ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η xρήση κάθε εγκεκριμένου σκευάσματος πρέπει να γίνεται ακολουθώντας πιστά το έντυπο με τις οδηγίες ασφαλούς και ορθής χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η xρήση κάθε εγκεκριμένου σκευάσματος πρέπει να γίνεται ακολουθώντας πιστά το έντυπο με τις οδηγίες ασφαλούς και ορθής χρήσης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΟ ΛΗΜΝΟ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η καταπολέμηση των κουνουπιών συμβαδίζει με την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού και βασίζεται στην ανάγκη διαφύλαξης της ανθρώπινης υγείας και περιουσίας από οργανισμούς που σε μεγάλο βαθμό εξαρτούν την επιβίωση και την αύξησή τους από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η µελέτη αυτή αναφέρεται στην καταπολέμηση των κουνουπιών στο Δήμο Λήμνου, καθώς η παρουσία των κουνουπιών σε περιοχές του νησιού αποτελεί πρόβλημα με επιπτώσεις στην τουριστική ανάπτυξη και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών, ενώ ταυτόχρονα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία. Η αντιμετώπιση του ζητήματος απαιτεί την εφαρμογή έργου καταπολέμησης κουνουπιών που θα βασίζεται στις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε όλα τα διαθέσιμα επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία, στις έκτακτες συνθήκες που διαμορφώνονται από έτος σε έτος και στην εμπειρία από την εκτέλεση του έργου κατά την διετία Μέθοδος εφαρμογής του έργου είναι η προνυμφοκτονία, που βασίζεται στον εντοπισμό και στην χαρτογράφηση των εν δυνάμει εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και ο έλεγχος παρουσίας προνυμφών κουνουπιών στις πάσης φύσης υδατοσυλλογές που αποτελούν τις σημαντικές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών στο φυσικό σύστημα, στο περιαστικό αλλά και εντός των οικισμών. Οι εστίες θα πρέπει αρχικά να εντοπιστούν, οριοθετηθούν και χαρτογραφηθούν και στην συνέχεια να πραγματοποιηθούν κύκλοι δειγματοληψιών και ελέγχου για την ανεύρεση προνυμφών κουνουπιών. Σε περίπτωση εντοπισμού προνυμφών στο φυσικό και περιαστικό σύστημα θα πραγματοποιούνται ψεκαστικές παρεμβάσεις, ενώ εντός των οικισμών μπορεί να χρησιμοποιηθούν και σκευάσματα σε στερεή μορφή. Για την εκτέλεση του έργου θα χρησιμοποιηθούν ήπια εγκεκριμένα προνυμφοκτόνα σκευασμάτα, βιολογικά ή αναστολείς ανάπτυξης και θα αναφέρονται στο με αριθ. πρωτ.: 12919/151288/ «Εγκεκριμένα σκευάσματα για την καταπολέμηση των κουνουπιών» της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και όσων προσδιορίζονται με την Αρ. πρωτ: Υ1/Γ.Π.οικ / Εγκύκλιο του Τμήματος Επιδημολογίας της Δνσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας. Η xρήση κάθε εγκεκριμένου σκευάσματος πρέπει να γίνεται ακολουθώντας πιστά το έντυπο με τις οδηγίες ασφαλούς και ορθής χρήσης 1

2 του, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά του αλλά και η ασφάλεια του χρήστη και η προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος. Τα απαιτούμενα στοιχεία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μεθόδου καταπολέμησης των κουνουπιών, περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν την παρούσα μελέτη. Η δαπάνη για την ανωτέρω εργασία θα ανέλθει στις ,00, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού του ήµου οικονομικού έτους Η εργασία θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/80 και Ν / Η ανάθεση δύναται να πραγματοποιηθεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης, κάνοντας χρήση του Ν. 3731/2008, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 209 του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06) και επιτρέπει τις αναθέσεις εργασιών από τους ΟΤΑ σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/95 και της Υπουργικής Απόφασης 35130/739/ µέχρι του ποσού των , µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1. Εντοπισμός, χαρτογράφηση εστιών και 2.600,00 επιστημονική παρακολούθηση 2. Κύκλος εφαρμογής αστικού 1.600,00 Χ ,00 3. Κύκλος εφαρμογής περιαστικού-φυσικού , ,00 Χ 6 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α. 23 % 4.600,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Οι έντονες κλιματολογικές αλλαγές, η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, η μεγάλης διάρκειας καύσωνες και οι έντονες βροχοπτώσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, συντέλεσαν στη δημιουργία ενός μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος στο οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται αντιμέτωπος με μολυσματικές ασθένειες που μεταδίδονται με τα κουνούπια, τα οποία έχουν προσαρμοστεί στο αστικό περιβάλλον. Τον Αύγουστο του 2010 διαγνώστηκαν τα πρώτα περιστατικά λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, λόγω των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν, επιβάλλεται ο επαναπροσδιορισµός του προβλήµατος των κουνουπιών και 2

3 των έργων καταπολέµησης τους, όχι τόσο της όχλησης, όσο του εν δυνάµει κινδύνου της ηµόσιας Υγείας. Μέθοδος εφαρμογής του έργου είναι η προνυμφοκτονία, που βασίζεται στον εντοπισμό και στην χαρτογράφηση των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και ο έλεγχος παρουσίας προνυμφών κουνουπιών στις πάσης φύσης υδατοσυλλογές που αποτελούν τις σημαντικές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών στο φυσικό σύστημα, στο περιαστικό αλλά και εντός των οικισμών. Οι εστίες θα πρέπει αρχικά να εντοπιστούν, οριοθετηθούν και χαρτογραφηθούν και στην συνέχεια να πραγματοποιηθούν κύκλοι δειγματοληψιών και ελέγχου για την ανεύρεση προνυμφών κουνουπιών. Σε περίπτωση εντοπισμού προνυμφών στο φυσικό και περιαστικό σύστημα θα πραγματοποιούνται ψεκαστικές παρεμβάσεις με εποχούμενο ψεκαστικό σύστημα ή με επινώτιους ψεκαστήρες, ενώ εντός των οικισμών μπορεί να χρησιμοποιηθούν και σκευάσματα σε στερεή μορφή. Κατά τον ψεκασμό ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίδεται στην ομοιόμορφη και σε όλη την έκτασή τους κάλυψη των εστιών. Επίσης, θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα ψεκαστικά μηχανήματα υψηλής πιέσεως, ώστε τα σκευάσματα να φθάνουν στην επιφάνεια του νερού της εστίας και να μην κατακρατείται από τυχόν υπάρχουσα βλάστηση. Για την εκτέλεση του έργου θα χρησιμοποιηθούν ήπια εγκεκριμένα προνυμφοκτόνα σκευασμάτα, βιολογικά ή αναστολείς ανάπτυξης, τα οποία θα εφαρμοστούν στις υδατικές επιφάνειες όπου εντοπίζονται προνύμφες κουνουπιών. Όλα τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εγκεκριμένα και θα αναφέρονται στο με αριθ. πρωτ.: 12919/151288/ «Εγκεκριμένα σκευάσματα για την καταπολέμηση των κουνουπιών» της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και όσων προσδιορίζονται με την Αρ. πρωτ: Υ1/Γ.Π.οικ / Εγκύκλιο του Τμήματος Επιδημολογίας/Δνσης Δημόσιας Υγιεινής της Γενικής Δνσης Δημόσιας Υγιεινής και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας Η xρήση κάθε εγκεκριμένου σκευάσματος πρέπει να γίνεται ακολουθώντας πιστά το έντυπο με τις οδηγίες ασφαλούς και ορθής χρήσης του, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά του αλλά και η ασφάλεια του χρήση και η προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος. Κατά την επιλογή των εντομοκτόνων θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η χρήση για την οποία προορίζεται το νερό των εστιών, δεδομένου, ότι τα εντομοκτόνα αυτά μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος και τοξικότητα στους διάφορους οργανισμούς. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιπτώσεις που το νερό χρησιμοποιείται για το πότισμα των ζώων και την άρδευση των καλλιεργειών καθώς και στις περιπτώσεις που ζουν σε αυτό υδρόβιοι 3

4 οργανισμοί. Σε οικολογικά προστατευόμενες περιοχές (Natura κλπ.) ενδείκνυται μόνο η χρήση των σκευασμάτων Β.t.i. (Bacillus thurigiensis subsp. israelensis), του οποίου η δράση είναι εκλεκτική. Δεν ενδείκνυται η χρήση οποιουδήποτε χημικού σκευάσματος για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε ιχθυοτρόφα ύδατα, δεδομένου ότι όλα είναι περισσότερο ή λιγότερο τοξικά για τους υδρόβιους οργανισμούς. 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Οι πλέον παραγωγικές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών της Λήμνου είναι σημαντικός αριθμός ρεμάτων και καναλιών πλησίον των οικισμών, όπου καταλήγουν τα αστικά λύματα, και στα οποία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες παρουσιάζεται ελάχιστη έως μηδενική ροή. Επίσης εστίες περιορισμένης έκτασης εντός των οικισμών συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη κουνουπιών και επιβάλουν την εκτέλεση εφαρμογών καταπολέμησης κουνουπιών εκτός αλλά και εντός των οικισμών, όπου παράγονται κυρίως κουνούπια του γένους Culex. Τα κουνούπια του γένους αυτού αποτελούν εν δυνάμει φορείς του ιού του Δυτικού Νείλου, παραμένουν εντός των οικισμών καθ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, είναι ανθρωπόφιλα και ενοχλητικά κατά την διάρκεια της νύκτας. Ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Μύρινα και η Παραλία Πλατέως, στο σύνολο των ελεγχθέντων σημειακών εστιών (π.χ. βιολογικοί καθαρισμοί, βόθροι, φρεάτια κλπ.) εντοπίστηκαν σημαντικοί πληθυσμοί κουνουπιών. Στα φυσικά υγροτοπικά συστήματα απαιτείται η παρακολούθηση της παραγωγικότητας σε προνύμφες κύρια της Χορταρόλιμνης αλλά και των υπολοίπων φυσικών συστημάτων της νήσου. Η Χορταρόλιμνη αποτελεί ιδιαίτερα παραγωγική εστία σε προνύμφες του γένους Aedes κατά την περίοδο της άνοιξης και του φθινοπώρου, αλλά σε περίπτωση σημαντικών βροχοπτώσεων είναι πιθανόν να παράγει πληθυσμούς κουνουπιών και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη προστασίας από την παρουσία του είδους Aedes albopictus (Κουνούπι τίγρης) που συνδέεται άμεσα με την εμφάνιση τόσο του Δάγκειου Πυρετού όσο και με την τροπική νόσο Chikungunya (Τσικουνγκούνια). Για την εκτέλεση του έργου απαιτείται επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, με γνώσεις ταυτοποίησης προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών και εμπειρία εκτέλεσης έργων προνυμφοκτονίας. Για τις εφαρμογές στο φυσικό και περιαστικό σύστημα προβλέπεται η χρήση τροχήλατης - εποχούμενης ψεκαστικής μονάδας και όπου απαιτείται η χρήση κατάλληλων ψεκαστικών μηχανημάτων υψηλής πιέσεως. Αναλυτικά οι εργασίες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι : Α. Καταγραφή και χαρτογράφηση των σημαντικών εστιών αναπαραγωγής του νησιού (φυσικό σύστημα, περιαστικό αλλά και εντός 4

5 των οικισμών) και επικαιροποίηση της οικολογικής χαρτογράφησης των φυσικών συστημάτων του Δήμου. Β. Συστηματικός έλεγχος των υδατοσυλλογών που αποτελούν τις βασικές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, καθ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου. Γ. Συμπεριλαμβανομένων των λοιπών αλλά και ιδιαιτέρως για την αντιμετώπιση του είδους Aedes albopictus (Κουνούπι τίγρης), ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να εκπονήσει πρόγραμμα ελέγχου-καταπολέμησης του, που θα περιλαμβάνει: Τοποθέτηση δικτύου παγίδων ωοαπόθεσης. Επιλογή κατάλληλων περιοχών τοποθέτησης παγίδων ωοαπόθεσης για την πιστοποίηση ύπαρξης ή/και εγκατάστασης του Αedes albopictus σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Τοποθέτηση κατ' ελάχιστον 30 παγίδων ωοαπόθεσης σε επιλεγμένες θέσεις. Έλεγχος των παγίδων σε δεκαπενθήμερη βάση και ανάκτηση του βιολογικού υλικού (αυγά). Ανάλυση ευρημάτων και παρεμβάσεις. Μεταφορά του υλικού στο εργαστήριο, καλλιέργεια για την εκκόλαψη των αυγών και ταυτοποίηση του είδους στο εργαστήριο. Παραγωγή πρωτοκόλλου παρακολούθησης και αποτύπωση επί χάρτου ή σύνδεση με βάση δεδομένων GIS (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών). Ανάλογα με τα ευρήματα, πραγματοποιείται εντατικοποίηση των ελέγχων για τον εντοπισμό των μικροεστιών αναπαραγωγής του είδους (σε ακτίνα περίπου 100 μέτρων) και πραγματοποιούνται δράσεις προνυμφοκτονίας με εγκεκριμένα σκευάσματα Δημόσιας Υγείας. Εκθέσεις προόδου (κάθε δύο μήνες). Δ. Εφαρμογή ψεκαστικών εφαρμογών στις εστίες-υδατοσυλλογές που φιλοξενούν προνύμφες, με χρήση εγκεκριμένων και ήπιων προνυμφοκτόνων σκευασμάτων. Οι εφαρμογές δεν πρέπει να εγκυμονούν κανένα απολύτως κίνδυνο για οργανισμούς πέραν των κουνουπιών. (Περιλαµβάνεται κάθε υλικό, µικροϋλικό, εργασία καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, όπως µεταφορές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις, κρατήσεις κ.λπ. για την εκτέλεση πλήρους και περαιωμένης εργασίας σύµφωνα µε τους όρους). Περιοχές- θέσεις εφαρμογής του έργου. 1. Φυσικά συστήματα. Θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι στα φυσικά συστήματα Χορταρόλιμνη. Λίμνη Αλική και Ασπρόλιμνη. Φυσικά συστήματα όρμου Κοντιά και Πεδινού. 5

6 Σε φυσικά συστήματα μεγάλης έκτασης οι δράσεις καταπολέμησης δεν μπορεί παρά να περιορίζονται σε θέσεις όπου η πρόσβαση με επίγεια μέσα είναι δυνατή. 2. Χαβούζες, βιολογικοί και ρέματα (αποδέκτες λυμάτων). Θα υπάρξει κάλυψη του συνόλου των ρεμάτων που γειτνιάζουν με οικισμούς και ιδιαίτερα σε θέσεις απόθεσης λυμάτων, στο βαθμό που υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης. Με δεδομένη την περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης του είδους Culex pipiens (κατά μέγιστο 500 μέτρα), η εφαρμογή στις χαβούζες θα εξαρτηθεί από την εγγύτητα σε κατοικημένες περιοχές. 3. Αστικές εστίες. Οι βασικές εστίες σε αστικό χώρο είναι τα φρεάτια ομβρίων, ρέματα που διασχίζουν τους οικισμούς, τσιμεντένια καναλάκια κλπ (όπως στην Μύρινα), οι βόθροι και λοιπές σημειακές πηγές (όπως στην παραλία Πλατέως) και οι δεξαμενές συλλογής λυμάτων του αποχετευτικού συστήματος στα κράσπεδα συγκεκριμένων οικισμών (όπως στα Λύχνα). Στους κοινόχρηστους χώρους θα γίνει πλήρης καταγραφή και αποτύπωση των εστιών και συστηματικές εφαρμογές προνυμφοκτονίας. Η έναρξη των εφαρμογών προτείνεται ως εξής: Δημοτική Ενότητα Μούδρου 1η μέρα : Ρωμανού - Λύχνα - Παναγία Πλάκα 2η μέρα : Καλλιόπη - Μούδρος - Κοντοπούλι Δημοτική Ενότητα Ατσικής 1 η μέρα : Χείμαρρος Μητροπόλεως Δημοτική Εν Ν. Κουτάλης 1η Διαπόρι - Χαντριάς - ( χείμαρρος Κοντιά) Δημοτική Εν Μύρινας 1 η μέρα :Μύρινα - Άγιος Ιωάννης Κάσπακας Κάθε άλλη περιοχή που θα υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λήμνου. Ε. Έλεγχος αποτελεσματικότητας ψεκασμών Ο έλεγχος αποτελεσματικότητας ψεκασμών των εστιών γίνεται από τα συνεργεία δειγματοληψιών εντός 48 ωρών από την εκτέλεσή τους. Παρακολούθηση όχλησης τελείων εντόμων με την χρήση παγίδων διοξειδίου του άνθρακα Έλεγχος ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα. Παρακολούθηση αποτελεσματικότητας των ψεκασμών στους οικισμούς που βρίσκονται πλησίον των φυσικών οικοσυστημάτων αφού στο νησί ειδικά κατά τον μήνα Ιούλιο, πνέουν ισχυροί άνεμοι (μελτέμια) ικανοί να μεταφέρουν μεγάλους πληθυσμούς κουνουπιών σε μεγάλες αποστάσεις. Ότι άλλο απαιτηθεί για την καλύτερη εκτέλεση του έργου. 6

7 ΣΤ. Παράδοση τελικής έκθεσης πεπραγμένων, που θα περιλαμβάνει την υποβολή οικονομοτεχνικής μελέτης και προτάσεων για την υλοποίηση έργων καταπολέμησης στο μέλλον. Χρονική Διάρκεια Η περίοδος εκτέλεσης των εφαρμογών ορίζεται από Μάιο έως Αύγουστο, ενώ έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα πρέπει να παραδοθεί η Τελική Έκθεση. Κατά το διάστημα αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έξι κύκλοι ελέγχων και εφαρμογών στο φυσικό και περιαστικό σύστημα των οικισμών της νήσου, εστιασμένοι στις εστίες αναπαραγωγής που εκτιμάται ότι συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη πληθυσμών κουνουπιών. Οι εστίες αυτές στον μεγαλύτερο βαθμό έχουν εντοπιστεί κατά την εκτέλεση των έργων της τελευταίας διετίας. Ο κάθε κύκλος εφαρμογών θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός δύο ή τριών ημερών, από εξειδικευμένο συνεργείο υπό τον έλεγχο και ευθύνη επιστήμονα υψηλής εμπειρίας στο αντικείμενο, με χρήση βενζινοκίνητου ψεκαστικού συστήματος. Πέραν των εφαρμογών του περιαστικού και φυσικού συστήματος, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν τρεις κύκλοι εφαρμογών στο αστικό σύστημα κύρια της Μύρινας και της παραλίας Πλατέως, για την αντιμετώπιση εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που βρίσκονται εντός των οικισμών. Ο κάθε κύκλος αστικού θα διαρκεί τρεις έως πέντε ημέρες. Ο αριθμός και η διάρκεια του κάθε κύκλου εφαρμογών μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, με στόχο την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων. Οι εργασίες ανάλογα με τις ανάγκες του έργου μπορεί να εκτελούνται όλες της ημέρας της εβδομάδας. 3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: Άρθρο 1: ικαιούµενοι συµµετοχής - δικαιολογητικά συµµετοχής - φάκελος προσφοράς. Επειδή η εκτέλεση της παρούσας εργασίας απαιτείται εξειδικευµένο προσωπικό µε αντίστοιχη εµπειρία και τεχνογνωσία ως προς την επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος αλλά και ως προς την διαχείριση των εργασιών και των χηµικών σκευασµάτων που θα χρησιµοποιηθούν, προσφορά για την εκτέλεση της εργασίας µπορούν να υποβάλλουν αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό και διαθέτουν: Α) Επί ποινή αποκλεισµού τους εξής όρους: Να διαθέτουν Άδεια καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους, εγκεκριµένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων την οποία θα επισυνάψουν σε επικυρωµένο φωτοαντίγραφο. Να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης Ποιότητας ISO για παροχή υπηρεσιών ελέγχου παρασίτων, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του οποίου θα πρέπει επισυναφθεί στην προσφορά. 7

8 Να διαθέτουν πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο. Ο ανάδοχος να απασχολεί κατ ελάχιστον (2) δύο επιστήµονες, ως µόνιµο προσωπικό µε εµπειρία στο αντικείµενο. Η πιστοποίηση της µόνιµης συνεργασίας των εν λόγω επιστηµόνων να αποδεικνύεται από τη σχετική άδεια καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών της εταιρίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά που µπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια των πραγµατοποιούµενων εφαρµογών. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο ανάδοχος έχει την ευθύνη για τη δημόσια ασφάλεια στους χώρους των εφαρμογών. Να διαθέτουν πιστοποίηση του ακολουθούµενου συστήµατος υγιεινής και ασφάλειας. Να διαθέτουν πιστοποίηση για το ακολουθούµενο σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης ΙSO 14001, µαζί µε την προσφορά θα κατατεθεί συµβόλαιο συνεργασίας µε πιστοποιηµένη εταιρία διαχείρισης αποβλήτων (χηµικών σκευασµάτων). Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν έχουν έγκριση από το Υπουργείο Γεωργίας για χρήση στη Δημόσια Υγεία. Τα παραπάνω αποδεικτικά θα περιέχονται στο φάκελο της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου και η µη προσκόµιση τους συνεπάγεται αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς του. Β) Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στο φάκελο προσφοράς του: Β.1. Κατάλληλα έγγραφα µε τα οποία θα τεκµηριώνεται επαρκώς: Ότι διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό καθώς και την επάρκεια για την επιτυχή εκτέλεση του έργου. Ότι διαθέτει κατά την εκτέλεση της εργασίας εξειδικευµένους επιστήµονες και προσωπικό που έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία σε έργα καταπολέµησης κουνουπιών. Ότι διαθέτει τα πιστοποιητικά των χηµικών σκευασµάτων που θα χρησιµοποιήσει κατά την εκτέλεση της εργασίας. Β.2. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 (επί ποινή αποκλεισµού) του υποψήφιου αναδόχου µε την οποία θα δηλώνει: ότι πληροί τους όρους, τις απαιτήσεις της µελέτης και τους αποδέχεται, διαθέτει των απαιτούµενο εξοπλισµό για την υλοποίηση της εργασίας, ότι έλαβε γνώση όλων των τοπικών συνθηκών της περιοχής που θα εκτελεσθεί η εργασία, τα χηµικά σκευάσµατα που θα χρησιµοποιήσει κατά την εκτέλεση της εργασίας και τα πιστοποιητικά µε τα οποία έχουν εγκριθεί, ότι δεν έχει υποβάλει ψευδείς δηλώσεις για την προσφερόµενη εργασία. 8

9 Γ) Σύνταξη φακέλου προσφοράς. Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα υποβάλλουν στο πρωτόκολλο του ήµου Λήμνου ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που θα περιέχει : Γ.1. ΦΑΚΕΛΟ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που θα περιέχει όλα τα αναγραφόμενα στις παραγράφους Α και Β του παρόντος άρθρου. Γ.2. ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (που θα είναι απαραίτητα κλειστός - σφραγισµένος), που θα περιέχει την Οικονοµική Προσφορά του µέσα στην οποία θα γράφεται το ποσό της προσφοράς (ολογράφως και αριθµητικά), η οικονοµική προσφορά επιπλέον περιέχει την ηµεροµηνία που συντάχθηκε την σφραγίδα και την υπογραφή του προσφέροντα. Σ όλους τους φάκελους θα πρέπει να αναγράφεται στο εξωτερικό του µέρος, ο τίτλος του έργου, η επωνυµία, η διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, το τηλέφωνο, το fax και ενδεχοµένως, εφόσον υπάρχει, το ) του προσφέροντος και τα στοιχεία όλων των µελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων δεν αποτελούν λόγο αποκλεισµού των υποψηφίων. ΑΡΘΡΟ 2: Ισχύουσα νοµοθεσία. Για την εκτέλεση της παρούσας εργασίας ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις : α) Ο N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης). β) Το αρiθ. 209 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α/ ): Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων. γ) το Π.. 28/80 (ΦΕΚ Α' 11) : Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. δ) το Π.. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/ ιορθ.σφαλµ. Στο ΦΕΚ 209 Α/ ) : Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες. ε) το άρθρο 20, παράγρ. 13 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/ ), µε βάση το οποίο συµπληρώνεται το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006, στ) O Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων ". ζ) O Ν. 2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» και την υπ αριθµ. 2/45564/0026/ (ΦΕΚ. 1066/ ) απόφαση Υπουργού Οικονοµικών περί «Αύξηση και ορισµός σε ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95» η) H ΥΑ 35130/739/ περί Αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας υπηρεσίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ιάταγµα, Απόφαση, κ.λ.π) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Επιπλέον για τη σύνταξη της μελέτης ελήφθησαν υπόψη : 9

10 Η εγκύκλιος με Α.Π. Υ1/Γ.Π.οικ / με ΑΔΑ: ΒΛΓΦΘ- Ρ7Σ της Γενικής Δνσης Δημόσιας Υγιεινής και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας Η με Α.Π. ΥΙ/Γ.Π.οικ / εγκύκλιος με θέμα «Πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού» (ΑΔΑ: Β4ΜΒΘ-ΧΧΣ) της Γενικής Δνσης Δημόσιας Υγιεινής και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας Η με αρ. πρωτ.υ1/γ.π. οικ.33743/ συμπληρωματική εγκύκλιος- Υπενθύμιση εγκυκλίου για προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών (ΑΔΑ: ΒΕΑΤΘ-ΞΕΟ) της Γενικής Δνσης Δημόσιας Υγιεινής και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας Η εγκύκλιος υπ αρ. πρωτ. Υ1 γ/γ.π./οικ / με θέμα: «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας σταβλικών εγκαταστάσεων οικόσιτων ζώων» της Γενικής Δνσης Δημόσιας Υγιεινής και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας Η με αριθμ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. οικ.95204/ εγκύκλιός με θέμα: «Πρόγραμμα εντομοκτονιών και μυοκτονιών σε νοσοκομεία και προνοιακά ιδρύματα της χώρας» και ΑΔΑ: 4ΑΜΙΘ-Ζ02, του Τμήματος Επιδημολογίας/Δνσης Δημόσιας Υγιεινής της Γενικής Δνσης Δημόσιας Υγιεινής και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας Η Υγειονομική Διάταξη υπ αριθμ. Υ1/ΓΠ/ (ΦΕΚ Β ) Μέτρα προστασίας από την ελονοσία του Τμήματος Επιδημολογίας/Δνσης Δημόσιας Υγιεινής της Γενικής Δνσης Δημόσιας Υγιεινής και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας Το έγγραφο υπ αρ /151288/ «Εγκεκριμένα σκευάσματα για την καταπολέμηση των κουνουπιών» της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 3: Συμβατικά στοιχεία. Τα συµβατικά στοιχεία της παρεχόµενης εργασίας είναι : Α) Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου. Β) Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης όπως οριστεί από την σύµβαση. Γ) Η παρούσα µελέτη. ΑΡΘΡΟ 4: Τρόπος εκτέλεσης εργασίας. Η παρούσα εργασία θα γίνει µε απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο. ΑΡΘΡΟ 5: Προϋπολογισµός δαπάνης. Το ύψος της δαπάνης της υπηρεσίας ανέρχεται σε ,00 (μη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%). ΑΡΘΡΟ 6: Σύµβαση. Ο ανάδοχος της εργασίας, µετά την κατά τον νόµο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή της συµβάσεως. 10

11 ΑΡΘΡΟ 7: Διάρκεια εκτέλεσης έργου. Η εκτέλεση του έργου ορίζεται ότι αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει στις 30/09/2014. ΑΡΘΡΟ 8: Ποινικές ρήτρες- Εκπτωση του αναδόχου Εάν ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση και τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 ή ειδικότερα εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας, ειδική πρόσκληση του Δημάρχου καλεί τον ανάδοχο να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα ημερών. Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της εργασίας. Επίσης, η ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ως την ολοκλήρωση της παραλαβής της εργασίας. Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 9: Πλημμελής εκτέλεση εργασιών Εφ όσον οι παρούσες εργασίες δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εκτελούνται με ελαττωματικό τρόπο, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 10: Τα παραδοτέα. Η παρακολούθηση της εργασίας, η παραλαβή της και τα παραδοτέα από τον ανάδοχο, θα οριστούν µε όρους της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 11: Τρόπος πληρωμής κρατήσεις -εγγυήσεις. Ο τρόπος καταβολής της αμοιβής θα οριστεί με όρους της σύμβασης ανάθεσης. Ο αναλογών στην αμοιβή του ανάδοχου Φ.Π.Α. βαρύνει το ήµο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει τα αντίστοιχα παραστατικά ( τιμολόγια παροχής υπηρεσιών), τα οποία θα φέρουν το αριθμό φορολογικού µμητρώου. Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ µε την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Επί της συνολικής αμοιβής του λογαριασμού του αναδόχου επιβάλλονται η από τους νόμους προβλεπόμενες κρατήσεις. Όλες οι πιθανές εγγυήσεις (αρχική και κρατήσεων) αποδίδονται στον ανάδοχο µετά την οριστική παραλαβή των εργασιών (βεβαίωση καλής εκτέλεσης). ΑΡΘΡΟ 12: Ευθύνες αναδόχου. 1.Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τη μελέτη. 2.Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το έργο όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση επιβαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη μετακίνηση του 11

12 προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κλπ. Οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μισθωμάτων μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι, τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες αποζημιώσεων ζημιών στο προσωπικό του, στον κύριο του έργου ή σε οποιοδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 3.Πριν την έναρξη εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας που είναι απαραίτητη σύμφωνα με τους νόμους. Ο ανάδοχος είναι ουσιαστικά και αποκλειστικός υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. 4.Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. 5.Τον ανάδοχο επιβαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 6. Το προσωπικό που θα διενεργήσει τους ψεκασμούς θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, να λαμβάνει όλα τα μέτρα ατομικής προφύλαξης κατά τους ψεκασμούς αλλά και τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας των άλλων ανθρώπων, του οικοσυστήματος, των οικόσιτων και παραγωγικών ζώων και του περιβάλλοντος γενικότερα από τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα. Επίσης υποχρεούται να να ενημερώνει καθημερινά τη διεύθυνσή μας για την εξέλιξη των εργασιών. να ενημερώνει εγκαίρως τον επιβλέποντα της Υπηρεσίας (από την προηγούμενη ημέρα) για την ημερομηνία και το σημείο εφαρμογής. να τηρεί πρωτόκολλα παρακολούθησης των εφαρμογών του προγράμματος, όπου θα αναφέρεται το είδος του σκευάσματος και να τα παραδίδει στην Υπηρεσία να παραδοθεί κατά την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου έκθεση πεπραγμένων με αποτελέσματα, παρατηρήσεις και συμπεράσματα να διαθέτει εξοπλισμό ικανό για την αποτελεσματική εφαρμογή του έργου να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβες σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να επέλθουν κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των πραγματοποιούμενων εφαρμογών τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιεί να έχουν έγκριση από το Υπουργείο Γεωργίας Μετά την υπογραφή της Σύμβασης και πριν την έναρξη των ψεκασμών ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας 12

13 πρόγραμμα ψεκασμών με τις περιοχές και το προνυμφοκτόνο που θα χρησιμοποιήσει. Η εκτέλεση του έργου αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 13: Γενικές διατάξεις. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π. 28/80, µε ανάλογη εφαρµογή τους. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Μύρινα Λήμνου, 06/03/2014 Μύρινα Λήμνου, Μάρτιος 2014 Ο Συντάξας Καζάνας Δημήτριος Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Λήμνου Βαρσάμης Δημήτριος Τ.Ε. 13 Τεχνολόγος Γεωπονίας Υπάλληλος Δήμου Λήμνου 13

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Μητροπούλου Γεωργία, Τακτικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Μητροπούλου Γεωργία, Τακτικό Μέλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 6/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 51/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 78-04/10-2-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒΘ-ΧΧΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 11 / 12 / 2012 Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.117443. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής

ΑΔΑ: Β4ΜΒΘ-ΧΧΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 11 / 12 / 2012 Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.117443. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 11 / 12 / 2012 Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.117443 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΉΜΑ EΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΊΑΣ ΝΟΣΗΜΆΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 15/7/14. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΠΑ

ΑΘΗΝΑ 15/7/14. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 15/7/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:12955 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.380,00 ΕΎΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.380,00 ΕΎΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046171 170 Τ.Κ.124 61

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 21/ 11 /2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 21/ 11 /2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 21/ 11 /2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001732795 Αρ. Πρωτ.: 2013-11-21 ΕΣΔΥ/ 1835 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002593967 2015-02-24

15PROC002593967 2015-02-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Μεσογείων 448 Ταχ. Κώδικας: 153 42 Αγία Παρασκευή Πληροφορίες: Χ. Μανδράκου Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αρ. Διακήρυξης 41171/3467)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αρ. Διακήρυξης 41171/3467) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 30-04-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 41171/3467 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ. Κώδικας : 84100 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα / 3 / 2015 Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 2/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 2/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 2/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 29/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ 16 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. Μελέτης 46/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολέμηση της βαμβακάδας, Marchallina Hellenica

Καταπολέμηση της βαμβακάδας, Marchallina Hellenica ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 8/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Καταπολέμηση της βαμβακάδας, Marchallina Hellenica KA:. 35.6262.0010 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α (23%) : 17.269,2

Διαβάστε περισσότερα

13REQ001609428 2013-09-09

13REQ001609428 2013-09-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Κ.Μ : Π 96/2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590975 2015-02-20

15PROC002590975 2015-02-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Παροχή υπηρεσίας: «Περιοδικός επανέλεγχος - συντήρηση και αναγόµωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓO: Aπολύμανση κτιρίων και αύλειoυ χώρου στο εργοτάξιο Μπίμπιζα 1 και στο Δημοτικό Κοιμητήριο.

ΕΡΓO: Aπολύμανση κτιρίων και αύλειoυ χώρου στο εργοτάξιο Μπίμπιζα 1 και στο Δημοτικό Κοιμητήριο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓO: Aπολύμανση κτιρίων και αύλειoυ χώρου στο εργοτάξιο Μπίμπιζα 1 και στο Δημοτικό Κοιμητήριο.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. Ο ήµαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. Ο ήµαρχος Πεντέλης διακηρύσσει Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28709/2013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά, για την υλοποίηση της δράσης: Δράση 4.1: «Κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73.000 ΕΤΟΣ: 2014 Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013 ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013 ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 115/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2045 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2045 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος:10/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2045 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΠΚΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθμ. Διακήρυξης: 4 ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Κ.Α.: 35.6279-0001 ΠΡΟΫΠ.: 55.000 ΕΤΟΣ: 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αο. υελέτηο 25/2015 ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνική Υποστήριξη για την κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων στο Δήμο Φυλής»

«Τεχνική Υποστήριξη για την κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων στο Δήμο Φυλής» Άνω Λιόσια, 02/04/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ «Τεχνική Υποστήριξη για την κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων στο Δήμο Φυλής» ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα