ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε"

Transcript

1 ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ,50 με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,34. Οι νέες μετοχές διατέθηκαν με τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής 0,34, υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία μίας (1) νέας κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής προς κάθε τρείς (3) παλαιές κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ, ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η 27/03/2009

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γενικές Πληροφορίες Επιχειρηματική Δραστηριότητα Επενδυτικό πρόγραμμα Διοίκηση Μετοχική Σύνθεση Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές της Εταιρείας Συνοπτικά στοιχεία για την πραγματοποιηθείσα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και στοιχεία για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α Χρήση των υπό Άντληση Κεφαλαίων Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Χρήσεων και Εννιαμήνου Επενδυτικοί Κίνδυνοι 18 2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Διανομή μερίσματος Πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων Κίνδυνοι που σχετίζονται με την εξάρτηση της Εταιρείας από το υφιστάμενο εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό της Ασφαλιστικοί κίνδυνοι από ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κίνδυνοι που σχετίζονται με αντίξοες καιρικές συνθήκες ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ THN METOXH ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κίνδυνοι που μπορούν να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής Το Χ.Α. παρουσιάζει χαμηλότερη ρευστότητα και είναι περισσότερο ασταθές από άλλα μεγάλα χρηματιστήρια Τυχόν μελλοντικές εκδόσεις μετοχών ενδέχεται να προκαλέσουν μείωση της αξίας των μετοχών των υποψήφιων επενδυτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Εκθέσεις Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Φορολογικός Έλεγχος Εταιρείας ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Χρήσεων και του Εννιαμήνου 2008 και Χρηματοοικονομικοί Δείκτες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ Ιστορικό και Ανάπτυξη Eπενδύσεις Επενδύσεις Περιόδου Επενδύσεις Eννιαμήνου Τρέχουσες και Σκοπούμενες Επενδύσεις Επενδυτικά Σχήματα Ν.3299/ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κυριότερες Δραστηριότητες 43 2

3 3.6.2 Προϊόντα και Υπηρεσίες Δίκτυο Πωλήσεων Άδειες Εκμετάλλευσης ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Ιδιόκτητα Οικόπεδα και Ακίνητα Μισθωμένα Ακίνητα Ασφαλιστική Πολιτική ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ-ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Ρευστότητα και Πηγές Κεφαλαίων Διαχείριση Διαθεσίμων Ταμειακές Ροές Χρήσης 2007 και Εννιαμήνου Περιορισμοί στη Χρήση Κεφαλαίων Πληροφορίες για τις Πηγές Προέλευσης Κεφαλαίων του Επενδυτικού Προγράμματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ & ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Δηλώσεις Μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων, καθώς και Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ Αμοιβές Μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων καθώς και Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Εταιρική Διακυβέρνηση Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων ΥΠΑΛΛΗΛ0Ι ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Παροχές σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Ιστορικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Χρήσεων Στοιχεία Αποτελεσμάτων Χρήσεων Στοιχεία Ισολογισμών Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ταμειακών Ροών Χρήσεων Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσεων Ιστορικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες του Eννιαμήνου Στοιχεία Αποτελεσμάτων Εννιαμήνου Στοιχεία Ισολογισμών Εννιαμήνου Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ταμειακών Ροών Εννιαμήνου Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων Εννιαμήνου Σημαντικές Αλλαγές στη Χρηματοοικονομική ή Εμπορική Θέση της Εταιρείας Μερισματική Πολιτική Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Μετοχικό Κεφάλαιο και η εξέλιξη του μέχρι σήμερα Ιδρυτική Πράξη & Καταστατικό Σκοπός της Εταιρείας Διοικητικά, Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα 88 3

4 3.19 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Συμβάσεις που είναι Σημαντικές για την Επιχειρηματική Δραστηριότητα της Εταιρείας ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δήλωση για την Επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης Ίδια Κεφάλαια & Χρέος Συνοπτικά στοιχεία για την πραγματοποιηθείσα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και στοιχεία για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δικαιώματα Μετόχων Φορολογία Μερισμάτων ΔΙΑΣΠΟΡΑ (DILUTION) 105 4

5 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αφορά στην εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.») των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δημόσια προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ- ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία», ή ο «Εκδότης»), σύμφωνα με τις αποφάσεις της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 10 Νοεμβρίου Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα αποτελεί εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου ως συνόλου. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ασκείται ενώπιον Δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νομοθεσίας των κρατών-μελών, να επιβαρυνθεί με τα έξοδα μετάφρασης μέρους ή του συνόλου του Ενημερωτικού Δελτίου πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του, και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3401/2005, μόνο εφόσον το εν λόγω σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού για την εισαγωγή των νέων μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες για την επιχειρηματική δραστηριότητα, τη διοίκηση, τη μετοχική σύνθεση, τις μετοχές της Εταιρείας, τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας, τους επενδυτικούς κινδύνους, καθώς επίσης συνοπτικά στοιχεία για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων. 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γενικές Πληροφορίες Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η Εταιρία «Υιοί Ε. Χατζηκρανιώτου Αλευροβιομηχανία Τυρνάβου Α.Ε.» ιδρύθηκε το έτος 1970 (Φ.Ε.Κ. 1251/ δελτίο Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με έδρα το Δήμο Τυρνάβου του Νομού Λαρίσης. Η Εταιρία ως Ανώνυμη Εταιρία συστάθηκε στις 14 Αυγούστου 1970 με την υπ αριθμό 56955/5129/ απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το Καταστατικό της όπως καταρτίσθηκε με την υπ αριθμό 213/1970 πράξη του Συμβολαιογράφου Αμπελώνος, Νομού Λάρισας, Δημητρίου Ν. Ψαθά, με την επωνυμία «Υιοί Ε. Χατζηκρανιώτου Αλευροβιομηχανία Τυρνάβου Α.Ε.». 5

6 Η Εταιρία είναι νόμιμα εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Λάρισας με αριθμό Μητρώου 10238/06/B/86/56. Με την υπ αριθμό Πρωτ.ΔΒ/Φ14695/2092/01/ απόφαση της Νομαρχίας Λάρισας (Δ/νση Βιομηχανίας), χορηγήθηκε στην Εταιρία άδεια λειτουργίας του βιομηχανοστασίου (Κυλινδρόμυλος - SILOS), αόριστης διάρκειας. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίσθηκε σε πενήντα (50) χρόνια που αρχίζουν από τη δημοσίευση του Καταστατικού της στο υπ αριθμό 1251/ Φ.Ε.Κ. και λήγει το Στο άρθρο 4 του Καταστατικού της Εταιρίας ορίζεται ο σκοπός της Εταιρίας που είναι: 1. Η έναντι αλεστικού δικαιώματος άλεσης στις εγκαταστάσεις του κυλινδρόμυλου της Εταιρίας των προσκομιζομένων υπό των τρίτων ποσοτήτων σίτου και λοιπών δημητριακών, για την παραγωγή σιτάλευρων και κτηνοτροφών αντιστοίχως, 2. Η λειτουργία του κυλινδρόμυλου για το σκοπό παραγωγής αλεύρων, σιμιγδαλιών και γενικά όλων των προϊόντων και υποπροϊόντων του σίτου και λοιπών δημητριακών και η εμπορία αυτών, 3. Η παραγωγή σύνθετων κτηνοτροφών και η ανέγερση των προς τούτο εγκαταστάσεων, 4. Kάθε συναφής προς τα ανωτέρω εργασία ή επιχείρηση. Καμία τροποποίηση δεν έχει επέλθει στο άρθρο 4 του Καταστατικού της Εταιρίας από της ιδρύσεώς της, μέχρι σήμερα. Ο βασικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία είναι ο κλάδος της αλευροβιομηχανίας (ΣΤΑΚΟΔ-91: 156.1). Η εταιρία έχει έδρα τον Τύρναβο, 1 ο Χιλιόμετρο Τυρνάβου Λάρισας. H εταιρεία ωστόσο διαθέτει δύο γραφεία (ένα στην Αθήνα, ένα στην Θεσσαλονίκη) για να μπορέσει να αντεπεξέλθει και να επιβλέπει, το δίκτυο πωλήσεων της, σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Οι εγκαταστάσεις των γραφείων της εταιρείας βρίσκονται α) στην Αθήνα, διεύθυνση: Θερμοπυλών 29 περιοχή Κεραμικού β) στην Θεσσαλονίκη, διεύθυνση: Μαιάνδρου 25 περιοχή Εύοσμου. Ο αριθμός (μέσος όρος) του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2007 και 30η Σεπτεμβρίου 2008 ήταν 34 και 37 άτομα αντίστοιχα Επενδυτικό πρόγραμμα Παρουσιάζεται συνοπτικά το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης αυτού. Οι επενδύσεις που αφορούν τις περιόδους 2007, 2008 και Α Εξάμηνο του 2009, βασίζονται στο επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας, οι γενικές κατευθύνσεις του οποίου έχουν ως ακολούθως: (ποσά σε χιλ.) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΑΓΡΑΜΜΑ (*) Εκσυγχρονισμός της αλευροβιομηχανίας(α φάση) 1.999,62 Εκσυγχρονισμός της αλευροβιομηχανίας(β φάση) 4.191,62 Σύνολο 6.191,24 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εταιρεία. Από τα αναφερόμενα στον παραπάνω πίνακα, όσο αφορά τον εκσυγχρονισμό της αλευροβιομηχανίας (Α φάση) μέρος της ως άνω επένδυσης και ποσό ύψους 1.770,00 χιλ. έχει υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 και όσο αφορά τον εκσυγχρονισμό της 6

7 αλευροβιομηχανίας (Β φάση) όλο το ποσό της επένδυσης ύψους 4.191,62 χιλ. έχει επιλεχτεί και αναμένεται η τελική υπαγωγή του στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004. Τo εγκεκριμένο, βάσει του Ν.3299/2004, επενδυτικό σχήμα συνοψίζεται ως εξής: (ποσά σε χιλ.) ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.3299/04 (*) Ιδία Συμμετοχή Τραπεζικός Δανεισμός Επιχ/γηση Δημοσίου Σύνολο Επένδυσης Κτιριακές εγκαταστάσεις 108,00 126,00 126,00 360,00 Μηχανολογικός εξοπλισμός 420,00 490,00 490, ,00 Μελέτες 3,00 3,50 3,50 10,00 Σύνολο 531,00 619,50 619, ,00 Πηγή: Εταιρεία με βάση τις αποφάσεις υπαγωγής επενδύσεων Ν.3299/04 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Τo υπό οριστική έγκριση, βάσει του Ν.3299/2004, επενδυτικό σχήμα συνοψίζεται ως εξής: (ποσά σε χιλ.) ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.3299/04 (*) Ιδία Συμμετοχή Τραπεζικός Δανεισμός Επιχ/γηση Δημοσίου Σύνολο Επένδυσης ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 277,75 277,75 555, ,00 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 22,25 22,25 44,50 89,00 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 171,16 171,16 342,31 684,63 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 42,73 42,73 85,45 170,91 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 479,85 479,85 959, ,41 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 4,99 4,99 9,97 19,95 ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 49,18 49,18 98,36 196,72 Σύνολο 1.047, , , ,62 Πηγή: Εταιρεία με βάση τις αποφάσεις υπαγωγής επενδύσεων Ν.3299/04 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Τα ως άνω επενδυτικά προγράμματα αναλύονται ως εξής: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ(Α ΦΑΣΗ) 2007-ΣΕΠΤ.2008 (*) (ποσά σε χιλ.) Προσθήκη μύλου κατ επέκταση και καθ ύψος 313,13 Διώροφο κτίριο με υπόγειο(γραφεία) 254,48 Γραμμή παραγωγής αλέσεως μαλακού σίτου(buhler) 1.081,29 Γραμμή παραγωγής αλέσεως σκληρού σίτου(buhler) 341,22 Δαπάνες μελετών 9,50 Σύνολο 1.999,62 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εταιρεία. (ποσά σε χιλ.) ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ(Β ΦΑΣΗ) 2007-ΙΟΥΝ.2009 (*) Κτιριακές δαπάνες(αποθήκη- Γεφυροπλάστιγγα- Χοάνη παραλαβής-ανακαίνιση υφιστάμενου 1.111,00 7

8 μύλου-προσθήκη κλιμακοστασίου-κατασκευή νέου ανελκυστήρα-ανακαίνιση παλαιού ανελκυστήρα -Προσθήκη μηχανοστασίου-κτίσμα υποσταθμού ΔΕΗ-Κατασκευή χώρων προσωπικού-συμπλήρωση τμήματος χώρου ισογείου) Περιβάλλον χώρος 89,00 Μηχανολογικός εξοπλισμός(γεφυροπλάστιγγα- Αυτόματο ζυγιστικό συσκευαστικό μηχάνημα 684,63 -Χρωματοδιαλογέας Σιλομεταφορείς - Μεταλλικές κατασκευές για την υποδοχή του μηχανολογικού εξοπλισμού-αλβεογράφος-αυτόματο δετικό μηχάνημα παλέτας-τοποθέτηση και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού και συστημάτων αυτοματισμού) Λοιπός εξοπλισμός(σύστημα πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης-εξοπλισμός υποσταθμού-σύστημα 170,91 Συναγερμού-εξοπλισμός πεδίου διανομής μέσης τάσης-τηλεφωνικό κέντρο-κάμερες ασφαλείας) 1.919,41 Μεταφορικά μέσα(κλάρκ) 19,95 Δαπάνες μελετών-αμοιβές συμβούλων 196,72 Σύνολο 4.191,62 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εταιρεία. Τον Σεπτέμβριο του 2008, ολοκληρώθηκε το πρώτο επενδυτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της αλευροβιομηχανίας Α φάση και μέχρι τον Ιούνιο του 2009, αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο επενδυτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της αλευροβιομηχανίας Β φάση. Σε περίπτωση που δεν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004, το δεύτερο επενδυτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της αλευροβιομηχανίας Β φάση, δεν θα υπάρξει επιδότηση και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το αναφερόμενο χρονοδιάγραμμα. Από το επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 6.191,24 χιλ., η Εταιρεία πραγματοποίησε κατά την περίοδο 2007 και το εννιάμηνο του 2008 επενδύσεις ύψους 5.459,24 χιλ. Η Εταιρεία πρόκειται κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2008 και το Α Εξάμηνο του 2009, να πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 732,00 χιλ.(πηγή: Εταιρεία). Συνεπώς το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του επενδυτικού προγράμματος αναλύεται ως ακολούθως: (ποσά σε χιλ. ) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (*) Επενδύσεις 2007 Επενδύσεις Εννιάμηνο 2008 Προβλεπόμενες Επενδύσεις Συστήματα αυτοματοποίησης και μηχανοργάνωσης(μηχανήματα παραγωγής BUHLER- -εξοπλισμός τιμολόγησης επί αυτοκινήτου-sofrtware και HARDWARE) ΣΥΝΟΛΟ Εκσυγχρονισμός της αλευροβιομηχανίας(α φάση) 1.383,72 615, ,62 Εκσυγχρονισμός της αλευροβιομηχανίας(β φάση) 730, ,62 732, ,62 Υποσύνολο(1) 2.113, ,52 732, ,24 Λοιπές επενδύσεις Σύνολο 2.113, ,52 732, ,24 (1) Αφορούν επενδύσεις με βάση το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας. Πηγή: Εταιρεία Διοίκηση Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο. Το παρόν 5µελές Δ.Σ., όπως εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της και σε συνδυασµό µε την από απόφαση του Διοικητικού 8

9 Συμβουλίου επανασυγκρότηση του σε σώµα, έχει εξαετή θητεία και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο κ. Θωμά Χατζηκρανιώτη του Ευριπίδη εκτελεστικό μέλος, την Αντιπρόεδρο κ. Μαρία Ζαρογιάννη του Νικολάου εκτελεστικό μέλος, την κ. Ανθή χήρα Νικολάου Ζαρογιάννη εκτελεστικό μέλος, καθώς και τα ακόλουθα µέλη κ.κ. Απόστολο Βαρνά του Βασιλείου και Ζωή Ακριβούλη του Νικολάου ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ λήγει κατά την αρχική ή κατόπιν αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του έτους Η Εταιρεία δηλώνει ότι τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά της όργανα είναι τα µέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος είναι ο κ. Πέτρος Πλατής. Επιπλέον, η Εταιρεία ορίζει ως ανώτερα διοικητικά στελέχη, τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αντώνη Γ. Παπαϊωάννου, την Παυλίνα Θ. Χατζηκρανιώτη ως Διευθύντρια Πωλήσεων και Marketing και την Βαβρίτσα Σ. Στεργιανή ως Υπεύθυνη Λογιστηρίου Μετοχική Σύνθεση Οι δικαιούχοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου άνω του 5%, σύμφωνα με το Ν.3556/2007, κατά την , ημερομηνία πριν την έναρξη της διαδικασίας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ήταν οι ακόλουθοι: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΟΧΟΙ Μετοχολόγιο της Αρ. Μετοχών & Δικαιωμάτων Ψήφου Ν.3556/2007 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ,35% ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,63% ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ,10% ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΠΑΥΛΙΝΑ ,98% ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ,96% ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,86% ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ,65% ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ,39% ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 5% ,08% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Οι δικαιούχοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου άνω του 5%, σύμφωνα με το Ν.3556/2007, κατά την , ημερομηνία μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ήταν οι ακόλουθοι: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΟΧΟΙ Μετοχολόγιο της Αρ. Μετοχών & Δικαιωμάτων Ψήφου Ν.3556/2007 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 9

10 ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ,26% ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,77% ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ,80% ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΠΑΥΛΙΝΑ ,05% ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ,02% ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,90% ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ,69% ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ,35% ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 5% ,16% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές της Εταιρείας Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες, κοινές, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου, εκπεφρασμένες σε Ευρώ, διαπραγματεύονται στο Χ.Α. στην κατηγορία της «Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης» και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρείας. Δεν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων. Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Number) της μετοχής της Εταιρείας είναι GRS Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων μετοχών είναι η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., Σοφοκλέους 10, Αθήνα. Η μονάδα διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. είναι ο τίτλος της μιας (1) άυλης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. Μετά από την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αποφασίσθηκε από την Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της , οι μετοχές της ανέρχονται σε κοινές, άυλες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,34 έκαστη Συνοπτικά στοιχεία για την πραγματοποιηθείσα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και στοιχεία για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α. Η από Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ,50 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της με αναλογία μίας (1) νέας προς κάθε τρείς (3) παλαιές κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. Επίσης, η ως άνω Γενική Συνέλευση αποφάσισε η τιμή διάθεσης να μπορεί να είναι ανώτερη από τη χρηματιστηριακή τιμή των υφιστάμενων μετοχών της κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης κατ άρθρο του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύει. 10

11 Σύμφωνα με τη απόφαση της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της , η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των ,50 και μετά την αφαίρεση των δαπανών αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου,ποσού ,00, θα διατεθεί ως εξής : 1) Για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής του εγκριθέντος επενδυτικού προγράμματος ποσού ,00. 2) Για την κάλυψη μέρους της ίδιας συμμετοχής του νέου υπό έγκριση επενδυτικού προγράμματος ποσού ,50. Σημειώνεται ότι κατά την ημερομηνία της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε την πραγματοποιηθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, οι κάτωθι μέτοχοι Χατζηκρανιώτης Θωμάς του Ευριπίδη, Χατζηκρανιώτη Παυλίνα του Θωμά, Χατζηκρανιώτη Ιωάννα του Θωμά, Χατζηκρανιώτη Μαρία του Θωμά, Ζαρογιάννης Γεώργιος του Νικολάου, Ζαρογιάννη Μαρία του Νικολάου, που κατείχαν την ημερομηνία αυτή έκαστος τουλάχιστον το 5% του Μετοχικού Κεφαλαίου και συνολικά σε ποσοστό 52,72% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, δήλωσαν γραπτώς, κατ άρθρο του Κανονισμού του Χ.Α., ότι :α)θα διατηρήσουν το ποσοστό των μετοχών που κατέχουν κατά την ημερομηνία των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, β)θα ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που τους αναλογούν από το σύνολο των κοινών μετοχών που κατέχουν(ενεχυριασμένες ή μη) και γ)θα διατηρήσουν για χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών το ποσό που προέκυψε μετά την άσκηση των δικαιωμάτων τους ως ανωτέρω. Την 14/11/2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. H Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε σύμφωνα με την από 10/11/2008 απόφαση της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ολοκληρώθηκε και καλύφθηκε πλήρως. Οι παλαιοί μέτοχοι άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης από τις 26/01/2009 έως και τις 24/02/2009 και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε κατά 62,92% με την καταβολή συνολικού ποσού ,92 Ευρώ που αντιστοιχεί σε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ μετοχές έμειναν αδιάθετες, ήτοι ποσοστό 37,08% επί του συνόλου. Με την από 25/02/2009 απόφαση του Δ.Σ της εταιρίας διατέθηκαν μετοχές, συνολικού ποσού ,58 Ευρώ, ήτοι ποσοστό 14,50% επί του συνόλου, σε προεγγραφές μετόχων που ασκήθηκαν ταυτόχρονα στην χρονική περίοδο άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, ενώ οι υπόλοιπες αδιάθετες μετοχές, συνολικού ποσού ,00 Ευρώ, ήτοι ποσοστό 22,58% επί του συνόλου, διατέθηκαν στην τιμή διάθεσης 0,34 Ευρώ εκάστη μετοχή, κατά την κρίση του Δ.Σ της εταιρίας στους κάτωθι: 1)Στον κ. μέτοχο Ζαρογιάννη Γεώργιο του Νικολάου, τεμάχια μετοχών )Στην κα. μέτοχο Ανθή χήρα του Νικολάου Ζαρογιάννη, τεμάχια μετοχών )Στον κα. μέτοχο Χατζηκρανιώτη Παυλίνα του Θωμά, τεμάχια μετοχών ) Στον κα. μέτοχο Χατζηκρανιώτη Ιωάννα του Θωμά, τεμάχια μετοχών ) Στον κα. μέτοχο Χατζηκρανιώτη Μαρία του Θωμά, τεμάχια μετοχών ) Στον κ. μέτοχο Χατζηκρανιώτη Θωμά του Ευριπίδη, τεμάχια μετοχών Και 7) Στην κα. μέτοχο Χατζηκρανιώτη Αικατερίνη, σύζυγος Χατζηκρανιώτη Θωμά, μετοχών τεμάχια Το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε 100% και το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε ,50 Ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί κατά ,50 Ευρώ, με την έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,34 Ευρώ έκαστη. 11

12 Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης ανέρχονται σε ,50 Ευρώ. Το ποσοστό των νέων μετοχών επί του συνόλου των προηγούμενων μετοχών της ιδίας κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγμάτευση είναι 33%. Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους. Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας. Οι νέες μετοχές είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και μεταβιβάσιμες. Η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της παρούσας αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έλαβε χώρα στην από ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλες οι νέες μετοχές δικαιούνται να συμμετάσχουν σε ενδεχόμενη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2008 και εφεξής, εφόσον η οικεία Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή Χρήση των υπό Άντληση Κεφαλαίων Τα κεφάλαια ύψους ,50, που αντλήθηκαν από την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης ύψους ,36, θα διατεθούν ως ταμειακή εκροή, ως ακολούθως: ποσό ,00, ήτοι ποσοστό 77,41% των εσόδων της αύξησης για την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού που αφορά την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του εγκριθέντος επενδυτικού προγράμματος εκσυγχρονισμού της αλευροβιομηχανίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, με αριθμό πρωτοκόλλου (ΙΕ/1212/ΠΟ5/4/00250/Ε/ ) της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. ποσό ,14, ήτοι ποσοστό 20,29% των εσόδων της αύξησης για την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού που αφορά κάλυψη μέρους της ιδίας συμμετοχής του νέου υπό έγκριση επενδυτικού προγράμματος εκσυγχρονισμού της αλευροβιομηχανίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, το οποίο έχει επιλεγεί από την ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, με αριθμό πρωτοκόλλου (7148ΔΒΕ682/ ). Για το συγκεκριμένο νέο επενδυτικό πρόγραμμα, έχει εκδοθεί βεβαίωση επιλεξιμότητας και αναμένεται η τελική υπαγωγή του στο Ν.3299/2004. Όλες οι ανωτέρω ενέργειες έχουν προγραμματισθεί να ολοκληρωθούν ως εξής: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (*) (ποσά σε ) Δαπάνες έκδοσης και λοιπά έξοδα ,36 Αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού που αφορά την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του εγκριθέντος επενδυτικού προγράμματος Αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού που αφορά την κάλυψη μέρους της ιδίας συμμετοχής του υπό έγκριση επενδυτικού προγράμματος , ,14 Σύνολο ,50 Πηγή: Εταιρεία. 12

13 1.1.8 Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Χρήσεων και Εννιαμήνου Η Εταιρεία συντάσσει τις ετήσιες και περιοδικές εταιρικές καταστάσεις βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων / Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Π.) από την Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από: τις δημοσιευμένες ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων που έληξαν στις , και , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία και ελέγχθηκαν από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Αναστάσιο Επ. Κερατσή, Α.Μ.ΣΟΕΛ 10871, της ελεγκτικής εταιρείας «Σ.Ο.Λ Α.Ε ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ», Φωκίωνος Νέγρη 3 Αθήνα, και τις δημοσιευμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο και την αντίστοιχη του 2007, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (*) (ποσά σε χιλ.) Πωλήσεις 6.166, , , , ,62 Πλέον:Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 104,95 108,88 165,15 80,81 86,71 Μεταβολές στα αποθέματα ετοίμων προϊόντων 113,12 (11,44) (3,32) 15,98 (15,32) Κόστος αναλώσεως πρώτων υλών (3.678,30) (3.189,60) (5.142,30) (3.104,48) (2.951,59) Λοιπό κόστος εκμετάλλευσης(**) (2.117,10) (1.975,78) (2.700,90) (2.428,11) (2.190,59) Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 589,24 (80,62) 91,53 20,50 (11,17) Χρηματοοικονομικό κόστος(***) (247,25) (89,75) (153,18) (56,75) (51,00) Κέρδη από πώληση συμμετοχών ,73 Εύλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα ,00 83,76 Αποτελέσματα Επενδυτικών Δραστ ,54 104, Καθαρά κέρδη(ζημίες) προ φόρων 341,99 (65,83) 42,90 5,75 38,32 Φόρος εισοδήματος (113,17) - (40,73) - - Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρ. - - (492,40) - - Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 12,54 15,33 39,54 1,30 (13,13) Καθαρά κέρδη(ζημίες) 241,36 (50,50) (450,69) 7,05 25,19 (% επί του Κύκλου Εργασιών) 3,91% (1,01%) (5,80%) 0,13% 0,50% Καθαρά κέρδη(ζημίες) ανά μετοχή 0,0399 (0,0083) (0,0745) 0,0012 0,0042 (**) Το λοιπό κόστος εκμετάλλευσης περιλαμβάνει τις αμοιβές-έξοδα προσωπικού, τις αποσβέσεις και άλλα έξοδα εκμετάλλευσης. (***)Το χρηματοοικονομικό κόστος περιλαμβάνει τα χρηματοοικονομικά έξοδα και έσοδα. Πηγή: Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Π. και α) ελέγχθηκαν για τις χρήσεις από την ελεγκτική εταιρεία «Σ.Ο.Λ ΑΕ-ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ», και β) δεν ελέγχθηκαν για την περίοδο και την αντίστοιχη του 2007 από ελεγκτική εταιρεία. 13

14 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (*) (ποσά σε χιλ.) Σύνολο εισροών / (εκροών) από Συνήθεις Λειτουργικές Δραστηριότητες 81,61 (1.034,82) (632,50) (304,58) (77,21) Σύνολο εισροών / (εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες (3.402,54) (188,87) (1.492,95) 4,96 370,79 Σύνολο εισροών / (εκροών) από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες 3.276, , ,29 294,91 (310,30) Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου 55,46 14,35 100,11 31,27 35,98 Πηγή: Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Π. και α) ελέγχθηκαν για τις χρήσεις από την ελεγκτική εταιρεία «Σ.Ο.Λ ΑΕ-ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ», και β) δεν ελέγχθηκαν για την περίοδο και την αντίστοιχη του 2007 από ελεγκτική εταιρεία. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (*) (ποσά σε χιλ.) Ενσώματες ακινητοποιήσεις 8.840, , , ,26 Επενδύσεις σε ακίνητα 1.086, , , ,76 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία(**) 31,25 10,08 12,72 17,12 Αποθέματα 3.053, , , ,66 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 5.622, , , ,59 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία(***) 635,95 379,61 192,09 197,61 Σύνολο Ενεργητικού , , , ,00 Μετοχικό Κεφάλαιο 2.057, , , ,73 Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας 6.165, , , ,17 Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 459,75 550, Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις(****) 861, ,95 799,18 787,70 Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 6.823, , , ,07 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις(*****) 2.902, ,35 667,57 536,33 Σύνολο Παθητικού , , , ,00 (**) Τα λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. (***) Τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τις λοιπές απαιτήσεις, προκαταβολές και ταμειακά διαθέσιμα. (****) Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, τις προβλέψεις για παροχές στο προσωπικό και λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. (*****) Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τους εμπορικούς και άλλους πιστωτές, τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις, τις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση. Πηγή: Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Π. και α) ελέγχθηκαν για τις χρήσεις από την ελεγκτική εταιρεία «Σ.Ο.Λ ΑΕ-ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ», και β) δεν ελέγχθηκαν για την περίοδο από ελεγκτική εταιρεία. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε στο εννιάμηνο του 2008 σε 6.166,57 χιλ. έναντι 4.987,32 χιλ. στο αντίστοιχο εννιάμηνο του 2007, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,65%. Επίσης ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε στο 2007 σε 7.772,90 χιλ. έναντι 5.456,30 χιλ. στο 2006, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 42,46%. Οι αυξήσεις αυτές του κύκλου εργασιών οφείλονται στην επιτυχία της επιχείρησης να αυξήσει το πελατολόγιό της (νέοι πελάτες), καθώς και λόγω των αυξημένων τιμών πώλησης των προϊόντων της (από μετακύληση της αύξησης 14

15 τιμής αγοράς των πρώτων υλών και πραγματικής αύξησης της τιμής πώλησης). Στο 2006 ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 5.456,30 χιλ. έναντι 5.059,62 χιλ. στο 2005, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7%, η οποία οφείλεται σε αύξηση του πελατολογίου της (νέοι πελάτες). Το κόστος αναλώσεως των πρώτων υλών για το εννιάμηνο του 2008 ανήλθε σε 3.678,30 χιλ. έναντι 3.189,60 χιλ. στο αντίστοιχο εννιάμηνο του 2007 και το έτος 2007 ανήλθε σε 5.142,30 χιλ. έναντι 3.104,48 χιλ. στο Οι αυξήσεις αυτές του κόστους αναλώσεως των πρώτων υλών, οφείλονται στην αύξηση της τιμής αγοράς των πρώτων υλών. Το κόστος αναλώσεως των πρώτων υλών για το έτος 2006 ανήλθε σε 3.104,48 χιλ. έναντι 2.951,59 χιλ. για το έτος 2005, η οποία οφείλεται σε μικρή αύξηση της τιμής αγοράς των πρώτων υλών. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και φόρου εισοδήματος της εταιρείας για το εννιάμηνο του 2008 ανήλθαν σε κέρδη 589,24 χιλ. έναντι ζημιών 80,62 χιλ., στο αντίστοιχο εννιάμηνο του 2007, ενώ για το έτος 2007 ανήλθαν σε κέρδη 91,53 χιλ. έναντι κερδών 20,50 χιλ. στο 2006 και ζημίας 11,17 χιλ. στο Οι αυξήσεις αυτές των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης οφείλονται στις αυξήσεις του κύκλου εργασιών, στις αυξήσεις του περιθωρίου μικτού κέρδους και στην συγκράτηση της αύξησης των λειτουργικών εξόδων. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων της εταιρείας για το εννιάμηνο του 2008 ανήλθαν σε κέρδη 341,99 χιλ. έναντι ζημιών 65,83 χιλ. στο αντίστοιχο εννιάμηνο του 2007, ενώ για το έτος 2007 ανήλθαν σε κέρδη 42,90 χιλ. έναντι κερδών 5,75 χιλ. στο 2006 και κερδών 38,32 χιλ. στο Οι αυξήσεις αυτές των καθαρών κερδών προ φόρων, οφείλονται στις αυξήσεις των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης. Τα τελικά καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων της εταιρείας για το εννιάμηνο του 2008 ανήλθαν σε κέρδη 241,36 χιλ. έναντι ζημιών 50,50 χιλ. στο αντίστοιχο εννιάμηνο του 2007, ενώ για το έτος 2007 ανήλθαν σε ζημία 450,69 χιλ. έναντι κερδών 7,05 χιλ. στο 2006 και κερδών 25,19 χιλ. στο Η ζημία του 2007, οφείλεται βασικά στις διαφορές φορολογικού ελέγχου που επιβάρυναν την χρήση αυτή κατά 492,40 χιλ. Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία στο τέλος του εννιαμήνου του 2008 ανήλθαν σε 9.311,74 χιλ., έναντι 8.162,60χιλ. στο τέλος του έτους Επίσης αντίστοιχα στο τέλος του έτους 2006 ανήλθαν σε 6.508,29χιλ. και στο τέλος του έτους 2005 σε 5.922,86χιλ. Οι αυξήσεις των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων που παρατηρούνται, οφείλονται στις αυξήσεις του κύκλου εργασιών στα αντίστοιχα έτη. Οι πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις στο τέλος του εννιαμήνου του 2008 ανήλθαν σε 5.622,31 χιλ., έναντι 5.949,66 χιλ. στο τέλος του έτους Η μείωση αυτή παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών με το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2007, οφείλεται στις συντονισμένες και επιτυχείς προσπάθειες του τμήματος εισπράξεων πελατών, για μείωση των απαιτήσεων των πελατών. Αντίστοιχα οι πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις ανήλθαν σε 4.544,69 χιλ. στο τέλος του έτους 2006 και σε 3.995,59 χιλ. στο τέλος του έτους 2005, αύξηση η οποία οφείλεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών. Τα αποθέματα, τα οποία αποτελούνται κυρίως από Α ύλες(σιτάρι) ανήλθαν σε 3.053,48 χιλ. στο τέλος του εννιαμήνου του 2008, έναντι 1.833,33 χιλ. στο τέλος του έτους του Η σημαντική αυτή μεταβολή οφείλεται στο ότι κάθε καλοκαίρι η εταιρεία αποθηκεύει στους αποθηκευτικούς χώρους της ποσότητες σιτηρών για την επόμενη σεζόν. Αντίστοιχα τα αποθέματα στα τέλη των ετών 2006 και 2005 ανήλθαν σε 1.771,51 χιλ. και 1.729,66 χιλ. 15

16 Οι προσθήκες παγίων περιουσιακών στοιχείων για το εννιάμηνο του 2008, ανήλθαν στο ποσό των 3.345,52 χιλ., ενώ για το έτος 2007 ανήλθαν στο ποσό των 2.113,72 χιλ., οι οποίες οφείλονται στην υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων της Εταιρεία και συνέβαλαν στην αύξηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Οι προσθήκες παγίων περιουσιακών στοιχείων για το έτος 2006, ανήλθαν στο ποσό των 11,79 χιλ., ενώ για το έτος 2005 ανήλθαν στο ποσό των 103,46 χιλ., οι οποίες αφορούν την συντήρηση του υπάρχοντος κτιριακού και μηχανολογικού εξοπλισμού (πηγή: επεξεργασία στοιχείων εταιρείας). Οι ταμειακές εκροές επενδύσεων οδήγησαν σε αύξηση του τραπεζικού δανεισμού, ο οποίος διαμορφώθηκε στο τέλος του εννιαμήνου του 2008 στο ποσό των 7.442,74 χιλ. ενώ αντίστοιχα για το έτος 2007 διαμορφώθηκε σε 4.077,26 χιλ. συντελώντας στην αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους και των υποχρεώσεων της Εταιρείας. Στο τέλους του έτους 2006 ο τραπεζικός δανεισμός ανέρχονταν σε 1.882,97 χιλ. και αντίστοιχα στο τέλος του έτους 2005 σε 1.588,07 χιλ. (πηγή: επεξεργασία στοιχείων εταιρείας). Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στο τέλος του εννιαμήνου του 2008 ανήλθαν σε 2.902,22 χιλ., έναντι 1.822,35χιλ. στο τέλος του έτους Επίσης αντίστοιχα στο τέλος του έτους 2006 ανήλθαν σε 667,57χιλ. και στο τέλος του έτους 2005 σε 536,33χιλ. Οι αυξήσεις των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων που παρατηρούνται στο 2008 και 2007, αναλύονται σε υποχρεώσεις προμηθευτών και επιταγών πληρωτέων και οφείλονται στην υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων της Εταιρείας. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εκδότριας, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων που έληξαν στις , και , καθώς και της ενδιάμεσης λογιστικής περιόδου ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (1:1) Γενική Ρευστότητα 0,96 1,55 2,55 2,79 Άμεση Ρευστότητα 0,64 1,20 1,86 1,97 ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛ/ΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ημέρες) Απαιτήσεων(Πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων) 332,78 279,38 304,02 288,24 ααπαιτήσεων)απαιτήσεων) Υποχρεώσεων(Εμπορικών και άλλων πιστωτών) 161,58 81,64 40,45 35,73 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (1:1) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 1,34 0,86 0,40 0,35 Συνολικές Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 0,88 0,50 0,22 0,19 ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηματοοικονομικά Έξοδα / /( EBITDA) 0,35 0,58 0,33 0,35 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία, μη ελεγμένων από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (1:1) ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ Γενική Ρευστότητα = Άμεση Ρευστότητα = (Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ (Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων) (Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέματα) / (Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων) ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ημέρες) 16

17 Απαιτήσεων (Πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων) = Υποχρεώσεων (Εμπορικών και άλλων πιστωτών) = ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (1:1) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια = Συνολικές Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια = ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηματοοικονομικά Έξοδα /( EBITDA) = [Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις / Πωλήσεις τρέχουσας χρήσης] * 365 [Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές / Αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών τρέχουσας χρήσης] * 365 (Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις + Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) / (Σύνολο Ιδίων) (Μακροπρόθεσμα Δάνεια Τραπεζών + Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς Τράπεζες) / (Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων) Χρεωστικοί Τόκοι / Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ Αποσβέσεων Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία, μη ελεγμένων από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. 17

18 1.1.9 Επενδυτικοί Κίνδυνοι Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας Μη πληρωμή μερίσματος. Πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων. Κίνδυνοι που σχετίζονται με την εξάρτηση της Εταιρείας από το υφιστάμενο εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό της. Ασφαλιστικοί κίνδυνοι από ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία Κίνδυνοι που σχετίζονται με αντίξοες καιρικές συνθήκες. Κίνδυνοι που μπορούν να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μετοχές της Εταιρείας. Το Χ.Α. παρουσιάζει χαμηλότερη ρευστότητα και είναι περισσότερο ασταθές από άλλα μεγάλα χρηματιστήρια. Τυχόν μελλοντικές εκδόσεις μετοχών ενδέχεται να προκαλέσουν μείωση της αξίας των μετοχών των υποψήφιων επενδυτών. 18

19 2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η επένδυση στις κοινές ονομαστικές μετοχές της ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ υπόκειται σε μια σειρά κινδύνων. Μαζί με τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους παράγοντες κινδύνου που περιγράφονται ακολούθως, πριν επενδύσουν σε αυτές τις μετοχές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω στην Εταιρεία, η χρηματοοικονομική της θέση ή τα αποτελέσματα της λειτουργίας της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, μπορεί να σημειωθεί πτώση στην αξία και την τιμή πώλησης των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή μέρους της επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται ακολούθως μπορεί να μην είναι οι μόνοι που, ενδεχομένως, να αντιμετωπίσει η Εταιρεία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, μπορεί να επιδράσουν, επίσης, δυσμενώς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Σημειώνεται τέλος ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέμπει σε διαφοροποίησή τους, όσον αφορά στη βαρύτητα ή στην πιθανότητα πραγματοποίησης καθενός από αυτούς. 2.1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Διανομή μερίσματος Ο χρόνος έναρξης πληρωμής μερίσματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το ύψος των κερδών, που η Εταιρεία θα εμφανίζει σε κάθε χρήση. Για τη χρήση 2008 εφόσον προκύψουν ικανοποιητικά κέρδη θα διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους, εφόσον αυτό εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων Πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων Η Εταιρεία έχει σαφή πιστωτική πολιτική που εφαρμόζει με συνέπεια. Το επίπεδο του πιστωτικού κινδύνου στο οποίο εκτίθεται η Εταιρεία παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε η χορηγούμενη πίστωση να μην υπερβαίνει το ανά πελάτη πιστωτικό και χρονολογικό όριο. Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς η Εταιρεία έχει μεγάλο αριθμό πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται. Οι τοκοφόρες υποχρεώσεις της Εταιρείας διασυνδέονται με επιτόκιο Euribor και ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων προκύπτει κυρίως μέσω του δανεισμού με κυμαινόμενο επιτόκιο. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. Η Εταιρεία παρακολουθεί την διακύμανση των επιτοκίων και δύναται, σε κάθε περίπτωση, να επαναπροσδιορίσει την τιμολογιακή της πολιτική σε περίπτωση υπέρμετρων αυξήσεων του χρηματοοικονομικού κόστους Κίνδυνοι που σχετίζονται με την εξάρτηση της Εταιρείας από το υφιστάμενο εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό της Η ικανότητα της Εταιρείας να παραμείνει ανταγωνιστική και να υλοποιεί αποτελεσματικά την επιχειρηματική της στρατηγική εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες του στελεχιακού δυναμικού της. Τυχόν αδυναμία διατήρησης του έμπειρου στελεχιακού δυναμικού ή δυσκολίες προσέλκυσης εξειδικευμένου προσωπικού μπορεί να έχουν ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρείας. Σημειώνεται, όμως, ότι η πλειοψηφία των ανώτερων διοικητικών στελεχών, αλλά και των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., δε βρίσκεται κοντά σε ηλικία συνταξιοδότησης και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι σκοπεύει να αποσυρθεί στο κοντινό μέλλον. 19

20 2.1.4 Ασφαλιστικοί κίνδυνοι από ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων Πάγια στρατηγική της Εταιρείας είναι η ασφαλιστική κάλυψη κάθε ασφαλίσιμου κινδύνου, με στόχο την άμεση και επιτυχή αντιμετώπιση κάθε ζημιογόνου γεγονότος, που ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα τη λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Για το σύνολο των παγίων στοιχείων της Εταιρείας (κτίρια, μηχανολογικός εξοπλισμός, εμπορεύματα) υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη για υλικές ζημίες από πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα, σεισμό, πλημμύρα, θύελλα και άλλα γεγονότα όπως τρομοκρατικές ενέργειες κλπ. Η ασφαλιστική κάλυψη υπολογίζεται στην αξία που εμφανίζονται τα πάγια στοιχεία στα βιβλία της εταιρείας. Η ασφαλιστική κάλυψη των παγίων στοιχείων, δεν περιλαμβάνει την κάλυψη κινδύνων, όπως διαφυγόντα κέρδη συνέπεια διακοπής εργασιών της επιχείρησης από τις ανωτέρω καλυπτόμενες υλικές ζημίες. 2.2 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κίνδυνοι που σχετίζονται με αντίξοες καιρικές συνθήκες Ο καιρός είναι ένας από τους εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζει την παραγωγή των σιτηρών και επακόλουθα την αλευροβιομηχανία. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της παραγωγής σιτηρών, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της τιμής των σιτηρών και σε αύξηση της τιμής πώλησης των παραγόμενων προϊόντων αλεύρων. 2.3 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ THN METOXH ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κίνδυνοι που μπορούν να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής Η τιμή της μετοχής της ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ενδέχεται να σημειώσει σημαντικές διακυμάνσεις, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τους μετόχους της. Οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται σήμερα στο Χ.Α. με το σύμβολο ΧΚΡΑΝ. Σύμφωνα με το Χ.Α., η τιμή κλεισίματος ανά μετοχή στις ήταν 0,38. Η τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής μετά τη Δημόσια Προσφορά θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, ορισμένοι εκ των οποίων εκφεύγουν του ελέγχου της ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ- ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Μεταξύ των παραγόντων αυτών περιλαμβάνονται και οι ακόλουθοι: αλλαγές των γενικών συνθηκών της χρηματιστηριακής αγοράς, μειωμένη ζήτηση για τις μετοχές της Εταιρείας, αλλαγές των εκτιμήσεων των οικονομικών αναλυτών, αντίληψη των επενδυτών για τον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας ή τις προοπτικές του, γενικότερη αστάθεια στο Χ.Α., ή γενική απόδοση του Χ.Α. Οι παράγοντες αυτοί ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την αγοραία τιμή της μετοχής. Ακόμη, οι κίνδυνοι που περιγράφονται σε άλλα σημεία της ενότητας με τους Παράγοντες Κινδύνου ενδέχεται να έχουν ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην τιμή της μετοχής της Εταιρείας. 20

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΤΤΙCA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ KAI ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.2.2006

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. 7/372/15.02.2006 απόφασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.02.2006 ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 του Ν. 3401 / 2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΛΟΓΩ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.946.589 ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 19.995.575,10,

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014) «JUMBO A.E.E.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04- Γ.Ε.ΜΗ 121653960000 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ KAI THN ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίζεται ότι, για την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου υπάρχει µερική και υπό όρους εγγύηση κάλυψης

ιευκρινίζεται ότι, για την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου υπάρχει µερική και υπό όρους εγγύηση κάλυψης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε ηµόσια Προσφορά σύµφωνα µε την απόφαση της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 23 ης Μαΐου 2007 και την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.

ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Με βάση την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΠΑΤΡΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα