Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ"

Transcript

1 Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ αποβλήτων. Ακολουθούν τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, «Technical Report for Endofwaste criteria on Biodegradable waste subject to biological treatment» Παράρτημα 3. Τα στοιχεία αυτά είναι ακόμη σε στάδιο επεξεργασίας. Ο προσανατολισμός και το περιεχόμενό τους, δεν μπορεί να ληφθεί ως ένδειξη της θέσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των υπηρεσιών της, αλλά δείχνουν το γενικότερο πλαίσιο του προβληματισμού μέχρι τις οριστικές επιλογές για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των Τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης. Πηγή ORBIT/ECN (8) και έρευνα εταίρων Δεκέμβριος. Αναφέρονται ρητά τα πρότυπα για τα προϊόντα αναερόβιας ζύμωσης.

2 Χώρα Κανονισμός Τύπος Προτύπου Cd Crtot CrVI Cu Hg mg/kg d.m ΑΤ (Αυστρία) Κομπόστ Οδηγία: Κατηγορία Α+ (βιολογική γεωργία) Κομπόστ Οδηγία: Κατηγορία Α(γεωργία: ερασιτεχνική κηπουρική) Κομπόστ Οδηγία: Κατηγορία Β οριακή τιμή (εξωραϊσμός, αποκατάσταση ) (ενδεικτική τιμή)* Νομοθετική διάταξη (400) Ni Pb Zn As (.) ΒΕ (Βέλγιο) Βασιλικό Διάταγμα BG Κανένας κανονισμός (Βουλγαρία) CY (Κύπρος) Κανένας κανονισμός CZ (Τσεχία) Χρήση για γεωργική γη (ομάδα ) Νομοθετημένο Εξωραϊσμός, αποκατάσταση (προσχέδιο τακτικού διατάγματος για τα βιοαπόβλητα) (ομάδα 2) Νομοθετημένο Κατηγορία Κατηγορία , Κατηγορία

3 Νόμος περί λιπασμάτων 56/998,διάταξη 474/0 (τροποποιήθηκε) Προϊόντα αναερόβιας ζύμωσης με ξηρή ύλη>3% Νόμος για το λίπασμα 56/998,διάταξη 474/0 (τροποποιήθηκε) Προϊόντα αναερόβιας ζύμωσης με ξηρή ύλη<3% 2 DE (Γερμανία) Διασφάλιση ποιότητας RAL GZ Προϊόντα κομπόστ/ αναερόβιας ζύμωσης Εθελοντικά QAS,5 400 Διάταξη βιοαποβλήτων (Κατηγορία I) , (Κατηγορία ΙΙ),5 400 DK (Δανία) Νομοθετική Οδηγία Αρ.6; Κομπόστ μετά τις 3 Δεκ. 6 EE (Εσθονία) Υπουργείο Περιβάλλοντος Re (2.30.2; m 87) Κανονισμός λάσπης ES (Ισπανία) Ισχύον Διάταγμα 824/5 σχετικά με τα λιπάσματα Κατηγορία Α /60 για ιδ. κήπους Νομοθετημένο Νομοθετημένο

4 Κατηγορία Β Κατηγορία Γ FI (Φινλανδία) Διάταγμα του Υπουργείου Γεωργίας και Δασών για Προϊόντα Λιπασμάτων 2/ FR (Γαλλία) NFU πρότυπο GR (Ελλάδα) ΚΥΑ 428, ΦΕΚ,06/Β/7 97[Πλαίσιο προδιαγραφών και γενικά προγράμματα για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων] HU (Ουγγαρία) ς κανόνας 36/6 (V.8) IE (Ιρλανδία) Αδειοδότηση/Αποδοχή των εργοστασίων επεξεργασίας από την αρμόδια αρχή Σταθεροποιημένη έξοδος MBT ή κομπόστ που δεν πληροί τις προϋποθέσεις των κατηγοριών I ή II. Νομοθετημένο Co: 5 Se: Νομοθετημένο (Κομπόστ Κατηγορία I) Νομοθετημένο 0,7 0,5 (Κομπόστ Κατηγορία II) Νομοθετημένο, ΙΤ (Ιταλία) Νόμος περί λιπασμάτων (L 748/84; και 03/98 και 27/06) για BWC/GC/SSC

5 Λουξεμβούργο Αδειοδότηση για τα εργοστάσια LT (Λιθουανία) Κανονισμός για τη λυματολάσπη Κατηγορία I (εδάφιο 20/5) LV (Λεττονία) Κανονισμός αδειοδότησης των εργοστασίων επεξεργασίας αποβλήτων (n 43/23.5.6) όχι ειδικός κανονισμός για το κομπόστ Ολλανδία Τροποποιημένο εθνικό νομοσχέδιο για τα λιπάσματα από το 8 Νομοθετημένο Νομοθετημένο =οριοθέτηση μεταξύ αποβλήτων/προϊόντ ων Νομοθετημένο PL (Πολωνία) Οργανικά λιπάσματα Νομοθετημένο PT (Πορτογαλία) Το πρότυπο για την κομποστοποίηση είναι υπό κατασκευή. Σουηδία SI (Σλοβενία) Ενδεικτικές τιμές του QAS SPCR 52 Ενδεικτικές τιμές SPCR 20 Ενδεικτικές τιμές (προϊόν αναερόβιας ζύμωσης) Διάταξη για την επεξεργασία των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων(επίσημη εφημερίδα της κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, νούμερο 62/08) Εθελοντικά Εθελοντικά Εθελοντικά Νομοθεσία :ης κατηγορίας* Νομοθεσία :2ης κατηγορίας* Νομοθεσία :σταθεροποιημένα βιοαποδομήσιμα απόβλητα* *κανονικοποιημένο

6 SK (Σλοβακία) Βιομηχανικό πρότυπο STN Cl. UK (Ηνωμένο Βασίλειο) Ευρωπαϊκή Ένωση Οικολογικό Σήμα Ευρωπαϊκή Ένωση Κανονισμός για τη βιολογική γεωργία σε περιεκτικότητα οργανικής ύλης 30% Εθελοντικά (Mo:5) Cl.2 Εθελοντικά (Mo:20) UKROFS fertil.org.farming Νομοθετημένο (EC «Κομποστοποιημένα οικιακά Reg. 2092/9) απόβλητα» Πρότυπο :PAS Εθελοντικά Πρότυπο :PAS 0 (υπόλειμμα Εθελοντικά αναερόβιας ζύμωσης) COM Απόφαση (EC) n 64/7 οικολογικό σήμα σε υποστρώματα φύτευσης COM Απόφαση (EC) n 799/6 οικολογικό σήμα σε εδαφοβελτιωτικά EC Reg. n 2092/9. Συμμόρφωση με τα όρια που απαιτούνται για κομποστοποίηση μόνο από βιοαπόβλητα που διαχωρίζονται στην πηγή Εθελοντικά [Mo: 2; As: 0; Se:.5; F:[μόνο εάν εμπεριέχονται υλικά από βιομηχανικές διεργασίες] Νομοθετημένο