ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Hellenic Time Trial Challenge 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Hellenic Time Trial Challenge 2017"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Hellenic Time Trial Challenge 2017 Δοκιμασία ατομικής χρονομέτρησης αυτοκινήτων (Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Ατομικής Χρονομέτρησης που είναι εγκεκριμένος από τη ΓΣ της 22/04/2015 και όπως υποβλήθηκε από την Οργανωτική Επιτροπή του Επάθλου HTTC και εγκρίθηκε από την ΕΠΑ στις 12/06/2017) 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1. Όνομα θεσμού Περιγραφή αγώνα Ημερομηνία & τόπος διεξαγωγής του αγώνα Τρόπος διεξαγωγής του αγώνα ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 3 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ.4 4. ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5 5. ΑΡΘΡΟ 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΚΛΑΣΕΙΣ STOCK SPORT EXTREME Γενικές παρατηρήσεις ΑΡΘΡΟ 6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 7 ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ, ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΕΙΣ.9 9. ΑΡΘΡΟ 9 ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 10 ΠΟΙΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 11 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 12 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 13 ΕΠΑΘΛΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΡΘΡΟ 14 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ...11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.13 2

3 ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 Όνοµα θεσμού : Hellenic Time Trial Challenge 2017 Δοκιμασία ατοµικής χρονοµέτρησης αυτοκινήτων 1.2 Περιγραφή αγώνα: Διοργάνωση αγώνων µε τη µορφή πρωταθλήµατος. Τα αυτοκίνητα που θα συµµετέχουν θα είναι χωρισµένα σε κατηγορίες και κλάσεις. Οι συµµετέχοντες θα διαγωνίζονται στην κατηγορία που ανήκουν ανά τριάδες ή τετράδες, ανάλογα µε τον συγκεκριµένο αγώνα. Ο αγώνας θα αποτελείται από δύο (2) ξεχωριστά σκέλη, τα οποία θα έχουν ανεξάρτητη βαθµολογία το κάθε ένα. Κάθε αυτοκίνητο θα εκτελεί σε κάθε σκέλος, έναν (1) ελεύθερο και πέντε (5) χρονοµετρηµένους γύρους. Για την βαθµολογία του κάθε σκέλους θα προσµετρά ο συνολικός χρόνος των χρονοµετρηµένων γύρων και θα λαµβάνεται υπ όψιν για την κατηγορία και για την κλάση στην οποία διαγωνίζεται. Για την τελική κατάταξη της ηµέρας θα προστίθεται η βαθµολογία των δύο σκελών. Η εκκίνηση θα δίνεται εν κινήσει (flying) µε τη συµπλήρωση του αναγνωριστικού γύρου στην αφετηρία. Για λόγους ασφαλείας τα αυτοκίνητα θα εκκινούν µε χρονική διαφορά µεταξύ τους, κατά την κρίση του αλυτάρχη, σε σχέση µε το µήκος της διαδροµής. Δεν επιτρέπεται η προσπέραση σε όλες τις κατηγορίες. 1.3 Ηµεροµηνία & τόπος διεξαγωγής του αγώνα Σύµφωνα µε το πρόγραµµα. 1.4 Τρόπος διεξαγωγής του αγώνα Όπως στην περιγραφή. Σε περίπτωση διεξαγωγής την ίδια ηµέρα µε αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Ταχύτητας ή αναλόγως το µήκος της πίστας ή τον διαθέσιµο χρόνο, ενδέχεται να διαφοροποιηθούν σε αριθµό οι γύροι. ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2.1 Γίνεται δεκτό κάθε φυσικό η νοµικό πρόσωπο που κατέχει έγκυρη αγωνιστική άδεια διαγωνιζόµενου η αγωνιζόµενου κατηγορίας C και κατέχει έγκυρο δελτίο αθλητή, σύµφωνα µε τις εγκυκλίους της ΟΜΑΕ- ΕΠΑ. 3

4 2.2 Κάθε οδηγός µπορεί να συµµετέχει το µέγιστο σε δύο (2) κατηγορίες-κλάσεις. Κάθε αυτοκίνητο µπορεί να συµµετέχει, µε διαφορετικό οδηγό, στην ίδια κλάση έως δύο (2) φορές. ΑΡΘΡΟ 3: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ 3.1 Όποιος επιθυµεί να συµµετέχει στον αγώνα, οφείλει να συµπληρώσει τη δήλωση συµµετοχής και να την υποβάλει στη γραµµατεία της εκδήλωσης στα σηµεία και τον χρόνο που ανακοινώνονται. Οι συµµετέχοντες που δεν έχουν συµµετάσχει σε προηγούµενο αγώνα του θεσµού µέσα στη χρονιά, πρέπει µαζί µε τη δήλωση συµµετοχής να προσκοµίσουν φωτοτυπίες, της άδειας οδήγησης, της άδειας κυκλοφορίας και της ετήσιας αγωνιστικής αδείας. Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο δεν είναι στο όνοµα του συµµετέχοντα, πρέπει να προσκοµιστεί και σχετική εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη επικυρωµένη από αστυνοµικό τµήµα ή Κ.Ε.Π., στην οποία να αναφέρεται ότι του επιτρέπει να λάβει µέρος στον συγκεκριµένο αγώνα. Τα παραπάνω έγγραφα θα κρατηθούν σε φωτοαντίγραφο στην γραµµατεία του αγώνα. 3.2 Μετά την υποβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τον κανονισµό του αγώνα. Ο διαγωνιζόµενος µπορεί όµως να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο που δήλωσε µε άλλο της ίδιας κλάσης, µέχρι τον έλεγχο εξακρίβωσης. 3.3 Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης ένα αυτοκίνητο δεν ανταποκρίνεται στην κατηγορία που έχει εγγραφεί, το αυτοκίνητο αυτό µπορεί µετά από πρόταση του τεχνικού εφόρου και απόφαση αγωνοδίκη, να µεταφερθεί στην κατηγορία-κλάση που ανταποκρίνεται ή να µην γίνει αποδεκτό. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωµα, µε τη σύµφωνη γνώµη της ΟΜΑΕ-ΕΠΑ (άρθρο 74 του ΕΑΚ), να αρνηθεί εγγραφή οποιουδήποτε συµµετέχοντα και να αιτιολογήσει τους λόγους άρνησης. Η απόρριψη πρέπει να γνωστοποιηθεί στον ενδιαφερόµενο το αργότερο 24 ώρες µετά το κλείσιµο των εγγραφών. 3.4 Η υπογραφή της δήλωσης συµµετοχής σηµαίνει αυτόµατα ότι ο συµµετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον κανονισµό του θεσμού και παραδέχεται ότι οι καθιερωµένες από τον ΔΑΚ και ΕΑΚ δωσιδικίες, ισχύουν αποκλειστικά για κάθε θέµα που αφορά τον αγώνα. 3.5 Όλα τα συµµετέχοντα στον αγώνα αυτοκίνητα πρέπει να παρουσιασθούν µε τον οδηγό τους ή κάποιο εκπρόσωπό του στον προβλεπόµενο έλεγχο εξακρίβωσης που αναφέρεται στο πρόγραµµα του αγώνα. H εκπρόθεσµη προσέλευση συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων η οποία µπορεί να φθάσει µέχρι και την απαγόρευση εκκίνησης στον αγώνα εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας, που θα κριθεί από τους αγωνοδίκες. 3.6 Την ώρα του Τεχνικού Ελέγχου κάθε αγωνιζόµενος πρέπει να φέρει τα πρωτότυπα έγγραφα του αυτοκινήτου, άδεια ικανότητας οδήγησης και τις πινακίδες κυκλοφορίας (πολιτικές, αγωνιστικές ή 4

5 ιστορικού οχήµατος). 3.7 Για να επιτραπεί η εκκίνηση των αυτοκινήτων πρέπει υποχρεωτικά να είναι εγκατεστηµένα και σε κανονική λειτουργία τα συστήµατα ασφαλείας που προβλέπονται. Επίσης τα οχήµατα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε δύο καθρέφτες οπισθοπαρατήρησης. 3.8 Συµπληρωµατικοί έλεγχοι µπορούν να γίνουν στο αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε στιγµή πριν την εκκίνηση του αγώνα. 3.9 O αγωνιζόµενος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και των επισήµων δοκιµών οφείλει να φέρει πάνω στο αυτοκίνητό του τουλάχιστον την πίσω πινακίδα κυκλοφορίας (Υπουργείου, αγωνιστικές ή ιστορικές). ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 4.1 Το παράβολο συµµετοχής ορίζεται σε 100,00 Ευρώ. 4.2 Η δήλωση συµµετοχής δεν γίνεται δεκτή: Εάν δεν είναι υπογεγραµµένη από τον συµµετέχοντα. Εάν δεν συνοδεύεται από το παράβολο συµµετοχής ή απόδειξη κατάθεσης αυτού στον τραπεζικό λογαριασµό που υποδεικνύεται. Εάν δεν συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα (άδεια οδήγησης, άδεια κυκλοφορίας, αγωνιστική άδεια, θεωρηµένη εξουσιοδότηση στη περίπτωση που ο συµµετέχων δεν είναι ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου), στη περίπτωση που ο οδηγός δεν έχει συµµετάσχει σε προηγούµενο αγώνα του θεσµού µέσα στη χρονιά. 4.3 Τα παράβολα συµµετοχής επιστρέφονται στις εξής περιπτώσεις: Εάν η δήλωση συµµετοχής δεν γίνει δεκτή. Εάν η εκδήλωση µαταιωθεί. ΑΡΘΡΟ 5: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ Οι κατηγορίες που µπορούν να συµµετέχουν οι οδηγοί είναι 3 (τρείς): STOCK, SPORT, EXTREME 5.1 STOCK: 5

6 Στην κατηγορία Stock συµµετέχουν τα αυτοκίνητα µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Φέρουν ελαστικά χρήσης δρόµου - όχι semi slick. Ειδικά ο δείκτης φθοράς πέλµατος, (treadwear) θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 200, ο οποίος αναγράφεται στο πλάι του ελαστικού. Σε περίπτωση µη αναγραφής δείκτη φθοράς, το ελαστικό δεν θα γίνεται δεκτό. Δεν επιτρέπεται καµία µετατροπή στο σασί του αυτοκινήτου, αλλαγή άκρων (που µεταβάλλει το µεταξόνιο ή το µετατρόχιο), ψαλιδιών (ρυθµιζόµενα, τύπου Kit Car) και λοιπών τµηµάτων του αµαξώµατος και του συστήµατος διεύθυνσης. Επιτρέπεται η τοποθέτηση µπάρας θόλων και ψαλιδιών. Το εξωτερικό είναι πλήρες και δεν λείπει κανένα µέρος του. Το εσωτερικό είναι πλήρες. Επιτρέπεται η αντικατάσταση των εµπρός καθισµάτων µε τύπου Bucket, καθώς και η χρήση ζωνών ασφαλείας 4 σηµείων. Ο κινητήρας είναι παραγωγής του µοντέλου. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση-αλλαγή των σχέσεων του κιβωτίου ταχυτήτων µε αγωνιστικών, aftermarket, αλλαγή στη διάταξή του (τύπου "DOG" / σειριακό), ή η τοποθέτηση µπλοκέ διαφορικού, εκτός των περιπτώσεων που το αυτοκίνητο παράγεται µε αυτό. Κλάσεις: Δ: Έως 1.400cc ατµοσφαιρικά / έως 1.150cc µε υπερτροφοδότηση Γ: Από 1.401cc έως 1.600cc ατµοσφαιρικά / έως 1.400cc µε υπερτροφοδότηση Β: Από 1.601cc έως 2.000cc ατµοσφαιρικά / έως 1.600cc µε υπερτροφοδότηση Α: Πάνω από 2.000cc ατµοσφαιρικά / πάνω από 1.600cc µε υπερτροφοδότηση 5.2 SPORT: Στην κατηγορία Sport: Επιτρέπεται η χρήση µόνον ελαστικών TOYO TIRES Proxes R888,R888R ή NANKANG AR-1. Δεν επιτρέπεται καµία µετατροπή στο σασί του αυτοκινήτου,. αλλαγή άκρων (που µεταβάλλει το µεταξόνιο ή το µετατρόχιο), ψαλιδιών (ρυθµιζόµενα, τύπου Kit Car) και λοιπών τµηµάτων του αµαξώµατος και του συστήµατος διεύθυνσης. Επιτρέπεται η τοποθέτηση µπάρας θόλων και ψαλιδιών. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή στη διάταξη του κιβωτίου ταχυτήτων (Τύπου "DOG" / Σειριακό). Το εξωτερικό του αυτοκινήτου είναι πλήρες, και δεν λείπει κανένα µέρος του. Το εσωτερικό του αυτοκινήτου είναι πλήρες. Επιτρέπεται η αντικατάσταση των εµπρός καθισµάτων µε τύπου Bucket, καθώς και η χρήση ζωνών ασφαλείας 4 σηµείων. Επιτρέπεται η τοποθέτηση Roll bar / roll cage και η αφαίρεση µόνο των οπισθίων καθισµάτων και της µοκέτας εφ όσον έχει τοποθετηθεί Roll bar / roll cage. Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των υαλοπινάκων µε άλλους, άλλου υλικού, πάρα µόνον αντίστοιχου του εργοστασιακού. Κλάσεις: Δ: Έως 1.400cc ατµοσφαιρικά / έως 1.150cc µε υπερτροφοδότηση Γ: Από 1.401cc έως 1.600cc ατµοσφαιρικά / έως 1.400cc µε υπερτροφοδότηση Β: Από 1.601cc έως 2.000cc ατµοσφαιρικά / έως 1.600cc µε υπερτροφοδότηση Α: Πάνω από 2.000cc ατµοσφαιρικά / πάνω από 1.600cc µε υπερτροφοδότηση 5.3 EXTREME: Στην κατηγορία Extreme Συµµετέχουν όλα τα οχήµατα, ανεξαρτήτως µάρκας και τύπου ελαστικών, Open wheelers ή οχήµατα µε κινητήρα µοτοσικλέτας. 6

7 Όσα οχήµατα φέρουν ελαστικά τύπου Slick πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν roll cage τουλάχιστον 6 σημείων, καθίσματα αγωνιστικού τύπου καθώς και ζώνες ασφαλείας τουλάχιστον 4 σημείων. Η χρήση HANS είναι επιθυμητή για λόγους ασφαλείας. Κλάσεις: Δ: Ατμοσφαιρικά αυτοκίνητα που ΔΕΝ χρησιμοποιούν ελαστικά τύπου slick. Γ: Υπερτροφοδοτούμενα αυτοκίνητα που ΔΕΝ χρησιμοποιούν ελαστικά τύπου slick Β: Ατμοσφαιρικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν ελαστικά τύπου slick Α: Υπερτροφοδοτούμενα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν ελαστικά τύπου slick 5.4 Γενικές παρατηρήσεις: Δεν επιτρέπεται η χρήση Νίτρο ή Αιθανόλης (σε οποιαδήποτε µορφή) σε όλες τις κατηγορίες. Επιτρέπεται µόνον η χρήση καυσίµων, πρατηρίου Επιτρέπεται η αντικατάσταση των πορτών, µε πόρτες διαφορετικού υλικού (ή σχήµατος) µόνο εφόσον το αυτοκίνητο διαθέτει Roll Cage µε χιαστή µπάρα σε αυτές Δεν επιτρέπεται να έχουν αφαιρεθεί κύρια εξαρτήµατα από το εξωτερικό του αυτοκινήτου όπως προφυλακτήρες, καπό, πόρτες, καθρέφτες κτλ για λόγους ασφαλείας Τα φωτιστικά σώµατα του αυτοκινήτου, στο οπίσθιο τµήµα πρέπει υποχρεωτικά να είναι λειτουργικά σε όλες τις κατηγορίες, ενώ στο εµπρόσθιο τµήµα πρέπει υποχρεωτικά να είναι λειτουργικά στην κατηγορία Stock, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες µόνο κατά περίπτωση για τον συγκεκριµένο αγώνα, και κατά την κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής (θα ανακοινώνεται εγκαίρως) Επίλυση Διαφωνιών Η Οργανωτική Επιτροπή µε τον Τεχνικό Έφορο διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει κατηγορία ή κλάση σε αγωνιζόµενο, κατά την κρίσης της, βάσει κανονισµού. Σε περίπτωση που για τα παραπάνω προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά µε την κατηγορία ή την κλάση στην οποία ανήκει κάποιο αυτοκίνητο, υπεύθυνος για την επίλυση είναι αποκλειστικά, ο ορισµένος τεχνικός έφορος του αγώνα. Οποιοσδήποτε αγωνιζόµενος δεν συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις του τεχνικού εφόρου, µε απόφαση των αγωνοδικών, θα αποκλείεται. ΑΡΘΡΟ 6: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 6.1 Οι συµµετέχοντες πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν προστατευτικό κράνος και να είναι δεµένοι µε ζώνη ασφαλείας 3 τουλάχιστον σηµείων. Υποχρεωτική είναι και η χρήση αγωνιστικής φόρμας, έστω, χωρίς να πληρεί προδιαγραφές FIA

8 Το αυτοκίνητο πρέπει να διαθέτει πυροσβεστήρα προβλεπόµενο από τον ΚΟΚ, τοποθετηµένο σταθερά στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και να είναι εύκολα προσβάσιµος από την θέση του οδηγού. Ο πυροσβεστήρας θα πρέπει να είναι τοποθετηµένος µε ειδικά άγκιστρα γρήγορης απασφάλισης (µεταλλικά ή πλαστικά) που θα συγκρατούν πολύ καλά τον πυροσβεστήρα. Δεν θα επιτρέπεται η εκκίνηση αν ο πυροσβεστήρας δεν είναι σε προβλεπόµενη θέση, στερεωµένος σωστά και να είναι εν ισχύ. 6.3 Μέσα στο αυτοκίνητο απαγορεύεται να υπάρχουν ελεύθερα αντικείµενα ή εργαλεία. 6.4 Κατά τη διάρκεια του αγώνα, δεν επιτρέπεται το παράθυρο του οδηγού να είναι ανοικτό. Σε περίπτωση που βρεθεί όχηµα την ώρα του αγώνα µε παράθυρο ανοιχτό, τότε ο αγωνιζόµενος θα αποκλείεται µε µαύρη σηµαία. 6.5 Στα αυτοκίνητα ανοιχτού τύπου (cabrio) θα πρέπει υποχρεωτικά η οροφή (υφασµάτινη ή µεταλλική) να είναι κλειστή. 6.6 Όλα τα αυτοκίνητα πρέπει να φέρουν άγκιστρο ρυμούλκυσης στο εμπρός και στο πίσω μέρος τους. 6.7 Συνιστάται η τοποθέτηση κλωβού ασφαλείας (roll bar) σε όλα τα διαγωνιζόµενα αυτοκίνητα. 6.8 Σε περίπτωση µη τήρησης των παραπάνω δεν θα επιτρέπεται η εκκίνηση. 6.9 Σε όλη την διάρκεια του αγώνα θα βρίσκονται στον χώρο επανδρωμένα, ασθενοφόρο και πυροσβεστικό όχηµα. ΑΡΘΡΟ 7: ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ, ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7.1 Η σειρά εκκίνησης των ομάδων και των κλάσεων καθώς και το ωράριο πρέπει να καθορίζονται στον συμπληρωματικό κανονισμό. Αλλαγή αυτής της σειράς μπορεί να γίνει με απόφαση των Αγωνοδικών μόνο μετά τον έλεγχο εξακρίβωσης η οποία και θα γνωστοποιηθεί στους αγωνιζόμενους μαζί με την ανάρτηση του πίνακα εκκινούντων. 8

9 7.2 Οι αριθμοί συμμετοχής θα ξεκινάνε από το Αναγνώριση αυτοκινήτων βλ. παράρτημα (σελ. 13). ΑΡΘΡΟ 8: ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΕΙΣ 8.1 Για λόγους ασφαλείας, σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσπέραση κατά την διάρκεια του αγώνα. 8.2 Σε περίπτωση που ένας διαγωνιζόµενος πλησιάσει προπορευόµενο όχηµα και κινείται πιο γρήγορα από αυτό, τότε και µόνο µετά από ένδειξη ΜΠΛΕ σηµαίας από τον κριτή, ο διαγωνιζόµενος που θα εµποδίζεται, θα βγαίνει στον χώρο των pits. Από όπου θα επανεκκινήσει για να πραγµατοποιήσει την προσπάθεια του από την αρχή. ΑΡΘΡΟ 9: ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙΣ 9.1 Σε καµία περίπτωση αυτοκίνητο που έχει εκκινήσει από την έξοδο των pits, δεν επιτρέπεται κατά την διάρκεια τις προσπάθειας του, (συµπεριλαµβανόµενου και του αναγνωριστικού γύρου) να επιστρέψει στα pits, παρά µόνο, µετά από υπόδειξη του αλυτάρχη ή των κριτών. Αν ο διαγωνιζόµενος αντιληφθεί πρόβληµα και πρέπει να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητό του, αυτό γίνεται ανάβοντας τα φώτα προειδοποίησης κινδύνου (alarm), ώστε να ενηµερώσει για το πρόβληµα και φροντίζοντας να µην εµποδίζει την ασφαλή διέλευση των αυτοκινήτων που ακολουθούν. Αν κάποιος διαγωνιζόµενος επιστρέψει στα pits από λάθος ή από τεχνικό πρόβληµα, αποκλείεται από τον αγώνα. Κατά περίπτωση, µετά την άδεια της Οργανωτικής Επιτροπής και του Αλυτάρχη θα µπορεί να επαναλάβει την προσπάθειά του, µε πρόσθετο χρόνο (ποινή) 30 δευτερολέπτων στον συνολικό χρόνο του. ΑΡΘΡΟ 10: ΠΟΙΝΕΣ 10.1 Σε περίπτωση που διακοπεί ο αγώνας (KOKKINH σηµαία) για λόγους ασφαλείας, εξαιτίας κάποιου διαγωνιζόµενου (οδηγικό λάθος κλπ), τότε ο διαγωνιζόµενος που ευθύνεται, µπορεί να ξεκινήσει ξανά την προσπάθεια του από την αρχή, αλλά µε ποινή 30 δευτερολέπτων στον συνολικό του χρόνο. 9

10 10.2 Επίσης, ποινή 5 δευτερολέπτων επιφέρει κάθε επιβεβαιωµένη επαφή από αρµόδιο κριτή των πρόσθετων εµποδίων, (κορίνες / τζέρσεϊ κλπ) που οριοθετούν τα όρια και τις επιβραδύνσεις της πίστας και έχουν τοποθετηθεί από τον διοργανωτή. Αγωνιζόµενος που επαναλαµβάνει την προσπάθεια του, για οποιοδήποτε λόγο, µεταφέρει αθροιστικά όσες ποινές έχει λάβει, στο συνολικό του χρόνο Οι οδηγοί υποχρεούνται να είναι παρόντες στην ενηµέρωση (BRIEFING), πριν τον αγώνα. Η αδικαιολόγητη απουσία τους, επιφέρει τον αποκλεισµό τους, από τον αγώνα. ΑΡΘΡΟ 11: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τα αποτελέσµατα θα ανακοινώνονται στο χώρο τέλεσης του αγώνα, εντός τριάντα (30) λεπτών µετά την λήξη της εκδήλωσης και θα αναρτώνται στον επίσηµο πίνακα ανακοινώσεων. ΑΡΘΡΟ 12: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΦΕΣΕΙΣ 12.1 Οι ενστάσεις υποβάλλονται ως εξής: Σχετικά µε αντικανονική εγγραφή ή µε τον έλεγχο εξακρίβωσης 30 λεπτά µετά του τέλος του ελέγχου εξακρίβωσης. Σχετικά µε τεχνικά θέµατα µέσα σε 15 λεπτά από τον τερµατισµό του τελευταίου αυτοκινήτου. Σχετικά µε τα προσωρινά αποτελέσµατα της τελικής κατάταξης, µέσα σε 30 λεπτά από την ανάρτησή τους. Κατά της χρονοµέτρησης δεν χωράει καµία ένσταση Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στους Αγωνοδίκες. Πρέπει να συνοδεύονται από το σχετικό παράβολο, που είναι ίσο µε το ποσό συµµετοχής. Το παράβολο επιστρέφεται εφόσον η ένσταση γίνει δέκτη Σε περίπτωση υποβολής ένστασης, ο διαγωνιζόµενος κατά του οποίου έγινε η ένσταση, θέτει στη διάθεση των αγωνοδικών το αυτοκίνητο του, χωρίς καµία επιφύλαξη και συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις τους Κάθε παράβαση επιφέρει τον αποκλεισµό του από την εκδήλωση καθώς και σχετική αναφορά του συµβάντος στην ΟΜΑΕ-ΕΠΑ

11 Η ένσταση που γίνεται για τεχνικά θέµατα πρέπει να άφορα απολύτως συγκεκριµένα σηµεία του αυτοκινήτου και ο ενιστάµενος οφείλει να καταθέσει στον Αλυτάρχη, συµπληρωµατικά ποσά δαπανών αποσυναρµολόγησης, που απαιτούνται σύµφωνα µε την εγκύκλιο της ΟΜΑΕ-ΕΠΑ.Σχετικά µε το ποσό που απαιτείται για εξαρτήµατα που δεν αναφέρονται στην σχετική εγκύκλιο της ΟΜΑΕ-ΕΠΑ αποφασίζουν οι Αγωνοδίκες (βλέπε σχετική εγκύκλιο της ΟΜΑΕ-ΕΠΑ). Τα έξοδα για την αποσυναρµολόγηση και συναρµολόγηση του αυτοκινήτου καθώς και τα έξοδα µεταφοράς του αυτοκινήτου επιβαρύνουν τον ενιστάµενο αν η ένσταση δεν γίνει δεκτή και τον διαγωνιζόµενο κατά του οποίου έγινε η ένσταση αν αυτή γίνει δεκτή. Αν η ένσταση δεν γίνει δεκτή και τα έξοδα για τις εργασίες και τη µεταφορά του αυτοκινήτου είναι µεγαλύτερα από το ποσόν που έχει κατατεθεί η διαφορά θα επιβαρύνει τον ενιστάµενο. Σε αντίθετη περίπτωση αν τα έξοδα είναι λιγότερα θα του επιστραφεί η διαφορά Οι συµµετέχοντες έχουν το δικαίωµα της έφεσης που υποβάλλεται σύµφωνα µε τα όσα ορίζει ο ΕΑΚ (άρθρο 181 και επόµενα) και πρέπει να συνοδεύεται από το τριπλάσιο της συµµετοχής Για ότι δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισµό, θα ισχύουν οι διατάξεις του γενικού κανονισµού αγώνων ατοµικής χρονοµέτρησης αυτοκινήτων και του ΕΑΚ (άρθρο 171 κλπ). ΑΡΘΡΟ 13: ΕΠΑΘΛΑ - ΑΠΟΝΟΜΗ 13.1 Απονέµονται έπαθλα για το σύνολο των δύο σκελών της ηµέρας στους 3 πρώτους κάθε κλάσης, εφόσον περάσουν τεχνικό έλεγχο τουλάχιστον 5 αυτοκίνητα ανά κλάση. Σε αντίθετη περίπτωση στα 4 αυτοκίνητα παίρνουν έπαθλο οι 2 πρώτοι και τέλος, στα 3 αυτοκίνητα µόνον ο πρώτος Η απονοµή των επάθλων θα γίνεται αµέσως µετά το τέλος της εκδήλωσης. Η παρουσία των νικητών είναι υποχρεωτική. ΑΡΘΡΟ 14: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 14.1 Ένας αγωνιζόµενος µπορεί να καταταγεί σε έναν αγώνα, εφόσον ολοκληρώσει επιτυχηµένα το ένα από τα δύο σκέλη. Θα πάρει την επόµενη θέση του τελευταίου της κλάσης που συµπλήρωσε και τα δύο σκέλη Σε κάθε αγώνα, συντάσσεται πίνακας γενικής κατάταξης της κατηγορίας και της κλάσης των αυτοκινήτων που πρόκειται να βαθµολογηθούν. Η κάθε κατηγορία και κλάση προσµετράται αν έχουν περάσει Τεχνικό Έλεγχο τουλάχιστον 3 αυτοκίνητα, 11

12 και απονέµονται οι πιο κάτω βαθµοί σε κάθε σκέλος: Ο πρώτος 20 βαθµούς Ο δεύτερος 17 βαθµούς Ο τρίτος 15 βαθµούς Ο τέταρτος 13 βαθµούς Ο πέµπτος 11 βαθµούς Ο έκτος 9 βαθµούς Ο έβδοµος 7 βαθµούς Ο όγδοος 5 βαθµούς Ο ένατος 3 βαθµούς Ο δέκατος 1 βαθµό 14.3 Για την επίλυση ισοβαθµιών που προκύπτουν στο τέλος της βαθµολογίας για την απονοµή των τίτλων (όταν έχει ολοκληρωθεί το πρόγραµµα των αγώνων του έτους) εφαρµόζεται η αρχή της επίλυσης της ισοβαθµίας µε την πρόκριση του ισοβαθµώντας που διαθέτει τις περισσότερες καλύτερες θέσεις. Δηλαδή, ελέγχονται πόσες πρώτες θέσεις έχει, πόσες δεύτερες κτλ, µέχρις ότου επιλυθεί η ισοβαθµία. Εάν η ισοβαθµία συνεχίζεται τότε οι ισοβαθµούντες παίρνουν την ίδια θέση στον πίνακα κατάταξης, ο δε επόµενος παίρνει την µεθεπόµενη Ένας διαγωνιζόµενος µπορεί κατά την διάρκεια του έτους να αλλάξει κατηγορία ή κλάση, οπότε το όνοµα του θα αναφερθεί στους αντίστοιχους πίνακες της βαθµολογίας στην οποία συµµετείχε κατά την διάρκεια του έτους και τους αντίστοιχους αγώνες. Οι βαθµοί του όµως δεν µεταφέρονται στην νέα κατηγορία ή κλάση. Εκ µέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13

1.3.3 Special: Στις κατηγορίες Special Επιβάλλεται η χρήση Roll Cage. Special 3 (S3): Έως 1.600cc / έως 1.400cc με Turbo

1.3.3 Special: Στις κατηγορίες Special Επιβάλλεται η χρήση Roll Cage. Special 3 (S3): Έως 1.600cc / έως 1.400cc με Turbo ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 Όνομα Παιδιάς: GTCC (Greek Track Championship of Clubs) 1.2 Περιγραφή παιδιάς: Διοργάνωση εκδήλωσης για από τα οργανωμένα Clubs με τη μορφή πρωταθλήματος. Τα αυτοκίνητα που θα συμμετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Hellenic Time Trial Challenge 2017 Δοκιμασία ατομικής χρονομέτρησης αυτοκινήτων

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Hellenic Time Trial Challenge 2017 Δοκιμασία ατομικής χρονομέτρησης αυτοκινήτων ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Hellenic Time Trial Challenge 2017 Δοκιμασία ατομικής χρονομέτρησης αυτοκινήτων 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ STOCK.3 ΑΡΘΡΟ 1 - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ STOCK..3 1.1 Επιτρεπόμενα αυτοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΑΘΛΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΑΘΛΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΑΘΛΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 Όνοµα Παιδιάς: Hellenic Time Trial Challenge Supported by TOYO TIRES Ελληνικές Παιδιές Δοκιµασίας Χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Hellenic Time Trial Challenge 2017 Δοκιμασία ατομικής χρονομέτρησης αυτοκινήτων

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Hellenic Time Trial Challenge 2017 Δοκιμασία ατομικής χρονομέτρησης αυτοκινήτων ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Hellenic Time Trial Challenge 2017 Δοκιμασία ατομικής χρονομέτρησης αυτοκινήτων 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ STOCK.3 ΑΡΘΡΟ 1 - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ STOCK..3 1.1 Επιτρεπόμενα αυτοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Time Trial Challenge 2017

Hellenic Time Trial Challenge 2017 Hellenic Time Trial Challenge 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αριθμός Μητρώου ΕΠΑ: 137 25/09/2017 Δοκιμασία ατομικής χρονομέτρησης αυτοκινήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΕΠ.Α.) 1 ΠPOΓPAMMA

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ DRIFT & φιλικός αγώνας GP

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ DRIFT & φιλικός αγώνας GP ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2 ος αγώνας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ DRIFT & φιλικός αγώνας GP ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΑΜΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Δευτέρα 15.08.13 ώρα 18:00 Λήξη

Διαβάστε περισσότερα

1 ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 2016 HELLENIC TIME TRIAL CHALLENGE

1 ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 2016 HELLENIC TIME TRIAL CHALLENGE 1 ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 2016 HELLENIC TIME TRIAL CHALLENGE ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Αριθμός Μητρώου ΕΠΑ: 135-31/10/2016 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΑΝΣΕΡΡΑϊΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ GP & DRIFT 2016 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΑΝΣΕΡΡΑϊΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ GP & DRIFT 2016 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΑΝΣΕΡΡΑϊΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ GP & DRIFT 2016 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΑΜΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΣ Η Λ.Α.Μ.Σ µετά από έγκριση της ΟΜΑΕ-ΕΠΑ διοργανώνει 5 αγώνες GP & DRIFT για το έτος 2016

Διαβάστε περισσότερα

DRIFT START LINE CUP 2013 & φιλικός αγώνας GP

DRIFT START LINE CUP 2013 & φιλικός αγώνας GP ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ος αγώνας DRIFT START LINE CUP 2013 & φιλικός αγώνας GP Σάββατο, 25 Μαΐου MEMPHIS-GOKART ΝΑΥΠΛΙΟ OΡΓΑΝΩΣΗ START LINE Μιλτιάδου και Δημοκρατίας 47, Παλ. Φάληρο - Tηλ. & fax:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ο.Θ. ΑΓΩΝΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Α.Ο.Θ. ΑΓΩΝΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Α.Ο.Θ. ΑΓΩΝΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2 ΑΓΩΝΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΏΝ & ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1.06.2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΠΑΝΣΕΡΡΑϊΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ GP & DRIFT 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ 06 Μαρτίου 2016

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΠΑΝΣΕΡΡΑϊΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ GP & DRIFT 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ 06 Μαρτίου 2016 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ος αγώνας ΠΑΝΣΕΡΡΑϊΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ GP & DRIFT 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ 06 Μαρτίου 2016 ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΑΜΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών ευτέρα 22-02-16 ώρα 18:00 Λήξη Εγγραφών Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Φιλική ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ (DRIFT & GP TUNING)

Φιλική ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ (DRIFT & GP TUNING) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Φιλική ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ (DRIFT & GP TUNING) ΚΥΡΙΑΚΗ, 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Π.Ε.Λ. - ΛΑΜΙΑ OΡΓΑΝΩΣΗ Α.Λ.Α. ΛΑΜΙΑΣ Ροζάκη Αγγελή 41, Λαµία - 35 100

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΜΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών : 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 και ώρα 09:00 Λήξη εγγραφών : 02 ΜΑΙΟΥ 2014 και ώρα 21:00 Έλεγχος Εξακρίβωσης : 11 ΜΑΙΟΥ 2014 και ώρα 09:00 έως 10:00 Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

9 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

9 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 1 9 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ Σάββατο - Κυριακή 20-21 Ιουνίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΙΟΥ 2009 ΩΡΑ 17: 00 ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΩΡΑ 22:00 ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1ος ΑΓΩΝΑΣ - 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

1ος ΑΓΩΝΑΣ - 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 1ος ΑΓΩΝΑΣ - 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤΜΑΝΙΑ - ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : ΦΙΛΜΠΑ Ο αγώνας θα προσμετρήσει και στο ΑΧΑΙΚΟ ΚΥΠΠΕΛΟ SUPER LAP 2013 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν License

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΙΛ.Μ.Π.Α

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΙΛ.Μ.Π.Α ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤΜΑΝΙΑ ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ ΠΑΤΡΑ Αριθμός Μητρώου ΕΠΑ: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΙΛ.Μ.Π.Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Λήξη Εγγραφών Διοικητικός & Τεχνικός Έλεγχος Υποχρεωτική Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΚΗ ΛΕΣΧΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΚΗ ΛΕΣΧΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΚΗ ΛΕΣΧΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 6ος Αγώνας Πρωταθλήματος αυτοκινήτων πλαγιολίσθησης ζευγαριών DRIFT 6ος Αγώνας Κυπέλλου αυτοκινήτων πλαγιολίσθησης μονών περασμάτων DRIFT 9-9-2017 ΠΙΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Έναρξη εγγραφών Πέμπτη 18 Μαΐου. Λήξη εμπρόθεσμων εγγραφών : Πέμπτη 25 Μαΐου 24:00

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Έναρξη εγγραφών Πέμπτη 18 Μαΐου. Λήξη εμπρόθεσμων εγγραφών : Πέμπτη 25 Μαΐου 24:00 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών Πέμπτη 18 Μαΐου Λήξη εμπρόθεσμων εγγραφών : Πέμπτη 25 Μαΐου 24:00 Λήξη εκπρόθεσμων εγγραφών: Παρασκευή 26 Μαΐου 24:00 Έλεγχος εξακρίβωσης: Παρασκευή 26 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός κανονισμός ΤΡΙΠΟΛΗ ΜΑΪΟΥ & 01 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Λήξη εγγραφών: Πέμπτη 29 Μαΐου 24:00

Ειδικός κανονισμός ΤΡΙΠΟΛΗ ΜΑΪΟΥ & 01 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Λήξη εγγραφών: Πέμπτη 29 Μαΐου 24:00 Ειδικός κανονισμός ΤΡΙΠΟΛΗ 30-31 ΜΑΪΟΥ & 01 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Λήξη εγγραφών: Πέμπτη 29 Μαΐου 24:00 Έλεγχος εξακρίβωσης: Παρασκευή 30 Μαΐου 08:30-10:30 Ενημέρωση αγωνιζομένων: Παρασκευή 30 Μαΐου 10:45 Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

1 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ 1 os ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟ KARTODROMO 2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

1 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ 1 os ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟ KARTODROMO 2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ 1 os ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟ KARTODROMO 2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ KARTODROMO Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015 Οργάνωση: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών

Διαβάστε περισσότερα

(ME ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ

(ME ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ 17 ο rally sprint ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ (ME ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ Λ.Α.Μ.Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής Σαββατο 5 Νοεμβρίου 2011 Λήξη Εγγραφών

Διαβάστε περισσότερα

1ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

1ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ KARTODROMO Κυριακή 20 Μαρτίου 2016 Οργάνωση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 07 Μαρτίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟY ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTΟΣ ΚΑΡΤ 1 ος ΑΓΩΝΑΣ D-CUP 2015 Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015, KARTODROMO ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Οργάνωση: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΜΑΕ: 102 / 19.10.2015

Διαβάστε περισσότερα

-Το Αθλητικό Σωματείο Μ.Ο.Ξ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΙ Μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ διοργανώνει τον. 4ο Αγώνα του Πρωταθλήματος Motocross Βορείου Ελλάδος 2016.

-Το Αθλητικό Σωματείο Μ.Ο.Ξ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΙ Μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ διοργανώνει τον. 4ο Αγώνα του Πρωταθλήματος Motocross Βορείου Ελλάδος 2016. 4 ος Αγώνας Πρωταθλήματος Motocross ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2016 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ -Το Αθλητικό Σωματείο Μ.Ο.Ξ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΙ Μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ διοργανώνει τον 4ο Αγώνα του Πρωταθλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Ορισµός

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Ορισµός ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Ορισµός Η Λέσχη 4X4 Κοµοτηνής διοργανώνει την πρώτη παιδιά φιλικού χαρακτήρα µε την ονοµασία Wild terrain 08, To Σαββατοκύριακο 29-30 Mαρτίου 2008 στην περιοχή της Κοµοτηνής. 2. Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 4Χ4 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ WILD TERRAIN

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 4Χ4 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ WILD TERRAIN ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 4Χ4 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ WILD TERRAIN 27 28/2/ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΕΠ.Α.) 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής 10/2/2016 Λήξη Εγγραφών Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 4Χ4 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ WILD TERRAIN

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 4Χ4 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ WILD TERRAIN ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 4Χ4 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ WILD TERRAIN 23-24 ΜΑΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΕΠ.Α.) 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής ΠΕΜΠΤΗ 30/04/2015 Λήξη Εγγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2 ος ΑΓΩΝΑΣ CUP 2016 ΠΑΤΡΑ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Πίστα: Kartmania(ΠΑΤΡΑ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Σελίδα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 18 & 19 Ιουλίου 2015 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 052 / 09.06.15 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ((ΕΠ..Α.. )) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Αεροδρόµιο Ελληνικού, 24 Οκτωβρίου 2004 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αεροδρόµιο Ελληνικού, 24 Οκτωβρίου 2004 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TRIAL 4X4» Αεροδρόµιο Ελληνικού, 24 Οκτωβρίου 2004 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών ευτέρα 11 Οκτωβρίου Λήξη εγγραφών ευτέρα 18 Οκτωβρίου ώρα 18:00 Έλεγχος εξακρίβωσης Κυριακή 24 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Λήξη εγγραφών Παρασκευή 31.08.12, ώρα 21.00. Ενηµέρωση αγωνιζοµένων και Κυριακή 09.09.12, ώρα 08.30-09.30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Λήξη εγγραφών Παρασκευή 31.08.12, ώρα 21.00. Ενηµέρωση αγωνιζοµένων και Κυριακή 09.09.12, ώρα 08.30-09.30 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Λήξη εγγραφών Παρασκευή 31.08.12, ώρα 21.00 Τεχνικός έλεγχος Σάββατο 08.09.12, ώρα 15.00-19.00 στο «Μπαρουτάδικο» Αιγάλεω, Ιερά Οδός 290 200 µ. Μετά την Θηβών µε κατεύθυνση προς Ελευσίνα Ενηµέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ PRACTICE DAY 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΚΑΡΤΜΑΝΙΑ - ΠΑΤΡΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών : ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ώρα 10:00 Λήξη εγγραφών : ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ώρα 12:00 Τεχνικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 ος ΑΓΩΝΑΣ CUP 2015 ΠΑΤΡΑ 03 MAIOY 2015 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Πίστα:Kartmania (ΠΑΤΡΑ) ΑΕΕ: 026/23.04.2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1..... Οργάνωση.......2

Διαβάστε περισσότερα

1 ο DIRT GAMES A.Σ.Μ.Α

1 ο DIRT GAMES A.Σ.Μ.Α 1 ο DIRT GAMES A.Σ.Μ.Α 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΧΑΛΚΙΔΑ Αριθμός Μητρώου ΕΠΑ:143 /10.11.2016 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΕΠ.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Λήξη Εγγραφών Διοικητικός

Διαβάστε περισσότερα

3ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟY ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ KARTING 2017 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

3ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟY ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ KARTING 2017 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 3ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟY ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ KARTING 2017 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ SPARTA RACING CIRCUIT ΣΠΑΡΤΗ Κυριακή 7 Μαΐου 2017 Αριθμός Μητρώου 047-4/4/2017 Οργάνωση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2 ος ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΛΟΥΞ 2013

2 ος ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΛΟΥΞ 2013 2 ος ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΛΟΥΞ 2013 ΠΑΤΡΑ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Πίστα: Kartmania(ΠΑΤΡΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1..... Οργάνωση.......2 2. Πρόγραμμα 3 3..Συμμετοχές...4-5 4. Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

4 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ & KARTODROMO. Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014. Οργάνωση: ΑΡΤΕΜΙΣ. Συμπληρωματικός Κανονισμός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

4 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ & KARTODROMO. Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014. Οργάνωση: ΑΡΤΕΜΙΣ. Συμπληρωματικός Κανονισμός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 4 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ & 3 ος ΑΓΩΝΑΣ CUP 2014 KARTODROMO Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014 Οργάνωση: ΑΡΤΕΜΙΣ Συμπληρωματικός Κανονισμός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 13 Οκτωβρίου Λήξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ 2013 2oς ΑΓΩΝΑΣ - ΑΘΗΝΑ - ΚΑΡΤΟΔΡΟΜΟ Οργανωτής AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΛΠΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ 2013 2oς ΑΓΩΝΑΣ - ΑΘΗΝΑ - ΚΑΡΤΟΔΡΟΜΟ Οργανωτής AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΛΠΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ 2013 2oς ΑΓΩΝΑΣ - ΑΘΗΝΑ - ΚΑΡΤΟΔΡΟΜΟ Οργανωτής AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΛΠΑ Συμπληρωματικός Κανονισμός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 21/4/2013 Λήξη εγγραφών Μ. Πέμπτη 2/5/2013 ώρα 18.00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΙΣΤΑΣ (TRACK DAY)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΙΣΤΑΣ (TRACK DAY) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΙΣΤΑΣ (TRACK DAY) 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ως Ηµέρα Πίστας (track day), ορίζεται η εκδήλωση που επιτρέπει σε οποιονδήποτε οδηγό, κάτοχο έγκυρης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, να δοκιµάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΙΤΣΩΝΑ 26 & 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΡΙΤΣΩΝΑ 26 & 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2016 ΡΙΤΣΩΝΑ 26 & 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Αριθμός Μητρώου ΕΠΑ: 017/03.03.2016 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής: Δευτέρα 07.03.16 Λήξη Εγγραφών: Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

1 ο DIRT GAMES 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ 4Χ4 ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΥΠΟΥ ENDURO. Αριθμός Μητρώου ΕΠΑ:143 /

1 ο DIRT GAMES 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ 4Χ4 ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΥΠΟΥ ENDURO. Αριθμός Μητρώου ΕΠΑ:143 / 1 ο DIRT GAMES 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ 4Χ4 ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΥΠΟΥ ENDURO Αριθμός Μητρώου ΕΠΑ:143 /10.11.2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΕΠ.Α.) 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Λήξη Εγγραφών Διοικητικός

Διαβάστε περισσότερα

KARTING SUPER CUP 2016 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

KARTING SUPER CUP 2016 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ KARTING SUPER CUP 2016 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ KARTODROMO ΑΦΙΔΝΕΣ Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016 Αριθμός Μητρώου ΕΠΑ: 144-10/11/2016 Οργάνωση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOKHPYΞH ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠPΩTAΘΛHMATΟΣ KARTING 2016

ΠPOKHPYΞH ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠPΩTAΘΛHMATΟΣ KARTING 2016 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (O.M.A.E) ΠPOKHPYΞH ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠPΩTAΘΛHMATΟΣ KARTING 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΕΠ.Α.) 1η έκδοση: 11/02/2016 2 η έκδοση: 28/06/2016 H ΕΠΑ/ΟΜΑΕ σύμφωνα με τον ΔΑΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣMOΣ. 2. Evia Trophy

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣMOΣ. 2. Evia Trophy ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣMOΣ 2. Evia Trophy 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής 1.3.2014 Λήξη Εγγραφών Συμμετοχής 31.3.2014, 18.00 ώρα Διανομή βιβλίου Διαδρομής (RoΑd Book) 3.4.2014, 20.00 Δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ DRAGSTER AUTO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ DRAGSTER AUTO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ DRAGSTER AUTO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Λήξη συμμετοχών 02/07/2014 20.00 Γραμματεία Άνοιγμα πύλης Αεροδρομίου 05/07/2014 10.00 Πύλη Διοικητικός & Τεχνικός Έλεγχος Υποχρεωτική Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αγώνας DRAGSTER Αυτοκινήτων Κυπέλλου Ελλάδας Αγώνας Πρωταθλήματος DRAGSTER Μοτοσικλετών. Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Ιουνίου 2007

Αγώνας DRAGSTER Αυτοκινήτων Κυπέλλου Ελλάδας Αγώνας Πρωταθλήματος DRAGSTER Μοτοσικλετών. Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Ιουνίου 2007 Αγώνας DRAGSTER Αυτοκινήτων Κυπέλλου Ελλάδας Αγώνας Πρωταθλήματος DRAGSTER Μοτοσικλετών Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών 23 24 Ιουνίου 2007 Ειδικός Κανονισμός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 4 Ιουνίου ώρα

Διαβάστε περισσότερα

1 ος GP ΑΓΩΝΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ XΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

1 ος GP ΑΓΩΝΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ XΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ος GP ΑΓΩΝΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ XΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ SAN NIKOLAS KAΛAMATAΣ Αριθμός Μητρώου ΕΠΑ: 057/17.05.2016 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΕΠ.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Λήξη Εγγραφών Διοικητικός & Τεχνικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ KARTING 2017

ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ KARTING 2017 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (O.M.A.E) ΠPOKHPYΞH ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠPΩTAΘΛHMATΟΣ KARTING 2017 ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ KARTING 2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΕΠ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ /

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ TRIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ TRIAL 2.ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3.ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 4.ΣΗΜΑΝΣΗ (ΧΑΡΑΞΗ)ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ TRIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ TRIAL 2.ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3.ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 4.ΣΗΜΑΝΣΗ (ΧΑΡΑΞΗ)ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ TRIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ TRIAL 2.ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3.ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 4.ΣΗΜΑΝΣΗ (ΧΑΡΑΞΗ)ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 5.ΤΜΗΜΑΤΑ(ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ) 6.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 7.ΕΚΚΙΝΗΣΗ 1 / 14 8.ΒΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ OΡΓΑΝΩΣΗ START LINE Μιλτιάδου και Δημοκρατίας 47, Παλ. Φάληρο - Tηλ. & fax: 210 9812341 e-mail: startline@techlink.gr - web: www.startline.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α. Γραμματεία

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α. Γραμματεία Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Δευτέρα, 5/6/2006 στα γραφεία της Λέσχης 4Χ4 Εκάλη, Λ. Διονύσου 5, 14565 Εκάλη, Τηλ 210-8132569 fax 210 6250892 races@4x4ekaliclub.gr Κιν.6972425999. ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Λ.Ε.Μ. 2oς ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ DRAGSTER ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Α.Λ.Ε.Μ. 2oς ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ DRAGSTER ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Α.Λ.Ε.Μ 2oς ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ DRAGSTER ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 2007 ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 13, 14 & 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών Πέµπτη 05.04.07 Λήξη εγγραφών Πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

34 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ 27-28 Σεπτεμβρίου 2014

34 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ 27-28 Σεπτεμβρίου 2014 34 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ 27-28 Σεπτεμβρίου 2014 Συμπληρωματικός Κανονισμός Οργάνωση 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου Έναρξη Εγγραφών Μόνιμη Γραμματεία Παρασκευή 19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΘΛΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΓΩΝΩΝ ΧΩΜΑΤΙΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ TIMED RALLY CHALLENGE & DIRT GAMES CHALLENGE 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΘΛΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΓΩΝΩΝ ΧΩΜΑΤΙΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ TIMED RALLY CHALLENGE & DIRT GAMES CHALLENGE 2017 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (O.M.A.E) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΘΛΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΓΩΝΩΝ ΧΩΜΑΤΙΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ TIMED RALLY CHALLENGE & DIRT GAMES CHALLENGE 2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΕΠ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2015

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (O.M.A.E) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΕΠ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 2.1 Εφεδρικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAG DAY ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2016

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAG DAY ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2016 1 ος Αγώνας Drag Day 0-400 Ξάνθης 2016 Ημερομηνίες: 26-27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Τόπος Τέλεσης: Αεροδρόμιο Ζυγού Ξάνθης Αριθμός Μητρώου ΕΠΑ: 023/10.03.16 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAG DAY ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2015

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (O.M.A.E) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΕΠ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ... 3 ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

12 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ - ΖΥΓΟΒΙΣΤΙΟΥ

12 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ - ΖΥΓΟΒΙΣΤΙΟΥ 12 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ - ΖΥΓΟΒΙΣΤΙΟΥ 27 & 28 Ιουλίου 2013 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ OΡΓΑΝΩΣΗ START LINE Μιλτιάδου και Δημοκρατίας 47, Παλ. Φάληρο - Tηλ. & fax: 210 9812341

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ ΑΝΑΒΑΣΗ ΠΙΤΙΤΣΑ 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 17-18/10/2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ((ΕΠ..Α.. )) ΠPOΓPAMMA Έναρξη Eγγραφών Συμμετοχής ΠΕΜΠΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Λήξη Eγγραφών Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

5 th PATRAS INTERNATIONAL CIRCUIT for KART ΠΑΤΡΑ, 28-29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

5 th PATRAS INTERNATIONAL CIRCUIT for KART ΠΑΤΡΑ, 28-29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 5 th PATRAS INTERNATIONAL CIRCUIT for KART ΠΑΤΡΑ, 28-29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών Τρίτη 25/06/2013 Λήξη εγγραφών Δευτέρα 09/09/2013, ώρα 22.00 Δημοσίευση πίνακα συμμετεχόντων Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 7-8/10/2006 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ROAD BOOK

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 7-8/10/2006 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ROAD BOOK Πρωτάθληµα Cross-Country ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 7-8/10/2006 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ROAD BOOK ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών συµµετοχής 15/9/2006 Λήξη εγγραφών συµµετοχής 3/10/2006 Ενηµερώσεις αγωνιζοµένων ιανοµή ροµοβιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2015

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (O.M.A.E) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΕΠ.Α.) Οι όποιες αλλαγές/προσθήκες σε σχέση με την πρώτη δημοσίευση εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Αγώνας Πρωταθλήματος DRAGSTER Αυτοκινήτων. Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών 13 14 Σεπτεμβρίου 2008

Αγώνας Πρωταθλήματος DRAGSTER Αυτοκινήτων. Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών 13 14 Σεπτεμβρίου 2008 Αγώνας Πρωταθλήματος DRAGSTER Αυτοκινήτων Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών 13 14 Σεπτεμβρίου 2008 Ειδικός Κανονισμός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 1 Σεπτ. ώρα 18.00 2. Λήξη εγγραφών. Τρίτη 9 Σεπτ. ώρα 22.00.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 76 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τηλ. Επικοινωνίας: 6944531231 Email: ellada.racingclub@gmail.com Πίστα: Πίστα Καρτ Μεγάρων Athens Circuit Megara Kart Είδος Αγώνα: 2 ος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ SERRES RALLY 2015 REGULARITY RALLY RAID

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ SERRES RALLY 2015 REGULARITY RALLY RAID ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ SERRES RALLY 2015 REGULARITY RALLY RAID 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής 1/8/2015 Λήξη Εγγραφών Συμμετοχής 22/8/2015 Διανομή βιβλίου Διαδρομής (RoΑd Book) Την παραμονή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2016

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2016 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (O.M.A.E) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΕΠ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ... 3 ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 3 ΑΡΘΡΟ 3 ΣΤΕΛΕΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS AUTOMOBILE ASSOCIATION

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS AUTOMOBILE ASSOCIATION ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS AUTOMOBILE ASSOCIATION ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ FIA MEMBER OF FEDERATION INTERNATIONALE DE L AUTOMOBILE ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΟΥ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2017 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ SUPERMOTO 2004

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ SUPERMOTO 2004 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ SUPERMOTO 2004 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ SUPERMOTO Το SUPERMOTO είναι ένας αγώνας που διεξάγεται σε διαδροµή που αποτελείται από άσφαλτο και από χωµάτινα τµήµατα (όπου αυτό είναι δυνατό) µε φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑ ΑΕΕ: 075 / 26.08.2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών _ Παρασκευή 28/08/2015 Λήξη εγγραφών _ Παρασκευή 25/09/2015 ώρα 17:00 Δημοσίευση πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ REGULARITY. Ιστορικών Αυτοκινήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ REGULARITY. Ιστορικών Αυτοκινήτων ΟΜΟΣΣΠΟΝΔΙ ΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΤΟΥ ΑΘΛΗΤΤΙ ΙΣΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣΣ (O.(.M.A.E) ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ REGULARITY Ιστορικών Αυτοκινήτων 2017 ΕΕΠΠΙ ΙΙΤΤΡΡΟΠΠΗΗ ΑΑΓΓΩΝΝΩΝΝ (ΕΕΠΠ. (..ΑΑ. ) Κυριότερες αλλαγές σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ 18-19/03/2017 AME: 009/24.01.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ((ΕΠ..Α.. )) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Eγγραφών Συμμετοχής 10/02/2017 Λήξη Eγγραφών Συμμετοχής 10/03/2017 20.00 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο Ράλλυ FIVA Αφροδίτη 2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Παγκόσμιο Ράλλυ FIVA Αφροδίτη 2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: EΚΔΗΛΩΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1. Οργάνωση: Αυτό το Ράλλυ Ακριβείας οργανώνεται από τις λέσχες μέλη της Ομοσπονδίας Κλασικού Αυτοκινήτου Κύπρου (ΟΚΑΚ) και υπόκειται στους πιο κάτω κανονισμούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΗΣ ΚΟΝΤΡΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΤΕΤΡΑΚΟΣΑΡΙ ΙΙΙ - 1 -

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΗΣ ΚΟΝΤΡΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΤΕΤΡΑΚΟΣΑΡΙ ΙΙΙ - 1 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΗΣ ΚΟΝΤΡΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΤΕΤΡΑΚΟΣΑΡΙ ΙΙΙ - 1 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η διεξαγωγή των χρονομετρήσεων ορίζεται στον χώρο του Αεροδρομίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Λήξη εμπρόθεσμων συμμετοχών 11-05-2012 20.00 Άνοιγμα πύλης Αεροδρομίου 12-05-2012 08.30 Πύλη Διοικητικός Έλεγχος 12-05-2012 09.00-11.00 Υποχρεωτική Ενημέρωση συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΡΤ. Κηφισού 28-Αθήνα-ΤΚ. 10442 Τηλ. 210 5132327 - FAX. 210 5126308 email: rotax1@otenet.gr KARTODROMO - ΑΦΙΔΝΕΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΡΤ. Κηφισού 28-Αθήνα-ΤΚ. 10442 Τηλ. 210 5132327 - FAX. 210 5126308 email: rotax1@otenet.gr KARTODROMO - ΑΦΙΔΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΡΤ Κηφισού 28-Αθήνα-ΤΚ. 10442 Τηλ. 210 5132327 - FAX. 210 5126308 email: rotax1@otenet.gr KARTODROMO - ΑΦΙΔΝΕΣ 2 ος ΑΓΩΝΑΣ ROTAX MAX CHALLENGE ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΙΟΥ 2011 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΡΑΛΛΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/AΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΚΩΜΙΤΗΣ 12-13 ΜΑΙΟΥ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΡΑΛΛΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/AΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΚΩΜΙΤΗΣ 12-13 ΜΑΙΟΥ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΡΑΛΛΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/AΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΚΩΜΙΤΗΣ 12-13 ΜΑΙΟΥ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 Απριλίου 2012... Ώρα 09:00 Ανοίγει Προκαταρκτική Γραμματεία Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΣΗ ΤΟΞΟΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 2016

ΑΝΑΒΑΣΗ ΤΟΞΟΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 2016 ΑΝΑΒΑΣΗ ΤΟΞΟΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 2016 15-16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2016 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ((ΕΠ..Α.. )) ΑΑΡΡΙ ΙΘΘΜΟΟΣΣ ΕΕ ΓΓΚΚΡΡΙ ΙΣΣΗΗΣΣ ΕΕ ΠΠ...ΑΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (O.M.A.E) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΘΛΟΥ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (O.M.A.E) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΘΛΟΥ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (O.M.A.E) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΘΛΟΥ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ((ΕΠ.Α.. )) 2 η έκδοση: 17/03/2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ «ΜΕΝΟΓΕΙΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2012 Σ ΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΑΓΩΝΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ «ΜΕΝΟΓΕΙΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2012 Σ ΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ «ΜΕΝΟΓΕΙΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 2012 2 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2012 Σ ΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ASN visa no.: CAA-SP-(4)02/09-2012 Διοργανώνεται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

29o Rally Sprint Φιλιατρών

29o Rally Sprint Φιλιατρών 29o Rally Sprint Φιλιατρών 30-31 Οκτωβρίου 2010 Ο αγώνας οργανώνεται από την: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α. Λ. Α. Καλαµάτας µε την συνδιοργάνωση της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

23 & 24 Ιουλίου 2016 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

23 & 24 Ιουλίου 2016 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ www.startline.gr www.facebook.com/startline.gr www.omae-epa.gr www.facebook.com/omaeofficial 23 & 24 Ιουλίου 2016 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αριθμός Μητρώου ΕΠΑ: 083/03.07.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Λήξη εγγραφών Παρασκευή 31.08.12, ώρα 21.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Λήξη εγγραφών Παρασκευή 31.08.12, ώρα 21.00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Λήξη εγγραφών Παρασκευή 31.08.12, ώρα 21.00 Τεχνικός έλεγχος Σάββατο 08.09.12, ώρα 15.00-19.00 στο «Μπαρουτάδικο» Αιγάλεω, Ιερά Οδός 290 200 μ. Μετά την Θηβών με κατεύθυνση προς Ελευσίνα Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Απριλίου 2009

Θεσσαλονίκη, Απριλίου 2009 «ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUPER MOTO» 2 oς ΑΓΩΝΑΣ Θεσσαλονίκη, 11-12 Απριλίου 2009 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών ευτέρα 30 Μαρτίου ώρα 11:00 Λήξη εγγραφών ευτέρα 6 Απριλίου ώρα 18:00 Έλεγχος εξακρίβωσης

Διαβάστε περισσότερα

3η ΑΝΑΒΑΣΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

3η ΑΝΑΒΑΣΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ 2017 3η ΑΝΑΒΑΣΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 21 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 138/25.09.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ SUPERMOTO 2009 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ SUPERMOTO Το SUPERMOTO είναι ένας αγώνας που διεξάγεται σε κλειστή κυκλική διαδρομή που αποτελείται από άσφαλτο

Διαβάστε περισσότερα

AΓΩNΩN TRIAL 4X4 2016

AΓΩNΩN TRIAL 4X4 2016 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (O.M.A.E) ΓΕΝΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ AΓΩNΩN TRIAL 4X4 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΕΠ.Α.) Περιεχόμενα Άρθρο 1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 3 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΡΙΣΜΟΙ - ΑΓΩΝΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

START LINE. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 7 & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - Ν.ΣΜΥΡΝΗ Τηλ. Επικοινωνίας: FAX:

START LINE. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 7 & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - Ν.ΣΜΥΡΝΗ Τηλ. Επικοινωνίας: FAX: START LINE ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 7 & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - Ν.ΣΜΥΡΝΗ Τηλ. Επικοινωνίας: 2109821069 - FAX: 2109812341 Email: startline@techlink.gr Πίστα: Πίστα Καρτ Μεγάρων Athens Circuit Megara Kart Είδος Αγώνα:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Α Ξ Η VI ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑΤΑ

Δ Ι Α Τ Α Ξ Η VI ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑΤΑ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η VI ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 4 η - 2009 ΔΙΑΤΑΞΗΣ VI ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ, ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

START LINE ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΡΤ

START LINE ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΡΤ START LINE ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 47 ΠΑΛΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΡΤ ΦΟΙΝΙΚΗΣ 73 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Επικοινωνίας: 6945576191 Email: sfikaracing@gmail.com Πίστα: Πίστα Καρτ Αφιδνών KARTODROMO Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ REGULARITY. Ιστορικών Αυτοκινήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ REGULARITY. Ιστορικών Αυτοκινήτων ΟΜΟΣΣΠΟΝΔΙ ΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΤΟΥ ΑΘΛΗΤΤΙ ΙΣΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣΣ (O.(.M.A.E) ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ REGULARITY Ιστορικών Αυτοκινήτων ΕΕΠΠΙ ΙΙΤΤΡΡΟΠΠΗΗ ΑΑΓΓΩΝΝΩΝΝ (ΕΕΠΠ. (..ΑΑ. ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2011

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2011 Adon i s Ra l l y ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΡΑΛΛΥ ΑΔΩΝΗΣ 19/20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 21 Φεβρουαρίου 2011 Ώρα 09:00 Ανοίγει Προκαταρκτική Γραμματεία Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΓΩΝΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ PLATRES HILLCLIMB 23/11/2014 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ &ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ H4/5/2014 12.11.2014 Σελίδα 1 από 8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ημερομηνία Ώρα Πρόγραμμα ΔΕΥΤΕΡΑ 10/11/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αγώνας Πρωταθλήματος DRAGSTER Αυτοκινήτων

Αγώνας Πρωταθλήματος DRAGSTER Αυτοκινήτων Αγώνας Πρωταθλήματος DRAGSTER Αυτοκινήτων Αεροδρόμιο Πολυκάστρου 22 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012. Ειδικός Κανονισμός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. Έναρξη εγγραφών. Τετάρτη 5 Σεπτεμβριου ώρα 18.00 2. Λήξη εγγραφών. Τετάρτη 19 Σεπτεμβριου

Διαβάστε περισσότερα

24 ΩΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗ Ειδικός Κανονισµός Αυτοκινήτων

24 ΩΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗ Ειδικός Κανονισµός Αυτοκινήτων 24 ΩΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗ Ειδικός Κανονισµός Αυτοκινήτων Αρθρο 1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ Μετά από έγκριση της ΕΘ.Ε.Α., το Αγωνιστικό Τµήµα της ΕΛΠΑ διοργανώνει το 24 Ώρες Αττική 4Χ4 στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ 2016

2 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ 2016 2 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ 2016 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 09 & 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 Αρ. Έγκρισης 031/22.03.2016. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Συµµετοχής: ευτέρα 21.03.16 Λήξη Εγγραφών: ευτέρα 04.04.16

Διαβάστε περισσότερα

Το Transilvania Adventure Trophy διοργανώνεται από την ASCORA Asociatia Sportiva Club Off-Road Adventure club.

Το Transilvania Adventure Trophy διοργανώνεται από την ASCORA Asociatia Sportiva Club Off-Road Adventure club. 1. Γενικός κανονισµός 1.1 Οργάνωση Το Transilvania Adventure Trophy διοργανώνεται από την ASCORA Asociatia Sportiva Club Off-Road Adventure club. Το 2007 ΤΑΤ θα διεξαχθεί από την 1η έως την 6 η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Κανονισµός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ειδικός Κανονισµός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αγώνας Πρωταθλήµατος DRAGSTER Αυτοκινήτων Αεροδρόµιο Πολυκάστρου 4 5 Οκτωβρίου 2008 Ειδικός Κανονισµός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. Έναρξη εγγραφών. ευτέρα 22 Σεπτ. ώρα 18.00 2. Λήξη εγγραφών. Τρίτη 30 Σεπτ. ώρα 22.00.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτάθλημα Ακριβείας Κλασικών Οχημάτων Armor All 2017

Πρωτάθλημα Ακριβείας Κλασικών Οχημάτων Armor All 2017 Πρωτάθλημα Ακριβείας Κλασικών Οχημάτων Armor All 2017 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (REGULARITY) της ΛΕΣΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Λ.Ι.Κ.Ο.Κ Επιμηθέως, 3056, Λεμεσός 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ SUPER TRIAL ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2012

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ SUPER TRIAL ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2012 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ Μετά από έγκριση της ΕΘ.Ε.Α., η Λέσχη που αναφέρεται στα Στοιχεία του Αγώνα διοργανώνει Αγώνα Super Trial με στοιχεία, ονομασία και τόπο εκτέλεσης όπως

Διαβάστε περισσότερα