Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος της ΚΕΕ εισηγείται τα θέματα της συνεδρίασης, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος της ΚΕΕ εισηγείται τα θέματα της συνεδρίασης, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 03 / 10 / 2017 Αριθ. Πρωτ.: ΠΠ/277 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σήμερα 03 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, τα τακτικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΕ), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αριθ. ΠΠ/272/ απόφαση του Πρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου, συνήλθαν σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων (2 ος όροφος), στο Διοικητήριο του Ιδρύματος στην Άρτα, σύμφωνα με την υπ αριθ. ΠΠ/273/ πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Αλέξανδρου Κανταρτζή. Παρόντες είναι οι: - Κανταρτζής Αλέξανδρος, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων - Γκόγκος Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ - Σκούλιος Μάρκος, Λέκτορας του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής - Αρνής Νικόλαος, Λέκτορας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - Κιτσαντάς Θωμάς, Λέκτορας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Ο κ. Αλ. Κανταρτζής, ως το μοναδικό μέλος ΔΕΠ της Επιτροπής στη βαθμίδα του Καθηγητή, ασκεί τις αρμοδιότητες του Προέδρου της ΚΕΕ. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται επίσης, ως παρατηρητής, το αναπληρωματικό μέλος της ΚΕΕ: - Τζάλλας Αλέξανδρος, Λέκτορας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Χρέη Γραμματέα κατά τη συνεδρίαση ασκεί η διοικητική υπάλληλος Γιαννάκη Σταυρούλα του κλάδου ΔΕ/ Διοικητικού - Λογιστικού. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος της ΚΕΕ εισηγείται τα θέματα της συνεδρίασης, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη. Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 03-Οκτ-2017 Σελίδα 1

2 Θέμα 1 ο : «Ανακήρυξη υποψηφίων για τις θέσεις του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Ηπείρου» Ο Πρόεδρος της ΚΕΕ, κ. Αλ. Κανταρτζής ενημερώνει τα μέλη ότι πριν την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης παρέλαβε από τον Πρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου κ. Ευριπίδη Γλαβά τα κάτωθι: 1. Το βιβλίο ειδικού πρωτοκόλλου, στο οποίο καταγράφηκαν οι υποβληθείσες υποψηφιότητες για τις θέσεις του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Ηπείρου. 2. Τις αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερόμενων για τις θέσεις του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη με αριθ. Φ.3/3890/ (ΑΔΑ: Ψ9ΩΛ4691ΟΙ-ΥΜΖ) προκήρυξη του Πρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου και τη με αριθ. Φ.3/4303/ (ΑΔΑ: 6Ν274691ΟΙ-Γ3Μ) τροποποίηση-συμπλήρωσή της. 3. Το με αριθ. ΠΠ/276/ έγγραφο του Τμήματος Εκπαιδευτικού, Διοικητικού και Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού, περί ελέγχου κωλυμάτων υποψηφιότητας-εκλογιμότητας των ενδιαφερόμενων για τις θέσεις του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων. 4. Τους εκλογικούς καταλόγους για τη διενέργεια της ψηφοφορίας, οι οποίοι οριστικοποιήθηκαν και εκδόθηκαν στις από το Τμήμα Εκπαιδευτικού, Διοικητικού και Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού και προσυπογράφονται από τον Πρύτανη του Ιδρύματος. Ειδικότερα, πρόκειται: (α) για έναν κατάλογο στον οποίο περιλαμβάνονται το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία σύμφωνα με την περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017 (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων), και (β) για έναν κατάλογο στον οποίο περιλαμβάνονται το σύνολο των μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία σύμφωνα με την περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017 (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). 5. Στρογγυλή σφραγίδα, η οποία φέρει στο κέντρο το εθνόσημο και περιμετρικά τις φράσεις «ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» και «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ». 6. Πεντακόσιους (500) ομοιόμορφους φάκελους ψηφοφορίας από αδιαφανές χαρτί, και ειδικότερα: (α) Διακόσιους (200) ομοιόμορφους φακέλους λευκού χρώματος, οι μισοί εκ των οποίων φέρουν τυπωμένη τη φράση «ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΥΤΑΝΗ» και οι υπόλοιποι μισοί τη φράση «ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ», και (β) Τριακόσιους (300) ομοιόμορφους φακέλους γαλάζιου χρώματος, οι μισοί εκ των οποίων φέρουν τυπωμένη τη φράση «ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΥΤΑΝΗ» και οι υπόλοιποι μισοί τη φράση «ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ». 7. Από ένα ανάτυπο: (α) της με αριθ. Φ.3/3890/ (ΑΔΑ: Ψ9ΩΛ4691ΟΙ-ΥΜΖ) προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Ηπείρου και της με αριθ. Φ.3/4303/ (ΑΔΑ: 6Ν274691ΟΙ-Γ3Μ) τροποποίησης συμπλήρωσής της, (β) των άρθρων 15 και 84 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α 114), (γ) του άρθρου 24 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) όπως ισχύει, και (δ) της υπ αριθ /Ζ1/ (ΦΕΚ Β 3255) υπουργικής απόφασης. Ακολούθως, ο Πρόεδρος της ΚΕΕ ενημερώνει τα μέλη ότι, όπως προκύπτει από τις καταγραφές του βιβλίου ειδικού πρωτοκόλλου και τις υποβληθείσες αιτήσεις μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αιτήσεις υποψηφιότητας κατέθεσαν οι κάτωθι (ανά θέση και χρονολογική σειρά): Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 03-Οκτ-2017 Σελίδα 2

3 Ι. Για τη θέση του Πρύτανη: - Τσίνας Αναστάσιος του Χρήστου, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων (αριθ. πρωτ. 5), η οποία υποβλήθηκε στις , συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη του Πρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου. - Γκανάς Ιωάννης του Σωτηρίου, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (αριθ. πρωτ. 6), η οποία υποβλήθηκε στις , συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη του Πρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου. - Αντωνιάδης Νικόλαος του Αναστασίου, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (αριθ. πρωτ. 7), η οποία υποβλήθηκε στις , συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη του Πρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου. ΙΙ. Για τις θέσεις των Αντιπρυτάνεων: - Ζακοπούλου Βικτωρία του Σωτηρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Λογοθεραπείας (αριθ. πρωτ. 1), η οποία υποβλήθηκε στις , συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη του Πρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου. - Τάγκας Περικλής του Κωνσταντίνου, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (αριθ. πρωτ. 2), η οποία υποβλήθηκε στις , συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη του Πρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου. - Αγγέλης Κωνσταντίνος του Θεοφάνη, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (αριθ. πρωτ. 3), η οποία υποβλήθηκε στις , συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη του Πρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου. - Καραμάνης Κωνσταντίνος του Λουκά, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (αριθ. πρωτ. 4), η οποία υποβλήθηκε στις , συνοδευόμενη από τα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη του Πρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ΚΕΕ θέτει υπόψη των μελών: (α) το βιβλίο ειδικού πρωτοκόλλου, (β) τις υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφιότητας με τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν, και (γ) το με αριθ. ΠΠ/276/ έγγραφο του Τμήματος Εκπαιδευτικού, Διοικητικού και Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού περί ελέγχου κωλυμάτων υποψηφιότητας-εκλογιμότητας των ενδιαφερόμενων για τις θέσεις του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, από τη μελέτη των οποίων διαπιστώνεται ότι: Ι. Υποψήφιοι για τη θέση του Πρύτανη: - Ο κ. Τσίνας Αναστάσιος του Χρήστου, ο οποίος υπέβαλε εμπρόθεσμα έγκυρη αίτηση υποψηφιότητας αποκλειστικά για τη θέση του Πρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου, είναι Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, τελεί σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης τόσο κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών όσο και κατά την προηγούμενη τριετία και δεν αποχωρεί από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας μέχρι την 30η , ημερομηνία λήξης της θητείας της προκηρυχθείσας θέσης. Δεν τελεί σε καθεστώς αναστολής ή απαγόρευσης άσκησης των καθηκόντων του. Δεν κατέχει τη θέση του Πρύτανη κατά την τρέχουσα θητεία ούτε έχει εκλεγεί σε προηγούμενη θητεία στο αξίωμα του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη. Κατά δήλωσή του (βλ. αίτηση υποψηφιότητας και δικαιολογητικά που τη Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 03-Οκτ-2017 Σελίδα 3

4 συνοδεύουν): (α) γνωρίζει τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α 114) παρ. 1 και 11 του άρθρου 15 και παρ. 14 του άρθρου 84 για την υποβολή υποψηφιοτήτων, καθώς και το άρθρο 24 «Ασυμβίβαστα Αναστολή καθηκόντων» του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) όπως ισχύει, (β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα εκλογιμότητας κατά το άρθρο 15 του Ν. 4485/2017, και (γ) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του ασυμβίβαστα κατά το άρθρο 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει. Έχει επισυνάψει βιογραφικό σημείωμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με δήλωση συναίνεσης για την ανάρτησή του στον ιστότοπο του Ιδρύματος. - Ο κ. Γκανάς Ιωάννης του Σωτηρίου, ο οποίος υπέβαλε εμπρόθεσμα έγκυρη αίτηση υποψηφιότητας αποκλειστικά για τη θέση του Πρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου, είναι Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, τελεί σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης τόσο κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών όσο και κατά την προηγούμενη τριετία και δεν αποχωρεί από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας μέχρι την 30η , ημερομηνία λήξης της θητείας της προκηρυχθείσας θέσης. Δεν τελεί σε καθεστώς αναστολής ή απαγόρευσης άσκησης των καθηκόντων του. Δεν κατέχει τη θέση του Πρύτανη κατά την τρέχουσα θητεία ούτε έχει εκλεγεί σε προηγούμενη θητεία στο αξίωμα του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη. Κατά δήλωσή του (βλ. αίτηση υποψηφιότητας και δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν): (α) γνωρίζει τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α 114) παρ. 1 και 11 του άρθρου 15 και παρ. 14 του άρθρου 84 για την υποβολή υποψηφιοτήτων, καθώς και το άρθρο 24 «Ασυμβίβαστα Αναστολή καθηκόντων» του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) όπως ισχύει, (β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα εκλογιμότητας κατά το άρθρο 15 του Ν. 4485/2017, και (γ) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του ασυμβίβαστα κατά το άρθρο 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει. Έχει επισυνάψει βιογραφικό σημείωμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με δήλωση συναίνεσης για την ανάρτησή του στον ιστότοπο του Ιδρύματος. - Ο κ. Αντωνιάδης Νικόλαος του Αναστασίου, ο οποίος υπέβαλε εμπρόθεσμα έγκυρη αίτηση υποψηφιότητας αποκλειστικά για τη θέση του Πρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου, είναι Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, τελεί σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης τόσο κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών όσο και κατά την προηγούμενη τριετία και δεν αποχωρεί από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας μέχρι την 30η , ημερομηνία λήξης της θητείας της προκηρυχθείσας θέσης. Δεν τελεί σε καθεστώς αναστολής ή απαγόρευσης άσκησης των καθηκόντων του. Δεν κατέχει τη θέση του Πρύτανη κατά την τρέχουσα θητεία ούτε έχει εκλεγεί σε προηγούμενη θητεία στο αξίωμα του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη. Κατά δήλωσή του (βλ. αίτηση υποψηφιότητας και δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν): (α) γνωρίζει τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α 114) παρ. 1 και 11 του άρθρου 15 και παρ. 14 του άρθρου 84 για την υποβολή υποψηφιοτήτων, καθώς και το άρθρο 24 «Ασυμβίβαστα Αναστολή καθηκόντων» του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) όπως ισχύει, (β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα εκλογιμότητας κατά το άρθρο 15 του Ν. 4485/2017, και (γ) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του ασυμβίβαστα κατά το άρθρο 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει. Έχει επισυνάψει βιογραφικό σημείωμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με δήλωση συναίνεσης για την ανάρτησή του στον ιστότοπο του Ιδρύματος. ΙΙ. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Αντιπρυτάνεων: - Η κα. Ζακοπούλου Βικτωρία του Σωτηρίου, η οποία υπέβαλε εμπρόθεσμα έγκυρη αίτηση υποψηφιότητας αποκλειστικά για τη θέση του Αντιπρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου, είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Λογοθεραπείας, τελεί σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης τόσο κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών όσο και κατά την προηγούμενη τριετία και δεν αποχωρεί από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 03-Οκτ-2017 Σελίδα 4

5 μέχρι την 30η , ημερομηνία λήξης της θητείας της προκηρυχθείσας θέσης. Δεν τελεί σε καθεστώς αναστολής ή απαγόρευσης άσκησης των καθηκόντων της. Δεν έχει εκλεγεί σε προηγούμενη θητεία στο αξίωμα του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη. Κατά δήλωσή της (βλ. αίτηση υποψηφιότητας και δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν): (α) γνωρίζει τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α 114) παρ. 1 και 11 του άρθρου 15 και παρ. 14 του άρθρου 84 για την υποβολή υποψηφιοτήτων, καθώς και το άρθρο 24 «Ασυμβίβαστα Αναστολή καθηκόντων» του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) όπως ισχύει, (β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της κωλύματα εκλογιμότητας κατά το άρθρο 15 του Ν. 4485/2017, και (γ) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της ασυμβίβαστα κατά το άρθρο 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει. Έχει επισυνάψει βιογραφικό σημείωμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με δήλωση συναίνεσης για την ανάρτησή του στον ιστότοπο του Ιδρύματος. - Ο κ. Τάγκας Περικλής του Κωνσταντίνου, ο οποίος υπέβαλε εμπρόθεσμα έγκυρη αίτηση υποψηφιότητας αποκλειστικά για τη θέση του Αντιπρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου, είναι Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, τελεί σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης τόσο κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών όσο και κατά την προηγούμενη τριετία και δεν αποχωρεί από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας μέχρι την 30η , ημερομηνία λήξης της θητείας της προκηρυχθείσας θέσης. Δεν τελεί σε καθεστώς αναστολής ή απαγόρευσης άσκησης των καθηκόντων του. Δεν έχει εκλεγεί σε προηγούμενη θητεία στο αξίωμα του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη. Κατά δήλωσή του (βλ. αίτηση υποψηφιότητας και δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν): (α) γνωρίζει τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α 114) παρ. 1 και 11 του άρθρου 15 και παρ. 14 του άρθρου 84 για την υποβολή υποψηφιοτήτων, καθώς και το άρθρο 24 «Ασυμβίβαστα Αναστολή καθηκόντων» του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) όπως ισχύει, (β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα εκλογιμότητας κατά το άρθρο 15 του Ν. 4485/2017, και (γ) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του ασυμβίβαστα κατά το άρθρο 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει. Έχει επισυνάψει βιογραφικό σημείωμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με δήλωση συναίνεσης για την ανάρτησή του στον ιστότοπο του Ιδρύματος. - Ο κ. Αγγέλης Κωνσταντίνος του Θεοφάνη, ο οποίος υπέβαλε εμπρόθεσμα έγκυρη αίτηση υποψηφιότητας αποκλειστικά για τη θέση του Αντιπρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου, είναι Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, τελεί σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης τόσο κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών όσο και κατά την προηγούμενη τριετία και δεν αποχωρεί από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας μέχρι την 30η , ημερομηνία λήξης της θητείας της προκηρυχθείσας θέσης. Δεν τελεί σε καθεστώς αναστολής ή απαγόρευσης άσκησης των καθηκόντων του. Δεν έχει εκλεγεί σε προηγούμενη θητεία στο αξίωμα του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη. Κατά δήλωσή του (βλ. αίτηση υποψηφιότητας και δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν): (α) γνωρίζει τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α 114) παρ. 1 και 11 του άρθρου 15 και παρ. 14 του άρθρου 84 για την υποβολή υποψηφιοτήτων, καθώς και το άρθρο 24 «Ασυμβίβαστα Αναστολή καθηκόντων» του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) όπως ισχύει, (β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα εκλογιμότητας κατά το άρθρο 15 του Ν. 4485/2017, και (γ) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του ασυμβίβαστα κατά το άρθρο 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει. Έχει επισυνάψει βιογραφικό σημείωμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με δήλωση συναίνεσης για την ανάρτησή του στον ιστότοπο του Ιδρύματος. Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 03-Οκτ-2017 Σελίδα 5

6 - Ο κ. Καραμάνης Κωνσταντίνος του Λουκά, ο οποίος υπέβαλε εμπρόθεσμα έγκυρη αίτηση υποψηφιότητας αποκλειστικά για τη θέση του Αντιπρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, τελεί σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης τόσο κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών όσο και κατά την προηγούμενη τριετία και δεν αποχωρεί από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας μέχρι την 30η , ημερομηνία λήξης της θητείας της προκηρυχθείσας θέσης. Δεν τελεί σε καθεστώς αναστολής ή απαγόρευσης άσκησης των καθηκόντων του. Δεν έχει εκλεγεί σε προηγούμενη θητεία στο αξίωμα του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη. Κατά δήλωσή του (βλ. αίτηση υποψηφιότητας και δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν): (α) γνωρίζει τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α 114) παρ. 1 και 11 του άρθρου 15 και παρ. 14 του άρθρου 84 για την υποβολή υποψηφιοτήτων, καθώς και το άρθρο 24 «Ασυμβίβαστα Αναστολή καθηκόντων» του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) όπως ισχύει, (β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα εκλογιμότητας κατά το άρθρο 15 του Ν. 4485/2017, και (γ) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του ασυμβίβαστα κατά το άρθρο 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει. Έχει επισυνάψει βιογραφικό σημείωμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με δήλωση συναίνεσης για την ανάρτησή του στον ιστότοπο του Ιδρύματος. Τα μέλη της ΚΕΕ αφού εξέτασαν για καθένα εκ των υποψηφίων για τις θέσεις του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Ηπείρου, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας καθώς και αν συντρέχουν στο πρόσωπο τους κωλύματα εκλογιμότητας-ασυμβίβαστα, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη: 1. το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α 114), ιδίως τα άρθρα 15 και 84, 2. το άρθρο 24 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) όπως ισχύει, 3. την υπ αριθ /Ζ1/ (ΦΕΚ Β 3255) υπουργική απόφαση, 4. τη με αριθ. Φ.3/3890/ (ΑΔΑ: Ψ9ΩΛ4691ΟΙ-ΥΜΖ) προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Ηπείρου και τη με αριθ. Φ.3/4303/ (ΑΔΑ: 6Ν274691ΟΙ-Γ3Μ) τροποποίησης συμπλήρωσής της, 5. το με αριθ. ΠΠ/276/ έγγραφο του Τμήματος Εκπαιδευτικού, Διοικητικού και Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού, περί ελέγχου κωλυμάτων υποψηφιότητας-εκλογιμότητας των ενδιαφερόμενων για τις θέσεις του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, και 6. τις υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερόμενων για τις θέσεις του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν ο μ ό φ ω ν α (α) Ότι όλοι οι υποψήφιοι για τις θέσεις του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Ηπείρου, πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας και ότι στο πρόσωπο τους δεν συντρέχουν κωλύματα εκλογιμότητας, συνεπώς ανακηρύσσουν (κατά θέση και αλφαβητική σειρά): Ι. Ως υποψήφιους για τη θέση του Πρύτανη, τους: Αντωνιάδη Νικόλαο του Αναστασίου Γκανά Ιωάννη του Σωτηρίου Τσίνα Αναστάσιο του Χρήστου ΙΙ. Ως υποψήφιους για τις θέσεις των Αντιπρυτάνεων, τους: Αγγέλη Κωνσταντίνο του Θεοφάνη Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 03-Οκτ-2017 Σελίδα 6

7 Ζακοπούλου Βικτωρία του Σωτηρίου Καραμάνη Κωνσταντίνο του Λουκά Τάγκα Περικλή του Κωνσταντίνου (β) Την ανάρτηση του ως άνω πίνακα υποψηφίων μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα εκάστου, εφόσον ο υποψήφιος συναινεί στην ανάρτηση του βιογραφικού σημειώματός του, σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος. (γ) Κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Ιδρύματος καθώς και ο κάθε υποψήφιος, ο αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως ένσταση ενώπιον της ΚΕΕ για έλλειψη νόμιμων προσόντων και τη συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους του ως άνω πίνακα και γενικά για παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 στις 14:00. Η ΚΕΕ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της ένστασης το αργότερο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την υποβολή της και επί αποδοχής της αναμορφώνει τον ως άνω πίνακα υποψηφίων και μέσα στην ίδια προθεσμία τοιχοκολλά τον αναμορφωμένο πίνακα σε εμφανές σημείο του Ιδρύματος και τον αναρτά στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Θέμα 2 ο : «Οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Ηπείρου» Τα μέλη της ΚΕΕ, μετά από εκτενή διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη: 1. το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α 114), ιδίως τα άρθρα 15 και 84, 2. την υπ αριθ /Ζ1/ (ΦΕΚ Β 3255) υπουργική απόφαση, 3. τη με αριθ. Φ.3/3890/ (ΑΔΑ: Ψ9ΩΛ4691ΟΙ-ΥΜΖ) προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Ηπείρου και τη με αριθ. Φ.3/4303/ (ΑΔΑ: 6Ν274691ΟΙ-Γ3Μ) τροποποίησης συμπλήρωσής της, και 4. την απόφαση της Επιτροπής στο προηγούμενο θέμα (θέμα 1 ο ), α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν ομόφωνα την οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Ηπείρου ως εξής: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1. Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 1. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΕ), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αριθ. ΠΠ/272/ απόφαση του Πρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου, ως αρμόδιο όργανο για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Ηπείρου οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 03-Οκτ-2017 Σελίδα 7

8 2. Για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, η ΚΕΕ δύναται να εξουσιοδοτεί εγγράφως άλλα μέλη του προσωπικού του Ιδρύματος, ώστε αυτά να υποβοηθούν στην οργάνωση και διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Ειδικότερα, από σήμερα και μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών, το προσωπικό που υπηρετεί στα Τμήματα: α) Τεχνικών Υπηρεσιών, β) Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης, γ) Πληροφορικής και Δικτύων, δ) Εκπαιδευτικού, Διοικητικού και Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού, και ε) Συλλογικών Οργάνων, τίθεται στη διάθεση της ΚΕΕ για την υποβοήθηση του έργου της. 3. Τα μέλη της ΚΕΕ είναι υποχρεωμένα να εκτελούν τα καθήκοντα τους ανεξαρτήτως αν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως. Η ΚΕΕ διενεργεί την ψηφοφορία και ευθύνεται για την τοποθέτηση των καλπών και τη διαμόρφωση του κατάλληλου χώρου για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, μία ημέρα πριν από αυτήν, σε συνεργασία με το προσωπικό που υπηρετεί στα Τμήματα: α) Τεχνικών Υπηρεσιών, και β) Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης. 4. Αν κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, τα τακτικά μέλη της ΚΕΕ απουσιάζουν ή κωλύονται για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη. Αν η αναπλήρωση είναι αδύνατη, η εκλογή διεξάγεται μόνο από τα παρόντα μέλη της ΚΕΕ, με την προϋπόθεση ότι είναι τουλάχιστον δύο. Σε περίπτωση που παρίσταται ένα μόνο μέλος της ΚΕΕ, τότε το μέλος αυτό διορίζει τυχαία, ως μέλη της Επιτροπής δύο και σε περίπτωση αδυναμίας έναν από τους εκλογείς του εκλογικού τμήματος, οι οποίοι υποχρεούνται να εκτελούν τα καθήκοντα μέλους της ΚΕΕ. 5. Η ΚΕΕ είναι αρμόδια να επιλύει οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά την εφαρμογή των κάτωθι διαδικασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις διατάξεις της υπ αριθ /Ζ1/ (ΦΕΚ Β 3255) υπουργικής απόφασης και τις τηρούμενες πρακτικές των εκλογικών διαδικασιών του Ιδρύματος. 6. Η ΚΕΕ χρησιμοποιεί για τη διενέργεια των εκλογών σφραγίδα, η οποία παραδίδεται στον Πρόεδρό της για το σκοπό αυτό από τον Πρύτανη του Ιδρύματος. Άρθρο 2. Εκλογικό τμήμα Ημερομηνία εκλογής Επαναληπτικές εκλογές 1. Με απόφαση της ΚΕΕ ορίζεται ότι η εκλογή με κάλπη για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Ηπείρου θα διεξαχθεί σε ένα (1) εκλογικό τμήμα, στην έδρα του Ιδρύματος στην Άρτα, και συγκεκριμένα: Ημερομηνία εκλογής: Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου Εκλογικό Τμήμα: Αίθουσα Συνεδριάσεων (1 ος όροφος) της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Campus Κωστακιών Άρτας. Διάρκεια Ψηφοφορίας: Από τις 09:00 έως τις 16: Σε περίπτωση που κανείς από τους υποψήφιους Πρυτάνεις δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων (σύμφωνα με την περίπτωση β της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017) ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογική διαδικασία με κάλπη για ανάδειξη Πρύτανη επαναλαμβάνεται την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017, στο ίδιο εκλογικό τμήμα, την ίδια ώρα και με την ίδια διάρκεια ψηφοφορίας, μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση. 3. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων Αντιπρυτάνεων στην τελευταία εκλόγιμη θέση, η εκλογική διαδικασία με κάλπη για ανάδειξη Αντιπρύτανη επαναλαμβάνεται την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017, στο ίδιο εκλογικό τμήμα, την ίδια ώρα και με την ίδια διάρκεια ψηφοφορίας, μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν στην τελευταία εκλόγιμη θέση. Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 03-Οκτ-2017 Σελίδα 8

9 4. Στην πρώτη άγονη εκλογική διαδικασία με κάλπη, για άλλο λόγο πλην της ισοψηφίας ή της μη συγκέντρωσης απόλυτης πλειοψηφίας, η ΚΕΕ διεξάγει εκλογική διαδικασία μέσω ηλεκτρονικής ψήφου στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος. Άρθρο 3. Παραίτηση υποψηφίου 1. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία υποβάλλεται στον Πρύτανη του Ιδρύματος έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Οι δηλώσεις παραίτησης από την υποψηφιότητα πρωτοκολλώνται από τη Γραμματεία της Πρυτανείας σε ειδικό πρωτόκολλο, ώστε να προκύπτει η ημεροχρονολογία υποβολής τους. Με ευθύνη του Πρύτανη, ενημερώνεται αμελλητί η ΚΕΕ για την υποβολή δήλωσης παραίτησης υποψηφίου. Σε κάθε περίπτωση, πριν την έναρξη της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος της ΚΕΕ επικοινωνεί με τη Γραμματεία της Πρυτανείας και ενημερώνεται (τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά) για την ύπαρξη δηλώσεων παραίτησης υποψηφίων. 2. Εφόσον η δήλωση παραίτησης από την υποψηφιότητα υποβληθεί μετά την εκτύπωση των ψηφοδελτίων, τα ψηφοδέλτια αυτά δεν ανακαλούνται ούτε ακυρώνονται αλλά χρησιμοποιούνται κανονικά για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Στην περίπτωση αυτή, η ΚΕΕ οφείλει να ενημερώσει τους εκλογείς, με κάθε πρόσφορο μέσο (όπως η ανάρτηση σχετικής επισήμανσης σε εμφανές σημείο του εκλογικού τμήματος και η προφορική ενημέρωση εκάστου εκλογέα κατά την παραλαβή των ψηφοδελτίων), ότι: α) ο συγκεκριμένος υποψήφιος έχει αποσυρθεί από την εκλογική διαδικασία, και β) η σημείωση προτίμησης στο συγκεκριμένο υποψήφιο καθιστά το ψηφοδέλτιο άκυρο. Άρθρο 4. Εκλογικοί κατάλογοι 1. Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι (ανά ομάδα εκλεκτόρων, σύμφωνα με την περίπτωση α της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017) καταρτίστηκαν από το Τμήμα Εκπαιδευτικού, Διοικητικού και Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού και εγκρίθηκαν από τον Πρύτανη του Ιδρύματος. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιήθηκαν είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017, και παραδόθηκαν στην ΚΕΕ την Τρίτη 3 Οκτωβρίου Στην ψηφοφορία επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τα μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΔΠ (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). 3. Το Τμήμα Εκπαιδευτικού, Διοικητικού και Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την ΚΕΕ, πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, για την ύπαρξη μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΔΠ, τα οποία αν και εμπεριέχονται στον εκλογικό κατάλογο της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων, εντούτοις κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών τελούν σε καθεστώς άδειας. Σε κάθε περίπτωση, εκλογέας της συγκεκριμένης ομάδας δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στην ψηφοφορία εφόσον βρίσκεται σε άδεια κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας. Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 03-Οκτ-2017 Σελίδα 9

10 Άρθρο 5. Ψηφοδέλτια Φάκελοι εκλογής 1. Η εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν αλφαβητικά τα ονόματα όλων των υποψήφιων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνον από τους υποψηφίους Πρυτάνεις και για έναν μόνον από τους υποψηφίους Αντιπρυτάνεις δίπλα από το όνομά του. Σε περίπτωση ύπαρξης μοναδικού υποψήφιου στο ψηφοδέλτιο δεν απαιτείται η σημείωση προτίμησης, χωρίς όμως να πάσχει η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου εάν ο εκλογέας σημειώσει προτίμηση δίπλα από το όνομα του υποψήφιου. 2. Για την εκλογή χρησιμοποιούνται έντυπα, ορθογώνια ψηφοδέλτια από λευκό χαρτί που φέρουν τις ίδιες διαστάσεις 148 x 210 mm (μέγεθος Α5). Στα ψηφοδέλτια χρησιμοποιείται γραμματοσειρά μαύρης απόχρωσης. Στο εκλογικό τμήμα διατίθενται από την ΚΕΕ στους εκλογείς και λευκά ψηφοδέλτια, τα οποία κατασκευάζονται από το ίδιο λευκό χαρτί και έχουν τις ίδιες διαστάσεις με τα λοιπά ψηφοδέλτια (βλ. υποδείγματα ψηφοδελτίων). ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου ΤΣΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Χρήστου ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοφάνη ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του Σωτηρίου ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Λουκά ΤΑΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Κωνσταντίνου Υποδείγματα ψηφοδελτίων (εκλογής Πρύτανη, εκλογής Αντιπρυτάνεων, λευκό) 3. Για την εκλογή χρησιμοποιούνται ομοιόμορφοι εκλογικοί φάκελοι από αδιαφανές χαρτί. Για την εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, των οποίων το εκλεκτορικό σώμα διαχωρίζεται σε δύο ομάδες εκλεκτόρων, χρησιμοποιούνται φάκελοι λευκής απόχρωσης για την πρώτη ομάδα εκλεκτόρων και γαλάζιας απόχρωσης για το σύνολο των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων. Ειδικότερα: α) Για τα μέλη ΔΕΠ (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) χρησιμοποιούνται ομοιόμορφοι φάκελοι λευκής απόχρωσης, οι οποίοι φέρουν τυπωμένη τη φράση «ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΥΤΑΝΗ», όσοι προορίζονται για την ψηφοφορία ανάδειξης του Πρύτανη, ή τη φράση «ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ», όσοι προορίζονται για την ψηφοφορία ανάδειξης των Αντιπρυτάνεων αντίστοιχα. β) Για τα μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΔΠ (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων) χρησιμοποιούνται ομοιόμορφοι φάκελοι γαλάζιας απόχρωσης, οι οποίοι φέρουν τυπωμένη τη φράση «ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΥΤΑΝΗ», όσοι προορίζονται για την ψηφοφορία ανάδειξης του Πρύτανη, ή τη φράση «ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ», όσοι προορίζονται για την ψηφοφορία ανάδειξης των Αντιπρυτάνεων αντίστοιχα. Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 03-Οκτ-2017 Σελίδα 10

11 Άρθρο 6. Ψηφοφορία - Αντιπρόσωποι 1. Η ψηφοφορία διεξάγεται ενώπιον της ΚΕΕ. Στο εκλογικό τμήμα οι εκλογείς διαχωρίζονται σε δύο στοίχους, ανάλογα με την ομάδα εκλεκτόρων όπου εμπίπτει έκαστος. Για κάθε στοίχο (ομάδα εκλεκτόρων) χρησιμοποιούνται δύο κάλπες, μία για την εκλογή του Πρύτανη και μία για την εκλογή των Αντιπρυτάνεων, οι οποίες σηματοδοτούνται εξωτερικά με τις φράσεις «ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΥΤΑΝΗ» και «ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ» αντίστοιχα. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, η ΚΕΕ ελέγχει ότι οι κάλπες είναι κενές και τις σφραγίζει με βουλοκέρι. 2. Οι εκλογείς προσέρχονται στο εκλογικό τμήμα, ακολουθούν το στοίχο στον οποίο εμπίπτουν και παρουσιάζονται στην ΚΕΕ, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητα τους, επαληθεύει την εγγραφή τους στον οικείο εκλογικό κατάλογο και σημειώνει το ονοματεπώνυμό τους στον οικείο κατάλογο ψηφισάντων, δίπλα από το οποίο ο εκλογέας θέτει την υπογραφή του. Η αναγνώριση των εκλογέων, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, γίνεται με βάση το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα τους, το οποίο οφείλουν να προσκομίζουν στην ΚΕΕ. 3. Η Επιτροπή παραδίδει αρχικά στον εκλογέα τα ψηφοδέλτια για την εκλογή του Πρύτανη (ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων για τη θέση του Πρύτανη και λευκό ψηφοδέλτιο) μαζί με τον εκλογικό φάκελο που φέρει τυπωμένη τη φράση «ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΥΤΑΝΗ», ο οποίος σφραγίζεται και μονογράφεται από τον Πρόεδρο της ΚΕΕ κατά το χρόνο που παραδίδεται στον εκλογέα. Οι εκλογείς αποσύρονται σε ιδιαίτερο χώρο που διαφυλάσσει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας και έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για το σκοπό αυτό με ευθύνη της ΚΕΕ και ψηφίζουν, θέτοντας ένα μόνο σταυρό προτίμησης δίπλα από το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου για τη θέση του Πρύτανη της επιλογής τους. Οι εκλογείς κλείνουν οι ίδιοι τον εκλογικό φάκελο και τον ρίχνουν ιδιοχείρως στην οικεία κάλπη, παρουσία του Προέδρου της ΚΕΕ. 4. Ακολούθως, η Επιτροπή παραδίδει στον εκλογέα τα ψηφοδέλτια για την εκλογή των Αντιπρυτάνεων (ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων για τις θέσεις των Αντιπρυτάνεων και λευκό ψηφοδέλτιο) μαζί με τον εκλογικό φάκελο που φέρει τυπωμένη τη φράση «ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ», ο οποίος σφραγίζεται και μονογράφεται από τον Πρόεδρο της ΚΕΕ, κατά το χρόνο που παραδίδεται στον εκλογέα. Οι εκλογείς αποσύρονται σε ιδιαίτερο χώρο που διαφυλάσσει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας και έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για το σκοπό αυτό με ευθύνη της ΚΕΕ και ψηφίζουν, θέτοντας ένα μόνο σταυρό προτίμησης δίπλα από το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου για τη θέση του Αντιπρύτανη της επιλογής τους. Οι εκλογείς κλείνουν οι ίδιοι τον εκλογικό φάκελο και τον ρίχνουν ιδιοχείρως στην οικεία κάλπη, παρουσία του Προέδρου της ΚΕΕ. 5. Φάκελοι εκλογής ή/και ψηφοδέλτια που αφορούν την εκλογή Πρύτανη και ανευρίσκονται στην κάλπη για την εκλογή Αντιπρυτάνεων θεωρούνται άκυρα. Ομοίως, άκυρα θεωρούνται φάκελοι εκλογής ή/και ψηφοδέλτια που αφορούν την εκλογή Αντιπρυτάνεων και ανευρίσκονται στην κάλπη για την εκλογή Πρύτανη. Άκυροι επίσης θεωρούνται οι φάκελοι εκλογής και τα περιεχόμενά τους ψηφοδέλτια που ανευρίσκονται σε κάλπη όπου ψηφίζει άλλη ομάδα εκλεκτόρων από την ομάδα για την οποία προορίζονται οι συγκεκριμένοι φάκελοι. 6. Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωση του, που απευθύνεται στην ΚΕΕ, να ορίσει το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 στις 14:00 έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται καθ όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφοφορίας, καθώς και στην καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους δικαιούνται να υποβάλουν κάθε είδους ενστάσεις. Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 03-Οκτ-2017 Σελίδα 11

12 Άρθρο 7. Λήξη ψηφοφορίας - Καταμέτρηση και διαλογή ψήφων 1. Όταν παρέλθει ο ορισθείς χρόνος διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος της ΚΕΕ κηρύσσει τη λήξη της. Εφόσον κατά το χρόνο λήξης της ψηφοφορίας υπάρχουν ακόμη εκλογείς, οι οποίοι έχουν προσέλθει ήδη στο εκλογικό τμήμα και αναμένουν να ψηφίσουν, ο Πρόεδρος της ΚΕΕ κλείνει τις πόρτες μη επιτρέποντας την είσοδο νέων εκλογέων στο εκλογικό τμήμα και κηρύσσει τη λήξη της ψηφοφορίας μόνον εφόσον ψηφίσει και ο τελευταίος από τους εκλογείς σε αναμονή. Εάν για έκτακτο και σημαντικό λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας καθυστερήσει η έναρξη ή διακοπεί προσωρινά η ψηφοφορία, με απόφαση της ΚΕΕ δύναται αυτή να παραταθεί για ανάλογο χρόνο και πάντως όχι πέραν των δύο (2) ωρών από τον αρχικά ορισθέντα χρόνο λήξης της. 2. Με τη λήξη της ψηφοφορίας, οι πόρτες του εκλογικού τμήματος κλείνουν, αποσφραγίζονται και ανοίγουν μία προς μία διαδοχικά οι κάλπες, αρχίζοντας από αυτές που αφορούν την εκλογή του Πρύτανη, και καταμετρώνται και αριθμούνται οι φάκελοι, με τη χρήση διαδοχικών ακέραιων αριθμών, ανά κάλπη και ανά ομάδα εκλεκτόρων. Αφού ολοκληρωθεί η προηγούμενη διαδικασία με όλες τις κάλπες, ακολούθως και για κάθε κάλπη ξεχωριστά, αρχίζοντας από αυτές που αφορούν την εκλογή του Πρύτανη, ανοίγονται οι φάκελοι εκάστης κάλπης και αριθμούνται ενιαία τα ψηφοδέλτια ανά εκλογή και ομάδα εκλεκτόρων με τη χρήση διαδοχικών ακέραιων αριθμών, μονογράφονται από τον Πρόεδρο της ΚΕΕ, ελέγχεται η εγκυρότητα τους και η Επιτροπή προχωρεί στη διαλογή των ψήφων, σημειώνοντας τον αριθμό του ψηφοδελτίου στο πρακτικό καταμέτρησης ψηφοδελτίων για την οικεία κάλπη. 3. Αν κατά το άνοιγμα της κάλπης και την καταμέτρηση των σφραγισμένων φακέλων που βρίσκονται σε αυτήν προκύψει διαφορά μεταξύ του αριθμού των φακέλων και του αριθμού των ψηφισάντων, επαναλαμβάνεται η καταμέτρηση. Οι φάκελοι που δεν φέρουν σφραγίδα και μονογραφή του Προέδρου της ΚΕΕ αφαιρούνται. Αν ο αριθμός των σφραγισμένων και μονογεγραμμένων φακέλων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ψηφισάντων, τοποθετούνται πάλι στην κάλπη όλοι οι φάκελοι που εξήχθησαν από αυτήν και αφαιρούνται τυχαία τόσοι φάκελοι όσοι είναι και οι φάκελοι που πλεονάζουν. Ακολουθεί η αρίθμηση των φακέλων και η συνέχεια της διαδικασίας, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο. 4. Μετά το πέρας της καταμέτρησης και διαλογής των ψήφων ανά κάλπη, η ΚΕΕ συντάσσει πρακτικό καταμέτρησης ψηφοδελτίων, αντίγραφο του οποίου παραδίδεται στους υποψηφίους, τους αντιπροσώπους των υποψηφίων ή τους αναπληρωτές τους, εφόσον το ζητήσουν, ακόμη και πριν από τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής. Στο πρακτικό καταμέτρησης ψηφοδελτίων ανά κάλπη αναγράφονται: α) η εκλογή για την οποία προοριζόταν η συγκεκριμένη κάλπη (Πρύτανη ή Αντιπρυτάνεων), β) η ομάδα εκλεκτόρων που ψήφισαν στη συγκεκριμένη κάλπη, γ) ο αριθμός των εγγεγραμμένων στον οικείο εκλογικό κατάλογο εκλογέων, δ) ο αριθμός των ψηφισάντων εκλογέων, ε) το πλήθος και οι αριθμοί των λευκών και των άκυρων ψηφοδελτίων, στ) ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων, ζ) το πλήθος και οι αριθμοί των έγκυρων ψηφοδελτίων ανά υποψήφιο, η) ο αριθμός των πλεοναζόντων φακέλων που αφαιρέθηκαν τυχαία και το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων που περιέχονται σε αυτούς, και θ) οι τυχόν ενστάσεις επί της καταμέτρησης και της διαλογής των ψηφοδελτίων της συγκεκριμένης κάλπης και οι αποφάσεις της ΚΕΕ επί αυτών. Άρθρο 8. Ακυρότητες ψηφοδελτίων Το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο κατόπιν απόφασης της ΚΕΕ στις ακόλουθες περιπτώσεις: Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 03-Οκτ-2017 Σελίδα 12

13 α) Αν έχει σχήμα, διαστάσεις ή μορφή που διαφέρουν, κατά τρόπο εμφανή, από αυτά που ορίζονται ανωτέρω. β) Αν δεν είναι έντυπο, καθώς και αν έχει τυπωθεί σε χαρτί ή με μελάνι που το χρώμα του διαφέρει κατά τρόπο εμφανή από αυτά που ορίζονται ανωτέρω. γ) Αν φέρει σε οποιαδήποτε πλευρά του διαγραφές, εγγραφές, λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα, ξύσματα, διορθώσεις ή άλλα σημεία που καθιστούν αμφίβολο το περιεχόμενο του ή αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν με τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας. δ) Αν φέρει περισσότερους του ενός σταυρούς προτίμησης. ε) Αν βρεθεί στον ίδιο φάκελο μαζί με ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ή λευκά ψηφοδέλτια ή μαζί με οποιοδήποτε άλλο υλικό, καθώς και αν βρεθεί σε διαφορετικό φάκελο από αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ψηφοφορία. Αν υπάρχουν σημειωμένα στο φάκελο στίγματα, σημεία ή λέξεις, το ψηφοδέλτιο που περιέχεται σε αυτόν είναι άκυρο, εφόσον κριθεί ότι τα παραπάνω συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν προδήλως το απόρρητο της ψηφοφορίας. στ) Αν βρεθεί σε διαφορετική κάλπη από την προβλεπόμενη, σύμφωνα την παράγραφο 5 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης. Άρθρο 9. Ενστάσεις 1. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει: α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Ιδρύματος, και β) κάθε υποψήφιος κατά την εκλογή, ο αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του. 2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της ΚΕΕ έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η ΚΕΕ. 3. Λόγους ένστασης θεμελιώνουν ιδίως: α) Η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων. β) Η ακυρότητα ή η εσφαλμένη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και η εσφαλμένη διαλογή των ψήφων. Άρθρο 10. Πρακτικά Πίνακας αποτελεσμάτων 1. Η ΚΕΕ τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας, από το οποίο προκύπτει η τήρηση της εκλογικής διαδικασίας από την έναρξη της ψηφοφορίας και μέχρι τη λήξη της, οι τυχόν ενστάσεις επί της διαδικασίας αυτής και οι αποφάσεις της ΚΕΕ επί των ενστάσεων αυτών. Το πρωτόκολλο ψηφοφορίας υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της ΚΕΕ. 2. Κατά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και τη διαλογή των ψήφων εκάστης κάλπης, η ΚΕΕ τηρεί ξεχωριστό πρακτικό καταμέτρησης ψηφοδελτίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 7. Έκαστο πρακτικό καταμέτρησης ψηφοδελτίων υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της ΚΕΕ. 3. Για την εκλογή των υποψηφίων, η ΚΕΕ συντάσσει τελικό πρακτικό (πρακτικό εκλογής). Η σύνταξη του πρακτικού εκλογής μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Στο πρακτικό εκλογής εκτός από τα συνήθη στοιχεία περιέχονται χωριστά για κάθε εκλογή (Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων) και ανά ομάδα Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 03-Οκτ-2017 Σελίδα 13

14 εκλεκτόρων, τα εξής στοιχεία, όπως προκύπτουν από τα αντίστοιχα πρακτικά καταμέτρησης ψηφοδελτίων: α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων στον οικείο εκλογικό κατάλογο εκλογέων, β) ο αριθμός των ψηφισάντων εκλογέων, γ) ο αριθμός των έγκυρων, άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων, δ) ο αριθμός των εγκύρων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος, και ε) οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν και οι αποφάσεις επί αυτών. 4. Για κάθε εκλογή ξεχωριστά (Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων), στο πρακτικό εκλογής αναγράφονται ο συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος, ύστερα από την εφαρμογή του συντελεστή βαρύτητας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017, καθώς και η τελική κατάταξη των υποψηφίων σε φθίνουσα σειρά. 5. α) Οι έγκυρες ψήφοι για κάθε υποψήφιο υπολογίζονται σύμφωνα με τον εξής αλγόριθμο: (Σ B 0, 2) Ψ = Α + Γ Για την εφαρμογή του ανωτέρω αλγορίθμου, νοείται ως: Ψ: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος, Α: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος από τα μέλη της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων, Σ: το σύνολο των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων (ήτοι του εκλογικού καταλόγου των μελών ΔΕΠ), Β: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος από τη δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων, Γ: το σύνολο των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων (ήτοι του εκλογικού καταλόγου του συνόλου των μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΔΠ) β) Αν από την εφαρμογή του παραπάνω αλγόριθμου προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του μισού (0,5) και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού. 6. Ακολούθως, η ΚΕΕ υπογράφει το πρακτικό εκλογής, μονογράφει τους εκλογικούς καταλόγους και τους καταλόγους ψηφισάντων και μεριμνά για την άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών στον Πρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου και τη γνωστοποίηση τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτηση σχετικού πίνακα αποτελεσμάτων στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος. 7. Το πρακτικό εκλογής, το πρωτόκολλο ψηφοφορίας, τα πρακτικά καταμέτρησης ψηφοδελτίων, τα ψηφοδέλτια με τη σειρά αρίθμησης τους ανά εκλογή και ομάδα εκλεκτόρων, οι αριθμημένοι φάκελοι ανά εκλογή και ομάδα εκλεκτόρων, οι εκλογικοί κατάλογοι και οι κατάλογοι ψηφισάντων, η σφραγίδα και το λοιπό εκλογικό υλικό φυλάσσονται με ευθύνη της ΚΕΕ, σε συνεργασία με το προσωπικό που υπηρετεί στα Τμήματα: α) Τεχνικών Υπηρεσιών, και β) Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης. Άρθρο 11. Τελικές διατάξεις Η παρούσα απόφαση να γνωστοποιηθεί άμεσα στο σύνολο των εκλεκτόρων του Ιδρύματος με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως δε: α) ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, β) με ανάρτησή της στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος, και γ) με ανάρτησή της στους πίνακες ανακοινώσεων των Σχολών, Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 03-Οκτ-2017 Σελίδα 14

15 των Τμημάτων και των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος και να τοιχοκολληθεί έξω από το εκλογικό κέντρο πριν την έναρξη της ψηφοφορίας. Άρτα, Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 Από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Μη έχοντας άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κ. Αλέξανδρος Κανταρτζής κηρύσσει το πέρας της συνεδρίασης της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και τα μέλη της μονογράφουν κάθε σελίδα και υπογράφουν την τελευταία σελίδα του παρόντος πρακτικού. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη της ΚΕΕ Χρήστος Γκόγκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Κανταρτζής Καθηγητής Η Γραμματέας Μάρκος Σκούλιος, Λέκτορας Νικόλαος Αρνής, Λέκτορας Θωμάς Κιτσαντάς, Λέκτορας Σταυρούλα Γιαννάκη ΔΕ/Διοικητικού - Λογιστικού Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 03-Οκτ-2017 Σελίδα 15

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οργανωτική Επιτροπή Εκλογής Συμβουλίου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οργανωτική Επιτροπή Εκλογής Συμβουλίου 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οργανωτική Επιτροπή Εκλογής Συμβουλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην προκήρυξη εκλογής των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αρ. Πρωτ.: 2 Βόλος, 4 Ιανουαρίου 2012 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα, 30 Νοεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: 7α Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αριθ. 02/

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αριθ. 02/ Τ Ε Χ ΝΟ ΛΟΓΙ ΚΟ ΕΚΠ ΑΙ Δ Ε Υ Τ Ι ΚΟ ΙΔΡΥΜ Α ( Τ. Ε.Ι.) ΘΕΣ Σ ΑΛ Ι ΑΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Ηγουμενίτσα 25-9-2017 Αριθ. Πρωτ.: Φ.3.1/242 Ειρήνης & Φιλίας 1, Τ.Θ. 152, 46100, Ηγουμενίτσα Φώτης Παπαγεωργίου 2665049851 2665049882 secsdo@teiep.gr www.sdo.teiep.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (Διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ: ΣΤΕΦ/817 Ψαχνά, 10-10-2017 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δ/νση : 34400 Ψαχνά, Εύβοια Τηλέφωνο : 22280 99528, 99707 Fax : 22280 23766 e-mail : stef@teiste.gr Προς : Τμήμα Μηχ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 31-05-2010, στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος και ώρα από 09:00 έως

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ: ΣΤΕΦ/814 Ψαχνά, 10-10-2017 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δ/νση : 34400 Ψαχνά, Εύβοια Τηλέφωνο : 22280 99528, 99707 Fax : 22280 23766 e-mail : stef@teiste.gr Προς : Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α ΤΜΗΜ. ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α ΤΜΗΜ. ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 Ιανουαρίου 2017 Αριθ. πρωτ.: 56 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο ΜΙ Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX:

Ο Ι Κ Ο Ν Ο ΜΙ Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: Ο Ι Κ Ο Ν Ο ΜΙ Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203292 FAX: 210-8215909 http://www.aueb.gr rector@aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΗΣ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2012 Αρ. Πρωτ.:4977 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38737 15 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3255 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 153348/Ζ1 Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των

Διαβάστε περισσότερα

Σπάρτη, 29/08/2017 Αρ. Πρωτ. 1031

Σπάρτη, 29/08/2017 Αρ. Πρωτ. 1031 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών Τηλ: 2731089651, Φαξ: 27310 89657 email: fhmqls@uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 31/08/2017 Αριθ. Πρωτ.: 940 Κωστακιοί, 47100 Άρτα Φίλιππα Παναγιώτα 26810 50230 26810 50240 tegeo@teiep.gr www.teiep.gr ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» Ηγουμενίτσα 29-8-2017 Αριθ. Πρωτ.: Φ.3.1/195 Ειρήνης & Φιλίας 1, Τ.Θ. 152, 46100, Ηγουμενίτσα Φώτης Παπαγεωργίου 2665049851 2665049882 secsdo@teiep.gr www.sdo.teiep.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (Διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. 92 Fax:

Αριθ. Πρωτ. 92 Fax: Ορθή Επανάληψη 18.9.17 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Διεύθυνση: Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη 20100 Κόρινθος Κόρινθος, 30 Αυγούστου 2017 Τηλέφωνο: 27410 74991-3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Προκήρυξη Εκλογών για τo Αξίωμα του Κοσμήτορα της ΣΕΥΠ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: Προκήρυξη Εκλογών για τo Αξίωμα του Κοσμήτορα της ΣΕΥΠ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 10 / 10 / 2017 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ 30/5382 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ»

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 31 / 08 / 2017 Αριθ. Πρωτ.: Φ.3 / 3890 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 471 32 Άρτα Σπυριδούλα Κουτσούμπα 26810 50001 26810 76405 spirid@teiep.gr www.teiep.gr ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : :

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Διεύθυνση Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail : Τ.Θ. 1939

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ Τ Ι Γ Ρ ΑΦΟ Π Ρ ΑΚ Τ Ι ΚΟ Υ Σ ΥΝΕΔΡΙ ΑΣ Η Σ Τ Η Σ Κ.Ε. Ε. Αρ ι θ. 2 /

ΑΝ Τ Ι Γ Ρ ΑΦΟ Π Ρ ΑΚ Τ Ι ΚΟ Υ Σ ΥΝΕΔΡΙ ΑΣ Η Σ Τ Η Σ Κ.Ε. Ε. Αρ ι θ. 2 / Τ Ε Χ ΝΟ ΛΟΓΙ ΚΟ ΕΚΠ ΑΙ Δ Ε Υ Τ Ι ΚΟ ΙΔΡΥΜ Α ( Τ. Ε.Ι.) ΘΕΣ Σ ΑΛ Ι ΑΣ Ε Π Τ Α Μ Ε Λ Η Σ Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Ε Φ Ο Ρ Ε Υ Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ( Κ. Ε. Ε. ) Δ Ι Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203298 / Fax: 210 8234822 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203298 / Fax: (+30) 210 8234822 E-mail: lydia@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : :

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Διεύθυνση Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail : Τ.Θ. 1939

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ο Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.sse.uoc.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Πληροφορίες : Μαρία Σμυρνάκη Τηλέφωνο:2810394401

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Η Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.school.edc.uoc.gr/el ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Πληροφορίες : Ελένη Μουντάκη Τηλέφωνο:28310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σέρρες 28-9-2017 &

Διαβάστε περισσότερα

(με τη φροντίδα της Γραμματείας της οικείας Κοσμητείας) Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Ε Π Α Ν Α Λ Η Π ΤΙ ΚΩ Ν Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

(με τη φροντίδα της Γραμματείας της οικείας Κοσμητείας) Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Ε Π Α Ν Α Λ Η Π ΤΙ ΚΩ Ν Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ο Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.sse.uoc.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Πληροφορίες: Μαρία Σμυρνάκη Τηλέφωνο:2810394401

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Διεύθυνση : Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες 5-7-2016 Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ/ΝΣΗ: 3 Ο χλμ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ 35100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Δ.Π. Τ.Ε.Ι. Κ.Μ.

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Δ.Π. Τ.Ε.Ι. Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, Σέρρες 15.9.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: 351 (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: 351 (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 31 8 2017 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: 351 (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Ταχ.Δ/νση: ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 41110 ΛΑΡΙΣΑ ΠΡΟΣ: Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Γραμματεία Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 84 Τηλ: 210.727.6804 Tηλεμοιότυπο: 210.727.6816

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν Ταχ. Δ/νση: Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου Πληροφορίες : Αικατερίνη Σκούρα Τηλέφωνο: 210 3689431 e-mail: askoura@econ.uoa.gr Αθήνα, 16-06-2016 Α.Π. 1362 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιον Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ TMHMAΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιον Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ TMHMAΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιον Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ TMHMAΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Παν/πολη Ζωγράφου, Αθήνα, Τ.Κ. 157 84 Τηλ. 210-7277910 Fax: 210-7277489

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ : T Ο Υ Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ

Π Ρ Ο Σ : T Ο Υ Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Ο Σ : T Ο Υ Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ Αριθμ. Πρωτ. 181 του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε.) του Α.Π.Θ. (Καθηγητές πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές,

Διαβάστε περισσότερα

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Σ. Κρητικάκη Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου Τηλέφωνο : 28310-77336 FAX: 28310-77338 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μαρία Μηλώση Τηλ. : 2310 998410 Fax: 2310 998310 e-mail : info@csd.auth.gr Κτίριο: Γραμμ. Σχολής Θετικών Επιστημών

Πληροφορίες: Μαρία Μηλώση Τηλ. : 2310 998410 Fax: 2310 998310 e-mail : info@csd.auth.gr Κτίριο: Γραμμ. Σχολής Θετικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γραμματεία Πληροφορίες: Μαρία Μηλώση Τηλ. : 2310 998410 Fax: 2310 998310 e-mail : info@csd.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙ Α ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤ ΑΝΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝ ΤΙΠΡΥΤ ΑΝΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣ ΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙ Α ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤ ΑΝΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝ ΤΙΠΡΥΤ ΑΝΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣ ΑΛΙΑΣ Λάρισα, 30 Αυγούστου 2017 Αριθ. πρωτ. ΤΕΙ/Θ 4608 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. ΠΡΟΣ: Τους ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ του Τμήματος Ψυχολογίας

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. ΠΡΟΣ: Τους ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ του Τμήματος Ψυχολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Χρυσούλα Κουταλά Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου Τηλέφωνο : 28310-77522

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ : TΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (Καθηγητές πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές) & ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Π Ρ Ο Σ : TΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (Καθηγητές πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές) & ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Μ. Δερμεντζόγλου Τηλ.: 2310 995187, Fax: 2310 995189

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά 28-9-2017 Αρ. πρωτ. ΣΔΟ 388 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δ/νση: Ψαχνά, Εύβοια 34400 Τηλ: 2228099560 Fax: 2228023766 Πληρ: Κ. Κοντομανώλης e-mail: sdo@teiste.gr Προς Μέλη Εκλεκτορικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 2791

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 2791 Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203 314-316/ Fax: 210 8226 105 76, Patissin Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 314-316/ Fax: (+30) 210 8226 105 E-mail: inftech@aueb.gr/ www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Δ/νση: Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 157 03 Αθήνα Τηλ.: 210 727

Διαβάστε περισσότερα

(με τη φροντίδα της Γραμματείας της οικείας Σχολής) ΡΕΘΥΜΝΟ

(με τη φροντίδα της Γραμματείας της οικείας Σχολής) ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Η Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://phl.uoc.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Πληροφορίες: Σ. Κρητικάκη Τηλέφωνο:2831077336 * FAX:2831077338

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ο Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.sse.uoc.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Πληροφορίες: Μαρία Σμυρνάκη Τηλέφωνο:2810394401

Διαβάστε περισσότερα

(με τη φροντίδα της Γραμματείας της οικείου Τμήματος) Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο

(με τη φροντίδα της Γραμματείας της οικείου Τμήματος) Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ Μ Η Μ Α Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.biology.uoc.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Μαρία Σμυρνάκη Τηλέφωνο:2810394401 * FAX:2810394404

Διαβάστε περισσότερα

----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: ΜΑΡΟΥΣΙ

----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

Για την ανάδειξη Πρυτανικών Αρχών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για το χρονικό διάστημα από έως

Για την ανάδειξη Πρυτανικών Αρχών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για το χρονικό διάστημα από έως ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Γραμματεία Συγκλήτου & Πρυτανικού Συμβουλίου ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ιόνιος Ακαδημία Κέρκυρα, 6-5-2011 (Δ/νση: Ακαδημίας 1) Αρ. Πρωτ. 2112 Κέρκυρα Τ.Κ. 49100 Πληροφορίες: Ροζαλία Μισφούτ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Αριθ. Πρωτ.: Δ/1604 Πληρ.: Μαρία Κλάψη Τηλ.:

Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Αριθ. Πρωτ.: Δ/1604 Πληρ.: Μαρία Κλάψη Τηλ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Μαρούσι 17.6.2016 Τμήμα Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Fax: Αρ. πρωτ Κτίριο : Διοίκησης, 3 ος ορ.

Fax: Αρ. πρωτ Κτίριο : Διοίκησης, 3 ος ορ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Χρήστος Αρβανίτης Θεσσαλονίκη, 15.10.2015 Τηλ. : 2310991354 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ Πληροφορίες :Χαρίκλεια Παρασύρη Ταχ.Δ/νση :Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου Τηλέφωνο :281.0394018 *FAX:281.0394301

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Γραµµατεία Πληροφορίες: Γ. Καδινοπούλου Θεσσαλονίκη, 14-10- 2015 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην διαδικασία εκλογής

Διαβάστε περισσότερα

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Αθήνα 15-9-2012 d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Διαδικασία εκλογής, των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μας, στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Διαβάστε περισσότερα

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Μαρίνα Μουνδριανάκη Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου Τηλέφωνο : 28310-77466

Διαβάστε περισσότερα

E Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

E Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία Πληροφορίες: Σ. Λυκοπούλου Θεσσαλονίκη, 15 Οκτωβρίου 2015 Τηλ. : 2310 99 6887 Fax: 2310 99 5175 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ηράκλειο, 23 Μαίου 2014 Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 70013 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά 28-9-2017 Αρ. πρωτ. ΣΔΟ 387 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δ/νση: Ψαχνά, Εύβοια 34400 Τηλ: 2228099560 Fax: 2228023766 Πληρ: Κ. Κοντομανώλης e-mail: sdo@teiste.gr Προς Μέλη Εκλεκτορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γραμματεία ΑΡΙ ΣΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Μπακιρτζόγλου Π. Τηλ : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Οι Κανόνες αυτοί εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 14(1)(β), 15Β και 32 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 έως 2013 και των Κανονισμούς 28 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γραμματεία

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γραμματεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Παρασκευή Νίτσιου Τηλ.: 2310 99 5595, 5596 Fax: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Απριλίου 2010 Αριθμ. Πρωτ.: Θέμα: Εκλογές για την ανάδειξη Πρυτανικών αρχών του Ιδρύματος Γ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Απριλίου 2010 Αριθμ. Πρωτ.: Θέμα: Εκλογές για την ανάδειξη Πρυτανικών αρχών του Ιδρύματος Γ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Απριλίου 2010 Αριθμ. Πρωτ.: 3040 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κα Πόπη Μπάκα Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 118 55, Αθήνα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αργοναυτών & Φιλελλήνων-Βόλος Τ.Κ. 38221 Τηλ.24210-74579 E-mail:deanhum@uth.gr Αρ. πρωτ.: 445 Βόλος, 21 Νοεμβρίου 2017 Προς: Τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Πληροφορίες : Θ. Ροζάκη Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου Τηλέφωνο : 28310-77780 FAX: 28310-77782 E-mail : rozaki@uoc.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Χρυσόστομος Α. Σταμούλης Τηλ. 2310-996977 Εmail: stamchr@theo.auth.gr ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Ρία Πήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 3325 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 1805_ADMN Βόλος 30 Νοεμβρίου 2017 Προς: τα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ), της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.κ.

Διαβάστε περισσότερα

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Πληροφορίες : Αννα Παντελιδάκη Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη, 71003 Ηράκλειο Τηλέφωνο : 2810545131, 545138

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 1810_ADMN Βόλος 30 Νοεμβρίου 2017 Προς: τα μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ), της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ Πληροφορίες : Ε.Καλογεράκη Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου Τηλέφωνο : 28310-77406 FAX: 28310-77404

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαμία Οκτώβριος 2017 1 2 ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ Περιεχόμενα Περιεχόμενα...

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο. Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ (Στη συνεδρίασή της στις 22 Μαΐου 2014)

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο. Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ (Στη συνεδρίασή της στις 22 Μαΐου 2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Πληροφορίες: Μαρία Σμυρνάκη Ταχ. /νση: Πανεπιστημιούπολη Βουτών Τηλέφωνο: 2810-394401 *FAX:2810-394404

Διαβάστε περισσότερα

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Πληροφορίες : Χρυσούλα Κελαϊδή Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη, 74100 Ρέθυμνο Τηλέφωνο : 2831077301 *FAX: 2831077304

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν & Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Μ Ε Ν Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην

Διαβάστε περισσότερα

1966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

1966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α 114/04.08.2017 δ) τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο. Το Πρυτανικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ Τ Ρ Ι Μ Ε Λ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Διενέργειας της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή Κοινωνικών, Οικονομικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ιστοσελίδα: www.biology.uoc.gr. Πληροφορίες: Μαρία Σμυρνάκη Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημιούπολη Βουτών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ.Πρωτ. Βαθμ. Προτερ. Φ / 60/116685/ Β2/ / Προέδρους όλων τ ν Α.Ε.1. (Πανεπιστήμια και Τ...

Μαρούσι, Αρ.Πρωτ. Βαθμ. Προτερ. Φ / 60/116685/ Β2/ / Προέδρους όλων τ ν Α.Ε.1. (Πανεπιστήμια και Τ... ΕΛΛΙ-ΙΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤιΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔIΟΙΚΗΤιΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠANEΠΙΣΤHΓv1IAKHΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α'

Διαβάστε περισσότερα

(µε τη φροντίδα της Γραµµατείας του οικείου Τµήµατος) Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

(µε τη φροντίδα της Γραµµατείας του οικείου Τµήµατος) Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Πληροφορίες : Μαρία Μουζουράκη Ταχ. /νση : Πανεπιστηµιούπολη Ρεθύµνου Τηλέφωνο : 28310-77211 FAX: 28310-77241

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ : Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ. του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. του Πανεπιστημίου Κρήτης

Π Ρ Ο Σ : Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ. του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. του Πανεπιστημίου Κρήτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ UNIVERSITY OF CRETE DEPARTMENT OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Hράκλειο 30/5/2016 Αρ. Πρωτ. 6458 Π Ρ Ο Σ : T Ο Υ Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του

Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ηράκλειο 08/10/2015 Αριθµ. Πρωτ. 326 / Φ.20 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.E.I.) ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ταχ/κή Θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥTΟΔ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

1966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α 114/04.08.2017 δ) τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο. Το Πρυτανικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πληροφορίες : Μ. Σμυρνάκη Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη Ηράκλειο Τηλέφωνο : 2810-393200 FAX: 2810393202 E-mail : dean_se@uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ Τ Ρ Ι Μ Ε Λ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Διενέργειας της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη του Πανεπιστημίου Κρήτης Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΣ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΣ) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΣ) Για την ανάδειξη α) Διοικητικού συμβουλίου και β) Εξελεγκτικής επιτροπής του Σωματείου Στην. σήμερα../ /., ημέρα.. και ώρα στην αίθουσα του.οδός..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 1

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 1 ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2009-2014) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 1 ooo ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 70013 Ηράκλειο Κρήτης (Τ.Θ. 2208) Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Χανιά ( Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ.πρωτ.: ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Χανιά ( Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ.πρωτ.: ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Χανιά 14-11-2017 ( Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ.πρωτ.: 508 ------------------------ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ταχ.Δ/νση: Ρωμανού 3 Χαλέπα 73 133 Xανιά Κρήτης Πληροφορίες:Γείτονα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Χανιά ( Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ.πρωτ.: ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Χανιά ( Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ.πρωτ.: ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Χανιά 14-11-2017 ( Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ.πρωτ.: 509 ------------------------ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ταχ.Δ/νση: Ρωμανού 3 Χαλέπα 73 133 Xανιά Κρήτης Πληροφορίες:Γείτονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ Πληροφορίες : Μ. Σμυρνάκη Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη Ηράκλειο Τηλέφωνο : 2810 393200 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Οριστικοποίηση εκλογικών καταλόγων από τον Πρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ.. Συγκέντρωση υποψηφιοτήτων από την Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας εκλογών,

Οριστικοποίηση εκλογικών καταλόγων από τον Πρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ.. Συγκέντρωση υποψηφιοτήτων από την Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας εκλογών, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr Χρονοδιάγραμμα Εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Α/α

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας : 11527 Τηλέφωνο : 2132143301 Fax : 2132143222

Διαβάστε περισσότερα

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ (για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ [το οποίο ο κάθε Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ) Για την ανάδειξη α) Διοικητικού συμβουλίου, β)εξελεγκτικής επιτροπής και γ) άλλων οργάνων του Σωματείου Στην. σήμερα../ /., ημέρα.. και ώρα στην αίθουσα του.οδός..

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελληνική ΑΔΑ: 4ΑΣΒΚ-ΑΣΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Μαΐου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 24405 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα