Σειρά Εκτυπωτών HP Designjet 8000s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σειρά Εκτυπωτών HP Designjet 8000s"

Transcript

1 HP Designjet 8000s

2

3 Σειρά Εκτυπωτών HP Designjet 8000s Οδηγός Χρήσης

4 Νοµικές σηµειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο αυτό υπόκεινται σε τροποποίηση χωρίς προειδοποίηση. Η Hewlett-Packard δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση για αυτό το υλικό, συµπεριλαµβανοµένης, αλλά µη περιοριζόµενης σε αυτήν, της έµµεσης εγγύησης εµπορευσιµότητας και καταλληλότητας για συγκεκριµένο σκοπό. Η Hewlett-Packard δεν αναλαµβάνει ευθύνη για σφάλµατα που τυχόν υπάρχουν σε αυτό το έγγραφο ή για έµµεσες ή συνεπαγόµενες ζηµίες σε σχέση µε την προµήθεια, την απόδοση ή τη χρήση του υλικού αυτού. εν επιτρέπεται η φωτοαντιγραφική αναπαραγωγή κανενός µέρους αυτού του εγγράφου ή η µετάφρασή του σε άλλη γλώσσα, χωρίς προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της Hewlett-Packard Company.

5 Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή Χρήση αυτού του οδηγού... 2 Εισαγωγή... 2 Πώς µπορώ να Το πρόβληµα είναι Πληροφορίες για Ευρετήριο... 2 Τα βασικά µέρη του εκτυπωτή... 3 Μπροστινή όψη... 3 Πίσω όψη... 4 Οι θερµαντήρες... 4 Ο µπροστινός πίνακας του εκτυπωτή... 6 Προληπτικά µέτρα ασφάλειας... 8 Γενικές προειδοποιήσεις... 8 Γενικές προφυλάξεις... 9 Προληπτικά µέτρα χειρισµού Ηλεκτρική τροφοδοσία Εκτυπωτής Τακτική επιθεώρηση και συντήρηση Αναλώσιµα Πώς µπορώ να... (θέµατα βασικής λειτουργίας); Σύνδεση µε έναν υπολογιστή Ρυθµίσεις συστήµατος (παράδειγµα σύνδεσης) ιαδικασία σύνδεσης Ενεργοποιήση/Απενεργοποιήση της ισχύος Ενεργοποίηση του εκτυπωτή Πώς απενεργοποιώ την ισχύ του εκτυπωτή; Απενεργοποίηση του εκτυπωτή Έλεγχος της έκδοσης του υλικολογισµικού Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; Τοποθέτηση ενός ρολού µέσου εκτύπωσης στον εκτυπωτή Αφαίρεση ενός ρολού µέσου εκτύπωσης από τον εκτυπωτή Αντικατάσταση ενός µπλοκαρισµένου ρολού µέσου εκτύπωσης Τοποθέτηση ενός κοµµένου φύλλου Χρήση των προστατευτικών των άκρων του µέσου εκτύπωσης Χρήση του κόφτη του µέσου εκτύπωσης Χρήση καρουλιού τυλίγµατος ELWW iii

6 Ρύθµιση της κατεύθυνσης περιτύλιξης του καρουλιού τυλίγµατος Καθορισµός της κατάστασης περιτύλιξης του καρουλιού τυλίγµατος Τοποθέτηση µέσου εκτύπωσης στο καρούλι τυλίγµατος Οριζόντια ευθυγράµµιση του καρουλιού τυλίγµατος Πώς µπορώ να... (θέµατα εκτύπωσης) Εκτέλεση µη αυτόµατης εµπρόσθιας/οπίσθιας τροφοδότησης Χρήση µη αυτόµατης ένθεσης Αύξηση/µείωση πίεσης στο µέσον εκτύπωσης Πώς µπορώ να... (θέµατα µελανιού) Αντικατάσταση µιας κασέτας µελανιού Αλλαγή του ύψους της κεφαλής εκτύπωσης Με ποιον τρόπο συντηρώ τον εκτυπωτή; Οδηγός τακτικής συντήρησης Καθηµερινή συντήρηση Καθαρισµός της µονάδας καλύπτρας Αντικατάσταση φιάλης υγρού του καθαριστήρα Αντικατάσταση του σφουγγαριού του καθαριστήρα Αντικατάσταση της λεπίδας του καθαριστήρα ιατήρηση του εκτυπωτή σε απενεργοποιηµένη κατάσταση για διάστηµα µεταξύ 2 και 4 εβδοµάδων Αποθήκευση του συστήµατος µελανιού Ο εκτυπωτής έχει τεθεί εκτός λειτουργίας για λιγότερο από 2 εβδοµάδες Καθαρισµός συστήµατος µελανιού Πλήρωση του συστήµατος µελανιού Εξωτερικός καθαρισµός του εκτυπωτή Καθαρισµός του µπροστινού καλύµµατος και της τροφοδότησης του µέσου εκτύπωσης Καθαρισµός του τυµπάνου Αντικατάσταση φιάλης µελανιού προς απόρριψη Κανονική αποκατάσταση κεφαλής εκτύπωσης Εκτύπωση του σχεδίου αναφοράς ακροφυσίων Πώς µπορώ να έχω την καλύτερη ποιότητα εικόνας; Έλεγχος της ποιότητας της εικόνας Ερµηνεία της ποιότητας εκτύπωσης ιαχείρηση τύπων µέσων εκτύπωσης Αντιγραφή ενός τύπου µέσου εκτύπωσης για τη δηµιουργία ενός καινούργιου ηµιουργία ενός νέου τύπου µέσου εκτύπωσης Τροποποίηση των ρυθµίσεων τύπου του µέσου εκτύπωσης ιαγραφή ενός τύπου µέσου εκτύπωσης Πώς µπορώ να κάνω βαθµονόµηση του εκτυπωτή; Βαθµονόµηση προώθησης µέσου εκτύπωσης Ρύθµιση θέσης κεφαλής εκτύπωσης Ρύθµιση θέσης ακροφυσίων κεφαλής εκτύπωσης Ρύθµιση θέσης του αισθητήρα γραµµής Εκτύπωση ρύθµισης της πίσω τροφοδότησης iv ELWW

7 Προσαρµογή των ρυθµίσεων των θερµαντήρων και των καταστάσεων εκτύπωσης Το πρόβληµα είναι... (θέµατα αντιµετώπισης προβληµάτων) Το πρόβληµα είναι... (λίστα ελέγχου) Ακινητοποίηση της κεφαλής εκτύπωσης εν έχει εγκατασταθεί κασέτα µελανιού εν ανιχνεύεται κασέτα µελανιού Η κασέτα µελανιού είναι κοντά στην ηµεροµηνία λήξης της Η κασέτα µελανιού έχει περάσει την ηµεροµηνία λήξης της Εµφάνιση µηνύµατος σφάλµατος Σφάλµατα λειτουργίας Μηνύµατα σφάλµατος µηχανής Μηνύµατα σφάλµατος κεφαλής εκτύπωσης Μηνύµατα σφαλµάτων λειτουργίας Μηνύµατα σφαλµάτων χειριστή Κασέτα µελανιού Η ΛΥΧΝΙΑ µελανιού αναβοσβήνει Η φιάλη µελανιού προς απόρριψη δεν είναι εγκατεστηµένη Η φιάλη µελανιού προς απόρριψη είναι γεµάτη Ακινητοποίηση του µέσου εκτύπωσης Μέσα εκτύπωσης Η ΛΥΧΝΙΑ σφαλµάτων αναβοσβήνει Άλλα µηνύµατα Το πρόβληµα είναι ένας αφύσικος ήχος Το πρόβληµα είναι η ποιότητα εκτύπωσης 10 Πληροφορίες για... (βασικά θέµατα λειτουργίας) Πληροφορίες για συνθήκες λειτουργίας Χώρος εγκατάστασης Περιβαντολογικές Συνθήκες Επίπεδα λειτουργίας θερµοκρασίας και υγρασίας Τοποθεσίες στις οποίες δεν πρέπει να εγκατασταθεί ο εκτυπωτής Πληροφορίες για την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος Ηλεκτρική ισχύς Στεγνωτήρας Υψηλής Ταχύτητας HP Designjet Προσάρτηµα αναθυµιάσεων Πληροφορίες για τα µηνύµατα του µπροστινού πίνακα και την κατάσταση του εκτυπωτή Μηνύµατα στο µπροστινό πίνακα Οθόνη εκκίνησης Οθόνη κατάστασης άµεσης σύνδεσης (ανενεργή κατάσταση) Οθόνη κατάστασης άµεσης σύνδεσης (κατάσταση εκτύπωσης) Οθόνη κατάστασης άµεσης σύνδεσης (κατάσταση διακοπής εκτύπωσης) Παύση εκτύπωσης και επανεκκίνηση Ακύρωση εκτύπωσης (τέλος) ELWW v

8 Οθόνη κατάστασης άµεσης σύνδεσης (κατάσταση πληροφοριών εκτύπωσης) Οθόνη εκτός σύνδεσης (κατάσταση µενού) Οθόνη κατάστασης απενεργοποίησης Πληροφορίες για µέσα εκτύπωσης Αποθήκευση µέσων εκτύπωσης Απόρριψη του µέσου εκτύπωσης Χρήση µέσων εκτύπωσης Χειρισµός των εκτυπώσεων Άλλα προληπτικά µέτρα Πληροφορίες για το σύστηµα µελανιών Κασέτες Μελανιού Αντικατάσταση κασέτας µελανιού Αποθήκευση και απόρριψη κασετών µελανιού Φιάλη Μελανιού προς Απόρριψη HP Προληπτικά µέτρα χειρισµού της φιάλης µελανιού προς απόρριψη Κιτ Καθαρισµού της Καλύπτρας της HP µε Κύλινδρο Καθαριστικό Υγρό Καθαριστήρα HP Καθαριστικά Βουρτσάκια της HP Κιτ Αποθήκευσης του Συστήµατος Μελανιού της HP Κιτ Καθαρισµού του Συστήµατος Μελανιού της HP Πληροφορίες για τη διαχείριση των αποβλήτων Απόρριψη των αποβλήτων Γενικές συστάσεις Πληροφορίες για... (µενού) Λειτουργίες µενού οµή µενού Κάνοντας επιλογές και ρυθµίσεις στο µπροστινό πίνακα Ορισµός µιας ρύθµισης Ορισµός µιας τιµής Λίστα χαρακτήρων Το µενού & τα µηνύµατα INK (ΜΕΛΑΝΙ) Αντικατάσταση µιας άδειας κασέτας µελανιού Το µενού MEDIA (ΜΕΣΟ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) Το µενού MEDIA REG (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) Επιλογή ενός αριθµού τύπου µέσου εκτύπωσης (SELECT MEDIA) Εισαγωγή ενός ονόµατος τύπου µέσου εκτύπωσης (RENAME MEDIA) Τιµή προώθησης µέσου εκτύπωσης (MEDIA ADV VALUE) Τιµή χρόνου στεγνώµατος (DRY TIME VALUE) Ρύθµιση κατάστασης εκτύπωσης (PRINT MODE) Ρύθµιση κατεύθυνσης εκτύπωσης (PRINT DIRECTION) Χρόνος ισοπέδωσης (FLATTEN TIME) Χρήση του προστατευτικού άκρων του µέσου εκτύπωσης (USE EDGE GUARD) Κατάσταση προώθησης µέσου εκτύπωσης (MEDIA ADV MODE) vi ELWW

9 Κατάσταση καρουλιού τυλίγµατος (TUR MODE) Κατάσταση µπροστινού άκρου (LEADING EDGE) Ρύθµιση του επιπέδου δηµιουργίας κενού (VACUUM LEVEL) Αρχική ρύθµιση θερµοκρασίας για το µπροστινό θερµαντήρα (FRONT HEATER T) Αρχική ρύθµιση θερµοκρασίας για το θερµαντήρα εκτύπωσης (PRINT HEATER T) Αρχική ρύθµιση θερµοκρασίας για τον πίσω θερµαντήρα (REAR HEATER T) Ρύθµιση της λωρίδας χρωµάτων (COLOR STRIPE) Ρύθµιση ύψους κεφαλής εκτύπωσης (PH HEIGHT VAL) Ρύθµιση θέσης εκτύπωσης διπλής κατεύθυνσης (BIDIR DEF VALUE) Ρύθµιση ακρίβειας της θέσης εκτύπωσης διπλής κατεύθυνσης (BIDIR FINE VALUE) Κατάσταση καθαρισµού κεφαλής εκτύπωσης (PH CLEANING) Ρύθµιση πίσω τροφοδότησης του µέσου εκτύπωσης (BACK ADJUST VAL) Προτίµηση προώθησης µέσου εκτύπωσης (ADVANCE PREF) Προτίµηση κατάστασης εκτύπωσης (PRINT MODE PREF) Προτίµηση θερµαντήρα (HEATER PREF) Περίοδος ανάπαυσης κεφαλής εκτύπωσης (PH REST PERIOD) Ρύθµιση υπολειπόµενου µέσου εκτύπωσης (SET REMAINING MEDIA) Ανάπαυση κεφαλής εκτύπωσης λόγω θερµοκρασίας (PH TEMP REST) Ανάπαυση κεφαλής εκτύπωσης λόγω θερµοκρασίας (PH TEMP REST) ιαγραφή ενός τύπου µέσου εκτύπωσης (DELETE MEDIA) Αντιγραφή ενός τύπου µέσου εκτύπωσης (COPY MEDIA) Επικόλληση ενός τύπου µέσου εκτύπωσης (PASTE MEDIA) Προεπιλεγµένες τιµές για τύπους µέσων εκτύπωσης Βαθµονόµηση προώθησης µέσου εκτύπωσης Εκτύπωση βαθµονόµησης προώθησης µέσου εκτύπωσης Εκτύπωση ρύθµισης της πίσω τροφοδότησης Τιµή ρύθµισης πίσω τροφοδότησης µέσου εκτύπωσης Το µενού PH. MAIN (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) Βελτιστοποίηση του συστήµατος µελανιού (INK SYS OPT) Καθαρισµός καλύπτρας (CAP CLEANING) Αντικατάσταση λεπίδας του καθαριστήρα (REPLACE WIPER BLADE) Αντικατάσταση καθαριστικού υγρού του καθαριστήρα (REPLACE W-CLEAN- LQD) Αντικατάσταση του σφουγγαριού του καθαριστήρα (REPLACE WIPE SPONGE) Πλύσιµο των κεφαλών εκτύπωσης (WASH PRINTHEADS) Ύψος κεφαλής εκτύπωσης (PH HEIGHT ADJ) Αντικατάσταση Κεφαλής Εκτύπωσης (REPLACE PRINTHEAD) Το µενού PH. REC (ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) Η επιλογή FEED (ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗ) Η επιλογή REWIND (ΟΠΙΣΘΙΑ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗ) Το µενού PRINTER (ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ) Εκτύπωση ρυθµίσεων (CONFIG PRINT) Εκτύπωση πληροφοριών αρχείου καταγραφής σφαλµάτων (ERROR LOG PRINT) Εκτύπωση ιστορικού (HISTORY PRINT) ELWW vii

10 Εκτύπωση αρχείου καταγραφής πληροφοριών κεφαλών εκτύπωσης (PH LOG PRINT) Το µενού ADJUST (ΡΥΘΜΙΣΗ) Εκτυπώσεις σχεδίων ρυθµίσεων (TEST PRINTS) Ρύθµιση θέσης κεφαλών εκτύπωσης (#YY PH TO PH VAL) Ρύθµιση θέσης εκτύπωσης διπλής κατεύθυνσης (BIDIR DEF) Ρύθµιση ακρίβειας της θέσης εκτύπωσης διπλής κατεύθυνσης (BIDIR FINE) Θέση ακροφυσίων (NOZZLE POS VAL) Άνω θέση αισθητήρα γραµµής (LS ADJ TOP VAL) Πλαϊνή θέση αισθητήρα γραµµής (LS ADJ SIDE VAL) Το µενού SETUP (ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) Γλώσσα του µπροστινού πίνακα (LANGUAGE) Η Ώρα στον Κόσµο (TIME ZONE GMT+) Μονάδες µέτρησης (ΜΟΝΑ ΕΣ ΜΗΚΟΥΣ) Μονάδες θερµοκρασίας (TEMPERATURE UNITS) Ηχητική προειδοποίηση (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΗΧΟΣ) Εµφάνιση έκδοσης προγράµµατος ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (BOOT VERSION) Εµφάνιση έκδοσης υλικολογισµικού (PRINTER FW VER) Εµφάνιση έκδοσης κύριου PCA (MAIN PCA VER) Εµφάνιση έκδοσης πίνακα ICB (CARRIAGE PCA) Εµφάνιση έκδοσης ASIC (ASIC VER) ιεύθυνση USB (USB ADDRESS) Ταχύτητα USB (USB SPEED) Εργοστασιακά προεπιλεγµένες ρυθµίσεις (FACTORY DEFAULT) Αναβάθµιση υλικολογισµικού εκτυπωτή (PRINTER FW VER) Το µενού HEATER (ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ) Χρόνος καθυστέρησης του θερµαντήρα (DELAY TIME) Χρόνος ετοιµότητας του θερµαντήρα (STANDBY TIME) Πληροφορίες για... (θέµατα θερµαντήρων) Οι θερµαντήρες Ρυθµίσεις θερµοκρασίας θερµαντήρα Προεπιλεγµένη θερµοκρασία θερµαντήρα ανά µέσο εκτύπωσης Ροή της ρύθµισης θερµοκρασίας του θερµαντήρα Έλεγχος θερµοκρασίας ιατήρηση της προεπιλεγµένης θερµοκρασίας ιατήρηση της θερµοκρασίας ετοιµότητας Απενεργοποιήση των θερµαντήρων Μηνύµατα σφάλµατος θερµαντήρα Πληροφορίες για... (θέµατα προδιαγραφών εκτυπωτή) Προδιαγραφές Οικολογικά χαρακτηριστικά Πληροφορίες για... (θέµατα παραγγελίας αναλωσίµων και εξαρτηµάτων) Παραγγελία αναλωσίµων Παραγγελία µέσου εκτύπωσης Παραγγελία εξαρτηµάτων viii ELWW

11 18 Πληροφορίες για... (θέµατα λήψης βοήθειας) Υπηρεσία Υποστήριξης Πελατών HP Σειρά προϊόντων HP Designjet στο δίκτυο Νοµικές πληροφορίες Περιορισµένη Εγγύηση Παγκοσµίως Σειρά εκτυπωτών HP Designjet 8000s A. Έκταση της περιορισµένης εγγύησης HP Β. Περιορισµοί ευθύνης Γ. Τοπικό δίκαιο Ρυθµιστικές ανακοινώσεις Ειδικός Αριθµός Μοντέλου ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ (EMC) ηλώσεις FCC (Η.Π.Α.) Θωρακισµένα καλώδια Κανόνες ασφαλείας (Καναδάς) ήλωση DOC (Καναδάς) ήλωση EMI για την Κορέα ήλωση EMI για την Ταϊβάν ήλωση EMI για την Κίνα Ήχος ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ δηλώνει ότι το προϊόν πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές προϊόντος Συµπληρωµατικές πληροφορίες Τοπικοί αντιπρόσωποι µόνο για κανονιστικά θέµατα Ευρετήριο ELWW ix

12 x ELWW

13 1 Εισαγωγή Εισαγωγή Χρήση αυτού του οδηγού Τα βασικά µέρη του εκτυπωτή Ο µπροστινός πίνακας του εκτυπωτή Προληπτικά µέτρα ασφάλειας Προληπτικά µέτρα χειρισµού ELWW 1

14 Χρήση αυτού του οδηγού Εισαγωγή Ο οδηγός αυτός έχει οργανωµένη την ύλη του στα παρακάτω κεφάλαια. Εισαγωγή Αυτό το κεφάλαιο παρέχει µια σύντοµη εισαγωγή για τον εκτυπωτή και την τεκµηρίωσή του για νέους χρήστες. Πώς µπορώ να... Αυτά τα κεφάλαια σάς βοηθούν να εκτελέσετε διάφορες διαδικασίες, όπως η τοποθέτηση του µέσου εκτύπωσης (πχ χαρτιού) ή η αλλαγή µιας κασέτας µελανιού. Πολλές από αυτές τις διαδικασίες απεικονίζονται σε σχεδιαγράµµατα. Το πρόβληµα είναι... Αυτά τα κεφάλαια σάς βοηθούν να επιλύσετε προβλήµατα που µπορεί να εµφανιστούν κατά την εκτύπωση. Πληροφορίες για... Αυτά τα κεφάλαια περιέχουν πληροφορίες αναφοράς, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών χαρακτηριστικών του εκτυπωτή και των κωδικών είδους που αφορούν τους τύπους µέσων εκτύπωσης, τα αναλώσιµα µελάνια και άλλα εξαρτήµατα. Ευρετήριο Εκτός από τον πίνακα περιεχοµένων, υπάρχει ευρετήριο κατ' αλφαβητική σειρά που θα σας βοηθήσει να βρείτε γρήγορα τα θέµατα. 2 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή ELWW

15 Τα βασικά µέρη του εκτυπωτή Οι επόµενες προβολές της µπροστινής και της πίσω όψης του εκτυπωτή απεικονίζουν τα βασικά µέρη του. Μπροστινή όψη Εισαγωγή 1. Μπροστινός πίνακας του εκτυπωτή. 2. Μοχλός µέσου εκτύπωσης. 3. Μοχλός ύψους µηχανισµού µεταφοράς. 4. Κόφτης µέσου εκτύπωσης. 5. Μπροστινό κάλυµµα. 6. Θέση σέρβις µελανιών. 7. Θέση συντήρησης µηχανισµού µεταφοράς. 8. Συρτάρι κιτ καθαρισµού. 9. Κλείδωµα τροχού. 10. Φιάλη µελανιού προς απόρριψη. 11. Το Κιτ Καρουλιού Τυλίγµατος HP Designjet 8000s (Q6681A) είναι ένα προαιρετικό εξάρτηµα το οποίο µπορεί να παραγγελθεί χωριστά. ELWW Τα βασικά µέρη του εκτυπωτή 3

16 Πίσω όψη Εισαγωγή 1. Στήριγµα ρολού. 2. Θέση κασετών µελανιού. 3. Μοχλός µέσου εκτύπωσης. 4. Θήκη τεκµηρίωσης. 5. Ρευµατολήπτης εκτυπωτή. 6. ιακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης εκτυπωτή. 7. ιακόπτης εναλλαγής 100 V / 200 V. 8. Θύρα USB. 9. Προσαρτήµατα αναθυµιάσεων. Οι θερµαντήρες Ο εκτυπωτής διαθέτει τρεις θερµαντήρες για την πρόσφυση και σταθεροποίηση της εκτυπωµένης παράστασης επάνω στο µέσο εκτύπωσης. Ο κάθε θερµαντήρας ελέγχεται χωριστά. 4 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή ELWW

17 Εισαγωγή 1. Ρολό µέσου εκτύπωσης. 2. Κύλινδρος πίεσης. 3. Πίσω θερµαντήρας (προθερµαίνει το µέσο εκτύπωσης). 4. Κύλινδρος πλέγµατος. 5. Μηχανισµός µεταφοράς. 6. Μπροστινό κάλυµµα. 7. Θερµαντήρας εκτύπωσης (στεγνώνει το µελάνι και σταθεροποιεί το εκτυπωµένο είδωλο). 8. Μπροστινός θερµαντήρας (σταθεροποιεί το µελάνι επάνω στο µέσο εκτύπωσης). ΠΡΟΕΙ /ΣΗ! Μην αγγίζεται τις επιφάνειες των θερµαντήρων στη διαδροµή του µέσου εκτύπωσης. Αυτό µπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα. ELWW Τα βασικά µέρη του εκτυπωτή 5

18 Ο µπροστινός πίνακας του εκτυπωτή Εισαγωγή Ο µπροστινός πίνακας του εκτυπωτή σας βρίσκεται στη µπροστινή δεξιά πλευρά του εκτυπωτή. Εκτελεί τις εξής σηµαντικές λειτουργίες: Πρέπει να χρησιµοποιείται για την εκτέλεση συγκεκριµένων λειτουργιών, όπως για την τοποθέτηση και την αφαίρεση του µέσου εκτύπωσης. Μπορεί να εµφανίσει επίκαιρες πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση του εκτυπωτή, τις κασέτες µελανιού, τις κεφαλές εκτύπωσης, το µέσο εκτύπωσης, κλπ. Μπορεί να παράσχει καθοδήγηση ως προς τη χρήση του εκτυπωτή. Όταν χρειάζεται, εµφανίζει µηνύµατα προειδοποίησης και σφάλµατος. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αλλαγή τιµών ρυθµίσεων του εκτυπωτή, αλλάζοντας τη λειτουργία του εκτυπωτή. 6 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή ELWW

19 Ο µπροστινός πίνακας αποτελείται από τα εξής µέρη: 1. Τη λυχνία εδοµένων η οποία είναι σβηστή όταν ο εκτυπωτής δε λαµβάνει δεδοµένα, και αναβοσβήνει όταν λαµβάνει δεδοµένα. 2. Τη λυχνία Σφάλµατος η οποία είναι σβηστή όταν δεν υπάρχει σφάλµα στον εκτυπωτή, αναβοσβήνει για να προειδοποιήσει για µια κατάσταση σφάλµατος που απαιτεί παρέµβαση του χειριστή, και ανάβει όταν υπάρχει σοβαρό εσωτερικό σφάλµα. Εισαγωγή 3. Τη λυχνία Κασέτας Μελανιού η οποία είναι αναµµένη όταν όλες οι κασέτες µελανιού βρίσκονται στη θέση τους και υπάρχει αρκετό µελάνι, αναβοσβήνει όταν η κασέτα µελανιού έχει λίγο µελάνι, και σβήνει όταν η κασέτα µελανιού πρέπει να αντικατασταθεί. 4. Τη λυχνία Μέσου Εκτύπωσης η οποία δηλώνει την κατάσταση που βρίσκεται το µέσο εκτύπωσης στον εκτυπωτή. Όταν είναι αναµµένη, το µέσο εκτύπωσης βρίσκεται τοποθετηµένο στον εκτυπωτή και όταν είναι σβηστή σηµαίνει ότι δεν υπάρχει µέσο εκτύπωσης τοποθετηµένο στον εκτυπωτή. 5. Την περιοχή της οθόνης, όπου εµφανίζονται οι πληροφορίες και τα µενού. 6. Το κουµπί Επάνω µε το οποίο γίνεται η επιλογή µιας οµάδας µενού ή η µετακίνηση στο προηγούµενο στοιχείο µιας λίστας ή η αύξηση µιας αριθµητικής τιµής. 7. Το κουµπί Πίσω µε το οποίο γίνεται η επιλογή µιας οµάδας µενού ή η επιστροφή σε ένα προηγούµενο µενού. Εάν το πιέσετε επανειληµµένα ή το κρατήσετε πατηµένο, επιστρέφετε σύντοµα στο κύριο µενού. 8. Το κουµπί Μπροστά µε το οποίο γίνεται η επιλογή µιας οµάδας µενού ή η µετακίνηση στο επόµενο ψηφίο όταν ορίζετε παραµέτρους. 9. Το κουµπί Κάτω µε το οποίο γίνεται η επιλογή µιας οµάδας µενού ή η µετακίνηση στο επόµενο στοιχείο µιας λίστας ή η µείωση µιας αριθµητικής τιµής. 10. Το κουµπί OK µε το οποίο γίνεται η επιλογή ενός επισηµασµένου τη δεδοµένη στιγµή στοιχείου ή η εισαγωγή µιας παραµέτρου. 11. Το κουµπί SHIFT (ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) το οποίο χρησιµοποιείται για τη µετακίνηση ανάµεσα στις οµάδες των µενού. 12. Τη λυχνία Ισχύος η οποία είναι σβηστή όταν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιηµένος, πράσινη όταν ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος και αναβοσβήνει όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε µεταβατικό στάδιο µεταξύ απενεργοποίησης και ενεργοποίησης. 13. Το κουµπί CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ) το οποίο ακυρώνει την τρέχουσα λειτουργία. Χρησιµοποιείται συχνά για τη διακοπή εκτύπωσης της τρέχουσας εργασίας. 14. Το κουµπί HEATER (ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ) το οποίο χρησιµοποιείται για τη ρύθµιση των θερµαντήρων µπροστά, εκτύπωσης και πίσω. 15. Το κουµπί ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗ) εναλλάσει τον εκτυπωτή µεταξύ άµεσης σύνδεσης και εκτός σύνδεσης, και παρέχει πρόσβαση στις οµάδες των µενού. 16. Το κουµπί Ισχύος το οποίο ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον εκτυπωτή. ELWW Ο µπροστινός πίνακας του εκτυπωτή 7

20 Προληπτικά µέτρα ασφάλειας Εισαγωγή Τα ακόλουθα σύµβολα χρησιµοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για να εξασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία του εκτυπωτή και να αποτρέψουν την πρόκληση βλαβών. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σηµατοδοτούνται µε αυτά τα σύµβολα. ΠΡΟΕΙ /ΣΗ! Εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες που σηµατοδοτούνται µε αυτό το σύµβολο, µπορεί να προκληθεί σοβαρός προσωπικός τραυµατισµός ή θάνατος. ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες που σηµατοδοτούνται µε αυτό το σύµβολο, µπορεί να προκληθεί ελαφρύς προσωπικός τραυµατισµός ή βλάβη στο προϊόν. Γενικές προειδοποιήσεις Χρησιµοποιήστε την τάση τροφοδοσίας που ορίζεται στην ετικέτα µε το όνοµα του προϊόντος. Αποφεύγετε να υπερφορτώνετε την ηλεκτρική έξοδο του εκτυπωτή µε πολλαπλές συσκευές. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι σωστά γειωµένος. Η έλλειψη γείωσης του εκτυπωτή µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και ευαισθησία στις ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές. Μην αποσυναρµολογείτε ή επισκευάζετε τον εκτυπωτή µόνοι σας. Μην επανεγκαθιστάτε τον εκτυπωτή σε νέα τοποθεσία. Καλέστε τον τοπικό Αντιπρόσωπο Συντήρησης της HP για συντήρηση. Χρησιµοποιήστε µόνο το ηλεκτρικό καλώδιο που παρέχεται από τη HP για τη σύνδεση του εκτυπωτή. Μην καταστρέφετε, κόβετε ή επισκευάζετε το καλώδιο παροχής ρεύµατος. Ένα κατεστραµµένο ηλεκτρικό καλώδιο ενέχει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας. Αντικαταστήστε ένα κατεστραµµένο ηλεκτρικό καλώδιο µε ένα εγκεκριµένο από τη HP. Μην επιτρέψετε σε µέταλλα ή υγρά (εκτός εκείνων που χρησιµοποιούνται στα κιτ Καθαρισµού της HP) να έρθουν σε επαφή µε εσωτερικά µέρη του εκτυπωτή. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλους σοβαρούς κινδύνους. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τον εκτυπωτή και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την παροχή σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: Όταν τοποθετείτε τα χέρια σας µέσα στον εκτυπωτή. Εάν υπάρξει καπνός ή ασυνήθιστη µυρωδιά που να προέρχεται από τον εκτυπωτή. Εάν ο εκτυπωτής κάνει κάποιον ασυνήθιστο θόρυβο που δεν ακούγεται κατά την κανονική λειτουργία. Εάν ένα κοµµάτι µέταλλο ή κάποιο υγρό (εκτός εκείνων που χρησιµοποιούνται για καθαρισµό και συντήρηση), έρθει σε επαφή µε εσωτερικά µέρη του εκτυπωτή. Κατά τη διάρκεια καταιγίδας (µε αστραπές και βροντές). Κατά τη διάρκεια διακοπής του ρεύµατος. Τα µελάνια που χρησιµοποιούνται στον εκτυπωτή και τα υγρά στα κιτ Καθαρισµού της HP περιέχουν ένα οργανικό διαλύτη (οξικό αιθέρα της βουτυλικής αιθυλενογλυκόλης, CAS No ). Τηρήστε όλους τους τοπικούς, κρατικούς και κοινοτικούς κανονισµούς σχετικά µε το χειρισµό, τη χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη οργανικών διαλυτών. 8 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή ELWW

21 Τα µελάνια και τα υγρά που χρησιµοποιούνται στα Κιτ Καθαρισµού είναι εύφλεκτα. Μην τα χρησιµοποιείτε ή αποθηκεύετε εντός 8 µέτρων (25 ποδών) από γυµνές φλόγες, σπινθήρες ή άλλες πηγές ανάφλεξης. Μη χρησιµοποιείτε τον εκτυπωτή εντός 8 µέτρων (25 ποδών) από γυµνές φλόγες, σπινθήρες ή άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε εντός 8 µέτρων (25 ποδών) από τον εκτυπωτή. Εγκαταστήστε και λειτουργήστε τον εκτυπωτή σε καλά αεριζόµενο χώρο. Η εγκατάσταση του εκτυπωτή πρέπει να καλύπτει τους ισχύοντες κανονισµούς ως προς τις εκποµπές πτητικών οργανικών ενώσεων στο χώρο εργασίας. Η HP συνιστά στις εγκαταστάσεις να χρησιµοποιείται ένα σύστηµα εξαγωγής και αποµάκρυνσης των αναθυµιάσεων των µελανιών ή ένα Σύστηµα Καθαρισµού Αέρα της HP. Πριν εγκαταστήσετε ένα σύστηµα εξαγωγής των αναθυµιάσεων των µελανιών στο εξωτερικό περιβάλλον, συµβουλευτείτε τις αρµόδιες τοπικές αρχές για θέµατα ελέγχου ατµόσφαιρας. Αποφύγετε την επαφή των µελανιών µε το δέρµα, τα µάτια και τα ρούχα. Εισαγωγή Αµέσως ξεπλύνετε το δέρµα µε νερό και σαπούνι. Μην αφήνετε ρούχα που εµποτίστηκαν µε µελάνι να έρθουν σε επαφή µε το δέρµα. Χρησιµοποιήστε ένα εγκεκριµένο σταθµό καθαρισµού µατιών εάν εισχωρήσει µελάνι στα µάτια σας και επισκεφθείτε γιατρό εάν είναι απαραίτητο. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµος εγκεκριµένος σταθµός καθαρισµού µατιών, ξεπλύνετε τα µάτια σας µε κρύο νερό και επισκεφθείτε γιατρό εάν είναι απαραίτητο. Μην καταπίνετε το µελάνι. Εάν το καταπιείτε, µην προκαλέσετε εµετό και αναζητήστε άµεση ιατρική φροντίδα. Φυλάξτε µακριά από τα παιδιά τις κασέτες µελανιών, τα κιτ καθαρισµού και τις φιάλες µελανιού προς απόρριψη. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χειριστές είναι εκπαιδευµένοι στη χρήση εξοπλισµού ανάγκης, όπως οι σταθµοί καθαρισµού µατιών και οι πυροσβεστήρες, και γνωρίζουν τη θέση τους. Γενικές προφυλάξεις Ο χειρισµός των ρολών µέσου εκτύπωσης πρέπει να γίνεται µε προσοχή. Μπορεί να είναι βαριά και δύσκολα στη µετακίνησή τους σε περιορισµένους χώρους. Σε κάποιες περιπτώσεις, χρειάζονται δύο άτοµα για τη µεταφορά και τοποθέτηση των ρολών του µέσου εκτύπωσης. Πέφτοντας ένα ρολό µέσου εκτύπωσης µπορεί να προκαλέσει προσωπικό τραυµατισµό ή βλάβη στον εκτυπωτή. Αφήστε αρκετό χώρο και διατηρήστε τον γύρω από τον εκτυπωτή για άµεση πρόσβαση στον εξοπλισµό ανάγκης όπως ο σταθµός καθαρισµού µατιών, οι πυροσβεστήρες, τα δοχεία για τα γάντια και τα γυαλιά ασφαλείας, και τα πυρίµαχα δοχεία απορριµµάτων. Μεταχειριστείτε τα µέσα εκτύπωσης, τα χρησιµοποιηµένα αναλώσιµα καθαρισµού και συντήρησης και τα βρεγµένα µε µελάνι σφουγγάρια, ως εύφλεκτα υλικά. Η µεταχείριση και η απόρριψή τους πρέπει να γίνεται µε κατάλληλο τρόπο. Εάν έχει εγκατασταθεί Σύστηµα Καθαρισµού Αέρα, επιτρέψτε αρκετό χώρο από τον εκτυπωτή για τους αγωγούς των αναθυµιάσεων. Εγκαταστήστε αυτούς τους αγωγούς και το Σύστηµα Καθαρισµού Αέρα έτσι ώστε να µην προκαλούν κίνδυνο να σκοντάψει κάποιος ή να µην εµποδίζουν τη λειτουργία του εκτυπωτή, όπως πχ την τοποθέτηση ή αποµάκρυνση των µέσων εκτύπωσης, την αντικατάσταση των Κασετών Μελανιού ή την επιθεώρηση και αντικατάσταση της φιάλης µελανιού προς απόρριψη. ELWW Προληπτικά µέτρα ασφάλειας 9

22 Εισαγωγή Κρατάτε πάντα το καλώδιο σύνδεσης ρεύµατος από το βύσµα όταν το συνδέετε στη λήψη ρεύµατος και όταν το αποσυνδέετε από αυτήν. Ποτέ µην τραβάτε το καλώδιο γιατί κάτι τέτοιο µπορεί να το καταστρέψει και να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας. Μην αγγίζεται τις επιφάνειες των θερµαντήρων στη διαδροµή του µέσου εκτύπωσης. Αυτό µπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα. Για να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του εκτυπωτή, λάβετε σοβαρά υπόψη όλες τις προφυλάξεις και τις προειδοποιήσεις που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο. 10 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή ELWW

23 Προληπτικά µέτρα χειρισµού Τα προληπτικά αυτά µέτρα συνιστώνται για την αποφυγή βλάβης στον εκτυπωτή σας και τα εξαρτήµατά του. Ηλεκτρική τροφοδοσία Χρησιµοποιήστε την τάση τροφοδοσίας που ορίζεται στην ετικέτα επωνυµίας του προϊόντος. Εισαγωγή Ελέγξτε την ηλεκτρική έξοδο του εκτυπωτή για σωστή πολικότητα και γείωση πριν την σύνδεση µε τον εκτυπωτή. Αν δεν ακολουθήσετε την παραπάνω οδηγία µπορεί να εκτεθείτε σε κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι σωστά γειωµένος. Η έλλειψη γείωσης του εκτυπωτή µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και ευαισθησία στις ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές. Αποφεύγετε να υπερφορτώνετε την ηλεκτρική έξοδο του εκτυπωτή µε πολλαπλές συσκευές. Χρησιµοποιήστε µόνο το ηλεκτρικό καλώδιο που παρέχεται από τη HP για τη σύνδεση του εκτυπωτή. Εκτυπωτής Καθαρίστε τον εκτυπωτή σκουπίζοντάς τον µε ένα µαλακό πανί. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα νοτισµένο πανί µε ήπιο απορρυπαντικό. Μην αφήσετε υγρά να εισέλθουν στον εκτυπωτή. Μπορεί να προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας καθώς επίσης και δυσλειτουργία. Μην καθαρίζετε τον εκτυπωτή µε βενζίνη ή διαλυτικό χρωµάτων. Αυτό µπορεί να καταστρέψει τα χρώµατα. Ποτέ µην αγγίζετε τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης. Μπορούν εύκολα να καταστραφούν ή να φράξουν. Τακτική επιθεώρηση και συντήρηση Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις κατάλληλες οδηγίες συντήρησης. είτε Με ποιον τρόπο συντηρώ τον εκτυπωτή;. Καθαρίζετε τη µονάδα καλύπτρας κάθε µέρα. Ποτέ µην απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή χωρίς να ακολουθήσετε τις σωστές διαδικασίες. Ακόµα και όταν έχετε εγκαταστήσει το υγρό αποθήκευσης, ποτέ µην αφήνετε τον εκτυπωτή εκτός λειτουργίας για περισσότερο από 4 εβδοµάδες. Η παραµονή του εκτυπωτή σας εκτός λειτουργίας για περισσότερο από 4 εβδοµάδες µπορεί να του προκαλέσει µόνιµη ανεπανόρθωτη βλάβη. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις κατάλληλες οδηγίες συντήρησης. Αναλώσιµα Το µελάνι µέσα στις κασέτες µελανιού είναι εύφλεκτο. Μην το εκθέτετε ή αποθηκεύετε κοντά σε γυµνές φλόγες, σπινθήρες ή άλλες πηγές ανάφλεξης. Οι Κασέτες Μελανιών HP πρέπει να εγκατασταθούν πριν την ηµεροµηνία "Install By (Εγκατάσταση Μέχρι) που είναι τυπωµένη στην κασέτα. Η χρήση Κασέτας Μελανιού για περισσότερους από 3 µήνες µετά την ηµεροµηνία Install By µπορεί να προκαλέσει µείωση στην ποιότητα εκτύπωσης ή δυσλειτουργία του εκτυπωτή. Μην ανοίγετε τις κασέτες µελανιού. Οι κασέτες µελανιού είναι µιας χρήσεως µόνο. ELWW Προληπτικά µέτρα χειρισµού 11

24 Αποφύγετε την επαφή των µελανιών µε το δέρµα, τα µάτια και τα ρούχα. Εισαγωγή Αµέσως ξεπλύνετε το δέρµα µε νερό και σαπούνι. Μην αφήνετε ρούχα που εµποτίστηκαν µε µελάνι να έρθουν σε επαφή µε το δέρµα. Χρησιµοποιήστε ένα εγκεκριµένο σταθµό καθαρισµού µατιών εάν εισχωρήσει µελάνι στα µάτια σας και επισκεφθείτε γιατρό εάν είναι απαραίτητο. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµος εγκεκριµένος σταθµός καθαρισµού µατιών, ξεπλύνετε τα µάτια σας µε κρύο νερό και επισκεφθείτε γιατρό εάν είναι απαραίτητο. Χρησιµοποιείτε µόνο Φιάλη Μελανιού προς Απόρριψη της HP. Η φιάλη πρέπει να εγκατασταθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες, διαφορετικά το µελάνι προς απόρριψη µπορεί να υπερχειλίσει. Μια Φιάλη Μελανιού προς Απόρριψη της HP πρέπει να βρίσκεται πάντα εγκατεστηµένη πριν τεθεί σε λειτουργία ο εκτυπωτής. Αυτόµατοι και µη αυτόµατοι κύκλοι λειτουργίας παράγουν µελάνι προς απόρριψη το οποίο πρέπει να συλλέγεται σε µια Φιάλη Μελανιού προς Απόρριψη της HP. Μην αποµακρύνετε το καπάκι από την πρόσδεσή του στη Φιάλη Μελανιού προς Απόρριψη της HP. Το καπάκι είναι απαραίτητο για τη σωστή στεγανοποίηση της Φιάλης Μελανιού προς Απόρριψη της HP όταν έρθει η ώρα της απόρριψης. Κρατάτε όρθια τη Φιάλη Μελανιού προς Απόρριψη της HP. Μην την τοποθετείτε σε τραπέζια ή ράφια από όπου θα µπορούσε να πέσει. Το µελάνι προς απόρριψη είναι εύφλεκτο. Κρατάτε την Φιάλη Μελανιού προς Απόρριψη της HP µακριά από γυµνές φλόγες, σπινθήρες ή άλλες πηγές ανάφλεξης. Η στάθµη της Φιάλης Μελανιού προς Απόρριψη της HP πρέπει να ελέγχεται µε οπτική επιθεώρηση για την αποφυγή υπερχείλισης. Εάν η στάθµη του µελανιού προς απόρριψη υπερβεί την ενδεικτική γραµµή, η φιάλη πρέπει να αντικατασταθεί µε µια άδεια Φιάλη Μελανιού προς Απόρριψη της HP. Τοποθετήστε ένα κοµµάτι χαρτί στο πάτωµα κάτω από τη Φιάλη Μελανιού προς Απόρριψη της HP όταν την αφαιρείτε προς απόρριψη. Θα βοηθήσει τον καθαρισµό κάποιου µελανιού που χύθηκε. Εάν το χαρτί µουσκέψει µε µελάνι, µεταχειριστείτε το σαν εύφλεκτο υλικό και απορρίψτε το κατάλληλα. Μην αποθηκεύετε Κασέτες Μελανιού της HP σε άµεσο ηλιακό φωτισµό. Αποθηκεύστε τις Κασέτες Μελανιού της HP σε δροσερό και ξηρό χώρο. Αυτό αποτρέπει την εκφύλιση του µελανιού κατά τη διάρκεια αποθήκευσης. 12 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή ELWW

25 2 Πώς µπορώ να... (θέµατα βασικής λειτουργίας); Σύνδεση µε έναν υπολογιστή Ενεργοποιήση/Απενεργοποιήση της ισχύος Έλεγχος της έκδοσης του υλικολογισµικού Πώς µπορώ να... (θέµατα βασικής λειτουργίας); ELWW 13

26 Σύνδεση µε έναν υπολογιστή Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τις ρυθµίσεις του συστήµατος και τις διαδικασίες συνδεσµολογίας. Σηµείωση Πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το Καλώδιο USB, σβήστε τον εκτυπωτή. Ρυθµίσεις συστήµατος (παράδειγµα σύνδεσης) Η ακόλουθη σύνδεση είναι δυνατή. Πώς µπορώ να... (θέµατα βασικής λειτουργίας); 1. ιακοµιστής εκτυπωτή (RIP) (Raster Image Processing - Επεξεργασία Εικόνας σε Κουκίδες). 2. ιασύνδεση USB. 3. Εκτυπωτής. ιαδικασία σύνδεσης Σηµείωση Πριν συνδέσετε το καλώδιο USB, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το RIP είναι εγκατεστηµένο έτσι ώστε ο εκτυπωτής να µπορέσει να αναγνωριστεί από το λειτουργικό σας σύστηµα. Ανατρέξτε στις οδηγίες που συνόδευαν το RIP για οδηγίες εγκατάστασης. Συνδέστε ένα καλώδιο USB µε τον τρόπο που ακολουθεί: 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από το πίσω µέρος του εκτυπωτή σας εάν είναι ήδη συνδεδεµένο. 14 Κεφάλαιο 2 Πώς µπορώ να... (θέµατα βασικής λειτουργίας); ELWW

27 2. Πατήστε το κουµπί (1) POWER ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) στο µπροστινό πίνακα για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. Σηµείωση Σβήνετε τον εκτυπωτή µόνο ενόσω εµφανίζεται το PRINTER READY (ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΤΟΙΜΟΣ) στο µπροστινό πίνακα, εκτός σε περίπτωση ανάγκης. Μη σβήνετε τον εκτυπωτή κατά τη διάρκεια εµφάνισης στο µπροστινό πίνακα των INITIALIZING (ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ή CLEANING (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) για την αποφυγή σταξίµατος υγρών σε άλλα µέρη του εκτυπωτή και καταστροφής της κεφαλής εκτύπωσης. Πώς µπορώ να... (θέµατα βασικής λειτουργίας); 3. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή χρησιµοποιώντας το διακόπτη ισχύος (1) στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή. 4. Συνδέστε το καλώδιο USB σε ένα συνδετήρα USB στον υπολογιστή σας. ELWW Σύνδεση µε έναν υπολογιστή 15

28 5. Συνδέστε το καλώδιο USB (2) στο συνδετήρα USB (1) στο πίσω µέρος του εκτυπωτή. Πώς µπορώ να... (θέµατα βασικής λειτουργίας); 6. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή χρησιµοποιώντας το διακόπτη ισχύος (1) στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή. 16 Κεφάλαιο 2 Πώς µπορώ να... (θέµατα βασικής λειτουργίας); ELWW

29 7. Πατήστε το κουµπί (1) POWER ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) στο µπροστινό πίνακα για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. 8. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον υπολογιστή σας για να επιλέξετε τον εκτυπωτή. Πώς µπορώ να... (θέµατα βασικής λειτουργίας); ELWW Σύνδεση µε έναν υπολογιστή 17

30 Ενεργοποιήση/Απενεργοποιήση της ισχύος ΠΡΟΕΙ /ΣΗ! προϊόντος. Χρησιµοποιήστε την τάση τροφοδοσίας που ορίζεται στην ετικέτα µε το όνοµα του Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι σωστά γειωµένος. Η έλλειψη γείωσης του εκτυπωτή µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και ευαισθησία στις ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές. ΠΡΟΣΟΧΗ Κρατάτε πάντα το καλώδιο σύνδεσης ρεύµατος από το βύσµα όταν το συνδέετε στη λήψη ρεύµατος και όταν το αποσυνδέετε από αυτήν. Ποτέ µην τραβάτε το καλώδιο γιατί κάτι τέτοιο µπορεί να το καταστρέψει και να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας. Πώς µπορώ να... (θέµατα βασικής λειτουργίας); Ενεργοποίηση του εκτυπωτή 1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή χρησιµοποιώντας το διακόπτη ισχύος στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή και βάλτε το ένα άκρο από το παρεχόµενο καλώδιο τροφοδοσίας (1) στο ρευµατολήπτη του εκτυπωτή. Βάλτε την άλλη άκρη του καλωδίου σε µια ηλεκτρική παροχή. ΠΡΟΕΙ /ΣΗ! Αποφεύγετε να υπερφορτώνετε την ηλεκτρική έξοδο του εκτυπωτή µε πολλαπλές συσκευές. Χρησιµοποιήστε µόνο το ηλεκτρικό καλώδιο που παρέχεται από τη HP για τη σύνδεση του εκτυπωτή. Μην καταστρέφετε, κόβετε ή επισκευάζετε το καλώδιο παροχής ρεύµατος. Ένα κατεστραµµένο ηλεκτρικό καλώδιο ενέχει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας. Αντικαταστήστε ένα κατεστραµµένο ηλεκτρικό καλώδιο µε ένα εγκεκριµένο από τη HP. 18 Κεφάλαιο 2 Πώς µπορώ να... (θέµατα βασικής λειτουργίας); ELWW

31 2. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή χρησιµοποιώντας το διακόπτη ισχύος (1) στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή. Πώς µπορώ να... (θέµατα βασικής λειτουργίας); ELWW Ενεργοποιήση/Απενεργοποιήση της ισχύος 19

32 3. Πατήστε το κουµπί (1) POWER ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) στο µπροστινό πίνακα. Πώς µπορώ να... (θέµατα βασικής λειτουργίας); Όταν πατήσετε το κουµπί ενεργοποίησης ισχύος, ο εκτυπωτής εκτελεί έναν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο και εµφανίζονται τα ακόλουθα µηνύµατα στο µπροστινό πίνακα. (Εάν έχει τοποθετηθεί ρολό µέσου εκτύπωσης 64 ιντσών). Σηµείωση Σβήνετε τον εκτυπωτή µόνο ενόσω εµφανίζεται το PRINTER READY (ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΤΟΙΜΟΣ) στο µπροστινό πίνακα, εκτός σε περίπτωση ανάγκης. Μη σβήνετε τον εκτυπωτή κατά τη διάρκεια εµφάνισης στο µπροστινό πίνακα των INITIALIZING (ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ή CLEANING (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) για την αποφυγή σταξίµατος υγρών σε άλλα µέρη του εκτυπωτή και καταστροφής της κεφαλής εκτύπωσης. 20 Κεφάλαιο 2 Πώς µπορώ να... (θέµατα βασικής λειτουργίας); ELWW

33 Πώς απενεργοποιώ την ισχύ του εκτυπωτή; Απενεργοποίηση του εκτυπωτή ΠΡΟΕΙ /ΣΗ! Ποτέ µην απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή χωρίς να ακολουθήσετε τις σωστές διαδικασίες. Ακόµα και όταν έχετε εγκαταστήσει το υγρό αποθήκευσης, ποτέ µην αφήνετε τον εκτυπωτή εκτός λειτουργίας για περισσότερο από 4 εβδοµάδες. Η παραµονή του εκτυπωτή σας εκτός λειτουργίας για περισσότερο από 4 εβδοµάδες µπορεί να του προκαλέσει µόνιµη ανεπανόρθωτη βλάβη. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις κατάλληλες οδηγίες συντήρησης. ΠΡΟΕΙ /ΣΗ! Ο εκτυπωτής διαθέτει ένα εσωτερικό ρολόι το οποίο του επιτρέπει να πλένει τις κεφαλές εκτύπωσης αυτόµατα, διοχετεύοντας λίγο µελάνι µέσω των κεφαλών εκτύπωσης, διατηρώντας έτσι τις κεφαλές εκτύπωσης σε καλή κατάσταση. Ο εκτυπωτής πλένει τις κεφαλές εκτύπωσης 20 ώρες µετά την τελευταία διαδικασία εκτύπωσης και κάθε 3 ηµέρες. Εάν ο εκτυπωτής είναι Απενεργοποιηµένος για µεγάλο χρονικό διάστηµα, η διαδικασία αυτή δεν εκτελείται. Εάν δεν διοχετευτεί µελάνι µέσω των κεφαλών εκτύπωσης από καιρό σε καιρό, το µελάνι στεγνώνει µέσα στα ακροφύσια, φτάνοντας σε σηµείο να είναι αδύνατη η επαναφορά τους και οι κεφαλές εκτύπωσης παύουν να λειτουργούν. Αυτό σηµαίνει µια δαπανηρή αντικατάσταση κεφαλών εκτύπωσης. Η αυτόµατη συντήρηση και ο καθαρισµός δεν εκτελούνται αν απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή από το µπροστινό πίνακα. Ο διακόπτης ισχύος του εκτυπωτή που βρίσκεται στο πίσω µέρος πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο όταν απενεργοποιείται ο εκτυπωτής για µετακίνηση, σύνδεση σε υπολογιστή ή για εγκατάσταση ή συντήρηση ανταλλακτικών. ΠΡΟΕΙ /ΣΗ! ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τον εκτυπωτή και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την παροχή σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: όταν τοποθετείτε τα χέρια σας µέσα στον εκτυπωτή, εάν υπάρξει καπνός ή ασυνήθιστη µυρωδιά που να προέρχεται από τον εκτυπωτή, εάν ο εκτυπωτής κάνει κάποιον ασυνήθιστο θόρυβο που δεν ακούγεται κατά την κανονική λειτουργία, εάν ένα κοµµάτι µέταλλο ή κάποιο υγρό (εκτός εκείνων που χρησιµοποιούνται για καθαρισµό και συντήρηση), έρθει σε επαφή µε εσωτερικά µέρη του εκτυπωτή, κατά τη διάρκεια καταιγίδας (µε αστραπές και βροντές), κατά τη διάρκεια διακοπής του ρεύµατος. Πώς µπορώ να... (θέµατα βασικής λειτουργίας); ΠΡΟΣΟΧΗ Κρατάτε πάντα το καλώδιο σύνδεσης ρεύµατος από το βύσµα όταν το συνδέετε στη λήψη ρεύµατος και όταν το αποσυνδέετε από αυτήν. Ποτέ µην τραβάτε το καλώδιο γιατί κάτι τέτοιο µπορεί να το καταστρέψει και να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας. Απενεργοποιήστε την ισχύ πατώντας το κουµπί power on/off στο µπροστινό πίνακα για περίπου δύο δευτερόλεπτα. ELWW Ενεργοποιήση/Απενεργοποιήση της ισχύος 21

34 Ο µπροστινός πίνακας εµφανίζει το παραπάνω µήνυµα για να δηλώσει ότι η διαδικασία απενεργοποίησης είναι σε εξέλιξη. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, η ισχύς απενεργοποιείται. Εάν σκοπεύετε να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή για σύντοµο χρονικό διάστηµα, µπορείτε να αποφύγετε τη λειτουργία πλυσίµατος των κεφαλών πατώντας το κουµπί power on/off ενώ ταυτόχρονα πατάτε το κουµπί CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ). Συνιστάται η διαδικασία πλυσίµατος των κεφαλών εκτύπωσης για να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. ΠΡΟΣΟΧΗ Ο διακόπτης ισχύος του εκτυπωτή που βρίσκεται στο πίσω µέρος πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο όταν απενεργοποιείται ο εκτυπωτής για µετακίνηση, σύνδεση σε υπολογιστή ή για εγκατάσταση ή συντήρηση ανταλλακτικών. Πώς µπορώ να... (θέµατα βασικής λειτουργίας); Ο εκτυπωτής πλένει τις κεφαλές εκτύπωσης 20 ώρες µετά την τελευταία διαδικασία εκτύπωσης και κάθε 3 ηµέρες. Συνιστούµε ο εκτυπωτής να παραµένει ενεργοποιηµένος. 22 Κεφάλαιο 2 Πώς µπορώ να... (θέµατα βασικής λειτουργίας); ELWW

35 Έλεγχος της έκδοσης του υλικολογισµικού Για να ελέγξετε την έκδοση του υλικολογισµικού στον εκτυπωτή σας, χρειάζεται να κάνετε τα ακόλουθα: 1. Πατήστε το κουµπί ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗ) για να γυρίσετε τον εκτυπωτή στην άµεση σύνδεση. 2. Πατήστε το κουµπί SHIFT (ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) για να εµφανιστεί το µενού SETUP (ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ). 3. Πατήστε το κουµπί για να επιλέξετε το µενού SETUP (ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ). 4. Μετακινηθείτε διαδοχικά στο PRINTER FW VER (ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ) και πατήστε OK. Σηµείωση Για πληροφορίες σχετικά µε ενηµερώσεις του υλικολογισµικού και οδηγίες εγκατάστασης, δείτε Πληροφορίες για... (θέµατα λήψης βοήθειας) Πώς µπορώ να... (θέµατα βασικής λειτουργίας); ELWW Έλεγχος της έκδοσης του υλικολογισµικού 23

36 Πώς µπορώ να... (θέµατα βασικής λειτουργίας); 24 Κεφάλαιο 2 Πώς µπορώ να... (θέµατα βασικής λειτουργίας); ELWW

37 3 Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τον τρόπο τοποθέτησης και αφαίρεσης µέσων εκτύπωσης στον εκτυπωτή. Τοποθέτηση ενός ρολού µέσου εκτύπωσης στον εκτυπωτή Αφαίρεση ενός ρολού µέσου εκτύπωσης από τον εκτυπωτή Αντικατάσταση ενός µπλοκαρισµένου ρολού µέσου εκτύπωσης Τοποθέτηση ενός κοµµένου φύλλου Χρήση των προστατευτικών των άκρων του µέσου εκτύπωσης Χρήση του κόφτη του µέσου εκτύπωσης Χρήση καρουλιού τυλίγµατος Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; ELWW 25

38 Τοποθέτηση ενός ρολού µέσου εκτύπωσης στον εκτυπωτή ΠΡΟΣΟΧΗ Μην αγγίζεται τις επιφάνειες των θερµαντήρων στη διαδροµή του µέσου εκτύπωσης. Αυτό µπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα. Ο χειρισµός των ρολών µέσου εκτύπωσης πρέπει να γίνεται µε προσοχή. Μπορεί να είναι βαριά και δύσκολα στη µετακίνησή τους σε περιορισµένους χώρους. Σε κάποιες περιπτώσεις, χρειάζονται δύο άτοµα για τη µεταφορά και τοποθέτηση των ρολών του µέσου εκτύπωσης. Πέφτοντας ένα ρολό µέσου εκτύπωσης µπορεί να προκαλέσει προσωπικό τραυµατισµό ή βλάβη στον εκτυπωτή. Σηµείωση Μπορείτε να αυξήσετε ή να µειώσετε το ύψος της κεφαλής εκτύπωσης ανάλογα µε το πάχος του µέσου εκτύπωσης που χρησιµοποιείτε. είτε Πώς µπορώ να... Αλλαγή του ύψους της κεφαλής εκτύπωσης. Σηµείωση Το Κιτ Καρουλιού Τυλίγµατος HP Designjet 8000s (Q6681A) είναι προαιρετικό εξάρτηµα. είτε Πληροφορίες για... Παραγγελία εξαρτηµάτων. Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί του εκτυπωτή είναι κλειδωµένοι (ο µοχλός του φρένου είναι πατηµένος προς τα κάτω) (1) για να µη µετακινηθεί ο εκτυπωτής. Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; Τα µηνύµατα στο µπροστινό πίνακα του εκτυπωτή σάς οδηγούν σχετικά µε τη διαδικασία τοποθέτησης µέσων εκτύπωσης. Ο εκτυπωτής συνοδεύεται από δύο ασφάλειες ρολού και διαχωριστήρες που εισάγονται στο κάθε άκρο του κεντρικού σωλήνα του ρολού. 26 Κεφάλαιο 3 Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; ELWW

39 Για να τοποθετήσετε ένα ρολό µέσου εκτύπωσης: 1. Εισάγετε ένα διαχωριστήρα (2) σε κάθε ασφάλεια ρολού (1). 2. Εισάγετε τις ασφάλειες του ρολού στο κάθε άκρο του κεντρικού σωλήνα του µέσου εκτύπωσης. ΠΡΟΣΟΧΗ Το ρολό µπορεί να είναι πολύ µακρύ, οπότε τοποθετήστε το οριζόντια σε ένα τραπέζι και εισάγετε τις δύο ασφάλειες του ρολού (1, 2). Ενδέχεται να χρειάζονται δύο άτοµα για το χειρισµό και την τοποθέτηση του ρολού. Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; ELWW Τοποθέτηση ενός ρολού µέσου εκτύπωσης στον εκτυπωτή 27

40 Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; 3. Περιστρέψτε το µπλε κουµπί (1) δεξιόστροφα για να σφίξετε τις ασφάλειες του ρολού µέσα στον κεντρικό σωλήνα του µέσου εκτύπωσης. 4. Αφαιρέστε το διαχωριστήρα και από τις δύο ασφάλειες του ρολού. 28 Κεφάλαιο 3 Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; ELWW

41 5. Στο πίσω µέρος του εκτυπωτή, χαλαρώστε τις βίδες ασφάλειας (1) και τοποθετήστε το αριστερό (3) και δεξιό (2) στήριγµα του ρολού του µέσου εκτύπωσης έτσι ώστε οι ασφάλειες του ρολού στο κάθε άκρο του ρολού να µπορούν να τοποθετηθούν επάνω στα στηρίγµατα. Σηµείωση Πριν σηκώσετε και τοποθετήσετε το ρολό του µέσου εκτύπωσης στα στηρίγµατα του ρολού, αποφασίστε εάν θέλετε να εκτυπώσετε στο µέσο εκτύπωσης µε την "καλή όψη" προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Το µέσο εκτύπωσης µπορεί να τροφοδοτηθεί δια µέσου της διαδροµής του είτε επάνω από τον κύλινδρο ("καλή όψη" προς τα επάνω) (1) ή κάτω από τον κύλινδρο ("καλή όψη" προς τα κάτω) (2). 6. Σηκώστε το ρολό του µέσου εκτύπωσης (1) και τοποθετήστε το στα στηρίγµατα του ρολού του µέσου εκτύπωσης. Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; ELWW Τοποθέτηση ενός ρολού µέσου εκτύπωσης στον εκτυπωτή 29

42 Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; 7. Σφίξτε τις βίδες ασφάλειας (1) στο στήριγµα του µέσου εκτύπωσης αριστερά και δεξιά έτσι ώστε το ρολό να µην κινείται προς τα πλάγια. 8. Στο µπροστινό µέρος του εκτυπωτή, ανοίξτε το µπροστινό κάλυµµα (1). 30 Κεφάλαιο 3 Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; ELWW

43 9. Σύρατε τα προστατευτικά των άκρων του µέσου εκτύπωσης στο κάθε άκρο του τυµπάνου. Σηµείωση Τοποθετήστε τα προστατευτικά των άκρων του µέσου εκτύπωσης (1) αφού τοποθετήσετε το µέσο εκτύπωσης. είτε Πώς µπορώ να... Χρήση των προστατευτικών των άκρων του µέσου εκτύπωσης. 10. Κλείστε το µπροστινό κάλυµµα (1). Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; ELWW Τοποθέτηση ενός ρολού µέσου εκτύπωσης στον εκτυπωτή 31

44 11. Σύρατε τον κόφτη (1) και τους σφιγκτήρες (2) έξω από τη διαδροµή του µέσου εκτύπωσης έτσι ώστε να είναι προσιτά για να κόψουν το εκτυπωµένο µέσο εκτύπωσης και να αποτρέψουν ζηµιά στο µπροστινό άκρο του µέσου εκτύπωσης. 12. Στο πίσω µέρος του εκτυπωτή, σηκώστε το µοχλό του µέσου εκτύπωσης (1). Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; 13. Κατά την τροφοδοσία του µέσου εκτύπωσης στον εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ίδια πίεση από τους κυλίνδρους πίεσης στις άκρες του µέσου εκτύπωσης αριστερά (1) και δεξιά (2). Αυτό βοηθάει στην αποφυγή ασυµµετρίας. 32 Κεφάλαιο 3 Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; ELWW

45 Εάν οι κύλινδροι πίεσης δεν εξασκούν την ίδια πίεση στα δύο άκρα, χρειάζεται να κάνετε τα ακόλουθα: α. Κατεβάστε το µοχλό του µέσου εκτύπωσης, β. Χαλαρώστε τις βίδες ασφάλειας στα στηρίγµατα του µέσου εκτύπωσης, γ. Ρυθµίστε τη θέση του ρολού αριστερά ή δεξιά κατά µήκος της ράβδου στήριξης, δ. Σφίξτε τις βίδες ασφάλειας στα στηρίγµατα του µέσου εκτύπωσης, ε. Ανυψώστε το µοχλό του µέσου εκτύπωσης. Σηµείωση Φροντίστε το µέσο εκτύπωσης να είναι επίπεδο και να µη µαγκώνει στους κυλίνδρους πίεσης κατά τη διάρκεια της αλλαγής της θέσης. Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; ELWW Τοποθέτηση ενός ρολού µέσου εκτύπωσης στον εκτυπωτή 33

46 14. Τροφοδοτήστε το µέσο εκτύπωσης µέχρι που να ηχήσει ένας προειδοποιητικός ηλεκτρονικός ήχος από τον τροφοδότη του µέσου εκτύπωσης (περίπου 200 mm) Σηµείωση Εάν έχετε προβλήµατα µε την τροφοδότηση του µέσου εκτύπωσης, τροφοδοτήστε το µέσο εκτύπωσης στον εκτυπωτή κρατώντας και τις δύο άκρες του. Φροντίστε το µέσο εκτύπωσης να µην τσαλακωθεί εσωτερικά στο µπροστινό κάλυµµα, καθώς επίσης και τα προστατευτικά των άκρων του µέσου εκτύπωσης να µην εµποδίζουν την πορεία του µέσου εκτύπωσης. Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; 15. Μαζέψτε όσο µέσο εκτύπωσης περισσεύει τυλίγοντάς το πίσω στο ρολό µε την ασφάλεια του ρολού (1). Αυτό βοηθάει στην εξασφάλιση οµοιόµορφης έντασης σε όλο το πλάτος του µέσου εκτύπωσης και στην αποφυγή σκευρώµατος. 34 Κεφάλαιο 3 Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; ELWW

47 16. Κατεβάστε το µοχλό του µέσου εκτύπωσης (1). 17. Ανοίξτε το µπροστινό κάλυµµα (1). 18. Ρυθµίστε τα προστατευτικά των άκρων του µέσου εκτύπωσης δεξιά (1) και αριστερά. Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; ELWW Τοποθέτηση ενός ρολού µέσου εκτύπωσης στον εκτυπωτή 35

48 19. Κλείστε το µπροστινό κάλυµµα (1). Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία τοποθέτησης, ακολουθήστε τις οδηγίες του µπροστινού πίνακα. 20. Επιβεβαιώστε τη θέση του προστατευτικού των άκρων του µέσου εκτύπωσης και πατήστε το κουµπί OK. 21. Επιλέξτε ρολό µέσου εκτύπωσης. Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; α. Επιλέξτε ROLL (ΡΟΛΟ) χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ή. β. Πατήστε το κουµπί OK για επιβεβαίωση. 22. Επιλέξτε τύπο µέσου εκτύπωσης. α. Επιλέξτε τον τύπο του µέσου εκτύπωσης µε το κουµπί ή. Υπάρχουν πέντε προεπιλεγµένοι τύποι µέσων εκτύπωσης για να επιλέξετε: Χαρτί Γυαλιστερό χαρτί Ματ Λάβαρο BLT_B (Οπίσθιας προβολής) 36 Κεφάλαιο 3 Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; ELWW

49 β. Πατήστε το κουµπί OK για επιβεβαίωση. Σηµείωση Εάν επιθυµείτε να επιλέξετε ένα τύπο µέσου εκτύπωσης που δε βρίσκεται στην τρέχουσα λίστα, θα χρειαστεί να δηµιουργήσετε ένα καινούργιο τύπο. γ. Επιλέξτε το NEW MEDIA ENTRY (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) χρησιµοποιώντας το κουµπί ή και πατήστε το κουµπί OK (Για λεπτοµέρειες, δείτε Πώς µπορώ να... ιαχείρηση τύπων µέσων εκτύπωσης. Πατήστε το κουµπί CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ) για να επιστρέψετε στο µενού SELECT MEDIA (ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ). 23. Ρυθµίστε το µήκος του µέσου εκτύπωσης που έχετε τοποθετήσει χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ή και πατήστε OK. 24. Το µέσο εκτύπωσης φορτώνεται αυτόµατα. 25. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, εµφανίζεται το ακόλουθο µήνυµα. Το µήνυµα περιγράφει την κατάσταση του εκτυπωτή, το µέσο εκτύπωσης που έχετε τοποθετήσει, το πλάτος και τον τύπο του. Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; ELWW Τοποθέτηση ενός ρολού µέσου εκτύπωσης στον εκτυπωτή 37

50 Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; Αφαίρεση ενός ρολού µέσου εκτύπωσης από τον εκτυπωτή Για να αφαιρέσετε ένα ρολό µέσου εκτύπωσης από τον εκτυπωτή: 1. Ανασηκώστε το µοχλό του µέσου εκτύπωσης (1). 2. Μαζέψτε όσο µέσο εκτύπωσης περισσεύει τυλίγοντάς το πίσω στο ρολό µε την ασφάλεια του ρολού (1). 38 Κεφάλαιο 3 Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; ELWW

51 3. Αφαιρέστε το ρολό του µέσου εκτύπωσης (1) από τον εκτυπωτή. ΠΡΟΣΟΧΗ Ο χειρισµός των ρολών µέσου εκτύπωσης πρέπει να γίνεται µε προσοχή. Μπορεί να είναι βαριά και δύσκολα στη µετακίνησή τους σε περιορισµένους χώρους. Σε κάποιες περιπτώσεις, χρειάζονται δύο άτοµα για τη µεταφορά και τοποθέτηση των ρολών του µέσου εκτύπωσης. Πέφτοντας ένα ρολό µέσου εκτύπωσης µπορεί να προκαλέσει προσωπικό τραυµατισµό ή βλάβη στον εκτυπωτή. 4. Περιστρέψτε το µπλε κουµπί (1) αριστερόστροφα για να χαλαρώσετε τις ασφάλειες του ρολού µέσα στον κεντρικό σωλήνα του µέσου εκτύπωσης. Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; ELWW Αφαίρεση ενός ρολού µέσου εκτύπωσης από τον εκτυπωτή 39

52 Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; 5. Αφαιρέστε τις ασφάλειες του ρολού αριστερά (1) και δεξιά (2) από το κάθε άκρο του κεντρικού σωλήνα του µέσου εκτύπωσης. ΠΡΟΣΟΧΗ Το ρολό µπορεί να είναι πολύ µακρύ, οπότε τοποθετήστε το οριζόντια σε ένα τραπέζι και αφαιρέστε τις δύο ασφάλειες του ρολού. Ενδέχεται να χρειάζονται δύο άτοµα για το χειρισµό και την αφαίρεση του ρολού. 40 Κεφάλαιο 3 Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; ELWW

53 Αντικατάσταση ενός µπλοκαρισµένου ρολού µέσου εκτύπωσης Για να αντικαταστήσετε ένα µπλοκαρισµένο ρολό µέσου εκτύπωσης, δείτε Το πρόβληµα είναι... Ακινητοποίηση της κεφαλής εκτύπωσης. Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; ELWW Αντικατάσταση ενός µπλοκαρισµένου ρολού µέσου εκτύπωσης 41

54 Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; Τοποθέτηση ενός κοµµένου φύλλου Τα µηνύµατα στο µπροστινό πίνακα του εκτυπωτή σάς οδηγούν σχετικά µε τη διαδικασία τοποθέτησης µέσων εκτύπωσης. Για να τοποθετήσετε ένα κοµµένο φύλλο: 1. Στο µπροστινό µέρος του εκτυπωτή, ανοίξτε το µπροστινό κάλυµµα (1). 2. Σύρατε τα προστατευτικά των άκρων του µέσου εκτύπωσης (1) στο κάθε άκρο του τυµπάνου. Σηµείωση Τοποθετήστε τα προστατευτικά των άκρων του µέσου εκτύπωσης αφού τοποθετήσετε το µέσο εκτύπωσης. 42 Κεφάλαιο 3 Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; ELWW

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet 9000s

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet 9000s HP Designjet 9000s Σειρά εκτυπωτών HP Designjet 9000s Οδηγός Χρήσης Νοµικές σηµειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο αυτό υπόκεινται σε τροποποίηση χωρίς προειδοποίηση. Η Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Εκτυπωτών HP Designjet 8000s

Σειρά Εκτυπωτών HP Designjet 8000s Σειρά Εκτυπωτών HP Designjet 8000s Οδηγός Χρήσης Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε τροποποίηση χωρίς προειδοποίηση. Η Hewlett-Packard δεν παρέχει κανενός

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ταχείας αναφοράς για το ZE500

Οδηγός ταχείας αναφοράς για το ZE500 Οδηγός ταχείας αναφοράς για το ZE500 Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να χειρίζεστε τη μηχανή εκτύπωσης σας σε καθημερινή βάση. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη. Προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων: Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Lt408 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του Lt408 Οι Lt408 η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο Lt408 είναι ένας φιλικός προς το χρήστη εκτυπωτής

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση τυπικής θήκης 250 φύλλων

Τοποθέτηση τυπικής θήκης 250 φύλλων Γρήγορη αναφορά Τοποθέτηση χαρτιού και ειδικών μέσων εκτύπωσης Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης χαρτιού σε θήκες 250 και 550 φύλλων καθώς και στον μη αυτόματο τροφοδότη. Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0 Φεβρουαρίου Έγχρωμο πιεστήριο C75 της Xerox Συνοπτικός Οδηγός Έναρξης

Έκδοση 1.0 Φεβρουαρίου Έγχρωμο πιεστήριο C75 της Xerox Συνοπτικός Οδηγός Έναρξης Έκδοση 1.0 Φεβρουαρίου 2013 2012 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος Το Xerox και το Xerox με το εικονιστικό σήμα αποτελούν εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ΣΕΙΡΑ MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ΣΕΙΡΑ MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ΣΕΙΡΑ MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης Εκτύπωση σε ειδικό χαρτί, ετικέτες ή διαφάνειες στα Windows 1. Από το μενού Αρχείο της εφαρμογής λογισμικού, κάντε κλικ στο κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ταχείας αναφοράς για ZT210/ZT220/ZT230

Οδηγός ταχείας αναφοράς για ZT210/ZT220/ZT230 Οδηγός ταχείας αναφοράς για ZT210/ZT220/ZT230 Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να χειρίζεστε τον εκτυπωτή σας σε καθημερινή βάση. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη. Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρείτε ορισµένες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι παρακάτω: ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN2000RPTv3

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN2000RPTv3 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN2000RPTv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery

Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 1. Εισαγωγή 2 2. Απαιτήσεις Συστήματος 2 3. Χαρακτηριστικά Προσωπικού Εκτυπωτή Ετικετών Avery 2 4. Περιγραφή τμημάτων Προσωπικού Εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10. Oδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10. Oδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10 Oδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Σύντομη εισαγωγή 2 Εξαρτήματα, κουμπιά ελέγχου και ενδεικτικά της συσκευής 2 Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια σας 3 Λειτουργίες καταμέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Olive_QS_SL.book Page 1 Wednesday, September 25, :10 PM Γρήγορη έναρξη

Olive_QS_SL.book Page 1 Wednesday, September 25, :10 PM Γρήγορη έναρξη Γρήγορη έναρξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανά μοντέλο και ανά χώρα/περιοχή. Εγκατάσταση του tablet 1 2 3 Αφού φορτίσετε την μπαταρία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ταχείας αναφοράς XiIIIPlus/RXi

Οδηγός ταχείας αναφοράς XiIIIPlus/RXi Οδηγός ταχείας αναφοράς XiIIIPlus/RXi Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να χειρίζεστε τον εκτυπωτή σας σε καθημερινή βάση. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη. Εξωτερική προβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ HY-1300 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα