ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, Αριθμ. Πρωτ.: Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης τακτικού Δημοτικού Συμβουλίου» Καλείται ο κ...., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, να προσέλθει σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 30 η του μηνός Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΣΠΥΡΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ Συνημμένα : Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης 1

2 Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις : ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21 ης / , ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΘΕΜΑ 1 ο : Διαγραφή ποσού, διόρθωση χρηματικού καταλόγου και επιστροφή ποσού λόγω μη ένταξης στην μελέτη κτηματογράφησης - πολεοδόμησης. ΘΕΜΑ 2 ο : Επιστροφή χρηματικού ποσού από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ στο λογαριασμό του Δήμου Θερμαϊκού. ΘΕΜΑ 3 ο : Καθορισμός δόσεων σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής χρεών. ΘΕΜΑ 4 ο : Παράταση μίσθωσης αποθήκης για επτά (7) μήνες. ΘΕΜΑ 5 ο : Μείωση μισθώματος του υπ αριθ. 9 καταστήματος εντός της Δημοτικής αγοράς Επανομής, με μισθωτή τον κ. Ιωάννη Βλάχο του Σταύρου. ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση παράτασης μείωσης μηνιαίου μισθώματος για το έτος 2015 μετά από αίτηση της μισθώτριας εταιρείας με την επωνυμία «Ρετσέλης Κ. Δημήτριος - Ρετσέλης Κ. Θεολόγος Ο.Ε.» για το ισόγειο κατάστημα στην παραλιακή περιοχή της Δ.Κ.Ν. Μηχανιώνας. 2

3 ΘΕΜΑ 7 ο : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Εθελοντικής Ομάδας Υπηρεσιών Υγείας (Κοινωνικό Φαρμακείο) Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος. ΘΕΜΑ 8 ο : Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06), για το έτος ΘΕΜΑ 9 ο : Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στο Δήμο Θερμαϊκού. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης - κ. Νικόλαος Τσουρούς Μπουγιούκας. ΘΕΜΑ 10 ο : Υλοποίηση Προγράμματος Ανακύκλωσης μεταχειρισμένων μαγειρικών ελαίων (τηγανέλαιων) από το Δήμο Θερμαϊκού. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης - κ. Νικόλαος Γιάκης. ΘΕΜΑ 11 ο :Έγκριση παράτασης υφιστάμενων συμβάσεων και σύναψη νέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4325/2015(ΦΕΚ 47/Α/ ). Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θεοδόσιος Χατζηιωαννίδης. ΘΕΜΑ 12 ο : Εξέταση της υπ αριθμ. Πρωτ / Αίτησης της εταιρίας με την επωνυμία «Cosmote - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» για την χορήγηση Υπεύθυνης Δήλωσης για τον καθορισμό Δ.Τ., Δ.Φ. και Τ.Α.Π., που αφορά ακίνητο στο οποίο έχει εγκατασταθεί σταθμός κινητής τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία «ΛΥΚΟΣ » Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θεοδόσιος Χατζηιωαννίδης. 3

4 ΘΕΜΑ 13 ο : Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση τετραγωνικών μέτρων σε οικία. ΘΕΜΑ 14 ο : Έγκριση επανάληψη δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων σε στάσεις αστικών συγκοινωνιών για τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών με διαφημιστικά πλαίσια για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος. ΘΕΜΑ 15 ο : Έγκριση της υπ αριθ. 43/2015 απόφασης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Χορήγηση άδειας εκσκαφής για την διέλευση καλωδίων οπτικών ινών και εγκατάστασης φρεατίων και τηλεπικοινωνιακής καμπίνας στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Μηχανιώνας και καθορισμός των τελών στην εταιρεία «FORTHNET A.E.» ΘΕΜΑ 16 ο : Απ ευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης της προμήθειας «Τροφίμων, ειδών αρτοποιείου, ειδών κρεοπωλείου και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού και των Νομικών Προσώπων» για την ομάδα Β Είδη αρτοποιείου (αρ. μελ. 8/15) προϋπολογιζόμενης αξίας 2.412,96 Ευρώ. ΘΕΜΑ 17 ο :Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου : «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ» ΘΕΜΑ 18 ο : Επιβολή προστίμων που αφορούν Υπαίθρια Διαφήμιση. 4

5 ΘΕΜΑ 19 ο : Διαγραφή χρεών από τέλη και πρόστιμα αιγιαλού της εταιρείας Σ. Μαρτινίδης & Σια Ο.Ε. ΘΕΜΑ 20 ο : Έγκριση των υπ αριθ. 32/2015 έως και 37/2015 αποφάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος. ΘΕΜΑ 21 ο : Οικονομική ενίσχυση σε άπορες οικογένειες του Δήμου Θερμαϊκού Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής ανάπτυξης & Απασχόλησης- κ. Θεόδωρος Τζέκος. ΘΕΜΑ 22 ο : Έγκριση της υπ αριθ. 371/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Καθορισμού τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου από τον Ο.Α.Σ.Θ. για το έτος 2016». ΘΕΜΑ 23 ο : Έγκριση της υπ αριθ. 372/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Καθορισμού τέλους 0,5% και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων για το έτος 2016.» ΘΕΜΑ 24 ο : Έγκριση της υπ αριθ. 373/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Καθορισμού Τελών Κοιμητηρίων για το έτος 2016.» ΘΕΜΑ 25 ο : : Έγκριση της υπ αριθ. 383/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Καθορισμού Τελών Διαφήμισης, για το έτος 2016.» 5

6 ΘΕΜΑ 26 ο : : Έγκριση της υπ αριθ. 384/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Καθορισμού τέλους χρήσης υπηρεσιών (παραχώρηση διαφημιστικού χώρου στο περιοδικό έντυπο του Δήμου Θερμαϊκού)». ΘΕΜΑ 27 ο : : Έγκριση της υπ αριθ. 42/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε «Επικαιροποίηση της υπ αριθ. 273/2013 απόφασης του Δ.Σ., όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 425/2015 απόφαση του Δ.Σ., για την αλλαγή χρήσης σε τμήμα του Ο.Τ. Γ.139 του οικισμού Νέας Μηχανιώνας του Δήμου Θερμαϊκού - εκδίκαση ενστάσεων». ΘΕΜΑ 28 ο : Έγκριση μετακίνησης Γενικού Γραμματέα στην Αθήνα και καταβολής εξόδων μετακίνησης ΘΕΜΑ 29 ο : Έγκριση της υπ αριθ. 44/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε «Έγκριση παραχώρησης θαλάσσιου χώρου για τη εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση φιλικών προς το περιβάλλον αγκυροβολίων» στις περιοχές της Λ/Θ Αγγελοχωρίου και της Λ/Θ Επανομής. ΘΕΜΑ 30 ο : Έγκριση της υπ αριθ. 46/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε «Τροποποίηση πολεοδομικού σκέλους της μελέτης «Αποτύπωση - Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής» περιοχών: 1) Περιοχή επέκτασης Α κατοικίας Δημοτικού Διαμερίσματος Ν. Μηχανιώνας, 2) Οριοθετημένο τμήμα με απόφαση Νομάρχη και επέκταση Α κατοικίας Ν. Κερασιάς, 3) Οριοθετημένο τμήμα με απόφαση Νομάρχη και επέκταση Α κατοικίας Δ. Δ. Αγγελοχωρίου και 4) Βιοτεχνικής ζώνης που καθορίσθηκε με την έγκριση του Γ.Π.Σ. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ». ΘΕΜΑ 31 ο : Έγκριση της υπ αριθ. 47/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε Έγκριση πρότασης απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων στο Πάρκο Αργυρίων στη Δημοτική Κοινότητα Επανομής. 6

7 ΘΕΜΑ 32 ο : Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου κατόπιν διενέργειας κλήρωσης, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο βοηθητικό γήπεδο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ» με ανάδοχο την «Τρικαλίωτη Ελένη Ε.Δ.Ε.» ΘΕΜΑ 33 ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 του Δήμου Θερμαϊκού με την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων-προμηθειών-εργασιών και ενίσχυση ποσού υφιστάμενων ενδείξεων. ΘΕΜΑ 34 ο : 16 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους ΘΕΜΑ 35 ο : Έγκριση διενέργειας «προμήθειας ενός μεταχειρισμένου τράκτορα μαζί με καινούριο ημιρυμουλκούμενο απορριμματοφόρο». Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης - κ. Νικόλαος Τσουρούς Μπουγιούκας. ΘΕΜΑ 36 ο : Έγκριση της υπ αριθ. 74/2015 μελέτης με τίτλο : «Διαμόρφωση πεζόδρομου Κ.Α.Α.Υ. Δήμου Θερμαϊκού» προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%). 7