ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4753 Παρασκευή, 7 Μαρτίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4753 Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014 1289"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4753 Παρασκευή, 7 Μαρτίου Aριθμός 1259 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση των «ACE» laundry aids (βοηθήματα πλύσης ρούχων) μέρος της επιχείρησης της The Procter & Gamble Company από την Fater S.p.A. Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Procter & Gamble Company και Fater S.p.A., με κοινοποίησή τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι η Fater S.p.A. θα προβεί σε απόκτηση τμήματος της Procter & Gamble Company, ήτοι του μέρους της επιχείρησης που σχετίζεται με τα βοηθήματα πλύσης ρούχων «ACE». H Fater S.p.A. αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι μια κοινοπραξία μεταξύ της Tenimenti Angelini S.p.A. και της Procter & Gamble Holding S.r.l. Οι δραστηριότητες της Fater S.p.A. σχετίζονται με την παραγωγή και πώληση πάνων, προϊόντων ακράτειας ενηλίκων, σερβιέτες υγείας και από το 2012 με πρόσθετα πλύσης ρούχων. Η Tenimenti Angelini S.p.A. αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλίας. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στον όμιλο Angelini ο οποίος κατασκευάζει και εμπορεύεται κυρίως φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα φροντίδας υγείας. Η Procter & Gamble Company αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Πολιτείας του Οχάιο (ΗΠΑ). Είναι η τελική μητρική εταιρεία διεθνούς ομίλου εταιρειών που ασχολείται με την παραγωγή προϊόντων οικιακής φροντίδας, φροντίδα ομορφιάς και υγείας, φροντίδα για παιδιά και την οικογένεια. H Procter & Gamble Holding S.r.l. είναι θυγατρική της Procter & Gamble Company. Ο στόχος στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αφορά την απόκτηση τμήματος επιχειρηματικής δραστηριότητας της Procter & Gamble και συγκεκριμένα περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία που αφορούν την παραγωγή, συσκευασία, διανομή, προώθηση και πώληση των προϊόντων φροντίδας ρούχων υπό την εμπορική επωνυμία ACE. Ειδικότερα, η στοχευόμενη επιχείρηση περιλαμβάνει προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (εντός και εκτός πλύσης) για καλύτερη απόδοση αφαίρεσης λεκέδων, καθαρισμού ή λεύκανσης (laundry aids). Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

2 1290 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Αριθμός 1260 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 1034/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΗΚ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 26 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, και αφού έλαβε υπόψη: Τη Ρυθμιστική Απόφαση 01/2006 Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού, τη Ρυθμιστική Απόφαση 01/2014 Ρυθμιζόμενη Βάση Αξιών Παγίων και Επιτρεπόμενα Έσοδα της ΑΗΚ για το 2014, τη δέσμευση της ΑΗΚ για υιοθέτηση προγράμματος δράσεων για περαιτέρω μείωση των λειτουργικών και κεφαλαιουχικών δαπανών και εξορθολογισμό της οργανικής δομής της ΑΗΚ, την ανάγκη για διατήρηση της αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρισμού, την ανάγκη για διατήρηση της βιωσιμότητας της ΑΗΚ, την Απόφαση της ΡΑΕΚ με Αρ. 851/2013 για διαφοροποίηση της ρήτρας καυσίμου, βάση της οποίας υπολογίζεται η αναπροσαρμογή της χρέωσης λόγω τιμής καυσίμων, που λήφθηκε στις 5/2/2013, την Απόφαση 880/2013 για έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2013, στην οποία αποφασίστηκε μείωση 5% σε όλες τις βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ για τους μηνιαίους καταναλωτές Απριλίου 2013 και τους διμηνιαίους καταναλωτές οι μετρήσεις των οποίων άρχισαν να καταγράφονται από την 1 η Μαϊου 2013, με επανεξέταση του μέτρου κάθε δύο μήνες, την επιστολή της ΑΗΚ προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ημερομηνίας 19 Απριλίου 2013, η οποία κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕΚ, βάση της οποίας η ΑΗΚ ανέμενε πλεόνασμα ύψους 12 εκ. για το 2013, την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2013 με θέμα την έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ, στην οποία αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον Αναθεωρημένο Προϋπολογισμό της ΑΗΚ για το 2013 το κέρδος από εργασίες είναι 34,5 εκ., με μέση απόδοση 2%, και το προϋπολογιζόμενο πλεόνασμα του έτους ήταν 11,8 εκ., και στην οποία η ΑΗΚ αναφέρει ότι δεν είναι σε θέση να συνεχίσει την παραχώρηση οποιασδήποτε μείωσης στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος. την Απόφαση 906/2013 της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2013 για την έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης, βάσει της οποίας αποφασίστηκε η επέκταση της μείωσης 5% σε όλες τις βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ για ακόμα δύο μήνες, την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2013 με θέμα την έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ, στην οποία η ΑΗΚ ζήτησε την κατάργηση της έκτακτης προσωρινής μείωσης του 5% καθώς δεν μπορούσε, όπως υποστήριξε, να αντέξει περαιτέρω μειώσεις στα καθαρά της έσοδα, την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2013 με θέμα την έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ, στην οποία η ΑΗΚ ενημέρωσε την ΡΑΕΚ για το ποσό της συνολικής μείωσης στα έσοδά της για τους 4 μήνες Απρίλιος 2013 Αύγουστος 2013 που προήλθε από τις αποφάσεις της ΡΑΕΚ για την έκτακτη προσωρινή μείωση του 5% στις βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ, την Απόφαση 944/2013 της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2013 για την έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης, βάσει της οποίας αποφασίστηκε η επέκταση της μείωσης 5% σε όλες τις βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ για ακόμα δύο μήνες, την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2013 με θέμα την έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ, στην οποία η ΑΗΚ ενημέρωσε την ΡΑΕΚ για το ποσό της συνολικής μείωσης στα έσοδά της για τους 6 μήνες Απρίλιος 2013 Οκτώβριος 2013 που προήλθε από τις αποφάσεις της ΡΑΕΚ για την έκτακτη προσωρινή μείωση του 5% στις βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ, και στην οποία η ΑΗΚ ζήτησε τον τερματισμό της έκτακτης προσωρινής μείωσης, την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου 2013, στην οποία η ΑΗΚ παρέθεσε στοιχεία που είχε ζητήσει η ΡΑΕΚ αναφορικά με την μείωση λειτουργικών δαπανών της ΑΗΚ, την Απόφαση 973/2013 της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2013 για την έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης, βάσει των οποίων αποφασίστηκε η επέκταση της μείωσης 5% σε όλες τις βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ για ακόμα δύο μήνες, την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2013 με θέμα την έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ, στην οποία η ΑΗΚ ενημέρωσε την ΡΑΕΚ για το ποσό της συνολικής μείωσης στα έσοδά της για τους 8 μήνες Απρίλιος 2013 Δεκέμβριος 2013 που προήλθε από τις αποφάσεις της ΡΑΕΚ για την έκτακτη προσωρινή μείωση του 5% στις βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ, και στην οποία η ΑΗΚ ζήτησε τον τερματισμό της έκτακτης προσωρινής μείωσης, την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2013, βάσει της οποίας το πραγματικό πλεόνασμα της ΑΗΚ για τους 10 μήνες του 2013 ήταν 74,2 εκ., ενώ το αναμενόμενο πλεόνασμα για ολόκληρο το έτος 2013 είναι 78 εκ., και επομένως πολύ ψηλότερο από το αρχικό αναμενόμενο πλεόνασμα,

3 ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η ΑΗΚ δεν έχει υποβάλει το ζητούμενο ΜΣΚΚ παρά την Απόφαση της ΡΑΕΚ με αριθμό 823/2012, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 7 Δεκεμβρίου 2012, και στην οποία η ΡΑΕΚ είχε δώσει εντολή στην ΑΗΚ να προχωρήσει στον υπολογισμό και να της κοινοποιήσει το Μέσο Σταθμικό Κόστους Κεφαλαίου (ΜΣΚΚ) της ΑΗΚ για κάθε μία ρυθμιζόμενη δραστηριότητα της Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής, τους υπολογισμούς που έγιναν από τη ΡΑΕΚ με τη βοήθεια των Συμβούλων της για το έτος 2012 κατά το οποίο η ΑΗΚ είχε κέρδος εργασιών 100,1 εκ. και μέση απόδοση κεφαλαίου για τις δραστηριότητες της Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής 6,93% (οι σχετικοί υπολογισμοί κοινοποιήθηκαν στην ΑΗΚ με επιστολή της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2013), την εκτίμηση της ΡΑΕΚ ότι η απόδοση επί του απασχολούμενου κεφαλαίου για ολόκληρο το έτος 2013 θα είναι σε παρόμοια επίπεδα με το 2012, αφού το αναμενόμενο κέρδος εργασιών της ΑΗΚ για το 2013 (επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2013), μετά την αφαίρεση της μείωσης των εσόδων λόγω των αποφάσεων της ΡΑΕΚ για την έκτακτη προσωρινή μείωση μέχρι και τον Νοέμβριο του 2013 ύψους περίπου 21 εκ., υπολογίζεται σε 102 εκ., την Απόφαση 1004/2013 για την έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης, βάσει των οποίων αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή της έκτακτης προσωρινής μείωσης επί όλων των βασικών διατιμήσεων της ΑΗΚ ύψους 5% που είχε αποφασιστεί με τις πιο πάνω αποφάσεις της ΡΑΕΚ, σε 8% για τους μηνιαίους καταναλωτές οι μετρήσεις των οποίων άρχισαν να καταγράφονται από το τέλος του μηνός Δεκεμβρίου 2013 και τους διμηνιαίους καταναλωτές οι μετρήσεις των οποίων άρχισαν να καταγράφονται από την 1η Ιανουαρίου 2014, με ισχύ για δύο μήνες, την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την Απόφαση 1004/2013 της ΡΑΕΚ για την έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ, με την οποία η ΑΗΚ κάλεσε τη ΡΑΕΚ να αιτιολογήσει την Απόφαση της, την απαντητική επιστολή της ΡΑΕΚ προς την πιο πάνω επιστολή, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2014, στην οποία επεξηγούνται οι πιο πάνω αποφάσεις της ΡΑΕΚ για έκτακτη προσωρινή μείωση στις βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ, το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η ΡΑΕΚ δεν έλαβε ενημέρωση για τα πραγματικά αποτελέσματα του 2013 από την ΑΗΚ, παρά το ότι ζήτησε προσχέδιο οικονομικών καταστάσεων της ΑΗΚ για το 2013 με επιστολή της ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2014, αποφασίζουν τα ακόλουθα: α. την ακύρωση της Απόφασης 1004/2013 και συνεπώς την κατάργηση της έκτακτης προσωρινής μείωσης επί όλων των βασικών διατιμήσεων της ΑΗΚ ύψους 8% που επιβλήθηκε με την Απόφασή αυτή, β. την επιβολή μόνιμης μείωσης επί όλων των βασικών διατιμήσεων της ΑΗΚ ύψους 8%, με εφαρμογή στις τιμολογήσεις των καταναλωτών με μηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων θα αρχίσουν να καταγράφονται από το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου 2014, και των καταναλωτών με διμηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων θα αρχίσουν να καταγράφονται από την 1 η Μαρτίου 2014, γ. την επανεξέταση και ενδεχομένως διαφοροποίηση από τη ΡΑΕΚ της Απόφασης για μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, όταν και εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, όσον αφορά το ύψος της μείωσης, ανάλογα με τα αποτελέσματα και τις συνθήκες που θα επικρατούν, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σημεία που αναφέρθηκαν πιο πάνω, τη δέσμευση της ΑΗΚ για υλοποίηση προγράμματος εξοικονομήσεων και μειώσεων των λειτουργικών και κεφαλαιουχικών δαπανών και ειδικότερα την εφαρμογή δεσμευτικού προγράμματος για εξορθολογισμό της Οργανικής Δομής της ΑΗΚ με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την ουσιαστική μείωση του κόστους που μετακυλίεται στον καταναλωτή. Για να καταστεί δυνατός ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής της Απόφασης αυτής, η ΑΗΚ υποχρεούται να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ σε μηνιαία βάση, αναλυτική κατάσταση με όλα τα αναγκαία στοιχεία. Λευκωσία, 27 Φεβρουαρίου 2014.

4 1292 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Αριθμός 1261 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2013 Εγγραφή Εταιρείας Γνωστοποιείται με την παρούσα ότι η ακόλουθη Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Λεμεσού Λτδ και οι Ειδικοί Κανονισμοί της έχουν εγγραφεί σήμερα από τον Εφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του πιο πάνω Νόμου: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ Λευκωσία, 27 Φεβρουαρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΣ, Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών. Αριθμός 1262 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2014) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής δυνάμει του άρθρου 48 Επειδή δυνάμει της διαταγής που εκδόθηκε από τον Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, στις 5 Φεβρουαρίου 1975, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 14 Φεβρουαρίου 1975, με αριθμό γνωστοποιήσεως 234, διατάχθηκε η εκκαθάριση της Συνεργατικής Εταιρείας Κιβωτιοποιών Λτδ, και Επειδή διορίστηκαν εκκαθαριστές, δυνάμει γνωστοποιήσεων ημερομηνιών 18 Φεβρουαρίου 1976 και 14 Νοεμβρίου 1977 οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 27 Φεβρουαρίου 1976 με αριθμό γνωστοποιήσεως 371 και 28 Νοεμβρίου 1977 με αριθμό γνωστοποιήσεως 2303, και Επειδή έχει συμπληρωθεί η εκκαθάριση της πιο πάνω Συνεργατικής Εταιρείας, ο Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 48 του πιο πάνω Νόμου, με την παρούσα διατάσσει όπως η εγγραφή της Συνεργατικής Εταιρείας Κιβωτιοποιών Λτδ ακυρωθεί και όπως η εταιρεία αυτή διαλυθεί από 26 Φεβρουαρίου Λευκωσία, 26 Φεβρουαρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΣ, Έφορος Υπηρεσίας, Συνεργατικών Εταιρειών. Αριθμός 1263 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011 Αντίτυπα της έκθεσης ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011 στην Ελληνική Αγγλική γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 6,50 το αντίτυπο. Αριθμός 1264 AΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2010 Αντίτυπα της έκθεσης ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2010 στην Ελληνική Αγγλική γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 17,00 το αντίτυπο. Αριθμός 1265 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2011 Αντίτυπα της έκθεσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2011 στην Ελληνική Αγγλική γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 6,50 το αντίτυπο. Αριθμός 1266 REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES JANUARY-DECEMBER 2013 Αντίτυπα της έκθεσης REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES (JANUARY-DECEMBER 2013) στην Αγγλική γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 10,00 το αντίτυπο.

5 Αριθμός 1267 ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν. 68(I) ΤΟΥ 1995) Τα πιο κάτω Μητρώα και οι πιο κάτω καταλόγοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το άρθρο 6(3) του πιο πάνω Νόμου ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 001 Κυριάκος Πλατρίτης Χριστόδουλου Καρύδη 20, 3031, Λεμεσός Διδάκτωρ 002 Τζεμιλέ Μουσταφά Αγίας Θέκλας 56, Αγ. Ανάργυροι Β, 6053, Λάρνακα 003 Ανδρέας Ιωαννίδης Γωνία Αγίας Ζώνης & Θεσαλλονίκης 1-3 διαμ , Λεμεσός 004 Κλειώ Σκουρή Αφροδίτης 2, Λιβάδια, 7060, Λάρνακα 005 Ανδρονίκη Χριστοδούλου Αμβρακίκου 18, 3115, Λεμεσός 006 Ξάνθη Μιχαήλ Γρηγόρη Αυξεντίου 76, Ε' Φάση Μουταγιάκα, 4527, Λεμεσός 007 Χριστιάνα Χρυσοστόμου 'Εκτωρος 21, Έγκωμη, 2411, Λευκωσία 008 Εύα Συμεωνίδου Στυλιανού Λένα 2, Διαμ. 301, 2019, Λευκωσία 009 Δημήτρης Πανταζής Τ.Θ 14218, 2115, Αγλαντζιά, Λευκωσία 010 Άννα Χατζηττοφή Σφακιών 17, 'Αγιος Σπυρίδωνας 3048, Λεμεσός 011 Λυκούργος Θεοδωρίδης Τ.Κ , 3506, Λεμεσός 012 Νάγια Ναούμ Αγίου Δομετίου 6, Αρχάγγελος, 2334, Λευκωσία 013 Διεγράφη 014 Ελένη Θεοδώρου Φαλήρου 18, Παλλουριώτισσα, 1046, Λευκωσία 015 Στέλιος Σφηκουρής Φιλοτιμίας 4, Κ. Λακατάμια, 2324, Λευκωσία 016 Πατρίσια Νικολάου Αγίου Γεωργίου 74, Ανθούπολη, Λακατάμια, 2304, Λευκωσία, Διδάκτωρ Bachelor of Science & Ψυχοπαθολογίας του Αθλητή Bachelor of Science & Bachelor of Science Bachelor of Arts

6 1294 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ Έλενα Ευσταθίου Φυλακτού Τραχωνίου 6, Ηλιούπολη, 2546 Δάλι, 018 Πολυξένη Νικοδήμου Αλπέων 20, 2035, Λευκωσία 019 Ελίνα Δημητριάδου Κυβέλης 11, Διαμ. 301, 1087, Λευκωσία 020 Αθηνά Κωστρίκκη Άσσιας 9, Τσιακιλερό, 6047, Λάρνακα 021 Κατερίνα Αθηνή Διονύσου 7, Επισκοπή 4620, Λεμεσός 022 Κούλα Κυρίζη Λεωφόρος Μακαρίου Γ' 213, Λακατάμια, 2311, Λευκωσία 023 Ελευθέριος Ελευθερίου Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 10, Αναφωτίδα, 7573, Λάρνακα 024 Ελευθερία Ηρακλέους Κολοκοτρώνη 10, Λατσιά, 2235, Λευκωσία 025 Μαρία Ανθή Γκλιάου Θησσέως 7, Αγία Ζώνη, 3026, Λεμεσός 026 Γιώργος Μεταξάς Λόρδου Βύρωνος 16, Διαμ. 303 Α, 2062, Λευκωσία 027 Μάριος Πούλλου Άινσταιν 6Α, 6031, Λάρνακα 028 Παντελίτσα Μαυροκωνσταντή Κωστή Παλαμά 7, Αγλαντζιά, 2121, Λευκωσία 029 Χριστιάνα Αθανασίου Φυλοκύπρου 8γ, Κ. Λακατάμια, 2322, Λευκωσία 030 Αικατερίνη Προκοπίου Βάσου Παναγή 6, Διαμ. 301, 2040, Λευκωσία 031 Χριστιάνα Σωτηροπούλου Δημήτρη Ψαθά 17, Vatili Court 1, Διαμ 101,Naafi, 3081, Λεμεσός 032 Βασιλική Φραγκάκη Αισχύλου 9, Ακρόπολη, 2008, Λευκωσία 033 Παναγιώτης Προεστός Σοφοκλέους 16, Μακεδονίτισσα, 2415, Λευκωσία Bachelor of Science Bachelor of Science Bachelor of Science Bachelor of Science Bachelor of Science & & Bachelor of Science Bachelor of Science Bachelor of Science 034 Ερνεστίνα Σισμάνη Παπακώστα Αντρέα Παναγίδη 5, Δασούπολη, 2024, Λευκωσία Σχολικής

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ Πολυξένη Χ'Σάββα Φλωρίνης 4 α, 6046, Λάρνακα 036 Τζακλίν Άννα Κρίκιττ Τ.Θ , 8072, Πάφος 037 Μικαέλλα Κόκκινου Παναγιώτη Τουμάζου 6, Παλλουριώτισσα, 1047, Λευκωσία 038 Σάββας Μενελάου Οικισμός Ζήνων, Μοιρών 5, 6041, Λάρνακα, 039 Έλενα Ζαρούνα Τ.Θ , Αγλαντζιά, 2154, Λευκωσία 040 Κάλια Λοϊζίδου Τεύκρου Ανθία 5, Λατσιά, 2236, Λευκωσία 041 Κωνσταντίνα Δημοσθένους Ιακώβου Πατάτσου 26 Έγκωμη, 2407, Λευκωσία 042 Αντρέας Αχιλλέως Δήμητρας 12B, Αγλαντζιά, 2101, Λευκωσία 043 Ευάγγελος Μαρκίδης Χ. Καλαιτζή 10, Δασούπολη 2015, Λευκωσία 044 Μαρίνα Χρίστου Δήμητρας 12B, Αγλαντζιά 2101, Λευκωσία 045 Αντρέας Αναστασίου Αγίου Στεφάνου 46, Αραδίππου, 7101, Λάρνακα 046 Νίκος Ασπρής Μιχαλακοπούλου 13, 302, 1075, Λευκωσία 047 Στέλλα Πολυβίου Βαλαωρίτη 1Β, Λάτσια, 2220, Λευκωσία 048 Ντιάνα Ιωαννίδου Ειρήνης ΒL.M, 102, Meli Meadows, Τρεμιθούσα, 8270, Πάφος 049 Κική Χατζηχαραλάμπους Κρήτης 2Ε, 1060, Λευκωσία, Bachelor of Science Πειραματικής Bachelor of Science Bachelor of Science Δίπλωμα Σχολικής Maitrise & Bachelor of Science & Doctor of Philosophy Μεταπτυχιακό Κοινωνικής Εξαρτήσεων & Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων Παιδιού & Εφήβου &

8 1296 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ Νεκτάριος Άρη Αλέξη Γεωργίου Ασινά 43, Χλώρακα, 8221, Πάφος 051 Άντρη Αντρέου Θηβών 4Β, Ομόνοια, 3052, Λεμεσός 052 Στέλλα Ανδρέου Κωνσταντινουπόλεως 20, 2045, Λευκωσία 053 Μαρία Κούσιου Διστόμου 2Α, 2045, Λευκωσία 054 Μαρία Εξαδάκτυλου Πειραιώς 16Β, Δάλι, 2540, Λευκωσία 055 Χρίστος Θεοφάνους Αποστόλου Λουκά 18, Κολόσσι, 4632, Λεμεσός 056 Ανδρέας Δημητρίου Παπανικολή 6, Άγιοι Ανάργυροι Β' 6053, Λάρνακα 057 Μελίνα Νικόλ Κοιρανίδη Θεοδόση Πιερίδη 19, Ορόκλινη, 7040, Λάρνακα 058 Μαρία Κυριάκου Walt Disney 12, Κάτω Πολεμίδια, 4155, Λεμεσός 059 Έστερ Σίνεταρ Σιακκά Ανδρέα Δημητρίου 7, 4000, Λεμεσός 060 Εύη Χριστοδούλου 134ος Δρόμος, Νο 11, Πάνω Πολεμίδια, 4131, Λεμεσός 061 Αγγελική Κουγιουμτζόγλου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ, 145, Πάνω Δευτερά, 2460, Λευκωσία 062 Μαρία Πεγλιτσή Αλκαίου 6, 6045, Λάρνακα 063 Μαρία Μάμα Φώτη Πίττα 28, Παραλίμνι, 5282, Αμμόχωστος, 064 Μαρία Στυλιανού Πολυφώντος 13Α Στρόβολος 2047, Λευκωσία 065 Μάριος Κυριακίδης Αναγνωσταρά 10 Α, Κάτω Πολεμίδια, 4154, Λεμεσός 066 Μαρίνα Πασπαρή Ακροπόλεως 65, Παραλίμνι 5282, Αμμόχωστος Bachelor of Arts Σχολικής Σχολικής Σχολικής Σχολικής Ψυχοθεραπείας & & & Bachelor of Arts or Arts of Social Science Σχολικής & Υγείας

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ Άντρεα Στυλιανού Κενταύρου 24Α, Άγιος Δομέτιος, 2364, Λευκωσία 068 Χριστίνα Σορόκου Φωτείου 3, Ρίβερ Κώρτ, Αρ.20, 4ος όροφος, μπλόκ Γ, 1095, Λευκωσία 069 Στέφανος Δημητρίου Βέροιας 1, Κάτω Πολεμίδια, 4150, Λεμεσός 070 Σταυρινή Μιχαηλίδου Γρίβα Διγενή 44, 3101, Λεμεσός 071 Δέσποινα Χαραλάμπους Λεωφόρος Σαλαμίνας 8, Τίμη, 8507, Πάφος 072 Δώρα Κώστα Χαράλαμπου Μούσκου 55, Παραλίμνι 5282, Αμμόχωστος 073 Ιωάννα Μουχτάρη Αδραμυττίου 45, Νέα Σμύρνη, 17121, Αθήνα Ελλάδα 074 Μόνικα Σιάκου Αγίου Νεοφύτου 29, Αρχάγγελος, 2055, Λευκωσία 075 Φανή Ευθυμίου Διγενή Ακρίτα 38, 3035, Λεμεσός 076 Μαίρη Ευαγγέλου Στυλιανού Λένα 2, Διαμ. 103, 2019, Λευκωσία 077 Βασιλική Χριστοδούλου Κολοκοτρώνη 1, Λατσιά, 2235, Λευκωσία 078 Ευαγγελία Πετρίκκου Ανεξαρτησίας 9, Δάλι, 2540, Λευκωσία 079 Μαρία Σιακαλλή Παναγιώτη Τουμάζου 7Β, Έγκωμη, 2416, Λευκωσία 080 Γεωργία Γεωργίου 68ος δρόμος, Νο 8, Κάτω Πολεμίδια, 4159, Λεμεσός 081 Άννα Κυριάκου Τ.Θ , 8130, Πάφος 082 Ελίζα Γεωργιάδου Εφέσου 10, Λυκαβητός, 1055, Λευκωσία Σχολικής Bachelor of Science Σχολικής Bachelor of Science Διδάκτωρ Doctor of Psychology Σχολικής Σχολικής Δίπλωμα Ανώτατων Εξειδικευμένων Σπουδών (DESS), Ψυχοπαθολογίας & Ψυχικής Υγείας

10 1298 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ Στέλλα Μυριάνθους Αγίου Δομετίου 1, Κοκκινοτριμιθιά, 2660, Λευκωσία 084 Μαρία-Μάρλεν Κωνσταντίνου Μυστρά 27 Α, 6042, Λάρνακα 085 Ιωάννα Γιασεμή Ολύμπου 6, Αραδίππου, Λάρνακα, Ειρένα Αναστασίου Γεωργίου Δροσίνη 17, 3085, Λεμεσός 087 Μαρία Γεωργίου Μεγάλου Αλεξάνδρου 9Α, Κάτω Δευτερά, 2450, Λευκωσία 088 Ιωάννα Ηρακλέους Ασπρής 5Β, Κ.Λακατάμια, 2322, Λευκωσία 089 Φυτούλα Μεταξά Μυτιλήνης 13, 8021, Πάφος 090 Ανδρονίκη Ψάκη Αντωνάκη Μανώλη 39, Άγιος Θεόδωρος, 7730, Λάρνακα 091 Πέτρος Πέτρου Γρίβα Διγενή 81, Παλιομέτοχο, 2682, Λευκωσία 092 Αντώνιος Χασούρης 15-D Mary Street Invercargill, 9810, New Zealand 093 Στεφανία Σταυρίδου Δωριέων 35, 2023, Λευκωσία 094 Αντρέας Γεωργίου Γ21 Καρπασίας, Άγιος Γεώργιος Αχερίτου, Αμμόχωστος, Ανθούλα Σωτηρίου Γεωργίου Καραϊσκάκη 2, Χοιροκοιτία, 7741, Λάρνακα 096 Σταματία Γιάκα Ήρωα Κωστάκη Παναγιώτου 72, Μονή, 4525, Λεμεσός 097 Παντελίτσα Νικολάου Σπηλιών 4, 3071, Λεμεσός 098 Γιάννα Ιωάννου Μετοχίου 66, Έγκωμη 2407, Λευκωσία 099 Μαρία Αντρέου Κυριάκου Μάτση 3, Δένεια, 2675, Λευκωσία Εφαρμοσμένο Πρόγραμμα Συμπεριφοράς Σχολικής Σχολικής & Σχολικής Doctor of Philosophy &

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ Γιώτα Λαμπριανού Σόλωνα Μιχαηλίδη 28, 8020, Πάφος 101 Χριστιάνα Αριστοδήμου Εστιάδων 9, 6037, Λάρνακα 102 Ιωάννα Λοϊζίδου Ελευθέριου Βενιζέλου 25, Διαμ. 301, 2414, Λευκωσία 103 Mαρία Μπαλλή Γεωργίου Φραγκούδη 16, 3061, Λεμεσός 104 Παναγιώτα Ανδρέου Λεωφόρος Πετριδίων 53, Έμπα, 8250, Πάφος Διδάκτωρ Εκπαιδευτικής Magistra Rerum Naturalium & Υγείας & 105 Jacqueline Widmer Kalochoritis Πεντέλης 26 Στρόβολος 2013, Λευκωσία Διδάκτωρ 106 Χρίστος Παναγιώτου Όθωνος 15, Ακρόπολη, 2008, Λευκωσία, 107 Χάρις Χαραλάμπους Υμηττού 2, 1016, Λευκωσία 108 Τόνια Λοїζίδου Αμαθούντος 6, Διαμ. 402, 2020, Λευκωσία 109 Μάγια Λαούρη Απόλλωνος 1, Γέρι, 2201, Λευκωσία 110 Αναστασία Χατζηνικηφόρου Πελλοπονήσου 8, 1041, Λευκωσία 111 Πηνελόπη Ρεπάσου Πολυκράτους 4, Αγίοι Ομολογητές, Διαμ. 201, 1070, Λευκωσία 112 Γεωργία Χαρίτου Χριστόδουλου Καννάουρου 2, Κάτω Πολεμίδια, 4154, Λεμεσός, 113 Χλόη Τρύφωνος Ερωτοκρίτου 1, Άγιος Σπυρίδωνας, 3051, Λεμεσός 114 Κλεμεντίνα Ρωσσίδου Μακεδονιτίσσης 16, Διαμ. Β-003, 2058, Λευκωσία Δίπλωμα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας & Διοίκησης Maitrise & Δίπλωμα Ανώτατων Εξειδικευμένων Σπουδών (DESS) & Ψυχοπαθολογίας

12 1300 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ Μαργαρίτα Καψού Ευθυμίου Χατζηπέτρου 6, Διαμ. 303, 1055, Λευκωσία 116 Χρυσόστομος Παπαδημητρίου Γερμανού Πατρών 40 Α, 1010, Λευκωσία 117 Ελένη Παπαχρίστου Τ.Θ. 40 Ψεματισμένος 7743, Λάρνακα 118 Βάσω Γεωργίου Κλαψίδες 2, Κολώνη, 8310, Πάφος 119 Μάρθα Σάββα Γρηγόρη Αυξεντίου 54, Πύργος, 4529, Λεμεσός 120 Βαλεντίνα Θεοδώρου Χαράλαμπου Μούσκου 8Α, 4630, Λεμεσός 121 Φοίβη Δήμητρα Στυλιανού Σολωμόντα Φραγκουλίδη 4, Διαμ. 301, 1025, Λευκωσία 122 Ζωή Γιαννούση Φειδίου 13, 2059, Λευκωσία 123 Αθηνά Ανδρεάδου Ν. Ασκούτση 31, 14100, Ρέθυμνο, Ελλάδα 124 Κωνσταντίνος Δημητρίου Γιαννάκη Στεφανίδη 9, Διαμ. 206, Παλλουριώτισσα, 1047, Λευκωσία 125 Νεκταρία Ιωάννου Γεώργιου Γρίβα Διγενή 22, Ψιμολόφου, 2630, Λευκωσία 126 Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου Κάσου 12, 2062, Λευκωσία Παιδιού & Ενήλικα Σχολικής & Bachelor of Arts Bachelor of Science 127 Βαλαντία Δανιήλ Χουρμουζίου 6, 6056, Λάρνακα 128 Νικόλας Διονυσίου Κυριάκου Κολοκάση 92Δ, Δασάκι Άχνας, 5523, Λάρνακα 129 Σπυρούλλα Γεωργίου ΤΘ 23588, 1685, Λευκωσία 130 Άντρη Χριστοδούλου Αγίας Μαρίνας 9, Κολόσσι, 4632, Λεμεσός 131 Αναστάσης Τζιάμπος Αρχ. Μακαρίου Γ' 45, Μενεού, 7000, Λάρνακα Bachelor of Science Bachelor of Science Bachelor of Science

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ Ηρώ Μιχαήλ Κορμακίτη 8, Παλλουριώτισσα, 1048, Λευκωσία 133 Μάρτια Λοϊζίδου Αγίας Μαρίνας 3, Λατσιά, 2236, Λευκωσία 134 Πολυξένη Γεωργίου Μάρκου Δράκου 45, Ευρύχου, 2831, Λευκωσία 135 Χριστιάνα Γρηγορίου Σταδίου 56, Διαμ. 302, 2058, Λευκωσία 136 Αγγέλα Καρανίκκη Αξιού 80, Νέα Εκάλη, Αγία Φύλα, 3111, Λεμεσός 137 Γεωργία Φράγκου Μαρίας Ρούσου Μιχαηλίδου 17, Αγία Φύλα, 3117, Λεμεσός 138 Μάρκος Μαρκίδης Μυκάλης 3, Διαμ. 301, 2049, Λευκωσία 139 Βασιλική Αθανασοπούλου Κυθήρων 8, Τουριστική Πύλα, 7081, Λάρνακα 140 Eva Bratslavsky Τρεμιθεράδων 2, Περιστερώνα, 8810, Πάφος 141 Χριστίνα Καμένου Ερμού 1, Γεροσκήπου, 8210, Πάφος 142 Ελένη Καραγιάννη Τμήμα, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τ.Θ. 2057, Λευκωσία 143 Ανδρούλα Αναστασίου Μιχάλη Ζαβού 51, Άγιος Αθανάσιος, 4107, Λεμεσός 144 Μιχάλης Πυργάς Σοφοκλέους 1, Κάτω Πολεμίδια, 4154, Λεμεσός 145 Στέλλα Πετρώνδα Σουλίου 11, Άγιος Δομέτιος, 2363, Λευκωσία 146 Κωνσταντίνα Καρούσιου 28 ης Οκτωβρίου 39, Αθηένου, 7600 Λάρνακα 147 Philip Savvides Καντάρας 199, Λευκωσία & & Bachelor of Science Doctor of Philosophy Γενικής Δικανικής Διδάκτωρ Σχολικής Διδάκτωρ Bachelor of Arts

14 1302 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ Τούλα Κούλουμου Ίππαρχου 43, 3027, Λεμεσός 149 Γιώργος Γεωργίου Λεωφ. Παναγίας Αιματούσης 300, 7101, Λάρνακα Αραδίππου, Λάρνακα 150 Βύρωνας Γκέιστ Αγίας Ελένης 10, Διαμ. 103, Λυκαβητός, 1056, Λευκωσία 151 Κωνσταντίνα Παλάλα Αφροδίτης 6, Καϊμακλί, 1026, Λευκωσία 152 Ολίβια Κυριάκου Δαιδάλου 16, Διαμ. 102, 1085, Λευκωσία 153 Παντελής Παντελή Θεσπεσίας 4, Άγιος Αθανάσιος, 4105, Λεμεσός 154 Στέλιος Γεωργιάδης Κυπράνωρος 12, Πολ. Καρυάτις 12, Διαμ.501, 1061, Λευκωσία 155 Γεωργία Παναγιώτου Τμήμα, Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΘ 20537, 1678, Λευκωσία 156 Ανθή Λούτσιου Ladd Τμήμα, Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΘ 20537, Λευκωσία 157 Μάριος Κωνσταντίνου Σταυρού 18, 2035, Λευκωσία 158 Έλλη Ηλιάδου Υπ. Παιδείας & Πολιτισμού, Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Κίμωνος & Θουκιδίδη, 1434, Λευκωσία 159 Διεγράφη 160 Άννα Πετρίδου Σωκράτους 1, Μακεδονίτισσα, 2415, Λευκωσία 161 Μαρία Τζιόγκουρου Φιλλελλήνων 50, 2039, Λευκωσία 162 Μαρία Καρεκλά Σταυρού 18, 2035, Λευκωσία 163 Γιαννούλα Χατζηπαναγή Ψυχιατρική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού Maitrise Doctor of Philosophy Ψυχαναλυτικών σπουδών & Υγείας Δίπλωμα Ανώτατων Εξειδικευμένων Σπουδών (DESS) & Ψυχοπαθολογίας Διδάκτωρ Doctor of Philosophy Doctor of Psychology Επαγγελματικής/ Doctor of Philosophy Maitrise Μaster of Science Doctor of Philosophy Δίπλωμα Ανώτατων Εξειδικευμένων Σπουδών (DESS)

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ Χαράλαμπος Χαραλάμπους Γλάδστωνος 46, Πολ. Κούλλας, Διαμ.401, 3041, Λεμεσός 165 Άδωνης Παναγίδης Αττικής 15, Διαμ.12, 3031, Λεμεσός 166 Μαρία Θεοφιλίδου Αγίου Ευσταθίου 18, Αραδίππου, 7101, Λάρνακα 167 Αντιγόνη Καλοδίκη Χρίστου Τριπόλεως 6, Μακεδονίτισσα, 2401, Λευκωσία 168 Ντίνα Μουστερή Τομπάξη 18, Διαμ.501, 1055, Λευκωσία 169 Ειρήνη Γεωργιάδη Άννης Κομνηνής 23, 1 ος όροφος Διαμ. Β, 1061, Λευκωσία 170 Γεώργιος Θεοδώρου Δημητρίου Χαραλάμπους 10, 3020, Λεμεσός 171 Μιχάλης Ιωάννου Ρήγα Φεραίου 26, Διαμ.401, 1087, Λευκωσία 172 Κυριάκος Ελπιδώρου Υ.Ε.Ψ., Γωνία Δωδεκανήσου & Γρ. Αυξεντίου 4, 3021, Λεμεσός 173 Ιωάννα Πανταζή Χαλιάσου Αρχ. Μακαρίου 38 Γ5, 1065 Λευκωσία 174 Σεμέλη Βύζακου Τμήμα Παιδικής & Εφηβικής Ψυχιατρικής, Μακάριο Νοσοκομείο, Λευκωσία 175 Βαλεντίνη Μηνά Λεωφόρος Πανιώτη 4, Γερμασόγεια, Περιοχή Green Area, 4044, Λεμεσός Δίπλωμα Ανώτατων Εξειδικευμένων Σπουδών (DESS) Πρακτικής & Maitrise Εκπαιδευτικής Δίπλωμα Ανώτατων Εξειδικευμένων Σπουδών (DESS) & Παθολογικής Δίπλωμα Ανώτατων Εξειδικευμένων Σπουδών (DESS) Πρακτικής & Δίπλωμα Ανώτατων Εξειδικευμένων Σπουδών (DESS) Πρακτικής & Δίπλωμα Ανώτατων Εξειδικευμένων Σπουδών (DESS) Δίπλωμα Ανώτατων Εξειδικευμένων Σπουδών (DESS) Ψυχολοπαθολογίας Μaster of Science Doctor of Philosophy Δίπλωμα Ανώτατων Εξειδικευμένων Σπουδών (DESS) & Ψυχοπαθολογίας Δίπλωμα Ανώτατων Εξειδικευμένων Σπουδών (DESS) & Ψυχοπαθολογίας

16 1304 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ Μαρία Γεωργίου Παλλάδος 9, 1095, Λευκωσία 177 Φωτούλλα Λεοντίου Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 1452, Λευκωσία 178 Ντομινίκ Καννάρη Αντρ. Αλεξίου 29, Έμπα, 8250, Πάφος 179 Μαρίνα Βασιλείου Γεωργίου Ζαλοκώστα 29, Παυλίνα Κώρτ, Διαμ.203, 3091, Λεμεσός 180 Μαρίνα Κωνσταντίνου Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Αγίας Φυλάξεως 238, Μέγαρο Άννα, 1ος όροφος, 3082, Λεμεσός 181 Νίκος Νικολάου Εξωτερικά Ιατρεία Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού 182 Λυγία Πούλλου Κενταύρου 41, «Δελφός», Αγλαντζιά, 2113, Λευκωσία 183 Δέσπω Λεωνίδου Κέντρο Πρόληψης & Εφήβων & Οικογένειας "Προμηθέας", Μονής μαχαιρά 18 Πολυκ. Οικοδόμια Γ όροφος 3020, Λεμεσός 184 Χαμπούλλα Σακάτου Βρισïήδος 1, Palatino Residences, Διαμ. 301, 3087, Λεμεσός 185 Χαράλαμπος Τζιόγκουρος Φιλελλήνων 50 Στρόβολος 2039, Λευκωσία 186 Πετρώνης Ερωτοκρίτου Γιαννιτσών 6, Διαμ. 101, 2027, Λευκωσία 187 Άννα Γαλάτη Ναυπλίου 20, Διαμ. 22, 3025, Λεμεσός Δίπλωμα Ανώτατων Εξειδικευμένων Σπουδών (DESS) Doctor of Philosophy Licence Μaster of Science & Ψυχοδιαγνωστικής Doctor of Philosophy Doctor of Philosophy Philosophiae Doctoris Δίπλωμα Ανώτατων Εξειδικευμένων Σπουδών (DESS) Ψυχοπαθολογίας Ανάπτυξης του Παιδιού 188 Χριστίνα Κωνσταντινίδου Ιωάννου Υ.Ε.Ψ., Κίμωνος & Θουκιδίδη, Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού, Λευκωσία Δίπλωμα Ανώτατων Εξειδικευμένων Σπουδών (DESS) Ψυχοπαθολογίας 189 Ευανθία Παντελή Υ.Ε.Ψ., Γρηγόρη Αυξεντίου 4, 3021, Λεμεσός 190 Κάτια Λουκά Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού Maitrise Μaster of Science

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ Στέλλα Ηροδότου Αγαπήνωρος 9 Α, 3020, Λεμεσός 192 Κυριακή Αργυρού Μιχαήλ Γιωργαλλά 7, Αγλαντζιά, 2108, Λευκωσία 193 Αντρούλλα Χριστοφή Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας 7 Α, Λειβάδια, 7060, Λάρνακα 194 Βίβιαν Δημητρίου Γιάν Συμπέλιους 20, 3017, Λεμεσός 195 Μαρία Ιωάννου Λεύκωνος 12, Ακάκι, 2720, Λευκωσία 196 Θάλεια Ιωάννου Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 1452, Λευκωσία 197 Χρυσόστομος Λαζάρου Νίτσε 7, Διαμ.31, Μαρεθέα, 6028, Λάρνακα 199 Κώστας Πετρίδης Φίλιου Ζανέτου και Πεκίνου 8, 3021, Λεμεσός 200 Παναγιώτα Πιερή 1ης Απριλίου 3, Λατσιά, 2220, Λευκωσία 201 Ερρίκος Μάριος Σταυρινός Τ.Θ , 1522, Λευκωσία 202 Μάριος Άδωνις 29 Γορδίου Δεσμού, 6045, Λάρνακα 203 Αντρούλλα Θεοκλή Ραμιρέζ Αγίου Ελευθερίου 26, Αραδίππου, 7101, Λάρνακα Μaster of Arts Διδακτορικό Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Σχολικής Education Specialist (Ed.S.) Σχολικής Bachelor of Arts Education Specialist (Ed.S.) Σχολικής Μaster of Science Doctor of Philosophy Υγείας Μaster of Science 204 Χλόη Γιαννακού Κωνσταντινίδου Ακάμαντος 29, Έγκωμη, 2412, Λευκωσία Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών (DEA) 205 Ζωή Νικολάου Πισιήλη Επιδαύρου 6 Α, Έγκωμη, 2400, Λευκωσία 206 Ελένη Χρίστου Κάγκα Κλεομένους 7, 2021, Λευκωσία 207 Άννα Λυσιώτου Οδυσσέως 23, Διαμ. 301, Στρόβολος 2040, Λευκωσία 208 Αιμιλία Κυριάκου Γρηγόρη Αυξεντίου 33, Ξυλοτύμβου, 7510, Λάρνακα Επαγγελματικό Δίπλωμα Σχολικής Μaster of Science Σχολικής Μaster of Science Εκπαιδευτικής

18 1306 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ Λουτσιάνα Σαββίδου Αρχ. Μακαρίου , Αγλαντζιά Λευκωσία 210 Φωτεινή Κουρουφέξη Μιχαήλ Γιωργαλλά 6, Παλαιχώρι Μόρφου, 2740 Λευκωσία 211 Πολίνα Θεμιστοκλέους Στυλιανού Λένα 11, Διαμ. 302, 2019, Λευκωσία 212 Μαρία Πέτρου 1ης Απριλίου 62, Παραλίμνι, 5281, Αμμόχωστος 213 Δήμητρα Νικολάου Υδρας 7, Αγιος Παύλος, 2363, Λευκωσία 214 Μαρία Ούνκοβιτς Αιόλου 6, 3020, Λεμεσός 215 Μαλβίνα Μιχαήλ Γρηγόρη Αυξεντίου 52, Μέσα Γειτονιά, 4003, Λεμεσός 216 Κική Τζωρτζή Αγίου Επικτήτου 25, 4107, Λεμεσός 217 Χρυστάλλα Ψαρά Μαζέρη Κολοκοτρώνη 19, Παραλίμνι 5280, Αμμόχωστος 218 Μάριος Στυλιανού Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 20 Α, 3085, Λεμεσός 219 Άθως Ερωτοκρίτου Τ.Θ , Λευκωσία Εκπαιδευτικής Εκπαιδευτικής Εκπαιδευτικής Σχολικής Σχολικής Σχολικής Εκπαιδευτικής Εκπαιδευτικής Maitrise Batchelor of Arts Γενικής Maitrise 220 Μαρίλια Παντζαρή Αγίου Γενναδίου 100, 2054, Λευκωσία 221 Μαρία Γεωργίου Ηροδότου 14, 3095, Λεμεσός 222 Μαρία Κέστα Τ.Θ.51197, 3502, Λεμεσός 223 Ανιές Ελένη Συρίμη Θέρισσου 5, Διαμ , Λευκωσία 224 Μαρία Οικονόμου Γεωργίου Ηρας 4, Υψωνας, 4186, Λεμεσός 225 Κώστας Κωνσταντινίδης Ελισάβετ Σκέλερ 119, Κάτω Πολεμίδια, 4158, Λεμεσός της Εκπαίδευσης Δίπλωμα Ανώτατων Εξειδικευμένων Σπουδών (DESS) Maitrise Δίπλωμα Θεραπείας Γάμου & Οικογενείας

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ Γιώργος Μαυρολεύτερος Λεωφ. Φανερωμένης 108, Διαμ.11, 6031, Λάρνακα 227 Νίκος Αγαθοκλέους Ελευθερίου Βενιζέλου 3, Καλλέπεια, 8541, Πάφος 228 Θεοδώρα Καμαρά Χαριλάου Μιχαήλ 3, Αγιος Δομέτιος, 2365, Λευκωσία Διδάκτωρ Δίπλωμα Ανώτατων Εξειδικευμένων Σπουδών (DESS) & Ψυχοπαθολογίας 229 Mαρία Κακουρή Παπαγεωργίου Δραγούμη 8, Διαμ.2, 2123, Λευκωσία Doctorat De Pychologie Κοινωνικής 230 Κοιρανίδης Κώστας Οιδίποδος 6, Ατλαντίς 1/13, 2063, Λευκωσία 231 Αγάθη Καραολή Θερμοπυλών 65, Ακροπόλη, 2007, Λευκωσία 233 Ελένη Μούσκου Φιλήμονα 8, 2036, Λευκωσία 234 Ανδρέας Κουτούρης Αρχαίας Λήδρας 39, Γέρι, 2201, Λευκωσία 235 Νάτια Χρυσοστόμου Παπαντωνίου 19, Χλώρακα, 8221, Πάφος 236 Παναγιώτης Βάσου Βασιλείου Ύδρας 17, Ομόνοια, 3052, Λεμεσός 237 Γιάννα Χατζηπαναγή Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Νοσοκομείο Αθαλάσσας 1452 Λευκωσία 238 Λούης Χατζηθωμά Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Νοσοκομείο Αθαλάσσας 1452 Λευκωσία 239 Αικατερίνη Ζώρα Υπηρεσία Εκπαιδευτικής, Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού, 1434, Λευκωσία 240 Αθανασία Τριγωνάκη Παύλου Ποσειδώνος 4, Αγλαντζιά, 2101, Λευκωσία 241 Αντρούλλα Κυριάκου Οδυσσέως Αγίου Ιουλιανού 14 Α, Αρχάγγελος, 2055, Λευκωσία Philosophiae Doctoris (PhDr) Maitrise Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σχολικής & Εξελικτικής & & & & Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Σχολικής & Εξελικτικής Doctor of Philosophy Εκπαιδευτικής Doctor of Philosophy

20 1308 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ Κώστας Παπαδόπουλος Ελευθερίου Βενιζέλου 10, Σωτήρα, 5390, Αμμόχωστος 243 Μαρία Γεωργιάδου Α. Λασκαράτου 3, Διαμ. 303, 1045, Λευκωσία 244 Κατερίνα Χατζηπαπά Νεαπόλεως 11, Λακατάμια, 2323, Λευκωσία 245 Μαρία Περδικογιάννη Ελπίδας 3, Τσέρι, 2480, Λευκωσία 246 Μάριος Αργυρίδης Μάνου Κατράκη 10, Διαμ.101, Κάτω Πολεμίδια, 4153, Λεμεσός 247 Αλέξης Ουλουπής Πατριάρχη Γρηγορίου 22 α, Έγκωμη, 2414, Λευκωσία 248 Ανδρέας Ασημένος Διγενή Ακρίτα 52 & Κλεομένους 1, Διαμ.503, 1061, Λευκωσία 249 Χρίστος Σταύρου Καρπασίας 26, Διαμ.1, Γεροσκήπου, 8200, Πάφος Διδάκτωρ Δίπλωμα Dοctor of Philosophy Matric Σχολικής Maitrise Δίπλωμα 250 Άντρια Σιήμη Ικαρίας 8 Α, Λακατάμια, 2302, Λευκωσία 251 Αντιγόνη Βασιλειάδου Μελίνα Μερκούρη 3, Παρεκκλησία, 4520, Λεμεσός 252 Τάκης Ερωτοκρίτου Ιδαλίου 7, 3021, Λεμεσός 253 Γιώργος Γεωργίου Γαλήνης 7, Διαμ.203, Αγλαντζιά, 2103, Λευκωσία 255 Αννίτα Θεοχαρίδου Ακαδήμου 8Β, Έγκωμη, 2412, Λευκωσία 256 Γιώτα Αυξεντίου Έγκωμης 6, Λαïκή Λευκοθέα, 2200, Λευκωσία Σχολικής Δίπλωμα Ανώτατων Εξειδικευμένων Σπουδών (DESS) Δίπλωμα Ανώτατων Εξειδικευμένων Σπουδών (DESS) & Ψυχοπαθολογίας Doctor of Philosophy Δίπλωμα Bachelor of Arts 257 Μάρκος Γιώργατσος Χαράλαμπου Μούσκου 38, 5282, Παραλίμνι Δικαστικής

21 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ Θέλμα Κοτσώνη Οθέλλου 9, 2018, Λευκωσία 259 Άντρη Χρίστου Πυθίας 4, Γερμασόγεια, 4044, Λεμεσός, 260 Μαρία Νίκου Επιμενίδη 10, Ομόνοια, 3050, Λεμεσός, 261 Παναγιώτης Παρπόττας Σταυροφόρων 4, Ιατρικό Κέντρο Ασκληπιός, Αγία Ζώνη, 3026, Λεμεσός 262 Ειρήνη Παύλου Ιβύκου 20, 3081, Λεμεσός 263 Βάσος Βασιλείου Κώστα Βάρναλη 1, Γέρι, 2200, Λευκωσία 264 Χάρις Πασιά Αχελώου 33 Α (Νέα Εκάλη), 311, Λεμεσός 265 Ειρήνη Γιολάντα Χατζηβασιλείου Τήλου 24, Παλλουριώτισσα, 1036, Λευκωσία 266 Θεοδώρα Θεοδώρου Μάρκου Δράκου 46, Άγιος Δομέτιος, 2369, Λευκωσία 267 Αντρέας Δαμιανού 1 ης Απριλίου 47, Παλαιχώρι, 4740, Λευκωσία 268 Ανδρούλλα Λυσάνδρου 25 ης Μαρτίου 46, Δρομολαξιά, 7020, Λάρνακα 269 Κωνσταντίνα Αντωνιάδου Προφήτη Ηλία 9, Έμπα, 8250, Πάφος 270 Ολίβια Κυριάκου Μαρκουλλίδη Τ.Θ , Δροσιά, 6535, Λάρνακα 271 Μιχάλης Σιάτης Φώτη Πίττα 3, Έγκωμη, 2408, Λευκωσία 272 Βερόνικα Μηνά Χαράφτης 35, Masteco Prime, flat 104, Άγιος Αθανάσιος, 4107, Λεμεσός, 273 Παρασκευή Βασιλείου Αγίων Ρηγίνου και Ορέστη 61, Φασούλα, 4551, Λεμεσός 274 Γιώργος Πεπέτσιος Αχιρώνος Λιοπετρίου 19, Άγιος Αθανάσιος, Λινόπετρα, Διαμ. 24, 4102, Λεμεσός Bachelor of Science Doctor of Psychology Ψυχοθεραπευτικής & Bachelor of Science Σχολικής Bachelor of Science Διδάκτωρ Μεταπτυχιακό & Ανάπτυξης Παιδιού Bachelor of Science

22 1310 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ Ευστράτιος Φελλάς Μάρκου Μουσούρη 12, Άγιος Αθανάσιος, 4102, Λεμεσός 276 Έλενα Χατζηθωμά Μιλητού 12, Αραδίππου, 7102, Λάρνακα, 277 Ελένη Άσπρου Νικόλαου Σκουφά 7, Αραδίππου, 7104, Λάρνακα 278 Νάσια Βρασίδα Ακαδήμου 8, Paolena Court 3, Διαμ. 105, Κάτω Πολεμίδια, 4150, Λεμεσός 279 Χρήστος Ίκοντας Γραμμού 72, Μαρούσι- Αττική, 15124, Ελλάδα 280 Μαριέττα Ιωάννου Σισύφου 13, Iordanou House 5, Flat 101, 3075, Λεμεσός, 281 Κωνσταντίνος Παπακυριάκου Αγίου Γεωργίου 18, Ξυλοφάγου, 7520, Λάρνακα, 282 Φινιάνα Χρίστου Ιωάννη Μακριγιάννη 2, Τρούλλοι, 7505, Λάρνακα 283 Κώστας Παπατρύφωνος Κίμωνος 8, Έγκωμη, 2406, Λευκωσία 284 Σοφία Ζαβρού Κηφησιάς 4, 2369, Λευκωσία 285 Μαργαρίτα Ορφανίδου Τεμπών 17, Διαμ. 201, Έγκωμη, 2408, Λευκωσία 286 Μιχάλης Παπαδόπουλος Ελευθερίου Βενιζέλου 19 Α, 3035, Λεμεσός 287 Ανδρέας Ανδρέου Έκτορος 20, Διαμ. 402, 6013, Λάρνακα 288 Κώστας Κωνσταντίνου Δώρου Λοΐζου 14, Λύμπια, 2566, Λευκωσία 289 Χριστίνα Δημητρίου Αντιστάσεως 9, Π. Δευτερά, 2460, Λευκωσία 290 Περικλής Παπαλουκά Ακακίου 6, Κ. Πολεμίδια, 4153, Λεμεσός 291 Μαρία Δημητρίου Αθηνάς 26, διαμ. 101, Αγλαντζιά, 2101, Λευκωσία Bachelor of Arts Σχολικής Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Υγείας Bachelor of Arts Bachelor of Science Αθλητικής Bachelor of Science Σχολικής & Διδάκτωρ Bachelor of Science Διδάκτωρ Εκπαιδευτικής Δίπλωμα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νευροψυχολογίας Bachelor of Science

23 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ Άντρεα Κκούφου Παναγίας 6Β, Άγιος Αθανάσιος, 4105, Λεμεσός 293 Κυριακή Κούππα Παλλικαρίδη 9, Νέο χωριό, 8852, Πάφος, 294 Γιάννος Θεοφάνους Αγίας Παρασκευής 1, Αραδίππου, Λάρνακα, Άννα Χαμπουλλά Πογιατζή Λεωφόρος Αμαθούντος 51, Διαμ.9, Άγιος Τύχωνας, 4532, Λεμεσός 296 Δώρος Μιχαηλίδης Αδρία 11, Λυκαββητός, 1070, Λευκωσία 297 Ερρίκος Βενιαμίν Δημόκριτου 39, Παλλουριώτισσα, 1036, Λευκωσία 298 Catherine Kyriacou-Retting Σοφοκλέους 3, Κισσόνεργα, 8574, Πάφος 299 Μαριάννα Ιεροκηπίδου Γρίβα Διγενή 42, Κόνια, 8300, Πάφος 300 Βασίλης Χριστοδούλου Τ.Θ , 3734, Λεμεσός 301 Φλώρα Περικλέους Οδυσσέα Ελύτη 24, Αγία Νάπα, 5344, Αμμόχωστος, 302 Σωτηρούλα Φραγκουλλή Αγίου Σεργίου 3, Καλό Χωριό, 7643, Λάρνακα, 303 Αλέξης Αντωνίου Καμελίας 39, 3110, Λεμεσός Δικανικής Bachelor of Science Bachelor of Arts Bachelor of Science Licentiata Philosophiae Ψυχοπαθολογίας & Νευροψυχολογίας Σχολικής Diplome de Licence Bachelor of Science Bachelor of Science 304 Αριστονίκη Τρυφωνίδου Θεοδοσίου Απόλλωνος 7, Ύψωνας, 4180, Λεμεσός 305 Έλλη Φωτοπούλου Οδυσσέως 1, Διαμ. 3, Λατσιά, 2222, Λευκωσία 306 Ελένη Κάιζερ Καρθαίου 18, 3083, Κάψαλος, Λεμεσός 307 Ανδρέας Δημητρίου Βαλτετσίου 5, Αγλαντζιά, 2114, Λευκωσία 308 Αχιλλέας Κουκκίδης Ρωμανού 12, Διαμ. 601, 1070, Λευκωσία Διδάκτωρ Δίπλωμα Ανώτατων Εξειδικευμένων Σπουδών (DESS)

24 1312 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ Μαρία Θεοφίλου Μιχαήλ Ψελλού 12 Α, Άγιος Ιωάννης, 3060, Λεμεσός, 310 Μαγδαλένα Χαραλάμπους Δωδώνης 22, 2045, Λευκωσία 311 Ντενίσα Καραντζά Βουργουνδίας 6, Ζακάκι, 3046, Λεμεσός 312 Μαριάννα Χαριλάου Γιαννιτσών 35, Chara Daniella Court, Διαμ. 101, 2027, Λευκωσία 313 Πολυξένη Γεωργιάδου Βερενίκης 12, Διαμ. 402, 2002, Λευκωσία 314 Ευγενία Σαρηγιαννίδη Εδέσσης 5, Καïμακλί, 1022, Λευκωσία 315 Μαρία Τζούλια Αμερικάνου Κωνσταντινουπόλεως 11Γ, Πέρα Χωριό Νήσου, 2571, Λευκωσία 316 Μαρία Ανδρέου Μεγάλου Αλεξάνδρου 44 Ε3, Παραλίμνι, 5290, Αμμόχωστος 317 Μαργαρίτα Χαραλάμπους Φώτη Πίττα 10, Παραλίμνι, 5282, Αμμόχωστος, 318 Κωνσταντία Μενέκου Αναγεννήσεως 23, Πύλαια, 55535, Θεσσαλονίκη, 319 Δώρα Παπαγεωργίου Εστίας 5, Διαμ. 102, Ακρόπολη, 2001, Λευκωσία 320 Δέσποινα Θεμιστοκλέους Ηλία Παπακυριακού 5, Κάτω Λακατάμια, 2310, Λευκωσία 321 Μαρία Γεωργίου Μήλου 10, Γέρι, 2202, Λευκωσία 322 Ειρήνη Γρηγορίου Κέρκυρας 38 Α, Ανθούπολη, 2302, Λευκωσία 323 Χριστιάνα Δημητριάδη Κυρήνης 3 Α, Λεμεσός, 3116, 324 Μαρία- Εύα Τσόλα Τ.Θ , 8100, Πάφος 325 Ζωή Ανθούλη 179 Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Κάτω Λακατάμια, 2311, Λευκωσία Σχολικής Εφαρμοσμένης Εκπαιδευτικής Σχολικής Doctorem Philosophiae Εκπαιδευτικής & Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Κοινωνικής & Maitrise Σχολικής Σχολικής Σχολικής Bachelor of Arts

25 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ Ιωάννα Πετρίδου Τ.Θ. 2498, 1703, Λευκωσία 327 Χιονάτη Παπαμιχαήλ Μιχαήλ Καραολή 14, Αυγόρου, 5510, Αμμόχωστος 328 Μαρία Καλλή Μαντώ Μαυρογένους 5, Έγκωμη, 2414, Λευκωσία 329 Φρόσω Σουρουλλά Κέυ Αρτέμιδος 67, Λάρνακα, Έλενα Σουρουλλά Κέυ Αρτέμιδος 67, 6027, Λάρνακα 331 Τίνα Παύλου Λουκή Ακρίτα 7, Αρχάγγελος, 2333, Λευκωσία 332 Ελένη Σαββίδου Τιμής 5, Λατσιά, 2220, Λευκωσία 333 Παύλος Φιλιππόπουλος Northampton Square, London, EC1V OHB, United Kingdom 334 Εύη Ιωαννίδου Αντώνης Αντωνίου 17, Ζωοπηγή, Λεμεσός, Παρασκευούλα Κωνσταντίνου 1 ης Απριλίου 5, Παραλίμνι, 5281, Αμμόχωστος Bachelor of Science Bachelor of Science Bachelor of Arts Bachelor of Arts Σχολικής Bachelor of Science Bachelor of Arts 336 Γεωργία Νεοκλέους Αγίας Ελένης 8, Δρομολαξιά, 7020, Λευκωσία 337 Άνθια Χριστοδούλου Θεοφίλου Τ.Θ , Γερμασόγεια, 4065, Λεμεσός 338 Στέφανη Κουτρουζά Θεοφράστου 7, Αγίας Σοφίας, 3066, Λεμεσός 339 Άννα-Μαρία Παπαδοπούλου Τ.Θ , 3723, Λεμεσός 340 Ιωάννα Δρουσιώτου 203 Πετράκης Building, Μισιαούλη & Καβαζόγλου 63, 3016, Λεμεσός 341 Ανδρέας Παναγιώτου Γλάδστωνος 1, Ύψωνας, 4190, Λεμεσός 342 Λουΐζα Ανδρέου Ειρήνης 36, Πάνω Δευτερά, 2460, Λευκωσία 343 Βερόνικα Γεωργιάδη Αγισιλάου 13, Μέσα Γειτoνιά, 4007, Λεμεσός Bachelor of Science Bachelor of Science Bachelor of Science Bachelor of Science MsEd Ψυχικής Υγείας

26 1314 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ Παναγιώτα Στύλου Μισιαούλη και Καβαζόγλου 25, Άγιος Ιωάννης, 3017, Λεμεσός 345 Ιουλία Μαïμάρη Κέρκυρας 14, 8028, Πάφος 346 Σοφία Κότσαπα Τριμιθίου 2, Διαμ. 12, Άσπρες, 2052, Λευκωσία 347 Χαράλαμπος Κωστέρης Περικλή Περικλέους 1, 8020, Πάφος 348 Χαρά Δημητρίου Θράκης 4 Α, Λακατάμια, 2313, Λευκωσία 349 Κριστίνα Παντελή 7 η οδός, αρ. 13, Πύλα, 7080, Λάρνακα 350 Βασούλα Θεοφάνους Φώτη Πίττα 2, Τρούλλοι, 7505, Λάρνακα 351 Γεωργία Αντωνίου Αγίου Λαζάρου 26, Αρχάγγελος, 2055, Λευκωσία 352 Τζωρτζίνα Χριστοδούλου Τ.Θ , 8062, Πάφος 353 Ειρήνη Ιακώβου Καππαδοκίας 3, Παλλουριώτισσα, 1041, Λευκωσία 354 Μέλανη Ζήνωνος Άρη Βελουχιώτη 4, Λύμπια, 2566, Λευκωσία 355 Γιώργος Μιχαήλ Επτανήσου 22, Μέσα Γειτονιά, 4003, Λεμεσός 356 Ιωάννα Κατσουνάρη Γιάννη Φρειδερίκου 7, 1036, Παλλουριώτισσα 357 Ευάγγελος Ορφανίδης Γεωργίου Σκουφάρη 5, Κάτω Λακατάμια, 2335, Λευκωσία 358 Ειρήνη Χαραλαμπίδου Λάμπρου Κατσώνη 15, Μακεδονίτισσα, 2414, Λευκωσία 359 Φωτεινή Δημητρίου Πυθαγόρα (Κωστάντια) 18, Δάλι 2547, Λευκωσία 360 Ανδρούλλα Χριστοδούλου Παύλος Κούππας 3, Νέο Χωριό, 8852, Πάφος Μεταπτυχιακές Σπουδές Εκπαιδευτικής & Εξελικτικής Σχολικής Σχολικής Σχολικής Σχολικής Διδάκτωρ Bachelor Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Νευροψυχολογίας Διδάκτωρ

27 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ Μαρία Παπαχριστοδούλου Ανδρέα Μικελλίδη 29, 2036, Λευκωσία 362 Μαρίνα Χατζηχρίστου Λασκάρεως 17, Διαμ. 202, 2028, Λευκωσία 363 Αντωνία Ελευθερίου Καλογραιών 48, Καïμακλί, 1021, Λευκωσία 364 Μελίνα Φουρνίδου Δημοκρατίας 34, Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς, 8881, Πάφος 365 Παναγιώτα Λόγιου 28 ης Οκτωβρίου 27, Παραλίμνι, 5280, Αμμόχωστος, 366 Δέσποινα Χατζηκυριάκου Μηλιάς 7, Άγιος Αθανάσιος, 4100, Λεμεσός 367 Λουΐζα Ιωαννίδου Θαλή Μιλησίου 17, Αρχάγγελος, 2332, Λευκωσία 368 Γιώργος Πογιατζής Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ, 14, Μέγαρο Μιτσή 2, Γρ. 28, 1065, Λευκωσία 369 Άντρια Χριστοδούλου Σαλαμίνας 5, 2044, Λευκωσία 370 Σίλεια Γιάλλουρου Ομήρου 39, Διαμ. 42, Αγλαντζιά, 2121, Λευκωσία 371 Χρυσούλα Κουζαπά Χαράλαμπου Μούσκου 3, Αραδίππου, 7103, Λάρνακα 372 Ζωή Κινικλή Τζών Κέννεντυ 44, Διαμ. 202, Παλλουριώτισσα, 1046, Λευκωσία 373 Μαρία Δημητρίου Εμίλιου Ζόλα 29, Αγία Φύλα, 3115, Λεμεσός 374 Έλενα Κατσέξου Νάξου 5, Ανθούπολη, 2301, Λευκωσία 375 Μαρία Γεωργίου Σιηππή Βασίλη Μιχαηλίδη 26, Έγκωμη, 2406, Λευκωσία 376 Μαρία Χατζηαναστασίου Φιλοκτήτη 11, 2036, Λευκωσία Σχολικής Σχολικής & Bachelor of Arts Bachelor of Arts Σχολικής Σχολικής Σχολικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολικής Bachelor of Science Bachelor of Science Doctor of Philosophy Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικής

28 1316 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ Παναγιώτα Τζιενοβέζου Προβελεγγίου 7 Α, 6056, Λάρνακα, 378 Mαρία Παναγιώτου Μυρμιδόνων 13, Κάτω Πολεμίδια, 4170, Λεμεσός, 379 Κατερίνα Αρτεμίου Ελευθερίας 17, Πάνω Λακατάμια, 2312, Λευκωσία 380 Μαρία Κανικλίδου Άμμου 4, Τσέρι, 2480, Λευκωσία 381 Θέκλα Πετρίδου Δημοσθένη Σεβέρη 15 Α, Διαμ. 26, Αγίοι Ομολογητές, 1080, Λευκωσία 382 Μαρία Πολυκάρπου Παναγιώτη Διομήδους 3, 8046, Πάφος 383 Μαρία Σιαλή Ελαιώνων 207, 2048, Λευκωσία 384 Στέλλα Πολυβίου Κουρίου 46, Τσέρι, 2480, Λευκωσία 385 Άγγελος Τιτσινίδης Επτανήσου 9, 8028, Πάφος 386 Παύλος Γαβριηλίδης Λυκούργου 5, Κύκνος Κώρτ, Διαμ. 404, 2001, Λευκωσία 387 Χριστίνα Ευριπίδου Ζώδιας 22 Α, Παλλουριώτισσα, 1048, Λευκωσία 388 Μάρθα Μαυρομμάτη Λητώ 1, Γερμασόγεια, 4043, Λεμεσός 398 Βασίλης Λάμπρου Τ.Θ , 6306, Λάρνακα 399 Aναστασία Παπαμάρκου Γερόλακκου 1, Κολόσσι, 4636, Λεμεσός 400 Χρύσω Χριστοδούλου Λεωφόρος Μεσόγης 23, 8280, Πάφος 401 Άντρεα Κουτουρούσιη Γρεβενών 9, Ομορφίτα, 1025, Λευκωσία 402 Μαρία Αυθίνου Παύλου Νιρβάνα 2, 2051, Λευκωσία 403 Σόφη Θεοδωρου 17 Α Κομνηνού, 2062, Λευκωσία Bachelor of Science & Bachelor of Arts Καλών Τεχνών & Bachelor of Science Bachelor of Science Bachelor of Science & Υγείας Doctor of Psychology Bachelor of Science

29 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ Χρυστάλλα Κούννα Αγίου Στυλιανού 2, Αραδίππου, 7103, Λάρνακα 405 Θέκλα Βασιλείου Ιωάννη Μεταξά 7, Άγιος Δομέτιος, 2368, Λευκωσία 406 Φίλια- Άννα Χριστοδούλου Αρχιμήδους 20, Διαμ. 101, Άγιος Δομέτιος, 2365, Λευκωσία 407 Δημήτρης Μορφής Ανθυπολοχαγού Ανδρέα Ηρακλέως 4, Διαμ. Β003, Αγλαντζιά, 2103, Λευκωσία 408 Νικολέττα Βασιλείου Τσερίου 66. Λακατάμια, Διαμ. 201, 2314, Λευκωσία 409 Γεωργία Παπαδοπούλου Flat 80, no 30, Barking Road, London, E161EQ UK 410 Πετρούλα Χατζηφώτη Λεοπόλδου Κλάνσερ 5, 6041, Λάρνακα 411 Χρίστος Μιχαηλίδης Χρήστου Νικολαΐδη 25, Αλάμπρα, 2563, Λευκωσία 412 Χαρίκλεια Δημητρίου Ιορδάνη Κατσαμπή 12, Αναβαργός, 8025, Πάφος 413 Αγνή Φωτίου Χίμαιρας 2, Διαμ. 201, 2060, Λευκωσία 414 Έλλη Αναστασία Βαγιανού Μυστρά 10, διαμ. 202, Έγκωμη, 2408, Λευκωσία 415 Ανδρέας Γεωργιάδης Αινείου 4, Δασούπολη, 2013, Λευκωσία 416 Ουρανία Χατζηκώστα Τύμπου 2, Εργάτες, 2643, Λευκωσία 417 Ιωάννης Πέτρου Αγίας Θεοδοσίας 14, 2046, Λευκωσία 418 Ivonne Valdes Paez Petrou Αγίας Θεοδοσίας 14, 2046, Λευκωσία 419 Χαρίκλεια Πολυνίκη Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 3, Πάχνα, 4700, Λεμεσός Bachelor of Arts Bachelor of Science Διδάκτωρ Ιατρικής - Bachelor of Arts Βachelor of Arts Μεταπτυχιακό

30 1318 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ Μαρία Μιχαήλ 77 ος δρόμος Αρ.35, Κάτω Πολεμίδια, 4170, Λεμεσός 421 Κυριακή Κυριάκου Ελλάδος 22, Ανθούπολη, 2350, Λευκωσία 422 Αλεξία Βασιλείου Άδρια 13, Λυκαβητός, 1070, Λευκωσία 423 Χριστίνα Στυλιανού Σμύρνης 1, 2049, Λευκωσία 424 Στέλλα Ιωάννου Βασιλέως Παύλου 35, Παλουριώτισσα, 1046, Λευκωσία 425 Περσεφόνη Μαρκίδου Θεσσαλίας 29, Λυκαβητός, 1057, Λευκωσία 426 Μαρία Αντωνίου Νίκου Καζαντζάκη 11, Τσέρι, 2480, Λευκωσία 427 Χρίστια Χριστοδούλου Βαβυλώνος 1, Παλλουριώτισσα, 1057, Λευκωσία 428 Ναυσικά Χατζηπέτρου Καστοριάς 13, Διαμ.401, Λυκαβητός, 1055, Λευκωσία 429 Χρύσω Χ Γεωργίου Διονυσίου Σολωμού 18, Μέσα Γειτονιά, 4000, Λεμεσός 430 Αφροδίτη Ευαγγέλου Ηφαίστου 21, Άγιος Ιωάννης, 3012, Λεμεσός 431 Έλενα Τρύφωνος Υπατίας 10, Λυκαβήτος, 1071, Λευκωσία 432 Βασιλική Τσολιά Λούθερ Κίγκ 15Α, 6057, Λάρνακα 433 Μάριος Χιναλλάς Αγίας Τριάδας 24, Φρέναρος, 5350, Αμμόχωστος 434 Βέρα Χάουα Αγίου Γεωργίου 37, Ακάκι, 2720, Λευκωσία 435 Θάλεια Μουσκουντή Βασιλέως Κωνσταντίνου 2, Διαμ. 1, 1105, Λευκωσία 436 Χλόη Παναγιώτου Παρμενίωνος 8, 8045, Πάφος Bachelor of Science Bachelor of Science Bachelor of Arts Bachelor of Arts Bachelor of Science in Education Εκπαιδευτικής Marister Artium Σχολικής & Υγείας Marister Artium Σχολικής in child development Bachelor of Arts

31 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ Χρίστος Σαββίδης Καντάρας 199, 2044, Λευκωσία 438 Μαρίσια Σιβιτανίδου Παρθενώνος 5, Διαμ. 203, 2020, Λευκωσία 439 Στέλλα Κυριακίδου Βασιλίσσης Αμαλίας 3 Α, 1101, Λευκωσία 440 Αντώνης Λοϊζίδης Καραβά 11, Πλατύ, Αγλαντζιά, 2114, Λευκωσία 441 Χριστίνα Κοντού Θησέως 7, Αγία Ζώνη, 3026, Λεμεσός Bachelor of Arts Bachelor of Science Bachelor of Arts Bachelor of Science Bachelor of Science 442 Fernando Christian Dinamarca Meneses Ανεξαρτησίας 3, Αρ. 5, Κίτιον, 7550, Λάρνακα 443 Μαρίνα Πιερίδου Δασουπόλεως 32, Διαμ. 202, 2015, Λευκωσία 444 Λίνα Ευθυβούλου Κρόνου 19, Διαμ. 303, 1100, Λευκωσία 445 Ιωάννα Καπετάνιου Λεωνίδα 6, Άγιος Σιλάς, Ύψωνας, 4192, Λεμεσός 446 Αριάδνη Τσαλούχου Λεοντίου Μαχαιρά 9Α, 1020, Λευκωσία 447 Χαριτίνη Ηλία Αίαντος 6, 6035, Λάρνακα 448 Μαρία Μαρκουλλή Τροόδους 5 Α, Κ.Λακατάμια, 2322, Λευκωσία 449 Άννα Φιλίππου Τ.Θ , Πάφος Ερευνητικών Μεθόδων στην Εξελικτική & Κοινωνική Ψυχολογία Bachelor of Science Σχολικής Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών & Επαγγελματικού Προσανατολισμού Νευροψυχολογίας Bachelor of Science

32 1320 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 001 Παντελής Παντελή Θεσπεσίας 4, Άγιος Αθανάσιος, 4105, Λεμεσός 002 Στέλιος Γεωργιάδης Κυπράνωρος 12, Πολ. Καρυάτις 12, Διαμ.501, 1061, Λευκωσία 003 Γεωργία Παναγιώτου Τμήμα, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τ.Θ 20537, Λευκωσία 004 Ανθή Λούτσιου Ladd Τμήμα, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τ.Θ 20537, Λευκωσία 005 Μάριος Κωνσταντίνου Σταυρού 18, 2035, Λευκωσία 006 Έλλη Ηλιάδου Υπ. Παιδείας & Πολιτισμού, Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Κίμωνος & Θουκιδίδη, 1434, Λευκωσία 008 Άννα Πετρίδου Σωκράτους 1, Μακεδονίτισσα, 2415, Λευκωσία 009 Μαρία Τζιόγκουρου Φιλλελλήνων 50, 2039, Λευκωσία 010 Μαρία Καρεκλά Σταυρού 18, 2035, Λευκωσία 011 Γιαννούλα Χατζηπαναγή Ψυχιατρική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού 013 Άδωνης Παναγίδης Αττικής 15, Διαμ.12, 3031, Λεμεσός 014 Μαρία Θεοφιλίδου Αγίου Ευσταθίου 18, Αραδίππου, 7101, Λάρνακα 015 Αντιγόνη Καλοδίκη Χρίστου Τριπόλεως 6, Μακεδονίτισσα, 2401, Λευκωσία Δίπλωμα Ανώτατων Εξειδικευμένων Σπουδών (DESS) & Ψυχοπαθολογίας Διδάκτωρ Doctor of Philosophy Doctor of Psychology (Psy.D.) Επαγγελματικής/ Doctor of Philosophy Maitrise Μaster of Science Doctor of Philosophy Δίπλωμα Ανώτατων Εξειδικευμένων Σπουδών (DESS) Maitrise Εκπαιδευτικής Δίπλωμα Ανώτατων Εξειδικευμένων Σπουδών (DESS) & Παθολογικής

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ. 002 002 Στέλιος Γεωργιάδης Κυπράνωρος 12, Πολ.Καρυάτις 12, Διαμ.501, 1061, Λευκωσία

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ. 002 002 Στέλιος Γεωργιάδης Κυπράνωρος 12, Πολ.Καρυάτις 12, Διαμ.501, 1061, Λευκωσία Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 001 001 Παντελής Παντελή Θεσπεσίας 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 001 Παντελής Παντελή Θεσπεσίας 4, Άγιος Αθανάσιος, 4105, Λεμεσός Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 001 Κυριάκος Πλατρίτης Χριστόδουλου Καρύδη 20, 3031, Λεμεσός Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ 1 Β' ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 10 2612 ΜΑΛΟΥΝΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22634654 22634652 22634653 gym-perifereiako2-lef@schools.ac.cy 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ. 001 Κυριάκος Πλατρίτης Χριστόδουλου Καρύδη 20, 3031, Λεμεσός

ΜΗΤΡΩΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ. 001 Κυριάκος Πλατρίτης Χριστόδουλου Καρύδη 20, 3031, Λεμεσός ΜΗΤΡΩΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 001 Κυριάκος Πλατρίτης Χριστόδουλου Καρύδη 20, 3031, 002 Τζεμίλε Μουσταφά Αγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

του βασικού νόμου. 3. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου Τροποποίηση αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο:

του βασικού νόμου. 3. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου Τροποποίηση αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο: Ε.Ε. Παρ. 1(1) 379 Ν. 123(I)/99 Αρ. 3358, 22.10.99 Ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Αλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1999 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ Δένα Χατζηκώστα ΣΠΕΤΣΩΝ 23Α, ΛΗΔΑ COUR, ΔΙΑΜ. Β002, 4000 ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΛΕΜΕΣΟΣ Διατροφολόγος 05/09/2000 Αλέξης Πρωτοπαπάς ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 7567 Ειρήνη Θεοχάρους Κοκκινοτριμιθιά Λευκωσία 8201 Μάριος Αντωνιάδης Λευκωσία Κοκκινοτριμιθιά 9731 Παναγιώτης Αβραάμ Κοκκινοχώρια Δερύνεια 9468 Κύπρος Παναγή Δερύνεια Κοκκινοχώρια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4548 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 255

Αριθμός 4548 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 255 Αριθμός 4548 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 255 Αριθμός 461 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Marks

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λάρνακας 18/2/2013-30/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λάρνακας 18/2/2013-30/4/2013 1 / 27 18-02-2013 417 Ευλαβής Ανδρέας Γρηγόρη Αυξεντίου 34 Μέγαρο Κάριδερς, φώτα Αμερικανικής Ακαδημίας 24651317 24662689 586 Μωυσέως Βάσω Ερμού 93 Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ 24655312 24626553 19-02-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΣΟΣ 1999 9.48 2 ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΣΙΑ 1999 9.50 3 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Πάφου 18/2/2013-31/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Πάφου 18/2/2013-31/4/2013 1 / 6 18/2/13 Δευ 526 Βαρναβίδου Σταυρούλλα Νικολάου Νικολαϊδη 62 19/2/13 Τρι 689 Ηρακλέους Μαίρη Ακαμαντίδος 31 Α 20/2/13 Τετ 647 Κύρου Χαριτίνη Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 683 Πιστέντη - Ιουλιανού Άντρη Τάφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑ/ΚΒ Μαθηματικά - Εκπαιδευτικοί Ε' - ΣΤ τάξη ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑ/ΚΒ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΒ Αναφορά και Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ. 16 Σεπτεμβρίου 2013. Έχει ετοιμαστεί. Πληροφορικής. αξιοποίηση των. ημοτικής Εκπαίδευσης : Ο.Ε..Ε : Π.Ο.Ε..

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ. 16 Σεπτεμβρίου 2013. Έχει ετοιμαστεί. Πληροφορικής. αξιοποίηση των. ημοτικής Εκπαίδευσης : Ο.Ε..Ε : Π.Ο.Ε.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.12.8.2 Αρ. Τηλ. : 22800876 Αρ. Φαξ : 22800888 E-mail : dde-tpe@schools.ac.cy 16 Σεπτεμβρίου 2013 ιευθυντές/

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ -------------------------------------------------

ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ ------------------------------------------------- ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ ------------------------------------------------- Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι οι πρόσφυγες/εκλογείς των κατεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Kαλοκαίρι. Cytamobile-Vodafone. Cytanet. Cytavision. Business Triple

Kαλοκαίρι. Cytamobile-Vodafone. Cytanet. Cytavision. Business Triple Kαλοκαίρι Cytamobile-Vodafone Cytanet Cytavision Business Triple Περιεχόμενα PERSONALCLOUD Samsung LG RED SAFEMOBILE Samsung S6 & S6 Edge SELFCARE S6 & S6 Edge χρόνο ΔΩΡΕΑΝ ασφάλιση ΔΩΡΕΑΝ ασύρματος φορτιστής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 Κόμμα: ΑΚΕΛ Ιστοσελίδα: www.akel.org.cy Λευκωσία 2 Αντωνιάδου Κυριάκου Πραξούλα, Πρόεδρος ΕΔΗ 5 Δημητρίου Άντρη, Συνδικαλίστρια 6 Δημητρίου-Μισιαούλη Στέλλα, Βουλευτής 15 Πασιά Σκεύη, Οργανωτική Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΛΕΝΑ Διαμορφωτική Αξιολόγηση και Δεξιότητες Ανατροφοδότησης

5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΛΕΝΑ Διαμορφωτική Αξιολόγηση και Δεξιότητες Ανατροφοδότησης 1 ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Ε - ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ - 2 ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Α - ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - 3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 31.8.2015 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις, τοποθετήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ Χρυσαλιννιωτίσσης 28 1017 Λευκωσία ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22348831 22348831 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ Λεύκωνος 61 1010 Λευκωσία ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22667222 22667222 ΛΕΥΚΩΣΙΑ -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 1 ΤΟΥ 1971, 24 ΤΟΥ 1972, 15 ΤΟΥ 1978, 88 ΤΟΥ 1987, 194 ΤΟΥ 1991, 16(Ι), 94(Ι) ΚΑΙ 100(Ι) ΤΟΥ 1995, 5(Ι) ΤΟΥ 1997, 139(Ι) ΤΟΥ 1999, 10(Ι) ΤΟΥ 2000, 84(Ι) ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014 Π.Φ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 26.6.2013 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Πετρελαιοειδών 07.01.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Πετρελαιοειδών 07.01.2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Πετρελαιοειδών 07.01.2015 H Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ. Ανδρέα Αβρααμίδη,Δασούπολη ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ. Ανδρέα Αβρααμίδη,Δασούπολη ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ MEDILAB ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗ SPORT DIMENSIONS ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 26.5.2014 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και τοποθετήσεις

Διαβάστε περισσότερα

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA Συνεργασία Α.Ι.Κ και C.I.I.M στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Master of Science in Management with Specialization in Insurance Στις 10 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εκδήλωση στο CIIM κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας για τους αποφοίτους/τελειοφοίτους Κυπριακών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 25.6.2012 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2008. Oλα τα αποτελέσματα κατά εκλογικό κέντρο αμμοχωστος 150.996 33,51% 150.016 33,29% 143.249 31,79% Α' ΓΥΡΟΣ. λευκωσια. λεμεσος.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2008. Oλα τα αποτελέσματα κατά εκλογικό κέντρο αμμοχωστος 150.996 33,51% 150.016 33,29% 143.249 31,79% Α' ΓΥΡΟΣ. λευκωσια. λεμεσος. ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2008 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ TΡΙΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 150.996 33,51% 150.016 33,29% 143.249 31,79% λευκωσια ΨΗΦΟΙ % Iωάννης Κασουλίδης 62.406 34,30% Τάσσος Παπαδόπουλος 58.921 32,38% Δημήτρης Χριστόφιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Ημερομηνία ΑΜ Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Δήμος Κοινότητα Τηλέφωνο Τηλέφωνο Φαρμακείου Οικίας 317 Κοσκινάς Σάββας Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Ημερομηνία ΑΜ Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Δήμος Κοινότητα Τηλέφωνο Φαρμακείου Τηλέφωνο Οικίας 298 Ιωάννου Λούης Δωδεκαννήσου 8 Δρόμος

Διαβάστε περισσότερα

1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α NIPIAGOGEIO AGIOU DOMETIOU 1 nip-ag-dometios1-lef@schools.ac.cy

1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α NIPIAGOGEIO AGIOU DOMETIOU 1 nip-ag-dometios1-lef@schools.ac.cy ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΟΛΗ 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α NIPIAGOGEIO AGIOU DOMETIOU 1 nip-ag-dometios1-lef@schools.ac.cy 2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ (ΣΚΕ) NIPIAGOGEIO AGIOU DOMETIOU (SKE) 3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 30.8.2012 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς με σύμβαση Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑ FINALWEEK ΤΑΞΗ 1 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ

Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑ FINALWEEK ΤΑΞΗ 1 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑ FINALWEEK ΤΑΞΗ 1 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ημερομηνία ΑΜ Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Δήμος Κοινότητα Τηλέφωνο Τηλέφωνο Φαρμακείου Οικίας 845 Τερίδης Άρης Λεωφ. Λεοντίου Α 181

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 50Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 1 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 Γ ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 27.17 2 ΣΙΤΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1998 Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 27.34 3 ΛΟΙΖΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1998 Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ 28.77

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 8/4/2014 ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 8/4/2014 ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 8/4/2014 ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ 9:00 Τ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ν Α Ρ Ξ Η Σ 9:15 80Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Θ. ΠΡΟΚΡ. 9:30 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Α 9:45 300Μ ΕΜΠ ΠΡΟΚΡ. Θ ΠΡΟΚΡ. 9:50 300Μ ΕΜΠ Α ΠΡΟΚΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009. 1. Ταυτότητα της Έρευνας

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009. 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009 1. Ταυτότητα της Έρευνας Διοργανωτές: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕΑ) και Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS express ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Kronos Express. 77777808 www.kronosexpress.com

KRONOS express ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Kronos Express. 77777808 www.kronosexpress.com KRONOS express ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 77777808 www.kronosexpress.com Kronos Express Προσφέρουµε τις πιο κάτω υπηρεσίες: 1 Υπηρεσία Door to Door: υνατότητα παραλαβής από οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΥΧΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΑΔΕΙΟΥΧΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 A/A ΑΡ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Εγκεκριμένες Υπηρεσίες ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 1. 007 KOMANETSI AQUATIC & FITNESS 28ης Οκτωβρίου 27 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22463360 2. 017 HILTONIA CLUB Λεωφ Μακαρείου Γ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ. Ώρα παρουσιάσεων: 10:15 11:15 π.μ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ. Ώρα παρουσιάσεων: 10:15 11:15 π.μ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΣΕ POWERPOINT ΑΙΘΟΥΣΑ Α Συντονίστρια: Αντρη Λοϊζίδου. Ώρα παρουσιάσεων: 10:15 11:15 π.μ. 1. Δημοτικό Χρυσελεούσας ΚΒ Το νερό στη ζωή μας 2.

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - Απόσταση 5.800m Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011 ΏΡΑ:18:00 1 9 ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 41+ ΒΕΤΕΡ ΠΔ Λ/ΣΙΑ ΓΣΠ 18:17 1 ος

Διαβάστε περισσότερα

77 Εκλογικά Κέντρα για τις εκλογές ΔΗΣΥ

77 Εκλογικά Κέντρα για τις εκλογές ΔΗΣΥ 77 Εκλογικά Κέντρα για τις εκλογές ΔΗΣΥ Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανακοινώνει ότι ενόψει της 6 ης Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Απριλίου 2013 και μέσα από την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) 31/12/2013 A/A ΑΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013-14 Ε.Κ. Ε.Γ.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) 31/12/2013 A/A ΑΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013-14 Ε.Κ. Ε.Γ. 1653 535212 Lambe Άννα Νηπ. Καλογερόπουλος LL 1636 533905 Αβερκίου Χαράλαμπος Λεμεσός Γ LL 4931 852168 Αβραάμ Αντωνία Νηπ. Πάφος Δ - Κάτω Περβολιών P 2814 631667 Αβραάμ Ελένη Σχολή Κωφών N 3543 723996

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ (4) Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Λ/ΣΙΑΣ (6)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ (4) Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Λ/ΣΙΑΣ (6) Βοηθοί ιευθυντές Α Πληροφορικής/Επιστ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 8408 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (10) Βοηθοί ιευθυντές Θρησκευτικών 6122 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Λ/ΣΙΑΣ (14) Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθοί ιευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2015-2016

Βοηθοί ιευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2015-2016 Βοηθοί ιευθυντές Φιλολογικών 7454 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΞΕΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ (12) 10689 ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ-ΠΕΤΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (12) Φυσικής 9206 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ (0) ΚΙΕ ΑΓ.ΝΙΚ.(Λ/ΣΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΛΜ 5127 Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (Μονή - Μοναγρούλι) 1240 Αγίοι Τριµιθιάς 77 5127 Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (Μονή -

ΚΩ ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΛΜ 5127 Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (Μονή - Μοναγρούλι) 1240 Αγίοι Τριµιθιάς 77 5127 Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (Μονή - 5127 Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (Μονή - Μοναγρούλι) 1240 Αγίοι Τριµιθιάς 77 5127 Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (Μονή - Μοναγρούλι) 5124 Άγιος Τύχωνας 12 5127 Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (Μονή - Μοναγρούλι) 1102 Αλάµπρα 45 5127

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.22.21 Αρ. Τηλ. : 22800729 Αρ. Φαξ : 22428277 E-mail : dde@moec.gov.cy 26 Αυγούστου 2013 Εγκρίθηκαν κατά το δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ Κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 λειτουργούν δεκαοκτώ συνολικά Επιτροπές για την προώθηση των σχολικών στόχων υπό την ευθύνη των Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντριών του Σχολείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 736 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 642 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Γιώργο Λοίζου και την κα Άννα Μυλωνά Φ/δι ΟΕΒ ως Μέλη του Δικαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

(3437) Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις. (ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤιΚΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ προϊοντα ΜΕ ΒΑΣΗ. ΜΠΑΝΑΝΕΣ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ προϊοντα)

(3437) Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις. (ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤιΚΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ προϊοντα ΜΕ ΒΑΣΗ. ΜΠΑΝΑΝΕΣ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ προϊοντα) Κ.Δ.Π. 386/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4025 της 19ης Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 386 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΛΑΠΑΤΡΟΣ,83

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΛΑΠΑΤΡΟΣ,83 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΛΑΠΑΤΡΟΣ,83 1 ον 20-20/1/1984 Απλό Ανδρών: Πρωτ. Άντρος Κυπριανού ευτ. Μίκης ΧΝεοφύτου Απλό Γυναικών: εν διεξήχθει. ιπλό Ανδρών: Πρωτ. Μίκης ΧΝεοφύτου/ Άντρος Κυπριανού ευτ. Ηρόδοτος Σταυρίδη/David

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. 2 Ανδρέας Ασπρόφτας 30x40 Λάδι σε ξύλο 800 1,200 500. 5 Ανδρέας Ασπρόφτας 24x30 Υδατογραφία σε χαρτί 500 700 500

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. 2 Ανδρέας Ασπρόφτας 30x40 Λάδι σε ξύλο 800 1,200 500. 5 Ανδρέας Ασπρόφτας 24x30 Υδατογραφία σε χαρτί 500 700 500 AlphaZmart Auctions Νεότερη & Σύγχρονη Τέχνη: Έλληνες και Κύπριοι Δημιουργοί Λευκωσία, 8 Μαΐου 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αρ. Καλλιτέχνης Διαστάσεις Υλικό Εκτίμηση Πώληση* 1 Γιώργος Κοτσώνης 22x12 Μικτή τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ.

ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αξίες, Γνώση, Αγωγή ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ. Αποτελέσματα Παγκύπριων Εισαγωγικών Εξετάσεων Από τον Ιούνιο του 2008, οπόταν και αποφοίτησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ι: Ενεργειακή κατάσταση των 25 επιλεγμένων κατοικιών και προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης με το συνεπαγόμενο

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ι: Ενεργειακή κατάσταση των 25 επιλεγμένων κατοικιών και προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης με το συνεπαγόμενο ELIH-MED PROJECT ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ι: Ενεργειακή κατάσταση των 25 επιλεγμένων κατοικιών και προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης με το συνεπαγόμενο κόστος 3 η Σεπτεμβρίου, 2012 3 Pericleous

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (9) 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 272 274 546 21 26 2 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ: 27/04/2015 - Η ΛΙΣΤΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΕΤΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδρομή του θεσμού της Μουσειακής Αγωγής. Α. Λειτουργία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής ΛΕΥΚΩΣΙΑ.

Ιστορική αναδρομή του θεσμού της Μουσειακής Αγωγής. Α. Λειτουργία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Ιστορική αναδρομή του θεσμού της Μουσειακής Αγωγής Α. Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής ΛΕΥΚΩΣΙΑ Λειτουργία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής 2014-2015 Εφαρμογή νέου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

2nd Game OUTDOOR 2x70m/2x50m A' Category - 21st CAF Championship 2011-2012 CYPRUS ARCHERY FEDERATION (20112011) CAF Field, 20-11-2011 Judges: Α' Χριστοδούλου Λάκης, Β' Κασσιανίδου Έλενα, Γ' Ιωάννου Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Ραγκφπριο Ρρωτάθλημα Γ Κατηγορίασ 13/14 Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής

Ραγκφπριο Ρρωτάθλημα Γ Κατηγορίασ 13/14 Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής Ραγκφπριο Ρρωτάθλημα Γ Κατηγορίασ 13/14 Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΙΝΑΣ ΧΥΣΟΧΟΥΣ 13-09-29 16:00:00 ΜΑΚΑΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΔΕΑΣ ΛΑΜΡΟΥ Ρ. ΛΑΜΡΟΣ ΑΓΥΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) 31/12/2013 A/A ΑΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013-14 Ε.Κ. Ε.Γ.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) 31/12/2013 A/A ΑΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013-14 Ε.Κ. Ε.Γ. 1 8976 Φλούρου Ελένη Πύλα S 2 110809 Κυριάκου Ελένη Λεμεσός ΚΕ LL 3 128070 Χρυσηλίου-Γεωργίου Χριστούλα Συνδετ. Λειτουργός Λ/κα - Αμμ. S 4 298419 Ιωάννου - Παναγή Χρυστάλλα Παλουριώτισσα Γ N K 5 310889

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 7.7.2010 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω διορισμούς με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση, με ισχύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ της 11 ης Ιουνίου 2014 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α)Μετατίθενται οι παρακάτω Ειρηνοδίκες ως εξής: Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών 1)Νίκαιας, Σπυριδούλα Τσίγκα του Αποστόλου, 2)Λαµίας, Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

Column1 Column2 Column4 Column6 No. Όνομα πελάτη Δώρο Επαρχία 1 ΑΚΗΣ ΤΤΟΟΥΛΙΑΣ Καύσιμα 20 ΛΑΡΝΑΚΑ 2 ΚΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Καύσιμα 20 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 3 ΛΑΠΠΑΣ

Column1 Column2 Column4 Column6 No. Όνομα πελάτη Δώρο Επαρχία 1 ΑΚΗΣ ΤΤΟΟΥΛΙΑΣ Καύσιμα 20 ΛΑΡΝΑΚΑ 2 ΚΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Καύσιμα 20 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 3 ΛΑΠΠΑΣ Column1 Column2 Column4 Column6 No. Όνομα πελάτη Δώρο Επαρχία 1 ΑΚΗΣ ΤΤΟΟΥΛΙΑΣ Καύσιμα 20 ΛΑΡΝΑΚΑ 2 ΚΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Καύσιμα 20 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 3 ΛΑΠΠΑΣ Καύσιμα 20 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ 4 ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΒΒΑ Καύσιμα 20 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: 7.2.25.4.39 Αρ. Τηλ.:22800773 Αρ. Φαξ:22800862 E-mail:igse@moec.gov.cy. 9 Μαΐου 2013

Αρ. Φακ.: 7.2.25.4.39 Αρ. Τηλ.:22800773 Αρ. Φαξ:22800862 E-mail:igse@moec.gov.cy. 9 Μαΐου 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.2.25.4.39 Αρ. Τηλ.:22800773 Αρ. Φαξ:22800862 E-mail:igse@moec.gov.cy 9 Μαΐου 2013 ιευθυντές/ντριες Γυµνασίων, Λυκείων, Εσπερινών Γυµνασίων

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 26 Μαρτίου 2015. Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ του Μεταποιητικού τομέα, 1 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Λευκωσία, 26 Μαρτίου 2015. Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ του Μεταποιητικού τομέα, 1 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Λευκωσία, 26 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ του Μεταποιητικού τομέα, 1 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προληπτικά Προγράμματα Οδοντιατρικών Υπηρεσιών για τη σχολική χρονιά 2013-14

Θέμα: Προληπτικά Προγράμματα Οδοντιατρικών Υπηρεσιών για τη σχολική χρονιά 2013-14 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.:21.8.01/2 Aρ. Τηλ.:22800729 Αρ. Φαξ : 22428277 E-mail : dde@moec.gov.cy ιευθυντές/ ιευθύντριες ημόσιων Νηπιαγωγείων

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Τ.Θ. 28823, Τ.Τ. 2083, Λευκωσία, Τηλ: 22-452258, Φαξ: 22-452292, www.cydadiet.org

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Τ.Θ. 28823, Τ.Τ. 2083, Λευκωσία, Τηλ: 22-452258, Φαξ: 22-452292, www.cydadiet.org A/A Επίθετο Ονομα Διεύθυνση 1 Αβερκίου Ξένια ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ 7Α, 2333 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2 Αβραάμ Δέσποινα ΙΠΠΑΡΧΟΥ 5, 2029 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 3 Αβραάμ Θάλεια 4 Αγαθαγγέλου Κλέλια ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ 7, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: circularsec@schools.ac.cy

E-mail: circularsec@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.24.07.11 Αρ. Τηλ.: 22800698/735 Αρ. Φαξ: 22800682 14 Ιανουαρίου 2015 E-mail: circularsec@schools.ac.cy ιευθυντές/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λευκωσίας 18/2/2013-30/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λευκωσίας 18/2/2013-30/4/2013 1 / 18 491 Σαββίδης Κύπρος Ιφιγενείας 24 200 μ. Από Εκκλησία Αγίου Δημητρίου Στρόβολος 22495463 22340305 252 Ηρακλέους Αθανάσιος Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 12 Απέναντι από ΜΡΜ Μιχαηλίδης Λευκωσία 22433480 22332622

Διαβάστε περισσότερα

GAP AKIS EXPRESS 18.5. ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΝΩΝ

GAP AKIS EXPRESS 18.5. ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΝΩΝ ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ 7501 ΛΑΡΝΑΚΑ Β ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4100 ΛΕΜΕΣΟΣ Α ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4101 ΛΕΜΕΣΟΣ Α ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4102 ΛΕΜΕΣΟΣ Α ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4103 ΛΕΜΕΣΟΣ Α ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΡΙΑΔΝΗ: Πρόγραμμα Κατάρτισης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας για το φαινόμενο του «εθισμού» των εφήβων στο διαδίκτυο καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Times και Guardian στα top 20 αποδέχτηκαν τους αποφοίτους. μας με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19+ και σπουδών.

Times και Guardian στα top 20 αποδέχτηκαν τους αποφοίτους. μας με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19+ και σπουδών. 3 μαθητές μας εξασφάλισαν ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΣ στην πρώτη επιλογή τους μέσα από τη διαδικασία των Παγκύπριων Εξετάσεων. 10 μαθητές μας εξασφάλισαν βαθμολογία πάνω από 19 στις Παγκύπριες εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λεμεσού 18/2/2013-30/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λεμεσού 18/2/2013-30/4/2013 1 / 41 308 Αριστοδήμου Μαρία Αγίας Φυλάξεως 64 Νοτίως λεωφόρου Μακαρίου Λεμεσός 25366340 25366244 18 02 13 808 Παντέλας Χρίστος Νίκου Παττίχη 97 Έναντι φρουταρίας ΠΑΝΕΡΙ Λεμεσός 25736646 25734005 614 Καραμανίδου

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Καταστήματος/Υπηρεσίας Διεύθυνση Αριθμός Ταχ.Κώδ Δήμος Προϊόν τιμή ( ) ΚΟΥΡΕΙΟ ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Δήμος Λεμεσού αντρικό κούρεμα 10.25 10.25 10.

Όνομα Καταστήματος/Υπηρεσίας Διεύθυνση Αριθμός Ταχ.Κώδ Δήμος Προϊόν τιμή ( ) ΚΟΥΡΕΙΟ ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Δήμος Λεμεσού αντρικό κούρεμα 10.25 10.25 10. ΚΟΥΡΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗ Δερύνειας- αντρικό κούρεμα 5.13 5.13 5.00 ΚΟΥΡΕΙΟ ΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λεμεσού αντρικό κούρεμα 10.25 10.25 10.00 ΚΟΥΡΕΙΟ EDELWEISS N&A STYLING LTD Λευκωσίας Λευκωσίας αντρικό κούρεμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 8.8.2013 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς

Διαβάστε περισσότερα