ ΙI (Εργ) Παιδαγωγική Αξιοποίηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Πληροφορική και Εκπαίδευση. Παιδαγωγική Αξιοποίηση. των ΤΠΕ ΙI (Εργ) Παιδαγωγική Αξιοποίηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Ημερομηνία Διδάσκων/ουσα Μάθημα Εξάμ. Ώρα Αίθ. 1 Πληροφορική και Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ Ι (Εργ) Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ ΙI (Εργ) / Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Έναρξη χειμερινού εξαμήνου: 26.9.2011. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 Λήξη: 6.1.2012 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Εξεταστική: 16.1.2012-3.2.2012 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ Ημερομηνία Διδάσκων/ουσα Μάθημα Εξάμ. Ώρα Αίθ. 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ Ημερομηνία Διδάσκων/ουσα Μάθημα Εξάμ. Ώρα Αίθ. 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 206-207 Ημερομηνία Διδάσκων/ουσα Μάθημα Εξάμ. Ώρα Αίθ. Κώτσης Κώτσης/ Στύλος Βασικές Έννοιες της Φυσικής Εργαστηριακή προσέγγιση εννοιών Φυσικής Στ & Επί Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 Κωδικός Τίτλος μαθήματος Διδάσκων ΠΝΕ142 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική Μπάκας Θωμάς

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ: Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου Α ΕΤΟΣ: Μαθήματα εαρινού εξαμήνου

Α ΕΤΟΣ: Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου Α ΕΤΟΣ: Μαθήματα εαρινού εξαμήνου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 Α ΕΤΟΣ: Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 2016-2017 04.09.2017 Δευτέρα Νεότερη πολιτική φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.................................................................................. 5 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ Γενικές οδηγίες...........................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών

Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών Κωδικός Τίτλος μαθήματος ΠΕΥ100 ΠΕΥ101 ΝΥ101α ΠΝΥ201 ΠΝΕ402 ΠΝΕ435 ΝΕ403α ΠΝΕ506 ΠΝΥ302 ΠΝΕ142

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ: Υποχρεωτικά Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου Μόνο για επί πτυχίω φοιτητές/τριες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ

Α ΕΤΟΣ: Υποχρεωτικά Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου Μόνο για επί πτυχίω φοιτητές/τριες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 & ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΕΤΟΣ: Υποχρεωτικά Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ: Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου (1ο Εξάμηνο) Α ΕΤΟΣ: Μαθήματα εαρινού εξαμήνου (2ο Εξάμηνο)

Α ΕΤΟΣ: Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου (1ο Εξάμηνο) Α ΕΤΟΣ: Μαθήματα εαρινού εξαμήνου (2ο Εξάμηνο) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 Διάρκεια εξεταστικής: 27.08.2018-21.09.2018 Α ΕΤΟΣ: Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 2017-2018

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ O ελάχιστος χρόνος φοίτησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2013-14 Επεξηγήσεις συµβόλων/αρχικών γραµµάτων: Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα µαθηµάτων «Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση της Εκπαίδευσης» Ε= Κατ επιλογήν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 09:00-12:00 12:00-15:00 Μεσαία Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 11-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Εισακτέοι του ακαδηµαϊκού έτους , Ένταξη των εισακτέων του ακαδηµαϊκού έτους )

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Εισακτέοι του ακαδηµαϊκού έτους , Ένταξη των εισακτέων του ακαδηµαϊκού έτους ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15 (Εισακτέοι του ακαδηµαϊκού έτους 2014-15, Ένταξη των εισακτέων του ακαδηµαϊκού έτους 2013-14) Επεξηγήσεις συµβόλων/αρχικών γραµµάτων: Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα µαθηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 17-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2014 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ημερομηνία Διδάσκων/ουσα Μάθημα Εξάμ. Ώρα Αίθ. 1 Πληροφορική και Εκπαίδευση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ημερομηνία Διδάσκων/ουσα Μάθημα Εξάμ. Ώρα Αίθ. 1 Πληροφορική και Εκπαίδευση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Ημερομηνία Διδάσκων/ουσα Μάθημα Εξάμ. Ώρα Αίθ. 1 Πληροφορική και Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ Ι Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ ΙI Εκπαιδευτικά Προγραμματιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ Γενικές Πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ Γενικές Πληροφορίες ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3-2 0 1 4 Γενικές Πληροφορίες Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της

Διαβάστε περισσότερα

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο)

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο) 2014-2015 2015-2016 13Κ1: Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία - Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας (Α 13Κ2_12: Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας (με διδασκαλία πεζών κειμένων) (Α 13Κ1: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ημερομηνία Ώρα Μάθημα Εξάμηνο Τρόπος εξέτασης ΔΕΥΤΕΡΑ 2/9 ΤΡΙΤΗ 3/9 9:00-12:00 Υ107 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ 1 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τελευταία ενημέρωση: 7/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2018-2019 Α Ε Τ Ο Σ 26/8/2019 ΔΕΥΤΕΡΑ Παιδαγωγικά Ι: Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη Α. Ντόκα 12:00-14:00 ΑΠ2, ΑΠ8

Διαβάστε περισσότερα

Μερικώς αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών και προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου. Σε ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος και εξής

Μερικώς αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών και προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου. Σε ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος και εξής Μερικώς αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών και προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου Σε ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και εξής Επιτροπή Προγράμματος Τμήματος Ψυχολογίας Ιούνιος 2018 Ταυτότητα και σκοποί Αναθεώρησηεπικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (ακολούθως με το my-studies)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (ακολούθως με το my-studies) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (ακολούθως με το my-studies) 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΟΡΜΟΥ 1 ΜΜ95 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΙ 2 ΜΜ97 ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 3 ΜΜ98 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα = 4 έτη Φιλοσοφία 12 μαθήματα από τους εξής κλάδους: Φιλοσοφία της Επιστήμης Πολιτική Φιλοσοφία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος

ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 Σπουδών A εξαμήνου ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ Συντομογραφία: Προ. = Προαπαιτούμενο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (ΥΚΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ Συντομογραφία: Προ. = Προαπαιτούμενο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (ΥΚΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019 Συντομογραφία: Προ. = Προαπαιτούμενο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (ΥΚΟ) Α ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Εξάμηνο Χειμερινό ΕΠΑ 101 Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο )

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2015-2016 Α Ε Τ Ο Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) 7/6/16 ΤΡΙΤΗ Πλάτων (Υ) Μ. Μουζάλα 18-20 ΑΑ 15/6/16 ΤΕΤΑΡΤΗ Γνωσιοθεωρία - Μεταφυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Εισακτέοι των ακαδηµαϊκών ετών , Ένταξη των εισακτέων του ακαδηµαϊκού έτους )

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Εισακτέοι των ακαδηµαϊκών ετών , Ένταξη των εισακτέων του ακαδηµαϊκού έτους ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 (Εισακτέοι των ακαδηµαϊκών ετών 2014-15, 2015-16 Ένταξη των εισακτέων του ακαδηµαϊκού έτους 2013-14) Επεξηγήσεις συµβόλων/αρχικών γραµµάτων: Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ε Κ Π Α

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ε Κ Π Α ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ε Κ Π Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ... 2 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ... 15 Συνολικά αποτελέσματα του ακαδημαικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ: Υποχρεωτικά Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου Μόνο για επί πτυχίω φοιτητές/τριες

Α ΕΤΟΣ: Υποχρεωτικά Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου Μόνο για επί πτυχίω φοιτητές/τριες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 & ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ Α ΕΤΟΣ: Υποχρεωτικά Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 2017-2018 15.06.2018 Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Ο κάτωθι πίνακας περιέχει τα αναλυτικά αποτελέσματα του ακαδημαϊκού έτους. Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας και σχετικά διαγράμματα. Ακαδ. Έτος Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας.

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Προσοχή: Το ακόλουθο πρόγραµµα σπουδών ισχύει για όσους έχουν εγγραφεί ΕΩΣ το ακαδ. έτος 2004 Αντικείµενο της Γερµανικής Φιλολογίας Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΠΤΔΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΠΤΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΠΤΔΕ 1 η εβδομάδα Τρίτη 28/05/2019 ΚΑΖΟΥΛΛΗ Β. Διδασκαλία Γλώσσας & Νέες Τεχνολογίες (ΥΔ0008) 09:00-14:00 Γραφείο Διδάσκουσας Προφορικά (Επίθετα Α-Κ) ΣΚΟΥΜΙΟΣ Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Η Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό του

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ: Υποχρεωτικά Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου Μόνο για επί πτυχίω φοιτητές/τριες

Α ΕΤΟΣ: Υποχρεωτικά Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου Μόνο για επί πτυχίω φοιτητές/τριες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 & ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ Α ΕΤΟΣ: Υποχρεωτικά Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 2016-2017 12.06.2017 Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος

ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 Σπουδών A εξαμήνου ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ( Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο )

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ( Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2015-2016 Α Ε Τ Ο Σ ( Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) 18/1/2016 Δευτέρα Νεότερη πολιτική φιλοσοφία Α. Μιχαλάκης 14:00-16:00

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ: Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ)

Α ΕΤΟΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ: Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2017-2018 Α ΕΤΟΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) 24.01.2018 Τετάρτη Νεότερη πολιτική φιλοσοφία Α. Μιχαλάκης 11:00-13:00 ΑΠ2, ΑΠ4,ΑΠ8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 31-08-2015 ΤΡΙΤΗ, 01-09-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 02-09-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 03-09-2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15 Ισχύει για τους φοιτητές/τριες που εισήχθησαν στο τμήμα το Ακαδ. Έτος 2014-15 (πρωτοετείς). Οι φοιτητές/τριες προηγουμένων ετών ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο )

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2018-2019 Α Ε Τ Ο Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) 12/6/2019 Τετάρτη Πλάτων Σ. Σταυριανέας 16:00-18:00 ΑΠ2, ΑΠ8, ΧΗ7 18/6/2019 Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕ142 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική ΝΑΙ Μπάκας Θωμάς Ε.Υ. Ενότητα 1. Παιδαγωγικής 1

ΠΝΕ142 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική ΝΑΙ Μπάκας Θωμάς Ε.Υ. Ενότητα 1. Παιδαγωγικής 1 Κωδικό Τίτλο ΠΝΕ142 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική ΝΑΙ Μπάκα Θωμά Ε.Υ. Ενότητα 1. Παιδαγωγική 1 ΠΕΥ101 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία τη Εκπαίδευση ΝΑΙ Θάνο Θεόδωρο Ε.Υ. Ενότητα 4. Μαθημάτων Γενική Παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος

ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 Σπουδών A εξαμήνου ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2014-15 Επεξηγήσεις συµβόλων/αρχικών γραµµάτων: Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα µαθηµάτων «Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση της εκπαίδευσης» Ε= Κατ επιλογήν

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) 10:00-11:00 11:00-12:00 14:00-15:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00 19:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος

ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 Μαθήματα Παλαιού Προγράμματος Σπουδών A εξαμήνου ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο )

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2018-2019 Α Ε Τ Ο Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) 12/6/2019 Τετάρτη Πλάτων Σ. Σταυριανέας 16:00-18:00 ΑΠ2, ΑΠ8, ΧΗ7 18/6/2019 Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ημερομηνία Διδάσκων/ουσα Μάθημα Εξάμ. Ώρα Αίθ. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ημερομηνία Διδάσκων/ουσα Μάθημα Εξάμ. Ώρα Αίθ. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Ημερομηνία Διδάσκων/ουσα Μάθημα Εξάμ. Ώρα Αίθ. Κοινωνιολογία της ς Ι Β 09:00-12:00 Αμφ.Ισογ. Κοινωνιολογία της ς ΙΙ Ζ 09:00-12:00 Αμφ.1ου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Το ωρολόγιο πρόγραµµα ακολουθεί την απόφαση της Γ.Σ. του τµήµατος Φιλοσοφίας για το πρόγραµµα σπουδών. Για τα µαθήµατα και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Α Ν Τ Ι Σ Τ Ο Ι Χ Η Σ Η Σ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α. A ντιστοίχηση υποχρεωτικών μαθημάτων φιλοσοφίας ( Ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2017/ Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής

Χειμερινό εξάμηνο 2017/ Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής Μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής στους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Χειμερινό εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Ψ. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Ψ. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΜΤΑΒΑΤΙΚΣ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ Μ ΤΝ ΝΤΑΞ ΤΩΝ ΦΟΙΤΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΜΑΤΟΣ Φ.Π.Ψ. ΣΤΟ ΤΜΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Α Το Τμήμα Φιλοσοφίας συνιστά μετεξέλιξη του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, το οποίο λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Οργάνωση των μαθημάτων ΠΠΔΕ στο Τμήμα Φιλολογίας

1. Οργάνωση των μαθημάτων ΠΠΔΕ στο Τμήμα Φιλολογίας Βάσει του ισχύοντος Νόμου οι φοιτητές/ήτριες που εισήχθησαν από το 2013-14 και έπειτα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) για να μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Α Ε Τ Ο Σ : Μ α θ ή μ α τ α χ ε ι μ ε ρ ι ν ο ύ ε ξ α μ ή ν ο υ

Α Ε Τ Ο Σ : Μ α θ ή μ α τ α χ ε ι μ ε ρ ι ν ο ύ ε ξ α μ ή ν ο υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 & ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ (σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4316/2014) Α Ε Τ Ο Σ : Μ α θ ή μ α τ α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συµβόλων/αρχικών γραµµάτων: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 201314 Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα µαθηµάτων «Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση της εκπαίδευσης» Ε= Κατ επιλογήν υποχρεωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος

ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Σπουδών A εξαμήνου ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Α Ε Τ Ο Υ Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Α Ε Τ Ο Υ Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2013-2014: 24.02.2014 Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2013-2014: 06.06.2014 Διεξαγωγή εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ρόδος, 18.10.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Φιλοσοφίας: Χειµερινό εξάµηνο

Τµήµα Φιλοσοφίας: Χειµερινό εξάµηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Έναρξη µαθηµάτων χειµερινού εξαµήνου 2017-2018: 02.10.2017 Λήξη µαθηµάτων χειµερινού εξαµήνου 2017-2018: 12.01.2018 Διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 0-03 Α' Εξάμηνο Α/Α ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑ.06.0). Ιστορία της Τέχνης Θεωρητικό μάθημασυνδιδασκαλία. Ιστορία των Αισθητικών Θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα