YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY"

Transcript

1 YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY Oι φοιτητές του Φ.Π.Ψ. πρέπει να συµπληρώσουν φοίτηση οκτώ εξαµήνων και να εξετασθούν σε σαράντα εξαµηνιαία µαθήµατα από τα αναγραφόµενα στο Πρόγραµµα Σπουδών (βλ. παρακάτω). Tα µαθήµατα του Προγράµµατος διακρίνονται σε υποχρεωτικά και κατ' επιλογή. Ως υποχρεωτικά χαρακτηρίζονται τα µαθήµατα που η παρακολούθησή τους και η επιτυχής εξέταση σε αυτά είναι υποχρεωτική για το σύνολο των φοιτητών της κατεύθυνσης. Ως µαθήµατα κατ' επιλογή χαρακτηρίζονται τα µαθήµατα από τα οποία ο φοιτητής µπορεί να επιλέξει ορισµένα, ώστε να συµπληρώσει τον απαραίτητο αριθµό των σαράντα µαθηµάτων της κατεύθυνσής του. Aς σηµειωθεί ότι η παρακολούθηση των παραδόσεων, η συµµετοχή στα σεµινάρια και η επικοινωνία µε τους διδάσκοντες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την κατάρτηση των φοιτητών. O φοιτητής επιλέγει την κατεύθυνση που επιθυµεί στο Γ' εξάµηνο των σπουδών του. Προκειµένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές στη διαµόρφωση ενός ορθολογικού προγράµµατος σπουδών, για κάθε εξάµηνο το Tµήµα έχει καταρτήσει τα Eνδεικτικά Προγράµµατα Σπουδών, τα οποία παρατίθενται στον παρόντα Oδηγό. Στα προγράµµατα αυτά η κατανοµή των µαθηµάτων σε εξάµηνα είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική, και ανταποκρίνεται σε συνθήκες κανονικής φοίτησης προσαρµοσµένης στον ελάχιστο δυνατό αριθµό των οκτώ εξαµήνων. Tα δύο πρώτα εξάµηνα είναι κοινά και για τις τρεις κατευθύνσεις. Για τον υπολογισµό του βαθµού στο πτυχίο των φοιτητών λαµβάνονται υπόψη οι βαθµοί όλων των µαθηµάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου Tο ακαδηµαϊκό έτος χωρίζεται στις διδακτικές περιόδους του χειµερινού και του εαρινού εξαµήνου. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Στην κατεύθυνση Ψυχολογίας ο φοιτητής, για να αποφοιτήσει, οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε σαράντα µαθήµατα, ως ακολούθως: Υποχρεωτικά µαθήµατα Ψυχολογίας (8 µαθήµατα) 1. ΨΧ 01 Εισαγωγικό µάθηµα ψυχολογίας-εξελικτική ψυχολογία Α' 2. ΨΧ 02 Εισαγωγικό µάθηµα ψυχολογίας-εξελικτική ψυχολογία Β' 3. ΨΧ 11 Κοινωνική ψυχολογία 4. ΨΧ 22 Εξελικτική ψυχοπαθολογία 5. ΨΧ 32 Γνωστική ψυχολογία 6. ΨΧ 41 υσκολίες προσαρµογής στο σχολείο και την οικογένεια 7. ΨΧ 61 Μεθοδολογία επιστηµονικής έρευνας-στατιστική Α' 8. ΨΧ 62 Μεθοδολογία επιστηµονικής έρευνας-στατιστική Β' Υποχρεωτικά µαθήµατα Παιδαγωγικής (6 µαθήµατα) 1. Π 01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Α' 2. Π 02 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Β' 3. Π 11 Παιδαγωγική ψυχολογία 4. Π 03 Γενική ιδακτική Α' 5. Π 04 Γενική ιδακτική Β' 6. Π 51 Ειδική ιδακτική- ιδακτικές ασκήσεις Β' Υποχρεωτικά µαθήµατα Φιλοσοφίας (4 µαθήµατα) 1. ΦΣ 01 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 2. ΦΣ 02 Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία 3. ΦΣ 03 Συστηµατική φιλοσοφία και εισαγωγή στη νεώτερη ευρωπαϊκή φιλοσοφία 4. ΦΣ 04 Νεώτερη φιλοσοφία. Σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύµατα Υποχρεωτικά µαθήµατα άλλων Τµηµάτων (8 µαθήµατα)

2 1. ΦΓ 04 Θεωρητική γλωσσολογία 2. ΦΝ 05 Νέα ελληνική φιλολογία 3. ΦΝ 06 Νέα ελληνική φιλολογία 4. ΦΑ 05 Αρχαία ελληνική φιλολογία Ι 5. ΦΑ 06 Αρχαία ελληνική φιλολογία ΙΙ 6. ΙΙ 10 Αρχαία Ιστορία 7. ΙΙ 14 Νεώτερη ευρωπαϊκή ιστορία 8. ΙΙ 18 Ιστορία νεώτερου ελληνισµού Κατ'επιλογή µαθήµατα Ψυχολογίας (4 µαθήµατα) Ο φοιτητής οφείλει να επιλέξει τέσσερα από τα παρακάτω µαθήµατα: 1. ΨΧ 10 Σχολική Ψυχολογία 2. ΨΧ 12 υναµική της Οµάδας 3. ΨΧ 31 Ατοµικές διαφορές και αποκλίσεις 4. ΨΧ 36 Επαγγελµατική αξιολόγηση και καθοδήγηση 5. ΨΧ 39 Συµβουλευτική και Επαγγελµατικός προσανατολισµός 6. ΨΧ 42 Ψυχοκοινωνικά προβλήµατα της Σχολικής και Εφηβικής ηλικίας 7. ΨΧ 43 Ψυχολογία της Προσωπικότητας 8. ΨΧ 45 Κίνητρα Συµπεριφοράς 9. ΨΧ 51 Κλινική Ψυχολογία 10. ΨΧ 52 Ψυχολογία της Επικοινωνίας 11. ΨΧ 53 Ψυχολογία της Γλώσσας 12. ΨΧ 56 ιαπολιτιστική Ψυχολογία 13. ΨX 63 Ψυχοµετρία A' 14. ΨΧ 64 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Α' 15. ΨΧ 67 Ψυχολογία των διαφυλικών σχέσεων Υποχρεωτικά κατ' επιλογή µαθήµατα (8 µαθήµατα) 1. Μάθηµα Φιλολογίας 2. Μάθηµα Φιλολογίας 3. Μάθηµα Φιλολογίας 4. Μάθηµα Ιστορικού-Αρχαιολογικού 5. Μάθηµα άλλου 6. Μάθηµα άλλου 7. Μάθηµα άλλου 8. Μάθηµα άλλου Ελεύθερες επιλογές (2 µαθήµατα) 1. Μάθηµα ελεύθερης επιλογής 2. Μάθηµα ελεύθερης επιλογής Παρατηρήσεις: 1. Όποιος φοιτητής επιλέγει για πρώτη φορά µάθηµα Ψυχολογίας, υποχρεούται να δηλώσει τα µαθήµατα "ΨΧ 01 Εισαγωγικό µάθηµα Ψυχολογίας-Εξελικτική ψυχολογία Α'" και "ΨΧ 02 Εισαγωγικό µάθηµα Ψυχολογίας-Εξελικτική ψυχολογία Β'". 2. Η ένδειξη "Μάθηµα Ψυχολογίας κατ' επιλογή" σηµαίνει ότι ο φοιτητής µπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε µάθηµα από τα µαθήµατα που περιέχονται στον κατάλογο "Κατ' επιλογή µαθήµατα Ψυχολογίας". 3. Η ένδειξη "Μάθηµα Φιλολογίας" σηµαίνει ότι ο φοιτητής µπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε µάθηµα προσφέρεται από το Τµήµα αυτό. 4. Η ένδειξη "Μάθηµα άλλου " σηµαίνει ότι ο φοιτητής µπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε µάθηµα από το Τµήµα Φιλολογίας ή το Ιστορικό- Αρχαιολογικό Τµήµα. ύναται επίσης να επιλέξει τα µαθήµατα: 1. ΞΑ 00 "Αραβολογία" (Eισαγωγή στον αραβικό πολιτισµό) 2. ΞΑ 01 "Αραβολογία" (Στοιχεία αραβικής λογοτεχνίας) προσφερόµενα από το Tµήµα Iταλικής και Iσπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (υπό

3 την προϋπόθεση ότι δεν έχει επιλέξει στο παρελθόν 2 µαθήµατα προσφερόµενα από το Γ.T.Ξ.Π.). 5. Η ένδειξη "Ελεύθερη επιλογή" σηµαίνει ότι ο φοιτητής µπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε µάθηµα που διδάσκεται στη Φιλοσοφική Σχολή (εκτός από τα µαθήµατα που διδάσκονται στα Ξενόγλωσσα Τµήµατα και στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών). 6. Οι ώρες διδασκαλίας όλων των µαθηµάτων δεν µπορούν να υπερβαίνουν εβδοµαδιαίως τις πέντε (5) ανά εξαµηνιαίο µάθηµα. EN EIKTIKO ΠPOΓPAMMA KATEYΘYNΣHΣ ΨYXOΛOΓIAΣ XEIMEPINA EΞAMHNA A' Γ' Ε' Ζ' 1. ΦΣΟ1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. Π 01: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Α' 3. ΨΧ01: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Α' 4. ΦΑ05:ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι 5. ΦΓ04: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 2. ΜΑΘΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 3. ΦΣ04: ΝΕΩΤΕΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 4. ΦΝ06: ΝΕΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 5. ΦΣ03: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓ ΙΑΣ 2. ΜΑΘΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓ ΙΑΣ 3. Μάθηµα Φιλο λογίας 4. Μάθηµα άλλου 5. Μάθηµα ελεύθερης επι λογής ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 2. Π 04:ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ Β' 3. ΙΙ14: ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪ- ΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4. Μάθηµα Φιλο λογίας 5. Μάθηµα άλλου EAPINA EΞAMHNA Β' ' ΣΤ' Η' 1. ΦΣ02: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙ ΑΣ2. ΨΥΧΟΛΟΓΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. Π 11: ΑΣ 2. Π 02: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚ 2. ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗΝ Η ΨΥΧΟΛΟΓΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Β' ΨΥΧΟΛΟΓΙ ΑΣ 3. ΨΧ02: Α 3. ΙΙ10: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 3. Μάθηµα ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ- Ιστορίας και 4. Μάθηµα ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ Αρχαιολογία ΨΥΧΟΛΟ-ΓΙΑ Β' ς Φιλολογίας 4. ΦΑ06:ΑΡΧΑΙΑ 4. Μάθηµα 5. Π 03: άλλου ΓΕΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙ. Ι ΑΚΤΙΚΗ 5. ΦΝ05: ΝΕΑ 5. ΜΑΘΗΜΑ Α' ΨΥΧΟΛΟΓΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Σ 2. Π 51: ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β' 3. ΙΙ18: ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ Υ 4. Μάθηµα άλλου 5. Μάθηµα ελεύθερης επιλογής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

4 Το Πρόγραµµα Ψυχολογίας οδηγεί στη χορήγηση από το Τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πτυχίου Ψυχολογίας, το οποίο θεωρείται ως προς κάθε συνέπεια αντίστοιχο και ισότιµο µε το πτυχίο των Τµηµάτων Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών του προγράµµατος Ψυχολογίας ορίζεται σε οκτώ (8) εξάµηνα. Τα µαθήµατα του Προγράµµατος, διακρίνονται σε υποχρεωτικά και κατ' επιλογή. Ως υποχρεωτικά χαρακτηρίζονται τα µαθήµατα στα οποία η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε αυτά είναι υποχρεωτική για το σύνολο των φοιτητών της κατεύθυνσης. Ως µαθήµατα κατ' επιλογή χαρακτηρίζονται τα µαθήµατα εκείνα από τα οποία ο φοιτητής µπορεί να επιλέξει ορισµένα, ώστε να συµπληρώσει τον απαραίτητο αριθµό των σαράντα µαθηµάτων. Ας σηµειωθεί ότι η παρακολούθηση των παραδόσεων, η συµµετοχή στα σεµινάρια και η επικοινωνία µε τους διδάσκοντες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την κατάρτιση των φοιτητών. Προκειµένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές στη διαµόρφωση ενός ορθολογικού προγράµµατος σπουδών, για κάθε εξάµηνο το Τµήµα έχει καταρτίσει το Ενδεικτικό Πρόγραµµα Σπουδών, το οποίο παρατίθεται στις σελίδες του παρόντος Οδηγού. Στο πρόγραµµα αυτό η κατανοµή των µαθηµάτων σε εξάµηνα είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική, και ανταποκρίνεται σε συνθήκες κανονικής φοίτησης προσαρµοσµένης στον ελάχιστο δυνατό αριθµό των οκτώ (8) εξαµήνων. Για τον υπολογισµό του βαθµού στο πτυχίο των φοιτητών λαµβάνονται υπόψη οι βαθµοί όλων των µαθηµάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Το ακαδηµαϊκό έτος χωρίζεται στις διδακτικές περιόδους του χειµερινού και του εαρινού εξαµήνου. Ο φοιτητής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΊΑΣ, για να θεωρηθεί η φοίτησή του περαιωµένη και να λάβει ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, πρέπει: 1. Να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε ΜΑΘΗΜΑΤΑ (διαλέξεις και σεµινάρια) ψυχολογίας (κατά 70%) και µαθήµατα άλλων επιστηµονικών κλάδων (κατά 30%), τα οποία συνολικά ισοδυναµούν µε τουλάχιστον 160 διδακτικές µονάδες (δ.µ.). 2. Να ολοκληρώσει, επιτυχώς, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, η οποία ισοδυναµεί µε 10 δ.µ., σε ιδρύµατα και φορείς εφαρµοσµένης ψυχολογίας. 3. Να εκπονήσει ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε αντικείµενο ψυχολογικό ερευνητικό θέµα, η οποία ισοδυναµεί µε 10 δ.µ. Μαθήµατα Ψυχολογίας Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τα µαθήµατα Ψυχολογίας, που προσφέρονται από τον Τοµέα Ψυχολογίας, διακρίνονται σε υποχρεωτικά (85 δ.µ.) και κατ'επιλογή (27 δ.µ.) ως ακολούθως: α) Υποχρεωτικά µαθήµατα Ψυχολογίας Ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα παρακάτω 21 µαθήµατα: KΩ ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ.Μ. 1. ΨΧ 01 Εισαγωγικό µάθηµα Ψυχολογίας-Εξελικτική Ψυχολογία Α' 5 2.ΨΧ 02 Εισαγωγικό µάθηµα Ψυχολογίας-Εξελικτική Ψυχολογία Β' 5 3.ΨΧ 10 Σχολική Ψυχολογία 3 4.ΨΧ 11 Κοινωνική ψυχολογία- υναµική της οµάδας Α' 5

5 5.ΨΧ 12 Κοινωνική ψυχολογία- υναµική της οµάδας Β' 5 6.ΨΧ 22 Εξελικτική ψυχοπαθολογία 4 7.ΨΧ 27 Ψυχοφυσιολογία 4 8.ΨΧ 31 Ατοµικές διαφορές και αποκλίσεις 3 9. ΨΧ 32 Γνωστική Ψυχολογία 4 10.ΨΧ 33 Θεωρίες µάθησης 4 11.ΨΧ 38 Ιστορία της Ψυχολογίας 3 12.ΨΧ 40 Ψυχοπαθολογία 3 13.ΨΧ 43 Ψυχολογία της προσωπικότητας</< FONT> 4 14.ΨΧ 45 Κίνητρα Συµπεριφοράς 3 15.ΨΧ 51 Κλινική Ψυχολογία 4 16.ΨΧ 56 ιαπολιτιστική ψυχολογία 3 17.ΨΧ 61 Μεθοδολογία επιστηµονικής έρευνας-στατιστική Α' 5 18.ΨΧ 62 Μεθοδολογία επιστηµονικής έρευνας-στατιστική Β' 5 19.ΨΧ 63 Ψυχοµετρία Α' 5 20.ΨΧ 66 Πειραµατική Ψυχολογία ΨΧ 39 Συµβουλευτική και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός 3 β) Κατ'επιλογή µαθήµατα Ψυχολογίας Από τις παρακάτω τέσσερις (4) οµάδες µαθηµάτων ψυχολογίας, ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε εννέα (9) συνολικά µαθήµατα, µε τον περιορισµό ότι στα µαθήµατα αυτά θα περιλαµβάνεται ένα (1) τουλάχιστον µάθηµα από κάθε µία οµάδα µαθηµάτων. ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΜΑ Α Ι.Μ. 1. ΨΧ 04 Ψυχολογία της προσχολικής και της σχολικής ηλικίας 3 2. ΨΧ 06 Ψυχολογία της εφηβικής ηλικίας 3 3. ΨΧ 08 Ψυχολογία της τρίτης ηλικίας 3 4. ΨΧ 09 Ατοµικές διαφορές στην ανάπτυξη 3 5. ΨΧ 35 Γνωστική ανάπτυξη 3 6. ΨΧ 41 υσκολίες προσαρµογής στο σχολείο και την οικογένεια 3 7. ΨΧ 42 Ψυχοκοινωνικά προβλήµατα σχολικής και εφηβικής ηλικίας 3 8. ΨΧ 53 Ψυχολογία της γλώσσας 3 9. ΨΧ 54 Μαθησιακές δυσκολίες ΨΧ 55 Ψυχολογία ανάγνωσης και γραφής ΨΧ 76 Προαγωγή της ψυχικής υγείας του παιδιού στην οικογένεια και στο σχολείο ΨΧ 77 Ψυχολογία της ηµιουργικότητας 3 ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΜΑ Α IΙ.Μ. 1. ΨΧ 44 Συµβουλευτική ψυχολογία: Θεωρία-πρακτικές ασκήσεις 3 2. ΨΧ 46 Ψυχαναλυτικές θεωρίες προσωπικότητας 3 3. ΨΧ 47 Συµπεριφοριστικές θεωρίες προσωπικότητας 3 4. ΨΧ 48 Μέτρηση και αξιολόγηση της προσωπικότητας 3 5. ΨΧ 50 Ψυχοδιαγνωστική 3 6. ΨΧ 52 Ψυχολογία της επικοινωνίας 3 7. ΨΧ 57 Ψυχοδυναµικές προσεγγίσεις στην Ψυχοθεραπεία 3 8. ΨΧ 58 Γνωσιακές -συµπεριφοριστικές προσεγγίσεις στην Ψυχοθεραπεία 3 9. ΨΧ 59 Οικοσυστηµική προσέγγιση ΨΧ 60 Κοινωνική ένταξη ατόµων µε ειδικές ανάγκες ΨΧ 75 Σχολική Ψυχολογική Συµβουλευτική 3 ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΜΑ Α IΙI.Μ. 1. ΨΧ 13 Στάσεις και Αξίες 3 2. ΨΧ 14 Οικολογική ψυχολογία 3

6 3. ΨΧ 15 Κοινωνική αλληλεπίδραση και διαπροσωπικές σχέσεις 3 4. ΨΧ 16 Οργανωτική ψυχολογία 3 5. ΨΧ 17 Κοινωνική-ψυχολογική ανάλυση της οικογένειας 3 6. ΨΧ 18 Ψυχολογία των µέσων µαζικής επικοινωνίας 3 7. ΨΧ 19 Μετανάστευση-παλιννόστηση και ψυχολογική προσαρµογή 3 8. ΨΧ 20 Ψυχολογία του καταναλωτή 3 9. ΨΧ 36 Επαγγελµατική αξιολόγηση και καθοδήγηση ΨΧ 67 Ψυχολογία των διαφυλικών σχέσεων ΨΧ 71 Οικονοµική ψυχολογία 3 ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΜΑ Α ΙV.Μ. 1. ΨΧ 37 Νευροψυχολογία 3 2. ΨΧ 49 Μέτρηση ειδικών διαφερόντων, κλίσεων και ικανοτήτων 3 3. ΨΧ 64 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Α' 3 4. ΨΧ 65 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Β' 3 5. ΨΧ 68 Ψυχοµετρία Β' 3 6. ΨΧ 70 Περιήγηση στη Μαθηµατική Λογική 3 7. ΨΧ 72 Ανάλυση πολυµεταβλητών στατιστικών µεθόδων 3 8. ΨΧ 73 Ψυχολογία της υγείας 3 9. ΨΧ 74 Αθλητική ψυχολογία 3 Μαθήµατα Τοµέα Φιλοσοφίας και Τοµέα Παιδαγωγικής του Φ.Π.Ψ. Ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε µαθήµατα του Τοµέα Φιλοσοφίας και σε µαθήµατα του Τοµέα Παιδαγωγικής, τα οποία να ισοδυναµούν µε 8 τουλάχιστον δ.µ. για κάθε Τοµέα. Τα µαθήµατα αυτά θα καθορίζονται από τον Τοµέα Ψυχολογίας σε συνεργασία µε τον "καθ' ύλην" αρµόδιο Τοµέα. Τα µαθήµατα του Τοµέα Φιλοσοφίας και του Τοµέα Παιδαγωγικής αντιπροσωπεύουν το 10% των µαθηµάτων του Προγράµµατος. Μαθήµατα Τµηµάτων Φιλοσοφικής Σχολής πλην του Φ.Π.Ψ. Ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε µαθήµατα των Τµηµάτων της Φιλοσοφικής Σχολής πλην του Φ.Π.Ψ. Τα µαθήµατα αυτά θα πρέπει να ισοδυναµούν τουλάχιστον µε 16 δ.µ. και τα επιλέγει ο φοιτητής ελευθέρως. Τα µαθήµατα των άλλων Τµηµάτων της Φιλοσοφικής Σχολής (πλην Φ.Π.Ψ.) αντιπροσωπεύουν το 10% των µαθηµάτων του Προγράµµατος. Μαθήµατα ελεύθερης επιλογής (πλην µαθηµάτων Ψυχολογίας) Ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε µαθήµατα που ισοδυναµούν µε 16 τουλάχιστον δ.µ., τα οποία επιλέγει ελευθέρως από τα διδασκόµενα σε οποιοδήποτε Πανεπιστηµιακό Τµήµα της χώρας, µε τον περιορισµό ότι τα µαθήµατα αυτά δεν είναι µαθήµατα ψυχολογίας. Αν ο φοιτητής προτίθεται να επιλέξει µαθήµατα εκτός Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, θα πρέπει προηγουµένως να έλθει σε συννενόηση µε τη Γραµµατεία του Φ.Π.Ψ., προς αποφυγή τυχόν γραφειοκρατικών εµπλοκών. Τα µαθήµατα της ελεύθερης επιλογής αντιπροσωπεύουν το 10% των µαθηµάτων του

7 Προγράµµατος. Παρατηρήσεις 1. Κατά το Α' και Β' εξάµηνο σπουδών, ο φοιτητής δηλώνει, για να παρακολουθήσει, τα µαθήµατα όπως ορίζονται στο ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ πρόγραµµα. 2. Στα µαθήµατα που έχουν τον ίδιο τίτλο και ένδειξη Α' ή Β', το µάθηµα µε την ένδειξη Α' είναι προαπαιτούµενο του οµώνυµου µαθήµατος µε την ένδειξη Β. 3. Από τα µαθήµατα Ψυχολογίας (υποχρεωτικά και κατ' επιλογή), ο φοιτητής µπορεί, µετά από γραπτή έγκριση του Τοµέα Ψυχολογίας, να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε µαθήµατα που να ισοδυναµούν έως και 16 δ.µ. σε Τµήµα Ψυχολογίας άλλου Πανεπιστηµίου. 4. Ο βαθµός του πτυχίου εξάγεται από τη βαθµολογία στα µαθήµατα µε βάση τις αντίστοιχες διδακτικές µονάδες. Β. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ο φοιτητής πρέπει, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εξαµήνων των σπουδών του, να πραγµατοποιήσει πρακτική άσκηση (πρακτική άσκηση Α', πρακτική άσκηση Β ), σε ιδρύµατα και φορείς εφαρµοσµένης ψυχολογίας (σχολεία, συµβουλευτικά κέντρα, κέντρα ψυχικής υγιεινής, ψυχιατρικές κλινικές κ.λπ.). Κάθε εξαµηνιαία πρακτική άσκηση ισοδυναµεί µε 5 δ.µ. και βαθµολογείται µε τους χαρακτηρισµούς "επιτυχώς" ή "ανεπιτυχώς". Η πρακτική άσκηση Α' είναι προαπαιτούµενη της πρακτικής άσκησης Β'. Γ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο φοιτητής πρέπει να εκπονήσει πτυχιακή εργασία επί ψυχολογικού ερευνητικού θέµατος, υπό την εποπτεία µέλους του ΕΠ του Τοµέα Ψυχολογίας. Ο καθορισµός του θέµατος γίνεται σε συνεργασία µε τον εποπτεύοντα και δηλώνεται στη Γραµµατεία του Τοµέα Ψυχολογίας κατά το ΣΤ' εξάµηνο σπουδών. Η τελική έγκριση της διπλωµατικής εργασίας γίνεται από 3µελή εξεταστική επιτροπή οριζόµενη από τον Τοµέα Ψυχολογίας και βαθµολογείται µε τους χαρακτηρισµούς "καλώς", "λίαν καλώς", "άριστα". Η διπλωµατική εργασία ισοδυναµεί µε 10 δ.µ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΕΑΡΙΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ Α'ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ Εισαγωγικό µάθηµα Ψυχολογίας- Εισαγωγικό µάθηµα Ψυχολογίας- Εξελικτική Εξελικτική ψυχολογία Α' (5 δ.µ.) ψυχολογία Β' (5 δ.µ.) Κοινωνική ψυχολογία- υναµική της οµάδας Κοινωνική ψυχολογία - υναµική της οµάδας Α'(5 δ.µ.) Β' (5.δ.µ.) Μεθοδολογία επιστηµονικής έρευνας- Μεθοδολογία επιστηµονικής έρευνας- Στατιστική Α'(5 δ.µ.) Στατιστική Β' (5 δ.µ.)

8 Ψυχοφυσιολογία (4 δ.µ.) Μάθηµα Τοµέα Φιλοσοφίας (4 δ.µ.) Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ Γνωστική ψυχολογία (4 δ.µ.) Μάθηµα Τοµέα Φιλοσοφίας (4 δ.µ.) ' ΕΞΑΜΗΝΟ Ψυχολογία της προσωπικότητας (4 δ.µ.) Ψυχοµετρία (5 δ.µ.) Ψυχοπαθολογία (3 δ.µ.) Ατοµικές διαφορές και αποκλίσεις (3 δ.µ.) Μάθηµα Τοµέα Παιδαγωγικής (4 δ.µ.) Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ Ιστορία της ψυχολογίας (3 δ.µ.) Σχολική ψυχολογία (3 δ.µ.) Μαθήµατα Φιλοσοφικής Σχολής - εκτός ψυχολογίας (4 δ.µ.) Ελεύθερη επιλογή - εκτός ψυχολογίας (4 δ.µ.) Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθήµατα Φιλοσοφικής Σχολής - εκτός Φ.Π.Ψ. (4 δ.µ.) Ελεύθερη επιλογή - εκτός Ψυχολογίας (4 δ.µ.) Πρακτική άσκηση Α' Πτυχιακή εργασία Κλινική ψυχολογία (4 δ.µ.) Εξελικτική ψυχοπαθολογία (4 δ.µ.) Πειραµατική ψυχολογία (5 δ.µ.) Κίνητρα συµπεριφοράς (3 δ.µ.) Μάθηµα Τοµέα Παιδαγωγικής (4 δ.µ.) Μάθηµα Φιλοσοφικής Σχολής -εκτός Φ.Π.Ψ. (4 δ.µ.) ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ ιαπολιτιστική ψυχολογία (3 δ.µ.) Συµβουλευτική και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (3 δ.µ.) Θεωρίες της µάθησης 4 (δ.µ.) Ελεύθερη επιλογή - εκτός ψυχολογίας (4 δ.µ.) Πτυχιακή εργασία Η' ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθήµατα Φιλοσοφικής Σχολής - εκτός Φ.Π.Ψ. (4 δ.µ.) Ελεύθερη επιλογή - εκτός ψυχολογίας (4 δ.µ.) Πρακτική άσκηση Β' Πτυχιακή εργασία

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθηκαν στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 και εξής

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθηκαν στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 και εξής ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθηκαν στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 και εξής ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012 / 2013 1 2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2009 Επιτροπή Οδηγού Σπουδών: Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κώτσης Μέλη: Απόστολος Κατσίκης Μαρία Πουρνάρη Αναστάσιος Εμβαλωτής Γεώργιος Νικολάου Σουζάννα Νικολάου Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών Σύμφωνα με το «νέο πρόγραμμα» (εγγραφέντες στο πρώτο έτος από την ακαδημαϊκή χρονιά 2010-11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Σχολή Επιστημών της Αγωγής. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Σχολή Επιστημών της Αγωγής. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Σχολή Επιστημών της Αγωγής οδηγός σπουδών Γραμματέας Τμήματος: Ευγενία Μυλωνά, Τηλ. 28310-77652, e-mail: emilona@edc.uoc.gr Οργάνωση του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1268/82. 2 του Π.. 320/83).

Ν.1268/82. 2 του Π.. 320/83). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-2013 Ι.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Τ.Ν. ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011» ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) Πρόεδρος: Καθηγήτρια Αγγέλα Καστρινάκη τηλ.: 28310 77302 / 77278, e-mail: kastrinaki@uoc.gr Αναπληρώτρια Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1597 11 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/14 (ΦΕΚ 786/τ.Β / 6.10.1993) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το Τμήμα Προσωπικό του Τμήματος 4 Στοιχεία Επικοινωνίας.. 6 2. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Δομή

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Αθήνα, 12/7/2012 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ οδηγός σπουδών 2014-2015 Επιμέλεια: Φωτεινή Ασημακοπούλου Σχεδιασμός: Αντιγόνη Παρούση 2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Β7/29073/6.7.2006 (ΦΕΚ 1060/4.8.2006, τ. Β ), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης Π. Γ. Μιχαηλίδης, "Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης", Διημερίδα με θέμα Οι Φυσικές Επιστήμες στην Α/θια Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 7-8 Φεβρουαρίου 1997, πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οδηγού Σπουδών Συντονιστής Γρηγόριος Καραφύλλης Μέλη Κωνσταντίνος Κώτσης Μαρία Πουρνάρη Γεώργιος Νικολάου Εκπρόσωπος φοιτητών

Επιτροπή Οδηγού Σπουδών Συντονιστής Γρηγόριος Καραφύλλης Μέλη Κωνσταντίνος Κώτσης Μαρία Πουρνάρη Γεώργιος Νικολάου Εκπρόσωπος φοιτητών Επιτροπή Οδηγού Σπουδών Συντονιστής Γρηγόριος Καραφύλλης Μέλη Κωνσταντίνος Κώτσης Μαρία Πουρνάρη Γεώργιος Νικολάου Εκπρόσωπος φοιτητών Φωτογραφικό Υλικό Αρχείο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημήτριος Βάγιας Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

I AΣKAΛEIO Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

I AΣKAΛEIO Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN ΣXOΛH EΠIΣTHMΩN AΓΩΓHΣ ΠAI AΓΩΓIKO TMHMA ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ I AΣKAΛEIO Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ IΩANNINA ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2006-2007 ΠEPIEXOMENA Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ............................................................

Διαβάστε περισσότερα

APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TMHMATOΣ ΨYXOΛOΓIAΣ

APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TMHMATOΣ ΨYXOΛOΓIAΣ APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TMHMATOΣ ΨYXOΛOΓIAΣ 2010-2011 2 OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TOY TMHMATOΣ ΨYXOΛOΓIAΣ APIΣTOTEΛEIOY ΠANEΠIΣTHMIOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ 2010-2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το Tμήμα Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) Γενική διάταξη Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013 του Υπουργού Παιδείας, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» Σέρρες, Ιούνιος 2008 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα