ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 17 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Δ.Π. LEADER)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 17 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Δ.Π. LEADER)"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 17 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Δ.Π. LEADER) Στη Λαμία σήμερα 28/9/2011 και ώρα 13:00 και έπειτα από σχετική πρόσκληση η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη, συνήλθε η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος Leader (Ε.Δ.Π. LEADER) Α/Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 1 ΝΤΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ΨΑΘΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 4 ΞΥΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦΗΣ Ε.Ε.Σ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ 5 ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΗΣΗΣ Ε.Α.Σ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 6 ΔΕΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 7 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. Leader κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως. ΘΕΜΑ 3 Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων η οποία συστήθηκε με την υπ αριθμ. 54/ απόφασης της ΕΔΠ Leader, που αφορούν παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα.

2 ΘΕΜΑ 3 ο Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος Leader (ΕΔΠ Leader) κ. Ντάνος Γρηγόριος, παρουσία του Συντονιστή του Τοπικού Προγράμματος Leader, κ. Παφίλη Γεώργιο ενημέρωσαν τα μέλη της ΕΔΠ για την πορεία του Τοπικού Προγράμματος και τα αποτελέσματα της 1 ης Προκήρυξης για έργα Δημόσιου χαρακτήρα. Επίσης εισηγήθηκαν την έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων η οποία συστάθηκε με την υπ αριθμ. 54/ απόφαση της ΕΔΠ Leader, που αφορούν παρεμβάσεις Δημόσιου χαρακτήρα, σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων που επισυνάπτεται. Συγκεκριμένα στην 1 η Προκήρυξη για έργα Δημόσιου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος υποβλήθηκαν 27 Προτάσεις εκ των οποίων : 3 Προτάσεις στη δράση L313-1 «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)». 3 Προτάσεις στη δράση L313-3 «Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου». 3 Προτάσεις στη δράση L313-4 «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών». 3 Προτάσεις στη δράση L321-1«Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)». 3 Προτάσεις στη δράση L321-2 «Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ». 4 Προτάσεις στη δράση L321-3 «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών». 4 Προτάσεις στη δράση L323-1 «Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης». 2 Προτάσεις στη δράση L323-2α «Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια)». 2 Προτάσεις στη δράση L323-4 «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία- συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά». Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψήφιων Προτάσεων Φορέων από την Επιτροπή Αξιολόγησης :

3 Για την Δράση L313-1 «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)». Οι υποψήφιες Προτάσεις Φορέων στη συγκεκριμένη δράση είναι οι : 1. Λαμιέων (α/α 08, αρ. πρ.: 387/ ) με τίτλο πρότασης «Εκσυγχρονισμός κέντρου ιστορικής ενημέρωσης Θερμοπυλών με την προσθήκη λογισμικού μεταγλώττισης με στόχο την τουριστική πληροφόρηση» με προτεινόμενο προϋπολογισμό ,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 2. Στυλίδας (α/α 13, αρ.πρ.:393/) με τίτλο πρότασης «Ίδρυση τοπικού κέντρου τουριστικής πληροφόρησης στην Γλύφα» με προτεινόμενο προϋπολογισμό ,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 3. Λοκρών (α/α 25, αρ.πρ.:408/) με τίτλο πρότασης «Ίδρυση και εκσυγχρονισμό τοπικού κέντρου τουριστικής πληροφόρησης του Δήμου Λοκρών στην τοπική κοινότητα Τραγάνας» με προτεινόμενο προϋπολογισμό ,28 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Η Επιτροπή Αξιολόγησης έκρινε ότι : 1. Για τον «Δήμο Στυλίδας» (α/α 13, αρ. πρ.:393/ ), ο φάκελος υποψηφιότητας περιείχε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την 1 η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), ανταποκρίνεται θετικά σε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και βαθμολογήθηκε με 80,36 μονάδες όπως φαίνεται και από την αναλυτική βαθμολογία των κριτηρίων επιλογής. Η Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγείται προς την ΕΔΠ Προσέγγιση Leader για την Δράση L313-1 την ακόλουθη σειρά κατάταξης : 1. «Στυλίδας» με συνολική βαθμολογία 80,36 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό ,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

4 Η Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγείται στην ΕΔΠ Προσέγγιση Leader για την Δράση L313-1 την απόρριψη των : 1. Λαμιέων με τίτλο «Εκσυγχρονισμός κέντρου ιστορικής ενημέρωσης Θερμοπυλών με την προσθήκη λογισμικού μεταγλώττισης με στόχο την τουριστική πληροφόρηση» Αποκλείεται διότι :Δεν τηρεί την περιγραφή και τους όρους της δράσης (αφορά μετάφρασης και λογισμικό μεταγλώττισης) και δεν υπάρχει κανένα έγγραφο που να βεβαιώνει ότι ο συγκεκριμένος χώρος στον οποίο θα γίνει το έργο είναι ιδιοκτησία του Δήμου Λαμιέων. {ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:2.5, 2.6}. 2. Λοκρών με τίτλο πρότασης «Ίδρυση και εκσυγχρονισμό τοπικού κέντρου τουριστικής πληροφόρησης του Δήμου Λοκρών στην τοπική κοινότητα Τραγάνας» Αποκλείεται διότι: Δεν τηρεί την περιγραφή και τους όρους της δράσης (εξοπλισμός) και δεν υπάρχει κανένα έγγραφο που να βεβαιώνει ότι ο συγκεκριμένος χώρος στον οποίο θα γίνει το έργο είναι ιδιοκτησία του Δήμου Λοκρών. {ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:2.5, 2.6} Η αναλυτική βαθμολογία των ανωτέρω υποψήφιων Προτάσεων Φορέων ανά κριτήριο καθώς και η σχετική αιτιολόγηση φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα που επισυνάπτεται Για την Δράση L313-3 «Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου». Οι υποψήφιες Προτάσεις Φορέων στη συγκεκριμένη δράση είναι οι : 1. Λαμιέων (α/α 04, αρ. πρ.:383/ ) με τίτλο πρότασης «Παραποτάμια ποδηλατική διαδρομή Σπερχειού (Περιοχή Σταυρού-Αμουρίου)» με προτεινόμενο προϋπολογισμό ,49 (πλέον ΦΠΑ) Ευρώ. 2. Στυλίδας (α/α 12, αρ.πρ.:392/) με τίτλο πρότασης «Δημιουργία Ποδηλατικών διαδρομών στις παραθαλάσσιες και παραποτάμιες περιοχές του Δήμου Στυλίδας» με προτεινόμενο προϋπολογισμό ,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 3. Λοκρών (α/α 20, αρ.πρ.:403/) με τίτλο πρότασης «Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου του Δήμου Λοκρών στη Δημοτική Ενότητα Μαρτίνου» με προτεινόμενο προϋπολογισμό ,54 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

5 Η Επιτροπή Αξιολόγησης έκρινε ότι : 1. Για τον Δήμο Λαμιέων (α/α 04, αρ. πρ.:383/ ), ο φάκελος υποψηφιότητας περιείχε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την 1 η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), ανταποκρίνεται θετικά σε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και βαθμολογήθηκε με 83,67 μονάδες όπως φαίνεται και από την αναλυτική βαθμολογία των κριτηρίων επιλογής. Η Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγείται προς την ΕΔΠ Προσέγγιση Leader για την Δράση L313-3 την ακόλουθη σειρά κατάταξης : 1.«Λαμιέων» με συνολική βαθμολογία 83,67 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό ,49 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Επίσης η Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγείται στην ΕΔΠ Προσέγγιση Leader για την Δράση L313-3 την απόρριψη των : 1. «Στυλίδας» Αποκλείεται διότι: Δεν τηρεί την περιγραφή και τους όρους της δράσης (αφορά ορεινό δίκτυο ποδηλατόδρομων και όχι παραθαλάσσιο - παράκτιο). Επιπλέον, δεν υπάρχει μελέτη του έργου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, οπότε ούτε και αναλυτικός των προβλεπόμενων εργασιών. { ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: 2.4, 2.6} 2. «Λοκρών» Αποκλείεται διότι: Δεν τηρεί την περιγραφή και τους όρους της δράσης (αφορά ορεινό δίκτυο ποδηλατόδρομων και όχι παραθαλάσσιο-παράκτιο). {ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: 2.5, 2.6} Η αναλυτική βαθμολογία των ανωτέρω υποψήφιων Προτάσεων Φορέων ανά κριτήριο καθώς και η σχετική αιτιολόγηση φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα που επισυνάπτεται.

6 Για τη Δράση L313-4 «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών» Οι υποψήφιες Προτάσεις Φορέων στη συγκεκριμένη δράση είναι οι : 1. Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής (Β.Ι.Ο.) (α/α 02, αρ. πρ.: 374/ ) με τίτλο πρότασης «Δράσεις προβολής και ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Νομού Φθιώτιδας» με προτεινόμενο προϋπολογισμό ,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 2. Στυλίδας (α/α 15, αρ.πρ.:395/) με τίτλο πρότασης «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Στυλίδας» με προτεινόμενο προϋπολογισμό ,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 3. Λοκρών (α/α 22, αρ.πρ.:405/) με τίτλο πρότασης «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου Λοκρών» με προτεινόμενο προϋπολογισμό ,00Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Η Επιτροπή Αξιολόγησης έκρινε ότι : 1. Για την «Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής (Β.Ι.Ο.)» (α/α 02, αρ. πρ.:374/ ), ο φάκελος υποψηφιότητας περιείχε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την 1 η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), ανταποκρίνεται θετικά σε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και βαθμολογήθηκε με 90 μονάδες όπως φαίνεται και από την αναλυτική βαθμολογία των κριτηρίων επιλογής. Η Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγείται προς την ΕΔΠ Προσέγγιση Leader για την Δράση L313-4 την ακόλουθη σειρά κατάταξης : 1. «Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής (Β.Ι.Ο.)», με συνολική βαθμολογία 90 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό ,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

7 Επίσης η Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγείται στην ΕΔΠ Προσέγγιση Leader για την Δράση L313-4 την απόρριψη των : 1. «Στυλίδας» Αποκλείεται διότι: Δεν τηρεί την περιγραφή και τους όρους της δράσης. {ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: 2.6} 2. «Λοκρών» Αποκλείεται διότι: Δεν υπάρχει αναλυτικός Προϋπολογισμός {ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: 2.4, 3.4, 3.8, 3.10} Η αναλυτική βαθμολογία των ανωτέρω υποψήφιων Προτάσεων Φορέων ανά κριτήριο καθώς και η σχετική αιτιολόγηση φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα που επισυνάπτεται. Για τη Δράση L321-1 «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)» Οι υποψήφιες Προτάσεις Φορέων στη συγκεκριμένη δράση είναι οι : 1. Μώλου - Αγ.Κωνσταντίνου (α/α 01, αρ. πρ.: 330/ ) με τίτλο πρότασης «Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κωνσταντίνου» με προτεινόμενο προϋπολογισμό ,63 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 2. Λαμιέων (α/α 05, αρ. πρ.:384/ ) με τίτλο πρότασης «Έργα βελτίωσης αγροτικών δρόμων περιοχής Σπερχειού και ρυθμιστικές παρεμβάσεις διαχείρισης υδάτινων πόρων» με προτεινόμενο προϋπολογισμό ,44 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 3. Λοκρών (α/α 19, αρ. πρ. 402/ ) με τίτλο πρότασης «Επίστρωση-Διαμόρφωση αγροτικού δρόμου στη θέση ΚΑΚΑΗΛΙΑ Δημοτικής Κοινότητας Μαλεσίνας, του Δήμου Λοκρών» με προτεινόμενο προϋπολογισμό ,10 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

8 Η Επιτροπή Αξιολόγησης έκρινε ότι : 1. Για τον «Δήμο Μώλου - Αγ.Κωνσταντίνου» (α/α 01, αρ. πρ. 330/ ), ο φάκελος υποψηφιότητας περιείχε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την 1 η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), ανταποκρίνεται θετικά σε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και βαθμολογήθηκε με 80,44 μονάδες όπως φαίνεται και από την αναλυτική βαθμολογία των κριτηρίων επιλογής. 2. Για τον «Δήμο Λαμιέων» (α/α 05, αρ. πρ. 384/ ), ο φάκελος υποψηφιότητας περιείχε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την 1 η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), ανταποκρίνεται θετικά σε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και βαθμολογήθηκε με 57,72 μονάδες όπως φαίνεται και από την αναλυτική βαθμολογία των κριτηρίων επιλογής. 3. Για τον «Δήμο Λοκρών» (α/α 19, αρ. πρ. 402/ ), ο φάκελος υποψηφιότητας περιείχε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την 1 η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), ανταποκρίνεται θετικά σε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και βαθμολογήθηκε με 74,22 μονάδες όπως φαίνεται και από την αναλυτική βαθμολογία των κριτηρίων επιλογής. Η Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγείται προς την ΕΔΠ Προσέγγιση Leader για την Δράση L321-1 την ακόλουθη σειρά κατάταξης : 1. «Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου», με συνολική βαθμολογία 80,44 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό ,63 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 2. «Λοκρών», με συνολική βαθμολογία 74,22 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό ,10 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 3. «Λαμιέων», με συνολική βαθμολογία 57,72 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό ,01 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). (Επιλαχόν Δημόσιο έργο σύμφωνα με το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης). Η αναλυτική βαθμολογία των ανωτέρω υποψήφιων Προτάσεων Φορέων ανά κριτήριο καθώς και η σχετική αιτιολόγηση φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα που επισυνάπτεται.

9 Για τη Δράση L321-2 «Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ». Οι υποψήφιες Προτάσεις Φορέων στη συγκεκριμένη δράση είναι οι : 1. Λαμιέων (α/α 06, αρ. πρ.: 385/ ) με τίτλο πρότασης «Προμήθεια μικροφωνικής μεγαφωνικής εγκατάστασης Θεάτρου Δημοτικού Σχολείου Βράχας» με προτεινόμενο προϋπολογισμό ,37 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 2. Φιλανθρωπική Ένωση Ν.Υ.Π.Α. Ένωση παροχής Ν.Υ.Π.Α (α/α 14, αρ. πρ.: 394/) με τίτλο πρότασης «Κέντρο Ν.Υ.Π.Α» με προτεινόμενο προϋπολογισμό ,10 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 3. Λοκρών (α/α 26, αρ. πρ.: 409/) με τίτλο πρότασης «Χώροι άσκησης Πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης στη θέση ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ Αταλάντης, του Δήμου Λοκρών» με προτεινόμενο προϋπολογισμό ,85 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Η Επιτροπή Αξιολόγησης έκρινε ότι : 1. Για τον «Δήμο Λαμιέων» (α/α 06, αρ. πρ.:385/ ), ο φάκελος υποψηφιότητας περιείχε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την 1 η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), ανταποκρίνεται θετικά σε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και βαθμολογήθηκε με 85 μονάδες όπως φαίνεται και από την αναλυτική βαθμολογία των κριτηρίων επιλογής. Η Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγείται προς την ΕΔΠ Προσέγγιση Leader για την Δράση L321-2 την ακόλουθη σειρά κατάταξης : 1. «Δήμο Λαμιέων», με συνολική βαθμολογία 85 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό ,37 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

10 Επίσης η Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγείται στην ΕΔΠ Προσέγγιση Leader για την Δράση L321-2 την απόρριψη των : 1. «Λοκρών» Αποκλείεται διότι: Δεν τηρεί την περιγραφή και τους όρους της δράσης (αφορά ανάδειξη-προβολή μεσαιωνικού κτίσματος και όχι δημιουργία-διαμόρφωση χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων). {ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: 2.5, 2.6, 2.7} 2. «Φιλανθρωπική Ένωση Ν.Υ.Π.Α. Ένωση παροχής Ν.Υ.Π.Α» Αποκλείεται διότι: Έλλειψη Ποινικού Μητρώο και πρόκειται για πρόταση με αυθαίρετο κτίριο. {ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: 2.14, 3.8} Η αναλυτική βαθμολογία των ανωτέρω υποψήφιων Προτάσεων Φορέων ανά κριτήριο καθώς και η σχετική αιτιολόγηση φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα που επισυνάπτεται. Για τη Δράση L321-3 «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών». Οι υποψήφιες Προτάσεις Φορέων στη συγκεκριμένη δράση είναι οι : 1. Λαμιέων (α/α 03, αρ. πρ.: 382/ ) με τίτλο πρότασης «ΘΕΡΜΟΠΥΛΙΑ 2011» με προτεινόμενο προϋπολογισμό ,24 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 2. Σύλλογος Γυναικών Έξαρχου ΥΑΜΠΟΛΗΣ (α/α 16, αρ. πρ.: 396/) με τίτλο πρότασης «Αγορά παραδοσιακών στολών και ενοικίαση οπτικοακουστικών μέσων από το Σύλλογο ΥΑΜΠΟΛΗΣ» με προτεινόμενο προϋπολογισμό ,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 3. ΒΙΟΖΩ Πανελλήνια Ένωση καταναλωτών Βιο- Καταναλωτές για ποιοτική ζωή (α/α 17, αρ. πρ.: 397/) με τίτλο πρότασης «Εκδηλώσεις για την ανάδειξη και διατήρηση του τοπικού πολιτισμού, της τοπικής διατροφικής κληρονομιάς» με προτεινόμενο προϋπολογισμό ,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

11 4. Λοκρών (α/α 21, αρ. πρ.: 404/) με τίτλο πρότασης «Στήριξη πολιτιστικών φορέων του Δήμου Λοκρών για ενίσχυση εκδηλώσεων και προμήθεια ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού κ.λ.π.» με προτεινόμενο προϋπολογισμό ,50 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Η Επιτροπή Αξιολόγησης έκρινε ότι : 1. Για τον «Δήμο Λαμιέων» (α/α 03, αρ. πρ.: 382/ ), ο φάκελος υποψηφιότητας περιείχε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την 1 η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), ανταποκρίνεται θετικά σε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και βαθμολογήθηκε με 95,65 μονάδες όπως φαίνεται και από την αναλυτική βαθμολογία των κριτηρίων επιλογής. 2. Για τον «Σύλλογο Γυναικών Έξαρχου ΥΑΜΠΟΛΗΣ» (α/α 16, αρ. πρ.: 396/), ο φάκελος υποψηφιότητας περιείχε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την 1 η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), ανταποκρίνεται θετικά σε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και βαθμολογήθηκε με 93,84 μονάδες όπως φαίνεται και από την αναλυτική βαθμολογία των κριτηρίων επιλογής. 3. Για τον «ΒΙΟΖΩ Πανελλήνια Ένωση καταναλωτών Βιο- Καταναλωτές για ποιοτική ζωή» (α/α 17, αρ. πρ.: 397/), ο φάκελος υποψηφιότητας περιείχε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την 1 η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), ανταποκρίνεται θετικά σε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και βαθμολογήθηκε με 67,05 μονάδες όπως φαίνεται και από την αναλυτική βαθμολογία των κριτηρίων επιλογής. 4. Για τον «Δήμο Λοκρών» (α/α 21, αρ. πρ.: 404/), ο φάκελος υποψηφιότητας περιείχε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την 1 η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), ανταποκρίνεται θετικά σε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και βαθμολογήθηκε με 64,85 μονάδες όπως φαίνεται και από την αναλυτική βαθμολογία των κριτηρίων επιλογής

12 Η Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγείται προς την ΕΔΠ Προσέγγιση Leader για την Δράση L321-3 την ακόλουθη σειρά κατάταξης : 1.«Λαμιέων», με συνολική βαθμολογία 95,65 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό ,23 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 2.«Σύλλογο Γυναικών Έξαρχου ΥΑΜΠΟΛΗΣ», με συνολική βαθμολογία 93,84 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό ,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 3.«ΒΙΟΖΩ Πανελλήνια Ένωση καταναλωτών Βιο- Καταναλωτές για ποιοτική ζωή», με συνολική βαθμολογία 67,05 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό ,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 4.«Λοκρών», με συνολική βαθμολογία 64,85 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό ,38 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Η αναλυτική βαθμολογία των ανωτέρω υποψήφιων Προτάσεων Φορέων ανά κριτήριο καθώς και η σχετική αιτιολόγηση φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα που επισυνάπτεται. Για τη Δράση L323-1 «Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης». Οι υποψήφιες Προτάσεις Φορέων στη συγκεκριμένη δράση είναι οι : 1. Λαμιέων (α/α 07, αρ. πρ.: 386/ ) με τίτλο πρότασης «Ανάδειξη μονοπατιών περιβαλλοντικής και ιστορικής σημασίας- διαμορφώσεις ειδικών θέσεων θέας - στα μονοπάτια ΕΛΛΗΝΟΠΥΓΟΣΤΕΟΥ & Παύλιανης προς μονοπάτι ΕΦΙΑΛΤΗ» με προτεινόμενο προϋπολογισμό ,98 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 2. Στυλίδας (α/α 11, αρ. πρ.: 391/) με τίτλο πρότασης «Ανάδειξη και προώθηση υφιστάμενων μονοπατιών υψηλής περιβαλλοντικής και τουριστικής σημασίας του Δήμου Στυλιδας» με προτεινόμενο προϋπολογισμό ,98 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

13 3. Λοκρών (α/α 18, αρ. πρ.: 401/) με τίτλο πρότασης «Αποκατάσταση, αναβάθμιση και σήμανση μονοπατιών στη θέση :α) ΡΟΔΑ Αταλάντης, β) ΒΙΒΟΣ Τραγάνας και γ) ΦΑΡΑΓΓΙ Μαρτίνου» με προτεινόμενο προϋπολογισμό ,21 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 4. Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου (α/α 27, αρ. πρ.: 413/) με τίτλο πρότασης «Ανάδειξη αξιοθεάτων και μνημείων των Δ.Δ. του Δήμου Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου μέσω της χαρτογραφικής απεικόνισης τους, της προβολής τους σε πινακίδες έκθεσης και της αναπαραγωγής τους σε ενημερωτικό πληροφοριακό υλικό» με προτεινόμενο προϋπολογισμό ,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Η Επιτροπή Αξιολόγησης έκρινε ότι : 1. Για τον «Δήμο Λαμιέων» (α/α 07, αρ. πρ.:386/ ), ο φάκελος υποψηφιότητας περιείχε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την 1 η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), ανταποκρίνεται θετικά σε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και βαθμολογήθηκε με 67,5 μονάδες όπως φαίνεται και από την αναλυτική βαθμολογία των κριτηρίων επιλογής. 2. Για τον «Δήμο Λοκρών» (α/α 18, αρ. πρ.:401/ ), ο φάκελος υποψηφιότητας περιείχε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την 1 η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), ανταποκρίνεται θετικά σε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και βαθμολογήθηκε με 65,72 μονάδες όπως φαίνεται και από την αναλυτική βαθμολογία των κριτηρίων επιλογής. 3. Για τον «Δήμο Στυλίδας» (α/α 11, αρ. πρ.:391/ ), ο φάκελος υποψηφιότητας περιείχε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την 1 η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), ανταποκρίνεται θετικά σε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και βαθμολογήθηκε με 42,28 μονάδες όπως φαίνεται και από την αναλυτική βαθμολογία των κριτηρίων επιλογής.

14 Η Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγείται προς την ΕΔΠ Προσέγγιση Leader για την Δράση L323-1 την ακόλουθη σειρά κατάταξης : 1. «Λαμιέων», με συνολική βαθμολογία 67,5 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό ,34 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 2. «Λοκρών», με συνολική βαθμολογία 65,72 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό ,21 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 3. «Στυλίδας», με συνολική βαθμολογία 42,28 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό ,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Επίσης η Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγείται στην ΕΔΠ Προσέγγιση Leader για την Δράση L323-1 την απόρριψη των : 1. «Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου» Αποκλείεται διότι: Δεν τηρεί την περιγραφή και τους όρους της δράσης. {ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: 2.6, 3.3, 3.8, 3.10} Η αναλυτική βαθμολογία των ανωτέρω υποψήφιων Προτάσεων Φορέων ανά κριτήριο καθώς και η σχετική αιτιολόγηση φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα που επισυνάπτεται. Για τη Δράση L323-2α «Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια)». Οι υποψήφιες Προτάσεις Φορέων στη συγκεκριμένη δράση είναι οι : 1. Λαμιέων (α/α 10, αρ. πρ.: 389/ ) με τίτλο πρότασης «Ανάδειξη Πύργου Πυροβολείου Δημοτικής Ενότητας Σταυρού» με προτεινόμενο προϋπολογισμό ,49 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 2. Λοκρών (α/α 23, αρ. πρ.: 406/) με τίτλο πρότασης «Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση Πολιτιστικών χαρακτηριστικών της Αγροτικής Υπαίθρου (βρύσες, γεφύρια) του Δήμου Λοκρών» με προτεινόμενο προϋπολογισμό ,85 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

15 Η Επιτροπή Αξιολόγησης έκρινε ότι : 1. Για τον «Δήμο Λαμιέων (α/α 10, αρ. πρ.:398/ ), ο φάκελος υποψηφιότητας περιείχε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την 1 η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), ανταποκρίνεται θετικά σε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και βαθμολογήθηκε με 60,10 μονάδες όπως φαίνεται και από την αναλυτική βαθμολογία των κριτηρίων επιλογής. Η Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγείται προς την ΕΔΠ Προσέγγιση Leader για την Δράση L323-2α την ακόλουθη σειρά κατάταξης : 1.«Λαμιέων», με συνολική βαθμολογία 60,10 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό ,21 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Επίσης η Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγείται στην ΕΔΠ Προσέγγιση Leader για την Δράση L323-2α την απόρριψη των : 1. «Λοκρών» Αποκλείεται διότι: Δεν τηρεί την περιγραφή και τους όρους της δράσης. {ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: 2.5, 2.6,2.7} Η αναλυτική βαθμολογία των ανωτέρω υποψήφιων Προτάσεων Φορέων ανά κριτήριο καθώς και η σχετική αιτιολόγηση φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα που επισυνάπτεται. Για τη Δράση L323-4 «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία- συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά». Οι υποψήφιες Προτάσεις Φορέων στη συγκεκριμένη δράση είναι οι : 1. Λαμιέων (α/α 09, αρ. πρ.: 388/ ) με τίτλο πρότασης «Αναβάθμιση επισκεψιμότητας εκθετηρίου λαογραφικής συλλογής Δίβρης» με προτεινόμενο προϋπολογισμό ,81 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 2. Λοκρών (α/α 24, αρ. πρ.: 407/) με τίτλο πρότασης «Δημιουργία Λαογραφικού/Αγροτικού/Πολιτιστικού μουσείου στην Τοπική Κοινότητα Καλαποδίου του Δήμου Λοκρών» με προτεινόμενο προϋπολογισμό ,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

16 Η Επιτροπή Αξιολόγησης έκρινε ότι : 1. Για τον «Δήμο Λαμιέων» (α/α 09, αρ. πρ.:388/ ), ο φάκελος υποψηφιότητας περιείχε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την 1 η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), ανταποκρίνεται θετικά σε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και βαθμολογήθηκε με 86,25 μονάδες όπως φαίνεται και από την αναλυτική βαθμολογία των κριτηρίων επιλογής. Η Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγείται προς την ΕΔΠ Προσέγγιση Leader για την Δράση L323-4 την ακόλουθη σειρά κατάταξης : 1.«Δήμο Λαμιέων», με συνολική βαθμολογία 86,25 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό ,81 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Επίσης η Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγείται στην ΕΔΠ Προσέγγιση Leader για την Δράση L323-4 την απόρριψη των : 1. «Λοκρών» Αποκλείεται διότι: Στο φάκελο υποψηφιότητας δεν υπάρχει κανένα έγγραφο που να βεβαιώνει ότι ο συγκεκριμένος χώρος στον οποίο θα γίνει το έργο είναι ιδιοκτησία του Δήμου Λοκρών. {ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: 2.5 (Κατοχή ή χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης } Η αναλυτική βαθμολογία των ανωτέρω υποψήφιων Προτάσεων Φορέων ανά κριτήριο καθώς και η σχετική αιτιολόγηση φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα που επισυνάπτεται. Tα αποτελέσματα των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 1 ης Προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης Leader της ΟΤΔ Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε. έχουν ως εξής:

17 ΔΡΑΣΗ L313-1 «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)» Αρ. Πρωτ./ημερ. Τίτλος πρότασης Υπομέτρο Δράση Επωνυμία Αιτούμενος Εγκεκριμένος Εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη Βαθμολογία Κατάταξη 393/ Ίδρυση τοπικού κέντρου τουριστικής πληροφόρησης στην Γλύφα 313 L313-1 Στυλίδας , , ,00 80,36 1 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΔΡΑΣΗ L313-3 «Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου» Αρ. Πρωτ./ημερ. Τίτλος πρότασης Υπομέτρο Δράση Επωνυμία Αιτούμενος Εγκεκριμένος Εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη Βαθμολογία Κατάταξη 383/ Παραποτάμια ποδηλατική διαδρομή Σπερχειού (περιοχή Σταυρού- Αμουρίου) 313 L313-3 Λαμιέων , , ,49 83,67 1 ΣΥΝΟΛΟ , , ,49 ΔΡΑΣΗ L313-4 «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών». Αρ. Πρωτ./ημερ. Τίτλος πρότασης Υπομέτρο Δράση Επωνυμία Αιτούμενος Εγκεκριμένος Εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη Βαθμολογία Κατάταξη 374/ Δράσεις προβολής και ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημ άτων του Νομού Φθιωτιδας 313 L313-4 Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής (Β.Ι.Ο.) , , , ΣΥΝΟΛΟ , , ,00

18 ΔΡΑΣΗ L321-1 «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)» Αρ. Πρωτ./ημερ Τίτλος πρότασης Υπομέτρο Δράση Επωνυμία Αιτούμενος Εγκεκριμένος Εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη Βαθμολογία Κατάταξη 330/ «Αγροτική οδοποιία» Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κων/νου 321 L321-1 Μώλου Αγ. Κωνσταντ ίνου , , ,63 80, / Επίστρωσηδιαμόρφωσ η Αγροτικού δρόμου στη θέση ΚΑΛΑΗΛΙΑ Δημοτικής Κοινότητας Μαλεσίνας, του Δήμου Λοκρών 321 L321-1 Λοκρών , , ,10 74,22 2 ΣΥΝΟΛΟ , , ,73 ΕΠΙΛΑΧΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ) ΔΡΑΣΗ L321-1 «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)» Αρ. Πρωτ./ημερ. Τίτλος πρότασης Υπομέτρο Δράση Επωνυμία Αιτούμενος Εγκεκριμένος Εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη Βαθμολογία Κατάταξη 384/ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 321 L321-1 Λαμιέων , , ,01 57,72 ΣΥΝΟΛΟ , , ,01 Επιλαχόν Δημόσιο Έργο (προτείνεται για ένταξη)

19 ΔΡΑΣΗ L321-2 «Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ» Αρ. Πρωτ./ημερ. Τίτλος πρότασης Υπομέτρο Δράση Επωνυμία Αιτούμενος Εγκεκριμένος Εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη Βαθμολογία Κατάταξη 385/ Προμήθεια μικροφωνικήςμεγαφωνικης εγκατάστασης θεάτρου δημοτικού σχολειού Βράχας 321 L321-2 Λαμιέων , , , ΣΥΝΟΛΟ , , ,37 ΔΡΑΣΗ L321-3 «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών». Αρ. Πρωτ./ημερ. Τίτλος πρότασης Υπομέτρο Δράση Επωνυμία Αιτούμενος Εγκεκριμένος Εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη Βαθμολογία Κατάταξη 382/ ΘΕΡΜΟΠΥΛΙΑ L321-3 Λαμιέων , , ,92 95, / 397/ 404/ Αγορά παραδοσιακών στολών και ενοικίαση οπτικοακουστικώ ν μέσων από το σύλλογο "ΥΑΜΠΟΛΗΣ Eεκδηλώσεις για την ανάδειξη και διατήρηση του τοπικού πολιτισμού,της τοπικής διατροφικής κληρονομιάς Στήριξη πολιτιστικών φορέων του Δήμου Λοκρών για ενίσχυση εκδηλώσεων και προμήθεια ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικο ύ εξοπλισμού κ.λ.π 321 L L321-3 Σύλλογος Γυναικών Έξαρχου ΥΑΜΠΟΛΗΣ ΒΙΟΖΩ Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών ΒΙΟ- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕ Σ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ , , ,00 93, , , ,00 67, L321-3 Λοκρών , , ,29 64, ΣΥΝΟΛΟ , , ,21

20 ΔΡΑΣΗ L323-1«Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης» Αρ. Πρωτ./ημερ. Τίτλος πρότασης Υπομέτρο Δράση Επωνυμία Αιτούμενος Εγκεκριμένος Εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη Βαθμολογία Κατάταξη 386/ Ανάδειξη μονοπατιών περιβαλλοντικής και ιστορικής σημασίας - διαμορφώσεις ειδικών θέσεων θεάς - στα μονοπάτια «ΕΛΛΗΝΟΠΥΓΟΣΤΕΟ Υ» & Παύλιανης προς μονοπάτι «ΕΦΙΑΛΤΗ» 323 L323-1 Λαμιέων , , ,34 67, / Αποκατάσταση, αναβάθμιση και σήμανση μονοπατιών στη θέση: Α) "ΡΟΔΑ" Αταλάντης Β) "ΒΙΒΟΣ" Τραγάνας και Γ) ΦΑΡΑΓΓΙ Μαρίνου 323 L323-1 Λοκρών , , ,21 65, / Ανάδειξη και προώθηση υφιστάμενων μονοπατιών υψηλής περιβαλλοντικής και τουριστικής σημασίας του Δήμου Στυλίδας 323 L323-1 Στυλίδας , , ,00 42,28 3 ΣΥΝΟΛΟ , ,55 ΔΡΑΣΗ L323-2α «Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια)» Αρ. Πρωτ./ημερ. Τίτλος πρότασης Υπομέτρο Δράση Επωνυμία Αιτούμενος Εγκεκριμένος Εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη Βαθμολογία Κατάταξη 389/ Ανάδειξη Πύργου πυροβολείου Δημοτικής Ενότητας Σταυρού 323 L323-2α Λαμιέων , , ,21 60,10 1 ΣΥΝΟΛΟ , , ,21 ΔΡΑΣΗ ΔΡΑΣΗ L323-4«Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία- συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά» Αρ. Πρωτ./ημερ. Τίτλος πρότασης Υπομέτρο Δράση Επωνυμία Αιτούμενος Εγκεκριμένος Εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη Βαθμολογία Κατάταξη 388/ Αναβάθμιση επισκεψιμότητ ας εκθετηρίου Λαογραφικής συλλογής Δίβρης 323 L323-4 Λαμιέων , , ,81 86,25 1 ΣΥΝΟΛΟ , , ,81

21 Μη Υπαγώγιμα (Απορριπτέα) Δημόσια Έργα Αρ. Πρωτ.ημερ. Τίτλος πρότασης Υπομέτρο Δράση Επωνυμία Αιτούμενος Εγκεκριμένος Εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη Βαθμολογία Κατάταξη Δράση L313-1 «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)» 387/ / Εκσυγχρονισμός κέντρου ιστορικής ενημέρωσης Θερμοπυλών με την προσθήκη λογισμικού μεταγλώττισης με στόχο την τουριστική πληροφόρηση Ίδρυση και εκσυγχρονισμό τοπικού κέντρου τουριστικής πληροφόρησης του Δήμου Λοκρών στην Τοπική Κοινότητα Τραγάνας 313 L L313-1 Λαμιέων Λοκρών , ,28 Έλλειψη κριτηρίων Επιλεξιμότητας 2.5, 2.6 Έλλειψη κριτηρίων Επιλεξιμότητας 2.5, 2.6 Δράση L313-3 «Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου» 392/ / Δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών στις παραθαλάσσιες και παραποτάμιες περιοχές του Δήμου Στυλίδας Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου του Δήμου Λοκρών στη Δημοτική Ενότητα Μαρτίνου 313 L L313-3 Στυλίδας Λοκρών , ,54 ΔΡΑΣΗ L313-4 «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών» Έλλειψη κριτηρίων Επιλεξιμότητας 2.4, 2.6 Έλλειψη κριτηρίων Επιλεξιμότητας 2.5, / Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Στυλίδας 313 L313-4 Στυλίδας ,00 Έλλειψη κριτηρίου Επιλεξιμότητας / Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου Λοκρών 313 L313-4 Λοκρών ,00 Έλλειψη κριτηρίων Επιλεξιμότητας 2.4, 3.4, 3.8, 3.10 ΔΡΑΣΗ L321-2 «Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ» 409/ 394/ ΧΩΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ"ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ 321 L321-2 ΚΕΝΤΡΟ Ν.Υ.Π.Α. 321 L321-2 Λοκρών Φιλανθρωπική Ένωση Ν.Υ.Π.Α. Ένωαη Παροχής Ν.Υ.Π.Α , ,10 Έλλειψη κριτηρίων Επιλεξιμότητας 2.5, 2.6, 2.7 Έλλειψη κριτηρίων Επιλεξιμότητας 2.14, 3.8 ΔΡΑΣΗ L323-1«Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης» 413/ Ανάδειξη αξιοθέατων και μνημείων των Δ.Δ. του Δήμου Μώλου-Αγ.Κωνσταντίνου μέσω της χαρτογραφικής απεικόνισης τους, της προβολής τους σε πινακίδες έκθεσης και της αναπαραγωγής τους σε ενημερωτικό-πληροφοριακο υλικό 323 L323-1 Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου ,00 Έλλειψη κριτηρίων Επιλεξιμότητας 2.6, 3.3, 3.8, 3.10

22 ΔΡΑΣΗ L323-2α «Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια)» 406/ Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου (βρύσες, γεφύρια) του Δήμου Λοκρών 323 L323-2α Λοκρών ,85 Έλλειψη κριτηρίων Επιλεξιμότητας 2.5, 2.6, 2.7 ΔΡΑΣΗ L323-4«Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία- συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά» 407/ Δημιουργία Λαογραφικού / Αγροτικού / Πολιτιστικού μουσείου στην Τοπική Κοινότητα Καλαποδίου του Δήμου Λοκρών 323 L323-4 Λοκρών ,00 Έλλειψη κριτηρίου Επιλεξιμότητας 2.5 Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων, η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER (Ε.Δ.Π. LEADER) ομόφωνα εγκρίνει τα Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων που αφορούν παρεμβάσεις Δημόσιου χαρακτήρα. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 63. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ Leader και του Δ.Σ. της ΟΤΔ Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ντάνος Γρηγόριος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 22 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Δ.Π. LEADER)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 22 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Δ.Π. LEADER) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Δ.Π. LEADER) Στη Λαμία σήμερα 08/05/0 και ώρα :00 μ.μ. και έπειτα από σχετική πρόσκληση η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER META ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER META ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER META ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΗ L123.α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER) Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 375/09-08-2013 Α/Α Πρακτικού: 26 ο Ηµεροµηνία Συνεδρίασης: 16/08/2013 Τόπος: Γραφεία Πιερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ομάδα Τοπικής Δράσης ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ Ανώγεια Ρεθύμνου Τ.Κ. 7405 Τηλ: 84079 Φαξ: 840058 www.leader.akomm.gr, e-mail: leader@akomm.gr ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Leader «Ψηλορείτης, Ο Μύθος εμπνέει τη ζωή»

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν για τα Κριτήρια Αποκλεισμού (απορριφθείσες) είναι οι εξής:

Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν για τα Κριτήρια Αποκλεισμού (απορριφθείσες) είναι οι εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΑΡΧΑΝΕΣ 1/10/2013 Σήμερα στις Αρχάνες την 1/10/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ, συνήλθε η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 45 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 14ης Μαϊου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 45 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 14ης Μαϊου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 45 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΤΗΣ 14ης Μαϊου 2014 Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής σήμερα την 14η Μαΐου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 9 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 10 ης Ιανουαρίου 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 9 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 10 ης Ιανουαρίου 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 9 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 10 ης Ιανουαρίου 01 Στον Πολύγυρο σήμερα την 10η Ιανουαρίου 01 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 47 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 18ης Ιουνίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 47 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 18ης Ιουνίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 47 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 18ης Ιουνίου 2014 Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής σήμερα την 18η Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 συνήλθαν στα γραφεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44017 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3060 2 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24958 2 η Τροποποίηση της με αριθμ. 401/2010 κοινής υπουργι κής απόφασης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΑ 2007-2013

ΑΧΑΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΑ 2007-2013 ΑΧΑΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013 ((ΠΑΑ 2007 -- 2013)) ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΙΣΗΣ LEADER» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΙΚΟ ΥΛΙΙΚΟ 1 ηη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ. Φλώρινα 04/07/2014 Αριθμ. Πρωτ.: -740-2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» ---------------------------- ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1 Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 2013 Η νέα περίοδος προγραμματισμού 2007-2013 παρέχει μια σημαντική ευκαιρία στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 70 ΤΗΛ: 60 4990-496, FAX: 60 499 email : anol@otenet.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤO ΠΛΑΙΟ ΤΗΣ ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.):

Διαβάστε περισσότερα

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ N. ΖΑΚΥΝΘΟΥ & ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 20/8/2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 16609 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλαμπάκα, 31-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: 500 ΠΡΟΣ -ΤΟΠΙΚΑ Μ ΜΕ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καλαμπάκα, 31-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: 500 ΠΡΟΣ -ΤΟΠΙΚΑ Μ ΜΕ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Καλαμπάκα, 31-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: 500 ΠΡΟΣ -ΤΟΠΙΚΑ Μ ΜΕ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Προτάσεις επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν στα πλαίσια της 3 ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

AN.BΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ. 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

AN.BΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ. 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ AN.BΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»-

Διαβάστε περισσότερα