Σταύρος Ελ. Καλογιάννης Διεθνείς αντιπαραθέσεις και συγκλίσεις για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σταύρος Ελ. Καλογιάννης Διεθνείς αντιπαραθέσεις και συγκλίσεις για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή"

Transcript

1 Σταύρος Ελ. Καλογιάννης Διεθνείς αντιπαραθέσεις και συγκλίσεις για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή Οι θέσεις της Ελλάδας την πενταετία

2 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογος... 9 Εισαγωγή Έτος Α εξάμηνο Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) Προεδρία Ιρλανδίας - Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο Μείωση της περιεκτικότητας σε θείο των καυσίμων πλοίων Πρόληψη, ανακύκλωση και μεταφορά αποβλήτων Αξιολόγηση και αδειοδότηση χημικών προϊόντων (REACH) Βιοποικιλότητα Γενετικά τροποποιημένος αραβόσιτος NK Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος Απόβλητα εξορυκτικής βιομηχανίας Β εξάμηνο Προεδρία Ολλανδίας - Άτυπο Συμβούλιο στο Μάαστριχτ Προεδρία Ολλανδίας - Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο Οικολογικά αποτελεσματικές καινοτομίες Διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών Απόβλητα εξορυκτικής βιομηχανίας Φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Κλιματική αλλαγή Χρηματοδότηση του δικτύου «Natura 2000» Βιώσιμες οδικές μεταφορές Αστικό περιβάλλον Προεδρία Ολλανδίας - Συμβούλιο στις Βρυξέλλες Αναθεώρηση της ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη... 37

3 Ενδιάμεση αξιολόγηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας (Έκθεση Kok) Σύμβαση του Άαρχους Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές Αξιολόγηση και αδειοδότηση χημικών προϊόντων (REACH) Γενετικά τροποποιημένη ελαιοκράμβη GT Κλιματική αλλαγή Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον LIFE Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης Είδη βαθέων υδάτων Έτος Α εξάμηνο Προεδρία Λουξεμβούργου - Συμβούλιο στις Βρυξέλλες Προετοιμασία του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Επιτροπή του ΟΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη Σύμβαση του Άαρχους Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοποικιλότητα Προεδρία Λουξεμβούργου - Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο Κοινοτική υποδομή χωρικών πληροφοριών (INSPIRE) Στρατηγική για τον υδράργυρο Διάλυση πλοίων Αξιολόγηση και αδειοδότηση χημικών προϊόντων (REACH) Κατάργηση εθνικών μέτρων για γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς Γενετικά τροποποιημένος αραβόσιτος ΜΟΝ Β εξάμηνο Προεδρία Ηνωμένου Βασιλείου - Άτυπο Συμβούλιο στο Λονδίνο Προεδρία Ηνωμένου Βασιλείου - Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο Βελτίωση της νομοθεσίας (better regulation) Αξιολόγηση και αδειοδότηση χημικών προϊόντων (REACH) Κλιματική αλλαγή

4 2.2.3 Προεδρία Ηνωμένου Βασιλείου - Συμβούλιο στις Βρυξέλλες Περιορισμός του αντίκτυπου των αεροπορικών μεταφορών στην κλιματική αλλαγή Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον LIFE Γενετικά τροποποιημένος αραβόσιτος ΜΟΝ 863 Χ ΜΟΝ Στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση Σύνοδος του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή στο Μόντρεαλ Σύνοδος Ευρω-μεσογειακής περιβαλλοντικής συνεργασίας στη Βαρκελώνη Έτος Α εξάμηνο Προεδρία Αυστρίας - Συμβούλιο στις Βρυξέλλες Μείωση εκπομπών από τα αυτοκίνητα Αδειοδότηση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών Προετοιμασία διάσκεψης για τη βιοποικιλότητα Διαχείριση κινδύνου πλημμυρών Κλιματική αλλαγή Προετοιμασία του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ανασκόπηση της Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη Πρόληψη και ανακύκλωση αποβλήτων Ευρωπαϊκή δράση για τη λειψυδρία και την ξηρασία Προεδρία Αυστρίας - Συμβούλιο στο Ραστ Προεδρία Αυστρίας - Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο Διαχείριση κινδύνου πλημμυρών Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα Πολιτική για τα απόβλητα Αστικό περιβάλλον Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί Βιοκαύσιμα - βιομάζα Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον LIFE

5 5 Σύμβαση των Άλπεων - Πρωτόκολλα στους τομείς της προστασίας του εδάφους, της ενέργειας και του τουρισμού Β εξάμηνο Προεδρία Φινλανδίας - Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα Προετοιμασία διάσκεψης στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βασιλείας Κλιματική αλλαγή Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος Αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων Σύνοδος Ευρω-μεσογειακής περιβαλλοντικής συνεργασίας στο Κάιρο Προεδρία Φινλανδίας - Συμβούλιο στις Βρυξέλλες Οδηγία για τη θαλάσσια Στρατηγική Προσωρινή απαγόρευση γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου (τύποι ΜΟΝ 810, Τ 25) Κλιματική αλλαγή Αξιολόγηση και αδειοδότηση χημικών προϊόντων (REACH) Στρατηγική για την αειφόρο χρήση φυτοφαρμάκων Έτος Α εξάμηνο Διεθνής διάσκεψη για μία παγκόσμια οικολογική διακυβέρνηση στο Παρίσι Προεδρία Γερμανίας - Συμβούλιο στις Βρυξέλλες Κλιματική αλλαγή Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών από τις αεροπορικές μεταφορές Γενετικά τροποποιημένα αραβόσιτος (ΜΟΝ 810) και γαρύφαλλο ( ) 108 Μείωση εκπομπών από τα αυτοκίνητα Προστασία του εδάφους Αειφόρος χρήση φυτοφαρμάκων Ευρω-ασιατική διάσκεψη Περιβάλλοντος στην Κοπεγχάγη Προεδρία Γερμανίας - Άτυπο Συμβούλιο στην Έσση Προεδρία Γερμανίας - Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο

6 Οδηγία για τα απόβλητα Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος για τα ύδατα Απαγόρευση εξαγωγών μεταλλικού υδράργυρου Διασυνοριακή διακίνηση ζώντων τροποποιημένων οργανισμών Γενετικά τροποποιημένος αραβόσιτος ΜΟΝ Αναθεώρηση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών Β εξάμηνο Βουλευτικές εκλογές Σεπτεμβρίου Προεδρία Πορτογαλίας - Σύνοδος Διεθνούς Συνεργασίας Δράσης Άνθρακα στη Λισαβόνα Προεδρία Πορτογαλίας - Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο Λειψυδρία και ξηρασία Άρση προσωρινής απαγόρευσης δύο τύπων γενετικά τροποποιημένου αραβόσιτου (ΜΟΝ 810 και Τ 25) Κλιματική αλλαγή Ποιότητα καυσίμων Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη Σύνοδος του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή στο Μπαλί Συνθήκη Λισαβόνας Προεδρία Πορτογαλίας - Συμβούλιο στις Βρυξέλλες Προεδρία Πορτογαλίας - Συμβούλιο στις Βρυξέλλες Προστασία του εδάφους Ένταξη αεροπορικών μεταφορών στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών Προστασία της φάλαινας Έτος Α εξάμηνο Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της Ελλάδας από τον ΟΟΣΑ Προεδρία Σλοβενίας - Συμβούλιο στις Βρυξέλλες Προετοιμασία του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια

7 7 Μείωση εκπομπών από τα αυτοκίνητα Προετοιμασία συνόδου για τη βιοποικιλότητα Προεδρία Σλοβενίας - Συμβούλιο στο Μπρντό Προεδρία Σλοβενίας - Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο Δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια Μείωση εκπομπών από αυτοκίνητα Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί Β εξάμηνο Προεδρία Γαλλίας - Συμβούλιο στο Παρίσι Προεδρία Γαλλίας - Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο Προετοιμασία των διαπραγματεύσεων του Πόζναν Δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί Εμπόριο προϊόντων φώκιας Διαχείριση αποβλήτων Ποιότητα επιφανειακών υδάτων Προεδρία Γαλλίας - Συμβούλιο στις Βρυξέλλες Το πρόβλημα του υδράργυρου σε παγκόσμια κλίμακα Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης (Integrated Pollution Prevention and Control, IPPC) Δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια Αποψίλωση των δασών Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί Διαχείριση παράκτιων περιοχών της Μεσογείου Έτος Α εξάμηνο Παρουσίαση στο Παρίσι της Έκθεσης του ΟΟΣΑ για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της Ελλάδας, τη δεκαετία Προεδρία Τσεχίας - Συμβούλιο στις Βρυξέλλες Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης

8 Προετοιμασία του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αποφάσεις για γενετικά τροποποιημένους τύπους αραβοσίτου ΜΟΝ 810 και Τ Επίσκεψη της Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης Danuta Hübner στην Ήπειρο Ευρωεκλογές Ιουνίου Προεδρία Τσεχίας - Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο Βιοποικιλότητα και χωροκατακτητικά ξένα είδη Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης Προστασία του εδάφους Κλιματική αλλαγή Βιολογικά απόβλητα Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί Σχέδιο ΕΕ - Κίνας για μονάδες άνθρακα με μηδαμινές εκπομπές Παρουσίαση στην Αθήνα της Έκθεσης του ΟΟΣΑ για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της Ελλάδας, τη δεκαετία Επιμύθιο Παραρτήματα Παράρτημα Ι: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Συμβούλιο Παράρτημα ΙΙ: Στάθμιση των ψήφων στα κράτη-μέλη Ειδική πλειοψηφία Παράρτημα ΙΙΙ: Διαδικασία Επιτροπολογίας Παράρτημα ΙV: Πρόταση για το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον LIFE Παράρτημα V: Πρωτοβουλία για τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με φαινόμενα ξηρασίας Παράρτημα VΙ: Έκκληση των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή Παράρτημα VΙΙ: Ιδρυτική διακήρυξη της International Carbon Action Partnerchip (ICAP) 207 Πηγές Αναφορές στο διαδίκτυο

9 9 Πρόλογος Τον Μάρτιο 2004 η Νέα Δημοκρατία επικράτησε καθαρά στις βουλευτικές εκλογές και ο Κώστας Καραμανλής ορκίστηκε Πρωθυπουργός για πρώτη φορά. Είχα την ιδιαίτερη τιμή να επιλεγώ ως υφυπουργός στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με αρμοδιότητα στα θέματα περιβάλλοντος, απ την πρώτη Κυβέρνηση. Παρέμεινα στη θέση αυτή και μετά την εκλογική νίκη του 2007 μέχρι τον Οκτώβριο 2009, οπότε τις εκλογές κέρδισε το ΠΑΣΟΚ. Στα πεντέμισι χρόνια της θητείας μου (Μάρτιος Οκτώβριος 2009), είχα αναλάβει την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών θεμάτων του Υπουργείου και μετείχα σε σαράντα περίπου Συμβούλια Υπουργών Περιβάλλοντος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αλλά και διεθνώς (ΟΗΕ, ΟΟΣΑ, Ευρω-μεσογειακή συνεργασία, κ.α), εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Άλλωστε μου έγινε η ιδιαίτερη τιμή να οριστώ από τον Πρωθυπουργό, το 2007, εθνικός εκπρόσωπος για τη Στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη, την οποία και εκπονήσαμε στο ΥΠΕΧΩΔΕ στο πλαίσιο της αναθεωρημένης ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη. Η πενταετία ήταν πολύ κρίσιμη διεθνώς, από πλευράς προστασίας του κλίματος καθώς, το 2007, τέθηκε σε ισχύ το Πρωτόκολλο του Κυότο στο πλαίσιο της Σύμβασης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή. Τέθηκε δηλαδή σε ισχύ, για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο, μία συμφωνία μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούν την κλιματική αλλαγή. Το 2008, συμφωνήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι δεσμεύσεις για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών και την προώθηση της καθαρής ενέργειας στην ΕΕ μέχρι το Τα μέτρα αυτά συνδυάζονται με την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των βιοκαυσίμων, την προστασία της βιοποικιλότητας και τα χρηματοδοτικά προγράμματα για το περιβάλλον. Ήταν η περίοδος του σοβαρού προβληματισμού στην Ευρώπη, και στον υπόλοιπο κόσμο σε μικρότερο βαθμό τότε, για την υπόθεση του περιβάλλοντος και της υπερθέρμανσης του πλανήτη με το γνωστό φαινόμενο του θερμοκηπίου που οδήγησαν τους Ευρωπαίους στην ανάληψη συνεχών πρωτοβουλιών για την αποκατάσταση του κλίματος. Οι άοκνες ενέργειες του Συμβουλίου των Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ, με τη σημαντική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνέβαλαν αποφασιστικά στην αφύπνιση των λαών και στην εξάπλωση του οικολογικού κινήματος παγκοσμίως, αλλά και στην έμπρακτη αποδοχή των ευρωπαϊκών προτάσεων απ τις μεγάλες αναδυόμενες χώρες, την Κίνα, τις Ινδίες και τη Βραζιλία και άλλων μικρότερων απ τον φτωχό κόσμο. Οπωσδήποτε το πρόβλημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη παραμένει εκρηκτικό, μετά την πρόσφατη αποτυχία της διάσκεψης του ΟΗΕ στο Κανκούν του Μεξικού, λόγω της αρνητικής στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας κυρίως, με αποτέλεσμα την μη επίτευξη συμφωνίας για την ανανέωση του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Λήγει το προσεχές έτος το Πρωτόκολλο και η ανθρωπότητα κινδυνεύει να μείνει χωρίς ρυθμιστικό παράγοντα για τον περιορισμό των εκπομπών. Εμείς, αμετανόητα αισιόδοξοι, πιστεύουμε ότι και την τελευταία στιγμή θα επέλθει κάποια συμφωνία, ίσως στη διάσκεψη της Νότιας Αφρικής, στο τέλος του Την εμπειρία μου από τη συμμετοχή μου σε ευρωπαϊκά Συμβούλια και διεθνείς διασκέψεις καταθέτω στο βιβλίο. Καταγράφονται οι αντιπαραθέσεις μεταξύ κρατών - μελών αλλά και οι συγκλίσεις καθώς και οι αποφάσεις που λάβαμε για την προώθηση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι προβληματισμοί που αναπτύσσονταν διεθνώς αλλά και οι διαφορετικές οπτικές γωνίες υπό τις οποίες προσελάμβανε κάθε χώρα την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της, που αποτελεί τη μεγαλύτερη οικολογική πρόκληση που έχει ποτέ αντιμετωπίσει ο πλανήτης. Στο βιβλίο καταγράφονται τα Συμβούλια Περιβάλλοντος ανά έτος, ώστε να υπάρχει μία χρονολογική συνέχεια και παρουσιάζονται αναλόγως της χώρας που ασκούσε την

10 Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζεται επίσης και κάθε άλλη διεθνής διάσκεψη που γινόταν ενδιάμεσα. Το βιβλίο φιλοδοξεί στο να γνωρίσουν οι πολίτες καλύτερα το έργο που έγινε σε περιβαλλοντικά θέματα την περίοδο αυτή και να γίνουν ευρύτερα γνωστές οι θέσεις της χώρας μας για θέματα αειφορίας και κλίματος στα διεθνή fora, θέσεις οι οποίες ήταν προωθημένες, προοδευτικές, στο πλαίσιο της ΕΕ και της Ευρωζώνης στο οποίο ήταν σταθερά προσηλωμένος ο Κώστας Καραμανλής. Η Νέα Δημοκρατία, υπό την ηγεσία του Προέδρου της Αντώνη Σαμαρά, είναι καθ όλα έτοιμη να συνεχίσει το έργο της για την αποκατάσταση του κλίματος, για το οποίο τόσο πολύ είχε κατασυκοφαντηθεί προεκλογικά. Αλλά τώρα, όλο και περισσότεροι αναγνωρίζουν το τι είχε πράγματι, σε όλους τους τομείς, επιτευχθεί και αναμένουν την επιστροφή της στην εξουσία, η οποία και δεν θα αργήσει. Στα πεντέμισι αυτά χρόνια έγινα το παλιότερο μέλος του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος, γνώρισα προσωπικότητες όπως τον Jacques Delors, τον πρόεδρο Jacques Chirac και τον φιλόσοφο Edgar Morin και συνεργάστηκα με πολύ αξιόλογους πολιτικούς, όπως τον Γάλλο Jean-Louis Borloo και τον Γερμανό Sigmar Gabriel. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου στο Υπουργείο και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες για την συνεισφορά τους στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων θέσεων για τη χώρα μας. Ευχαριστώ θερμά τον Κώστα Καραμανλή για την εμπιστοσύνη με την οποία με περιέβαλε ως συνεργάτη του Γεωργίου Σουφλιά, υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 10 Σταύρος Ελ. Καλογιάννης

11 11 Εισαγωγή Tο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος (εφ εξής Συμβούλιο Περιβάλλοντος) είναι το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφ εξής ΕΕ) για θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης. Στο Συμβούλιο μετέχουν οι υπουργοί Περιβάλλοντος των κρατών-μελών της ΕΕ, οι οποίοι συναντώνται για να συζητήσουν και να εγκρίνουν από κοινού με το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά και να αποφασίσουν τις κοινές θέσεις της ΕΕ για τις διεθνείς διασκέψεις επί θεμάτων περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής και αειφορίας. Ο αριθμός των τακτικών συνόδων του Συμβουλίου Περιβάλλοντος ανέρχεται σε τέσσερις ανά έτος (δύο ανά εξάμηνο, εναλλάξ στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο), ενώ των ατύπων Συμβουλίων σε δύο (μία ανά εξάμηνο, σε πόλεις που όριζαν τα κράτη-μέλη που ασκούσαν την Προεδρία της ΕΕ). Οι συζητήσεις στα Συμβούλια της ΕΕ, στα οποία μετείχα, αφορούσαν όλο το φάσμα των περιβαλλοντικών θεμάτων και ειδικότερα: Την αειφόρο ανάπτυξη (Στρατηγική της αειφόρου ανάπτυξης, ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής πολιτικής) Την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Την ατμοσφαιρική ρύπανση (ποιότητα του αέρα, ατμοσφαιρικοί ρύποι, εκπομπές οχημάτων και βιομηχανίας) Τη συνεργασία με τρίτες χώρες (διεθνείς Συνθήκες) Τη διαχείριση των αποβλήτων (ανακύκλωση και πρόληψη των αποβλήτων, επικίνδυνα απόβλητα, ραδιενεργά απόβλητα) Την προστασία και διαχείριση των υδάτων (χρήση των υδάτων, θαλάσσια ρύπανση, ποιότητα εσωτερικών υδάτων) Την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας (βιοποικιλότητα, πανίδα και χλωρίδα, δάση, γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί) Την ηχητική ρύπανση (διαχείριση του θορύβου, ειδικές πηγές θορύβου) Την προστασία του εδάφους (διαχείριση ειδικών εδαφών, απόρριψη ουσιών) Τα χημικά (πλαίσιο για τη διαχείριση των χημικών, φυτοφάρμακα, διασυνοριακή διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων). Σύμφωνα με την ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τέθηκε σε ισχύ με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θεσπίζουν Κανονισμούς, Οδηγίες, Αποφάσεις, Συστάσεις και Γνώμες. - Ο Κανονισμός προσφέρει τα πλεονεκτήματα της γενικής και καθολικής εφαρμογής, όντας δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και άμεσα εφαρμοστέος ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη-μέλη, χωρίς την πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση που συνεπάγεται μια εθνική πράξη που είναι αναγκαία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. - Η Οδηγία δεσμεύει κάθε κράτος-μέλος στο οποίο απευθύνεται, όσον αφορά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά αφήνει την επιλογή του τύπου και των μέσων εφαρμογής της στην αρμοδιότητα των εθνικών Αρχών. - Η Απόφαση είναι δεσμευτική ως προς όλα τα μέρη της. Όταν ορίζει αποδέκτες, είναι δεσμευτική μόνο για αυτούς. - Οι Συστάσεις και οι Γνώμες δεν δεσμεύουν. Η διαδικασία συναπόφασης ή η «συνήθης νομοθετική διαδικασία», όπως είναι γνωστή μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, περιγράφεται στο άρθρο 294 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ. Η διαδικασία αυτή συνίσταται στην έκδοση Κανονισμών, Οδηγιών ή Αποφάσεων από κοινού από το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το

12 Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εφ εξής Επιτροπή). Στο ίδιο άρθρο περιγράφεται επίσης ο ρόλος που διαδραματίζει σ αυτή τη διαδικασία καθ ένα από τα τρία θεσμικά όργανα: το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Ειδικότερα το άρθρο 294 αναφέρει: 1. Όταν οι Συνθήκες παραπέμπουν στη συνήθη νομοθετική διαδικασία για την έκδοση μιας πράξης, ακολουθείται η εξής διαδικασία. 2. Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Πρώτη ανάγνωση 3. Το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθορίζει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση και τη διαβιβάζει στο Συμβούλιο. 4. Εάν το Συμβούλιο εγκρίνει τη θέση του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκδίδεται η σχετική πράξη με τη διατύπωση που αποδίδει τη θέση του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 5. Εάν το Συμβούλιο δεν εγκρίνει τη θέση του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθορίζει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση και τη διαβιβάζει στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 6. Το Συμβούλιο ενημερώνει πλήρως το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους λόγους που το οδήγησαν να καθορίσει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση. Η Επιτροπή ενημερώνει πλήρως το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη θέση της. Δεύτερη ανάγνωση 7. Εάν, εντός τριών μηνών από τη διαβίβαση της θέσης, το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: α) εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ή δεν διατυπώσει γνώμη, η σχετική πράξη θεωρείται ότι εκδόθηκε με τη διατύπωση που αποδίδει τη θέση του Συμβουλίου, β) απορρίψει με την πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, η σχετική πράξη θεωρείται ότι δεν εκδόθηκε, γ) προτείνει, με την πλειοψηφία των μελών του που το απαρτίζουν, τροπολογίες επί της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, το τροποποιημένο αυτό κείμενο διαβιβάζεται στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, η οποία γνωμοδοτεί για τις τροπολογίες αυτές. 8. Εάν, εντός τριών μηνών από την παραλαβή των τροπολογιών του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία: α) εγκρίνει όλες τις εν λόγω τροπολογίες, η σχετική πράξη θεωρείται ότι εκδόθηκε, β) δεν εγκρίνει όλες τις τροπολογίες, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, σε συμφωνία με τον Πρόεδρο του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συγκαλεί την επιτροπή συνδιαλλαγής εντός έξι εβδομάδων. 9. Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα για τις τροπολογίες για τις οποίες η Επιτροπή έχει εκφέρει αρνητική γνώμη. Όλα τα παραπάνω μοιάζουν με λαβύρινθο αλλά είναι η κατάληξη εμπειρίας, πιέσεων, συμβιβασμών και αυτό ήταν το πλαίσιο βάσει του οποίου εκδίδονται οι Οδηγίες και λαμβάνονται οι αποφάσεις στα Συμβούλια. Η προτεινόμενη νομική βάση για τις Οδηγίες ήταν το πρώην άρθρο 175 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (που έγινε άρθρο 192 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ μόλις αυτή τέθηκε σε ισχύ) σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο αποφάσιζε τις δράσεις που έπρεπε να αναλάβει η Κοινότητα για την υλοποίηση των στόχων που αναφέρονταν στο πρώην άρθρο 174 (άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ). Το άρθρο 174 ανέφερε (στην παράγραφο 1) ότι «η πολιτική της ΕΕ στον τομέα του περιβάλλοντος συμβάλλει στην επιδίωξη των ακόλουθων στόχων: τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, 12

13 την προστασία της υγείας του ανθρώπου, τη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων, την προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, μέτρων για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ή παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων, και ιδίως την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος». Η διαδικασία αυτή ήταν χρονοβόρα, γι αυτό και όλες σχεδόν οι Οδηγίες συζητιόταν σε διαδοχικά Συμβούλια, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Εν όψει των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων το Συμβούλιο «Περιβάλλον» κατέληγε σε συμπεράσματα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τα συμπεράσμα Συμβουλίου επί ενός θέματος, π.χ. για την κλιματική αλλαγή, είναι σημαντικά για το θέμα που αφορούν, διότι ουσιαστικά προτρέπουν τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα να αναλάβουν δράσεις επί του θέματος ή να εντείνουν τις δράσεις στο συγκεκριμένο θέμα. Στις συνόδους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) που μετείχα το θέμα συζήτησης ήταν αποκλειστικά η κλιματική αλλαγή και οι τρόποι αντιμετώπισής της. Στα Συμβούλια Υπουργών Περιβάλλοντος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στα θέματα συζήτησης κυριαρχούσαν οι σχέσεις περιβάλλοντος και ανάπτυξης. Στις Ευρω-μεσογειακές διασκέψεις σημαντικότερο θέμα ήταν η απορρύπανση της Μεσογείου και οι πρωτοβουλίες της ΕΕ επ αυτού. Πολλά θέματα έρχονταν και ξανάρχονταν στο Συμβούλιο, ανάλογα με τις εξελίξεις. Κυριαρχούσαν η κλιματική αλλαγή, που συζητούνταν σε όλα τα Συμβούλια και μάλιστα με αυξανόμενη ένταση και πολλές δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων και οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, θέμα που σχετίζεται με την υγεία, την ηθική, το περιβάλλον, τη γεωργία, τη διατροφή. 13

14 14 1 Έτος 2004 Α εξάμηνο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), Παρίσι Απριλίου Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, Προεδρία Ιρλανδίας, Λουξεμβούργο 28 Ιουνίου Β εξάμηνο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, Προεδρία Ολλανδίας, Μάαστριχτ Ιουλίου Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, Προεδρία Ολλανδίας, Λουξεμβούργο 14 Οκτωβρίου Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, Προεδρία Ολλανδίας, Βρυξέλλες 20 Δεκεμβρίου

15 Α εξάμηνο Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) είναι ένας διεθνής Οργανισμός που ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο 1960 από είκοσι χώρες του δυτικού, τότε, κόσμου. Διαδέχθηκε τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας, που είχε δημιουργηθεί μετά τον 2 ο παγκόσμιο πόλεμο από μεγάλες ευρωπαϊκές προσωπικότητες, όπως ο Robert Shuman και ο Paul Henri Spaak, και είχε την ευθύνη συντονισμού του σχεδίου Marshall. Η Ελλάδα ήταν μεταξύ των πρώτων χωρών που υπέγραψαν την ιδρυτική συνθήκη του ΟΟΣΑ η οποία τέθηκε σε ισχύ το Το 2009 ο Οργανισμός, που έχει έδρα στο Παρίσι, αριθμούσε 30 χώρες-μέλη ενώ συνεργαζόταν με άλλα 70 κράτη που δεν είναι επίσημα μέλη του καθώς και με άλλους διεθνείς Οργανισμούς. Βασική του αποστολή είναι να δίνει την ευκαιρία στις χώρες-μέλη του να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις ώστε να πετύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομική πρόοδο και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων τους. Ο ΟΟΣΑ δεν θέτει κανόνες όπως συμβαίνει με άλλους διεθνείς Οργανισμούς. Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός, προκειμένου να βοηθήσει το έργο του καθορισμού των κυβερνητικών πολιτικών των μελών του. Καλύπτει δε όλους σχεδόν τους τομείς των κυβερνητικών δραστηριοτήτων με συστηματικό τρόπο. Την υποστήριξη των θεμάτων που αφορούν τη χώρα μας στα Συμβούλια του ΟΟΣΑ αναλαμβάνει η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία που εδρεύει στο Παρίσι και έχει ως αποστολή τη συνεχή παρακολούθηση, μελέτη και ενημέρωση της Ελληνικής Κυβέρνησης για κάθε θέμα που αφορά τις τρέχουσες εργασίες του ΟΟΣΑ. Το πρώτο Συμβούλιο στο οποίο μετείχα, ένα μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου, ήταν το Συμβούλιο υπουργών Περιβάλλοντος του ΟΟΣΑ, που έγινε στο Παρίσι, από Απρίλιου Θέμα του Συμβουλίου ήταν οι δράσεις του ΟΟΣΑ για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής Στρατηγικής του Οργανισμού για την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα που είχαν υιοθετήσει το 2001 οι υπουργοί Περιβάλλοντος των χωρών-μελών του. Οι τρεις διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης, δηλαδή η επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης, η προώθηση της κοινωνικής συνοχής και η προστασία του περιβάλλοντος, είναι στόχοι αλληλοεξαρτώμενοι που απαιτούν διεθνή συνεργασία. Οι πέντε στόχοι της περιβαλλοντικής Στρατηγικής του ΟΟΣΑ ήταν: - Η διατήρηση του συνόλου των οικοσυστημάτων, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων. Έμφαση δινόταν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων. - Η αποσύνδεση των πιέσεων στο περιβάλλον από την οικονομική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό ο ΟΟΣΑ καλούσε τις χώρες-μέλη του να μειώσουν δραστικά τη χρήση φυσικών πόρων. Πρότεινε δε σε κάθε χώρα να καθορίσει τους είκοσι πλέον απειλούμενους πόρους της από μη βιώσιμες πρακτικές και να αναπτύξει ποσοτικούς στόχους αειφόρου διαχείρισης και αποτελεσματικά εργαλεία για να επιτύχει αυτούς τους στόχους. - Η βελτίωση των πληροφοριών για την λήψη αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό η μέτρηση της προόδου γινόταν μέσω δεικτών. - Η κοινωνικο-περιβαλλοντική αλληλεπίδραση με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. - Η περιβαλλοντική αλληλεξάρτηση σε παγκόσμια κλίμακα μέσω της βελτίωσης της διακυβέρνησης και της συνεργασίας. Στο Συμβούλιο, πέραν των εκπροσώπων των χωρών-μελών, μετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ Donald Johnston, η Επίτροπος Περιβάλλοντος Catherine Day,

16 εκπρόσωποι του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, της Κίνας και τρίτων χωρών ως παρατηρητών. Ένα από τα θέματα που τέθηκαν επιτακτικά κατά τη συζήτηση ήταν η υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Κυότο για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η εφαρμογή πολιτικών σε εθνικό επίπεδο για την επιτυχία των στόχων του. To Πρωτόκολλο υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο 1997, στο Κυότο, με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται στη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Το Πρωτόκολλο στόχευε σε συνολική μείωση των εκπομπών τουλάχιστον κατά 5% την πενταετία σε σύγκριση με τα επίπεδα του Για την επίτευξή του, τα αναπτυγμένα κράτη - μέρη του πλανήτη που περιλαμβάνονταν στο Πρωτόκολλο καλούνταν να εξασφαλίσουν ότι οι εκπομπές τους, για 6 αέρια του θερμοκηπίου: μεθάνιο, υποξείδιο του αζώτου, υδροφθοράνθρακες, πλήρως φθοριομένοι υδρογονάνθρακες, εξαφθοριούχο θείο και κυρίως διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ), δεν θα υπερβούν τα όρια που έθετε το Πρωτόκολλο. Η Ελλάδα υπέγραψε το Πρωτόκολλο τον Απρίλιο του 1998, παράλληλα με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ και την Επιτροπή και το κύρωσε το Μάιο Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο, η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της έχουν υποχρέωση συνολικής μείωσης των εκπομπών κατά 8% κατά την περίοδο σε σύγκριση με τις εκπομπές του έτους βάσης (1990). Η Ελλάδα δεσμεύθηκε να περιορίσει την αύξηση των εκπομπών της στο +25% για το διάστημα , προκειμένου να συνεισφέρει στον κοινό στόχο της ΕΕ. Για να ανταποκριθεί στη δέσμευσή της αυτή, η χώρα μας εκπόνησε Εθνικό Πρόγραμμα μείωσης εκπομπών αερίων φαινόμενου θερμοκηπίου για την περίοδο το οποίο και εφάρμοζε. Τα κύρια σημεία του Πρωτοκόλλου συνοψίζονται ως εξής: Τα αναπτυγμένα κράτη του πλανήτη δεσμεύθηκαν να μειώσουν τις συνολικές τους εκπομπές κατά τουλάχιστον 5%. Ο στόχος κάθε κράτους πρέπει να επιτευχθεί την περίοδο Τα κράτη μπορούν να δηλώσουν κοινή εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, μέσω μιας συμφωνίας που θα συνάψουν, όπου θα καταγράφεται η υποχρέωση κάθε κράτους ως προς το επίπεδο των εκπομπών και η οποία πρέπει να κατατεθεί μαζί με το κείμενο επικύρωσης. Δυνατότητα εκπλήρωσης μέρους των υποχρεώσεων μέσω τριών ευέλικτων Μηχανισμών: τον Μηχανισμό κοινής εφαρμογής (Joint Implementation), τον Mηχανισμό «καθαρής» ανάπτυξης (Clean Development Mechanism) και το εμπόριο δικαιωμάτων εκπομπών. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων μέσω των Mηχανισμών αυτών είναι συμπληρωματική των εθνικών δράσεων για την επίτευξη του στόχου. Υιοθέτηση πολιτικών και μέτρων: Το Πρωτόκολλο δεσμεύει τα κράτη-μέρη του σε εφαρμογή ή υιοθέτηση πολιτικών και μέτρων για την επίτευξη του στόχου του Πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες κάθε κράτους. Περιλαμβάνει και ενδεικτικό κατάλογο συγκεκριμένων μέτρων που μπορούν να εφαρμοσθούν από τα κράτη-μέρη. Συνεκτίμηση αποδεκτών (καταβόθρες): Το Πρωτόκολλο περιλαμβάνει διατάξεις για την συνεκτίμηση των αποδεκτών (τις καταβόθρες), οι οποίες αν και χρειάζονται περαιτέρω μελέτη και διευκρινήσεις, παρέχουν κατ' αρχήν τη δυνατότητα συνυπολογισμού της πρόσληψης διοξειδίου του άνθρακα από τα δάση και τις καλλιεργούμενες γαίες στη μείωση των εκπομπών. Καθεστώς συμμόρφωσης: Το Πρωτόκολλο προβλέπει την εγκαθίδρυση ενός αυστηρού καθεστώτος συμμόρφωσης. Δεν τέθηκαν ποσοτικοί στόχοι για τις αναπτυσσόμενες χώρες. 16

17 Μεγάλος αριθμός κρατών σε παγκόσμιο επίπεδο είχε υπογράψει και επικυρώσει το Πρωτόκολλο. Όμως το Πρωτόκολλο δεν είχε τεθεί ακόμα σε εφαρμογή καθώς μεγάλες αναπτυγμένες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, ο μεγαλύτερος ρυπαντής παγκοσμίως, η Αυστραλία, η Τουρκία, αρνούνταν να το υπογράψουν. Παράλληλα με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, στο Συμβούλιο συζητήθηκαν θέματα προώθησης των Μηχανισμών που προβλέπονται από το Πρωτόκολλο, με προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στα ενεργειακώς αποδοτικά σχέδια καθώς και ο ρόλος της τεχνολογικής καινοτομίας στην προστασία του περιβάλλοντος Στη συζήτηση επιβεβαιώθηκε η σημασία που αποδιδόταν στην αειφόρο ανάπτυξη, η οποία βασιζόταν στο πρόγραμμα «Action 21» και στο «Σχέδιο εφαρμογής του Γιοχάνεσμπουργκ». Τέλος, από πλευράς ΟΟΣA δεν παραλήφθηκε η αναφορά στην προώθηση μίας περιβαλλοντικής φορολογικής μεταρρύθμισης (reform taxes and subsidies). Πρόκειται για μία πρόταση στην οποία επιμένει ο ΟΟΣΑ, όπως θα δούμε στη συνέχεια, στην Έκθεση που συνέταξε το 2009 για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της χώρας μας. 17

18 Προεδρία Ιρλανδίας - Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο Την Προεδρία της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2004 ασκούσε η Ιρλανδία. Στις 28 Ιουνίου έγινε στο Λουξεμβούργο το τελευταίο Συμβούλιο «Περιβάλλοντος» (δες Παράρτημα Ι) στο οποίο προήδρευε ο υπουργός Περιβάλλοντος, πολιτιστικής κληρονομιάς και τοπικής αυτοδιοίκησης Martin Cullen, ένας δραστήριος και ικανός πολιτικός. Οι εργασίες του Συμβουλίου της ΕΕ γίνονταν στο Κέντρο Διασκέψεων του Λουξεμβούργου, ένα συγκρότημα κτιρίων απρόσωπο και γκρίζο, στην ευρωπαϊκή γειτονιά της πόλης. Στο Συμβούλιο μετείχαν, για πρώτη φορά, οι υπουργοί εκπρόσωποι των δέκα νέων ευρωπαϊκών κρατών που εντάχθηκαν στην ΕΕ με την Συνθήκη ένταξης της 16 ης Απριλίου 2003, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1 η Μαΐου Τα νέα-κράτη μέλη ήταν η Κύπρος, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Σλοβακία και η Σλοβενία. Η ΕΕ διευρυνόταν προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη και γινόταν η Ευρώπη των 25. Η διεύρυνση του 2004, από 15 σε 25 μέλη, ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία της Ένωσης και είχε τις ρίζες της στην κατάρρευση του κομμουνισμού, που συμβολίζεται με την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, το Η διεύρυνση προσέφερε μια μοναδική ευκαιρία να επεκταθούν στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη η σταθερότητα και η ευημερία που απολάμβαναν οι πολίτες της ΕΕ. Οι οικονομίες των δέκα νέων κρατών αναπτύσσονταν με ταχείς ρυθμούς και οι διαφορές ως προς το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διάφορων μελών της Ένωσης μειώνονταν, ενώ το κατά κεφαλήν εισόδημα σε χώρες όπως η Κύπρος και η Σλοβενία προσέγγιζε το αντίστοιχο κρατών-μελών της ΕΕ. Μία από τις κύριες υποχρεώσεις των νέων μελών ήταν η ανάληψη της ευθύνης για τη διασφάλιση των ανατολικών συνόρων τους, τα οποία αποτελούν πλέον τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη διατήρηση ανοιχτών εσωτερικών συνόρων εντός της ΕΕ. Από τα τέλη του 2007, οι πολίτες των νέων χωρών μπορούσαν πλέον να μετακινούνται χωρίς διαβατήριο, γεγονός που συμβόλιζε την κατάργηση των συνόρων ανατολικής-δυτικής Ευρώπης που είχαν δημιουργηθεί με τον ψυχρό πόλεμο, χωρίζοντας την Ευρώπη στα δύο. Σύμφωνα με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992, κάθε ευρωπαϊκό κράτος το οποίο σέβεται τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου, μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της Ένωσης. Πριν από την προσχώρησή τους, τα νέα μέλη πρέπει να διαθέτουν: σταθερούς θεσμούς που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων, λειτουργική οικονομία της αγοράς και ικανότητα αντιμετώπισης της ανταγωνιστικής πίεσης και των δυνάμεων της αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης, ικανότητα ανάληψης των υποχρεώσεων του μέλους, καθώς και δημόσια διοίκηση ικανή να εφαρμόζει και να διαχειρίζεται στην πράξη τη νομοθεσία της ΕΕ. Υπό την έννοια αυτή η διεύρυνση της ΕΕ είναι μια συνεχής διαδικασία και αυτό αποδεικνυόταν στην πράξη. Το 2005 άρχισαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με δύο επιπλέον υποψήφιες χώρες, την Τουρκία και την Κροατία. Επίσης, η αίτηση προσχώρησης που υπέβαλε η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είχε γίνει επίσημα αποδεκτή από την ΕΕ, παρά το γεγονός ότι δεν είχε οριστεί ημερομηνία έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Τον Ιούνιο του 2010 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ισλανδία, ενώ εξέταζε και το ενδεχόμενο περαιτέρω διεύρυνσης της ΕΕ στα δυτικά Βαλκάνια, δηλαδή στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και την Αλβανία. Με κάθε διεύρυνση αυξάνεται περισσότερο η μεγάλη πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία που αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της ΕΕ.

19 Η εμπειρία από τις προηγούμενες διευρύνσεις έδειξε πόσο ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία ολοκλήρωσης της ΕΕ. Ωστόσο, οι σημαντικές αλλαγές αποτελούν συχνά πηγή ανησυχίας και η διεύρυνση του 2004 δεν ήταν εξαίρεση. Για να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανησυχίες, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν δύο χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο 2006, ότι για τις μελλοντικές διευρύνσεις θα λαμβάνεται υπ όψη η ικανότητα της Ένωσης να απορροφήσει τα νέα μέλη, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί προϋπόθεση για την προσχώρηση. Το σημαντικότερο είναι ότι η ΕΕ δημιούργησε μια ενιαία αγορά και ένα ενιαίο νόμισμα, το ευρώ, το οποίο αποτελούσε μείζονος σημασίας επιτυχία, καθώς η συνοχή ενός λαού εξασφαλίζεται μόνον μέσα από το νόμισμα, όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης: τὸ νόµισµα οἷον ἐγγυητὴς ἐσθ ἡµῖν. Η ΕΕ µε την καθιέρωση του ευρώ είχε κάνει το αποφασιστικό βήµα για την πολιτική ένωσή της, µε πρώτο την κοινή εξωτερική και ἀµυντική πολιτική. Ήταν ἡ πρώτη φορά στην παγκόσµια ιστορία, που πρώτα κυκλοφορούσε το νόµισµα και ακολουθούσε η πολιτική ένωση, ανεξαρτήτως της τελικής µορφής της. Στο Συμβούλιο συζητήθηκαν πολλά ενδιαφέροντα θέματα, όπως η μείωση της περιεκτικότητας σε θείο των καυσίμων πλοίων, η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, η πρόληψη, ανακύκλωση και μεταφορά αποβλήτων, για τα οποία επιδιώκονταν πολιτική συμφωνία. Συζητήθηκαν επίσης η αξιολόγηση και αδειοδότηση χημικών προϊόντων (REACH), η βιοποικιλότητα και ο γενετικά τροποποιημένος αραβόσιτος ΝΚ 603, θέματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και τα απόβλητα της εξορυκτικής βιομηχανίας. Για τα δύο πρώτα θέματα το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία. Ειδικότερα: Μείωση της περιεκτικότητας σε θείο των καυσίμων πλοίων Η Επιτροπή προώθησε πρόταση Οδηγίας για την μείωση των εκπομπών των πλοίων, προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου. Στόχος της πρότασης ήταν η μείωση της περιεκτικότητας σε θείο των καυσίμων που θα χρησιμοποιούνταν στη ναυσιπλοΐα στα ευρωπαϊκά χωρικά ύδατα και λιμάνια. Ουσιαστικά προτεινόταν η τροποποίηση της υφιστάμενης παλιάς Οδηγίας με επέκταση του πεδίου εφαρμογής της σε όλα τα υγρά καύσιμα παραγώγων πετρελαίου που χρησιμοποιούνταν από πλοία στα ύδατα των κρατών-μελών. Ο νέοι κανόνες έπρεπε να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου, που η Επιτροπή τις εκτιμούσε σε τουλάχιστον τόνους ετησίως. Το σχέδιο Οδηγίας προέβλεπε : - Την εξάλειψη των υφιστάμενων παρεκκλίσεων που αφορούσαν το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης για πλοία, - Την εφαρμογή, από τον Μάιο 2006, του ορίου 1,5% σε θείο εντός των περιοχών ελέγχου εκπομπών SOx (βάσει του παραρτήματος VI της διεθνούς σύμβασης MARPOL για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από τα πλοία), το οποίο είχε συμφωνηθεί μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (International Maritime Organisation, IMO), - Την εφαρμογή του ίδιου ορίου σε όλα τα επιβατηγά πλοία που εκτελούσαν τακτικά δρομολόγια προς ή από κοινοτικούς λιμένες. Έντονες επιφυλάξεις επί του σχεδίου Οδηγίας κατέθεσαν η Κύπρος και η Ιταλία, οι οποίες και το καταψήφισαν, ζητώντας μεγαλύτερη περίοδο προσαρμογής, καθώς εκτιμούσαν ότι η νέα ρύθμιση θα επέφερε αύξηση του κόστους στα καύσιμα. Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση αναφέρθηκα στις ιδιαιτερότητες της χώρας μας, όπως ο εκτεταμένος νησιωτικός χώρος και οι ανάγκες ενίσχυσης των μέτρων συνοχής και ζήτησα να ληφθούν κοινές πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο ώστε να γενικευθεί η υποχρέωση χρήσης καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο σε όλα τα πλοία στην Μεσόγειο. Ειδικότερα ζήτησα τη δυνατότητα εφαρμογής της χρήσης καυσίμων με θείο μικρότερο από 1,5% από το 2010, έναντι του 2006 που πρότεινε η Οδηγία, σε Περιοχές Ελέγχου Εκπομπών SOx ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην ευαίσθητη νησιώτικη οικονομία μας να απορροφήσει το κόστος αύξησης των καυσίμων χωρίς επιπτώσεις. Ζητήσα επίσης να βρεθεί λύση μέσω του Διεθνούς 19

20 Ναυτιλιακού Οργανισμού και να χαρακτηρισθεί η Μεσόγειος ως Ζώνη Ελέγχου Εκπομπών, σε χρονικό ορίζοντα 3-4 ετών. Το Συμβούλιο μετά από έντονη συζήτηση κατέληξε τελικά σε συμφωνία, με ειδική πλειοψηφία, ενώ η σουηδική αντιπροσωπεία απείχε. Το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε διατυπώσει τη γνώμη του επί της Οδηγίας σε πρώτη ανάγνωση τον Ιούνιο του 2003 και η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιημένη πρόταση τον Αύγουστο του Μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο, σχετικά με τα άρθρα της Οδηγίας, οι εργασίες θα συνεχίζονταν προκειμένου να καθορισθεί κοινή θέση, χωρίς περαιτέρω συζήτηση, σε προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου. Στη συνέχεια η κοινή θέση θα διαβιβαζόταν στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για δεύτερη ανάγνωση. Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης Το 6 ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον της ΕΕ, με τίτλο «Περιβάλλον 2010 Το μέλλον μας, η επιλογή μας», κάλυπτε την περίοδο από Ιούλιο 2002 μέχρι Ιούλιο 2012 και αποτελούσε συνέχεια του 5 ου Προγράμματος Δράσης ( ) «Με στόχο την αειφορία». Στο 6 ο Πρόγραμμα Δράσης, που αποσκοπούσε σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στην ΕΕ, ως προϋπόθεση για την ευημερία και την ποιότητα ζωής των πολιτών και το οποίο θα μας απασχολούσε σχεδόν σε κάθε Συμβούλιο, είχε τέσσερις τομείς προτεραιότητας, οι οποίοι παρουσιάζονται συνοπτικά: (α) Αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος Αντικειμενικός στόχος ήταν η σταθεροποίηση των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου σε επίπεδα τέτοια που να μην προκαλούν μη φυσικές μεταβολές στο κλίμα της γης. Η άποψη των επιστημόνων ήταν ότι συνέβαινε πράγματι μια αλλαγή του κλίματος και ότι την αύξηση των συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία είναι η αιτία του προβλήματος, την προκαλούσε η ανθρώπινη δραστηριότητα. Βασική προτεραιότητα του 6 ου Προγράμματος ήταν η επικύρωση και εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κυότο για μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά 8% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 την περίοδο στα κράτη που ήταν μέλη της ΕΕ το Αυτό εθεωρείτο ως ένα πρώτο βήμα προς το μακροπρόθεσμο στόχο της μείωσης μέχρι 50% των εκπομπών μέχρι το (β) Φύση και βιοποικιλότητα - προστασία ενός μοναδικού πόρου Αντικειμενικός στόχος ήταν η προστασία και αποκατάσταση της λειτουργίας των φυσικών συστημάτων, η ανάσχεση απώλειας της βιοποικιλότητας στην ΕΕ και στον κόσμο, καθώς και η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και τη ρύπανση. Η ύπαρξη υγιών και ισορροπημένων φυσικών συστημάτων αποτελεί ουσιώδη παράγοντα στήριξης της ζωής και της λειτουργίας της κοινωνίας. Χρειάζεται να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις από τη ρύπανση, τη μη αειφόρο χρήση της γης και της θάλασσας και οι κίνδυνοι για τη βιοποικιλότητα. Κλειδί αντιμετώπισης της απειλής της ρύπανσης είναι η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας για το περιβάλλον. Περιβαλλοντικά πολύτιμες περιοχές πρέπει να προστατεύονται με πλήρη εφαρμογή του οικολογικού δικτύου «Natura 2000». Χρειαζόταν επέκταση της προστασίας στις πολιτικές για τη γεωργία, το τοπίο, τα δάση και τη θάλασσα, σε συνδυασμό με νέες πρωτοβουλίες, όπως η ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την προστασία του εδάφους στην Ευρώπη. Μεγαλύτερη προσοχή απαιτούσε και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. (γ) Περιβάλλον και υγεία Αντικειμενικός στόχος ήταν η επίτευξη μιας ποιότητας περιβάλλοντος όπου τα επίπεδα των ανθρωπογενών ρυπαντών, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων τύπων ακτινοβολιών, να μην προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις ή κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Η ανθρώπινη υγεία επηρεάζεται από περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με τη ρύπανση του αέρα και των υδάτων, τα επικίνδυνα χημικά και τους θορύβους. Χρειάζεται μια 20

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2013) XXX Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής ημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ελληνικής ημοκρατίας,

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής ημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ελληνικής ημοκρατίας, ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv=

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv= Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου Αξιότιμε Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος Ιούνιος 2014 Αρχή της οικολογίας ως σκέψη Πρώτος οικολόγος Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2016 COM(2016) 618 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκθεση για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός της καταλογισθείσας ποσότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έκθεση προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΕΠΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 30 Απριλίου 2014 Ως γνωστόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την αρμοδιότητα για τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αφορούν τον τόπο μας, ενώ η Ευρωβουλή

Διαβάστε περισσότερα

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί)

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) 1. υπενθυµίζοντας ότι η ανθρωπότητα και η φύση βρίσκονται σε κίνδυνο κι ότι, πιο συγκεκριµένα, οι αρνητικές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύμιση. Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον

Υπενθύμιση. Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον Υπενθύμιση Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον Φεβρουάριος 2: Ημέρα Υγροτόπων Στις 2 Φεβρουαρίου 1977 υπογράφτηκε η Σύμβαση για τους Υγροτόπους στην πόλη Ramsar του Ιράν. Στη Συνθήκη αυτή περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ. Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ. Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων ΗΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Ένωσης, τα θεσµικά όργανα θεσπίζουν κανονισµούς,

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Διάσκεψης COP-16 στο Κανκούν

Αποτελέσματα Διάσκεψης COP-16 στο Κανκούν 29 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου 2010, Κανκούν, Μεξικό 16η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Αλλαγές (COP 16) 6 η Σύνοδος των Μερών του Πρωτοκόλλου του Κυότο (CMP6)

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις και πολιτικές του ΥΠΕΚΑ για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή

Δράσεις και πολιτικές του ΥΠΕΚΑ για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή Δράσεις και πολιτικές του ΥΠΕΚΑ για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή Αλέξανδρος Κουλίδης Σύμβουλος Γενικής Γραμματέως ΥΠΕΚΑ Ειρήνη Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή:

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή: Κυρίες και Κύριοι, Το σημερινό συνέδριο, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την επιτυχή έκβαση της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Μαρόκο, αλλά και υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

«Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» Έρευνα μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών Σύνοψη των αποτελεσμάτων

«Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» Έρευνα μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών Σύνοψη των αποτελεσμάτων «Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» Έρευνα μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών Σύνοψη των αποτελεσμάτων EL Τα συμπεράσματα που ακολουθούν βασίζονται στο σημείωμα με τίτλο «Αξιολόγηση της εμβληματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Ιστιαία, 25 Οκτωβρίου 2012 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Γιάννενα, 21 Σεπτεμβρίου 2012 Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.10.2014 COM(2014) 632 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο για

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοπαρουσιάσεις 285

Βιβλιοπαρουσιάσεις 285 Βιβλιοπαρουσιάσεις 285 Worldwatch Institute, Η κατάσταση του κόσμου 2002, επιμέλεια ελληνικής έκδοσης Γ. Σακιώτης & Μ. Προμπονάς, Έκδοση Εταιρεία Πολίτικου Προβληματισμού Ν. Πουλαντζάς, Αθήνα 2002, 319

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 9/9/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ Εμείς, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης

η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης 1 η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο κύρια χαρακτηριστικά προώθηση αειφόρου ανάπτυξης εγγενής ενοποιημένος χαρακτήρας πολιτικών/ νομοθετημάτων παρακολούθηση/ επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1 Οι προκλήσεις Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής του Τάσου Χανιώτη 1 Η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή γεωργία και η Κοινή Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον. Αειφορική Διαχείριση & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον. Αειφορική Διαχείριση & Βιώσιμη Ανάπτυξη Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον Αειφορική Διαχείριση & Βιώσιμη Ανάπτυξη Δημήτρης Μπότσης 1 Περιβάλλον Το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2006. Εισαγωγική ομιλία κ. Στ. Δήμα Επιτρόπου Περιβάλλοντος

Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2006. Εισαγωγική ομιλία κ. Στ. Δήμα Επιτρόπου Περιβάλλοντος Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2006 Εισαγωγική ομιλία κ. Στ. Δήμα Επιτρόπου Περιβάλλοντος Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας να προλογίσω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 EΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 1999 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ (Για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου) Υπεύθυνη σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/2318(INI) 4.4.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Josefa Andrés Barea (PE478.683v01-00) σχετικά με την εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012 Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Θέλω να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2012 COM(2012) 581 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΜΠΒ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ. 15 και 16 Ιουνίου 2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. ελτίο EL - PE 305.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ. 15 και 16 Ιουνίου 2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. ελτίο EL - PE 305. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 35 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ 15 και 16 Ιουνίου 2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 37 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα Ι ήλωση για την πρόληψη της διάδοσης βαλλιστικών πυραύλων...

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.461.530,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31.03.2016,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 8-9 Δεκεμβρίου 2016 Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ Μη κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης (Λευκορωσία) ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα