ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε."

Transcript

1 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ /1-30/6/ ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία και τον Όμιλο Βάση ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Άυλα περιουσιακά στοιχεία Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Αποθέματα Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ταμειακά Διαθέσιμα Και Ισοδύναμα Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις Εμπορικές και Λοιπές Υποχρεώσεις Δάνεια Φόρος Εισοδήματος Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού Έξοδα Κατ είδος και Κατανομή τους στις Λειτουργίες Άλλα έσοδα Λοιπά έξοδα Χρηματοπιστωτικά Αποτελέσματα (έσοδα / έξοδα) Συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη (όπως αυτές ορίζονται από το ΔΛΠ 24) Εποχικότητα δραστηριοτήτων Ομίλου ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

3 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 1) Αστέριος Δάιος του Δημητρίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος. 2) Δημήτριος Δάιος του Αστέριου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 3) Κωνσταντίνος Β. Γραφιαδέλλης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος. Δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε: Α) Οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου της Εταιρίας και του Ομίλου, που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσης του Ομίλου και της Εταιρίας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, εκλαμβανομένων ως σύνολο. Β) Η εξαμηνιαία έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρίας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Νάουσα, 25 Αυγούστου 2014 Οι βεβαιούντες Αστέριος Δ. Δάιος Δημήτριος Α. Δάιος Κωνσταντίνος Β. Γραφιαδέλλης Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. 3

4 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2014 Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά τη χρονική περίοδο από 1/1/2014 έως 30/6/2014. Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκδοθείσες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/ και 1/434/ Στην παρούσα Έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, όμως με τρόπο ουσιαστικό, όλες οι σημαντικές επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες σύμφωνα με το άνω νομοθετικό πλαίσιο, της εταιρίας ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ καθώς και του Ομίλου, με σκοπό να υπάρξει μία γενική αλλά ουσιαστική ενημέρωση των Μετόχων και του Επενδυτικού Κοινού για την Οικονομική Κατάσταση και τα αποτελέσματα, την συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά την διάρκεια του Α εξαμήνου 2014, τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της ιδίας περιόδου. Επίσης περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που ο Όμιλος ενδέχεται να αντιμετωπίσει στο Β εξάμηνο της χρήσης και, τέλος, παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων. 1. Επιδόσεις και Χρηματοοικονομική Θέση Ο κύκλος εργασιών της περιόδου από 1/1 έως 30/6/2014 της Εταιρίας ανήλθε στα ,90 ευρώ έναντι ,44 ευρώ της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,97% και συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών του κλάδου πλαστικών ανήλθε σε ,49 ευρώ έναντι ,83 ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, αυξημένος κατά 4,10%, ενώ ο κύκλος εργασιών της παροχής υπηρεσιών (ξενοδοχειακός κλάδος) ανήλθε σε ,41 ευρώ έναντι ,61 ευρώ μειωμένος κατά 3,45%. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε ,13 ευρώ έναντι ,09 ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 22,18%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Α εξαμήνου 2014 ανήλθαν στα ,59 ευρώ έναντι ,02 ευρώ της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης μειωμένα κατά 23,59%. Τέλος, οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ,10 ευρώ έναντι ζημιών ,38 ευρώ της 4

5 αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης, αυξημένες κατά 79,44%. Η μείωση που παρατηρείται στο μικτό κέρδος και στο EBITDA της εταιρίας, καθώς και η αύξηση των ζημιών, οφείλονται κατά κύριο λόγο στη αύξηση του κόστους των α υλών. Η αύξηση αυτή δεν έχει προστεθεί στις τιμές πώλησης λόγω της εποχικότητας των προϊόντων της εταιρίας και των ήδη συμφωνηθέντων τιμών με τους πελάτες. Σε επίπεδο Ομίλου ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ,73 ευρώ έναντι ,24 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,98%. Η αύξηση οφείλεται στο ότι η ξενοδοχειακή μονάδα της θυγατρικής εταιρίας Hellas Holiday Hotels A.E. λειτουργεί για πέμπτη χρονιά και παρουσίασε αύξηση στον κύκλο εργασιών της κατά 24,85% από την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Το μικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε ,20 ευρώ έναντι ,12 ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 31,83%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ,23 ευρώ έναντι ,16 ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 26,24%. Τέλος, ο Όμιλος παρουσίασε ζημίες προ φόρων ,87 ευρώ έναντι ζημιών ,69 ευρώ, μειωμένες κατά 17,93%. Η αύξηση του μικτού κέρδους και του EBITDA του Ομίλου, καθώς και η σημαντική μείωση των ζημιών, οφείλονται στα βελτιωμένα αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρίας Hellas Holiday Hotels Α.Ε. καθώς αυτή παρουσιάζει σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 24,85% και, ταυτόχρονα, μικρή αύξηση του κόστους. 2. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Α Εξάμηνο Α). Στις 02/06/2014 η εταιρία Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρία (σε ποσοστό 100%) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E., με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προέβη σε Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου ποσού ,00 ευρώ με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου με ονομαστική τιμή 2,94 ευρώ ανά μετοχή και τιμή διάθεσης 11,30 ευρώ ανά μετοχή. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου έχει καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την Μητρική Εταιρία ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ με την καταβολή μετρητών. 5

6 Β). Στις 20/06/2014 η εταιρία ανακοίνωσε ότι παρατάθηκε μέχρι την 20/06/2015 η διάρκεια της σύμβασης χρησιδανείου που έχει υπογραφεί μεταξύ του Αστέριου Δάιου, Πρόεδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου, και της εταιρίας για τη δωρεάν παραχώρηση εκ μέρους αυτού και προς την εταιρία της χρήσης καταστημάτων, ιδιοκτησίας του, για τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Λ. Νίκης 59, που έληγε την 20/06/2014. Γ). Στις 27/06/2014 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας η οποία συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα εξής: 1. Αποφάσισε την έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/- 31/12/2013, και προενέκρινε το ύψος των συνολικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση Αποφάσισε την επανεκλογή των ήδη υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα τον Αστέριο Δ. Δάιο (εκτελεστικό μέλος), τον Δημήτριο Α. Δάιο (μη εκτελεστικό μέλος), τον Στέργιο Ν. Γεωργαλή (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), τον Χρήστο Ν. Πετρίδη (Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος) και τον Κωνσταντίνο Β. Γραφιαδέλλη (μη εκτελεστικό μέλος). Η διάρκεια της θητείας του νέου Δ.Σ. θα είναι πενταετής και θα λήγει την Επίσης την επανεκλογή των ήδη υφιστάμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατά άρθρο 37 του ν. 3693/2008 τους Δημήτριο Α. Δάιο (Μη Εκτελεστικό Μέλος), Στέργιο Ν. Γεωργαλή (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος), και Χρήστο Ν. Πετρίδη (Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος). Κατά την ως άνω ημερομηνία το ανωτέρω νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1)Αστέριος Δάιος του Δημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος). 2) Δημήτριος Δάιος του Αστέριου, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 3) Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. 4) Στέργιος Γεωργαλής του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. 5) Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 3. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες. Ο Όμιλος έχει δύο δραστηριότητες: 6

7 Α) Την παραγωγική, παράγοντας κυρίως εξειδικευμένα προϊόντα από πλαστική α ύλη για αγροτικές εφαρμογές. Διαθέτει διπλώματα ευρεσιτεχνίας και αυτό το γεγονός τη βοηθά να τοποθετεί τα προϊόντα της σε αγορές όπως η Γερμανία, η Ολλανδία κλπ. Β) Την ξενοδοχειακή, διαθέτοντας δύο ξενοδοχειακές μονάδες, η μία, 5 αστέρων στην Θεσσαλονίκη, η οποία λειτουργεί ως υποκατάστημα της Εταιρίας και η άλλη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, η οποία κατέχεται μέσω της κατά 100% θυγατρικής HELLAS HOLIDAY HOTELS AE, σε ιδιόκτητο οικόπεδο 320 περίπου στρεμμάτων και αφορά πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα η οποία ξεκίνησε την λειτουργία της στις 22/4/2010. Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι στους οποίους μπορεί να εκτεθεί η Εταιρία και ο Όμιλος είναι ο κίνδυνος μεταβολής της αξίας των πρώτων υλών του πλαστικού, ο επιτοκιακός κίνδυνος που προκύπτει από τη μεταβολή των επιτοκίων, ο πιστωτικός κίνδυνος που προκύπτει από την αδυναμία των πελατών του Ομίλου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, και ο κίνδυνος ρευστότητας που αφορά τη δυσκολία του Ομίλου να εξοφλεί έγκαιρα τις υποχρεώσεις του. Ειδικότερα: Κίνδυνος μεταβολής της αξίας των πρώτων υλών: Η Εταιρία και ο Όμιλος εκτίθενται σε μεταβολές των τιμών των πρώτων υλών που χρησιμοποιούν, λόγω κυρίως της διασύνδεσής των με τις τιμές του πετρελαίου (πρώτη ύλη πλαστικών) αλλά της προσφοράς και ζήτησης διεθνώς. Η διοίκηση της Εταιρίας και του Ομίλου, ανάλογα με την κατάσταση που υφίσταται στην αγορά πρώτων υλών διεθνώς, προσαρμόζει την πολιτική των αποθεμάτων της καθώς και την τιμολογιακή της πολιτική. Πιστωτικός κίνδυνος: Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση έχει δημιουργήσει πρόβλημα στην αγορά και έχει επιμηκύνει τον χρόνο είσπραξης των απαιτήσεων. Επειδή όμως ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας πραγματοποιείται κυρίως από συναλλαγές με αξιόπιστους πελάτες με τους οποίους υφίσταται μακροχρόνια συνεργασία, και σε συνδυασμό με τις μέχρι τώρα μικρές επισφάλειες, εκτιμάται ότι ο πιστωτικός κίνδυνος είναι μικρός. Παράλληλα η Εταιρία επανεξετάζει την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της και, αν χρειασθεί, θα διακόψει την συνεργασία με όσους κρίνει ότι ο κίνδυνος επισφάλειας έχει μεγαλώσει. Όσον αφορά τη θυγατρική, HELLAS HOLIDAY HOTELS AE, το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων είναι σε μετρητά ή πιστωτικές κάρτες. Κίνδυνος ρευστότητας/ Επιτοκιακός κίνδυνος: Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση έχει δυσκολέψει 7

8 αρκετά τις χρηματοδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις. Ο Όμιλος έχει ολοκληρώσει μέσω της θυγατρικής Hellas Holiday Hotels A.E. επένδυση πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας στο Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικολάου Κρήτης. Για τον σκοπό αυτό η Hellas Holiday Hotels A.E. έχει συνάψει ομολογιακά δάνεια ύψους ,00 ευρώ, τα οποία έχουν εκταμιευθεί. Η ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε., η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της Hellas Holiday Hotels A.E. διατηρεί εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις τις οποίες κατά διαστήματα χρησιμοποιεί ως ταμιακές διευκολύνσεις προς την θυγατρική Hellas Holiday Hotels A.E. (λόγω εποχικότητας κλπ.). 4. Εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και του Ομίλου. Η εταιρία σταθερά συνεχίζει να έχει σημαντικό εξαγωγικό προσανατολισμό και αναμένεται περεταίρω ενίσχυση του κύκλου εργασιών της από τις αγορές των Βαλκανίων και της Ε.Ε. Παράλληλα, η ελληνική οικονομία παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης αλλά, συγχρόνως, ο αγροτικός τομέας κινδυνεύει από εξωγενείς παράγοντες όπως το πρόσφατο εμπάργκο της Ρωσίας. Η ξενοδοχειακή μονάδα στην Θεσσαλονίκη παρουσίασε κατά το Α εξάμηνο του 2014 μικρή μείωση στον κύκλο εργασιών της. Για το Β εξάμηνο 2014 αναμένεται μικρή αύξηση. Η ξενοδοχειακή μονάδα της θυγατρικής εταιρίας Hellas Holiday Hotels A.E., ξεκίνησε την λειτουργία της στις 22/4/2010 και, έκτοτε, παρουσιάζει συνεχή άνοδο του κύκλου εργασιών της. Κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας του 2014 παρουσιάζει σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και για το υπόλοιπο της σαιζόν με θετική επίδραση στα αποτελέσματά της. 5. Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. O ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΙΑ (τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ) 30/6/ /6/2014 α) Έσοδα 0,00 0,00 β) Έξοδα 0,00 0,00 γ) Απαιτήσεις 0, ,35 δ) Υποχρεώσεις 0,00 568,39 ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης , ,82 στ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ,00 0,00 ζ) Χρησιδάνειο (δωρεάν παραχώρηση χρήσης καταστημάτων) από Αστέριο Δάιο στην Εταιρία 0,00 0,00 8

9 * Οι απαιτήσεις της Εταιρίας ύψους ,35 οφείλονται από την θυγατρική Hellas Holiday Hotels A.E. και αφορούν: 1. Ποσό ,33 από διεταιρικές συναλλαγές. 2. Ποσό ,41 που αφορά ταμειακή ενίσχυση για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών της (λόγω εποχικότητας). * Οι υποχρεώσεις ύψους 300,00 χιλ. αφορούν ταμειακή ενίσχυση της θυγατρικής από τον κύριο μέτοχο της Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε., κύριο Δάιο Αστέριο, για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών της. Νάουσα 25 Αυγούστου 2014 Αστέριος Δ. Δάιος Δημήτριος Α. Δάιος Κωνσταντίνος Β. Γραφιαδέλλης Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. 9

10 Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Προς τους μετόχους της Εταιρίας «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.», της 30 ης Ιουνίου 2014 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. Συμπέρασμα Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Αθήνα, 26 Αυγούστου 2014 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ευθύμιος Χρ. Αναγνώστου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170 Πατησίων 81 & Χέϋδεν 8-10,10434 Αθήνα Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ , Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170, Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 40, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 81 & Χέϋδεν 8-10, Αθήνα, Τηλεφωνικό κέντρο: , Fax: , 10

11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Σημείωση ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30/6/ /12/ /6/ /12/2013 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια στοιχεία , , , ,63 Επενδύσεις σε Ακίνητα , , , ,00 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία , ,43 385,09 688,83 Επενδύσεις σε Θυγατρικές/Κοινοπραξίες 0,00 0, , ,76 Αναβαλλόμενος φόρος 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις , , , ,46 Σύνολο μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων , , , ,68 Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέματα , , , ,75 Εμπορικές Απαιτήσεις , , , ,55 Λοιπά Κυκλοφορούντα Στοιχεία , , , ,83 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα , , , ,59 Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων , , , ,72 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , , , ,40 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετόχων Μητρικής Μετοχικό Κεφάλαιο , , , ,00 Αποθεματικά , , , ,90 Αποτελέσματα εις Νέον ( ,07) ( ,71) ( ,62) ( ,06) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , , ,84 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα Δάνεια , , ,00 0,00 Αναβαλλόμενος Φόρος , , , ,86 Προβλέψεις Παροχών Αποχώρησης Προσωπικού , , , ,41 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις , ,95 0,00 0,00 Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις , , , ,00 Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων , , , ,27 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμα Δάνεια , , , ,82 Βραχυπρόθεσμο μέρος Μακροπρόθεσμων Δανείων , , , ,00 Εμπορικές και Λοιπές Υποχρεώσεις , , , ,47 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων , , , ,29 Σύνολο υποχρεώσεων , , , ,56 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , , ,40 11

12 (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Σημείωση 1/1-30/06/2014 1/1-30/06/2013 1/4-30/06/2014 1/4-30/06/2013 1/1-30/06/2014 1/1-30/06/2013 1/4-30/06/2014 1/4-30/06/2013 Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) , , , , , , , ,47 Κόστος Πωληθέντων , , , , , , , ,58 Μικτό Κέρδος , , , , , , , ,89 Άλλα Έσοδα , , , , , , , ,63 Έξοδα Διαθέσεως , , , , , , , ,20 Έξοδα Διοικήσεως , , , , , , , ,01 Λοιπά έξοδα , , , , , , , ,80 Κέρδη (ζημίες) προ φόρου, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ( ,99) ( ,52) , , , , , ,51 Χρηματοοικονομικά Έσοδα , ,21 390, , , ,03 183,36 557,49 Χρηματοοικονομικά Έξοδα , , , , , , , ,95 Κέρδη (ζημίες) προ φόρων ( ,87) ( ,69) ,39 ( ,95) ( ,10) ( ,38) ( ,04) ( ,95) Φόρος Εισοδήματος , ,56 (78.887,44) ( ,94) ( ,54) ,35 ( ,83) (38.034,14) ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ( ,36) ( ,25) ,83 ( ,01) ( ,56) ( ,73) ( ,21) ( ,81) Λοιπά Συνολικά Έσοδα Αναπροσαρμογή Ενσώματων Παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Φόρος Αναπροσαρμογής 0,00 ( ,43) 0,00 0,00 0,00 (64.573,70) 0,00 0,00 Λοιπά Συνολικά Έσοδα Περιόδου καθαρά από φόρο 0,00 ( ,43) 0,00 0,00 0,00 (64.573,70) 0,00 0,00 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ( ,36) ( ,68) ,83 ( ,01) ( ,56) ( ,43) ( ,21) ( ,81) Τα Κέρδη/(ζημίες) αποδίδονται σε: Μετόχους Μητρικής ( ,36) ( ,68) ,83 ( ,01) Συμμετοχές που δεν ασκούν έλεγχο 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο ( ,36) ( ,68) ,83 ( ,01) Τα Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα/ (Ζημίες) αποδίδονται σε: Μετόχους Μητρικής ( ,36) ( ,68) ,83 ( ,01) Συμμετοχές που δεν ασκούν έλεγχο 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο ( ,36) ( ,68) ,83 ( ,01) Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (0,2061) (0,3317) 0,0107 (0,0752) (0,0399) (0,0687) (0,0196) (0,0272) ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ, ΧΡΗΜ/ΚΩΝ, ΕΠΕΝΔ. ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ , , , , , , , ,45 12

13 (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεματικό αναπροσ/γής ακινήτων Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπα , , , ,75 ( ,34) ,51 - Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους ( ,43) ( ,25) ( ,68) Υπόλοιπα , , , ,75 ( ,59) ,83 Υπόλοιπα , , , ,75 ( ,71) ,71 - Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους ( ,36) ( ,36) Υπόλοιπα , , , ,75 ( ,07) ,35 (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεματικό αναπροσ/γής ακινήτων Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπα , , , , , ,90 - Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (64.573,70) ( ,73) ( ,43) Υπόλοιπα , , , ,75 ( ,43) ,47 Υπόλοιπα , , , ,75 ( ,06) ,84 - Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους ( ,56) ( ,56) Υπόλοιπα , , , ,75 ( ,62) ,28 13

14 IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) 1/1/2014 1/1/2013 1/1/2014 1/1/2013 (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) 30/6/ /6/ /6/ /6/2013 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) ( ,87) ( ,69) ( ,10) ( ,38) Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,87) ( ,69) ( ,10) ( ,38) Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις , , , ,54 Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00 Προβλέψεις 6.837, , , ,85 Συναλλαγματικές διαφορές 3.727, , , ,08 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 1.697, , , ,97 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , ,89 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων , , , ,10 Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων ( ,65) ( ,75) , ,54 (Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) , ,82 ( ,06) ( ,82) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα ( ,10) ( ,83) ( ,35) ( ,98) Καταβεβλημένοι φόροι (2.983,45) (94.025,58) (1.765,22) (93.488,54) Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ( ,54) ,68 ( ,14) ,25 Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 ( ,00) ( ,00) Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων ( ,26) ( ,62) (15.139,83) (12.295,34) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00 Τόκοι εισπραχθέντες 540, ,98 333, ,80 Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00 Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ,38) ( ,64) ( ,67) ( ,54) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια , , , ,10 Εξοφλήσεις δανείων ( ,26) ( ,85) ( ,26) ( ,85) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) 0,00 0,00 0,00 0,00 Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 (234,20) 0,00 (234,20) Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) , , , ,05 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) ,07 ( ,91) ( ,82) ( ,24) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου , , , ,43 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου , , , ,19 14

15 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία και τον Όμιλο Η εταιρία ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται κυρίως στην: Παραγωγή και χονδρική πώληση πλαστικών φύλλων τα οποία χρησιμοποιούνται σε πολλαπλές αγροτικές εφαρμογές. Παραγωγή και χονδρική πώληση σωλήνων πολυαιθυλενίου στάγδην άρδευσης. Εμπορία πρώτων υλών για βιοτεχνίες πλαστικών. Ξενοδοχειακές υπηρεσίες Η δομή του Ομίλου έχει ως εξής: Επωνυμία 30/06/ /12/ /06/2013 Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε. (Μητρική) Hellas Holiday Hotels A.E. 100% 100% 100% 2. Βάση ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων α) Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν οικονομικές καταστάσεις απλές και ενοποιημένες, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και με Διερμηνείες που εκδόθηκαν από την Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δ.Λ.Π. 34 ). Οι λογιστικές αρχές οι εκτιμήσεις και οι μέθοδοι υπολογισμών που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου που 15

16 έληξε την 30/06/2014 είναι ίδιες με αυτές των καταστάσεων της χρήσης 2013 κι έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. Το λειτουργικό νόμισμα του Ομίλου είναι το ευρώ. Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις είναι συνοπτικές και, συνεπώς, για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2013. β) Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποιήσεις και ερμηνείες της ΕΔΔΠΧΑ. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Ετήσιες βελτιώσεις που εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του 2013 και αφορούν τα πρότυπα IAS 16, IAS 24, IAS 38, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8 και IFRS 13, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν κυρίως την ή μετά την Δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στον Όμιλο και την Εταιρία. Ετήσιες βελτιώσεις που εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του 2013 και αφορούν τα πρότυπα IAS 40, IFRS 1, IFRS 3 και IFRS 13, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την Δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στον Όμιλο και την Εταιρία. Τροποποίηση του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2013 και αναφέρεται σε εισφορές προγραμμάτων καθορισμένων παροχών από εργαζομένους ή τρίτα πρόσωπα οι οποίες συνδέονται με την παροχή υπηρεσίας. Η τροποποίηση έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την και δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στον Όμιλο και την Εταιρία. Τροποποίηση του ΔΛΠ 36 «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2013 και αναφέρεται σε γνωστοποιήσεις για απομειωμένα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Η τροποποίηση έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την και δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στον Όμιλο και την Εταιρία. Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά στοιχεία» με την προσθήκη τρίτου κεφαλαίου στο εν λόγω πρότυπο που αφορά την «Λογιστική της αντιστάθμισης» και τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 39, 16

17 ΔΠΧΑ 7 και ΔΠΧΑ 9, πού εγκρίθηκαν τον Νοέμβριο του Οι εν λόγω τροποποιήσεις είναι διαθέσιμες για άμεση χρήση. Η ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του Προτύπου ΔΠΧΑ 9 θα καθορισθεί μετά την ολοκλήρωσή του. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στον Όμιλο και την Εταιρία. Τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 32 «Χρηματοοικονομικά Στοιχεία - Παρουσίαση» με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την και αναφέρεται στον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στον Όμιλο και στην Εταιρία. Τροποποίηση στα: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΛΠ 27 «Επενδυτικές Οντότητες» με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και στην Εταιρία. Τροποποίηση του ΔΛΠ 39 «Ανανέωση Παραγώγων και Διακοπή της Λογιστικής Αντιστάθμισης» με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την και αναφέρεται στη μη διακοπή της λογιστικής της αντιστάθμισης όταν η ανανέωση ενός παραγώγου σχεδιασμένου ως μέσου αντιστάθμισης πληροί ορισμένα χαρακτηριστικά. Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την εταιρεία. Διερμηνεία 23 «Φόροι» με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την και αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό της πληρωμής των φόρων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 37, καθώς και στο λογιστικό χειρισμό της υποχρέωσης για πληρωμή φόρου όταν ο χρόνος και το ποσό της πληρωμής είναι βέβαια. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στον Όμιλο και την Εταιρία. γ) Πληροφορίες λειτουργικών τομέων Ο όμιλος έχει τρεις τομείς που αφορούν, την παραγωγή και εμπορία πλαστικών και δύο ξενοδοχειακές μονάδες εγκατεστημένες στην Θεσσαλονίκη και την Κρήτη αντίστοιχα. Οι λογιστικές πολιτικές για τους λειτουργικούς τομείς είναι ο ίδιες με αυτές που περιγράφονται στις σημαντικές λογιστικές πολιτικές των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. Η αποδοτικότητα των τομέων επιμετρείται στη βάση του καθαρού αποτελέσματος προ φόρων. Οι λειτουργικοί τομείς παρακολουθούνται και διοικούνται ξεχωριστά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο διότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες είναι διαφορετικής φύσεως και διαφορετικού μικτού περιθωρίου κέρδους. 17

18 Τα αποτελέσματα του Ομίλου κατά τομέα αναλύονται ως εξής: 1/1/-30/6/2014 Παραγωγή Παροχή Υπηρεσιών Παροχή Υπηρεσιών Ενοποιημένα Daios Plastics Daios Luxury Living Daios Cove Crete Σύνολο πωλήσεων , , , ,73 Ενδοεταιρικές πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες , , , ,73 Έσοδα από τόκους 333,16 0,00 207,72 540,88 Έξοδα από τόκους , , , ,19 Κέρδος προ φόρων ( ,68) ,58 ( ,77) ( ,87) Φόρος Εισοδήματος (93.596,49) Ζημίες μετά από φόρους ( ,36) Αποσβέσεις , , , ,22 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία τομέα , , , ,30 Σύνολο Ενεργητικού , , , ,43 1/1/-30/6/2013 Παραγωγή Παροχή Υπηρεσιών Παροχή Υπηρεσιών Ενοποιημένα Daios Plastics Daios Luxury Living Daios Cove Crete Σύνολο πωλήσεων , , , ,58 Ενδοεταιρικές πωλήσεις 846,11 0, , ,34 Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες , , , ,24 Έσοδα από τόκους 1.074,03 0,00 820, ,21 Έξοδα από τόκους , , , ,63 Κέρδος προ φόρων ( ,84) ,46 ( ,31) ( ,69) Φόρος Εισοδήματος ( ,56) Κέρδη μετά από φόρους ( ,25) Αποσβέσεις , , , ,68 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία τομέα , , , ,06 Σύνολο Ενεργητικού , , , ,38 Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως σε τρεις γεωγραφικές περιοχές. Ο διαχωρισμός γίνεται με βάση τον τόπο παράδοσης των πωλούμενων αγαθών του επιχειρησιακού τομέα της παραγωγής. Η παροχή υπηρεσιών κατατάσσεται στον τόπο που παρέχεται. 18

19 1/1-30/6/2014 Πωλήσεις Σύνολο Ενεργητικού Επενδύσεις Παγίων Ελλάδα , , ,30 Χώρες Ε.Ε ,03 - Λοιπές Χώρες ,13-1/1-30/6/2013 Πωλήσεις Σύνολο Ενεργητικού Επενδύσεις Παγίων Ελλάδα , , ,06 Χώρες Ε.Ε ,54 - Λοιπές Χώρες ,91-19

20 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Γήπεδα / Οικόπεδα Κτίρια ΚΙΝΗΣΗ 1/1 30/6/2014 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Έργα υπό εκτέλεση ΣΥΝΟΛΟ Κόστος η εκτίμηση (1/1/2014) , , , , , , ,63 Προσθήκες περιόδου 0,00 0, ,00 0, ,83 0, ,83 Σύνολο 30/6/ , , , , , , ,46 Αποσβέσεις 1/1/2014 0, , , , ,83 0, ,00 Αποσβέσεις περιόδου 0, , , , ,52 0, ,17 Σύνολο 30/6/2014 0, , , , ,35 0, ,17 Αναπόσβεστη αξία 30/6/ , , , , , , ,29 Γήπεδα / Οικόπεδα Κτίρια ΚΙΝΗΣΗ 1/1 31/12/2013 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Έργα υπό εκτέλεση ΣΥΝΟΛΟ Κόστος η εκτίμηση (1/1/2013) , , , , , , ,73 Προσθήκες περιόδου 0,00 0, , , ,18 0, ,90 Σύνολο 31/12/ , , , , , , ,63 Αποσβέσεις 1/1/2013 0, , , , ,59 0, ,23 Αποσβέσεις περιόδου 0, , , , ,24 0, ,77 Σύνολο 31/12/2013 0, , , , ,83 0, ,00 Αναπόσβεστη αξία 31/12/ , , , , , , ,63 Γήπεδα / Οικόπεδα Κτίρια ΚΙΝΗΣΗ 1/1 30/6/2014 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Έργα υπό εκτέλεση ΣΥΝΟΛΟ Κόστος η εκτίμηση (1/1/2014) , , , , , , ,95 Προσθήκες περιόδου 0, , ,14 0, ,49 0, ,51 Σύνολο 30/6/ , , , , , , ,46 Αποσβέσεις 1/1/2014 0, , , , ,50 0, ,40 Αποσβέσεις περιόδου 0, , , , ,52 0, ,23 Σύνολο 30/6/2014 0, , , , ,02 0, ,63 Αναπόσβεστη αξία 30/6/ , , , , , , ,83 20

21 ΚΙΝΗΣΗ 1/1 31/12/2013 Γήπεδα / Οικόπεδα Κτίρια Μηχανολογικός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Έργα υπό εκτέλεση ΣΥΝΟΛΟ Κόστος η εκτίμηση (1/1/2013) , , , , , , ,95 Προσθήκες περιόδου 0, , , , ,96 0, ,00 Σύνολο 31/12/ , , , , , , ,95 Αποσβέσεις 1/1/2013 0, , , , ,05 0, ,98 Αποσβέσεις περιόδου 0, , , , ,45 0, ,42 Σύνολο 31/12/2013 0, , , , ,50 0, ,40 Αναπόσβεστη αξία 31/12/ , , , , , , ,55 Η αναπροσαρμογή της αξίας του οικοπέδου και του κτιρίου του ξενοδοχείου Daios Luxury Living στη Λ. Νίκης και Χ. Σμύρνης στη Θεσσαλονίκη έγινε την Η αναπροσαρμογή της αξίας των κτιρίων, οικοπέδων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του εργοστασίου στο 12 ο χλμ. Βέροιας Νάουσας έγινε την Τα ακίνητα της θυγατρικής εταιρίας Hellas Holiday Hotels Α.Ε. δεν έχουν αναπροσαρμοσθεί ακόμα, διότι οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις είναι καινούργιες (λειτουργεί από τα μέσα της χρήσης του 2010). Οι αναπροσαρμογές γίνονται από ανεξάρτητους αναγνωρισμένους εκτιμητές. Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι δεν υπάρχει σημαντική μεταβολή μεταξύ της εύλογης και της λογιστικής αξίας των εν λόγω ενσώματων παγίων, κατά το τέλος της περιόδου (30/6/2014). Επί των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους ,00 και ,00 αντίστοιχα. 2. Επενδύσεις σε ακίνητα ΚΤΙΡΙΑ ΚΤΙΡΙΑ Αξία 1/1/ , ,00 Απομείωση Αξίας (75.000,00) (75.000,00) Αξία 31/12/ , ,00 Αξία 31/12/ , ,00 Αξία 30/6/ , ,00 Τα επενδυτικά ακίνητα, αφορούν ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρίας συνολικού καθαρού εμβαδού 408,66 τ.μ., τα οποία βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη επί των οδών Δ. Γούναρη Π. Μελά και τα οποία η Εταιρία νοικιάζει. Τα ενοίκια τα οποία εισπράχθηκαν την περίοδο από 1/1-30/6/2014 είναι: ,00. 21

22 Η αναπροσαρμογή της αξίας των παραπάνω επενδυτικών ακινήτων στην «εύλογη» αξία τους έγινε στις 31/12/2012 από ανεξάρτητους αναγνωρισμένους εκτιμητές. Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι δεν υπάρχει σημαντική μεταβολή μεταξύ της εύλογης και της λογιστικής αξίας των εν λόγω ενσώματων παγίων, κατά το τέλος της περιόδου (30/6/2014). Επί των επενδυτικών ακινήτων της Εταιρίας και του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους ,00 ευρώ. 3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 30/6/ /12/ /6/ /12/2013 Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 94,47 688,83 94,47 688,83 Λογισμικά Προγράμματα , ,60 290,62 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,43 385,09 688,83 4. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 30/6/ /12/ /6/ /12/2013 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις 3.313, ,00 0,00 0,00 Δοσμένες εγγυήσεις , , , ,46 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,46 5. Αποθέματα 30/6/ /12/ /6/ /12/2013 Υλικά , , , ,50 Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή , , , ,36 Υποπροϊόντα & υπολείμματα 1.544, , , ,19 Εμπορεύματα , , , ,70 Αναλώσιμα , , , ,32 Αγορές υπό παραλαβή 0, ,68 0, ,68 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,75 22

23 6. Εμπορικές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 30/6/ /12/ /6/ /12/2013 Πελάτες , , , ,26 Γραμμάτια εισπρακτέα , , , ,92 Επιταγές μεταχρονολογημένες , , , ,26 Επιταγές μεταβιβασμένες σε τράπεζα , , , ,50 Λοιποί χρεώστες διάφοροι , ,35 0,00 0,00 Μείον: Προβλέψεις , , , ,39 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,55 Η αύξηση των εμπορικών απαιτήσεων του Ομίλου οφείλεται στη σημαντική εποχικότητα που παρουσιάζουν οι πωλήσεις της μητρικής εταιρίας το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δεν διαφέρουν σημαντικά από το αντίστοιχο διάστημα του Ανάλυση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις: O ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΙΑ 30/6/ /12/ /6/ /12/2013 Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως , , , ,39 Ποσά που χρησιμοποιήθηκαν για διαγραφή απαιτήσεων στην περίοδο 0,00 0,00 0,00 0,00 Προσθήκες περιόδου 0, ,00 0, ,00 Υπόλοιπο τέλους περιόδου , , , ,39 7. Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (α) Άλλες απαιτήσεις 30/6/ /12/ /6/ /12/2013 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο , , , ,15 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις λοιπών συνδεδεμένων επιχειρήσεων 0,00 0, , ,41 Λοιπές Απαιτήσεις , , , ,27 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ , , , ,83 (β) Επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Επιμετρώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (Αξία κτήσης) , , , ,29 Προσαρμογή επιμέτρησης στην εύλογη αξία ( ,42) ( ,29) ( ,42) ( ,29) ΣΥΝΟΛΟ 8.972, , , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,83 23

24 Η μεγάλη μείωση στα Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία της Εταιρίας οφείλεται στη μείωση του κονδυλίου «Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις λοιπών συνδεδεμένων επιχειρήσεων». Από το ποσό ,41 ευρώ που όφειλε η θυγατρική εταιρία Hellas Holiday Hotels Α.Ε. την 31/12/2013, το ποσό των ευρώ διατέθηκε για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και το υπόλοιπο ποσό των ευρώ επιστράφηκε. 8. Ταμειακά Διαθέσιμα Και Ισοδύναμα 30/6/ /12/ /6/ /12/2013 Διαθέσιμα Ταμείο , , , ,50 Καταθέσεις όψεως σε , , , ,09 Καταθέσεις προθεσμίας σε 0,00 0,00 0,00 0,00 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. σε 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ , , , ,59 9. Μετοχικό Κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ, διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) η κάθε μία. Όλες οι μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως και συμμετέχουν στα κέρδη. Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται περιορισμοί σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής: Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την διανομή τους στους εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρεία 24

25 μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του Τακτικού αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού Αποτελέσματα εις Νέον. Ο σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού αποτελέσματος από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό Αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος. H εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νομοθεσία σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια. 10. Αποθεματικά 30/6/ /12/ /6/ /12/2013 Καταβεβλημένες διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο , , , ,84 Αποθεματικό επανεκτίμησης παγίων , , , ,31 Διάφορα αποθεματικά , , , ,75 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 30/6/ /12/ /6/ /12/2013 Πρόβλεψη για φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις , , , ,00 Επιχορηγήσεις παγίων , ,95 0,00 0,00 25

26 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Εμπορικές και Λοιπές Υποχρεώσεις 30/6/ /12/ /6/ /12/2013 (α) Οφειλές προς προμηθευτές Προμηθευτές (Πιστωτικά υπόλοιπα βραχυπροθέσμου λήξεως) , , , ,24 Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες , , , ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ , , , ,64 (β) Οφειλές από φόρους και εισφορές Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη , , , ,48 ΦΠΑ ,91 0, ,91 0,00 Ασφαλιστικοί οργανισμοί , , , ,83 ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ,31 (γ) Άλλες υποχρεώσεις Προκαταβολές πελατών , ,85 0,00 0,00 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες , , , ,21 Μερίσματα πληρωτέα 0,00 0,00 0,00 0,00 Δικαιούχοι αμοιβών 0, ,00 0, ,00 Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων 4.050, , , ,00 Τόκοι πληρωτέοι , , , ,83 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε , , , ,48 Χρονικές ανακατατάξεις εξόδων ,11 0, ,94 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , , ,52 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,47 Η μείωση των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της εταιρίας οφείλεται στην εξόφληση προμηθευτών της, η δε αύξηση των υποχρεώσεων αυτών στον Όμιλο οφείλεται στη σημαντική αύξηση των προκαταβολών των πελατών της θυγατρικής εταιρίας και την αύξηση των τόκων πληρωτέων τη συγκεκριμένη ημερομηνία, οι οποίοι εξοφλήθηκαν το αμέσως επόμενο διάστημα. 13. Δάνεια O ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΙΑ 30/6/ /12/ /6/ /12/2013 Βραχυπρόθεσμα , , , ,82 Βραχυπρόθεσμο μέρος Μακροπρόθεσμων δανείων , , , ,00 Μακροπρόθεσμα , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,82 Στις 28/12/2007 η Εταιρία υπέγραψε σύμβαση κάλυψης κοινού ομολογιακού δανείου, ευρώ ,00 με την Τράπεζα EFG EUROBANK A.E. διάρκειας 15 ετών. Κατά την 31/12/2013, από το εν λόγω δάνειο, ποσό ,00 ευρώ που αφορά στο μέρος του ομολογιακού δανείου που λήγει πέραν του έτους παρουσιάζεται στα Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης στις 26

27 βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, λόγω της μη επίτευξης δεικτών που αποτελούν δεσμευτικό συμβατικό όρο για την Εταιρία στη σύμβαση του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το ΔΛΠ 1, παρ Την 10/2/2014 εγκρίθηκε από την πλειοψηφία των ομολογιούχων το αίτημα της Εταιρίας προκειμένου να μην αποτελέσει γεγονός καταγγελίας της σύμβασης του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου η μη επίτευξη δεικτών για τη χρήση του Στον Όμιλο την 30/6/2014 δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις για κεφάλαια και τόκους. Το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας διαμορφώνεται ως εξής: Εντός έτους από την ημερομηνία ισολογισμού Εντός 2-3 ετών από την ημερομηνία ισολογισμού Από το τέταρτο έτος και μετά Εντός έτους από την ημερομηνία ισολογισμού Εντός 2-3 ετών από την ημερομηνία ισολογισμού Από το τέταρτο έτος και μετά Κεφάλαιο πληρωτέο , , , , , ,00 Τόκοι πληρωτέοι , , , , , ,29 Σύνολο , , , , , ,29 Τα ανωτέρω δάνεια του Ομίλου επιβαρύνονται με ετήσιο τόκο ύψους 4,57% κατά μέσο όρο. 14. Φόρος Εισοδήματος Η συμφωνία και η ανάλυση του φόρου εισοδήματος έχει ως εξής: 30/6/ /6/ /6/ /6/2013 Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων ( ,88) ( ,56) ( ,10) ( ,38) 26% 26% 26% 26% Φόρος υπολογισμένος με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή ( ,89) ( ,81) ( ,31) ( ,98) Φόρος εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς , ,21 0, ,84 Φόρος μη αναγνωρισμένων ζημιών (39.027,26) , , ,21 Φόρος προηγούμενων χρήσεων (αλλαγή συντελεστή) 0, ,63 0, ,28 Φόρος εισοδήματος , ,56 ( ,54) ,35 Η Εταιρία, καθώς και η θυγατρική της Hellas Holiday Hotels A.E., παραμένουν ανέλεγκτες μόνο για τη χρήση 2010 και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις για τη χρήση αυτή δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η χρήσεις 2011 και 2012 καθώς και η χρήση 2013 έχουν ελεγχθεί από τον Τακτικό Ελεγκτή. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, οι χρήσεις αυτές θεωρούνται οριστικές από πλευράς φορολογικού ελέγχου με το πέρας δεκαοχτώ μηνών από την υποβολή του «Φορολογικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών. 27

28 Για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και οριστικοποιηθούν. Έχουν σχηματιστεί προβλέψεις ποσού ,00 ευρώ για την Εταιρία και για τον Όμιλο , Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού έχουν υπολογιστεί βάσει αναλογιστικής μελέτης που εκπονήθηκε από το τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει το αναθεωρημένο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Έξοδα Κατ είδος και Κατανομή τους στις Λειτουργίες ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 30/6/ /6/2013 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Αμοιβές & έξοδα προσωπικού , , , , , ,59 Αμοιβές τρίτων , , , , , ,62 Παροχές τρίτων , , , , , ,75 Φόροι - τέλη 0, , , , , ,03 Διάφορα έξοδα , , , , , ,23 Αποσβέσεις , , , , ,46 267,82 Αναλώσεις αποθεμάτων ,20 0,00 0, ,16 0,00 0,00 Ιδιόχρηση ή καταστροφή αποθεμάτων ( ,40) 0,00 0,00 (85.904,20) 0,00 0,00 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 0, ,95 0,00 0, ,85 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,04 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 30/6/ /6/2013 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Αμοιβές & έξοδα προσωπικού , , , , , ,78 Αμοιβές τρίτων , , , , , ,99 Παροχές τρίτων , , , , , ,75 Φόροι - τέλη 0, , , , , ,71 Διάφορα έξοδα , , , , , ,74 Αποσβέσεις , , , , ,12 110,12 Αναλώσεις αποθεμάτων ,09 0,00 0, ,79 0,00 0,00 Ιδιόχρηση ή καταστροφή αποθεμάτων (9.566,40) 0,00 0,00 (19.603,90) 0,00 0,00 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 0, ,59 0,00 0, ,85 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,09 28

29 17. Άλλα έσοδα 30/6/ /6/ /6/ /6/2013 Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 3.274, , ,02 920,18 Έσοδα από παροχή λοιπών υπηρεσιών 7.228, ,12 309, ,47 Ενοίκια , , , ,00 Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων , ,19 0,00 0,00 Έκτακτα κι ανόργανα έσοδα , , ,09 49,44 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Λοιπά έξοδα 30/6/ /6/ /6/ /6/2013 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων , , ,55 356,87 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα , , , ,32 Έκτακτες Ζημίες 1,58 780,12 0,02 48,69 Φόροι μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος 263, ,32 263,99 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Χρηματοπιστωτικά Αποτελέσματα (έσοδα / έξοδα) 30/6/ /6/ /6/ /6/2013 Τόκοι πιστωτικοί τραπεζών 540, ,21 333, ,03 Έσοδα συμμετοχών & χρεογράφων 0,00 0,00 0,00 0,00 Κέρδη από επιμετρώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ,34 0, ,34 0,00 Λοιπά έσοδα κεφαλαίων 26,88 0,00 26,88 0,00 Μείον: Τόκοι & έξοδα τραπεζών , , , ,89 Ζημίες από επιμετρώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ( ,88) ( ,17) ( ,48) ( ,86) 20. Συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη (όπως αυτές ορίζονται από το ΔΛΠ 24) O ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΙΑ (τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ) 30/6/ /6/2014 α) Έσοδα 0,00 0,00 β) Έξοδα 0,00 0,00 γ) Απαιτήσεις 0, ,35 δ) Υποχρεώσεις 0,00 568,39 ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης , ,82 στ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ,00 0,00 ζ) Χρησιδάνειο (δωρεάν παραχώρηση χρήσης καταστημάτων) από Αστέριο Δάιο στην Εταιρία 0,00 0,00 29

30 * Οι απαιτήσεις της Εταιρίας ύψους ,35 οφείλονται από την θυγατρική Hellas Holiday Hotels A.E. και αφορούν: 1. Ποσό ,33 από διεταιρικές συναλλαγές. 2. Ποσό ,41 που αφορά ταμειακή ενίσχυση για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών της (λόγω εποχικότητας). * Οι υποχρεώσεις ύψους 300,00 χιλ. αφορούν ταμειακή ενίσχυση της θυγατρικής από τον κύριο μέτοχο της Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε., κύριο Δάιο Αστέριο, για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών της. 21. Εποχικότητα δραστηριοτήτων Ομίλου Οι δραστηριότητες του Ομίλου παρουσιάζουν σημαντική εποχικότητα που οφείλεται στο ότι: Α). Η ξενοδοχειακή μονάδα της θυγατρικής Hellas Holiday Hotels Α.Ε. λειτουργεί εποχιακά, από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, με έμφαση το τρίμηνο Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. Β). Τα προϊόντα της Μητρικής Εταιρίας προορίζονται κατά κύριο λόγο για αγροτικές εφαρμογές και παρουσιάζουν μεγαλύτερη ζήτηση το πρώτο και το τελευταίο τρίμηνο του έτους. ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 5.072,00 26% 5.974,00 22% 6.002,00 19% 5.435,00 15% 5.468,00 Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2.904,00 15% 5.664,00 21% 5.878,00 19% 7.621,00 21% 8.891,00 Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 6.096,00 32% 9.620,00 35% ,00 36% ,00 36% Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 5.210,00 27% 5.873,00 22% 7.970,00 26% 9.997,00 28% ΣΥΝΟΛΟ ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα, τα οποία αφορούν την Όμιλο ή την Εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 30

31 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2012 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Βεβαίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σελίδα Α) Βεβαίωση 3

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "ΔΡΟΜΕΑΣ" ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. 11045 / 06 / Β / 86 / 10 ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΕΣ Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δ.Λ.Π. 34)

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

Γ.E.ΜΗ /01/ /12/2015 : MAE:2441/62/B/91/155

Γ.E.ΜΗ /01/ /12/2015 : MAE:2441/62/B/91/155 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΑΛΑ ΑΕΒΕ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ με ΑΦΜ. 094299994 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 057575304000 MAE:2441/62/B/91/155 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοποιημένη και ατομική βάση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Mαρτίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα