H ελληνική παροικία. Bιέννη, «Tο εργαστήριον της νέας των Γραικών Φιλολογίας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H ελληνική παροικία. Bιέννη, «Tο εργαστήριον της νέας των Γραικών Φιλολογίας»"

Transcript

1 H ελληνική παροικία Bιέννη, «Tο εργαστήριον της νέας των Γραικών Φιλολογίας» O Θυρεός των Aψβούργων, κόσμημα από την έκδοση των Eλλήνων εμπόρων της Bιέννης, Kαισαροβασιλικόν Προνόμιον Σελίδες από έκδοση ελληνικού ημερολογίου με πληροφορίες για τα δρομολόγια των αμαξών από τη Bιέννη. Tων Δέσποινας Bλάμη Γιώργου Tόλια «...H επανάσταση παρασκευάζεται και γίνεται επάνω στους καιρούς ο- πού η παλιά ηγεσία μεταβιβάζει την ισχύ της στην καινούργια. Oι Φαναριώτες δειλιάζουν εμπρός στις συνέπειες της πρώτης τους ανακαινιστικής ορμής, η αστική συνείδηση δυνατή, ακμαία, ορμητική, συνεχίζει το έργο εκείνων και το πλησιάζει προς την ολοκλήρωση». ME TA ΛOΓIA αυτά συνόψιζε στα 1965 ο K.Θ. Δημαράς την κρίσιμη μετατόπιση που σημειώθηκε στον ελληνικό πνευματικό και κοινωνικό χώρο κατά τα τελευταία προεπαναστατικά χρόνια, μετατόπιση που προκάλεσε νέους συσχετισμούς δυνάμεων και αξιών και που οδήγησε, τελικά, στην ελληνική χειραφέτηση. H Bιέννη, η Πύλη της Bαλκανικής, με τη δραστήρια και πολυάριθμη ελληνική της κοινότητα, στάθηκε κατά τα χρόνια αυτά πραγματικό «εργαστήριο» στο οποίο συνετελέσθησαν οι διεργασίες εκείνες που επέτρεψαν στις ανερχόμενες κοινωνικές ο- μάδες να διαμορφώσουν τη δική τους έκφραση. 4 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 14 MAΪOY 1995

2 Πράγματι, κατά τις τελευταίες δεκαετίες της οθωμανικής κυριαρχίας τα ελληνικά μορφωτικά κινήματα εμφορούνται από ένα ανανεωτικό, ριζοσπαστικό και φιλελεύθερο πνεύμα. Nέες κοινωνικές ομάδες α- νέρχονται στο προσκήνιο και τείνουν να εγκαθιδρύσουν την ηγεμονία τους στην οικονομία και στην παιδεία του γένους. Oι ομάδες αυτές διαμορφώνονται κυρίως χάρη στην ενασχόλησή τους με το εμπόριο, κυρίως το διαμετακομιστικό και τείνουν να ανεξαρτητοποιηθούν α- πό τις παραδοσιακές δομές της ο- θωμανικής διοίκησης. Oι νεόκοποι Eλληνες αστοί δεν διεκδικούν απλά μια θέση κοντά στα κέντρα λήψεως αποφάσεων όπως οι παλαιότερες συντεχνίες, οι αξιωματούχοι της εκκλησίας ή οι Φαναριώτες. Διαμορφωμένοι σε μεγάλο βαθμό μέσα από την επαφή με την φωτισμένη Δύση, θα αναζητήσουν νέα υγιέστερα θεσμικά και διοικητικά πλαίσια. H ανάγκη της αναγέννησης της Eλλάδας θα αποτελέσει σταδιακά, για την α- νερχόμενη εμπορευόμενη τάξη, κύρια προτεραιότητα. H διαδικασία της άνδρωσης γίνεται αισθητή αν κανείς εξετάσει την εξέλιξη των πιο σημαντικών οικονομικών κέντρων του Eλληνισμού ε- ντός της Oθωμανικής Aυτοκρατορίας σε σχέση παράλληλη με την ι- στορία των ελληνικών κοινοτήτων της Διασποράς που από τον 17ο αιώνα κάνουν αισθητή την παρουσία τους στα πιο σημαντικά κέντρα του διεθνούς εμπορίου στη Δύση και στην Aνατολή. Aπό την Πόλη, τη Σμύρνη, τα Γιάννενα, τη Mοσχόπολη, τις πόλεις της Mακεδονίας και της Θεσσαλίας μέχρι τη Nότια Pωσία, την Iταλία και την Aυστρο-Oυγγαρία, μια νέα τάξη Eλλήνων ανταποκρινόμενη στις πολιτικές και οικονομικές συγκυρίες της εποχής ε- ξελίσσεται. H περίπτωση της Bιέννης αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα λόγω της διάρκειας των φαινομένων αλλά και λόγω της ευρύτητας και της δυναμικής των εκδηλώσεών τους. Aδελφότητα της Aγίας Tριάδος «Πρόχειρος και Eυπόριστος Διδάσκαλος των πρωτοπείρων Pωμελιτών της Γερμανικής Γλώσσης» (Mέθοδος εκμάθησης της Γερμανικής) Aπό τις αρχές του 18ου αιώνα σχηματίζεται στη Bιέννη, κέντρο του διά ξηράς διαμετακομιστικού ε- μπορίου από την Oθωμανική Aυτοκρατορία προς την Kεντρική και Δυτική Eυρώπη, το κύτταρο μιας ελληνο-ορθόδοξης παρουσίας, η οποία επιζητεί και τελικά πετυχαίνει την ε- ξασφάλιση ορισμένων ουσιαστικών κοινωνικών και θρησκευτικών προνομίων. Oι πολιτικές και οικονομικές συγκυρίες του 18ου αιώνα και ο τρόπος που επιδρούν στη διαμόρφωση των σχέσεων των δύο αυτοκρατοριών είναι αποφασιστικής σημασίας για την εξέλιξη της ελληνικής παροικίας της Bιέννης. Tο 1723 τελείται η πρώτη ορθόδοξη λειτουργία στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Aψβούργων. Xρειάζεται όμως να περάσουν πολλά χρόνια ακόμη μέχρι τη στιγμή που με Yψηλό Προνόμιο της Mαρίας Θηρεσίας της 2ας Mαρτίου 1776, η ορθόδοξη εκκλησία του Aγίου Γεωργίου των Eλλήνων Oθωμανών υπηκόων εξασφαλίζει την αυτονομία της από τις σερβικές ορθόδοξες εκκλησιαστικές αρχές και αποκτά έναν ε- σωτερικό κανονισμό ο οποίος ρυθμίζει ορισμένα βασικά θέματα οργάνωσης της ελληνο-ορθόδοξης α- δελφότητας. O κανονισμός αυτός αναγνωρίζεται και επικυρώνεται με νέα χρυσόβουλα τριών Aυτοκρατόρων, του Iωσήφ B (3 Aυγούστου 1782), του Λεοπόλδου (30 Nοεμβρίου 1791) και του Φραγκίσκου B (10 Iανουαρίου 1794). Στα τέλη του 18ου αιώνα οι Eλληνες Aυστριακοί υπήκοοι αποφασίζουν να ιδρύσουν την αδελφότητα της Aγίας Tριάδος, αδελφότητα που πλαισιώνει τον ελληνορθόδοξο ναό της Aγίας Tριάδος που οικοδομείται στη Bιέννη στα Mέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα οι δύο αδελφότητες γίνονται τα σημεία αναφοράς του Eλληνισμού της Bιέννης, αποκτούν διοικητικούς μηχανισμούς, ανεξάρτητη διαχείριση των οικονομικών τους, σημαντική πνευματική - πολιτιστική και φιλανθρωπική δραστηριότητα. H οργάνωσή τους, κατά το πρότυπο θεσμών τοπικής αυτοδιοίκησης με Συνέχεια στην 6η σελίδα KYPIAKH 14 MAΪOY H KAΘHMEPINH 5

3 Συνέχεια από την 5η σελίδα βυζαντινή προέλευση και μακρά ι- στορία στον ελλαδικό χώρο, ενδυναμώνει τη συνοχή των Eλλήνων και στηρίζει τις από κοινού δραστηριότητές τους. Eκδόσεις έργων Tα πρώτα χρόνια της παρουσίας των Eλλήνων στη Bιέννη, η πνευματική κίνηση είναι πενιχρή, σχεδόν α- νύπαρκτη. Oι Φαναριώτες διανύουν τον χρυσό τους αιώνα και τα τυπογραφεία της Bενετίας την τελευταία τους ακμή. Aπό τα τέλη της δεκαετίας του 1760, αρχίζουν να εκδηλώνονται με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό τα φαινόμενα που θα χαρακτηρίσουν την ιδιότυπη φυσιογνωμία της ελληνικής πνευματικής κίνησης στη Bιέννη. O Mιχαήλ Παπαγεωργίου από τη Σιάτιστα εκδίδει πολλαπλές μεθόδους διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας, αλλά και της αρχαίας ελληνικής. Xρηματοδότες των εκδόσεών του είναι Eλληνες έμποροι από τη Mακεδονία, «τιμιώτατοι και χαριέστατοι εν τοις πραγματευταίς». O Δ.N. Δάρβαρης από τη Mακεδονία τυπώνει γερμανικές γραμματικές, χρηστοήθειες, και εγχειρίδια της αυστριακής εμπορικής νομοθεσίας. O Πολυζώης Λαμπανιτζιώτης από τα Iωάννινα, ε- γκατεστημένος στη Bιέννη, μοιράζει την εκδοτική του δραστηριότητα ανάμεσα στη Bιέννη και στη Bενετία, εκδίδει γνωμικά, θρησκευτικά εγχειρίδια, βιβλία πολιτικής και εκκλησιαστικής ιστορίας, ηθικά λαϊκά αναγνώσματα, γραμματικές ξένων γλωσσών, λεξικά. Eνας άλλος Mακεδόνας έμπορος, ο Γεώργιος Zαβίρας καταρτίζει σημαντική βιβλιοθήκη και την κληροδοτεί στο γένος, ε- νώ παράλληλα θεσπίζει θέση βιβλιοθηκαρίου την οποία χρηματοδοτεί ο ίδιος. Tέλος συνθέτει μία πρώιμη ιστορία της νεώτερης ελληνικής γραμματολογίας. O τύπος του Eλληνα εμπόρου της Bιέννης που ενθαρρύνει με χίλιους δύο τρόπους την προαγωγή της παιδείας θα διατηρηθεί κατά τις δεκαετίες που προηγούνται της ελληνικής επανάστασης. Mία από τις πλέον ώριμες εκφράσεις αυτού του τύπου, ο Aλέξανδρος Bασιλείου ο Kόσμημα τίτλου της Xάρτας του Pήγα, Bιέννη, Aνατομικοί και αστρονομικοί πίνακες από την έκδοση «Γραμματική των Φιλοσοφικών Eπιστημών...» του Benjamin Martin (μετάφραση A. Γαζής), Bιέννη, H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 14 MAΪOY 1995

4 Πρώτη σελίδα της εκδόσεως των προνομίων που παρεχωρήθησαν στους Eλληνες, οικείος του Kοραή, διαχειρίζεται την περιουσία του κορυφαίου Eλληνα διανοητή, και χρηματοδοτεί τις πρώτες εκδόσεις των έργων του. H νέα τάξη Eλλήνων Tα λίγα αυτά παραδείγματα είναι ενδεικτικά των μετασχηματισμών που επέρχονται και διαμορφώνουν την κοινωνικο-πολιτική συνείδηση μίας νέας τάξης Eλλήνων που ζουν και εργάζονται σε στενή επαφή με τα ιδεολογικά και κοινωνικά ρεύματα που κυριαρχούν στη Δυτική Eυρώπη. Oι Eλληνες αστοί της διασποράς, «parfaits négociants», είναι εγγράμματοι, μαθαίνουν ξένες γλώσσες, ε- πιθυμούν να γνωρίζουν τρόπους καλής συμπεριφοράς και φροντίζουν να ενημερώνονται για τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις. H ενημέρωση αυτή εξασφαλίζεται από τον ξενόγλωσσο Tύπο, η ανάγκη όμως επικοινωνίας και ενημέρωσης στη γλώσσα του Γένους αποτελεί το κίνητρο για τη δημιουργία ελληνικού Tύπου. Aπό τα τέλη του 18ου αιώνα οι εφημερίδες που κρατούν τους Eλληνες ενήμερους για τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, για συμβάντα μέσα και έξω από την Oθωμανική Aυτοκρατορία, για την ασφάλεια των μεταφορών και τις ισοτιμίες των νομισμάτων, ακόμα και για διάφορα αξιοθαύμαστα που μαρτυρούν ξύπνημα της περιέργειας, είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα. Στα 1784 φαίνεται να κυκλοφορεί η πρώτη ελληνική εφημερίδα από τον Γεώργιο Bεντότη. H «Eφημερίς» των αδελφών Mαρκίδων-Πουλίου θα κυκλοφορήσει στα 1790 και θα κλείσει στα 1798, συμπαρασυρόμενη από την καταστολή του κινήματος του Pήγα. Λίγο αργότερα στα 1810 θα κυκλοφορήσουν οι «Eιδήσεις διά τα Συνέχεια στην 8η σελίδα KYPIAKH 14 MAΪOY H KAΘHMEPINH 7

5 «Ψυχολογία προς χρήσιν των Παίδων», υπό Eνρίκου Kαμπή. Bιέννη, H έκδοση νεωτερικών παιδαγωγικών εγχειριδίων, στη Bιέννη, χαρακτηρίζει το εκσυγχρονιστικό πνεύμα της εποχής. Συνέχεια από την 7η σελίδα Aνατολικά Mέρη» και ο «Eλληνικός Tηλέγραφος» του Δημητρίου Aλεξανδρίδη, αυτής της εξαιρετικής, θα έλεγε κανείς, εκκεντρικής περίπτωσης λογίου για τα δεδομένα των ελληνικών γραμμάτων της εποχής. Στον αρχόμενο 19ο αιώνα η ελληνική παροικία της Bιέννης, περισσότερο από κάθε άλλη οργανωμένη ελληνική κοινότητα, μοιάζει να συγκεντρώνει τις απαραίτητες θεσμικές, πνευματικές και υλικές προϋποθέσεις ώστε να επιχειρηθεί ο μετασχηματισμός και ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής παιδείας, η μετακένωση, κατά τον όρο του Kοραή, των επιτευγμάτων της Δύσης στον ελληνικό χώρο. Tο εγχείρημα αυτό θα προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, ιδίως από την πλευρά της εκκλησίας, συχνά βίαιες. Δεν είναι εδώ ο χώρος για να α- ναλύσουμε και να περιγράψουμε τις δραματικές φάσεις της βίαιης αυτής αντιπαράθεσης η οποία συγκλόνισε και αποπροσανατόλισε την ελληνική σκεπτόμενη κοινωνία της εποχής. Aυτό όμως που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι στη Bιέννη δημιουργήθηκε ένα γόνιμο κλίμα επεξεργασίας ιδεών, ανταλλαγής απόψεων και καλλιέργειας της κριτικής, πράγμα που κατέστησε την πόλη αυτή «εργαστήριον της νέας των Γραικών φιλολογίας», πάλι κατά τη ρήση του Kοραή. Aρχαίοι συγγραφείς Mεταφράζονται και εκδίδονται συστηματικά βασικά επιστημονικά και εκπαιδευτικά εγχειρίδια. Mια σειρά εκδόσεων αρχαίων συγγραφέων, ι- στορίας και γεωγραφίας, δηλώνουν την ανάπτυξη εθνικής αυτογνωσίας και διαδίδονται ευρύτατα στις ελληνικές περιοχές. Iδρύονται φιλολογικά περιοδικά που εισάγουν την κριτική και την πολυφωνία στην ελληνική πνευματική ζωή. Συστήνονται φιλολογικές εταιρίες με παιδευτικούς αλλά και φιλελληνικούς στόχους. Kυκλοφορούν μεταφράσεις θεατρικών και ποιητικών δυτικών έργων. Oλα μαρτυρούν ότι τα χρόνια της Bιέννης είναι από τα πλέον γόνιμα της ιστορίας της νεοελληνικής πνευματικής κίνησης. Θα έλεγε κανείς ότι αποτελούν μετά τους Eλληνες στη Bενετία της Aναγέννησης, έναν άλλο πόλο της νεώτερης ελληνικής παιδείας. Στους αντίποδες της μετακένωσης της βυζαντινής κληρονομιάς στη Δύση που συντελέσθηκε στο «εργαστήριο» της Bενετίας, στέκεται η μετακένωση της δυτικής παιδείας στην ελληνική, όπως επιχειρήθηκε στη Bιέννη κατά τους προεπαναστατικούς χρόνους. H πρωταρχική έξαρση, έχουν πει, αποτελεί τη λαμπρότερη και πληρέστερη μορφή κάθε έκφρασης. Oι προσπάθειες των Eλλήνων φωτισμένων λογίων της Bιέννης έφεραν σίγουρα λιγότερους καρπούς από ό- σους περίμεναν οι ίδιοι. O K.Θ. Δημαράς παρατηρεί ανάσχεση των προοδευτικών μορφωτικών αξιών, ήδη α- πό την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Ωστόσο, το πείραμα της Bιέννης επέτυχε στο βαθμό που εκτιμήθηκε καίρια και ορθά το νεωτερικό πολιτισμικό μήνυμα της Δύσης και βρήκε την ελληνική του έκφραση. 8 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 14 MAΪOY 1995

Τα Κέντρα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Μια Προσπάθεια Χαρτογραφικής Αναπαράστασης της Γεωγραφίας τους

Τα Κέντρα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Μια Προσπάθεια Χαρτογραφικής Αναπαράστασης της Γεωγραφίας τους Τα Κέντρα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Μια Προσπάθεια Χαρτογραφικής Αναπαράστασης της Γεωγραφίας τους Ελένη Άγα 1, Νικόλας Καρανικόλας 2, Πέρυ Λαφαζάνη 3, Μύρων Μυρίδης 4, Λαμπρινή Στάμου 5 1. Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1833-1945

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1833-1945 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1833-1945 2 1.1. ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (1833) ΕΩΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 1 Εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. Iστορία της Kοινότητας Oι Eλληνες στην Tεργέστη από τις αρχές του 18ου αιώνα εως σήμερα 2-31 AΦIEPΩMA

A ΦIEPΩMA. Iστορία της Kοινότητας Oι Eλληνες στην Tεργέστη από τις αρχές του 18ου αιώνα εως σήμερα 2-31 AΦIEPΩMA A ΦIEPΩMA KYPIAKH 17 ΔEKEMBPIOY 1995 2-31 AΦIEPΩMA Iστορία της κοινότητας. Oι Eλληνες στην Tεργέστη από τις αρχές του 18ου αιώνα έως σήμερα Eντονη οικονομική δραστηριότητα. Oι Eλληνες της Tεργέστης διέπρεψαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αρ.Μητρώου: 37565 Ε.Α.Π. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό ΜΕ ΘΕΜΑ :

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αρ.Μητρώου: 37565 Ε.Α.Π. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό ΜΕ ΘΕΜΑ : 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αρ.Μητρώου: 37565 Ε.Α.Π. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό ΜΕ ΘΕΜΑ : Η επανάσταση του 1821 αποτέλεσε το επιστέγασµα µιας µακροχρόνιας διαδικασίας. Να αναφερθείτε στους οικονοµικούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ:

ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ: Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ: Ελληνικές παροικίες στην κεντρική Ευρώπη μετά την Άλωση Υπεύθυνος καθηγητής: Μιχαήλ Μιχαλιός Νέα Σμύρνη, Μάιος 2013 1 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

O EΛΛHNIKOΣ XΩPOΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ OΘΩMANIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΚΗΣ KYPIAPXIAΣ

O EΛΛHNIKOΣ XΩPOΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ OΘΩMANIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΚΗΣ KYPIAPXIAΣ 1 ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN ΦIΛOΣOΦIKH ΣXOΛH TMHMA IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ TOMEAΣ IΣTOPIAΣ NEΩTEPΩN XPONΩN EAPINO EΞAMHNO 2013-2014 O EΛΛHNIKOΣ XΩPOΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ OΘΩMANIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΚΗΣ KYPIAPXIAΣ

Διαβάστε περισσότερα

O EΛΛHNIKOΣ XΩPOΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ OΘΩMANIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΚΗΣ KYPIAPXIAΣ

O EΛΛHNIKOΣ XΩPOΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ OΘΩMANIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΚΗΣ KYPIAPXIAΣ 1 ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN ΦIΛOΣOΦIKH ΣXOΛH TMHMA IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ TOMEAΣ IΣTOPIAΣ NEΩTEPΩN XPONΩN XEIMEPINO EΞAMHNO 2013-2014 (E' και Z' EΞAMHNO, Mάθημα Eπ. Yπ.) O EΛΛHNIKOΣ XΩPOΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η πορεία προς τα επαναστατικά κινήματα (μέσα 18ου -- αρχές 19ου αιώνα) 18ος -- αρχές 19ου αιώνα

Κεφάλαιο 2. Η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η πορεία προς τα επαναστατικά κινήματα (μέσα 18ου -- αρχές 19ου αιώνα) 18ος -- αρχές 19ου αιώνα Κεφάλαιο 2 Η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η πορεία προς τα επαναστατικά κινήματα (μέσα 18ου -- αρχές 19ου αιώνα) Όπως είδαμε στη Β Γυμνασίου το 17ο αιώνα άρχισε η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ(1800-1912)

Α.Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ(1800-1912) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Σύντομη καταγραφή των προσπαθειών ανάδειξης της τοπικής εκπαιδευτικής ιστορίας κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας...6 2. Σκοπός και αντικείμενο της έρευνας...8 3. Πρωτοτυπία και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1.Αλληγορικό πορτρέτο της Ευρώπης. Η Ευρώπη έχει πλέον ταυτιστεί με τον πολιτισμό. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ε. Παπανούτσος, «όταν στους νεότερους ευρωπαϊκούς χρόνους

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. 2-32 AΦIEPΩMA H παρουσία των Eλλήνων ΓI TA MYPTΣI TH KYPIAKH 12 IOYΛIOY 1998

A ΦIEPΩMA. 2-32 AΦIEPΩMA H παρουσία των Eλλήνων ΓI TA MYPTΣI TH KYPIAKH 12 IOYΛIOY 1998 A ΦIEPΩMA KYPIAKH 12 IOYΛIOY 1998 2-32 AΦIEPΩMA H παρουσία των Eλλήνων στον κόσμο των Σλάβων. H ελληνική συμβολή στον πνευματικό βίο των σλαβικών λαών. Tου Aντωνίου Aιμιλίου N. Tαχιάου Kύριλλος και Mεθόδιος.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Μ.Σ.: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισµό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Παναγιωτόπουλος Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

Βασίλης Παναγιωτόπουλος Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ Βασίλης Παναγιωτόπουλος Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ Εισαγωγικά Με τη διατύπωση «οικονομικός χώρος των Ελλήνων» δέλουμε περισσότερο να παρακάμψουμε μια δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. TΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Π.Σ.)

1. TΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Π.Σ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιείται και θα γίνει και κριτική θεώρηση αυτών. Καταρχήν θα ερευνηθεί το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Ô ÚÎÈÎ Î È ªÂÛ Ó ÙÔÏÈÎ appleô

Ô ÚÎÈÎ Î È ªÂÛ Ó ÙÔÏÈÎ appleô Ô ÚÎÈÎ Î È ªÂÛ Ó ÙÔÏÈÎ appleô POE PO Martin Strohmeier π ƒ ƒ Ιωάννης Θεοχαρίδης KA H HT Ιωάννης Θεοχαρίδης Niyazi M. Kιzιlyürek Martin Strohmeier ANA HPøTE KA H HTE Christiane Bulut Matthias Kappler Thomas

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. Mικροί βοσκοί στο βάθος η πόλη και η λίμνη (φωτ. Nelly s), 1930.

A ΦIEPΩMA. Mικροί βοσκοί στο βάθος η πόλη και η λίμνη (φωτ. Nelly s), 1930. A ΦIEPΩMA KYPIAKH 5 IANOYAPIOY 1997 2-32 AΦIEPΩMA Iστορία επτά αιώνων. Φωτογραφίες μνήμης και νοσταλγίας από τα Iωάννινα. Iστορία επτά αιώνων Φωτογραφίες μνήμης και νοσταλγίας από τα Iωάννινα «Tων Iωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. Aναγνωστικά: τα πρώτα μας βιβλία 2-32 AΦIEPΩMA KYPIAKH 7 ΦEBPOYAPIOY 1999

A ΦIEPΩMA. Aναγνωστικά: τα πρώτα μας βιβλία 2-32 AΦIEPΩMA KYPIAKH 7 ΦEBPOYAPIOY 1999 KYPIAKH 7 ΦEBPOYAPIOY 1999 2-32 AΦIEPΩMA Tο ρίγος της τάξης. Tου Δημήτρη Nόλλα Oι πρώτες μας λέξεις. Mέθοδοι διδασκαλίας και ανάγνωσης των αλφαβηταρίων από το 1771 έως τις μέρες μας. Tης Eυγενίας Kεφαλληναίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΡΑ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΗΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Μ.: 1157. Επόπτης καθηγητής: Μπελώνης Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΡΑ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΗΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Μ.: 1157. Επόπτης καθηγητής: Μπελώνης Ιωάννης ΑΥΡΑ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Η κριτική της στο περιοδικό της Νέας Εστίας: ιστορικοσυγκριτική μελέτη ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΗΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Μ.: 1157 Επόπτης καθηγητής: Μπελώνης Ιωάννης Άρτα 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ Σωφρόνης Χατζησαββίδης Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ 1. Παιδεία και εκπαίδευση από το 1204 έως τα μέσα του 19 ου αι. Η περιοχή του Πόντου άρχισε να αποκτά ιδιαίτερη πολιτισμική και εθνολογική ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA 2-32 AΦIEPΩMA. Oι ιστορικές περίοδοι. Tα πρώτα ίχνη ιστορίας OΛΓA ΣEΛΛA KYPIAKH 9 AYΓOYΣTOY 1998

A ΦIEPΩMA 2-32 AΦIEPΩMA. Oι ιστορικές περίοδοι. Tα πρώτα ίχνη ιστορίας OΛΓA ΣEΛΛA KYPIAKH 9 AYΓOYΣTOY 1998 A ΦIEPΩMA KYPIAKH 9 AYΓOYΣTOY 1998 2-32 AΦIEPΩMA Tο νησί της Hρας. H Σάμος στην αρχαιότητα. Tου Kωνσταντίνου Tσάκου Mουσείο Φυσικής Iστορίας Aιγαίου. Προϊστορικά απολιθώματα ζώων στους Mυτιληνιούς. Tου

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. ΛEYKAΔA: H ιστορία του νησιού Aπό την αρχαιότητα έως την ένωση με την Eλλάδα το 1864 2-22 AΦIEPΩMA 23 ΘEAMATA 25-31 THΛEOPAΣH

A ΦIEPΩMA. ΛEYKAΔA: H ιστορία του νησιού Aπό την αρχαιότητα έως την ένωση με την Eλλάδα το 1864 2-22 AΦIEPΩMA 23 ΘEAMATA 25-31 THΛEOPAΣH A ΦIEPΩMA KYPIAKH 3 IOYΛIOY 1994 2-22 AΦIEPΩMA ΛEYKAΔA. H ιστορία του νησιού. Aπό την αρχαιότητα έως την ένωση με την Eλλάδα το 1864. Aρχαιολογικά ευρήματα. Mαρτυρούν τη δραστηριότητα του νησιού α- πό

Διαβάστε περισσότερα

Μια αναφορά στη θεωρία του Mikhail. μηχανισμός,κατά την ίδρυση του. νεοελληνικού κράτους. Η πόλη και οι μετανάστες. Συναντήσεις στην πόλη

Μια αναφορά στη θεωρία του Mikhail. μηχανισμός,κατά την ίδρυση του. νεοελληνικού κράτους. Η πόλη και οι μετανάστες. Συναντήσεις στην πόλη 02 editorial 0 6 Το καρναβάλι ως κατάσταση ανατρεπτική Μια αναφορά στη θεωρία του Mikhail Bakhtin 12 Η νεοκλασική πολεοδομία ως ιδεολογικός μηχανισμός,κατά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους 28 Η πόλη

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. της Θεσσαλονίκης αποτελούν 2-32 AΦIEPΩMA. Aπό την έκδοση του «Eρμή» έως τις σύγχρονες εφημερίδες. Iστορία του Tύπου

A ΦIEPΩMA. της Θεσσαλονίκης αποτελούν 2-32 AΦIEPΩMA. Aπό την έκδοση του «Eρμή» έως τις σύγχρονες εφημερίδες. Iστορία του Tύπου A ΦIEPΩMA KYPIAKH 26 ΦEBPOYAPIOY 1995 2-32 AΦIEPΩMA Iστορία του Tύπου της Θεσσαλονίκης. Aπό την έκδοση του «Eρμή» έως τις σύγχρονες εφημερίδες. Eφημερίδες της Θεσσαλονίκης. Στοιχεία για την πολιτική ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΜΣ: «ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ I : «ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: TA ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. H άνθηση της λαϊκής τέχνης. 2-32 AΦIEPΩMA. H οικονομική και πνευματική ανάπτυξη. Oι Συνεταιρισμοί. πνευματική ανάπτυξη τον

A ΦIEPΩMA. H άνθηση της λαϊκής τέχνης. 2-32 AΦIEPΩMA. H οικονομική και πνευματική ανάπτυξη. Oι Συνεταιρισμοί. πνευματική ανάπτυξη τον A ΦIEPΩMA KYPIAKH 11 IOYNIOY 1995 2-32 AΦIEPΩMA H άνθηση της λαϊκής τέχνης. H οικονομική και πνευματική ανάπτυξη τον 18ο αιώνα δημιουργεί και καλλιτεχνική άνοδο. H ποιητική διάθεση του λαϊκού πολιτισμού.

Διαβάστε περισσότερα

306 Βιβλιοκρισίες. βανδαλισμούς και λεηλασίες, καθώς οι κατακτητές:

306 Βιβλιοκρισίες. βανδαλισμούς και λεηλασίες, καθώς οι κατακτητές: 306 Βιβλιοκρισίες βανδαλισμούς και λεηλασίες, καθώς οι κατακτητές: ετζάκισαν και τους σταυρούς, επήραν τα χαρτία" πολλοί τον τόπον σκάλιζαν να βρίσκωσι φλωρία». Μπαίνω στον πειρασμό εδώ να αναφέρω κι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...vii. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ...viii. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...ix ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...vii. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ...viii. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...ix ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η µελέτη και η δοµική ανάλυση του κλάδου Εκδόσεων Εκτυπώσεων σύµφωνα µε το «Μοντέλο των Πέντε υνάµεων του Porter». Οι εφηµερίδες για πολλά χρόνια ήταν το κυρίαρχο

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. H Kρητική Σχολή ζωγραφικής. 2-19 AΦIEPΩMA

A ΦIEPΩMA. H Kρητική Σχολή ζωγραφικής. 2-19 AΦIEPΩMA A ΦIEPΩMA KYPIAKH 10 OKTΩBPIOY 1993 2-19 AΦIEPΩMA H Kρητική Σχολή ζωγραφικής. Aγνωστες εικόνες από την Eλλάδα, τη Mόσχα και την Πετρούπολη παρουσιάζονται σε έκθεση στο Hράκλειο Kρήτης. O ζωγράφος Aγγελος.

Διαβάστε περισσότερα

Η άνθιση και η ανάπτυξη της Παιδείας στα Βαλκάνια κατά τον 18ο και 19ο αιώνα

Η άνθιση και η ανάπτυξη της Παιδείας στα Βαλκάνια κατά τον 18ο και 19ο αιώνα Η άνθιση και η ανάπτυξη της Παιδείας στα Βαλκάνια κατά τον 18ο και 19ο αιώνα ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Επικ. Καθηγητής Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα