ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΘΗΝΑ 11/01/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑ' ΕΥΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 356 ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 10 ΑΘΗΝΑ ΣΑΦ. ΚΩΔΙΚΑ: ΣΗΛΕΥΩΝΟ: FAX: Α.Υ.Μ ΘΕΜΑ: Απόφαση συγκρότησης επιτροπών παραλαβής υλικών και εργασιών για τις ανάγκες της ΚΑ Εφορείας Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων στην Περιφεριακή Ενότητα Κυκλάδων. Α Π Ο Υ Α Η Έχοντας υπόψη: A. Σις διατάξεις: 1. Σου Π.Δ. 191/2003 "Περί Οργανισμού του ΤΠΠΟ" 2. Σου Ν. 3028/2002 "Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς". 3. Σο Ν. 400/76 περί Τπουργικού υμβουλίου και Τπουργείων όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 1266/ Σο Π.Δ. 941/77 περί Οργανισμού του ΤΠΠΟ. 5. Σο Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους». 6. Σο Ν. 2286/95 «Προμήθειες δημόσιου Σομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 7. Σο Π.Δ. 173/90 «Περί κανονισμού προμηθειών Δημοσίου». 8. Σο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 «υγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση». B. Σο Π.Δ. 74/85 που αφορά την συμπλήρωση του Π.Δ. 16/1980 και το Π.Δ. 733/1980 περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων εις τα περιφερειακάς Τπηρεσίας αρμοδιότητας Γενικής Δ/νσεως Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως και της Γενικής Δ/νσεως Πολιτιστικής Αναπτύξεως του ΤΠΠΟ. Γ. Σην ανάγκη συγκροτήσεως επιτροπής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ή εργασιών που αφορούν την ΚΑ ΕΠΚΑ, σύμφωνα με το Π.Δ. 99/92 «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

2 Α. υγκροτούμε επιτροπές παραλαβής υλικών και εργασιών για τις ανάγκες της ΚΑ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. 2 Για την Αθήνα από τους: 1. Παναγιώτη Φατζηδάκης, ΠΕ Αρχαιολόγων. 2. Παναγιώτα Πάντου, ΠΕ Αρχαιολόγων. 3. Γεωργία Παπαδοπούλου, ΠΕ Αρχαιολόγων. 4. Ιωάννη Κουράγιος, ΠΕ Αρχαιολόγων. 5. Μαγιούλα Ευσταθίου, ΠΕ Αρχαιολόγων. 6. Αναστασία Αγγελοπούλου, ΠΕ Αρχαιολόγων. 7. Μαρία Κουτσουμπού, ΠΕ Αρχαιολόγων. 8. Ειρήνη Λεγάκη, ΠΕ Αρχαιολόγων. 9. Θεοδώρα Παπαγγελοπούλου, ΠΕ Αρχαιολόγων 10. Απόστολο Παπαδημητρίου, ΠΕ Αρχαιολόγων. 11. Πετρούλα Παπαευαγγελίου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. 12. Ιωάννη Μητσούλη, ΠΕ Αρχιτεκτόνων. 13. Μαρία Μπία, ΠΕ Μηχανικών 14. Κωνσταντίνος Αλεξίου ΠΕ υντηρητών. 15. Μιχάλη Φαλκουτσάκη ΣΕ Μηχανικών. 16. Ιωάννη ταϊκόπουλο ΣΕ υντηρητών. 17. Βασίλη Ραψομανίκη ΣΕ Λογιστών. 18. Μαρία Γλαρέντζου, ΔΕ Διοικητικών 19. Αθανασία Καπούτση, ΔΕ Διοικητικών 20. Ζαχαρούλα Μαρκάτη, ΔΕ Διοικητικών 21. Φρυσανθακοπούλου Μαρία Αλεξάνδρα ΔΕ Διοικητικών- Αορίστου Φρόνου 22. Υωτεινή Υωτοπούλου, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 23. Αναστασία ταϊκοπούλου, ΔΕ Διοικητικών Για τη νήσο Θήρα από τους: 2. Γεωργία Παπαδοπούλου, ΠΕ Αρχαιολόγων. 3. Πετρούλα Παπαευαγγελίου ΠΕ, Πολιτικών Μηχανικών. 4. Ιωάννη ταϊκόπουλο, ΣΕ υντήρησης. 5. Μαργαρίτα Μηνδρινού ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 6. Αγάπη ιγάλα ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 7. Μαρία Λυγνού ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 8. Ευάγγελο ιγάλα ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 9. Δήμητρα Αντωνοπούλου ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 10. Φρήστο Μπάϊκας, ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 11. Ανάργυρο Μαυρομμάτη, ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 12. Ανδρέα Υύτρο ΗμερήσιοςΥύλακας Μόνιμος υπάλληλος ΣΑΠ Για τη νήσο Άνδρο από τους: 1. Αναστασία Αγγελοπούλου, ΠΕ Αρχαιολόγων. 2. Πετρούλα Παπαευαγγελίου ΠΕ, Πολιτικών Μηχανικών. 3. Μιχάλη Φαλκουτσάκη, ΣΕ Μηχανικών.

3 4. Ιωάννη ταϊκόπουλο,σε υντηρητών. 5. Μαρία Μπληζιώτη, ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 6. Παναγιώτη Κουλούρη, ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 7. Μιχαήλ Λουκίσσα, ΔΕ Νυκτοφυλάκων. 8. Βασίλη Ραψομανίκη, ΣΕ Λογιστών. 9. Αθανασία Καπούτση, ΔΕ Διοικητικών. 10. Ζαχαρούλα Μαρκάτη, ΔΕ Διοικητικών. 3 Για τη νήσο Μήλο από τους: 2. Μαγιούλα Ευσταθίου, ΠΕ Αρχαιολόγων. 3. Μαρία Κουτσουμπού ΠΕ Αρχαιολόγων. 4. Ιωάννη Μητσούλη, ΠΕ Αρχιτεκτόνων. 5. Kωνσταντίνο Αλεξίου ΠΕ υντηρητών. 6. Ιωάννη ταϊκόπουλο, ΣΕ υντηρητών. 7. Μιχάλη Φαλκουτσάκη ΣΕ Μηχανικών. 8. Μάρκο Βαμβακάρη, ΔΕ Υύλαξης. 9. Μαρία Νικολάου ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 10. οφία Καραμήτσου ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 11. Υιλιώ Κυπραίου ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 12. Υλώρα Μαρουδίτση Ραπανάκη ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. Για τη νήσο Μύκονο από τους: 1. Παναγιώτη Φατζηδάκη, ΠΕ Αρχαιολόγων. 2. Παναγιώτα Πάντο, ΠΕ Αρχαιολόγων. 3. Μαρία Μπία, ΠΕ Μηχανικών. 4. Υρασκούλα Πατεράκη, ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 5. Βασίλη Κοντοστέργιο, ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 6. Βασίλη Ραψομανίκη ΣΕ Λογιστών. 7. Αθανασία Καπούτση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 8. Ζαχαρούλα Μαρκάτη ΔΕ Διοικητικών. 9. Μαρία Αλεξάνδρα Φρυσανθακοπούλου, ΔΕ Διοικητικών. Για τη νήσο Νάξο/ Μικρές Κυκλάδες από τους: 1. Ειρήνη Λεγάκη ΠΕ Αρχαιολόγων. 2. Απόστολο Παπαδημητρίου, ΠΕ Αρχαιολόγων. 3. Μαρία Μπία, ΠΕ Μηχανικών. 4. Μιχάλη Φαλκουτσάκη ΣΕ Μηχανικών. 5. Ιωάννη ταϊκόπουλο ΣΕ υντηρητών. 6. Μαρούσα Κρητικού ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 7. Σσακναρίδου Ευαγγελία, ΔΕ χεδιαστών. 8. Δάφνη Λαλαγιάννη, ΠΕ Ζωγράφων. 9. Ηλία Προμπονά, ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 10. Βασιλική Φαμηλοθώρη, ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 11. Πέτρο Γεροντή, ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. Για τη νήσο Πάρο από τους:

4 4 1. Ιωάννη Κουράγιο, ΠΕ Αρχαιολόγων. 2. Γεωργία Παπαδοπούλου ΠΕ Αρχαιολόγων. 3. Αναστασία Αγγελοπούλου ΠΕ Αρχαιολόγων. 4. Απόστολο Παπαδημητρίου, ΠΕ Αρχαιολόγων. 5. Ιωάννη Μητσούλη, ΠΕ Αρχιτεκτόνων. 6. Αθανασία Καπούτση ΔΕ Διοικητικών. 7. πυριδούλα Πέγκα ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 8. Μανώλη Μπαρμπαρή ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 9. Γεωργία Ρούσσου, ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 10. Δημήτρη Μέντη ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 11. Βασίλειο Ραγκούση, ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. Για τη νήσο ίφνο από τους: 1. Γεωργία Παπαδοπούλου ΠΕ Αρχαιολόγων. 2. Αναστασία Αγγελοπούλου, ΠΕ Αρχαιολόγων. 3. Ιωάννη Μητσούλη ΠΕ Αρχιτεκτόνων. 4. Πετρούλα Παπαευαγγελίου ΠΕ, Πολιτικών Μηχανικών. 5. Μιχάλη Φαλκουτσάκη ΣΕ Μηχανικών. 6. Ιωάννη ταϊκόπουλο ΣΕ υντηρητών. 7. Απόστολος Καράβης ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 8. Μαργαρίτα Γεωργούλη, Εργατοτεχνίτρια. 9. Γεώργιος Γεωργούλης, Εργατοτεχνίτης. 10. Ζαχαρούλα Μαρκάτη, ΔΕ Διοικητικών. Για τη νήσο έριφο από τους: 1. Παναγιώτα Πάντου ΠΕ Αρχαιολόγων. 2. Μαγιούλα Ευσταθίου ΠΕ Αρχαιολόγων. 3. Μαρία Κουτσουμπού, ΠΕ Αρχαιολόγων. 4. Ιωάννης ταϊκόπουλος, ΣΕ υντηρητών. 5. Μιχάλη Φαλκουτσάκη ΣΕ Μηχανικών. 6. Ισιδώρα Γαλανού ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 7. Ζαχαρούλα Μαρκάτη ΔΕ Διοικητικών. 8. Αλεξάνδρα Μαρία Φρυσανθακοπούλου ΔΕ Διοικητικών. Για τη νήσο ύρο από τους: 1. Μαγιούλα Ευσταθίου ΠΕ Αρχαιολόγων. 2. Θεοδώρα Παπαγγελοπούλου, ΠΕ Αρχαιολόγων. 3. Ιωάννη Μητσούλη ΠΕ Αρχιτεκτόνων. 4. Kωνσταντίνο Αλεξίου ΠΕ υντηρητών. 5. Βασίλειο Ραψομανίκης, ΣΕ Λογιστών. 6. Αθανασία Καπούτση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 7. Μαρία Κάτρη ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 8. Γεώργιο αλονίκη ΔΕ Νυκτοφυλάκων. 9. Ζαχαρούλα Μαρκάτη ΔΕ Διοικητικών. Για τη νήσο Σήνο από τους:

5 5 1. Παναγιώτη Φατζηδάκη, ΠΕ Αρχαιολόγων. 2. Αναστασία Αγγελοπούλου, ΠΕ Αρχαιολόγων. 3. Πετρούλα Παπαευαγγελίου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. 4. Κων/νο Αλεξίου, ΠΕ υντηρητών. 5. Γεώργιο Μινάρδο ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 6. Ελένη Αρίδη, ΔΕ Υύλαξη Πληροφόρησης. 7. Αικατερίνη Καβαλιώτη, ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 8. Γεώργιο Βίδο, Εργατοτεχνίτης. 9. Ζαχαρούλα Μαρκάτη, ΔΕ Διοικητικών. Για τη νήσο Ίο από τους: 2. Μαρία Κουτσουμπού, ΠΕ Αρχαιολόγων. 3. Ιωάννη Μητσούλη ΠΕ Αρχιτεκτόνων. 4. Μιχάλη Φαλκουτσάκη ΣΕ Μηχανικών. 5. Αλέξανδρο Ανδρεωσάτο ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 6. Παρασκευή εμελίδη, ΔΕ Διοικητικών 7. Ζαχαρούλα Μαρκάτη ΔΕ Διοικητικών. 8. Μαρία Αλεξάνδρα Φρυσανθακοπούλου, ΔΕ Διοικητικών. Για τις νήσους ίκινο / Υολέγανδρο από τους: 2. Απόστολο Παπαδημητρίου, ΠΕ Αρχαιολόγων. 3. Ιωάννη ταϊκόπουλο ΣΕ υντηρητών. 4. Δημήτριο Διβόλη, ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 5. Ευάγγελο ιγάλα, ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 6. Παρασκευή εμελίδη, ΔΕ Διοικητικών 7. Ζαχαρούλα Μαρκάτη ΔΕ Διοικητικών. 8. Μαρία Αλεξάνδρα Φρυσανθακοπούλου. Για τη νήσο Ανάφη από τους: 2. Απόστολο Παπαδημητρίου, ΠΕ Αρχαιολόγων. 3. Ιωάννη ταϊκόπουλο, ΣΕ υντηρητών. 4. Ευάγγελο ιγάλα, ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 5. Μάρκο ιγάλα, ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 6. Ευαγγελία Σσακναρίδου, ΔΕ χεδιαστών. 7. Αθανασία Καπούτση, ΔΕ Διοικητικών. Για τη νήσο Κίμωλο από τους: 1. Παναγιώτα Πάντου ΠΕ Αρχαιολόγων. 2. Ιωάννη Μητσούλη ΠΕ Αρχιτεκτόνων. 3. Μαρία Μπία, ΠΕ Μηχανικών. 4. Κων/νο Αλεξίου, ΠΕ υντηρητών. 5. Μιχάλη Φαλκουτσάκη ΣΕ Μηχανικών. 6. Παρασκευή εμελίδη, ΔΕ Διοικητικών.

6 7. Ζαχαρούλα Μαρκάτη ΔΕ Διοικητικών. 8. Μαρία Αλεξάνδρα Φρυσανθόπουλου ΔΕ Διοικητικών. 6 Για τη νήσο Δήλο από τους: 1. Παναγιώτη Φατζηδάκη, ΠΕ Αρχαιολόγων. 2. Παναγιώτα Πάντου, ΠΕ Αρχαιολόγων. 3. Μαγιούλα Ευσταθίου, ΠΕ Αρχαιολόγων. 4. Μαρία Μπία, ΠΕ Μηχανικών. 5. Κων/νο Αλεξίου, ΠΕ υντηρηρών. 6. Νικόλαο Φατζηϊωάννου, ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 7. Αθανασία Καπούτση, ΔΕ Διοικητικών. 8. Ζαχαρούλα Μαρκάτη, ΔΕ Διοικητικών. Για τη νήσο Κύθνο από τους: 2. Θεοδώρα Παπαγγελοπούλου, ΠΕ Αρχαιολόγων. 3. Απόστολο Παπαδημητρίου, ΠΕ Αρχαιολόγων. 4. Κων/νο Αλεξίου, ΠΕ υντηρητών. 5. Μιχάλη Φαλκουτσάκη, ΣΕ Μηχανικών. 6. Ραφαέλα Βασσάλου, ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 7. Αναστασία ταϊκοπούλου, ΔΕ Διοικητικών. 8. Υωτεινή Υωτοπούλου, ΔΕ Διοικητικών. Για τη νήσο Κέα από τους: 2. Μαρία Κουτσουμπού, ΠΕ Αρχαιολόγων. 3. Ιωάννη Μητσούλη, ΠΕ Αρχιτεκτόνων. 4. Kωνσταντίνο Αλεξίου, ΠΕ υντηρητών. 5. Μαρία Κουτσουμπού, ΠΕ Αρχαιολόγων, 6. Μιχάλη Φαλκουτσάκη, ΣΕ Μηχανικών, 7. Ελευθερία Μορφωνιού, ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 8. Αναστασία ταϊκοπούλου, ΔΕ Διοικητικών. Για την νήσο Αμοργό από τους: 2. Μαρία Κουτσουμπού ΠΕ Αρχαιολόγων. 3. Ιωάννη Μητσούλη, ΠΕ Αρχιτεκτόνων. 4. Μιχάλη Φαλκουτσάκη, ΣΕ Μηχανικών. 5. Γεώργιο Βλαβιανό, ΔΕ Υύλαξης Πληροφόρησης. 6. Αθανασία Καπούτση, ΔΕ Διοικητικών. 7. Αναστασία εμελίδη, ΔΕ Διοικητικών. Β. Έργο των επιτροπών είναι η ποιοτική αξιολόγηση και η ποσοτική παραλαβή των πάσης φύσεως προμηθειών υλικών, ή της εκτέλεσης εργασιών, για την κάλυψη των αναγκών της ΚΑ Εφορείας Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων.

7 7 Η παραλαβή θα διενεργείται σύμφωνα με τους όρους της παραγγελίας, προκήρυξης ή σύμβασης ανάλογα. Γ. Η ισχύς της παρούσης ισχύει μέχρι Ο Προϊστάμενος της ΚΑ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων κ.α.α. Π. Ι. Φατζηδάκης Αρχαιολόγος

ΠΡΟΣ: EΛΛH N IK H ΔH M O K P A T IA

ΠΡΟΣ: EΛΛH N IK H ΔH M O K P A T IA EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛE EΦOPEIA ΠPOΪΣT.&ΚΛΑΣ.APXAIOTHTΩN Tαχ. Δ/νση : Μαντζαβίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 16/02/2015 Αρ. Πρωτ: 1453

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 16/02/2015 Αρ. Πρωτ: 1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Δ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Γ-ΨΥΚ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/93583/12062/10507/2787 Ημ/νία: 16-04-2014

ΑΔΑ: ΒΙ04Γ-ΨΥΚ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/93583/12062/10507/2787 Ημ/νία: 16-04-2014 ΑΔΑ: ΒΙ0Γ-ΨΥΚ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/958/106/10507/787 Ημ/νία: 16-0-01 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Απριλίου 01 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ως Πίνακας Διανομής Σηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210.527.16.60 e-mail: ve46u046@minagric.gr.gr

ΠΡΟ: ως Πίνακας Διανομής Σηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210.527.16.60 e-mail: ve46u046@minagric.gr.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 13/03/2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρ. Πρωτ: 877/29803 Δ/ΝΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΠΑ ΣΜΗΜΑ Ε : Μελισσοκομίας-ηροτροφίας Σαχ. Δ/νση: Βερανζέρου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Φ2/7/3237 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Αρ. Πρωτ.: Φ2/7/3237 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: Φ2/7/3237 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 28/04/2014 ΑΠ: Φ22/6/3373

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 28/04/2014 ΑΠ: Φ22/6/3373 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τ.Θ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τ.Θ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΣΤΙΣ 8-6-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τ.Θ. 27033 Αθήνα, 26-5-2011 Αρ. Πρωτ. 9567 Ταχ. /νση Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Υ Α Η Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τπηρεσιών

Α Π Ο Υ Α Η Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Υ.320/7/7995 Σαχ. Δ/νση Σαχ. Κώδικας Πληροφορίες Σηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 19 / 4 /2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 19 / 4 /2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 19 / 4 /2012 ΚΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΓΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 4344 Ταχ. Δ/νση: Επαμεινώνδα 10 - Πλάκα Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 30/07/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ

- 1 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 30/07/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 30/07/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Π.: ΥΠ.ΠΟ.Α./ΣΥΝΤ/Φ173/135408/3808 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ.Πρωτ.:2524 ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στις Διευθύνσεις και στις Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ: Φ22/1/3508

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ: Φ22/1/3508 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αθήνα, 29-10-2014 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αθήνα, 29-10-2014 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αθήνα, 29-10-2014 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ.Πρωτ. Δ17γ/01/125/ΦΝ464 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)». ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Απριλίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. πρωτ.: 1988 /Α331 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Σχετ.: 1805, 1662, 1603, 1583, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 1058, 880, 879 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΘΕΜΑ: 51 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 6.150,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς EΦOPEIA APXAIOTHTΩN ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Tαχ. Δ/νση: Oδός Iπποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών 1. Πολ/κων Μηχανικών Π.Ε

Πίνακες Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών 1. Πολ/κων Μηχανικών Π.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Γρεβενών «Κώστας Ταλιαδούρης» Ταχ. Κώδικας : 51100 Πληροφορίες : Oλγα Τζήκα Ευθ. Φωτόπουλος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ.Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. σχετικά με τον ορισμό υπευθύνων των εργαστηρίων συντήρησης του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. σχετικά με τον ορισμό υπευθύνων των εργαστηρίων συντήρησης του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276146/41006/36107/18081 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276146/41006/36107/18081 Ηµ/νία: 27/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 1 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.27 15:13:21 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΡΧΘΓ-5ΥΓ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276146/41006/36107/18081

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩΨ8-3ΛΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 858-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα