ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1

2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INVEGA 3 mg δισκία παρατεταµένης αποδέσµευσης 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο παρατεταµένης αποδέσµευσης περιέχει 3 mg παλιπεριδόνης. Έκδοχο: Κάθε δισκίο περιέχει 13,2 mg λακτόζη. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων βλ. παράγραφο ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ισκίo παρατεταµένης αποδέσµευσης Τριών στρώσεων κυλινδρικού σχήµατος επιµήκη λευκά δισκία (σε σχήµα καψακίων) µε ανάγλυφη επιγραφή PAL 3 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το INVEGA ενδείκνυται για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας. 4.2 οσολογία και τρόπος χορήγησης Ενήλικες Το INVEGA προορίζεται για από του στόµατος χορήγηση. Η συνιστώµενη δόση του INVEGA είναι 6 mg µία φορά την ηµέρα, χορηγούµενο κατά τις πρωινές ώρες. Η χορήγηση του INVEGA πρέπει να τυποποιηθεί σε σχέση µε τη λήψη της τροφής (βλέπε παράγραφο 5.2). Ο ασθενής πρέπει να συµβουλεύεται να λαµβάνει πάντα το INVEGA σε κατάσταση νηστείας ή να το λαµβάνει πάντα µαζί µε το πρόγευµα και να µην εναλλάσσει τη λήψη του µεταξύ της κατάστασης νηστείας ή της λήψης τροφής. εν απαιτείται αρχική δοσολογία τιτλοποίησης. Μερικοί ασθενείς µπορεί να ωφεληθούν από χαµηλότερες ή υψηλότερες δόσεις εντός του συνιστώµενου δοσολογικού εύρους των 3 έως 12 mg µία φορά την ηµέρα. Η προσαρµογή της δοσολογίας, εφόσον ενδείκνυται, πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο µετά από κλινική επανεκτίµηση. Τα δισκία του INVEGA πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα µε τη βοήθεια υγρών και να µη µασώνται, διασπώνται ή εκθλίβονται. Η δραστική ουσία περιέχεται εντός ενός µη απορροφήσιµου περιβλήµατος, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να απελευθερώνει τη δραστική ουσία µε ελεγχόµενο ρυθµό. Το περίβληµα του δισκίου, µαζί µε αδιάλυτα συστατικά του πυρήνα, αποβάλλεται από τον οργανισµό. Οι ασθενείς δεν πρέπει να ανησυχήσουν εάν περιστασιακά διαπιστώσουν στα κόπρανά τους κάτι που µοιάζει µε δισκίο. Ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία εν απαιτείται προσαρµογή της δόσης σε ασθενείς µε ήπια ή µέτρια ηπατική δυσλειτουργία. Καθώς το INVEGA δεν έχει µελετηθεί σε ασθενείς µε σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, συνιστάται προσοχή σε τέτοιους ασθενείς. Ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία Για ασθενείς µε ήπια νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης 50 έως < 80 ml/min), η αρχική συνιστώµενη δόση είναι 3 mg µία φορά την ηµέρα. Η δόση µπορεί να αυξηθεί µε βάση την κλινική 2

3 ανταπόκριση και ανοχή. Για ασθενείς µε µέτρια νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης 30 έως < 50 ml/min), η συνιστώµενη δόση του INVEGA είναι 3 mg µία φορά την ηµέρα. Για ασθενείς µε σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης 10 έως < 30 ml/min), η συνιστώµενη αρχική δόση του ΙNVEGA είναι 3 mg κάθε δεύτερη ηµέρα, η οποία µπορεί να αυξηθεί σε 3 mg µια φορά την ηµέρα µετά από κλινική επανεκτίµηση. Καθώς το INVEGA δεν έχει µελετηθεί σε ασθενείς µε κάθαρση κρεατινίνης κάτω από 10 ml/min, η χρήση του δε συνιστάται σε τέτοιους ασθενείς. Ηλικιωµένοι Οι προτεινόµενες δοσολογίες σε ηλικιωµένους ασθενείς µε φυσιολογική νεφρική λειτουργία ( 80 ml/min) είναι οι ίδιες όπως και για τους ενήλικες µε φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Ωστόσο, επειδή οι ηλικιωµένοι ασθενείς µπορεί να εµφανίζουν ελαττωµένη νεφρική λειτουργία, µπορεί να απαιτηθεί προσαρµογή της δοσολογίας ανάλογα µε την κατάσταση της νεφρικής τους λειτουργίας (βλέπε ανωτέρω, Ασθενείς µε Νεφρική υσλειτουργία). Το INVEGA πρέπει να χορηγείται µε προσοχή σε ηλικιωµένους ασθενείς µε άνοια µε παράγοντες κινδύνου για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (βλέπε παράγραφο 4.4). Παιδιά Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του INVEGA σε ασθενείς < 18 ετών δεν έχουν µελετηθεί. εν υπάρχει εµπειρία στα παιδιά. Άλλοι ειδικοί πληθυσµοί ε συνιστάται προσαρµογή της δοσολογίας του INVEGA µε βάση το φύλο, τη φυλή ή το αν το άτοµο καπνίζει ή όχι. (Για τις έγκυες γυναίκες και τις θηλάζουσες µητέρες, βλέπε παράγραφο 4.6). Αλλαγή σε άλλα αντιψυχωσικά φαρµακευτικά προϊόντα εν υπάρχουν συστηµατικά συλλεγµένα δεδοµένα που να αφορούν ειδικά στην αλλαγή της θεραπείας ασθενών από το INVEGA σε άλλα αντιψυχωσικά φαρµακευτικά προϊόντα. Εξαιτίας των διαφορετικών φαρµακοδυναµικών και φαρµακοκινητικών ιδιοτήτων ανάµεσα σε αντιψυχωσικά φαρµακευτικά προϊόντα, χρειάζεται επίβλεψη από θεράποντα ιατρό όταν η αλλαγή σε άλλο αντιψυχωσικό προϊόν θεωρείται ιατρικά κατάλληλη. 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία, στη ρισπεριδόνη, ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση ιάστηµα QT Όπως και µε τα άλλα αντιψυχωσικά, απαιτείται προσοχή κατά τη χορήγηση του INVEGA σε ασθενείς µε γνωστή καρδιαγγειακή νόσο ή µε οικογενειακό ιστορικό παράτασης του QT, και κατά τη συγχορήγησή του µε άλλα φάρµακα που θεωρείται ότι παρατείνουν το διάστηµα QT. Νευροληπτικό κακόηθες σύνδροµο Το Νευροληπτικό Κακόηθες Σύνδροµο (NMS), το οποίο χαρακτηρίζεται από υπερθερµία, µυϊκή ακαµψία, αστάθεια του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος, µεταβληθείσα συνείδηση και αυξηµένα επίπεδα ορού της κρεατινοφωσφοκινάσης, έχει αναφερθεί ότι παρατηρείται µε τα αντιψυχωσικά, περιλαµβανοµένης και της παλιπεριδόνης. Επιπρόσθετα κλινικά σηµεία µπορεί να περιλαµβάνουν µυοσφαιρινουρία (ραβδοµυόλυση) και οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Εάν ένας ασθενής εκδηλώσει σηµεία ή συµπτώµατα που υποδηλώνουν την παρουσία NMS, όλα τα αντιψυχωσικά, περιλαµβανοµένου και του INVEGA, πρέπει να διακοπούν. Βραδυκινησία Τα φάρµακα που διαθέτουν ιδιότητες ανταγωνισµού των υποδοχέων της ντοπαµίνης έχουν σχετιστεί µε την επαγωγή βραδυκινησίας, η οποία χαρακτηρίζεται από ρυθµικές, ακούσιες κινήσεις, κυρίως της γλώσσας και/ή του προσώπου. Εάν εµφανιστούν σηµεία και συµπτώµατα βραδυκινησίας, µπορεί να 3

4 χρειαστεί η διακοπή όλων των αντιψυχωσικών, περιλαµβανοµένου και του INVEGA. Υπεργλυκαιµία Σπάνιες περιπτώσεις ανεπιθύµητων ενεργειών που σχετίζονται µε τη γλυκόζη, π.χ. αυξηµένα επίπεδα γλυκόζης αίµατος, έχουν αναφερθεί σε κλινικές δοκιµές µε το INVEGA. Όπως συµβαίνει και µε τα άλλα αντιψυχωσικά, συνιστάται η κατάλληλη κλινική παρακολούθηση σε διαβητικούς ασθενείς και σε ασθενείς µε παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη σακχαρώδους διαβήτη. Ορθοστατική υπόταση Η παλιπεριδόνη µπορεί να προκαλέσει ορθοστατική υπόταση σε µερικούς ασθενείς εξαιτίας της ανασταλτικής της δράσης στους α- υποδοχείς. Με βάση συγκεντρωτικά δεδοµένα από τις τρεις, ελεγχόµενες µε εικονικό φάρµακο, διάρκειας 6 εβδοµάδων, σταθερής δόσης κλινικές δοκιµές µε INVEGA (3, 6, 9 και 12 mg), η ορθοστατική υπόταση αναφέρθηκε στο 2.5% των ασθενών που ελάµβαναν θεραπεία µε INVEGA, συγκριτικά µε το 0.8% των ασθενών που ελάµβαναν θεραπεία µε εικονικό φάρµακο. Το INVEGA πρέπει να χορηγείται µε προσοχή σε ασθενείς µε γνωστή καρδιαγγειακή νόσο (π.χ. καρδιακή ανεπάρκεια, έµφραγµα ή ισχαιµία µυοκαρδίου, διαταραχές της αγωγιµότητας), διαταραχή των αγγείων του εγκεφάλου, ή καταστάσεις που προδιαθέτουν τον ασθενή σε υπόταση (π.χ. αφυδάτωση και υποογκαιµία). Επιληπτικοί σπασµοί Το INVEGA πρέπει να χορηγείται µε προσοχή σε ασθενείς µε ιστορικό επιληπτικών σπασµών ή άλλων καταστάσεων που ελαττώνουν δυνητικά τον ουδό των σπασµών. Ενδεχόµενη εντερική απόφραξη του γαστρεντερικού σωλήνα Επειδή τα δισκία του INVEGA δεν παραµορφώνονται και δεν αλλάζουν σηµαντικά σχήµα όταν βρεθούν εντός του γαστρεντερικού σωλήνα, το INVEGA δεν πρέπει κανονικά να χορηγείται σε ασθενείς µε προϋπάρχουσα σοβαρή γαστρεντερική στένωση (παθολογική ή ιατρογενή) ή σε ασθενείς µε δυσφαγία ή σηµαντική δυσχέρεια κατά την κατάποση δισκίων. Έχουν υπάρξει σπάνιες αναφορές αποφρακτικών συµπτωµάτων σε ασθενείς µε γνωστές στενώσεις σε συνδυασµό µε πρόσληψη φαρµάκων σε µη παραµορφούµενες µορφές ελεγχόµενης αποδέσµευσης. Εξαιτίας του σχεδιασµού της φαρµακοτεχνικής µορφής ελεγχόµενης αποδέσµευσης, το INVEGA πρέπει να χορηγείται µόνο σε ασθενείς που είναι σε θέση να καταπίνουν ολόκληρο το δισκίο. Καταστάσεις µε ελάττωση του χρόνου µετάβασης από το γαστρεντερικό σωλήνα Καταστάσεις που οδηγούν σε βράχυνση του χρόνου µετάβασης από το γαστρεντερικό σωλήνα, π.χ. νοσήµατα που συνοδεύονται από χρόνια σοβαρή διάρροια, µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα µειωµένη απορρόφηση της παλιπεριδόνης. Νεφρική δυσλειτουργία Οι συγκεντρώσεις της παλιπεριδόνης στο πλάσµα είναι αυξηµένες σε ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία και, εποµένως, µπορεί να χρειαστεί να γίνει προσαρµογή της δόσης σε µερικούς ασθενείς (βλέπε παράγραφο 4.2 και 5.2). εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για ασθενείς µε κάθαρση κρεατινίνης κάτω από 10 ml/min. Η παλιπεριδόνη δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε ασθενείς µε κάθαρση κρεατινίνης κάτω από 10 ml/min. Ηπατική δυσλειτουργία εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για ασθενείς µε σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (τάξη C κατά Child- Pugh). Συνιστάται προσοχή εάν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί παλιπεριδόνη σε τέτοιους ασθενείς. Ηλικιωµένοι ασθενείς µε άνοια Το INVEGA δεν έχει µελετηθεί σε ηλικιωµένους ασθενείς µε άνοια. Ωστόσο µέχρι τα δεδοµένα αποδειχτούν διαφορετικά, η εµπειρία από τη ρισπεριδόνη θεωρείται ότι ισχύει επίσης για την παλιπεριδόνη. Συνολική θνησιµότητα 4

5 Σε µια µετα-ανάλυση 17 ελεγχόµενων κλινικών δοκιµών, οι ηλικιωµένοι ασθενείς µε άνοια που έλαβαν θεραπεία µε άλλα άτυπα αντιψυχωσικά, περιλαµβανοµένης της ρισπεριδόνης, της αριπιπραζόλης, της ολανζαπίνης και της κουετιαπίνης, εµφάνισαν αυξηµένο κίνδυνο θνησιµότητας συγκριτικά µε το εικονικό φάρµακο. Μεταξύ αυτών που ακολούθησαν αγωγή µε ρισπεριδόνη, η θνησιµότητα ήταν 4% σε σύγκριση µε 3,1% για το εικονικό φάρµακο. Ανεπιθύµητες ενέργειες από διαταραχές των αγγείων του εγκεφάλου Ένας περίπου τριπλάσια αυξηµένος κίνδυνος ανεπιθύµητων ενεργειών από διαταραχές των αγγείων του εγκεφάλου έχει παρατηρηθεί σε τυχαιοποιηµένες, ελεγχόµενες µε εικονικό φάρµακο κλινικές δοκιµές στον πληθυσµό ασθενών µε άνοια µε µερικά άτυπα αντιψυχωσικά, περιλαµβανοµένης της ρισπεριδόνης, της αριπιπραζόλης και της ολανζαπίνης. Ο µηχανισµός για αυτό τον αυξηµένο κίνδυνο δεν είναι γνωστός. Το INVEGA πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε ηλικιωµένους ασθενείς µε άνοια οι οποίοι έχουν παράγοντες κινδύνου για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Νόσος Parkinson και άνοια µε σωµάτια Lewy Οι ιατροί πρέπει να αξιολογούν τους κινδύνους έναντι των οφελών όταν χορηγούν αντιψυχωσικά φάρµακα, περιλαµβανοµένου και του INVEGA, σε ασθενείς µε Νόσο του Parkinson ή Άνοια µε σωµάτια Lewy (DLB), αφού και οι δύο πληθυσµοί ασθενών µπορεί να διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης Νευροληπτικού Κακοήθους Συνδρόµου, καθώς και να εµφανίζουν αυξηµένη ευαισθησία στα αντιψυχωσικά. Οι εκδηλώσεις αυτής της αυξηµένης ευαισθησίας µπορεί να περιλαµβάνουν σύγχυση, θόλωση της συνείδησης, αστάθεια θέσης του σώµατος µε συχνές πτώσεις, επιπρόσθετα των εξωπυραµιδικών συµπτωµάτων. Πριαπισµός Τα φάρµακα µε ανασταλτική δράση στους α- αδρενεργικούς υποδοχείς έχουν αναφερθεί ότι προκαλούν πριαπισµό. Μολονότι δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις πριαπισµού στις κλινικές δοκιµές του INVEGA, η παλιπεριδόνη εµφανίζει αυτή τη φαρµακολογική δράση και για το λόγο αυτό µπορεί να σχετίζεται µε αυτό τον κίνδυνο. Ρύθµιση της θερµοκρασίας του σώµατος Η παρεµβολή στην ικανότητα του σώµατος να ελαττώνει την κεντρική του θερµοκρασία του έχει αποδοθεί σε αντιψυχωσικά φάρµακα. Συνιστάται η κατάλληλη προσοχή κατά τη χορήγηση του INVEGA σε ασθενείς που αναµένεται να εµπλακούν σε καταστάσεις, οι οποίες µπορεί να συµβάλλουν σε αύξηση της κεντρικής θερµοκρασίας του σώµατος, π.χ. πολύ έντονη σωµατική άσκηση, έκθεση σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες, συγχορήγηση φαρµάκων µε αντιχολινεργική δράση, ή αφυδάτωση. Αντιεµετική δράση Κατά τις προκλινικές µελέτες της παλιπεριδόνης παρατηρήθηκε µια αντιεµετική δράση. Η δράση αυτή, εφόσον εµφανίζεται στον άνθρωπο, µπορεί να καλύψει τα σηµεία και συµπτώµατα της υπερδοσολογίας µε ορισµένα φάρµακα ή ορισµένων καταστάσεων όπως η εντερική απόφραξη, το σύνδροµο Reye και ο όγκος του εγκεφάλου. Περιεκτικότητα σε λακτόζη (ισχύει µόνο για τα δισκία των 3 mg) Οι ασθενείς µε σπάνια κληρονοµικά προβλήµατα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, ανεπάρκεια λακτάσης Lapp ή κακή απορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να πάρουν αυτό το φάρµακο. 4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης Συνιστάται προσοχή κατά τη χορήγηση του INVEGA µαζί µε φάρµακα που είναι γνωστό ότι παρατείνουν το διάστηµα QT, όπως π.χ. τα αντιαρρυθµικά τάξης ΙΑ (π.χ. κινιδίνη, δισοπυραµίδη) και τα αντιαρρυθµικά τάξης ΙΙΙ (π.χ. αµιοδαρόνη, σοταλόλη), µερικά αντιϊσταµινικά, µερικά άλλα αντιψυχωσικά και ορισµένα ανθελονοσιακά (π.χ. µεφλοκίνη). Πιθανότητα του INVEGA να επηρεάζει άλλα φάρµακα Η παλιπεριδόνη δεν αναµένεται να προκαλέσει κλινικά σηµαντικές φαρµακοκινητικές 5

6 αλληλεπιδράσεις µε φάρµακα, τα οποία µεταβολίζονται από τα ισοένζυµα του κυτοχρώµατος P450. εδοµένων των κύριων δράσεων της παλιπεριδόνης στο ΚΝΣ (βλέπε παράγραφο 4.8), το INVEGA πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε συνδυασµό µε άλλα κεντρικώς δρώντα φάρµακα π.χ. αγχολυτικά, τα περισσότερα αντιψυχωσικά, υπνωτικά, οπιοειδή, κ.λπ. ή µε αλκοόλ. Η παλιπεριδόνη µπορεί να ανταγωνίζεται τη δράση της λεβοντόπα και άλλων αγωνιστών της ντοπαµίνης. Εφόσον ο συνδυασµός αυτός θεωρείται απαραίτητος, ειδικά σε νόσο του Parkinson τελικού σταδίου, πρέπει να χορηγείται η ελάχιστη αποτελεσµατική δόση κάθε φαρµάκου. Εξαιτίας της πιθανότητας πρόκλησης ορθοστατικής υπότασης (βλέπε παράγραφο 4.4), µπορεί να παρατηρηθεί αθροιστική δράση όταν το INVEGA χορηγείται µαζί µε άλλους θεραπευτικούς παράγοντες που έχουν αυτή την πιθανή δράση π.χ. άλλα αντιψυχωσικά, τρικυκλικά. Συνιστάται προσοχή εάν η παλιπεριδόνη συνδυάζεται µε άλλα φάρµακα που είναι γνωστό ότι ελαττώνουν τον ουδό των σπασµών (π.χ. φαινοθειαζίνες ή βουτυροφαινόνες, τρικυκλικά ή εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (SSRIs), τραµαδόλη, µεφλοκίνη, κ.λπ.). Πιθανότητα άλλων φαρµάκων να επηρεάζουν το INVEGA In vitro µελέτες έδειξαν ότι τα ένζυµα του κυτοχρώµατος CYP2D6 και CYP3A4 µπορεί να συµµετέχουν ελάχιστα στο µεταβολισµό της παλιπεριδόνης, δεν υπάρχουν όµως ενδείξεις, ούτε in vitro ούτε in vivo, ότι τα ισοένζυµα αυτά διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στο µεταβολισµό της παλιπεριδόνης. Η συγχορήγηση του INVEGA µαζί µε παροξετίνη, έναν ισχυρό αναστολέα του CYP2D6, δεν έδειξε καµία κλινικά σηµαντική επίδραση στη φαρµακοκινητική της παλιπεριδόνης. Τα φαρµακευτικά προϊόντα που επηρεάζουν το χρόνο µετάβασης από το γαστρεντερικό σύστηµα µπορεί να επηρεάσουν την απορρόφηση της παλιπεριδόνης, π.χ. η µετοκλοπραµίδη. Ταυτόχρονη χορήγηση του INVEGA µε ρισπεριδόνη Η ταυτόχρονη χορήγηση του ΙNVEGA µε από του στόµατος χορηγούµενη ρισπεριδόνη δε συνιστάται καθώς η παλιπεριδόνη είναι ο δραστικός µεταβολίτης της ρισπεριδόνης και ο συνδυασµός των δύο µπορεί να οδηγήσει σε αθροιστική έκθεση στην παλιπεριδόνη. 4.6 Kύηση και γαλουχία εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τη χρήση της παλιπεριδόνης κατά τη διάρκεια της κύησης. Η παλιπεριδόνη δεν ήταν τερατογόνος σε µελέτες σε ζώα, παρατηρήθηκαν όµως άλλες µορφές τοξικότητας της αναπαραγωγικής ικανότητας (βλέπε παράγραφο 5.3). Η χρήση αντιψυχωσικών φαρµάκων κατά το τελευταίο τρίµηνο της κύησης έχει οδηγήσει σε µακροπρόθεσµες, αλλά αναστρέψιµες νευρολογικές διαταραχές εξωπυραµιδικού τύπου στο νεογνό. Το INVEGA δεν πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης, εκτός αν είναι σαφώς απαραίτητο. Εάν καταστεί απαραίτητη η διακοπή κατά τη διάρκεια της κύησης, αυτή δεν πρέπει να γίνει απότοµα. Η παλιπεριδόνη απεκκρίνεται στο µητρικό γάλα σε τέτοιο βαθµό ώστε είναι πολύ πιθανές οι επιδράσεις στο θηλάζον βρέφος όταν χορηγούνται θεραπευτικές δόσεις σε θηλάζουσες γυναίκες. Το INVEGA δεν πρέπει να χορηγείται κατά την περίοδο του θηλασµού. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών Η παλιπεριδόνη µπορεί να έχει µικρή ή µέτρια επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών, εξαιτίας των πιθανών επιδράσεων στο νευρικό σύστηµα και στην όραση (βλέπε παράγραφο 4.8). Εποµένως, θα πρέπει να συνιστάται στους ασθενείς να µην οδηγούν ή να µην χειρίζονται µηχανές, µέχρι να γίνει γνωστή η ευαισθησία του κάθε ατόµου στο INVEGA. 6

7 4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες Οι πιο συχνά αναφερόµενες ανεπιθύµητες ενέργειες φαρµάκου (AEΦ) στις κλινικές δοκιµές ήταν κεφαλαλγία, ταχυκαρδία, ακαθησία, φλεβοκοµβική ταχυκαρδία, εξωπυραµιδική διαταραχή, υπνηλία, ζάλη, καταστολή, τρόµος, υπερτονία, δυστονία, ορθοστατική υπόταση και ξηροστοµία. Οι ΑΕΦ που φάνηκε να είναι δοσοεξαρτώµενες, περιλάµβαναν αύξηση σωµατικού βάρους, κεφαλαλγία, υπερέκκριση σιέλου, εµέτους, δυσκινησία, ακαθησία, δυστονία, εξωπυραµιδική διαταραχή, υπερτονία και Παρκινσονισµό. Ακολουθούν όλες τις ανεπιθύµητες ενέργειες φαρµάκου που αναφέρθηκαν κατά τις κλινικές δοκιµές σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία µε INVEGA. Χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι όροι και συχνότητες: πολύ συχνές ( 1/10), συχνές ( 1/100 έως <1/10), όχι συχνές ( 1/1000 έως < 1/100), σπάνιες ( 1/ έως < 1/1000) και πολύ σπάνιες (< 1/10.000). Κατηγορία Οργάνου Συστήµατος ιαταραχές του ανοσοποιητικού συστήµατος ιαταραχές του µεταβολισµού και της θρέψης Ψυχιατρικές διαταραχές ιαταραχές του νευρικού συστήµατος Οφθαλµικές διαταραχές Καρδιακές διαταραχές Ανεπιθύµητη Ενέργεια Φαρµάκου Συχνότητα Πολύ συχνές Συχνές Όχι Συχνές Αναφυλακτική αντίδραση Κεφαλαλγία Ακαθησία, Ζάλη, υστονία, Εξωπυραµιδική διαταραχή, Υπερτονία, Παρκινσονισµός, Καταστολή, Υπνηλία, Τρόµος Κολποκοιλιακός αποκλεισµός 1 ου βαθµού, Βραδυκαρδία, Σκελικός αποκλεισµός, Φλεβοκοµβική ταχυκαρδία, Ταχυκαρδία Αυξηµένη όρεξη Εφιάλτης Ζάλη θέσης, υσκινησία, Σπασµός γενικευµένης επιληψίας, Συγκοπή Κίνηση των οφθαλµών Αίσθηµα παλµών, Φλεβοκοµβική αρρυθµία Αγγειακές διαταραχές Ορθοστατική υπόταση Υπόταση, Ισχαιµία ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος ιαταραχές του µυοσκελετικού συστήµατος, του συνδετικού ιστού και των οστών ιαταραχές του αναπαραγωγικού συστήµατος και του µαστού Άλγος άνω κοιλιακής χώρας, Ξηροστοµία, Υπερέκκριση σιέλου, Έµετος Μυϊκή ακαµψία Αµηνόρροια, Έκκριση µαστού, Στυτική δυσλειτουργία, Γαλακτόρροια, Γυναικοµαστία, Έµµηνος ρύση ακανόνιστη 7

8 Κατηγορία Οργάνου Συστήµατος Ανεπιθύµητη Ενέργεια Φαρµάκου Συχνότητα Πολύ συχνές Συχνές Όχι Συχνές Γενικές διαταραχές Εξασθένιση, Κόπωση Οίδηµα Έρευνες Αυξηµένο σωµατικό βάρος Ηλεκτροκαρδιογράφηµα µη φυσιολογικό Η παλιπεριδόνη είναι ένας ενεργός µεταβολίτης της ρισπεριδόνης. Οι ακόλουθες ανεπιθύµητες ενέργειες είναι µια λίστα των πρόσθετων ΑΕΦ που έχουν αναφερθεί µε τη ρισπεριδόνη. Κατηγορία Οργάνου Συστήµατος Λοιµώξεις και παρασιτώσεις ιαταραχές του αιµοποιητικού και του λεµφικού συστήµατος ιαταραχές του ανοσοποιητικού συστήµατος ιαταραχές του Ανεπιθύµητη Ενέργεια ερµατίτιδα από ακάρεα, Βρογχίτιδα, Βρογχοπνευµονία, Κυτταρίτιδα, Κυστίτιδα, Λοίµωξη του ωτός, Λοίµωξη του οφθαλµού, Γρίπη, Εντοπισµένη λοίµωξη, Ρινοφαρυγγίτιδα, Ονυχοµυκητίαση, Μέση ωτίτιδα, Χρόνια µέση ωτίτιδα, Φαρυγγίτιδα, Πνευµονία, Λοίµωξη του αναπνευστικού συστήµατος, Ρινίτιδα, Κολπίτιδα, Αµυγδαλίτιδα, Τραχειοβρογχίτιδα, Λοίµωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος, Ουρολοίµωξη, Ιογενής λοίµωξη Αναιµία, Κοκκιοκυτταροπενία, Ουδετεροπενία, Θροµβοπενία Υπερευαισθησία σε φάρµακο, Υπερευαισθησία Υπερπρολακτιναιµία, Απρόσφορη έκκριση αντιδιουρητικής ενδοκρινικού συστήµατος ορµόνης ιαταραχές του Ανορεξία, Μειωµένη όρεξη, ιαβητική κετοξέωση, Πολυδιψία µεταβολισµού και της θρέψης Ψυχιατρικές διαταραχές ιαταραχές του νευρικού συστήµατος Οφθαλµικές διαταραχές ιαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου Καρδιακές διαταραχές Αγγειακές διαταραχές ιέγερση, Ανοργασµία, Άγχος, Αµβλύ συναίσθηµα, Συγχυτική κατάσταση, Αϋπνία, Γενετήσια ορµή µειωµένη, Νωθρότητα, Μανία, Αϋπνία κατά τη µέση του ύπνου, Νευρικότητα, Ανησυχία, ιαταραχή ύπνου Ακινησία, ιαταραχή ισορροπίας, Βραδυκινησία, Εγκεφαλική ισχαιµία, Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ιαταραχή των αγγείων του εγκεφάλου, Ακαµψία µε σηµείο οδοντωτού τροχού, Επιληπτικός σπασµός, Μη φυσιολογικός συντονισµός, Επηρεασµένο επίπεδο συνείδησης, ιαβητικό κώµα, ιαταραχή στην προσοχή, Ακούσια εκροή σιέλου από το στόµα, υσαρθρία, Υπερβολικός ύπνος, Υπαισθησία, Υποκινησία, Λήθαργος, Απώλεια συνείδησης, Καθηλωµένο προσωπείο, ιαταραχή κίνησης, Μυϊκές συσπάσεις ακούσιες, Νευροληπτικό κακόηθες σύνδροµο, Παρκινσονικός τρόµος ηρεµίας, ιαταραχή του λόγου, Βραδυκινησία, Παροδικό ισχαιµικό επεισόδιο, Μη ανταπόκριση σε ερεθίσµατα Επιπεφυκίτιδα, Ξηροφθαλµία, Οφθαλµικό έκκριµα, Συστροφή του οφθαλµικού βολβού, Οίδηµα του οφθαλµού, Εφελκίδα του χείλους του βλεφάρου, Οίδηµα βλεφάρου, Γλαύκωµα, ακρύρροια αυξηµένη, Υπεραιµία του οφθαλµού, Φωτοφοβία, Όραση θαµπή, Οπτική οξύτητα µειωµένη Ωταλγία, Εµβοές Κολπική µαρµαρυγή, Κολποκοιλιακός αποκλεισµός Έξαψη 8

9 ιαταραχές του αναπνευστικού συστήµατος,του θώρακα και του µεσοθωράκιου ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος ιαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού ιαταραχές του µυοσκελετικού συστήµατος και του συνδετικού ιστού Βήχας, υσφωνία, ύσπνοια, Επίσταξη, Υπεραερισµός, Ρινική συµφόρηση, Ρινικό οίδηµα, Φαρυγγολαρυγγικό άλγος, Πνευµονία από εισρόφηση, Παραγωγικός βήχας, Πνευµονική συµφόρηση, Ρόγχοι, ιαταραχή αναπνευστικού συστήµατος, Συµφόρηση αναπνευστικής οδού, Ρινόρροια, Συµφόρηση κόλπων του προσώπου, Σύνδροµο άπνοιας κατά τον ύπνο, Συριγµός Κοιλιακή δυσφορία, Κοιλιακό άλγος, Ξηροστοµία, Χειλίτιδα, υσκοιλιότητα, ιάρροια, υσπεψία, υσφαγία, Ακράτεια κοπράνων, Κόπρωµα, Γαστρίτιδα, Εντερική απόφραξη, Οίδηµα χειλών, Ναυτία, υσφορία του στοµάχου Ίκτερος Ακµή, Αγγειονευρωτικό οίδηµα, Πιτυρίδα, Ξηροδερµία, Ερύθηµα, Υπερκεράτωση, Κνησµός, Εξάνθηµα, Εξάνθηµα ερυθηµατώδες, Εξάνθηµα γενικευµένο, Εξάνθηµα κηλιδοβλατιδώδες, Εξάνθηµα βλατιδώδες, Σµηγµατορροϊκή δερµατίτιδα, υσχρωµατισµός δέρµατος, ιαταραχή δέρµατος, Βλάβη δέρµατος Αρθραλγία, Οσφυαλγία, υσκαµψία άρθρωσης, Μυϊκοί σπασµοί, Μυϊκές δεσµιδώσεις, Μυϊκή αδυναµία, Μυοσκελετικός πόνος του θώρακα, Μυοσκελετική δυσκαµψία, Μυαλγία, Αυχεναλγία, Άλγος στα άκρα, Στάση σώµατος µη φυσιολογική, Ραβδοµυόλυση, Ραιβόκρανο ιαταραχές των νεφρών υσουρία, Ενούρηση, Συχνοουρία, Ακράτεια ούρων και των ουροφόρων οδών ιαταραχές του ιόγκωση µαστού, ιαταραχές εκσπερµάτισης, Αποτυχία αναπαραγωγικού εκσπερµάτισης, ιαταραχές εµµήνου ρύσης, Πριαπισµός, συστήµατος και του Παλίνδροµη εκσπερµάτιση, Σεξουαλική δυσλειτουργία, Κολπικό µαστού έκκριµα Γενικές διαταραχές Ανεπιθύµητη ενέργεια φαρµάκου, Θωρακική δυσφορία, Θωρακικό άλγος, Ρίγη, υσφορία, Σύνδροµο από απόσυρση φαρµάκου, Οίδηµα προσώπου, Αίσθηση µη φυσιολογική, Βάδισµα Ανώµαλο, Γενικευµένο οίδηµα, Γριππώδης συνδροµή, Αίσθηµα κακουχίας, Περιφερικό οίδηµα, Περιφερική ψυχρότητα, Οίδηµα µε εντύπωµα, Πυρεξία, Νωθρότητα, ίψα Έρευνες Αµινοτρασφεράση της αλανίνης αυξηµένη, Ασπαρτική αµινοτρανσφεράση αυξηµένη, Κρεατινοφωσφοκινάση αίµατος αυξηµένη, Γλυκόζη αίµατος αυξηµένη, Αρτηριακή πίεση µειωµένη, Προλακτίνη αίµατος αυξηµένη, Θερµοκρασία σώµατος µειωµένη, Θερµοκρασία σώµατος αυξηµένη, Ηλεκτροκαρδιογράφηµα µε διάστηµα QT παρατεταµένο, Αριθµός ηωσινοφίλων αυξηµένος, Αιµατοκρίτης µειωµένος, Αιµοσφαιρίνη µειωµένη, Καρδιακή συχνότητα αυξηµένη, Τρανσαµινάσες αυξηµένες, Αριθµός λευκοκυττάρων µειωµένος Ηλικιωµένοι Σε µια µελέτη που διεξήχθη σε ηλικιωµένους ασθενείς µε σχιζοφρένεια, το προφίλ ασφάλειας ήταν παρόµοιο µε αυτό που διαπιστώθηκε σε µη ηλικιωµένους ασθενείς. Το INVEGA δεν έχει µελετηθεί σε ηλικιωµένους µε άνοια. Σε κλινικές δοκιµές µε ορισµένα άλλα άτυπα αντιψυχωσικά έχουν αναφερθεί αυξηµένοι κίνδυνοι θανάτου και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (βλέπε παράγραφο 4.4). Περιπτώσεις Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την κατηγορία Εξωπυραµιδικά Συµπτώµατα (EPS). Στις κλινικές δοκιµές δεν παρατηρήθηκε καµία διαφορά µεταξύ του εικονικού φαρµάκου και των δόσεων των 3 και 6 mg του INVEGA. Συσχέτιση της δόσης µε τα EPS παρατηρήθηκε για τις δύο υψηλότερες δόσεις του INVEGA (9 και 12 mg). Τα EPS περιλάµβαναν µια συγκεντρωτική ανάλυση των ακόλουθων όρων: δυσκινησία, δυστονία, 9

10 υπερκινησία, Παρκινσονισµός και τρόµος. Αύξηση σωµατικού βάρους: Στις κλινικές δοκιµές, συγκρίθηκαν τα ποσοστά των ασθενών που πληρούσαν το κριτήριο αύξησης βάρους κατά 7% του σωµατικού βάρους αποκαλύπτοντας µια παρόµοια συχνότητα εµφάνισης αύξησης βάρους για το INVEGA 3 mg και 6 mg συγκριτικά µε το εικονικό φάρµακο και µια µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης αύξησης βάρους για το INVEGA 9 mg και 12 mg. Εργαστηριακές εξετάσεις: Προλακτίνη ορού. Στις κλινικές δοκιµές παρατηρήθηκαν µεσαίες αυξήσεις της προλακτίνης στον ορό µε το INVEGA στο 67% των ασθενών, ωστόσο, δυνητικά σχετιζόµενες µε την προλακτίνη ανεπιθύµητες ενέργειες (π.χ. αµηνόρροια, γαλακτόρροια, γυναικοµαστία) αναφέρθηκαν συνολικά στο 2% των ασθενών. Οι µέγιστες µέσες αυξήσεις των επιπέδων της προλακτίνης στον ορό παρατηρήθηκαν γενικά κατά την Ηµέρα 15 της θεραπείας, παρέµειναν όµως πάνω από τα επίπεδα κατά την έναρξη µέχρι το καταληκτικό σηµείο της µελέτης. ράσεις της κατηγορίας Παράταση του διαστήµατος QT, κοιλιακή αρρυθµία (κοιλιακή µαρµαρυγή, κοιλιακή ταχυκαρδία), αιφνίδιος θάνατος άγνωστης αιτιολογίας, καρδιακή ανακοπή και κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου (Torsade de pointes) µπορεί να συµβούν µε αντιψυχωσικά. 4.9 Υπερδοσολογία Σε γενικές γραµµές, τα αναµενόµενα σηµεία και συµπτώµατα είναι αυτά που προκύπτουν από την υπερβολική έκφραση των γνωστών φαρµακολογικών ιδιοτήτων της παλιπεριδόνης, δηλαδή υπνηλία και καταστολή, ταχυκαρδία και υπόταση, παράταση του διαστήµατος QT, και εξωπυραµιδικά συµπτώµατα. Στην περίπτωση οξείας υπερδοσολογίας, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η πιθανότητα ταυτόχρονης λήψης πολλών φαρµάκων. Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η φύση της παρατεταµένης αποδέσµευσης του προϊόντος όταν εκτιµώνται οι θεραπευτικές ανάγκες και η ανάρρωση. εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο για την παλιπεριδόνη. Εφαρµόζονται µόνο γενικά υποστηρικτικά µέτρα. Εξασφαλίζεται και διατηρείται βατός αεραγωγός και εξασφαλίζεται επαρκής οξυγόνωση και αερισµός. Πρέπει να αρχίσει άµεσα καρδιαγγειακή παρακολούθηση και πρέπει να περιλαµβάνει συνεχή ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση για πιθανές αρρυθµίες. Η υπόταση και η κυκλοφορική καταπληξία πρέπει να αντιµετωπίζονται µε τα κατάλληλα µέτρα, όπως η ενδοφλέβια χορήγηση υγρών και/ή συµπαθητικοµιµητικών φαρµάκων. Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η πλύση στοµάχου (µετά από διασωλήνωση εφόσον ο ασθενής έχει απώλεια συνείδησης) και η χορήγηση ενεργού άνθρακα µαζί µε καθαρτικό. Σε περίπτωση σοβαρών εξωπυραµιδικών συµπτωµάτων πρέπει να χορηγηθούν αντιχολινεργικοί παράγοντες. Η στενή επίβλεψη και παρακολούθηση πρέπει να συνεχιστούν µέχρι να αναρρώσει ο ασθενής. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες Φαρµακολογική κατηγορία: Άλλα αντιψυχωσικά, κωδικός ATC: N05AX13 Το INVEGA περιέχει ένα ρακεµικό µείγµα (+) και (-) παλιπεριδόνης. Μηχανισµός δράσης Η παλιπεριδόνη είναι ένας εκλεκτικός παράγοντας που αποκλείει τις µονοαµινεργικές δράσεις, οι φαρµακολογικές ιδιότητες του οποίου είναι διαφορετικές από αυτές των παραδοσιακών νευροληπτικών. Η παλιπεριδόνη συνδέεται ισχυρά µε τους σεροτονινεργικούς 5-HT2 και τους ντοπαµινεργικούς D2- υποδοχείς. Η παλιπεριδόνη επίσης αποκλείει τους άλφα1- αδρενεργικούς υποδοχείς και, σε ελαφρά µικρότερο βαθµό, τους Η1- ισταµινεργικούς και τους άλφα2- αδρενεργικούς υποδοχείς. Η φαρµακολογική δράση των (+) και (-) εναντιοµερών της παλιπεριδόνης 10

11 είναι ποιοτικά και ποσοτικά παρόµοια. Η παλιπεριδόνη δε δεσµεύεται σε χολινεργικούς υποδοχείς. Παρόλο που η παλιπεριδόνη είναι ένας ισχυρός D2- ανταγωνιστής, που θεωρείται ότι ανακουφίζει τα θετικά συµπτώµατα της σχιζοφρένειας, προκαλεί σε µικρότερο βαθµό καταληψία και µείωση των κινητικών λειτουργιών από ότι τα παραδοσιακά νευροληπτικά. Ο έντονος ανταγωνισµός της σεροτονίνης σε κεντρικό επίπεδο µπορεί να ελαττώνει την τάση της παλιπεριδόνης να προκαλεί εξωπυραµιδικές ανεπιθύµητες ενέργειες. Φαρµακοδυναµικές δράσεις Κλινική αποτελεσµατικότητα Η αποτελεσµατικότητα του INVEGA αποδείχθηκε σε τρεις πολυκεντρικές, ελεγχόµενες µε εικονικό φάρµακο, διπλά τυφλές κλινικές δοκιµές διάρκειας 6 εβδοµάδων, σε άτοµα που πληρούσαν τα κριτήρια του DSM-IV για τη σχιζοφρένεια. Οι δόσεις του INVEGA, οι οποίες ποίκιλαν µεταξύ των τριών µελετών, κυµαίνονταν από 3 έως 15 mg µια φορά την ηµέρα. Το πρωτεύον τελικό σηµείο αποτελεσµατικότητας ήταν η µείωση στη συνολική βαθµολογία της κλίµακας PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. Όλες οι υπό εξέταση δόσεις του INVEGA διαφοροποιήθηκαν από το εικονικό φάρµακο την ηµέρα 4 (p<0,05). Τα προκαθορισµένα δευτερεύοντα τελικά σηµεία περιλάµβαναν την κλίµακα Personal and Social Performance (PSP) και την κλίµακα Clinical Global Impression- Severity (CGI- S). Και στις τρεις µελέτες, το INVEGA αποδείχθηκε ανώτερο του εικονικού φαρµάκου τόσο στην PSP όσο και στην CGI- S. Συνολική βαθµολογία στην κλίµακα Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS)- Μεταβολή από την Έναρξη µέχρι το Τελικό Σηµείο- LOCF για τις µελέτες R SCH-303, R SCH-304, και R SCH-305: Οµάδα Πρόθεσης-για-Θεραπεία ανάλυσης 11

12 Εικονικό φάρµακο 3 mg 6 mg 9 mg 12 mg R SCH-303 (N=126) (N=123) (N=122) (N=129) Μέση βαθµολογία 94,1 κατά την έναρξη (SD)(10,74) Μέση µεταβολή (SD) P-value (έναντι Εικονικού φαρµάκου) ιαφορά Μέσων Ελαχίστων Τετραγώνων (SE) -4,1 (23,16) 94,3 (10,48) -17,9 (22,23) 93,2 (11,90) 94,6 (10,98) -17,2 (20,23) -23,3 (20,12) <0,001 <0,001 <0,001-13,7 (2,63) -13,5 (2,63) -18,9 (2,60) R SCH-304 (N=105) (N=111) (N=111) Μέση βαθµολογία 93,6 κατά την έναρξη (SD)(11,71) Μέση µεταβολή (SD) P-value (έναντι Εικονικού φαρµάκου) ιαφορά Μέσων Ελαχίστων Τετραγώνων (SE) -8,0 (21,48) 92,3 (11,96) -15,7 (18,89) 94,1 (11,42) -17,5 (19,83) 0,006 <0,001-7,0 (2,36) -8,5 (2,35) R SCH-305 (N=120) (N=123) (N=123) Μέση βαθµολογία 93,9 κατά την έναρξη (SD)(12,66) Μέση µεταβολή (SD) -2,8 (20,89) 91,6 (12,19) 93,9 (13,20) - 15,0 (19,61) -16,3 (21,81) P-value (έναντι <0,001 <0,001 Εικονικού φαρµάκου) ιαφορά Μέσων -11,6 (2,35) -12,9 (2,34) Ελαχίστων Τετραγώνων (SE) Σηµείωση: Η αρνητική µεταβολή στη βαθµολογία είναι ενδεικτική βελτίωσης. Και για τις τρεις µελέτες, περιλήφθηκε ένας ενεργός παράγοντας σύγκρισης (ολανζαπίνη σε δόση 10 mg). LOCF= Last Observation Carried Forward (Προώθηση τελευταίας παρατήρησης). Χρησιµοποιήθηκε η έκδοση 1-7 της PANSS. Στη µελέτη R SCH-305 περιλήφθηκε και η δόση των 15 mg, τα αποτελέσµατα όµως από αυτήν δεν παρουσιάζονται εδώ, καθότι υπερβαίνει τη µέγιστη συνιστώµενη ηµερήσια δόση των 12 mg. Σε µια µακροχρόνια κλινική δοκιµή, η οποία σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση της διατήρησης του αποτελέσµατος, το INVEGA αποδείχθηκε σηµαντικά πιο αποτελεσµατικό από το εικονικό φάρµακο στη διατήρηση του ελέγχου των συµπτωµάτων και στην καθυστέρηση της υποτροπής της σχιζοφρένειας. Αφού αρχικά είχαν λάβει θεραπεία για ένα οξύ επεισόδιο για 6 εβδοµάδες και παρέµειναν σταθεροί για 8 εβδοµάδες ακόµη µε το INVEGA (σε δόσεις που κυµαίνονταν από 3 έως 15 mg µία φορά την ηµέρα), οι ασθενείς στη συνέχεια τυχαιοποιήθηκαν κατά διπλά τυφλό τρόπο για να συνεχίσουν τη θεραπεία είτε µε INVEGA είτε µε εικονικό φάρµακο, ωσότου εµφάνιζαν υποτροπή των συµπτωµάτων της σχιζοφρένειας. Η δοκιµή τερµατίστηκε πρόωρα για λόγους αποτελεσµατικότητας, αφού φάνηκε ότι απαιτούνταν σηµαντικά µεγαλύτερος χρόνος µέχρι την υποτροπή σε ασθενείς που ακολούθησαν θεραπεία µε το INVEGA συγκριτικά µε το εικονικό 12

13 φάρµακο (p=0.0053). 5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες Η φαρµακοκινητική της παλιπεριδόνης, µετά από χορήγηση του INVEGA, είναι ανάλογη της δόσης, εντός του κλινικά συνιστώµενου δοσολογικού εύρους (3 έως 12 mg). Απορρόφηση Μετά από την εφάπαξ χορήγηση, το INVEGA εµφανίζει ένα σταδιακά αυξανόµενο ρυθµό απελευθέρωσης, οδηγώντας σε µια σταθερή αύξηση των επιπέδων πλάσµατος της παλιπεριδόνης µέχρι τη µέγιστη συγκέντρωση πλάσµατος (Cmax) περίπου στις 24 ώρες από τη χορήγηση. Με την εφάπαξ καθηµερινή χορήγηση του INVEGA, σταθερά επίπεδα πλάσµατος της παλιπεριδόνης επιτυγχάνονται µετά από 4-5 ηµέρες από την έναρξη της χορήγησης στους περισσότερους ασθενείς. Η παλιπεριδόνη είναι ο ενεργός µεταβολίτης της ρισπεριδόνης. Τα χαρακτηριστικά της απελευθέρωσης του INVEGA έχουν ως αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση των διακυµάνσεων µεταξύ µέγιστης- ελάχιστης συγκέντρωσης, συγκριτικά µε αυτά που παρατηρούνται µε την άµεσης απελευθέρωσης ρισπεριδόνη (δείκτης διακύµανσης 38% έναντι 125%). Η απόλυτη από του στόµατος βιοδιαθεσιµότητα της παλιπεριδόνης µετά από τη χορήγηση του INVEGA είναι 28% (90% CI των 23%-33%). Η χορήγηση των δισκίων παρατεταµένης αποδέσµευσης της παλιπεριδόνης µαζί µε ένα τυπικό γεύµα πλούσιο σε λίπη/πλούσιο σε θερµίδες αυξάνει τη C max και την AUC της παλιπεριδόνης κατά 50-60% σε σχέση µε τη χορήγησή της σε κατάσταση νηστείας. Κατανοµή Η παλιπεριδόνη κατανέµεται ταχέως. Ο φαινοµενικός όγκος κατανοµής είναι 487 λίτρα. Η παλιπεριδόνη συνδέεται µε τις πρωτεΐνες πλάσµατος κατά 74%. Συνδέεται κυρίως µε την α 1 - όξινη γλυκοπρωτεΐνη και τη λευκωµατίνη. Βιοµετατροπή και Αποµάκρυνση Μία εβδοµάδα µετά την εφάπαξ χορήγηση από του στόµατος 1 mg άµεσης αποδέσµευσης 14 C- παλιπεριδόνης, το 59% της δόσης απεκκρίθηκε αναλλοίωτο στα ούρα, δείχνοντας ότι η παλιπεριδόνη δε µεταβολίζεται εκτενώς από το ήπαρ. Περίπου το 80% του χορηγούµενου ραδιοσηµασµένου φαρµάκου ανακτήθηκε στα ούρα και το 11% στα κόπρανα. Τέσσερις µεταβολικές οδοί έχουν αναγνωριστεί in vivo, καµία από τις οποίες δεν αντιστοιχούσε σε περισσότερο από 6.5% της δόσης: αποαλκυλίωση, υδροξυλίωση, αφυδρογόνωση και εκτοµή της βενζισοξαζόλης. Μολονότι οι in vitro µελέτες έδειξαν κάποια συµµετοχή του CYP2D6 και του CYP3A4 στο µεταβολισµό της παλιπεριδόνης, δεν υπάρχουν αποδείξεις in vivo ότι τα ισοένζυµα αυτά διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στο µεταβολισµό της παλιπεριδόνης. Οι αναλύσεις της φαρµακοκινητικής στον πληθυσµό δεν έδειξαν κάποια ορατή διαφορά στη φαινόµενη κάθαρση της παλιπεριδόνης, µετά από χορήγηση του INVEGA, µεταξύ των ατόµων που µεταβολίζουν εκτενώς και αυτών που µεταβολίζουν φτωχά τα υποστρώµατα του ενζύµου CYP2D6. In vitro µελέτες µε ανθρώπινα ηπατικά µικροσωµιακά ένζυµα έδειξαν ότι η παλιπεριδόνη δεν αναστέλλει σηµαντικά το µεταβολισµό φαρµάκων που µεταβολίζονται από τα ισοένζυµα του κυτοχρώµατος P450, περιλαµβανοµένων των CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8/9/10, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 και CYP3A5. Ο χρόνος ηµίσειας ζωής για την οριστική απέκκριση της παλιπεριδόνης είναι περίπου 23 ώρες. In vitro µελέτες έχουν δείξει ότι η παλιπεριδόνη είναι ένα υπόστρωµα της P-γλυκοπρωτεΐνης και ένας ασθενής αναστολέας της P-γλυκοπρωτεΐνης σε υψηλές συγκεντρώσεις. εν υπάρχουν διαθέσιµα in vivo δεδοµένα και η κλινική συσχέτιση είναι άγνωστη. Ηπατική δυσλειτουργία Η παλιπεριδόνη δε µεταβολίζεται εκτενώς από το ήπαρ. Σε µια µελέτη µε ασθενείς µε µέτρια ηπατική δυσλειτουργία (τάξη Β κατά Child- Pugh), οι συγκεντρώσεις πλάσµατος της ελεύθερης παλιπεριδόνης ήταν παρόµοιες µε αυτές υγιών ατόµων. εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα για ασθενείς µε σοβαρή 13

14 ηπατική δυσλειτουργία (τάξη C κατά Child- Pugh). Νεφρική δυσλειτουργία Η απέκκριση της παλιπεριδόνης ελαττώνεται καθώς µειώνεται η νεφρική λειτουργία. Η ολική κάθαρση της παλιπεριδόνης ήταν µειωµένη κατά 32% σε ασθενείς µε ήπια (CrCl = 50 έως < 80 ml/min), κατά 64% µε µέτρια (CrCl = 30 έως < 50 ml/min) και κατά 71% µε σοβαρή (CrCl < 30 ml/min) νεφρική δυσλειτουργία. Ο µέσος τελικός χρόνος ηµίσειας ζωής αποµάκρυνσης της παλιπεριδόνης ήταν 24, 40 και 51 ώρες σε ασθενείς µε ήπια, µέτρια και σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία, αντίστοιχα, συγκριτικά µε τις 23 ώρες σε άτοµα µε φυσιολογική νεφρική λειτουργία (CrCl 80 ml/min). Ηλικιωµένοι εδοµένα από µια µελέτη φαρµακοκινητικής σε ηλικιωµένα άτοµα ( 65 ετών, n = 26) έδειξαν ότι η φαινόµενη κάθαρση στη σταθεροποιηµένη κατάσταση της παλιπεριδόνης µετά από χορήγηση του INVEGA ήταν 20% χαµηλότερη σε σχέση µε αυτή ενηλίκων ατόµων (18-45 ετών, n = 28). Ωστόσο, δεν υπήρχε διακριτή επίδραση της ηλικίας στην ανάλυση φαρµακοκινητικής στον πληθυσµό σχιζοφρενών ασθενών, µετά από διόρθωση για τις σχετιζόµενες µε την ηλικία µειώσεις της κάθαρσης κρεατινίνης. Φυλή Η ανάλυση της φαρµακοκινητικής στον πληθυσµό δεν ανέδειξε σχετικές µε τη φυλή διαφορές στη φαρµακοκινητική της παλιπεριδόνης µετά από τη χορήγηση του INVEGA. Φύλο Η φαινοµενική κάθαρση της παλιπεριδόνης µετά από χορήγηση του INVEGA είναι περίπου 19% χαµηλότερη στις γυναίκες απ ότι στους άνδρες. Η διαφορά αυτή οφείλεται κατά ένα µεγάλο µέρος στις διαφορές στην χωρίς λίπος σωµατική µάζα και στην κάθαρση κρεατινίνης µεταξύ ανδρών και γυναικών. Κάπνισµα Με βάση in vitro µελέτες στις οποίες χρησιµοποιήθηκαν ανθρώπινα ηπατικά ένζυµα, η παλιπεριδόνη δεν αποτελεί υπόστρωµα του ενζύµου CYP1A2, εποµένως το κάπνισµα δεν πρέπει να έχει κάποια επίδραση στη φαρµακοκινητική της παλιπεριδόνης. Μια ανάλυση της φαρµακοκινητικής στον πληθυσµό έδειξε µια ελαφρά µειωµένη έκθεση στην παλιπεριδόνη στους καπνιστές σε σχέση µε τους µη καπνιστές. Ωστόσο, η διαφορά αυτή δεν είναι πιθανό να έχει κλινική σηµασία. 5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια Οι µελέτες τοξικότητας επαναλαµβανόµενων δόσεων της παλιπεριδόνης σε αρουραίους και σκύλους κατέδειξαν κυρίως φαρµακολογικές επιδράσεις, όπως καταστολή και επαγόµενες από την προλακτίνη επιπτώσεις στους µαζικούς αδένες και στα γεννητικά όργανα. Η παλιπεριδόνη δεν ήταν τερατογόνος στους αρουραίους και στα κουνέλια. Σε µελέτες αναπαραγωγής αρουραίων µε ρισπεριδόνη, η οποία µετατρέπεται εκτεταµένα σε παλιπεριδόνη στους αρουραίους και στον άνθρωπο, παρατηρήθηκαν ανεπιθύµητες επιδράσεις στο βάρος γέννησης και στην επιβίωση των απογόνων. Άλλοι ανταγωνιστές της ντοπαµίνης, όταν χορηγήθηκαν σε κυοφορούντα ζώα, προκάλεσαν αρνητικές επιδράσεις στη µάθηση και στην κινητική ανάπτυξη των απογόνων. Η παλιπεριδόνη δεν ήταν γονοτοξική σε µια σειρά δοκιµασιών. Σε µελέτες καρκινογένεσης µε από του στόµατος χορήγηση ρισπεριδόνης σε αρουραίους και ποντίκια, παρατηρήθηκαν αυξήσεις στα αδενώµατα της υπόφυσης (ποντίκια), στα αδενώµατα της ενδοκρινούς µοίρας του παγκρέατος (αρουραίοι) και στα αδενώµατα των µαζικών αδένων (και στα δύο είδη). Οι όγκοι αυτοί µπορεί να αποδοθούν στον παρατεταµένο ανταγωνισµό της ντοπαµίνης στους D2- υποδοχείς και στην υπερπρολακτιναιµία. Η σχέση των ευρηµάτων για τους όγκους στα τρωκτικά µε τον κίνδυνο παρόµοιων όγκων στον άνθρωπο δεν είναι γνωστή. 14

15 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Επικαλυµµένος πυρήνας δισκίου: Οξείδιο του πολυαιθυλενίου 200Κ Νάτριο χλωριούχο Ποβιδόνη (Κ29-32) Στεατικό οξύ Βουτυλιωµένο υδροξυτολουόλιο Ε321 Σιδήρου ΙΙΙ οξείδιο (κίτρινο) Ε172 Οξείδιο του πολυαιθυλενίου 7000Κ Σιδήρου ΙΙΙ οξείδιο (ερυθρό) Ε172 Υδροξυαιθυλοκυτταρίνη Πολυαιθυλενογλυκόλη 3350 Κυτταρίνη οξική Έγχρωµη επικάλυψη: Υπροµελλόζη Τιτανίου διοξείδιο Ε171 Λακτόζη µονοϋδρική Τριακετίνη Κηρός καρναούβης Μελάνι εκτύπωσης: Σιδήρου οξείδιο (µέλαν) Ε172 Προπυλενογλυκόλη Υπροµελλόζη 6.2 Ασυµβατότητες εν εφαρµόζεται 6.3 ιάρκεια ζωής 2 χρόνια 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος Φιάλες: Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 30 C. ιατηρείται τη φιάλη καλά κλεισµένη για να προστατεύεται από την υγρασία. Κυψέλες: Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 30 C. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από την υγρασία. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Φιάλες: Λευκή, υψηλής πυκνότητας φιάλη από πολυαιθυλένιο (HDPE) µε σφραγίδα ασφαλείας και πώµα προστασίας για τα παιδιά από πολυπροπυλένιο. Κάθε φιάλη περιέχει δύο σακίδια του 1 γραµµαρίου µε προσροφητική γέλη σιλικόνης (διοξείδιο του πυριτίου) (τα σακίδια αποτελούνται από εγκεκριµένο για τρόφιµα πολυαιθυλένιο). Οι φιάλες διατίθενται σε συσκευασίες των 30 και των 350 δισκίων παρατεταµένης αποδέσµευσης. Κυψέλες: 15

16 Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) µε επίστρωση µεµβράνης πολυχλωρο- τριφθοροαιθυλενίου (PCTFE)/ αλουµινίου. ιατίθενται σε συσκευασίες των 28, 30, 49, 56 και 98 δισκίων παρατεταµένης αποδέσµευσης. Ή Λευκό πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) µε επίστρωση µεµβράνης πολυχλωροτριφθοροαιθυλενίου (PCTFE)/ αλουµινίου. ιατίθενται σε συσκευασίες των 28, 30, 49, 56 και 98 δισκίων παρατεταµένης αποδέσµευσης. Ή Προσανατολισµένο πολυαµίδιο (OPA)- αλουµίνιο µε επίστρωση µεµβράνης πολυβινυλοχλωρίδιου (PVC)/ αλουµινίου. ιατίθενται σε συσκευασίες των 28, 49, 56 και 98 δισκίων παρατεταµένης αποδέσµευσης. Μπορεί να µη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης Καµία ειδική υποχρέωση. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Βέλγιο. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ <{ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ}><{ΗΗµήναςΕΕΕΕ}> 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ {MM/ΕΕΕΕ} Λεπτοµερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων (ΕΜΕΑ) 16

17 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INVEGA 6 mg δισκία παρατεταµένης αποδέσµευσης 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο παρατεταµένης αποδέσµευσης περιέχει 6 mg παλιπεριδόνης. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων βλ. παράγραφο ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ισκίo παρατεταµένης αποδέσµευσης Τριών στρώσεων κυλινδρικού σχήµατος επιµήκη µπεζ δισκία (σε σχήµα καψακίων) µε ανάγλυφη επιγραφή PAL 6 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το INVEGA ενδείκνυται για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας. 4.3 οσολογία και τρόπος χορήγησης Ενήλικες Το INVEGA προορίζεται για από του στόµατος χορήγηση. Η συνιστώµενη δόση του INVEGA είναι 6 mg µία φορά την ηµέρα, χορηγούµενο κατά τις πρωινές ώρες. Η χορήγηση του INVEGA πρέπει να τυποποιηθεί σε σχέση µε τη λήψη της τροφής (βλέπε παράγραφο 5.2). Ο ασθενής πρέπει να συµβουλεύεται να λαµβάνει πάντα το INVEGA σε κατάσταση νηστείας ή να το λαµβάνει πάντα µαζί µε το πρόγευµα και να µην εναλλάσσει τη λήψη του µεταξύ της κατάστασης νηστείας ή της λήψης τροφής. εν απαιτείται αρχική δοσολογία τιτλοποίησης. Μερικοί ασθενείς µπορεί να ωφεληθούν από χαµηλότερες ή υψηλότερες δόσεις εντός του συνιστώµενου δοσολογικού εύρους των 3 έως 12 mg µία φορά την ηµέρα. Η προσαρµογή της δοσολογίας, εφόσον ενδείκνυται, πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο µετά από κλινική επανεκτίµηση. Τα δισκία του INVEGA πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα µε τη βοήθεια υγρών και να µη µασώνται, διασπώνται ή εκθλίβονται. Η δραστική ουσία περιέχεται εντός ενός µη απορροφήσιµου περιβλήµατος, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να απελευθερώνει τη δραστική ουσία µε ελεγχόµενο ρυθµό. Το περίβληµα του δισκίου, µαζί µε αδιάλυτα συστατικά του πυρήνα, αποβάλλεται από τον οργανισµό. Οι ασθενείς δεν πρέπει να ανησυχήσουν εάν περιστασιακά διαπιστώσουν στα κόπρανά τους κάτι που µοιάζει µε δισκίο. Ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία εν απαιτείται προσαρµογή της δόσης σε ασθενείς µε ήπια ή µέτρια ηπατική δυσλειτουργία. Καθώς το INVEGA δεν έχει µελετηθεί σε ασθενείς µε σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, συνιστάται προσοχή σε τέτοιους ασθενείς. Ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία Για ασθενείς µε ήπια νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης 50 έως < 80 ml/min), η αρχική συνιστώµενη δόση είναι 3 mg µία φορά την ηµέρα. Η δόση µπορεί να αυξηθεί µε βάση την κλινική ανταπόκριση και ανοχή. 17

18 Για ασθενείς µε µέτρια νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης 30 έως < 50 ml/min), η συνιστώµενη δόση του INVEGA είναι 3 mg µία φορά την ηµέρα. Για ασθενείς µε σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης 10 έως < 30 ml/min), η συνιστώµενη αρχική δόση του ΙNVEGA είναι 3 mg κάθε δεύτερη ηµέρα, η οποία µπορεί να αυξηθεί σε 3 mg µια φορά την ηµέρα µετά από κλινική επανεκτίµηση. Καθώς το INVEGA δεν έχει µελετηθεί σε ασθενείς µε κάθαρση κρεατινίνης κάτω από 10 ml/min, η χρήση του δε συνιστάται σε τέτοιους ασθενείς. Ηλικιωµένοι Οι προτεινόµενες δοσολογίες σε ηλικιωµένους ασθενείς µε φυσιολογική νεφρική λειτουργία ( 80 ml/min) είναι οι ίδιες όπως και για τους ενήλικες µε φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Ωστόσο, επειδή οι ηλικιωµένοι ασθενείς µπορεί να εµφανίζουν ελαττωµένη νεφρική λειτουργία, µπορεί να απαιτηθεί προσαρµογή της δοσολογίας ανάλογα µε την κατάσταση της νεφρικής τους λειτουργίας (βλέπε ανωτέρω, Ασθενείς µε Νεφρική υσλειτουργία). Το INVEGA πρέπει να χορηγείται µε προσοχή σε ηλικιωµένους ασθενείς µε άνοια µε παράγοντες κινδύνου για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (βλέπε παράγραφο 4.4). Παιδιά Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του INVEGA σε ασθενείς < 18 ετών δεν έχουν µελετηθεί. εν υπάρχει εµπειρία στα παιδιά. Άλλοι ειδικοί πληθυσµοί ε συνιστάται προσαρµογή της δοσολογίας του INVEGA µε βάση το φύλο, τη φυλή ή το αν το άτοµο καπνίζει ή όχι. (Για τις έγκυες γυναίκες και τις θηλάζουσες µητέρες, βλέπε παράγραφο 4.6). Αλλαγή σε άλλα αντιψυχωσικά φαρµακευτικά προϊόντα εν υπάρχουν συστηµατικά συλλεγµένα δεδοµένα που να αφορούν ειδικά στην αλλαγή της θεραπείας ασθενών από το INVEGA σε άλλα αντιψυχωσικά φαρµακευτικά προϊόντα. Εξαιτίας των διαφορετικών φαρµακοδυναµικών και φαρµακοκινητικών ιδιοτήτων ανάµεσα σε αντιψυχωσικά φαρµακευτικά προϊόντα, χρειάζεται επίβλεψη από θεράποντα ιατρό όταν η αλλαγή σε άλλο αντιψυχωσικό προϊόν θεωρείται ιατρικά κατάλληλη. 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία, στη ρισπεριδόνη, ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση ιάστηµα QT Όπως και µε τα άλλα αντιψυχωσικά, απαιτείται προσοχή κατά τη χορήγηση του INVEGA σε ασθενείς µε γνωστή καρδιαγγειακή νόσο ή µε οικογενειακό ιστορικό παράτασης του QT, και κατά τη συγχορήγησή του µε άλλα φάρµακα που θεωρείται ότι παρατείνουν το διάστηµα QT. Νευροληπτικό κακόηθες σύνδροµο Το Νευροληπτικό Κακόηθες Σύνδροµο (NMS), το οποίο χαρακτηρίζεται από υπερθερµία, µυϊκή ακαµψία, αστάθεια του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος, µεταβληθείσα συνείδηση και αυξηµένα επίπεδα ορού της κρεατινοφωσφοκινάσης, έχει αναφερθεί ότι παρατηρείται µε τα αντιψυχωσικά, περιλαµβανοµένης και της παλιπεριδόνης. Επιπρόσθετα κλινικά σηµεία µπορεί να περιλαµβάνουν µυοσφαιρινουρία (ραβδοµυόλυση) και οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Εάν ένας ασθενής εκδηλώσει σηµεία ή συµπτώµατα που υποδηλώνουν την παρουσία NMS, όλα τα αντιψυχωσικά, περιλαµβανοµένου και του INVEGA, πρέπει να διακοπούν. Βραδυκινησία Τα φάρµακα που διαθέτουν ιδιότητες ανταγωνισµού των υποδοχέων της ντοπαµίνης έχουν σχετιστεί µε την επαγωγή βραδυκινησίας, η οποία χαρακτηρίζεται από ρυθµικές, ακούσιες κινήσεις, κυρίως της γλώσσας και/ή του προσώπου. Εάν εµφανιστούν σηµεία και συµπτώµατα βραδυκινησίας, µπορεί να χρειαστεί η διακοπή όλων των αντιψυχωσικών, περιλαµβανοµένου και του INVEGA. 18

19 Υπεργλυκαιµία Σπάνιες περιπτώσεις ανεπιθύµητων ενεργειών που σχετίζονται µε τη γλυκόζη, π.χ. αυξηµένα επίπεδα γλυκόζης αίµατος, έχουν αναφερθεί σε κλινικές δοκιµές µε το INVEGA. Όπως συµβαίνει και µε τα άλλα αντιψυχωσικά, συνιστάται η κατάλληλη κλινική παρακολούθηση σε διαβητικούς ασθενείς και σε ασθενείς µε παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη σακχαρώδους διαβήτη. Ορθοστατική υπόταση Η παλιπεριδόνη µπορεί να προκαλέσει ορθοστατική υπόταση σε µερικούς ασθενείς εξαιτίας της ανασταλτικής της δράσης στους α- υποδοχείς. Με βάση συγκεντρωτικά δεδοµένα από τις τρεις, ελεγχόµενες µε εικονικό φάρµακο, διάρκειας 6 εβδοµάδων, σταθερής δόσης κλινικές δοκιµές µε INVEGA (3, 6, 9 και 12 mg), η ορθοστατική υπόταση αναφέρθηκε στο 2.5% των ασθενών που ελάµβαναν θεραπεία µε INVEGA, συγκριτικά µε το 0.8% των ασθενών που ελάµβαναν θεραπεία µε εικονικό φάρµακο. Το INVEGA πρέπει να χορηγείται µε προσοχή σε ασθενείς µε γνωστή καρδιαγγειακή νόσο (π.χ. καρδιακή ανεπάρκεια, έµφραγµα ή ισχαιµία µυοκαρδίου, διαταραχές της αγωγιµότητας), διαταραχή των αγγείων του εγκεφάλου, ή καταστάσεις που προδιαθέτουν τον ασθενή σε υπόταση (π.χ. αφυδάτωση και υποογκαιµία). Επιληπτικοί σπασµοί Το INVEGA πρέπει να χορηγείται µε προσοχή σε ασθενείς µε ιστορικό επιληπτικών σπασµών ή άλλων καταστάσεων που ελαττώνουν δυνητικά τον ουδό των σπασµών. Ενδεχόµενη εντερική απόφραξη του γαστρεντερικού σωλήνα Επειδή τα δισκία του INVEGA δεν παραµορφώνονται και δεν αλλάζουν σηµαντικά σχήµα όταν βρεθούν εντός του γαστρεντερικού σωλήνα, το INVEGA δεν πρέπει κανονικά να χορηγείται σε ασθενείς µε προϋπάρχουσα σοβαρή γαστρεντερική στένωση (παθολογική ή ιατρογενή) ή σε ασθενείς µε δυσφαγία ή σηµαντική δυσχέρεια κατά την κατάποση δισκίων. Έχουν υπάρξει σπάνιες αναφορές αποφρακτικών συµπτωµάτων σε ασθενείς µε γνωστές στενώσεις σε συνδυασµό µε πρόσληψη φαρµάκων σε µη παραµορφούµενες µορφές ελεγχόµενης αποδέσµευσης. Εξαιτίας του σχεδιασµού της φαρµακοτεχνικής µορφής ελεγχόµενης αποδέσµευσης, το INVEGA πρέπει να χορηγείται µόνο σε ασθενείς που είναι σε θέση να καταπίνουν ολόκληρο το δισκίο. Καταστάσεις µε ελάττωση του χρόνου µετάβασης από το γαστρεντερικό σωλήνα Καταστάσεις που οδηγούν σε βράχυνση του χρόνου µετάβασης από το γαστρεντερικό σωλήνα, π.χ. νοσήµατα που συνοδεύονται από χρόνια σοβαρή διάρροια, µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα µειωµένη απορρόφηση της παλιπεριδόνης. Νεφρική δυσλειτουργία Οι συγκεντρώσεις της παλιπεριδόνης στο πλάσµα είναι αυξηµένες σε ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία και, εποµένως, µπορεί να χρειαστεί να γίνει προσαρµογή της δόσης σε µερικούς ασθενείς (βλέπε παράγραφο 4.2 και 5.2). εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για ασθενείς µε κάθαρση κρεατινίνης κάτω από 10 ml/min. Η παλιπεριδόνη δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε ασθενείς µε κάθαρση κρεατινίνης κάτω από 10 ml/min. Ηπατική δυσλειτουργία εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για ασθενείς µε σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (τάξη C κατά Child- Pugh). Συνιστάται προσοχή εάν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί παλιπεριδόνη σε τέτοιους ασθενείς. Ηλικιωµένοι ασθενείς µε άνοια Το INVEGA δεν έχει µελετηθεί σε ηλικιωµένους ασθενείς µε άνοια. Ωστόσο µέχρι τα δεδοµένα αποδειχτούν διαφορετικά, η εµπειρία από τη ρισπεριδόνη θεωρείται ότι ισχύει επίσης για την παλιπεριδόνη. Συνολική θνησιµότητα Σε µια µετα-ανάλυση 17 ελεγχόµενων κλινικών δοκιµών, οι ηλικιωµένοι ασθενείς µε άνοια που έλαβαν θεραπεία µε άλλα άτυπα αντιψυχωσικά, περιλαµβανοµένης της ρισπεριδόνης, της αριπιπραζόλης, της ολανζαπίνης και της κουετιαπίνης, εµφάνισαν αυξηµένο κίνδυνο 19

20 θνησιµότητας συγκριτικά µε το εικονικό φάρµακο. Μεταξύ αυτών που ακολούθησαν αγωγή µε ρισπεριδόνη, η θνησιµότητα ήταν 4% σε σύγκριση µε 3,1% για το εικονικό φάρµακο. Ανεπιθύµητες ενέργειες από διαταραχές των αγγείων του εγκεφάλου Ένας περίπου τριπλάσια αυξηµένος κίνδυνος ανεπιθύµητων ενεργειών από διαταραχές των αγγείων του εγκεφάλου έχει παρατηρηθεί σε τυχαιοποιηµένες, ελεγχόµενες µε εικονικό φάρµακο κλινικές δοκιµές στον πληθυσµό ασθενών µε άνοια µε µερικά άτυπα αντιψυχωσικά, περιλαµβανοµένης της ρισπεριδόνης, της αριπιπραζόλης και της ολανζαπίνης. Ο µηχανισµός για αυτό τον αυξηµένο κίνδυνο δεν είναι γνωστός. Το INVEGA πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε ηλικιωµένους ασθενείς µε άνοια οι οποίοι έχουν παράγοντες κινδύνου για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Νόσος Parkinson και άνοια µε σωµάτια Lewy Οι ιατροί πρέπει να αξιολογούν τους κινδύνους έναντι των οφελών όταν χορηγούν αντιψυχωσικά φάρµακα, περιλαµβανοµένου και του INVEGA, σε ασθενείς µε Νόσο του Parkinson ή Άνοια µε σωµάτια Lewy (DLB), αφού και οι δύο πληθυσµοί ασθενών µπορεί να διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης Νευροληπτικού Κακοήθους Συνδρόµου, καθώς και να εµφανίζουν αυξηµένη ευαισθησία στα αντιψυχωσικά. Οι εκδηλώσεις αυτής της αυξηµένης ευαισθησίας µπορεί να περιλαµβάνουν σύγχυση, θόλωση της συνείδησης, αστάθεια θέσης του σώµατος µε συχνές πτώσεις, επιπρόσθετα των εξωπυραµιδικών συµπτωµάτων. Πριαπισµός Τα φάρµακα µε ανασταλτική δράση στους α- αδρενεργικούς υποδοχείς έχουν αναφερθεί ότι προκαλούν πριαπισµό. Μολονότι δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις πριαπισµού στις κλινικές δοκιµές του INVEGA, η παλιπεριδόνη εµφανίζει αυτή τη φαρµακολογική δράση και για το λόγο αυτό µπορεί να σχετίζεται µε αυτό τον κίνδυνο. Ρύθµιση της θερµοκρασίας του σώµατος Η παρεµβολή στην ικανότητα του σώµατος να ελαττώνει την κεντρική του θερµοκρασία του έχει αποδοθεί σε αντιψυχωσικά φάρµακα. Συνιστάται η κατάλληλη προσοχή κατά τη χορήγηση του INVEGA σε ασθενείς που αναµένεται να εµπλακούν σε καταστάσεις, οι οποίες µπορεί να συµβάλλουν σε αύξηση της κεντρικής θερµοκρασίας του σώµατος, π.χ. πολύ έντονη σωµατική άσκηση, έκθεση σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες, συγχορήγηση φαρµάκων µε αντιχολινεργική δράση, ή αφυδάτωση. Αντιεµετική δράση Κατά τις προκλινικές µελέτες της παλιπεριδόνης παρατηρήθηκε µια αντιεµετική δράση. Η δράση αυτή, εφόσον εµφανίζεται στον άνθρωπο, µπορεί να καλύψει τα σηµεία και συµπτώµατα της υπερδοσολογίας µε ορισµένα φάρµακα ή ορισµένων καταστάσεων όπως η εντερική απόφραξη, το σύνδροµο Reye και ο όγκος του εγκεφάλου. 4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης Συνιστάται προσοχή κατά τη χορήγηση του INVEGA µαζί µε φάρµακα που είναι γνωστό ότι παρατείνουν το διάστηµα QT, όπως π.χ. τα αντιαρρυθµικά τάξης ΙΑ (π.χ. κινιδίνη, δισοπυραµίδη) και τα αντιαρρυθµικά τάξης ΙΙΙ (π.χ. αµιοδαρόνη, σοταλόλη), µερικά αντιϊσταµινικά, µερικά άλλα αντιψυχωσικά και ορισµένα ανθελονοσιακά (π.χ. µεφλοκίνη). Πιθανότητα του INVEGA να επηρεάζει άλλα φάρµακα Η παλιπεριδόνη δεν αναµένεται να προκαλέσει κλινικά σηµαντικές φαρµακοκινητικές αλληλεπιδράσεις µε φάρµακα, τα οποία µεταβολίζονται από τα ισοένζυµα του κυτοχρώµατος P450. εδοµένων των κύριων δράσεων της παλιπεριδόνης στο ΚΝΣ (βλέπε παράγραφο 4.8), το INVEGA πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε συνδυασµό µε άλλα κεντρικώς δρώντα φάρµακα π.χ. αγχολυτικά, τα περισσότερα αντιψυχωσικά, υπνωτικά, οπιοειδή, κ.λπ. ή µε αλκοόλ. Η παλιπεριδόνη µπορεί να ανταγωνίζεται τη δράση της λεβοντόπα και άλλων αγωνιστών της 20

INVEGA 3, 6, 9, 12 mg - θεραπεία της ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ Ψυχίατρος, Θοδωρής Δασκαλόπουλος - http://psi-gr.tripod.com

INVEGA 3, 6, 9, 12 mg - θεραπεία της ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ Ψυχίατρος, Θοδωρής Δασκαλόπουλος - http://psi-gr.tripod.com ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INVEGA 3 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INVEGA 1,5 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DAFLON 500 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SIBELIUM 5 mg δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ KAI ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο Sibelium περιέχει υδροχλωρική φλουναριζίνη που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος 1.1 Ονομασία ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος TRIVASTAL 50 mg, δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Πιριβεδίλη Έκδοχα: Πυρήνας: Πολυβιδόνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Υπογλώσσιο δισκίο Στρογγυλά, λευκά προς υπόλευκα, υπογλώσσια δισκία χαραγμένα με «5» στη μία πλευρά.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Υπογλώσσιο δισκίο Στρογγυλά, λευκά προς υπόλευκα, υπογλώσσια δισκία χαραγμένα με «5» στη μία πλευρά. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Sycrest 5 mg υπογλώσσια δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε υπογλώσσιο δισκίο περιέχει 5 mg ασεναπίνη (ως μηλεϊνική).

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLIATILIN (Choline alfoscerate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: GLIATILIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μαλακές Κάψουλες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Molaxole κόνις για πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει τις ακόλουθες δραστικές ουσίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σημείωση: Οι εν λόγω τροποποιήσεις της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: MEGACE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Cetirizine Dihydrochloride

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Cetirizine Dihydrochloride ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ DERMIZIN 10 mg/ml Cetirizine Dihydrochloride Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ BACTROBAN αλοιφή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1g αλοιφής περιέχει 20mg mupirocin. Για τον πλήρη κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Molaxole κόνις για πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει τις ακόλουθες δραστικές ουσίες:

Διαβάστε περισσότερα

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Thursday, 20 December :49 -

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Thursday, 20 December :49 - Ζιρτέκ (Ζirtek) Cetirizine Dihydrochloride Δισκία επικαλυμένα με λεπτό υμένιο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΑΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος 1.1 Εμπορική ονομασία φαρμάκου: ΖΙΡΤΕΚ 1.2 Σύνθεση Δραστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά FISH OIL (EICOSAPENTAENOIC ACID) & (DOCOSAHEXAENOIC

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Μεταβολές στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Μεταβολές στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Μεταβολές στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης 56 Προϊόντα που περιέχουν μετοκλοπραμίδη Το ακόλουθο κείμενο πρέπει να συμπεριλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης 36/44 A. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/5 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DAFLON 500 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ XEPLION 75 mg ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης αποδέσμευσης XEPLION 100 mg ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα I. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας

Παράρτημα I. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας 1 Επιστημονικά πορίσματα Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της PRAC σχετικά με την PSUR για τη rivastigmine,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Rubrum 1, 2, 3, 4, και 6 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. Ρισπεριδόνη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Rubrum 1, 2, 3, 4, και 6 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. Ρισπεριδόνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Rubrum 1, 2, 3, 4, και 6 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Ρισπεριδόνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lactated Ringer s Injection/Fresenius, (3,1+0,3+6+0,2)g, ενέσιμο διάλυμα για έγχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ XATRAL OD 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο Χatral OD παρατεταμένης αποδέσμευσης περιέχει 10 mg υδροχλωρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Oνομασία: CLOPIXOL ΑCUTARD 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Zuclopenthixol acetate (Ζουκλοπενθιξόλη) Έκδοχα: Triglycerides, medium-chain

Διαβάστε περισσότερα

Ανακούφιση των συμπτωμάτων ήπιας έως μέτριας οστεοαρθρίτιδας των γονάτων.

Ανακούφιση των συμπτωμάτων ήπιας έως μέτριας οστεοαρθρίτιδας των γονάτων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EFFER ACTIV 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 1,5 g γλυκοζαμίνης (ως υδροχλωρική γλυκοζαμίνη) Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ OMNIC ΤOCAS 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Kάθε δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης περιέχει 0,4mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EVATON Β 12 Επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία (200+250+1.5) mg

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EVATON Β 12 Επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία (200+250+1.5) mg ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EVATON Β 12 Επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία (200+250+1.5) mg 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: EVATON B 12 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BIKALEN 50mg Εγκριση ΕΟΦ 9/11/2007 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg βικαλουταµίδη. Έκδοχα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DUSPATALIN 200mg/cap καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σκληρό καψάκιο παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ VASTAREL 35 mg, δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης Trimetazidine Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Sycrest 5 mg υπογλώσσια δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε υπογλώσσιο δισκίο περιέχει 5 mg ασεναπίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ. Π. Παππάς

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ. Π. Παππάς ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ Π. Παππάς ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ Κατηγορίες ιστικών ορµονών Αποκαρβοξυλιωµένα αµινοξέα (ισταµίνη, σεροτονίνη) Πολυπεπτίδια (κινίνες, ουσία Ρ) Εικοσανοειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TANILAS 10g, σκόνη για πόσιμο διάλυμα σε φακελλίσκο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φακελλίσκος περιέχει 10g macrogol

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Postinor 1500 1500 µικρογραµµάρια ισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 1500 µικρογραµµάρια λεβονοργεστρέλης

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Diacerein/Norma 50mg καψάκια σκληρά Διασερεΐνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Diacerein/Norma 50mg καψάκια σκληρά Διασερεΐνη REGULATORY AFFAIRS DEPARTMENT DIACEREIN/NORMA VERSION: PIL-2626801-04 DATE: 18-02-2016 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Diacerein/Norma 50mg καψάκια σκληρά Διασερεΐνη Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αγχολυτικά -Υπνωτικά. Χριστίνα άλλα. Λέκτορας Φαρμακολογίας. Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αγχολυτικά -Υπνωτικά. Χριστίνα άλλα. Λέκτορας Φαρμακολογίας. Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγχολυτικά -Υπνωτικά Χριστίνα άλλα Λέκτορας Φαρμακολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: cdalla@med.uoa.gr http://www.med.uoa.gr/pharmacology Συμπτωματολογία DSMΙV Κατάθλιψη Αγχώδης διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Naramig

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Naramig ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 2,5 mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο Ναρατριπτάνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION. ( ιακετυλρεΐνη)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION. ( ιακετυλρεΐνη) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION ( ιακετυλρεΐνη) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ INFLABION 50 mg σκληρά καψάκια 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο περιέχει 50 mg διακετυλρεΐνη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NEPHROTECT. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nephrotect, διάλυµα για έγχυση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NEPHROTECT. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nephrotect, διάλυµα για έγχυση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NEPHROTECT 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nephrotect, διάλυµα για έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1000 ml περιέχουν: L-isoleucine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. T r a v o g e n (Isoconazole)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. T r a v o g e n (Isoconazole) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ T r a v o g e n (Isoconazole) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Travogen 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g κολπικής κρέµας Travogen περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Afluon nasal spray SPC 13 EMA (GR120306) 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AFLUON 0,1% w/v ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ IDEOS

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ IDEOS ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ IDEOS 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ IDEOS, 500 mg / 400 IU Μασώμενα Δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικές ουσίες Aσβέστιο..500 mg που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. GYNO-DAKTARIN Κολπικά υπόθετα (νιτρική μικοναζόλη)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. GYNO-DAKTARIN Κολπικά υπόθετα (νιτρική μικοναζόλη) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GYNO-DAKTARIN Κολπικά υπόθετα (νιτρική μικοναζόλη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: GYNO-DAKTARIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ FLECARDIA 50, 100, 150 και 200 mg καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρά flecainide acetate Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

SEA-OIL. (Αιθυλεστέρες των ω-3 λιπαρών οξέων-90)

SEA-OIL. (Αιθυλεστέρες των ω-3 λιπαρών οξέων-90) SEA-OIL (Αιθυλεστέρες των ω-3 λιπαρών οξέων-90) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SEA-OIL 1000mg καψάκια, μαλακά 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο περιέχει 1000mg αιθυλεστέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ HIDRASEC ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ 10 mg κοκκία για πόσιμο εναιώρημα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει 10 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης. (Σύστημα Ελεγχόμενης Απορρόφησης χορηγούμενο από του Στόματος OCAS)

Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης. (Σύστημα Ελεγχόμενης Απορρόφησης χορηγούμενο από του Στόματος OCAS) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Pradif OCAS 0,4 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Kάθε δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης περιέχει 0,4 mg υδροχλωρικής ταμσουλοζίνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, προτου αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φάρµακo. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: OMACOR καψάκιο, μαλακό 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1000mg αιθυλεστέρες των ω 3 λιπαρών οξέων 90 που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Natibo 3 και 4 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Ρισπεριδόνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Natibo 3 και 4 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Ρισπεριδόνη NORMA HELLAS S.A. NATIBO VERSION: PIL-2814303_04-01 DATE: 07-10-2009 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Natibo 3 και 4 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Ρισπεριδόνη Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Κάθε δισκίο περιέχει 1.0 mg διυδροχλωρικής μονοϋδρικής πραμιπεξόλης ισοδύναμη με 0.7 mg πραμιπεξόλης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Κάθε δισκίο περιέχει 1.0 mg διυδροχλωρικής μονοϋδρικής πραμιπεξόλης ισοδύναμη με 0.7 mg πραμιπεξόλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ pramifer 0.7 mg δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 1.0 mg διυδροχλωρικής μονοϋδρικής πραμιπεξόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 14 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ OMNIC TOCAS 0,4 mg δισκία παρατεταμένηςαποδέσμευσης Υδροχλωρική Ταμσουλοζίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Δισκία επίπεδα, χαραγμένα, σε σχήμα κάψουλας, λευκά δισκία διαστάσεων 4 x 8 mm.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Δισκία επίπεδα, χαραγμένα, σε σχήμα κάψουλας, λευκά δισκία διαστάσεων 4 x 8 mm. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DOSTINEX 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει Cabergoline 0,5 mg. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Δισκία επίπεδα,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Σημείωση : Οι τροποποιήσεις στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Zodin 1000 mg καψάκιο, μαλακό 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα καψάκιο, μαλακό περιέχει : Αιθυλεστέρες των ω 3 λιπαρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xeplion 25 mg ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης αποδέσμευσης Xeplion 50 mg ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ. Γεώργιος Ι. Πανουτσόπουλος Δρ. Φυσιολογίας του Ανθρώπου Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ. Γεώργιος Ι. Πανουτσόπουλος Δρ. Φυσιολογίας του Ανθρώπου Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ Γεώργιος Ι. Πανουτσόπουλος Δρ. Φυσιολογίας του Ανθρώπου Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 1 Ο πρώτος χρόνος μετά τη γέννηση έχει τις μεγαλύτερες και ταχύτερες φυσιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχίατρος Θοδωρής Π. Δασκαλόπουλος

Ψυχίατρος Θοδωρής Π. Δασκαλόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ QUETIAPINE/GENERICS 25 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία QUETIAPINE/GENERICS 100 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος Παράρτημα III Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος Σημείωση: Οι αλλαγές στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών Προϊόντος και του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ζιρτέκ 10 mg/ml πόσιμες σταγόνες, διάλυμα Σετιριζίνη διϋδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GEODON 20 mg/ml κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο περιέχει ziprasidone

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την ανάκληση ή την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας και λεπτομερής αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τη σύσταση της PRAC 69 Επιστημονικά πορίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ζιρτέκ 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Σετιριζίνη διϋδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ IRBEPRESS 75 mg, 150 mg, 300 mg δισκία Ιρβεσαρτάνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ IRBEPRESS 75 mg, 150 mg, 300 mg δισκία Ιρβεσαρτάνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ IRBEPRESS 75 mg, 150 mg, 300 mg δισκία Ιρβεσαρτάνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ RISPERDAL 1 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία RISPERDAL 2 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία RISPERDAL 3 mg επικαλυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Επιστημονικά πορίσματα - Σύνδρομο στέρησης: Για τα Effentora/Actiq, έχουν εμφανιστεί 54 περιστατικά ρίγους που

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/5 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη DAFLON 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Micronized purified flavonoid fraction Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΕΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΕΑ 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ THYMANAX Θέµατα ποιότητας Η ποιότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Risperidone/Generics 3 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Ρισπεριδόνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INCURIN 1 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικό συστατικό: οιστριόλη 1 mg /δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (S.P.C.) FENARAZE ΓΕΛΗ 3%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (S.P.C.) FENARAZE ΓΕΛΗ 3% ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (S.P.C.) FENARAZE ΓΕΛΗ 3% 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ FENARAZE Γέλη 3% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Ένα γραµµάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 of 7 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Calcioral D 3 1000 mg + 20 µg (800 IU) µασώµενο δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα δισκίο περιέχει: Ασβέστιο

Διαβάστε περισσότερα

2.4.4 Κύηση Επειδή η ενδορινική καλσιτονίνη ενδείκνυται σε µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες, δεν έχουν διεξαχθεί µελέτες σε έγκυες γυναίκες ή θηλάζουσες

2.4.4 Κύηση Επειδή η ενδορινική καλσιτονίνη ενδείκνυται σε µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες, δεν έχουν διεξαχθεί µελέτες σε έγκυες γυναίκες ή θηλάζουσες Calcitonin/Target Salmon calcitonin ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Oνοµασία προϊόντος Calcitonin/ Target 1.2 Σύνθεση ραστική ουσία: Καλσιτονίνη σολοµού. Έκδοχα: Sodium

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας

Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας Χριστίνα Δάλλα Λέκτορας Φαρμακολογίας Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών cdalla@med.uoa.gr www.med.uoa.gr/pharmacology Ισχύς (potency) ενός φαρμάκου (συνήθως εκφράζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Πριν αρχίσετε να λαμβάνετε το συγκεκριμένο φάρμακο, διαβάστε προσεκτικά όλο το φυλλάδιο, το οποίο περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Αν υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνετε ή χρειάζεσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ HYPNOMIDATE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ετομιδάτη 2 mg/ml (20 mg/10 ml) Το HYPNOMIDATE διατίθεται σε μορφή ενέσιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ RIOPAN 400 mg μασώμενο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 μασώμενο δισκίο περιέχει 444-500 mg magaldrate (μαγαλδράτη)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει: Δραστικό συστατικό: Μελοξικάμη 5 mg Έκδοχο:

Διαβάστε περισσότερα

NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml

NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας για γιατρούς Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να παρέχει σε γιατρούς με δικαίωμα συνταγογράφησης και χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι τροποποιήσεις της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIΛHΨH XAPAKTHPIΣTIKΩN TOY ΠPOΪONTOΣ

ΠEPIΛHΨH XAPAKTHPIΣTIKΩN TOY ΠPOΪONTOΣ ΠEPIΛHΨH XAPAKTHPIΣTIKΩN TOY ΠPOΪONTOΣ 1. ONOMAΣIA TOY ΦAPMAKEYTIKOY ΠPOΪONTOΣ CASODEX 50 mg, δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 2. ΠOIOTIKH KAI ΠOΣOTIKH ΣYNΘEΣH Κάθε δισκίο περιέχει 50mg bicalutamide

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ellaone 30 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 30 mg ulipristal acetate. Έκδοχα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1.1 XADOREK Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 20,40mg/Tab CITALOPRAM 1.2. Σύνθεση : Δραστική ουσία: Citalopram hydrobromide Έκδοχα: Πυρήνας: Starch maize, Lactose monohydrate,

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Rivastigmine/Generics 1,5 mg σκληρά καψάκια Rivastigmine/Generics 3 mg σκληρά καψάκια Rivastigmine/Generics 4,5 mg σκληρά καψάκια

Διαβάστε περισσότερα

ROIPLON (Etofenamate)

ROIPLON (Etofenamate) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ROIPLON (Etofenamate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ROIPLON 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 5% ή 10% Etofenamate. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) LIVOSTIN (Υδροχλωρική λεβοκαµπαστίνη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: LIVOSTIN

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) LIVOSTIN (Υδροχλωρική λεβοκαµπαστίνη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: LIVOSTIN ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) LIVOSTIN (Υδροχλωρική λεβοκαµπαστίνη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: LIVOSTIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά: Levocabastine

Διαβάστε περισσότερα

Καταπράυνση της φλεγμονής και του πόνου τόσο στις οξείες όσο και στις χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε σκύλους.

Καταπράυνση της φλεγμονής και του πόνου τόσο στις οξείες όσο και στις χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε σκύλους. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 1 mg μασώμενα δισκία για σκύλους Metacam 2,5 mg μασώμενα δισκία για σκύλους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα μασώμενο δισκίο περιέχει: Δραστικό(ά)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. Ενα g ρινικής αλοιφής περιέχει 21,5mg Mupirocin calcium που αντιστοιχεί σε 20mg (2% w/w) Mupirocin.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. Ενα g ρινικής αλοιφής περιέχει 21,5mg Mupirocin calcium που αντιστοιχεί σε 20mg (2% w/w) Mupirocin. ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BACTROBAN Ρινική αλοιφή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ενα g ρινικής αλοιφής περιέχει 21,5mg Mupirocin calcium που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Panadol Cold & Flu (500+30) mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Παρακεταμόλη και Ψευδοεφεδρίνη υδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1.1 Ονομασία: Flodil Kαψάκια, σκληρά 5 και 10 mg Αmlodipine 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία:αmlodipine ( ως Amlodipine besylate ) Έκδοχα: Cellulose microcrystalline, Starch maize

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Τυλιγάδα Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας ΚΤ 2008. Αντικαταθλιπτικά

Κατερίνα Τυλιγάδα Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας ΚΤ 2008. Αντικαταθλιπτικά Κατερίνα Τυλιγάδα Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας ΚΤ 2008 Αντικαταθλιπτικά ΚΤ 2008 Vincent van Gogh, 1890 ιαταραχές σε Συναίσθηµα Όρεξη Ύπνο Ενεργητικότητα lipido Μονοπολική Μείζων κατάθλιψη θλίψη -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLUTAMOL

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLUTAMOL ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLUTAMOL 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLUTAMOL, Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά

Διαβάστε περισσότερα

Καταπράυνση της φλεγμονής και ανακούφιση του πόνου, τόσο σε οξείες, όσο και σε χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε άλογα.

Καταπράυνση της φλεγμονής και ανακούφιση του πόνου, τόσο σε οξείες, όσο και σε χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε άλογα. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 15 mg/ml πόσιμο εναιώρημα για άλογα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει: Δραστικό συστατικό: Μελοξικάμη Έκδοχα: Sodium benzoate

Διαβάστε περισσότερα

O S T E O V I L E (Alfacalcidol)

O S T E O V I L E (Alfacalcidol) O S T E O V I L E (Alfacalcidol) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OSTEOVILE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ OSTEOVILE 0,25 mcg/cap: Περιέχει 0,25 mcg/cap alfacalcidol

Διαβάστε περισσότερα