Δ11 ΑΔΑ: ΒΛΓ11-4ΙΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34 ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX Σ Χ Ε Δ Ι Ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ11 ΑΔΑ: ΒΛΓ11-4ΙΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34 ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX Σ Χ Ε Δ Ι Ο"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα 20/12/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αρ. Πρωτ.: Δ11γ/ο/14/62 Δ11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ΑΝΑΛΎΣΕΩΝ ΤΙΜΏΝ & ΕΙΔΙΚΏΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΉΣΕΩΝ (Δ11γ) Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΑΔΑ: ΒΛΓ11-4ΙΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34 ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδ. : Αθήνα Πληροφορίες : Α. Δαλόπουλος Τηλέφωνο : FAX : Τους αποδέκτες του πίνακα διανομής ΘΕΜΑ : Δημοσίευση υπουργικής απόφασης Προσθήκη - Συμπλήρωση Άρθρου στα Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας 1. Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β 3094/ ) η με αριθμό πρωτ. Δ11γ/o/7/62/ απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. Προσθήκη - Συμπλήρωση Άρθρου στα Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας με την οποία εγκρίθηκαν συμπληρωματικές επεμβάσεις στην απόφαση Δ11γ/ο/9/7/ του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ( ΦΕΚ Β 363/ ), όπως αυτή συμπληρώθηκε με τη με αριθ. Δ11γ/ο/3/20/ , αποφάσεη του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β 639/20-6/2013). 2. Η υπηρεσία που θα αναθέτει τέτοιες εργασίες θα υποχρεούται να ενημερώνει το ΚΕΔΕ για πραγματοποίηση μετρήσεων και παρακολούθηση του έργου για διάστημα δύο (2) ετών για συλλογή στοιχείων προς αξιολόγηση για να διαπιστωθεί η πληρότητά της και να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις 3. Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την εφαρμογή της. 4. Η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ. Η Δ/νση Πληροφορικής της ΓΓΔΕ καλείται να προχωρήσει άμεσα στις σχετικές ενέργειες. Στην παρούσα επισυνάπτονται για τη διευκόλυνση των Υπηρεσιών και λοιπών χρηστών το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Εφαρμογή της μεθόδου ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗΣ (RETEXTURING) υπαρχόντων ασφαλτικών ταπήτων για την βελτίωση της αντιολισθηρότητος Κοινοποίηση: 1. Γραφείο Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. Γραφείο Υφυπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα της ΓΓΔΕ. 4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα της ΓΓΣΔΕ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 5. Γραφείο Γεν. Δ/ντών της ΓΓΔΕ. 6. Δ/νση Πληροφορικής (με cd ) 7. Δ/νση ΚΕΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

2 1. Δ11 2. Δ11γ 3. Χ.Α. ΑΔΑ: ΒΛΓ11-4ΙΠ Συνημμένα : 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Εφαρμογή της μεθόδου ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗΣ (RETEXTURING) υπαρχόντων ασφαλτικών ταπήτων για την βελτίωση της αντιολισθηρότητος ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Π. ΔΙΠΛΑΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗΣ (RETEXTURING) YΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η αδροποίηση υπαρχόντων ασφαλτικών ταπήτων (retexturing) με την μέθοδο της σφαιριδιοβολής (shot blasting) βελτιώνει την μικροϋφή και την μακροϋφή των επιφανειών κυλίσεως και εξασφαλίζει βελτιωμένη αντιολισθηρότητα (skid resistance). Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοσθεί σε ασφαλτικούς τάπητες οποιουδήποτε τύπου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρουσιάζουν φθορές, ρηγματώσεις και ανωμαλίες. Η ολισθηρότητα ενός οδοστρώματος είναι μια ιδιότητα, η οποία εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου, υπό τη δράση των φορτίων κυκλοφορίας και εξαρτάται από 2 παραμέτρους, την μακροϋφή και την μικροϋφή. Ο ρόλος του αδρανούς είναι πρωταρχικός στη δημιουργία "μικροτραχύτητας" και "μακροτραχύτητας " στην επιφανειακή στρώση. Η μικροϋφή (ή μικροτραχύτητα) είναι η παράμετρος που προσδιορίζεται από την αδρότητα της επιφάνειας των αδρανών υλικών του ασφαλτοτάπητα, από την οποία εξαρτάται η επαφή ελαστικού-αδρανούς. Αντιστοιχεί σε τραχύτητα επιφάνειας της τάξεως των 0,2 mm. Η μικροϋφή εξαρτάται από την προέλευση και την πετρογραφική σύσταση των αδρανών. Καθοριστικό ρόλο στον ποιοτικό προσδιορισμό της μικροϋφής παίζει η αντίσταση στη λείανση υπό τη δράση των φορτίων της κυκλοφορίας, η διατήρηση, δηλαδή, της μικροϋφής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ικανότητα των αδρανών να ανθίστανται στη λείανση της επιφάνειας χαρακτηρίζεται, μέσω αντίστοιχης εργαστηριακής δοκιμής (κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 13043), από τον δείκτη στίλβωσης PSV (Polished Stone Value). Η μακροϋφή (ή μακροτραχύτητα) από την οποία εξαρτάται η επαφή ελαστικούοδοστρώματος είναι η παράμετρος που περιγράφει το ανάγλυφο της επιφάνειας κυκλοφορίας και συναρτάται με την σύσταση του τάπητα και ιδιαίτερα με την κοκκομετρική σύνθεση των αδρανών. Αντιστοιχεί σε τραχύτητα επιφάνειας της τάξεως του 1 mm. Η μακροϋφή χαρακτηρίζει την τραχύτητα της επιφάνειας κυκλοφορίας και υφίσταται και αυτή φθορά λόγω της δράσης των φορτίων. Μετράται επί του τελειωμένου τάπητα κυκλοφορίας μέσω της δοκιμής της κηλίδας της

4 άμμου (sand patch method), ο δε αντίστοιχος συντελεστής HS προσδιορίζει το βάθος της μακροϋφής (Texture Depth T D ) Οι στρώσεις κυκλοφορίας που κατασκευάζονται στη χώρα μας, περιέχουν αδρανή υλικά ασβεστολιθικής προέλευσης. Αποτέλεσμα αυτού είναι η αυξημένη ολισθηρότητα των ελληνικών δρόμων, γιατί τα ασβεστολιθικά αδρανή στιλβώνονται εύκολα και δημιουργούν λείες και ολισθηρές επιφάνειες. Δεν υπάρχουν τυποποιμένες μέθοδοι για την μέτρηση των δύο χαρακτηριστικών της αδρότητος των ασφαλτικών οδοστρωμάτων. Για την μέτρηση της αντιολισθηρότητας χρησιμοποιείται από αρκετά εργαστήρια ερευνών (μεταξύ των οποίων και το Εργαστήριο Οδοστρωμάτων του ΕΜΠ) η συσκευή SCRIM (Sideways Force Coefficient Routine Investigation Machine: Συσκευή Προσδιορισμού Δείκτη Πλαγιολίσθησης SFC). O δείκτης υπολογίζεται με ταχύτητα κινήσεως 50 km/h. Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται συσχετισμοί των δεικτών T D και SFC για διάφορες κατηγορίες υφής οδοστρώματος.

5 Μετρήσεις μακροϋφής Στην Ελλάδα το μέσο βάθος μακροϋφής ελέγχεται κατά κανόνα με την μέθοδο της κηλίδας της άμμου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ (ASTM Ε ). Σε διάφορες ΤΣΥ που έρχουν εφαρμοσθεί στην κατασκευή μεγάλων έργων αναφέρεται ότι ο έλεγχος πρέπει να γίνεται το αργότερο 7 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και πριν η οδός δοθεί στην κυκλοφορία, σε σημεία απέχοντα τουλάχιστον 50 m μεταξύ τους και για τις ακραίες λωρίδες 50 cm από το άκρο του καταστρώματος της οδού. Το ελάχιστο μέσο βάθος υφής (μακροϋφή), σύμφωνα με τις Τεχνικές Οδηγίες του ΚΕΔΕ (στις οποίες έχει στηριχθεί η σύνταξη της ΤΣΥ του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ) για τους αντιολισθηρούς τάπητες, Τύπου 1 (συνεχούς διαβάθμισης, ημιτραχείας υφής) και Τύπου 2 (ασυνεχούς διαβάθμισης, τραχείας υφής) ορίζεται ως εξής: Βάθος Μακροϋφής Ονομαστικό μέγεθος αδρανών Τύπος 1 Τύπος 2 12,5 mm 9,5 mm 12,5 mm 9,5 mm Ελάχιστο βάθος επιφανειακής υφής 0,7 mm 0,6 mm 1,0 mm 0,9 mm Γενικώς, τιμές της μακροϋφής τουλάχιστον 60% των ανωτέρω, θεωρούνται ικανοποιητικές για οδοστρώματα που έχουν κυκλοφορηθεί. Μικρότερες τιμές αποτελούν ένδειξη για την λήψη βελτιωτικών μέτρων. Η δοκιμή της κηλίδας άμμου είναι ευχερούς εφαρμογής, δεν απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισμό και μπορεί να δώσει αξιοποιήσιμα αποτελέσματα (με σύγκριση με οδόστρωμα αναφοράς). Με την δοκιμή αυτή μπορεί κατ' αρχήν να τεκμηριωθεί η ανάγκη βελτιωτικών μέτρων, μεταξύ των οποίων η αδροποίηση με σφαιριδιοβολή. Η διάρκεια των αποτελεσμάτων της σφαιριδιοβολής (και γενικά της αντιολισθηρότητας των ασφαλτικών οδοστρωμάτων) δεν μπορεί να προσδιορισθεί εκ των προτέρων. Εξαρτάται,

6 κατά κύριο λόγο, από τους εξής παράγοντες: - πετρογραφική σύσταση και κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών του ασφαλτομίγματος (τα σκληρά αδρανή με δείκτη Los Angeles από 24 και κάτω, εμφανίζουν μεγαλύτερες τιμές PSV, άρα και αντιολισθηρότητας) - τύπος ασφάλτου και περιεκτικότητα (μίγματα με σκληρή άσφαλτο, 50/70 και κάτω, εμφανίζουν καλύτερη συμπεριφορά) - κυκλοφοριακός φόρτος και συμμετοχή σ' αυτόν των βαρέων οχημάτων Βεβαίως, η εφαρμογή της εκτράχυνσης με σφαιριδιοβολή μπορεί να επαναληφθεί μερικές φορές, υπο την προϋπόθεη ότι δεν έχουν εμφανισθεί δομικές φθορές του ασφαλτικού τάπητα, δοθέντος ότι επερχόμενη απομείωση του πάχους της ασφαλτικής στρώσεως δεν υπερβαίνει τα ελάχιστα χιλιοστά (αναλόγως των χαρακτηριστικών του τάπητα). Σύμφωνα με μετρήσεις που έγιναν από το ΚΕΔΕ με χρήση του οργάνου British Pendulum Skid Friction Tester (εκκρεμμές), διαπιστώθηκε ότι με την αδροποίηση, ασφαλτικά οδοστρώματα που εμφάνιζαν προηγουμένως περίπου 40 μονάδες SRT (scid resistance tester) έφθασαν μετά την επεξεργασία στις μονάδες, αλλά μετά από 8μηνο επανήλθαν στις μονάδες. Στα αποτελέσματα αυτά δεν δίδονται στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των αδρανών του ασφαλτομίγματος της στρώσης κυκλοφορίας που υπέστη την επεξεργασία. Με βάση τα ανωτέρω δεν μπορεί να τεθεί προς το παρόν όρος ελαχίστων επιδόσεων μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης (18 μήνες για τα συνήθη έργα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις). Εκτιμάται πάντως, με βάση βιβλιογραφικά στοιχεία και από την αξιολόγηση των μετρήσεων του ΚΕΔΕ, ότι οι μονάδες SRT, 18 μήνες μετά την εφαρμογή της αδροποίησης θα είναι υψηλότερες εκείνων προ της εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση, μετά την πιλοτική εφαρμογή της μεθόδου θα πρέπει να γίνονται μετρήσεις μονάδων SRT με την συσκευή του εκκρεμμούς (ή άλλη μέθοδο), τουλάχιστον ανά τρίμηνο, για την συγκέντρωση και ανάλυση στοιχείων επιδόσεων της μεθοδολογίας και την συγκριτική κοστολόγησή της με την συμβατική διαδικασία φρεζαρίσματος-διάστρωσης νέου τάπητα. Στις μετρήσεις πρέπει να περιλαμβάνεται και η θερμοκρασία του οδοστρώματος. ΑΔΑ: ΒΛΓ11-4ΙΠ Στους Φακέλους Στοιχείων που θα καταρτίζονται ανά θέση εφαρμογής (οδικό τμήμα) πρέπει να περιλαμβάνονται πλήρη στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του ασφαλτο-μίγματος (πάχος στρώσης, PSV αδρανών, περιεκτικότητα και τύπος ασφάλτου, στοιχεία κυκλοφοριακών φόρτων, διατομή οδού κλπ). Επισημαίνεται εν προκειμένω ότι μετρήσεις που έχουν γίνει διεθνώς δείχνουν ότι οι μονάδες SRT που μετρώνται διαφοροποιούνται συναρτήσει της θερμοκρασίας. Η μέση τιμή αντιολισθηρότητας (mean Skid Resistance Value, SRV) προκύπτει από πέντε μετρήσεις SRT σε κάθε θέση ελέγχου και συνορθώνεται ως προς την θερμοκρασία αναφοράς 20 C. Ο σχετικός κανονισμός της Αυστραλίας (WA ), προβλέπει εφαρμογή του τύπου: όπου SRV= μέσος όρος μετρήσεων SRT και t η θερμοκρασία του τάπητα κατά την εκτέλεση των μετρήσεων.

7 Επισημαίνεται επίσης ότι ο δείκτης αντιολισθηρότητος ενός οδοστρώματος, όπως προσδιορίζεται με την συσκευή SCRIM μεταβάλλεται σημαντικά κατά την διάρκεια του έτους (η διακύμανση φθάνει έως και 25%) και οι υψηλότερες τιμές παρατηρούνται κατά την χειμερινή περίοδο. Πάντως το χαμηλό κόστος της αδροποίησης με σφαιριδιοβολή και η σημαντική βελτίωση που επιτυγχάνεται, τόσο στην μακροϋφή, όσο και στην μικροϋφή (σημαντική για την αντιολισθηρότητα με μικρή-μεσαία ταχύτητα κίνησης) καθιστούν την μέθοδο ελκυστική για άμεσες βελτιωτικές επεμβάσεις που μπορούν να δώσουν άμεσα εμφανή αποτελέσματα, με ελάχιστη όχληση της κυκλοφορίας.

11 & ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΕΙ ΙΚΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ( 11γ)

11 & ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΕΙ ΙΚΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ( 11γ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα 20/12/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 11 & ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260) Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-1 1 ΣΤ -1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260) 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Σε σχέση με την ΠΤΠ Α260 εκδόσεως 1966

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ

Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ11) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣ1-ΞΘΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΣ1-ΞΘΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2013 Obj101 ΑΔΑ: ΒΕΥΣ1-ΞΘΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤOΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΤΟΣ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤOΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤOΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 03/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: Κηφισιά, 05-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 5120

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ).

Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε./Γ.Γ..Ε. /ΝΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ( ΙΠΑ ) Ταχ. /νση : Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου Αμπελόκηποι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Κώς 24-3-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Κώς 24-3-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Κώς 24-3-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: ΚΑΚΩΙ/ΥΠ/329 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αντιμάχεια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18-4 - 2007 Αριθ. Πρωτ. ΔΜΕΟ/o/2879 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ε

Αθήνα 18-4 - 2007 Αριθ. Πρωτ. ΔΜΕΟ/o/2879 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ε Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 19 Ταχ. Κωδ. : 114 73 Αθήνα TELEFAX : 210 6463886 Πληροφορίες : Σ. Κουγιουμτζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΑΔΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΑΔΑ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & Αριθμ. πρωτ. : 1946 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ.&

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΣΥΝΤ. ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ.: 17/2015 ΑΡ. ΕΡΓΟΥ: 8/2015 Π/Υ: 70.000,00 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

'ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 'ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

'ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 'ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΤΩΝ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Παπαναστασίου & Κουµουνδούρου Τ.Κ.: 41 222,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αθήνα, 11-12 -2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αθήνα, 11-12 -2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αθήνα, 11-12 -2014 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. πρωτ. : ΔΚΠ/οικ./154 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ : τους αποδέκτες Δ/ΝΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε ΡΑ) ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ.T.Y. ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 651.500,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-02-03 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 02 Στρώσεις έδρασης οδοστρωµάτων από σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά 03 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 4.8.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 211/25 Ο ΗΓΙΑ 2001/43/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 για τροποποίηση της οδηγίας 92/23/ΕΟΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ σε ευρώ «Προμήθεια υλικών για την εξασφάλιση της καλής κατάστασης οδοστρωμάτων των οδών του Π.Α.Ο.Δ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ σε ευρώ «Προμήθεια υλικών για την εξασφάλιση της καλής κατάστασης οδοστρωμάτων των οδών του Π.Α.Ο.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ Κ.Ε.Σ.Ο. Ταχ. Δ/νση : Π. Τσαλδάρη 15, 176 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πληροφορίες για τους όρους της Διακήρυξης: Α. Παναρέτου,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002154016 2014-07-08

14PROC002154016 2014-07-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ημερομηνία 04/07/2014 Ταχ.Δ/νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

: « » & : 1.000.000,00 & ( ) : 085 2013 08500068

: «  » &  : 1.000.000,00 & ( ) : 085 2013 08500068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 3 : Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) Μελέτη: ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΗ Ο ΟΥ Κ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΓΙΩΤΙΚΑ Σ. ΕΣΠΟΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-17-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 17 Οδοστρωσία από τσιµεντόδετο ανακυκλωµένο µίγµα φρεζαρισµένων ασφαλτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων

ΘEMA: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δ17) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Αγροτικη οδοποιία Δ.Ε Παπαφλέσσα. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550.000,00 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της σύμβασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα