ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ"

Transcript

1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-4 1 ΣΤ -4 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Ορισµοί 1. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να καθορίσει τον τύπο της τελικής αντιολισθηρής στρώσης. 2. Εξυπακούεται ότι πριν από τη διάστρωση της αντιολισθηρής στρώσης, πρέπει να έχει προηγηθεί πλήρης παραλαβή και αποδοχή της ποιότητας των υποκείµενων ασφαλτικών στρώσεων. 3. Οι παρούσες Τεχνικές Οδηγίες αφορούν την κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης από ασφαλτικό σκυρόδεµα συνεχούς διαβάθµισης ηµιτραχείας υφής (ΤΥΠΟΣ 1) και ασφαλτικό σκυρόδεµα ανοιχτής ή ασυνεχούς διαβάθµισης τραχείας υφής (ΤΥΠΟΣ 2) και αποτελεί τροποποίηση προηγούµενων Τεχνικών Οδηγιών ΚΕ Ε (έκδοσης 1985). Η τροποποίηση αφορά κυρίως µια προσαρµογή των µέχρι τώρα προτεινόµενων κοκκοµετρικών διαβαθµίσεων, µε βάση την αποκτηθείσα εµπειρία από την εφαρµογή τους και επιλογή στοιχείων από αντίστοιχες ξένες τεχνικές Προδιαγραφές (για τον ΤΥΠΟ 1: AFNOR NFP BETON BITUMINEUX SEMI GRENU και για τον ΤΥΠΟ 2: Ισπανική Οδηγία 322/97), ώστε για µεν τον ΤΥΠΟ 1 να αποκλεισθούν µίγµατα πολύ κλειστής σύνθεσης και για τον ΤΥΠΟ 2 µίγµατα µε υψηλό ποσοστό κενών και ως εκ τούτου µειωµένης διάρκειας ζωής. Οι νέες Τεχνικές Οδηγίες δεν περιλαµβάνουν στοιχεία που απαιτούν δοκιµαστική εφαρµογή αλλά αποτελούν συνέχεια χρησιµοποιουµένων από χρόνια µεθόδων κατασκευής και εποµένως προτείνονται για άµεση εφαρµογή. Στους προτεινόµενους τύπους δεν περιελήφθησαν οι πορώδεις τάπητες (ΤΥΠΟΣ 3 Τεχνικές Οδηγίες 85), που θα πρέπει να αποτελέσουν ξεχωριστό αντικείµενο, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του τύπου αυτού, όσον αφορά τα χρησιµοποιούµενα υλικά και τον τρόπο κατασκευής. Η αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτικό σκυρόδεµα είναι µια στρώση κυκλοφορίας µε υψηλή µηχανική αντοχή και συγχρόνως εξαιρετικά επιφανειακά χαρακτηριστικά. Το ασφαλτικό σκυρόδεµα που χρησιµοποιείται για την κατασκευή της αντιολισθηρής στρώσης, είναι ασφαλτόµιγµα, αυστηρά ελεγχόµενο, παραγόµενο σε µόνιµη εγκατάσταση εν θερµώ, από σκληρά αδρανή υλικά και καθαρή άσφαλτο τύπου 50/70 και το οποίο διαστρώνεται θερµό. Ο όρος Ασφαλτικό Σκυρόδεµα αφορά συνήθως ασφαλτόµιγµα µε συνεχή κοκκοµετρική διαβάθµιση αδρανών η δοµή και αλληλεµπλοκή των οποίων εξασφαλίζει υψηλή µηχανική αντοχή. ιαφοροποιήσεις ως προς την κοκκοµετρική σύνθεση δίδουν τύπους ασφαλτικού σκυροδέµατος, που χαρακτηρίζονται ως: Πυκνής ή ανοιχτής σύνθεσης, συνεχούς ή ασυνεχούς διαβάθµισης, τραχείας ή ηµιτραχείας υφής, ενώ ειδική παραλλαγή αποτελούν οι πορώδεις τάπητες Αντικείµενο - Εφαρµογές Οι παρούσες Τεχνικές Οδηγίες αφορούν την κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης κυκλοφορίας από ασφαλτικό σκυρόδεµα συνεχούς διαβάθµισης ηµιτραχείας υφής (ΤΥΠΟΣ 1) και ασφαλτικό σκυρόδεµα ανοιχτής ή ασυνεχούς διαβάθµισης τραχείας υφής (ΤΥΠΟΣ 2), για στρώσεις κανονικού πάχους 3 4 εκατοστών. Το ασφαλτικό σκυρόδεµα που χρησιµοποιείται για την κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης, είναι ασφαλτόµιγµα παραγόµενο και διαστρωνόµενο εν θερµώ, αυστηρά ελεγµένης συνθέσεως, από καθαρή ή τροποποιηµένη µε βελτιωτικά άσφαλτο και σκληρά αδρανή υλικά. Με τη µέθοδο αυτή,

2 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-4 2 λόγω της υψηλής µηχανικής αντοχής του ασφαλτικού σκυροδέµατος, εξασφαλίζεται αφενός µεν η ενίσχυση του οδοστρώµατος (όταν γίνεται σε πάχη µεγαλύτερα των 4 cm) και αφετέρου η επίτευξη εξαιρετικών επιφανειακών χαρακτηριστικών οµαλότητας, οµοιοµορφίας, αντίστασης σε ολίσθηση και επιφανειακής υφής. Εφαρµόζεται σε νέες κατασκευές σε οδούς µε σηµαντική κυκλοφορία και για την αποκατάσταση συντήρηση παλαιών οδοστρωµάτων. Σε περίπτωση εφαρµογής λεπτών στρώσεων σε παλαιά οδοστρώµατα, θα πρέπει προηγουµένως να ελέγχεται η επάρκεια της φέρουσας ικανότητας του υποκείµενου οδοστρώµατος, η οµαλότητα της επιφάνειας και να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική συγκόλληση της τελικής στρώσης. Μία αποτελεσµατική προετοιµασία, για τις συνήθεις περιπτώσεις φθορών, είναι το φρεζάρισµα εν ψυχρώ και στη συνέχεια µια ισχυρή συγκολλητική επάλειψη µε κατιονικό γαλάκτωµα. Εκτός από στρώση κυκλοφορίας, ο Τύπος 1 µπορεί εφαρµοζόµενος σε µεγαλύτερα πάχη, να χρησιµοποιηθεί ως δοµική στρώση του οδοστρώµατος (βάση συνδετική ή ισοπεδωτική). Μπορεί επίσης, µε τη χρησιµοποίηση κατάλληλου τύπου σκληρής ασφάλτου (πχ ), να εφαρµοσθεί ως ασφαλτικό σκυρόδεµα υψηλού µέτρου δυσκαµψίας (AFNOR NFP ) σε ειδικές περιπτώσεις ενίσχυσης οδοστρωµάτων Κριτήρια επιλογής τύπου και πάχους κατασκευαζόµενων στρώσεων Τα ασφαλτοµίγµατα της ασφαλτικής, αντιολισθηρής στρώσης τα διακρίνουµε σε δύο τύπους: ΤΥΠΟΣ 1: Ασφαλτικό σκυρόδεµα πυκνής σύνθεσης ηµιτραχείας υφής, µε ονοµαστικό µέγεθος αδρανών 12,5 mm ή 9,5 mm. Εφαρµόζεται σε περιπτώσεις, που ενδιαφέρει, πέραν από την εξασφάλιση της αντιολισθηρότητας, η ενίσχυση και η στεγανότητα του οδοστρώµατος. Η επίτευξη επαρκούς µακροϋφής εξαρτάται από τη µελέτη συνθέσεως ενώ η διατήρησή της χρονικά από τις χαρακτηριστικές µηχανικές ιδιότητες των αδρανών (αντοχή σε απότριψη). ΤΥΠΟΣ 2: Ασφαλτικό σκυρόδεµα ανοιχτής σύνθεσης τραχείας υφής, µε ονοµαστικό µέγεθος αδρανών 12,5 mm ή 9,5 mm. Με τον τύπο αυτό, εξασφαλίζεται µεγαλύτερη µακροϋφή, µε αποτέλεσµα την καλύτερη διατήρηση της αντίστασης σε ολίσθηση και στις υψηλές ταχύτητες. Λόγω αυξηµένου ποσοστού κενών, η διάρκεια ζωής του ασφαλτοτάπητα είναι σχετικά µικρότερη, σε σύγκριση µε τον τύπο 1. Τα χρησιµοποιούµενα κανονικά πάχη, που συνιστώνται για τους δύο τύπους ασφαλτοµίγµατος, είναι τα ακόλουθα : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τύπος ασφαλτοµίγµατος Κανονικό πάχος στρώσης για εφαρµογή Τύποι 1και 2 µε ονοµαστικό µέγεθος µέγιστου κόκκου: 12,5 χλσ Τύποι 1και 2 µε ονοµαστικό µέγεθος µέγιστου κόκκου: 9,5 χλσ 3-4 εκ. 2,5-3,5 εκ.

3 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Αδρανή Υλικά Τα αδρανή υλικά διακρίνονται σε φυσικά και τεχνητά. Φυσικά λέγονται τα αδρανή που προέρχονται από θραύση πετρώµατος ή φυσικών αποθέσεων (ποταµών, χειµάρρων ή ορυχείων). Τεχνητά ορυκτής προέλευσης λέγονται τα αδρανή που προέρχονται από θραύση παραπροϊόντων βιοµηχανιών (πχ σκωρίες µεταλλουργίας) ή από θερµική επεξεργασία ορυκτών (πχ πεφρυγµένος βωξίτης). Αναλόγως του µεγέθους διακρίνονται σε: Χονδρόκοκκα: συγκρατούµενα στο κόσκινο Νο 8 (2,36 mm). Λεπτόκοκκα: διερχόµενα από το κόσκινο Νο 8 και συγκρατούµενα στο κόσκινο Νο 200 (75 µ). Παιπάλη ή φίλλερ: διερχόµενα από το κόσκινο Νο Χονδρόκοκκο υλικό. Επειδή στο ασφαλτικό σκυρόδεµα η αντιολισθηρότητα εξασφαλίζεται κυρίως από το χονδρόκοκκο κλάσµα των αδρανών, θα πρέπει αυτό να αποτελείται κατά 100% από θραύση φυσικού ή τεχνητού αδρανούς υλικού µε τα προδιαγραφόµενα µηχανικά χαρακτηριστικά, να έχει µεγάλη καθαρότητα χωρίς επικάλυψη αργίλου ή φίλλερ και να είναι απαλλαγµένο από επιβλαβείς προσµίξεις (βώλους αργίλου, οργανικά ή άλλα µαλακά εύθρυπτα υλικά). Στην περίπτωση που το χονδρόκοκκο κλάσµα προέρχεται από φυσικές αποθέσεις ποταµών ή χειµάρρων, οι προς θραύση κροκάλες θα πρέπει να συγκρατούνται σε κόσκινο µε άνοιγµα οπής τριπλάσιο του ονοµαστικού µεγέθους των κόκκων και το 80% τουλάχιστον των κόκκων που συγκρατούνται στο κόσκινο Νο 4, να έχει µια τουλάχιστον θραυσιγενή επιφάνεια Σχήµα κόκκων. Οι κόκκοι πρέπει να είναι κατά το δυνατόν κυβοειδούς µορφής. Ο έλεγχος του σχήµατός τους θα γίνεται µε τη µέθοδο BS 812 (παράγρ ) µε προσδιορισµό, για το συγκρατούµενο στο κόσκινο 6,3 mm (1/4 ) υλικό, του δείκτη πλακοειδούς (Flakiness Index), ο οποίος δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 30% Μηχανικές ιδιότητες. Οι απαιτήσεις για τις χαρακτηριστικές µηχανικές ιδιότητες του χονδρόκοκκου αδρανούς υλικού δίνονται σε συνάρτηση µε τον προβλεπόµενο κυκλοφοριακό φόρτο, ο οποίος καθορίζεται είτε µε τη µελέτη πάχους του οδοστρώµατος, όταν πρόκειται για νέες κατασκευές, είτε από τις υφιστάµενες συνθήκες κυκλοφορίας, όταν πρόκειται για συντήρηση παλαιών οδοστρωµάτων. Τα όρια «ηµερήσιου κυκλοφοριακού φόρτου ανά λωρίδα», που δίνονται στους παρακάτω πίνακες, αναφέρονται σε συνήθεις συνθέσεις κυκλοφορίας (µέχρι 15% φορτηγά µε ωφέλιµο φορτίο πάνω από 5 tons). Σε δρόµους µε ειδική σύνθεση κυκλοφορίας απαιτείται ιδιαίτερη µελέτη για την κατάταξη της κατηγορίας κυκλοφορίας είκτης αντίστασης σε στίλβωση PSV (Polished Stone Value) κατά BS 812 Ελάχιστες τιµές είκτη αντίστασης σε στίλβωση, (PSV) σε σχέση µε την επικινδυνότητα της θέσης και την κυκλοφορία:

4 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-4 4 Κυκλοφορία Μέση Βαριά Πολύ βαριά Κατηγορία θέσης Ηµερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος ανά λωρίδα Πάνω από 8000 Α Επικίνδυνες θέσεις Β Συνήθεις θέσεις Οι θέσεις χαρακτηρίζονται σε κατηγορίες κινδύνου ως εξής: Α. Επικίνδυνες θέσεις: - προσεγγίσεις σε σηµατοδότες - κυκλικοί κόµβοι και προσεγγίσεις σε κόµβους - καµπύλες σε οριζοντιογραφία µε ακτίνα µικρότερη από 150 m ή ακτίνα µεγαλύτερη από 150 m και µέχρι 300 m, αν συνδυάζεται µε κυρτή κατακόρυφη καµπύλη µε ακτίνα µέχρι 800 m, σε δρόµους µε όριο ταχύτητας από 65 km/h. - τµήµατα µε κλίση πάνω από 5% και µήκος πάνω από 100 m. - είσοδοι έξοδοι Αυτοκινητοδρόµου. Β. Συνήθεις θέσεις: Τµήµατα ευθύγραµµα ή µε ακτίνα καµπυλότητας µεγαλύτερη από 150 m µε κλίσεις όχι µεγαλύτερες από 5% σε: - αυτοκινητοδρόµους - κεντρικές αστικές αρτηρίες και κύριους υπεραστικούς δρόµους - άλλους δρόµους µε κυκλοφορία µέση, βαριά ή πολύ βαριά είκτης αντίστασης σε απότριψη AAV (Aggregate Abrasion Value) κατά BS 812 Οι µέγιστες επιτρεπόµενες τιµές δείκτη αντίστασης σε απότριψη (AAV), σε σχέση µε την κυκλοφορία είναι: Κυκλοφορία Μέση Βαριά Πολύ βαριά Ηµερήσιος Κυκλοφοριακός φόρτος ανά λωρίδα Πάνω από 8000 Max. AAV ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ειδικά για τον Τύπο 1, µε στόχο την εξασφάλιση µικρότερου ρυθµού µείωσης της µακροϋφής από την κυκλοφορία, µπορεί να απαιτηθούν αυστηρότερα όρια για το ΑΑV Αντίσταση σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles κατά ASTM C 131 Το µέγιστο επιτρεπόµενο ποσοστό φθοράς κατά τη µέθοδο Los Angeles κατά ASTM C 131, σε σχέση µε την κυκλοφορία είναι:

5 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-4 5 Κυκλοφορία Μέση Βαριά Πολύ βαριά Ηµερήσιος Κυκλοφοριακός φόρτος ανά λωρίδα Πάνω από 8000 Μέγιστο ποσοστό φθοράς κατά Los Angeles 26% 24% 22% Οι απαιτήσεις ως προς τις µηχανικές ιδιότητες PSV, AAV και LA είναι οι ελάχιστες απαιτητές και αν από τεχνοοικονοµική άποψη είναι διαθέσιµα υλικά µε καλύτερες ιδιότητες, η Υπηρεσία µπορεί να προδιαγράψει στους συµβατικούς όρους αυστηρότερα όρια επιδιώκοντας διατήρηση για µεγαλύτερο χρόνο των επιφανειακών χαρακτηριστικών του οδοστρώµατος Λεπτόκοκκο υλικό. Το λεπτόκοκκο κλάσµα (διερχόµενο από το κόσκινο Νο 8 και συγκρατούµενο στο κόσκινο Νο 200) πρέπει να αποτελείται από κόκκους γωνιώδεις, θραυσιγενείς και απαλλαγµένους από άργιλο ή άλλες επιβλαβείς προσµίξεις. Στις περιπτώσεις βαριάς κυκλοφορίας είναι προτιµότερο το λεπτόκοκκο υλικό να είναι της ίδιας προέλευσης µε το χονδρόκοκκο. Αν για ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ η Υπηρεσία αποφασίσει να χρησιµοποιηθεί λεπτόκοκκο υλικό άλλης συστάσεως, αυτό µπορεί να είναι ασβεστολιθικό, αλλά διερχόµενο από το κόσκινο Νο 10 και συγκρατούµενο στο κόσκινο Νο 200 και µε κόκκους ιδιαίτερα ανθεκτικούς, που έχουν προέλθει από θραύση µητρικού υλικού µε µέγιστο επιτρεπόµενο ποσοστό φθοράς κατά Los Angeles (ASTM C 131) L.A< 26%. Στην τελευταία περίπτωση προβλέπεται αντίστοιχη µείωση της συµβατικής αποζηµίωσης του Αναδόχου για την εν λόγω εργασία, λόγω της διαφοράς στην τιµή προµήθειας και µεταφοράς των δύο διαφορετικών υλικών (λεπτόκοκκο από σκληρό µητρικό πέτρωµα ως προς αντίστοιχο ασβεστολιθικό υλικό) Παιπάλη ( ή ορυκτό φίλλερ). Η αναφερόµενη εδώ παιπάλη (υλικό διερχόµενο από το κόσκινο Νο 200) είναι το λεπτό υλικό που προστίθεται σε περίπτωση έλλειψης σαν ξεχωριστό συστατικό στο ασφαλτόµιγµα για να συµπληρώσει την κοκκοµετρική διαβάθµιση του µίγµατος των αδρανών. Μπορεί να είναι λιθοσύντριµµα ορυκτής ή άλλης προέλευσης (σκόνη από σκωρίες), υδράσβεστος, τσιµέντο, ιπτάµενη τέφρα ή άλλη κατάλληλη ορυκτή ύλη, η οποία κατά το χρόνο της χρησιµοποίησης θα πρέπει να είναι αρκετά ξηρή, για να ρέει ελεύθερα και να µη δηµιουργεί συσσωµατώµατα: Κοκκοµετρική διαβάθµιση παιπάλης Κόσκινο τετράγ. Οπής (ASTM) ιερχόµενο % 600 µ (Νο 30) 300 µ (Νο 50) 75 µ (Νο 200) Η παιπάλη δεν πρέπει να περιέχει άργιλο ή άλλη οργανική ύλη και να µην έχει πλαστικότητα (εκτός αν πρόκειται για τσιµέντο ή υδράσβεστο).

6 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ Ασφαλτικό συνδετικό Ως ασφαλτικό συνδετικό για το ασφαλτικό σκυρόδεµα Τύπου 1 χρησιµοποιείται κατά κανόνα καθαρή άσφαλτος. Για ειδικές χρήσεις (πχ επιστρώσεις γεφυρών) και σε ειδικές κυκλοφοριακές συνθήκες (πχ καναλιζαρισµένη κυκλοφορία) µπορεί να χρησιµοποιηθεί τροποποιηµένη άσφαλτος όταν απαιτούνται αυξηµένα µηχανικά χαρακτηριστικά (αυξηµένη αντοχή σε τροχαυλάκωση). Για τα ασφαλτοµίγµατα ανοιχτής ή ασυνεχούς διαβάθµισης, Τύπου 2, ιδιαίτερα όταν εφαρµόζονται σε µικρά πάχη (<3 εκ) και σε βαριές κυκλοφοριακές συνθήκες συνιστάται, σύµφωνα και µε τη διεθνή πρακτική, η χρήση τροποποιηµένης µε πολυµερή ασφάλτου. Στις λοιπές περιπτώσεις στρώσεων κανονικού πάχους (3 4εκ) και όχι ιδιαίτερα βαριές κυκλοφοριακές συνθήκες δεν απαιτείται, για τον Τύπο 2, χρήση τροποποιηµένης µε πολυµερή ή άλλου τύπου τροποποιητικά πρόσµικτα ασφάλτου Καθαρή άσφαλτος Οι απαιτήσεις για τις χαρακτηριστικές ιδιότητες της ασφάλτου καθορίζονται στην ΠΤΠ Α 200, όπως τροποποιήθηκε µετά την καθιέρωση του τύπου 50 / 70 αντί του τύπου 40 / 50 (Απόφαση Α.Χ.Σ. 357 / 95). Ο τύπος της ασφάλτου θα καθορίζεται από την Υπηρεσία, ανάλογα µε τις κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής του έργου, τον τύπο της κατασκευαζόµενης στρώσης και τα χαρακτηριστικά και το µέγεθος της κυκλοφορίας. Οι συνιστώµενοι τύποι, ανάλογα µε το υψόµετρο της περιοχής του έργου, είναι οι εξής: Υψόµετρο Η < 500 µέτρα 500< Η < 1000 µέτρα Η > 1000 µέτρα Τύπος ασφάλτου 50/70 50/70 ή 70/100 (ή 80/100)* 70/100 (ή 80/100) * ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση του τύπου 70/100 επιτρέπεται, όταν η κατασκευή γίνει στους χειµερινούς µήνες και όταν ο προβλεπόµενος κυκλοφοριακός φόρτος δεν είναι υψηλός Βελτιωτικό Προσφύσεως (αντιϋδροφιλο). Η προσθήκη βελτιωτικού προσφύσεως στην άσφαλτο θα γίνεται στις περιπτώσεις χρησιµοποιήσεως αδρανών υλικών, που παρουσιάζουν υδροφιλία ή σε ειδικές περιπτώσεις, που θα καθορίζει η Υπηρεσία. Ο τύπος και το ακριβές ποσοστό του αντιϋδροφίλου θα καθορίζεται από το Εργαστήριο µε τη δοκιµή εµβαπτισµού θλίψης. 4.3 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Η εργαστηριακή µελέτη του καθοριζόµενου από τα συµβατικά τεύχη τύπου ασφαλτοµίγµατος, για τον προσδιορισµό των βέλτιστων αναλογιών συνθέσεως (κατά βάρος) των υλικών: ασφαλτικού συνδετικού, βελτιωτικού πρόσφυσης, αδρανών υλικών και πρόσθετης παιπάλης, θα γίνεται κατά την µεθοδολογία MARSHALL, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο MS 2 του ASPHALT INSTITUTE, µε βάση τα κριτήρια του Πίνακα 2 και τις απαιτήσεις για την επιφανειακή υφή.

7 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ Σύνθεση αδρανών υλικών Ο αρχικός (ογκοµετρικός) προσδιορισµός των αναλογιών συνθέσεως των αδρανών υλικών, ώστε να προκύψει συνολικό µίγµα εντός των επιθυµητών ορίων του Πίνακα 1, µπορεί να γίνει µε σύνθεση δυο ή περισσοτέρων κλασµάτων χονδρόκοκκου, λεπτοκόκκου και, αν απαιτείται, πρόσθετης παιπάλης. Τα συνιστώµενα κλάσµατα για την ευκολότερη επίτευξη της επιδιωκόµενης κοκκοµετρικής σύνθεσης είναι τα εξής: ΤΥΠΟΣ 1 και 2: 0 2,36, 0 4,75, 4,75 6,3, 6,3 9,5 ή 6,3 12,5. ΤΥΠΟΣ 2: (Ασυνεχής διαβάθµιση): 0 2,36, 4,75 6,3, 6,3 9,5 ή 6,3 12,5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η βέλτιστη αναλογία σύνθεσης των αδρανών που προκύπτει αρχικά πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι αναλογία κατ όγκον. Εάν τα ειδικά βάρη των αδρανών διαφέρουν σηµαντικά (> 20%), η αναλογία αυτή µπορεί να δοθεί και ως αναλογία κατά βάρος. Εάν όµως υπάρχει σηµαντική διαφορά (πχ. Σµύριδα ή σκωρία ως χονδρόκοκκο µε ασβεστολιθικό ως λεπτόκοκκο) θα πρέπει να γίνει αναγωγή της αναλογίας κατ όγκον σε αναλογία κατά βάρος για την παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος. 2. Για τον τύπο 1 το ποσοστό το διερχόµενο από το κόσκινο Νο 8 (2,36 mm), που διαχωρίζει χονδρόκοκκο από λεπτόκοκκο αδρανές, είναι αυτό που ρυθµίζει την επίτευξη της επιδιωκόµενης επιφανειακής υφής. Μίγµατα µε κοκκοµετρική καµπύλη στο πάνω όριο, δίνουν επιφάνεια µε σχετικά λεπτή υφή, ενώ µίγµατα στο κάτω όριο δίνουν επιφάνεια περισσότερο αδρή. 3. Για τον τύπο 2 ισχύουν επίσης τα ίδια, ως προς το πάνω ή το κάτω όριο των κοκκοµετρικών ορίων του πίνακα. Επιπλέον τα επίπεδα επιφανειακής υφής µπορεί να αυξηθούν εάν εφαρµοσθεί ασυνεχής κοκκοµετρική διαβάθµιση, δηλαδή απουσία ή περιορισµός του κλάσµατος από 2,36 4,75 mm, το οποίο σε καµµια περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 8% κατά βάρος στο συνολικό µίγµα των αδρανών υλικών. Μέγεθος κοσκίνου τετραγωνικής οπής (ASTM). ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Κοκκοµετρική σύνθεση συνολικού µίγµατος αδρανών υλικών. Τύπος 1 Συνεχούς διαβάθµισης Ηµιτραχείας υφής. Τύπος 2 Ανοιχτής ή ασυνεχούς διαβάθµισης Τραχείας υφής. Ονοµαστικό µέγεθος 12,5 mm 9,5 mm 12,5 mm 9,5 mm Ποσό συνολικά διερχόµενο από κάθε κόσκινο σε ποσοστό (%) κατά βάρος. 15,9 mm (5/8 in) ,5 mm (1/2 in) ,5 mm (3/8 in) ,3 mm (1/4 in) ,75 mm (No 4) ,36 mm (No 8) ,18 mm (No 16) ,30 mm (No 50) ,07 mm (no200) Πάχος στρώσης mm Όρια εφαρµογής 3 4 2,5 3, ,5 3,5

8 4.3.2 Έλεγχος καθαρότητας συνολικού µίγµατος αδρανών Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-4 8 Επί του µίγµατος των αδρανών υλικών πριν από την προσθήκη της ασφάλτου και του πρόσθετης παιπάλης, θα γίνεται προσδιορισµός του ισοδύναµου άµµου, σύµφωνα µε την πρότυπη µέθοδο AASHTO T 176. Το ισοδύναµο άµµου (S.E.) πρέπει να είναι µεγαλύτερο του Ποσοστό Ασφάλτου Χαρακτηριστικά κατά Marshall Μετά τον καθορισµό των αναλογιών των αδρανών για την επίτευξη της επιθυµητής κοκκοµετρικής διαβάθµισης, ακολουθεί ο προσδιορισµός του βέλτιστου ποσοστού ασφάλτου µε τη µέθοδο Marshall. Τα χαρακτηριστικά κατά Marshall, τα κενά, καθώς και τα κριτήρια για τον έλεγχο της υδροφιλίας µε τη δοκιµή εµβάπτισης θλίψης, δίδονται στον Πίνακα 2. ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Χαρακτηριστικά µιγµάτων Χαρακτηριστικά Τύπος 1 Τύπος 2 Συµπύκνωση, αριθµός κτύπων σε κάθε πλευρά του δοκιµίου Ευστάθεια στους 60 ο C Ν. (Newton) Παραµόρφωση δοκιµίων, (mm) Κενά αέρος % συµπυκνωµένου ασφαλτοµίγµατος Ελάχιστος λόγος αντοχών στη δοκιµή εµβάπτισης θλίψης. 0,8 0,7 Όρια ποσοστού (%) ασφάλτου για τη µελέτη και αδρανή µε ε. β. 2, ,5 5,5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περιπτώσεις αδρανών υλικών µε µεγάλη απορροφητικότητα (>1% κατά ASTM C127), ο προσδιορισµός των κενών του συµπυκνωµένου ασφαλτοµίγµατος θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τη µέθοδο ASTM D Το ίδιο απαιτείται για τη µελέτη σύνθεσης και τον ποιοτικό έλεγχο κατά την διάστρωση µιγµάτων µε αδρανή των οποίων τα ειδικά βάρη διαφέρουν σηµαντικά (>20%). 4.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος Παράγεται στις ίδιες εγκαταστάσεις µε τα συνήθη ασφαλτοµίγµατα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής ASTM B b.

9 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-4 9 Επειδή η ψύξη των ασφαλτοµιγµάτων που διαστρώνονται σε λεπτό πάχος (3-4 cm) είναι ταχεία, οι θερµοκρασίες παραγωγής είναι κάπως υψηλότερες, από τις αντίστοιχες των ασφαλτοµιγµάτων συνήθους πάχους. Οι συνιστώµενες θερµοκρασίες ανάµιξης ( θερµοκρασία στην έξοδο του αναµικτήρα ), δίδονται στον Πίνακα 3. ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Θερµοκρασία ανάµιξης Τύπος ασφάλτου Θερµοκρασία ανάµιξης C C Επισηµαίνεται η ανάγκη τήρησης των θερµοκρασιών και κυρίως κατά την ανάµιξη, λόγω του κινδύνου αλλοίωσης της ασφάλτου. Κατά τη µεταφορά του ασφαλτοµίγµατος, πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα, για την ελαχιστοποίηση των θερµικών απωλειών, ώστε κατά τη διάστρωση να τηρούνται οι ελάχιστες θερµοκρασίες που αναφέρονται παρακάτω. Γι αυτό, επιβάλλεται η κάλυψη των φορτηγών µεταφοράς ασφαλτοµίγµατος. Η όλη διαδικασία παραγωγής, µεταφοράς και διάστρωσης του ασφαλτοµίγµατος θα πρέπει, τουλάχιστον στα έργα µεγάλης κλίµακας να επιζητείται να είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9002 από τον ΕΛΟΤ ή άλλο αρµόδιο φορέα πιστοποίησης Συγκολλητική Επάλειψη Λόγω του µικρού πάχους των αντιολισθηρών ταπήτων, απαιτείται συγκολλητική επάλειψη µε µικρή ποσότητα ασφαλτικού γαλακτώµατος (να παραµένουν τελικά 300 gr/m² ασφαλτικού συνδετικού), για την αποφυγή δηµιουργίας επιφάνειας ολίσθησης του τάπητα πάνω στην επιφάνεια έδρασης του. Αποβλέποντας στην επιτυχία µιας οµοιογενούς επάλειψης πάνω σε όλη την επιφάνεια, η διάχυση πρέπει να πραγµατοποιείται µε διανοµέα ασφάλτου και µε αραιωµένο ασφαλτικό γαλάκτωµα, µε περιεκτικότητα 30% σε άσφαλτο. (Γαλάκτωµα µε περιεκτικότητα σε άσφαλτο πχ. 60% αραιώνεται προσεκτικά, µε προσθήκη υδατικής φάσης 100% - ζητούνται οδηγίες από το εργοστάσιο παραγωγής του γαλακτώµατος για λήψη γαλακτώµατος που να δίνει υπόλειµµα ασφαλτικού 30%) ιάστρωση ασφαλτικού σκυροδέµατος Οι ελάχιστες θερµοκρασίες διάστρωσης εξαρτώνται από τον τύπο του ασφαλτοµίγµατος και της ασφάλτου, το πάχος της στρώσης και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και θα καθορίζονται από την Υπηρεσία. Τα συνήθη όρια θερµοκρασιών δίδονται στον Πίνακα 4. ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Θερµοκρασία διάστρωσης Τύπος ασφάλτου Θερµοκρασία διάστρωσης C C Καιρικοί περιορισµοί Σε περίπτωση βροχής, δυνατού ανέµου και χαµηλών θερµοκρασιών περιβάλλοντος (κάτω των 10 C), οι εργασίες θα διακόπτονται. Ειδικά στις περιπτώσεις λεπτών στρώσεων (2,5 3 cm), θα

10 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-4 10 πρέπει να επιδιώκονται ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες και πάντως η θερµοκρασία περιβάλλοντος να είναι άνω των 15 C Συµπύκνωση Για την συµπύκνωση των ταπήτων τύπου 1 ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΠΤΠ Α265 (παράγρ. 4.10) καθώς και στο Κεφ. 7 του Εγχειριδίου MS 8 THE ASPHALT HANDBOOK του ASPHALT INSTITUTE. Για τους τάπητες τύπου 2, ανοιχτής ή ασυνεχούς διαβάθµισης απαιτείται ελαφρότερη κυλίνδρωση µε οδοστρωτήρα τόνων, µε λείους κυλίνδρους. Συνήθως αρκούν 2 3 διελεύσεις, αλλά ο αριθµός διελεύσεων καθώς και το είδος και η ταχύτητα των οδοστρωτήρων, θα προσδιοριστεί επακριβώς κατά την κατασκευή του δοκιµαστικού τµήµατος. Η υπερβολική συµπύκνωση ή συµπύκνωση όταν το ασφαλτόµιγµα έχει ψυχθεί, θα οδηγήσει σε θραύση των αδρανών. 4.5 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Έλεγχοι υλικών & κατασκευής Ισχύουν οι γενικές αρχές που εφαρµόζονται και για τα συνήθη ασφαλτοµίγµατα (ΠΤΠ Α265, παράγρ. 6 & 7). Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στην ποιότητα των χονδρόκοκκων αδρανών, από τα οποία κυρίως εξαρτάται η αντιολισθηρότητα της στρώσης. Οι εκτελούµενοι εργαστηριακοί έλεγχοι είναι οι εξής: α. Ασφαλτικό συνδετικό. Για την καθαρή άσφαλτο ισχύουν τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Α200, σε συνδυασµό µε την Απόφαση ΑΧΣ 357 / 95. Για την τροποποιηµένη µε πολυµερή άσφαλτο, µέχρι τη σύνταξη Ελληνικού Προτύπου, θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στις προδιαγραφές ASTM D , D & D α. β. Αδρανή υλικά. - είκτης πλακοειδούς (Flakiness Index) BS 812 Part : είκτης αντίστασης σε στίλβωση (PSV) BS 812 Part 114 : είκτης φθοράς σε απότριψη (AAV) BS 812 Part 113 : Φθορά σε τριβή και κρούση (Los Angeles) ASTM C 131 : 96 γ. Ασφαλτόµιγµα. Κενά αέρος στο συµπυκνωµένο ασφαλτόµιγµα ASTM D και ASTM D δ. Τελική επιφάνεια. Επιφανειακή υφή (µέθοδος κηλίδας της άµµου) ASTM E Έλεγχος εγκατάστασης παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέµατος Ο έλεγχος καλής λειτουργίας της κεντρικής εγκατάστασης παραγωγής και της οµοιοµορφίας του παραγόµενου ασφαλτικού σκυροδέµατος, θα γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για τα συνήθη ασφαλτοµίγµατα (παράγρ. 7 της ΠΤΠ Α265), σε συνδυασµό µε την προδιαγραφή ASTM D b. Ο έλεγχος της οµοιοµορφίας του παραγόµενου ασφαλτοµίγµατος και της εφαρµογής της µελέτης συνθέσεως, θα γίνεται µε εξέταση τριών τουλάχιστον δειγµάτων, µε βάση το µέσο όρο τους. Οι µέγιστες επιτρεπόµενες αποκλίσεις (µέσος όρος δειγµάτων) των ποσοστών κοκκοµετρικής διαβάθµισης των αδρανών και του ποσοστού ασφάλτου, δίδονται στον Πίνακα 5. Επιπλέον, κανενός µεµονωµένου δείγµατος οι αποκλίσεις δεν θα υπερβαίνουν τα όρια αυτά, επαυξηµένα κατά 20%.

11 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-4 11 ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Αποκλίσεις κοκκοµετρικής διαβάθµισης Μέγεθος κόσκινου Ανοχή επί των ποσοστών διερχοµένων % 12,50 mm (1/2 in) και άνω ± 8 9,50 mm (3/8 in) ± 7 4,75 mm (Ν 4) ± 7 2,36 mm (Ν 8) ± 6 1,18 mm (Ν 16) ± 6 0,60 mm (Ν 30) ± 5 0,30 mm (Ν 50) ± 5 0,075 mm (Ν 200) ± 3 Άσφαλτος % κατά βάρος στο ασφαλτόµιγµα ± 4 Παρατήρηση: Αν µε την εφαρµογή των παραπάνω ανοχών προκύψει καµπύλη εκτός των επιτρεποµένων ορίων του Πίνακα 2, αυτό δεν θα αποτελέσει λόγο απόρριψης του υλικού Έλεγχοι και απαιτήσεις για την τελική στρώση Μετά την τελική συµπύκνωση, ακολουθούν οι παρακάτω έλεγχοι της ασφαλτικής στρώσης, για να διαπιστωθεί, κατά πόσον ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που περιλαµβάνει η σύµβαση του έργου: α. Στάθµη. Η τελική επιφάνεια πρέπει να ανταποκρίνεται στην «ερυθρά» της µελέτης (σε συνδυασµό µε την προβλεπόµενη επίκλιση), µε αποκλίσεις όχι µεγαλύτερες των + 5 mm. β. Οµαλότητα. Παράλληλα στον άξονα της οδού, οι κυµατισµοί ή άλλες τοπικές ανωµαλίες, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5 mm. Η µέτρηση θα πραγµατοποιείται µε 4µετρο πήχη. Εγκάρσια στον άξονα της οδού, οι αποκλίσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 3 mm. Η µέτρηση θα πραγµατοποιείται µε 3µετρο πήχη. Ο έλεγχος της κατά µήκος οµαλότητας στο συνολικό µήκος του έργου και για όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας, θα γίνεται µε το οµαλόµετρο τύπου Bump Integrator ή άλλη διεθνώς αποδεκτή µέθοδο µέτρησης οµαλότητας, µε προσδιορισµό του «δείκτη ανωµαλιών» ανά 100 m. Ο µέγιστος επιτρεπόµενος δείκτης ανωµαλιών, για τη στρώση κυκλοφορίας είναι 130 cm/km, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης IRI δεν µπορεί να υπερβαίνει την τιµή 1,25. γ. Πάχος στρώσης. Το πάχος της στρώσης θα ελέγχεται µε λήψη καρώτων, σε πυκνότητα τρία (3) τουλάχιστον ανά 4000 m². Ο αριθµητικός µέσος όλων των µετρήσεων πρέπει να είναι ίσος ή µεγαλύτερος από το πάχος που καθορίζει η σύµβαση του έργου. Καµία µεµονωµένη µέτρηση δεν πρέπει να υπολείπεται του προδιαγραφόµενου πάχους περισσότερο από 10%, εκτός αν καθορίζει διαφορετικά η Υπηρεσία (πχ. Επιστρώσεις σε παλαιό ασφαλτικό υπόστρωµα). δ. Βαθµός συµπύκνωσης. Ο έλεγχος της συµπύκνωσης γίνεται µε σύγκριση της πυκνότητας του τάπητα, στο έργο (στα δοκίµια που κόπηκαν για τον έλεγχο του πάχους), µε την εργαστηριακή πυκνότητα κατά Marshall, που αντιστοιχεί σε κάθε παρτίδα παραγωγής ή, συνήθως, σε κάθε ηµερήσια παραγωγή. Η εργαστηριακή πυκνότητα προσδιορίζεται µε συµπύκνωση κατά Marshall (ASTM D ) των ληφθέντων κατά τη διάστρωση δειγµάτων ασφαλτοµίγµατος και υπολογισµό της µέσης πυκνότητας κατά ASTM D , µε τον περιορισµό τήρησης της θερµοκρασίας

12 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-4 12 διάστρωσης (ει δυνατόν χωρίς ψύξη και αναθέρµανση του µίγµατος) και εφαρµογή του αριθµού κτύπων που χρησιµοποιήθηκε στη µελέτη συνθέσεως του ασφαλτοµίγµατος. Η µέση τιµή του βαθµού συµπύκνωσης, δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 97% και καµιά µεµονωµένη τιµή δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 95%. ε. Επιφανειακή υφή. Πυκνότητα.. Τάπητα Βαθµ ό ς.. συµπύκνωσης = 100 Εργαστ.. Πυκνότητα Το µέσο βάθος υφής θα ελέγχεται µε τη µέθοδο της κηλίδας της άµµου κατά ASTM E ή µε άλλη εγκεκριµένη µέθοδο, το αργότερο 7 ηµέρες µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και πριν η οδός δοθεί στην κυκλοφορία., ο έλεγχος θα γίνεται σε σηµεία απέχοντα τουλάχιστον 50 m µεταξύ τους και για τις ακραίες λωρίδες 50 cm από το άκρο του καταστρώµατος της οδού. Το ελάχιστο µέσο βάθος υφής για κάθε τύπο δίδεται στον Πίνακα 6. ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Βάθος Μακροϋφής Τύπος 1 Τύπος 2 Ονοµαστικό µέγεθος 12,5 mm. 9,5 mm 12,5 mm 9,5 mm Ελάχιστο βάθος επιφανειακής υφής 0,7 mm 0,6 mm 1,0 mm 0,9 mm Θερµοκρασία ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης Σε κάθε παράδοση φορτίου αυτοκινήτου θα ελέγχεται η θερµοκρασία του µίγµατος. Η θερµοκρασία δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από 130 ο C ειγµατοληψίες ποιοτικού ελέγχου κατασκευασµένης ασφαλτικής στρώσης Κάθε 6000 m 2 από την κατασκευαζόµενη ασφαλτική στρώση θα αποκόπτονται από τυχαίες θέσεις 5 πυρήνες και θα προσδιορίζονται : α. το πάχος στρώσης β. το φαινόµενο βάρος και ποσοστό κενών (AASHTO : T-166) γ. το ποσοστό ασφάλτου (AASHTO : T-30 ή Τ-164 κατά την κρίση της Υπηρεσίας) Ποσοστό ασφάλτου Οι έλεγχοι ποσοστού ασφάλτου θα γίνονται σε δύο από τους 5 πυρήνες (παρ ) κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία µπορεί, κατά την κρίση της, να ελαττώσει τις δοκιµές προσδιορισµού του ποσοστού ασφάλτου εφόσον τα αποτελέσµατα έχουν ικανοποιητική οµοιοµορφία Πυρηνικές µέθοδοι ελέγχου Το φαινόµενο βάρος, το ποσοστό των κενών και το ποσοστό της ασφάλτου µπορούν να προσδιορίζονται και µε πυρηνικές µεθόδους, εφόσον είναι διαθέσιµα τα απαραίτητα ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ για την µέτρηση ασφαλτικών παχών όργανα.

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260) Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-1 1 ΣΤ -1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260) 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Σε σχέση με την ΠΤΠ Α260 εκδόσεως 1966

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώματα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 01 Αντιολισθηρή στρώση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2009-12-23 ICS: 93.080.20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Aντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος Skid resistant asphalt concrete wearing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 67 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 67 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 67 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

540. AΣΦΑΛΤΙΚΑ 541. ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

540. AΣΦΑΛΤΙΚΑ 541. ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ 540. AΣΦΑΛΤΙΚΑ 541. ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ 541.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί Αυτές οι ασφαλτικές στρώσεις αφορούν στην κατασκευή οδοστρώµατος από ασφαλτικό σκυρόδεµα, κλειστού ή ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΔΑ: 456ΑΟΛ3ΔΚ9Κ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ 85 ΡΟΔΟΣ ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Η παρούσα εργασία αφορά µεθόδους κατασκευής οδοστρωµάτων. Ειδικότερα, αναφερόµαστε : Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥ Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-5.1 1 ΣΤ 5.1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. Ισχύουν γενικά ότι και στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟ Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-5.2 1 ΣΤ- 5.2 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. Ισχύουν γενικά ότι και στο άρθρο ΣΤ-4 της παρούσας ΤΣΥ, µε µόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: 24327300-5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.600,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Τεχνική Έκθεση - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές - Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-6 1 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΛΕΠΤΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ

Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-6 1 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΛΕΠΤΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-6 1 ΣΤ- 6 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΛΕΠΤΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ 6.1 ΓΕΝΙΚΑ 6.1.1 Περιγραφή Η λεπτή αντιολισθηρή στρώση (ή λεπτή επιφανειακή στρώση) είναι µια στρώση πάχους 25mm περίπου από θερµό ασφαλτόµιγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΤΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΤΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΤΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη προβλέπει την προµήθεια ασφαλτικού µίγµατος, έτοιµου προς χρήση, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 1. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δ Ε Υ Α Ρ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 1. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΗ ΤΟΥ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥΣ ΤΑΠΗΤΕΣ

Η ΟΜΗ ΤΟΥ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥΣ ΤΑΠΗΤΕΣ Η ΟΜΗ ΤΟΥ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΣΚΑΜΠΑΡ ΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΖΑΜΑΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Η ΟΜΗ ΤΟΥ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η

Διαβάστε περισσότερα

520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 522. ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΥΠΟΒΑΣΗ)

520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 522. ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΥΠΟΒΑΣΗ) 520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ Ως προς την κατασκευή και επίβλεψη βάσεων και υποβάσεων από ασύνδετο υλικό (θραυστό ή συλλεκτό αµµοχάλικο) ισχύουν οι ΠΤΠ 0150 και 0155 του Υ Ε. 522.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 2017-05-11 ICS: 93.080.20 ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Aντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος Skid resistant asphalt

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΗ ΤΟΥ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥΣ ΤΑΠΗΤΕΣ

Η ΟΜΗ ΤΟΥ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥΣ ΤΑΠΗΤΕΣ Η ΟΜΗ ΤΟΥ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥΣ ΤΑΠΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΖΑΜΑΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΑΜΠΑΡ ΩΝΗ ΜΑΡΙΑ Το οδόστρωµα είναι µία κατασκευή η οποία έχει σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Αδρανή υλικά είναι τα διαβαθμισμένα, ορυκτής ή βιομηχανικής προέλευσης υλικά, που χρησιμοποιούνται είτε με κάποιο συγκολλητικό μέσο (για παρασκευή κονιαμάτων, σκυροδεμάτων κλπ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικοί Έλεγχοι ιασφάλιση ποιότητας / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Έντυπα εργαστηριακών δοκιµών

Ποιοτικοί Έλεγχοι ιασφάλιση ποιότητας / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Έντυπα εργαστηριακών δοκιµών ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Α ΡΑΝΩΝ (ASTM C566) ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΨΑΣ ΒΑΡΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ + ΚΑΨΑΣ ΒΑΡΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ + ΚΑΨΑΣ ΞΗΡΟΥ ΒΑΡΟΣ ΚΑΨΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Υ ΑΤΟΣ ΒΑΡΟΣ ΞΗΡΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΥΓΡΑΣΙΑ % 1 από 26 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Α ΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620

ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Α ΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620 Ευρωπαϊκό Πρότυπο Σκυροδέµατος: Προδιαγραφές, Επιτελεστικότητα, Παραγωγή και Συµµόρφωση (ΕΝ 206-1) ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Α ΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620 έσποινα Χρυσοβελίδου, Μηχανικός Μεταλλείων Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 2: Ηλεκτρονική σύστηµα ελέγχου παραγωγής τροποποιηµένης ασφάλτου / ασφαλτοµίγµατος

Εικόνα 2: Ηλεκτρονική σύστηµα ελέγχου παραγωγής τροποποιηµένης ασφάλτου / ασφαλτοµίγµατος Εικόνα 2: Ηλεκτρονική σύστηµα ελέγχου παραγωγής τροποποιηµένης ασφάλτου / ασφαλτοµίγµατος Η επιλογή της κοκκοµετρικής διαβάθµισης των αδρανών για τη σύνθεση του ασφαλτοµίγµατος έγινε µε όρια που προέκυψαν

Διαβάστε περισσότερα

19,3 χλµ Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία, Αττική, Τηλ.: (+30) ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

19,3 χλµ Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία, Αττική, Τηλ.: (+30) ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 19,3 χλµ Λεωφ. Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία, Αττική, Τηλ.: (+30) 210 2898111 www.lafarge.gr ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Λατοµεία Αδρανών Υλικών Το δίκτυο λατοµείων καλύπτει την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. H Lafarge

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Αδρανή υλικά είναι τα διαβαθμισμένα, ορυκτής ή βιομηχανικής προέλευσης υλικά,, που χρησιμοποιούνται είτε με κάποιο συγκολλητικό μέσο (για παρασκευή κονιαμάτων, σκυροδεμάτων κλπ.)

Διαβάστε περισσότερα

Δ11 ΑΔΑ: ΒΛΓ11-4ΙΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34 ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX Σ Χ Ε Δ Ι Ο

Δ11 ΑΔΑ: ΒΛΓ11-4ΙΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34 ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα 20/12/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αρ. Πρωτ.: Δ11γ/ο/14/62 Δ11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΡΑΝΗ. Σημαντικός ο ρόλος τους για τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος με δεδομένο ότι καταλαμβάνουν το 60-80% του όγκου του.

ΑΔΡΑΝΗ. Σημαντικός ο ρόλος τους για τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος με δεδομένο ότι καταλαμβάνουν το 60-80% του όγκου του. ΑΔΡΑΝΗ Κοκκώδη Υλικά που προέρχονται από φυσική κατάτμηση ή τεχνητή θραύση φυσικών πετρωμάτων. Είναι ανόργανα υλικά και δεν αντιδρούν χημικά (πρακτικά στο σκυρόδεμα η επιφάνειά τους αντιδρά με το σκυρόδεμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια έτοιμου ασφαλτομίγματος ΑΣ-20 ισοπεδωτικής σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού ασφαλτικών της Π.Τ.Π. ΑΣ20. Η απαιτούμενη κοκκομετρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώματα 11 Ασφαλτικά Οδοστρώματος 04 Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) 1 Βασικά Συστατικά Σκυροδέματος + +??? Χημικώς Αδρανή Πρόσθετα Πρόσμικτα Εισαγωγή Ιδιαίτερα σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα δομικών υλικών

Ειδικά θέματα δομικών υλικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 : Ασφαλτικά υλικά Νικόλαος Οικονόμου, Μαρία Στεφανίδου, Σοφία Μαυρίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles)

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) 1. Εισαγωγή Γενική Περιγραφή Δοκιμής Η δοκιμή της αντοχής των αδρανών σε τριβή και κρούση ή αλλιώς «δοκιμή Los Angeles (LA)» υπάγεται στους ελέγχους σκληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (2016) ΑΡ. ΠΡΟΜ. 17/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (2016) ΑΡ. ΠΡΟΜ. 17/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ ΠΡΟΜ 17/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος και ασφαλτικής συγκολλητική επάλειψη, σκυροδέματος C20/25, υλικά και που χρησιμοποιούνται από τον Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτάται από. Κόστος μηχανική αντοχή

Εξαρτάται από. Κόστος μηχανική αντοχή ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Εξαρτάται από Εργάσιμο νωπού Γενικές οδηγίες Κόστος μηχανική αντοχή αντοχή σε γήρανση σκληρυμένου σκυροδέματος Απαιτούμενη κάθιση εντός ορίων Καθορίζεται από το τσιμέντο. Μέση συμβατική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Σελ. 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. EΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 3 Σελ. 1.1 Επιχώµατα 3 1.2 Οδοστρώµατα 3 1.2.1 Οδοστρωσία 3 1.2.2 Ερείσµατα 4 1.2.3 Ασφαλτικά 4 1.3 Σήµανση - Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α.Γ. σε Ασφαλτικά οδοστρώματα για το 2014»,

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α.Γ. σε Ασφαλτικά οδοστρώματα για το 2014», ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Γ. ο χιλ Γρεβενών - Κοζάνης, Τ.Κ 500, Γρεβενά Τηλ. 2462025433-fax 2462025434 Email:deyagrevena@yahoo.gr Γρεβενά: 04/02/204 Αρ. πρωτ. 70 Φορέας:

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, παιπάλη, αντοχή σε εφελκυσµό, µέτρο ελαστικότητας

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, παιπάλη, αντοχή σε εφελκυσµό, µέτρο ελαστικότητας Επίδραση του είδους των αδρανών και της παιπάλης στα µηχανικά χαρακτηριστικά των ανακυκλωµένων µε τσιµέντο µιγµάτων φρεζαρισµένου ασφαλτοµίγµατος και θραυστών αµµοχαλίκων Σ. Κόλιας Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ φυσικά γεωλογικά υλικά (γεωλογικοί σχηματισμοί εδάφη & βράχοι) Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων 1. γεώδη υλικά (κυρίως εδαφικά) για την κατασκευή επιχωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 11 Ασφαλτικά Οδοστρώµατος 04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Φράγματα χωμάτινα & λιθόρριπτα (2) Ν.Ι.Μουτάφης, Λέκτορας Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 7/2017 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 200.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: ψυχρή ανακύκλωση, γαλάκτωµα, τσιµέντο, µέτρο δυσκαµψίας, αντοχή σε έµµεσο εφελκυσµό (διάρρηξη).

Λέξεις κλειδιά: ψυχρή ανακύκλωση, γαλάκτωµα, τσιµέντο, µέτρο δυσκαµψίας, αντοχή σε έµµεσο εφελκυσµό (διάρρηξη). ιερεύνηση της επίδρασης των αναλογιών ανάµιξης φρεζαρισµένου ασφαλτοµίγµατος και θραστού αµµοχαλίκου στα χαρακτηριστικά ανακυκλωµένων µιγµάτων µε ασφαλτικό γαλάκτωµα ή και τσιµέντο Σ. Κόλιας Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-04 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-04 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-04 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 04 Κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης ασφαλτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2009-12-23 ICS: 93.080.20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Hot mixed dense graded asphalt concrete layers Κλάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-11-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 11 Ασφαλτικά οδοστρώµατος 01 Ασφαλτική προεπάλειψη Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Φίλτρων - Στραγγιστηρίων

Μελέτη Φίλτρων - Στραγγιστηρίων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μελέτη Φίλτρων - Στραγγιστηρίων Φώτης Π. Μάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΧΡΗΣΗ:2015 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 01 Εξυγίανση Πυθµένα µε Αµµοχαλικώδη Υλικά 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 14 Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΖΙΧΝΗ 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθμ. Πρωτ. -1412- ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ διακηρύττει ότι: εκτίθεται σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ (2016) ΑΡ. ΠΡΟΜ. 18/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ (2016) ΑΡ. ΠΡΟΜ. 18/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΠ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ (2016) ΑΡ. ΠΡΟΜ. 18/16 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ Άσκηση 3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ 3.1. Εισαγωγή 3.2. Σκυρόδεμα 3.3. Κονιάματα 3.4. Κεραμικά προϊόντα 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τεχνικές ή τεχνολογικές ιδιότητες αναφέρονται στην ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑ:64/7333.0005 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability)

Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability) Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability) Η συνεκτικότητα είναι η φυσική ιδιότητα του σκυροδέματος που καθορίζει τη συνοχή του νωπού μίγματος και των επί μέρους υλικών, και σχετίζεται έμμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ. : ,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ. : ,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: apox.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α27

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α27 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώματα 03 Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά 00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως,

Διαβάστε περισσότερα

και Ο.Ε. 18% και δεν θα γίνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός της υπέρ ΤΣΜΕΔΕ πρόσθετης κράτησης 2% επί των τεκμαρτών καθαρών κερδών.

και Ο.Ε. 18% και δεν θα γίνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός της υπέρ ΤΣΜΕΔΕ πρόσθετης κράτησης 2% επί των τεκμαρτών καθαρών κερδών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ήµος Λουτρακίου - Περαχώρας -Αγ. Θεοδώρων /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Τµήµα τεχνικών Έργων Έργο: «ηµοτική οδοποιία.ε. Λουτρακίου-Περαχώρας στα Ο.Τ 199-204-205-206-404-405/ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΩΡΙΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΩΡΙΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΩΡΙΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ι. Λιάπης, Χ. Στρατής BEng, MSc, DIC, Πολιτικός Μηχανικός, ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε., Θεσσαλονίκη, Greece Πολιτικός Μηχανικός, ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε., Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΩ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΩ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΜΠ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

9 η ΕΝΟΤΗΤΑ Παραγωγή ασφαλτομίγματος και μέθοδοι ανακύκλωσης

9 η ΕΝΟΤΗΤΑ Παραγωγή ασφαλτομίγματος και μέθοδοι ανακύκλωσης ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 9 η ΕΝΟΤΗΤΑ Παραγωγή ασφαλτομίγματος και μέθοδοι ανακύκλωσης Αναστάσιος Βέης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-02-03 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 02 Στρώσεις έδρασης οδοστρωµάτων από σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά 03 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Έλεγχος ποιότητας αδρανών υλικών 3. Αδρανή στο σκυρόδεμα 4. Αδρανή στο ασφαλτοσκυρόδεμα

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Έλεγχος ποιότητας αδρανών υλικών 3. Αδρανή στο σκυρόδεμα 4. Αδρανή στο ασφαλτοσκυρόδεμα ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 1. Θεωρητικό μέρος 2. Έλεγχος ποιότητας αδρανών υλικών 3. Αδρανή στο σκυρόδεμα 4. Αδρανή στο ασφαλτοσκυρόδεμα 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Τα αδρανή είναι υλικά,τα οποία προέρχονται κυρίως από τη φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ κ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Αριθμός Μελέτης : Δ36/2016 Δ.Κ. ΒΙΛΙΩΝ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ κ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Αριθμός Μελέτης : Δ36/2016 Δ.Κ. ΒΙΛΙΩΝ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δήμος : ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ κ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Αριθμός Μελέτης : Δ36/2016 Δ.Κ. ΒΙΛΙΩΝ A.T. : 1 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Δ03 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Ασφαλτική προεπάλειψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-01-00 09 Λιµενικά έργα και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 01 Πρίσµατα έδρασης έργων βαρύτητας και εξισωτική στρώση

Διαβάστε περισσότερα

Επιπεδότητα Ελέγχεται εάν µετά την εκτέλεση των εκσκαφών ο πυθµένας είναι διαµορφωµένος σε επίπεδες επιφάνειες χωρίς ανωµαλίες.

Επιπεδότητα Ελέγχεται εάν µετά την εκτέλεση των εκσκαφών ο πυθµένας είναι διαµορφωµένος σε επίπεδες επιφάνειες χωρίς ανωµαλίες. 800. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 801. ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 801.1 Γενικά Στο κεφάλαιο αυτό καλύπτονται θέµατα σχετικά µε τον τρόπο εκτέλεσης των υποθαλάσσιων εκσκαφών. Ο επιβλέπων µηχανικός θα πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές και Αµµοχάλικα 04 Πλήρωση Κυψελών 02 Πλωτών Κιβωτίων Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 03 Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΚΩΡΙΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΚΩΡΙΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΚΩΡΙΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ Ιωάννης Λιάπης BEng, MSc, DIC, Πολιτικός Μηχανικός, ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε., Θεσσαλονίκη, Greece Λέξεις κλειδιά: αειφόρος ανάπτυξη, βιοµηχανικά παραπροϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 02 ιαβαθµισµένο Υλικό Στραγγιστηρίων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΡΟ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΡΟ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΜΑΝΘΟΥ Διπλωματούχου Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αδρανή Σκυροδέματος, Τυποποίηση, Μύθος & Πραγματικότητα

Αδρανή Σκυροδέματος, Τυποποίηση, Μύθος & Πραγματικότητα Ημερίδα «Σχεδιασμός & Κατασκευή», 8 Νοεμβρίου 2008, Τρίπολη Επιστημονική Υποστήριξη: Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος ΤΕΕ & ΕΕΕ Μηχανικής των Κατασκευών ΤΕΕ Αδρανή Σκυροδέματος, Τυποποίηση, Μύθος & Πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002669794 2015-03-27

15PROC002669794 2015-03-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ορθή επανάληψη ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές µε την προσθήκη του ασφαλτικού συνδετικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Άσκηση 2 ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2.1. Γενικά 2.2. Παράδειγμα 2.3. 1 η μέθοδος (διαδοχικών προσεγγίσεων) 2.4. 2 η μέθοδος (ελαχίστων τετραγώνων) 2.5. Άσκηση 1 2.6. Άσκηση 2 2.1. ΓΕΝΙΚΑ Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤOΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΤΟΣ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤOΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤOΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Πρ/νος της Δ/νσης Τ.Υ Δήμου Χίου. ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με βαθμό Β'

Τεχνική Έκθεση. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Πρ/νος της Δ/νσης Τ.Υ Δήμου Χίου. ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με βαθμό Β' ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Τεχνική Έκθεση Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος έτους 2017 που θα χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση φθαρμένου οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Περαία,

ΜΕΛΕΤΗ. Περαία, Τίτλος: «Προμήθεια θερμού και ψυχρού Αρ.Μελέτης: 21/2016 Κ.Α.: 02.30.6662.0008 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 32826 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.080.20 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Ασφαλτική προεπάλειψη Asphalt pre-coating Κλάση τιμολόγησης: 2 ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-02-00 09 Λιµενικά έργα και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 02 Πυρήνες Λιµενικών Έργων µε Πρανή 00 Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση των κονιαμάτων

Ενίσχυση των κονιαμάτων Ενίσχυση των κονιαμάτων ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ DOMOPLAST Ενίσχυση των κονιαμάτων. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Πολλές φορές στην οικοδομή συναντάμε κατασκευαστικές περιπτώσεις που αποτυγχάνουμε να δώσουμε λύση, όπως η αποτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (ΒΛ. ΓΤΣΥ ΆΡΘΡΑ 520, 540)

Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (ΒΛ. ΓΤΣΥ ΆΡΘΡΑ 520, 540) 520.1. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (ΒΛ. ΓΤΣΥ ΆΡΘΡΑ 520, 50) 520.1.1 Γενικά 520.1.1.1 Αντικείµενο Ο παρών κατάλογος ελέγχων περιέχει τα σηµεία που απαιτούν ιδιαίτερη µέριµνα σχετικά µε την προετοιµασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. "Δομικά Υλικά" Παραδόσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη

ΓΕΝΙΚΑ. Δομικά Υλικά Παραδόσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη ΓΕΝΙΚΑ Κατά τη χρησιμοποίηση της άμμου ή των σκύρων για την παρασκευή διαφόρων σύνθετων υλικών (κονιαμάτων ή σκυροδεμάτων), ενδιαφέρον παρουσιάζει όχι το μέγεθος των κόκκων, αλλά το ποσοστό των διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΛΕ- ΠΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΛΕ- ΠΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ 3 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 9-10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012, ΑΘΗΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΛΕ- ΠΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ICS:

ICS: 2017-06-06 ICS: 93.080.20 ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚHΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Hot mixed dense graded asphalt

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 10 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 2 από 10 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 3 από 10 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 4 από 10 Τιμολόγιο μελέτης ΑΡΘΡΑ A.T. :1 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2009-12-23 ICS: 93.080.20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Στρώσεις οδοστρώµατος από ασύνδετα αδρανή υλικά Road pavement layers with unbound aggregates

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-04-01 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 04 Πλήρωση Κυψελών 01 Τεχνητών Ογκολίθων Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙKHΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΨΥΧΡΩΝ ΛΕΠΤΟΤΑΠHΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙKHΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΨΥΧΡΩΝ ΛΕΠΤΟΤΑΠHΤΩΝ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙKHΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΨΥΧΡΩΝ ΛΕΠΤΟΤΑΠHΤΩΝ Ν.Οικονόμου Εργαστήριο Δομικών Υλικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, 54124 Θεσσαλονίκη Π. Εσκίογλου Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Κ. Λουπασάκης. Ασκήσεις 1-6: Φυσικά Χαρακτηριστικά Εδαφών

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Κ. Λουπασάκης. Ασκήσεις 1-6: Φυσικά Χαρακτηριστικά Εδαφών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ενότητα 8: Εργαστηριακός Έλεγχος Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ταξινόμηση εδαφών Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 1.1 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Η Εδαφομηχανική ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙKHΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΨΥΧΡΩΝ ΛΕΠΤΟΤΑΠHΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙKHΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΨΥΧΡΩΝ ΛΕΠΤΟΤΑΠHΤΩΝ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙKHΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΨΥΧΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-14-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 14 άπεδα Λιµενικών Έργων 03 άπεδα Λιµενικών Έργων από Κυβόλιθους Σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα