Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: /24001/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πειραιάς, 28-09-2015 Αριθ. Πρωτ.: 2131.5/24001/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: /24001/2015 ΤΜΗΜΑ : Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Δήμος Τηλέφωνο : Fax : ΘΕΜΑ: «Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών Άδειες χειριστών ταχύπλοων σκαφών». ΣΧΕΤ.: Α) Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθ. 20 (Φ.Ε.Κ. 444 Β / ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Β) Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθ. 50 (Φ.Ε.Κ Β / ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Γ) Ν. 2690/1999 Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 45 Α'/09-1. ΣΚΟΠΟΣ ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Όπως είναι γνωστό, με τις σχετικές διατάξεις, θεσμοθετήθηκαν μεταξύ των άλλων και ο νέος τρόπος συμμετοχής, εξέτασης και έκδοσης των αδειών χειριστών ταχύπλοων σκαφών, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Έκδοσης Αδειών Χειριστή Ταχύπλοων Σκαφών (Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ.). Κατ' αυτό τον τρόπο, καθιερώνεται η ομοιόμορφη, για όλες τις Λιμενικές Αρχές, διαδικασία για τη διενέργεια των εξετάσεων (θεωρητικών και πρακτικών), παρέχονται αναλυτικές και λεπτομερείς οδηγίες που αφορούν την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις, καθώς και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών γι' αυτές, ενώ επισυνάπτονται όλα τα Υποδείγματα που θα χρησιμοποιούνται ή θα υποβάλλονται, ανάλογα με την περίπτωση, από τους υποψήφιους Με την παρούσα εγκύκλιο, σκοπείται η καταγραφή, για ομοιόμορφη εφαρμογή, των ενεργειών που θα πρέπει να λαμβάνονται/ακολουθούνται, για τη διαδικασία καθορισμού χρηστών των Λιμενικών Αρχών του Πληροφοριακού Συστήματος Έκδοσης Αδειών Χειριστή Ταχύπλοων Σκαφών (Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ.), τον καθορισμό των ημερομηνιών εξετάσεων ανά εξεταστική περίοδο των υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών, τη διαδικασία αποδοχής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής ή επανεξέτασης των υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών (είτε αυτές υποβάλλονται από τους ίδιους μέσω του Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ., είτε κατόπιν αιτήσεως, με την αυτοπρόσωπη παρουσία τους ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων από αυτούς ατόμων στις οικείες Λιμενικές Αρχές) και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία μεσολαβεί από τη στιγμή που ο υποψήφιος χειριστής ταχύπλοων σκαφών υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, μέχρι την έκδοση από την Υπηρεσία μας και την επίδοση από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, της σχετικής άδειας στους επιτυχόντες των εξετάσεων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1

2 2. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα θέματα τα οποία σχετίζονται με τη διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων, καθώς και με τη χορήγηση των αδειών χειριστών ταχύπλοων σκαφών, ρυθμίζονται με τις διατάξεις των (Α) και (Β) σχετικών. Ειδικότερα προβλέπονται: 2.1. Τα προσόντα των υποψηφίων για την απόκτηση της άδειας [Άρθρο 3,παρ. 2 του (Β) σχετικού] Η πιστοποίηση των προσόντων των υποψηφίων [Άρθρο 3, παρ. 3 και 4 του (Β) σχετικού] Ο χρόνος και ο τρόπος καθορισμού των ημερομηνιών των εξετάσεων, καθώς και ο μέγιστος αριθμός των υποψήφιων (για αρχική εξέταση ή/και επανεξέταση) που δύνανται να εξεταστούν ανά εξεταστική, σε κάθε Λιμενική Αρχή [Άρθρο 3, παρ. 5, 6 και 12 του (Β) σχετικού] Ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής της αίτησης και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών συμμετοχής στις εξετάσεις [Άρθρο 3, παρ. 7, 8 και 9 του (Β) σχετικού] Οι εξαιρέσεις από τη διαδικασία εξέτασης ορισμένων ατόμων και τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα άτομα αυτά [Άρθρο 3, παρ. 6 και 7 του (Α) σχετικού] Η διαδικασία συμμετοχής αλλοδαπών υποψηφίων στις εξετάσεις [Άρθρο 3, παρ. 13 του (Β) σχετικού] Η εξέταση (θεωρητική και πρακτική) από τριμελή εξεταστική επιτροπή [Άρθρο 4 του (Β) σχετικού] Η διάρκεια και λήξη της χορηγηθείσας άδειας χειριστή ταχύπλοων σκαφών [Άρθρο 3, παρ. 16 και 17 του (Β) σχετικού] Η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Έκδοσης Αδειών Χειριστή Ταχύπλοων Σκαφών (Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ.) [Άρθρο 3, παρ. 10 και Άρθρο 5 του (Β) σχετικού]. 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ.) 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της διαδικασίας έκδοσης αδειών χειριστή ταχύπλοων σκαφών και σε συνάρτηση με το Γενικό Κανονισμό Λιμένα αριθ. 50, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δημιουργήθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εξειδικευμένη ηλεκτρονική εφαρμογή για τη μηχανογράφηση της εν λόγω διαδικασίας. Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσω της διεύθυνσης https://adeies.hcg.gr, και θα χρησιμοποιείται καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εξετάσεων και χορήγησης αδειών χειριστή ταχυπλόων σκαφών. Τα βασικά στάδια της διαδικασίας είναι τα παρακάτω: Καταχώρηση των ημερομηνιών εξετάσεων για κάθε μία Λιμενική Αρχή, καθώς και εμφάνισή τους στον πολίτη. Καταχώρηση αιτήσεων (τόσο από τους χειριστές κάθε Λιμενικής Αρχής, όσο και από τους πολίτες), για εξέταση σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Δημιουργία των θεμάτων για κάθε εξέταση (ξεχωριστό φύλλο εξέτασης για κάθε εξεταζόμενο), καθώς και των απαντήσεων (ώστε να είναι ευκολότερος ο έλεγχος). Εισαγωγή των αποτελεσμάτων της εξέτασης, τόσο στα προφορικά, όσο και στα γραπτά, για κάθε εξεταζόμενο. 2

3 Εκτύπωση αποτελεσμάτων εξέτασης, και αδειών νέου τύπου. Υποστήριξη επανεξέτασης για εξεταζόμενους που απέτυχαν στα πρακτικά. Υποστήριξη έκδοσης άδειας άνευ εξετάσεων, για συγκεκριμένες περιπτώσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Έχουν καθοριστεί πέντε (05) κατηγορίες χρηστών που δύνανται να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή, με διαφορετικά δικαιώματα ο καθένας: Ανώνυμοι Χρήστες (μη εγγεγραμμένοι χρήστες) Οι χρήστες αυτοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αρχική σελίδα της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής, να διαβάσουν πληροφορίες για την άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους (π.χ. να αναγνώσουν το Γ.Κ.Λ. 50, τα δικαιολογητικά που χρειάζονται κ.λ.π.), καθώς και να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες ημερομηνίες εξέτασης για κάθε Λιμενική Αρχή, μαζί με βασικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνα) Εγγεγραμμένοι Χρήστες (πολίτες) Οι συγκεκριμένοι χρήστες, είναι πολίτες οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο σύστημα (δηλαδή έχουν username/password και έχει επιβεβαιωθεί το τους), μέσω της ανεξάρτητης υπηρεσίας στο https://regusr.hcg.gr. Μετά την εγγραφή τους μπορούν να συνδεθούν και να δεσμεύσουν μια μελλοντική ημερομηνία εξέτασης Χρήστες Λιμενικών Αρχών Τα στελέχη αυτά, πρέπει να έχουν κωδικό στο εσωτερικό δίκτυο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και να τους έχουν δοθεί τα κατάλληλα δικαιώματα, για τη Λιμενική Αρχή που ανήκουν, από τους διαχειριστές. Είναι οι βασικοί χρήστες του συστήματος, αφού έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται τις ημερομηνίες εξέτασης για την Υπηρεσία τους, να κάνουν καταχώρηση νέων αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις, να κάνουν αποδοχή αιτήσεων, να δημιουργούν τα ερωτηματολόγια και τα φύλλα απαντήσεων για τους συμμετέχοντες κάθε εξέτασης, να συμπληρώνουν τα αποτελέσματα της εξέτασης και να στείλουν τα στοιχεία για την εκτύπωση των αδειών Χρήστες Εκτυπώσεων Οι συγκεκριμένοι χρήστες είναι στελέχη της Υπηρεσίας μας, τα οποία διαθέτουν κωδικό στο εσωτερικό δίκτυο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τους έχουν δοθεί τα κατάλληλα δικαιώματα από τους διαχειριστές. Οι χρήστες αυτοί, χειρίζονται τους ειδικούς εκτυπωτές πλαστικών καρτών, μέσω των οποίων τυπώνονται οι άδειες χειριστών ταχυπλόων νέου τύπου Διαχειριστές Τα πρόσωπα αυτά είναι στελέχη του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που διαθέτουν κωδικό στο εσωτερικό δίκτυο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τους έχει δοθεί το δικαίωμα του διαχειριστή από κάποιον άλλο διαχειριστή. Οι διαχειριστές εποπτεύουν τη λειτουργία του συστήματος, βλέπουν διάφορα στατιστικά, κάνουν αλλαγές που δε μπορούν να κάνουν οι υπόλοιποι χρήστες και δίνουν τα απαραίτητα δικαιώματα στους άλλους. 3

4 3.3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Κάθε Λιμενική Αρχή, με Ημερήσια Διαταγή του Προϊσταμένου της, να ορίσει τουλάχιστον δύο (02) στελέχη της ως χρήστες της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Τα στοιχεία των ορισθέντων χρηστών της Λιμενικής Αρχής, να αποσταλούν στην Υπηρεσία μας με σηματική αναφορά, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Μ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ Κάθε αλλαγή των στελεχών-χρηστών της ηλεκτρονικής εφαρμογής (αλλαγή ατόμων, παύση των συγκεκριμένων καθηκόντων από ορισμένο στέλεχος κ.λ.π.), να αναφέρεται ΑΜΕΣΑ στην Υπηρεσία μας με σηματική αναφορά, στην οποία θα αναγράφονται, σύμφωνα με ανωτέρω πίνακα, τα στελέχη τα οποία παύουν πλέον να είναι χρήστες της ηλεκτρονικής εφαρμογής, καθώς και τα στοιχεία των αντικαταστατών τους. Ανωτέρω σηματικές αναφορές, να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά (σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου.doc ή.xls), στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 3.4. ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Κάθε Λιμενική Αρχή, θα πρέπει να ορίζει τις επόμενες ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, καθώς και τον ανώτατο αριθμό των ατόμων που θα συμμετέχουν σε κάθε εξέταση. Οι εξεταστικές περίοδοι κάθε έτους είναι δύο (02) και ειδικότερα η θερινή (από 01 Απριλίου ως 30 Σεπτεμβρίου) και η χειμερινή (από 01 Οκτωβρίου ως 31 Μαρτίου). Η δημοσίευση των ημερομηνιών εξετάσεων για το επόμενο εξάμηνο θα γίνεται έως τις 05 Φεβρουαρίου για τη θερινή περίοδο και έως τις 05 Αυγούστου για τη χειμερινή περίοδο [Άρθρο 3, παρ. 5 του (Β) σχετικού]. Για λόγους ανωτέρας βίας (τεχνικά προβλήματα της ηλεκτρονικής εφαρμογής στις Λιμενικές Αρχές ή στο Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αναβαθμίσεις του συστήματος κ.λ.π.) και κατόπιν διαταγής της Υπηρεσίας μας, είναι δυνατόν, οι ημερομηνίες καταχώρησης των ημερομηνιών εξετάσεων για κάθε εξεταστική περίοδο να τροποποιούνται. Οι χρήστες των Λιμενικών Αρχών, θα μπορούν να επεξεργάζονται τις ημερομηνίες της (επόμενης) θερινής εξεταστικής περιόδου από 01 Οκτωβρίου ως 05 Φεβρουαρίου και τις ημερομηνίες της (επόμενης) χειμερινής εξεταστικής περιόδου από 01 Απριλίου ως 05 Αυγούστου. Ορίζεται ότι για κάθε έτος, η πρώτη περίοδος θα είναι η θερινή (από 01/04 έως και 30/09) και η δεύτερη η χειμερινή (από 01/10 έως και 31/03). Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθεται το ακόλουθο διάγραμμα: 4

5 Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, δυσλειτουργία της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής κ.λ.π.), δεν καταστεί δυνατό να διενεργηθούν εξετάσεις συγκεκριμένες ημερομηνίες, αυτές μπορούν να γίνουν εφόσον πάψουν να υφίστανται οι λόγοι της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή θα λαμβάνεται η έγκριση της Υπηρεσίας μας, ύστερα από αναφορά της Λιμενικής Αρχής, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους προτείνεται η αναβολή της εξέτασης. Σε περίπτωση που γίνει τέτοια αλλαγή, στην μετατεθείσα εξεταστική (θεωρητική ή/και πρακτική εξέταση) θα συμμετέχουν μόνο οι υποψήφιοι της ακυρωθείσας εξεταστικής, οι οποίοι θα ενημερώνονται προφορικά σχετικά με την νέα ημερομηνία εξετάσεων, από την Υπηρεσία σας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΗ/ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Για την υλοποίηση της διαδικασίας αυτής, απαιτείται η ύπαρξη των παρακάτω ρόλων: ΠΟΛΙΤΗΣ, ο οποίος θέλει να εξεταστεί. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ, ο οποίος είναι ο αρμόδιος βαθμοφόρος χειριστής της ηλεκτρονικής εφαρμογής που ανήκει στην αντίστοιχη Λιμενική Αρχή. Βασική οντότητα κατά την έκδοση άδειας με συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις είναι η αίτηση. Μια αίτηση μπορεί να λάβει τις ακόλουθες καταστάσεις: Νέα Υποβολή Δεκτή (προς εξέταση) Επιτυχία Αποτυχία Επανεξέταση Προς εκτύπωση Εκτυπωμένη Ακύρωση Η αίτηση έχει συγκεκριμένο μοναδικό μηχανογραφικό αριθμό που παίρνει όταν ξεκινά, ενώ μπορεί να ολοκληρωθεί ως ακύρωση, αποτυχία, εκτυπωμένη ή επανεξέταση. Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να καταχωρηθεί ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική καταχώρησή της, γίνεται είτε από τον ενδιαφερόμενο ΠΟΛΙΤΗ, είτε από τον ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ. Η ροή της διαδικασίας της αίτησης ουσιαστικά έχει ως ακολούθως: Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ή ο ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ, συμπληρώνει τα στοιχεία της αίτησης του ΠΟΛΙΤΗ, τα οποία μπορεί να αλλάξουν χωρίς περιορισμούς, σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης (προσωρινή αποθήκευση). Η αίτηση παραμένει στην κατάσταση ΝΕΑ. Όταν συμπληρωθούν σωστά τα στοιχεία, τότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την αίτηση του για εξέταση σε συγκεκριμένη Λιμενική Αρχή, επιλέγοντας ταυτόχρονα και την αντίστοιχη ημερομηνία εξέτασης. Η κατάσταση της αίτησης πλέον μετατρέπεται σε ΥΠΟΒΟΛΗ και ο ΠΟΛΙΤΗΣ δεν έχει δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας της. Ο μόνος πλέον που μπορεί να επεξεργαστεί την αίτηση αν απαιτηθεί, είναι ο ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ της Λιμενικής Αρχής που έχει επιλεγεί. Η αίτηση που βρίσκεται σε κατάσταση ΥΠΟΒΟΛΗ μπορεί να εκτυπωθεί είτε από τον ΠΟΛΙΤΗ, είτε από τον ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ. Σημειώνεται ότι στην κατάσταση αυτή ο ΠΟΛΙΤΗΣ δεν μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία εξέτασής του. 5

6 3.6. ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ, μπορεί να επιλέξει ημερομηνία εξέτασης μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Αντίθετα, ο ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ μπορεί να επιλέξει ημερομηνία εξέτασης μέχρι και πέντε (05) εργάσιμες ημέρες πριν. Δηλαδή για μια ημερομηνία εξέτασης στις 30/05 ο ΠΟΛΙΤΗΣ θα μπορεί να την επιλέξει, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, έως και τις 20/05. Αμέσως μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, γίνεται κράτηση θέσης για τη συγκεκριμένη ημερομηνία εξετάσεων και ο ΠΟΛΙΤΗΣ υποχρεούται να προσέλθει στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων της, τυχόν διορθώσεις, υποβολή των απαιτούμενων έντυπων δικαιολογητικών και η αποδοχή της αίτησης (κατάσταση = ΔΕΚΤΗ/ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ). Η αποδοχή της αίτησης μπορεί να γίνει μόνο από τον ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ (χρήστης Λιμενικής Αρχής) και εκτός από τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση των στοιχείων, περιλαμβάνει και την εισαγωγή φωτογραφίας [ψηφιακό αρχείο λόγος ύψους προς πλάτος: 2,2 cm/1,9 cm (δηλαδή αναλογία 1,16) και ανάλυση τουλάχιστον 450x522 pixels], που θα προσκομίζεται με ευθύνη του ΠΟΛΙΤΗ. Για μια αίτηση που έχει γίνει αποδεκτή, μπορεί να γίνει η εκτύπωση του σημειώματος συμμετοχής σε εξέταση και να παραδοθεί στον πολίτη. 10 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ 5 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ/ΑΠΟΔΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 3.7. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Εφιστάται η προσοχή στους χρήστες των Λιμενικών Αρχών, όπως επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή ως προς την έγκαιρη και έγκυρη ΑΠΟΔΟΧΗ των αιτήσεων στις περιπτώσεις της εμπρόθεσμης υποβολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, καθώς και στην έγκαιρη γραπτή απάντηση στον υποψήφιο, για τους λόγους ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ της αίτησής του, είτε σε περίπτωση μη υποβολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, είτε στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αυτών. Στην περίπτωση υποβολής εμπρόθεσμης ηλεκτρονικής αίτησης από υποψήφιο για συμμετοχή του σε εξεταστική και για την οποία ο υποψήφιος δεν έχει μεριμνήσει να προσκομίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της επιλεχθείσας εξεταστικής, η αίτησή του θα ακυρώνεται με μέριμνα του αρμόδιου χειριστή της Λιμενικής Αρχής. Ανάλογα θα συμβαίνει και για τις αιτήσεις επανεξέτασης, καθώς πέραν των ανωτέρω συνθηκών και με μέριμνα των αρμόδιων στελεχών των Λιμενικών Αρχών, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η μη έγκαιρη υποβολή του ανάλογου αιτήματος από τον υποψήφιο, λόγω της δέσμευσης των προβλεπόμενων θέσεων (ποσοστό έως και 20% των υποψηφίων κάθε εξεταστικής αντιστοιχούν σε υποψήφιους που επανεξετάζονται), από άλλους υποψήφιους προς επανεξέταση, οι οποίοι έχουν υποβάλει νωρίτερα και εμπρόθεσμα (σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα υποβολής), την ανάλογη αίτηση. 6

7 Σημειώνεται ότι η θέση ελευθερώνεται, αν για οποιοδήποτε λόγο ο ΠΟΛΙΤΗΣ ή ο ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ ακυρώσουν την αίτηση. Λόγω αυτού του γεγονότος μπορεί κάποιος ΠΟΛΙΤΗΣ να μη βρει θέση για κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία εξέτασης, οπότε να επιλέξει μεταγενέστερη ημερομηνία, όμως εάν εν τω μεταξύ ελευθερωθεί λόγω ακύρωσης μια θέση στη συγκεκριμένη ημερομηνία, κάποιος άλλος πολίτης μπορεί να την επιλέξει. Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των εξετάσεων, πέντε (05) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής κάθε εξεταστικής, όλες οι αιτήσεις οι οποίες δεν έχουν γίνει αποδεκτές από τους ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ, ακυρώνονται αυτόματα από την ηλεκτρονική εφαρμογή, ενώ ταυτόχρονα δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης συμμετοχής για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τόσο από τον ΠΟΛΙΤΗ όσο και από τον ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Αίτηση για επανεξέταση μπορεί να υποβάλει ο ΠΟΛΙΤΗΣ επιλέγοντας κάποια αποτυχημένη αίτηση που είχε καταθέσει ο ίδιος. Επίσης, το ίδιο κάνει και ο ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ επιλέγοντας αποτυχημένες αιτήσεις που αφορούν την Υπηρεσία του. Τα στοιχεία της αίτησης που θα επιλεγεί, θα μεταφερθούν αυτόματα στην αίτηση επανεξέτασης και θα υπάρχει μόνο η δυνατότητα επιλογής ημερομηνίας. Μια αίτηση που επανεξετάζεται, μεταπίπτει απ' ευθείας σε κατάσταση ΥΠΟΒΟΛΗΣ (οπότε πρέπει να γίνει ξανά ΑΠΟΔΟΧΗ της), ενώ οι αναφορές που εκτυπώνονται προσαρμόζονται ελαφρώς ώστε να φαίνεται ποια ήταν η προηγούμενη αίτηση. Σημειώνεται ότι για να γίνει επανεξέταση κάποιας αίτησης πρέπει η αίτηση αυτή να έχει γίνει εντός των προηγουμένων τριών (03) ετών, ενώ επανεξέταση μπορεί να γίνει μόνο στην αρχική αίτηση (δηλαδή δεν ανανεώνονται τα 3 έτη κάθε φορά που γίνεται η επανεξέταση, αλλά ισχύουν μόνο από την ημερομηνία αποδοχής της αρχικής αίτησης). Για τη βαθμολόγηση της εξέτασης του υποψηφίου, υπάρχει η επιλογή της επιτυχίας ή αποτυχίας στην θεωρητική εξέταση. Η ΑΠΟΔΟΧΗ αίτησης επανεξέτασης υποψήφιου, γίνεται με μέριμνα της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, λαμβάνοντας αυστηρά υπόψη: α. Τον ανώτατο αριθμό των υποψηφίων που δύνανται να επανεξεταστούν (ποσοστό έως και 20% των υποψηφίων κάθε εξεταστικής αντιστοιχούν σε υποψήφιους που επανεξετάζονται), σε κάθε εξεταστική και β. Την ημερομηνία και ώρα υποβολής του εκάστοτε αιτήματος. Δηλαδή, εφόσον για μία ημερομηνία εξέτασης, ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων προς επανεξέταση (θεωρητική ή/και πρακτική) είναι δύο (02) άτομα, από τη Λιμενική Αρχή θα γίνουν αποδεκτά τα δύο (02) χρονολογικά πρώτα αιτήματα, εφόσον οι υποψήφιοι υποβάλουν εμπρόθεσμα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 4. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Από τις διατάξεις των (Α), (Β) και (Γ) σχετικών, προβλέπονται οι παρακάτω διαδικασίες που αφορούν τις Υπηρεσίες σας: 4.1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Κάθε Λιμενική Αρχή, ορίζει τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων (τουλάχιστον μία για κάθε μήνα) καθώς και τον ανώτατο αριθμό των ατόμων που θα συμμετέχουν σε κάθε εξέταση. Οι εξεταστικές περίοδοι 7

8 είναι δύο (02): Η θερινή, από 01 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου και η χειμερινή, από 01 Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου κάθε έτους (παρ της παρούσας). Το πρόγραμμα των ημερομηνιών των εξετάσεων ανά εξεταστική περίοδο, αναρτάται θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας σας στον πίνακα ανακοινώσεων του Λιμενικού καταστήματος, προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή ή στο διαδίκτυο, ενώ θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά (στο σε αρχείο τύπου.doc ή.xls) στην Υπηρεσία μας, προκειμένου αυτό αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ. Κάθε Λιμενική Αρχή, με Ημερήσια Διαταγή του Προϊσταμένου της, ορίζει τουλάχιστον δύο (02) στελέχη της ως Χρήστες της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής, υποβάλλοντας αντίστοιχη σηματική αναφορά στην αρμόδια Διεύθυνση του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (παρ της παρούσας). Τα ορισθέντα στελέχη, είναι υπεύθυνα για την τήρηση των ηλεκτρονικών πινάκων των υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ') της ηλεκτρονικής εφαρμογής Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ. που θα συμμετέχουν σε κάθε ορισθείσα εξεταστική και την παράδοση αυτών πριν από κάθε εξέταση, στον Πρόεδρο της Τριμελούς Επιτροπής Εξετάσεων ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Σε κάθε Λιμενική Αρχή, με Ημερήσια Διαταγή του Προϊσταμένου της, ορίζεται ένας (01) Αξιωματικός ή Ανθυπασπιστής ή Υπαξιωματικός Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. και ο αναπληρωτής του, αρμόδιος για τον έλεγχο και την παραλαβή των δικαιολογητικών των υποψηφίων. Στην ίδια Ημερήσια Διαταγή καθορίζονται και τα καθήκοντά του τα οποία είναι: Ο έλεγχος των δικαιολογητικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 2, 3 και 4 του (Β) σχετικού Η έγγραφη επιστροφή των ελλιπών δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί, στους ενδιαφερόμενους Ο έλεγχος του χρόνου (ημερομηνία ημέρα ώρα) και του τόπου εξέτασης του κάθε υποψηφίου (σύμφωνα με την κράτηση που έχει γίνει από την ηλεκτρονική εφαρμογή) και η παροχή σχετικού σημειώματος συμμετοχής στις εξετάσεις υποψηφίων χειριστών ταχύπλοων σκαφών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ') Η διάθεση στον Πρόεδρο της Τριμελούς Επιτροπής Εξετάσεων των δικαιολογητικών των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν σε κάθε εξέταση Η επίδοση των αδειών χειριστή ταχύπλοων σκαφών στους επιτυχόντες ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Στις εξετάσεις δικαιούνται να συμμετέχουν οι υποψήφιοι που διαθέτουν αθροιστικά τα ακόλουθα προσόντα [άρθρο 3, παρ. 2 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 50 (Φ.Ε.Κ Β / )]: Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 8

9 Να είναι υγιείς. Να γνωρίζουν κολύμβηση. Να έχουν λάβει υποχρεωτικά θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση εννέα (09) τουλάχιστον ωριαίων μαθημάτων [έξι (06) τουλάχιστον ωριαίων μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης και τριών (03) τουλάχιστον ωριαίων μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης], σε οποιαδήποτε εγκεκριμένη, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Λ. Αριθ. 50, σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Για την απόδειξη της πλήρωσης των ανωτέρω, υπό της παραγράφου προσόντων, οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'), στην οποία επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά [άρθρο 3, παρ. 3 του Γ.Κ.Λ. Αριθ. 50 (Φ.Ε.Κ Β'/ ), άρθρο 3, παρ. 1 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 53 (Φ.Ε.Κ. 53 Β'/ ) και άρθρο 6, παρ. 1 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 54 (Φ.Ε.Κ Β'/ )]: Δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο. Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 4 του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45 Α'/ ), όπως ισχύει, ως άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο θεωρείται η προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή η άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ, στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος τους στην Χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. Πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ιατρών, ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής και οφθαλμιάτρου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ιατρική εξέταση των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων, σε ισχύ, δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις), αλλά μπορεί να προσκομίσει ευκρινές φωτοαντίγραφο της προαναφερόμενης άδειας. Η Λιμενική Αρχή μπορεί, εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι, να ζητήσει οποτεδήποτε την υποβολή ιατρικής βεβαίωσης οφθαλμιάτρου, παθολόγου, ωτορινολαρυγγολόγου, νευρολόγου, ψυχιάτρου ή ορθοπεδικού, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75 Α / ), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα, στην οποία να αναγράφονται/δηλώνονται τα ακόλουθα: «Γνωρίζω καλά κολύμβηση και έχω λάβει θεωρητική εκπαίδευση (...) ωρών και πρακτική εκπαίδευση (...) ωρών, στη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών...». Βεβαίωση εγκεκριμένης σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'), η οποία πρέπει να συνοδεύεται από νόμιμα παραστατικά καταβολής διδάκτρων που έχουν εκδοθεί από την ανωτέρω σχολή, ο ιδιοκτήτης της οποίας, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, υπογράφει και σφραγίζει, με την σφραγίδα της σχολής, την παραπάνω βεβαίωση και τα παραστατικά. Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες και αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο [λόγος ύψους προς πλάτος: 2,2 cm/1,9 cm (δηλαδή αναλογία 1,16) και ανάλυση 450x522 pixels]. 9

10 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Οι κατηγορίες των ατόμων οι οποίοι εξαιρούνται από τις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας χειριστή ταχύπλοων σκαφών, προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 6 και 7 του (Α) σχετικού. Οι ενδιαφερόμενοι ή τα νομίμως από αυτούς εξουσιοδοτημένα άτομα, υποβάλουν αυτοπροσώπως στην Λιμενική Αρχή αίτηση, στην οποία επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά : Δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο [σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 4 του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45 Α'/ )]. Δικαιολογητικό που αποδεικνύει τον λόγο εξαίρεσης της συμμετοχής των ανωτέρω ατόμων στις εξετάσεις, σύμφωνα με τις περιπτώσεις της παραγράφου 6, του Άρθρου 3 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20 (Φ.Ε.Κ. 444Β'/ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για μη εν ενεργεία ναυτικούς και στελέχη του Λ.Σ. και του Π.Ν., πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ιατρών, ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής και οφθαλμιάτρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις την ιατρική εξέταση των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων σε ισχύ, δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις), αλλά μπορεί να προσκομίσει ευκρινές φωτοαντίγραφο της προαναφερόμενης άδειας. Η Λιμενική Αρχή μπορεί, εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι, να ζητήσει οποτεδήποτε την υποβολή ιατρικής βεβαίωσης οφθαλμιάτρου, παθολόγου, ωτορινολαρυγγολόγου, νευρολόγου, ψυχιάτρου ή ορθοπεδικού, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία. Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες και αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο [λόγος ύψους προς πλάτος: 2,2 cm/1,9 cm (δηλαδή αναλογία 1,16) και ανάλυση 450x522 pixels] ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Α) Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών Η διαδικασία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών, διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3, παρ. 7 του Γ.Κ.Λ. Αριθ. 50 (Φ.Ε.Κ Β'/ ) και του άρθρου 6, παρ. 3 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 54 (Φ.Ε.Κ Β'/ ). Ειδικότερα: Η αίτηση υποβάλλεται: i. Ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων. ii. Αυτοπροσώπως από τον ίδιο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην οικεία Λιμενική Αρχή, τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων. Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται ότι όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, τότε το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, εκ μέρους του ενδιαφερομένου, προσκομίζει νόμιμη γι' αυτό εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. 10

11 Περαιτέρω, σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11, παρ. 2 του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45 Α'/ ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74 Α'/ ). Ειδικότερα, οι υποψήφιοι, αντί των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων, δύνανται να προσκομίζουν, όσον αφορά: i. Έγγραφα που εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου Τομέα, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 11, παρ. 2, περίπτωση (α) του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45 Α'/ ) (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο, πιστοποιητικά/ιατρικές βεβαιώσεις από δημόσια νοσοκομεία κ.λ.π.), ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. ii. Ιδιωτικά έγγραφα (πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ιδιωτών ιατρών, βεβαίωση εγκεκριμένης σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών κ.λ.π.) συνοδευόμενη μετά των νομίμων παραστατικών, ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα που φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου Τομέα. iii. Έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Β) Διαδικασία ελέγχου προσόντων και δικαιολογητικών Το αρμόδιο στέλεχος για την παραλαβή και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών των υποψηφίων, ειδικότερα ελέγχει: i. Τον χρόνο υποβολής καθώς και το περιεχόμενο της υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις. ii. Την συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας του υποψηφίου. iii. Την ύπαρξη των απαιτούμενων υπό και περιπτώσεις δικαιολογητικών. Φάκελος ο οποίος παραλαμβάνεται με ελλιπή δικαιολογητικά, θα επιστρέφεται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, αναγράφοντας τους λόγους για τους οποίους δεν γίνεται δεκτός. Αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, αλλά η υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους, γίνεται εκπρόθεσμα [πέραν των πέντε (05) εργάσιμων ημερών πριν την ημερομηνία των εξετάσεων], να ακυρώνονται με μέριμνα και ευθύνη των χρηστών της ηλεκτρονικής εφαρμογής των Υπηρεσιών σας. Στις περιπτώσεις υποβολής Υπεύθυνων Δηλώσεων του Ν.1599/86, στις οποίες δηλώνονται ψευδή στοιχεία, από τις Υπηρεσίες σας θα διενεργείται προανάκριση υπό τις οδηγίες του αρμόδιου Εισαγγελέα, προβαίνοντας παράλληλα στην ανάκληση των ενδεχόμενων διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Η τριμελής επιτροπή εξετάσεων, ορίζεται με Απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας σας και αποτελείται από Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., χωρίς περιορισμό στην αναλογία αυτών. Στην ίδια Απόφαση ορίζονται: Καθήκοντα Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής Εξετάσεων ασκεί το αρχαιότερο στέλεχος. 11

12 Οι αναπληρωτές του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Ο χρόνος και οι περίοδοι των εξετάσεων ανά εξεταστική περίοδο, σύμφωνα με τις ορισθείσες ημερομηνίες στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ Ο τόπος των εξετάσεων Ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων που μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις της Τριμελούς Επιτροπής Εξετάσεων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Εξεταστική στην οποία δεν έχει δηλωθεί καμία υποψηφιότητα, χαρακτηρίζεται ως ΝΕΑ, ενώ εάν έχει δηλωθεί έστω και μία (01) υποψηφιότητα, μεταπίπτει στην κατάσταση ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ. Όταν οι αιτήσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη εξεταστική γίνουν ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ή ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ (και εφόσον υπάρχουν πάνω από δύο ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ αιτήσεις), τότε η κατάσταση της εξεταστικής είναι ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ α. Στην θεωρητική εξέταση, λαμβάνουν μέρος υποψήφιοι που εξετάζονται για πρώτη φορά ή/και υποψήφιοι οι οποίοι επανεξετάζονται, λόγω αποτυχίας τους σε προηγούμενη θεωρητική εξέταση. β. Πριν την έναρξη της θεωρητικής εξέτασης, ο πρόεδρος της επιτροπής παραλαμβάνει από το αρμόδιο για το σκοπό αυτό, στέλεχος της Λιμενικής Αρχής, τον πίνακα υποψηφίων οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, ο οποίος έχει εκτυπωθεί μέσω του Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ. Με τον ανωτέρω πίνακα υποψηφίων και κατά την είσοδο αυτών στον χώρο των εξετάσεων, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος ταυτοπροσωπίας, με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο (σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 4 του Ν.2690/1999). γ. Δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης των θεωρητικών εξετάσεων, ο Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής Εξετάσεων, εκτυπώνει μέσω Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ. τα ερωτηματολόγια των υποψηφίων των εξετάσεων και ακολούθως τα Φύλλα Εξέτασης Υποψηφίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ'), τα οποία σφραγίζει και μονογράφει. δ. Στον χώρο όπου προβλέπεται να διενεργηθεί η θεωρητική εξέταση, οι υποψήφιοι καταλαμβάνουν τις θέσεις τους. Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν έχουν προσέλθει ή προσέρχονται μετά την προγραμματισμένη ώρα διενέργειας της θεωρητικής εξέτασης, απορρίπτονται από την εξέταση και καταχωρείται στον Πίνακα η ένδειξη ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ. ε. Ακολούθως, ο πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής εξετάσεων, δίνει στους υποψήφιους τις απαιτούμενες σύντομες οδηγίες για τη διενέργεια της θεωρητικής εξέτασης και διανέμει στους υποψήφιους τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια και Φύλλα Εξέτασης Υποψηφίου. στ. Στα φύλλα εξέτασης των υποψηφίων οι οποίοι δεν προσήλθαν στην θεωρητική εξέταση, θα σημειώνεται με ερυθρά μελάνη μία (01) διαγώνια γραμμή, από την κάτω αριστερή γωνία του φύλλου εξέτασης, έως την άνω δεξιά γωνία αυτού και θα καταχωρείται η φράση ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ, πάνω από την περιοχή όπου υπογράφουν τα μέλη της τριμελούς επιτροπής, τα οποία υπογράφουν κανονικά το υπόψη Φύλλο Εξέτασης Υποψηφίου. Ακολούθως, το Φύλλο Εξέτασης Υποψηφίου συρράπτεται με το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο και φύλλο ορθών απαντήσεων και τοποθετούνται στον, τηρούμενο από την Υπηρεσία, φάκελο του υποψηφίου. 12

13 ζ. Ο χρόνος της θεωρητικής (γραπτής) εξέτασης είναι σαράντα (40) λεπτά, από τη στιγμή που θα δοθούν τα θέματα στους υποψήφιους. η. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε είκοσι (20) ερωτήσεις κλειστού τύπου, με τρεις (03) πιθανές απαντήσεις (Α-Β-Γ), όπου μόνο η μία (01) είναι σωστή. Οι υποψήφιοι επιλέγουν μία (01) εκ των απαντήσεων που δίδονται σε κάθε ερώτημα και αναγράφουν ένα από τα τρία (03) Α ή Β ή Γ κεφαλαία γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, που αντιστοιχεί στην απάντηση που επέλεξαν, στο φύλλο εξέτασης και δίπλα στον αριθμό κάθε ερωτήματος. Η μη συμπλήρωση του χώρου που αντιστοιχεί στον αριθμό κάθε ερωτήματος με κάποιο από τα προαναφερόμενα γράμματα, λαμβάνεται ως λανθασμένη απάντηση. Αποσβέσεις, διορθώσεις, αποξέσεις ή διαγραφές απαντήσεων, πάνω στο φύλλο εξέτασης, καθιστούν λανθασμένες τις απαντήσεις. θ. Οι υποψήφιοι μπορούν να αποχωρούν από την αίθουσα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, χωρίς δικαίωμα επανόδου, εκτός από τους δύο (02) τελευταίους υποψήφιους, οι οποίοι αποχωρούν ταυτόχρονα. ι. Μετά το πέρας της προβλεπόμενης διάρκειας της εξέτασης, ο πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής εκτυπώνει μέσω του Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ. και παραδίδει σε κάθε υποψήφιο το φύλλο ορθών απαντήσεων που αντιστοιχεί στο ερωτηματολόγιό του. Η εκτύπωση των φύλλων ορθών απαντήσεων μπορεί να λάβει χώρα μετά από σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας, από τη στιγμή που εκτυπώθηκαν τα ερωτηματολόγια και τα φύλλα εξέτασης των υποψηφίων της εκάστοτε εξέτασης. ια. Η παρουσία εξεταζομένων κατά τη διαδικασία της διόρθωσης των φύλλων εξέτασης, δεν απαγορεύεται. Υποψήφιοι που αμφισβητούν το αποτέλεσμα ή ζητούν διευκρινίσεις, παραπέμπονται στο φύλλο ορθών απαντήσεων που τους έχει δοθεί. Η διόρθωση γίνεται με ερυθρά μελάνη. ιβ. Επιτυχών στη γραπτή εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που έχει απαντήσει σωστά σε δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον ερωτήσεις και κυκλώνεται με ερυθρά μελάνη η λέξη ΕΠΕΤΥΧΕ στο Φύλλο Εξέτασης Υποψηφίου, αλλιώς, κυκλώνεται η λέξη ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ. ιγ. Έλληνας υποψήφιος, που δεν γνωρίζει την ελληνική γραφή και ανάγνωση, θα εξετάζεται προφορικά ενώπιον του συνόλου της επιτροπής. Το κεφαλαίο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου, που αντιστοιχεί στην κάθε απάντηση που επιλέγει, αναγράφεται δίπλα από τον αριθμό του αντίστοιχου ερωτήματος στο «Φύλλο Εξέτασης Υποψηφίου», από τον πρόεδρο της επιτροπής, και γίνεται ειδική μνεία, με ερυθρά μελάνη, για τον τρόπο εξέτασής του. ιδ. Με τον ίδιο τρόπο εξετάζεται και αλλοδαπός υποψήφιος, ο οποίος δεν γνωρίζει να ομιλεί και να γράφει την ελληνική γλώσσα, εφόσον για τη διερμηνεία προσληφθεί, με δαπάνη του, πτυχιούχος διερμηνέας αναγνωρισμένου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή διερμηνέας της μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος προσυπογράφει και το «φύλλο εξέτασης υποψηφίου». Η διαπίστωση των ανωτέρω προσόντων του διερμηνέα γίνεται από την επιτροπή. Φωτοαντίγραφα των προβλεπόμενων πιστοποιητικών, που προσκομίζει ο διερμηνέας, τοποθετούνται στο φάκελο του υποψηφίου. ιε. Εφόσον κατά τη διάρκεια των εξετάσεων διαπιστωθεί απόπειρα εξαπάτησης της εξεταστικής επιτροπής από υποψήφιο, πέραν τυχόν άλλων νομικών κυρώσεων, ο υποψήφιος απορρίπτεται. ιστ.οι υποψήφιοι οι οποίοι απέτυχαν στην θεωρητική εκπαίδευση, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πρακτική εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, το πεδίο της πρακτικής εξέτασης θα διαγράφεται με μία (01) διαγώνια γραμμή, με ερυθρά μελάνη και η επιτροπή θα υπογράφει κανονικά. 13

14 ιζ. Τα ερωτηματολόγια, τα φύλλα εξέτασης και τα φύλλα ορθών απαντήσεων των υποψηφίων που απέτυχαν στην θεωρητική εξέταση, θα συρράπτονται και θα τοποθετούνται στους αντίστοιχούς τους φακέλους, που τηρούνται στην Υπηρεσία. ιη. Μετά τη λήξη των θεωρητικών εξετάσεων, από το αρμόδιο χειριστή της Υπηρεσίας σας θα καταχωρείται στην ηλεκτρονική εφαρμογή Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ. η ένδειξη ΕΠΙΤΥΧΙΑ για τους υποψήφιους που πέτυχαν στην θεωρητική εξέταση. Για τους υποψήφιους που δεν προσήλθαν στην θεωρητική εξέταση θα καταχωρείται η ένδειξη ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ (που ισοδυναμεί για το σύστημα με το ΑΠΟΤΥΧΙΑ ) και γι' αυτούς που εξετάστηκαν αλλά απορρίφθηκαν η ένδειξη ΑΠΟΤΥΧΙΑ. ιθ. Οι ερωτήσεις των ερωτηματολογίων της θεωρητικής εξέτασης είναι διαφορετικές για κάθε υποψήφιο και επιλέγονται τυχαία, προκύπτουν τυχαία από την δεξαμενή θεμάτων της ηλεκτρονικής εφαρμογής ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: α. Στην πρακτική εξέταση δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι έχουν περατώσει επιτυχώς τις θεωρητικές εξετάσεις. β. Το σκέλος αυτό της εξέτασης διενεργείται με τη χρήση σκάφους, υπό τις εξής προϋποθέσεις: Με εκπαιδευτικό σκάφος, εφόσον στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής εδρεύει εγκεκριμένη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών. Το χρησιμοποιηθέν εκπαιδευτικό ταχύπλοο σκάφος πρέπει να είναι ασφαλισμένο για την κάλυψη αστικής ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Ν. 4256/2014 (Φ.Ε.Κ. 92 Α'/ ) όπως ισχύει. Με ταχύπλοο σκάφος ιδιοκτησίας του υποψηφίου ή παραχωρηθέν κατά χρήση σε αυτόν από τρίτο πρόσωπο, εάν στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής όπου διενεργούνται οι εξετάσεις, δεν υφίσταται εγκεκριμένη σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών. Το ταχύπλοο σκάφος που χρησιμοποιείται κατ εξαίρεση κατά την πρακτική εξέταση, πρέπει να είναι ασφαλισμένο για την κάλυψη αστικής ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Ν. 4256/2014 (Φ.Ε.Κ. 92 Α'/ ) όπως ισχύει, με επέκταση της ασφάλισης, ώστε να καλύπτει τον εξεταζόμενο υποψήφιο χειριστή. Η επέκταση αποδεικνύεται με την προσκόμιση στη Λιμενική Αρχή, υποχρεωτικά πριν την έναρξη διενέργειας της πρακτικής εξέτασης, ειδικής βεβαίωσης επέκτασης της κάλυψης, που χορηγείται από την ασφαλιστική εταιρεία. γ. Η εξέταση διακρίνεται στα παρακάτω μέρη: α.α. Ασφαλή πρυμνοδέτηση και πλαγιοδέτηση (παραβολή) του ταχυπλόου σκάφους σε μήκος κρηπιδώματος ή άλλου χώρου ίσο με το διπλάσιο του μήκους του σκάφους. β.β. Αναγνώριση και χρήση των σωστικών και πυροσβεστικών του μέσων. γ.γ. Κατασκευή ενός ναυτικού κόμπου. δ.δ. Ανάγνωση και χρήση ναυτικού χάρτη. δ. Στο σκάφος θα επιβαίνουν κάθε φορά, τουλάχιστον ένα (01) μέλος της τριμελούς επιτροπής και μέχρι δύο (02) εξεταζόμενοι. Εφόσον το σκάφος είναι εκπαιδευτικό, η παρουσία του εκπαιδευτή είναι αναγκαία, με τον απαράβατο όρο ότι δεν θα συμμετέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο και δεν θα επηρεάζει την εξέταση. 14

15 ε. Εφόσον κατά τη διάρκεια των εξετάσεων διαπιστωθεί απόπειρα εξαπάτησης της εξεταστικής επιτροπής από υποψήφιο, πέραν τυχόν άλλων νομικών κυρώσεων, ο υποψήφιος απορρίπτεται. στ.επιτυχών στην πρακτική εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος ο οποίος ολοκλήρωσε επιτυχώς όλα τα στάδια της πρακτικής εξέτασης. ζ. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στην πρακτική εξέταση την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται αποτυχόντες. Στην περίπτωσή αυτή, στο φύλλο εξέτασής τους το πεδίο της πρακτικής εξέτασης θα διαγράφεται με μία (01) διαγώνια γραμμή με ερυθρά μελάνη και θα σημειώνεται η φράση ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ, πάνω από την περιοχή όπου υπογράφουν τα μέλη της τριμελούς επιτροπής. Το ανωτέρω φύλλο εξέτασης θα αρχειοθετείται στον τηρούμενο από την αρμόδια Υπηρεσία φάκελο του υποψηφίου. η. Μετά τη λήξη των πρακτικών εξετάσεων, από τον αρμόδιο χειριστή της Υπηρεσίας σας θα καταχωρείται στην ηλεκτρονική εφαρμογή Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ. η ένδειξη ΕΠΙΤΥΧΙΑ για τους υποψήφιους που πέτυχαν στην πρακτική εξέταση. Για τους υποψήφιους που δεν προσήλθαν στην πρακτική εξέταση θα καταχωρείται η ένδειξη ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ (που ισοδυναμεί για το σύστημα με το ΑΠΟΤΥΧΙΑ ) και γι' αυτούς που εξετάστηκαν αλλά απορρίφθηκαν η ένδειξη ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΟΥΝ Όσοι υποψήφιοι αποτύχουν στη θεωρητική εξέταση, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πρακτική εξέταση. Για την επανεξέταση των αποτυχόντων στη θεωρητική ή/και πρακτική εξέταση, εκτός της ηλεκτρονικής αίτησης και των λοιπών ενεργειών στην ηλεκτρονική εφαρμογή, απαιτείται αίτηση (Παράρτημα Ε ), προκειμένου να συμμετάσχουν σε επόμενη προγραμματισμένη εξέταση και εφόσον ο αριθμός τον υποψήφιων προς επανεξέταση (θεωρητική ή/ πρακτική), δεν ξεπερνά το 20% του ανώτατου αριθμού των υποψηφίων (που έχει οριστεί από την οικεία Λιμενική Αρχή) οι οποίοι μπορούν να λάβουν μέρος σε μία εξεταστική. Για την επανεξέταση καταβάλλεται ποσό δέκα (10) ευρώ υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (εφεξής Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο αρμόδιος χειριστής της ηλεκτρονικής εφαρμογής Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ., μπορεί να βλέπει μέσω συγκεντρωτικού πίνακα τα στοιχεία όλων των εξεταζομένων στη συγκεκριμένη ημερομηνία και για κάθε έναν θα μπορεί να συμπληρώσει τη βαθμολογία του στην θεωρητική και πρακτική εξέταση. Αφού γίνει η οριστική καταχώρηση των βαθμολογιών των εξεταζομένων, θα τυπώνει τον πίνακα, τον οποίο θα παραδίδει στην τριμελή εξεταστική επιτροπή, η οποία εκδίδει και ανακοινώνει «Δελτίο Αποτελεσμάτων» της εξέτασης, θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής, με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και την ένδειξη «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η'). Όταν πλέον η εξέταση βρίσκεται στην κατάσταση των ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ο ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ μπορεί να αποστείλει τις επιτυχημένες αιτήσεις προς εκτύπωση (επιλογή της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής). Πλέον οι επιτυχημένες αιτήσεις θα αλλάξουν κατάσταση σε ΠΡΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ και αφού εκτυπωθούν από τους χειριστές της Υπηρεσίας μας, η κατάσταση των αιτήσεων θα μεταβληθεί σε ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΕΣ. Το θεωρημένο Δελτίο Αποτελεσμάτων, θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Υπηρεσία μας, για την έκδοση των αδειών των επιτυχόντων. 15

16 Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ιατρική παρατήρηση (π.χ. οδήγηση με γυαλιά ) για κάποιον επιτυχόντα υποψήφιο, αυτή θα αναγράφεται από τον ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ, τόσο στο ειδικό, για το λόγο αυτό, πεδίο της ηλεκτρονικής εφαρμογής, όσο και στο Δελτίο Αποτελεσμάτων, δίπλα στο όνομα του επιτυχόντος ή υπό μορφή παρατήρησης για συγκεκριμένο επιτυχόντα ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αίτηση για έκδοση διπλώματος άνευ εξετάσεων μπορεί να κάνει μόνο ο ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ (ΧΡΗΣΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ). Ο ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ καταχωρεί τα στοιχεία του ΠΟΛΙΤΗ καθώς και το λόγο που γίνεται η έκδοση άνευ εξετάσεων, με τις παρακάτω επιλογές: Ανανέωση της άδειάς του λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας: Αίτηση. Ιατρικές βεβαιώσεις (σύμφωνα με την παράγραφο της παρούσας), με την ανανέωση να ισχύει για μία τριετία, με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης των ιατρικών βεβαιώσεων. Εάν προσκομισθεί ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ή μοτοποδηλάτου, η ισχύς της ανανέωσης συμπίπτει χρονικά με αυτήν της άδειας οδήγησης. Περιοδική ανανέωση της άδειας γίνεται σε όποιον χειριστή, ανεξαρτήτως ηλικίας, κρίνεται αυτό αναγκαίο από ιατρικής πλευράς, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών παρατηρήσεων ή ενδείξεων του πιστοποιητικού υγείας. Παράβολα ποσού πενήντα (50,00) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και δεκαπέντε (15,00) ευρώ υπέρ του Δημοσίου (Από Δ.Ο.Υ. στο Κ.Α.Ε ή ηλεκτρονικό παράβολο) Έκδοση αντιγράφου της άδειας του λόγω απώλειας ή φθοράς: Αίτηση. Την φθαρμένη άδεια χειριστή (στην περίπτωση φθοράς) ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), ότι απώλεσε την άδεια. Παράβολα ποσού πενήντα (50,00) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και δεκαπέντε (15,00) ευρώ υπέρ του Δημοσίου (Από Δ.Ο.Υ. στο Κ.Α.Ε ή ηλεκτρονικό παράβολο) Έκδοση νέας άδειας προς αντικατάσταση παλαιάς: Αίτηση. Την παλιά άδεια χειριστή. Παράβολα ποσού εικοσιπέντε (25,00) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και δέκα (10,00) ευρώ υπέρ του Δημοσίου (Από Δ.Ο.Υ. στο Κ.Α.Ε ή ηλεκτρονικό παράβολο). Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες και αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο [λόγος ύψους προς πλάτος: 2,2 cm/1,9 cm (δηλαδή αναλογία 1,16) και ανάλυση τουλάχιστον 450x522 pixels]. Οι καταστάσεις για μια αίτηση έκδοσης άδειας άνευ εξετάσεων είναι ΝΕΑ - ΑΠΟΔΕΚΤΗ - ΠΡΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ - ΑΚΥΡΗ. Οι τελικές καταστάσεις θα είναι είτε ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ είτε ΑΚΥΡΗ. Για κάθε περίπτωση ενδιαφερόμενου, ο οποίος εμπίπτει σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες και δικαιούται άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής από τον αρμόδιο χρήστη της Υπηρεσίας σας, θα υποβάλλεται και αναφορά, υπό μορφή πίνακα και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 16

17 θεωρημένη από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής με τα στοιχεία του δικαιούχου καθώς και το λόγο για τον οποίο δικαιούται την άδεια. Από τα αρμόδια στελέχη των Λιμενικών Αρχών, θα διενεργείται κανονικά ο προβλεπόμενος έλεγχος των δικαιολογητικών, σύμφωνα με την παράγραφο της παρούσας ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΔΟΘΕΙΣΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ: Ύστερα από την ηλεκτρονική καταχώρηση στο Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ. των τελικών αποτελεσμάτων των υποψηφίων για κάθε εξεταστική και της αντίστοιχης υποβολής του θεωρημένου Δελτίου Αποτελεσμάτων στην Υπηρεσία μας, με τα στοιχεία των επιτυχόντων και αποτυχόντων υποψηφίων, προκειμένου διενεργηθεί έλεγχοςαντιπαραβολή αυτών, τα αρμόδια στελέχη της Δ.Λ.Α., προβαίνουν στην εκτύπωση των αδειών των επιτυχόντων υποψηφίων. Οι εκδοθείσες άδειες αποστέλλονται στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές, με μέριμνα των οποίων επιδίδονται στους δικαιούχους τους ή στους νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. Η επίδοση της κάθε άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους στον δικαιούχο ή στον νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, γίνεται με την υπογραφή του δικαιούχου της άδειας ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, στην αρχική αίτηση συμμετοχής των εξετάσεων, αναγράφοντας την ημερομηνία παραλαβής της άδειας από τον ενδιαφερόμενο. Πριν την επίδοση της εκδοθείσας άδειας χειριστή ταχύπλοων σκαφών στους δικαιούχους από την Λιμενική Αρχή, θα υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο ή τον νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, τα παράβολα ποσού πενήντα (50,00) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και δεκαπέντε (15,00) ευρώ υπέρ του Δημοσίου (Από Δ.Ο.Υ. στο Κ.Α.Ε ή ηλεκτρονικό παράβολο). Αντίγραφο του στελέχους Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. καθώς και του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, θα τοποθετούνται στον τηρούμενο από την Υπηρεσία σας φάκελο του υποψηφίου. Παρομοίως, και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις έκδοσης, ανανέωσης και αντικατάστασης αδειών χειριστή ταχύπλοων σκαφών, θα ακολουθείται η ως άνω περιγραφείσα διαδικασία, για την καταβολή των αντίστοιχων τελών υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και Δημοσίου από τους ενδιαφερόμενους ή τους νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους αυτών ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔΟΘΕΙΣΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ Από την 01/10/2015 (έναρξη λειτουργίας του Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ.), το τηρούμενο από τις Υπηρεσίες σας Βιβλίο Εκδοθεισών Αδειών Χειριστών Ταχύπλοων Σκαφών, παύει να συμπληρώνεται. Τα αρμόδια, για την τήρησή του στελέχη, να μεριμνήσουν όπως συμπληρωθούν τυχόν εκκρεμότητες επί των στοιχείων των εγγεγραμμένων επιτυχόντων, καθώς και στην ενημέρωση των επιτυχόντων οι οποίοι δεν έχουν φροντίσει να παραλάβουν τις άδειες που δικαιούνται, προκειμένου να τις παραλάβουν. Το Βιβλίο Εκδοθεισών Αδειών Χειριστών Ταχύπλοων Σκαφών, να θεωρηθεί για το κλείσιμό του κανονικά από τους Προϊσταμένους των Λιμενικών Αρχών την 01/10/2015 σε εκτέλεση της παρούσας και να φυλαχτεί - αρχειοθετηθεί σε ασφαλή χώρο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία αντικατάστασης των παλαιών αδειών με νέες ή όπου αλλού χρειαστεί. 17

18 4.11. ΤΕΛΙΚΑ Με μέριμνα και ευθύνη των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών σας, α. Να εκδοθούν οι προβλεπόμενες στην παρούσα Ημερήσιες Διαταγές και Αποφάσεις. β. Να ενημερωθεί το προσωπικό και ιδιαίτερα αυτό που συμμετέχει στην διαδικασία των εξετάσεων για τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά του. γ. Να παρασχεθούν οι απαραίτητες οδηγίες/εντολές προς τις υφιστάμενες Αρχές, για την ορθή ενημέρωση των ενδιαφερομένων Ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας ορίζεται η 01/10/ Της παρούσας αξιώνω πιστή εφαρμογή. Κάθε αμέλεια ή παράλειψη θα ελεγχθεί αυστηρά Μέχρι και την να αναφέρετε με σηματική αναφορά σας λήψη, κατανόηση και εκτέλεση των προπαρασκευαστικών ενεργειών σας με την κωδική λέξη ΤΑΧΥΠΛΟΑ Η παρούσα να τεθεί στον φάκελο μονίμων διαταγών της Υπηρεσίας σας Η με Α.Π.: ΜΦ /21/99/ δ/γη Υ.Ε.Ν./Δ.Λ.Α. Α' παύει να ισχύει Στη σελίδα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ.Λ.Α. της ιστοσελίδας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), βρίσκεται αναρτημένο το εγχειρίδιο χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος Έκδοσης Αδειών Χειριστή Ταχύπλοων Σκαφών. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ Αντιναύαρχος Λ.Σ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. 18

19 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Υπόδειγμα Αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους». 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «Υπόδειγμα βεβαίωσης σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχύπλοων σκαφών». 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ «Υπόδειγμα σημειώματος συμμετοχής στις εξετάσεις υποψηφίων χειριστών ταχύπλοων σκαφών». 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Υπόδειγμα πίνακα υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών». 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε «Υπόδειγμα αίτησης για επανεξέταση υποψήφιου χειριστή ταχυπλόων σκαφών». 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ «Υπόδειγμα αίτησης για ανανέωση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους». 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ «Υπόδειγμα φύλλου εξέτασης υποψήφιου χειριστή ταχύπλοου σκάφους». 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η «Υπόδειγμα Δελτίου Αποτελεσμάτων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών». 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ «Εξεταστέα ύλη υποψηφίων εκπαιδευτών χειριστών ταχυπλόων σκαφών». ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Κεντρικά Λιμεναρχεία Λιμεναρχεία ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Γρ. κ.κ. 1 ΟΥ 2 ΟΥ 3 ΟΥ 4 ΟΥ 5 ΟΥ 6 ΟΥ 7 ΟΥ 8 ΟΥ 9 ΟΥ ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γρ. κ. Υπουργού (υ.τ.α.) 2. Γρ. κ. Αν. Γ.Γ. (υ.τ.α.) 3. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 4. Γρ. κ. Α' Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 5. Γρ. κ. Β' Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 6. Γρ. κ. Γ.Ε./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 7. Γρ. κ. Δ.Κ. Α' Β' Γ' Δ' 8. Γρ. κ. Β/Δ.Κ. Α' (Δ.Λ.Α. - Δ.ΕΛ.ΑΛ. - ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.) 9. Δ.Λ.Α. Β' Γ' 10.Δ.Η.Δ.Ε.Π. 11.Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ. 12.Δ.Α.Ν. 13.Δ.Ε.Π. 14. Υ.Ε.Υ. 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΙΤΗΣΗ Επώνυμο:... Όνομα:... Όνομα πατέρα:... Όνομα μητέρας:... A.Δ.T. ή Διαβατηρίου:... Eκδούσα Αρχή:... A.Φ.M.:... Αρμόδια Δ.O.Y.:... Τόπος γέννησης:... Ημερ/νία γέννησης:... Δ/νση κατοικίας:... Τηλέφωνο:... ΠΡΟΣ: Λιμενική Αρχή. Υποβάλλω τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ για τον έλεγχο της πληρότητας και κανονικότητάς τους και για την έγκριση συμμετοχής μου στις εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, την Ο/Η Αιτ..... (Tόπος - Hμερομηνία) Υπογραφή αιτούντος/ούσας Επισυνάπτονται: 1. Ευκρινές φωτ/φο Α.Δ.T. ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού στοιχείου 2. Πιστοποιητικά ιατρών ή ευκρινές φωτ/φο άδειας ικανότητας αυτοκινήτου (διαγράφεται ανάλογα) 3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/ Βεβαίωση σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών με αντίστοιχα παραστατικά καταβολής διδάκτρων 5. Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες και αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο 20

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Συμβουλευτείτε τις παρακάτω Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αναρτητέα στο Διαύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Φακ.: 214.1 Αριθ. Σχεδ.: 12989

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12 Αριθμ. Πρωτ. Ταχ. Κώδικας: 106 77 Αθήνα 095/104 Τηλέφωνο: 2103891615-9 2103827764 2103891123 2103891125

Βαθμός Ασφαλείας. Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12 Αριθμ. Πρωτ. Ταχ. Κώδικας: 106 77 Αθήνα 095/104 Τηλέφωνο: 2103891615-9 2103827764 2103891123 2103891125 Βαθμός Ασφαλείας ΑΔΑ: 45ΒΖ4691ΩΓ-2ΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών Ταχ. Δ/νση: Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-5285567, -569, -580, - 565 FAX : 210-5229840 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 39

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-5285567, -569, -580, - 565 FAX : 210-5229840 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 7/10/2013 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΣΦ/Φ24/36/1514715 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων -

Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων - Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων - 1. Εισαγωγή Προκειμένου οι υποψήφιοι για την εξέταση των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων να συμμετάσχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων και την κατάθεση των δικαιολογητικών για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης».

Θέμα: Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων και την κατάθεση των δικαιολογητικών για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΥΟΔΕ 2.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210 2709087 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) έτους 2015 και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.)

ΘΕΜΑ: Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) έτους 2015 και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α / ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πλωτάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 76 Τ.Κ. 104 34, Αθήνα Τηλ.: 210-8203280 Αθήνα, 20/2/2015 Fax: 210-8239622 Αριθμ. Πρωτ.: 1031 E-mail: tsolakou@aueb.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια, 10 Αυγούστου 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια, 10 Αυγούστου 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια, 10 Αυγούστου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:848 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού, Εκδρομών και Αγοράς Βιβλίων του ΟΓΑ/ ΛΑΕ, έτους 2011»

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού, Εκδρομών και Αγοράς Βιβλίων του ΟΓΑ/ ΛΑΕ, έτους 2011» C:\Documents and Settings\Fotiadiso\Desktop\F15_26_Διαβιβαστικό οδηγιών εκτύπωσης.doc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ , Fax

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ , Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ. 2441 352200, Fax 2441 095308 Μορφοβούνι, 09/12/2011 Αριθ. Πρωτ. 3646 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. 1/2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. 1/2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ «Μηχανισμός Άμεσης Παρέμβασης για την αντιμετώπιση πρόληψη της σχολικής βίας του εκφοβισμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» (κωδ. ΟΠΣ 376834) «Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50

Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50 Αριθμ. Φ. : 514.1/2013 Αριθμ. Σχ.: 1633 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50 «Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών - Εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών -

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΩΡΑ Ε.Ε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΩΡΑ Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@yen.gr ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 5-5-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 6658 & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΗ3-88Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 10/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΗ3-88Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 10/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΗ3-88Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 10/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 25765 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 17/5/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:6757 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 18-7- 2013 Αριθ. Πρωτ.:3468/95103 Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου 52 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50

Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50 Αριθμ. Φ. : 514.1/2013 Αριθμ. Σχ.: 1633 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50 «Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών - Εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών -

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας : 11527 Τηλέφωνο : 2132143301 Fax : 2132143222

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεύθυνση Δασών Λέσβου

Η Διεύθυνση Δασών Λέσβου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 25-6-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 31549/2354 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Α. Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Tαχ. Διεύθυνση : Κουντουριώτου 79 Ταχ. Κώδικας : 811 00 Μυτιλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 67/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 67/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Περιφ/κή Δ/νση Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π: Μ01/ 5968 /311.31 Θεσ/νίκη 29-10-2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 67/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. και η Περιφ/κή

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΩ

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΩ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Διευθ. Σκεύου Ζερβού 40 Ταχ. Κωδ. 85300 Κως Τηλ.: 22420 24778 23915 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τόπος, Νέα Φιλαδέλφεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ. ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ. 1. Εισαγωγή Η Διοίκηση του ΙΚΑ στοχεύοντας: στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη,

Διαβάστε περισσότερα

για την Πράξη: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΑΜΕΑ ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ».

για την Πράξη: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΑΜΕΑ ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ». ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Α.Σ. 128A /12 Μαρτίου 2014 για την Πράξη:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: 890/100400 & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λαρίσης 2 Ταχ. Κωδ. : 40003 ΑΓΙΑ

Αριθ. Πρωτ: 890/100400 & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λαρίσης 2 Ταχ. Κωδ. : 40003 ΑΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αγιά 5 8 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Αριθ. Πρωτ: 890/100400 & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λαρίσης 2 Ταχ. Κωδ. : 40003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη, 02/12/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 12090 (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546 43 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 308.800,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Ημερομηνία : 16-6-2010 ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50833 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Ημερομηνία : 16-6-2010 ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50833 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Ημερομηνία : 16-6-2010 ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50833 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ Διανομή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Αθήνα, 27-07-2015 & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 57999 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: /69155/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: -Ως Π.Δ.

Αριθμ. πρωτ.: /69155/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: -Ως Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 05 /08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. πρωτ.: 2415.1/69155/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Μ.Κ.Φ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Μ.Κ.Φ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Ε.Μ.Κ.Φ. Λάρισα, 19-06-2014 Α. Π. 7175 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 98 / 25-11-2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 98 / 25-11-2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 98 / 25-11-2013 ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΚ/01: Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης, με σύμβαση εξαρτημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη 25-5- 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 100 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΔΑΧ - ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.Κώδικας : 18450 Νίκαια ΑΡΜΟΔΙΑ :Καρανικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αριθ. 403 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4261/2014 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 21-10-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1598 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΗΡ. ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΤΗΛ : 28210-96189 EMAIL : kex@otenet.gr ΜΑΡΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαρά, 2-6 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 646 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 02/2010 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 02/2010 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Διανομή ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/Περιοχή Χαλκίδας ΔΥΟ ΔΕΝΔΡΑ-ΔΟΚΟΣ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Ημερομηνία:23-9-2010 Αριθμ. Πρωτ.:50682 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 02/2010

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ 1. H ΟΠΑΠ Α.Ε χορηγεί, για φορολογικούς λόγους, βεβαίωση καταβληθέντος κέρδους κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου-δικαιούχου. 2. Δικαιούχος Βεβαίωσης ενός εισπραχθέντος

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις»

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1 / 11 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1 / 11 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1 / 11 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 12638 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στον Διαγωνισμό (στο εξής καλούμενος

Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στον Διαγωνισμό (στο εξής καλούμενος ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E PRODUCTION Μ.ΕΠΕ Α. Γενικά Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «E PRODUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (στο εξής και «η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ.1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ.1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανακοινώνει Διανομή ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΡ./ΗΜ.: ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΟΥ 50654/25.5.10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ.1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε Π ΑΡ Κ Ε Ι ΑΣ ΤΗΣ Ε ΛΛΗΝΟΜ ΑΘ Ε Ι ΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε Π ΑΡ Κ Ε Ι ΑΣ ΤΗΣ Ε ΛΛΗΝΟΜ ΑΘ Ε Ι ΑΣ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π ΑΙ Δ Ε Ι Α Σ, Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ ΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ ΑΤ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε Π ΑΡ Κ Ε Ι ΑΣ ΤΗΣ Ε ΛΛΗΝΟΜ ΑΘ Ε Ι ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΗΛΩΣΕΩΝ ετικέτα barcode 1 35 mm x 50 mm ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής 26441 Πάτρα Τηλ.: 2613 613690 Φαξ: 2613 461126 Πάτρα 14/2/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 445 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ «Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.»

H ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ «Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.» ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Μ.Α.Ε.: 68925 / 71 / Β / 09 / 14 ΑΦΜ 998792474 ΔΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ.Α.Δ.Ε.Σ. Α..Ε.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Παλαίκαστρο 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 79 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ49-9ΝΥ. Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι:

ΑΔΑ: ΒΙΞ49-9ΝΥ. Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.&ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τμήμα Α Ανάπτυξης Εφαρμογών Εξετάσεων Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών»

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιος είναι ο τίτλος της δράσης Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιο είναι το αντικείμενο του προγράμματος Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. Αθήνα, 14.4.2014 ΠΟΛ: 1107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑΘ-5ΒΖ. Προσκαλούμε. Αθήνα, 14/03/2013 Αρ. Πρωτ. Υ10β/ΓΠοικ. 26252

ΑΔΑ: ΒΕΔΑΘ-5ΒΖ. Προσκαλούμε. Αθήνα, 14/03/2013 Αρ. Πρωτ. Υ10β/ΓΠοικ. 26252 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Αθήνα, 14/03/2013 Αρ. Πρωτ. Υ10β/ΓΠοικ. 26252 ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα